Silnik graficzny 3D PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Stanisław Ignacy Gąsiorowski. Rok akademicki 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Silnik graficzny 3D PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Stanisław Ignacy Gąsiorowski. Rok akademicki 2010/2011"

Transkrypt

1 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2010/2011 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Stanisław Ignacy Gąsiorowski Silnik graficzny 3D Opiekun pracy dr inż. Tomasz Martyn Ocena: Podpis Przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego

2 Streszczenie Przedmiotem niniejszej pracy jest rozbudowa silnika graficznego. W pracy przedstawiono nową architekturę silnika, opisano jego działanie, a także przetestowano przydatność do tworzenia gier komputerowych. Silnik napisano w językach C++, CG oraz GLSL i przystosowano do pracy w systemach Windows oraz Linux. Do generowania grafiki wykorzystana została biblioteka OpenGL. Z silnikiem zintegrowano silnik fizyki NVidia PhysX. Dodano również nowe elementy: mechanizm zarządzania sceną, efekty cząsteczkowe, mechanizm renderowania map kubicznych. Jednym z ciekawszych elementów jest autorski system portali, którego implementacja sprawiła najwięcej trudności. Powstała także baza materiałów, które można nakładać na obiekty. Zastosowanie kubicznych map otoczenia pozwoliło stworzyć materiały przezroczyste i odbijające. Opracowano szereg efektów, z których najbardziej złożone to symulacja głębi ostrości, rozmycie ruchu i mgła wolumetryczna. Pozostałe efekty to m.in.: stereoskopia, rozmycie, wyostrzenie, poświata, mieszanie kolorów. Wygodny w obsłudze interfejs użytkownika pozwala na proste zarządzanie efektami. Słowa kluczowe: silnik graficzny, grafika 3d, efekty, głębia ostrości, mgła, rozmycie ruchu, portale, efekty cząsteczkowe, interfejs użytkownika, OpenGL, shadery. Title: 3D graphics engine Abstract The subject of this thesis is development of graphics engine. Thesis describes new engine architecture and the usability to create games. Engine was written in C++, CG and GLSL and uses OpenGL for rendering graphics. It can work in both Windows and Linux. NVidia PhysX physics engine was integrated with the engine. New elements were added, such as: scene management, particle effects, environmental cube map rendering. One of the most interesting elements is a portal system, which was created from the beginning. The engine has set of base materials, which can be applied to objects. Transparent and reflective materials can be created using environmental cube maps. Many effects were created, of which the most interesting are depth of field, motion blur and volumetric fog. There are also other effects such as: blur, sharpen, glow, color blend. The engine offers a useful interface for managing effects. Keywords: graphics engine, 3d graphics, effects, depth of field, fog, motion blur, portals, particles, user interface, OpenGL, shaders.

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Przegląd istniejących rozwiązań Podział przestrzeni Fizyka Portale Cel i zakres pracy Architektura Założenia sprzętowe Silnik Narzędzia Implementacja Drzewo ósemkowe Silnik fizyki NVidia PhysX Portale Wprowadzenie Renderowanie sceny za portalem Integracja fizyki z mechanizmem portali Fałszywe kolizje Skalowanie portali Kamera a portale Oświetlenie a portale Kubiczne mapy otoczenia Efekty cząsteczkowe Efekty i materiały Stereoskopia Głębia ostrości Rozmycie ruchu Mgła Inne efekty Materiały Przykładowa gra Podsumowanie Bibliografia Spis załączników... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

4 1 Wprowadzenie Grafika komputerowa to dziedzina zajmująca się tworzeniem grafiki za pomocą komputera. Istnieje ona od czasów pierwszych komputerów zdolnych przedstawiać obrazy. Od lat używana jest przez artystów jako ich kolejne narzędzie, obok pędzla i ołówka. Grafikę komputerową wykorzystuje się m.in. do wzbogacania filmów o efekty specjalne, tworzenia gier komputerowych, a także obrazowania medycznego. Grafika komputerowa może być dwuwymiarowa lub trójwymiarowa. Pojęcie trójwymiarowości w grafice komputerowej można interpretować na kilka sposobów. W tej pracy będzie oznaczało przedstawianie trójwymiarowych obiektów na dwuwymiarowej płaszczyźnie ekranu za pomocą odpowiednich rzutowań perspektywicznych. Gałęzią grafiki komputerowej, na której skupia się niniejsza praca, jest grafika czasu rzeczywistego. Polega ona na tym, że obrazy muszą być wygenerowane w czasie rzeczywistym, co oznacza, że muszą zostać stworzone w skończonym, krótkim czasie. W praktyce jest to czas rzędu kilkudziesięciu milisekund. Właśnie dlatego jednym z kluczowych parametrów opisujących system tworzący grafikę jest liczba klatek generowanych na sekundę (FPS ang. frames per second). W grafice czasu rzeczywistego jakość grafiki nie jest najważniejsza i może zostać zdegradowana w celu zwiększenia liczby klatek generowanych na sekundę. W tradycyjnej grafice komputerowej ilość czasu, który można poświęcić na wygenerowanie obrazu jest teoretycznie nieograniczona, dlatego też można stworzyć obrazy w dowolnie wysokiej jakości. W grafice czasu rzeczywistego ograniczenie narzucone na czas generowania jest bardzo ostre i dlatego grafika ta stanowi duże wyzwanie dla programisty [1]. Grafika czasu rzeczywistego znajduje zastosowanie tam, gdzie wymagana jest interakcja z użytkownikiem. Zdarzają się jednak wyjątki, takie jak animacje generowane w czasie rzeczywistym, pokazujące możliwości sprzętu oraz programistów. Systemy szkoleniowe pilotów cywilnych, jak i wojskowych, używają systemów grafiki czasu rzeczywistego dla symulatorów lotniczych. Programy dla architektów pozwalają na wizualizację m.in. budynków i jachtów, stwarzając możliwość odbycia spaceru przez klienta, np. po swoim przyszłym mieszkaniu. Jednak największą dziedziną wykorzystującą grafikę czasu rzeczywistego są gry komputerowe. To właśnie dzięki nim przemysł sprzętu komputerowego rozwija się tak szybko. Coraz większe wymagania gier powodują bardzo dynamiczny rozwój sprzętu. Gry komputerowe wyznaczają kierunek rozwoju sprzętu komputerowego i najlepiej pokazują jego możliwości. Gry dążą do fotorealizmu i bardzo szybko zbliżają się do poziomu obrazu znanego z filmów. Gry komputerowe tworzone są w oparciu o tzw. silnik graficzny. W przypadku gier trójwymiarowych rola silnika graficznego w dzisiejszych produkcjach nie ogranicza się tylko do generowania grafiki. Silnik graficzny pełni kluczową rolę w całym programie. To od możliwości silnika zależy, jakie gry można na nim zrobić. Niestety, pojęcia silnika graficznego i silnika gry są coraz częściej mylone, a najpopularniejsze staje się używanie samego określenia silnik, bez podawania jakiego jest on rodzaju. Jest to silnik do wszystkiego. Poprawną nazwą będzie w tym wypadku silnik gry, natomiast silnik graficzny jest raczej modułem graficznym silnika gry. Silnik gry integruje wszystkie ~ 4 ~

5 1.1 Przegląd istniejących rozwiązań elementy, takie jak moduł graficzny, dźwiękowy, silnik fizyki, interfejs, mechanizmy wejścia-wyjścia, komunikację sieciową oraz wiele innych, w jedną całość. Silnik stanowi podstawę, na której buduje się grę komputerową. Wprowadza on wyższy poziom abstrakcji dla projektanta gry, ukrywając szczegóły implementacyjne poszczególnych elementów. Udostępnia tak abstrakcyjne byty jak: scena, obiekt, kamera, światło, tekstura. Programista gry nie musi zastanawiać się nad implementacją tych elementów. Dzięki takiemu rozdzieleniu możliwe jest stworzenie gry na bazie silnika, którą potem można przenieść na inne platformy, zmieniając tylko implementację silnika. Silnik stanowi również warstwę między grą a systemem operacyjnym. 1.1 Przegląd istniejących rozwiązań Na temat grafiki komputerowej czasu rzeczywistego powstało bardzo wiele książek, artykułów i stron internetowych. Można na nich znaleźć kursy dla początkujących, chcących programować grafikę komputerową, jak również informacje dla osób na każdym poziomie zaawansowania. Pierwszym zagadnieniem jest budowa samego silnika. Na temat jego tworzenia można znaleźć wzmianki w wielu książkach, jednak skupiających się głównie na tym zagadnieniu jest niewiele. Warto wymienić [2], [3] i [4]. Znaleźć można również wiele artykułów na stronach internetowych, niektóre z nich zawierają sporo użytecznych informacji, np. [5] i [6]. Kolejnym zagadnieniem jest przeanalizowanie dostępnych bibliotek graficznych. Dzisiaj w praktyce liczą się tylko dwie technologie: OpenGL oraz DirectX. Wybór między nimi jest trudny. Obydwie udostępniają podobne możliwości, jednak na niekorzyść technologii DirectX przemawia fakt, że wszystkie nowe funkcje dostępne od 10. wersji biblioteki dostępne są tylko na systemach Windows Vista i Seven. OpenGL natomiast udostępnia wszystkie swoje możliwości niemalże na każdym systemie operacyjnym. OpenGL dostępny jest na wszystkie wersje systemu Windows, a także na systemach Linux oraz Mac OS [7]. Przy tworzeniu silnika gry warto przyjrzeć się profesjonalnym silnikom i ich możliwościom. Bardzo wartościowe wskazówki co do tworzenia silnika dostarczają kody źródłowe trzech części gry Quake, udostępnione publicznie [8]. Silnik Unreal Engine 3.0 jest jednym z najlepszych silników dostępnych na rynku. Warto wzorować się na możliwościach i elastyczności jakie oferuje [9]. Następnie warto wymienić kolejne wersje silnika ID Tech o numerach 4 i 5, o których można się dowiedzieć od Johna Carmacka. Zamieszcza on swoje wypowiedzi odnośnie problemów podczas pisania silników na wielu stronach internetowych [10, 11]. Kolejnym silnikiem wartym uwagi jest CryENGINE, aktualnie w wersji 3 [12]. Warto zwrócić również uwagę na silnik Unigine [13]. Jego autor tworzył małe programy z dziedziny grafiki trójwymiarowej i zamieszczał je na swojej stronie. Nabierając doświadczenia zaczął pisać swój silnik, aż w końcu postanowił rozwinąć go do postaci komercyjnej. Warto zatem przejrzeć programy wcześniej udostępniane przez tego autora. ~ 5 ~

6 1.1 Przegląd istniejących rozwiązań Podział przestrzeni Podział przestrzeni i zarządzanie geometrią jest bardzo ważną składową silnika. Od mechanizmu zarządzania geometrią wymaga się, by można było dodawać do niego obiekty, usuwać je, a także zmieniać ich położenie i wielkość. Mechanizm ten odpowiada również za to, które obiekty są widoczne przez kamerę lub światło. Najpopularniejszymi metodami dzielenia przestrzeni są m.in. drzewa BSP (ang. binary space partition), drzewa ósemkowe (ang. octree) i portale. Drzewa BSP oraz ósemkowe dzielą przestrzeń na komórki (sektory), do których przypisują obiekty. Zastosowanie portali polega natomiast na podzieleniu sceny na sektory, a między nimi umieszczenie portali przejść miedzy sektorami. Drzewa BSP opisane są w wielu źródłach, m.in. [14], [15] i [16]. Opis portali można znaleźć w [17] oraz [18]. Drzewa ósemkowe opisane są w [19]. Metody używające drzew BSP i ósemkowych dobrze sprawdzają się dla otwartych przestrzeni (ang. out-door). Natomiast portale najlepiej spisują się w przestrzeniach zamkniętych (ang. in-door), ponieważ mogą być z powodzeniem umieszczone np. w drzwiach pomiędzy pomieszczeniami (sektorami). Jednak drzewa BSP i ósemkowe również sprawdzają się w przestrzeniach zamkniętych. Możliwe jest także łączenie metod. Np. dla zamkniętych przestrzeni, w których niektóre pomieszczenia (sektory) mają duże rozmiary, można zastosować portale dzielące pomieszczenia, a także drzewa ósemkowe dla podziału dużych pomieszczeń. Przeważnie sceny obsługiwane przez silnik są typu zamkniętego lub otwartego. Wtedy wybór mechanizmu podziału przestrzeni jest łatwy. Jednak czasami sceny są otwarte, lecz zawierają w sobie przestrzenie zamknięte, np. planszą gry jest wyspa, na której znajduje się wejście do podziemnej bazy. Wtedy przestrzenią otwartą jest teren wyspy, a przestrzenią zamkniętą podziemna baza. Elementem łączącym te dwie przestrzenie mogą być drzwi. Najlepszym rozwiązaniem jest wtedy łączenie metod, np. do przestrzeni otwartej drzewa ósemkowego, a dla przestrzeni zamkniętej systemu sektorów i łączących je portali. Drzwi do bazy mogą być zatem portalem, który łączy przestrzeń otwartą z przestrzenią zamkniętą. Jednak podział sceny na przestrzeń otwartą i zamkniętą musi być wykonany przez projektanta poziomu, ponieważ automatyczne wykrycie gdzie przestrzeń jest zamknięta, a gdzie otwarta jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Największym problemem przy łączeniu mechanizmu portali z np. drzewem ósemkowym jest określenie czy kamera znajduje się w przestrzeni zamkniętej czy otwartej. Jeśli jednak założymy, że przestrzeń zamknięta będzie opisana przez projektanta poziomu za pomocą w miarę prostej bryły, sprawdzenie, iż znajdujemy się w przestrzeni zamkniętej będzie wymagało tylko określenia czy jesteśmy w środku bryły. Jeśli tak, to widoczne obiekty określamy za pomocą mechanizmu portali, a jeśli nie to za pomocą drzewa ósemkowego. Jeśli natomiast widoczny jest portal łączący obie przestrzenie, to w zależności, w której przestrzeni jesteśmy, dodajemy obiekty, które są widoczne przez portal z drugiej przestrzeni. ~ 6 ~

7 1.1 Przegląd istniejących rozwiązań Fizyka Silnik fizyki wzbogaca silnik gry o dodatkowe cechy nadające realności rozgrywce. Dzięki niemu możliwe jest symulowane zachowania obiektów, które jest wystarczająco zgodne z zachowaniem obiektów w prawdziwym świecie. Umożliwia także tworzenie gier opartych na fizyce, w których istotnym elementem jest właśnie zachowanie obiektów lub cieczy. Można na przykład stworzyć prostą grę polegającą na rzucaniu przedmiotów do celu, graniu w bilard lub kręgle albo balansowaniu na linie. Silnik fizyki odpowiada za symulowanie zachowania obiektów. Należy dostarczyć mu opis sceny, w tym obiektów i materiałów z jakich są wykonane, a także parametrów symulacji, takich jak siła i kierunek grawitacji czy odcinek czasu jaki ma być symulowany. Najpopularniejszymi silnikami używanymi w grach są Havok Physics [20], który jest jednak silnikiem płatnym, oraz NVidia PhysX [21]. Używane są także mniej profesjonalne silniki, takie jak Newton Dynamics [22], które również oferują duże możliwości. Wiele silników gier zawiera własne implementacje silnika fizyki. Pozwala to na dowolną kontrolę nad kodem silnika, jednak wymaga opracowania takiego silnika, co związane jest z dużym nakładem pracy Portale Portale opisane w niniejszej pracy nie są związane z portalami wykorzystywanymi do podziału przestrzeni. Zbieżność nazw może być myląca, jednak w niniejszej pracy nie będziemy się zajmować portalami w podziale przestrzeni. Portale, opisane w niniejszej pracy, są to teleporty, przez które mogą się przedostawać obiekty oraz światło. Portale łączą się w pary, tzn. każdy portal ma odpowiadający mu drugi portal. Często portal, o którym mówimy, będziemy nazywać portalem wejściowym, a sparowany z nim portal wyjściowym. Patrząc przez portal widzimy w nim to, co znajduje się za odpowiadającym mu portalem wyjściowym. Portal jest płaski i ma ograniczoną powierzchnię, np. prostokąta. Nie istnieje praktycznie żadna literatura opisująca portale, przez które może przedostawać się światło oraz obiekty symulowane przez silnik fizyki, i które to portale same mogą się poruszać. Portale takie pojawiły się w grze Prey filmy 3D Realms, jednak nie umożliwiały przemieszczania obiektów przez portale. Dopiero gra Portal firmy Valve pokazała potencjał portali. Gracze mogli przemieszczać obiekty pomiędzy portalami. Gra zawierała zagadki logiczne, do rozwiązania których trzeba było wykorzystać portale, np. mając przed sobą mur nie do przeskoczenia, można było stworzyć jeden portal w podłodze, a drugi na suficie za przeszkodą i wskoczyć w portal na podłodze, wyskakując w ten sposób za przeszkodą. Jednym ze źródeł informacji o portalach są komentarze twórców gry Portal, zawarte w samej grze. Pewne wypowiedzi twórców na temat technologii stojących za portalami można znaleźć w [23]. ~ 7 ~

8 1.2 Cel i zakres pracy 1.2 Cel i zakres pracy Celem pracy jest rozszerzenie silnika grafiki trójwymiarowej, opracowanego w ramach pracy inżynierskiej, o nowe elementy, takie jak: integracja z silnikiem fizyki NVidia PhysX, mechanizm zarządzania geometrią sceny, system portali (w rozumieniu teleportów wspomnianych w pkt ), efekty cząsteczkowe, mechanizm renderowania map kubicznych. Kolejnym celem pracy jest stworzenie bazy wielu prostych efektów, a także kilku bardziej złożonych efektów, takich jak: głębia ostrości, rozmycie ruchu, specjalna mgła oraz mgła wolumetryczna. Dodatkowym celem jest stworzenie bazy materiałów, takich jak: różne rodzaje metalu, drewno, szkło, kamień. Ponadto celem jest przystosowanie silnika do pracy w systemie Linux. Ostatnim celem jest stworzenie przykładowej gry opartej na rozbudowanym silniku. Praca ma charakter integracyjny z elementami innowacyjności. Opracowany silnik składa się z wielu małych elementów, które należy zintegrować w jedną spójną całość. Innowacyjnymi elementami są: system zarządzania efektami, bardziej złożone efekty, takie jak głębia ostrości, której w ramach niniejszej pracy poświęcono najwięcej czasu, a także system portali, który jest w całości autorski. ~ 8 ~

9 2 Architektura 2.1 Założenia sprzętowe Architektura silnika została zaprojektowana na komputer klasy PC wyposażony w kartę graficzną zgodną z Shader Model 3. Mogą to być m.in. karty NVidia GeForce począwszy od serii 6xxx. Niektóre funkcje silnika, takie jak bardziej złożone efekty, będą wymagały jednak bardziej nowoczesnych kart, obsługujących Shader Model 4, np. karty GeForce serii 8xxx. Silnik będzie starał się wykorzystać możliwości komputera, na którym zostanie uruchomiony. Pozostałe komponenty komputera nie odgrywają tak istotnej roli jak karta graficzna. Dlatego też, do poprawnego działania wystarczy procesor odpowiadający mocą procesorowi AMD Athlon , a także przynajmniej 1 GB pamięci RAM. 2.2 Silnik Opracowana architektura silnika składa się wielu elementów, są to m.in.: interpreter, konsola, zbiór funkcji matematycznych, warstwa obsługująca system operacyjny, system obsługi shaderów, mechanizm przechowywania scen, mechanizm obsługi materiałów, mechanizm wczytywania tekstur, system animacji, system zarządzania sceną i pamięcią, mechanizm sterowania światłami i cieniami, mechanizm wczytywania scen z plików, mechanizm renderujący, mechanizm zarządzania buforami, silnik przetwarzania efektów, silnik fizyki, mechanizm efektów cząsteczkowych, system portali. Schemat budowy silnika przedstawiono na rysunku 1. Przedstawia on relacje między poszczególnymi elementami. Każde połączenie między elementami oznacza, że dany element komunikuje się z drugim elementem lub korzysta z jego mechanizmów. Ponad wszystkimi elementami znajduje się zarządca. Może się on komunikować ze wszystkimi elementami składającymi się na silnik. ~ 9 ~

10 2.2 Silnik Rys. 1 Schemat budowy silnika. Dla zwiększenia czytelności nie narysowano wszystkich połączeń do parametrów, jednak element ten łączy się ze wszystkimi innymi. Parametry silnika są to zmienne, które można umieścić w dowolnym elemencie silnika, dzięki czemu można je kontrolować za pomocą interfejsu użytkownika oraz interpretera. Parametry te są dostępne z każdego elementu silnika. Mechanizm zarządzania sceną odpowiada za przechowywanie sceny, w której znajdują się obiekty, światła i kamery. Jego zadaniem jest zarządzanie obiektami, używając mechanizmów podziału przestrzeni. Odpowiada również za zarządzanie pamięcią, potrzebną do przechowywania obiektów. Renderer korzysta z mechanizmu zarządzania sceną w celu uzyskania danych o obiektach, które należy wyrenderować. Mechanizm zarządzania sceną komunikuje się z silnikiem fizyki w celu przekazania kontroli nad obiektami do silnika fizyki, a następnie na odczytaniu obliczonego położenia obiektów z silnika fizyki. Pracuje on równolegle z innymi elementami silnika. Mechanizm zarządzania buforami używany jest przez efekty, które uzyskują od niego bufory, do których zlecają renderowanie sceny rendererowi. Renderer korzysta z mechanizmu zarządzania materiałami w celu uzyskania informacji o materiałach, których należy użyć do wyrenderowania poszczególnych obiektów. ~ 10 ~

11 2.3 Narzędzia System obsługi shaderów używany jest przez renderer, efekty oraz materiały w celu wykorzystania shaderów do renderowania. System ten udostępnia mechanizmy do kompilowania shaderów, przekazywania do nich parametrów i używania shaderów. Silnik efektów zarządza efektami i wykonuje je w odpowiedniej kolejności. System portali współpracuje z mechanizmem zarządzania sceną oraz silnikiem fizyki w celu symulacji zachowania obiektów przechodzących przez portale. Renderer współpracuje z systemem portali w celu renderowania widoków prze portale. System efektów cząsteczkowych opiera się na silniku fizyki do symulowania zachowania cząsteczek. Może dynamicznie zarządzać światłami oraz potrzebuje dostępu do danych obiektów. Renderer wykorzystywany jest do renderowania cząsteczek, natomiast efekty mogą zarządzać sposobem ich renderowania. Konsola oraz graficzny interfejs użytkownika mają kontrolę nad parametrami silnika. Dodatkowo interfejs ma dostęp do mechanizmu zarządzania sceną, ponieważ umożliwia manipulację obiektami znajdującymi się na ekranie. Nadrzędną kontrolę nad działaniem silnika sprawuje interpreter, który interpretuje skrypt sterujący zachowaniem silnika. Poszczególne elementy nie są sztywno oddzielone od siebie, wiele z nich jest ze sobą w bardzo ścisłej zależności. Dla przykładu, system portali jest praktycznie w całości zintegrowany z mechanizmem zarządzania sceną oraz rendererem. Diagram przebiegu wykonania dla renderowania poszczególnej klatki przedstawiono na rysunku 2. Pokazuje on jak długa jest droga od komendy interpretera go() do wyrenderowanej klatki. Wszystkie elementy muszą ze sobą współdziałać. Diagram nie zawiera wszystkich wywołań jakie zachodzą podczas renderowania pojedynczej klatki, jednak dobrze oddaje ogólne zależności między elementami oraz sekwencję przebiegu. Większość z elementów silnika została opisana w pracy inżynierskiej. Całkowicie nowymi elementami są silnik fizyki oraz system portali. Elementy wcześniej opracowane zostały usprawnione, a także przebudowane. Gruntownie rozbudowany został mechanizm zarządzania sceną, do którego zaimplementowano luźne drzewa ósemkowe. Integracja z silnikiem fizyki oraz implementacja systemu portali wymagały wielu zmian w elementach takich jak renderer, mechanizm zarządzania sceną czy efekt renderujący. W celu przystosowania silnika do działania w systemach Linux oraz Windows stworzona została warstwa pośrednicząca między właściwym silnikiem a systemem operacyjnym. Warstwa ta została napisana w dwóch wersjach, oddzielnie dla każdego systemu. Odpowiada ona za czynności takie jak: inicjowanie aplikacji, tworzenie okna, obsługa zdarzeń systemowych oraz odczytywanie wejścia, takiego jak wciśnięte klawisze oraz ruch myszki. 2.3 Narzędzia Silnik graficzny wymaga dodatkowych narzędzi, z których najważniejszy jest edytor modeli, scen i animacji. W produkcji gier komputerowych wykorzystywany jest on do tworzenia modeli występujących w świecie gry, plansz, animacji postaci itp. Wiele silników ma opracowane własne edytory, jednak stworzenie ich pochłania bardzo ~ 11 ~

12 2.3 Narzędzia Rys. 2 Diagram sekwencji dla wyrenderowania pojedynczej klatki. dużo czasu produkcji. Dlatego też postanowiono użyć dostępnego programu do edycji scen trójwymiarowych 3D Studio Max. Aby możliwe było przeniesienie stworzonych scen do opracowanego silnika wymagane było stworzenie wtyczki do programu 3D Studio Max, która pozwalałaby na eksport scen. Opracowana wtyczka, powstała na bazie [24], pobiera dane o budowie sceny oraz materiałach i zapisuje je w prostym binarnym formacie, który jest odczytywany przez silnik. Eksporter pobiera informacje o obiektach, światłach, kamerach oraz kościach w scenie, a następnie je przetwarza. Dla każdego obiektu zapisuje do pliku dane o współrzędnych wierzchołków, koordynatach tekstur, a także wylicza współrzędne przestrzeni stycznych wszystkich wierzchołków oraz dla każdego trójkąta wyznacza indeksy sąsiadujących z nim trójkątów i zapisuje je do pliku. Dodatkowo tworzy wskaźniki na wierzchołki składające się na ciągi trójkątów za pomocą biblioteki firmy NVidia NvTriStrip i zapisuje je do pliku. Obiekty będące pod kontrolą systemu kości zawierają ~ 12 ~

13 2.3 Narzędzia dodatkowe dane zapisywane do pliku, określające, które kości kontrolują które wierzchołki. Dla animowanych obiektów, świateł, kamer oraz kości tworzona jest lista kluczy animacji i zapisywana do pliku. Obiekty mają dodatkowo różne właściwości, które są zapisywane, takie jak rzucanie cieni, a także ciąg znaków, w którym mogą być zapisane dowolne informacje. Pole to jest używane do zapisywania nazwy materiału, który ma być nałożony na dany obiekt, a także parametry fizyczne dla silnika PhysX, takie jak np. kształt i masa. Dla świateł zapisuje się dane o położeniu, typie oraz promieniu określającemu zakres światła, a także zmienną określającą czy światło rzuca cienie. Dla kamer zapisywana jest informacja o położeniu kamery oraz jej celu, czyli punktu, w kierunku którego kamera jest skierowana, a także o kącie patrzenia. Następnie zapisywane są dane materiałów, takie jak ścieżki do plików z teksturami. Kolejnym użytym narzędziem jest edytor graficzny. Obrazy odczytywane przez silnik w formatach JPG, BMP oraz TGA można tworzyć w dowolnym programie, jednak jednym z najlepszych formatów dla grafiki trójwymiarowej jest format DDS [25]. Opracowany został przez firmę Microsoft jako format zapisu grafiki rastrowej dla DirectX, może być jednak używany w silniku graficznym opartym na OpenGL. Format ten umożliwia zapisanie skompresowanych tekstur w formatach obsługiwanych sprzętowo przez karty graficzne. Dodatkowo można w nim zapisać mip-mapy dla tekstury. Do zapisu plików w tym formacie został użyty program NVidia Texture Tools 2 [26]. Do odczytu plików DDS użyto biblioteki nv_dds firmy NVidia. Do tworzenia map wektorów normalnych użyto programu NVidia Normal Map Filter. ~ 13 ~

14 3 Implementacja 3.1 Drzewo ósemkowe W opracowanym silniku zastosowano luźne drzewo ósemkowe (ang. loose octree) [27], ponieważ zapewniają dobrą wydajność zarówno dla przestrzeni otwartych i zamkniętych. Drzewa takie charakteryzują się lepszą wydajnością niż zwykłe drzewa ósemkowe, ponieważ lepiej przypisują do swoich komórek małe obiekty. Działanie drzewa ósemkowego zostanie przedstawione za pomocą drzewa czwórkowego, gdyż schemat ich działania jest taki sam, z tą różnicą, że drzewo czwórkowe operuje na płaszczyźnie, a drzewo ósemkowe na przestrzeni trójwymiarowej. Przykładowe drzewo czwórkowe ilustruje rysunek 3. Rys. 3 Drzewo czwórkowe. Dla małych obiektów drzewo dzieli się na mały komórki, a duże obiekty umieszcza w większych komórkach. Korzeniem drzewa jest kwadrat o wielkości takiej, aby objął wszystkie obiekty. Przestrzeń jest rekurencyjnie dzielona na kwadraty w taki sposób, że począwszy od korzenia, każdy kwadrat może dzielić się na cztery mniejsze kwadraty, wpisane w rodzica. Mniejsze kwadraty mają długość boku równą połowie długości boku rodzica. Każdy kwadrat (w przypadku drzewa ósemkowego sześcian) jest węzłem. W opracowanej implementacji węzeł opisany jest klasą COctreeNode. ~ 14 ~

15 3.1 Drzewo ósemkowe class COctreeNode { public: CVektor center; float length; COctreeNode *children[2][2][2]; COctreeNode *parent; vector<cobiekt*> objects; vector<cobiekt*> splitableobjects; vector<cswiatlo*> lights; void MakeChildren(); }; COctreeNode() {...}; ~COctreeNode(){...}; Aby stworzyć drzewo należy najpierw określić maksymalną liczba obiektów, które mogą znajdować się w jednym kwadracie. Następnie należy kolejno dodawać wszystkie obiekty do drzewa, dodając je do korzenia. Procedurę dodawania do węzła przedstawiono na następującym listingu: Procedura DodajObiektDoWęzła(Węzeł, Obiekt) Jeśli Węzeł.LiczbaObiektów+1 > MAKSYMALNA_LICZBA_OBIEKTÓW Jeśli istnieją Węzeł.Podwęzły Jeśli Obiekt zawiera się w całości w którymś Podwęźle DodajObiektDoWęzła(Podwęzel) W przeciwnym przypadku Węzeł.Obiekty.Dodaj(Obiekt) W przeciwnym przypadku PodzielWęzeł(Węzeł) DodajObiektDoWęzła(Węzeł) W przeciwnym przypadku Węzeł.Obiekty.Dodaj(Obiekt) Obiekty dodawane są do najmniejszych kwadratów, w których można je pomieścić. Jeśli jednak obiekt, choćby był bardzo mały, będzie znajdował się np. na środku kwadratu korzenia, nie będzie się on w całości mieścił w żadnym dziecku korzenia i zostanie przypisany do korzenia. Jest to największa wada zwykłych drzew czwórkowych (i ósemkowych), którą rozwiązują właśnie luźne drzewa. Luźne drzewa mają rozluźnione granice kwadratów, tzn. nie tylko obiekty, które zawierają się w całości w danym kwadracie mogą być do niego przypisane, ale mogą być przypisane także obiekty, które znajdują się w rozluźnionych powiększonych, granicach. Opracowana metoda używa dwa razy większych granic niż rozmiar komórki. Przynależność obiektu do rozluźnionej komórki ilustruje rysunek 4. W przypadku rozluźnionych drzew obiekt może mieścić się w luźnych granicach więcej niż jednego kwadratu, zostanie wtedy przypisany do najbliższego z nich. ~ 15 ~

16 3.1 Drzewo ósemkowe Rys. 4 Biały kwadrat oznacza komórkę, szare pole wokół niego oznacza jego rozluźnione granice. Obiekty we wszystkich trzech przypadkach należą do komórki. Na obrazie po prawej stronie mały czerwony obiekt należy do komórki zaznaczonej na biało, ponieważ na lewo od tej komórki znajduje się o wiele większa komórka, więc lepiej jest przydzielić obiekt do małej komórki. Algorytm dodawania obiektów będzie wyglądał następująco: Procedura DodajObiektDoWęzła(Węzeł, Obiekt) Jeśli Węzeł.LiczbaObiektów+1 > MAKSYMALNA_LICZBA_OBIEKTÓW Jeśli istnieją Węzeł.Podwęzły Wybierz najbliższy Podwęzeł, w którego luźnych granicach mieści się Obiekt Jeśli brak takiego Podwęzła Węzeł.Obiekty.Dodaj(Obiekt) W przeciwnym przypadku DodajObiektDoWęzła(Podwęzeł) W przeciwnym przypadku PodzielWęzeł(Węzeł) DodajObiektDoWęzła(Węzeł) W przeciwnym przypadku Węzeł.Obiekty.Dodaj(Obiekt) Usuwanie obiektów z drzewa przebiega według następującego algorytmu: Procedura UsuńObiekt(Węzeł, Obiekt) Węzeł.Obiekty.Usuń(Obiekt) Jeśli Węzeł!= Korzeń Połącz(Węzeł) Pomocnicza procedura łącząca węzły: Procedura Połącz(Węzeł) LiczbaObiektów <- 0 Dla Każdego Podwęzła w Wężle Jeśli istnieją Podwęzeł.Podwęzły Przerwij procedurę LiczbaObiektów += Podwęzeł.LiczbaObiektów Jeśli LiczbaObiektów = 0 Usuń wszystkie Węzeł.Podwęzły LiczbaObiektów += Węzeł.LiczbaObiektów Jeśli LiczbaObiektów < MAKSYMALNA_LICZBA_OBIEKTÓW Jeśli istnieją Węzeł.Podwęzły ~ 16 ~

17 3.1 Drzewo ósemkowe Dla Każdego Podwęzła w Wężle Węzeł.Obiekty.Dodaj(Podwęzeł.Obiekty) Usuń Podwęzeł Jeśli Węzeł!= Korzeń Połącz(Węzeł.Rodzic) Pobieranie obiektów widzianych przez kamerę polega na sprawdzeniu, które komórki znajdują się w całości lub części w bryle widzenia, a następnie zwróceniu obiektów przypisanych do tych komórek. Jeśli bryła widzenia kamery nie obejmuje danej komórki to nie będzie wykonane sprawdzanie, czy któreś z dzieci tej komórki jest widziane. Dzięki temu możliwe jest szybkie eliminowanie dużej liczby obiektów, które nie są widziane przez kamerę. Ta sama procedura jest użyta do wyznaczania oświetlonych obiektów. Jeśli światło jest punktowe to jego bryłą jest kula o promieniu takim, jaki jest zasięg światła. Jeśli jest to światło reflektorowe (ang. spotlight), to bryłą jest stożek. Procedura wyznaczania widocznych obiektów opisana jest następująco: Procedura PobierzWidoczneObiekty(Węzeł, Bryła, Całość) Obiekty <- Puste Jeśli Całość = Prawda Obiekty.Dodaj(Węzeł.Obiekty) Dla każdego Podwęzła Obiekty.Dodaj(PobierzWidoczneObiekty(Podwęzeł, Bryła, Prawda)) W przeciwnym przypadku Jeśli Węzeł w całości w Bryle Obiekty.Dodaj(Węzeł.Obiekty) Dla każdego Podwęzła Obiekty.Dodaj(PobierzWidoczneObiekty(Podwęzeł, Bryła, Prawda)) Jeśli Węzeł częściowo w Bryle Obiekty.Dodaj(Węzeł.Obiekty) Dla każdego Podwęzła Obiekty.Dodaj(PobierzWidoczneObiekty(Podwęzeł, Bryła, Fałsz)) Zwróć Obiekty Użycie parametru Całość pozwala na pominięcie sprawdzenia każdego z podwęzłów i pobranie z nich wszystkich obiektów. Właśnie ten zabieg odpowiada za wysoką wydajność tych drzew. Implementacja luźnego drzewa ósemkowego znajduje się w plikach octree.h oraz octree.cpp. Drzewo opisane jest klasą COctree, której listing wygląda następująco: class COctree { public: CVektor minbound, maxbound; float len; int maxobjectspernode; COctreeNode *root; void MakeOctree(CScene3D *scene, int maxobjectspernode=10); void AddObject(CObiekt *ob); void AddLight(CSwiatlo *sw); ~ 17 ~

18 3.2 Silnik fizyki NVidia PhysX }; void DeleteObject(CObiekt *ob); void JoinNodes(COctreeNode *node); void UpdateObject(CObiekt *ob); void GetObjectsFrustum(CFrustum *frustum, vector<cobiekt*> &visibleobjects, vector<coctreenode*> &visiblenotemptynodes); void GetObjectsLight(CSwiatlo *sw, vector<cobiekt*> &visibleobjects, vector<coctreenode*> &visiblenotemptynodes); W opracowanej implementacji pobieranie obiektów będących w bryle widzenia wykonuje metoda GetObjectsFrustum, natomiast pobieranie obiektów będących w bryle światła metoda GetObjectsLight. Wygląd przykładowego drzewa ósemkowego przedstawia poniższy rysunek. Rys. 5 Drzewo ósemkowe w trójwymiarze. Żółte linie przedstawiają linie drzewa. 3.2 Silnik fizyki NVidia PhysX Do integracji z opracowywanym silnikiem gry został wybrany silnik NVidia PhysX, ponieważ staje się on bardzo popularnym silnikiem fizyki, używanym w coraz większej liczbie gier. Jego wykonywalna wersja, a także zestaw narzędzi SDK (ang. source development kit) są darmowe. Umożliwia on symulowanie zachowania ciał stałych, cieczy, materiałów takich jak ubrania, lin, silników obrotowych oraz wielu innych. W tej pracy zostały wykorzystane tylko podstawowe możliwości tego silnika fizyki. Silnik PhysX opisuje świat za pomocą sceny oraz obiektów aktorów, w niej występujących. Obiekty muszą mieć opisany kształt oraz właściwości. Kształt obiektów może być pudełkiem (ang. box), kulą (ang. sphere), obiektem wypukłym (ang. convex) lub siatką trójkątów, zwaną również zupą trójkątów. Kształt obiektów może być opisany za pomocą kilku podstawowych kształtów. Ze względów wydajnościowych najlepiej jest, gdy obiekty będą opisane za pomocą najprostszych kształtów, czyli pudełek oraz kul. W silniku ~ 18 ~

19 3.2 Silnik fizyki NVidia PhysX NVidia PhysX nie są obsługiwane kolizje między kształtami typu siatka trójkątów, ponieważ wymagają zbyt dużego nakładu obliczeń. Obiekty mogą być statyczne, dynamiczne oraz kinematyczne. Statyczne obiekty raz stworzone nie poruszają się, ani w żaden sposób nie zmieniają, aż do końca symulacji. Nadają się doskonale do opisu stałych części planszy, takich jak podłoga, ściany i wszystkie elementy, które nie mogą być przesuwane. Obiekty dynamiczne są kontrolowane przez silnik fizyki, co oznacza, że oblicza on ich położenie. Obiekty kinematyczne nie są poruszane przez silnik fizyki, można je przesuwać tylko ręcznie, tzn. wywołując odpowiednie polecenia. Obiekty te nadają się jako obiekty, które kontroluje gracz, takie jak np. postać gracza, która ma oddziaływać z innymi obiektami dynamicznymi, jednak której ruchy są odgórnie kontrolowane. Symulacja fizyki odbywa się w krokach. Do silnika PhysX podaje się odstęp czasu, który ma zostać zasymulowany. Istotnym elementem jest również liczba wewnętrznych iteracji silnika fizyki (ang. solver) dla każdego obiektu. Im większa liczba iteracji, tym silnik będzie symulował mniejsze przedziały czasowe dla każdego obiektu i dzięki temu wzrośnie stabilność symulacji. Stabilność symulacji jest kluczową kwestią przy symulacji zachowań fizycznych. Przy braku stabilności obiekty zaczynają poruszać się nienaturalnie, skaczą, przemieszczają się w losowe miejsca lub osiągają w jednej chwili ogromne prędkości, co jest zwykle nie do przyjęcia. Kiedy obiekt z jakiegoś powodu stanie się niestabilny, najczęściej drga coraz mocniej, aż w końcu wylatuje ze sceny z wielką prędkością. W opracowanym silniku obiekty opisane są za pomocą klasy CObiekt, znajdującej się w plikach obiekt.h oraz obiekt.cpp. Aby obiekty brały udział w symulacji do klasy tej zostały dodane następujące parametry i metody: int PhysXControlled; NxActor *PhysX_Actor; int PhysX_Movable; float PhysX_Mass; // 0 - box, 1 - sphere, 2 - convex, 3 - triangles, 4 - cylinder int PhysX_Shape; int PhysX_Static; string PhysX_Proxy_Name; bool PhysX_IsProxy; NxMat34 PhysX_Mat34; CMatrix PhysX_Matrix; void SetMovable(bool movable); void ReleaseShapes(); Zmienna PhysXControlled mówi czy obiekt bierze udział w symulacji. Obiekt PhysX_Actor jest potrzebny dla silnika PhysX, który w nim przetrzymuje wszystkie dane opisujące obiekt fizyczny. Zmienna PhysX_Movable mówi czy obiekt może się poruszać, tzn. czy jest dynamiczny czy kinematyczny. ~ 19 ~

20 3.2 Silnik fizyki NVidia PhysX Zmienna PhysX_Shape określa jaki obiekt ma kształt. Zmienna PhysX_Static mówi, czy obiekt jest statyczny. Aby stworzyć scenę w silniku PhysX należy najpierw stworzyć obiekt PhysicsSDK. Tworzy go procedura NxCreatePhysicsSDK. Kiedy obiekt taki jest utworzony, można przystąpić do tworzenia sceny. Scena opisana jest obiektem typu NxScene. Scenę tworzy się metodą createscene obiektu PhysicsSDK. Skrócony kod tworzenia sceny przedstawiony jest następującym listingu: NxPhysicsSDKDesc desc; NxSDKCreateError errorcode = NXCE_NO_ERROR; PhysicsSDK = NxCreatePhysicsSDK(NX_PHYSICS_SDK_VERSION, NULL, new ErrorStream(), desc, &errorcode); NxSceneDesc scenedesc; scenedesc.simtype = NX_SIMULATION_SW; scenedesc.gravity = NxVec3(0, -9.81, 0); PhysX_Scene = PhysicsSDK->createScene(sceneDesc); Gdy scena jest stworzona można przystąpić do tworzenia i dodawania obiektów. Stworzenie przykładowego pudełka prezentuje następujący listing: NxBodyDesc bodydesc; bodydesc.angulardamping = 0.5f; NxActorDesc actordesc; NxBoxShapeDesc boxdesc; boxdesc.dimensions = NxVec3(10, 40, 10); boxdesc.localpose.t = localpose; actordesc.shapes.pushback(&boxdesc); actordesc.body = &bodydesc; actordesc.density = 100.0f; actordesc.globalpose.t = NxVec3(0, 0, 0); PhysX_Actor = PhysX_Scene->createActor(actorDesc); Obiekty opisane klasą CObiekt posiadają metodę InitPhysX, która tworzy z nich obiekty fizyczne aktorów, i dodaje je do sceny. Aby wykonać krok symulacji należy wywołać metodę simulate, klasy NxScene. Metoda ta przyjmuje wartość zmiennoprzecinkową, która opisuje długość kroku symulacji, który ma zostać zasymulowany. Następnie należy wywołać metodę flushstream, a potem fetchresults, która będzie czekać aż wszystkie obliczenia związane z fizyką zostaną zakończone. Ponieważ symulacji fizyki może odbywać się równolegle z innymi czynnościami, np. z renderowaniem grafiki, dobrze ustawić wywołania metody symulacji oraz innych czynności silnika w odpowiedniej kolejności. Opisuje to następujący pseudo-kod: ~ 20 ~

21 3.2 Silnik fizyki NVidia PhysX Pętla wykonania programu Pobierz wyniki symulacji (fetchresults) Symuluj (simulate) Renderuj scenę Reszta czynności silnika Silnik fizyki będzie pracował równolegle z silnikiem graficznym renderującym scenę, ponieważ metoda simulate tylko inicjuje symulację, która wykonywana jest w oddzielnym wątku. Jest to istotne, gdyż symulacji fizyki może być wykonywana na procesorze GPU lub CPU. Jeśli będzie wykonywana na GPU to w tym czasie procesor CPU może wykonywać inne obliczenia związane z pracą silnika. Jeśli natomiast obliczenia fizyki wykonywane są na CPU to mogą one być wykonywane na innym rdzeniu niż pozostałe obliczenia, a także w tym czasie procesor GPU może renderować grafikę. Renderując obiekty należy teraz uwzględnić ich położenie obliczone przez silnik fizyki. Macierz przekształcenia pobiera metoda getglobalpose() obiektu PhysX_Actor. Aby zastosować tę macierz należy wykonać następujące operacje: float macierz[16]; ob->physx_actor->getglobalpose().getcolumnmajor44(macierz); glmultmatrixf(macierz); Aby ułatwić kontrolę nad obiektami na scenie wprowadzono ułatwienia do interfejsu użytkownika, który był opracowany w ramach pracy inżynierskiej. Używając myszki można teraz zaznaczyć dowolny obiekt i przesuwać go po scenie. Wymagało to zaimplementowania wybierania obiektów. Wybieranie obiektów zostało zaimplementowane w efekcie renderującym. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy renderowany jest drugi obraz, który zawiera 16-bitowe, zmiennoprzecinkowe komponenty RGBA, które jednak nie opisują barwy, tylko numer renderowanego obiektu oraz pozycję każdego wyrenderowanego piksela w przestrzeni sceny. W miejscu kliknięcia myszką następuje odczytanie piksela pod kursorem i pobranie z niego numeru obiektu, który znajduje się w tym miejscu na obrazie. Następnie tworzony jest niewidoczny obiekt, który będzie kontrolowany przez kursor myszy. Jest on obiektem kinematycznym, a jego położenie jest bezpośrednio określane przez ruchy myszy. Wybrany obiekt jest łączony z obiektem kontrolowanym ruchem myszy za pomocą złącza, które będzie trzymało połączone obiekty w stałej odległości od siebie, jednak będzie pozwalało na dowolne ich obroty. ~ 21 ~

22 3.2 Silnik fizyki NVidia PhysX Rys. 6 Wiele obiektów symulowanych przez silnik fizyki. Kod odpowiedzialny za stworzenie tego łącza prezentuje się następująco: NxActorDesc actordesc; // pozycja piksela w scene actordesc.globalpose.t = pickpos.tonxvec3(); // obiekt kontrolowany ruchem myszki pickedactor = PhysX_Scene->createActor(actorDesc); pickedactor->raisebodyflag(nx_bf_kinematic); pickedactor->raiseactorflag(nx_af_disable_collision); NxD6JointDesc d6desc; d6desc.actor[0] = ob->physx_actor; // zaznaczony obiekt d6desc.actor[1] = pickedactor;... // pozwolenie na dowolne obroty d6desc.twistmotion = NX_D6JOINT_MOTION_FREE; d6desc.swing1motion = NX_D6JOINT_MOTION_FREE; d6desc.swing2motion = NX_D6JOINT_MOTION_FREE; // zablokowanie obiektów w stałej odległości d6desc.xmotion = NX_D6JOINT_MOTION_LOCKED; d6desc.ymotion = NX_D6JOINT_MOTION_LOCKED; d6desc.zmotion = NX_D6JOINT_MOTION_LOCKED; // stworzenie złącza pickedjoint = (NxD6Joint*)PhysX_Scene->createJoint(d6Desc); ~ 22 ~

23 3.3 Portale Rys. 7 Usprawniony interfejs użytkownika umożliwia przesuwanie i rzucanie obiektami. 3.3 Portale Wprowadzenie Z implementacją portali wiąże się wiele zagadnień i problemów, które trzeba rozwiązać. Aby zaimplementować portale do silnika graficznego, należy rozważyć następujące zagadnienia: widok przez portal, integracja silnika fizyki z portalami, oświetlenie a portale. Każde z tych zagadnień wymaga oddzielnego omówienia Renderowanie sceny za portalem Aby wyrenderować scenę z portalami należy najpierw wyrenderować scenę, w której umieszczone są portale. Następnie w miejscu portalu usunąć obraz oraz informację o głębi i wyrenderować tam widok przez portal. Będziemy używać do tego bufora szablonu (ang. stencil buffer) oraz shaderów. Najpierw czyścimy bufor szablonu dowolną wartością, np. 0. Następnie ustawiamy parametry bufora szablonu tak, by renderowanie obiektów powodowało ustawianie wartości szablonu na jakąś inną wartość, np Ustawiamy test głębokości (ang. depth test) tak, by renderowane były tylko piksele znajdujące się w tej samej bądź bliższej odległości od obserwatora, co piksele uprzednio będące na danej pozycji. Następnie renderujemy obiekt portalu. Dzięki temu w buforze szablonu mamy maskę określającą, gdzie obiekt portalu się znajduje. Teraz renderujemy ten obiekt jeszcze raz, tym razem wyłączając test głębokości, ale używając testu szablonu tak, by renderowane były tylko te piksele, które mają wartość szablonu równą 128. Dodatkowo ~ 23 ~

24 3.3 Portale Rys. 8 Widok przez portal. używamy shadera pikseli, który modyfikuje głębię fragmentów na swoim wyjściu na wielkość największą. W ten sposób w buforze głębokości sceny w miejscu portalu mamy pustkę, tzn. dowolny obiekt wyrenderowany w tym miejscu przejdzie test głębokość i będzie widoczny. Następnie renderujemy widok za portalem. Przykładowy widok przez portal pokazany jest na rysunku8. Aby tego dokonać musimy odpowiednio ustawić kamerę oraz użyć shadera pikseli, po to, by uciąć renderowane obiekty przed płaszczyzną portalu. Używamy do tego shadera sprawdzającego czy renderowany piksel znajduje się za płaszczyzną portalu i jeśli tak, wykonywana jest instrukcja discard, oznaczająca przerwanie renderowania piksela i jego odrzucenie [28]. Portale opisujemy przez podanie ich płaszczyzny, punktu środkowego, macierzy obrotu oraz współczynnika skali. Macierz obrotu ma wymiar 3x3 i jej wiersze zawierają wektory bazowe układu współrzędnych portalu. Są to wektory określające osie X, Y i Z. Oś Z jest normalną do płaszczyzny portalu. Nazwijmy portal, przez który widok właśnie renderujemy, portalem wejściowym, a sparowany z nim portal wyjściowym. Aby wyrenderować widok przez portal wejściowy należy ustawić pozorną kamerę odpowiednio za portalem wyjściowym, tak aby patrzyła przez niego. Aby tego dokonać użyjemy przekształcenia matematycznego opisanego wzorem: Poz' Rot' W yj *( Rot 1 W ej *( Poz Poz W ej )) Poz W yj (1) gdzie Poz oznacza położenie pozornej kamery, Rot oznacza macierz obrotu odpowiedniego portalu, natomiast Rot oznacza macierz obrotu z zanegowanym trzecim wierszem wektorem normalnym. Poz oznacza bazowe położenie kamery, Poz z indeksami Wej oraz Wyj oznacza pozycję środka odpowiedniego portalu. ~ 24 ~

25 3.3 Portale Mając w ten sposób ustawioną kamerę, możemy przystąpić do renderowania sceny znajdującej się za portalem. Przez portal można zobaczyć inny portal. Aby było to możliwe, należy po wyrenderowanie widoku za portalem powtórzyć całą procedurę raz jeszcze, tym razem jednak dla widoku przez pierwszy portal. Kolejne zagnieżdżenia portali renderuje się rekurencyjnie. Portale mogą się też poruszać, ilustruje to poniższy rysunek. Rys. 9 Poruszający się portal Integracja fizyki z mechanizmem portali Docelowym efektem jest wchodzenie obiektu do jednego portalu i wyłanianie się z drugiego portalu. Ponieważ portale tworzą swojego rodzaju tunel przestrzenny, który jest nienaturalny z punktu widzenia fizyki, nie zostały one przewidziane przez autorów większości silników fizycznych, w tym NVidia PhysX. Dlatego też trzeba opracować rozwiązania pozwalające na interakcje obiektów z portalami. Integracja fizyki z mechanizmem portali nie jest zdaniem prostym. W silniku NVidia PhysX brakuje odległego łączenia obiektów, które by powiązało obiekty przechodzące przez portal jako jeden obiekt, dlatego też trzeba to robić inaczej. Obiekt przechodzący przez portal pojawia się w drugim portalu, tak więc trzeba ten wychodzący obiekt stworzyć jako oddzielny obiekt w mechanizmie silnika fizyki. Można stworzyć kopię obiektu wchodzącego do portalu i umieścić ją odpowiednio do położenia portali tak, by wychodziła z drugiego portalu. Obiekt wchodzący byłby w pełni symulowany przez silnik fizyki, natomiast obiekt wychodzący kopia, byłby kinematyczny i po każdym kroku symulacji ustawiany w odpowiedniej pozycji. Można ~ 25 ~

26 3.3 Portale powiedzieć, że obiekt wchodzący byłby symulowany i kontrolował położenie obiektu wychodzącego. Ten ostatni byłby tylko obrazem obiektu wchodzącego. Pozycję i obrót obiektu tworzymy według podobnego wzoru jak przy umieszczaniu pozornej kamery: Poz' Rot' W yj *( Rot 1 W ej *( Poz Poz W ej )) Poz W yj (2) Natomiast macierz obrotu obiektu obliczamy następująco: 1 W ej Rot' Rot' *( Rot * Rot) (3) W yj gdzie Rot to wynikowa macierz obrotu, a Rot to macierz obrotu obiektu wejściowego. Takie rozwiązanie sprawdza się dla mniejszych obiektów, które tylko przelatują przez portal. Problem pojawia się przy obiektach dłuższych, które zatrzymują się w trakcie przechodzenia przez portal, tzn. jedna część obiektu jest wystaje z jednego, a druga z drugiego portalu. Wtedy obiekt, który jest kontrolujący (wchodzący) będzie oddziaływał z innymi obiektami, natomiast obiekt wychodzący (kopia) będzie nieruchomy. Żadne uderzenie ani siła przyłożona do obiektu wychodzącego nie spowoduje jego poruszenia, ponieważ jest on obiektem kinetycznym. Przechodzenie długiego obiektu przez portal pokazano na rysunku 10. Rys. 10 Długi obiekt przechodzi przez portal. ~ 26 ~

27 3.3 Portale Innym sposobem będzie zamiana kontrolujących obiektów co drugi krok symulacji. W krokach nieparzystych obiekt wchodzący będzie symulowany, a obiekt wychodzący będzie kinematyczny i po kroku symulacji zostanie ustawiony w pozycji, którą ma obiekt wchodzący. W parzystych krokach symulacji będzie na odwrót. Po każdym kroku symulacji ustawiamy pozycję oraz rotację obiektu, który był kinetyczny, na podstawie pozycji i rotacji obiektu, który był symulowany, za pomocą tych samych wzorów, co w sposobie pierwszym. Ponadto musimy ustawić prędkość liniową i kątową obiektu, który będzie symulowany w następnym kroku. Prędkość liniową otrzymujemy ze wzoru: Vel' Rot' W yj *( Rot 1 W ej *( Vel Vel W ej )) Vel W yj (4) gdzie Vel oznacza poszukiwaną prędkość, Vel oznacza prędkość obiektu, który był symulowany, Vel Wej i Vel Wyj oznaczają prędkości portalów wejściowego oraz wyjściowego. Prędkość kątową otrzymujemy ze wzoru: 1 W ej Ang' Rot' *( Rot * Ang) (5) W yj gdzie Ang oznacza poszukiwaną prędkość kątową, a Ang oznacza prędkość kątową obiektu, który był symulowany. Takie rozwiązanie spowoduje, że obydwa obiekty będą symulowane i będą oddziaływały z innymi obiektami. Jednak tutaj pojawia się problem stabilności. Odgórne ustawianie pozycji obiektu w co drugim kroku symulacji powoduje efekt drgania obiektu, gdyż silnik fizyki nie ma ciągłości w kontrolowaniu obiektów i przez to nie działa tak jak powinien. Ponadto takie rozwiązanie może powodować ciągłe drżenie obiektu, ponieważ jeśli na jeden obiekt działa ciągle jakaś siła (np. grawitacji) i w każdym symulowanym kroku przesuwa obiekt, a drugi nie (bo stoi na ziemi), to co drugą klatkę obiekt będzie przesuwany raz w jedną, raz w drugą stronę. Najlepszym sposobem byłoby stworzenie łączenia (ang. joint), które wiązałoby dwa obiekty tak, by zachowywały się jako jeden. W silniki PhysX występują łączenia, jednak nie nadają się one do tego zadania. W tym silniku występuje łączenie stałe (ang. fixed), które łączy dwa obiekty tak, by zachowywały się jako jeden, jednak tylko w tej samej przestrzeni. Oznacza to, że jeśli jeden obiekt poruszy się np. w lewo, to drugi obiekt również poruszy się lewo. Nie nadaje się to, niestety, do zastosowania w przypadku portali, ponieważ portale mogą się obracać. Dogodnym rozwiązaniem byłoby łączenie portalowe (ang. portal joint) lub łączenie przestrzenne (ang. spatial joint), które powodowałoby łączenie obiektów, gdzie każdy obiekt miałby swój własny układ współrzędnych. 1 1 Autor wysłał zapytanie do firmy NVidia o wprowadzenie takiego łączenia, jednak do tej pory nie uzyskał żadnej odpowiedzi. ~ 27 ~

28 3.3 Portale Łączenie przestrzenne jest wprowadzone w innych silnikach fizyki np. Newton Dynamics [22] Fałszywe kolizje Gdy obiekt przechodzi przez portal, to z punktu widzenia silnika fizyki nic się z nim nie dzieje. Dlatego też, obiekty znajdujące się za portalem wejściowym będą kolidowały z obiektem, który przychodzi przez portal. Silnik fizyki nie posiada informacji o tym, że część obiektu przeszła przez portal i nie ma jej za portalem. Aby to rozwiązać, trzeba po każdym kroku symulacji ciąć obiekt płaszczyzną portalu. Ilustracja fałszywych kolizji znajduje się na poniższym rysunku. Rys. 11 Fałszywe kolizje. Na rysunki widać długi, zielony obiekt, przechodzący przez portal oraz mały, sześcienny obiekt, z którym obiekt przechodzący przez portal nie powinien kolidować. Cięcie obiektu w kształcie pudełka jest proste, wystarczy sprawdzić które z dwunastu krawędzi pudełka przechodzą przez płaszczyznę portalu i uciąć je tak, by się kończyły na płaszczyźnie portalu. Powstaje w ten sposób obiekt wypukły z niewielką liczbą wierzchołków, który jest bez problemu obsługiwany przez silnik fizyki. Przecięcie obiektu o kształcie kuli powoduje stworzenie również obiektu wypukłego, jednak o dużo większej liczbie wierzchołków, zależnie od tego, jak dokładną powierzchnię kuli chcemy uzyskać. Natomiast przecięcie obiektu wypukłego wymaga sprawdzenia wszystkich trójkątów, z których ten obiekt się składa. Jeśli któryś trójkąt znajduje się za płaszczyzną portalu, jest usuwany. Jeśli w całości przed płaszczyzną, pozostaje bez zmian. Natomiast jeśli przecina płaszczyznę portalu, musi zostać przecięty. Przecięcie takiego obiektu wymaga większego nakładu obliczeń. ~ 28 ~

29 3.3 Portale Skalowanie portali Portale mogą mieć różne wielkości. Gdy przeskalujemy macierze obrotu (lub po przekształceniach zastosujemy odpowiednie skalowanie) otrzymamy przeskalowany układ współrzędnych danego portalu. Pozwala to na tworzenie portali powiększających lub pomniejszających. Przykład takiego portalu pokazano na poniższym rysunku. Rys. 12 Portal przeskalowany. Do małego portalu wchodzi obiekt i z dużego wychodzi powiększony. Po przeskalowaniu macierzy obrotu, widok przez portal będzie odpowiednio przeskalowany, ponieważ pozorna kamera będzie umieszczana w odpowiednim miejscu, symulującym skalowanie. Natomiast aby obiekt przechodzący przez portal został przeskalowany, trzeba zastosować odpowiednie techniki. W celu utworzenia drugiego obiektu wychodzącego, należy go przeskalować odpowiednio do relatywnej skali portalu, z którego wychodzi. Jeśli obiekt miał kształt pudełka lub kuli należy tylko zmienić ich rozmiar. Jeśli natomiast miał kształt wypukły, należy wszystkie wierzchołki przemnożyć przez odpowiedni współczynnik. Również przy wyświetlaniu obiektu należy uwzględnić, czy został on przeskalowany Kamera a portale Aby kamera przechodziła przez portale, a nie przez nie przenikała bez zachowania efektu portali, trzeba po każdym ruchu kamery lub portalu sprawdzać, czy punkt poprzedni kamery był po drugiej stronie portalu, niż jest punkt aktualny. Jeśli tak się stało należy pozycję kamery przekształcić zgodnie ze wzorem (1). ~ 29 ~

30 3.3 Portale Oświetlenie a portale Światło również może przechodzić przez portale. Same patrzenie przez portal jest symulacją przechodzenia światła odbitego od obiektów przez portal, jednak oświetlenie obiektów światłem przechodzącym przez portal wymaga oddzielnego rozpatrzenia. Aby światło przechodziło przez portal i oświetlało obiekty po drugiej stronie, należy przy renderowaniu sceny stworzyć pozorne światła te, których światło wydostaje się z portalu. Ustawienie pozycji pozornych świateł uzyskamy za pomocą tego samego wzoru, który był używany do określenia pozycji pozornej kamery (1). Następnie należy dodać sztuczny cień, w taki sposób, by zasymulować przechodzenie światła przez portal. Ilustruje to rysunek 13. Rys. 13 Sztuczny cień. Pozorne światło umieszczane jest za portalem. Obiekty znajdujące się za płaszczyzną portalu (lewa strona) nie zostaną oświetlone, ani nie będą rzucały cienia (obiekt A). Natomiast obiekty przed płaszczyzną portalu będą zachowywały się w normalny sposób (B, C). Sztuczny cień będzie rzucany przez całą płaszczyznę podziału z wyciętym otworem o wielkości samego portalu. Innym zagadnieniem jest przechodzenie cieni przez portal. Obiekty znajdujące się przed portalem, przez który świeci światło, będą rzucały cień, który przejdzie przez portal i padnie na obiekty po drugiej stronie. Aby tego dokonać należy umieścić pozorne obiekty za płaszczyzną portalu. Same portale również rzucają cienie, ponieważ światło przechodzi przez portal i nie trafia w obiekty znajdujące się za nim. Ilustruje to rysunek 14. ~ 30 ~

31 3.4 Kubiczne mapy otoczenia 3.4 Kubiczne mapy otoczenia Rys. 14 Cienie przechodzące przez portal. Jednym z ciekawszych mechanizmów opracowanych w ramach niniejszej pracy jest ten umożliwiający tworzenie materiałów symulujących odbicia i załamania światła na powierzchniach zakrzywionych. W grafice komputerowej takie materiały uzyskuje się często techniką śledzenia promieni (ang. raytracing), jednak technika ta wymaga bardzo wielu obliczeń. Można jednak symulować takie materiały w inny sposób, mniej dokładny, jednak wystarczający dla pewnych zastosowań, takich jak gry komputerowe. Opracowany mechanizm polega na stworzeniu kubicznej mapy otoczenia dla każdego obiektu posiadającego materia odbijający lub przezroczysty. Mapa taka jest sześcianem o środku w pozycji środka obiektu, na którego ścianach, stojąc w jego środku, widać to, co widać patrząc ze środka obiektu. Po stworzeniu wszystkich map następuje renderowanie poszczególnych obiektów. Poszczególne mapy otoczenia są przekazywane do shaderów odpowiednich materiałów, które mogą ich użyć w celu wyznaczenia odbić lub załamań światła na tych obiektach. Współrzędne tekstury, potrzebne do uzyskania barwy piksela z tekstury kubicznej, są wektorem trójelementowym, reprezentującym wektor kierunkowy, oznaczający kierunek ze środka sześcianu. Z miejsca przecięcia wektora z sześcianem odczytywana jest wartość barwy piksela. Metoda ta nie jest zbyt dokładna, bowiem nie pozwala na uzyskanie odbić zgodnych z prawami fizyki, jednak daje wystarczające przybliżenie by uzyskać wrażenie prawdziwych odbić i załamań. Najlepiej prezentują się obiekty o kształcie kuli, a największe niedoskonałości ujawniają obiekty, których jeden z wymiarów jest znacznie większy niż pozostałe, np. długi metalowy długopis. Wadą tej metody jest to, że na mapie otocznia obiektu będą widoczne tylko inne obiekty, przez co obiekt sam w sobie nie będzie się odbijał. Ograniczenie to dotyczy ~ 31 ~

Symulacja zjawisk naturalnych przy wykorzystaniu silnika graficznego CryEngine

Symulacja zjawisk naturalnych przy wykorzystaniu silnika graficznego CryEngine Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2013/2014 PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Andrzej Zawiślak Symulacja zjawisk naturalnych przy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA na kierunku INFORMATYKA specjalność: Inżynieria Komputerowa Rafał OSTROWSKI Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Teksturowanie obiektów z wykorzystaniem reprogramowalnych modułów do obliczania cieniowania

Teksturowanie obiektów z wykorzystaniem reprogramowalnych modułów do obliczania cieniowania Wydział Informatyki Politechnika Szczecińska Praca magisterska Teksturowanie obiektów z wykorzystaniem reprogramowalnych modułów do obliczania cieniowania Daniel Kos promotor: dr inż. Radosław Mantiuk

Bardziej szczegółowo

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Michał Bieńkowski Numer albumu 289475 Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Animacje komputerowe we Flashu

Animacje komputerowe we Flashu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE Instytut Matematyki i Informatyki Kierunek: Matematyka Specjalność: Matematyka z informatyką Sylwia Załużna Nr albumu 2965 Animacje komputerowe we Flashu Praca

Bardziej szczegółowo

Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej

Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Kuczyński Nr albumu 9833 Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI AUTOMATYKI INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KATEDRA INFORMATYKI PRACA MAGISTERSKA MIRON PAWLIK INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA DLA

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D

Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D Warsztaty Świat 3D w Javie Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D Java jest jednym z najczęściej wykorzystywanych języków programowania, który w połączeniu z wirtualną maszyną Javy daje aplikacjom

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra: Inteligentnych Systemów Interaktywnych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Inteligentne Systemy Interaktywne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

GDI+. NOWE MOŻLIWOŚCI PODSYSTEMU GRAFICZNEGO MICROSOFT WINDOWS

GDI+. NOWE MOŻLIWOŚCI PODSYSTEMU GRAFICZNEGO MICROSOFT WINDOWS Scientific Bulletin of Che lm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2008 GDI+. NOWE MOŻLIWOŚCI PODSYSTEMU GRAFICZNEGO MICROSOFT WINDOWS MACIEJ SMIATACZ, MARCIN RÓŻAŃSKI Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego

Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Słapa Nr albumu: 201095 Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

JĘZYK C# I BIBLIOTEKA DIRECTX W PROCESIE WSPOMAGANIA TWORZENIA GIER NA PLATFORMIE MS WINDOWS

JĘZYK C# I BIBLIOTEKA DIRECTX W PROCESIE WSPOMAGANIA TWORZENIA GIER NA PLATFORMIE MS WINDOWS ZESZYTY NAUKOWE 59-75 Mgr inż. Zbigniew ROSIEK 1 JĘZYK C# I BIBLIOTEKA DIRECTX W PROCESIE WSPOMAGANIA TWORZENIA GIER NA PLATFORMIE MS WINDOWS Streszczenie Tworzenie grafiki komputerowej na potrzeby symulacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Programowanie OpenGL

Programowanie OpenGL Programowanie OpenGL Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Programowanie OpenGL Rafał Stęgierski Lublin 2011 Instytut Informatyki UMCS Lublin

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Kierunek Informatyka PRACA INŻYNIERSKA Opracowanie aplikacji służącej do filtrowania szumów w obrazach wykonanych kamerką telefonu Dyplomant:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA.

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA. Praca Magisterska ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA Bartosz Szurgot Promotor: prof. dr hab. inż. Halina

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański TODO Ocena: Opiekun pracy: dr inż. Michał

Bardziej szczegółowo

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem.

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem. 4 WINDOWS GDI Jeden obraz wart jest tysiąc słów. znane przysłowie Już na początku kursu WinAPI wyjaśniłem, że będziemy zajmować się programowaniem graficznego interfejsu użytkownika. Widoczne na ekranie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WYDZIAŁ INFORMATYKI KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA Praca dyplomowa inżynierska Aplikacja internetowa wspomagająca

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Mikołaj Sklepek. Oprogramowanie do sterowania komputerem przy użyciu wskaźnika laserowego

Mikołaj Sklepek. Oprogramowanie do sterowania komputerem przy użyciu wskaźnika laserowego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wy d z ia ł E l e k t r o t e c h n i k i, A u t o m a t y k i, I n f o r m a t y k i i E l e k t r o n i k i Katedra Automatyki PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA. Politechnika Wrocławska. Opracowanie programu komputerowego do symulowania pracy synoptoforu z wykorzystaniem okularów migawkowych

PRACA DYPLOMOWA. Politechnika Wrocławska. Opracowanie programu komputerowego do symulowania pracy synoptoforu z wykorzystaniem okularów migawkowych Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki PRACA DYPLOMOWA Opracowanie programu komputerowego do symulowania pracy synoptoforu z wykorzystaniem okularów migawkowych Robert Karpiński

Bardziej szczegółowo