Drogi Św. Jakuba - tradycja i współczesność. Opracowała: Wanda Zdanowicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drogi Św. Jakuba - tradycja i współczesność. Opracowała: Wanda Zdanowicz"

Transkrypt

1 Drogi Św. Jakuba - tradycja i współczesność Opracowała: Wanda Zdanowicz

2 Drogi Św. Jakuba - tradycja i współczesność

3 ŚW. JAKUB STARSZY APOSTOŁ Św. Jakub Starszy (Większy) Apostoł był synem Zebedeusza i Salome. Pracował jako rybak nad jeziorem Tyberiadzkim. Został powołany przez Jezusa jako jeden z pierwszych uczniów. Jego żywy charakter sprawił, że Chrystus nazywał go podobnie jak brata Boanerges tzn. syn gromu. Św. Jakub należał do najbliższych uczniów Zbawiciela. Był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na górze Tabor, drugiego, cudownego połowu ryb oraz modlitwy w Ogrojcu. Jest on wymieniany przez Ewangelistów aż 18 razy. Św. Jakub jest pierwszym męczennikiem wśród Apostołów. Został stracony w 44 roku.

4 ŚW. JAKUB STARSZY APOSTOŁ Według tradycji, po męczeńskiej śmierci uczniowie Jakuba Atanazjusz iteodozjusz przewieźli ciało św. Jakuba do Hiszpanii i pochowali w pobliżu miejscowości Iria Flavia (obecne El Padron) w Galicji. Około 813 r. grób Apostoła miał odnaleźć pustelnik Pelayo (Pelagiusz). Wokół grobu powstała osada o nazwie Campus Stellae ( Pole Gwiazdy ), później zniekształcona na Compostela. Św. Jakub jest patronem Hiszpanii i Portugalii, zakonów rycerskich, czapników, kapeluszników, hospicjów, szpitali, pielgrzymów, podróżujących i sierot.

5 ŚW. JAKUB APOSTOŁ WIĘKSZY Na rozwoju pielgrzymek do Santiago w znacznym stopniu zaważyła popularna w średniowieczu legenda mówiąca o widzeniu cesarza Karola Wielkiego. Miał on widzieć na niebie drogę z gwiazd rozpoczynającą się we Fryzji i biegnącą przez Niemcy, Włochy, Francję, Nawarrę i północną Hiszpanię do Galicji. Papież Kalikst II około 1120 r. zinterpretował ową wizję cesarza jako drogę pielgrzymów wędrujących do grobu św. Jakuba w Composteli. (Prof. A. Jackowski).

6 CAMINO DE SANTIAGO DROGA ŚW. JAKUBA Po bitwie pod Clavijo w 844 r., wygranej przez chrześcijan, św. Jakub otrzymał przydomek Matamaros ( Pogromca Maurów ).

7 CAMINO DE SANTIAGO DROGA ŚW. JAKUBA To szlak wyjątkowy. Ma on swoją ponad tysiącletnią tradycję i prowadzi do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Jeszcze do niedawna mało kto o nim słyszał lub potrafił o nim coś więcej powiedzieć. Obecnie co roku do Santiago dociera grubo ponad 100 tys. osób. Jeśli doliczyć do tego tych, którzy pokonują jedynie coraz liczniejsze w całej Europie lokalne odcinki i odnogi Dróg św. Jakuba, możemy mówić o setkach tysięcy pątników i o fenomenie, jakim jest pielgrzymowanie szlakami jakubowymi.

8 CAMINO DE SANTIAGO DROGA ŚW. JAKUBA Droga św. Jakuba, należy do najważniejszych, chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. Istniejący od ponad 1000 lat szlak, przetrwał do dnia dzisiejszego i przebiega przez niemal całą Europę, kończąc się w katedrze w Santiago. Johan Wolfgang von Goethe pisał, że Europa powstała na szlakach prowadzących do Santiago.

9 CAMINO DE SANTIAGO DROGA ŚW. JAKUBA Fot. Archiwum Zakładu Geografii Religii IGiGP UJ

10 CAMINO DE SANTIAGO DROGA ŚW. JAKUBA Ranga szlaków pielgrzymkowych znacznie zmalała w XVI-XVII w., kiedy przez Europę przetoczyła się fala walk religijnych, epidemii i klęsk żywiołowych. W kolejnych wiekach pielgrzymowanie utrudniła rewolucja francuska i wojny napoleońskie. Drogi św. Jakuba uległy stopniowemu zapomnieniu. Ponowne ożywienie pielgrzymowania ruchu pątniczego do grobu św. Jakuba nastąpiło dzięki apelowi, który skierował Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty w Santiago w 1982 r. W tak zwanym Akcie Europejskim.

11 CAMINO DE SANTIAGO DROGA ŚW. JAKUBA Fot. Archiwum Zakładu Geografii Religii IGiGP UJ To miejsce, tak drogie pobożności mieszkańców prowincji galicyjskiej i wszystkich Hiszpanów stało się w ciągu wieków punktem przyciągania dla Europy i dla całego chrześcijaństwa. ( ) Moje spojrzenie ogarnia w tej chwili cały kontynent europejski, tę olbrzymią sieć dróg komunikacji, które łączą składające się nań miasta i narody; widzę te drogi, które od średniowiecza prowadziły i prowadzą do Santiago de Compostela ( ) niezliczone rzesze pielgrzymów, które tu ściągało nabożeństwo do Apostoła Jakuba. ( ). Cała Europa odnalazła się wokół tej pamiątki świętego Jakuba, w tych samych wiekach, w których budowała się jako kontynent jednorodny i zjednoczony duchowo. Dlatego to sam Goethe stwierdzi, że świadomość europejska zrodziła się w pielgrzymowaniu.

12 CAMINO DE SANTIAGO DROGA ŚW. JAKUBA Dlatego ja, Jan Paweł, syn polskiego narodu, który zawsze uważał się za naród europejski, syn narodu słowiańskiego wśród Latynów i łacińskiego pośród Słowian, z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie. Bł. Jan Paweł II; Santiago de Compostela, 8 listopada 1982 r.

13 CAMINO DE SANTIAGO W 1987 r. Rada Europy uznała drogę św. Jakuba pierwszym kulturowym szlakiem Europy i zachęciła władze regionów do odtworzenia dawnych szlaków pielgrzymkowych. W krótkim okresie do grobu św. Jakuba Apostoła wyruszyli pierwsi pielgrzymi z Francji. W 1993 r. droga pielgrzymkowa do Santiago na terytorium Hiszpanii, a w 1998 r. na obszarze Francji, została wpisana przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. DROGA ŚW. JAKUBA

14 CAMINO DE SANTIAGO DROGA ŚW. JAKUBA Wokół szlaków pątniczych budowano tzw. albergue (lub refugio) - schroniska dla pielgrzymów, klasztory, szpitale, miasta, dbano o stan dróg. Sieć dróg prowadzących do Santiago de Compostela stała się krwiobiegiem Europy. Najwięcej albergue jest na szlakach w Hiszpanii. Tam jednak, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy przypada wspomnienie liturgiczne św. Jakuba (25 lipca), warto dotrzeć już wczesnym popołudniem, żeby mieć pewność, iż nie zabraknie miejsca na nocleg. Z tego też powodu zazwyczaj trzeba wyruszyć w drogę jeszcze przed świtem. Schroniska, w których mamy do dyspozycji łóżko oraz dostęp do kuchni i łazienki, zasadniczo są płatne. Natomiast w tych z przydomkiem donativo (darowizna), za nocleg pątnik płaci co łaska.

15 KATEDRA W SANTIAGO DE COMPOSTELA

16 PASZPORT PIELGRZYMA (CREDENCIAL DE PEREGRINO)

17 CREDENCIAL DE PEREGRINO - PASZPORT PIELGRZYMA Pielgrzymi podczas całej drogi zbierają stemple, poświadczające swój pobyt w kolejnych miejscach. Można je nabyć w poszczególnych krajach, które posiadają na swoim terenie drogi św. Jakuba. Można z nich korzystać także pielgrzymując po lokalnych odcinkach szlaków jakubowych. W paszport można się również zaopatrzyć na początku wędrówki jedną z hiszpańskich Dróg. Każdy, kto dotrze do Santiago de Compostela i udokumentuje przejście co najmniej 100 km (jadąc rowerem lub konno minimum 200 km), dostanie zaświadczenie o odbyciu pielgrzymki (tzw. compostelkę).

18 PASZPORT PIELGRZYMA (CREDENCIAL DE PEREGRINO)

19 DROGI ŚW. JAKUBA W POLSCE Do Santiago de Compostela można dotrzeć praktycznie z każdego zakątka Europy, a ułatwiających to szlaków jest coraz więcej. Także w Polsce. Pierwsza Droga św. Jakuba w naszym kraju, tzw. Dolnośląska, Została otwarta w 2005 r. Biegnie ona z Głogowa, przez Jakubów gdzie od wieków znajduje się sanktuarium tego świętego a dalej Grodowiec, Polkowice, Bolesławiec, Lubań i Zgorzelec, łącząc się z Drogą Żytawską, prowadzącą do Pragi. Obecnie stanowi ona przedłużenie prowadzącej z Gniezna Drogi Wielkopolskiej. Zarazem trasa Gniezno Praga jest próbą odtworzenia drogi, która w 1563r. została wymieniona przez Jörga Gaila z Augsburga, jako jeden z trzech szlaków pątniczych łączących Polskę z Europą.

20 DROGI ŚW. JAKUBA W POLSCE W ostatnich latach w Polsce powstają kolejne odcinki Dróg św. Jakuba w tej chwili jest ich 14, w sumie liczą blisko 3 tys. km, a następnych 10 już jest planowanych i wytyczanych. Jesienią 2010 r. zostało np. ukończone znakowanie Drogi Lubuskiej, która wiedzie z Murowanej Gośliny k. Poznania do Słubic na granicy z Niemcami, łącząc się z brandenburskimi szlakami jakubowymi. Utworzono ją w ramach polsko-niemieckiego projektu Droga św. Jakuba na zachód i na wschód od Odry. Jednocześnie jest ona przedłużeniem tzw. Drogi Polskiej (Camino Polaco) ciągnącej się od miejscowości Ogrodniki na granicy z Litwą, przez Olsztyn, Toruń, aż do Trzemeszna. Oba te szlaki łączą się poprzez Drogę św. Jakuba Szlak Piastowski (Mogilno Gniezno) i fragment Drogi Wielkopolskiej.

21 WZORY MUSZLI STOSOWANYCH NA DROGACH ŚW. JAKUBA W POLSCE

22 WIZYTA STUDYJNA Przewodnimi tematami szkolenia były: tradycja i współczesność dróg Jakubowych (Camino de Santiago), rozwój bazy turystycznej (noclegowej i wyżywieniowej) na szlakach pielgrzymkowych, przegląd technik wyznaczania i znakowania szlaków turystycznych. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Partnerów biorących udział w projekcie współpracy o akronimie PRESTIGE, tj. przedstawiciele LGD Ziemi Mińskiej", LGD Stowarzyszanie Kapitał-Praca-Rozwój, LGD Bądźmy Razem" i LGD Równiny Wołomińskiej".

23 WIZYTA STUDYJNA

24 WIZYTA STUDYJNA Uczestnicy wyjazdu odwiedzili schroniska i hotele dla pielgrzymów oraz rozmawiali z nimi o potrzebach i oczekiwaniach. Wieczorem odbyła się msza celebrowana przez uczestnika wyjazdu - księdza Marka Antonowicza. Wzięli w niej udział uczestnicy wyjazdu, przedstawiciele LGD Adecco de Camino oraz nocujący w Castrojerez pielgrzymi. Uczestnicy szkolenia zwiedzili również wytwórnię serów artystycznych i piwnice win (la bodega).

25 WIZYTA STUDYJNA

26 WIZYTA STUDYJNA

27 WIZYTA STUDYJNA

28 WIZYTA STUDYJNA Po drodze - szlakiem Jakubowym - obserwowano farmy wiatrakowe oraz elektrownie fotowoltaiczne.

29 WIZYTA STUDYJNA 7 lipca 2012r. w godzinach porannych uczestnicy wyruszyli na szlak liczący około 7km długości. Tego samego dnia po południu, po odwiedzeniu Katedry w miejscowości Leon (stolicy Autonomicznego Regionu Castilla Leon), grupa zapoznała się z tradycyjnymi dla tego regionu potrawami.

30 WIZYTA STUDYJNA W niedzielę 8 lipca grupa podążając szlakiem jakubowym dotarła do Santiago De Compostella miejsca kultu św. Jakuba Większego i celu dróg Jakubowych. Uczestnicy wzięli udział w uroczystej mszy, podczas której odbył się tradycyjny obrzęd z użyciem Kadzielnicy. Następnie członkowie grupy zapoznali się z mechanizmem rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój przemysłu pamiątkarskiego skupiającego się wokół obiektów atrakcyjnych pod względem turystycznym.

31 WIZYTA STUDYJNA W drodze powrotnej grupa uczestniczyła w festynie zorganizowanym, dla mieszkańców małego miasteczka i byli świadkami przeprowadzenia - konkurs paso doble w grupie wiekowej seniorów.

32 . WIZYTA STUDYJNA Wieczorem uczestnicy dojechali do miejscowości Astorga. Chętni przeszli kolejny odcinek drogi Jakubowej (około 7 km), aby porównać różne odcinki pod względem warunków oraz stopnia trudności pielgrzymowania.

33 WIZYTA STUDYJNA Po powrocie -Szlakiem Jakubowym do miejsca noclegowego (Astorga) odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli LGD biorących udział w wyjeździe. Uzgodniono działania służące wytyczeniu i oznakowaniu szlaków pielgrzymkowych (w tym Dróg Jakubowych) na obszarze działania LGD uczestniczących w wyjeździe.

34 WYBRANE PROBLEMY I UTRUDNIENIA ZWIĄZANE Z PIELGRZYMOWANIEM DROGAMI ŚW. JAKUBA W POLSCE brak lub niedostępność bazy noclegowej; brak infrastruktury pielgrzymkowej; brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z opisem w przewodniku lub wytyczeniem na mapie; problemy z opieką duszpasterską, mała świadomość lokalnej społeczności.

35 Metodologia Bezpośrednie spotkania z Hiszpańskimi przedstawicielami Grup Edukacyjnych, wymiana informacji, możliwość dopytania o szczegóły, korzystanie z tamtej infrastruktury turystycznej oraz dokumentacja fotograficzna znacznie utrwaliły istotne dla projektu informacje. Wiedza uzyskana w formie bezpośredniego doświadczenia podczas wizyty studyjnej przedstawicieli Partnerów projektu w Hiszpanii okazała się niezbędna do opracowania metodologii wyznaczania i późniejszego utrzymania szlaków turystycznych z zastosowaniem europejskiego doświadczenia związanego ze szlakami pielgrzymkowymi, tzw. drogami Jakubowymi.

36 Metodologia Wiedza uzyskana w formie bezpośredniego doświadczenia podczas wizyty studyjnej przedstawicieli Partnerów projektu w Hiszpanii jest niezbędna do przekazania beneficjentom tego sprawdzonego sposobu utrzymania szlaku turystycznego, jako produktu turystycznego z możliwością czerpania dochodu.

Koncepcja rozwoju i promocji Drogi Świętego Jakuba w województwie pomorskim. Część I analityczna

Koncepcja rozwoju i promocji Drogi Świętego Jakuba w województwie pomorskim. Część I analityczna Koncepcja rozwoju i promocji Drogi Świętego Jakuba w województwie pomorskim Część I analityczna Opracowano w landbrand na zlecenie Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Poznań Gdańsk marzec-maj

Bardziej szczegółowo

wydarzeń na Drodze św. Jakuba w Polsce

wydarzeń na Drodze św. Jakuba w Polsce Nr 1 (5) / 2010 Słowo od Redakcji - str. 2 Kronika wydarzeń - str. 3 Konkurs fotograficzny - str. 4 Wieści z Wielkopolski - str. 5 Droga Aragońska - str. 6 W stronę Alp - str. 7 Zostań hospitalero - str.

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i inicjatorzy rewitalizacji Pomorskiej Drogi św. Jakuba

1. Potrzeba i inicjatorzy rewitalizacji Pomorskiej Drogi św. Jakuba Ryszard Wenta przewodniczący Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba Rewitalizacja Pomorskiej Drogi św. Jakuba przebieg, stan obecny i potrzeby Referat na konferencję Między Gdańskiem a Santiago 14 marca

Bardziej szczegółowo

Regina Madej-Janiszek. Mazowiecka Droga św. Jakuba

Regina Madej-Janiszek. Mazowiecka Droga św. Jakuba S t r o n a 1 S t r o n a 2 Regina Madej-Janiszek Mazowiecka Droga św. Jakuba Wstęp i zdjęcia Kamila Pasławska Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego S t

Bardziej szczegółowo

GNIEZNO W EUROPIE POLSKA

GNIEZNO W EUROPIE POLSKA A BC... GNIEZNO W EUROPIE GNIEZNO - BERLIN 350 km GNIEZNO - PARYŻ 1358 km GNIEZNO - WIEDEŃ 604 km GNIEZNO - MOSKWA 1522 km GNIEZNO - LONDYN 1405 km GNIEZNO - RZYM 1820 km GNIEZNO - MADRYT 2700 km GNIEZNO

Bardziej szczegółowo

"NASZE ŻYCIE BEZ GRANIC"

NASZE ŻYCIE BEZ GRANIC 2 OD REDAKCJI CZAS REALIZACJI... Nr 2 wrzesień "NASZE ŻYCIE BEZ GRANIC" NASZE ŻYCIE BEZ GRANIC TO BEZPŁATNY, NIEPRZECIĘTNY MIESIĘCZNIK DLA KAŻDEGO. OFEROWANA JEST WIELOWYMIAROWOŚĆ TEMATYCZNA, SKUPIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Camino de Santiago 11.2012r. Camino de Madrid :: Maciej R. Camino de Madrid

Camino de Santiago 11.2012r. Camino de Madrid :: Maciej R. Camino de Madrid Camino de Madrid Trasa camino wytyczona przez Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid prowadzi z Madrytu do Sahagun, gdzie łączy się z Camino Frances. Stowarzyszenie opublikowało w 1999r.

Bardziej szczegółowo

Mówienie o tyglu. Obchody 35-lecia zespołu zainaugurowało. Temat niechcianej przez mieszkańców. Teraz powalczą w Brukseli

Mówienie o tyglu. Obchody 35-lecia zespołu zainaugurowało. Temat niechcianej przez mieszkańców. Teraz powalczą w Brukseli 23 stycznia 2011 nr 3/277 I tekst redaktor wydania Mówienie o tyglu kulturowym na Dolnym Śląsku stało się już nie tyle oczywistością, co banałem. Ale pod tym i innymi tego typu określeniami kryje się na

Bardziej szczegółowo

Czerwiec PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW FRANCJI 8-18.06.2015... 19 PIELGRZYMKA DO BIAŁORUSI 29.06-6.07.2015...21

Czerwiec PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW FRANCJI 8-18.06.2015... 19 PIELGRZYMKA DO BIAŁORUSI 29.06-6.07.2015...21 Spis treści Kwiecień PIELGRZYMKA DO WŁOCH 11-18.04.2015... 5 PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ JORDANIA I IZRAEL 16-26.04.2015... 7 PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE Z WYPOCZYNKIEM NAD WODOSPADAMI KRAVICE I MORZEM

Bardziej szczegółowo

Drodzy Bracia i Siostry, Czcigodni Dobrodzieje i Przyjaciele naszych misji, Życzmy sobie zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocy.

Drodzy Bracia i Siostry, Czcigodni Dobrodzieje i Przyjaciele naszych misji, Życzmy sobie zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocy. Tak więc i tajemnica Pana zapowiedziana od wieków, dziś oglądana przez nas, spełniona, znajduje wiarę, choć dla ludzi jest czymś niesłychanym. Jest bowiem tajemnica Pana i stara i nowa, stara przez zapowiedź,

Bardziej szczegółowo

cd ze str. 3 stworzyć podstrony dla poszczególnych ośrodków, aby mogły być ubogacane przez lokalny zespół.

cd ze str. 3 stworzyć podstrony dla poszczególnych ośrodków, aby mogły być ubogacane przez lokalny zespół. Polskie uroczystości listopadowe i modlitwy za zmarłych w Szwajcarii Program uroczystości BAZYLEA godz. 12.15 Msza św. za zmarłych połączona z wypominkami i z koronką do Bożego Miłosierdzia BERN godz.

Bardziej szczegółowo

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie SIERPIEŃ 2011 nr 409 (839) Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Słowo Dla Życia (7.08.2011) Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus

Bardziej szczegółowo

Braciszkowie Świętego Franciszka. Rok XX, nr 125

Braciszkowie Świętego Franciszka. Rok XX, nr 125 Braciszkowie Świętego Franciszka Rok XX, nr 125 Spis treści 3 Słowo wstępne 4 Właśnie chodźmy tam - Karolina Niedzielska 7 Rekolekcje powołaniowe Rywałd - br. Zbigniew Fryska 9 JMJ 2011 - Madrid - Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Otwarcie sali gimnastycznej w Kamienicy Królewskiej

Otwarcie sali gimnastycznej w Kamienicy Królewskiej Nr 6-7 (252-253) Rok XXIII czerwiec-lipiec 2011 Cena 2,00 zł (w tym VAT) Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach przygotował na lato naklejki na samochód z napisem Sierakowice Kaszuby. Dostępne są dwa warianty

Bardziej szczegółowo

SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji. tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow.

SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji. tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow. SERWIS INFORMACYJNY Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow.pl 2014 (1855) czwartek, 6 listopada 2014 r. Z MAGISTRATU NOWE! Z MYŚLĄ

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży Dla GIMANZJUM Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży 1. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Łk 11, 27). Wraz z wami wszystkimi,

Bardziej szczegółowo

Odkryj Małopolskę. Małopolskie sanktuaria i miejsca kultu religijnego

Odkryj Małopolskę. Małopolskie sanktuaria i miejsca kultu religijnego Odkryj Małopolskę Małopolskie sanktuaria i miejsca kultu religijnego Wydawca: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

www.panoramalubelska.pl Z każdego miejsca służyć ludziom rozmowa z posłem Janem Łopatą str. 4-5

www.panoramalubelska.pl Z każdego miejsca służyć ludziom rozmowa z posłem Janem Łopatą str. 4-5 Maj 2015 www.panoramalubelska.pl Z każdego miejsca służyć ludziom rozmowa z posłem Janem Łopatą str. 4-5 2 SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy Za nami gorący okres prezydenckiej kampanii wyborczej. W chwili,

Bardziej szczegółowo

Gdynia i Północne Kaszuby

Gdynia i Północne Kaszuby SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18 19 20. 21. 22. Gdynia i Północne Kaszuby zapraszają na sezon letni 2013... Gminy i powiaty Forum NORDA.. Gdynia.. Cewice.. Choczewo.

Bardziej szczegółowo

Odkryj Małopolskę. Małopolskie sanktuaria i miejsca kultu religijnego

Odkryj Małopolskę. Małopolskie sanktuaria i miejsca kultu religijnego Odkryj Małopolskę Małopolskie sanktuaria i miejsca kultu religijnego Małopolska informacje ogólne: Oprac. Wydawnictwo Kartograficzne Compass Stolica regionu: Kraków Większe miasta: Tarnów, Nowy Sącz Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach Pismo ZawiercianinSpołecznej Lokalnej Aktywności Nakład: 2000 egz. Nr 02 zima 2009 Bezpłatny www.zawiercianin.pl Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Bardziej szczegółowo

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI (1005) niedziela, 10 lipca 2011 27 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 3 Abp Michalik: przewiduję miałki obraz naszej prezydencji 10 Prokuratura oczyściła członków

Bardziej szczegółowo

2(73) luty 2014. WSPÓLNA SPRAWA o współpracy sektora publicznego z prywatnym na rzecz komunikacji

2(73) luty 2014. WSPÓLNA SPRAWA o współpracy sektora publicznego z prywatnym na rzecz komunikacji 2(73) luty 2014 WSPÓLNA SPRAWA o współpracy sektora publicznego z prywatnym na rzecz komunikacji SPIS TREŚCI Aktualności 3 Ferie w szkołach zmiany w komunikacji 3 Od lutego zmiany w ulgach 4 Rozliczyłeś

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 1

W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 1 W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 1 OKŁADKA 2 W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 Remedium w zdaniach Zaczęło się ściemniać, mrok gęstniał coraz bardziej, aż wieczór pochłonęła noc. Na wąskim pasie szarobłękitnego

Bardziej szczegółowo

Po wielkiej wodzie Czytaj na str. 8 DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl. www.noknasielsk.

Po wielkiej wodzie Czytaj na str. 8 DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl. www.noknasielsk. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl www.noknasielsk.pl Po wielkiej wodzie Czytaj na str. 8 fot. M. Stamirowski Dotrzymana obietnica Z MIASTA Groziło

Bardziej szczegółowo

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 04/2013 ISSN 1426 8035 PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 2 Spis treści Słowo Proboszcza... 3 Wielkanoc... 4 Przegląd wydarzeń...5 Módlmy się za niego...7 Prima

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ZAŁOŻENIA DO STRATEGII PROMOCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy w ramach projektu COESIMA Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Teki Kociewskie. Zeszyt II

Teki Kociewskie. Zeszyt II Teki Kociewskie Zeszyt II Tczew 2008 Teki Kociewskie czasopismo społeczno-kulturalne wydawane przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie Redakcja Michał Kargul, Krzysztof Korda

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo