IOI. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. sinter INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IOI. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. sinter INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA."

Transkrypt

1 SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME sinter cer INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA 2013 Edited by Magdalena Szutkowska IOI Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Krakow 2013

2 CONTENT SPIS TRESCI FOREWORD 9 WSTEP 10 MODERN MATERIALS MANUFACTURING TECHNOLOGY, PROPERTIES, APPLICATION NOWOCZESNE MATERIALY TECHNOLOGIE WYTWARZANIA, WLASCIWOISCI, ZASTOSOWANIA MODELLING PROPERTIES OF MATERIALS USED AS A MATRIX IN DIAMONDIMPREGNATED TOOLS Modelowanie wlasciwosci materialow uzywanychjako matryca w narzedziach diamentowych Joanna BOROWIECKAJAMROZEK, Jan LACHOWSKI 13 SPALENIOWA SYNTEZA SUBMIKRONOWYCH PROSZK6W WEGLIKOAZOTKU TYTANU Combustion synthesis of titanium carbonitride powders Slawomir DYJAK, Malwina WASILEWSKA, Stanistaw CUDZILO 23 NiAl COMPOSITE REINFORCED WITH TiB2 CERAMIC PARTICLES Kompozyt NiAl wzmocniony czasteczkami ceramiki TiB2 PaweJ HYJEK, Iwona SULIMA, Pawet FIGIEL 31 SYNTHESIS AND STUDY OF OPTICAL PROPERTIES OF NANOSTRUCTURES Synteza i badania wlasciwosci optycznych nanostruktur Dominik JAMIOLA, Judyta RECKO, Barbara KORCZYC, Piotr NYGA 43 LMBASED IMAGING AND 3D VISUALIZATION OF ABRASIVE TOOL AND WORKPIECE AFTER THE SCRATCH TEST ON INCOLOY ALLOY 800HT* Obraz z mikroskopu optycznego oraz wizualizacja 3D powierzchni stopu INCOLOY 800HT po tescie zarysowania pojedynczym ziarnem sciernym Wojciech KAPLONEK, Krzysztof NADOLNY 47 ZMODYFIKOWANA METODA KLINA INTERFERENCYJNEGO W BADANIACH PARAMETR6W OPTYCZNYCH W NEMATYCZNYCH MIESZANINACH CTEKLOKRYSTALICZNYCH Modified method of interferencewedge in the study of optical parameters in the nematic liquid crystal Krystian KOWIORSKI, Jerzy K.EDZIERSK.I, Zbigniew RASZEWSKI, Maciej CHRUNIK, Wiktor PIECEK, Marek Andrzej KOJDECKI, Adrian CHLANDA, Jakub HERMAN, Emilia MISZCZYK 59 ANALYSIS OF PRODUCTS FROM THE NITRATION OF 5,11,17,23TETRANITRORESORCINARENE Analiza produktow powstarych w procesie azotowania 5,11,17,23tetranitrorezorcynarenu Rafat LEWCZUK, Mateusz SZALA 69 3

3 BULK NANOSTRUCTURED MATERIALS: PRODUCTION, STRUCTURE, PROPERTIES AND APPLICATION PROSPECTS Materiaty nanostrukturalne o silnym rozdrobnieniu: produkcja, struktura, wlasciwosci i przyszle zastosowania Radik MULYUKOV 79 RAPID SINTER PRESSING DENSIFICATION OF POWDERS IN SECONDS Rapid Sinter Pressing (RSP) zageszczanie proszkow w kilka sekund Erich NEUBAUER, Gottfried KLADLER, Michael KITZMANTEL, Thomas WILFINGER 89 OTRZYMYWANIE, MIKROSTRUKTURA ORAZ WLASCIWOSCI MECHANICZNE KOMPOZYTOW Si>N4GRAFEN Manufacturing microstructure and mechanical properties ofsijn4graphene composites Pawel RUTKOWSKI, Gabriela GORNY, Ludoslaw STOBIERSKI, Dafiusz ZIENTARA, Maciej URBANIK 95 CLAUSIUSMOSSOTTI FORMULA FOR DILUTE PIEZOELECTRIC FIBROUS COMPOSITES Wzor Clausiusa Mossottiego dla piezoelektrycznych kompozytow o rozproszonych wloknach Natalia RYLKO 105 TRIBOCORROSION PROTECTION OF VALVES AND ROTORS USING CERMET LAYERS APPLIED WITH HVOF Ochrona tribokorozyjna zaworow i wirnikow za pomoca warstw z cermetali nakladanych technika HVOF Julio SANCHEZ, Miguel Angel BARBES, Roberto GONZALEZ and Luis Felipe VERDEJA 111 WLASCIWOSCI FIZYCZNE NOWYCH DEDYKOWANYCH SPOIW CERAMICZNYCH DO SCIERNIC SUPERTWARDYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROBKI NARZ^DZI KOMPOZYTOWYCH Z DDCCIBNDCC The physical properties of new dedicated vitrified bonds for superhard tools assigned for DDCC or BNDCC composites machining Barbara STANIEWICZBRUDNIK. Elzbieta BACZEK, Wlodzimierz WILK, Grzegorz SKRABALAK 119 INFLUENCE OF SINTERING TECHNIQUES ON THE PROPERTIES OF METALCERAMIC COMPOSITES Wptyw technik spiekania na wlasciwosci kompozytow metalowoceramicznych lwona SULIMA, Pawel HYJEK, Pawel FIGIEL 129 USING OF THE TERNARY CARBIDES PHASES FROM THE HfSnC AND TiGeC SYSTEMS IN CERAMIC MATERIALS Wykorzystanie trojskladnikowej fazy weglikowej z systemow HfSnC i TiGeC w materiatach ceramicznych Magdalena SZUTKOWSKA, Lucyna JAWORSKA, Ludoslaw STOBIERSKI, Piotr KLIMCZYK, Andrzej KALINKA 141 SYNTEZA KOMPLEKSOWA METODA ZOLZEL KOMPOZYTOW ZrO,, Ti02, SiO, NA BAZIE TLENKOW WOLFRAMU JAKO POTENCJALNYCH MATERIALOW DO WYPELNIENIA KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNEJ W GENERATORZE RADIONUKLIDOWYM I8!,W/188 Re Synthesis of nanocomposites WO3 (doped ZrO:, TiOi, SiOi) by complex sol materials for '"'W/'^Re generator columns gel process as potential filling Danuta WAWSZCZAK, Wieslawa LADA, Andrzej DEPTULA, Edward ILLER, Magdalena MILKOWSKA 151 ABSTRACTS / STRESZCZENIA MITIGATING HIGH THERMAL EXPANSIVITIES OF CERAMICS BY SINTERING WITH ADDITIVES Zmniejszanie rozszerzalnosci cieplnej materialow ceramicznych w procesie spiekania z dodatkami Mikael ABOVYAN, Witold BROSTOW, James GEODAKYAN, Aram KOSTANYAN, Piotr RUSEK 165 THERMAL SHOCK RESISTANT CERAMICS Ceramika odporna na szok termiczny Mikael ABOVYAN, Witold BROSTOW, James GEODAKYAN, Aram KOSTANYAN 167 4

4 Ca3(P04)2 IMPLICATIONS BONE REGENERATIVE CaSi03 OF POROUS AND NONPOROUS MATERIALS Ca3(P04)2 SYSTEM. A COMPARATIVE OF IN VIVO BEHAVIOUR UMad CaSi03 regenerujacy kosci. Porownanie zachowania in vivo" materialow porowatych i nieporowatych Antonio H. de AZA MOYA, Raul GARCIA CARRODEGUAS, Maria del Pilar PENA CASTRO, Miguel A. RODRiGUEZ 169 STUDY OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS IN THE NANOSCALE USING ATOMIC FORCE MICROSCOPY Badanie wlasciwosci mechanicznych materialow w nanoskali z zastosowaniem mikroskopu sil atomowych Adrian CHLANDA; Janusz REBIS; Ewa KIJENSKA; Katarzyna ZALEWSKAWIERZBICKA; Michal J. WOZNIAK; Krzysztof ROZNIATOWSKI; Krzysztof J. KURZYDLOWSKI 171 USABILITY OF LUDWIGSON AND VOCE MODEL TO DESCRIBE WORK HARDENING CURVES OF HPHT SINTERED METAL MATRIX COMPOSITES Zastosowanie modelu Ludwigsona i Voce do opisu krzywych hartowania dla kompozytow 0 osnowie metalowej spiekanych metodq HPHT Pawel KURTYKA, lwona SULIMA 173 TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF CERAMIC SLURRIES BASED ON YTTRIUM (III) OXIDE FOR MANUFACTURING PRIME COAT ON CERAMIC SHELL MOLDS Badanie wlasciwosci mas lejnych wykonanych na bazie tlenku itru stosowanych do budowy warstw przymodelowych ceramicznych form odlewniczych. Marcin MALEK, Pawel WISNIEWSKI, Hubert MATYSIAK, Krzysztof Jan KURZYDLOWSKI 175 REPRESENTATIVE VOLUME ELEMENT Reprezentatywna elementarna objetosc Vladimir MITYUSHEV 177 MICROSTRUCTURE OF ALUMINA WITH GRAPHENE ADDITIONS COMPACTS OBTAINED USING MECHANICAL MILLING AND SPARK PLASMA SINTERING Mikrostrukrura spiekow tlenku glinu z dodatkiem grafenu otrzymywanych metodq mielenia mechanicznego 1 spiekania SPS Jerzy MORGIEL, Lucyna JAWORSKA, Lukasz MAJOR, Piotr KLIMCZYK 179 PREPARATION OF SILVER NANOSTRUCTURES BY NANOSPHERE LITHOGRAPHY Przygotowanie nanostruktur srebra metodq litografii nanosferycznej Judyta RECKO, Marek STEFANIAK, Jozef FIRAK, Piotr NYGA 181 GB CHEMISTRY OF SILICON NITRIDE BASED NANOCOMPOSITES TO MECHANICAL, TRIBOLOGICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Chemia granic miedzyziarnowych w nanokompozytach na bazie azotku krzemu wptyw na wlasciwosci mechaniczne, tribologiczne i chemiczne Pavol SAJGALIK, Zoltan LENCES, Miroslav HNATKO, Marian GALL, Jan DUSZA, Peter TATARKO.Zdenek CHLUP 183 CONSOLIDATION OF MICRO AND NANOCRYSTALLINE SiC UNDER HIGH PRESSURE Spiekanie mikro i nanokrystalicznego SiC pod wysokim cisnieniem Vladimir S. URBANOV1CH, Rostislav A. ANDRIEVSKJ, Lucyna JAWORSKA, Piotr KLIMCZYK, Branko MATOVIC, Snezana BOSKOVIC, Dusan BUCEVAC, Nataliya V. SHIP1LO, Larisa V. SUDNIK, Ludmila V. MARKOVA, Vladimir S. NISS 185 INNOVATIVE, UNCONVENTIONAL AND HYBRID MANUFACTURING METHODS INNOWACYJNE, NIEKONWENCJONALNE I HYBRYDOWE METODY WYTWARZANIA TR1BOLOGY OF TOOL STEELS: EFFECTS OF BURNISHING AND NITRIDING Tribologia stali narzedziowych: wplyw nagniatania i azotowania Witold BROSTOW, Kazimierz CZECHOWSKI, Piotr RUSEK, Daniel TOBOLA, lwona WRONSKA 189 5

5 NARZEDZIA, DOBOR TOOLS, WYBRANE ASPEKTY NAGNIATANIA TOCZNEGO POWIERZCHNI FREZOWANYCH Selected aspects of ball humishing process of milled surfaces Janusz KALISZ, Lukasz JANCZEWSKI, Kazimierz CZECHOWSKI, Waldemar POLOWSKI 201 BADANIE POTENCJALU SKRAWNEGO WYSOKOCISNIENIOWEGO STRUMIEN1A WODNOSCIERNEGO NA PRZYKtADZIE CIECIA SZKLA Cutting potential of highpressure abrasive waterjet testing during glass cutting process Ryszard KOT, Rafal KUDELSKJ 213 USING A CURRENT SOURCE AS A GENERATOR FOR THE SPARK EROSION PROCESS Zastosowanie zrodla pradowego jako generatora dla procesu elektroerozji Wojciech MYSINSKI 225 COMPUTER AIDING OF PROCESSES AND PRODUCTS KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESOW I PRODUKTOW THREEDIMENSIONAL MODELING OF SURFACE ROUGHNESS IN MACHINED BARS OF SINTERED STEEL Modelowanie 3D chropowatosci powierzchni obrobionych pretow ze stali proszkowej Eduardo AGUILERAGOMEZ, Hector PLASCENCIAMORA, Elias R. LEDESMAOROZCO, Alberto SALDANAROBLES,Noe SALDANAROBLES, Guillermo NEGRETEROMERO 239 MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA SYSTEMOW CAE W ROZWIAZYWANIU ZAGADNIEN NAGNIATANIA PO FREZOWANIU NA PRZYKLADZIE SYSTEMU ANSYS WORKBENCH Applicability studies of CAE systems for solving of burnishing modeling problems of milled surfaces on the example of ANSYS WORKBENCH Zbigniew MACHYNIA, Janusz KALISZ, Lukasz JANCZEWSKI, Andrzej CZERWINSKI 251 OBR6BKA K6L ZEBATYCH WSPOMAGANA LabVIEW Helical gears machining process supported by LabVIEWem'uomzrA Rafaf TALAR, Marcin ROSINSKI, Bartosz SAKOWICZ, Grzegorz SKRABALAK 265 CUTTING AND ABRASIVE MACHINING OBROBKA WI6ROWA I SCIERNA TOOL MATERIALS, TECHNOLOGIES MATERIALY NARZEDZIOWE, TECHNOLOGIE BADANIA PROCESU SZLIFOWANIA CERAMICZNYCH PLYTEK SKRAWAJ^CYCH W WARUNKACH PLASTYCZNEGO PLYNIECIA Research on the grinding process of ceramic cutting plates in the condition of plastic creep Wojciech MUSIAL Mariola CHOROMANSKA 279 PROBLEMS IN THE INTERNAL CYLINDRICAL GRINDING USING WHEELS BUILD OF MICROCRYSTALLINE SINTERED CORUNDUM AND VITRIFIED BOND Zagadnienia szlifowania wewnetrznych powierzchni walcowych sciernica ze spiekanego mikrokrystalicznego korundu ze spoiwem ceramicznym. Krzysztof NADOLNY 291 OBROBKA SKRAWANIEM STOP6W TYTANU MATERIALU OSTRZA Machining of titanium alloys choice of cutting tool material Jerzy STOS, Iwona WRONSKA, Kazimierz CZECHOWSKI, Daniel TOBOLA 303 BADANIA PROCESU TOCZENIA WEGLIKOW SPIEKANYCH NARZEDZIAMIZ PCD Research of sintered carbides turning with PCD tools Wojciech ZEBALA, Robert KOWALCZYK 315 6

6 METODY METROLOGY METHODS AND MEASURING EQUIPMENT METROLOGIA I PRZYRZADY POMIAROWE ZNACZEN1E WPLYWU USTAWIENIA MIERZONEGO ELEMENTU NA WYNIKI POMIAR6W WYBRANYCH PARAMETROW SGP POWIERZCHNITEKSTUROWANYCH Importance of measurement direction on the textured surface topography parameters Andrzej DZIERWA 329 WPLYW WIELKOSCI POLA POMIAROWEGO I GESTOSCI SKANOWANIA NA WARTOSCI PARAMETROW CHROPOWATOSCI POWIERZCHNI O CHARAKTERZE UKIERUNKOWANYM I NIEUK.IERUNKOWANYM Influence of measurement area and scanning density on values of roughness parameters for surface with targeted and untargeted character Aneta LETOCHA, Tatiana MILLER, KrzysztofGAJDA 341 WYBRANE ZAGADNIENIA POMIARU ULTRADZWIEKOWYCH OSCYLACJI SCIERNIC CZUJNIKAMI WIROPRADOWYMI Selected issues of measurements of grinding tools ultrasonic oscillations with eddy current sensors Roman WDOWIK, Janusz PORZYCKJ 355 1NDEK.S AUTOROW Authors Index 367 7

INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. edited by Lucyna Jaworska. ioi

INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. edited by Lucyna Jaworska. ioi INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA edited by Lucyna Jaworska ioi Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Krakow 2011 CONTENT SPIS TRESCI FOREWORD WstQp 9 JUBILEUSZ

Bardziej szczegółowo

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga,

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R. 34-2013 SPIS TREŚCI nr 1(191) 2 STRESZCZENIA ABSTRACTS 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz

Bardziej szczegółowo

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji Adres do korespondencji 8 Konferencja Naukowa Inżynieria Powierzchni 2011 Surface Engineering 2011 PROGRAM KONFERENCJI Częstochowa / Wisła Jawornik Hotel Stok 20 23 września 2011 8 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

Literatura do artykułów 1.-5.

Literatura do artykułów 1.-5. Open Access Library Annal V 2015 Issue 1 Literatura do artykułów 1.-5. 1. L.A. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, Wydanie II

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

Literatura. 270 A.D. Dobrza ska-danikiewicz. Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Literatura. 270 A.D. Dobrza ska-danikiewicz. Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Literatura 1. European Commission, Communication from the Commission EUROPE 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.3.2010, http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 POLITECHNIKA LUBELSKA PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 Lublin 2005 Opracowanie redakcyjne i skład: Hanna Celoch, Maria Karwat, Stanisława Pietrzyk Dokumentacja prac: Janina Kocaj

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 3 Porównanie cząstkowych modeli parametrycznych w zadaniu detekcji uszkodzeń sieci gazowej / Michał Syfert,

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU KSIĘGA ABSTRAKTÓW ISBN 978-83-7789-302-9 Copyright

Bardziej szczegółowo

IMAPS 2014 Conference Programme:

IMAPS 2014 Conference Programme: Sunday 21.09: 15 00 Reception 19 00 21 00 Dinner 20 00 IMAPS Poland Board Meeting Monday 22.09: IMAPS 2014 Conference Programme: 7 00 9 00 Reception 9 00 9 15 Conference Opening 9 20 10 50 Plenary session

Bardziej szczegółowo

BENDING FORCE AND SPRINGBACK CHARACTERISTICS OF THE TAILOR-WELDED 18G2A-E355 STEEL STRIPS

BENDING FORCE AND SPRINGBACK CHARACTERISTICS OF THE TAILOR-WELDED 18G2A-E355 STEEL STRIPS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 284 Mechanika z. 84 (4/12) 2012 STRESZCZENIA Paweł FROŃ REMET S.A., Stalowa Wola Feliks STACHOWICZ Rzeszow University of Technology BENDING FORCE AND SPRINGBACK

Bardziej szczegółowo

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. Książki

Dorobek naukowy. Książki e-mail:blazej.balasz@tu.koszalin.pl Dorobek naukowy Książki [współautor: T. Królikowski, W. Susłow, A. Wandycz], Arkusze kalkulacyjne. Koszalin 2008. [współautor: T. Królikowski, W. Susłow, A. Wandycz],

Bardziej szczegółowo

Number 120 Numer 120 Volume XVI Rok XVI JULY 2013 LIPIEC 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 120 Numer 120 Volume XVI Rok XVI JULY 2013 LIPIEC 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 SPIS TREŚCI nr 1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2 Od redakcji Komentarze 5 Trzecia rewolucja przemysłowa / Ludwik Bednarz 10 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO STOPU CoCr NA PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI PO FREZOWANIU

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO STOPU CoCr NA PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI PO FREZOWANIU DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.483 Dr inż. Dariusz GRZESIAK, dr inż. Daniel GROCHAŁA (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny): IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Wynalazczości INTARG 25-26 czerwca 2015 Kraków

Międzynarodowe Targi Wynalazczości INTARG 25-26 czerwca 2015 Kraków Międzynarodowe Targi Wynalazczości INTARG 25-26 czerwca 2015 Kraków Nr Nazwa instytucji Tytuł wynalazku Autorzy 1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Zintegrowany system budowy planów Dariusz Wróblewski

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka dorobku naukowego

Charakterystyka dorobku naukowego Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak Charakterystyka dorobku naukowego Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, wk5@tu.koszalin.pl Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, lat 69, absolwent Politechniki

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA INSTYTUT ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom XLVIII Numer 1 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. JERZY J. SOBCZAK: Od Redakcji... LUDMIL DRENCHEV, JERZY J. SOBCZAK: Sterowanie strukturą w hipotetycznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI MECHANIK 2/2015 ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI ANALYSIS OF CUTTING FORCES COMPONENTS AND SURFACE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I WYSTĄPIEŃ, PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ITME W 2012 ROKU

WYKAZ PUBLIKACJI I WYSTĄPIEŃ, PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ITME W 2012 ROKU INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH SO Ośrodek Informacji Naukowej i Technicznej ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa Tel. 22 835 30 41/9 w. 108, 129, 498 e-mail: ointe@itme.edu.pl Joanna.Suska@itme.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH, I PATENTÓW UKIERUNKOWANYCH NA ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH, I PATENTÓW UKIERUNKOWANYCH NA ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH, I PATENTÓW UKIERUNKOWANYCH NA ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE WYKAZ PUBLIKACJI 1. Kacalak W.: On performance testing of grinding wheels. Materiały

Bardziej szczegółowo

Emotion Recognition for Affect Aware Video Games. Application of 3D virtual city models in urban analyses of tall buildings

Emotion Recognition for Affect Aware Video Games. Application of 3D virtual city models in urban analyses of tall buildings No. ID Acronym Project Promoter Project Title Programme area 1. 210629 ERAAVG 2. 210775 2TaLL 3. 205110 INDIPATH 4. 209673 NanomatCap 5. 205627 MoSpeSil 6. 207659 FOTOKATAL 7. 209804 WETFLOD 8. 209820

Bardziej szczegółowo

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2010 and 2011

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2010 and 2011 JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT General information for years 2010 and 2011 1 CONTENTS Introduction 3 Research groups and laboratories

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka dorobku naukowego

Charakterystyka dorobku naukowego . dr hab. inż. Wojciech Kacalak Charakterystyka dorobku naukowego Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, wk5@tu.koszalin.pl Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, lat 67, absolwent Politechniki Łódzkiej(1970).

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

[Engineering of Biomaterials 35-36, (2004) 9-12]

[Engineering of Biomaterials 35-36, (2004) 9-12] BIOCOMPATIBILITY OF THIN LAYERS Frank Hollstein*, Miroslav Červinka**, Petr Louda***, Irena Šubrtová*** *TECHNO-COAT Zittau GmbH, Hirschfelder Ring 1, D-02763 Zittau, Germany **Lékařská fakulta UK, Šimkova

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 52-2011

ELEKTRONIKA R. 52-2011 ELEKTRONIKA R. 52-2011 SPIS TREŚCI nr 1 9 Od monotonii do stereofonii wielokanałowej / Z. Kulka From mono to surround sound 16 Metody wizualizacji przepływu dźwięku w polu źródeł rzeczywistych / S. Weyna

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 54-2013

ELEKTRONIKA R. 54-2013 ELEKTRONIKA R. 54-2013 SPIS TREŚCI nr 1 7 Wytwarzanie warstw wieloskładnikowych metodą rozpylania magnetronowego / B. Adamiak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak, A. Szatkowski, M. Lis,

Bardziej szczegółowo

Niespotykana trwałość ostrza

Niespotykana trwałość ostrza Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2013 Inveio Uni-directional crystal orientation

Bardziej szczegółowo