Prezentacja CCB i projektu Gantry. Przegląd IFJ PAN, stycznia Paweł Olko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja CCB i projektu Gantry. Przegląd IFJ PAN, 27-28 stycznia 2014. Paweł Olko"

Transkrypt

1 Prezentacja CCB i projektu Gantry Przegląd IFJ PAN, stycznia 2014 Paweł Olko Cyklotronowe Bronowice

2 Schemat organizacyjny CCB Cyklotronowe Bronowice

3 CCB w planie zadaniowym IFJ PAN Temat 4. BADANIA INTRDYSCYPLINARNE I STOSOWANE zadanie 9. Dozymetria luminescencyjna w pomiarach promieniowania jonizującego zadanie 11. Wykorzystanie wiązek protonowych cyklotronu Proteus C235 do badań w dziedzinie fizyki jądrowej, fizyki radiacyjnej, radiobiologii oraz do radioterapii protonowej. zadanie 12. Rozwój metod związanych z radioterapią protonową oraz prowadzenie radioterapii protonowej nowotworów oka z wykorzystaniem cyklotronu AIC-144. Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE zadanie 2. Modernizacja i eksploatacja cyklotronu AIC-144 dla potrzeb terapii hadronowej. Zadanie 4. Eksperymenty Narodowego Laboratorium Cyklotronowego (NLC). Cyklotronowe Bronowice

4 Statystyka zatrudnienia (pracownicy + doktoranci) RAZEM: 61 Liczba osób zatrudnionych - 54 Liczba doktorantów - 7 W tym z: - Tytułem profesora : 2 - Stopniem dr hab. : 3 - Stopniem dr : 8 7 Cyklotronowe Bronowice

5 Wyniki działalności naukowej Publikacje filadelfijskie : 65 Konferencje: - 2 (międzynarodowe) - 3 (krajowe) Habilitacje : - P. Bilski - M. Budzanowskiego (praca w LADIS) - B. Marczewska Doktoraty: - W. Gieszczyk - L. Grzanka - M. Korcyl - B. Obryk (praca w LADIS) - L. Stolarczyk Cyklotronowe Bronowice

6 Realizowane projekty inwestycyjne czerwiec 2009 grudzień 2010 lipiec 2013 październik 2013 Podpisanie umowy IFJ PAN z MNiSW na realizację projektu NCRH Cyklotronowe Bronowice (NCRH CCB) na kwotę 117 mln zł (budynek, cyklotron) termin realizacji: Podpisanie umowy IFJ PAN z MNiSW na realizację projektu POIG (79 mln zł) Cyklotronowe Bronowice- stanowisko Gantry-1 termin realizacji: Rozszerzenie projektu o budowę Gantry-2 (65 mln zł) termin realizacji Podpisanie umowy z IBA o realizację Gantry-2 Cyklotronowe Bronowice

7 Narodowe Radioterapii Hadronowej Cyklotron C-235 testy akceptacyjne zakończone Cyklotronowe Bronowice

8 Narodowe Radioterapii Hadronowej Odbiory budynku NCRH CCB Wykonawca budynku NCRH CCB STRABAG Polska Kierownik projektu mgr inż. Janusz Siekierka Zespół inspektorów nadzoru z firmy EKOCENTRUM: Kierownik projektu mgr inż. Tomasz Gołębiowski Dział Utrzymania i Eksploatacji IFJ PAN: mgr inż. Bartłomiej Stachniak - Usterki usunięte do stycznia 2013 roku - Gwarancja na budynek 3 lata Cyklotronowe Bronowice

9 Harmonogram projektów NCRH-CCB i NCRH-Gantry umowa z MNiSW na finansowanie fazy I umowa z IBA na realizację fazy I umowa z MNiSW na finansowanie fazy II wmurowanie aktu erekcyjnego instalacja cyklotronu rozpoczęcie pracy C-235 dla eksperymentów z fizyki instalacja gantry testy akceptacyjne gantry testy akceptacyjne gantry terapia pierwszego pacjenta 2015/2016 Cyklotronowe Bronowice

10 Narodowe Radioterapii Hadronowej - stanowisko gantry część realizowana przez IBA Dostawa stanowiska GANTRY wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i budowlaną Dostawa stanowiska GANTRY-2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i budowlaną Stanowisko Gantry Głowica umożliwiającą dostarczenie aktywnej wiązki skanującej w objętości (active volume scanning) z zastosowaniem techniki skanowania punktowego (spotscanning) Wiązka protonowa dostarczaną z cyklotronu Proteus C- 235, z wykorzystaniem selektora energii tego cyklotronu odpowiadającej zasięgowi w wodzie od 4 g cm -2 do 32 g cm -2 Technika skanowania umożliwia wielokrotne przemiatanie wiązki w napromienianej płaszczyźnie tzw. repainting oraz wielokrotne przemiatanie w napromienianej objętości (volumetric repaiting) σ = 3 mm ±20% σ = 9 mm ±20% dla energii wiązki odpowiadającej zasięgowi 32 g cm -2 Maksymalne objętość napromieniania 40x30x40 cm 3 Cyklotronowe Bronowice

11 Narodowe Radioterapii Hadronowej - stanowisko gantry część realizowana przez Z64 Zadania: sterowanie wiązkę dla hali eksperymentalnej instalacja anestezjologiczna tomograf komputerowy dozymetria pacjenta system planowania leczenia weryfikacja pozycji pacjenta oprogramowanie dla terapii oka Cyklotronowe Bronowice

12 Narodowe Radioterapii Hadronowej - stanowisko gantry część realizowana przez Z64 Zadania: sterowanie wiązkę dla hali eksperymentalnej instalacja anestezjologiczna tomograf komputerowy Zrealizowane Aplikacja BSS Client Cyklotron Proteus C-235 dozymetria pacjenta system planowania leczenia weryfikacja pozycji pacjenta oprogramowanie dla terapii oka Stanowisko terapii oka Hala eksperymentalna Cyklotronowe Bronowice

13 Narodowe Radioterapii Hadronowej - stanowisko gantry część realizowana przez Z64 Zadania: Zrealizowane sterowanie wiązkę dla hali eksperymentalnej instalacja anestezjologiczna tomograf komputerowy dozymetria pacjenta system planowania leczenia weryfikacja pozycji pacjenta Pokój znieczuleń Pokój wybudzeń oprogramowanie dla terapii oka Cyklotronowe Bronowice

14 Narodowe Radioterapii Hadronowej - stanowisko gantry część realizowana przez Z64 Zadania: Wprowadzono do praktyki klinicznej sterowanie wiązkę dla hali eksperymentalnej instalacja anestezjologiczna tomograf komputerowy dozymetria pacjenta system planowania leczenia weryfikacja pozycji pacjenta oprogramowanie dla terapii oka Cyklotronowe Bronowice

15 Zespół Samodzielnej Pracowni Gantry Cyklotronowe Bronowice Samodzielna Pracownia Gantry (NZ64) Tomasz Kajdrowicz - kierownik Marzena Bakoniak Robert Kos Aleksander Krempa Artur Krempa Katarzyna Skowrońska Doktoranci: Dominika Kędzierska Anna Kozera

16 Program przeglądu 1. Paweł Olko Prezentacja CCB i projekt GANTRY 2. Prof. dr hab. Michael Waligórski - "Modelowanie radiobiologiczne wiązek jonowych dla radioterapii" 3. dr inż. Barbara Michalec - "Dozymetria EPR/alaninowa na potrzeby radioterapii protonowej" 4. dr inż. Jan Swakoń - "Radioterapia protonowa nowotworów oka w IFJ PAN, budowa stanowiska radioterapii protonowej w ramach projektu CCB NCRH" 5. dr hab. Barbara Marczewska - "Uruchomienie stanowiska do wytwarzania kryształów w wysokich temperaturach metodą micro-pullingdown" 6. dr Mariusz Kłosowski - "Rozróżnienie ekspozycji statycznej i dynamicznej w dozymetrii indywidualnej metodą TL" 7. dr hab. Paweł Bilski - "Detektory termoluminescencyjne w pomiarach promieniowania kosmicznego i akceleratorowych wiązek jonów" 8. mgr inż. Krzysztof Daniel Prezentacja Działu Cyklotronu Proteus C mgr Jacek Sulikowski Prezentacja Działu Cyklotronu AIC-144 Cyklotronowe Bronowice

17 Modelowanie radiobiologiczne wiązek jonowych dla radioterapii Leszek Grzanka, Marta Korcyl, Michael Waligórski, Gantry CCB Grudzień 2013 Cyklotronowe Bronowice Zakład NZ 61

18 Modelowanie radiobiologiczne wiązek jonowych dla radioterapii W radioterapii jonowej zmiana nowotworowa (obszar tarczowy) pacjenta podlega napromienieniu wiązką protonów lub jonów węgla o energii ok. 250 MeV/u. W oparciu o fenomenologiczny model radiobiologiczny struktury śladu (tzw. model Katza) opracowany został podstawowy moduł systemu planowania leczenia dla radioterapii jonami węgla uwzględniający transport wiązki przez ośrodek (wodę) oraz aspekty radiobiologiczne, gdzie komórki nowotworowe reprezentowane są przez komórki hodowane in vitro, opisywane parametrami tego modelu. Kraft (2005) Cyklotronowe Bronowice Zakład NZ 61

19 W planowaniu leczenia jonami węgla trzeba uwzględnić: Zasięg i rozszerzenie wiązki Rozkład przeżywalności RBE i OER Czynniki te uwzględnić należy zarówno w wiązce pierwotnej jak i w polu jonów wtórnych powstałych w wyniku oddziaływania superpozycji wiązek pierwotnych z ośrodkiem. Cyklotronowe Bronowice Zakład NZ 61

20 Rozkłady dawki i fluencji z głębokością dla wiązki C-12 w wodzie Cyklotronowe Bronowice Aby obliczyć za pomocą modelu Katza rozkład przeżywalności z głębokością, nie wystarcza znajomość rozkładu dawki. Konieczna jest także znajomość rozkładów fluencji i energii cząstek pierwotnych i wtórnych z głębokością. Rozkłady te wykorzystuje się w obliczeniach modelowych, gdzie superpozycja efektów od poszczególnych jonów zachodzi w sposób nieliniowy. Obliczone metodą Monte Carlo rozkłady dawek i widm energetycznych i fluencji cząstek pierwotnych i wtórnych dla monoenergetycznych wiązek jonów węgla o energiach od MeV/u zebrano w postaci bazy danych i opracowano algorytm interpolujący te dane z głębokością. Zakład NZ 61

21 Opracowanie odwrotnego algorytmu optymalizacyjnego A B C Do obliczeń wybrano układ komórkowy CHO, dla którego parametry modelu Katza wynoszą: m=2.31; D 0 =1.69 Gy; σ 0 = m 2 ; κ= 1693 Stosując algorytm optymalizacyjny L-BFGS-B znaleziono taką superpozycję 49 wiązek C-12 o takich energiach i fluencjach wlotowych (C), aby uzyskać przeżywalność 20% w przedziale głębokości 8-12 cm (B). Uzyskany w ten sposób optymalny rozkład dawki z głębokością od superpozycji tych wiązek ilustruje wykres (A). Uzyskano dobrą zgodność z opublikowanymi danymi doświadczalnymi oraz wynikami obliczeń systemu planowania leczenia opartego na modelu LEM, opracowanego przez grupę prof. G. Krafta w GSI Darmstadt. Cyklotronowe Bronowice Zakład NZ 61

22 Zgodność wyników TST-LEM, Kontynuacja Przedmiotem rozprawy doktorskiej Marty Korcyl (2012) był przegląd i modyfikacja modelu Katza. Przedstawione tu wyniki były przedmiotem rozprawy doktorskiej Leszka Grzanki (2013). Wyniki były referowane na konferencjach, publikacje w toku. Kontynuacja w toku. Cyklotronowe Bronowice Zakład NZ 61

23 Wnioski: 1. Opracowano podstawowy (1-wymiarowy) moduł systemu planowania leczenia oparty na modelu struktury śladu (modelu Katza), w którym metodą optymalizacji odwrotnej możliwe jest zadanie bezpośrednio rozkładu przeżywalności w obszarze tarczowym z uwzględnieniem właściwości radiobiologicznych układu komórkowego (RBE, OER). 2. Uzyskano zadowalającą zgodność wyników obliczeń z danymi doświadczalnymi oraz opublikowanymi wynikami obliczeń wykonanych za pomocą innego modelu (LEM). 3. Ze względu na analityczny i parametryczny charakter modelu Katza, zaproponowana metoda obliczeniowa jest znacznie wydajniejsza od obliczeń LEM, co pozwala na zastosowanie jej w pełnym (3-D) systemie planowania leczenia. 4. Praca ma charakter rozwojowy, publikacje w toku. Cyklotronowe Bronowice Zakład NZ 61

24 Fot. Krzysztof Sordyl Dozymetria EPR/alaninowa terapeutycznych wiązek jonowych FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej POMOST granty powrotowe Granty dla rodziców-naukowców ułatwiające powrót do pracy badawczej po przerwie związanej z opieką nad małymi dziećmi Barbara Michalec Cyklotronowe Bronowice Zakład NZ 62

25 Spektrometr EPR Bruker ESP 300E Spektrometr Bruker ESP 300E Upgrade spektrometru: chłodzenie spektrometru w układzie zamkniętym system akwizycji danych dla spektrometru pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego Microware OS9 konwersja danych do formatu binarnego system monitorujący pracę spektrometru kopia zapasową systemu operacyjnego spektrometru prace konserwatorskie Cyklotronowe Bronowice

26 Detektory alaninowe. Własności. Cyklotronowe Bronowice Detektory komercyjnie dostępne samodzielnie wytwarzane niedestrukcyjny odczyt Opracowano: metodyka odczytu sposób interpretacji wyników Zbadano: liniowość odpowiedzi - krzywe kalibracji fading wydajność względna odpowiedź w BP i SOBP pomiary porównawcze (TL, komory joinizacyjne) Michalec et al.(2012) Alanine dosimetry of 60 MeV proton beam preliminary results. Nukleonika 57(4),pp Sowa et al. (2012) Dosimetric characteristics of active solid state detectors in a 60 MeV proton radiotherapy beam. Nukleonika, 57(4), pp

27 D iso /D entr (-) QA i QC dla radioterapii protonowej oka. Archiwizacja dawek. Pastylki alaninowe umieszczone na wewnętrznej stronie kolimatora Obraz wiązki w izocentrum - alanina na kolimatorze (2D TL) D iso Dentr 0.027M 0.26 D iso dawka w izocentrum (Gy) D entr dawka wlotowa (Gy) M modulacja (mm) Modulacja (mm) Mierzwinska, G., Michalec, B., Oglodek, I., Petelenz, B., Waligórski M. (2014) Alanine/EPR dosimetry as a potential tool for quality asuurance in proton beam radiotherapy. Romanian Reports in Physics, Vol. 66, No. 1 SUBMITTED: Michalec, B., Mierzwinska, G., Ptaszkiewicz, M., Sowa, U., Stolarczyk, L., Weber, A. Applicability of EPR/alanine dosimetry for quality assurance in proton eye radiotherapy. REALIZOWANY OBECNIE DOKTORAT: Mierzwińska, G. Opracowanie systemu dozymetrii alaninowej wiązek hadronowych dla celów klinicznych Cyklotronowe Bronowice

28 Weryfikacja rozkładu dawki w fantomie oka Fantom oka do napromieniania alaniny Napromienianie alaniny w fantomie oka Plan napromieniania (EOPP) ; zaznaczone pozycje detektorów alaninowych SUBMITTED: Michalec, B., Ptaszkiewicz, M., Mierzwinska, G., Dąbrowska, J., Sowa, U., Majgier, R. The comparison of the proton dose distribution calculated with the treatment planning system and measured with alanine detectors in the eye phantom irradiated in the therapeutic conditions. Cyklotronowe Bronowice Rozkład dawki w fantomie oka napromienianiym w warunkach terapeutycznych, zmierzony detektorami alaninowymi

29 Grant Dozymetria EPR/alaninowa terapeutycznych wiązek jonowych o wartości PLN PLN (część projektowa) PLN (część stypendialna) realizowany był od do w ramach programu POMOST wdrażanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Uczestnicy grantu: B. Michalec, P. Olko, J. Swakoń, T. Nowak, M. Ptaszkiewicz, E. Banaś, J. Dąbrowska, L. Stolarczyk, P. Topolski Współpraca: B. Ciesielski (GUM), A. Weber (HZ), P. Fattibene (ISS), H. Khoury (UFPE), M. Elas (UJ), J. Borgensztajn (UZ), A. Oleś (UJ), J. Kozioł (UJ) Doktoranci: U. Sowa, G. Mierzwińska Magistranci: G. Mierzwińska, I. Ogłodek, R. Majgier Program POMOST w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków strukturalnych w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki POIG Cyklotronowe Bronowice

30 4 publikacje + 2 w trakcie recenzji Michalec, B., Mierzwińska, G., Sowa, U., Nowak, T., Ptaszkiewicz, M., Swakoń, J.(2012) Alanine dosimetry of 60 MeV proton beam preliminary results. Nukleonika 2012, 57(4),pp Sowa, U., Nowak, T., Michalec, B., Mierzwińska, G., Swakoń, J., Olko, P. (2012) Dosimetric characteristics of active solid state detectors in a 60 MeV proton radiotherapy beam Nukleonika 2012, 57(4), pp Mierzwińska, G. (2013) Development of a dosimetry system based on alaniane detectors for patients undergoing proton radiotherapy at IFJ PAN in Krakow Proceedings of the ISD Workshops, eds. M. Perzanowski et al., WFiIS, AGH, Kraków 2013, pp Mierzwinska, G., Michalec, B., Oglodek, I., Petelenz, B., Waligórski M. (2014) Alanine/EPR dosimetry as a potential tool for quality asuurance in proton beam radiotherapy. Romanian Reports in Physics, Vol. 66, No. 1 Michalec, B., Mierzwinska, G., Ptaszkiewicz, M., Sowa, U., Stolarczyk, L., Weber, A. Applicability of EPR/alanine dosimetry for Quality assurance in proton eye radiotherapy. Submitted: Radiation Protection Dosimetry Michalec, B., Ptaszkiewicz, M., Mierzwinska, G., Dąbrowska, J., Sowa, U., Majgier, R. The comparison of the proton dose distribution calculated with the treatment planning system and measured with alanine detectors in the eye phantom irradiated in the therapeutic conditions. Submitted: Radiation Measurements 14 wystąpień konferencyjnych Cyklotronowe Bronowice DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

31 Radioterapia protonowa nowotworów oka w IFJ PAN, budowa stanowiska radioterapii protonowej w ramach projektu CCB NCRH Jan Swakoń Cyklotronowe Bronowice Zakład NZ 62

32 Stanowisko radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN Układy formowania i kontroli wiązki protonowej Fotel do radioterapii protonowej Cyklotronowe Bronowice Planowanie terapii i pozycjonowanie pacjenta Zakład NZ 62

33 Parametry wiązki protonowej na stanowisku radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN Nieposzerzony pik Bragga Energy extracted from AIC-144 cyclotron Zasięg w wodzie Spadek dystalny 90%-10% Poszerzony pik Bragga 60 MeV 29 mm 0.75 mm FWMH 3.0 Cyklotronowe Bronowice Zakład NZ 62

34 Radioterapia protonowa nowotworów oka w IFJ PAN Napromieniania dla pierwszego pacjenta luty 2011 w latach w ramach eksperymentu medycznego przeprowadzono napromieniania dla 15 pacjentów z nowotworami gałki ocznej; prace prowadzono we współpracy z Kliniką Okulistyki CM UJ, Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie oraz Onkologii o. w Krakowie Od maja 2013 w IFJ PAN regularnie prowadzona jest radioterapia protonowa nowotworów oka dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (SU). Radioterapia prowadzona jest w ramach umowy SU z Narodowym Funduszem Zdrowia W 2013 roku przeprowadzono napromieniania dla 24 pacjentów Kliniki Okulistyki SU w Krakowie Cyklotronowe Bronowice Przygotowania do napromieniania pierwszego pacjenta (luty 2011) Zakład NZ 62

35 Ośrodki radioterapii protonowej nowotworów oka działające w Europie Od 2011 roku na stanowisku radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN przeprowadzono napromieniania dla 39 pacjentów z nowotworami oka Ośrodki radioterapii protonowej nowotworów oka w Europie Jest to 7 ośrodek radioterapii protonowej nowotworów oka w Europie OŚRODEK Zasięg w H 2 O [mm] Energia kliniczna [MeV] Max/Plateau F.W.H.M. [mm] Distal flall off d 90%-10% [mm] CATANA 30,6 60,2 4,68 3,29 0,81 CCO 31,0 60,4 4,85 3,65 0,80 PSI 30,0 60 4,47-1,10 IFJ 29 ~ 58 4,95 3,0 0,75 Cyklotronowe Bronowice Zakład NZ 62

36 Budowa stanowiska radioterapii protonowej w ramach projektu CCB NCRH Hala terapii oka w budynku CCB Cyklotronowe Bronowice Zakład NZ 62

37 Budowa stanowiska radioterapii protonowej w ramach projektu CCB NCRH Układy formowania i kontroli wiązki Do chwili obecnej zainstalowano większość niezbędnego sprzętu. Fotel robotyczny Cyklotronowe Bronowice Trwają testy zainstalowanej aparatury oraz prace nad formowaniem wiązki protonowej Zakład NZ 62

38 Wiązka protonowa na stanowisku radioterapii protonowej nowotworów oka przy cyklotronie Proteus C-235 Rozkłady poprzeczne wiązki protonowej na stanowisku w budynku CCB Cyklotronowe Bronowice Zakład NZ 62

39 Wiązka protonowa na stanowisku radioterapii protonowej nowotworów oka przy cyklotronie Proteus C-235 Porównanie pomiarów z symulacjami MC Parametry PB dla zasięgu 30 mm w H 2 O: Distal falloff 90%-10% Max/Plateau FWHM 1.64 mm 4,35 mm 5,4 mm Rozkłady głębokościowe dawki dla różnych grubości dyskryminatora zasięgu Cyklotronowe Bronowice Zakład NZ 62

40 Wiązka protonowa na stanowisku radioterapii protonowej nowotworów oka przy cyklotronie Proteus C-235 Parametry wiązki na stanowisku radioterapii protonowej nowotworów oka przy cyklotronie Proteus C-235 (zakładane) Energia wiązki z cyklotronu Proteus C MeV Energia kliniczna MeV Zasięg w wodzie Distal falloff Moc dawki Przewidywany czas podania frakcji (15CGE) mm < 2.0 mm > 0.25 Gy/s ~ 60 s Cyklotronowe Bronowice Zakład NZ 62

41 Podsumowanie - W IFJ PAN zostało zbudowane, uruchomione i wdrożone do działania stanowisko radioterapii protonowej nowotworów oka; - W 2011 przeprowadzono pierwsze napromieniania dla pacjentów okulistycznych; - Do końca 2013 roku przeprowadzono zabiegi napromieniania dla 39 pacjentów z nowotworami oka; - Stanowisko radioterapii protonowej umożliwi leczenie dla wszystkich pacjentów z Polski z wewnątrzgałkowymi nowotworami oka, którzy wymagają tego typu terapii - W ramach projektu NCRH CCB budowane jest stanowisko radioterapii oka przy cyklotronie Proteus C-235. Leczenie pacjentów na powstającym stanowisku rozpocznie się po zakończeniu budowy ośrodka. Cyklotronowe Bronowice Zakład NZ 62

42 Uruchomienie stanowiska do wytwarzania kryształów w wysokich temperaturach metodą micro-pulling-down Barbara Marczewska NZ63 Przegląd IFJ PAN Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

43 TL i OSL Termoluminescencja (TL) w IFJ od lat 60-tych Optycznie stymulowana luminescencja (OSL) od 2009 Finansowany przez lata kwota kierownik MNiSW, projekt własny PLN B. Marczewska Opracowanie metody pomiaru dawek promieniowania silnie jonizującego przy użyciu optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

44 Inwestycja aparaturowa Inwestycja aparaturowa lata kwota realizacja Fundusz Nauki i Technologii Polskiej PLN P. Bilski B. Marczewska Aparatura do wytwarzania i odczytu detektorów do pomiarów dawek promieniowania jonizującego metodami opto-luminescencyjnymi 1. Piec wysokotemperaturowy do wytwarzania monokryształów metodą Micro-Pulling-Down (MPD) firmy Cyberstar, Francja 2. Automatyczny czytnik TL/OSL typ DA-20 firmy Risø DTU, Dania Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

45 Stanowisko do wytwarzania kryształów metodą micro-pulling down (MPD) w IFJ PAN Metoda micro-pulling-down (MPD) Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

46 Stanowisko do wytwarzania kryształów metodą micro-pulling down (MPD) w IFJ PAN Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

47 wyhodowane kryształy Al 2 O 3 LiF LiAlO 2 MPD - idealna metoda do szybkiego laboratoryjnego wytwarzania kryształów i szybkiej oceny wpływu modyfikacji składu i zmiany warunków wzrostu na ich właściwości Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

48 projekty Finansowany przez lata kwota kierownik NCN, typ OPUS PLN B. Marczewska Nowe kryształy luminescencyjne otrzymane metodą Micro-Pulling-Down do pomiarów dawek promieniowania jonizującego: badanie procesów wytwarzania oraz charakteryzacja właściwości Finansowany przez lata kwota kierownik w IFJ PAN NCBiR, typ PBS PLN P. Bilski Modułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej Zad. nr 7 Wybór i optymalizacja technologii wytwarzania detektora OSL Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

49 nowa inwestycja w 2014 Kwota PLN Moduł aparatury do wytwarzania kryształów metodą Czochralskiego Kryształy w postaci włókien o średnicy 3mm Kryształy masywne o średnicy do 2cm Znaczne zwiększenie możliwości badawczych! Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

50 Rozróżnianie ekspozycji statycznej i dynamicznej w dozymetrii indywidualnej metodą TL dr inż. Mariusz Kłosowski Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

51 Obszar działalności naukowej: Dozymetria dwuwymiarowa CCB NZ 63

52 Różnice w świeceniu detektorów eksponowanych: statycznie dynamicznie Na podstawie: 1. Kopeć Renata (2009) Dozymetria indywidualna promieniowania jonizującego z zastosowaniem termoluminescencyjnego czytnika z kamerą CCD, praca doktorska AGH, Kraków 2. R. Kopeć, M. Budzanowski, P. Olko, P. Pawlik, Quantitative analysis of TLD static and dynamic radiation exposure, Radiation Measurements, vol. 45 (2010) CCB NZ 63

53 NCBiR X konkurs Projekty rozwojowe Tytuł projektu: Opracowanie systemu rozróżniania ekspozycji statycznej i dynamicznej w dozymetrii indywidualnej w oparciu o dwuwymiarowy pomiar termoluminescencji Termin realizacji październik 2010 wrzesień 2013 Kwota przyznana zł Cele: Pięciokrotne zwiększenie czułości detekcji (5 msv) Rozszerzenie zakresu energetycznego ze 150 kev do 200 kev Opracowanie i wykonanie cenowo przystępnego czytnika TL Opracowanie kompletnego systemu dozymetrycznego CCB NZ 63

54 W ramach projektu opracowaliśmy i wykonaliśmy specjalne typy dawkomierzy indywidualnych Zwiększona czułość z 5 msv do 1 msv dla rozróżniania typu ekspozycji Rozszerzenie dla energii 250 kev (wzrost o 50keV) Kaseta bazująca na standardach komercyjnych Obustronne filtrowanie CCB NZ 63

55 W ramach projektu opracowaliśmy i zrobiliśmy czytnik termoluminescencyjny Nowy Czytnik TL charakteryzuje się Automatyzacją pracy Przyjaznym oprogramowaniem Możliwościami rozbudowy i wprowadzanie nowych technik pomiarowych CCB NZ 63

56 Testy systemu przeprowadziliśmy w serwisie dozymetrycznym LADIS Rozróżnialność dawkomierzy napromienionych statycznie i dynamicznie w nowym systemie dozymetrycznym przy pomocy automatycznego oprogramowania do analizy obrazu opracowanego w ramach projektu Dynamiczna Statyczna Klasyfikacja typu ekspozycji 30% 10% prawidłowa wątpliwa 70% 90% brak typowania błędnego Trwają prace nad rozszerzeniem rozróżnialności typu ekspozycji dla energii powyżej 250 kev CCB NZ 63

57 Detektory termoluminescencyjne w pomiarach promieniowania kosmicznego i akceleratorowych wiązek jonów Paweł Bilski Przegląd IFJ PAN, stycznia 2014 Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

58 PROJEKTY Tytuł Typ projektu Kwota Lata Wydajność detektorów luminescencyjnych na protony dla pomiarów dawki promieniowania kosmicznego na orbicie Ziemi oraz w dozymetrii wiązek akceleratorowych Rozkład przestrzenny dawki promieniowania kosmicznego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej DOSIS-3D NCN OPUS ST2 NCN HARMONIA ST Human Model MATROSHKA for Radiation Exposure Determination of Astronauts (HAMLET) Rozkład przestrzenny dawki promieniowania wewnątrz międzynarodowej stacji kosmicznej ISS 7 Program Ramowy EU Cooperation- Space EUR MNiSW Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

59 Pomiary w kosmosie: eksperyment MATROSHKA Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

60 Pomiary w kosmosie: eksperyment MATROSHKA projekt zakończony w roku 2011 Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

61 Pomiary w kosmosie: eksperyment DOSIS DOSIS Dose Distribution Inside ISS Measurement of the radiation environment inside the European Columbus Laboratory onboard the ISS Columbus Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

62 Pomiary w kosmosie: eksperyment DOSIS 3 x TLD/OSL Holders 2 x CR-39 Holders 3 x TLD/OSL Holders DOSIS Passive Detector Packages (PDP) Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

63 Wydajność TL dla jonów LiF:Mg,Ti 0.9 Relative thermoluminescent efficiency, LiF:Mg,Cu,P He C O Ne Si Ar Fe Kr Xe LET in water [kev/ m] HIMAC, Heavy Ion Medical Accelerator, NIRS, Chiba, Japan Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

64 Wydajność TL dla protonów Depth in water [mm] Relative TL efficiency LiF:Mg,Cu,P LiF:Mg,Ti E [MeV] Naświetlania na akceleratorach: IFJ PAN (AIC-144), HZB Berlin, Brookhaven Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

65 Dziękuję za uwagę! Widok z orbity Księżyca na wschodzącą Ziemię, 24 grudnia 1968 William A. Anders, Apollo 8 Cyklotronowe Bronowice Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ 63

66 Cyklotronowe Bronowice Przegląd Działalności Działu Cyklotronu Proteus C-235 Cyklotronowe Bronowice

67 Skład Osobowy Kierownik: Konrad Guguła Pracownicy: Krzysztof Daniel Magdalena Matłaszek Łukasz Kamiński Andrzej Koczot Krzysztof Suder Grzegorz Janik Cyklotronowe Bronowice Dział Cyklotronu Proteus C-235

68 Szkolenia i uzyskanie certyfikatów do do pracy z cyklotronem Proteus C-235 Szkolenia dotyczyły: Budowy cyklotronu, układu selekcji energii i linii prowadzenia wiązki jonów Obsługi sterowania cyklotronem i linii wiązki protonów Konserwacji i wykonywania przeglądów cyklotronu Budowy urządzenia gantry i budowy układu pozycjonowania pacjenta Konserwacja urządzeń gantry i układu pozycjonowania pacjenta Cyklotronowe Bronowice Dział Cyklotronu Proteus C-235

69 Uzyskanie doświadczenia przy pracy z cyklotronem Proteus C-235, i układami prowadzenia wiązki protonów Cyklotronowe Bronowice Dział Cyklotronu Proteus C-235

70 Generowanie wiązki protonów Do hali doświadczeń fizyków Fizycy IFJ PAN Do hali doświadczeń fizyków Fizycy IFJ PAN Klient Okres Czas lipiec lipiec 2013 marzec 2013 około 240 h około 240 h Do hali terapii oka marzec grudzień 2013 około 15 h Cyklotronowe Bronowice Dział Cyklotronu Proteus C-235

71 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych cyklotronu Wykonywanie pomiarów okresowych Diagnostyka podzespołów i elementów cyklotronu Konserwacji urządzeń cyklotronu Cyklotronowe Bronowice Dział Cyklotronu Proteus C-235

72 Konserwacja i obsługa instalacji budynku CCB Instalacja wentylacji i klimatyzacji budynku Agregaty wody lodowej do budynku i układów chłodzenia cyklotronu Układy podtrzymania zasilania w en. el. (do 60KVA) Cyklotronowe Bronowice Dział Cyklotronu Proteus C-235

73 Inna Działalność Publikacje Publikacje punktowne: 0 Inne (w tym współautorstwo): 5 Działalność popularyzatorska Uczestnictwo w Nocy Naukowców 2013 Cyklotronowe Bronowice Dział Cyklotronu Proteus C-235

74 Prezentacja Działu Cyklotronu AIC-144 Jacek Sulikowski Cyklotronowe Bronowice Dział Cyklotronu AIC-144

75 Praca AIC-144 dla terapii Cykle napromieniania Liczba pacjentów Rok Rok Cyklotronowe Bronowice Dział Cyklotronu AIC-144

76 Czas [h] Praca AIC-144 dla eksperymentów naukowych W czasie wolnym od pracy dla terapii Cyklotron wykorzystywany jest m.in.: do produkcji izotopów - zespół prof. dr hab. Jerzego Mietelskiego z Zakładu Fizykochemii Jądrowej IFJ PAN. W latach wykonano 74 sesje aktywacji izotopów naświetlając 8 rodzajów tarcz do eksperymentów na materiale w stanie gotowości dla terapii 400 dla eksperymentów naukowych system próżniowy biologicznym. do naświetlania matryc CCD Badań Kosmicznych. Cyklotronowe Bronowice Dział Cyklotronu AIC-144

77 Opracowanie i instalacja nowego źródła jonów Rys. Główka źródła jonów po modyfikacji z zaznaczonymi przez strzałkę stykami. Rys. Główka źródła jonów przed modyfikacją z zaznaczonymi przez strzałkę stykami. Stabilność prądu wiązki 5 % Cyklotronowe Bronowice Dział Cyklotronu AIC-144

78 Instalacja nowych zasilaczy silnoprądowych Rys. Zasilacze cewek korekcyjnych. Rys. Zasilacze traktu jonów. Cyklotronowe Bronowice Dział Cyklotronu AIC-144

Aspekty fizyczne i techniczne radioterapii protonowej w IFJ PAN

Aspekty fizyczne i techniczne radioterapii protonowej w IFJ PAN Aspekty fizyczne i techniczne radioterapii protonowej w IFJ PAN Jan Swakoń Idea radioterapii protonowej Pierwsze zastosowanie wiązki protonów do radioterapii C. A. Tobias, J. H. Lawrence, J. L. Born, et

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Cyklotronowe Bronowice Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej PAN Dlaczego potrzebujemy nowy cyklotron? 100 dowolny narząd Zasieg/ cm 10 1 oko 0.1 100 1000 Energia/MeV Protony o

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice 1 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Centrum Cyklotronowe Bronowice Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej PAN Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes 493 pracowników prof. 41, dr hab. 53, dr 121 88 doktorantów 5 oddziałów: 27 zakładów 4 laboratoria

Bardziej szczegółowo

Niskie dawki poza obszarem napromieniania: symulacje Monte Carlo, pomiar i odpowiedź radiobiologiczna in vitro komórek

Niskie dawki poza obszarem napromieniania: symulacje Monte Carlo, pomiar i odpowiedź radiobiologiczna in vitro komórek Niskie dawki poza obszarem napromieniania: symulacje Monte Carlo, pomiar i odpowiedź radiobiologiczna in vitro komórek M. Kruszyna-Mochalska 1,2, A. Skrobala 1,2, W. Suchorska 1,3, K. Zaleska 3, A. Konefal

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej

Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Cel 3 Nowe metody radiometryczne do zastosowań w ochronie radiologicznej

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE RADIOBIOLOGICZNE RADIOTERAPII HADRONOWEJ

MODELOWANIE RADIOBIOLOGICZNE RADIOTERAPII HADRONOWEJ Seminarium Instytutu Fizyki Jądrowej PAN,19.01.2006 MODELOWANIE RADIOBIOLOGICZNE RADIOTERAPII HADRONOWEJ Michał Waligórski Centrum Onkologii Oddział w Krakowie i Instytut Fizyki Jądrowej J PAN w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej

Projekt Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej Projekt Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej Paweł Olko IFJ PAN Plan prezentacji 1. Podstawy fizyczne radioterapii wiązkami jonów Projekt radioterapii oka w IFJ Postępy w technice radioterapii 4.

Bardziej szczegółowo

Paulina Majczak-Ziarno, Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz- Mika, Tomasz Nowak

Paulina Majczak-Ziarno, Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz- Mika, Tomasz Nowak Pomiar rozkładu dawki od rozproszonego promieniowania wokół stanowiska gantry, w gabinecie stomatologicznym i stanowiska pomiarowego do defektoskopii przy użyciu detektorów MTS-N i MCP-N Paulina Majczak-Ziarno,

Bardziej szczegółowo

Hadrony w radioterapii Paweł Olko, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

Hadrony w radioterapii Paweł Olko, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków Hadrony w radioterapii Paweł Olko, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków Plan prezentacji 1. Terapia protonowa czyli jak to działa? 2. Terapia protonowa oka w Krakowie 3. Projekt Narodowego Centrum Radioterapii

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu 2D TL do badania skanujących wiązek protonowych

Zastosowanie systemu 2D TL do badania skanujących wiązek protonowych Zastosowanie systemu 2D TL do badania skanujących wiązek protonowych Jan Gajewski Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków Plan prezentacji Podstawy 2D TLD elementy systemu Testy systemu HIT/DKFZ Niemcy PTC/ÚJF

Bardziej szczegółowo

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej Wykład 11, 19 maja 2015 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Terapia nowotworów z

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Sarna, Zakład Biofizyki Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Sarna, Zakład Biofizyki Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Tadeusz Sarna, Zakład Biofizyki Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Gabrieli Mierzwińskiej, Opracowanie systemu

Bardziej szczegółowo

Dawki otrzymywane od promieniowania jonizującego w placówkach medycznych objętych kontrolą dozymetryczną w LADIS IFJ PAN

Dawki otrzymywane od promieniowania jonizującego w placówkach medycznych objętych kontrolą dozymetryczną w LADIS IFJ PAN Dawki otrzymywane od promieniowania jonizującego w placówkach medycznych objętych kontrolą dozymetryczną w LADIS IFJ PAN DI-02 prawdopodobnie najlepszy dawkomierz w Polsce M. Budzanowski, R. Kopeć,, A.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Monitoring ośrodka i rozwój dozymetrii

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Monitoring ośrodka i rozwój dozymetrii Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Monitoring ośrodka i rozwój dozymetrii Jakub Ośko Działalność LPD Ochrona radiologiczna ośrodka jądrowego Świerk (wymaganie Prawa atomowego) Prace naukowe, badawcze,

Bardziej szczegółowo

Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych. Sławomir Wronka

Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych. Sławomir Wronka Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Plan Niekonwencjonalne terapie wiązką e-/x Protony Ciężkie jony Neutrony 2 Tomotherapy 3 CyberKnife 4 Igła

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK GIS 5 XII 27 Poziomy dawek otrzymywanych przez pracowników narażonych na promieniowanie gamma i X w placówkach medycznych na przykładzie danych laboratorium dozymetrii IFJ PAN Maciej Budzanowski INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Fizyczne aspekty radioterapii wiązkami jonów. Paweł OLKO, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Fizyczne aspekty radioterapii wiązkami jonów. Paweł OLKO, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Fizyczne aspekty radioterapii wiązkami jonów Paweł OLKO, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Plan prezentacji 1. Zalety terapii jonowej 2. Rozwój metod radioterapii jonowej - dedykowane akceleratory

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Szefliński Universytet Warszawski

Zygmunt Szefliński Universytet Warszawski Terapia ciężkojonowa w onkologii Zygmunt Szefliński Universytet Warszawski, Terapia nowotworów - ciężkie jony Skuteczność promieniowania Terapia hadronowa Terapia ciężkojonowa i określenie dawki za pomocą

Bardziej szczegółowo

Recenzja. rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Mrozik

Recenzja. rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Mrozik Dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska, Prof. AGH (emerytowany) Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza Ul. Reymonta 19 30-059 Kraków Kraków, dnia 18 listopada 2016 Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Epidemiologia czerniaka błony naczyniowej Częstość występowania zależy od rasy (u

Bardziej szczegółowo

TERAPIA PROTONOWA. Proseminarium magisterskie 18 X 2005 1/36. Marta Giżyńska

TERAPIA PROTONOWA. Proseminarium magisterskie 18 X 2005 1/36. Marta Giżyńska TERAPIA PROTONOWA Proseminarium magisterskie 18 X 2005 1/36 W skrócie... Cele terapii Słownictwo Własności wiązki protonowej Cele strategiczne Technika wielopolowa Technika rozpraszania Porównanie z techniką

Bardziej szczegółowo

IFJ PAN www.ifj.edu.pl

IFJ PAN www.ifj.edu.pl IFJ PAN www.ifj.edu.pl nauka wysokospecjalistyczne usługi dla wszystkich - kontrola dawek - wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych - badanie skażeń i stężenia pierwiastków promieniotwórczych - testy specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii Centrum Cyklotronowe Bronowice, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii Centrum Cyklotronowe Bronowice, Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kraków, 21.07.2016 r. Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii Centrum Cyklotronowe Bronowice, Instytut Fizyki Jądrowej PAN Raport do Umowy o dzieło autorskie Nr 247 z dnia: 11.04.2016r. Opracowanie danych

Bardziej szczegółowo

Maciej Budzanowski i Marek Jeżabek, IFJ PAN. MĄDRALIN 2013 Politechnika Warszawska, 13-15 Luty 2013

Maciej Budzanowski i Marek Jeżabek, IFJ PAN. MĄDRALIN 2013 Politechnika Warszawska, 13-15 Luty 2013 POLSKA DOZYMETRIA TERMOLUMINESCENCYJNA DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ Maciej Budzanowski i Marek Jeżabek, IFJ PAN MĄDRALIN 2013 Politechnika Warszawska, 13-15 Luty 2013 TERMOLUMINESCENCJA (TL) Zjawisko występujące

Bardziej szczegółowo

A. Woźniak, M. Budzanowski, A. Nowak, B. DzieŜa, K. Włodek, M. Puchalska, R. Kopeć, M. Kruk

A. Woźniak, M. Budzanowski, A. Nowak, B. DzieŜa, K. Włodek, M. Puchalska, R. Kopeć, M. Kruk A. Woźniak, M. Budzanowski, A. Nowak, B. DzieŜa, K. Włodek, M. Puchalska, R. Kopeć, M. Kruk WYNIKI POMIARÓW DAWEK OTRZYMYWANYCH OD PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH OBJĘTYCH KONTROLĄ

Bardziej szczegółowo

dr hab. Alicja Chruścińska Zakład Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Grudziądzka 5/ Toruń

dr hab. Alicja Chruścińska Zakład Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Grudziądzka 5/ Toruń dr hab. Alicja Chruścińska Zakład Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Grudziądzka 5/7 87-100 Toruń Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Jana Gajewskiego

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH Anna Cepiga, Katarzyna Szymańska, Izabela Milcewicz- Mika, Maciej Schramm, Maciej Budzanowski Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Lata 60-te Lata 70-te Detektory termoluminescencyjne

Lata 60-te Lata 70-te Detektory termoluminescencyjne ZASTOSOWANIE METODY TERMOLUMINESCENCYJNEJ (TLD) W POMIARACH DAWEK M. Budzanowski Instytut Fizyki Jądrowej PAN www.ifj.edu.pl Lata 60-te Lata 70-te 2007 Detektory termoluminescencyjne Radiologia Wspólna

Bardziej szczegółowo

,,Współczesne narzędzia diagnostyki i terapii medycznej. Zygmunt Szefliński Wydział Fizyki UW Letnia Szkoła Fizyki czerwiec 2011

,,Współczesne narzędzia diagnostyki i terapii medycznej. Zygmunt Szefliński Wydział Fizyki UW Letnia Szkoła Fizyki czerwiec 2011 ,,Współczesne narzędzia diagnostyki i terapii medycznej Zygmunt Szefliński Wydział Fizyki UW Letnia Szkoła Fizyki czerwiec 2011 Pierwiastki promieniotwórcze Promienie X Zakres: Promieniowanie o energii

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawami dozymetrii promieniowania jonizującego. Porównanie własności absorpcyjnych promieniowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874 Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia. Uzyskane wyniki

Osiągnięcia. Uzyskane wyniki Osiągnięcia Zebranie krzywych świecenia termicznie i optycznie stymulowanej luminescencji domieszkowanych i niedomieszkowanych kryształów ortokrzemianów lutetu itru i gadolinu. Stwierdzenie różnic we własnościach

Bardziej szczegółowo

Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej. Jerzy Stanikowski

Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej. Jerzy Stanikowski Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej Jerzy Stanikowski Instytut Chemii i Techniki Jadrowej Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej Pracownia Akceleratorów Źródła promieniowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ. Eksploatacja stanowiska radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN w latach

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ. Eksploatacja stanowiska radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN w latach INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków Raport nr 2083/AP --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa i instalacja systemu monitoringu pacjenta w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa i instalacja systemu monitoringu pacjenta w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie I. Definicje OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja systemu monitoringu pacjenta w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie Centrum Cyklotronowe Bronowice wyposażone jest

Bardziej szczegółowo

Terapia hadronowa w Krakowie

Terapia hadronowa w Krakowie 16 Terapia hadronowa w Krakowie Małgorzata Nowina-Konopka Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków Pod koniec XIX wieku, wkrótce po odkryciu Roentgena, do leczenia nowotworów używano promieniowania rentgenowskiego.

Bardziej szczegółowo

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej Wykład 12, 26 maja 2015 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Od fizyki wysokich energii

Bardziej szczegółowo

Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14)

Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14) Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14) Kierownik Zakładu: dr hab. prof. IFJ PAN Adam Trzupek Zadanie statutowe: Temat 1, zadanie 6: Eksperyment ATLAS na akceleratorze LHC w CERN Badania oddziaływań proton-proton

Bardziej szczegółowo

terapii - - Akceleratory Liniowe

terapii - - Akceleratory Liniowe Kontrola parametrów aparatów stosowanych w teleterapii terapii - - Akceleratory Liniowe Joanna ROSTKOWSKA Zakład Fizyki Medycznej Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 02-781 WARSZAWA Kontrola

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Zakład Fizykochemii Ekosystemów (NZ59) Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych. Dr hab. Ireneusz Śliwka prezentacja Zakładu NZ59

Zakład Fizykochemii Ekosystemów (NZ59) Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych. Dr hab. Ireneusz Śliwka prezentacja Zakładu NZ59 Zakład Fizykochemii Ekosystemów (NZ59) Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych Dr hab. Ireneusz Śliwka prezentacja Zakładu NZ59 Dr Joanna Najman "Zastosowanie chromatografii gazowej w oznaczaniu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC LICENCJACKICH DLA SPECJALNOŚCI FIZYKA MEDYCZNA

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC LICENCJACKICH DLA SPECJALNOŚCI FIZYKA MEDYCZNA PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC LICENCJACKICH DLA SPECJALNOŚCI FIZYKA MEDYCZNA 1. Kalibracje urządzeń dozymetrycznych do pomiarów skażeń wewnętrznych metodami in vivo dr Jakub Ośko (NCBJ), dr hab. Maciej Kamiński,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/reports/2007 Kraków, lipiec 2007 Raport Nr 1998/AP Optymalizacja elementów

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja systemu TK dla potrzeb radioterapii. Dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska The Royal Wolverhampton NHS Trust MPCE Department

Weryfikacja systemu TK dla potrzeb radioterapii. Dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska The Royal Wolverhampton NHS Trust MPCE Department Weryfikacja systemu TK dla potrzeb radioterapii Dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska The Royal Wolverhampton NHS Trust MPCE Department Symulator TK Transopzycja geometrii Testy dla TK Mechaniczne dopasowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku. ul. Lipowa 41, Białystok. tel. (+48 85) fax ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku. ul. Lipowa 41, Białystok. tel. (+48 85) fax ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku ul. Lipowa 41, 15-424 Białystok tel. (+48 85) 745 72 22 fax (+ 48 85) 745 72 23 EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku poziom kształcenia profil Fizyka studia 2 stopnia

Bardziej szczegółowo

Clinical radiation therapy measurements with a new commercial synthetic single crystal diamond detector

Clinical radiation therapy measurements with a new commercial synthetic single crystal diamond detector Clinical radiation therapy measurements with a new commercial synthetic single crystal diamond detector Wolfram U. Laub,a Richard Crilly Department of Radiation Medicine, Oregon Health & Science University,

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Metod Fizyki Jądrowej Akceleratory medyczne i przemysłowe

Zastosowania Metod Fizyki Jądrowej Akceleratory medyczne i przemysłowe Zastosowania Metod Fizyki Jądrowej Akceleratory medyczne i przemysłowe Sławomir Wronka, 26.06.2007r Akceleratory w IPJ Zakład Aparatury Jądrowej Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek Zakład Interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 Załącznik nr 8 OPIS TECHNICZNY PARAMETRY GRANICZNE Fotel pozycjonujący do radioterapii protonowej nowotworów oka na stanowisku radioterapii nowotworów gałki ocznej w CCB, IFJ PAN L.p. Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo

XVIII KONFERENCJA Inspektorów Ochrony Radiologicznej 17-20.06.2015 r. w Hotelu Białym w Skorzęcinie

XVIII KONFERENCJA Inspektorów Ochrony Radiologicznej 17-20.06.2015 r. w Hotelu Białym w Skorzęcinie XVIII KONFERENCJA Inspektorów Ochrony Radiologicznej 17-20.06.2015 r. w Hotelu Białym w Skorzęcinie Ochrona radiologiczna teraz i w przyszłości 17.06.2015 Środa godz.18.30 godz.19.00 18.06.2015 Czwartek

Bardziej szczegółowo

Akceleratory w radioterapii onkologicznej

Akceleratory w radioterapii onkologicznej Polish Teachers Programme, CERN, 30 November 2007 Akceleratory w radioterapii onkologicznej (Accelerators in oncological radiotherapy) Michał Waligórski Centrum Onkologii Oddział w Krakowie i Instytut

Bardziej szczegółowo

Neutronowe przekroje czynne dla reaktorów IV generacji badania przy urządzeniu n_tof w CERN

Neutronowe przekroje czynne dla reaktorów IV generacji badania przy urządzeniu n_tof w CERN Neutronowe przekroje czynne dla reaktorów IV generacji badania przy urządzeniu n_tof w CERN Józef Andrzejewski Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego Uniwersytet Łódzki Mądralin 2013 Współpraca

Bardziej szczegółowo

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu.

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. Zoptymalizowany do pomiaru grubości warstw Detektor Si-PIN o rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I ZASTOSOWANIE DETEKTORÓW TERMOLUMINESCENCYJNYCH W DOZYMETRII INDYWIDUALNEJ I ŚRODOWISKOWEJ W POLSCE. Maciej Budzanowski, IFJ PAN

ROZWÓJ I ZASTOSOWANIE DETEKTORÓW TERMOLUMINESCENCYJNYCH W DOZYMETRII INDYWIDUALNEJ I ŚRODOWISKOWEJ W POLSCE. Maciej Budzanowski, IFJ PAN ROZWÓJ I ZASTOSOWANIE DETEKTORÓW TERMOLUMINESCENCYJNYCH W DOZYMETRII INDYWIDUALNEJ I ŚRODOWISKOWEJ W POLSCE Maciej Budzanowski, IFJ PAN Seminarium IFJ PAN 29.03.2012 TERMOLUMINESCENCJA (TL) Zjawisko występujące

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA LECZENIA, DOZYMETRIA WIĄZEK PROMIENIOWANIA X i ELEKTRONÓW.

PODSTAWY PLANOWANIA LECZENIA, DOZYMETRIA WIĄZEK PROMIENIOWANIA X i ELEKTRONÓW. PODSTAWY PLANOWANIA LECZENIA, DOZYMETRIA WIĄZEK PROMIENIOWANIA X i ELEKTRONÓW. Marta Giżyńska, Agnieszka Walewska Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii-Instytut ul.roentgena 5, 02-781 Warszawa Materiał

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH

RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk LABORATORIUM EKSPERTYZ RADIOMETRYCZNYCH Radzikowskiego 152, 31-342 KRAKÓW tel.: 12 66 28 332 mob.:517 904 204 fax: 12 66 28

Bardziej szczegółowo

Radioterapia Hadronowa

Radioterapia Hadronowa Radioterapia Hadronowa Opracował: mgr. inż. Krzysztof Woźniak Warszawa styczeń 2009 Wstęp Medycyna od około stu lat korzysta z promieniowania jonizującego do zwalczania chorób nowotworowych. Pierwsze eksperymenty

Bardziej szczegółowo

MONITORING DAWEK INDYWIDUALNYCH

MONITORING DAWEK INDYWIDUALNYCH MONITORING DAWEK INDYWIDUALNYCH Maciej Budzanowski, Akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie Kraków 26.11.2007 MONITORING DAWEK INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Bielęda Zakład Fizyki Medycznej Wielkopolskie Centrum Onkologii

Grzegorz Bielęda Zakład Fizyki Medycznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Grzegorz Bielęda Zakład Fizyki Medycznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Historia implanty stałe 1911 Pasteau -pierwsze doniesienie na temat brachyterapii w leczeniu raka prostaty. Leczenie polegało na

Bardziej szczegółowo

TELERADIOTERAPIA wykorzystanie promieniowania w medycynie. Anna Buszko Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

TELERADIOTERAPIA wykorzystanie promieniowania w medycynie. Anna Buszko Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie TELERADIOTERAPIA wykorzystanie promieniowania w medycynie Anna Buszko Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Radiobiologia Nadrzędny cel radioterapii: zniszczenie nowotworu maksymalne oszczędzenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania γ

Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania γ Wydział PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH Imię i nazwisko 1. 2. Temat: Rok Grupa Zespół Nr ćwiczenia Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 96: Dozymetria

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Źródła promieniowania jonizującego. Naturalne promieniowanie tła. dr n. med.

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Źródła promieniowania jonizującego. Naturalne promieniowanie tła. dr n. med. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym dr n. med. Jolanta Meller Źródła promieniowania jonizującego Promieniowanie stosowane w celach medycznych Zastosowania w przemyśle Promieniowanie związane z badaniami

Bardziej szczegółowo

Eksploatacja Cyklotronu AIC-144 przystosowanego do celów medycznych

Eksploatacja Cyklotronu AIC-144 przystosowanego do celów medycznych INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2013/ Kraków, grudzień 2013 Raport Nr. 2065/AP Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja leczenia promieniowaniem jonizującym. Paweł Kukołowicz Zakład Fizyki Medycznej

Indywidualizacja leczenia promieniowaniem jonizującym. Paweł Kukołowicz Zakład Fizyki Medycznej Indywidualizacja leczenia promieniowaniem jonizującym Paweł Kukołowicz Zakład Fizyki Medycznej Plan wykładu Jak rozumieć indywidualizację w radioterapii? Kilka słów o historii. Indywidualizacja zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE Główne prace w tej dziedzinie prowadzone były w DAI, DC, w zakładach: NZ21, NZ22, NZ58, oraz w pracowni POW. DAI zadanie 1. Budowa detektorów i infrastruktury badawczej

Bardziej szczegółowo

8. WYKŁADY I INNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU

8. WYKŁADY I INNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU 8. WYKŁADY I INNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU Badania eksperymentalne i teoretyczne w zakresie fizyki wysokich energii i cząstek elementarnych I. Zajęcia dla studentów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w

Oferta usługowa Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Oferta usługowa Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie Instytut Fizyki Jądrowej PAN oprócz badań podstawowych, interdyscyplinarnych i stosowanych, wykonuje także związane

Bardziej szczegółowo

FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII ZASADY RADIOTERAPII ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA TERAPEUTYCZNEGO ENERGIA PROMIENIOWANIA RODZAJE PROMIENIOWANIA

FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII ZASADY RADIOTERAPII ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA TERAPEUTYCZNEGO ENERGIA PROMIENIOWANIA RODZAJE PROMIENIOWANIA FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII ZASADY RADIOTERAPII WILHELM CONRAD ROENTGEN PROMIENIE X 1895 ROK PROMIENIOWANIE JEST ENERGIĄ OBEJMUJE WYSYŁANIE, PRZENOSZENIE I ABSORPCJĘ ENERGII POPRZEZ ŚRODOWISKO MATERIALNE

Bardziej szczegółowo

UPOWSZECHNIANIE NAUKI

UPOWSZECHNIANIE NAUKI UPOWSZECHNIANIE NAUKI Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki I. ORGANIZACJA KONFERENCJI W roku 2011 zorganizowano samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami 10 konferencji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zagadnień akceleratorów elektronów. Janusz Harasimowicz

Wprowadzenie do zagadnień akceleratorów elektronów. Janusz Harasimowicz Wprowadzenie do zagadnień akceleratorów elektronów Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Akcelerator Akcelerator to urządzenie do przyspieszania cząstek, w którym możemy kontrolować parametry

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 : Badanie licznika proporcjonalnego fotonów X

Ćwiczenie nr 2 : Badanie licznika proporcjonalnego fotonów X Ćwiczenie nr 2 : Badanie licznika proporcjonalnego fotonów X Oskar Gawlik, Jacek Grela 16 lutego 2009 1 Podstawy teoretyczne 1.1 Liczniki proporcjonalne Wydajność detekcji promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

OD ROZPOZNANIA DO NAPROMIENIANIA. Edyta Dąbrowska

OD ROZPOZNANIA DO NAPROMIENIANIA. Edyta Dąbrowska OD ROZPOZNANIA DO NAPROMIENIANIA Edyta Dąbrowska METODY LECZENIA NOWOTWORÓW - chirurgia - chemioterapia - radioterapia CEL RADIOTERAPII dostarczenie wysokiej dawki promieniowania do objętości tarczowej

Bardziej szczegółowo

Ochrona radiologiczna w radioterapii sprawozdanie z dorocznej konferencji 3 RD ESTRO FORUM w Barcelonie

Ochrona radiologiczna w radioterapii sprawozdanie z dorocznej konferencji 3 RD ESTRO FORUM w Barcelonie Dostępne online www.journals.wco.pl/los Zeszyty Naukowe WCO, Letters in Oncology Science 2016;13(2):45-50 Praca poglądowa/review paper Letters in Oncology Science ISSN 2543-6724 ZESZYTY NAUKOWE WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Laboratorium mikrowiązki promieniowania rentgenowskiego

Laboratorium mikrowiązki promieniowania rentgenowskiego Laboratorium mikrowiązki promieniowania rentgenowskiego Prezentacja układu do naświetlań komórek biologicznych Sebastian Bożek Plan referatu 1. Motywacja badanie wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością

System zarządzania jakością System zarządzania jakością mgr inż. Wioletta Korycka-Sawińska Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin czerwiec 2013 System zarządzania jakością Zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań,

Bardziej szczegółowo

Wiązki Radioaktywne. wytwarzanie nuklidów dalekich od stabilności. Jan Kurcewicz CERN, PH-SME. 5 września 2013 transparencje: Marek Pfützner

Wiązki Radioaktywne. wytwarzanie nuklidów dalekich od stabilności. Jan Kurcewicz CERN, PH-SME. 5 września 2013 transparencje: Marek Pfützner Wiązki Radioaktywne wytwarzanie nuklidów dalekich od stabilności Jan Kurcewicz CERN, PH-SME 5 września 2013 transparencje: Marek Pfützner Wstęp Nuklidy nietrwałe Przykład: reakcja fuzji Fuzja (synteza,

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY?

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY? FIZYKA WYSOKICH ENERGII W EDUKACJI SZKOLNEJ Puławy, 29.02.2008r. DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY? Dominika Domaciuk I. Wprowadzenie Na świecie jest 17390 akceleratorów! (2002r). Różne zastosowania I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii.

Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii. Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii. Na podstawie raportów opracowanych przez US Nuclear Regulary Commision i MAEA. (Poniższe tabele przedstawiają klasy i częstotliwość wypadków w radioterapii

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia dla modułu

Opisy efektów kształcenia dla modułu Karta modułu - Elektroniczna aparatura dozymetryczna 1 / 6 Nazwa modułu: Elektroniczna aparatura dozymetryczna Rocznik: 2012/2013 Kod: JFM-2-107-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (J. SKOWRONEK)...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA, KRYTETRIA I WARUNKI WYKONYWANIA PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH RADIOTERAPII

CHARAKTERYSTYKA, KRYTETRIA I WARUNKI WYKONYWANIA PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH RADIOTERAPII CHARAKTERYSTYKA, KRYTETRIA I WARUNKI WYKONYWANIA PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH RADIOTERAPII 12.1 Radioterapia z zastosowaniem techniki konformalnej, niekoplanarnej, stereotaktycznej lub śródoperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Maciej Budzanowski Kontrola dawek Testy aparatów RTG Przegl d działalno ci IFJ PAN 2008, Kraków 07.03.2011

Maciej Budzanowski Kontrola dawek Testy aparatów RTG Przegl d działalno ci IFJ PAN 2008, Kraków 07.03.2011 Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej (LADIS) IFJ PAN Maciej Budzanowski Kontrola dawek Przegląd działalności IFJ PAN 2008, Kraków 07.03.2011 Testy aparatów RTG 1 Działalność LADIS IFJ

Bardziej szczegółowo

Sławomir Wronka, 13.06.2008r

Sławomir Wronka, 13.06.2008r Accelerators and medicine Akceleratory i medycyna Sławomir Wronka, 13.06.2008r Akceleratory zastosowania Badania naukowe, CERN Medycyna Medycyna Sterylizacja sprzętu Diagnostyka Terapia Radioterapia standardowa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 28 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres Zakład

Bardziej szczegółowo

DOKĄD ZMIERZA DOZYMETRIA TERMOLUMINESCNECYJNA?

DOKĄD ZMIERZA DOZYMETRIA TERMOLUMINESCNECYJNA? DOKĄD ZMIERZA DOZYMETRIA TERMOLUMINESCNECYJNA? Maciej Budzanowski, IFJ PAN IFJ Seminarium XII 2005 METODY KONTROLI DAWEK AKTYWNE PASYWNE komory jonizacyjne, liczniki proporcjonalne i GM liczniki scyntylacyjne

Bardziej szczegółowo

Detektory MOSFET jako narzędzie do weryfikowania dawek promieniowania

Detektory MOSFET jako narzędzie do weryfikowania dawek promieniowania Reports of Practical Oncology and Radiotherapy Detektory MOSFET jako narzędzie do weryfikowania dawek promieniowania X w radioterapii Marcin Dybek 1, Włodzimierz Łobodziec 1, Tomasz Iwanicki 1, Aneta Kawa

Bardziej szczegółowo

PILNA KOREKTA URZĄDZENIA MEDYCZNEGO PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PILNA KOREKTA URZĄDZENIA MEDYCZNEGO PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Temat: Prawdopodobieństwo uzyskania niepoprawnych wyników w przypadku skonfigurowania wiązki emc (electron Monte Carlo) z wykorzystaniem nierównoodległych punktów danych w profilach w systemie Eclipse

Bardziej szczegółowo

JESIENNA SZKOŁA FIZYKI MEDYCZNEJ września 2016

JESIENNA SZKOŁA FIZYKI MEDYCZNEJ września 2016 JESIENNA SZKOŁA FIZYKI MEDYCZNEJ 16-18 września 2016 Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie ORGANIZOWANA PRZEZ Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej Oddział Śląski

Bardziej szczegółowo

II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM. Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r.

II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM. Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r. II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r. Centrum Konferencyjne Mrówka Warszawa - Powsin Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ochrona radiologiczna 2

Ochrona radiologiczna 2 WYDZIAŁ FIZYKI UwB KOD USOS: 0900-FM1-2ORA Karta przedmiotu Przedmiot grupa ECTS kierunek studiów: FIZYKA specjalność: FIZYKA MEDYCZNA Ochrona radiologiczna 2 Formy zajęć wykład konwersatorium seminarium

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

Nowe techniki radioterapii w doniesieniach z ASTRO 57

Nowe techniki radioterapii w doniesieniach z ASTRO 57 Nowe techniki radioterapii w doniesieniach z ASTRO 57 Małgorzata Skórska Zakład Fizyki Medycznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Nowe techniki RT SBRT & SRS MRI-Guided RT Drukarki 3D Terapia hadronowa

Bardziej szczegółowo

Fizyka medyczna. Czy warto ją wybrać?

Fizyka medyczna. Czy warto ją wybrać? Fizyka medyczna Czy warto ją wybrać? NASZ ZESPÓŁ PRACOWNIA FIZYKI UKŁADU KRĄŻENIA Kto jest kim: Jan J. Żebrowski (Dynamika Układów Nieliniowych, Seminarium Dyplomowe) Teodor Buchner (Analiza Sygnału w

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE AKCELERATORY ELEKTRONÓW

MEDYCZNE AKCELERATORY ELEKTRONÓW POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ FIZYKI MEDYCZNE AKCELERATORY ELEKTRONÓW OPRACOWANIE ZALICZENIOWE WYKONANE W RAMACH PRZEDMIOTU METODY I TECHNIKI JĄDROWE Autor: Ewa Oponowicz Prowadzący przedmiot: prof.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY

INFORMATOR SZKOLENIOWY INFORMATOR SZKOLENIOWY 2017 MM Poland Maszyny Standardy: Produkcja, dystrybucja oraz wdrażanie systemów informatycznych dla szpitali w obszarze zarządzania infrastrukturą techniczną oraz ewidencji majątku

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zjawisk elektryczno-cieplnych w ultrafioletowej diodzie elektroluminescencyjnej

Modelowanie zjawisk elektryczno-cieplnych w ultrafioletowej diodzie elektroluminescencyjnej Modelowanie zjawisk elektryczno-cieplnych w ultrafioletowej diodzie elektroluminescencyjnej Robert P. Sarzała 1, Michał Wasiak 1, Maciej Kuc 1, Adam K. Sokół 1, Renata Kruszka 2, Krystyna Gołaszewska 2

Bardziej szczegółowo