Fenomen Skautów Europy Podręcznik szczepowego FSE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fenomen Skautów Europy Podręcznik szczepowego FSE"

Transkrypt

1 Mojemu wielkiemu przyjacielowi Wiesławowi, który w wieku 38 lat, mając żonę i pięcioro dzieci został szczepowym w Józefowie k. Otwocka, dedykuję Fenomen Skautów Europy Podręcznik szczepowego FSE Drogie Przewodniczki i Skauci Europy! Jesteście cennym darem nie tylko dla Kościoła, ale również dla nowej Europy, której kształtowanie się dostrzegacie własnymi oczami i jesteście powołani, 'aby uczestniczyć z całym młodzieńczym zapałem w budowaniu Europy narodów, by uznano godność każdego człowieka jako dziecka umiłowanego przez Boga oraz aby budowano społeczeństwo oparte na solidarności i miłości braterskiej' Jan Paweł II, List do uczestników Eurojamu 2003 Żelazko Wstęp Ruch Skautów Europy jest inicjatywą społeczeństwa obywatelskiego. Jest dziełem świeckich katolików, protestantów i prawosławnych. Korzystając z pełni praw i wolności obywatelskich oraz stosując się do wszystkich obowiązków przewidzianych w prawie każdego państwa, będąc niezależnymi od parfi politycznych oraz instytucji państwowych mobilizują rodziców i innych dorosłych do pracy na rzecz wychowania dzieci i młodzieży w duchu i metodą skautową Baden- Powella służąc w ten sposób całemu społeczeństwu. Korzystając z pełni praw ludzi ochrzczonych oraz stosując się do obowiązków przewidzianych przez Kościół katolicki, prawosławny lub przepisy Wspólnot reformowanych, pragną w organicznej współpracy z Pasterzami i duszpasterzami wychowywać młodych do pełnej dojrzałości chrześcijańskiej służąc w ten sposób Kościołowi. Będąc zarazem obywatelami swego państwa jak i świadomymi swych praw i obowiązków chrześcijanami, szukają przyjaźni i porozumienia między młodymi ponad granicami, tak by między narodami Europy żywa była świadomość wspólnych chrześcijańskich korzeni, służąc w ten sposób całej Europie i przyczyniając się do pokoju na świecie. Działając w tym duchu zawsze pamiętają, że prawdziwymi protagonistami ruchu skatowego są 20- latkowie oraz 15- latkowie i jako dorośli są w ruchu skautowym tylko po to, by ten protagonizm młodych wspierać i ukierunkować. Ze statutu federalnego Przyrzeczenie Skautów Europy Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim, i przestrzegać Prawa Harcerskiego CEL Związek dąży do zgromadzenia w jednej wspólnocie wiary, modlitwy i działania, różnych stowarzyszeń narodowych Przewodniczek i Skautów Europy, których głównym celem jest wychowanie młodych metodą tradycyjnego skaunngu Baden- Powella, w oparciu o zasady chrześcijańskie, będące fundamentem naszej wspólnej cywilizacji europejskiej Ponad granicami narodowymi, Związek pragnie stworzyć prawdziwą wspólnotę życia młodych z różnych krajów Europy. w ten sposób pragnie przyczynić się do większego

2 uświadomienia istnienia tożsamości wspólnoty europejskiej, rozwijając zdrową kulturę wszystkich wartości narodowych, które stanowią różnorodne formy wyrazu naszego wspólnego dziedzictwa Uważając politykę za działalność nie będącą sprawą chłopców i dziewcząt, Związek ogłasza swą absolutną niezależność wobec parni i instytucji politycznych, co pozwala mu potwierdzić z tym większą siłą ogólną potrzebę wychowania obywatelskiego młodych, jaką skaunng winien zapewniać według zasad określonych przez Baden- Powella, a w szczególności, w tym, co dotyczy Związku, potrzebę wychowania europejskiego, jaką Związek w ramach swego specyficznego celu pragnie promować. Po raz pierwszy w historii skaufngu tak wiele organizacji z tylu krajów prezentuje tak wielką spójność. W tych stowarzyszeniach wystepuje naturalne zróżnicowanie i każdy pozostaje głęboko sobą. To dzięki skaufngowi ma miejsce ta konieczna konwergencja. Dzięki temu samemu przyrzeczeniu. Dzięki oczom wspólnie zwróconym na sztandar. Wszystko jest wspólne na tym poziomie: Trzy Zasady, Prawo, teksty modlitw, Karta, Dyrektorium Religijne, metoda w 15 punktach i program obozów szkoleniowych. Wszystko jest symbolem jedności i zadatkiem przyjaźni: ceremoniał, oznaczenia, mundur. To wszystko jest zapowiedzią pięknej przyszłości Prawdziwego SkauFngu, którą zdecydowali się rozpocząć szefowie oraz dziewczęta i chłopcy. Perig Geraud- Keraod, Wymiar europejski, pismo Maîtrises nr 34-35, czerwiec- lipiec 1976 Na zakończenie obozu dziewczyny przygotowały piosenkę dziękującą szefowym za obóz. Słowa tej piosenki w pewnym momencie mówiły mniej więcej pokazałyście nam, że mamy inne siostry. Co za radość, że ta podróż do Polski na ten obóz nie była bezużyteczna!! Jeśli dziewczyny zrozumiały, że przewodniczki Europy z innych krajów nie są jakimiś oddalonymi istotami, ale że są ich siostrami, w takim razie nasza podróż osiagnęła swój cel! :) Proszę na mnie liczyć, jeśli chodzi o wielką reklamę, w Wersalu i w mojej chorągwi Yvelines, dobrodziejstwa wspólnych obozów. Dla nas ten obóz pozostanie na zawsze wielkim wydarzeniem (pierwszy obóz zagranicą drużyny utworzonej 25 lat temu!). Mam nadzieję, że zostanie w głowach i sercach dziewczyn, tak, by zachowały głębokie pragnienie dostrzegania horyzontów dalszych niż tylko granice Wersalu i aby chciały powtórzyć tę przygodę za kilka lat. Wiele się nauczyłyśmy dzięki kontaktowi z Polkami: duch skautowy, poczucie piękna, miłość do Ojczyzny... Są to rzeczy, o które musimy nieustannie dbać w naszej Prawo Harcerza 1. Harcerz dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie. 2. Harcerz jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych. 3. Harcerz jest powołany do służby bliźniemu i jego zbawieniu. 4. Harcerz jest przyjacielem wszystkich i bratem dla każdego innego Harcerza. 5. Harcerz jest uprzejmy i rycerski. 6. Harcerz widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta. 7. Harcerz jest karny, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca. 8. Harcerz jest panem samego siebie, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach. 9. Harcerz jest gospodarny i troszczy się o dobro innych. 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach.

3 kochanej 8. Wersalskiej tak, by wielki skarb skaufngu nie zatracił się, by go nie rozcieńczył duch światowców lub przesadzony pseudo- humor. Niech Bóg błogosławi Przewodniczki i Skautów Europy! Claire de Geloes (Francja, 23 lata), drużynowa 8.Wersalskiej, która obozowała w Polsce z 2. Wrocławską w lipcu Duch Skautów Europy Nasz kod genetyczny Skautów Europy składa się z trzech podstawowych elementów: stosujemy w 100% ducha i metodę skautową Baden- Powella, którą zapoczątkował w r., wzbogaconą o ducha skaufngu katolickiego nadaną metodzie B- P przez Ojca Sevin począwszy od 1920 r. oraz jeszcze raz twórczo zintegrowaną w jednym projekcie europejskim przez założycieli Federacji SkauFngu Europejskiego począwszy od 1 listopada 1956 r. W Polsce w świetle tych trzech elementów integrujemy do naszego ducha najlepsze tradycje polskiego harcerstwa przedwojennego, reprezentowane w szczególności przez Stanisława Sedlaczka, ks. Kazimierza Lutosławskiego i Andrzeja Małkowskiego. W skrócie: Baden- Powell oznacza danie odpowiedzialności samym chłopcom i dziewczątom za wychowanie charakterów młodych poprzez radosną grę na łonie przyrody w duchu prawa harcerskiego. Ojciec Sevin oznacza danie odpowiedzialności chłopcom i dziewczętom za wychowanie chrześcijańskie w ramach radosnej gry na łonie przyrody w duchu prawa harcerskiego. FSE oznacza danie odpowiedzialności chłopcom i dziewczętom za budowanie braterskich relacji z ich rówieśnikami z innych krajów, w ramach których dają przykład miłości do własnej Ojczyzny oraz miłości do ojczyzny swych przyjaciół poprzez radosną grę na łonie przyrody w duchu prawa harcerskiego. 1.SkauNng jest prosty. 2. Drużynowy wydobywa z chłopca ambicję i pragnienie samodzielnego zdobywania umiejętności i wiedzy, proponując mu zajęcia, które go pociągają i którym ten się poświęca, ćwicząc wiele razy, aż wykona je bezbłędnie. 3. Drużynowy pracuje poprzez zastępowych. Robert Baden- Powell, Wskazówki dla skautmistrzów Wszyscy dorośli szefowie od poziomu szczepu wzwyż oraz duszpasterze (rodzice, szczepowi, hufcowi, namiestnicy, naczelnicy i ich asystenci) są tylko po to, by zapewnić formację i pomoc szefom jednostek (gromady, drużyny, kręgu/ogniska). Kod genetyczny FSE B- P 100% Sevin 100% Miłość Ojczyzny i Europa 100% Baden- Powella, Ojca Sevin oraz założycieli FSE czytamy zawsze w świetle Katolickiej Nauki Społecznej, która jest magna charta naszego ruchu. W szczególności wielkim światłem dla naszej roli szefów w skaufngu jest Adhortacja Apostolska Jana Pawła II ChrisFfideles Laici. Jako Polacy czytamy nasz wkład kulturowy w wielką wspólnotę narodów

4 w Kościele Powszechnym w świetle postaci i nauczania wielkiego Papieża Jana Pawła II, który był wielkim Polakiem i wielkim Europejczykiem zarazem. Ducha w jakim żyjemy prawem harcerskim oraz skaunngiem Baden- Powella streszczają nasze trzy zasady: 1. Obowiązki Harcerza rozpoczynają się w domu. 2. Harcerz jest wierny swojej Ojczyźnie i działa na rzecz jedności i braterstwa w Europie. 3. Harcerz - Syn Chrześcijaństwa - jest dumny ze swej wiary: pracuje sumiennie, aby ustanowić Królestwo Chrystusa w całym swoim życiu i świecie, który go otacza. 2. Pedagogika Skautów Europy Duch i pedagogika Skautów Europy są elementami pierwszorzędnymi, neutralnymi, autonomicznymi. Stanowią o naszym charyzmacie pedagogicznym, który zawsze powinien być na pierwszym miejscu. Nie jesteśmy projektem ideologicznym, politycznym, czysto religijnym, ale wychowawczym projektem obywatelskim i chrześcijańskim. SkauFng źle znosi wszelkie podporządkowywanie innym, słusznym nawet, celom. Służy wyłącznie indywidualnej formacji swoich członków w cnotach ludzkich i nadprzyrodzonych, posługując się swoimi specyficznymi metodami. Ta specyfika nie może być Głównym zagadnieniem naszego skaunngu jest uchwycić charakter chłopca w rozżarzonym do czerwoności stanie entuzjazmu i nadać mu właściwą formę, oraz pomóc mu rozwinąć jego osobowość tak, aby mógł sam się wychować na dobrego człowieka i na wartościowego obywatela swego kraju. Robert Baden- Powell, Wskazówki dla skautmistrzów pojmowana wąsko, w oderwaniu od rodziny, społeczeństwa i Kościoła. SkauFng jest leśną szkołą wychowania obywatelskiego do dojrzałego uczestnictwa we wspólnocie politycznej oraz we wspólnocie Kościoła. Ale nie przedkłada pewnego określonego typu formacji lub rodzaju działalności nad to, co wynika z jego wewnętrznej dynamiki radosnej gry na łonie przyrody, która sama w sobie, jeśli jest prawidłowo i konsekwentnie przeżywana, zawiera już duży ładunek formacji ludzkiej i nadprzyrodzonej. Wychowanie zróżnicowane Chłopcy i dziewczęta wychowują się w różnych jednostkach. Ruch ma dwa nurty (sekcje): żeński i męski. Dziewczęta są kierowane przez szefowe, a chłopcy przez szefów. Oba nurty tworzą jeden ruch. W obu nurtach akcję szefowych i szefów wspierają duszpasterze. Trzy gałęzie W obu nurtach wychowanie przebiega w podziale wiekowym na 3 gałęzie: żółta: wilczki (8-12 lat) zielona: harcerki i harcerzy (12-17 lat) czerwona: przewodniczki i wędrowników (powyżej 17 lat) Gałąź zielona ma charakter centralny, jest okresem właściwej

5 przygody harcerskiej. Gałąź żółta jest przygotowaniem do niej. Gałąź czerwona jest jej niezbędną kontynuacją celem zagwarantowania autentycznej dojrzałości chrześcijańskiej, której wyrazem jest Wymarsz Wędrownika lub Zobowiązanie FIAT Przewodniczki. Pedagogika w 16 elementach Pedagogika Skautów Europy składa się z integralnie ze sobą powiązanych i stosowanych w praktyce życia każdej jednostki 16 elementów: 5 celów: Zdrowie, Charakter, Zmysł Praktyczny, Służba, Bóg. 5 motorów: Zainteresowanie, Działanie, Odpowiedzialność, System Zastępowy, Sąd Honorowy i Rady 6 wymiarów: Przyroda, Zastęp, Prawo, Przyrzeczenie, Leśna Szkoła Wychowania Obywatelskiego, Europa W skrócie Prawo Tym co odróżnia najbardziej Ruch Skautowy od innych, często podobnych w celach, a nawet formach działalności, inicjatyw na rzecz młodych jest jego IDEOWOŚĆ, znajdująca wyraz w Prawie Harcerskim. Jest ono kodeksem honorowym, według którego reguluje się życie osobiste harcerza oraz życie jednostek harcerskich. To usilne dążenie do poprawy charakteru zgodnie z wymogami prawa harcerskiego wyróżnia dziewczęta i chłopców spośród rówieśników. Odpowiedzialność Kolejnym fundamentalnym elementem ruchu skautowego jest powierzanie odpowiedzialności na wszystkich poziomach, począwszy od najmłodszego harcerza, który ma funkcję w zastępie, przez zastępowego po drużynowego. Cały ruch sprzyja podejmowaniu odpowiedzialności przez drużynowego ( 20- latka ), a drużynowy sprzyja podejmowaniu odpowiedzialności przez zastępowych latków. Żadne inne inicjatywy na rzecz młodych nie idą tak daleko w powierzeniu odpowiedzialności za swoje własne wychowanie oraz za kształt zajęć samym młodym. Od tego co rozumie się pod pojęciem system zastępowy zależy ostateczny rezultat pracy harcerskiej. Przyroda Najlepsze wyniki osiągają te drużyny, gdzie najbardziej zaufano zastępowym. Tu leży tajemnica powodzenia wychowania skautowego. (...) Jeśli drużynowy obdarzy prawdziwą odpowiedzialnością zastępowego, (...) uczyni więcej dla ukształtowania charakteru tego chłopca, niż nie wiem ile godzin lekcji w szkole. Robert Baden- Powell, Wskazówki dla skautmistrzów Właściwym i jedynym miejscem przeżywania harcerskiej przygody jest PRZYRODA. Spotkanie w salce, na boisku osiedlowym lub gra miejska są pewnym rzadkim wyjątkiem. Harcerskiego życia na łonie przyrody nie należy mylić z indiaństwem, puszczaństwem czy survivalem. Historia Skautów Europy Skautów Europy założyło kilkunastu młodych Niemców, protestantów i katolików, którym towarzyszył jeden prawosławny Francuz. Miało to miejsce 1 listopada 1956 r. w Kolonii na ulicy Machabeuszy. Ich marzeniem było stworzenie skaufngu prawdziwie europejskiego, który jednoczyłby młodych z różnych krajów Europy wokół ich wspólnych chrześcijańskich korzeni, tak, by już nigdy na naszym kontynencie nie było wojen. Od początku jedyne obozy, które odbywały się w

6 wakacje to były obozy międzynarodowe drużyn z 2-3 krajów, tak, by realnie i autentycznie żyć ideałem europejskim naszego ruchu. Przez pierwszych kilka lat nie była jasna kwesfa tego, czy należy w jednej jednostce umieszczać dzieci z różnych wyznań. Ta sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta w 1962/63 r. na kolejnych spotkaniach Rady Federalnej. Do 1962 r. FSE nie miała zbyt wielu członków, choć istniały stowarzyszenia w Niemczech, Francji, Belgii oraz Anglii. Począwszy od 1962 r., wraz z przystąpieniem do ruchu charyzmatycznego małżeństwa Periga i Lizig Geraud- Keraod nastąpił ogromny rozwój liczebny we Francji: w 1962 było 350 osób, w 1970 już 7 500, w 1976 prawie , a gdzieś w latach 80- tych stowarzyszenie francuskie osiągnęło swój obecny stan prawie W latach 60- tych powstało jeszcze stowarzyszenie holenderskie. W latach nastąpiły równolegle dwa fenomeny: z jednej strony naturalny rozpad (Niemcy) lub odejście stowarzyszeń niepraktykujących do końca ducha i metod FSE (Anglia i Holandia), natomiast z drugiej strony utworzenie nowych stowarzyszeń (Włochy, KPE i EPE w Niemczech oraz niedługo potem w Hiszpanii, Portugalii, Kanadzie, Austrii, Szwajcarii i Luksemburgu). Ze stowarzyszeń tych jedynie Włochy rozwinęły się liczebnie w sposób spektakularny, od zera do między 1976 a 1997 rokiem. Wielkie znaczenie dla rozwoju FSE miały słowa skierowane w czasie audiencji generalnej przez Papieża Pawła VI do Skautów Europy zgromadzonych na Placu Św. Piotra w Rzymie z okazji Roku Świętego 1975: Drodzy Skauci Europy wiedzcie, że będziecie zawsze naszymi przyjaciółmi. W 1984 r. miał miejsce pierwszy tzw. duży Eurojam. Został on zorganizowany w Chateauroux we Francji, a centralnym wydarzeniem była pielgrzymka uczestników do Notre Dame de Paris i ofiarowanie ruchu Matce Bożej. W latach stanu wojennego w Polsce wielu dorosłych, Skautów Europy, z Francji i Włoch wzięło udział w transporcie pomocy do Polski, a następnie zaczęli brać masowo udział w pielgrzymkach pieszych do Częstochowy. Tak się zaczęła epopeja Skautów Europy w Polsce i na Wschodzie. Po 1989 r. szybko powstają stowarzyszenia na Litwie, Węgrzech i w Rumunii. W Polsce zasadnicze znaczenie ma udział ponad Skautów Europy z Francji w Światowym Dniu Młodzieży na Jasnej Górze w sierpniu 1991 r. Od tego momentu przyspieszyło się tworzenie Skautów Europy w Polsce. Istniejące w Polsce legalnie od 1989, a półlegalnie o d r. S t o w a r z y s z e n i e H a r c e r s t w a Katolickiego- Zawisza podjęło regularne kontakty z FSE od 1991 r, co zaowocowało udziałem Polski w kolejnym wielkim Eurojamie, w Viterbo we Włoszech w 1994 r. W trakcie Eurojamu Jan Paweł II przyjął 7500 przewodniczek i skautów Europy w Bazylice Św. Piotra i wygłosił do nich przemówienie. Rok później, w listopadzie 1995 r. SHK- Zawisza została przyjęta do FSE, przeształcając się w Skautów Europy. Zainspirowało to kolejne kraje. Skauci Europy powstali na Łotwie, w Czechach, na Białorusi i Ukrainie. Niedługo potem zaczęły się kontakty z prawosławną organizacją ORUR z Rosji. Wielkim wydarzeniem konsolidującym i dającym równocześnie ogromny impuls rozwojowi FSE na Wschodzie był Eurojam w Żelazku na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej w sierpniu 2003 r. (9000 z 21 krajów), a następnie pierwszy w historii Euromoot dla 4000 przewodniczek i wędrowników, wielka wędrówka z Lewoczy do Częstochowy w sierpniu 2007 r. W roku 2003 Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy- Federacja

7 SkauFngu Europejskiego (UIGSE- FSE) został uznany przez Stolicę Świętą jako prywatne stowarzyszenie wiernych prawa papieskiego. W 2008 r. duszpasterzem federalnym został ksiądz z Polski, a w 2009 r., komisarzem federalnym, czyli szefem FSE został Polak. Skauci Europy w Polsce Harcerstwo w Polsce rozwijało się od 1911 r. w dużej mierze autonomicznie w stosunku do wielkiego nurtu skaufngu światowego. Oczywiście pozostawało pod dużym wpływem metody Baden- Powella, ale położyło duży nacisk na własne źródła ideowe, których dostarczały konsipracyjne organizacje ideowo- polityczne (Związek Młodzieży Polskiej, Zarzewie, etc.), Sokolstwo, Eleusis, organizacje wojskowe. To wszystko, bardzo pozytywne oczywiście, miało jednak pewien określony wpływ na pedagogiczną konfigurację polskiego harcerstwa, która nie wszystko z Baden- Powella zdążyła przed II wojną przyswoić. Tak pisał o tym Stanisław Sedlaczek w 1937 r., jeden z twórców polskiego harcerstwa: (...) Mimo przeszło ćwierćwiecza istnienia harcerstwa, nie wszystko, co skau]ng przyniósł należycie zrozumiano w Polsce i nie wszystko, co w nim tego warte przyswoiło sobie harcerstwo. Tak się jakoś dzieje, że pod niektórymi względami jesteśmy jakby niepodatni na wpływy, gdy pod innymi względami ulegamy im zbyt łatwo. Wielu rzeczy pomyślanych w skau]ngu praktycznie i celowo nie przyjęliśmy lub - przyjąwszy pierwotnie - zarzuciliśmy. Jak gdyby brak nam było czasem zrozumienia dla rzeczy praktycznych. Tak jest np. ze szczegółami umundurowania i wyprawy (wyekwipowania), w przystosowaniu których nieraz bynajmniej nie poszliśmy po drodze linii praktyczności i życia polowego, zarzuciliśmy laskę, nie wymagamy, by harcerz zdobył sobie środki na mundur własną pracą, nie umiemy nauczyć się np. bardzo łatwej i pożytecznej musztry gilwellowskiej (może pod wpływem złego zrozumienia roli i warunków stosowania musztry wojskowej), odbiegamy nieraz od prostoty form organizacji i administracji skau]ngu, za mało interesujemy się drużyną i zastępem, za dużo wyższymi ogniwami i szerszymi przejawami życia harcerskiego - oto przykłady na chybił trafił podane. Harcerstwo w Polsce rozwijało się równolegle do fenomenu skaufngu katolickiego, który zapoczatkował w Belgii w 1916 r. francuski jezuita Ojciec Sevin i który kontynuował we Francji od 1920 r. zakładając Scouts de France. Dołączyli się do niego Belg Jean Corbisier oraz Włoch Mario di Carpegna, zakładając wspólnie w 1920 r. Międzynarodowe Biuro SkauFngu Katolickiego w ramach Światowej Organizacji Skautowej, kierowanej przez Baden- Powella. Założyciel skaufngu wielokrotnie wypowiadał się z ogromnym uznaniem dla dzieła Ojca Sevin: Tym, który najlepiej zrozumiał i zrealizował moją myśl jest pewien francuski zakonnik. Duch skaufngu katolickiego nadany mu przez Ojca Sevin nie doczekał się w Polsce należytego uwzględnienia z powodu wybuchu II wojny światowej oraz 45- lat totalitarnego komunizmu. Konieczność tę zauważał Stanisław Sedlaczek w 1937 r.: Tu do skau]ngu Baden- Powellowskiego narody katolickie i katolicy w ogóle muszą wprowadzić poważną korektywę - i zrobili to Scouts de France. Dopiero po 1989 r. wraz z odzyskaniem niepodległości przez Państwo oraz wolności przez społeczeństwo i Kościół nastały warunki do ponownego odczytania myśli Baden- Powella oraz Ojca Sevin. Ponieważ Atmosfera religijna nie będzie efektem zwielokrotnionych praktyk pobożności ani homilii na każdy temat i nie na temat (...) Niech modlitwa będzie przede wszystkim żywa, przystosowana (...), miejcie wasze modlitwy, dzięki którym młodzi zrozumieją, że nie mają dwóch żyć: jednego życia chrześcijańskiego, w które się ubierają w niedzielę rano i drugiego życia, skautowego, którym żyją potem, ale że te oba życia stanowią jedno... Jacques Sevin, Le scou]sme : étude documentaire et applica]ons, 4 e éd. augm., Presses de l'île- de- France, 1999, p. 119

8 począwszy od 1964 r. Scouts de France przeszli bardzo daleko idące przeobrażenia praktykowanego modelu skaufngu zarówno co do pierwotnych założeń Baden- Powella, jak też autentycznego ducha Ojca Sevin, to Skauci Europy stali się najciekawszym punktem odniesienia, jeśli chodzi o wierność myśli Baden- Powella i Sevina. Już w okresie pierwszej Solidarności 1980/81 Prymas Wyszyński mówił o konieczności powstania w Polsce harcerstwa katolickiego. Pierwszą próbą w tym kierunku był Harcerski Ruch Liturgiczny Zawisza, który powstał w Lublinie w 1982 r. w okresie stanu wojennego. Jego twórca, Michał Bobrzyński, podkreślał konieczność połączenia harcerskiej metody wychowawczej z duszpasterskim doświadczeniem Kościoła pracy dla młodych, najciekawiej wówczas realizowanej w ruchu oazowym. Pedagogicznie ruch zawiszacki zawierał wiele elementów nie do końca jeszcze przemyślanych tak w kontekście pedagogiki Baden- Powella, jak w odniesieniu do stylu nadanego przez Ojca Sevin. Dopiero zetknięcie z dojrzałą myślą pedagogiczną Skautów Europy pozwoliło na pełniejszą adaptację obu wielkich doświadczeń wraz z nową jakością wymiaru powszechności Kościoła przeżywaną w Federacji SkauFngu Europejskiego, do której Zawisza weszła w 1995 r. przekształcając się w Skautów Europy. Skauci Europy w Polsce stanowią etap, rozpoczętego pod wpływem VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie w 1991 r., procesu rozpoznawania na gruncie polskim wspaniałego doświadczenia SkauNng jest uzupełnieniem wychowania. Za podstawę ma religię- dla nas religię katolicką- za metodę charakterystyczną życie na łonie przyrody, które praktykuje w ramach braterstwa obozowego, za cel ma pomóc dziecku, chłopcu i dziewczynie, rozwinąć osobiście swoje zdrowie, umiejętności zawodowe, a przede wszystkim stać się człowiekiem z charakterem i nabyć cnotę służenia innym i poświęceni: w ten sposób, pewnego dnia, będzie on przygotowany do tego, by być dobrym obywatelem państwa tego świata oraz Królestwa Bożego. Jacques Sevin, Pour penser scoutement skaufngu katolickiego Ojca Sevina, jezuity, który po spotkaniu w 1913 r. z angielskim generałem Robertem Baden- Powellem potrafił przepoić skaufng bogactwem dwutysiącletniego, żywego dziedzictwa Kościoła. O znaczeniu dzieła Ojca Sevin tak pisał Jan Paweł II w 1998 r.: "Spotkanie metody skautowej z intuicjami Ojca Sevina pozwoliło na wypracowanie pedagogiki opartej na wartościach ewangelicznych, gdzie każdy młody człowiek jest inspirowany do pełnego rozkwitu i rozwoju swojej osobowości, wydając owoce talentów, które nosi w sobie". Powtórzmy zatem jeszcze raz: Skauci Europy w Polsce są nową jakością, są nowym fenomenem, ale równocześnie są kontynuacją Baden- Powella, Ojca Sevin oraz polskiego harcerstwa, do tego ostatniego starając się zaszczepić to, czego konieczność Stanisław Sedlaczek zauważał w 1937 r., a czemu pierwszy impuls dało doświadczenie harcerskiej Solidarności w r. Skauci Europy a Państwo i społeczeństwo Jak podkreślaliśmy powyżej, Skauci Europy są ruchem społeczeństwa obywatelskiego, przejawem wolnej inicjatywy, na początku, grupy młodych ludzi w wieku lat, do której z czasem dołączyło się mnóstwo innych, rodziców w szczególności. Są przejawem wolności i odpowiedzialności rodziców za wychowanie swoich dzieci. Skauci Europy nie byli i nie są inicjatywą polityczną, związaną z określonym projektem politycznym lub ideologicznym na poziomie krajowym, czy europejskim np. ze Wspólnotami Europejskimi, czy obecnie Unią Europejską. Fakt przyjęcia flagi europejskiej jako jednego z symboli Skautów Europy nie jest związany z projektem Wspólnot Europejskich. Inspiracją było przyjęcie tej flagi w 1955 r. przez Radę Europy, regionalną

9 organizację praw człowieka, z wyraźnie chrześcijańską motywacją inicjatorów, jako symbolu Europy. Podobnie Skauci Europy nigdy oficjalnie nie byli partnerem jakichkolwiek innych projektów politycznych lub odbywających sie na skraju polityki, jak w szczególności pojednanie francusko- niemieckie, choć swoim projektem realizowali, z własnej inicjatywy, to pojednanie. Podkreślając tę niezależność nie mamy bynajmniej zamiaru twierdzić, że współpraca z instytuacjami państwowymi jest zła. Chcemy jedynie oddać sprawiedliwość tej szlachetnej inicjatywie młodych ludzi, którzy na własną odpowiedzialność, nie szukając poparcia wielkich postanowili zrobić coś dla swojej Ojczyzny oraz Europy. Niewątpliwie jednak Skauci Europy, jak i wszyscy Europejczycy jesteśmy bardzo wiele winni wybitnej postaci Roberta Schumana, francuskiego polityka, który swą deklaracją z 9 maja 1950 przełamał dotychczasową logikę wojny jako sposobu na ułożenie stosunków między narodami europejskimi zastępując ją logiką solidarności i współpracy. Skauci Europy powstali w sprzyjającej atmosferze stworzonej przez współpracę Ojców Europy, chrześcijańskich mężów stanu: Roberta Schumana, Konrada Adenauera i Alcide de Gasperri. Skauci Europy dbają o organiczną współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz z innymi organizacjami społecznymi w tym co dotyczy realizacji celów statutowych FSE, czyli wychowania młodych metodą skautową, uwzględniając wychowanie religijne i wymiar europejski. Działają na równych prawach, podobnie jak inne tego typu organizacje, nie szukając przywilejów, ale domagając się uzasadnionego poszanowania dla pedagogiki skautowej ze strony Państwa oraz prawodawstwa, w szczególności w tym co dotyczy prawa do organizowania zajęć skautowych na łonie przyrody oraz obozów zgodnie ze stylem i pedagogiką FSE. Podobnie jak inne organizacje Skauci Europy korzystają z dotacji i programów grantowych przewidzianych na tego typu cele przez państwo lub Unię Europejską. Nie stanowiąc niezbędnej lub obowiązkowej dekoracji do wszystkich uroczystości państwowych, Skauci Europy uczestniczą w niektórych z nich, ilekroć jest to proporcjonalne i nie grozi przekształceniem się w etatową harcerską kompanię honorową, celem podkreślenia aspektu obywatelskiego oraz wychowania patriotycznego. Natomiast Skauci Europy nie biorą nigdy udziału w wydarzeniach ściśle partyjnych, związanych z kampanią wyborczą lub tp., a szefowe i szefowie są zobowiązani do dyskrecji, jeśli chodzi o manifestowanie wobec podopiecznych osobistych wyborów politycznych. Podobnie Skauci Europy są bardzo wstrzemięźliwi jeśli chodzi o udział w mundurach w akcjach społecznych, szczególnie w tematach wrażliwych. Wyjątkiem mogą być jednoznacznie spójne z ideałami ruchu pozytywne akcje charytatywne lub imprezy typu Dzień Papieski. Jako Ruch nie wydajemy publicznych oświadczeń, nie zajmujemy publicznie stanowiska w sprawach nie związanych bezpośrednio z naszą działalnością. Wywiadów udzielamy tylko pozytywnie tłumacząc to, kim jesteśmy i co robimy. Jako Skauci Europy nie wyrażamy poglądów na bieżące tematy debaty społecznej. Możemy to robić jako osoby prywatne, obywatele lub z racji zawodowych lub udziału w instytucjach lub organizacjach zajmujących się tego typu sprawami. W szczególności dbamy o to, by nasi młodzi szefowie, licealiści i studenci, dbali o umiarkowanie, jeśli chodzi o formy osobistej działalności publicznej, w szczególności o poszanowanie dla innych zgodnie z prawem harcerskim. Z drugiej strony zachęcamy ich do osobistej aktywności obywatelskiej, na własny

10 rachunek, np. udziału w wyborach, akcjach charytatywnych, akcjach związanych z promowaniem miłości do Ojczyzny, do Kościoła i Papieża, akcjach mających na celu przestrzeganie praw człowieka i dobrych obyczajów, aktywności obywatelskiej i samorządowej oraz politycznej. Cała praca harcerska, ta leśna szkoła wychowania obywatelskiego, która jest jedną wielką lekcją odpowiedzialności, sprzyja wychowaniu dobrych obywateli i dobrych pracowników. SkauNng jest grą dla chłopców pod przewodnictwem chłopców, w której starsi bracia stwarzają młodszym zdrowe otoczenie i zachęcają do zdrowych zajęć, ułatwiających wyrobienie w sobie cnót obywatelskich Robert Baden- Powell, Wskazówki dla skautmistrzów Skauci Europy i Kościół Skauci Europy, będąc inicjatywą wolnych obywateli, są, z racji chrztu, świeckimi chrześcijanami, świadomymi swych praw i obowiązków w Kościele. Działają w ścisłej organicznej współpracy z Pasterzami i duszpasterzami, ale na własny rachunek i odpowiedzialność, nie angażując, w sensie oficjalnym, autorytetu Kościoła. Skauci Europy są prywatnym stowarzyszeniem wiernych, które w odróżnieniu od publicznego stowarzyszenia wiernych, nie jest erygowane przez biskupów, ale jest utworzone oddolnie, a Kościół w dowód zaufania dla dojrzałości chrześcijanskiej świeckich kierujących ruchem na różnych poziomach oraz dla zasad pisanych i stosowanych w praktyce życia chrześcijańskiego jego członków, uznaje ten ruch jako swój. Na prośbę świeckich Pasterze mianują duszpasterzy, takich, którzy rozumieją specyfikę ruchu i którzy potrafią działać w poszanowaniu świeckiego charakteru ruchu, który ma swoje władze i statuty. Właściwym miejscem dla podstawowej jednostki Skautów Europy, jakim jest szczep jest parafia lub kilka sąsiadujacych parafii. Szczególnie w Polsce, gdzie, podobnie jak we Włoszech, sieć parafii jest duża, a żywotność samej parafii godna podziwu. Zadaniem szczepowego jest zapewnić przychylność proboszcza oraz uzyskać opiekę duszpasterską ze strony księdza rozumiejącego charakter i pedagogikę naszego ruchu. Często to pozyskanie księdza dla rozumienia naszego ruchu będzie dziełem szczepowego. Do tej pory nie mieliśmy doświadczeń z działaniem przy innych strukturach, jak np. szkoła. Ale można to sobie wyobrazić. SkauFng musi cieszyć się pewną autonomią, dzięki której swobodnie rozwija się jego potencjał wychowawczy, jego wewnętrzna dynamika. Wszelkie próby czynienia z niego dzieła parafialnego, dzieła jednej kongregacji, oficjalnego świeckiego ramienia hierarchii, ozdobnika kościelnych ceremonii, sposobu na promocję określonego sposobu formacji np. katechetycznej kończą się zwykle zachwianiem jego wewnętrznej, delikatnej dynamiki, opartej przecież na radosnej, co nie znaczy nieodpowiedzialnej, grze na łonie przyrody. Nie robi dobrze skaufngowi próba stworzenia, od wewnątrz, przez duszpasterzy i instruktorów, zakonu skautowego, czy bractwa skautowego, czyli usiłowanie przeniesienia skaufngu na teren, który nie jest mu właściwy. Opatrzność w tym zakresie dała wystarczająco dużo sygnałów w ciągu całej historii skaufngu. SkauFng nie znosi dobrze zbyt daleko idącego podporządkowania silnym tożsamościom, starym czy nowym ruchom, czy wspólnotom, stawiających sobie inne cele niż wychowanie młodych metodą skautową. Te silne tożsamości muszą odkryć autentyczną, autonomiczną wartość pedagogiki skautowej zanim ewentualnie będą chciały, zawsze łagodnie, nigdy w sposób radykalny, nadać określonemu środowisku swego specyficznego ducha. Inaczej rzecz będzie się miała, jak z kompasem pod który podłoży się silny magnes.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

wici harcerskie kanady

wici harcerskie kanady wici harcerskie kanady ZARZĄD OKRĘGU Z.H.P. w KANADZIE ROK LV - NUMER 183 GRUDZIEŃ 2010 BOŻE NARODZENIE Z okazji przyjścia na świat Bożej Dzieciny wszystkim druhnom, druhom przyjaciołom i sympatykom naszej

Bardziej szczegółowo

KURS DLA POMOCNIKÓW 2006 MATERIAŁY DO PRACY Z GRUPĄ

KURS DLA POMOCNIKÓW 2006 MATERIAŁY DO PRACY Z GRUPĄ ACTA UNIVERSITATIS VAPIERSIENSIS KURS DLA POMOCNIKÓW 2006 MATERIAŁY DO PRACY Z GRUPĄ 2 Spis treści CZĘŚĆ I - WAŻNE ADRESY I INFORMACJE... 4 Przydatne adresy... 5 Strony www...6 Magazyn sprzętu obozowego

Bardziej szczegółowo

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys.

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. katolików 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje 26 O karierowiczostwie i nieprzyjętych nominacjach (1026) niedziela, 4 grudnia 2011 48 www.kai.pl www.ekai.pl

Bardziej szczegółowo

Bp Guzdek: w okopach nie ma niewierzących. s. 2. 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem. 5 Myśl europejska Jana Pawła II

Bp Guzdek: w okopach nie ma niewierzących. s. 2. 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem. 5 Myśl europejska Jana Pawła II 5 Myśl europejska Jana Pawła II 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem 10 Prof. Zoll: Palikot wykorzystuje błędy Kościoła (1021) niedziela, 30 października 2011 43 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do wartości definicje, kwalifikacja, formacja. ks. dr Zdzisław Struzik

Wychowanie do wartości definicje, kwalifikacja, formacja. ks. dr Zdzisław Struzik 1 Wychowanie do wartości definicje, kwalifikacja, formacja. ks. dr Zdzisław Struzik W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat kultura prawna Zachodu krytykowana jest za swój nadmierny liberalizm i aksjologiczny

Bardziej szczegółowo

Kard. Ravasi na IV Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji

Kard. Ravasi na IV Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji (1070) niedziela, 7 października 2012 40 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji 15 Religia.tv

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej SPIS TREŚCI Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela 22-100 Chełm ul. Ks. Mrozka 2 redakcjapowinnosc@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Dziedziniec Dialogu str. 2. 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła. 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski

Dziedziniec Dialogu str. 2. 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła. 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła 27 W obecności Franciszka można rozmawiać o wszystkim www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 (1123) niedziela,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KADRY WĘDROWNICZEJ

PORADNIK DLA KADRY WĘDROWNICZEJ PORADNIK DLA KADRY WĘDROWNICZEJ NIEMAŁA SZTUKA PORADNIK DLA KADRY WĘDROWNICZEJ 2 NIEMAŁA SZTUKA PORADNIK DLA KADRY WĘDROWNICZEJ pod redakcją Ryszarda Polaszewskiego i Ewy Sidor 3 Niemała sztuka. Poradnik

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE Benedykt

Bardziej szczegółowo

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się!

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się! Ziemia Lubliniecka magazyn społeczno-kulturalny EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 nr 1/2014 (116) Nie lękajcie się! Szanowni Państwo! Minęło 13 lat od ukazania się pierwszego wydania

Bardziej szczegółowo

27 kwietnia 2008 r. Dei Genitrix. co Ci jak broną Virgo Fidelis w skos ją zacięli! i święta cisza Twego oblicza Różo Mistyczna!

27 kwietnia 2008 r. Dei Genitrix. co Ci jak broną Virgo Fidelis w skos ją zacięli! i święta cisza Twego oblicza Różo Mistyczna! VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 4(52)/2008 27 kwietnia 2008 r. Niech się modlitwa w niebo wzbija, Ave Maryja! Tegoroczny maj obfitował będzie w naszej parafii w liczne

Bardziej szczegółowo

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina!

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 3 Forbes : Benedykt XVI piąty 4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 28 Sobór Watykański II oczami ewangelika (1080) niedziela, 16 grudnia 2012 50 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

SOSNOWIECKIE STUDIA TEOLOGICZNE TOM VIII

SOSNOWIECKIE STUDIA TEOLOGICZNE TOM VIII 1 SOSNOWIECKIE STUDIA TEOLOGICZNE TOM VIII 2 STUDIA THEOLOGICA SOSNOVIENSIA TOM I Dokumenty i opracowania związane z powołaniem do istnienia diecezji sosnowieckiej KRAKÓW SOSNOWIEC 1993 TOM II Opracowanie

Bardziej szczegółowo

W numerze: Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Drodzy Czytelnicy!

W numerze: Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Drodzy Czytelnicy! Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Redakcja pisma: Piotr Fankidejski Adam Lamkiewicz Krzysztof Narloch Marek Szynkowski Jarosław Oszuścik Stanisław

Bardziej szczegółowo

cd ze str. 3 stworzyć podstrony dla poszczególnych ośrodków, aby mogły być ubogacane przez lokalny zespół.

cd ze str. 3 stworzyć podstrony dla poszczególnych ośrodków, aby mogły być ubogacane przez lokalny zespół. Polskie uroczystości listopadowe i modlitwy za zmarłych w Szwajcarii Program uroczystości BAZYLEA godz. 12.15 Msza św. za zmarłych połączona z wypominkami i z koronką do Bożego Miłosierdzia BERN godz.

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży Dla GIMANZJUM Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży 1. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Łk 11, 27). Wraz z wami wszystkimi,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duszpasterzy, dotycząca małżeństwa konkordatowego W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

wici harcerskie kanady

wici harcerskie kanady wici harcerskie kanady ZARZĄD OKRĘGU Z.H.P. w KANADZIE ROK L - NUMER 173 GRUDZIEŃ 2005 Tej nocy zaświeci Gwiazda Betlejemska, Tej nocy narodzi się dla nas Jezus. Każde Boże Narodzenie ma nas wprowadzić

Bardziej szczegółowo

Rocznica powstania NSZZ Solidarność. Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010

Rocznica powstania NSZZ Solidarność. Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010 Rocznica powstania NSZZ Solidarność Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010 2 30 lat Solidarności Szanowni Czytelnicy Przewodnika Katolickiego, oddajemy dziś w Państwa ręce specjalny dodatek

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012 Ks. dr Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice tel./fax (032) 251 88 20, e-mail: sekretariat@oaza.pl kom. +48 696 254 488, e-mail: A.Wodarczyk@oaza.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2.

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. Kościół ma «olbrzymie doświadczenie w sprawach ludzkich»...

Bardziej szczegółowo