Komunikat 2. Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat 2. Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

Transkrypt

1 Komunikat 2 Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza do udziału w II międzynarodowej konferencji naukowej w dniach września 2014 r. LEŚNICTWO W GÓRACH I REGIONACH PRZEMYSŁOWYCH w 65 roku powołania Wydziału Leśnego w Krakowie Patronat honorowy: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Konserwator Przyrody dr Piotr Otawski Dyrektor Generalny Lasów Państwowych mgr inż. Adam Wasiak Marszałek Województwa Małopolskiego mgr Marek Sowa Patronat medialny

2 Komitet Naukowy Prof. Stanisław Orzeł przewodniczący Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Dr hab. Hanna Stępniewska sekretarz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Ioan V. Abrudan Transilvania University of Brasov Prof. Stanisław Brożek Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Arkadiusz Bruchwald Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie Prof. Douglas L. Godbold University of Natural Ressources and Life Sciences, Vienna Prof. Roman Gornowicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Prof. Grzegorz Jamrozy Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Andrzej Jaworski Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Wojciech Krzaklewski Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. András Náhlik University of Western Hungary in Sopron Prof. Jacek Oleksyn Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku Prof. Viliam Pichler Technical University Zvolen Prof. Krystyna Przybylska Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Janusz Sowa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Jerzy Starzyk Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Józef Suliński Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Józef Walczyk Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Wojciech Ząbecki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. Henryk Żybura Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Komitet Organizacyjny dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski przewodniczący Prodziekan Wydziału Leśnego ds. Nauki i Rozwoju dr hab. inż. Paweł Tylek zastępca przewodniczącego dr Danuta Owoc sekretarz Konferencji dr inż. Magdalena Frączek dr inż. Jacek Banach

3 Z wielką przyjemnością informujemy Państwa o dużym zainteresowaniu Konferencją LEŚNICTWO W GÓRACH I REGIONACH PRZEMYSŁOWYCH. Swój udział zgłosiło ponad 150 osób, w tym liczne grono przedstawicieli uczelni i instytutów krajowych oraz 10 krajów europejskich. Ramowy program konferencji Niedziela godziny wieczorne rejestracja i zakwaterowanie uczestników 20:00 rejestracja i wieczorne spotkanie w holu Budynku Wydziału Leśnego Poniedziałek :00 10:00 Rejestracja uczestników, czas na rozwieszenie posterów 10:00 11:00 Rozpoczęcie konferencji 11:00 12:30 Sesja plenarna 13:00 14:30 Obiad 15:00 16:30 Sesje referatowe cz. I (Siedliskoznawstwo; Ochrona lasu i środowiska; Woda i klimat) 16:30 17:30 Przerwa kawowa, połączona z sesją posterową 17:30 19:00 Sesje referatowe cz. II (Hodowla lasu; Urządzanie i produkcyjność lasu; Użytkowanie lasu i technika leśna) 19:00 19:30 Zwiedzanie Muzeum Gleb, Wystawy z historii Wydziału Leśnego -przygotowanej przez Bibliotekę Główną UR. 20:00 Uroczysta kolacja Wtorek :15 7:45 Śniadanie 8:00 Wyjazd na sesję terenową Wariant I (lasy i tereny poprzemysłowe) Wariant II (lasy górskie) ok. 18:00 Wspólna obiadokolacja w Wyrchczadeczce. Podsumowanie i zakończenie konferencji. Ok. 22:00 powrót do Krakowa Środa Śniadanie Kwalifikacja prac i przygotowanie pełnych tekstów publikacji Nadesłane abstrakty opublikowane zostaną w książce abstraktów. Pełne teksty prac przewidziane do publikacji w monografii należy przygotować i dostarczyć do dnia (w formie elektronicznej - można przesłać na adres lub dostarczyć do sekretariatu Konferencji w dniu rejestracji). Komitet Naukowy może, na życzenie autorów wskazać, czasopismo (z proponowanej listy), do którego należy przesłać indywidualnie pracę, przygotowaną zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronach redakcyjnych poszczególnych wydawnictw. Publikacje poddane będą ostatecznie procesowi recenzji w normalnym trybie wydawniczym. Sylwan (IF 0, 263; 15 pkt. MNiSzW) Dendrobiology (IF 0,447; 15 pkt. MNiSzW),

4 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) (7 pkt. MNiSzW), Folia Forestalia Polonica, SERIES A (8 pkt. MNiSW) Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Leśnictwo i Drzewnictwo) (7 pkt. MNiSzW), Acta Agraria et Silvestria series Silvestris (2 pkt. MNiSW) Monografia pokonferencyjna (Wydawnictwo UR w Krakowie, wskazówki redakcyjne: https://wydawnictwo.ur.krakow.pl/images/wskazowkidlaautorow.pdf). Lista zgłoszonych prac zakwalifikowanych do sesji referatowych (czas wystąpienia ok. 12min): Sesja 1 referatowa-. Siedliskoznawstwo 1. Gruba Piotr, Socha Jarosław, Błońska Ewa, Lasota Jarosław Influence of parent material on the spatial distribution of organic carbon stock in the forest soil; Wpływ skały macierzystej na alokację zasobów węgla organicznego w glebach leśnych 2. Januszek Kazimierz, Małek Stanisław, Barszcz Józef, Błońska Ewa Selected properties of soils under spruce stands in different health condition in southern Poland; Wybrane właściwości gleb drzewostanów świerkowych różnej kondycji zdrowotnej w Polsce południowej 3. Wrońska-Wałach Dominika, Krakowian Katarzyna, Małek Stanisław, Dąbek Natalia, Żelazny Mirosław Geomorphometric analyses concerning susceptibility to erosion processes and landslides of anthropogenically transformed flysh slopes in the Malinowski Potok catchment in the Beskid Śląski; Geomorfometryczne analizy podatności na procesy erozyjne i osuwanie, antropogenicznie przekształconych stoków fliszowych w zlewni Malinowskiego Potoku w Beskidzie Śląskim 4. Krzaklewski Wojciech A method of forest reclamation with the use of succession; Metoda leśnej rekultywacji z wykorzystaniem sukcesji 5. Pająk Marek, Wanic Tomasz, Pietrzykowski Marcin, Krzaklewski Wojciech, Olejnik Magdalena Soil characteristics of deciduous forest habitats of the Bełchatów Forest District located under lignite open-cast mine depression cone; Charakterystyka gleb siedlisk lasowych Nadleśnictwa Bełchatów w obrębie oddziaływani leja depresji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego 6. Galiniak Grzegorz, Kustra Arkadiusz, Bik Andrzej, Kołdyka Lech, Szlęzak Agnieszka Forest ecosystem in post-exploitation areas as the success of the lignite mining industry; a case study of KWB Sieniawa (Lignite Opencast Mine); Ekosystem leśny na terenach poeksploatacyjnych jako sukces branży górnictwa węgla brunatnego na przykładzie KWB Sieniawa Sesja 2 referatowa - Hodowla lasu 1. Kurylyak Viktor, Pach Maciej Anthropogenic changes in structure of beech-dominated mixed forests in the Carpathian Foothills of Ukraine during the period ; Antropogeniczne zmiany w strukturze lasów mieszanych z dominującym bukiem na Przedgórzu Karpat Ukraińskich w okresie Małek Stanisław, Dudek Katarzyna, Nawrocka Natalia, Rubys Janusz, Barszcz Józef, Wojciech Kohut Preliminary effect of artificial regeneration of spruce (Picea abies), fir (Abies alba), stone pine (Pinus cembra) and mountain pine (Pinus mugo) in upper mountain forest zone on the Skrzyczne and the Barania Góra MTs.; Wstępne wyniki odnowienia sztucznego: świerka (Picea abies), jodły (Abies alba), limby (Pinus cembra) i kosodrzewiny (Pinus mugo) w reglu górnym na powierzchniach badawczych w rejonie Skrzycznego i Baraniej Góry 3. Niemtur Stanisław, Ambroży Sławomir, Zachara Tadeusz Regenerations after destroyed spruce stands in the Beskidy Mts.; Odnowienia na obszarach poklęskowych w Beskidach 4. Kempf Marta Diversity of the European fir population in the provenance trial IUFRO II; Zmienność adaptacyjna pochodzeń jodły pospolitej w międzynarodowym doświadczeniu IUFRO II w Nadleśnictwie Śnieżka

5 5. Głowacz Michał, Grabowski Łukasz Development of stands conducted by selection cutting in the Regional Directorate of the State Forests in Krakow; Zagospodarowanie drzewostanów przerębowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie 6. Greinert Andrzej Growth of the Scots pine on reclaimed post-mining areas of the western- Polish region; Wzrost sosny zwyczajnej na rekultywowanych terenach powydobywczych w rejonie zachodniopolskim Sesja 3 referatowa - Ochrona lasu i środowiska 1. Grucmanová Šárka, Holuša Jaroslav, Trombik Jiří, Lukášová Karolina Ips cembrae (Coleoptera: Curculionidae: Stolytinae) in the Czech Republic; Kornik modrzewiowiec w Republice Czeskiej 2. Stravinskienė Vida, Bartkevičius Edmundas, Plaušinytė Erika Assessment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) health condition in the forests near the highway; Ocena zdrowotności sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) rosnącej w lasach położonych w pobliżu autostrad 3. Niemtur Stanisław, Chomicz Elżbieta, Kapsa Mariusz Tomographic assessments of the butt rot of stone pine (P. cembra L.); Tomograficzna ocena występowania zgnilizny odziomkowej limby 4. Grodzki Wojciech, Ambroży Sławomir, Hilszczański Jacek Cambio- and xylophagous insects and the diversity of forest ecosystems in altitudinal aspect: an example of Radziejowa (Beskid Sądecki) and Pilsko (Beskid Żywiecki) Massifs in the Carpathians; Owady kambio- i ksylofagiczne a różnorodność ekosystemów leśnych w aspekcie wysokościowym na przykładzie Masywów: Radziejowej (Beskid Sądecki) i Pilska (Beskid Żywiecki) w Karpatach 5. Mazur Andrzej An attempt to interpret the environment condition in the upper mountain spruce forest zone in the Sudety Mountains based on the features of communities of epigeic rove beetles; Próba interpretacji stanu środowiska górnoreglowych borów świerkowych w Sudetach w oparciu o cechy zgrupowań epigeicznych kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae) Dwugłos 6. Kowalczyk Mirosław Kozienice power plant environment friendly; Elektrownia Kozienice w przyjaźni z naturą 7. Falencka-Jabłońska Małgorzata Changes in forest ecosystems in the range of impact of the power station "Kozienice" - synthesis of the 40-year interdisciplinary studies; Zmiany ekosystemow leśnych w zasięgu oddziaływania Elektrowni "Kozienice"-synteza 40-letnich badań interdyscyplinarnych Sesja 4 referatowa - Urządzanie i produkcyjność lasu 1. Grilli Gianluca, Garegnani Giulia, Vettorato Daniele, Paletto Alessandro Stakeholders analysis in the biomass energy development: a model based on the experts opinions; Analiza podmiotów zainteresowanych rozwojem produkcji i wykorzystania biomasy do produkcji energii: model oparty na opinii ekspertów 2. Miścicki Stanisław, Stereńczak Krzysztof, Będkowski Krzysztof, Zasada Michał LIDARbased inventory of standing volume in mountain forest stands; Pomiar zapasu drzewostanów górskich z wykorzystaniem skanowania laserowego 3. Ertle Christoph, Knoche Dirk Climate scenario-based radial growth projections as a silvicultural management tool for mine sites in Eastern Germany; Prognozy zmian przyrostu rocznego drzew pod wpływem zmian klimatycznych jako narzędzie zarządzania w hodowli lasu dla pokopalnianych stanowisk we Wschodnich Niemczech 4. Banaś Jan, Zięba Stanisław, Bujoczek Leszek, Zygmunt Robert, Drozd Marek Ecological and economic importance of the manner of determining an average age of stands with regeneration layer; Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie sposobów określania średniego wieku drzewostanów w gospodarstwie przerębowo-zrębowym 5. Orzeł Stanisław The species composition and shrub biomass in understory level of Niepołomice Forest stands; Skład gatunkowy i biomasa krzewów występujących w podszycie drzewostanów Puszczy Niepołomickiej 6. Lesiński Jerzy, Pach Maciej Does sustainable forest management safeguard provision of all forest ecosystem goods and services?; Czy zrównoważona gospodarka leśna zapewnia dostęp do wszystkich pożytków z lasu?

6 Sesja 5 referatowa - Użytkowanie lasu i technika leśna 1. Bilański Piotr, Kołodziej Zbigniew, Pająk Marek, Stasiowski Jacek The impact of windbreaks on the value of wood in the Kołaczyce Forest District; Wpływ złomów na wartość drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce 2. Stoilov Stanimir, Krumov Tihomir Cable skidder fuel consumption; Zużycie paliwa przez skider linowy 3. Stańczykiewicz Arkadiusz, Pierzchnica Łukasz, Bębenek Mariusz, Markiel Wojciech, Czyżewski Tomasz Local increment response of trees damaged during timber harvesting; Miejscowa reakcja przyrostowa drzew uszkodzonych podczas pozyskiwania drewna 4. Szewczyk Grzegorz, Sowa Janusz M., Kamiński Krzysztof, Kulak Dariusz, Stańczykiewicz Arkadiusz The accuracy of estimating the time structure of a working day of a harvester operator with the use of the regular snapshot observation method; Dokładność oszacowania struktury dnia roboczego operatora harwestera metodą obserwacji migawkowych regularnych 5. Suchomel Josef, Goglia Vlado, Žgela Josip Comparison between vibration levels of three type chain saws produced by Husqvarna and Stihl; Porównanie poziomu wibracji emitowanych przez trzy typy pilarek spalinowych Husqvarna i Stihl 6. Walczyk Józef, Tylek Paweł Design and laboratory tests of nursery cultivating unit; Konstrukcja i badania laboratoryjne szkółkarskiego agregatu uprawowego Sesja 6 referatowa - Woda i klimat 1. Durło Grzegorz The assessment of climate change impact on pluvial regime of the Beskid Śląski; Ocena wpływu zmian klimatu na warunki pluwialne w Beskidzie Śląskim 2. Gołąb Janusz Relationship between the intensity of runoff from forest roads, and the intensity of precipitation; Powiązanie natężenia spływu powierzchniowego z dróg leśnych z natężeniem opadu 3. Szydłowska Paulina, Socha Jarosław Long-range forecasts of climate change impact on the growth of the Carpathian forests as a base for planning in the management of forest resources; Prognozy wpływu zmian warunków klimatycznych na wzrost lasów karpackich jako podstawa planowania w zarządzaniu zasobami leśnymi 4. Jasik Michał, Małek Stanisław The impact of stands on spatial diversity in physico-chemical characteristics of spring water in the upper part of the Jaszcze catchment in Gorce National Park; Wpływ drzewostanu na zróżnicowanie przestrzenne cech fizykochemicznych wód źródeł w górnej części zlewni potoku Jaszcze w Gorczańskim Parku Narodowym 5. Żelazny Mirosław, Małek Stanisław, Wolanin Anna, Krakowian Katarzyna, Chmielewska- Błotnicka Daria, Factors influencing the spatial diversification in chemical composition of spring waters draining the mountain slopes subjected to varied anthropopression; Czynniki kształtujące zróżnicowanie przestrzenne składu chemicznego wód źródeł drenujących stoki pasm górskich poddanych różnej antropopresji 6. Kosmowska Amanda, Małek Stanisław, Żelazny Mirosław Factors influencing space-time variability of chemical composition of waters in Malinowski stream watershed in Silesia Beskid; Czynniki kształtujące czasowo-przestrzenną zmienność składu chemicznego wód w zlewni Malinowskiego Potoku w Beskidzie Śląskim Referaty, które z przyczyn organizacyjnych nie będą mogły zostać zaprezentowane w sesji referatowej prosimy o zaprezentowanie w formie posterowej. Lista zgłoszonych prac zakwalifikowanych do sesji posterowej (zalecane wymiary posteru 80x100cm): Sesja 1 posterowa - Siedliskoznawstwo

7 1. Błońska Ewa, Lasota Jarosław, Zwydak Maciej Soil enzyme activity of diversified mountain forest sites developed on gneiss; Aktywność enzymatyczna gleb zróżnicowanych górskich siedlisk leśnych wykształconych na gnejsach 2. Chodak Marcin, Pietrzykowski Marcin Physiological profiles of bacterial communities in mine soils afforested with different tree species; Fizjologiczne profile flory bakteryjnej w glebach industrioziemnych zalesionych różnymi gatunkami drzew 3. Lasota Jarosław, Błońska Ewa, Zwydak Maciej, Pacanowski Piotr Eutrophic soils of fir stands in the Beskid Niski and Sądecki; Gleby eutroficznych lasów jodłowych w Beskidzie Niskim i Sądeckim 4. Małobęcki Andrzej Observations on the anthesis of the bog violet, Viola uliginosa Bess.; Obserwacje kwitnienia fiołka bagiennego Viola uliginosa. Bess. 5. Mazurek Ryszard, Zadrożny Paweł, Zaleski Tomasz, Wanic Tomasz, Bilański Piotr, Wilczyński Sławomir Geotechnical transformations of soil cover versus withering of trees in the People s Park in Bytom; Geotechniczne przekształcenia pokrywy glebowej a zamieranie drzew w Parku Ludowym w Bytomiu 6. Pietrzykowski Marcin, Krzaklewski Wojciech, Likus Justyna, Woś Bartłomiej The assessment of english oak (Quercus robur L.) growth response on reclaimed Sulphur Mine dump Piaseczno; Ocena reakcji wzrostowej dębu szypułkowego (Quercus robur L.) na zrekultywowanym zwałowisku Kopalni Siarki Piaseczno 7. Wanic Tomasz, Piątek Grzegorz, Małobęcki Andrzej Locality of Daphne cneorum L. in the area of the active military training ground in Nowa Dęba; Stanowisko wawrzynka główkowego Daphne cneorum L. na terenie czynnego poligonu wojskowego w Nowej Dębie Sesja 2 posterowa - Hodowla lasu 1. Banach Jacek, Skrzyszewska Kinga, Kubacki Kamil, Bućko Paweł Heritability and stability of spring flushing of European beech (Fagus sylvatica L.) originating from south-eastern part of Poland; Odziedziczalność i stabilność pędzenia wiosennego buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) pochodzącego z południowo-wschodniego obszaru Polski 2. Banach Jacek, Wanic Tomasz Evaluation of an effect of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) mycorrhization after 6 years of growth on an experimental plot; Ocena wpływu mikoryzacji sadzonek świerka pospolitego (Picea abies (L).)H.Karst.) po 6 latach wzrostu na uprawie 3. Bodziarczyk Jan, Widlak Marcin Population structure and health status of individuals in reintroduced common yew Taxus baccata L. site in the middle part of the Polish Carpathians; Struktura populacji cisa pospolitego Taxus baccata L. oraz stan zdrowotny osobników na reintrodukowanym stanowisku w środkowej części polskich Karpat 4. Kempf Marta, Gorywoda Katarzyna, Hebda Anna The genetic structure of different phenological provenances of beech; Struktura genetyczna zróżnicowanych fenologicznie proweniencji buka zwyczajnego 5. Kroczek Marek, Małek Stanisław, Barszcz Józef The impact of fertilisation and preparation manner of Picea abies (L.) H.Karst), Fagus sylvatica L. and Abies alba Mill. seedlings on their growth on plantations in spruce stands threatened by decomposition in the Beskid Śląski and Żywiecki; Wpływ nawożenia i sposobu przygotowania sadzonek Picea abies (L.) H.Karst), Fagus sylvatica L. i Abies alba Mill. na ich wzrost w uprawach w świerczynach zagrożonych rozpadem w Beskidzie Śląskim i Żywieckim 6. Krzysztof Roman, Klekot Anna, Skrzyszewski Jerzy Związek cech drzewostanu z pokryciem przez nalot jodły pospolitej w Nadleśnictwie Limanowa; The relationship between stand features and coverage of young fir regeneration in the Limanowa Forest District 7. Masternak Katarzyna The variability in growth of Norway spruces (Picea abies L. Karst) provenances tested in IPTNS-IUFRO 1964/68 experiment in Krynica; Zmienność cech wzrostowych proweniencji świerka pospolitego (Picea abies L. Karst) objętych doświadczeniem IPTNS-IUFRO w Krynicy 8. Młynarczyk Aleksandra Growth of spruce from Istebna on family conservation plantation in Wisła Forest District; Analiza fenologiczna rozwoju wiosennego buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) na powierzchni badawczej Karpackiego Banku Genów w Nadleśnictwie Wisła

8 9. Młynarczyk Aleksandra, Haratyk Andrzej, Banach Jacek The growth of the Istebna spruce on the progeny plantation in the Wisła Forest District; Wzrost świerka istebniańskiego na rodowej uprawie zachowawczej w Nadleśnictwie Wisła 10. Rebeznyuk Ihor, Kyy Volodymyr, Mahura Bohdan, Kyy Andriy, Tsymbaliuk Yurij Development of local standing deadwood on the slopes of the Carpathian Mountains; Rozwój lokalnego drewna posuszowego pozostawionego w drzewostanie na stokach Karpat 11. Skrzyszewski Jerzy, Skrzyszewska Kinga, Pach Maciej, Banach Jacek Incremental evaluation of silver fir in mother stands whose progeny has a diverse silvicultural value on the trial plantation JD PL 86/90; Ocena przyrostowa jodły w drzewostanach matecznych, której potomstwo wykazuje zróżnicowaną wartość hodowlaną na uprawach doświadczenia JD PL 86/ Szostak Marta, Wężyk Piotr, Hawryło Paweł, Nowicka Marta The monitoring of the forest succession on the Błędów Desert (southern Poland) based on analyses on multi-temporal satellite images and aerial orthophotomaps; Monitorowanie procesu wtórnej sukcesji leśnej na obszarze Pustyni Błędowskiej w oparciu o analizy wieloczasowych zobrazowań satelitarnych oraz ortofotomap lotniczych 13. Szostak Marta, Wężyk Piotr, Pająk Marek, Hawryło Paweł, Lisańczuk Marek Monitoring of the forest establishment process on the spoil heap of Fryderyk mine in Tarnowskie Góry based on aerial orthophotomaps and ALS data from ISOK project; Monitorowanie procesu lasotwórczego na zwałowisku kopalni,,fryderyk" w Tarnowskich Górach w oparciu o analizy ortofotomap cyfrowych i danych z lotniczego skanowania laserowego z projektu ISOK 14. Wertz Bogdan, Wilczyński Sławomir, Ochał Wojciech, Grabczyński Stanisław, Socha Jarosław Assessment of silver fir (Abies alba Mill.) revitalization in Polish Carpathians on the basis of dendrochronological analysis; Ocena rewitalizacji jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w polskich Karpatach na podstawie analizy dendrochronologicznej 15. Wężyk Piotr, Szostak Marta, Krzaklewski Wojciech, Tompalski Piotr, Hawryło Paweł, Pająk Marek Characteristics of the morphometry and determination of the spatial structure of vegetation on the reclaimed post-mining areas based on ALS and aerial orthophotomaps analyses; Charakterystyka morfometryczna oraz struktura przestrzenna roślinności na zrekultywowanych obszarach pokopalnianych w oparciu o analizy danych z lotniczego skanowania laserowego oraz ortofotomapy cyfrowe 16. Zagrobelny Tomasz, Tylek Paweł, Banach Jacek Relationship between the weight of acorns and seedlings quality of the English oak (Quercus robur) cultivated in the container tree nursery Kolonia in the Oleszyce Forest District; Relacja między masą żołędzi a jakością sadzonek dębu szypułkowego (Quercus robur) hodowanych w szkółce kontenerowej "Kolonia" w Nadleśnictwie Oleszyce Sesja 3 posterowa - Ochrona lasu i środowiska 1. Bednarz Bartłomiej, Kacprzyk Magdalena Identification of chemicals in the bodies of the European spruce bark beetle (Ips typographus L.) in order to determine imagines sex; Identyfikacja substancji chemicznych w ciałach kornika drukarza (Ips typographus L.) służąca determinacji płci imagines 2. Bednarz Bartłomiej, Kacprzyk Magdalena Development and reproductive success of Ips typographus (L.) in different stages of bark beetles infestation on Norway spruce (Picea abies L.) Karst trap trees; Sukces rozwojowy i rozrodczy Ips typographus (L.) w różnych etapach pojawu korników na drzewach pułapkowych świerka pospolitego (Picea abies L.) Kars 3. Bielan Jarosław The resistance of Pityogenes chalcographus (L.) to low temperatures under the laboratory conditions; Odporność rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) na niskie temperatury w warunkach laboratoryjnych 4. Bilański Piotr, Kołodziej Zbigniew, Pająk Marek, Stasiowski Jacek Causes for windbreaks occurrence in the silver fir stands in the Kołaczyce Forest District; Przyczyny powstawania złomów w drzewostanach jodłowych Nadleśnictwa Kołaczyce 5. Gondová Michaela, Majdák Andrej, Jakuš Rastislav, Burian Libor Quantification of Solar Radiation Transmission into Forest Stand Using 3D Terrestrial Laser Scanning; Kwantyfikacja

9 transmisji promieniowania słonecznego wgłąb drzewostanu przy pomocy trójwymiarowego naziemnego skanera laserowego 6. Haliniak Dorota The selected environmental and natural aspects considered in the assessment of the environmental impact of the investments planned in mining regions located in forest areas; Wybrane aspekty środowiskowo-przyrodnicze rozpatrywane w procesie ocen oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko dla obszarów górniczych położonych na terenach leśnych 7. Haliniak Dorota, Ząbecki Wojciech Spruce biomass left in forests after late cleanings as a breeding base for harmful insects in the conditions of the Żywiec Beskid; Biomasa świerkowa pozostawiana w lesie po czyszczeniach późnych bazą rozrodu szkodliwych owadów w warunkach Beskidu Żywieckiego 8. Havašová Mária, Jakuš Rastislav Possibilities of disturbance mapping in Tatra Mts using time series of Landsat imagery: preliminary study; Możliwości mapowania zakłóceń w Tatrach przy pomocy szeregów czasowych obrazowania Landsat: badania wstępne 9. Jankuvová Júlia, Jakuš Rastislav, Blaženec Miroslav Testing of linear anti-attractant dispensers for spruce stand protection from bark beetle attack: preliminary results; Testowanie liniowych rozpylaczy środków odstraszających, chroniących drzewostany świerkowe przed atakiem korników: wstępne wyniki 10. Kacprzyk Magdalena, Bednarz Bartłomiej Identification of chemicals in the bodies of the spruce wood engraver (Pityogenes chalcographus L.) in order to determine imagines sex; Identyfikacja substancji chemicznych w ciałach rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus L.) służąca determinacji płci imagines 11. Kacprzyk Magdalena, Bednarz Bartłomiej Development and reproductive success of Pityogenes chalcographus (L.) in different stages of bark beetles infestation on Norway spruce (Picea abies L.) Karst trap trees; Sukces rozwojowy i rozrodczy Pityogenes chalcographus (L.) w różnych etapach pojawu korników na drzewach pułapkowych świerka pospolitego (Picea abies L.) Karst 12. Kostecki Jakub, Greinert Andrzej, Drab Michał, Wasylewicz Róża, Walczak Barbara Zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie topoli niekłańskiej (Populus x canadensis 'Robusta') narażonej na emisje przemysłowe; The content of heavy metals in the wood of poplar trees (Populus x canadensis 'Robusta') exposed to industrial emissions 13. Kożuch Anna, Felenczak Jan Analysis of losses incurred due to harmful activities in forests within the administrative range of the National Forest Holding State Forests in the years of ; Analiza strat spowodowanych szkodnictwem leśnym w zasięgu administracyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w latach Majdák Andrej, Blaženec Miroslav, Gondová Michaela, Jakuš Rastislav Temperature Responses of Healthy and Physiologically Weakened Norway Spruce Trees at Forest Edge and in Forest Interior to Sun Radiation; Reakcja termiczna zdrowych i fizjologicznie osłabionych okazów świerka zwyczajnego, rosnących na granicy i wewnątrz drzewostanu, na promieniowanie słoneczne 15. Malińska Krystyna, Pietrzykowski Marcin, Gruba Piotr Potentials of biochar for forest reclamation of degraded areas; Możliwości zastosowania biowęgla w rekultywacji leśnej terenów zdegradowanych 16. Mazurek Ewelina, Łyskowski Mikołaj Possibility of implementation of GPR surveys for evaluation of trees condition in urbanized areas; Możliwości zastosowania badań georadarowych do określenia kondycji drzewostanów na terenach zurbanizowanych 17. Stępniewska Hanna, Kmiecik Patrycja Susceptibility of silver birch (Betula pendula Roth) and hornbeam (Carpinus betulus L.) to Phytophthora spp.; Podatność brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) i graba pospolitego (Carpinus betulus L.) na Phytophthora spp. 18. Szyjka Katarzyna, Wajdzik Marek, Kubacki Tadeusz Feeding preferences of beavers (Castor fiber) among trees species in the Małopolska region; Preferencje żerowe bobra europejskiego (Castor fiber) wśród gatunków drzewiastych na terenie Małopolski 19. Szyjka Katarzyna, Wajdzik Marek, Kubacki Tadeusz The impact of environmental pollutions on the quantity and reproduction of the European hares (Lepus europaeus) in the Małopolska region; Wpływ skażeń środowiska na liczebność i rozrodczość zająca szaraka (Lepus europaeus) w Małopolsce

10 20. Ząbecki Wojciech, Kaleta Paweł The size of bark beetle population on chipped small pieces of larch timber left in the areas after sanitary cuts; Liczebność populacji korników na zrębkowanej drobnicy modrzewiowej pozostawionej w lesie na powierzchniach po wykonanych cięciach sanitarnych 21. Zięba Stanisław, Doleżuchowicz Marcin, Banaś Jan, Wlazło Edward, Bujoczek Leszek, Zygmunt Robert Assessment of models of damage risk to tree stands caused by wind in the mountains; a case study of Tatra National Park; Ocena funkcjonowania modeli ryzyka uszkodzenia drzewostanów przez wiatr w górach na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego Sesja 4 posterowa - Urządzanie i produkcyjność lasu 1. Grabczyński Stanisław, Maj Marek, Ochał Wojciech, Orzeł Stanisław, Socha Jarosław, Wertz Bogdan The growth of larch trees in the Forest Experimental Station in Krynica; Przyrost modrzewia w przedplonowych drzewostanach Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy 2. Kędziora Wojciech, Tomusiak Robert, Wojtan Rafał, Moskwa Agnieszka, Karbownik Olga, Lecyk Michał Tymoteusz, Daniszewski Piotr Radial increments of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) after ecological crisis in the Izera Mountains; Przyrosty radialne świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) po katastrofie ekologicznej w Górach Izerskich 3. Maj Marek, Socha Jarosław, Ochał Wojciech, Grabczyński Stanisław, Orzeł Stanisław, Wertz Bogdan The effect of elevation above sea level and geology on site index of beech stands in the Beskid Żywiecki; Wpływ wzniesienia i rodzaju podłoża geologicznego na bonitację drzewostanów bukowych Beskidu Żywieckiego 4. Ochał Wojciech, Socha Jarosław, Grabczyński Stanisław, Orzeł Stanisław, Wertz Bogdan, Szydłowska Paulina Effect of plot size and method of calculation on the accuracy of the top height estimation in the mountain spruce stands; Wpływ wielkości powierzchni próbnej i sposobu obliczania na dokładność określania wysokości górnej w górskich drzewostanach świerkowych 5. Orzeł Stanisław, Grabczyński Stanisław, Pogoda Piotr, Socha Jarosław, Ochał Wojciech, Wertz Bogdan The distribution of diameter increment along the stem of spruce trees from the Western Beskids; Rozkład przyrostu grubości wzdłuż strzał świerków z Beskidów Zachodnich 6. Podlaski Rafał, Bronisz Karol, Zasada Michał Modelling tree diameter at breast height distributions of multi-stored silver fir stands from the Świętokrzyskie Mountains; Modelowanie rozkładów pierśnic złożonych drzewostanów jodłowych z Gór Świętokrzyskich 7. Tomusiak Robert, Daniszewski Piotr, Kędziora Wojciech The structure of tree height of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in Promotional Forest Complex Western Sudetes ; Struktura wysokości świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Sudety Zachodnie 8. Wężyk Piotr, Szostak Marta, Tompalski Piotr, Rysiak Piotr, Pilch Kamil, Gądek Katarzyna, Wójcik Jarosław, Ratajczak Michał Monitoring of the natural monument based on terrestrial laser scanning data - a case study of the oak "Bartek" in Zagnansk (Poland); Monitorowanie drzew pomnikowych z wykorzystaniem danych z naziemnego skanowania laserowego na przykładzie dębu "Bartek" w Zagnańsku 9. Zygmunt Robert, Banaś Jan, Zięba Stanisław The use of statistical and mathematical inventory system to calculate the monetary value of timber resources of selected stands in the FES in Krynica; Zastosowanie statystyczno-matematycznego systemu inwentaryzacji do obliczenia wartości pieniężnej zasobów drzewnych wybranych drzewostanów w LZD Krynica Sesja 5 posterowa - Użytkowanie lasu i technika leśna 1. Bednarz Bartłomiej, Bajorek Grzegorz An example of using dendrochronological methods for dating objects of sacred art; Przykład wykorzystania metod dendrochronologicznych do datowania obiektów sztuki sakralnej 2. Bednarz Bartłomiej, Wąsik Radosław The use of macro- and microscopic species identification of wood in the reconstruction of historic architecture; a case study of garrison Riflerange in Wola Justowska in Krakow; Wykorzystanie makro- i mikroskopowej identyfikacji gatunkowej drewna w rekonstrukcji zabytkowej architektury na przykładzie Strzelnicy garnizonowej na Woli Justowskiej w Krakowie

11 3. Duszyński Łukasz Damages to forest stand in the course of wood harvesting at rebuilding of single-species spruce stands; Uszkodzenia środowiska leśnego w trakcie maszynowego pozyskania drewna przy przebudowie jednogatunkowych drzewostanów świerkowych 4. Kormanek Mariusz, Sowa Paweł Analysis of the forest soil damage caused by Zetor 7254 H (horal system) tractor during the skidding work; Analiza uszkodzeń podłoża powstałych podczas wykonywania prac pozyskaniowych ciągnikiem Zetor 7254 H (horal system) 5. Kováč Ján, Krilek Jozef, Kučera Marián Research of hand arm vibration emission of chainsaw; Badania nad poziomem wibracji przenoszonych przez kończyny górne, emitowanych przez pilarkę spalinową 6. Krilek Jozef, Kováč Ján, Kučera Marián Research of the cutting edges wearing by cutter tooth saw chain of chainsaw; Badania nad zużyciem krawędzi tnących zębów łańcucha pilarki spalinowej 7. Kučera Marián, Kováč Ján, Krilek Jozef Study of physical and tribological properties of environmentally friendly lubricants at different temperature; Badania nad fizycznymi i trybologicznymi właściwościami przyjaznych dla środowiska smarów w różnych temperaturach 8. Kulak Dariusz, Stańczykiewicz Arkadiusz, Szewczyk Grzegorz, Lubera Adam, Strojny Tomasz The variability in forest soil cohesion due to motor-manual and mechanised timber harvesting; Zmiany zwięzłości gleb leśnych na skutek ręczno-maszynowego i maszynowego pozyskiwania drewna 9. Mateusiak Łukasz, Tylek Paweł, Kaliniewicz Zdzisław, Kormanek Mariusz The mechanical properties of the Polifoska compound fertiliser; Właściwości mechaniczne wieloskładnikowego nawozu Polifoska 10. Owoc Danuta, Walczyk Józef Performance comparison of machines for the production of firewood; Porównanie wydajności maszyn do produkcji drewna kominkowego 11. Plewniak Józef Economic and technical aspects of designing skidding trails in the mountain forests; Gospodarczo-techniczne aspekty projektowania szlaków zrywkowych w lasach górskich 12. Słowiński Krzysztof Diesel fuel consumption by tractors at work in open forest nurseries; Zużycie oleju napędowego przez ciągniki w czasie pracy w otwartych szkółkach leśnych 13. Tylek Paweł, Walczyk Józef, Owoc Danuta The physical properties of coated forest tree seeds; Właściwości fizyczne otoczkowanych nasion drzew leśnych Sesja 6 posterowa - Woda i klimat 1. Durło Grzegorz High quality services for climate data acquisition; Wysokiej jakości usługi w zakresie pozyskiwania danych klimatycznych 2. Gołąb Janusz, Słowik-Opoka Ewa, Klamerus-Iwan Anna Surface water runoff from the road surface in the mountain forests; Powierzchniowy spływ wody z nawierzchni dróg w lasach górskich 3. Ježík Marek, Blaženec Miroslav, Sedmáková Denisa, Sitková Zuzana Net stem shrinkage - tree water status: relations to soil water potential in mature beech stand; Straty wody w pniu drzewa a jego stan uwodnienia: w powiązaniu z zasobnością wody w glebie w rębnym drzewostanie bukowym 4. Klamerus-Iwan Anna Factors and processes influencing crown, bark and soil water storage capacity; Czynniki i procesy wpływające na pojemność wodną koron i kory drzew oraz wierzchniej warstwy gleby leśnej 5. Klamerus-Iwan Anna, Owsiak Krzysztof Determination of the size of interception area of coniferous trees; Ustalenie wielkości powierzchni intercepcyjnej drzewek gatunków iglastych 6. Klamerus-Iwan Anna, Szymański Wiktor Horizontal differentiation in water storage capacity of forest canopies - a case study of the European beech (Fagus silvatica); Poziome zróżnicowanie pojemności wodnej koron drzew leśnych na przykładzie buka zwyczajnego (Fagus silvatica) 7. Owsiak Krzysztof, Suliński Józef Studies of relations between the selected water properties of soils constituting soil profiles in the Wierzchosławice Forests; Badanie relacji między wybranymi właściwościami wodnymi gruntów budujących profile glebowe w Lasach Wierzchosławickich 8. Słowik-Opoka Ewa, Klamerus-Iwan Anna, Gołąb Janusz Study of absorption changes in soil skeleton at selected genetic horizons using the laboratory method of abrasive wear, a case study of Magura sandstone; Badanie zmian nasiąkliwości szkieletu glebowego w wybranych poziomach

12 genetycznych przy zastosowaniu laboratoryjnej metody ścierania, na przykładzie piaskowca magurskiego 9. Słowik-Opoka Ewa, Kołodziej Grzegorz Determination of abrasion of rubble trailing in a mountain stream by using a laboratory test method in terms of predicting transformation of riverbeds; Określenie ścieralności rumowiska wleczonego potoku górskiego przy zastosowaniu laboratoryjnej metody badań w aspekcie możliwości prognozowania transformacji koryt rzecznych 10. Starzak Rafał Potential and actual water retention of the selected soil profile in a spruce stand at a high mountain coniferous forest site; Potencjalna i aktualna retencja wodna wybranego profilu glebowego w drzewostanie świerkowym na siedlisku boru wysokogórskiego 11. Wilczyński Sławomir, Szymański Norbert, Łukasiewicz Katarzyna, Kołbut Łukasz Time and spatial variability in sensitivity of Norway spruce from the Tatra Mountains to solar, thermal and pluvial factor; Zmienność w czasie oraz w przestrzeni wrażliwości drzew świerka pospolitego z Tatr na czynnik solarny, termiczny oraz pluwialny 12. Wilczyński Sławomir, Szymański Norbert, Wertz Bogdan Spatial and time variability in short-term tree-ring growth responses of Silver fir and its climatic causes; a case study of population from the Ustroń Forest District; Przestrzenna oraz czasowa zmienność krótkookresowych reakcji przyrostowych jodły pospolitej oraz jej klimatyczne przyczyny na przykładzie populacji z Nadleśnictwa Ustroń Sprawy organizacyjne Przypominamy że ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, NIP , Al. Mickiewicza 21, PL Kraków: Bank BPH Numer IBAN: PL ; kod BIC: BPHKPLPK, z dopiskiem Forestry2014 i podaniem nazwisk osób, których wpłata dotyczy. Adres do korespondencji: dr Danuta Owoc sekretarz Konferencji Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Leśny, Katedra Mechanizacji Prac Leśnych Al. 29 Listopada 46, Kraków tel ; fax.:

Tereny zdegradowane i rekultywowane możliwości ich zagospodarowania

Tereny zdegradowane i rekultywowane możliwości ich zagospodarowania Tereny zdegradowane i rekultywowane możliwości ich zagospodarowania Szczecin 2009 Recenzenci Prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska dr hab. Marek Bury dr hab. Marzena Gibczyńska prof. ZUT Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009

20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009 XX Międzynarodowa Konferencja 20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009 Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie New Methods

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ SPIS TREŚCI. Zeszyt 6, listopad/grudzień 2011

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ SPIS TREŚCI. Zeszyt 6, listopad/grudzień 2011 CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ SPIS TREŚCI Zeszyt 6, listopad/grudzień 2011 ARTYKUŁY ARTICLES Marian Stój, Bogusław Kozik, Bartosz Kwarciany: Orzeł przedni Aquila chrysaetos w polskiej części Karpat w latach

Bardziej szczegółowo

spis treści z życia Uczelni

spis treści z życia Uczelni spis treści Redakcja Szymon Sikorski Redaktor Naczelny Monika Zębala Joanna Roczniewska Adres Redakcji Biuro Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Al. Mickiewicza 21 31-120 Kraków tel. (+48) 12 662

Bardziej szczegółowo

Wpływ wieku na odpowiedź przyrostową drzew na czynnik klimatyczny na przykładzie modrzewia europejskiego

Wpływ wieku na odpowiedź przyrostową drzew na czynnik klimatyczny na przykładzie modrzewia europejskiego Wpływ wieku na odpowiedź przyrostową drzew na czynnik klimatyczny na przykładzie modrzewia europejskiego Sławomir Wilczyński, Norbert Szymański, Bogdan Wertz, Elżbieta Muter ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. II

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. II ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 22/2014, t. II EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

GLEBY DOLNEGO ŚLĄSKA: geneza, różnorodność i ochrona. SOILS OF LOWER SILESIA: origins, diversity and protection

GLEBY DOLNEGO ŚLĄSKA: geneza, różnorodność i ochrona. SOILS OF LOWER SILESIA: origins, diversity and protection GLEBY DOLNEGO ŚLĄSKA: geneza, różnorodność i ochrona SOILS OF LOWER SILESIA: origins, diversity and protection SOILS of Lower Silesia: origins, diversity and protection Monograph edited by Cezary Kabała

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki - streszczenia referatów - VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS Ustroń/Katowice, 6 8 października 2014r. RADA NAUKOWO PROGRAMOWA prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD

OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD BIULETYN INFORMACYJNY ODDZIAŁU TELEDETEKCJI I GEOINFORMATYKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO Ukazuje się od 1977 roku Nr 137 Warszawa, 2013.09.11-13 VII

Bardziej szczegółowo

SGGW w Warszawie Bud. 33, pokój 337 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Tel: 48 22 59 35 376

SGGW w Warszawie Bud. 33, pokój 337 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Tel: 48 22 59 35 376 Edward Pierzgalski prof. dr hab. inż. Kontakt SGGW w Warszawie Bud. 33, pokój 337 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Tel: 48 22 59 35 376 ul. Nowoursynowska 159 e-mail: Edward_Pierzgalski@sggw.pl

Bardziej szczegółowo

CHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

CHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 42 Warszawa 2010 INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH ENVIRONMENTAL

Bardziej szczegółowo

język publikacji streszczenie streszczenie

język publikacji streszczenie streszczenie tytuł czasopisma tytuł artykułu (polski) NAFTA-GAZUwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych tytuł artykułu (angielski) Determinants of the development of gas recovery from Polish

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-LECIA STUDIÓW GEODEZYJNYCH WE WROCŁAWIU. Konferencja Naukowo-Techniczna na temat

Jubileusz 50-LECIA STUDIÓW GEODEZYJNYCH WE WROCŁAWIU. Konferencja Naukowo-Techniczna na temat Jubileusz 50-LECIA STUDIÓW GEODEZYJNYCH WE WROCŁAWIU Konferencja Naukowo-Techniczna na temat GEODEZJA, KARTOGRAFIA I GEOINFORMATYKA W TEORII I PRAKTYCE STRESZCZENIA ABSTRACTS Wrocław, 1 3.07.2010 r. JUBILEUSZ

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI STRESZCZENIA CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/I/14), lipiec-wrzesień 2014 Agnieszka BRZEZIŃSKA

Bardziej szczegółowo

Centralne Archiwum Geologiczne... 44 Bazy danych... 45 Biblioteka Geologiczna... 49 Infrastruktura informatyczna... 50

Centralne Archiwum Geologiczne... 44 Bazy danych... 45 Biblioteka Geologiczna... 49 Infrastruktura informatyczna... 50 Spis treści Contents Słowo wstępne Dyrektora.................... 3 Podstawowe informacje...................... 5 Finanse................................... 6 Kadra.................................... 6

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

KATALOG. posterów technologicznych

KATALOG. posterów technologicznych KATALOG posterów technologicznych prezentowanych w ramach salonu Nauka dla Środowiska przez krajowe Jednostki Badawczo-Rozowojowe oraz uczelnie działające w obszarze technologii ochrony środowiska podczas

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 SPIS TREŚCI 1. WYDZIAŁ ROLNICZO - EKONOMICZNY 3 36 2. WYDZIAŁ LEŚNY

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31 ZIELONA GÓRA 2013 REDAKCJA ZESZYTU NAUKOWEGO: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. nadzw. (Redaktor Naczelny) Redaktorzy tematyczni:

Bardziej szczegółowo

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY Celem badawczo-rozwojowej działalności IETU jest ochrona środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami w ujęciu lokalnym, regionalnym oraz

Bardziej szczegółowo

Andrzej Mazur, Dawid Tkocz, Mariusz Urban

Andrzej Mazur, Dawid Tkocz, Mariusz Urban SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6(2) 2007, 21-44 ROVE BEETLES (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) AS AN ELEMENT OF MONITORING OF FOREST ECOSYSTEMS IN THE KARKONOSZE NATIONAL PARK PART

Bardziej szczegółowo

Książka abstraktów. Seminarium podsumowujące projekt CZ.3.22/1.22.00/12.03445

Książka abstraktów. Seminarium podsumowujące projekt CZ.3.22/1.22.00/12.03445 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 2013 Książka abstraktów Seminarium

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI INICJALNYCH GLEB NA WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (Pinus sylvestris L.) NA ZREKULTYWOWANYCH POWIERZCHNIACH ZWAŁOWISK KWB "BEŁCHATÓW"

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI INICJALNYCH GLEB NA WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (Pinus sylvestris L.) NA ZREKULTYWOWANYCH POWIERZCHNIACH ZWAŁOWISK KWB BEŁCHATÓW Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski, Wojciech Krzaklewski, Wojciech Ochał 15 WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI INICJALNYCH GLEB NA WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (Pinus sylvestris L.) NA ZREKULTYWOWANYCH POWIERZCHNIACH ZWAŁOWISK

Bardziej szczegółowo

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI NAUKOWE. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI Zeszyt 6

ROCZNIKI NAUKOWE. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI Zeszyt 6 ROCZNIKI NAUKOWE Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XVI Zeszyt 6 Warszawa Poznań Lublin 2014 2 ANNALS of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists Vol. XVI

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo