* Unifikacja Europy przed 1945 *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "* Unifikacja Europy przed 1945 *"

Transkrypt

1 Krystian Majewski WSD II rok niestacjonarne Nr albumu * Unifikacja Europy przed 1945 * Ilustracja 1: Mapa Europy według Strabona (PD) Idea zjednoczonej Europy pojawiała się już w wypowiedziach starożytnych myślicieli. Nie jest to więc pomysł nowy, jednak w przeciwieństwie do obecnie trwającego procesu w postaci Unii Europejskiej, to co moglibyśmy nazwać unifikacją Europy, przebiegało często na drodze militarnych podbojów. 1

2 Republika Rzymska Za pierwsze udane próby podboju Europy uznajemy Republikę Rzymską, czyli państwo utworzone w wyniku wojen prowadzonych przez państwo-miasto jakim był starożytny Rzym. Za początek samej republiki uznaje się rok 508 p.n.e. gdy obalono króla Tarkwiniusza Pysznego, jednak początków jej ekspansji należy dopatrywać się w rozpoczętych w 486 roku p.n.e. wojnach z Etruskami i Wolskami, w wyniku których Rzym opanował środkową Italię. W wyniku walk z kolejnymi ludami Italii, Rzym powiększał swoje terytoria, aż w 272 roku p.n.e zdobywając grecki Tarent, opanował cały Półwysep Apeniński. Pierwsza wojna punicka W 264 p.n.e wybuchł trwający 23 lata konflikt o Sycylię pomiędzy Republiką Rzymu i ówczesną potęgą na Morzu Śródziemnym, północnoafrykańską Kartaginą. Zachodnia Sycylia była wtedy pod panowaniem Kartaginy, zaś jej południowa i wschodnia część należała do Syrakuzy, która podczas wojny opowiedziała się po stronie Republiki. Walki zakończyły się porażką Kartaginy, która musiała się zrzec Sycylii na rzecz Rzymu. Tym samym Sycylia stała się pierwszą kolonią Republiki. Druga wojna punicka W 218 roku p.n.e do Italii wkroczył kartagiński wódz Hannibal, zapoczątkowując tym samym II wojnę punicką pomiędzy Rzymem i Kartaginą. Walki toczyły się na Półwyspie Iberyjskim, w Italii i Afryce. Wojna zakończyła się po 17 latach w 201 roku p.n.e zwycięstwem Rzymu, w wyniku którego ten uzyskał kontrole nad posiadłościami Kartaginy w Hiszpanii i stał się śródziemnomorskim imperium. Dalsze podboje Republiki Rzymskiej Po uzyskaniu nowych terytoriów Republika kontynuowała swe podboje zajmując w 168 roku p.n.e Macedonię, w 146 roku p.n.e Grecję, zaś w 133 p.n.e pozyskała królestwo Pergamonu i rozszerzyła dalej posiadłości w Hiszpanii. W 121 p.n.e opanowano także południową Galię, która całą ostatecznie podbił w 58 p.n.e Juliusz Cezar. 2

3 Ilustracja 2: Podział Galii w 58 roku p.n.e. (GNUFDL) Cesarstwo Rzymskie Państwo powstałe z przekształcenia się Republiki Rzymskiej w monarchię, którego początek uznaje się w 27 roku p.n.e gdy senat nadał tytuł augusta synowi Juliusza Cezara, Gajuszowi Oktawiuszowi. On i kolejni cesarze Rzymu poszerzyli europejskie wpływy na część Germanii, Brytanię i Dację (Rumunię). Za jego koniec możemy przyjąć podział Cesarstwa na dwie części po śmierci cesarza Teodozjusza Wielkiego w 395 roku. Powstałe wtedy Cesarstwo Zachodniorzymskie obejmowało tereny Europy zachodniej i część południowej. 80 lat później Cesarstwo to jednak upadło zaś jego terytoria padły łupem Franków, Burgundów, Anglosasów, Ostrogotów, Swebowów, Wizygotów i Wandalów. Integracja Europy pod panowaniem Rzymu Niemożliwe by było panowanie nad tak wielkimi terytoriami jak te posiadane przez Republikę, a później i Cesarstwo Rzymskie, gdyby nie stosowano jednolitego zarządzania. Tereny były dzielone na prowincje, w których wprowadzano rzymską administrację, jednolity system szkolnictwa, prawo, budowano nowoczesną infrastrukturę, a w całym cesarstwie obowiązywała wspólna waluta w postaci Denarów, Asów i Sestercji. Pod tym względem Rzym utworzył nowoczesne i co najważniejsze dobrze funkcjonujące państwo europejskie. 3

4 Ilustracja 3: Terytoria Cesarstwa Rzymskiego (GNUFDL) Europejskie imperium Karola Wielkiego Karol Wielki ( ), był królem franków, uznanym za najwybitniejszego władce średniowiecznej Europy. W trakcie swego panowania przeprowadził 54 kampanie wojenne, jego europejskie państwo o powierzchni przeszło miliona kilometrów kwadratowych obejmowało dzisiejsze tereny północnowschodniej Hiszpanii, Francji, Belgii, Holandii, zachodnich Niemiec, Szwajcarii, Austrii, północnych Włoch, Korsyki i Balearów. Celem zunifikowania swojego imperium, Karol Wielki wprowadził jednolite prawo frankijskie, nowy podział administracyjny i wspólną walutę w postaci srebrnego Denara. Najbardziej jednoczącym czynnikiem okazała się jednak wspólnota wiary i kultury chrześcijańskiej, której zresztą szerzeniem często argumentował swoje podboje. To właśnie za jego rządów świat podzielono na chrześcijański i pogański, zaś na kartach jednej z kronik, relacjonujących walki Karola z Arabami, mieszkańców monarchii karolińskiej nazwano Europenses czyli Europejczykami. Jako twórca uniwersalistycznego państwa, inicjator idei jedności chrześcijańskiej Europy, Karol Wielki przez wielu jest nazywany ojcem Europy. Przez co jest także stawiany przez zwolenników Unii Europejskiej obok późniejszego cesarza Ottona III wśród jej patronów. 4

5 Wizja Ottona III Otton III Rudy ( ), król Niemiec i cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego, stworzył program cesarstwa uniwersalistycznego, mający prowadzić do odnowienia Cesarstwa Rzymskiego w formie związku równoprawnych królestw Europy. Pomysł nazywany także Koncepcją Czterech Cór przewidywał zwierzchnictwo cesarza nad krainami Galii, Germanii, Romy i Sclavinii (Słowiańszczyzny), przy czym każda z nich miała posiadać własnego króla. Usiłował pozyskać dla swojego programu najwybitniejsze osobistości ówczesnego świata, wliczając w to Bolesława Chrobrego z którym spotkał się w 1000 roku przy okazji pielgrzymki do grobu św. Wojciecha. Idea ta jednak upadła po jego śmierci w 1002 roku. Rzeczpospolita Obojga Narodów Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego była państwem federacyjnym w skład którego wchodziła Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie, a powołanym w 1569 roku na mocy unii lubelskiej. Obejmowała większość terenów obecnej Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, a także częściowo Łotwy, Estonii, Rosji, Mołdawii i Słowacji, zajmując maksymalnie w 1618 roku powierzchnię 1.15 miliona kilometrów kwadratowych, a tym samym osiągając większe rozmiary niż państwo Karola Wielkiego. Ustrojem obowiązującym była demokracja szlachecka, która gwarantowała szlachcie prawo do głosowania i tym samym decydowania o sprawach państwa, a także miała być przykładem równości praw szlachty, co było w ówczesnych czasach wyjątkiem na skale europejską. Szlachta najpierw zbierała się lokalnie na sejmikach ziemskich gdzie wybierano przedstawicieli i stanowisko na sejm walny. W jego skład wchodził król, członkowie izby poselskiej i senatu, ten zaś stanowili dostojnicy duchowni, świeccy, a także najwyżsi urzędnicy królewscy. Sam król był wybierany na drodze elekcji. Królestwo i Księstwo były połączone unią realną czyli osobą władcy, sejmem i polityką zagraniczną. W 1791 roku uchwalono konstytucję 3 maja, w wyniku której formalnie powstała Rzeczpospolita Polska znosząc tym samym odrębność ustrojową Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Była to także pierwsza w Europie taka nowoczesna, spisana konstytucja. Wprowadziła trójpodział władzy, zrównała politycznie mieszczan i szlachtę, gwarantowała opiekę chłopom oraz zniesiono kilka instytucjonalnych słabości rządu takich jak liberum veto czy konfederacje. Powołano wspólne organy władzy centralnej w tym Komisje Wielkie Obojga Narodów. 5

6 Panowanie Napoleona Wiek XVIII był okresem rozkwitu idei wolności i równości. To pod ich sztandarami Napoleon Bonaparte podbija i jednoczy spore terytoria Europy. Obszarowo był to największy, od czasów cesarstwa rzymskiego, podój Europy środkowej i zachodniej. Fronty rozciągały się od Lizbony po Moskwę oraz od Szwecji po Włochy. Walki napoleońskie toczyły się w Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Prusach i Rosji gdzie odnosił wielkie zwycięstwa pod Austerlitz, Ulm, Marengo, Wagram, Somosierrą, Jeną-Auerstedt, Borodino i Frydlandem, odnosząc jednak przy tym także znaczące klęski w bitwach morskich pod Abu Kirem i Trafalgarem. Dzięki swym podbojom terytoria Francji powiększyły się w roku 1812 do kilometrów kwadratowych. Przyłączono do niej Belgię, Holandię, Luksemburg, prowincje niemieckie nad Morzem Północnym, Prowincje Iliryjskie na Bałkanach, a także część terenów Włoch rozciągających się wzdłuż zachodnich wybrzeży Morza Śródziemnego, wliczając w to Rzym (prócz tytułu cesarza Francji, Napoleon koronował się także na króla Włoch). W bezpośredniej zależności od Francji znajdowały się królestwa Hiszpanii, Włoch, niemiecki Związek Reński, szwajcarska Republika Helwecka i Księstwo Warszawskie. Ilustracja 4: Europa w czasach Napoleona (PD) Należy przy tym zwrócić uwagę na elementy charakteryzujące nowoczesne państwo, łączące podbite terytoria Francji, takie jak wprowadzone przez Napoleona jednolite prawo i ustawodawstwo oparte na francuskim kodeksie. Trzeba wspomnieć także o dominującej w Europie w tym okresie francuskiej modzie i języku. 6

7 Unia Celna i Kodeks Napoleona Jednym z najciekawszych tworów Napoleona Bonaparte była ustanowiona unia celna Belgii, Holandii i Luksemburga czyli umowa państw o zniesieniu ceł i innych ograniczeń w handlu pomiędzy sobą, przy jednoczesnym ustaleniu wspólnej taryfy celnej względem państw trzecich, a tym samym tworząc wspólne terytorium celne, przypominające chociażby dzisiejsze rozwiązania w Unii Europejskiej. Ważny okazał się też Kodeks Napoleona będący zespołem przepisów i norm prawnych, który stał się podstawą systemów prawnych we Włoszech, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, niektórych regionach Niemiec i Rumunii, gdzie częściowo obowiązuje do dziś. Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre Wpływowy francuski pisarz, który prawdopodobnie jako pierwszy zaproponował stworzenie międzynarodowej organizacji odpowiedzialnej za utrzymanie pokoju. Był negocjatorem pokoju zawartego w 1713 roku w Utrechcie, który zakończył hiszpańską wojnę sukcesyjną. W kongresie pokojowym uczestniczyły Wielka Brytania, Księstwo Hanoweru, Holandia, Francja, Hiszpania, Bawaria, Prusy i Sabaudia oraz pomniejsi uczestnicy koalicji antyburbońskiej. Co ważniejsze po pokoju w Utrechcie, Francja i Wielka Brytania zawarły porozumienie gwarantujące równowagę w Europie zachodniej i w koloniach, do którego w 1718 roku dołączyły także Niderlandy i Austria tworząc tzw. "czwórprzymierze". W 1728 roku zaproponował utworzenie europejskiej ligi 18 suwerennych państw, ze wspólnym skarbem, połączonych unią celną i gospodarczą. Kongres Wiedeński W wyniku zmian terytorialnych i ustrojowych spowodowanych wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wojnami napoleońskimi, w Wiedniu we wrześniu 1814 roku odbyła się konferencja międzynarodowa przedstawicieli 14 największych państw europejskich, mająca na celu wypracowanie nowych zasad ładu kontynentalnego. Już w trakcie trwania wojen napoleońskich mocarstwa starały się doprowadzić do porozumienia. Do największych problemów należało obsadzenie francuskiego tronu i znaczenie poszczególnych państw europejskich. Anglii zależało głównie na stabilnej sytuacji politycznej na kontynencie co zwiększyło by jej możliwości dalszego rozwoju poza nim. Austria chciała 7

8 zapobiec dominacji Rosji, ta zaś pragnęła ograniczyć austriackie zdobycze terytorialne oraz wpływy angielskie poza Europą. W czerwcu 1814 roku w Londynie doszło do spotkania króla Wielkiej Brytanii Jerzego IV, cara Rosji Aleksandra I, króla Prus Fryderyka Wilhelma III i reprezentującego Austrię Metternicha, podczas którego przyjęto dokument zapowiadający między innymi utworzenie państwa w Niderlandach. W trakcie właściwych obrad przyjęto między innymi zasadę równowagi, mówiącą o dołożeniu wszelkich starań, aby żadne z wielkich mocarstw nie osiągnęło znacznej przewagi nad pozostałymi. Zasada ta forsowana była w dużej mierze przez Wielką Brytanię, która wprawdzie z uwagi na wyspiarski charakter kraju i zainteresowanie koloniami, nie rościła sobie praw do terytoriów na kontynencie, chciała jednak dzięki niej uniknąć dominacji jednego z mocarstw Europy kontynentalnej. Głównymi beneficjentami tej zasady były kraje, które w okresie napoleońskim utraciły najbardziej na znaczeniu jak Prusy czy Hiszpania. Bezpośrednim rezultatem kongresu było także utworzenie z Belgii i Holandii, Królestwa Niderlandów. Finlandię i Mołdawię oddano Rosji, zaś Norwegię, Szwecji, uznano neutralność Szwajcarii zabraniając jej tworzenia armii. Ważnym było utworzenie Związku Niemieckiego (Deutscher Bund) składającego się z 34 państw, któremu przewodzić miała Austria. Związek Niemiecki został głównie powołany w celu zapewnienia zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego członków. Wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się w razie wojny do dostarczania kontyngentów wojskowych oraz wyboru jednego dowódcy wspólnych sił zbrojnych Związku. Zabroniono przy tym Związkowi podejmowania wspólnych akcji zaczepnych, zaś należące do niego państwa członkowskie miały nie mogły się jednoczyć. W jego ramach w 1834 roku powstała niemiecka unia celna (Zollverein), mająca na celu ułatwić handel i zmniejszyć wewnętrzną konkurencję. Święte Przymierze Sojusz zawarty 26 września 1815 z inicjatywy cara Aleksandra I przez Rosję, Austrię i Prusy. Była to próba utworzenia federacji państw europejskich opartej na chrześcijańskich podstawach. W latach kolejnych zaproszono do Świętego Przymierza wszystkie kraje europejskie z wyjątkiem uznawanej za niechrześcijańską Turcji, a w 1818 roku do Świętego Przymierza przystąpiła Francja. Państwa należące do Świętego Przymierza miały utrzymywać równowagę sił czyli wyrzec się podbojów terytorialnych, aby stworzyć Europę bez podziałów i sporów, zobowiązać się do kierowania się w polityce zagranicznej i wewnętrznej zasadami religii chrześcijańskiej i sprawiedliwości, a także do wspólnej walki z liberalizmem i ruchami rewolucyjnymi oraz w obronie porządku politycznego ustalonego podczas kongresu wiedeńskiego. Podpisania aktu Świętego Przymierza odmówili papież Pius VII i regent Wielkiej Brytanii, książę Jerzy. 8

9 Pierwsza Wojna Światowa Kongres wiedeński, który ukształtował ład terytorialny kontynentalnej Europy, zajmował się jedynie kwestią jak najdłuższego utrzymania stabilizacji sytuacji na kontynencie, pomijając jednak przy tym starania narodów prowadzące do samostanowienia. Wprawdzie istnienie Świętego Przymierza pomagało utrzymywać postanowienia kongresu, ale z czasem pomiędzy poszczególnymi mocarstwami pojawiały się nieporozumienia. Wynikające z dążeń nacjonalistycznych zjednoczenie Włoch w roku 1861 i Niemiec w roku 1871, poważnie naruszyło wcześniej ustaloną równowagę sił. W wyniku wojny francusko-pruskiej w 1870 roku, Francja utraciła na rzecz Niemiec, Alzację i Lotaryngię, co zrodziło wiele spięć pomiędzy tymi dwoma narodami, zaś w Austro-Węgrzech i na Bałkanach dochodziło do niepokojów na tle etnicznym. Pojawiały się postawy roszczeniowe jak Niemiecka na tle kolonijnym względem Wielkiej Brytanii i Francji, a w Niemczech i Austro-Węgrzech pojawił się konflikt pomiędzy kulturą germańską i słowiańską W wyniku tego Europa podzieliła się na dwa obozy, Ententę i Trójprzymierze. Ententa była trójstronnym sojuszem pomiędzy Wielką Brytanią, Francją i Rosją, zaś po rozpoczęciu wojny dołączyła do niej koalicja 25 państw w tym Włochy, Serbia, Czarnogóra i Rumunia. Natomiast Trójprzymierze było tajnym układem między Niemcami, Austro-Węgrami i Włochami, do których później dołączyła też Rumunia. Po wybuchu wojny gdy Włochy odeszły od sojuszu termin odnosił się do Turcji, która w 1914 podpisała sojusz z Niemcami, a gdy do wojny przystąpiła Bułgaria pojawił się termin Poczwórnego Przymierza. Ilustracja 5: Europa i sojusze w 1914 roku (PD) 9

10 Gdy 28 lipca 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii w życie został wprawiony skomplikowany system sojuszy międzynarodowych i tak 29 lipca Rosja, w ramach poparcia Serbii, zarządziła początkowo częściową mobilizację wyłącznie przeciwko Austro- Węgrom, później zaś ogłosiła powszechną mobilizację. Wcześniej jednak, 31 lipca Niemcy zagroziły wypowiedzeniem wojny jeżeli Rosja przeprowadzi pełną mobilizację, na co odpowiedziała Francja także ogłaszając pełną mobilizację. W rezultacie 1 sierpnia Niemcy ogłosiły wojnę z Rosją, zaś zaledwie dwa dni później z Francją. Do tego Niemiecka inwazja na Belgię, która pogwałciła jej neutralność, poskutkowała zadeklarowaniem stanu wojny z Niemcami przez Wielką Brytanię. W wyniku odniesionej porażki Niemcy na mocy traktatu wersalskiego zostały zmuszone do bezwarunkowego uznania suwerenności Belgii, Polski, Czechosłowacji i poszanowaniu suwerenności Austrii, dzięki wynikłym zamieszaniu wewnętrznym w Rosji niepodległość odzyskała Finlandia, doszło do rozpadu Austro-Węgier, powstało Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Liga Narodów Liga Narodów była organizacją międzynarodową powstałą z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilsona, jej statut został przyjęty i stał się częścią kończącego wojnę traktatu wersalskiego z 1919 roku. Jej celem było utrzymanie pokoju i współpracy na świecie za pomocą rozbrojenia, wspólnego utrzymania bezpieczeństwa (w myśl zasady, że naruszenie pokoju dotyczy wszystkich jej członków) oraz ułatwienia rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji i dyplomacji. Liga za pomocą swojej dyplomatycznej filozofii zmieniła obowiązujący sposób myślenia sprzed wieków, jednak nie posiadała własnych sił zbrojnych i w kwestii wymuszania rezolucji musiała polegać na mocarstwach będących jej członkami, ten mechanizm jednak okazał się nie skuteczny. Założenia Ligi okazały się klęską gdy doszło do wybuchu Drugiej Wojny Światowej, zaś po wojnie jej zadania przejęła nowopowołana Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ambicje III Rzeszy Polityka zagraniczna III Rzeszy czy raczej Rzeszy Niemieckiej, zakładała pierwotnie rozszerzenie terytorium Rzeszy na całą Europę od Atlantyku, aż po Ural. Plany te rozpoczęły się aneksją Austrii w 1938 roku (tak zwanym Anschlussem), objęciem protektoratu Czech i Moraw, utworzeniem Republiki Słowacji, podpisaniem paktu Ribbentrop-Mołotow oraz zawarciem porozumienia z Włochami. 10

11 Wcześniej w wyniku problemów gospodarczych, pojawiła się koncepcja samowystarczalności gospodarczej (autarkii), której rozumienie wykraczało poza granice Niemiec. W jej ramach rozważano obszar obejmujący także Austrię, kraje bałtyckie, Europę wschodnią i Bałkany. Z założenia przepływ produktów rolnych, surowców i wyrobów przemysłowych miał być wolny od cła (obowiązywała by unia celna), zaś produkcja nadzorowana by była na szczeblu państwowym. Już w trakcie wojny niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop zaproponował utworzenie instytucji ze strukturą wykazującą kilka podobieństw do współczesnej Unii Europejskiej pozbawionej demokracji. Propozycja zawierała wspólną walutę, bank centralny w Berlinie, zasada regionalizmu, wspólną politykę pracy i porozumienia gospodarcze. Chciano aby w jej skład wchodziły Niemcy, Włochy, Francja, Dania, Norwegia, Finlandia, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Serbia, Grecja i Hiszpania. Bibliografia Wikipedia, Wikimedia Foundation Inc. Wikimedia Commons, Wikimedia Foundation Inc. Wikisource, Wikimedia Foundation Inc. Licencje Autorzy zamieszczonych ilustracji wyrazili zgodę na kopiowanie, dystrybucję lub modyfikację grafik na warunkach licencji GNU Free Documentation License (GNUFDL) w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation. Pozostałe ilustracje należą do zasobów domeny publicznej (PD) 11

PROBLEM MOCARSTWOWOŚCI FRANCJI W UJĘCIU HISTORYCZNYM (DO 1945 ROKU)

PROBLEM MOCARSTWOWOŚCI FRANCJI W UJĘCIU HISTORYCZNYM (DO 1945 ROKU) Marta Pachocka PROBLEM MOCARSTWOWOŚCI FRANCJI W UJĘCIU HISTORYCZNYM (DO 1945 ROKU) Na początku XXI wieku Francja dysponuje odpowiednim potencjałem geograficznym, geopolitycznym, demograficznym, gospodarczym,

Bardziej szczegółowo

Specyfika sprawy polskiej na tle innych problemów międzynarodowych

Specyfika sprawy polskiej na tle innych problemów międzynarodowych Henryk Wereszycki SPRAWA POLSKA W XIX WIEKU Specyfika sprawy polskiej na tle innych problemów międzynarodowych Sprawa polska w XIX wieku to pojęcie wieloznaczne. Można je rozumieć na przykład jako w ogóle

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji

Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji Podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VII STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ VII. Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VII STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ VII. Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VII STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ VII TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VII pod redakcją Zbigniewa Witkowskiego i Cezarego Bronowskiego STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH (A6) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA DEMOKRACJA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE

PIERWSZA DEMOKRACJA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE PIERWSZA DEMOKRACJA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE MILION WOLNYCH OBYWATELI ŻYŁO W POLSCE W 16OO ROKU Iwo Cyprian Pogonowski Hippocrene Books, Inc. New York, 2010 PIERWSZA DEMOKRACJA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE MILION

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE

WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE KATEDRA ITALIANISTYKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI Halina Manikowska WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE Skrypt dla studentów Italianistyki WARSZAWA 2009 CZĘŚĆ I PANORAMA POLITYCZNA WŁOCH OD KOŃCA XV DO POŁOWY XVIII W.

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ PISKOZUB * ARTUR ROLAND KOZŁOWSKI MARTA KNOCH

ANDRZEJ PISKOZUB * ARTUR ROLAND KOZŁOWSKI MARTA KNOCH ANDRZEJ PISKOZUB * ARTUR ROLAND KOZŁOWSKI MARTA KNOCH PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY", 2009, T. I ZMARNOWANA SZANSA WYZWOLENIA CAŁEGO TERYTORIUM DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ U SCHYŁKU PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY 2a, 2b i 2c W GIMNAZJUM IM. WANDY RUTKIEWICZ W RZĄSCE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY 2a, 2b i 2c W GIMNAZJUM IM. WANDY RUTKIEWICZ W RZĄSCE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY 2a, 2b i 2c W GIMNAZJUM IM. WANDY RUTKIEWICZ W RZĄSCE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA Europa i świat

Bardziej szczegółowo

Wojny w starożytnej Grecji

Wojny w starożytnej Grecji Temat Wojny w starożytnej Grecji Imperium Aleksandra Wielkiego Ekspansja Rzymu w czasach republiki Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie Od drużyny książęcej do rycerstwa Zagadnienia obowiązujące w świecie

Bardziej szczegółowo

Droga państw byłego Bloku Wschodniego do akcesji do Unii Europejskiej

Droga państw byłego Bloku Wschodniego do akcesji do Unii Europejskiej Angelika Czarnecka Droga państw byłego Bloku Wschodniego do akcesji do Unii Europejskiej Koniec II wojny światowej dla wielu państw Europy Środkowej i Wschodniej nie oznaczał wyzwolenia narodowego wręcz

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

- H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - P R Z Y S T A Ń. S z k o t o w o 2 0 1 4

- H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - P R Z Y S T A Ń. S z k o t o w o 2 0 1 4 - H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - Nr 5 P R Z Y S T A Ń Z e s p ó ł S z k ó ł w S z k o t o w i e S z k o ł a P o d s t a w o w a i G i m n a z j u m i m. k s. J a n a T w a r d o w

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK IV NUMER 3/2011 (12) Poznań 2011 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Ewa Kurek POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Wyższa Szkoła Umiejętności Kielce 2006 DZIĘKUJĘ SOCIETE HISTORIQUE

Bardziej szczegółowo

Unia w Unii? Strefa euro w przebudowie. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej MAREK A.

Unia w Unii? Strefa euro w przebudowie. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej MAREK A. unia w unii? Unia w Unii? Strefa euro w przebudowie MAREK A. CICHOCKI Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej numer specjalny 2 (6) 2015 przewodniczący rady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM KLASA I OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA - zna rodzaje źródeł historycznych;

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM

WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLIX NR 3 (174) 2008 Jerzy Bę d ź mirowski Akademia Marynarki Wojennej WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM

Bardziej szczegółowo

Starożytność: Strona 1

Starożytność: Strona 1 Starożytność: 1. W czasach paleolitu (prehistoria) ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia: wędrowali, polowali na zwierzęta, zbierali jedzenie, itp. 2. Po ociepleniu klimatu, w neolicie, człowiek osiadł

Bardziej szczegółowo

Rozbiory Polski. Polska około 1650

Rozbiory Polski. Polska około 1650 Rozbiory Polski Polska była potęgą katolicką i przez długi czas posiadała pozycję prawdziwego mocarstwa, które stało na granicach Europy (antemurale christianitatis) i broniło świat łaciński przed naporem

Bardziej szczegółowo

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo

Historia a prawa człowieka

Historia a prawa człowieka Historia a prawa człowieka Podręcznik historia a PRAWA CZŁOWIEKA Podręcznik Projekt Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Równocześnie wyrażam zgodę na to, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta.

Równocześnie wyrażam zgodę na to, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Jakub Wojczyński Eksterminacja Ormian w Turcji na przełomie XIX i XX wieku przyczyny, przebieg, oddźwięk międzynarodowy Armenian extermination

Bardziej szczegółowo

Blut und Boden. Wokół unitarno-autorytarnej koncepcji integracji Europy

Blut und Boden. Wokół unitarno-autorytarnej koncepcji integracji Europy Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 65 93 Sylwia Bykowska * Blut und Boden. Wokół unitarno-autorytarnej koncepcji integracji Europy Pojęcie integracji zajmuje współcześnie istotne miejsce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Historia 5 PAŃSTWO 67 KRAJ 93 LUDZIE 123 ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA 147 EDUKACJA 165 GOSPODARKA 203 KULTURA 245 POŚRÓD NARODÓW ŚWIATA 327

Spis treści. Historia 5 PAŃSTWO 67 KRAJ 93 LUDZIE 123 ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA 147 EDUKACJA 165 GOSPODARKA 203 KULTURA 245 POŚRÓD NARODÓW ŚWIATA 327 Spis treści Historia 5 PAŃSTWO 67 KRAJ 93 LUDZIE 123 ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA 147 EDUKACJA 165 ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS NAUKA I TECHNOLOGIA 185 AMBASADA IZRAELA W WARSZAWIE GOSPODARKA 203 KULTURA

Bardziej szczegółowo

Stosunki polsko-niemieckie we współczesnych polskich podręcznikach historii (analiza treści i sposobu prezentacji)

Stosunki polsko-niemieckie we współczesnych polskich podręcznikach historii (analiza treści i sposobu prezentacji) Mariusz Pawelec Stosunki polsko-niemieckie we współczesnych polskich podręcznikach historii (analiza treści i sposobu prezentacji) Materiał opracowany na zlecenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji Jarosław Zieliński Globalizacja wobec demokracji Warszawa 2001 Wprowadzenie Będzie to świat globalny w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jako suma wkładów wielu narodów, ras i kultur 1 Co naprawdę znaczy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA STAROŻYTNY EGIPT. Osiągnięcia cywilizacyjne. VADEMECUM GIMNAZJALISTY HISTORIA strona z 26

HISTORIA STAROŻYTNY EGIPT. Osiągnięcia cywilizacyjne. VADEMECUM GIMNAZJALISTY HISTORIA strona z 26 HISTORIA Spis treści 1 starożytny Egipt 2 starożytna Mezopotamia 3 Indie 3 starożytne Chiny 4 starożytny Izrael 4 starożytna Persja 4 starożytna Grecja 7 Rzym 9 Arabia 10 Bizancjum 10 Początki średniowiecza

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo