Współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym"

Transkrypt

1 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw września 2013 r. Współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym Program * DZIEŃ I 16 września 2013 r Rejestracja (Kawa/herbata) Konferencja prasowa z udziałem organizatorów Kongresu - Andrzeja Arendarskiego, Prezesa KIG, - Jerzego Buzka, Premier rządu RP w latach , Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach , - Tadeusza Donocika, Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. - Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, Prezes PARP, - Wilfrieda Martensa, Prezydenta Europejskiej Partii Ludowej, b. Premiera Belgii, - Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera, Ministra Gospodarki, - Józefa Sebesty, Marszałka Województwa Opolskiego, - Mirosława Sekuły, Marszałka Województwa Śląskiego, - Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego Otwarcie Kongresu i wystąpienia powitalne Powitania organizatorów: - Jerzy Buzek, Przewodniczący Komitetu Honorowego - Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Programowej - Tadeusz Donocik, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Powitania współgospodarzy: - Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski - Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego - Piotr Uszok, Prezydent Katowic Wystąpienie inauguracyjne Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Strona1 Moderator: Marek Czyż Sesja inauguracyjna: Ład gospodarczy dla małych i średnich przedsiębiorstw

2 - Wilfried Martens, Prezydent Europejskiej Partii Ludowej, b. Premier Belgii, - Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki, - Jan Vincent-Rostowski, Wicepremier, Minister Finansów, - Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący KE, Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości. Moderator: Jerzy Buzek, Premier rządu RP w latach , Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach Wystąpienia osób z sali prezentujących swoje stanowisko: - Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, - Marek Goliszewski, Prezes Business Center Club, - Gordan Maras, Minister Przedsiębiorczości i Handlu Chorwacji, - Nadezhda Neynsky, Eurodeputowana, Przewodnicząca SME EUROPE przy Europejskiej Partii Ludowej, - Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Lunch I Sesja Plenarna Międzynarodowe Forum Agencji Wsparcia Przedsiębiorczości cz. I Czy kryzys w Europie i na rynkach globalnych zagraża MSP? Wprowadzenie: Joanna Drake, Dyrektor ds. MŚP i Przedsiębiorczości KE Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki - Louis Philippe Dos Santos Costa, Prezes portugalskiej agencji rozwoju przedsiębiorczości, IAPMEI, - Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, - Lyazzat Ibragimova, Prezes agencji rozwoju przedsiębiorczości z Kazachstanu, Entrepreneurship Development Fund ( DAMU ), - Joost van Iersel, przedstawiciel EKES, Komisja Konsultacyjna ds. Przemian Przemysłu, - Bożena Lublińska - Kasprzak, Prezes PARP, - Prof. Witold Orłowski, Przedstawiciele zagranicznych agencji rozwoju Przedsiębiorczości, - Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Moderator: Marek Czyż (partner merytoryczny: PARP; podczas panelu zaprezentowane zostaną premierowe wyniki badania PARP pt. Panel Polskich Przedsiębiorstw dot. skutków spowolnienia gospodarczego dla MŚP w Polsce) Strona Uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnikom badania PARP pt. Panel Polskich Przedsiębiorstw II Sesja Plenarna

3 Przedsiębiorczość jest Kobietą Wprowadzenie: - Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu RP - Jacek Rostowski, Minister Finansów, Wicepremier - Madi Sharma, Przedstawiciel Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego - Prof. Andrzej Blikle, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Prezes Rady Nadzorczej A.Blikle Sp. z o.o, - Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji, - prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, - Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego, - Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, - Elena Kalinina, Rektor Społeczno-Ekonomicznego Instytutu w Sankt Petersburgu, - Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu RP, - Władysław Kosiniak Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej (lub Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej), - Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, - Kazimierz Pazgan, Prezes Zarządu KONSPOL Holding Sp. z o.o., - Michał Polański, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej w PARP, - Aleksandra Przydryga-Gajewska, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, - Hermann Scherer, mówca i ekspert biznesu, - Ewa Synowiec - Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, - Prof. zw. dr hab. Marek Szczepański, Kierownik Zakładu Socjologii Rozwoju, UŚ, - Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej. Moderator: Roman Młodkowski (partner merytoryczny: Fundacja Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet) Uroczyste wręczenie certyfikatów nominacji 100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Zaproszeni Goście: - Stanisław Dąbrowa Wicemarszałek województwa śląskiego Prowadzący: Piotr Karmański III Sesja Plenarna Bezpieczeństwo informacji w MSP. Ochrona informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych, własności intelektualnej i przemysłowej. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. Strona3 - Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP - Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki - Stanisław Koziej - Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

4 - Grzegorz Kuta Dyrektor Biura Ochrony PKP PLK S.A. - Przemysław Ligenza - Prezes Urzędu Dozoru Technicznego - płk Kazimierz Mordaszewski Z-ca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) - Renata Pięta Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach - płk (r) Kazimierz Ślusarczyk były Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Wojciech Rafał Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Moderator Mieczysław Tadeusz Koczkowski- Prezes KSOIN Okrągłe stoły (zamknięte sesje eksperckie) **: Zaklęty krąg niespełnionych szans PPP oraz zamówień publicznych dla MŚP Oferta instytucji otoczenia biznesu a potrzeby MŚP Systemy praktyk i staży studenckich Kształcenie umiejętności na potrzeby dynamicznej gospodarki Wydarzenia towarzyszące Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich Wyjazdowe Posiedzenia Komisji Sejmowych: Posiedzenie Stałej Komisji Sejmowej Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej otwarte dla wszystkich uczestników Posiedzenie Stałej Komisji Sejmowej Komisja ds. Innowacyjności i Nowych Technologii otwarte dla wszystkich uczestników Posiedzenie Stałej Podkomisji Sejmowej ds. innowacyjnej gospodarki i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw otwarte dla wszystkich uczestników Uroczysta promocja książki Europa. Nikt nie mówił, że będzie łatwo autobiografii Wilfrieda Martensa, Przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej i 9-krotnego premiera Belgii Gościa Specjalnego III EKMŚP Strona4 - Prof. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego, - Prof. Jerzy Buzek, Premier rządu RP w latach , Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach , - Raoul Delcorde, Ambasador Belgii w RP, - Wilfried Martens, Prezydent Europejskiej Partii Ludowej, - Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

5 20.00 Uroczyste spotkanie uczestników Kongresu w hotelu Monopol w Katowicach (obowiązują zaproszenia) DZIEŃ II 17 września 2013 r Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja z udziałem Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Rad Regionalnych Izb Gospodarczych. Program sesji Sejmiku Województwa Śląskiego: 1. Otwarcie sesji Sejmiku Andrzej Gościniak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego 2. Wystąpienie wprowadzające - Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, 3. Inicjatywy Unii Europejskiej wzmacniające konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw: - wystąpienie Pana Jerzego Buzka, Premier rządu RP w latach , Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach , 4. Europejski Samorząd terytorialny a gospodarka rola i znaczenie współpracy - wystąpienie Johannesa Hahna, Komisarza Europejskiego ds. Polityki Regionalnej 5. Europejskie modele współpracy samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego: - wystąpienie Pana Andrzeja Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezydenta Eurochambers. 6. Współpraca samorządu terytorialnego wszystkich szczebli z samorządem gospodarczym na przykładzie Województwa Śląskiego propozycje rozwiązań systemowych: - wystąpienie Pana Tadeusza Donocika, Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 7. Wyzwania dla samorządów województw we wspieraniu sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: wystąpienie Pana Mirosława Sekuły, Marszałka Województwa Śląskiego. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - apelu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o samorządzie gospodarczym, - apelu do Parlamentu Europejskiego o rozpoczęcie prac nad projektem zmiany prawa zamówień publicznych. 9. Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz wyróżnień III edycji programu Samorząd, który wspiera MŚP. 10. Zamknięcie sesji Sejmiku. Strona IV Sesja Plenarna Międzynarodowe Forum Agencji Wsparcia Przedsiębiorczości cz. II Efektywne narzędzia wsparcia MSP w warunkach spowolnienia koniunktury Polska, Europa, rynki globalne.

6 Przedstawiciele PARP i zagranicznych agencji rozwoju przedsiębiorczości Moderator: Marek Czyż (partner merytoryczny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) Blok I: godz Sesje panelowe w ramach ścieżek tematycznych**: Współpraca międzynarodowa MSP Współpraca firm sektora MSP z IOB, samorządami i korporacjami Umiejętności i kompetencje w MSP Europejskie systemy podatkowe a polskie rozwiązania Banki spółdzielcze partnerem finansowym MŚP. Dynamiczne zarządzanie kapitałem intelektualnym w kontekście przyszłej wyceny przedsiębiorstwa w wymiarze rynku kapitałowego. E-Gospodarka Przerwa kawowa Nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie. Przyszłość biznesu w nowoczesnych technologiach Design w biznesie V Sesja Plenarna Część 1: Europejska polityka regionalna a rozwój MSP Zaproszeni eksperci - Christian Ardhe, Przedstawiciel EKES, - Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, -Jerzy Buzek, Premier rządu RP w latach , Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach , - Johannes Hahn, Komisarz Europejski ds. Polityki Regionalnej, - Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, - Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki, - Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Moderator: Kamil Durczok Strona Część 2: Forum regionalne - Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz Wiceprezes Eurochambres,

7 - Michael Kern, Dyrektor Generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo- Handlowej, - Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Krzysztof Przybył, Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, członek Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, członek Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, - Jörg Rathmann Dyrektor Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii- Palatynatu, - Jacek Roguła, Przedstawiciel Nadrenii-Palatynatu w Polsce, - Tomasz Tomczykiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki - Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice - Adam Ździebło, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - Przedstawiciele Regionów Europy współpracujących z Polską (m.in. Nord- Pas-de-Calais we Francji) Moderator: Kamil Durczok Blok II: godz Sesje panelowe w ramach ścieżek tematycznych**: Współpraca międzynarodowa MSP Współpraca firm sektora MSP z IOB, samorządami i korporacjami Umiejętności i kompetencje w MSP Europa Wschód I Współpraca gospodarczobiznesowa z: Spółdzielczość jako sposób na wzmocnienie pozycji MŚP na konkurencyjnym rynku. Finansowanie rozwoju i inwestycji w MŚP. Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją, Mołdawia Ukrainą Rozwój lotnictwa biznesowego. Ochrona konkurencji czy konkurentów jak UOKiK może chronić MŚP przed dominantami rynkowymi? Nauka idzie w mały biznes! Postaw na współpracę! Strona Lunch VI Sesja Plenarna Konferencja CeBIT 2013 Roadshow Polska Cz. I Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój innych branż i sektorów gospodarki

8 - Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki - Arkadiusz Lefanowicz, Przewodniczący Fundacji IT Leader Club Polska Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP - Prof. Maria Orłowska, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Przedstawiciel Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej - Przedstawiciel Pracodawców RP - Przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Moderator: Roman Młodkowski, TVN CNBC Cz. II Jakie branże w ramach sektora technologii informacyjnokomunikacyjnych są naprawdę polską specjalnością? - Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki - dr hab. Paweł Węgrzyn, Dyrektor Europejskiej Akademii Gier na Uniwersytecie Jagiellońskim - Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej - Przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji - Przedstawiciel Izby Gospodarki Cyfrowej - Przedstawiciele firm sektora ICT (min. 3) Moderator: Tomasz Bitner, Computerworld (partner merytoryczny sesji: Ministerstwo Gospodarki) Blok III: godz Sesje panelowe w ramach ścieżek tematycznych**: Współpraca międzynarodowa MSP Współpraca firm sektora MSP z IOB, samorządami i korporacjami Umiejętności i kompetencje w MSP Europa Wschód II Współpraca gospodarczobiznesowa z: Rozwój rynku prywatnej opieki medycznej Młody przedsiębiorca w nowoczesnym mieście. Białorusią Kazachstanem Rosją Strona8 Wsparcie polskich MŚP w programach ramowych UE- sukcesy i niewykorzystane szanse. Jak zwiększyć wykorzystanie Marketing i PR w Firmie.

9 programów ramowych przez polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców? Jak MŚP mogą radzić sobie z kryzysem? Wydarzenia towarzyszące Spotkanie z mówcą i ekspertem biznesu Hermannem Schererem Uroczyste spotkanie uczestników Kongresu w zabytkowej kopalni węgla kamiennego GUIDO w Zabrzu (obowiązują zaproszenia) StartUp Mixer organizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Forum Młodych przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania oraz Cudotwórnia Events zapraszają na spotkanie networkingowe dla przedsiębiorców - StartUp Mixer. W programie znajduje się między innymi konkurs na najlepszy pomysł na biznes firm działających w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, wystąpienie eksperta, a także networking część spotkania poświęcona nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami przedsiębiorstw działających w różnych branżach. DZIEŃ III 18 września 2013 r V Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Wizyty gości Kongresu w specjalnych strefach ekonomicznych, parkach naukowo-technologicznych, centrach transferu technologii (w zależności od liczby chętnych osób) Prelekcje dot. wybranych rynków zagranicznych, potencjału gospodarczego wybranych państw oraz przedstawienie możliwości współpracy biznesowej przez gości zagranicznych Strona9 -państwa afrykańskie: Mariusz Baran, Doradca Zarządu ds. Rozwoju Jacobs Polska Sp. z o.o. Dieudonne Mpika, Konsultant ds. biznesu międzynarodowego - Algieria: Abdelkader Khemri, Ambasador Algierskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej -Austria: Jerzy Jędrzejewski, Radca-Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu -Belgia: Sławomir Czarlewski, Ambasador RP w Królestwie Belgii w latach Białoruś: Viktar Gajsionak, Ambasador Białorusi w Polsce -Brazylia: Jorge Geraldo Kardi, Ambasador Brazylii w Rzeczpospolitej Polskiej -Chiny - Hong Kong:

10 Przerwa kawowa Maciej Wilk, Dyrektor Hong Kong Trade Development Council na Polskę -Gruzja: Przedstawiciel Gruzińskiej Krajowej Agencji Inwestycji, -Hiszpania: Stefan Bekir Assanowisz, Prezes Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, Rocio Frutos, Radca Handlowy Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce, -Indie: Monika Kapil Mohta, Ambasador Republiki Indii w RP -Kazachstan: Yerik Utembayev, Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce, -Łotwa: Jerzy Marek Nowakowski, Ambasador RP na Łotwie -Portugalia: Pedro Pereira da Silva, Prezes Polsko- Portugalskiej Izby Gospodarczej, -Rosja: Marek Ociepka, Radca-Minister Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie -Ukraina: Gennady Chizhikov, Prezes Ukraińskiej Izby Przemysłowo Handlowej i Izby Handlowej w Doniecku Andrzej Grabowski, Radca-Minister, Kierownik Wydziału Promocji i Handlu Ambasady RP w Kijowe Indywidualne spotkania B2B dla przedsiębiorców polskich z przedstawicielami instytucji/ organizacji/ firm z wybranych Państw przedstawiciele zaproszonych państw: przedstawiciele państw biorących udział w prelekcjach dotyczących wybranych rynków zagranicznych, oraz Bangladesz, Czechy, Cypr, Irak, Niemcy, Pakistan, Rumunia, Turcja, USA, Wydarzenia towarzyszące Debata pt. Razem Bezpieczni organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Strona Spotkanie przedstawicieli ośrodków Enterprise Europe Network Warsztaty 1 Akademia Marketingu i Sprzedaży Warsztaty 2 Akademia Marketingu i Sprzedaży

11 Warsztaty 3 Akademia Marketingu i Sprzedaży 19 września Wydarzenie towarzyszące Konferencja Integracyjne znaczenie Odry w życiu społecznym i gospodarczym lokalnych społeczności Hotel Hugo, ul. Orkana 14, Sławęcice, Kędzierzyn-Koźle *Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Programie **Szczegółowy opis okrągłych stołów oraz sesji panelowych w ramach ścieżek tematycznych znajduje się na stronie internetowej W ramach III Europejskiego Kongresu MŚP realizowany jest ogólnopolski Program: W ramach III Europejskiego Kongresu MŚP organizowane są tradycyjnie TARGI BIZNES EXPO Rejestracja on-line na stronie internetowej gdzie znajdują się również szczegółowe informacje dot. przedsięwzięcia. Strona11

12 Strona12

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

22 września 10.00-11.30 Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Sala kameralna

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda 14.04.2010 r. (środa) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.20)

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda 31 maja 2010 (poniedziałek) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.15)

Bardziej szczegółowo

Blok tematyczny WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Blok tematyczny WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA X X F O R U M G O S P O D A R C Z E T r a n s g r a n i c z n e w i ę z i s y s t e m o w e - P I E N I Ą D Z 4-5 m a r c a 2 0 1 3 r. T o r u ń H o t e l F i l m a r ( u l. G r u d z i ą d z k a 4 5 )

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE SEKTORY GOSPODARKI KLUCZEM DO NOWOCZESNYCH STRATEGII SAMORZĄDOWYCH

INNOWACYJNE SEKTORY GOSPODARKI KLUCZEM DO NOWOCZESNYCH STRATEGII SAMORZĄDOWYCH Dzień 1, 7 listopada 2012 r. UROCZYSTE OTWARCIE V EUROPEJSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO ŁÓDZKIE 2012 7-8 LISTOPADA 2012 7 listopada 2012 r., godz. 9:00-10:00 andel s Hotel Łódź, sala: BALOWA 2 Tadeusz Mosz

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Blok tematyczny WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

P R O G R A M. Blok tematyczny WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA X X F O R U M G O S P O D A R C Z E T r a n s g r a n i c z n e w i ę z i s y s t e m o w e - P I E N I Ą D Z 4-5 m a r c a 2 0 1 3 r. T o r u ń P R O G R A M SESJA PLENARNA Temat: Transgraniczne więzi

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 Wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Sesja inauguracyjna 10.00-12.00 Uroczyste otwarcie Kongresu Wojciech Kuśpik Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt z dnia 2.07.2012 r. DZIEŃ INAUGURACJI II Europejskiego Kongresu MŚP 24 września 2012 rok Miejsce - Akademia Muzyczna w Katowicach Godz. 10.00 - wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu 22 września Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa 12.00-12.10 Otwarcie i powitanie gości 12.10-12.30 Wystąpienia otwierające 12.30-14.30

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo

Tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe

Tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe Tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe 09:00 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 10:30 Powitanie wtorek 3 grudnia 2013 r. Hotel Gromada w Warszawie ul. 17 Stycznia 32

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2013. 13 maja 2013 r. 10.00-18.00 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Europejski Kongres Gospodarczy 2013. 13 maja 2013 r. 10.00-18.00 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2013 Sesja inauguracyjna 13 maja 2013 r. 10.00-18.00 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 10.00-10.30 Wystąpienia otwierające: Wojciech Kuśpik Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

V Europejski Kongres MŚP. Nauka-Biznes-Samorząd - RAZEM DLA GOSPODARKI

V Europejski Kongres MŚP. Nauka-Biznes-Samorząd - RAZEM DLA GOSPODARKI V Europejski Kongres MŚP 12-14 października 2015r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice Program wstępny, dn.1.06.2015r. Nauka-Biznes-Samorząd - RAZEM DLA GOSPODARKI 1. Sesja Inauguracyjna I część:

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Spis treści 138 Śmieci Elektroniczne: Wyzwania związane z nowym prawem europejskim 121 Śmierć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, były Minister Gospodarki i Integracji Europejskiej Ukrainy

Pierwszy Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, były Minister Gospodarki i Integracji Europejskiej Ukrainy PROGRAM I DZIEŃ 22 KWIETNIA 2009 10:00 14:00 SESJA INAUGURACJA Ukraina, nowe moŝliwości. BIZNES BEZ GRANIC! 10:00 10:30 OFICJALNE OTWARCIE Jacek Piechota Oleg Dubich Robert Kwiatkowski Witold Jabłoński

Bardziej szczegółowo