PROJEKT EDUKACYJNY PSP NR 5 W PIONKACH - JAN PAWEŁ II - KALENDARIUM DROGI DO ŚWIĘTOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT EDUKACYJNY PSP NR 5 W PIONKACH - JAN PAWEŁ II - KALENDARIUM DROGI DO ŚWIĘTOŚCI"

Transkrypt

1 Rodzice Emilia z Kaczorowskich i Karol Wojtyła z synem Karolem (Lolkiem) Pierwsza Komunia święta Karola Wojtył w kościele parafialnym w Wadowicach Karol Wojtyła jako uczeń Karol Wojtyła jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego 18 V 1920 W Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich. 20 VI 1920 Chrzest Karola Józefa w kościele parafialnym p.w. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach sakramentu chrztu udzielił ks. Franciszek Żak, kapelan wojskowy. 15 IX 1926 Rozpoczął naukę w męskiej szkole Powszechnej im. Marcina Wadowity w Wadowicach. 13 IV 1929 Śmierć matki Emilii Wojtyłowej z Kaczorowskich (w wieku 45 lat). 25 V 1929 Przystąpił do Pierwszej Komunii świętej w kościele parafialnym w Wadowicach. IX 1930 Rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. 5 XII 1932 Śmierć brata Edmunda Wojtyły, lekarza, w szpitalu w Bielsku-Białej (w wieku 26 lat). 3 V 1938 Przyjął sakrament bierzmowania z rąk księcia arcybiskupa metropolity krakowskiego, Adama Stefana Sapiehy. 14 V 1938 Zdał egzamin dojrzałości w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. VIII 1938 Przeprowadził się wraz z ojcem do Krakowa (do domu rodziny Kaczorowskich na Dębnikach, ul. Tyniecka 10). X 1938 Rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 11 X 1940 Rozpoczął pracę w kamieniołomach w Zakrzówku koło Krakowa (filia zakładów chemicznych Solvay). 18 II 1941 Śmierć ojca, Karola Wojtyły (w wieku 62 lat). Wiosna 1942 Przeszedł do pracy w zakładach chemicznych Solvay w Borku Fałęckim. X 1942 Rozpoczął studia na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jako kleryk zakonspirowanego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej. 29 II 1944 Wracając z pracy w Solvayu, został potrącony przez niemiecki samochód ciężarowy przewieziony do szpitala na ulicy Kopernika (przebywa do 12 marca). VIII 1944 Przerwał pracę w Solvay i wraz z innymi alumnami zamieszkał konspiracyjnie w rezydencji arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie. 1 XI 1946 W kaplicy rezydencji arcybiskupiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk księcia metropolity Adama Stefana Sapiehy. 2 XI 1946 Msza święta prymicyjna w krypcie św. Leonarda na Wawelu asystował ks. Kazimierz Figlewicz. 10 XI 1946 Msza święta prymicyjna w Wadowicach asystował ks. Edward Zacher. 15 XI 1946 Wyjazd na studia do Rzymu Papieski Międzynarodowy Instytut Angelicum. 19 VI 1948 Obrona rozprawy doktorskiej Doctrina de fide apud Sanctem Joannem de Cruce.

2 28 VII 1948 Rozpoczął pracę jako wikariusz parafii Niegowić kolo Gdowa. 16 XII 1948 Promocja doktorska na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie rozprawy Doktryna wiary u św. Jana od Krzyża. 17 VIII 1949 Rozpoczął pracę jako wikariusz parafii św. Floriana na Kleparzu w Krakowie (początek pracy wśród młodzieży akademickiej Krakowa). 30 XI 3 XII 1953 Przewód habilitacyjny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według systemu Maxa Schelera i wykładu habilitacyjnego Analiza aktu wiary w świetle filozofii wartości. X 1954 Po rozwiązaniu Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, rozpoczął wykłady zlecone z historii doktryn społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 1 XII 1956 Otrzymał tytuł zastępcy profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i został etatowym pracownikiem KUL. 15 XI 1957 Otrzymał tytuł docenta nadany przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną dla Pracowników Nauki. Został kierownikiem Katedry Etyki na KUL (do wyboru Papieża). 4 VII 1958 Papież Pius XII mianował ks. Karola Wojtyłę biskupem tytularnym Ombii i pomocniczym archidiecezji krakowskiej. 28 IX 1958 Konsekracja ks. Karola Wojtyły w katedrze na Wawelu. Konsekratorami byli: arcybiskup Eugeniusz Baziak z Krakowa, biskup Franciszek Jop z Opola i biskup Bolesław Kominek z Wrocławia. Dewizą biskupią zostały słowa Totus Tuss Cały Twój zapożyczone od św. Ludwika Marii Grignion de Montfot. 16 VII 1962 Biskup Karol Wojtyła został wybrany przez kapitułę krakowską wikariuszem kapitulnym archidiecezji krakowskiej (po śmierci 15 VI 1962 arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, administratora apostolskiego archidiecezji krakowskiej. 6 X 8 XII 1962 Przebywa w Rzymie bierze udział w I sesji Soboru Watykańskiego II (11 X-8 XII 1962) zabiera głos w dyskusji nad schematem o liturgii i nad schematem o źródłach Objawienia. 15 VIII 1963 W Ludźmierzu koronacja statuy Matki Boskiej Królowej Podhala. 7 X 18 XII 1963 Przebywa w Rzymie bierze udział w II sesji Soboru Watykańskiego II zabiera głos w dyskusji nad schematem o Kościele, pielgrzymuje do Ziemi Świętej (5-15 XII). 13 I 1964 Papież Paweł VI mianował biskupa Karola Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim. 8 III 1964 Ingres arcybiskupa Karola Wojtyły do archikatedry św. Wacława na Wawelu. 10 IX 6 XII 1964 Przebywa w Rzymie udział w III sesji Soboru Watykańskiego II zabiera głos w dyskusji nad schematem o ekumenizmie, o apostolstwie świeckich, o Kościele w świecie współczesnym; Paweł VI wręczył paliusz arcybiskupowi Karolowi Wojtyle (10 X 1964). Ks. Karol Wojtyła wikariusz parafii Niegowić Ks. Karol Wojtyła wśród dzieci pierwszokomunijnych

3 Kardynał Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski O Panie, przebacz mej myśli, że nie dość jeszcze miłuje, przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli, że chłodnym myślom, jak nurt, Ciebie obejmuje i nie ogarnia płonącym ogniskiem. Ale przyjmij, Panie, ten podziw, który się w sercu zrywa, jak zrywa się potok w swym źródle - znak, że stamtąd przypłynie żar - nie odtrącaj, Panie, nawet tego chłodnego podziwu, który nasycisz kiedyś kamieniem płonącym u warg - I nie odtrącaj, Panie, mojego podziwu, który jest niczym dla Ciebie, bo Cały jesteś w Sobie, ale dla mnie teraz jest wszystkim, strumieniem, co brzegi rozrywa, nim oceanom bezmiernym tęsknotę swoją wypowie. ( Pieśń o słońcu niewyczerpanym,1944) 14 IX 8 XII 1965 Przebywa w Rzymie udział w IV sesji Soboru Watykańskiego II zabiera głos w dyskusji nad schematem o wolności religijnej, o Kościele w świecie współczesnym. Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich (18 XI 1965). 3-4 V 1966 Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski na Jasnej Górze w imieniu papieża Pawła VI odprawia Mszę świętą, koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski. 6 IV 1967 Mianowany konsultorem Papieskiej Rady Świeckich oraz członkiem Kongregacji do spraw Duchowieństwa i Kongregacji do spraw Kościołów Wschodnich. 25 VI 7 VII 1967 Przebywa w Rzymie bierze udział w konsystorzu kreowany kardynałem-prezbiterem tytułu Sancti Caesarei in Palatio (26 VI 1967). 29 IX 29 X 1967 W Rzymie I sesja zwyczajna Synodu Biskupów poświęcona reformie prawa kanonicznego solidaryzując się z Prymasem Polski kardynałem Stefanem Wyszyńskim, któremu władze nie wydały paszportu, nie wyjeżdża do Rzymu II 1968 Przebywa w Rzymie kanoniczne objęcie kościoła tytularnego Sancti Caesarei in Palatio. 28 II 1969 Wizyta w synagodze przy ulicy Szerokiej w Krakowie rozmowa z przewodniczącym Maciejem Jakubowiczem. 15 III 1969 Zatwierdzenie Statutu Konferencji Episkopatu został zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. 18 V 1969 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju (Arka Pana) w Nowej Hucie. 28 VIII 11 XI 1969 Przybywa w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Rzymie udział w I sesji nadzwyczajnej Synodu Biskupów na temat Kolegialność Episkopatu w Kościele (11-28 X 1969). III 1970 Został mianowany członkiem Kongregacji do spraw Kultu Bożego. III 1971 Zwołanie I Synodu Prowincji Krakowskiej (w skład prowincji wchodziły diecezje: częstochowska, katowicka, kielecka, krakowska i tarnowska). 29 IX 9 XI 1971 Przebywa w Rzymie udział w II sesji zwyczajnej Synodu Biskupów na temat,, Kapłaństwo urzędowe i,, Sprawiedliwość w świecie (30 IX-6 XI 1971), wybrany do Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, beatyfikacja ojca Maksymiliana Marii Kolbego w Bazylice św. Piotra (17 X 1971). 8 V 1972 W katedrze na Wawelu inauguruje obrady Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej VI 1972 W Krakowie jubileusz 900-lecia przybycia św. Stanisława ze Szczepanowa. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski nowy podział administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych dokonany przez Pawła VI. 6 II 1 III 1973 Przebywa na Filipinach, w Papui-Nowej Gwinei, Nowej Zelandii i Australii udział w 40 Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Melbourne (18-27 II 1973).

4 15-16 V 1973 W Krakowie przewodniczy pierwszemu posiedzeniu Rady Naukowej Episkopatu Polski oraz Komisji Episkopatu do spraw Nauki. 11 VI 1973 Wizyta w centrali ruchu oazowego w Krościenku oddanie ruchu żywego Kościoła Niepokalanej Matce Kościoła. 24 IX 8 XI 1974 Przebywa w Rzymie udział w III sesji zwyczajnej Synodu Biskupów na temat Ewangelizacja współczesnego świata (27 IX-26 X) jest delatorem części doktrynalnej prac synodalnych, wybrany na członka Rady Sekretariatu Synodu Biskupów I 1975 Powołany na przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Świeckich, na przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw Nauki Katolickiej, na członka Komisji Episkopatu Polski do spraw Instytucji Polskich w Rzymie, na członka Komisji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Ogólnego X 1975 Przebywa w Rzymie udział w III Sympozjum Biskupów Europejskich, narodowa pielgrzymka Polaków z racji Roku Świętego, beatyfikacja Marii Teresy Ledóchowskiej (19 X) III 1976 przebywa w Rzymie prowadzi rekolekcje watykańskie dla papieża Pawła VI i pracowników Kurii Rzymskiej na temat Znak, któremu sprzeciwiać się będą (7-13 III). VI 1977 Otrzymuje doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji w Niemczech. VII-5 IX 1978 Przebywa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanadzie udział w 41. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym Filadelfii (1 8 VIII 1978). 30 VII 15 XI 1977 Przebywa w Rzymie udział w IV sesji zwyczajnej Synodu Biskupów na temat O katechezie naszych czasów przekazywanej szczególnie dzieciom i młodzieży (30 IX 29 X 1977), wybrany do Rady Sekretariatu Synodu Biskupów. 11 VIII 5 IX 1978 Przebywa w Rzymie udział w pogrzebie zmarłego 6 VIII w Castel Gandolf papieża Pawła VI (12 VIII), udział w konklawe (25-27 VIII) i wybór Jana Pawła I (Albino Lucjani), inauguracja pontyfikatu na Placu św. Piotra IX 1978 Wizyta delegacji Episkopatu Polski (kardynał Stefan Wyszyński, kardynał Karol Wojtyła, biskup Jerzy Stroba i biskup Władysław Rubin) w Republice Federalnej Niemiec. 3 X 1978 Wyjazd do Rzymu _-pogrzeb papieża Jana Pawła I (4 X 1978), konklawe (14-16 X 1978). 16 X 1978 Wybór kardynała Karola Wojtyły na nowego Biskupa Rzymu, który przyjął imię Jan Paweł II. 22 X 1978 Uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II na Placu św. Piotra Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. 25 I 1 II 1979 I podróż apostolska: Dominikana, Meksyk i Bahamy. 4 III 1979 I encyklika Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka). 8 V 1979 List apostolski Rutilans Agmen do Kościoła w Polsce z okazji 900. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Stanisława BM. Na konsystorzu 26 czerwca 1967 r. kreowany kardynałem przez papieża Pawła VI Kardynał Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski

5 Czcigodny i Umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. ( ) Miłość Ojczyzny łączy nas i musi łączyć ponad wszelkie różnice. Nie ona nic wspólnego z ciasnym nacjonalizmem czy szowinizmem. Jest prawem każdego serca. Jest miarą ludzkiej szlachetności miarą wypróbowaną wielokrotnie w ciągu naszej niełatwej historii. 18 V 1979 Wizyta na polskim cmentarzu na Monte Cassino. 31 V 1979 Beatyfikacja przez zatwierdzenie kultu błogosławionej Jadwigi Królowej ( ) VI 1979 II podróż apostolska: Polska I( Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Jasna Góra, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim- Brzezinka, Nowy Targ, Mogiła, Nowa Huta). Udział w jubileuszu 900. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Stanisława ze Szczepanowa. 30 VI 1979 Pierwszy Konsystorz mianowanie 14 nowych kardynałów (kardynał Franciszek Macharski, kardynał Władysław Rubin). 29 IX 8 X 1979 III podróż apostolska: Irlandia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej wizyta w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku przemówienie na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Godność osoby ludzkiej fundamentem sprawiedliwości i pokoju 6 X 1979 Nadanie tytułu,,pierwszego Obywatela Świata i wręczenie symbolu Nowego Jorku,,Wielkie Jabłko. 16 X 1979 Adhortacja apostolska Catechesi tradendae o katechizacji w naszych czasach. 5 9 XI 1979 Konsystorz poświęcony reformie Kurii Rzymskiej, stosunkom Stolicy Apostolskiej ze światem kultur i finansom Stolicy Apostolskiej. 12 XI 1979 Wizyta w rzymskiej siedzibie ONZ Światowego Funduszu do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) XI 1979 IV podróż apostolska: Turcja. 24 II 1980 List apostolski Dominicae Cenae o tajemnicy i kulcie Eucharystii. 5 IV 1980 Wręczenie Ojcu Świętemu pierwszego numeru polskiego wydania,, L Osservatore Romano V 1980 V podróż apostolska: Zair, Kongo, Kenia, Ghana, Górna Wolta, Wybrzeże Kości Słoniowej 30 V 2 VI 1980 VI podróż apostolska: Francja wizyta w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). 30 VI-12 VI 1980 VII podróż apostolska: Brazylia. 12 VI 1980 List apostolski Sanctorum Altrix Mater Ecclesiae na rocznicę narodzin św. Benedykta, Patrona Europy. 26 IX 25 X 1980 V Zgromadzenie Generalne Synodu Biskupów na temat,,zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. 5 I 1980 Wizyta w Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie XI 1980 VIII podróż apostolska: Republika Federalna Niemiec. 30 XI 1980 Druga encyklika Dives in misericordia o Bożym miłosierdziu. 31 XII 1980 List apostolski Egregiae Virtuti ogłoszenie świętych Cyryla i Metodego Współpatronami Europy. 8 II 1981 Wizyta w Papieskim Polskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie II 1981 IX podróż apostolska: Pakistan, Filipiny, Japonia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (wyspa Guam, stan Alaska). (Spotkanie z Polakami, Watykan, 23 października 1978)

6 13 V 1981 Audiencja na Placu św. Piotra o godzinie zamach na życie Ojca Świętego Jana Pawła II dokonany przez Turka Maneta Ali Agcę, przewiezienie Ojca Świętego ambulansem do rzymskiej polikliniki Gemelli operacja (pobyt w poliklinice 13 V 3 VI oraz 20 VI-14 VIII). 31 V 1981 List Podolaków Słowa Jana Pawła II nad trumną Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. 7 VI 1981 List do Kościoła w Polsce z okazji nominacji biskupa Józefa Glempa arcybiskupem warszawy i gnieźnieńskim, prymasem Polski. 14 IX 1981 Trzecia encyklopedia Laborem exercens o pracy ludzkiej z okazji 90 rocznicy encykliki Rerum novarum. 2 XI 1981 Poświęcenie nowej kaplicy w Grotach Watykańskich dedykowanej Patronom Europy Świętym Benedyktowi, Cyrylowi i Metodemu. 8 XI 1981 Uroczyste poświęcenie i przekazanie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Domu Polskiego przy via Cassia 1200 w Rzymie dar Polonii Świata, który nosi imię Jana Pawła II. 22 XI 1981 Adhortacja apostolska Familiaris consortio o zdaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. 25 XI 1981 Mianowanie kardynała Josepha Ratzingera prefektem Kongregacji Nauki Wiary. 8 XII 1981 List do Kościoła w Polsce Na Jubileusz 600-lecia Jasnej Góry. 13 XII 1981 W związku z ogłoszeniem stanu wojennego w Polsce Jan Paweł II poleca,,polskę i innych rodaków Tej, która dana jest narodowi ku obronie II 1982 X podróż apostolska: Nigeria, Benin, Gabon, Gwinea Równikowa. 23 II 1982 Inauguracja (po restauracji) Kaplicy Polskiej w Grotach Watykańskich V 1982 XI podróż apostolska: Portugalia pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Otrzymuje doktorat honoris causa ex uniwersa w Coimbrze. 28 V 2 VI 1982 XII podróż apostolska: Wielka Brytania VI 1982 XIII podróż apostolska: Brazylia i Argentyna. 15 VI 1982 XIV podróż apostolska: Szwajcaria, wizyta w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych (CERN) w Genewie. 29 VIII 1982 XV podróż apostolska: San Marino. 10 X 1982 Kanonizacja na Placu św. Piotra św. Maksymiliana Marii Kolbego ( ). 31 X 9 XI 1982 XVI podróż apostolska: Hiszpania, wizyta Ojca Świętego w siedzibie Światowej Organizacji Turystyki w Madrycie XI 1982 Konsystorz poświęcony reformie Kurii Rzymskiej, rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego i finansom Stolicy Apostolskiej. 6 I 1983 Bulla Aperite portas Redemptori ogłaszająca Rok Święty Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia. Pierwsze po wyborze spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu św. Piotra, 16 października 1978 Homagium Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II składa kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski

7 I wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! (Homilia na Placu Zwycięstwa, Warszawa 2 czerwca 1979) 25 I 1983 Konstytucja apostolska Sacra disciplinae leges promulgująca nowy Kodeks Prawa Kanonicznego. Konstytucja apostolska Divinus perfectionis Magister w sprawie nowego prawodawstwa w procedurze procesów kanonicznych.. 2 II 1983 Drugi konsystorz kreowanie 18 nowych kardynałów (kardynał Józef Glemp, Prymas Polski). 24 II 1983 Prezentacja włoskiego wydania książki Andre Frossarda Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II III 1983 XVII podróż apostolska: Portugalia, Kostaryka, Nikaragua, Panama, Salwador, Gwatemala, Honduras, Belize. 25 III 1983 Uroczysta inauguracja Jubileuszowego Roku lecia Odkupienia (25 III IV 1984), otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Św. Piotra w Watykanie VI 1983 XVIII podróż Apostolska: Polska II (Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa, Jasna Góra, Poznań, Katowice, Wrocław, Góra Św. Anny, Kraków, Nowa Huta, Mistrzejowice). Ojciec Święty wziął udział w obchodach 600-lecia Jasnej Góry, dokonał Beatyfikacji bł. Urszuli Julii Marii Ledóchowskiej ( ), bł. Rafała od Św. Józefa Kalinowskiego ( ), bł. Adama (Brata Alberta) Chmielowskiego ( ), otrzymał doktorat honoris causa ex uniwersa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (17 VI 1983) i doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (22 VI 1983), dokonał zamknięcia I Synodu Prowincji Krakowskiej VIII1983 XIX podróż apostolska: Francja pielgrzymka do sanktuarium Matki Boskiej w Lourdes IX 1983 XX podróż apostolska: Austria obchody 300. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej. 29 IX 29 X 1983 VI Zgromadzenie Generalne Synodu Biskupów na temat Pokuta i pojednanie w posłannictwie Kościoła. 8 XII 1983 List do wszystkich biskupów kościoła o oddaniu i zwierzeniu wszystkich narodów i wszystkich krajów świata Matce Bożej 25 marca 1984 roku. 11 II 1984 List apostolski Salvifici Doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia. 25 III 1984 Adhortacja apostolska Redemptionis donum o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia. Jubileusz odkupienia rodzin przed statuą Matki Boskiej Fatimskiej na Placu św. Piotra Jan Paweł II dokonał aktu zawierzenia i poświęcenia świata i wszystkich ludzi Niepokalanemu Sercu Maryi w łączności z biskupami świata. 28 III 1984 Jan Paweł II został 267. Kawalerem Orderu Uśmiechu (w 1981 roku tytuł ten na wniosek niewidomych dzieci z Krakowa i Lasek przyznała Ojcowi Świętemu Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu) IV 1984 Jubileusz Odkupienia Młodych Msza Święta dla 200 tysięcy młodzieży. 22 IV 1984 Zakończenie Jubileuszu Odkupienia i zamknięcie Drzwi Świętych przekazanie młodzieży Krzyża Roku Świętego. 29 IV 1984 List Apostolski Die Dominico Paschae na zakończenie Roku Świętego.

8 2 12 V 1984 XXI podróż apostolska: Korea południowa, Papua Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Tajlandia. V 1984 Otrzymuje Order Mingung hwa (Róża Sharonu) najwyższe odznaczenie skautów VI 1984 XXII podróż apostolska: Szwajcaria IX 1984 XXIII podróż apostolska: Kanada X 1984 XXIV podróż apostolska: Hiszpania, Dominikana, Portoryko. 2 XII 1984 Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła. 26 I 6 II 1985 XXV podróż apostolska: Wenezuela, Ekwador, Peru, Trinidad i Tobago III 1985 List apostolski Parati semper do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży na Placu św. Piotra V 1985 XXVI podróż apostolska: Holandia, Luksemburg i Belgia wizyta w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Bank Inwestycyjny, Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego) w Luksemburgu. 25 V 1985 Trzeci Konsystorz mianowanie 28 nowych kardynałów (kardynał Andrzej Maria Deskur, kardynał Henryk Roman Gulbinowicz). 2 VI 1985 Czwarta encyklika Slavorum Apostoli w rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego VIII 1985 XXVII podróż apostolska: Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Zair, Kenia, Maroko zakończenie 43. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego na temat,,eucharystia a rodzina chrześcijańska (11-18 VIII 1985) w Kenii, wizyta Ojca Świętego w siedzibie agendy do spraw Ochrony Środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) i do spraw Osiedli Ludzkich (INCHS) w Nairobi. 8 IX 1985 XXVIII podróż apostolska: Szwajcaria, Lichtenstein. 24 XI 8 XII 1985 II Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w 20. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II, odnowienie aktu oddania Kościoła i ludzkości Matce Bożej. 31 I 10 II 1986 XXIX podróż apostolska: Indie. 23 III 1986 Obchody I Światowego Dnia Młodzieży pod hasłem,,zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest (1 P 3, 15). 13 IV 1986 Wizyta w rzymskiej synagodze większej i spotkanie z głównym rabinem Rzymu profesorem Elio Toaffem 21 IV 1986 Konstytucja apostolska Spirituals militum curae w sprawie ordynariatów wojskowych. 18 V 1986 Piąta encyklika Dominum et Vivificantem o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata. 1 8 VII 1986 XXX podróż apostolska: Kolumbia, Saint Lucia. 4 7 X 1986 XXXI podróż apostolska: Francja. Modlitwa Anioł Pański na Placu św. Piotra Droga Krzyżowa w Wielki Piątek pod przewodnictwem Jana Pawła II w Koloseum Jan Paweł II podczas jednej z pielgrzymek zagranicznych

9 27 X 1986 Światowy Dzień Modlitwy o pokój w Asyżu. 18 XI 1 XII 1986 XXXII podróż apostolska Bangladesz, Singapur, Fidżi, Nowa Zelandia, Australia. 25 III 1987 Szósta encyklika Redemptoris Mater o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła. 31 III 13 IV 1987 XXXIII podróż apostolska : Urugwaj, Chile, Argentyna udział w II Światowym Dniu Młodzieży pod hasłem Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1 J 4, 16) w Buenos Aires. Wizyta Ojca Świętego w siedzibie Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Ameryki Łacińskiej i wysp Morza Karaibskiego (CEPALC) w Santiago. 30 IV 4 V 1987 XXXIV podróż apostolska: Republika Federalna Niemiec. 6 VI 1987 Inauguracja Roku Maryjnego (6 VI VIII 1988, w Polsce do 8 XII 1988) modlitwa różańcowa w Bazylice Matki Boskiej Większej za pośrednictwem 18 satelitów z bazyliką połączone były największe sanktuaria maryjne na całym świecie: Fatima, Lourdes, Saragossa, Mariazell, Frankfurt, Częstochowa, Knock, Dakar, Manila, Waszyngton, Quebek, Rio de Janeiro, Guadalupe, Lujan, Caacupe i Bombaj (w modlitwie uczestniczyło ponad miliard ludzi) VI 1987 XXXV podróż apostolska: Polska III (Warszawa, Majdanek, Lublin, Gdańsk, Gdynia, Tarnów, Kraków, Szczecin, Częstochowa, Jasna Góra, Łódź). Udział w II Krajowym Kongresie Eucharystycznym, dokonał beatyfikacji bł. Michała Kozala ( ), bł. Karoliny Kozkówny ( ), w Lublinie udzielił święceń kapłańskich 46 diakonom, w Łodzi udzielił Pierwszej Komunii św. 100 dzieciom, które urodziły się 16 października 1978 roku, w dniu wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową IX 1987 XXXVI podróż apostolska: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada IX 1987 VII Zgromadzenie Generalne Synodu Biskupów na temat,,powołanie i misja świeckich w Kościele i w świecie ponad dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II. 30 XII 1987 Siódma encyklika Sollicitudo rei socialis z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio. 26 I 1988 Wizyta w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) w Rzymie. 27 III 1988 III Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem,,zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2, 5) V 1988 XXXVII podróż apostolska: Urugwaj, Boliwia, Peru, Paragwaj VI 1988 XXXVIII podróż apostolska: Austria. 28 VI 1988 Czwarty Konsystorz kreowanie 24 nowych kardynałów. Konstytucja apostolska Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej. 15 VIII 1988 List apostolski Mulieris dignitatem o godności i powołaniu kobiety z okazji Roku Maryjnego. Uroczyste zamknięcie Roku Maryjnego w Bazylice św. Piotra.

10 10 19 IX 1988 XXXIX podróż apostolska: Zimbabwe, Botswana, Republika Południowej Afryki, Lesotho, Suazi, Mozambik X 1988 XL podróż apostolska: Francja wizyta Ojca Świętego w siedzibie Praw Człowieka (siedziba Komisji i Trybunału Praw Człowieka), Radzie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. 16 X 1988 Beatyfikacja na Placu Św. Piotra bł. Honorata z Białej Wacława Florentyna Koźmińskiego ( ). 28 X 1988 Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Bazylice Matki Bożej w Zatybrzu w Rzymie. 30 XII 1988 Adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II. 11 IV 1989 List do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski kardynała Józefa Glempa w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. 23 IV 1989 Beatyfikacja na Placu Świętego Piotra bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza Franciszki Siedliskiej ( ). 28 IV 6 V 1989 XLI podróż apostolska: Madagaskar, Reunion, Zambia, Malawi VI 1989 XLII podróż apostolska: Norwegia, Islandia, Finlandia, Dania, Szwecja. 17 VII 1989 Wznowienie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską Rzeczpospolitą Ludową. 15 VIII 1989 Adhortacja apostolska Redemptoris Custos o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła VIII 1989 XLIII podróż apostolska: Hiszpania IV Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem,,ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem (11-20 VIII 1989) w Santiago de Compostela. 1 IX 1989 Światowy Dzień Modlitwo Pokój na placu Zamkowym w Warszawie. 5 X 1989 Akredytacja pierwszego po pięćdziesięcioletniej przerwie ambasadora Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przy Stolicy Apostolskiej Jerzego Kuberskiego X 1989 XLIV podróż apostolska: Korea Południowa, Indonezja, Mauritius zakończenie 44. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego pod hasłem Chrystus naszym pokojem w Seulu (5-8 X 1989). 20 X 1989 W Bazylice Św. Piotra konsekracja arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. 12 XI 1989 Kanonizacja na Placu św. Piotra św. Adama (Brata Alberta) Chmielowskiego ( ). 25 I 1 II 1990 XLV podróż apostolska: Republika Wysp Zielonego Przylądka, Gwinea Bissau, Mali, Burkina Faso, Czad. Wizyta Ojca Świętego w siedzibie Wspólnoty Gospodarczej Afryki Zachodniej (CEAO) w Wadadugu. 8 IV 1990 V Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami (J 15,5) IV 1990 XLVI podróż apostolska: Federacyjna Republika Czech i Słowacji V 1990 XLVII podróż apostolska: Meksyk, Curaço (Antyle Holenderskie). Podróż apostolska do Meksyku 1990r.

11 Jezus Chrystus jest znakiem sprzeciwu. Ale jakkolwiek by sprzeciw ten spiętrzał się w dziejach ludzkich serc, w dziejach społeczeństwa i światopoglądów ta Jego miłość do końca pozostaje po stronie człowieka. A jest to miłość odkupieńcza. Jest to miłość zbawcza. Eucharystia jest sakramentem naszego zbawienia. Tylko miłość zbawia. Taką prawdę o Eucharystii wyznajemy dzisiaj w Warszawie i w całej Polsce. (Msza święta na Placu Defilad, Warszawa, 15 czerwca 1987) V 1990 XLVIII podróż apostolska: Malta. 16 VI 1990 Akredytacja nowego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej prof. Henryka Kupiszewskiego IX 1990 XLIX podróż apostolska: Malta, Tanzania, Burundi, Ruanda, Wybrzeże Kości Słoniowej. 30 IX 28 X 1990 VIII Zwyczajne Zgromadzenie Generalne Synodu Biskupów na temat Formacja kapłanów we współczesnym świecie. 7 XII 1990 Ósma encyklika Redemptoris missio o stałej aktualności posłania misyjnego. 21 I 1991 Przywrócenie Ordynariatu Polowego w Polsce ordynariuszem polowym Wojska Polskiego został mianowany ks. prałat Sławoj Leszek Głódź. 4 7 IV 1991 Konsystorz poświęcony zagrożeniom życia ludzkiego i problematyce sekt. 1 V 1991 Dziewiąta encyklika Centesimus annus w 100. rocznicę encykliki Rerum novarum V 1991 L podróż apostolska: Portugalia wizyta w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. 1 9 VI 1991 LI podróż apostolska: Polska IV (Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa) pod hasłem Bogu dziękujcie Ducha nie gaście (1 Tes 5, 18-19) tematem rozważań był Dekalog. Ojciec Święty dokonał inauguracji II Synodu Plenarnego Polski, dokonał beatyfikacji bł. Sebastiana Józefa Pelczara ( ), bł. Bolesławy Marii Lament ( ), bł. Rafała Melchiora Chylińskiego( ), wziął udział w obchodach 200. rocznicy Konstytucji 3 maja, ogłosił decyzję o ustanowieniu diecezji białostockiej i drohiczyńskiej. 28 VI 1991 Piąty Konsystorz mianowanie 22 nowych kardynałów VIII 1991 LII podróż apostolska: Polska IV (Kraków, Wadowice, Częstochowa, Jasna Góra), Węgry. Ojciec Święty wziął udział w VI Światowym Dniu Młodzieży pod hasłem Otrzymaliście ducha przybrania za synów (Rz 8, 15) w Częstochowie, w Krakowie dokonał beatyfikacji bł. Anieli Salawy ( ), w Wadowicach dokonał konsekracji kościoła Św. Piotra i koronował figurę Matki Bożej Fatimskiej X 1991 LIII podróż apostolska: Brazylia. 17 XI 1991 Kanonizacja w Bazylice św. Piotra św. Rafała od św. Józefa Kalinowskiego ( ). 28 XI 14 XII 1991 Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie Abyśmy byli świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił II 1992 LIV podróż apostolska: Senegal, Gambia, Gwinea. 25 III 1992 Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis o formacji kapłanów we współczesnym świecie. Bulla Totus Tuus Poloniae populus nowa organizacja kościelna w Polsce: erygowanie 8 nowych metropolii i 13 nowych diecezji, rozwiązanie unii między archidiecezjami gnieźnieńską i warszawską, mianowanie nowych metropolitów, biskupów ordynariuszy i biskupów pomocniczych.

12 12 IV 1992 VII Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16, 15). 13 V 1992 List o ustanowieniu Światowego Dnia Chorego, który będzie obchodzony 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes VI 1992 LV podróż apostolska: Angola, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Angola VII 1992 Pobyt Ojca Świętego w poliklinice Gemelli operacja usunięcia guza z esicy i pęcherzyka żółciowego X 1992 LVI podróż apostolska: Republika Dominikańska. 11 X 1992 Konstytucja apostolska Fidei depostium z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego opracowanego po Ekumenicznym Soborze Watykańskim II I 1993 W Asyżu Dzień Modlitwy o Pokój w Europie II 1993 LVII podróż apostolska: Benin, Uganda, Sudan. 18 IV 1993 Beatyfikacja na Placu Św. Piotra bł. Stanisława Kazimierczyka ( ), bł. Marii Angeli Zofii Kamili Truszkowskiej ( ), bł. Faustyny Marii Kowalskiej ( ). 25 IV 1993 LVIII podróż apostolska: Albania VI 1993 LIX podróż apostolska: Hiszpania, zakończenie 45. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego pod hasłem Chrystus światłością narodów. Eucharystia i ewangelizacja. 28 VII 1993 Konkordat między stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską podpisany w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce arcybiskupa Józefa Kowalczyka i ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Skubiszewskiego. 6 VIII 1993 Dziesiąta encyklika Veritatis splendor o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła VIII 1993 LX podróż apostolska: Jamajka, Meksyk, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej VIII Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem,,ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10, 10) w Denver IX 1993 LXI podróż apostolska: Litwa, Łotwa i Estonia XI 1993 Pobyt Ojca Świętego w poliklinice Gemelli nastawienie zwichniętego stawu barkowego. 26 XII 1993 Inauguracja Roku Rodziny w Kościele (26 XII XII 1994) obchodzonego równoległe z Międzynarodowym Rokiem Rodziny ogłoszonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 23 I 1994 W Rzymie Światowy Dzień Modlitwy o Pokój na Bałkanach. 2 II 1994 List do rodzin z okazji Roku Rodzin III 1994 IX Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem,,jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21). III pielgrzymka do Ojczyzny, 8 14 czerwca 1987 modlitwa przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki

13 Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu z udziałem przedstawicieli wielkich religii świata 10 IV 8 V 1994 Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Afryce na temat Kościół w Afryce i jego misja ewangelizacyjna u progu 2000 roku «Będziecie moimi świadkami» (Dz 1, 8). 29 IV 27 V 1994 Pobyt Jana Pawła II w poliklinice Gemelli operacja wstawienia protezy stawu barkowego (po doznanym 28 kwietnia urazie, w wyniku którego nastąpiło złamanie szyjki prawej kości udowej) VI 1994 Konsystorz poświęcony przygotowaniom do obchodów Jubileuszowego Roku VIII 1994 Przesłanie w 50. rocznicę Powstania Warszawskiego IX 1994 LXII podróż apostolska: Chorwacja X 1994 IX Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów na temat Życie konsekrowane i jego misja w Kościele i w świecie. 8 9 X 1994 Rzymskie obchody Międzynarodowego Roku Rodziny I Światowe Spotkanie Rodzin. 19 X 1994 W Mediolanie oficjalna prezentacja książki Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei (Ojciec Święty odpowiada na pytania zadawane przez włoskiego pisarza i dziennikarza Vittorio Messoriego dotyczące problemów wiary, moralności i współczesnego świata). 10 XI 1994 List apostolski Tertio Millennio adveniente w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku XI 1994 Szósty Konsystorz kreowanie 30 nowych kardynałów (kardynał Kazimierz Świątek). XII 1994 Ojciec Święty ogłoszony Człowiekiem Roku przez tygodnik Time (z datą 26 XII I 1995) I 1995 LXIII podróż apostolska: Filipiny, Papua-Nowa Gwinea, Australia, Sir Lanka-udział w X Światowym Dniu Młodzieży pod hasłem Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21) w Manili. 25 III 1995 Jedenasta encyklika Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego V 1995 LXIV podróż apostolska: Republika Czeska, Polska V (Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec), kanonizacja św. Jana Sarkandra ( ), pielgrzymka Ojca Świętego do rodzinnej miejscowości św. Jana Sarkandra (Skoczów), prezydent Lech Wałęsa wręczył Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II najwyższe odznaczenie państwowe (Order Orła Białego, został nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 3 maja 1993 roku było to pierwsze nadanie tego Orderu po II wojnie światowej, legitymacja nosi numer 1). 25 V 1995 Dwunasta encyklika Ut unum sint o działalności ekumenicznej. 3 4 VI 1995 LXV podróż apostolska: Belgia 30 VI - 3 VII 1995 LXVI podróż apostolska: Republika Słowacka kanonizacja św. Melchiora Grodzieckiego ( ). 11 VII 1995 Akredytacja nowego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Stefana Frankiewicza.

14 14 20 IX 1995 LXVII podróż apostolska: Kamerun, Republika Południowej Afryki, Kenia podpisanie i przekazanie Kościołowi w Afryce posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Africa o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000, będącej owocem Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce. 4 9 X 1995 LXVIII podróż apostolska: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej wizyta w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku z okazji 50. rocznicy powstania, przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ Od praw człowieka do praw narodów. 26 XI 14 XII 1995 Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Libanowi na temat Chrystus jest naszą nadzieją: odnowieni przez Ducha i solidarni dajemy świadectwo Jego miłości II 1996 LXIX podróż apostolska: Gwatemala, Nikaragua, Salwador, Wenezuela. 22 II 1996 Konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymu. 25 III 1996 Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie. 31 III 1996 XI Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego (J 6, 68). 14 IV 1996 LXX podróż apostolska: Tunezja. 15 IV 1996 Audiencja dla głównego rabina Rzymu profesora Elio Toaffa z okazji 10. rocznicy wizyty w synagodze rzymskiej V 1996 LXXI podróż apostolska: Republika Słowenii. 31 V 1996 Utworzenie metropolii obrządku greckokatolickiego w Polsce (archidiecezja przemysko-warszawska, diecezja wrocławsko-gdańska) VI 1996 LXXII podróż apostolska: Niemcy. 6 7 IX 1996 LXXIII podróż apostolska: Węgry IX 1996 LXXIV podróż apostolska: Francja. 6 X 1996 Beatyfikacja na Placu św. Piotra bł. Wincentego Lewoniuka (zm. 1974) i 12 towarzyszy z Pratulina, bł. Marii Marceliny Darowskiej( ) X 1996 Pobyt Ojca Świętego w poliklinice Gemelli operacja usunięcia wyrostka robaczkowego XI 1996 Obchody złotego jubileuszu kapłaństwa Ojca Świętego Jana Pawła II z udziałem 1500 kapłanów z 89 krajów świata wyświęconych w 1946 roku. 15 XI 1996 Prezentacja książki Dar i tajemnica, którą Jan Paweł II napisał z okazji 50. rocznicy swoich święceń kapłańskich. 30 XI 1996 Inauguracja Roku Chrystusa pierwszego roku przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (30 XI XI 1997) IV 1997 LXXV podróż apostolska: Bośnia i Hercegowina IV 1997 LXXVI podróż apostolska: Republika Czeska obchody 1000-lecia śmierci św. Wojciecha. Audiencje ogólne na Placu św. Piotra

15 IV pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny, 8 9 czerwca 1991 Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu. Watykan 25 marca 1998 VII pielgrzymka do Polski Ojciec Święty w Łowiczu maja 1997 LXXVII podróż apostolska: Liban _ zamknięcie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Libanowi i podpisanie posynodalnej adhortacji apostolskiej Nowa nadzieja dla Libanu. 31 V 10 VI 1997 LXXVIII podróż apostolska: Polska VI (Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Dukla, Krosno) zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego pod hasłem Eucharystia a wolność: ku wolności wyswobodził nas Chrystus (25 maja-1 czerwca 1997) we Wrocławiu. Ojciec święty dokonał kanonizacji św. Jadwigi Królowej ( ) i św. Jana z Dukli ( ), beatyfikacji bł. Marii Karłowskiej ( ). Jan Paweł II został laureatem Dziecięcej Nagrody Serca, statuetkę odebrał od dzieci ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych Serce ze Świdnicy (1 VI 1997) VIII 1997 LXXIX podróż apostolska: Francja udział w XII Światowym Dniu Młodzieży pod hasłem Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodzicie, a zobaczycie (J 1, 38-39) w Paryżu. 2 6 X 1997 LXXX podróż apostolska: Brazylia II Światowe Spotkanie Rodzin w Rio de Janeiro. 19 X 1997 List apostolski Divini amoris scientia wydany z okazji ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła. 16 XI 12 XII 1997 Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Ameryce na temat Spotkanie z Jezusem Chrystusem żywym drogą do nawrócenia, komunii i solidarności w Ameryce. 30 XI 1997 Inauguracja Roku Ducha Świętego drugiego roku przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (30 XI XI 1998). 8 I 1998 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ratyfikowaniu Konkordatu ze Stolicą Apostolską LXXXI podróż apostolska: Kuba. 21 II 1998 Siódmy konsystorz kreowanie 20 nowych kardynałów (kardynał Adam Kozłowiecki). 23 II 1998 Jan Paweł II ratyfikował Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską zawarty 28 lipca 1993 roku. 19 III 1998 W Bazylice Św. Piotra konsekracja biskupa Stanisława Dziwisza, drugiego prefekta Prefektury Domu Papieskiego i osobistego sekretarza Ojca Świętego Jana Pawła II III 1998 LXXXII podróż apostolska: Nigeria. 25 III 1998 Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską audiencja dla przedstawicieli władz Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski. 5 IV 1998 XIII Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem,,duch Święty nauczy was wszystkiego (J 14, 26). VII pielgrzymka Ojca Świętego do Polski.

16 19 IV 14 V 1998 Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Azji na temat Jezus Chrystus Zbawiciel oraz Jego misja miłości i służby w Azji: «Aby mieli życie i mieli je w obfitości» (por. J 10, 10). 31 V 1998 List apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli VI 1998 LXXXIII podróż apostolska: Austria. 14 IX 1998 Trzynasta encyklika Fides Et ratio o relacjach między wiarą a rozumem. 2 4 X 1998 LXXXIV podróż apostolska Chorwacja. 11 X 1998 Kanonizacja na Placu św. Piotra św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyta Stein, ). 16 X 1998 Wizyta w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie (kardynał Karol Wojtyła mieszkał w Kolegium w czasie pobytu w Wiecznym Mieście i stąd 14 października 1978 roku udał się na konklawe). 22 XI 12 XII 1998 Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów poświęcone Oceanii na temat Jezus Chrystus a ludy Oceanii. Kroczyć Jego drogą, głosić Jego prawdę, żyć Jego życiem. 29 XI 1998 Inauguracja Roku Boga Ojca trzeciego roku przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (29 XI XII 1999). Bulla Incarnationis mysterium ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku I 1999 LXXXV podróż apostolska: Meksyk, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zamknięcie Specjalnego Synodu Biskupów poświęconego Ameryce, podpisanie i przekazanie posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in America o spotkaniu z Jezusem Chrystusem żywym, drogą do nawrócenia, komunii i solidarności w Ameryce. 28 III 1999 XIV Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem Ojciec miłuje was (J 16, 27). 7 9 V 1999 LXXXVI podróż apostolska: Rumunia VI 1999 LXXXVII podróż apostolska: Polska VII (Gdańsk, Sopot, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa, Sandomierz, Zamość, Radzymin, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, Wadowice, Gliwice, Częstochowa). Ojciec Święty w Warszawie dokonał zamknięcia II Synodu Plenarnego Kościoła w Polsce, dokonał kanonizacji św. Kingi ( ), beatyfikacji bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego ( ), bł. Reginy Protmann ( ), bł. Edmunda Stanisława Bojanowskiego ( ), bł. Antoniego Juliana Nowowiejskiego ( ) i 107 polskich męczenników z czasów II wojny światowej. 19 IX 1999 LXXXVIII podróż apostolska: Słowenia. 1 X 1999 List apostolski motu proprio ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża Współpatronami Europy X 1999 II Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie na temat Jezus Chrystus żyjący w swoim Kościele źródłem nadziei dla Europy.

17 VII pielgrzymka do Ojczyzny, 5 17 czerwca 1999 wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Sejmie 5 9 XI 1999 LXXXIX podróż apostolska: Indie, Gruzja zamknięcie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Azji, podpisanie i przekazanie posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Asia o Jezusie Chrystusie Zbawicielu oraz Jego misji miłości i służby w Azji: Aby mieli życie i mieli je w obfitości (por. J 10, 10). 24 XII 1999 Inauguracja Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (24 XII-6 I 2001) otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. 23 II 2000 Audiencja generalna poświęcona postaci Abrahama duchowa pielgrzymka do Ur chaldejskiego, ojczyzny patriarchy Abrahama (dzisiaj w południowym Iraku) II 2000 XC podróż apostolska: Egipt jubileuszowa pielgrzymka Jana Pawła II do miejsc związanych z historią zbawienia na górę Synaj. 5 III 2000 Beatyfikacja na Placu św. Piotra bł. Marii Stelli od Najświętszego Sakramentu Adeli Mardosewicz ( ) i 10 towarzyszek ze zgromadzenia nazaretanek. 12 III 2000 Dzień Przebaczenia w ramach Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 prośba Jana Pawła II o przebaczenie za dawne i obecne winy chrześcijan III 2000 XCI podróż apostolska: Jordania, Izrael, Autonomia Palestyńska pielgrzymka jubileuszowa do miejsc związanych z historią zbawienia śladami patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz Mojżesza, przewodnika narodu wybranego w wędrówce przez pustynię do Ziemi Świętej, po której chodził Jezus i skąd wyruszyli Jego uczniowie, by głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu całemu światu. 3 IV 2000 Otrzymuje doktorat honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 30 IV 2000 Kanonizacja na Placu św. Piotra św. Faustyny Kowalskiej ( ) ustanowienie II niedzieli wielkanocnej Niedzielą Miłosierdzia Bożego. 7 V 2000 Ekumeniczne Wspomnienie Świadków Wiary XX wieku przy rzymskim Koloseum z udziałem przedstawicieli Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich V 2000 XCII podróż apostolska: Portugalia nawiedzenie sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej VI Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Rzymie. 6 8 VI 2000 Narodowa pielgrzymka Polaków do Rzymu z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku VIII 2000 Jubileusz Młodych i XV Światowy Dzień Młodzieży w Tor Vergata pod hasłem Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14). 15 IX 2000 Jubileusz Przedstawicieli Papieskich nuncjuszy apostolskich i stałych obserwatorów Stolicy Apostolskiej przy różnych organizacjach i instytucjach międzynarodowych. 7 8 X 2000 Jubileusz Biskupów największe po Soborze Watykańskim zgromadzenie biskupów z całego świata przed figurą Matki Bożej Fatimskiej ponowienie Aktu Zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie Kościoła i ludzkości.

18 14 15 X 2000 Jubileusz Rodzin i III Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym w Rzymie. 4 XII 2000 Przekazanie Ojcu Świętemu,,Katalogów Świadków Wiary XX wieku, osiem tomów dokumentacji dotyczącej chrześcijan, którzy w XX wieku byli prześladowani za wiarę. 6 I 2001 Zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, zamknięcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra oraz podpisanie listu Novo Millennio Ineunte na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku I 2001 Wręczenie Ojcu Świętemu Złotego Medalu Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 21 II 2001 Ósmy Konsystorz kreowanie 44 nowych kardynałów (kardynał Zenon Grocholewski, kardynał Marian Jaworski). 26 III 2001 Otrzymuje doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 8 IV 2001 XVI Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Łk 9, 23). 4 9 V 2001 XCIII podróż apostolska: Grecja, Syria i Malta V 2001 Konsystorz na temat Perspektywy Kościoła w trzecim tysiącleciu w świetle Novo Millennio Ineunte VI 2001 XCIV podróż apostolska: Ukraina beatyfikacja bł. Józefa Bilczewskiego ( ), bł. Zygmunta Gorazdowskiego ( ). 1 VII 2001 Audiencja dla przedstawicieli Instytutu Dziedzictwa Narodowego z okazji 180. rocznicy urodzin Cypriana Norwida. 23 VIII 2001 Wręczenie Ojcu Świętemu Międzynarodowej Nagrody Pokojowej Perdonanza IX 2001 XCV podróż apostolska: Kazachstan i Armenia. 30 IX 27 X 2001 X Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat Biskup służy Ewangelii Jezusa Chrystusa, aby nieść nadzieję światu. 22 XI 2001 Spotkanie z przedstawicielami Kościołów Australii, Nowej Zelandii, wysp Pacyfiku, Papui- Nowej Gwinei i Wysp Salamona podpisanie i przekazanie adhortacji apostolskiej Eccelesia in Ocenia o Jezusie Chrystusie i ludach Oceanii: kroczyć Jego drogą, głosić Jego prawdę, żyć Jego życiem, będącej owocem prac Specjalnego Synodu Biskupów poświęconego Oceanii. 3 XII 2001 Akredytacja nowego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Hanny Suchockiej. 15 XII 2001 Otrzymuje doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 11 I 2002 Otrzymuje doktorat honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doktorat honoris causa dla Ojca Świętego Jana Pawła II

19 Zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Watykan, 6 stycznia I 2002 W Asyżu Dzień Modlitwy o Pokój z udziałem przedstawicieli Kościoła katolickiego, delegatów 32 Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich oraz 11 innych religii świata. 7 IV 2002 List apostolski Misericordia Dei o niektórych aspektach sprawowania Sakramentu Pokuty V 2002 XCVI podróż apostolska: Azerbejdżan i Bułgaria. 23 VII -2 VIII 2002 XCVII podróż apostolska: Kanada, Gwatemala, Meksyk udział w XVII Światowym Dniu Młodzieży pod hasłem,, Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13-14) w Toronto VIII 2002 XCVIII podróż apostolska: Polska VIII (Kraków, Kalwaria Zebrzydowska). Ojciec Święty dokonał konsekracji świątyni Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, dokonał zamknięcia obchodów 400-lecia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, dokonał beatyfikacji bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego ( ), bł. Jana Wojciecha Balickiego ( ), bł. Jana Beyzyma ( ), bł. Sancji Marii Janiny Szymkowiak ( ). 16 X 2002 List apostolski Rosarium Virginis Mariae o różańcu świętym wprowadzenie do różańca tajemnic światła i ogłoszenie w Kościele Roku Różańca (październik 2002 październik 2003) I 2003 IV Światowe Spotkanie Rodzin w Manili na Filipinach na temat Rodzina chrześcijańska dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia udział Ojca Świętego w spotkaniu dzięki połączeniu satelitarnemu. 13 II 2003 Audiencja dla głównego rabina Rzymu Riccarda Di Segniego. 6 III 2003 Prezentacja w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II. 13 IV 2003 XVIII Światowy Dzień młodzieży pod hasłem Oto Matka Twoja (J 19,27). 17 IV 2003 Czternasta encyklika Ecclesia de Eucharystia o Eucharystii w życiu Kościoła. 3 4 V 2003 XCIX podróż apostolska: Hiszpania. 17 V 2003 Otrzymuje doktorat honoris causa Wydziału Prawa Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie. 18 V 2003 Kanonizacja na Placu św. Piotra św. Józefa Sebastiana Pelczara ( ), św. Urszuli Ledóchowskiej ( ). 5 9 VI 2003 C podróż apostolska: Chorwacja. 22 VI 2003 CI podróż apostolska: Bośnia i Hercegowina. 28 VI 2003 Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy IX 2003 CII podróż apostolska: Słowacja. 7 X 2003 Pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Pompejach na zakończenie Roku Różańca.

20 16 X rocznica wyboru Jana Pawła II podpisanie posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores gregis o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata, będącej owocem prac X Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, przekazanie adhortacji Kościołowi powszechnemu, reprezentowanemu przez trzech kardynałów, dwóch relatorów generalnych i biskupów pochodzących z pięciu kontynentów z Ojcem Świętym koncelebrowało 128 kardynałów, 4 patriarchów, 430 biskupów i 336 proboszczów Rzymu. 19 X 2003 Beatyfikacja na Placu św. Piotra bł. Matki Teresy z Kalkuty (Gonxha Agnes Bojaxhiu, ). 21 X 2003 Dziewiąty Konsystorz kreowanie 30 nowych kardynałów (kardynał Stanisław Nagy). 17 II 2004 Otrzymuje doktorat honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. 24 II 2004 Ustanowienie metropolii łódzkiej ze stolicą w Łodzi, włączenie do nowej metropolii diecezji łowieckiej, ustanowienie diecezji bydgoskiej i włączenie jej do metropolii gnieźnieńskiej oraz diecezji świdnickiej i włączenie jej do metropolii wrocławskiej. 24 III 2004 Wręczenie Ojcu Świętemu Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego. 18 V 2004 Prezentacja książki autobiograficznej Jana Pawła II Wstańcie, chodźmy! 5 6 VI 2004 CIII podróż apostolska: Szwajcaria. 4 VI 2004 Ojciec Święty otrzymuje nadany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Prezydencki Medal Wolności VIII 2004 CIV podróż apostolska: Francja nawiedzenie sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. 25 VIII 2004 Przekazanie ikony Matki Bożej Kazańskiej Patriarchatowi Moskiewskiemu. 2 X 2004 Ojciec Święty otrzymuje Nagrodę za Odwagę Polityczną ( Prix du courage politiques ) przyznaną przez paryskie czasopismo Politique Internationale oraz Francuską Telewizję Katolicką KTO. 7 X 2004 List apostolski Mane nobiscum Domine na Rok Eucharystii (X 2004 X 2005). 17 X 2004 Statio Orbis na zakończenie 48. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Guadalajarze w Meksyku po Mszy świętej w Bazylice św. Piotra i adoracji Najświętszego Sakramentu, transmitowanej za pośrednictwem telewizji do Guadalajary, Ojciec Święty uroczyście zainaugurował Rok Eucharystii. 23 XI 2004 Otrzymuje doktorat honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 7 XII 2004 Wręczenie Ojcu Świętemu Nagrody Nauka na rzecz pokoju, przyznanej przez Międzynarodowy Ośrodek Kultury Naukowej im. Ettore Majorany. 8 XII 2004 Obchody 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 18 I 2005 Audiencja dla rabinów i kantorów synagogalnych ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Izraela, którzy podziękowali Ojcu Świętemu za wszystkie inicjatywy podejmowane na rzecz pojednania chrześcijańsko-żydowskiego. VIII pielgrzymka do Ojczyzny, sierpnia 2002 konsekracja świątyni Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach

21 Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie (por. Mt 24, 42) te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza: Totus Tuus. W tych samych Rękach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych Rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności. (Z Testamentu Jana Pawła II) 1 10 II 2005 Pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w poliklinice Gemelli powodem hospitalizacji były powikłania pogrypowe w postaci ostrego zapalenia krtani i tchawicy. 22 II 2005 Prezentacja w Rzymie książki Jana Pawła II Pamięć i tożsamość. 24 II 13 III 2005 Pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w poliklinice Gemelli w związku z wystąpieniem problemów z oddychaniem przeprowadzono zabieg tracheotomii III 2005 Obchody triduum paschalnego w Watykanie bez udziału Jana Pawła II. Mszy świętej krzyżma przewodniczył kardynał Giovanni Battista Re odczytano przesłanie Jana Pawła II do kałanów. Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej przewodniczył kardynał Alfonso Lopez Trujillo odczytano przesłanie Ojca Świętego. Nabożeństwu Męki Pańskiej w Bazylice św. Piotra przewodniczył kardynał James Stafford. Drogę Krzyżową w Koloseum poprowadził kardynał Kamillo Ruini odczytano przesłanie Jana Pawła II. Ojciec Święty uczestniczył za pośrednictwem przekazu telewizyjnego w swej kaplicy, trzymając w rękach krzyż. Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył kardynał Joseph Ratzinger odczytano orędzie Jana Pawła II. 27 III 2005 Mszy świętej na Placu św. Piotra przewodniczył Sekretarz Stanu kardynał Angelo Sodano, który odczytał również orędzie wielkanocne na zakończenie Jan Paweł II udzielił błogosławieństwa wiernym znakiem krzyża. 30 III 2005 Nadzwyczajna audiencja generalna Ojciec Święty ukazał się w oknie Pałacu Apostolskiego i znakiem krzyża pobłogosławił zebranych odczytano przesłanie Jana Pawła II. 31 III 2005 Telegram Ojca Świętego na uroczystość Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Około godziny 11 00, gdy Jan Paweł II udał się do swej prywatnej kaplicy, wystąpiły u niego silne dreszcze, ze wzrostem temperatury ciała do 39,6 C był to początek wstrząsu septycznego połączonego z zapaścią sercowo-naczyniową. 1 IV 2005 Ojciec Święty poświęcił korony dla dwóch obrazów Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze i do Kaplicy Polskiej w podziemiach Bazyliki Watykańskiej. Rzecznik prasowy Watykanu poinformował o bardzo poważnym stanie zdrowia Ojca Świętego oraz o uszanowaniu woli Jana Pawła II, by pozostać w mieszkaniu. 2 IV 2005 O godzinie 7 30 Jan Paweł II zaczął tracić przytomność. O godzinie bardzo słabym głosem powiedział: Pozwólcie mi iść do domu Ojca. O godzinie wszedł w stan śpiączki. O godzinie w pokoju Ojca Świętego Jana Pawła II rozpoczęła się Msza święta w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Dziwisza. Janowi Pawłowi II udzielono Świętego Wiatyku i sakramentu namaszczenia chorych. Śmierć nastąpiła o godzinie

22 8 IV 2005 Ceremonii pogrzebowej na Palcu św. Piotra przewodniczył kardynał Joseph Ratzinger, dziekan Kolegium Kardynalskiego, który wygłosił także homilię. Ciało śp. Papieża Jana Pawła II zostało złożone do grobu w podziemiach Bazyliki św. Piotra. 13 V 2005 Ojciec Święty Benedykt XVI podczas spotkania z duchowieństwem Rzymu ogłosił, że udzielił dyspensy od przepisu mówiącego o konieczności pięciu lat od śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), by proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny mógł rozpocząć się bezzwłocznie. 18 V 2005 Edykt kardynała Kamillo Ruini wzywający do przekazania Postulacji wszystkich pism Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II (w świecie Karola Wojtyły) oraz informacji potwierdzających opinię jego świętości lub ją podważających. Postulatorem sprawy został mianowany ks. prałat Sławomir Oder, polski kapłan pracujący w wikariacie Rzymu. 28 VI 2005 W Bazylice św. Jana na Lateranie rozpoczęcie etapu diecezjalnego dochodzenia kanonicznego dotyczącego życia i heroiczności cnót Sługi Bożego Jana Pawła II (Karola Wojtyły). 4 XI 2005 W katedrze na Wawelu otwarcie procesu rogatoryjnego dotyczącego życia i heroiczności cnót Sługi Bożego Jana Pawła II (Karola Wojtyły). 1 IV 2006 W katedrze na Wawelu zamknięcie procesu rogatoryjnego dotyczącego życia i heroiczności cnót Sługi Bożego Jana Pawła II (Karola Wojtyły). 23 III 2007 Trybunał diecezjalny, badający sprawę francuskiej zakonnicy Marie Simon Pierre za wstawiennictwem Jana Pawła II, potwierdził fakt zaistnienia cudu. 2 IV 2007 W Bazylice św. Jana na Lateranie nastąpiło oficjalne zamknięcie diecezjalnej fazy procesu w sprawie życia, heroiczności cnót i sławy świętości Sługi Bożego Jana Pawła II (Karola Wojtyły). 4 V 2007 Dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych uznający ważność procesów kanonicznych Sługi Bożego Jana Pawła II (Karola Wojtyły). 19 XII 2009 Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który zamykał zasadniczą część procesu beatyfikacyjnego. 12 I 2011 Na zwyczajnej sesji kardynałów i biskupów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych jednomyślnie wydano pozytywne orzeczenie, uznające cudowne uzdrowienie siostry Marie Simon Pierre za dokonane przez Boga dzięki wstawiennictwu Ojca Świętego Jana Pawła II. 1 V 2011 Benedykt XVI na Palcu Świętego Piotra dokonał beatyfikacji czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II. Wystawiono trumnę z ciałem Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra. 2 V 2011 Złożenie trumny z ciałem Jana Pawła II w kaplicy św. Sebastiana w Bazylice św. Piotra. 11 V 2011 Erygowanie sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach, połączone z uroczystym wprowadzeniem relikwii krwi Papieża. Mszy świętej i ceremonii pogrzebowej Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Watykanie przewodniczył kardynał Joseph Ratzinger, dziekan Kolegium Kardynalskiego, 8 kwietnia 2005

23 Relikwie krwi Jana Pawła II Płyta grobowa Jana Pawła II w Grotach Watykańskich 11 II 2013 Komunikat o ustąpieniu Benedykta XVI z urzędu Papieża. 25 II 2013 Modyfikacja przez Benedykta XVI konstytucji Jana Pawła II Universi Domini Gregis z 1996 r. o wyborze papieża. 28 II 2013 Ustąpienie papieża Benedykta XVI z urzędu III 2013 Konklawe. 13 III 2013 Wybór kardynała Jorge Mario Bergoglio na papieża, który przyjął imię Franciszek. 1 VI 2013 Nominacja księdza postulatora Sławomira Odera na wikariusza Sądowego Trybunału Zwyczajnego w wikariacie diecezji rzymskiej. 25 VI 2013 Poświęcenie kościoła w Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się w Krakowie- Łagiewnikach. 5 VII 2013 Uznanie przez papieża Franciszka cudu za wstawiennictwem Jana Pawła II, wymaganego do kanonizacji. Spekulacje o wspólnej dacie kanonizacji papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, która miałaby się odbyć 8 grudnia 2013 r VII 2013 Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. 29 VII 2013 Konferencja prasowa papieża Franciszka na pokładzie samolotu wracającego z Rio de Janeiro. Podanie dwóch prawdopodobnych dat kanonizacji Jana Pawła II: 24 listopada 2013 r. lub 27 kwietnia 2014 r. 2 VIII 2013 Konferencja prasowa kardynała Kazimierza Nycza informująca o skierowanej do papieża Franciszka prośbie polskich hierarchów Kościoła o wyznaczenie daty kanonizacji Jana Pawła II na dzień 27 kwietnia 2014 r. 3 VIII 2013 Mianowanie sekretarzem Papieskiej Komisji Ecclesia Dei papieskiego jałmużnika, arcybiskupa Guido Pozzo, a jego następcą księdza prałata Konrada Krajewskiego. 15 VIII 2013 Modlitwa Anioł Pański, podczas której papież Franciszek nawiązał do 25. Rocznicy listu apostolskiego błogosławionego Jana Pawła II Mulieris dignitatem. 20 VIII 2013 Ogłoszenie przez prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynała Angelo Amato, prawdopodobnej daty kanonizacji błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II. 9 IX 2013 Przyjęcie na audiencji nowego ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej, Piotra Nowiny-Konopki. 17 IX 2013 Sakra mianowanego przez papieża Franciszka jałmużnika papieskiego, księdza prałata Konrada Krajewskiego. 24 IX 2013 Orędzie papieża Franciszka z okazji 100. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. 30 IX 2013 Konsystorz, na którym ustalono 27 kwietnia 2014 r. dniem kanonizacji papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. 16 X 2013 Zawierzenie Polaków wstawiennictwu błogosławionego Jana Pawła II w 35. Rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową. 31 X 2013 Msza św. W kaplicy św. Sebastiana przy grobie błogosławionego Jana Pawła II, pod przewodnictwem papieża Franciszka. Ogłoszenie daty konsystorza, na którym papież Franciszek po raz pierwszy mianuje nowych kardynałów.

24 2 XI 2013 Wizyta papieża Franciszka w Grotach Watykańskich. 7 XI 2013 Zatwierdzenie przez papieża tematów trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży, które przygotują młodych do obchodów międzynarodowego spotkania z papieżem Franciszkiem w Krakowie w 2016 r. 13 XI 2013 Pobłogosławienie przez papieża Franciszka kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej. 17 XI 2013 Polecenie przez papieża duchowego lekarstwa, czyli Miserikordyny, która powstała w Polsce. 17 XII Urodziny papieża Franciszka, który z tej okazji zjadł śniadanie z trzema bezdomnymi mężczyznami Polakiem, Słowakiem i Czechem. 24 XII 2013 Pasterka w Bazylice św. Piotra. 25 XII 2013 Błogosławieństwo Urbi et Orbi. 1 I 2014 Orędzie na Światowy Dzień Pokoju. 20 I 2014 Uruchomienie w oknie przy ul. Franciszkańskiej 3 zegara odmierzającego czas do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. 23 III 2014 Pojawienie się w sprzedaży serii pamiątkowych znaczków i monet, aby uczcić kanonizację Jana Pawła II. 27 IV 2014 Kanonizacja błogosławionych Jana Pawła II i Jana XXIII. OSTATNIA MODLITWA REGINA COELI JANA PAWŁA II ODCZYTANA JUŻ PO ŚMIERCI OJCA ŚWIĘTEGO NA PLACU ŚW. PIOTRA W NIEDZIELĘ 3 KWIETNIA 2005 R. Panie, który przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie objawiasz miłość Ojca, wierzymy w Ciebie i z ufnością wypowiadamy dziś: Jezu, ufam Tobie, miej miłosierdzie nad nami i nad całym światem!. Jan Paweł II

25 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANA PAWŁA II W PIONKACH Tytuł projektu: Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję. (Jan Paweł II) ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II KALENDARIUM DROGI DO ŚWIĘTOŚCI Realizacja projektu: Julia Bugalska Zuzanna Maj Zuzanna Rdzanek Paulina Barańska Dawid Koziej Kacper Cebula Dawid Maciejewski Borys Deszczka Jakub Młoczkowski Paweł Tokarski Opiekun projektu: MGR IZABELA WARCHOŁ

Włocławek marzec 2013 nr 3 (121) rok XI

Włocławek marzec 2013 nr 3 (121) rok XI Włocławek marzec 2013 nr 3 (121) rok XI Miesięcznik Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku Z nauczania kościoła OGŁOSZENIE DECYZJI OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI O ZŁOŻENIU URZĘDU BISKUPA

Bardziej szczegółowo

Karol Wojtyła (ojciec) w mundurze legionisty

Karol Wojtyła (ojciec) w mundurze legionisty BIOGRAFIA Karola Wojtyły Lata wadowickie Karol z matką Emilią z Kaczorowskich (1920) Ród Wojtyłów, z którego wywodzi się Karol z Wadowic sięga swoimi korzeniami genealogicznymi końca XVIII wieku. Od Macieja

Bardziej szczegółowo

W trakcie pierwszego roku studiów, Karol, wraz z ojcem przeprowadził się do domu rodzinnego matki Karola. Okres do lutego 1941 roku to czas nauki,

W trakcie pierwszego roku studiów, Karol, wraz z ojcem przeprowadził się do domu rodzinnego matki Karola. Okres do lutego 1941 roku to czas nauki, Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Na chrzcie 20 czerwca 1920 roku nadano mu imiona Karol Józef. Rodzina żyła skromnie, utrzymywana

Bardziej szczegółowo

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy WiadomościKai (975) niedziela 12 grudnia 2010 49 www.kai.pl ekai.pl BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641 Nowy biskup polowy FOT. P. Tumidajski/ fotokai WYDARZENIA 3 XI Dzień modlitwy

Bardziej szczegółowo

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 04/2013 ISSN 1426 8035 PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 2 Spis treści Słowo Proboszcza... 3 Wielkanoc... 4 Przegląd wydarzeń...5 Módlmy się za niego...7 Prima

Bardziej szczegółowo

Bp Guzdek: w okopach nie ma niewierzących. s. 2. 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem. 5 Myśl europejska Jana Pawła II

Bp Guzdek: w okopach nie ma niewierzących. s. 2. 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem. 5 Myśl europejska Jana Pawła II 5 Myśl europejska Jana Pawła II 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem 10 Prof. Zoll: Palikot wykorzystuje błędy Kościoła (1021) niedziela, 30 października 2011 43 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ŻYCIA JANA PAWŁA II

KALENDARIUM ŻYCIA JANA PAWŁA II KALENDARIUM ŻYCIA JANA PAWŁA II 18 maj 1920 w Wadowicach rodzi się syn państwa Emilii i Karola Wojtyłów, Karol Józef 20 czerwca 1920 zostaje ochrzczony w kościele w Wadowicach. Dla odróżnienia od ojca

Bardziej szczegółowo

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI (1005) niedziela, 10 lipca 2011 27 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 3 Abp Michalik: przewiduję miałki obraz naszej prezydencji 10 Prokuratura oczyściła członków

Bardziej szczegółowo

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się!

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się! Ziemia Lubliniecka magazyn społeczno-kulturalny EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 nr 1/2014 (116) Nie lękajcie się! Szanowni Państwo! Minęło 13 lat od ukazania się pierwszego wydania

Bardziej szczegółowo

I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000

I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000 I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000 Wydano z polecenia J.E. Ks. Arcybiskupa Stanisława SZYMECKIEGO, Metropolity Białostockiego Białystok, dnia 18 maja 2000 r., w 80-lecie urodzin Ojca Świętego

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży Dla GIMANZJUM Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży 1. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Łk 11, 27). Wraz z wami wszystkimi,

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

niedziela życia stać na straży Bp Józef Zawitkowski sylwetka Min. Roman Giertych wywiad Po co ten ślub? T Y G O D N I K K A T O L I C K I

niedziela życia stać na straży Bp Józef Zawitkowski sylwetka Min. Roman Giertych wywiad Po co ten ślub? T Y G O D N I K K A T O L I C K I Bp Józef Zawitkowski sylwetka Po co ten ślub? www.niedziela.pl niedziela Min. Roman Giertych wywiad T Y G O D N I K K A T O L I C K I nr 47 rok XLIX index 367176 19 XI 2006 cena 3,20 zł (w tym 7% VAT)

Bardziej szczegółowo

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie SIERPIEŃ 2011 nr 409 (839) Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Słowo Dla Życia (7.08.2011) Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus

Bardziej szczegółowo

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151 Na Oścież Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151 Można nie czytać... Nie wiem, czy nie wykrakałem, ale

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta 4 V 2008

I Komunia Święta 4 V 2008 SERECEM KOCHAM JEZUSA SERECEM KOCHAM JEZUSA I Komunia Święta 4 V 2008 W dniu Pierwszej Komunii Świętej W dniu Pierwszej Komunii świętej chciałbym wszystkim dzieciom powiedzieć tak: Nie będę zachwycał się

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012 Ks. dr Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice tel./fax (032) 251 88 20, e-mail: sekretariat@oaza.pl kom. +48 696 254 488, e-mail: A.Wodarczyk@oaza.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

czerwca 2013 Nr 12 (901) 2 3 VII Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie

czerwca 2013 Nr 12 (901) 2 3 VII Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie 30 czerwca 2013 Nr 12 (901) 2 3 VII Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie SPIS TREŚCI 4 SŁOWO DLA ŻYCIA Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem 6 KSIądz

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Dziedziniec Dialogu str. 2. 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła. 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski

Dziedziniec Dialogu str. 2. 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła. 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła 27 W obecności Franciszka można rozmawiać o wszystkim www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 (1123) niedziela,

Bardziej szczegółowo

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXI nr 11 (447) 1-15 czerwca 2012 r. O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? Fot. Krzysztof Stępkowski Refleksje niedzielne

Bardziej szczegółowo

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ 1 6 c z e r w c a 2 0 1 0 W a r s z a w a PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 5 (117) MAJ 2010 ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAŁ Ks. Jerzy Popiełuszko B E A T Y F I K A C J A 2 ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL WZNoS KUL w Stalowej Woli Nowe metody doskonalenia zawodowego katechetów i duszpasterzy z dziedziny biblistyki na podstawie działalności Polskiego Dzieła Biblijnego

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W naszej wspólnocie parafialnej Lato 2013. Osuszanie fundamentów zakrystii. Wiem, że są tacy uczniowie, którzy chcieliby, żeby wakacje trwały dziesięć miesięcy! Czytałem o pewnym chłopcu, który co prawda

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo