Nauczanie społeczne Jana Pawła II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauczanie społeczne Jana Pawła II"

Transkrypt

1 Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie. Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Adres: ul. J. Piłsudskiego Koszalin Tel./fax (94) , Zestawienie bibliograficzne nr 1050/11 Nauczanie społeczne Jana Pawła II Zestawienie bibliograficzne w wyborze obejmuje ksiąŝki i artykuły z czasopism za lata dostępne w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Koszalinie. Wyodrębniono zagadnienie wychowania, dziecka i rodziny w nauczaniu papieskim. Część pozycji ujętych w bibliografii opatrzona jest opisem przedmiotowym lub adnotacją. Przy wydawnictwach zwartych zamieszczono informację o sygnaturach. wybór i oprac. Dorota Motyka Koszalin 2011

2 Wydawnictwa zwarte 1. AULEYTNER, Julian (1948- ) "Laborem exercens" a bezrobocie w Polsce / Julian M. Auleytner // W: Prawo do pracy a polityka społeczna. Lublin : Wydaw. KUL, S Jan Paweł II (papieŝ ; ) - nauczanie ; Bezrobocie ; Encykliki Sygn , czyt AULEYTNER, Julian (1948- ) Polityka społeczna pomiędzy ideą a działaniem. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, S Sygn , czyt AULEYTNER, Julian (1948- ) Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością / Julian Auleytner, Katarzyna Głąbicka. Warszawa : WSP TWP, S. 66 : Sollicitudo rei socialis (1987) Jana Pawła II o społecznej trosce Kościoła Sygn. czyt AULEYTNER, Julian (1948- ) Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością / Julian Auleytner, Katarzyna Głąbicka. Warszawa : WSP TWP, S. 67 : Centesimus annus (1991) Jana Pawła II w setną rocznicę Rerum novarum Sygn. czyt CIERPIENIE Cierpienie ma tysiąc twarzy : Jan Paweł II i chorzy / oprac. Zdzisław Ryn. - Kraków : "Znak", , [2] s. Jan Paweł II (papieŝ ; ) - nauczanie ; Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. ; Chorzy - teologia - katolicyzm ; Cierpienie - teologia - katolicyzm Sygn DZIUBA, Andrzej Drogi powstania i recepcji Humanie vitae / Andrzej F. Dziuba // W: Człowiek, miłość, rodzina : Humanie vitae po 30 latach : materiały z sympozjum, KUL 3-4 grudnia 1998 / red. Janusz Nagórny, Krzysztof JeŜyna. Lublin : Wydaw. KUL, S Sygn FILOZOFIA Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II / [wstęp Józef Keller]. Wwa : Państ. Wydaw. Nauk., , [4] s. (Studia Religioznawcze. Seria A, Historia i Teoria Religii ; nr 17) Jan Paweł II (papieŝ ; ) - nauczanie ; Filozofia chrześcijańska - historia - Polska - 20 w. Sygn , , , HARCZUK, Zenon Podstawy psychologii realistycznej według Karola Wojtyły czyli "Od fenomenu do fundamentu" / Mirosław Harciarek. - Katowice : "Kos", s. Jan Paweł II (papieŝ ; ) - nauczanie ; Antropologia filozoficzna - katolicyzm - historia - Polska -20 w. ; Psychologia - historia - 20 w. Sygn

3 9. JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Apostoł jedności : myśli Jana Pawła II / Jan Paweł II ; wybór Jerzy Klechta ; przedm. Damian Zimoń, Henryk Muszyński. - Katowice : Księgarnia Św. Jacka, , [1] s. Jan Paweł II (papieŝ ; ) nauczanie. Mowy i homilie papieskie od 1965 r. Sygn JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Dar i tajemnica : w pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich / Jan Paweł II ; [il. Stanisław Sobolewski]. - Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM [Biskupa Męczennika] Archidiecezji Krakowskiej, , [1] s., [16] s. k. il. Jan Paweł II (papieŝ ; ) - pamiętniki ; Pamiętniki polskie - 20 w. ; Powołanie kapłańskie - katolicyzm - pamiętniki Sygn JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Encykliki / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik et al.]. - Kraków : "M", cop s. - (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 1) Zawiera: Redemptor hominis ; Dives in misericordia ; Laborem exercens ; Slavorum apostoli ; Dominium et vivificantem ; Redemptoris mater ; Sollicitudo rei socialis ; Redemptoris missio ; Centesimus annus ; Veritatis splendor ; Evangelium vitae ; Ut unum sint ; Fides et ratio ; Ecclesia de eucharistia. Encykliki - od 1965 r. Sygn JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / Jan Paweł II ; red. Andrzej Zwoliński ; aut. haseł Anna Barcik [et al.]. - Radom : Polskie Wydaw. Encykl. "Polwen", s. Jan Paweł II (papieŝ ; ) - nauczanie - encyklopedia ; Nauka społeczna Kościoła katolickiego od 1965 r. - encyklopedia Sygn. czyt JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Ameryka Północna i Południowa / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik et al.]. - Kraków : "M", cop s. - (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 12) Jan Paweł II (papieŝ ; ) - podróŝe apostolskie - Ameryka Północna ; Jan Paweł II (papieŝ ; ) - podróŝe apostolskie - Ameryka Południowa ; Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. Sygn JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa. Cz. 1, Polska / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik et al.]. - Kraków : "M", cop s. - (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 9) Jan Paweł II (papieŝ ; ) - podróŝe apostolskie - Europa ; Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. Sygn /Cz JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa. Cz. 2, Francja, Hiszpania, Portugalia, kraje Beneluksu / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik et al.]. - Kraków : "M", cop s. - (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 10) Jan Paweł II (papieŝ ; ) - podróŝe apostolskie - Europa ; Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. Sygn /Cz./2-3 -

4 16. JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa. Cz. 3, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein, Włochy, Irlandia, Wielka Brytania, kraje skandynawskie, nadbałtyckie, wschodnioeuropejskie, bałkańskie, Grecja, Malta / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik et al.]. - Kraków : "M", cop s. - (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 11) Jan Paweł II (papieŝ ; ) - podróŝe apostolskie - Europa ; Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. Sygn /Cz JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Jan Paweł II na Dalekim Wschodzie : 2 V V 1984 : homilie i przemówienia / Jan Paweł II ; "Rys historyczny Kościoła w krajach Dalekiego Wschodu" Adam Wieczorek ; zdj. Ryszard Rzepecki ; [przekł. "L'Osservatore Romano" (wyd. pol.)]. - Wwa : "Pax", , [3] s. - (Jan Paweł II Pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) Jan Paweł II (papieŝ ; ) - podróŝe apostolskie - Daleki Wschód ; Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. Sygn JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Katechezy. Cz. 1 / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik et al.]. - Kraków : "M", cop s. - (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 6) Zawiera: Horyzonty aksjologiczne Ŝycia chrześcijańskiego ; Teologia małŝeństwa ; Bóg Ojciec ; Jezus Chrystus. - Teksty dokumentów papieskich oprac. na podst. wyd. Libreria Editrice Vaticana, "L'Osservatore Romano". Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. Sygn /Cz JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Katechezy. Cz. 2 / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik et al.]. - Kraków : "M", cop s. - (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 7) Zawiera: Duch Święty ; Kościół. Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. Sygn /Cz JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Katechezy. Cz. 3 / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik et al.]. - Kraków : "M", cop s. - (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 8) Zawiera: Maryja ; Psalmy i kantyki biblijne w tradycji Kościoła ; Katechezy okolicznościowe Mowy i homilie papieskie - od 1965 Sygn /Cz JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Leksykon wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków / pod red. Zdzisława Wietrzaka. - Wyd. 1, uzup. - Kraków : "WAM", s. Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. ; Orędzia papieskie - od 1965 r. Sygn JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Nauczanie społeczne. T. 1, Pielgrzymka do Polski : 2-10 czerwca 1979 / Jan Paweł II ; [wybór tekstów Barbara RóŜycka, Piotr Nitecki]. - Wwa : Ośr. Dokumentacji i Studiów Społ., , [2] s. Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. Sygn /T JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Nauczanie społeczne. T. 2, / Jan Paweł II ; [wybór tekstów Barbara RóŜycka, Piotr Nitecki]. - Wwa : Ośr. Dokumentacji i Studiów Społ., , [2] s. Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. Sygn /T.2-4 -

5 24. JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Nauczanie społeczne. T. 3, 1980 / Jan Paweł II [wybór i oprac. Piotr Nitecki, Jerzy Skwara, ElŜbieta StróŜczyk]. - Wwa : Ośr. Dokumentacji i Studiów Społ., s. Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. Sygn /T.3, /T JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Nauczanie społeczne. T. 4, 1981 / Jan Paweł II ; [przygot. do druku Piotr Nitecki, Jerzy Skwara, Wacława Szymanek]. - Wwa : Ośr. Dokumentacji i Studiów Społ., , [1] s. Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. Sygn /T.4, /T JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Nauczanie społeczne. T. 6, Druga pielgrzymka do Polski : czerwca 1983 / Jan Paweł II ; [do dr. przygot. Piotr Nitecki, Jerzy Skwara, ElŜbieta StróŜczyk]. - Wwa : Ośr. Dokumentacji i Studiów Społ., s., [32] s. tabl. Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. Sygn /T JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Nauczanie społeczne T. 1 / Jan Paweł II. - Wwa : Ośr. Dokumentacji i Studiów Społ., s. Jan Paweł II (papieŝ ; ) - nauczanie ; Encykliki - historia - od 1965 r. ; Nauka społeczna Kościoła katolickiego - od 1965 r. Sygn /T JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Nauczanie społeczne T. 2 / Jan Paweł II. - Wwa : Ośr. Dokumentacji i Studiów Społ, s. Jan Paweł II (papieŝ ; ) - nauczanie ; Encykliki - historia - od 1965 r. ; Nauka społeczna Kościoła katolickiego - od 1965 r. Sygn /T JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się : III podróŝ apostolska do Polski, (8-14 VI 1987) / Jan Paweł II ; [wstęp Jacek Salij ; indeksy oprac. Przemysław Fenrych]. - Poznań : "W Drodze", s. Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. Sygn JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Orędzia, przesłania, przemówienia okolicznościowe / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik et al.]. - Kraków : "M", cop s. - (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 5) Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. ; Orędzia papieskie - od 1965 r. Sygn JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Pokój tobie Polsko : druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski : homilie i przemówienia / wstęp, diariusz i oprac. Amelia Szafrańska. - Wwa : "Pax", , [5] s. Jan Paweł II (papieŝ ; ) - podróŝe apostolskie - Polska ; Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. Sygn , , ,

6 32. JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Przekroczyć próg nadziei / Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jana Pawła II. - Lublin : Wydaw. KUL, , [3] s. Jan Paweł II (papieŝ ; ) - nauczanie ; Publicystyka włoska - 20 w. ; Filozofia chrześcijańska - publicystyka ; Teologia katolicka - publicystyka ; Wiara - teologia - publicystyka ; Kościoły chrześcijańskie - od 1945 r. - publicystyka ; Religia - filozofia - publicystyka Sygn JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Przemówienie Jana Pawła II wygłoszone w siedzibie UNESCO w ParyŜu 2 czerwca 1980 roku / Jan Paweł II ; [przekł. z fr.]. - Wwa : Polski Komitet ds. UNESCO, , [1] s. Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. Sygn JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Redemptor hominis : encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów [... ] / Jan Paweł II. - Poznań : "Pallottinum", , [1] s. Antropologia teologiczna ; Jezus Chrystus - teologia ; Encykliki - historia - od 1965 r. Sygn JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Wiara i kultura : dokumenty, przemówienia, homilie / Jan Paweł II ; wybór tekstów i oprac. Marian Radwan [et al.] ; Fundacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej Rzym. - [Wyd. 2]. - Rzym ; Lublin : Wydaw. KUL, s. Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. ; Kultura chrześcijańska - 20 w. Sygn , JĘDRASZEWSKI, Marek Dialog jako metoda prowadząca do odrodzenia człowieka : nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II o dialogu / Marek Jędraszewski // W: Nauczyciel człowiekiem dialogu : 69 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, Jasna Góra, 1-2 lipca 2006 / [red. Eugeniusz Jankiewicz]. Zielona Góra : Ogólnopolskie Stow. Nauczycieli "Warsztaty w Drodze" : KDN, S Sygn KONDZIELA, Joachim ( ) Pokój w nauce Kościoła : Pius XII - Jan Paweł II / Joachim Kondziela ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydaw. KUL, , [1] s. Nauka społeczna Kościoła katolickiego ; Kościół katolicki - a pokój ; Pokój - teologia - katolicyzm Sygn KOZŁOWSKI, Stefan Ekorozwój : wyzwanie XXI wieku / Stefan Kozłowski. Wyd. 1 (dodr.). Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, S : Ochrona środowiska w nauce społecznej Kościoła katolickiego Sygn , czyt KWIATKI Kwiatki Jana Pawła II / wybrał i oprac. Janusz Poniewierski ; pomysł i współpr. Jan Turnau. - Kraków : "Znak", , [2] s. Jan Paweł II (papieŝ ; ) ; Anegdoty polskie w. Sygn

7 40. MALIŃSKI, Mieczysław (1923-) Gość w dom / Mieczysław Maliński. - Częstochowa : "Regina Poloniae", , [3] s. Jan Paweł II (papieŝ ; ) - podróŝe apostolskie - Polska ; Publicystyka polska r. Sygn , MUSZYŃSKI, Wojciech Troska o migrantów i uchodźców w nauczaniu społecznym Jana Pawła II i Benedykta XVI / Wojciech Muszyński // W: "Pod wielkim dachem nieba". Toruń : Adam Marszałek, S. [188]-203 Jan Paweł II (papieŝ ; ) - nauczanie ; Benedykt XVI (papieŝ ; ) ; Emigracja ; Uchodźcy Sygn czyt NIEMIEC, Barbara Karol Wojtyła Jan Paweł II kochający syn ojczyzny / Barbara Niemiec // W: Wychowanie do patriotyzmu / pod red. Waldemara Janigi. Przemyśl ; Rzeszów, S Sygn , , czyt OKOŃ, Jan Doświadczenie starości w przesłaniu Karola Wojtyły Jana Pawła II / Jan Okoń // W: Dojrzewanie do pełni Ŝycia : starość w literaturze polskiej i obcej / pod red. Stefana Kruka, ElŜbiety Flis-Czerniak. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, S Sygn , czyt OSZUSTOWICZ, Barbara Współczesna cywilizacja a człowiek niepełnosprawny i cierpiący refleksje z nauczania Jana Pawła II / Barbara Oszustowicz // W: Dylematy pedagogiki specjalnej / pod red. Alicji Rakowskiej i Jolanty Baran. Kraków : Wydaw. Nauk. Akad. Pedag., S Sygn. czyt PIELGRZYMKA Pielgrzymka do ojczyzny : przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II / wstęp, diariusz i aneksy Ada i Zdzisław Szubowie ; fot. barw. Ryszard Rzepecki. - Wwa : "Pax", , [1] s., [56] k. tabl. Jan Paweł II (papieŝ ; ) - podróŝe apostolskie - Polska ; Mowy i homilie papieskie - od 1965 r. Sygn , POKOLENIE Pokolenie JP2 : przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego / red. Tadeusz Szawiel ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Wwa : "Scholar", s. MłodzieŜ - a religia - materiały konferencyjne ; MłodzieŜ - socjologia - 20 w. - materiały konferencyjne Sygn. czyt STRZELEC, Małgorzata Potrzeby osób w podeszłym wieku w nauczaniu Jana Pawła II / Małgorzata Strzelec // W: Dorosłość wobec starości : oczekiwania, radości, dylematy. Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S. [175]-185 Jan Paweł II (papieŝ ; ) - nauczanie ; Starość Sygn , , czyt TANALSKI, Dionizy Bóg, człowiek i polityka : człowiek w teorii Jana Pawła II / Dionizy Tanalski. - Wwa : "KsiąŜka i Wiedza", s. - (Światopoglądy) Jan Paweł II (papieŝ ; ) ; Nauka społeczna Kościoła katolickiego ; Antropologia filozoficzna - katolicyzm Sygn , , ,

8 Wychowanie, dziecko i rodzina w nauczaniu papieskim (wydawnictwa zwarte) 49. BILICKI, Tomasz Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. - Kraków : "Impuls", , [2] s. - (Idee - Metody - Inspiracje) Jan Paweł II (papieŝ ; ) - nauczanie ; Jan Paweł II (papieŝ ; ) - a dziecko ; Wychowanie - katolicyzm Sygn , , czyt CHROBAK, Stanisław Personalistyczny wymiar pedagogii Jana Pawła II / Stanisław Chrobak // W: Wychowanie na rozdroŝu. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop S. [195]-208 Jan Paweł II (papieŝ ; ) - nauczanie ; Personalizm ; Wychowanie - filozofia Sygn , czyt GAJDA, Janusz Pedagogika kultury w zarysie / Janusz Gajda. Kraków : Impuls, S : Poglądy Jana Pawła II na temat wychowania istotne nie tylko dla pedagogiki chrześcijańskiej Sygn , , czyt ŁATACZ, Ewa Podmiotowość a wychowanie / Ewa Łatacz // W: Pedagogiczne drogowskazy / red. Barbara Juraś-Krawczyk, Bogusław Śliwerski. Kraków : Impuls, S Poglądy Karola Wojtyły na temat podmiotowości człowieka. Inspiracje wychowawcze na tle koncepcji podmiotowości K. Wojtyły. Sygn. czyt NOWAK, Marian Teorie i koncepcje wychowania / Marian Nowak. Warszawa : Wydaw. Akad. i Profesjonalne S : Orędzie Jana Pawła II o wartościach społecznych, aktualnych i waŝnych w wychowaniu Sygn , , czyt SORKOWICZ, Anastazja Wychowanie w rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II (wybrane zagadnienia) / Anastazja Sorkowicz // W: Rodzina historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. Kraków : Impuls, S. [47-53] Sygn , czyt WROŃSKA, Katarzyna Karola Wojtyły personalistyczna filozofia wychowania / Katarzyna Wrońska // W: Wychowanie na rozdroŝu. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop S. [187]-194 Jan Paweł II (papieŝ ; ) - nauczanie ; Personalizm ; Wychowanie - filozofia Sygn , czyt WROŃSKA, Katarzyna O moŝliwości zbudowania teorii wychowania personalistycznego Karola Wojtyły / Katarzyna Wrońska // W: Poza kryzysem toŝsamości. Kraków : Wydaw. Nauk. Papieskiej Akad. Teologicznej, S Jan Paweł II (papieŝ ; ) - nauczanie ; Personalizm ; Wychowanie - filozofia Sygn , , czyt

9 57. WYCHOWANIE Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej : przesłanie moralne Kościoła : w 25. rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Familiaris consortio" / red. Krzysztof JeŜyna, Tadeusz Zadykowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Teologii Moralnej. - Lublin : Wydaw. KUL, s Jan Paweł II (papieŝ ; ) ; Wychowanie w rodzinie - katolicyzm ; Rodzina - teologia - katolicyzm Sygn , czyt Artykuły z czasopism 58. BAGROWICZ, Jerzy Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie Sługa BoŜy Jan Paweł II wobec młodych / Jerzy Bagrowicz // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 6, s BĘBAS, Sylwester Przesłania Jana Pawła II do więźniów podczas pobytu we włoskich zakładach karnych / Sylwester Bobas // Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 1/2, s BUBICZ, Joanna Podziękowania dla wychowawcy świata / Joanna Bubicz // Ruch Pedagogiczny. 2006, [nr] 1/2, s Wpływ słów i czynów Jana Pawła II na Ŝycie studentów przyszłych pedagogów. 61. BUKOWIEC, Marian Ojciec Święty, Jan Paweł II o sporcie, rekreacji i turystyce / Marian Bukowiec // Lider. 2007, nr 10, s CHROBAK, Stanisław Wychowanie czynną nadzieją w perspektywie encykliki Spe salvi / Stanisław Chrobak // Horyzonty Wychowania. 2009, [nr] 8(15), s. 216-[229] Znaczenie nadziei w przebiegu ludzkiego działania. Nadzieja chrześcijańska. 63. CZERWIŃSKI, Paweł Przebaczająca miłość Jana Pawła II / Paweł Czerwiński // Edukacja i Dialog. 2006, nr 4, s. 3-5 Rola przebaczenia w Ŝyciu człowieka. 64. DAŃCZAK, ANDRZEJ KOŚCIÓŁ, synagoga, meczet otwartość i dialog Jana Pawła II / Andrzej Dańczak // Katecheta. 2009, nr 4, s DZIUBIŃSKI, Zbigniew Jana Pawła II koncepcja sportu / Zbigniew Dziubiński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 4, s DZIUBIŃSKI, Zbigniew Wartości ciała i kultury fizycznej w filozofii i teologii Jana Pawła II / Zbigniew Dziubiński // Wychowanie Fizyczne i Sport. 1988, nr 3, s ECLER-NOCOŃ, Beata Miłość i odpowiedzialność według Karola Wojtyły / Beata Ecler-Nocoń // MałŜeństwo i Rodzina. 2003, nr 2, s,

10 68. ECLER-NOCOŃ, Beata Miłość według Karola Wojtyły / Beata Ecler-Nocoń // Edukacja i Dialog. 2003, nr 10, s FILIPIAK, Marian Teologia pracy / Marian Filipiak // Euhemer. 1991, nr 1, s M. in. teologia pracy w encyklice Jana Pawła II. 70. HOROSZEWICZ, Michał Encyklika o człowieku pracującym / Michał Horoszewicz // Człowiek i Światopogląd. 1982, nr 3/4, s Laborem exercens Jana Pawła II encyklika o pracy, człowieku pracującym i o jego człowieczeństwie. 71. JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Eucharystia wpisuje się w dzieje człowieka : homilia Ojca Świętego podczas mszy św. na zakończenie Kongresu Eucharystycznego na Placu Defilad w Warszawie, 14 czerwca 1987 // Tygodnik Powszechny. 1987, nr 25, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) I pozostają wciąŝ zadaniem do spełnienia : homilia Ojca Świętego podczas mszy św. dla ludzi pracy na Zaspie w Gdańsku, 12 czerwca 1987 // Tygodnik Powszechny. 1984, nr 25, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Ja jestem, nie bójcie się : przemówienie Ojca Świętego do ludzi morza w Gdyni, na skwerze Kościuszki, 11 czerwca 1987 // Tygodnik Powszechny. 1987, nr 25, s. 9, JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Jan Paweł II do dziennikarzy // Tygodnik Powszechny. 1984, nr 7, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Jest z nami : przemówienie Ojca Świętego na Błoniach Krakowskich, 10 czerwca 1987 // Tygodnik Powszechny. 1987, nr 25, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Jesteście naszymi braćmi umiłowanymi : przemówienie w rzymskiej synagodze / Jan Paweł II // Tygodnik Powszechny. 1986, nr 17, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) List apostolski Salvifici Doloris Ojca Świętego Jana Pawła II // Szkoła Specjalna. 2005, nr 3, s, JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Macie słuŝyć godności człowieka : homilia Ojca Świętego podczas mszy świętej w Lublinie na Czubach, 9 czerwca 1987 / Tygodnik Powszechny. 1987, nr 25, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; Nauka w słuŝbie pokoju / Jan Paweł II // Tygodnik Powszechny. 1984, nr 29, s. 1-2 Przemówienie wygłoszone w Watykanie na posiedzeniu Papieskiej Akademii Nauk w 1983 r. 80. JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Ojciec Święty do Polaków : przemówienie wygłoszone 16 października br w Rzymie // Tygodnik Powszechny. 1988, nr 44, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Orędzie na Wielki Post / Jan Paweł II // Tygodnik Powszechny. 1983, nr 8, s

11 82. JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 1997 r. // Problemy Alkoholizmu. 1997, nr 2-3, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Orędzie PapieŜa Jana Pawła II na XXX Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1997 r. (fragmenty) // Problemy Alkoholizmu. 1997, nr 1, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Orędzie pokoju w AsyŜu : przemówienie Jana Pawła II na zakończenie Światowego Dnia Modlitw o Pokój // Tygodnik Powszechny. 1986, nr 47, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Orędzie wielkanocne Jana Pawła II // Tygodnik Powszechny. 1988, nr 16, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Orędzie wielkanocne Ojca Świętego // Tygodnik Powszechny. 1986, nr 15, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Papieskie orędzie BoŜonarodzeniowe // Tygodnik Powszechny. 1984, nr 1, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Posłanie do uczestników Światowego Dnia Modlitw o Pokój / Jan Paweł II // Tygodnik Powszechny. 1989, nr 37, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Przemówienie do ludzi morza w Gdyni, dn. 11.VI.1987 / Jan Paweł II // Tygodnik Powszechny. 1987, nr 25, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Przemówienie Jana Pawła II do prawników polskich // Tygodnik Powszechny. 1986, nr 13/14, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Przypatrzcie się powołaniu waszemu : homilia Ojca Swiętego na mszy św. beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny, Tarnów, 10 czerwca 1987 // Tygodnik Powszechny. 1987, nr 25, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Ta ziemia potrzebuje odnowy : przemówienie Ojca Świętego na lotnisku w Zegrzu Pomorskim // Tygodnik Powszechny. 1991, nr 23, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Uczcie się od Maryi : przemówienie Ojca Świętego do pracownic Zakładów Włókienniczych Uniontex w Łodzi, 13 czerwca 1987 / Tygodnik Powszechny. 1987, nr 25, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Veritatis Splendor encyklika / Jan Paweł II // Zeszyty Literackie. 1994, nr 2(46), s. 155 O nauczaniu moralnym kościoła. 95. JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) śyczenia wigilijne dla rodaków // Tygodnik. Powszechny. 1989, nr 1, s JAROMI, Stanisław Problematyka ekologiczna w myśli Jana Pawła II / Stanisław Jaromi // Aura. 2005, [nr] 7, s

12 97. JARYMOWICZ, Maria Z miłością, bez lęku : szkice do psychologii nauczania Jana Pawła II / Maria Jarymowicz // Charaktery. 2005, nr 6, s KANTOR, Robert Prawo do pracy i jej godność w encyklikach Laborem exercens i Centesimus annus Jana Pawła II / Robert Kantor // Praca Socjalna. 2009, nr 1, s KOPROWSKI, Andrzej Nowa encyklika Jana Pawła II ( Sollicitudo rei Socialis ) / Andrzej Koprowski // Tygodnik Powszechny. 1988, nr 9, s KOZIOŁ, Katarzyna Działalność Jana Pawła II jako obrońcy godności człowieka / Katarzyna Kozioł // Nauczyciel i Szkoła. 2008, nr 3/4, Dodatek, s. [26] KOśUCHOWSKI, Leszek Jan Paweł II wobec kryzysu środowiska / Leszek KoŜuchowski // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 4/5, s KRAWCZYK, Ludwik Podstawowe kryterium moralności / Ludwik Krawczyk // Wychowawca. 2011, nr 4, s ŁAZAR, Marta Wartości sportu w nauce Jana Pawła II / Marta Łazar // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 10, s ŁUśNY, Ryszard Przeszłość jest to dziś Jana Pawła II myślenie w wymiarze historii narodów słowiańskich / Ryszard ŁuŜny // Ruch Literacki. 1993, z. 3, s MARKIEWICZ, Stanisław Społeczne treści encykliki Laborem exercens / Stanisław Markiewicz // Miesięcznik Literacki. 1983, nr 1, s MERCIK, Wiesław Jan Paweł II wobec moralnego nieładu / Wiesław Mercik // śycie Literackie. 1983, nr 25, s MIKOŁEJKO, Zbigniew Patrząc na Apokalipsę / Zbigniew Mikołejko // Społeczeństwo Otwarte. 1994, nr 1, s Rys pesymistyczny w nauczaniu społecznym Jana Pawła II odnoszący się do obrazu świata współczesnego i wizerunku współczesnego człowieka MOJZESOWICZ, Maria Śladami Mistrza / Maria Mojzesowicz // Wychowawca. 2011, nr 4, s NajwaŜniejsze myśli nauczania papieskiego. Podobieństwa w działaniach Jana Pawła II do Chrystusa MORBITZER, Janusz Jan Paweł II wobec mediów / Janusz Morbitzer // Wychowawca. 2008, nr 12, s NAGEL, Julita Jan Paweł II otaczał troską Ŝycie / Julita Nagel // Katecheta. 2009, nr 3, s

13 111. NAGY, Stanisław Człowiek w myśli Jana Pawła II / Stanisław Nagy // Horyzonty Wychowania. 2006, [nr] 5(9), s. 73-[84] 112. NOWACZYK, Mirosław Filozofia kultury Jana Pawła II / Mirosław Nowaczyk // Euhemer. 1982, nr 3/4, s NOWACZYK, Mirosław Myśl społeczna Karola Wojtyły / Mirosław Nowaczyk // Człowiek i Światopogląd. 1979, nr 6, s PAWŁUCKI, Andrzej Zdrowie i miłość / Andrzej Pawłucki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2005, nr 6/7, s PILUŚ, Henryk Personalistyczny wymiar pracy ludzkiej w ujęciu Jana Pawła II (encyklika Laborem exercens ) / Henryk Piluś // Humanizacja Pracy. 1983, nr 4/5, s PIWOWARCZYK, Jan RóŜne oblicza biedy w nauczaniu Jana Pawła II / Jan Piwowarczyk // Wychowawca. 2011, nr 4, s PŁUśAŃSKI, Tadeusz Encyklika spotkania ( Laborem exercens ) / Tadeusz PłuŜański // Studia Filozoficzne. 1982, nr 5/6, s PŁUśAŃSKI, Tadeusz Redemptor hominis encyklika dialogu? / Tadeusz PłuŜański // Człowiek i Światopogląd nr 6, s POŁOWNIAK-WAWRZONEK, Dorota Miłość i dobro w nauczaniu Jana Pawła II, w badaniach lingwistów, filozofów / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. 2006/2007, nr 4, s POŁOWNIAK-WAWRZONEK, Dorota Odwołania do Hymnu o miłości św. Pawła w tekstach Jana Pawła II / Dorota Połowniak- Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. 2005/2006, nr 4, s PÓŁTAWSKA, Wanda Evangelium vitae świadectwem jednego Ŝycia. Cz. 1 / Wanda Półtawska // Wychowawca. 1996, nr 1, s PÓŁTAWSKA, Wanda Evangelium vitae świadectwem jednego Ŝycia. Cz. 1 / Wanda Półtawska // Wychowawca nr 2, s PÓŁTAWSKA, Wanda Jan Paweł II obrońca pięknej miłości / Wanda Półtawska // Wychowawca. 2003, nr 10, s Zawiera: Koncepcja miłości. Miłość małŝeńska ROGOWSKI, Cyprian Pojęcie prawdy w rozwaŝaniach uniwersyteckich PapieŜa Jana Pawła II / Cyprian Rogowski // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 4/5, s

14 125. ROWIŃSKI, Bogdan Człowiek pokoju Jana Pawła II : (koncepcja przygotowania społeczeństw do Ŝycia w pokoju) / Bogdan Rowiński // Kultura Oświata - Nauka. 1987, nr 3/4, s RYBKA, Małgorzata O nie-byciu-wolnym, czyli Rozumienie wolności w homiliach Jana Pawła II / Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Marta Wrześniewska-Pietrzak // Polonistyka. 2009, nr 9, s SAJDAK-MICHNOWSKA, Eulalia Godność pracy w Laborem exerces / Eulalia Sajdak-Michnowska // Człowiek i Światopogląd. 1982, s SAKOWICZ, Eugeniusz Wychowawcza funkcja słowa Jan Paweł II do niechrześcijan i o niechrześcijanach / Eugeniusz Sakowicz // Polonistyka. 2009, nr 9, s Recepcja przez niechrześcijan słów wygłaszanych przez papieŝa podczas homilii SOCHOCKI, Marcin J. MłodzieŜ o nauczaniu Jana Pawła II / Marcin J. Sochocki // Remedium. 2005, nr 7/8, wkładka Pomarańczowe Forum, s. VI-VII Jak młodzieŝ odczytuje przesłanie Jana Pawła II SOŁTAN, Tadeusz Wymiar kultury wymiar człowieczeństwa / Tadeusz Sołtan // Kultura Oświata - Nauka. 1987, nr 3/4 s Poglądy papieŝa Jana Pawła II na kulturę, jej istotę i funkcje STACHOWSKI, Zbigniew Koncepcja pracy Jana Pawła II / Zbigniew Stachowski // Studia Filozoficzne. 1982, nr 9/10, s STANIEK, Edward Sumienie : (z rozwaŝań nad encykliką Blask prawdy ) // Wychowawca. 1995, nr 11, s SZTABA, Mariusz Wychowanie do mediów i przez media w świetle Orędzia Jana Pawła II na Światowe dni Środków Społecznego Przekazu ( ). Cz. 1 / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2009, nr 2, s SZTABA, Mariusz Wychowanie do mediów i przez media w świetle Orędzia Jana Pawła II na Światowe dni Środków Społecznego Przekazu ( ). Cz. 2 / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2009, nr 3, s ŚLEDZIANOWSKI, Jan Ojcowskie upomnienie rodaków przez Jana Pawła II / Jan Śledzianowski // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 4/5, s Upomnienia kierowane do Polaków, wypowiadane podczas kolejnych pielgrzymek do kraju. Przestrzeganie przed m. in. alkoholizmem TANALSKI, Dionizy Człowiek i ideologia / Dionizy Tanalski // Człowiek i Światopogląd. 1982, nr 3/4, s TANALSKI, Dionizy Jan Paweł II wobec problemu ideologii / Dionizy Tanalski // Człowiek i Światopogląd. 1984, nr 10, s

15 138. TUROWSKI, Gabriel Totus Tuus Jana Pawła II i objawienia fatimskie / Gabriel Turowski // Wychowawca. 1998, nr 10, s WOJCIECHOWSKI, Andrzej Troski moralne w kontekście nauczania Jana Pawła II / Andrzej Wojciechowski // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 6, s ZIÓŁKOWSKI, Janusz Jan Paweł II o nauce / Janusz Ziółkowski // Tygodnik Powszechny. 1985, nr 18, s. 1, 6-7 Wychowanie, dziecko i rodzina w nauczaniu papieskim (artykuły z czasopism) 141. BACHUREK, Barbara Młodzi nadzieją PapieŜa / Barbara Bachurek // Wychowawca. 2005, nr 10, s BOCHENEK, Katarzyna Ewangelia rodziny papieŝa Jana Pawła II / Katarzyna Bochenek // Nauczyciel i Szkoła. 2008, nr 3/4, Dodatek, s. [16]-25 Praca konkursowa uczennicy laureatki Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Osobie i Nauczaniu Jana Pawła II: Szukałem was teraz wy przyszliście do mnie CELARY, Ireneusz Rola i zadanie nauczyciela i wychowawcy w dzisiejszych czasach w świetle nauczania Jana Pawła II / Ireneusz Celary // Nauczyciel i Szkoła. 2006, nr 1-2, s CHROBAK, Stanisław Prawda jako wartość w wychowaniu : zarys problematyki w świetle nauczania Jana Pawła II / Stanisław Chrobak // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 4-5, s CIERNIAK, ANNA Wychowanie w prawdzie w nauczaniu Jana Pawła II / Anna Cierniak // Wychowawca. 2003, nr 10, s CUDAK, Henryk Wychowanie dzieci we wspólnocie rodzinnej w naukach Jana Pawła II / Henryk Cudak // Pedagogika Rodziny , nr 1, s DRZEWIECKI, Piotr Jan Paweł II o edukacji medialnej / Piotr Drzewiecki // Gazeta Szkolna. 2005, nr 17, s GRETKOWSKI, Andrzej MłodzieŜ nadzieją Jana Pawła II / Andrzej Gretkowski // Wychowawca. 2011, nr 4, s JAŁOCHO, Małgorzata Wychowanie do idei według Jana Pawła II / Małgorzata Jałocho // Remedium. 2005, nr 4, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Do młodych całego świata : orędzie z okazji VI Światowego Dnia MłodzieŜy / Jan Paweł II // Tygodnik Powszechny. 1991, nr 32, s

16 151. JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Orędzie na VI Światowy Dzień MłodzieŜy w sierpniu 1991 r. / Jan Paweł II // Polonistyka. 1991, nr 5, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Przemówienie Jana Pawła II do młodzieŝy na Westerplatte, 12.VI.1987 r. // Tygodnik Powszechny , nr 25, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Rodzina Bogiem silna : homilia Ojca Świętego podczas mszy św. na Jasnych Błoniach w Szczecinie, 11 czerwca 1987 // Tygodnik Powszechny. 1987, nr 25, s JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Rodziny chrześcijańskie bądźcie dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia / Jan Paweł II / Wychowawca. 2003, nr 3, s. 2 IV Światowe Spotkanie Rodzin w Manili (fragmenty przemówienia) 155. JAN PAWEŁ II (PAPIEś ; ) Stawać się bardziej człowiekiem : przemówienie Ojca Świętego do młodzieŝy na Westerplatte, 12 czerwca 1987 // Tygodnik Powszechny. 1987, nr 25. s JAROCIŃSKA, Barbara Jan Paweł II do młodych / Barbara Jarocińska, Irena Hanus // Katecheta. 2005, nr 6, s JASTRZĄB, Jadwiga Jan Paweł II nauczycielem na drogach wychowania integralnego / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. 2000, nr 9, s JASTRZĄB, Jadwiga Osoba i nauczanie Jana Pawła II ponadczasowym programem edukacyjnym / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. 2007, nr 3, Wkładka Metodyczna, s. I-IV 159. JASTRZĄB, Jadwiga Wychować pokolenie Jana Pawła II / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 4/5, s KACZMARZYK, Anna Miejsce rodziny i małŝeństwa w nauczaniu Jana Pawła II / Anna Kaczmarzyk // Nauczyciel i Szkoła. 2008, nr 3/4, Dodatek, s. [39]-44 Praca konkursowa uczennicy laureatki Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Osobie i Nauczaniu Jana Pawła II: Szukałem was teraz wy przyszliście do mnie KOSAKOWSKI, Czesław Wybrane myśli Jana Pawła II o niepełnosprawności człowieka w kontekście paradygmatów w pedagogice specjalnej / Czesław Kosakowski // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 4/5, s Praca konkursowa uczennicy laureatki Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Osobie i Nauczaniu Jana Pawła II: Szukałem was teraz wy przyszliście do mnie KRAWCZONEK, Magdalena Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. 2003, nr 7/8, s

17 163. KUSTRA, Czesław Dziecko jako osoba w nauce Jana Pawła II / Czesław Kustra // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 4/5, s LUBER, Dorota Pedagogika cierpienia Jana Pawła II / Dorota Luber // Nauczyciel i Szkoła. 2007, nr 3/4, s MAJEWSKA, Anna Nauczyciel wszystkich nauczycieli : przesłania Ojca Świętego do nauczycieli i wychowawców / Anna Majewska // Wychowawca. 1998, nr 10, s MAKSAJDA, Magdalena Wartość i nienaruszalność Ŝycia ludzkiego na podstawie nauczania Jana Pawła II / Magdalena Maksajda // Nauczyciel i Szkoła. 2008, nr 3/4, Dodatek, s. [34]-38 Praca konkursowa uczennicy laureatki Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Osobie i Nauczaniu Jana Pawła II: Szukałem was teraz wy przyszliście do mnie MASTALSKI, Janusz Implikacje wychowawcze papieskiego nauczania dogmatycznego skierowanego do młodzieŝy / Janusz Mastalski // Wychowawca. 2003, nr 2, s MASTALSKI, Janusz Wskazania dla wychowawców płynące z nauczania społecznego Jana Pawła II / Janusz Mastalski // Wychowawca. 2003, nr 3, s MASTALSKI, Janusz Wskazania wychowawcze i moralne w nauczaniu Jana Pawła II / Janusz Mastalski // Wychowawca. 2003, nr 1, s MICHAŁEK, Tadeusz Wychowanie młodego pokolenia Polaków w nauczaniu Jana Pawła II podczas ostatniej pielgrzymki w Polsce. Cz. 1 / Tadeusz Michałek // Wychowawca. 1998, nr 1, s MICHAŁEK, Tadeusz Wychowanie młodego pokolenia Polaków w nauczaniu Jana Pawła II podczas ostatniej pielgrzymki w Polsce. Cz. 2 / Tadeusz Michałek // Wychowawca. 1998, nr 2, s , MIKICKA, Wanda Obraz dziecka i dzieciństwa w listach Jana Pawła II / Wanda Mikicka // Wychowanie w Przedszkolu. 2002, nr 9, s MURAWSKI, Roman Jan Paweł II o katechetach nauczycielach religii / Roman Murawski // Katecheta. 2009, [nr] 12, s MURAWSKI, Roman Jan Paweł II o szkolnej katechezie / Roman Murawski // Katecheta. 2009, [nr] 10, s NALASKOWSKI, Aleksander Papieskie nauczanie inspiracją i drogowskazem / Aleksander Nalaskowski // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 4-5, s

18 176. NIEWĘGŁOWSKI, Jan Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II / Jan Niewęgłowski // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 4-5, s NOWAK, Marian Wymiary teorii i praktyki w pedagogice w ujęciu Karola Wojtyły / Marian Nowak // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 4-5, s NOWAK, Marian Wychowanie wyobraźni miłosierdzia w ujęciu Jana Pawła II / Marian Nowak // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 6, s NYCZKAŁO, Nella G. O pedagogice i pedagogii Jana Pawła II / Nella G. Nyczkało // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2009, nr 3, s OLBRYCHT, Katarzyna Autorytet Jana Pawła II w wychowaniu dziecka / Katarzyna Olbrycht // Wychowawca , nr 4, s PIWOWAR, Urszula K. Elementy wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II / Urszula Krystyna Piwowar // Wychowawca. 2005, nr 10, s RYBICKI, Romuald Pedagogiczne treści w nauczaniu Jana Pawła II // Wychowawca. 1995, nr 11, s. 5-7 Zawiera: Wychowawcze zadania rodziców. Wychowanie do wolności. Wychowanie do miłości. Wychowanie w prawdzie. Wychowanie przez pracę RYNIO, Alina MłodzieŜ w nauczaniu Jana Pawła II / Alina Rynio // Wychowawca. 1996, nr 7/8, s SKRZYPEK, Janusz Misja rodziny / Janusz Skrzypek // Wychowawca. 2011, nr 4, s Rodzina w ujeciu Jana Pawła II SOLIŃSKA, Krystyna Koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II : ujęcie filozofii personalistycznej / Krystyna Solińska // Przegląd Edukacyjny. 2006, nr 1, s SORKOWICZ, Anastazja Rodzicielstwo jako dar i zadanie / Anastazja Sorkowicz // Wychowawca , nr 3, s Rodzicielstwo w ujęciu Jana Pawła II SZTABA, Mariusz Jan Paweł II i Benedykt XVI w poszukiwaniu podstaw pedagogii nadziei. Cz.1 / Mariusz Sztaba. (Formacja) // Katecheta. 2009, [nr] 10, s SZTABA, Mariusz Jan Paweł II i Benedykt XVI w poszukiwaniu podstaw pedagogii nadziei. Cz. 2 / Mariusz Sztaba. (Formacja) // Katecheta. 2009, [nr] 11, s SZTABA, Mariusz Jana Pawła II koncepcja wychowania do tolerancji / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2006, nr 7/8, s

19 190. ŚNIEśYŃSKI, Marian Pedagogika Jana Pawła II / Marian ŚnieŜyński // Wychowawca. 2003, nr 10, s TABULSKI, Mariusz Uczestnictwo a pedagogika : edukacyjna perspektywa kategorii uczestnictwa u Karola Wojtyły / Mariusz Kabulski // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 2005, nr 4/5, s TROJAN, ElŜbieta Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II : zestawienie bibliograficzne / ElŜbieta Trojan // Wychowawca , nr 4, s ZAWISZA-MASŁYK, Ewa Generacja Y czy Pokolenie JP2? : o potrzebie kształtowania kompetencji społecznych młodzieŝy / Ewa Zawisza-Masłyk // Opieka Wychowanie Terapia. 2005, nr 3/4 (63-64) s

R. 65(77) Warszawa, 10-16 maja 2009 r. Nr 20

R. 65(77) Warszawa, 10-16 maja 2009 r. Nr 20 R. 65(77) Warszawa, 10-16 maja 2009 r. Nr 20 Poz. 11317-11810 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 27 lipca - 2 sierpnia 2014 r. Nr 31

R. 70(82) Warszawa, 27 lipca - 2 sierpnia 2014 r. Nr 31 R. 70(82) Warszawa, 27 lipca - 2 sierpnia 2014 r. Nr 31 Poz. 21508-22180 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA NARKOMANIA Wybór literatury i filmów za lata 1980-2005 OPRACOWAŁA : BARBARA RUTKOWSKA S U W A Ł K I 2 0 0 5 SPIS TREŚCI 1. Metoda opracowania

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 Poz. 9226-9849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Arystoteles. 2004. Polityka. Przeł. L. Piotrowicz. Warszawa: PWN.

Bibliografia. Arystoteles. 2004. Polityka. Przeł. L. Piotrowicz. Warszawa: PWN. Adamski, Stanisław. 1930. Ruch spółdzielczy w Polsce oraz znaczenie i zadania Unii Związków Spółdzielczych. Poznań. Armada, Paweł i Arkadiusz Górnisiewicz. 2010. Modernity and What Has Been Lost: Consideration

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się!

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się! Ziemia Lubliniecka magazyn społeczno-kulturalny EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 nr 1/2014 (116) Nie lękajcie się! Szanowni Państwo! Minęło 13 lat od ukazania się pierwszego wydania

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 Poz. 6457-7073 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 Poz. 9735-10330 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 7-13 lipca 2013 r. Nr 28

R. 69(81) Warszawa, 7-13 lipca 2013 r. Nr 28 R. 69(81) Warszawa, 7-13 lipca 2013 r. Nr 28 Poz. 18574-19242 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 3-9 maja 2009 r. Nr 19

R. 65(77) Warszawa, 3-9 maja 2009 r. Nr 19 R. 65(77) Warszawa, 3-9 maja 2009 r. Nr 19 Poz. 10760-11316 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30

R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30 R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30 Poz. 16990-17576 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 7-13 kwietnia 2013 r. Nr 15

R. 69(81) Warszawa, 7-13 kwietnia 2013 r. Nr 15 R. 69(81) Warszawa, 7-13 kwietnia 2013 r. Nr 15 Poz. 9850-10395 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL WZNoS KUL w Stalowej Woli Nowe metody doskonalenia zawodowego katechetów i duszpasterzy z dziedziny biblistyki na podstawie działalności Polskiego Dzieła Biblijnego

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 Poz. 1408-1963 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 Poz. 4607-5274 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Autor Tytuł Wydawnictwo Dział Abelard Pisma teologiczne PAX 1970 Teologia Abelard Rozprawy PAX 1969 Filozofia Adamczyk o. Sylistus OCD Niespokojne

Autor Tytuł Wydawnictwo Dział Abelard Pisma teologiczne PAX 1970 Teologia Abelard Rozprawy PAX 1969 Filozofia Adamczyk o. Sylistus OCD Niespokojne Autor Tytuł Wydawnictwo Dział Abelard Pisma teologiczne PAX 1970 Teologia Abelard Rozprawy PAX 1969 Filozofia Adamczyk o. Sylistus OCD Niespokojne serce Kraków 1982 Biografie Adamska s. Immakulata Janina

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli. Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie

Centrum Edukacji Nauczycieli. Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli. Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Koszalin 2015 W numerze: 1. Dydaktyka. Pedagogika. Wychowanie. Organizacja szkolnictwa..... 3 2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo