Fenomen Skautów Europy Podręcznik szczepowego FSE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fenomen Skautów Europy Podręcznik szczepowego FSE"

Transkrypt

1 Mojemu wielkiemu przyjacielowi Wiesławowi, który w wieku 38 lat, mając żonę i pięcioro dzieci został szczepowym w Józefowie k. Otwocka, dedykuję Fenomen Skautów Europy Podręcznik szczepowego FSE Drogie Przewodniczki i Skauci Europy! Jesteście cennym darem nie tylko dla Kościoła, ale również dla nowej Europy, której kształtowanie się dostrzegacie własnymi oczami i jesteście powołani, 'aby uczestniczyć z całym młodzieńczym zapałem w budowaniu Europy narodów, by uznano godność każdego człowieka jako dziecka umiłowanego przez Boga oraz aby budowano społeczeństwo oparte na solidarności i miłości braterskiej' Jan Paweł II, List do uczestników Eurojamu 2003 Żelazko Wstęp Ruch Skautów Europy jest inicjatywą społeczeństwa obywatelskiego. Jest dziełem świeckich katolików, protestantów i prawosławnych. Korzystając z pełni praw i wolności obywatelskich oraz stosując się do wszystkich obowiązków przewidzianych w prawie każdego państwa, będąc niezależnymi od parfi politycznych oraz instytucji państwowych mobilizują rodziców i innych dorosłych do pracy na rzecz wychowania dzieci i młodzieży w duchu i metodą skautową Baden- Powella służąc w ten sposób całemu społeczeństwu. Korzystając z pełni praw ludzi ochrzczonych oraz stosując się do obowiązków przewidzianych przez Kościół katolicki, prawosławny lub przepisy Wspólnot reformowanych, pragną w organicznej współpracy z Pasterzami i duszpasterzami wychowywać młodych do pełnej dojrzałości chrześcijańskiej służąc w ten sposób Kościołowi. Będąc zarazem obywatelami swego państwa jak i świadomymi swych praw i obowiązków chrześcijanami, szukają przyjaźni i porozumienia między młodymi ponad granicami, tak by między narodami Europy żywa była świadomość wspólnych chrześcijańskich korzeni, służąc w ten sposób całej Europie i przyczyniając się do pokoju na świecie. Działając w tym duchu zawsze pamiętają, że prawdziwymi protagonistami ruchu skatowego są 20- latkowie oraz 15- latkowie i jako dorośli są w ruchu skautowym tylko po to, by ten protagonizm młodych wspierać i ukierunkować. Ze statutu federalnego Przyrzeczenie Skautów Europy Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim, i przestrzegać Prawa Harcerskiego CEL Związek dąży do zgromadzenia w jednej wspólnocie wiary, modlitwy i działania, różnych stowarzyszeń narodowych Przewodniczek i Skautów Europy, których głównym celem jest wychowanie młodych metodą tradycyjnego skaunngu Baden- Powella, w oparciu o zasady chrześcijańskie, będące fundamentem naszej wspólnej cywilizacji europejskiej Ponad granicami narodowymi, Związek pragnie stworzyć prawdziwą wspólnotę życia młodych z różnych krajów Europy. w ten sposób pragnie przyczynić się do większego

2 uświadomienia istnienia tożsamości wspólnoty europejskiej, rozwijając zdrową kulturę wszystkich wartości narodowych, które stanowią różnorodne formy wyrazu naszego wspólnego dziedzictwa Uważając politykę za działalność nie będącą sprawą chłopców i dziewcząt, Związek ogłasza swą absolutną niezależność wobec parni i instytucji politycznych, co pozwala mu potwierdzić z tym większą siłą ogólną potrzebę wychowania obywatelskiego młodych, jaką skaunng winien zapewniać według zasad określonych przez Baden- Powella, a w szczególności, w tym, co dotyczy Związku, potrzebę wychowania europejskiego, jaką Związek w ramach swego specyficznego celu pragnie promować. Po raz pierwszy w historii skaufngu tak wiele organizacji z tylu krajów prezentuje tak wielką spójność. W tych stowarzyszeniach wystepuje naturalne zróżnicowanie i każdy pozostaje głęboko sobą. To dzięki skaufngowi ma miejsce ta konieczna konwergencja. Dzięki temu samemu przyrzeczeniu. Dzięki oczom wspólnie zwróconym na sztandar. Wszystko jest wspólne na tym poziomie: Trzy Zasady, Prawo, teksty modlitw, Karta, Dyrektorium Religijne, metoda w 15 punktach i program obozów szkoleniowych. Wszystko jest symbolem jedności i zadatkiem przyjaźni: ceremoniał, oznaczenia, mundur. To wszystko jest zapowiedzią pięknej przyszłości Prawdziwego SkauFngu, którą zdecydowali się rozpocząć szefowie oraz dziewczęta i chłopcy. Perig Geraud- Keraod, Wymiar europejski, pismo Maîtrises nr 34-35, czerwiec- lipiec 1976 Na zakończenie obozu dziewczyny przygotowały piosenkę dziękującą szefowym za obóz. Słowa tej piosenki w pewnym momencie mówiły mniej więcej pokazałyście nam, że mamy inne siostry. Co za radość, że ta podróż do Polski na ten obóz nie była bezużyteczna!! Jeśli dziewczyny zrozumiały, że przewodniczki Europy z innych krajów nie są jakimiś oddalonymi istotami, ale że są ich siostrami, w takim razie nasza podróż osiagnęła swój cel! :) Proszę na mnie liczyć, jeśli chodzi o wielką reklamę, w Wersalu i w mojej chorągwi Yvelines, dobrodziejstwa wspólnych obozów. Dla nas ten obóz pozostanie na zawsze wielkim wydarzeniem (pierwszy obóz zagranicą drużyny utworzonej 25 lat temu!). Mam nadzieję, że zostanie w głowach i sercach dziewczyn, tak, by zachowały głębokie pragnienie dostrzegania horyzontów dalszych niż tylko granice Wersalu i aby chciały powtórzyć tę przygodę za kilka lat. Wiele się nauczyłyśmy dzięki kontaktowi z Polkami: duch skautowy, poczucie piękna, miłość do Ojczyzny... Są to rzeczy, o które musimy nieustannie dbać w naszej Prawo Harcerza 1. Harcerz dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie. 2. Harcerz jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych. 3. Harcerz jest powołany do służby bliźniemu i jego zbawieniu. 4. Harcerz jest przyjacielem wszystkich i bratem dla każdego innego Harcerza. 5. Harcerz jest uprzejmy i rycerski. 6. Harcerz widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta. 7. Harcerz jest karny, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca. 8. Harcerz jest panem samego siebie, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach. 9. Harcerz jest gospodarny i troszczy się o dobro innych. 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach.

3 kochanej 8. Wersalskiej tak, by wielki skarb skaufngu nie zatracił się, by go nie rozcieńczył duch światowców lub przesadzony pseudo- humor. Niech Bóg błogosławi Przewodniczki i Skautów Europy! Claire de Geloes (Francja, 23 lata), drużynowa 8.Wersalskiej, która obozowała w Polsce z 2. Wrocławską w lipcu Duch Skautów Europy Nasz kod genetyczny Skautów Europy składa się z trzech podstawowych elementów: stosujemy w 100% ducha i metodę skautową Baden- Powella, którą zapoczątkował w r., wzbogaconą o ducha skaufngu katolickiego nadaną metodzie B- P przez Ojca Sevin począwszy od 1920 r. oraz jeszcze raz twórczo zintegrowaną w jednym projekcie europejskim przez założycieli Federacji SkauFngu Europejskiego począwszy od 1 listopada 1956 r. W Polsce w świetle tych trzech elementów integrujemy do naszego ducha najlepsze tradycje polskiego harcerstwa przedwojennego, reprezentowane w szczególności przez Stanisława Sedlaczka, ks. Kazimierza Lutosławskiego i Andrzeja Małkowskiego. W skrócie: Baden- Powell oznacza danie odpowiedzialności samym chłopcom i dziewczątom za wychowanie charakterów młodych poprzez radosną grę na łonie przyrody w duchu prawa harcerskiego. Ojciec Sevin oznacza danie odpowiedzialności chłopcom i dziewczętom za wychowanie chrześcijańskie w ramach radosnej gry na łonie przyrody w duchu prawa harcerskiego. FSE oznacza danie odpowiedzialności chłopcom i dziewczętom za budowanie braterskich relacji z ich rówieśnikami z innych krajów, w ramach których dają przykład miłości do własnej Ojczyzny oraz miłości do ojczyzny swych przyjaciół poprzez radosną grę na łonie przyrody w duchu prawa harcerskiego. 1.SkauNng jest prosty. 2. Drużynowy wydobywa z chłopca ambicję i pragnienie samodzielnego zdobywania umiejętności i wiedzy, proponując mu zajęcia, które go pociągają i którym ten się poświęca, ćwicząc wiele razy, aż wykona je bezbłędnie. 3. Drużynowy pracuje poprzez zastępowych. Robert Baden- Powell, Wskazówki dla skautmistrzów Wszyscy dorośli szefowie od poziomu szczepu wzwyż oraz duszpasterze (rodzice, szczepowi, hufcowi, namiestnicy, naczelnicy i ich asystenci) są tylko po to, by zapewnić formację i pomoc szefom jednostek (gromady, drużyny, kręgu/ogniska). Kod genetyczny FSE B- P 100% Sevin 100% Miłość Ojczyzny i Europa 100% Baden- Powella, Ojca Sevin oraz założycieli FSE czytamy zawsze w świetle Katolickiej Nauki Społecznej, która jest magna charta naszego ruchu. W szczególności wielkim światłem dla naszej roli szefów w skaufngu jest Adhortacja Apostolska Jana Pawła II ChrisFfideles Laici. Jako Polacy czytamy nasz wkład kulturowy w wielką wspólnotę narodów

4 w Kościele Powszechnym w świetle postaci i nauczania wielkiego Papieża Jana Pawła II, który był wielkim Polakiem i wielkim Europejczykiem zarazem. Ducha w jakim żyjemy prawem harcerskim oraz skaunngiem Baden- Powella streszczają nasze trzy zasady: 1. Obowiązki Harcerza rozpoczynają się w domu. 2. Harcerz jest wierny swojej Ojczyźnie i działa na rzecz jedności i braterstwa w Europie. 3. Harcerz - Syn Chrześcijaństwa - jest dumny ze swej wiary: pracuje sumiennie, aby ustanowić Królestwo Chrystusa w całym swoim życiu i świecie, który go otacza. 2. Pedagogika Skautów Europy Duch i pedagogika Skautów Europy są elementami pierwszorzędnymi, neutralnymi, autonomicznymi. Stanowią o naszym charyzmacie pedagogicznym, który zawsze powinien być na pierwszym miejscu. Nie jesteśmy projektem ideologicznym, politycznym, czysto religijnym, ale wychowawczym projektem obywatelskim i chrześcijańskim. SkauFng źle znosi wszelkie podporządkowywanie innym, słusznym nawet, celom. Służy wyłącznie indywidualnej formacji swoich członków w cnotach ludzkich i nadprzyrodzonych, posługując się swoimi specyficznymi metodami. Ta specyfika nie może być Głównym zagadnieniem naszego skaunngu jest uchwycić charakter chłopca w rozżarzonym do czerwoności stanie entuzjazmu i nadać mu właściwą formę, oraz pomóc mu rozwinąć jego osobowość tak, aby mógł sam się wychować na dobrego człowieka i na wartościowego obywatela swego kraju. Robert Baden- Powell, Wskazówki dla skautmistrzów pojmowana wąsko, w oderwaniu od rodziny, społeczeństwa i Kościoła. SkauFng jest leśną szkołą wychowania obywatelskiego do dojrzałego uczestnictwa we wspólnocie politycznej oraz we wspólnocie Kościoła. Ale nie przedkłada pewnego określonego typu formacji lub rodzaju działalności nad to, co wynika z jego wewnętrznej dynamiki radosnej gry na łonie przyrody, która sama w sobie, jeśli jest prawidłowo i konsekwentnie przeżywana, zawiera już duży ładunek formacji ludzkiej i nadprzyrodzonej. Wychowanie zróżnicowane Chłopcy i dziewczęta wychowują się w różnych jednostkach. Ruch ma dwa nurty (sekcje): żeński i męski. Dziewczęta są kierowane przez szefowe, a chłopcy przez szefów. Oba nurty tworzą jeden ruch. W obu nurtach akcję szefowych i szefów wspierają duszpasterze. Trzy gałęzie W obu nurtach wychowanie przebiega w podziale wiekowym na 3 gałęzie: żółta: wilczki (8-12 lat) zielona: harcerki i harcerzy (12-17 lat) czerwona: przewodniczki i wędrowników (powyżej 17 lat) Gałąź zielona ma charakter centralny, jest okresem właściwej

5 przygody harcerskiej. Gałąź żółta jest przygotowaniem do niej. Gałąź czerwona jest jej niezbędną kontynuacją celem zagwarantowania autentycznej dojrzałości chrześcijańskiej, której wyrazem jest Wymarsz Wędrownika lub Zobowiązanie FIAT Przewodniczki. Pedagogika w 16 elementach Pedagogika Skautów Europy składa się z integralnie ze sobą powiązanych i stosowanych w praktyce życia każdej jednostki 16 elementów: 5 celów: Zdrowie, Charakter, Zmysł Praktyczny, Służba, Bóg. 5 motorów: Zainteresowanie, Działanie, Odpowiedzialność, System Zastępowy, Sąd Honorowy i Rady 6 wymiarów: Przyroda, Zastęp, Prawo, Przyrzeczenie, Leśna Szkoła Wychowania Obywatelskiego, Europa W skrócie Prawo Tym co odróżnia najbardziej Ruch Skautowy od innych, często podobnych w celach, a nawet formach działalności, inicjatyw na rzecz młodych jest jego IDEOWOŚĆ, znajdująca wyraz w Prawie Harcerskim. Jest ono kodeksem honorowym, według którego reguluje się życie osobiste harcerza oraz życie jednostek harcerskich. To usilne dążenie do poprawy charakteru zgodnie z wymogami prawa harcerskiego wyróżnia dziewczęta i chłopców spośród rówieśników. Odpowiedzialność Kolejnym fundamentalnym elementem ruchu skautowego jest powierzanie odpowiedzialności na wszystkich poziomach, począwszy od najmłodszego harcerza, który ma funkcję w zastępie, przez zastępowego po drużynowego. Cały ruch sprzyja podejmowaniu odpowiedzialności przez drużynowego ( 20- latka ), a drużynowy sprzyja podejmowaniu odpowiedzialności przez zastępowych latków. Żadne inne inicjatywy na rzecz młodych nie idą tak daleko w powierzeniu odpowiedzialności za swoje własne wychowanie oraz za kształt zajęć samym młodym. Od tego co rozumie się pod pojęciem system zastępowy zależy ostateczny rezultat pracy harcerskiej. Przyroda Najlepsze wyniki osiągają te drużyny, gdzie najbardziej zaufano zastępowym. Tu leży tajemnica powodzenia wychowania skautowego. (...) Jeśli drużynowy obdarzy prawdziwą odpowiedzialnością zastępowego, (...) uczyni więcej dla ukształtowania charakteru tego chłopca, niż nie wiem ile godzin lekcji w szkole. Robert Baden- Powell, Wskazówki dla skautmistrzów Właściwym i jedynym miejscem przeżywania harcerskiej przygody jest PRZYRODA. Spotkanie w salce, na boisku osiedlowym lub gra miejska są pewnym rzadkim wyjątkiem. Harcerskiego życia na łonie przyrody nie należy mylić z indiaństwem, puszczaństwem czy survivalem. Historia Skautów Europy Skautów Europy założyło kilkunastu młodych Niemców, protestantów i katolików, którym towarzyszył jeden prawosławny Francuz. Miało to miejsce 1 listopada 1956 r. w Kolonii na ulicy Machabeuszy. Ich marzeniem było stworzenie skaufngu prawdziwie europejskiego, który jednoczyłby młodych z różnych krajów Europy wokół ich wspólnych chrześcijańskich korzeni, tak, by już nigdy na naszym kontynencie nie było wojen. Od początku jedyne obozy, które odbywały się w

6 wakacje to były obozy międzynarodowe drużyn z 2-3 krajów, tak, by realnie i autentycznie żyć ideałem europejskim naszego ruchu. Przez pierwszych kilka lat nie była jasna kwesfa tego, czy należy w jednej jednostce umieszczać dzieci z różnych wyznań. Ta sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta w 1962/63 r. na kolejnych spotkaniach Rady Federalnej. Do 1962 r. FSE nie miała zbyt wielu członków, choć istniały stowarzyszenia w Niemczech, Francji, Belgii oraz Anglii. Począwszy od 1962 r., wraz z przystąpieniem do ruchu charyzmatycznego małżeństwa Periga i Lizig Geraud- Keraod nastąpił ogromny rozwój liczebny we Francji: w 1962 było 350 osób, w 1970 już 7 500, w 1976 prawie , a gdzieś w latach 80- tych stowarzyszenie francuskie osiągnęło swój obecny stan prawie W latach 60- tych powstało jeszcze stowarzyszenie holenderskie. W latach nastąpiły równolegle dwa fenomeny: z jednej strony naturalny rozpad (Niemcy) lub odejście stowarzyszeń niepraktykujących do końca ducha i metod FSE (Anglia i Holandia), natomiast z drugiej strony utworzenie nowych stowarzyszeń (Włochy, KPE i EPE w Niemczech oraz niedługo potem w Hiszpanii, Portugalii, Kanadzie, Austrii, Szwajcarii i Luksemburgu). Ze stowarzyszeń tych jedynie Włochy rozwinęły się liczebnie w sposób spektakularny, od zera do między 1976 a 1997 rokiem. Wielkie znaczenie dla rozwoju FSE miały słowa skierowane w czasie audiencji generalnej przez Papieża Pawła VI do Skautów Europy zgromadzonych na Placu Św. Piotra w Rzymie z okazji Roku Świętego 1975: Drodzy Skauci Europy wiedzcie, że będziecie zawsze naszymi przyjaciółmi. W 1984 r. miał miejsce pierwszy tzw. duży Eurojam. Został on zorganizowany w Chateauroux we Francji, a centralnym wydarzeniem była pielgrzymka uczestników do Notre Dame de Paris i ofiarowanie ruchu Matce Bożej. W latach stanu wojennego w Polsce wielu dorosłych, Skautów Europy, z Francji i Włoch wzięło udział w transporcie pomocy do Polski, a następnie zaczęli brać masowo udział w pielgrzymkach pieszych do Częstochowy. Tak się zaczęła epopeja Skautów Europy w Polsce i na Wschodzie. Po 1989 r. szybko powstają stowarzyszenia na Litwie, Węgrzech i w Rumunii. W Polsce zasadnicze znaczenie ma udział ponad Skautów Europy z Francji w Światowym Dniu Młodzieży na Jasnej Górze w sierpniu 1991 r. Od tego momentu przyspieszyło się tworzenie Skautów Europy w Polsce. Istniejące w Polsce legalnie od 1989, a półlegalnie o d r. S t o w a r z y s z e n i e H a r c e r s t w a Katolickiego- Zawisza podjęło regularne kontakty z FSE od 1991 r, co zaowocowało udziałem Polski w kolejnym wielkim Eurojamie, w Viterbo we Włoszech w 1994 r. W trakcie Eurojamu Jan Paweł II przyjął 7500 przewodniczek i skautów Europy w Bazylice Św. Piotra i wygłosił do nich przemówienie. Rok później, w listopadzie 1995 r. SHK- Zawisza została przyjęta do FSE, przeształcając się w Skautów Europy. Zainspirowało to kolejne kraje. Skauci Europy powstali na Łotwie, w Czechach, na Białorusi i Ukrainie. Niedługo potem zaczęły się kontakty z prawosławną organizacją ORUR z Rosji. Wielkim wydarzeniem konsolidującym i dającym równocześnie ogromny impuls rozwojowi FSE na Wschodzie był Eurojam w Żelazku na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej w sierpniu 2003 r. (9000 z 21 krajów), a następnie pierwszy w historii Euromoot dla 4000 przewodniczek i wędrowników, wielka wędrówka z Lewoczy do Częstochowy w sierpniu 2007 r. W roku 2003 Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy- Federacja

7 SkauFngu Europejskiego (UIGSE- FSE) został uznany przez Stolicę Świętą jako prywatne stowarzyszenie wiernych prawa papieskiego. W 2008 r. duszpasterzem federalnym został ksiądz z Polski, a w 2009 r., komisarzem federalnym, czyli szefem FSE został Polak. Skauci Europy w Polsce Harcerstwo w Polsce rozwijało się od 1911 r. w dużej mierze autonomicznie w stosunku do wielkiego nurtu skaufngu światowego. Oczywiście pozostawało pod dużym wpływem metody Baden- Powella, ale położyło duży nacisk na własne źródła ideowe, których dostarczały konsipracyjne organizacje ideowo- polityczne (Związek Młodzieży Polskiej, Zarzewie, etc.), Sokolstwo, Eleusis, organizacje wojskowe. To wszystko, bardzo pozytywne oczywiście, miało jednak pewien określony wpływ na pedagogiczną konfigurację polskiego harcerstwa, która nie wszystko z Baden- Powella zdążyła przed II wojną przyswoić. Tak pisał o tym Stanisław Sedlaczek w 1937 r., jeden z twórców polskiego harcerstwa: (...) Mimo przeszło ćwierćwiecza istnienia harcerstwa, nie wszystko, co skau]ng przyniósł należycie zrozumiano w Polsce i nie wszystko, co w nim tego warte przyswoiło sobie harcerstwo. Tak się jakoś dzieje, że pod niektórymi względami jesteśmy jakby niepodatni na wpływy, gdy pod innymi względami ulegamy im zbyt łatwo. Wielu rzeczy pomyślanych w skau]ngu praktycznie i celowo nie przyjęliśmy lub - przyjąwszy pierwotnie - zarzuciliśmy. Jak gdyby brak nam było czasem zrozumienia dla rzeczy praktycznych. Tak jest np. ze szczegółami umundurowania i wyprawy (wyekwipowania), w przystosowaniu których nieraz bynajmniej nie poszliśmy po drodze linii praktyczności i życia polowego, zarzuciliśmy laskę, nie wymagamy, by harcerz zdobył sobie środki na mundur własną pracą, nie umiemy nauczyć się np. bardzo łatwej i pożytecznej musztry gilwellowskiej (może pod wpływem złego zrozumienia roli i warunków stosowania musztry wojskowej), odbiegamy nieraz od prostoty form organizacji i administracji skau]ngu, za mało interesujemy się drużyną i zastępem, za dużo wyższymi ogniwami i szerszymi przejawami życia harcerskiego - oto przykłady na chybił trafił podane. Harcerstwo w Polsce rozwijało się równolegle do fenomenu skaufngu katolickiego, który zapoczatkował w Belgii w 1916 r. francuski jezuita Ojciec Sevin i który kontynuował we Francji od 1920 r. zakładając Scouts de France. Dołączyli się do niego Belg Jean Corbisier oraz Włoch Mario di Carpegna, zakładając wspólnie w 1920 r. Międzynarodowe Biuro SkauFngu Katolickiego w ramach Światowej Organizacji Skautowej, kierowanej przez Baden- Powella. Założyciel skaufngu wielokrotnie wypowiadał się z ogromnym uznaniem dla dzieła Ojca Sevin: Tym, który najlepiej zrozumiał i zrealizował moją myśl jest pewien francuski zakonnik. Duch skaufngu katolickiego nadany mu przez Ojca Sevin nie doczekał się w Polsce należytego uwzględnienia z powodu wybuchu II wojny światowej oraz 45- lat totalitarnego komunizmu. Konieczność tę zauważał Stanisław Sedlaczek w 1937 r.: Tu do skau]ngu Baden- Powellowskiego narody katolickie i katolicy w ogóle muszą wprowadzić poważną korektywę - i zrobili to Scouts de France. Dopiero po 1989 r. wraz z odzyskaniem niepodległości przez Państwo oraz wolności przez społeczeństwo i Kościół nastały warunki do ponownego odczytania myśli Baden- Powella oraz Ojca Sevin. Ponieważ Atmosfera religijna nie będzie efektem zwielokrotnionych praktyk pobożności ani homilii na każdy temat i nie na temat (...) Niech modlitwa będzie przede wszystkim żywa, przystosowana (...), miejcie wasze modlitwy, dzięki którym młodzi zrozumieją, że nie mają dwóch żyć: jednego życia chrześcijańskiego, w które się ubierają w niedzielę rano i drugiego życia, skautowego, którym żyją potem, ale że te oba życia stanowią jedno... Jacques Sevin, Le scou]sme : étude documentaire et applica]ons, 4 e éd. augm., Presses de l'île- de- France, 1999, p. 119

8 począwszy od 1964 r. Scouts de France przeszli bardzo daleko idące przeobrażenia praktykowanego modelu skaufngu zarówno co do pierwotnych założeń Baden- Powella, jak też autentycznego ducha Ojca Sevin, to Skauci Europy stali się najciekawszym punktem odniesienia, jeśli chodzi o wierność myśli Baden- Powella i Sevina. Już w okresie pierwszej Solidarności 1980/81 Prymas Wyszyński mówił o konieczności powstania w Polsce harcerstwa katolickiego. Pierwszą próbą w tym kierunku był Harcerski Ruch Liturgiczny Zawisza, który powstał w Lublinie w 1982 r. w okresie stanu wojennego. Jego twórca, Michał Bobrzyński, podkreślał konieczność połączenia harcerskiej metody wychowawczej z duszpasterskim doświadczeniem Kościoła pracy dla młodych, najciekawiej wówczas realizowanej w ruchu oazowym. Pedagogicznie ruch zawiszacki zawierał wiele elementów nie do końca jeszcze przemyślanych tak w kontekście pedagogiki Baden- Powella, jak w odniesieniu do stylu nadanego przez Ojca Sevin. Dopiero zetknięcie z dojrzałą myślą pedagogiczną Skautów Europy pozwoliło na pełniejszą adaptację obu wielkich doświadczeń wraz z nową jakością wymiaru powszechności Kościoła przeżywaną w Federacji SkauFngu Europejskiego, do której Zawisza weszła w 1995 r. przekształcając się w Skautów Europy. Skauci Europy w Polsce stanowią etap, rozpoczętego pod wpływem VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie w 1991 r., procesu rozpoznawania na gruncie polskim wspaniałego doświadczenia SkauNng jest uzupełnieniem wychowania. Za podstawę ma religię- dla nas religię katolicką- za metodę charakterystyczną życie na łonie przyrody, które praktykuje w ramach braterstwa obozowego, za cel ma pomóc dziecku, chłopcu i dziewczynie, rozwinąć osobiście swoje zdrowie, umiejętności zawodowe, a przede wszystkim stać się człowiekiem z charakterem i nabyć cnotę służenia innym i poświęceni: w ten sposób, pewnego dnia, będzie on przygotowany do tego, by być dobrym obywatelem państwa tego świata oraz Królestwa Bożego. Jacques Sevin, Pour penser scoutement skaufngu katolickiego Ojca Sevina, jezuity, który po spotkaniu w 1913 r. z angielskim generałem Robertem Baden- Powellem potrafił przepoić skaufng bogactwem dwutysiącletniego, żywego dziedzictwa Kościoła. O znaczeniu dzieła Ojca Sevin tak pisał Jan Paweł II w 1998 r.: "Spotkanie metody skautowej z intuicjami Ojca Sevina pozwoliło na wypracowanie pedagogiki opartej na wartościach ewangelicznych, gdzie każdy młody człowiek jest inspirowany do pełnego rozkwitu i rozwoju swojej osobowości, wydając owoce talentów, które nosi w sobie". Powtórzmy zatem jeszcze raz: Skauci Europy w Polsce są nową jakością, są nowym fenomenem, ale równocześnie są kontynuacją Baden- Powella, Ojca Sevin oraz polskiego harcerstwa, do tego ostatniego starając się zaszczepić to, czego konieczność Stanisław Sedlaczek zauważał w 1937 r., a czemu pierwszy impuls dało doświadczenie harcerskiej Solidarności w r. Skauci Europy a Państwo i społeczeństwo Jak podkreślaliśmy powyżej, Skauci Europy są ruchem społeczeństwa obywatelskiego, przejawem wolnej inicjatywy, na początku, grupy młodych ludzi w wieku lat, do której z czasem dołączyło się mnóstwo innych, rodziców w szczególności. Są przejawem wolności i odpowiedzialności rodziców za wychowanie swoich dzieci. Skauci Europy nie byli i nie są inicjatywą polityczną, związaną z określonym projektem politycznym lub ideologicznym na poziomie krajowym, czy europejskim np. ze Wspólnotami Europejskimi, czy obecnie Unią Europejską. Fakt przyjęcia flagi europejskiej jako jednego z symboli Skautów Europy nie jest związany z projektem Wspólnot Europejskich. Inspiracją było przyjęcie tej flagi w 1955 r. przez Radę Europy, regionalną

9 organizację praw człowieka, z wyraźnie chrześcijańską motywacją inicjatorów, jako symbolu Europy. Podobnie Skauci Europy nigdy oficjalnie nie byli partnerem jakichkolwiek innych projektów politycznych lub odbywających sie na skraju polityki, jak w szczególności pojednanie francusko- niemieckie, choć swoim projektem realizowali, z własnej inicjatywy, to pojednanie. Podkreślając tę niezależność nie mamy bynajmniej zamiaru twierdzić, że współpraca z instytuacjami państwowymi jest zła. Chcemy jedynie oddać sprawiedliwość tej szlachetnej inicjatywie młodych ludzi, którzy na własną odpowiedzialność, nie szukając poparcia wielkich postanowili zrobić coś dla swojej Ojczyzny oraz Europy. Niewątpliwie jednak Skauci Europy, jak i wszyscy Europejczycy jesteśmy bardzo wiele winni wybitnej postaci Roberta Schumana, francuskiego polityka, który swą deklaracją z 9 maja 1950 przełamał dotychczasową logikę wojny jako sposobu na ułożenie stosunków między narodami europejskimi zastępując ją logiką solidarności i współpracy. Skauci Europy powstali w sprzyjającej atmosferze stworzonej przez współpracę Ojców Europy, chrześcijańskich mężów stanu: Roberta Schumana, Konrada Adenauera i Alcide de Gasperri. Skauci Europy dbają o organiczną współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz z innymi organizacjami społecznymi w tym co dotyczy realizacji celów statutowych FSE, czyli wychowania młodych metodą skautową, uwzględniając wychowanie religijne i wymiar europejski. Działają na równych prawach, podobnie jak inne tego typu organizacje, nie szukając przywilejów, ale domagając się uzasadnionego poszanowania dla pedagogiki skautowej ze strony Państwa oraz prawodawstwa, w szczególności w tym co dotyczy prawa do organizowania zajęć skautowych na łonie przyrody oraz obozów zgodnie ze stylem i pedagogiką FSE. Podobnie jak inne organizacje Skauci Europy korzystają z dotacji i programów grantowych przewidzianych na tego typu cele przez państwo lub Unię Europejską. Nie stanowiąc niezbędnej lub obowiązkowej dekoracji do wszystkich uroczystości państwowych, Skauci Europy uczestniczą w niektórych z nich, ilekroć jest to proporcjonalne i nie grozi przekształceniem się w etatową harcerską kompanię honorową, celem podkreślenia aspektu obywatelskiego oraz wychowania patriotycznego. Natomiast Skauci Europy nie biorą nigdy udziału w wydarzeniach ściśle partyjnych, związanych z kampanią wyborczą lub tp., a szefowe i szefowie są zobowiązani do dyskrecji, jeśli chodzi o manifestowanie wobec podopiecznych osobistych wyborów politycznych. Podobnie Skauci Europy są bardzo wstrzemięźliwi jeśli chodzi o udział w mundurach w akcjach społecznych, szczególnie w tematach wrażliwych. Wyjątkiem mogą być jednoznacznie spójne z ideałami ruchu pozytywne akcje charytatywne lub imprezy typu Dzień Papieski. Jako Ruch nie wydajemy publicznych oświadczeń, nie zajmujemy publicznie stanowiska w sprawach nie związanych bezpośrednio z naszą działalnością. Wywiadów udzielamy tylko pozytywnie tłumacząc to, kim jesteśmy i co robimy. Jako Skauci Europy nie wyrażamy poglądów na bieżące tematy debaty społecznej. Możemy to robić jako osoby prywatne, obywatele lub z racji zawodowych lub udziału w instytucjach lub organizacjach zajmujących się tego typu sprawami. W szczególności dbamy o to, by nasi młodzi szefowie, licealiści i studenci, dbali o umiarkowanie, jeśli chodzi o formy osobistej działalności publicznej, w szczególności o poszanowanie dla innych zgodnie z prawem harcerskim. Z drugiej strony zachęcamy ich do osobistej aktywności obywatelskiej, na własny

10 rachunek, np. udziału w wyborach, akcjach charytatywnych, akcjach związanych z promowaniem miłości do Ojczyzny, do Kościoła i Papieża, akcjach mających na celu przestrzeganie praw człowieka i dobrych obyczajów, aktywności obywatelskiej i samorządowej oraz politycznej. Cała praca harcerska, ta leśna szkoła wychowania obywatelskiego, która jest jedną wielką lekcją odpowiedzialności, sprzyja wychowaniu dobrych obywateli i dobrych pracowników. SkauNng jest grą dla chłopców pod przewodnictwem chłopców, w której starsi bracia stwarzają młodszym zdrowe otoczenie i zachęcają do zdrowych zajęć, ułatwiających wyrobienie w sobie cnót obywatelskich Robert Baden- Powell, Wskazówki dla skautmistrzów Skauci Europy i Kościół Skauci Europy, będąc inicjatywą wolnych obywateli, są, z racji chrztu, świeckimi chrześcijanami, świadomymi swych praw i obowiązków w Kościele. Działają w ścisłej organicznej współpracy z Pasterzami i duszpasterzami, ale na własny rachunek i odpowiedzialność, nie angażując, w sensie oficjalnym, autorytetu Kościoła. Skauci Europy są prywatnym stowarzyszeniem wiernych, które w odróżnieniu od publicznego stowarzyszenia wiernych, nie jest erygowane przez biskupów, ale jest utworzone oddolnie, a Kościół w dowód zaufania dla dojrzałości chrześcijanskiej świeckich kierujących ruchem na różnych poziomach oraz dla zasad pisanych i stosowanych w praktyce życia chrześcijańskiego jego członków, uznaje ten ruch jako swój. Na prośbę świeckich Pasterze mianują duszpasterzy, takich, którzy rozumieją specyfikę ruchu i którzy potrafią działać w poszanowaniu świeckiego charakteru ruchu, który ma swoje władze i statuty. Właściwym miejscem dla podstawowej jednostki Skautów Europy, jakim jest szczep jest parafia lub kilka sąsiadujacych parafii. Szczególnie w Polsce, gdzie, podobnie jak we Włoszech, sieć parafii jest duża, a żywotność samej parafii godna podziwu. Zadaniem szczepowego jest zapewnić przychylność proboszcza oraz uzyskać opiekę duszpasterską ze strony księdza rozumiejącego charakter i pedagogikę naszego ruchu. Często to pozyskanie księdza dla rozumienia naszego ruchu będzie dziełem szczepowego. Do tej pory nie mieliśmy doświadczeń z działaniem przy innych strukturach, jak np. szkoła. Ale można to sobie wyobrazić. SkauFng musi cieszyć się pewną autonomią, dzięki której swobodnie rozwija się jego potencjał wychowawczy, jego wewnętrzna dynamika. Wszelkie próby czynienia z niego dzieła parafialnego, dzieła jednej kongregacji, oficjalnego świeckiego ramienia hierarchii, ozdobnika kościelnych ceremonii, sposobu na promocję określonego sposobu formacji np. katechetycznej kończą się zwykle zachwianiem jego wewnętrznej, delikatnej dynamiki, opartej przecież na radosnej, co nie znaczy nieodpowiedzialnej, grze na łonie przyrody. Nie robi dobrze skaufngowi próba stworzenia, od wewnątrz, przez duszpasterzy i instruktorów, zakonu skautowego, czy bractwa skautowego, czyli usiłowanie przeniesienia skaufngu na teren, który nie jest mu właściwy. Opatrzność w tym zakresie dała wystarczająco dużo sygnałów w ciągu całej historii skaufngu. SkauFng nie znosi dobrze zbyt daleko idącego podporządkowania silnym tożsamościom, starym czy nowym ruchom, czy wspólnotom, stawiających sobie inne cele niż wychowanie młodych metodą skautową. Te silne tożsamości muszą odkryć autentyczną, autonomiczną wartość pedagogiki skautowej zanim ewentualnie będą chciały, zawsze łagodnie, nigdy w sposób radykalny, nadać określonemu środowisku swego specyficznego ducha. Inaczej rzecz będzie się miała, jak z kompasem pod który podłoży się silny magnes.

ZHP ZHR SHK ZAWISZA 1.Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego. 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

ZHP ZHR SHK ZAWISZA 1.Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego. 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. Ostatnio zainteresowało mnie to, ile jest organizacji harcerskich w Polsce. Słyszałam o dwóch najbardziej popularnych ZHP i ZHR, działających na terenie całego kraju. Istnieje jeszcze m.in. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Przyrzeczenia

Znaczenie Przyrzeczenia Przyrzeczenie Znaczenie Przyrzeczenia Złożenie Przyrzeczenia oznacza przyjęcie ideałów skautingu za swoje ideały osobiste i to publicznie, przed wszystkimi. Właśnie dlatego Przyrzeczenie jest biletem wstępu

Bardziej szczegółowo

Fenomen Skautów Europy Podręcznik szczepowego FSE

Fenomen Skautów Europy Podręcznik szczepowego FSE Mojemu wielkiemu przyjacielowi Wiesławowi, który w wieku 38 lat, mając żonę i pięcioro dzieci został szczepowym w Józefowie k. Otwocka, dedykuję Fenomen Skautów Europy Podręcznik szczepowego FSE Drogie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STOPNI HARCERSKICH

SYSTEM STOPNI HARCERSKICH SYSTEM STOPNI HARCERSKICH wprowadzono rozkazem Naczelnika ZHP nr L.4/93 z dnia 23.04.1993 r. wersja elektroniczna http://www.zhp.org.pl V-06-1993/04/23 2 Rola stopnia w metodzie harcerskiej V-06-1993/04/23

Bardziej szczegółowo

Federacja Skautingu Europejskiego

Federacja Skautingu Europejskiego Federacja Skautingu Europejskiego Federacja Skautingu Europejskiego (pełna nazwa Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy Federacja Skautingu Europejskiego) europejska federacja chrześcijańskich

Bardziej szczegółowo

Skauci św. Bernarda z Clairvaux. 1-sza Warszawska św. Piotra z Werony

Skauci św. Bernarda z Clairvaux. 1-sza Warszawska św. Piotra z Werony Skauci św. Bernarda z Clairvaux 1-sza Warszawska św. Piotra z Werony Rok skautowy 2014/2015 1 Teren działania Warszawa-Powiśle Placówka Miejsca zbiórek Parafia św. Trójcy, ul. Solec 61 e-mail: parafia@trinitas.pl

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33 Jan Paweł II nadal wskazuje nam kierunek duchowego wzrastania. Musimy z wielką troską starać się o wypłynięcie na głębię. Służy temu m.in. Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, która powstała przy Centrum Nie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I. PODSTAWA PRAWNA Statut Szkoły, PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Szkoły. II. ZADANIA WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU Naczelny cel wychowawczy Celem wychowania szkolnego jest wspieranie rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

- Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna

- Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna Katecheza rodzinna - Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna RUCH FOCOLARI JEDNOŚĆ KOMUNIA WSPÓLNOTA DUCHOWOŚĆ KOMUNII SOBÓR WATYKAŃSKI II JAN PAWEŁ II BENEDYKT XVI OD 1967 R. RUCH NOWE NOWY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I

Spis treści. Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I Spis treści Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I PEDAGOGIKA jako nauka i JEJ podstawy Rozdział I Pedagogika geneza i rozwój 25 1. Pojęcie pedagogiki jako nauki 25 1.1. Pojęcia pedagogiki w świetle literatury

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski Program wychowawczy SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u CDH w Zakroczymiu jest kapucyńskim klasztorem oraz miejscem formacji w duchowości franciszkańskiej, kapucyńskiej i honorackiej, dla osób konsekrowanych i świeckich. Ma tu swoją siedzibę Biblioteka, Archiwum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH

STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH I Natura i cel 1 Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim osób świeckich, które uczestnicząc w duchowości i misji Zgromadzenia Księży Najśw. Serca

Bardziej szczegółowo

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska ATMOSFERA: - klimat społeczny, psychospołeczny - dotyczy tego, jak członkowie

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/135 przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1992 roku Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE Co to jest patriotyzm? Zgodnie z definicją podaną w słowniku Władysława Kopalińskiego patriotyzm oznacza: miłość ojczyzny, własnego narodu, połączoną z gotowością do ofiar

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013 Główna Kwatera Harcerzy 2013 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa.

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5. Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5. Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5 Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU INFORMACJE OGÓLNE Klub Europejski EURO5 istnieje od września 2001 roku. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja

Bardziej szczegółowo

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB katecheta I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Człowiek sumienia 19 Każdy dzień życia człowieka wypełniony jest dużymi i małymi wyborami. To one nadają ludzkiemu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 SPIS TREŚCI Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej... 6 Wykaz skrótów... 8 Wstęp... 9 I. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNI INSTRUKTORSKICH HARCEREK ZHR

REGULAMIN STOPNI INSTRUKTORSKICH HARCEREK ZHR REGULAMIN STOPNI INSTRUKTORSKICH HARCEREK ZHR UWAGI WSTĘPNE Stopień instruktorski odzwierciedla kwalifikacje harcerki jako wychowawcy, a przez to możliwości jej działania na poszczególnych szczeblach Organizacji

Bardziej szczegółowo

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski George Augustin Powołany do radości t wo j e ż y c i e w k ap ł a ń s t w i e Z przedmową kardynała Waltera Kaspera Przekład Grzegorz Rawski Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2015 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga Zatwierdzony Rozkazem L01/2015 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 5 czerwca 2015 r. Regulamin stopni instruktorskich Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Komisję Stopni Instruktorskich Organizacji Harcerzy powołuje

Bardziej szczegółowo

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14).

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14). Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. 1. "Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 16): miłość jest

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

EnlargEducation! Europejska walizka na rzecz rozszerzenia UE

EnlargEducation! Europejska walizka na rzecz rozszerzenia UE EnlargEducation! Europejska walizka na rzecz rozszerzenia UE Tło realizacji projektu PRINCE 2010-EU27 Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia Komisji Europejskiej obsługuje działalnością informacyjną i komunikacyjną

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55 Drodzy Katecheci Zbliża się dzień beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Niewątpliwie ważne jest, aby okres poprzedzający ten ważny moment w historii naszego narodu i każdego człowieka dobrze przeżyć.

Bardziej szczegółowo

"Brat Albert (...) Nie tylko służył ubogim, ale sam stał się jednym z nich, gdyż oni stali się dla niego żywą i środa, 17 czerwca :05

Brat Albert (...) Nie tylko służył ubogim, ale sam stał się jednym z nich, gdyż oni stali się dla niego żywą i środa, 17 czerwca :05 "Brat Albert (...) Nie tylko służył ubogim, ale sam stał się jednym z nich, gdyż oni stali się dla niego żywą i Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas audiencji dla Polaków w dniu kanonizacji Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne, historia. Ruch "Światło życie"

Informacje ogólne, historia. Ruch Światło życie Ruch "Światło życie" Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) - jeden z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był sługa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.).

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

Skauting to ruch wychowawczy

Skauting to ruch wychowawczy Skauting to ruch wychowawczy Skauting to ruch wychowawczy Projekt bardzo prosty i atrakcyjny Wilczki 8-11 Harcerki 12-16 Przewodniczki 17+ Praca wychowawcza w trzech gałęziach wiekowych Wilczki 8-11 Wędrownicy

Bardziej szczegółowo

XVIII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Okazja do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu

XVIII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Okazja do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu XVIII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego Okazja do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego Kościół obchodzi

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespół Szkół Samorządowych w Ełku SZKOŁA PODSTAWOWA SPORTOWA NR 6. W zdrowym ciele zdrowy duch

Program Wychowawczy Zespół Szkół Samorządowych w Ełku SZKOŁA PODSTAWOWA SPORTOWA NR 6. W zdrowym ciele zdrowy duch Program Wychowawczy Zespół Szkół Samorządowych w Ełku SZKOŁA PODSTAWOWA SPORTOWA NR 6 W zdrowym ciele zdrowy duch W sprawach wychowania mówmy jednym głosem Jan Paweł II Program Wychowawczy w naszej szkole

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo na Wschodzie i na Zachodzie. Medytacja na Łotwie

Chrześcijaństwo na Wschodzie i na Zachodzie. Medytacja na Łotwie Chrześcijaństwo na Wschodzie i na Zachodzie Medytacja na Łotwie Modlitwa Jezusowa, kamień węgielny i fundament mistycznej tradycji Kościoła prawosławnego, fascynowała mnie już od czasu jak skończyłem 16

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Strategiczny Plan Pastoralny dla Archidiecezji Chicago Styczeń 2011

Strategiczny Plan Pastoralny dla Archidiecezji Chicago Styczeń 2011 Strategiczny Plan Pastoralny dla Archidiecezji Chicago 2011-16 Styczeń 2011 (Archdiocese of Chicago/Brian Brach) Wprowadzenie Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego II. Misja szkoły III. Model absolwenta IV. Priorytety

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne. Plan pracy

Wychowanie patriotyczne. Plan pracy Katowice 10.09 2016r. Wychowanie patriotyczne Plan pracy Założeniem programu jest przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do obywatelskiej i patriotycznej aktywności w społeczeństwie obywatelskim i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

Bardziej szczegółowo

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC SKORZESZYCE, 14.V.2010 FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC (propozycja tematów) I ETAP (ROZEZNANIE POWOŁANIA) CZAS: około 1 roku CEL: ZROZUMIENIE I PRZYJĘCIE BOŻEGO WEZWANIA ZAPOZNANIE Z CHARYZMATEM ZAKOŃCZENIE:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU Mottem Programu Wychowawczego są słowa naszej Patronki Klaudyny Potockiej: Buduj przyszłość! Przyjaźń przez pomoc! Wytrwaj do końca! PROGRAM WYCHOWAWCZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Nasze cele: osiągnięcie przez wszystkich uczniów pełni ich rozwoju intelektualnego i osobowościowego, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) jest to organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstał on aby zjednoczyć

Bardziej szczegółowo

Stopnie. Kolejne stopnie przeznaczone są dla harcerek i harcerzy w określonym wieku:

Stopnie. Kolejne stopnie przeznaczone są dla harcerek i harcerzy w określonym wieku: Stopnie Dla harcerki i harcerza stopień jest wyzwaniem, które pozwala zmierzyć się z samym sobą. Kolejne stopnie wskazują im pożądane cechy charakteru i wyznaczają etapy osiągnięć życiowych. Każdy stopień

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności Problemy współczesności Obecnie przeżywamy okres, w którym ludzkość znalazła się w stadium dotychczas nieznanych, wielkich problemów cywilizacyjnych. Jesteśmy świadkami nagromadzenia się przeróżnych trudności,

Bardziej szczegółowo

Teksty Jana Pawła II zaprezentowane w czasie montażu. Jan Paweł II - odwaga świętości.

Teksty Jana Pawła II zaprezentowane w czasie montażu. Jan Paweł II - odwaga świętości. Teksty Jana Pawła II zaprezentowane w czasie montażu Jan Paweł II - odwaga świętości. W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy. Nadzieja zaś jest zawsze

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Misja szkoły XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest szkołą, które swoje działania opiera na

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa

Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa Nauczanie religii w szkole i katecheza wzajemnie się uzupełniają. Zadaniem nauczania religii w szkole publicznej jest wychowanie

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2016/2017 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

MISJA "UCZYMY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA"

MISJA UCZYMY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach 39-124 Iwierzyce 186 tel. 17 745 50 94 fax. 17 222 15 25 www.gimiwierzyce.pl adres e-mail: gimnazjum@iwierzyce.pl MISJA "UCZYMY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA"

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo