Nowa metoda rejestracji warunków zgryzowych dla diagnostyki ortodontycznej. mgr inż. Tomasz Janikowski mgr inż. Tomasz Stefańczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa metoda rejestracji warunków zgryzowych dla diagnostyki ortodontycznej. mgr inż. Tomasz Janikowski mgr inż. Tomasz Stefańczyk"

Transkrypt

1 Temat: Autorzy: Nowa metoda rejestracji warunków zgryzowych dla diagnostyki ortodontycznej mgr inż. Tomasz Janikowski mgr inż. Tomasz Stefańczyk Konsultacja naukowa: dr n. med. Janusz Myrda Jednostka: Polorto Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 18, Częstochowa, tel. 34 / , Streszczenie: Opis nowej metody zapisu warunków zgryzowych do diagnostyki ortodontycznej. Porównanie zapisu cyfrowego z modelem gipsowym wady i zalety. Nowe możliwości związane z techniką Cyfrowych Modeli Ortodontycznych. Hasła indeksowe: Dokumentacja diagnostyczna, skanowanie przestrzenne, trójwymiarowe modele cyfrowe, przesyłanie i archiwizacja danych przypadków Abstract: New method of bite condition registration for orthodontic diagnostic. Digital registration and plaster model method Comparison faults and advantages. New possibilities with Orthodontic Digital Models method. Index words: Diagnostic documentation, 3D scanning, 3D digital models, sending and archives case data

2 W ostatnich dziesięcioleciach w dziedzinie rejestracji danych medycznych, diagnostyki i planowania leczenia niemal wyłącznie używane były materiały dwuwymiarowe. Postęp naukowy, nowe technologie, jak również coraz częstsze zastosowanie technik cyfrowych, nie wyparły tradycyjnych nośników informacji takich jak fotografia klasyczna, w tym rentgenowska. Metody diagnostyki, takie jak analiza cefalometryczna, zostały sprowadzone do upraszczających jak najbardziej trójwymiarowe przecież zagadnienie projekcji dwuwymiarowych. Siła przyzwyczajenia i przekazywana kolejnym pokoleniom wiedza ugruntowywała przez lata takie podejście. Tymczasem rozwój techniki komputerowej osiągnął poziom umożliwiający zastosowanie jej do niemożliwego dotąd przejścia do środowiska trójwymiarowego. Trudno jest przecenić taką możliwość. Przybliżenia, uproszczenia i umowność pewnych zagadnień można zastąpić ich rzetelnym odwzorowaniem. Z punktu widzenia naukowego oraz praktyki lekarskiej przejście z dwóch do trzech wymiarów stanowi prawdziwy przełom. Precyzyjna diagnostyka, planowanie leczenia w różnych wariantach, symulacja zabiegów chirurgicznych to najłatwiejsze do przewidzenia zastosowania reprezentacji trójwymiarowej. Ortodoncja jako nauka zajmująca się skomplikowanym przestrzennie narządem żucia będzie bardzo podatna na korzystanie z nowych możliwości. Niniejsza praca dotyczy pierwszego, najprostszego a zarazem najważniejszego etapu nadchodzących zmian rejestracji przestrzennej warunków zgryzowych. Niezależnie od zastosowanej metody odwzorowania zapis trójwymiarowy niesie bardzo konkretne korzyści. Wygodne przeniesienie diagnostyki i planowania leczenia na ekran komputera jest rewolucją w przetwarzaniu danych w praktyce ortodontycznej ale równocześnie jest ewolucyjnym następstwem otaczających nas osiągnięć technicznych i na dłuższą metę koniecznością. Jednym z podstawowych elementów diagnostyki ortodontycznej są gipsowe modele zgryzu. W tej dziedzinie podobnie jak w wielu innych naukach medycznych preferowane jest wykorzystanie podstawowych zmysłów i intelektu człowieka do przeprowadzenia analizy. Modele ortodontyczne wykonywane są według przyjętych zasad z gipsu, i służą do dokumentowania istniejących warunków zgryzowych, przeprowadzenia planu leczenia i obserwacji efektów tego leczenia. Zalety modeli tradycyjnych opierają się na: - łatwej dostępności - niskiej cenie - czytelności określonej wieloletnią tradycją Nieodzownie związane z nimi wady postrzegane są przez pryzmat ewentualnego złego wykonania samego modelu lub wycisku z pominięciem kwestii przyjmowanych za oczywiste i nieuchronne a więc: - nietrwałości mechanicznej, szczególnie w zakresie rejestracji woskowej zgryzu - kłopotów z przechowywaniem, wyszukiwaniem, przesyłaniem, duplikowaniem Poważnym problemem jest długi czas życia modeli - od chwili wykonania przez cały okres leczenia i jeszcze długo potem jako dokumentacja przypadku. Nie sposób jest uniknąć jego mechanicznego zużywania się, a więc i pogarszania jakości informacji, którą zawiera. Jego przydatność do celów naukowych staje się z biegiem czasu coraz mniejsza. Model diagnostyczny jest bodaj ostatnim elementem ortodontycznej dokumentacji diagnostycznej, którego dotąd w prosty sposób nie można było przenosić do pamięci komputera. Trójwymiarowy zapis modelu zamykając proces przeniesienia danych do postaci cyfrowej otworzy wiele nowych drzwi i usprawni działania dotychczasowe. Podstawowe zalety to: - szybkie wyszukiwanie danych - bezpieczeństwo przechowywania - łatwe kopiowanie - odporność na zniekształcenia zawartej informacji

3 - Baza danych prowadzonych przypadków powstająca zamiast magazynu gipsu osiągnie wielkość kilkunastu lub kilkudziesięciu krążków cd-rom... Technologia zapisu trójwymiarowego. Większość rozwiązań tego tematu istniejąca lub tworzona opiera się na uzyskaniu trójwymiarowego obrazu metodą skanowania laserem modelu gipsowego. Metoda ta z założenia obarczona jest błędem odwzorowania obszarów w podcieniach i trudno dostępnych dla światła miejscach. Kolejny sposób skanowanie bezpośrednio w ustach pacjenta wymaga całkowicie odmiennego stylu pracy i aparatury o astronomicznej wartości w samym gabinecie. Na placu boju pozostaje metoda skanowania zniszczeniowego modeli gipsowych. Metoda w dużym stopniu niezawodna, odporna na większość problemów z którymi nie radzą sobie wystarczająco skutecznie inne. Umożliwia osiągnięcie założonych wyników przy minimalnej zmianie dotychczasowego sposobu pracy, a w okresie przejściowym pracy równoczesnej na modelach gipsowych oraz ich reprezentacji wirtualnej. Sama zasada skanowania zniszczeniowego nie jest nowa. Polega na odsłanianiu kolejnych przekrojów bryły, rejestracji kształtu przekroju oraz przy znanej grubości warstwy zrekonstruowaniu kształtu całej bryły. Dopiero jednak nowoczesna technika komputerowa zapewniająca odpowiednią moc obliczeniową oraz sposoby wizualizacji przestrzennej umożliwiają szerokie zastosowanie tego sposobu w praktyce. Korzyści z zastosowania trójwymiarowej rejestracji cyfrowej. Model wirtualny może być podstawą wszelkich analiz identycznych jak w przypadku modelu gipsowego; pomiary liniowe, kątowe, a także innych: określanie parametrów przekrojów, pola powierzchni np. podniebienia. Dodatkowe możliwości w pracy z modelem wirtualnym w porównaniu z modelem fizycznym są olbrzymie. Podstawowa diagnostyka ortodontyczna jest zaledwie ich początkiem. Przykładowe pola zastosowania tej techniki to: - ortodoncja - protetyka - chirurgia stomatologiczna,

4 natomiast perspektywy wykorzystania nakreśla poniższa lista: - precyzyjna i wygodna diagnostyka - proste przesyłanie danych na dowolne odległości przy pomocy Internetu - zdalne konsultacje przypadków - planowanie leczenia w różnych wariantach - kontrola postępów leczenia - symulacja wyników leczenia - symulacja zabiegów chirurgicznych - łatwe i bezpieczne archiwizowanie danych - prowadzenie wspólnych projektów przez różne ośrodki badawcze - tworzenie baz przypadków dla grup kontrolnych - badania statystyczne - wymiana danych między praktykami - nadzór szkolenia podyplomowego dla lekarzy z poza ośrodków akademickich Zasadność zastosowania takiej metody zależy od spełnienia kilku warunków: - dokładności odwzorowania - powtarzalności wyników - możliwości wykorzystania wyników w praktyce - kreowanych dodatkowych możliwości - dostępności - ekonomii W omawianej metodzie dokładność odwzorowania jest regulowana w dużym zakresie, zgodnie z potrzebami. Optymalne wydaje się zastosowanie parametrów umożliwiających swobodne operowanie na wirtualnym modelu, porównywalne pod katem dokładności pomiarów z modelem fizycznym, przy zachowaniu możliwych praktycznie do przyjęcia wielkości plików wynikowych. Zastosowane algorytmy gwarantują powtarzalność wyników z identycznych danych wyjściowych. Kluczem jest oczywiście odpowiednie oprogramowanie. Nowe możliwości zasygnalizowano powyżej. Pozostają jeszcze do spełnienia dwa warunki: dostępność i ekonomia. Nie będzie chyba nadmiernie optymistyczne stwierdzenie, że wspomniana technologia trafi do rąk zainteresowanych nią lekarzy w najbliższych miesiącach. Zaś co do ekonomii; biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, a nie tylko proste porównanie ceny wykonania modelu gipsowego i jego reprezentacji wirtualnej po prosu warto! Podstawowym narzędziem przy pracy z modelami 3D jest program komputerowy umożliwiający: - trójwymiarową wizualizację na ekranie komputera - oglądanie modelu pod dowolnym kątem, obroty, powiększanie detali - automatyczne generowanie okluzogramu - pomiary swobodne wartości rzeczywistych (kąty, odległość punktów na powierzchni modelu, odległość punków od zadanej płaszczyzny) - przekroje płaszczyzną - podstawowe analizy (bolton, tonn, korkhaus, pont, popovitch, lundstrom) Należy zaznaczyć, że wymagania dotyczące komputera nie są wygórowane. Dostępne aktualnie w handlu średniej klasy zestawy komputerowe są zupełnie wystarczające. Do pracy nie jest też potrzebna specjalistyczna wiedza informatyczna, a jedynie znajomość podstawowych zasad obsługi komputera.

5 Autorem prezentowanej metody CMO Cyfrowych Modeli Ortodontycznych jest firma Polorto Sp. z o.o. z Częstochowy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej

6 Literatura wraz z publikacjami własnymi [1] Swartz M. L. Makrofotografia Ortodontyczna, Moja Praktyka 1 (10), 2002 [2] Wiliams S. Krótki podręcznik po cefalometrii w ortodoncji, Polorto 1998 [3] Wytyczne ABO Orange book, 2001 [4] Stefańczyk T. Modele ortodontyczne, Moja Praktyka 1 (14), Polorto 2003 [5] Niekra M., Wojtaszek Słomińska A., Trójwymiarowa analiza modeli diagnostycznych, Ortopedia szczękowa i ortodoncja nr 1(13) 2003 [6] Janikowski T., Stefańczyk T. Technika cyfrowa w gabinecie, Moja Praktyka 2 (15), Polorto 2003 [7] Schmuth G. P. F., Holtgrave E. A., Drescher D. Ortodoncja praktyczna, Czelej, 1997 [8] Zarys współczesnej ortodoncji, pod redakcją prof. Dr hab. n. Med. Ireny Karłowskiej, PZWL, 2001 [9] Janikowski T., Stefańczyk T. Dokumentacja w praktyce ortodontycznej, Moja Praktyka 3 (16), Polorto 2003 [10] Hohmann A., Hielscher W., Kompedium techniki dentystycznej, Ortodoncja, Kwintesencja, 1999 [11] Williams S., Conceptual Orthodontics, 2002 [12] Rakosi T., Jonas I., Graber T. M., Color Atlas of Dental Medicine: Orthodontic Diagnosis, Thieme, 1993 [13] Miyashita K., Dixon A. D., Contemporary Cephalometric Radiography, Quintessence, 1996 [14] Janikowski T., Stefańczyk T., Materiał diagnostyczny trójwymiarowa wizualizacja warunków zgryzowych, Moja Praktyka 4 (17), Polorto 2003 [15] W. Ronald Redmond, Digital models: A new diagnostic tool, Journal of Clinical Orthodontics, June 2001 [16] Dental Models, Michael B. Stewart, DOS, Orthodontics Products

ANALIZA PORÓWNAWCZA POMIARÓW LINIOWYCH MODELI GIPSOWYCH I WIRTUALNYCH MODELI ORTODONTYCZNYCH 3D*

ANALIZA PORÓWNAWCZA POMIARÓW LINIOWYCH MODELI GIPSOWYCH I WIRTUALNYCH MODELI ORTODONTYCZNYCH 3D* ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 2, 106 113 ANNA JEDLIŃSKA ANALIZA PORÓWNAWCZA POMIARÓW LINIOWYCH MODELI GIPSOWYCH I WIRTUALNYCH MODELI

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala 01 Stacje diagnostyczne i lekarskie 02 Oprogramowanie diagnostyczne 03 Obrazowanie na sali operacyjnej 04 Ucyfrowienie dokumentacji szpitalnej 05 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Pantomografia. Cefalometria. Systemy obrazowania KODAK 9000. Innowacyjność i prostota

Pantomografia. Cefalometria. Systemy obrazowania KODAK 9000. Innowacyjność i prostota 3D Pantomografia Cefalometria Innowacyjność i prostota 9000 Systemy obrazowania KODAK 9000 Innowacyjność i prostota Zawsze wierzyliśmy w innowacyjność. Dlatego też tworzymy produkty będące odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce 15 lat w P olsce Wydanie Jubileuszowe kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku między innymi: 15 lat Man and Machine w Polsce Quiz dla czytelników Pakiety narzędzi dla kreatywnego inżyniera

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE IV

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE IV Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE IV Tom 1: Zastosowania technologiczne Łódź 2011 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Gdańsk 2014 Gzowski M., Kulesza M., Hazuka W., Młynarczyk J.,

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego

Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Słapa Nr albumu: 201095 Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych

System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Marek Salerno-Kochan Katedra Zarządzania Jakością Piotr Wojciechowski Medycyna Elektronika Systemy Sp. z o.o. Kraków System zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Informatyka Medyczna

Informatyka Medyczna Informatyka Medyczna UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Informatyka Medyczna Ryszard Tadeusiewicz LUBLIN 2011 Instytut Informatyki UMCS

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

PROCES DIGITALIZACJI 3D OD ZAŁOŻEŃ DO DOKUMENTACJI CYFROWEJ

PROCES DIGITALIZACJI 3D OD ZAŁOŻEŃ DO DOKUMENTACJI CYFROWEJ Eryk Bunsch, Robert Sitnik PROCES DIGITALIZACJI 3D OD ZAŁOŻEŃ DO DOKUMENTACJI CYFROWEJ echniki digitalizacji dzieł sztuki stają się coraz bardziej uznawanym i stosowanym narzędziem w procesie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SĄ UNIJNE PIENIĄDZE DLA LEKARZY

SĄ UNIJNE PIENIĄDZE DLA LEKARZY SĄ UNIJNE PIENIĄDZE DLA LEKARZY nakład 15 000 egz. CENA 5 zł Nr 2/12/2004...Minął niestety czas gdy w kawiarnianym ogródku na Krakowskim Rynku mogliśmy spotkać Czesława Miłosza. Chyba właśnie skończył

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Środki Trwałe

Sage Symfonia Środki Trwałe Sage Symfonia Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Wersja 2015.a Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO...

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO... Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 1.1 Przegląd literatury - stan wiedzy... 6 1.1.1 Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe... 6 1.1.2 Opis metodologii CBR... 7 1.1.3 Przykład zastosowania CBR w okrętownictwie...

Bardziej szczegółowo