Komunikat 2. Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat 2. Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

Transkrypt

1 Komunikat 2 Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza do udziału w II międzynarodowej konferencji naukowej w dniach września 2014 r. LEŚNICTWO W GÓRACH I REGIONACH PRZEMYSŁOWYCH w 65 roku powołania Wydziału Leśnego w Krakowie Patronat honorowy: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Konserwator Przyrody dr Piotr Otawski Dyrektor Generalny Lasów Państwowych mgr inż. Adam Wasiak Marszałek Województwa Małopolskiego mgr Marek Sowa Patronat medialny

2 Komitet Naukowy Prof. Stanisław Orzeł przewodniczący Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Dr hab. Hanna Stępniewska sekretarz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Ioan V. Abrudan Transilvania University of Brasov Prof. Stanisław Brożek Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Arkadiusz Bruchwald Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie Prof. Douglas L. Godbold University of Natural Ressources and Life Sciences, Vienna Prof. Roman Gornowicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Prof. Grzegorz Jamrozy Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Andrzej Jaworski Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Wojciech Krzaklewski Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. András Náhlik University of Western Hungary in Sopron Prof. Jacek Oleksyn Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku Prof. Viliam Pichler Technical University Zvolen Prof. Krystyna Przybylska Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Janusz Sowa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Jerzy Starzyk Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Józef Suliński Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Józef Walczyk Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Wojciech Ząbecki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Henryk Żybura Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Komitet Organizacyjny dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski przewodniczący Prodziekan Wydziału Leśnego ds. Nauki i Rozwoju dr hab. inż. Paweł Tylek zastępca przewodniczącego dr Danuta Owoc sekretarz Konferencji dr inż. Magdalena Frączek dr inż. Jacek Banach

3 Z wielką przyjemnością informujemy Państwa o dużym zainteresowaniu Konferencją LEŚNICTWO W GÓRACH I REGIONACH PRZEMYSŁOWYCH. Swój udział zgłosiło ponad 150 osób, w tym liczne grono przedstawicieli uczelni i instytutów krajowych oraz 10 krajów europejskich. Ramowy program konferencji Niedziela godziny wieczorne rejestracja i zakwaterowanie uczestników 20:00 rejestracja i wieczorne spotkanie w holu Budynku Wydziału Leśnego Poniedziałek :00 10:00 Rejestracja uczestników, czas na rozwieszenie posterów 10:00 11:00 Rozpoczęcie konferencji 11:00 12:30 Sesja plenarna 13:00 14:30 Obiad 15:00 16:30 Sesje referatowe cz. I (Siedliskoznawstwo; Ochrona lasu i środowiska; Woda i klimat) 16:30 17:30 Przerwa kawowa, połączona z sesją posterową 17:30 19:00 Sesje referatowe cz. II (Hodowla lasu; Urządzanie i produkcyjność lasu; Użytkowanie lasu i technika leśna) 19:00 19:30 Zwiedzanie Muzeum Gleb, Wystawy z historii Wydziału Leśnego -przygotowanej przez Bibliotekę Główną UR. 20:00 Uroczysta kolacja Wtorek :15 7:45 Śniadanie 8:00 Wyjazd na sesję terenową Wariant I (lasy i tereny poprzemysłowe) Wariant II (lasy górskie) ok. 18:00 Wspólna obiadokolacja w Wyrchczadeczce. Podsumowanie i zakończenie konferencji. Ok. 22:00 powrót do Krakowa Środa Śniadanie Kwalifikacja prac i przygotowanie pełnych tekstów publikacji Nadesłane abstrakty opublikowane zostaną w książce abstraktów. Pełne teksty prac przewidziane do publikacji w monografii należy przygotować i dostarczyć do dnia (w formie elektronicznej - można przesłać na adres lub dostarczyć do sekretariatu Konferencji w dniu rejestracji). Komitet Naukowy może, na życzenie autorów wskazać, czasopismo (z proponowanej listy), do którego należy przesłać indywidualnie pracę, przygotowaną zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronach redakcyjnych poszczególnych wydawnictw. Publikacje poddane będą ostatecznie procesowi recenzji w normalnym trybie wydawniczym. Sylwan (IF 0, 263; 15 pkt. MNiSzW) Dendrobiology (IF 0,447; 15 pkt. MNiSzW),

4 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) (7 pkt. MNiSzW), Folia Forestalia Polonica, SERIES A (8 pkt. MNiSW) Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Leśnictwo i Drzewnictwo) (7 pkt. MNiSzW), Acta Agraria et Silvestria series Silvestris (2 pkt. MNiSW) Monografia pokonferencyjna (Wydawnictwo UR w Krakowie, wskazówki redakcyjne: https://wydawnictwo.ur.krakow.pl/images/wskazowkidlaautorow.pdf). Lista zgłoszonych prac zakwalifikowanych do sesji referatowych (czas wystąpienia ok. 12min): Sesja 1 referatowa-. Siedliskoznawstwo 1. Gruba Piotr, Socha Jarosław, Błońska Ewa, Lasota Jarosław Influence of parent material on the spatial distribution of organic carbon stock in the forest soil; Wpływ skały macierzystej na alokację zasobów węgla organicznego w glebach leśnych 2. Januszek Kazimierz, Małek Stanisław, Barszcz Józef, Błońska Ewa Selected properties of soils under spruce stands in different health condition in southern Poland; Wybrane właściwości gleb drzewostanów świerkowych różnej kondycji zdrowotnej w Polsce południowej 3. Wrońska-Wałach Dominika, Krakowian Katarzyna, Małek Stanisław, Dąbek Natalia, Żelazny Mirosław Geomorphometric analyses concerning susceptibility to erosion processes and landslides of anthropogenically transformed flysh slopes in the Malinowski Potok catchment in the Beskid Śląski; Geomorfometryczne analizy podatności na procesy erozyjne i osuwanie, antropogenicznie przekształconych stoków fliszowych w zlewni Malinowskiego Potoku w Beskidzie Śląskim 4. Krzaklewski Wojciech A method of forest reclamation with the use of succession; Metoda leśnej rekultywacji z wykorzystaniem sukcesji 5. Pająk Marek, Wanic Tomasz, Pietrzykowski Marcin, Krzaklewski Wojciech, Olejnik Magdalena Soil characteristics of deciduous forest habitats of the Bełchatów Forest District located under lignite open-cast mine depression cone; Charakterystyka gleb siedlisk lasowych Nadleśnictwa Bełchatów w obrębie oddziaływani leja depresji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego 6. Galiniak Grzegorz, Kustra Arkadiusz, Bik Andrzej, Kołdyka Lech, Szlęzak Agnieszka Forest ecosystem in post-exploitation areas as the success of the lignite mining industry; a case study of KWB Sieniawa (Lignite Opencast Mine); Ekosystem leśny na terenach poeksploatacyjnych jako sukces branży górnictwa węgla brunatnego na przykładzie KWB Sieniawa Sesja 2 referatowa - Hodowla lasu 1. Kurylyak Viktor, Pach Maciej Anthropogenic changes in structure of beech-dominated mixed forests in the Carpathian Foothills of Ukraine during the period ; Antropogeniczne zmiany w strukturze lasów mieszanych z dominującym bukiem na Przedgórzu Karpat Ukraińskich w okresie Małek Stanisław, Dudek Katarzyna, Nawrocka Natalia, Rubys Janusz, Barszcz Józef, Wojciech Kohut Preliminary effect of artificial regeneration of spruce (Picea abies), fir (Abies alba), stone pine (Pinus cembra) and mountain pine (Pinus mugo) in upper mountain forest zone on the Skrzyczne and the Barania Góra MTs.; Wstępne wyniki odnowienia sztucznego: świerka (Picea abies), jodły (Abies alba), limby (Pinus cembra) i kosodrzewiny (Pinus mugo) w reglu górnym na powierzchniach badawczych w rejonie Skrzycznego i Baraniej Góry 3. Niemtur Stanisław, Ambroży Sławomir, Zachara Tadeusz Regenerations after destroyed spruce stands in the Beskidy Mts.; Odnowienia na obszarach poklęskowych w Beskidach 4. Kempf Marta Diversity of the European fir population in the provenance trial IUFRO II; Zmienność adaptacyjna pochodzeń jodły pospolitej w międzynarodowym doświadczeniu IUFRO II w Nadleśnictwie Śnieżka

5 5. Głowacz Michał, Grabowski Łukasz Development of stands conducted by selection cutting in the Regional Directorate of the State Forests in Krakow; Zagospodarowanie drzewostanów przerębowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie 6. Greinert Andrzej Growth of the Scots pine on reclaimed post-mining areas of the western- Polish region; Wzrost sosny zwyczajnej na rekultywowanych terenach powydobywczych w rejonie zachodniopolskim Sesja 3 referatowa - Ochrona lasu i środowiska 1. Grucmanová Šárka, Holuša Jaroslav, Trombik Jiří, Lukášová Karolina Ips cembrae (Coleoptera: Curculionidae: Stolytinae) in the Czech Republic; Kornik modrzewiowiec w Republice Czeskiej 2. Stravinskienė Vida, Bartkevičius Edmundas, Plaušinytė Erika Assessment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) health condition in the forests near the highway; Ocena zdrowotności sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) rosnącej w lasach położonych w pobliżu autostrad 3. Niemtur Stanisław, Chomicz Elżbieta, Kapsa Mariusz Tomographic assessments of the butt rot of stone pine (P. cembra L.); Tomograficzna ocena występowania zgnilizny odziomkowej limby 4. Grodzki Wojciech, Ambroży Sławomir, Hilszczański Jacek Cambio- and xylophagous insects and the diversity of forest ecosystems in altitudinal aspect: an example of Radziejowa (Beskid Sądecki) and Pilsko (Beskid Żywiecki) Massifs in the Carpathians; Owady kambio- i ksylofagiczne a różnorodność ekosystemów leśnych w aspekcie wysokościowym na przykładzie Masywów: Radziejowej (Beskid Sądecki) i Pilska (Beskid Żywiecki) w Karpatach 5. Mazur Andrzej An attempt to interpret the environment condition in the upper mountain spruce forest zone in the Sudety Mountains based on the features of communities of epigeic rove beetles; Próba interpretacji stanu środowiska górnoreglowych borów świerkowych w Sudetach w oparciu o cechy zgrupowań epigeicznych kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae) Dwugłos 6. Kowalczyk Mirosław Kozienice power plant environment friendly; Elektrownia Kozienice w przyjaźni z naturą 7. Falencka-Jabłońska Małgorzata Changes in forest ecosystems in the range of impact of the power station "Kozienice" - synthesis of the 40-year interdisciplinary studies; Zmiany ekosystemow leśnych w zasięgu oddziaływania Elektrowni "Kozienice"-synteza 40-letnich badań interdyscyplinarnych Sesja 4 referatowa - Urządzanie i produkcyjność lasu 1. Grilli Gianluca, Garegnani Giulia, Vettorato Daniele, Paletto Alessandro Stakeholders analysis in the biomass energy development: a model based on the experts opinions; Analiza podmiotów zainteresowanych rozwojem produkcji i wykorzystania biomasy do produkcji energii: model oparty na opinii ekspertów 2. Miścicki Stanisław, Stereńczak Krzysztof, Będkowski Krzysztof, Zasada Michał LIDARbased inventory of standing volume in mountain forest stands; Pomiar zapasu drzewostanów górskich z wykorzystaniem skanowania laserowego 3. Ertle Christoph, Knoche Dirk Climate scenario-based radial growth projections as a silvicultural management tool for mine sites in Eastern Germany; Prognozy zmian przyrostu rocznego drzew pod wpływem zmian klimatycznych jako narzędzie zarządzania w hodowli lasu dla pokopalnianych stanowisk we Wschodnich Niemczech 4. Banaś Jan, Zięba Stanisław, Bujoczek Leszek, Zygmunt Robert, Drozd Marek Ecological and economic importance of the manner of determining an average age of stands with regeneration layer; Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie sposobów określania średniego wieku drzewostanów w gospodarstwie przerębowo-zrębowym 5. Orzeł Stanisław The species composition and shrub biomass in understory level of Niepołomice Forest stands; Skład gatunkowy i biomasa krzewów występujących w podszycie drzewostanów Puszczy Niepołomickiej 6. Lesiński Jerzy, Pach Maciej Does sustainable forest management safeguard provision of all forest ecosystem goods and services?; Czy zrównoważona gospodarka leśna zapewnia dostęp do wszystkich pożytków z lasu?

6 Sesja 5 referatowa - Użytkowanie lasu i technika leśna 1. Bilański Piotr, Kołodziej Zbigniew, Pająk Marek, Stasiowski Jacek The impact of windbreaks on the value of wood in the Kołaczyce Forest District; Wpływ złomów na wartość drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce 2. Stoilov Stanimir, Krumov Tihomir Cable skidder fuel consumption; Zużycie paliwa przez skider linowy 3. Stańczykiewicz Arkadiusz, Pierzchnica Łukasz, Bębenek Mariusz, Markiel Wojciech, Czyżewski Tomasz Local increment response of trees damaged during timber harvesting; Miejscowa reakcja przyrostowa drzew uszkodzonych podczas pozyskiwania drewna 4. Szewczyk Grzegorz, Sowa Janusz M., Kamiński Krzysztof, Kulak Dariusz, Stańczykiewicz Arkadiusz The accuracy of estimating the time structure of a working day of a harvester operator with the use of the regular snapshot observation method; Dokładność oszacowania struktury dnia roboczego operatora harwestera metodą obserwacji migawkowych regularnych 5. Suchomel Josef, Goglia Vlado, Žgela Josip Comparison between vibration levels of three type chain saws produced by Husqvarna and Stihl; Porównanie poziomu wibracji emitowanych przez trzy typy pilarek spalinowych Husqvarna i Stihl 6. Walczyk Józef, Tylek Paweł Design and laboratory tests of nursery cultivating unit; Konstrukcja i badania laboratoryjne szkółkarskiego agregatu uprawowego Sesja 6 referatowa - Woda i klimat 1. Durło Grzegorz The assessment of climate change impact on pluvial regime of the Beskid Śląski; Ocena wpływu zmian klimatu na warunki pluwialne w Beskidzie Śląskim 2. Gołąb Janusz Relationship between the intensity of runoff from forest roads, and the intensity of precipitation; Powiązanie natężenia spływu powierzchniowego z dróg leśnych z natężeniem opadu 3. Szydłowska Paulina, Socha Jarosław Long-range forecasts of climate change impact on the growth of the Carpathian forests as a base for planning in the management of forest resources; Prognozy wpływu zmian warunków klimatycznych na wzrost lasów karpackich jako podstawa planowania w zarządzaniu zasobami leśnymi 4. Jasik Michał, Małek Stanisław The impact of stands on spatial diversity in physico-chemical characteristics of spring water in the upper part of the Jaszcze catchment in Gorce National Park; Wpływ drzewostanu na zróżnicowanie przestrzenne cech fizykochemicznych wód źródeł w górnej części zlewni potoku Jaszcze w Gorczańskim Parku Narodowym 5. Żelazny Mirosław, Małek Stanisław, Wolanin Anna, Krakowian Katarzyna, Chmielewska- Błotnicka Daria, Factors influencing the spatial diversification in chemical composition of spring waters draining the mountain slopes subjected to varied anthropopression; Czynniki kształtujące zróżnicowanie przestrzenne składu chemicznego wód źródeł drenujących stoki pasm górskich poddanych różnej antropopresji 6. Kosmowska Amanda, Małek Stanisław, Żelazny Mirosław Factors influencing space-time variability of chemical composition of waters in Malinowski stream watershed in Silesia Beskid; Czynniki kształtujące czasowo-przestrzenną zmienność składu chemicznego wód w zlewni Malinowskiego Potoku w Beskidzie Śląskim Referaty, które z przyczyn organizacyjnych nie będą mogły zostać zaprezentowane w sesji referatowej prosimy o zaprezentowanie w formie posterowej. Lista zgłoszonych prac zakwalifikowanych do sesji posterowej (zalecane wymiary posteru 80x100cm): Sesja 1 posterowa - Siedliskoznawstwo

7 1. Błońska Ewa, Lasota Jarosław, Zwydak Maciej Soil enzyme activity of diversified mountain forest sites developed on gneiss; Aktywność enzymatyczna gleb zróżnicowanych górskich siedlisk leśnych wykształconych na gnejsach 2. Chodak Marcin, Pietrzykowski Marcin Physiological profiles of bacterial communities in mine soils afforested with different tree species; Fizjologiczne profile flory bakteryjnej w glebach industrioziemnych zalesionych różnymi gatunkami drzew 3. Lasota Jarosław, Błońska Ewa, Zwydak Maciej, Pacanowski Piotr Eutrophic soils of fir stands in the Beskid Niski and Sądecki; Gleby eutroficznych lasów jodłowych w Beskidzie Niskim i Sądeckim 4. Małobęcki Andrzej Observations on the anthesis of the bog violet, Viola uliginosa Bess.; Obserwacje kwitnienia fiołka bagiennego Viola uliginosa. Bess. 5. Mazurek Ryszard, Zadrożny Paweł, Zaleski Tomasz, Wanic Tomasz, Bilański Piotr, Wilczyński Sławomir Geotechnical transformations of soil cover versus withering of trees in the People s Park in Bytom; Geotechniczne przekształcenia pokrywy glebowej a zamieranie drzew w Parku Ludowym w Bytomiu 6. Pietrzykowski Marcin, Krzaklewski Wojciech, Likus Justyna, Woś Bartłomiej The assessment of english oak (Quercus robur L.) growth response on reclaimed Sulphur Mine dump Piaseczno; Ocena reakcji wzrostowej dębu szypułkowego (Quercus robur L.) na zrekultywowanym zwałowisku Kopalni Siarki Piaseczno 7. Wanic Tomasz, Piątek Grzegorz, Małobęcki Andrzej Locality of Daphne cneorum L. in the area of the active military training ground in Nowa Dęba; Stanowisko wawrzynka główkowego Daphne cneorum L. na terenie czynnego poligonu wojskowego w Nowej Dębie Sesja 2 posterowa - Hodowla lasu 1. Banach Jacek, Skrzyszewska Kinga, Kubacki Kamil, Bućko Paweł Heritability and stability of spring flushing of European beech (Fagus sylvatica L.) originating from south-eastern part of Poland; Odziedziczalność i stabilność pędzenia wiosennego buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) pochodzącego z południowo-wschodniego obszaru Polski 2. Banach Jacek, Wanic Tomasz Evaluation of an effect of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) mycorrhization after 6 years of growth on an experimental plot; Ocena wpływu mikoryzacji sadzonek świerka pospolitego (Picea abies (L).)H.Karst.) po 6 latach wzrostu na uprawie 3. Bodziarczyk Jan, Widlak Marcin Population structure and health status of individuals in reintroduced common yew Taxus baccata L. site in the middle part of the Polish Carpathians; Struktura populacji cisa pospolitego Taxus baccata L. oraz stan zdrowotny osobników na reintrodukowanym stanowisku w środkowej części polskich Karpat 4. Kempf Marta, Gorywoda Katarzyna, Hebda Anna The genetic structure of different phenological provenances of beech; Struktura genetyczna zróżnicowanych fenologicznie proweniencji buka zwyczajnego 5. Kroczek Marek, Małek Stanisław, Barszcz Józef The impact of fertilisation and preparation manner of Picea abies (L.) H.Karst), Fagus sylvatica L. and Abies alba Mill. seedlings on their growth on plantations in spruce stands threatened by decomposition in the Beskid Śląski and Żywiecki; Wpływ nawożenia i sposobu przygotowania sadzonek Picea abies (L.) H.Karst), Fagus sylvatica L. i Abies alba Mill. na ich wzrost w uprawach w świerczynach zagrożonych rozpadem w Beskidzie Śląskim i Żywieckim 6. Krzysztof Roman, Klekot Anna, Skrzyszewski Jerzy Związek cech drzewostanu z pokryciem przez nalot jodły pospolitej w Nadleśnictwie Limanowa; The relationship between stand features and coverage of young fir regeneration in the Limanowa Forest District 7. Masternak Katarzyna The variability in growth of Norway spruces (Picea abies L. Karst) provenances tested in IPTNS-IUFRO 1964/68 experiment in Krynica; Zmienność cech wzrostowych proweniencji świerka pospolitego (Picea abies L. Karst) objętych doświadczeniem IPTNS-IUFRO w Krynicy 8. Młynarczyk Aleksandra Growth of spruce from Istebna on family conservation plantation in Wisła Forest District; Analiza fenologiczna rozwoju wiosennego buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) na powierzchni badawczej Karpackiego Banku Genów w Nadleśnictwie Wisła

8 9. Młynarczyk Aleksandra, Haratyk Andrzej, Banach Jacek The growth of the Istebna spruce on the progeny plantation in the Wisła Forest District; Wzrost świerka istebniańskiego na rodowej uprawie zachowawczej w Nadleśnictwie Wisła 10. Rebeznyuk Ihor, Kyy Volodymyr, Mahura Bohdan, Kyy Andriy, Tsymbaliuk Yurij Development of local standing deadwood on the slopes of the Carpathian Mountains; Rozwój lokalnego drewna posuszowego pozostawionego w drzewostanie na stokach Karpat 11. Skrzyszewski Jerzy, Skrzyszewska Kinga, Pach Maciej, Banach Jacek Incremental evaluation of silver fir in mother stands whose progeny has a diverse silvicultural value on the trial plantation JD PL 86/90; Ocena przyrostowa jodły w drzewostanach matecznych, której potomstwo wykazuje zróżnicowaną wartość hodowlaną na uprawach doświadczenia JD PL 86/ Szostak Marta, Wężyk Piotr, Hawryło Paweł, Nowicka Marta The monitoring of the forest succession on the Błędów Desert (southern Poland) based on analyses on multi-temporal satellite images and aerial orthophotomaps; Monitorowanie procesu wtórnej sukcesji leśnej na obszarze Pustyni Błędowskiej w oparciu o analizy wieloczasowych zobrazowań satelitarnych oraz ortofotomap lotniczych 13. Szostak Marta, Wężyk Piotr, Pająk Marek, Hawryło Paweł, Lisańczuk Marek Monitoring of the forest establishment process on the spoil heap of Fryderyk mine in Tarnowskie Góry based on aerial orthophotomaps and ALS data from ISOK project; Monitorowanie procesu lasotwórczego na zwałowisku kopalni,,fryderyk" w Tarnowskich Górach w oparciu o analizy ortofotomap cyfrowych i danych z lotniczego skanowania laserowego z projektu ISOK 14. Wertz Bogdan, Wilczyński Sławomir, Ochał Wojciech, Grabczyński Stanisław, Socha Jarosław Assessment of silver fir (Abies alba Mill.) revitalization in Polish Carpathians on the basis of dendrochronological analysis; Ocena rewitalizacji jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w polskich Karpatach na podstawie analizy dendrochronologicznej 15. Wężyk Piotr, Szostak Marta, Krzaklewski Wojciech, Tompalski Piotr, Hawryło Paweł, Pająk Marek Characteristics of the morphometry and determination of the spatial structure of vegetation on the reclaimed post-mining areas based on ALS and aerial orthophotomaps analyses; Charakterystyka morfometryczna oraz struktura przestrzenna roślinności na zrekultywowanych obszarach pokopalnianych w oparciu o analizy danych z lotniczego skanowania laserowego oraz ortofotomapy cyfrowe 16. Zagrobelny Tomasz, Tylek Paweł, Banach Jacek Relationship between the weight of acorns and seedlings quality of the English oak (Quercus robur) cultivated in the container tree nursery Kolonia in the Oleszyce Forest District; Relacja między masą żołędzi a jakością sadzonek dębu szypułkowego (Quercus robur) hodowanych w szkółce kontenerowej "Kolonia" w Nadleśnictwie Oleszyce Sesja 3 posterowa - Ochrona lasu i środowiska 1. Bednarz Bartłomiej, Kacprzyk Magdalena Identification of chemicals in the bodies of the European spruce bark beetle (Ips typographus L.) in order to determine imagines sex; Identyfikacja substancji chemicznych w ciałach kornika drukarza (Ips typographus L.) służąca determinacji płci imagines 2. Bednarz Bartłomiej, Kacprzyk Magdalena Development and reproductive success of Ips typographus (L.) in different stages of bark beetles infestation on Norway spruce (Picea abies L.) Karst trap trees; Sukces rozwojowy i rozrodczy Ips typographus (L.) w różnych etapach pojawu korników na drzewach pułapkowych świerka pospolitego (Picea abies L.) Kars 3. Bielan Jarosław The resistance of Pityogenes chalcographus (L.) to low temperatures under the laboratory conditions; Odporność rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) na niskie temperatury w warunkach laboratoryjnych 4. Bilański Piotr, Kołodziej Zbigniew, Pająk Marek, Stasiowski Jacek Causes for windbreaks occurrence in the silver fir stands in the Kołaczyce Forest District; Przyczyny powstawania złomów w drzewostanach jodłowych Nadleśnictwa Kołaczyce 5. Gondová Michaela, Majdák Andrej, Jakuš Rastislav, Burian Libor Quantification of Solar Radiation Transmission into Forest Stand Using 3D Terrestrial Laser Scanning; Kwantyfikacja

9 transmisji promieniowania słonecznego wgłąb drzewostanu przy pomocy trójwymiarowego naziemnego skanera laserowego 6. Haliniak Dorota The selected environmental and natural aspects considered in the assessment of the environmental impact of the investments planned in mining regions located in forest areas; Wybrane aspekty środowiskowo-przyrodnicze rozpatrywane w procesie ocen oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko dla obszarów górniczych położonych na terenach leśnych 7. Haliniak Dorota, Ząbecki Wojciech Spruce biomass left in forests after late cleanings as a breeding base for harmful insects in the conditions of the Żywiec Beskid; Biomasa świerkowa pozostawiana w lesie po czyszczeniach późnych bazą rozrodu szkodliwych owadów w warunkach Beskidu Żywieckiego 8. Havašová Mária, Jakuš Rastislav Possibilities of disturbance mapping in Tatra Mts using time series of Landsat imagery: preliminary study; Możliwości mapowania zakłóceń w Tatrach przy pomocy szeregów czasowych obrazowania Landsat: badania wstępne 9. Jankuvová Júlia, Jakuš Rastislav, Blaženec Miroslav Testing of linear anti-attractant dispensers for spruce stand protection from bark beetle attack: preliminary results; Testowanie liniowych rozpylaczy środków odstraszających, chroniących drzewostany świerkowe przed atakiem korników: wstępne wyniki 10. Kacprzyk Magdalena, Bednarz Bartłomiej Identification of chemicals in the bodies of the spruce wood engraver (Pityogenes chalcographus L.) in order to determine imagines sex; Identyfikacja substancji chemicznych w ciałach rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus L.) służąca determinacji płci imagines 11. Kacprzyk Magdalena, Bednarz Bartłomiej Development and reproductive success of Pityogenes chalcographus (L.) in different stages of bark beetles infestation on Norway spruce (Picea abies L.) Karst trap trees; Sukces rozwojowy i rozrodczy Pityogenes chalcographus (L.) w różnych etapach pojawu korników na drzewach pułapkowych świerka pospolitego (Picea abies L.) Karst 12. Kostecki Jakub, Greinert Andrzej, Drab Michał, Wasylewicz Róża, Walczak Barbara Zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie topoli niekłańskiej (Populus x canadensis 'Robusta') narażonej na emisje przemysłowe; The content of heavy metals in the wood of poplar trees (Populus x canadensis 'Robusta') exposed to industrial emissions 13. Kożuch Anna, Felenczak Jan Analysis of losses incurred due to harmful activities in forests within the administrative range of the National Forest Holding State Forests in the years of ; Analiza strat spowodowanych szkodnictwem leśnym w zasięgu administracyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w latach Majdák Andrej, Blaženec Miroslav, Gondová Michaela, Jakuš Rastislav Temperature Responses of Healthy and Physiologically Weakened Norway Spruce Trees at Forest Edge and in Forest Interior to Sun Radiation; Reakcja termiczna zdrowych i fizjologicznie osłabionych okazów świerka zwyczajnego, rosnących na granicy i wewnątrz drzewostanu, na promieniowanie słoneczne 15. Malińska Krystyna, Pietrzykowski Marcin, Gruba Piotr Potentials of biochar for forest reclamation of degraded areas; Możliwości zastosowania biowęgla w rekultywacji leśnej terenów zdegradowanych 16. Mazurek Ewelina, Łyskowski Mikołaj Possibility of implementation of GPR surveys for evaluation of trees condition in urbanized areas; Możliwości zastosowania badań georadarowych do określenia kondycji drzewostanów na terenach zurbanizowanych 17. Stępniewska Hanna, Kmiecik Patrycja Susceptibility of silver birch (Betula pendula Roth) and hornbeam (Carpinus betulus L.) to Phytophthora spp.; Podatność brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) i graba pospolitego (Carpinus betulus L.) na Phytophthora spp. 18. Szyjka Katarzyna, Wajdzik Marek, Kubacki Tadeusz Feeding preferences of beavers (Castor fiber) among trees species in the Małopolska region; Preferencje żerowe bobra europejskiego (Castor fiber) wśród gatunków drzewiastych na terenie Małopolski 19. Szyjka Katarzyna, Wajdzik Marek, Kubacki Tadeusz The impact of environmental pollutions on the quantity and reproduction of the European hares (Lepus europaeus) in the Małopolska region; Wpływ skażeń środowiska na liczebność i rozrodczość zająca szaraka (Lepus europaeus) w Małopolsce

10 20. Ząbecki Wojciech, Kaleta Paweł The size of bark beetle population on chipped small pieces of larch timber left in the areas after sanitary cuts; Liczebność populacji korników na zrębkowanej drobnicy modrzewiowej pozostawionej w lesie na powierzchniach po wykonanych cięciach sanitarnych 21. Zięba Stanisław, Doleżuchowicz Marcin, Banaś Jan, Wlazło Edward, Bujoczek Leszek, Zygmunt Robert Assessment of models of damage risk to tree stands caused by wind in the mountains; a case study of Tatra National Park; Ocena funkcjonowania modeli ryzyka uszkodzenia drzewostanów przez wiatr w górach na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego Sesja 4 posterowa - Urządzanie i produkcyjność lasu 1. Grabczyński Stanisław, Maj Marek, Ochał Wojciech, Orzeł Stanisław, Socha Jarosław, Wertz Bogdan The growth of larch trees in the Forest Experimental Station in Krynica; Przyrost modrzewia w przedplonowych drzewostanach Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy 2. Kędziora Wojciech, Tomusiak Robert, Wojtan Rafał, Moskwa Agnieszka, Karbownik Olga, Lecyk Michał Tymoteusz, Daniszewski Piotr Radial increments of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) after ecological crisis in the Izera Mountains; Przyrosty radialne świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) po katastrofie ekologicznej w Górach Izerskich 3. Maj Marek, Socha Jarosław, Ochał Wojciech, Grabczyński Stanisław, Orzeł Stanisław, Wertz Bogdan The effect of elevation above sea level and geology on site index of beech stands in the Beskid Żywiecki; Wpływ wzniesienia i rodzaju podłoża geologicznego na bonitację drzewostanów bukowych Beskidu Żywieckiego 4. Ochał Wojciech, Socha Jarosław, Grabczyński Stanisław, Orzeł Stanisław, Wertz Bogdan, Szydłowska Paulina Effect of plot size and method of calculation on the accuracy of the top height estimation in the mountain spruce stands; Wpływ wielkości powierzchni próbnej i sposobu obliczania na dokładność określania wysokości górnej w górskich drzewostanach świerkowych 5. Orzeł Stanisław, Grabczyński Stanisław, Pogoda Piotr, Socha Jarosław, Ochał Wojciech, Wertz Bogdan The distribution of diameter increment along the stem of spruce trees from the Western Beskids; Rozkład przyrostu grubości wzdłuż strzał świerków z Beskidów Zachodnich 6. Podlaski Rafał, Bronisz Karol, Zasada Michał Modelling tree diameter at breast height distributions of multi-stored silver fir stands from the Świętokrzyskie Mountains; Modelowanie rozkładów pierśnic złożonych drzewostanów jodłowych z Gór Świętokrzyskich 7. Tomusiak Robert, Daniszewski Piotr, Kędziora Wojciech The structure of tree height of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in Promotional Forest Complex Western Sudetes ; Struktura wysokości świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Sudety Zachodnie 8. Wężyk Piotr, Szostak Marta, Tompalski Piotr, Rysiak Piotr, Pilch Kamil, Gądek Katarzyna, Wójcik Jarosław, Ratajczak Michał Monitoring of the natural monument based on terrestrial laser scanning data - a case study of the oak "Bartek" in Zagnansk (Poland); Monitorowanie drzew pomnikowych z wykorzystaniem danych z naziemnego skanowania laserowego na przykładzie dębu "Bartek" w Zagnańsku 9. Zygmunt Robert, Banaś Jan, Zięba Stanisław The use of statistical and mathematical inventory system to calculate the monetary value of timber resources of selected stands in the FES in Krynica; Zastosowanie statystyczno-matematycznego systemu inwentaryzacji do obliczenia wartości pieniężnej zasobów drzewnych wybranych drzewostanów w LZD Krynica Sesja 5 posterowa - Użytkowanie lasu i technika leśna 1. Bednarz Bartłomiej, Bajorek Grzegorz An example of using dendrochronological methods for dating objects of sacred art; Przykład wykorzystania metod dendrochronologicznych do datowania obiektów sztuki sakralnej 2. Bednarz Bartłomiej, Wąsik Radosław The use of macro- and microscopic species identification of wood in the reconstruction of historic architecture; a case study of garrison Riflerange in Wola Justowska in Krakow; Wykorzystanie makro- i mikroskopowej identyfikacji gatunkowej drewna w rekonstrukcji zabytkowej architektury na przykładzie Strzelnicy garnizonowej na Woli Justowskiej w Krakowie

11 3. Duszyński Łukasz Damages to forest stand in the course of wood harvesting at rebuilding of single-species spruce stands; Uszkodzenia środowiska leśnego w trakcie maszynowego pozyskania drewna przy przebudowie jednogatunkowych drzewostanów świerkowych 4. Kormanek Mariusz, Sowa Paweł Analysis of the forest soil damage caused by Zetor 7254 H (horal system) tractor during the skidding work; Analiza uszkodzeń podłoża powstałych podczas wykonywania prac pozyskaniowych ciągnikiem Zetor 7254 H (horal system) 5. Kováč Ján, Krilek Jozef, Kučera Marián Research of hand arm vibration emission of chainsaw; Badania nad poziomem wibracji przenoszonych przez kończyny górne, emitowanych przez pilarkę spalinową 6. Krilek Jozef, Kováč Ján, Kučera Marián Research of the cutting edges wearing by cutter tooth saw chain of chainsaw; Badania nad zużyciem krawędzi tnących zębów łańcucha pilarki spalinowej 7. Kučera Marián, Kováč Ján, Krilek Jozef Study of physical and tribological properties of environmentally friendly lubricants at different temperature; Badania nad fizycznymi i trybologicznymi właściwościami przyjaznych dla środowiska smarów w różnych temperaturach 8. Kulak Dariusz, Stańczykiewicz Arkadiusz, Szewczyk Grzegorz, Lubera Adam, Strojny Tomasz The variability in forest soil cohesion due to motor-manual and mechanised timber harvesting; Zmiany zwięzłości gleb leśnych na skutek ręczno-maszynowego i maszynowego pozyskiwania drewna 9. Mateusiak Łukasz, Tylek Paweł, Kaliniewicz Zdzisław, Kormanek Mariusz The mechanical properties of the Polifoska compound fertiliser; Właściwości mechaniczne wieloskładnikowego nawozu Polifoska 10. Owoc Danuta, Walczyk Józef Performance comparison of machines for the production of firewood; Porównanie wydajności maszyn do produkcji drewna kominkowego 11. Plewniak Józef Economic and technical aspects of designing skidding trails in the mountain forests; Gospodarczo-techniczne aspekty projektowania szlaków zrywkowych w lasach górskich 12. Słowiński Krzysztof Diesel fuel consumption by tractors at work in open forest nurseries; Zużycie oleju napędowego przez ciągniki w czasie pracy w otwartych szkółkach leśnych 13. Tylek Paweł, Walczyk Józef, Owoc Danuta The physical properties of coated forest tree seeds; Właściwości fizyczne otoczkowanych nasion drzew leśnych Sesja 6 posterowa - Woda i klimat 1. Durło Grzegorz High quality services for climate data acquisition; Wysokiej jakości usługi w zakresie pozyskiwania danych klimatycznych 2. Gołąb Janusz, Słowik-Opoka Ewa, Klamerus-Iwan Anna Surface water runoff from the road surface in the mountain forests; Powierzchniowy spływ wody z nawierzchni dróg w lasach górskich 3. Ježík Marek, Blaženec Miroslav, Sedmáková Denisa, Sitková Zuzana Net stem shrinkage - tree water status: relations to soil water potential in mature beech stand; Straty wody w pniu drzewa a jego stan uwodnienia: w powiązaniu z zasobnością wody w glebie w rębnym drzewostanie bukowym 4. Klamerus-Iwan Anna Factors and processes influencing crown, bark and soil water storage capacity; Czynniki i procesy wpływające na pojemność wodną koron i kory drzew oraz wierzchniej warstwy gleby leśnej 5. Klamerus-Iwan Anna, Owsiak Krzysztof Determination of the size of interception area of coniferous trees; Ustalenie wielkości powierzchni intercepcyjnej drzewek gatunków iglastych 6. Klamerus-Iwan Anna, Szymański Wiktor Horizontal differentiation in water storage capacity of forest canopies - a case study of the European beech (Fagus silvatica); Poziome zróżnicowanie pojemności wodnej koron drzew leśnych na przykładzie buka zwyczajnego (Fagus silvatica) 7. Owsiak Krzysztof, Suliński Józef Studies of relations between the selected water properties of soils constituting soil profiles in the Wierzchosławice Forests; Badanie relacji między wybranymi właściwościami wodnymi gruntów budujących profile glebowe w Lasach Wierzchosławickich 8. Słowik-Opoka Ewa, Klamerus-Iwan Anna, Gołąb Janusz Study of absorption changes in soil skeleton at selected genetic horizons using the laboratory method of abrasive wear, a case study of Magura sandstone; Badanie zmian nasiąkliwości szkieletu glebowego w wybranych poziomach

12 genetycznych przy zastosowaniu laboratoryjnej metody ścierania, na przykładzie piaskowca magurskiego 9. Słowik-Opoka Ewa, Kołodziej Grzegorz Determination of abrasion of rubble trailing in a mountain stream by using a laboratory test method in terms of predicting transformation of riverbeds; Określenie ścieralności rumowiska wleczonego potoku górskiego przy zastosowaniu laboratoryjnej metody badań w aspekcie możliwości prognozowania transformacji koryt rzecznych 10. Starzak Rafał Potential and actual water retention of the selected soil profile in a spruce stand at a high mountain coniferous forest site; Potencjalna i aktualna retencja wodna wybranego profilu glebowego w drzewostanie świerkowym na siedlisku boru wysokogórskiego 11. Wilczyński Sławomir, Szymański Norbert, Łukasiewicz Katarzyna, Kołbut Łukasz Time and spatial variability in sensitivity of Norway spruce from the Tatra Mountains to solar, thermal and pluvial factor; Zmienność w czasie oraz w przestrzeni wrażliwości drzew świerka pospolitego z Tatr na czynnik solarny, termiczny oraz pluwialny 12. Wilczyński Sławomir, Szymański Norbert, Wertz Bogdan Spatial and time variability in short-term tree-ring growth responses of Silver fir and its climatic causes; a case study of population from the Ustroń Forest District; Przestrzenna oraz czasowa zmienność krótkookresowych reakcji przyrostowych jodły pospolitej oraz jej klimatyczne przyczyny na przykładzie populacji z Nadleśnictwa Ustroń Sprawy organizacyjne Przypominamy że ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, NIP , Al. Mickiewicza 21, PL Kraków: Bank BPH Numer IBAN: PL ; kod BIC: BPHKPLPK, z dopiskiem Forestry2014 i podaniem nazwisk osób, których wpłata dotyczy. Adres do korespondencji: dr Danuta Owoc sekretarz Konferencji Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Leśny, Katedra Mechanizacji Prac Leśnych Al. 29 Listopada 46, Kraków tel ; fax.:

The list of submitted papers qualified for the poster session (recommended dimensions of the poster: 80x100cm):

The list of submitted papers qualified for the poster session (recommended dimensions of the poster: 80x100cm): The list of submitted papers qualified for the poster session (recommended dimensions of the poster: 80x100cm): Poster session 1- Forest site science 1. Błońska Ewa, Lasota Jarosław, Zwydak Maciej Soil

Bardziej szczegółowo

Sesja posterowa 1 piętro, hol budynku Wydziału Leśnego (zalecane wymiary posteru 80x100cm) Siedliskoznawstwo

Sesja posterowa 1 piętro, hol budynku Wydziału Leśnego (zalecane wymiary posteru 80x100cm) Siedliskoznawstwo Sesja posterowa 1 piętro, hol budynku Wydziału Leśnego (zalecane wymiary posteru 80x100cm) Siedliskoznawstwo S1-P1 Ewa Błońska, Jarosław Lasota, Maciej Zwydak Aktywność enzymatyczna gleb zróżnicowanych

Bardziej szczegółowo

Announcement 2. Faculty of Forestry University of Agriculture in Krakow FORESTRY IN THE MOUNTAINS AND INDUSTRIAL REGIONS. Honorary patronage:

Announcement 2. Faculty of Forestry University of Agriculture in Krakow FORESTRY IN THE MOUNTAINS AND INDUSTRIAL REGIONS. Honorary patronage: Announcement 2 Faculty of Forestry University of Agriculture in Krakow is honoured to invite you to participate in the second international scientific Conference on September 22-23, 2014. FORESTRY IN THE

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ORAZ CELE I METODY HODOWLI LASU

SPOŁECZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ORAZ CELE I METODY HODOWLI LASU PROGRAM VI SESJI ZIMOWEJ SZKOŁY LEŚNEJ PRZY IBL pt. PRZYRODNICZE, SPOŁECZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ORAZ CELE I METODY HODOWLI LASU Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary, 18 20 marca 2014 r. DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo Kraków, kwietnia 2009 r.

Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo Kraków, kwietnia 2009 r. Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo Kraków, 17-18 kwietnia 2009 r. Komunikat nr 3 Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie uczestnictwa w konferencji:

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe

Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe Kierunki rozwoju polskich lasów w kontekście rozwoju lasów europejskich, Warszawa, 22 listopada 2012 r. Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe Marek

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 1:. PODŁOZA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE

KOMUNIKAT 1:. PODŁOZA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE KOMUNIKAT 1: NOWOCZESNE METODY ROZPOZNANIA. PODŁOZA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE . Szanowni Panstwo! Drogie kolezanki i koledzy! Sesje tematyczne: Z przyjemnością pragniemy zaprosić na 6. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich

Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich Konferencja Naukowo-Techniczna Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich pod patronatem honorowym: Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Strukturalne właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od strony świata wstępne wyniki badań

Strukturalne właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od strony świata wstępne wyniki badań Strukturalne właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od strony świata wstępne wyniki badań Paulina Rola, Paweł Staniszewski, Robert Tomusiak, Paweł Sekrecki, Natalia Wysocka

Bardziej szczegółowo

I SESJĘ KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

I SESJĘ KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI D Z I E K A N W y d z iału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Koło Naukowe Geodetów Koło Naukowe Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

sylwan nr 9: 3 15, 2006

sylwan nr 9: 3 15, 2006 sylwan nr 9: 3 15, 2006 Jerzy Szwagrzyk, Waldemar Sulowski, Tomasz Skrzydłowski Structure of a natural stand of a Carpathian beech forest in the Tatra mountains compared with natural beech stands from

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja końcowa

Dokumentacja końcowa SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ LEŚNY KATEDRA HODOWLI LASU OCENA WZROSTU, JAKOŚCI ORAZ ZAGROŻENIA PRZEZ GRZYBY I OWADY UPRAW NA POWIERZCHNI POHURAGANOWEJ NADLEŚNICTWA PRZEDBÓRZ

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Populacja bobra w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, w ostatnich 30 latach odnotowała nagły wzrost liczebności z 270 do ponad???

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Ocena zagospodarowania leśnego zrekultywowanych terenów po otworowej eksploatacji siarki przekazanych pod administrację Nadleśnictwa Nowa Dęba

Ocena zagospodarowania leśnego zrekultywowanych terenów po otworowej eksploatacji siarki przekazanych pod administrację Nadleśnictwa Nowa Dęba Ocena zagospodarowania leśnego zrekultywowanych terenów po otworowej eksploatacji siarki przekazanych pod administrację Nadleśnictwa Nowa Dęba Marcin Pietrzykowski 1, Wojciech Krzaklewski 1, Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

konsekwencje Świecie

konsekwencje Świecie Tematy referatów, Autobus I na zajęciach Wyjazdy technologiczne i terenowe Bańska Niżna (18.04.2013) prowadzonych w ramach projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością (POKL.04.01.02-00-040/11)

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Karol Bronisz Dr inż.

CURRICULUM VITAE. Karol Bronisz Dr inż. CURRICULUM VITAE PODSTAWOWE INFORMACJE Karol Bronisz Dr inż. Adres Ul. Nowoursynowska 159 Bud. 34 Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu Wydział Leśny, SGGW 02 776 Warszawa Telefon

Bardziej szczegółowo

28. 06. 2011 - wtorek

28. 06. 2011 - wtorek Program Ogólnopolskiej Konferencja pt.: HODOWLA, UPRAWA I WYKORZYSTANIE PSZENICY ORKISZ (Triticum aestivum ssp. spelta) W WARUNKACH ZMIAN KLIMATU 28. 06. 2011 - wtorek 8 30 9 00 Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

PRACOCHŁONNOŚĆ PRAC LEŚNYCH W WYBRANYCH TYPACH SIEDLISK W GÓRACH

PRACOCHŁONNOŚĆ PRAC LEŚNYCH W WYBRANYCH TYPACH SIEDLISK W GÓRACH Inżynieria Rolnicza 5(13)/28 PRACOCHŁONNOŚĆ PRAC LEŚNYCH W WYBRANYCH TYPACH SIEDLISK W GÓRACH Franciszek Molendowski Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

Przedmiot SIEDLISKOZNAWSTWO LEŚNE Organizacja zajęć w semestrze 1

Przedmiot SIEDLISKOZNAWSTWO LEŚNE Organizacja zajęć w semestrze 1 Wydział Leśny SGGW w Warszawie Niestacjonarne studia II (magisterskie) Przedmiot SIEDLISKOZNAWSTWO LEŚNE Organizacja zajęć w semestrze 1 Prowadzący: Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - wykłady, dr inż. Jacek

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY Komunikat nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną nt.: Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie

Bardziej szczegółowo

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce 5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce Fot. PRG METRO Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Szanowni Państwo! Drogie koleżanki i koledzy! Z

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny. Zmiany klimatyczne w nauce, leśnictwie i praktyce

Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny. Zmiany klimatyczne w nauce, leśnictwie i praktyce Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Zmiany klimatyczne w nauce, leśnictwie i praktyce Zmiany klimatyczne (Zmiany klimatu - 1 800 000) - 380 000 wyników Climate change

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU

KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową nt. CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU siódmą z cyklu PRZEMIANY W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ W

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY 2012 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie

WARSZTATY 2012 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 309-315 Marcin PIETRZYKOWSKI 1, Adrian KACZMARCZYK 1, Bartłomiej WOŚ 1, Andrzej STOCES 2 1 Uniwersytet Rolniczy, Wydział Leśny, Kraków 2 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW Małgorzata Stępniewska MAES - Grupa Robocza UE ds. Rozpoznania i oceny ekosystemów i ich usług (EU Working Group on Mapping and assessment of ecosystems and their services) European

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KUJAWY

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KUJAWY PROGRAM ZAJĘĆ I PODZIAŁ NA GRUPY OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KUJAWY Zajęcia terenowe i wyjazdy technologiczne w ramach projektu przez w Krakowie : Program Operacyjny Kapitał Ludzki liczby absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny oraz

Główny Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014 2020. Istota, znaczenie oraz zakres

Bardziej szczegółowo

6 7 kwietnia KOMUNIKAT 1. Fot. BAARS. Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

6 7 kwietnia KOMUNIKAT 1. Fot. BAARS. Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej 2017 6 7 kwietnia KRAKÓW KOMUNIKAT 1 Fot. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej K gi Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA II WARSZTATY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ Wydarzenie, którego celem jest

Bardziej szczegółowo

Model wzrostu wysokości

Model wzrostu wysokości Model wzrostu wysokości Modele wzrostu wysokości w matematyczny sposób ujmują zmiany wysokości drzewa z wiekiem. Najprostszym sposobem prześledzenia zmian wysokości drzewa z wiekiem są tablice zasobności.

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAJĄ na VI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ nt.

ZAPRASZAJĄ na VI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ nt. ZAPRASZAJĄ na VI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ nt. Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki w dniach 20 22 maja 2015 r. Rzeszów 2015 ORGANIZATORZY Komitet Naukowy

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich obawy a rzeczywistość

25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich obawy a rzeczywistość Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich obawy a rzeczywistość 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i

Bardziej szczegółowo

Nowe usługi informatyczne systemu bibliotecznego Instytutu Badawczego Leśnictwa

Nowe usługi informatyczne systemu bibliotecznego Instytutu Badawczego Leśnictwa Nowe usługi informatyczne systemu bibliotecznego Instytutu Badawczego Leśnictwa Ewa Lewandowska, Joanna Szewczykiewicz Instytut Badawczy Leśnictwa Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka systemu

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA

OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE PLAN URZĄDZENIA LASU dla NADLEŚNICTWA PARCZEW OBRĘBY: Parczew Sosnowica Uścimów sporządzony na okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Aktualne zagrożenia lasów w górskich parkach narodowych (Polska, Słowacja) skutki geoekologiczne. Komunikat 2

Konferencja. Aktualne zagrożenia lasów w górskich parkach narodowych (Polska, Słowacja) skutki geoekologiczne. Komunikat 2 Konferencja Aktualne zagrożenia lasów w górskich parkach narodowych (Polska, Słowacja) skutki geoekologiczne Komunikat 2 Miejsce konferencji: Hotel PRZEDWIOŚNIE Mąchocice Kapitulne 178 26-001 Masłów k/kielc

Bardziej szczegółowo

I Forum Green Smart City Głos nauki w walce ze smogiem. 11 kwietnia 2016 r. godz Centrum Kongresowe UR, al. 29 Listopada 46

I Forum Green Smart City Głos nauki w walce ze smogiem. 11 kwietnia 2016 r. godz Centrum Kongresowe UR, al. 29 Listopada 46 I Forum Green Smart City Głos nauki w walce ze smogiem 11 kwietnia 2016 r. godz. 9.00 Centrum Kongresowe UR, al. 29 Listopada 46 Forum to platforma wymiany informacji pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami,

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA

TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA POD PATRONATEM HONOROWYM: JM Rektora-Komendanta gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA Przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROBLEMY RECYKLINGU 2011. Holiday Inn Józefów k. Otwocka 5-8 października 2011 r.

KONFERENCJA PROBLEMY RECYKLINGU 2011. Holiday Inn Józefów k. Otwocka 5-8 października 2011 r. KONFERENCJA PROBLEMY RECYKLINGU 2011 Holiday Inn Józefów k. Otwocka 5-8 października 2011 r. W dniach 5-8 października 2011 r. Instytut Transportu Samochodowego wraz z Instytutem Chemii Przemysłowej przy

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Świeradów

Nadleśnictwo Świeradów Nadleśnictwo Świeradów Nadleśnictwo Świeradów należy do Leśnego Kompleksu Promocyjnego,,Sudety Zachodnie. obejmującego swoim zasięgiem całe góry i Pogórze Izerskie. Ze względu na specyfikę położenia pozostają

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim.

Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Leśny Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Ekologii Lasu 2015/2016

Zagadnienia. Ekologii Lasu 2015/2016 Zagadnienia z Ekologii Lasu 2015/2016 Spis ważniejszych zagadnień w ramach przedmiotu (rozszerzonego) EKOLOGIA LASU 1. EKOLOGIA OGÓLNA (wybrane zagadnienia) - Podstawowe pojęcia (ich znaczenie i wzajemne

Bardziej szczegółowo

Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski

Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski Nadleśnictwo Zawadzkie - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, której siedziba znajduje

Bardziej szczegółowo

HYDROGEOCHEMIA 13 Międzynarodowa konferencja naukowa XIV edycja

HYDROGEOCHEMIA 13 Międzynarodowa konferencja naukowa XIV edycja Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach Katedra Hydrogeologii, Wydział Przyrodniczy Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie Instytut Geologii Inżynierskiej,

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

MSOŚ - Gospodarka leśna a ochrona środowiska Organizacja zajęć kameralnych w semestrze 4.

MSOŚ - Gospodarka leśna a ochrona środowiska Organizacja zajęć kameralnych w semestrze 4. MSOŚ - Gospodarka leśna a ochrona środowiska Organizacja zajęć kameralnych w semestrze 4. Osoby prowadzące: Dr inż. Stanisław Drozdowski - kierownik przedmiotu, wykłady (pokój 51A) Mgr inż. Leszek Gawron

Bardziej szczegółowo

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra Warsaw, October 15-16, 2015 Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra Paweł Franczak 1, Karolina Listwan-Franczak

Bardziej szczegółowo

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONACH ROLNICZOPRZEMYSŁOWYCH

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONACH ROLNICZOPRZEMYSŁOWYCH XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: PROBLEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONACH ROLNICZOPRZEMYSŁOWYCH Komunikat nr 2 Serwy koło Augustowa ALBATROS HOTEL&SPA 9-11 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

III konferencję Puszcza Notecka 2012 pt. Człowiek Las Drewno

III konferencję Puszcza Notecka 2012 pt. Człowiek Las Drewno Polskie Towarzystwo Leśne Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Poznaniu, Pile i Szczecinie Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zapraszają w dniach 16-18 października 2012 roku na III

Bardziej szczegółowo

Numer pokoju WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - FINASOWY - WOF. Anna Kluza Naczelnik Wydziału 12 akluza@rdos.lublin.pl (81) 71 06 506

Numer pokoju WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - FINASOWY - WOF. Anna Kluza Naczelnik Wydziału 12 akluza@rdos.lublin.pl (81) 71 06 506 REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE ul. Bazylianówka 46 20 144 Lublin tel. (81) 71 06 500 fax. (81) 71 06 501 e mail: sekretariat@rdos.lublin.pl Imię i nazwisko Stanowisko Numer pokoju e-mail

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe pracowników TPN

Dane teleadresowe pracowników TPN Dane teleadresowe pracowników TPN Imię i nazwisko Tel. stacjonarny Tel. komórkowy Adres e-mail Dział Ochrony Przyrody Filip Zięba kierownik 18 20 23 213 601 999 927 fzieba@tpn.pl Zespół Ochrony Ekosystemów

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ODDZIAŁ LUBELSKI O G Ó L N O

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Leśnej Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Zakład Inżynierii Leśnej Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Zakład Inżynierii Leśnej Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Panel Obywatelski Co zrobić, żeby poprawić zatrzymywanie wody deszczowej

Bardziej szczegółowo

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ KATEDRA EKONOMIKI EDUKACJI, KOMUNIKOWANIA I DORADZTWA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

The use of aerial pictures in nature monitoring

The use of aerial pictures in nature monitoring ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 18 (2010), str. 403 408 Marcin Czerny Received: 5.05.2010 KRAMEKO sp. z o.o. Reviewed: 30.07.2010 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108 m.czerny@krameko.com.pl WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

PRZETWÓRSTWO METALI NIEŻELAZNYCH

PRZETWÓRSTWO METALI NIEŻELAZNYCH MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZETWÓRSTWO METALI NIEŻELAZNYCH TECHNOLOGIE URZĄDZENIA MATERIAŁY - ZASTOSOWANIA Międzynarodowa Konferencja Przetwórstwo Metali Nieżelaznych Technologie Urządzenia Materiały

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Jarosław Lasota Zakład Gleboznawstwa Leśnego, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu UR w Krakowie

dr hab. inż. Jarosław Lasota Zakład Gleboznawstwa Leśnego, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu UR w Krakowie dr hab. inż. Jarosław Lasota Zakład Gleboznawstwa Leśnego, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu UR w Krakowie Pierwotna puszcza, występująca w zachodniej części pasma karpackiego, skutecznie opierała się przed

Bardziej szczegółowo

MINI TENIS: SPIS: WYNIKI: CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA DO LAT 8: MAJA PAWELSKA MICHAŁ KOZŁOWSKI PIOTR KARPIEL ALEKSANDER WĄSIŃSKI ANIA TRZĘSIOK

MINI TENIS: SPIS: WYNIKI: CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA DO LAT 8: MAJA PAWELSKA MICHAŁ KOZŁOWSKI PIOTR KARPIEL ALEKSANDER WĄSIŃSKI ANIA TRZĘSIOK MINI TENIS: SPIS: 1. MAJA PAWELSKA 2. MICHAŁ KOZŁOWSKI 3. PIOTR KARPIEL 4. ALEKSANDER WĄSIŃSKI 5. ANIA TRZĘSIOK 6. MATEUSZ STYŚ 7. NATALIA SCHMIDT 8. ŁUKASZ WALICZEK 9. ALICJA KŁOSEK 10. TOMEK CUDEK 11.

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Bezurazowe zdarzenia wypadkowe jako podstawa przedsięwzięć prewencyjnych w rolnictwie Injury-free accident events as a basis for preventive

Bardziej szczegółowo

VIII Forum Geografów Polskich. Geografia wobec problemów zmian globalnych. Komunikat nr 1

VIII Forum Geografów Polskich. Geografia wobec problemów zmian globalnych. Komunikat nr 1 VIII Forum Geografów Polskich 10-11 czerwca 2013 Uniwersytet Szczeciński Geografia wobec problemów zmian globalnych Komunikat nr 1 Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w VIII Forum Geografów

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

ROLA BADAŃ TERENOWYCH W STUDIACH KRAJOBRAZOWYCH XXI WIEKU

ROLA BADAŃ TERENOWYCH W STUDIACH KRAJOBRAZOWYCH XXI WIEKU UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE INSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ZAKŁAD GEOGRAFII FIZYCZNEJ POLSKA ASOCJACJA EKOLOGII KRAJOBRAZU TATRZAŃSKI PARK NARODOWY serdecznie zapraszają do udziału

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Specyfika produkcji leśnej

Specyfika produkcji leśnej Michał Orzechowski Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW michal.orzechowski@wl.sggw.pl tel 22 59 38202 bud 34 pok 1/77 Wykład 1 Program: Czym jest las? Współczesne znaczenie i zadania Cechy specyficzne produkcji

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego (bez określania poziomu)

14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego (bez określania poziomu) 14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego przewodnicząca Irena Wałkowska 631008751 członek zespołu Magdalena Malinowska ZSH 1. 9 00-9 30 Boiński Wiktor 3A 2. 9 15-9 45 Czyż Wiktoria 3A

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-222/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u norweskich leśników

Z wizytą u norweskich leśników Z wizytą u norweskich leśników Konferencja podsumowująca realizację projektu Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego,

Bardziej szczegółowo

Spartakiada Zakladowa KWK "Chwalowice" - Wisla 2013

Spartakiada Zakladowa KWK Chwalowice - Wisla 2013 GRUPA I ( Kobieta / Rok : 1998 Do 2010) 1 2 Górecka Dorota 23.47 2 9 Pogorzałek Marta 28.88 5.41 3 6 Skurzok Patrycja 28.90 5.43 4 4 Śliwka Monika 30.40 6.93 5 17 Czosnyka Julia 31.12 7.65 6 10 Brachmańska

Bardziej szczegółowo

Dylematy współczesnego zarządzania maja 2017 roku

Dylematy współczesnego zarządzania maja 2017 roku WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INSTYTUT ZARZĄDZANIA IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI KATEDRA

Bardziej szczegółowo

RADA NAUKOWO PROGRAMOWA

RADA NAUKOWO PROGRAMOWA RADA NAUKOWO PROGRAMOWA Przewodniczący: dr hab. inż. Adam ŁUKSA, prof. P.R. Politechnika Radomska, Radom Z cy Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Józef HANSEL Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków prof.

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne. Członkowie Oddziału Warszawskiego

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne. Członkowie Oddziału Warszawskiego Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne Członkowie Oddziału Warszawskiego Lp. Imięi nazwisko Miejsce pracy 1. prof. dr hab. Aleksandrowicz- Trzcińska Marta Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, 2. prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Co zawiera płyta DVD?

Co zawiera płyta DVD? NR 4 KWIECIEŃ 2014 ROK II REDAKTOR NACZELNY dr Olgierd Łęski Redaguje zespół Co zawiera płyta DVD? Do niniejszego zeszytu a Leśniczego dołączona jest płyta DVD pt. Gospodarstwo topolowe jak się je prowadzi?

Bardziej szczegółowo

2. WRÓBEL Marcin Krzysztof, lat 43, zam. Żywiec zgłoszony przez KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA - lista nr 28

2. WRÓBEL Marcin Krzysztof, lat 43, zam. Żywiec zgłoszony przez KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA - lista nr 28 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żywcu z dnia 3 listopada 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żywcu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Rębnia przerębowa (V) jako alternatywa dla rębni częściowej na obszarach leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w Puszczy Bukowej.

Rębnia przerębowa (V) jako alternatywa dla rębni częściowej na obszarach leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w Puszczy Bukowej. Rębnia przerębowa (V) jako alternatywa dla rębni częściowej na obszarach leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w Puszczy Bukowej. Kamil Kędra a, b a Polskie Towarzystwo Mykologiczne b International

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 1. Biel Elżbieta 2. Rakoczy Sławomir Szatkiewicz Ewa Barbara 3. Leśniewska Wioletta

Bardziej szczegółowo

Regulacja stosunków wodnych przez lasy w Polsce; założenia i realizacja programu małej retencji w lasach

Regulacja stosunków wodnych przez lasy w Polsce; założenia i realizacja programu małej retencji w lasach POLFOREX Lasy jako dobro publiczne. Oszacowanie społecznych i środowiskowych korzyści z lasów w Polsce w celu poprawy efektywności ich zarządzania Regulacja stosunków wodnych przez lasy w Polsce; założenia

Bardziej szczegółowo