PONIEDZIAŁEK 8 listopada 2010 r REJESTRACJA SESJA I GODZINA PRELEGENT TYTUŁ Przedstawiciele Patronów Honorowych, Patronów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PONIEDZIAŁEK 8 listopada 2010 r. 9.00-10.00 REJESTRACJA SESJA I GODZINA PRELEGENT TYTUŁ 10.00-11.00 Przedstawiciele Patronów Honorowych, Patronów"

Transkrypt

1 PONIEDZIAŁEK 8 listopada 2010 r REJESTRACJA SESJA I GODZINA PRELEGENT TYTUŁ Przedstawiciele Patronów Honorowych, Patronów Merytorycznych oraz Organizatorów konferencji Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks prof. dr hab. Henryk Skorowski Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Komisja Metod i Teorii Archeologii Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI 1

2 Agnieszka Jaskanis Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie Arkadiusz Kołodziej Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa Grzegorz Płoszajski Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska Dorota Folga-Januszewska Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie DYSKUSJA SESJA II Standardy digitalizacji dziedzictwa kulturowego zagadnienia ogólne Digitalizacja. Obowiązki i potrzeby standaryzacji w muzealnictwie archeologicznym Metadane, model danych i udostępnianie informacji o zabytkach nieruchomych w świetle dyrektywy INSPIRE. Cele i zadania Centrum Kompetencji KOBiDZ Standardy metadanych technicznych w digitalizacji dziedzictwa kulturowego Założenia standaryzacji w projektowanej nowelizacji ustawy o muzeach PRZERWA OBIADOWA SESJA III Interdyscyplinarne doświadczenia z digitalizacją i standaryzacją Piotr Kaczmarek ESRI Polska Referat sponsorowany Agnieszka Oniszczuk-Rakowska Projekt CARARE archeologia i architektura w Europeanie Dział Archeologii, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa Albina Mościcka Standardy opisu zabytków jako podstawa budowy aplikacji 2

3 Instytut Geodezji i Kartografii Marek Marzec Portal Polska.pl (NASK) Łukasz Sławik MGGP Aero Patrycja Kućmierczyk-Seweryniak, Paweł Kunstman Infogenia Bartłomiej Gruszka Archeoplan Zielona Góra DYSKUSJA GEOHeritage Referat sponsorowany Sposoby opisu danych Zastosowanie fotogrametrii w archeologii na wybranych przykładach PRZERWA NA KAWĘ SESJA IV Standardy w praktyce cz. I Jerzy Sikora Zakład Archeologii Pomorza, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego Miłosz Pigłas Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Łukasz Czyżewski Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Otwarte formaty i otwarte oprogramowanie w dokumentacji archeologicznej. Przykład Ekspedycji Archeologicznej Ostrowite. Zastosowanie tablic asocjacyjnych do odwzorowania układów archeologicznych w relacyjnej bazie danych Dziedzictwo archeologiczne w przestrzeni multimedialnej. Praktyczne zastosowanie rozwiązań niskobudżetowych oprogramowania shareware i open source w prezentacji i popularyzacji cyfrowej dorobku archeologicznego. 3

4 DYSKUSJA PANEL DYSKUSYJNY Łukasz Czyżewski Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu WTOREK 9 listopada 2010 r. Dziedzictwo archeologiczne w kontekście multimedialnej popularyzacji wyników badań. Narzędzia komercyjne, niskobudżetowe czy open source? REJESTRACJA SESJA V Międzynarodowe doświadczenia w zakresie digitalizacji i standaryzacji GODZINA PRELEGENT TYTUŁ Piotr Kuroczyński (Darmstadt Niemcy) Paweł Madera (Wrocław) Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Informations- und Kommunikationstechnologie in der Architektur, Prof. Manfred Koob George Indruszewski DHI Warszawa/GWZO Leipzig/RUC Roskilde Marek Barański The Çatalhöyük Project: Team Poznan, Gdańsk Referat sponsorowany Cyfrowa wizja przedlokacyjnego Wrocławia (X lata 20. XIII w.). Metody, problemy i perspektywy wirtualnej rekonstrukcji zaginionej przestrzeni kulturowej. Managing 3D digital data of ceramic artifacts: acquisition technology and archiving Zastosowanie cyfrowych narzędzi analizy stratygraficznej na przykładzie wykopu TP na stanowisku Çatalhöyük (Turcja). Aspekty metodyczne Kalina Juszczyk Cyfrowe metody dokumentacji archeologicznego materiału 4

5 ARCHEOMETRIA Julia Chyla Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Mateusz Stróżyk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Małgorzata Markiewicz Zespół Badań Ratowniczych Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu Łukasz Uchański Scan Survey Geomatics DYSKUSJA ceramicznego i ich standaryzacja na przykładzie importowanej ceramiki grupy Tiszadob-Kapušany ze stanowiska 17 w Brzeziu, gm Kłaj, woj. małopolskie Ku standaryzacji digitalizacji dokumentacji tradycyjnej przykład wczesnoceltyckiej osady Altdorf Am Friedhof w Niemczech, w programie ArcView Rekonstrukcja obiektów archeologicznych przy użyciu systemów CAD\GIS. Założenia teoretyczne Trójwymiarowa rekonstrukcja przeszłości Naziemny skaning laserowy w architekturze i archeologii PRZERWA OBIADOWA SESJA VI Standardy w praktyce cz. II Bartosz Gołembnik, Marcin Kulesza, Stanisław Rzeźnik Andrzej Gołembnik, Zespół Archeologiczno- Konserwatorski Katarzyna Gołembnik, Bartosz Gołembnik Andrzej Gołembnik, Zespół Archeologiczno- Konserwatorski Zastosowanie technik fotogramterycznych i skanowania laserowego dla potrzeb badań archeologicznych na terenie pałacu fortecznego Krzyżtopór w Ujeździe. Środowisko CAD jako źródło informacji dla archeologicznej bazy GIS - przykład wilanowski Jacek Gzowski Wymiar 4D jako perspektywiczny system 5

6 Agencja DART Jacek Gzowski, Gdańsk Andrzej Gołembnik Andrzej Gołembnik, Zespół Archeologiczno- Konserwatorski Rafał Solecki Agencja DART Jacek Gzowski, Gdańsk Referat sponsorowany interdyscyplinarnej dokumentacji badawczej przestrzeni historycznej. Trójwymiarowa wizualizacja wyników badań archeologicznych realna potrzeba, czy fanaberia. Rozwój technik dokumentacji cmentarzysk wielowarstwowych na przykładzie cmentarza średniowiecznego w Wilanowie badania PRZERWA NA KAWĘ SESJA VII Standardy w praktyce cz. III Łukasz Sławik MGGP Aero, Oddział Warszawa Rafał Zapłata Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Alina Jaszewska, Anna Leciejewska, Piotr Wolanin Pracownia Archeologiczno Konserwatorska Alina Jaszewska Alina Jaszewska, Anna Leciejewska, Piotr Wolanin Pracownia Archeologiczno Konserwatorska Alina Jaszewska LIDAR w archeologii Weryfikacja badań geomagnetycznych metodą wykopaliskową Zastosowanie metody geofizycznej (detektor metalu) w badaniach archeologicznych 6

7 Łukasz Banaszek Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ewa Banasiewicz Szykuła, Grzegorz Mączka Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Leszek Gawrysiak Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Agnieszka Seidel-Grzesińska Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski Ksenia Stanicka-Brzezicka Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA Problemy związane z zastosowaniem GIS w archeologii na przykładzie badań prowadzonych w dorzeczu środkowej Wieprzy Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w ewidencji stanowisk archeologicznych metodą AZP na terenie woj. lubelskiego Dokumentacja cyfrowa dzieła sztuki: standardy, narzędzia, technologie, przykłady. 7

8 ŚRODA 10 listopada 2010 r REJESTRACJA WARSZTATY GODZINA PROWADZĄCY TYTUŁ Piotr Kaczmarek ESRI Polska Piotr Kaczmarek ESRI Polska PRZERWA NA KAWĘ Piotr Kaczmarek ESRI Polska Gerard Wełniak, Jacek Nowakowski Scanning 3D oraz DIGITAL - CENTER Teledetekcja w archeologii Rozwiązania ArcGIS w archeologii Rozwiązania mobilne ESRI w archeologii Zastosowanie 2D i 3D w archeologii oraz standaryzacja digitalizacji dokumentów SESJE POSTEROWE 8 listopad 2010 r. [poniedziałek] - godz listopad 2010 r. [wtorek] - godz

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator:

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie Kongres organizowany

Bardziej szczegółowo

2 października 2014 r. CZAS TYTUŁ PREZENTACJI PRELEGENT INSTYTUCJA. Jadwiga Ronikier. Piotr Poborski Jaromir Borzuchowski.

2 października 2014 r. CZAS TYTUŁ PREZENTACJI PRELEGENT INSTYTUCJA. Jadwiga Ronikier. Piotr Poborski Jaromir Borzuchowski. PROGRAM KONFERENCJI Uwaga! Kolejnośd wystąpieo może ulec zmianie. Sesja 1: Oceny oddziaływania na środowisko Moderator: Andrzej Dziura, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 9.30-9:55 9:55-10:20 10:20-10:45

Bardziej szczegółowo

Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak Załącznik nr 4 Informacje o działalności jednostki naukowej PAN w 2012 r. (sporządzane i przekazywane adresatom wyłącznie w wersji elektronicznej) I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Adresaci: 1) Wydział I Nauk

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII SZANSA CZY PUŁAPKA? KSIĘGA ABSTRAKTÓW

NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII SZANSA CZY PUŁAPKA? KSIĘGA ABSTRAKTÓW KSIĘGA ABSTRAKTÓW 1 STEPHEN DAVIS Remote sensing in Ireland: past, present and future The following presentation offers a review of remote sensing in Ireland from its earliest applications to future trends

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2012 2012 1 2 Szanowni Państwo Rok 2012 był dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa rokiem jubileuszowym, bo choć instytucja o tej nazwie działa zaledwie od

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE PROGRAM* II Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, WyposaŜenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO Patronaty Honorowe: Pan Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister

Bardziej szczegółowo

Program konferencji. Dzień pierwszy, 4 listopada 2009, środa

Program konferencji. Dzień pierwszy, 4 listopada 2009, środa 1 Program konferencji Dzień pierwszy, 4 listopada 2009, środa 9.00-10.15 Rejestracja 10.30-11.30 Sesja otwierająca Jan Węglarz, Kazimierz Wiatr 10.30-11.00 Elżbieta Orłowska Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 24 czerwca 2014 (wtorek) Warszawa, Pl. Politechniki 1 Mała Aula w

Bardziej szczegółowo

Konferencja na temat

Konferencja na temat Konferencja na temat INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DŹWIGNIĄ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO SPATIAL INFORMATION INFRASTRUCTURE AS A TOOL TO DEVELOP INFORMATION SOCIETY Warszawa, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Instytut Archeologii Instytut Dziennikarstwa Instytut Etnologii i Antropologii Instytut Filozofii Instytut Historyczny

Bardziej szczegółowo

Informacje w pigułce:

Informacje w pigułce: Informacje w pigułce: TERMIN 29.09 01.10.2010 MIEJSCE 29.IX-30.IX.2010 (środa-czwartek): Hotel Crocus ul. Chałubińskiego 40, Zakopane 1.IX.2010 (piątek): Warsztaty: Tworzenie map z wykorzystaniem ArcGIS

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 2730 maja 2015 roku Organizatorzy: Współorganizatorzy: Patronat Honorowy: Partnerzy: Patronat medialny: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO

DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH INSTYTUT ARCHEOLOGII DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Redakcja Rafał Zapłata

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH. Julia Maria Chyla. Archeologia. Numer Albumu: 54357

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH. Julia Maria Chyla. Archeologia. Numer Albumu: 54357 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Julia Maria Chyla Archeologia Numer Albumu: 54357 ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W ARCHEOLOGII

Bardziej szczegółowo

Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014)

Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014) PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014) Patronat honorowy konferencji: Związek Powiatów Polskich Kraśnik, dn. 05.06.2014r. Zespół Szkół Nr 3, ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje

XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje XVIII Seminarium Śląskie Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje (stan na dzień: 03.09.2013r.) Środa, 25 września 2013 r. Materialne i niematerialne dziedzictwo -

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ Tom XI Ośrodki miejskie FUNDACJA DZIEDZICTWO" HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ TOM XI OŚRODKI MIEJSKIE Redakcja Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka Darłowo - Sławno

Bardziej szczegółowo

Jakie powinny być polskie priorytety w polityce kosmicznej? Jaką rolę odgrywają techniki satelitarne w nowoczesnej gospodarce

Jakie powinny być polskie priorytety w polityce kosmicznej? Jaką rolę odgrywają techniki satelitarne w nowoczesnej gospodarce DNI TECHNIK SATELITARNYCH KOSMOS NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI Zaproszenie Systemy satelitarne tylko fizycznie znajdują się daleko. W praktyce są nieodłącznym elementem naszego życia. Choć niedostrzegalne na pierwszy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2 ORGANIZATORZY

KOMUNIKAT 2 ORGANIZATORZY KOMUNIKAT 2 ORGANIZATORZY PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER ZŁOTY PARTNERZY PARTNERZY MEDIALNI Informacje w pigułce TERMIN 18 19 kwietnia 2012 r. Zapisy do 6 kwietnia 2012 r.! MIEJSCE RAMOWY PROGRAM Zespół

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2013 w Polsce

RAMA PROGRAMOWA. obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2013 w Polsce RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2013 w Polsce Autor: Wersja dokumentu: 5.0 Data ostatniej modyfikacji: 17 kwietnia 2013 r. WWW: Komitet Organizacyjno-Programowy obchodów

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH MIĘDZYNARODOWYM TARGOM BUDOWNICTWA BUDMA 2012

PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH MIĘDZYNARODOWYM TARGOM BUDOWNICTWA BUDMA 2012 PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH MIĘDZYNARODOWYM TARGOM BUDOWNICTWA BUDMA 2012 Stan na 18.01.2012 r. WTOREK, 24.01.2012 r. Godz. Wydarzenie Sala Uwagi 11:00 UROCZYSTE OTWARCIE TARGÓW BUDMA, BUMASZ, CBS,

Bardziej szczegółowo

XIV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2012

XIV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2012 XIV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2012 Termin: 28-30 marca 2012 Miejsce: Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, ul. Marsa 56c w Warszawie Organizator: MT Targi Patronat Honorowy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH ZAWODOWA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY

BIULETYN STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH ZAWODOWA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY BIULETYN STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH ZAWODOWA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY VI WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH WYDANIE

Bardziej szczegółowo