Konferencje i Seminaria 2(56)04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencje i Seminaria 2(56)04"

Transkrypt

1

2 Konferencje i Seminaria 2(56)04 Handel ludźmi zapobieganie i ściganie Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

3 Materiały z seminarium dla posłów Sejmu IV kadencji zorganizowanego 22 marca 2004 r. przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ośrodek Badania Praw Człowieka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współudziale Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Redaktorzy: Jolanta Szymańczak, Andrzej Chodyra Projekt okładki: Janina Knap Copyright by Kancelaria Sejmu, Warszawa 2004 Niniejsza publikacja, przygotowana na potrzeby Sejmu i jego organów, nie ma charakteru komercyjnego i jest udostępniana bezpłatnie ISSN Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Biuro Studiów i Ekspertyz Druk i oprawa: Wydawnictwo Sejmowe Warszawa, maj

4 Spis treści Wstęp... 5 REFERATY Szkic tekstu na temat zobowiązań państwa wobec ofiar handlu ludźmi, Jyothi Kanics... 9 Ustawodawstwo i najlepsze sposoby postępowania przeciwko handlowi żywym towarem w Europie, Maria Grazia Giammarinaro Problemy prawne i praktyczne wyłaniające się w toku prowadzonych postępowań karnych w sprawach dotyczących handlu ludźmi, Krzysztof Karsznicki Krajowy program zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, Piotr Mierecki DYSKUSJA ANEKS Decyzja nr 557, Program działań OBWE w zakresie zwalczania handlu ludźmi Zobowiązania OBWE w zakresie: badania zjawiska, egzekwowania prawa i ścigania sprawców Krajowy program zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi Zmiany w prawodawstwie mające na celu skuteczne zwalczanie handlu ludźmi Lista uczestników konferencji

5 4

6 Wstęp Materiały zawarte w niniejszym tomie serii Konferencje i Seminaria Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, stanowią dorobek konferencji zatytułowanej Handel ludźmi zapobieganie i ściganie. Projekt szkoleniowy. Konferencja ta odbyła się pod patronatem honorowym marszałka Sejmu RP, pana Marka Borowskiego w dniu 22 marca 2004 r. Konferencja została zorganizowana przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ośrodek Badania Praw Człowieka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Celem konferencji było omówienie zjawiska handlu ludźmi oraz zaprezentowanie programu szkoleniowego dla funkcjonariuszy publicznych w zakresie zwalczania handlu ludźmi, realizowanego przez Ośrodek Badania Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego. W konferencji udział wzięli posłowie i przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Staży Granicznej, Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statutu Kobiet i Mężczyzn, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Parlamentarnej Grupy Kobiet, Ambasad: Białorusi, Bułgarii, Danii, Finlandii, Holandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch, British Council, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Delegation of the European Commission, OBWE, Centrum Informacyjnego Rady Europy, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa, Centrum Praw Kobiet, Komitetu Praw Dziecka, Caritas Polska, Fundacji Batorego, Fundacji Helsińskiej, Fundacji La Strada, Fundacji OŚKA, Stowarzyszenia do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią, Stowarzyszenia Ius et Lex, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze, Nieć, ITAKA, PSEP, IOM, UNHCR oraz mediów. Prezentowany tom zawiera abstrakty wystąpień, zapis dyskusji uczestników konferencji oraz programy zwalczania handlu (program OBWE i program krajowy). Przekazując niniejszy tom czytelnikom, składamy wszystkim uczestnikom podziękowania za udział w konferencji. Maj 2004 r. Dr Jacek Głowacki Wicedyrektor 5

7 6

8 REFERATY 7

9 8

10 Punkty wystąpienia przygotowanego przez Jyothi Kanics, kierownik komórki zwalczania handlu ludźmi OBWE/BIDPC [Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka] streszczenie Szkic tekstu na temat zobowiązań państwa wobec ofiar handlu ludźmi Poproszono mnie, bym przedstawiła ogólny zarys obowiązków państwa wobec ofiar handlu ludźmi. Jak wielu z państwa zdaje sobie sprawę, nawet pobieżne przedstawienie praw osób, którymi prowadzi się handel, i które są ofiarami poważnych przestępstw i łamania praw człowieka, zajęłoby znaczniej więcej czasu aniżeli my tu dzisiaj mamy. Dlatego proponuję zarysowanie kilku kluczowych zagadnień związanych z ochroną praw osób, którymi prowadzi się handel, oraz konkretnych zaleceń odnoszących się do Polski aby ta wzięła je pod uwagę przy rozważaniu priorytetów zarysowanych w polskim Narodowym Programie Zapobiegania i Zwalczania Handlu Ludźmi jak również podkreślając dziedziny, w których moje biuro gotowe jest pomagać w ich wdrożeniu. Jako że my tutaj mamy podjąć nową inicjatywę szkoleniową, opracowaną przez Ośrodek Badań Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego, pomyślałam, że należałoby podjąć te kwestie w ramach celów osób uczących się, konkretnie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie, Jakiego rodzaju wiedza, postawy i kwalifikacje poprawią i zintensyfikują naszą pracę na rzecz promocji i zagwarantowania praw osób będących przedmiotem handlu? Pierwszym celem konferencji i szkoleń często jest zajęcie się problemem nieświadomości istnienia problemu, oraz przekazanie uczestnikom wiedzy jak podjąć ten problem. Jeśli o to chodzi, wydaje mi się oczywiste, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat Polska uświadomiła sobie problem handlu żywym towarem. Świadczy o tym fakt, że tak wielu z nas zebrało się tu dzisiaj. 9

11 Musimy jednak budować na podstawie tej wiedzy, aby wyraźnie odróżnić handel żywym towarem od przypadków szmuglowania, aby śledzić przypadki łamania praw człowieka i popełniania w trakcie tego handlu przestępstw przeciwko jednostce, aby zebrać lepsze dane na temat tego złożonego zjawiska jak również, aby osiągnąć lepsze zrozumienie ram prawnych i politycznych działań na rzecz przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi. Jeżeli chodzi o ramy prawne i polityczne, chciałabym zwrócić uwagę państwa na kilka kluczowych zagadnień, którymi trzeba się zająć, aby zapewnić ochronę praw osób, będących przedmiotem handlu, i które powinny być wzięte przez polski rząd pod uwagę przy wdrażaniu Narodowego Programu. Ochrona danych i szacunek dla prywatności Aktualne postanowienia Polskiego Narodowego Programu Odpowiednie normy międzynarodowe i regionalne Zalecane działania Opóźnienie refleksji/prawo tymczasowego pobytu Aktualne postanowienia Polskiego Narodowego Programu Odpowiednie normy międzynarodowe i regionalne Zalecane działania Odszkodowanie/konfiskata majątku Aktualne postanowienia Polskiego Narodowego Programu Odpowiednie normy międzynarodowe i regionalne Zlecane działania Specjalne potrzeby i prawa dzieci Aktualne postanowienia Polskiego Narodowego Programu Odpowiednie normy międzynarodowe i regionalne Zalecane działania Drugim celem konferencji lub zajęć szkoleniowych mogłaby być zmiana postawy. Niestety, często samo uświadomienie sobie problemu nie wystarcza, żeby zmienić postawę danej osoby, a najczęściej zmiana postawy stanowi cel długofalowy. Jakiego rodzaju postawy 10

12 stanowią barierę dla zidentyfikowania i udzielenia pomocy osobom będących przedmiotem handlu? Osoby będące przedmiotem handlu żywym towarem często są traktowane raczej jak nielegalni imigranci i przestępcy aniżeli ofiary przestępstwa, które mają prawa i które zasługują na nasz szacunek i pomoc. Co więcej, w wielu przypadkach jedynie niewinne kobiety i dzieci uważa się za ofiary handlu żywym towarem, wyłączając z tego kobiety, które zdecydowały się na prostytucję, oraz mężczyzn, których sprzedano do pracy przymusowej. Obok zajęcia się tymi stereotypami i związaną z tym dyskryminacją, zmiana naszej postawy oznacza również nadanie priorytetu wysiłkom zwalczania handlu ludźmi. Przed wszystkim oznacza to ustalenie wyraźnej odpowiedzialności za realizację i nadzór nad Polskim Narodowym Programem Przeciwdziałania i Zwalczania Handlu Ludźmi. Dodatkowo, oznacza to podjęcie kroków w celu umieszczenia działań przeciwdziałających takiemu handlowi w głównym nurcie, oraz przyznanie odpowiednich zasobów, zarówno finansowych jak i ludzkich, aby wywiązać się z tych zobowiązań. Głównym celem inicjatywy szkoleniowej, takiej jak ta podejmowana przez Uniwersytet Warszawski, jest wreszcie nie tylko przekazanie wiedzy i zmiana postawy, lecz, co najważniejsze, wyposażenie odpowiednich specjalistów w dodatkowe umiejętności pracy na tym trudnym polu. Postanowienia Polskiego Narodowego Programu Zalecane działania Opracować materiały spełniające określone potrzeby odpowiednich specjalistów Zinstytucjonalizować kursy szkoleniowe Umożliwić nadzór, wymianę, rozwój Wprowadzić Narodowy Mechanizm Kierowania na Konsultacje W jaki sposób nasze zaangażowanie się i ta inicjatywa mogą pomóc nam w osiągnięciu tych celów? 11

13 Maria Grazia Giammarinaro Sędzia Sądu Karnego, Rzym, Włochy Ustawodawstwo i najlepsze sposoby postępowania przeciwko handlowi żywym towarem w Europie Wysiłek włożony w walkę z handlem żywym towarem był wielki zarówno na szczeblu międzynarodowym jak i narodowym, szczególnie w ciągu ostatnich trzech lat. Przyjęcie Konwencji NZ w sprawie przestępczości zorganizowanej oraz Protokołu o zwalczaniu handlu ludźmi stało się bodźcem do dalszych działań w Europie. Najlepsze doświadczenie w Europie mają te kraje, które przyjęły podejście zorientowane na prawa człowieka. Podejście to bazuje przede wszystkim na najświeższym obrocie spraw w sferze praktyki sądowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kwestiach praw człowieka, podkreślającej i zwiększającej prawa ofiar w postępowaniu karnym, i na standardach Rady Europy, w szczególności na Zaleceniu RE z roku 1985, dotyczącym ofiar przestępstw i na Zaleceniu nr 11/2000, dotyczącym handlu żywym towarem, które daje wspieraniu ofiar absolutne pierwszeństwo. W Sztrasburgu negocjuje się obecnie Konwencję RE w sprawie handlu żywym towarem. Jednak w strategiach zwalczania handlu żywym towarem ciągle występuje element słabości. Do problemu handlu żywym towarem zwykle podchodzi się w kontekście polityk imigracyjnych. W szczególności, ustawodawstwo i działania narodowe pozostają zwykle pod wpływem nie całkiem jasnego pojmowania różnicy pomiędzy szmuglowaniem a handlowaniem ludźmi. W efekcie, niektóre kraje nie wykazują chęci podjęcia skutecznych kroków, mających na celu ochronę i wsparcie dla ofiar handlu ludźmi, 12

14 takich kroków jak udzielenie zezwolenia na pobyt i wspieranie działań na rzecz ofiar. Ostatnia Dyrektywa UE w sprawie zezwoleń na krótki pobyt ofiar szmuglu i handlu ludźmi idzie krok dalej, przewidując okres refleksji i zezwolenie na pobyt ofiar, aby umożliwić im dojście do siebie i podjęcie decyzji o współpracy z policją i władzami sędziowskimi. Jednak w Dyrektywie możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt jest ściśle uzależniona od współpracy ofiary w postępowaniu karnym. Niektóre ustawodawstwa narodowe, jak na przykład włoskie, przewidują zezwolenie na pobyt ofiar handlu ludźmi, w powiązaniu ze wsparciem udzielanym przez organizacje pozarządowe, które jest bezwarunkowe, przynajmniej na wczesnym etapie postępowania. Model ten okazał się skuteczny, również i z punktu widzenia śledztwa i postępowania karnego. Inne kraje, zwłaszcza kraje należące do obszaru Paktu Stabilizacyjnego, takie jak Bułgaria, idą w tym samym kierunku. Na szczeblu Unijnym, obok Włoch, należy wspomnieć o doświadczeniu Belgii i Austrii jako o przykładach najlepszych sposobów postępowania, jeżeli chodzi o ochronę i wsparcie ofiar, oparte na ścisłej współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Wniosek jest taki, że przykłady najlepszych sposobów postępowania w krajach europejskich są skoncentrowane na ochronie ludzkich praw ofiar. Szczególnie ważne jest, by polityki zwalczające handel ludźmi zapewniały ofiarom: bezpieczeństwo, możność otrząśnięcia się z urazu, włączając w to pomoc medyczną i psychologiczną, pomoc i zastępstwo prawne w postępowaniu karnym i cywilnym, możliwość integracji społecznej. Z jęz. angielskiego tłumaczyła Maria Chmielewska-Szlajfer 13

15 Krzysztof Karsznicki Ministerstwo Sprawiedliwości Problemy prawne i praktyczne wyłaniające się w toku prowadzonych postępowań karnych w sprawach dotyczących handlu ludźmi Definicja handlu ludźmi a kwalifikacja prawna czynu Zawarta w Protokole uzupełniającym Konwencję NZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej definicja handlu ludźmi ma uniwersalny charakter. Obejmuje bowiem bardzo szeroki wachlarz zachowań przestępców, ukierunkowanych na wszelkiego rodzaju wykorzystanie ofiary (nie tylko seksualne). Warto również zwrócić uwagę na to, że w myśl tejże definicji przewiezienie ofiary przez granicę państwa nie jest warunkiem sine qua non dla bytu przestępstwa określanego jako handel ludźmi. Proceder ten jak powszechnie wiadomo odbywa się także na terytorium jednego państwa. W wielu przypadkach ofiara uprowadzona na przykład z Ukrainy do Polski, jest kilkakrotnie sprzedawana wyłącznie na terytorium Polski. Każda taka sprzedaż powinna być uznawana za przestępstwo handlu ludźmi w rozumieniu art. 3 Protokołu oraz art. 253 kodeksu karnego. W zależności od ustaleń poczynionych w śledztwie, do kwalifikacji prawnej zachowań osób zaangażowanych w proceder handlu ludźmi mogą aspirować następujące przepisy: art. 253 kk (handel ludźmi), art. 203 kk(zmuszanie do prostytucji), art ,2 i 3 kk (stręczycielstwo i sutenerstwo), art kk (zwabienie i uprowadzenie ofiary w celu uprawiania prostytucji za granicą). 14

16 W wielu przypadkach możemy mieć do czynienia z kumulatywną kwalifikacją prawną czynu. Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce, będących ofiarami handlu ludźmi Artykuł 7 Protokołu uzupełniającego Konwencję NZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej nakazuje rozważenie przez Państwa Strony Konwencji podjęcia działań o charakterze legislacyjnym lub innych odpowiednich działań, umożliwiających ofiarom handlu ludźmi pozostanie na jego terytorium na pobyt czasowy lub stały, zależnie od okoliczności. Na podstawie przepisów Ustawy o cudzoziemcach istnieją w Polsce prawne możliwości zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce w ujęciu zaproponowanym w Protokole Dodatkowym. Największym problemem jednak jest brak regulacji prawnych rozwiązujących kwestie finansowe związane z pobytem ofiary w Polsce, przynajmniej na czas trwania postępowania karnego. W takich przypadkach zaleca się nawiązanie kontaktu z organizacją pozarządową La Strada, która wielokrotnie pomogła ofiarom przestępstw organizując im bezpieczne zakwaterowanie w jednym ze schronisk. Ocena prawno-karna czynów popełnionych przez ofiary handlu ludźmi Bardzo często zachowania ofiar handlu ludźmi zawierają znamiona takich przestępstw, jak: nielegalne przekroczenie granicy, posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami itp. Ujawnienie tego typu przypadków bardzo często prowadzi do natychmiastowego przedstawienia zarzutów cudzoziemkom i skierowania przeciwko nim aktu oskarżenia. Takich sytuacji należy unikać. W każdym przypadku dokonywania oceny zachowań ofiary należy zbadać czy nie zachodzi jedna z przesłanek, wymienionych w art kpk umożliwiających wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania karnego ewentualnie wydania postanowienia o umorzeniu postępowania karnego. 15

17 Czynności procesowe z udziałem ofiar przestępstw przy odbieraniu danych personalnych ofiary należy skorzystać z art kpk, wszystkie czynności procesowe z udziałem ofiary powinien prowadzić ten sam prokurator, w każdym przypadku należy rozważyć przesłuchanie ofiary w obecności biegłego psychologa, ofiara powinna zostać pouczona o przysługujących jej uprawnieniach, w śledztwie powinno nastąpić przesłuchanie ofiary przez sędziego w trybie art kpk, na etapie postępowania sądowego przesłuchanie ofiary mogłoby odbyć się przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość (na podstawie art a kpk). Działania prokuratury zmierzające do zajęcia nielegalnych zysków Śledztwo nie powinno się ograniczać wyłącznie do gromadzenia materiału dowodowego pozwalającego na skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Równolegle powinny być prowadzone czynności zmierzające do ustalenia stanu majątkowego sprawców przestępstwa i źródeł ich pochodzenia (nieruchomości, samochody, lokaty bankowe, analiza operacji bankowych). Zadośćuczynienie i odszkodowanie Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny (art kk), Nawiązka na rzecz pokrzywdzonego (art kk), Powództwo adhezyjne (art. 62 i następne kpk). 16

18 Piotr Mierecki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Krajowy program zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi Inicjatywa przygotowania Programu jest rezultatem spotkania Okrągłego Stołu poświęconego problematyce zwalczania handlu ludźmi, które odbyło się za sprawą Fundacji La Strada wiosną 2002 roku. Potrzeba takiego programu wynika także ze zobowiązań międzynarodowych Polski, a w szczególności z faktu podpisania i ratyfikowania Protokołu (dodatkowego do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko zorganizowanej przestępczości międzynarodowej) o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi. Zadaniem Programu jest wdrożenie zaleceń zawartych w tym dokumencie, celem stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi. Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi jest dokumentem przygotowanym w MSWiA i przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 16 września 2003 r. Zadania zapisane w Programie winny być zrealizowane w przeciągu 1,5 roku od akceptacji Programu. Propozycje zawarte w Programie można podzielić na 4 kategorie. Pierwsza ich grupa dotyczy ustanowienia systemu współpracy. Zarządzeniem nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2004 r. powołany został międzyresortowy Zespół ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi (w jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Urzędu 17

19 ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Ministerstwa Sprawiedliwości prokuratury i sądów, Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej). Przedmiotem jego prac będzie koordynacja i ocena stanu realizacji Programu oraz przygotowanie propozycji dalszych działań. Powstanie Zespołu, do którego składu zostaną zaproszone także organizacje pozarządowe, powinno ułatwić wymianę informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w problematykę handlu ludźmi, gromadzenie danych statystycznych, inicjowanie badań dotyczących problemu, czy też kampanii w środkach masowego przekazu.. Druga grupę stanowią propozycje zmian w prawodawstwie. Chodzi tu przede wszystkim o wprowadzenie definicji handlu ludźmi zawartej w Protokole do Konwencji ONZ przeciwko przestępczości zorganizowanej oraz Decyzji ramowej Rady UE w sprawie walki z handlem ludźmi do kodeksu karnego. Inne przewidywane przedsięwzięcia to nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i wprowadzenie wizy pobytowej dla ofiar handlu ludźmi współpracujących z właściwymi władzami oraz ratyfikacja Protokołu fakultatywnego do Konwencji Praw Dziecka NZ dot. handlu dziećmi, prostytucji i pornografii dziecięcej. Trzecia, najobszerniejsza grupa, to propozycje zmierzające do podniesienia skuteczności działań. Mieści się w tym konieczność wprowadzenia problematyki handlu ludźmi do szkolenia podstawowego funkcjonariuszy służb policyjnych oraz organizacji szkoleń specjalistycznych dla praktyków prawa zaangażowanych w zwalczanie handlu ludźmi. Przewiduje się powołanie w Komendzie Głównej Policji jednostki odpowiedzialnej za koordynację działań dot. zwalczania handlu ludźmi oraz powołanie odpowiednich zespołów lub stanowisk w komendach policji niższego szczebla. Celem wzmocnienia współpracy międzynarodowej planuje się systematyczne organizowanie spotkań ekspertów z krajów pochodzenia, tranzytowych i docelowych dla wymiany informacji nt. zachodzących zmian. 18

20 Ostatnia grupa propozycji związana jest z zagadnieniem najistotniejszym z punktu widzenia godności i praw człowieka, a mianowicie wzmocnieniem ochrony ofiary i świadka. W tej części programu wskazano potrzebę stworzenia listy organizacji i ośrodków zdolnych i uprawnionych do niesienia pomocy ofiarom handlu ludźmi, przeszkolenia pracowników służb socjalnych oraz opracowania i wdrożenia programów reintegracji społecznej ofiar. Przede wszystkim jednak podkreślono potrzebę przygotowania systemu wsparcia ofiar łączącego wysiłek instytucji administracji rządowej i organizacji pozarządowych i posiadającego stałe źródło finansowania. Obecnie część zadań zapisanych w Programie została już zrealizowana, inne są w trakcie realizacji. Każda z instytucji zaangażowanych we wdrożenie Programu czyni to w ramach swoich zadań i kompetencji i w oparciu o własne środki finansowe. Z chwilą zakończenia realizacji Programu Zespół ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi przedstawi Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie ze swych prac i przedstawi propozycje dalszych działań. 19

21 20

22 DYSKUSJA 21

23 22

24 22 marca 2004 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, pod patronatem honorowym marszałka Sejmu RP, Marka Borowskiego, odbyła się konferencja otwierająca program Handel ludźmi zapobieganie i ściganie. Projekt szkoleniowy, zorganizowana przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ośrodek Badania Praw Człowieka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statutu Kobiet i Mężczyzn, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Parlamentarnej Grupy Kobiet, Ambasad: Białorusi, Bułgarii, Danii, Finlandii, Holandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch, British Council, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Delegation of the European Commission, OBWE, Centrum Informacyjnego Rady Europy, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa, Centrum Praw Kobiet, Komitetu Praw Dziecka, Caritas Polska, Fundacji Batorego, Fundacji Helsińskiej, Fundacji La Strada, Fundacji OŚKA, Stowarzyszenia do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią, Stowarzyszenia Ius et Lex, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze, ITAKA, PSEP, IOM, UNHCR oraz mediów. 23

25 Dyrektor Projektu z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego dr Zbigniew Lasocik: Witam państwa na konferencji otwierającej projekt szkoleniowy dotyczący zwalczania handlu ludźmi, realizowany przez Uniwersytet Warszawski. Oddam teraz głos pani posłance Katarzynie Piekarskiej, przewodniczącej sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka posłanka Katarzyna Piekarska: Witam państwa w imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na naszą dzisiejszą konferencję. Jest mi szczególnie miło, że są tu dziś z nami nasi przyjaciele zza granicy, goście. Witam przedstawicieli Ambasady Amerykańskiej pana Camerona Muntera, a także panie Marię Gianmmarinaro oraz Jyothi Kanics. Witam także dzisiejszych prelegentów znanego obrońcę praw człowieka, pana prof. Andrzeja Rzeplińskiego, który od dawna współpracuje z naszą Komisją, pana dr Zbigniewa Lasocika, który jest pomysłodawcą naszego spotkania, a także inne osoby. Są też wśród nas posłowie. Witam posłankę Mirę Kątną, znaną obrończynię praw dziecka. Cieszę się, że możemy dziś podyskutować o niezwykle istotnym problemie, bo jak szacuje Organizacja Narodów Zjednoczonych na całym świecie sprzedaje się rocznie od 700 tys. do 2 mln osób. Szacuje się też, że z krajów Europy Środkowej i Wschodniej uprowadza się rocznie około 175 tys. kobiet. Są to ogromne liczby, a z nimi wiążą się ogromne pieniądze. Dzisiejsza konferencja otwiera projekt szkoleniowy realizowany przez Centrum Badania Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celem jest podniesienie standardu pracy formacji, które w codziennej praktyce stykają się z handlem ludźmi. Myślę o policji, Straży Granicznej, prokuraturze i w konsekwencji o sądach. Projekt jest finansowany przez Departament Stanu USA. W ostatnich latach 24

26 rząd Stanów Zjednoczonych intensywnie angażuje się w zwalczanie handlu ludźmi. Efektywność eliminowania handlu ludźmi zależy od kilku czynników: prawidłowego rozpoznania zjawiska na przykład najczęściej jest to wycinek działalności zorganizowanych grup przestępczych prawidłowej oceny skali zjawiska, regulacji prawnych, które umożliwiają skuteczne zwalczanie zjawiska, ale nie poprzez pozbywanie się ofiar z kraju, tylko poprzez zagwarantowanie im prawa czasowego pobytu, o ile jest to konieczne do wyjaśnienia sprawy. Są to również rozwiązania o charakterze strukturalnym, które umożliwią działania adekwatne do wagi problemu. Będziemy dziś o tym mówić i postulować pewne zmiany w tym zakresie. Poza tym niezmiernie istotne jest właściwe przygotowanie kadr wszystkich służb, które zajmują się ściganiem handlu ludźmi i co ważne stykają się z ofiarami. Problem zwalczania handlu ludźmi jest w Polsce obecny od dawna. Jest w Polsce grupa osób, które reprezentują różne instytucje i od dawna zajmują się tym problemem, między innymi poprzez oddziaływanie na praktykę działania instytucji publicznych myślę o stworzeniu w ostatnim czasie wytycznych dla prokuratorów. To przekonanie władz o randze problemu zaowocowało przyjęciem w ubiegłym roku niezwykle ważnego, Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Jest to tym bardziej ważne, że 1 maja br. staniemy się zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja i jej efekty, a także postulaty, które będziemy dziś formułować pod adresem władz legislacyjnych, władzy wykonawczej, sądowniczej, przyczynią się do efektywniejszego zwalczania tego zjawiska. Tyle tytułem krótkiego wstępu. Pozwolę sobie teraz oddać głos panu dr Zbigniewowi Lasocikowi pomysłodawcy naszego dzisiejszego spotkania i poprosić go o współprowadzenie konferencji. Dyrektor Projektu z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW dr Zbigniew Lasocik: Jeszcze raz witam państwa 25

27 na konferencji w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego i Ośrodka Badań Praw Człowieka, który ten projekt będzie realizować. Tak liczną państwa obecność traktujemy jako ważny kredyt zaufania dla nas i projektu, który chcemy realizować, bo jak powiedziała pani przewodnicząca istotnie jest to rodzaj inwestycji placówki naukowej w praktykę. Chcemy wesprzeć instytucje, które są odpowiedzialne za eliminowanie handlu ludźmi. Tym, co nas tu dziś zgromadziło, jest ranga problemu, a także wyzwania, przed którymi staje Polska. Jest mi niezmiernie miło, że projekt, który będziemy realizować, jest finansowany przez Departament Stanu USA. Dlatego stosowne, właściwe i dla nas wszystkich pożyteczne będzie, jeśli poprosimy o kilka zdań pana Camerona Muntera chargé d affaires Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Chargé d affaires Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce Cameron Munter: Cieszę się, że możemy rozpocząć projekt, który będzie pełnić ogromną rolę w zwalczaniu handlu ludźmi. Ambasada Stanów Zjednoczonych bardzo się cieszy, że ma możliwość współpracy z dr Zbigniewem Lasocikiem i jego zespołem zajmującym się prawami człowieka w Uniwersytecie Warszawskim, który ciężko pracował, by ten projekt stworzyć. Chciałbym podziękować panu marszałkowski Markowi Borowskiemu za objęcie patronatu nad tą konferencją i pani posłance Katarzynie Piekarskiej, przewodniczącej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Myślę, że poparcie państwa dla tej konferencji potwierdza, że jest to problem istotny dla wszystkich. Handel ludźmi, to straszne zjawisko, piętno naszych czasów. Dotyczy on zwłaszcza kobiet i dzieci. Ludzie, którzy poszukują lepszego życia, są oszukiwani a następnie zniewalani. W ubiegłym roku w swoim wystąpieniu prezydent George W. Busch potępił handel ludźmi mówiąc:...zło tkwi w eksploatacji najbardziej niewinnych i bezbronnych istot ludzkich. Polska w tej chwili znajduje się w unikalnej sytuacji, ponieważ zarówno jest państwem, z którego pochodzą ofiary, jak i państwem tranzytowym. Wkrótce Polska stanie się główną granicą Unii Europej- 26

28 skiej. Dlatego też rola Polski w zwalczaniu tego zjawiska staje się coraz bardziej istotna. Faktem jest, że rząd polski bardzo jasno ustosunkował się do tego problemu. W ubiegłym roku przyjęto Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Był to pierwszy krok w kierunku koordynowania prac różnych służb, agencji i urzędów, które biorą udział w zwalczaniu handlu ludźmi. Wdrażanie tego projektu ma ogromne znaczenie dla intensyfikacji wysiłków zmierzających do zapobiegania temu zjawisku w Polsce. Gratulujemy tej inicjatywy. Dziś, dzięki wdrażaniu tego projektu, będziemy chcieli podkreślić najważniejsze aspekty działań zapobiegawczych. Będzie to szkolenie, głównie w obszarze prawnym. Handlarze na ogół starają się nie dopuścić do kontaktu między ofiarami a służbami prokuratorskimi czy prawnymi z danego kraju. Wiem, że podczas tego szkolenia odpowiednie służby zdobędą doświadczenia niezbędne w takich kontaktach. Przestępcy nie zatrzymują się na granicach krajowych i na tych granicach nie mogą koncentrować swoich wysiłków wszyscy pracownicy służb ścigających ten proceder. W przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej należy zadać sobie kluczowe pytania dotyczące międzynarodowego handlu ludźmi w jaki sposób możemy zbudować mosty łączące poszczególne agencje i służby w regionie, w jaki sposób możemy się upewnić, że ofiara, która zostanie uratowana w jednym kraju, może bezpiecznie wrócić do innego kraju i do życia w społeczności, w jaki sposób możemy stworzyć bliższe więzi między poszczególnymi agencjami, służbami i ustawodawcami, aby zmaksymalizować te dwa wysiłki. Mówiąc krótko jak można lepiej współpracować, żeby nie dopuszczać do handlu ludźmi. Myślę, że Stany Zjednoczone będą w tych staraniach postrzegane jako jeden z przyjaciół i sojuszników. Przez cały czas będziemy stać u waszego boku w momencie integracji z Europą i w zwalczaniu tych spraw, które dotyczą nas globalnie. Wiem, że będzie o tym mowa dziś i w trakcie realizacji projektu. 27

Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania.

Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania. Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania. Konferencja Handel ludźmi a migracja. Pomoc i reintegracja ofiar. Warszawa, 28 czerwca 2010 roku Wyzwania instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi

System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi V KONFERENCJA KRAJOWA nt. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi 21 października 2010 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie,

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie, Warszawa, 16.03.2015 Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji Szanowny Panie Komendancie, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Komendanta z prośbą

Bardziej szczegółowo

Prawa ofiar. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi

Prawa ofiar. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Prawa ofiar Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Handel ludźmi narusza prawa i oddziałuje na życia niezliczonej liczby ludzi w Europie i poza nią. Coraz więcej kobiet, mężczyzn

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE WYDZIAŁ KRYMINALNY WYDZIAŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH Łódź 23-24 kwiecień 2015 roku W strukturze Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Strona znajduje się w archiwum. EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości

Bardziej szczegółowo

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ Konwencja Stambulska BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD PRZEMOCY JAKI JEST CEL KONWENCJI? Konwencja Rady Europy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych PROPOZYCJE ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O CUDZOZIEMCACH Projekt skierowany do Sejmu w dniu 3 lipca 2013 r., wersja z 9 października

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- Polska Grupa 1 -----------------------------------

----------------------------------- Polska Grupa 1 ----------------------------------- ----------------------------------- Polska Grupa 1 ----------------------------------- Polska jest krajem pochodzenia, tranzytowym i docelowym dla mężczyzn, kobiet i dzieci padających ofiarą pracy przymusowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Problematyka ofiar przestępstw w powszechnych dokumentach o uniwersalnych prawach człowieka...25

Spis treści. Część I Problematyka ofiar przestępstw w powszechnych dokumentach o uniwersalnych prawach człowieka...25 Zagadnienia wstępne...11 Część I Problematyka ofiar przestępstw w powszechnych dokumentach o uniwersalnych prawach człowieka...25 1.1. Dokumenty Narodów Zjednoczonych...25 1.1.1. Powszechna deklaracja

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju

Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju dopełnić formalności, zgromadzić pozwolenia, zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych, ubezpieczyć się od następstw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RP0-547813-II/O7/DK. Wielce Szanowny Panie Ministrze

Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RP0-547813-II/O7/DK. Wielce Szanowny Panie Ministrze Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RP0-547813-II/O7/DK 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 AI. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pan Zbigniew Ziobro

Bardziej szczegółowo

Protokół z Palermo o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, 2000 r.

Protokół z Palermo o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, 2000 r. HANDEL LUDŹMI oznacza werbowanie, transport przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa,

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008

Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008 Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008 Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008 jest kontynuacją Krajowego Programu Zwalczania i

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie na konferencję ETOH-u

Wystąpienie na konferencję ETOH-u Wystąpienie na konferencję ETOH-u 1) Podziękowanie za zaproszenie, 2) Działania Ministra Sprawiedliwości na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako jeden z priorytetów kierowanego przez Pana Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości. Szanowny Panie Ministrze

Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości. Szanowny Panie Ministrze R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH Warszawa, dnia 8 września 2016 r. BPK.518.5.2015 Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze Badane w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich sprawy

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 911 wersja ostateczna 2011/0447 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/667,nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-23042014.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 04:00 NOWA USTAWA

Bardziej szczegółowo

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: Źródło: http://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/przepisy-prawne/polskie/6283,kompilacja-najwazniejszych-przepisow-prawa-polskiego -zwiazanych-z-problematyka-h.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

BADANIE A PRAKTYKA. Konferencja : SyStem przeciwdziałania przemocy w Małopolsce budowanie świadomości, skuteczne działanie i interwencja

BADANIE A PRAKTYKA. Konferencja : SyStem przeciwdziałania przemocy w Małopolsce budowanie świadomości, skuteczne działanie i interwencja BADANIE A PRAKTYKA Konferencja : SyStem przeciwdziałania przemocy w Małopolsce budowanie świadomości, skuteczne działanie i interwencja Iwona Anna Wiśniewska 15 czerwca 2011 r. KRÓTKI RYS ZJAWISKA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XV XIX Część I. Zagadnienia wstępne... 1 Rozdział I. Rozwój polskiego prawa uchodźczego... 3 1. Etapy rozwoju polskiego prawa uchodźczego... 3 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 16.03.2015 Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Ministra

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-171-03 Druk nr 2112 Warszawa, 16 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r.

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r. Rada Europy i Sport MSL11 (2008 r.) 8 wersja ostateczna 17.12.2008 r. 11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja 10-12 grudnia 2008 r. przyjęła rezolucję nr 3 Bieżące

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Tadeusz Sławecki

Bardziej szczegółowo

Jak rozbroić bombę nienawiści?

Jak rozbroić bombę nienawiści? Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12640,jak-rozbroic-bombe-nienawisci.html Wygenerowano: Niedziela, 10 stycznia 2016, 20:49 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek, 25 listopada 2014 Jak rozbroić

Bardziej szczegółowo

Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r.

Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r. Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r. Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Porozumienie o współpracy w zwalczaniu przestępstw białych kołnierzyków

Porozumienie o współpracy w zwalczaniu przestępstw białych kołnierzyków Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/11769,porozumienie-o-wspolpracy-w-zwalczaniu-przestepstw-bialych-kolnierzykow. html Wygenerowano: Piątek, 30 września 2016, 13:13 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 581 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wdrażanie w Polsce. Rehabilitation value for societies in Europe

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wdrażanie w Polsce. Rehabilitation value for societies in Europe Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wdrażanie w Polsce Rehabilitation value for societies in Europe Warszawa, 7 października 2014 Droga do ratyfikacji Podpisanie Konwencji 30 marca 2007 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09 Druk nr 2241 Warszawa, 6 sierpnia 2009 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY ZADANIA POLICJI DZIAŁANIA PREWENCYJNE Podkomisarz Wiesław Kluk Komenda Powiatowa Policji w Mielcu NIEBIESKA KARTA Policja od lat podejmuje czynności w przypadku stosowania przemocy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział 1. Ewolucja III filaru Unii 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Grupa TREVI i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO INFORMACJI, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO ORAZ POMOCY PRAWNEJ - PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

DOSTĘP DO INFORMACJI, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO ORAZ POMOCY PRAWNEJ - PROPONOWANE ROZWIĄZANIA FUNDACJA UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH (FUPP) HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA (HFPC) POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PRAWNEJ (PSEP) ZWIĄZEK BIUR PORAD OBYWATELSKICH (ZBPO) Warszawa, 6 października

Bardziej szczegółowo

Mechanizm monitoringu. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi

Mechanizm monitoringu. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Mechanizm monitoringu Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Jakie są cele Konwencji? Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, która weszła w życie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE Spis treści Wstęp... 10 Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE 1. Definicja ruchu społecznego... 21 2. Rodzaje ruchów społecznych... 31 2.1. Wybrane klasyfikacje... 31 2.2. Stare i nowe ruchy społeczne... 35 3. Ruch

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2144 Warszawa, 22 października 2003 r.

Druk nr 2144 Warszawa, 22 października 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-172-03 Druk nr 2144 Warszawa, 22 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Niebieska Karta niesie pomoc. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego Gdańsk

Niebieska Karta niesie pomoc. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego Gdańsk Niebieska Karta niesie pomoc Działania Zespołu Interdyscyplinarnego Gdańsk Czym jest? Procedura NIEBIESKA KARTA jest podstawowym instrumentem dokonywania interwencji w rodzinie, w której dochodzi do przemocy,

Bardziej szczegółowo

JAK UŻYWAĆ PRZYBORNIKA

JAK UŻYWAĆ PRZYBORNIKA projekt daphne PRAWA CZŁOWIEKA A HANDEL KOBIETAMI I MŁODYMI LUDŹMI W EUROPIE. PRZYBORNIK EDUKACYJNY JAK UŻYWAĆ PRZYBORNIKA Uniwersytet w Padwie. Międzywydziałowe Centrum Praw Człowieka La Strada - Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki osiągania celu

Wskaźniki osiągania celu ZADANIA, CELE, MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 1. Nazwa zadania: utworzenie i funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 1. Określenie procedur i koordynacja

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Obowiązek opracowania programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie został określony przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 Zatrzymanie cudzoziemca Cudzoziemiec może być zatrzymany na okres nie dłuższy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW DECYZJA PREZYDIUM Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 r. Rozdziały: 1. Prezenty

Bardziej szczegółowo

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY Od 18 października 2011r. obowiązek założenia Niebieskiej Karty" mają m.in. szkoły, gdy podejmą uzasadnione podejrzenia o stosowaniu wobec ucznia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Jak przeciwdziałać handlowi ludźmi w Polsce? Skala problemu i wsparcie dla ofiar Konferencja ISP Handel ludźmi a migracje. Wsparcie i reintegracja ofiar Warszawa, 28 czerwca 2010 15 lat działania Fundacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.4.2014 r. COM(2014) 239 final 2014/0131 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na 103. sesji Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Marek Michalak. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka. ZSR SOO/l 3/2013/ER

Marek Michalak. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka. ZSR SOO/l 3/2013/ER Kodeks S RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ul. Przemysłowa 30132, 00-450 Warszawa ZSR SOO/l 3/2013/ER Pan Marek Biernacki Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

POLSKA INFORMACJE OGÓLNE

POLSKA INFORMACJE OGÓLNE POLSKA INFORMACJE OGÓLNE Od początku lat 90-tych Polska była głównie krajem pochodzenia kobiet będących ofiarami handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego. Oprócz tego stała się również krajem tranzytu

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów.... 7 Wstęp.... 9 Rozdział I Usytuowanie Policji w systemie organów administracji publicznej. 13 1. Geneza Policji... 13 2. Źródła prawa dotyczące Policji... 16 3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2006 r. PROKURATURA KRAJOWA PR I 070/7/06

Warszawa, dnia 2006 r. PROKURATURA KRAJOWA PR I 070/7/06 PROKURATURA KRAJOWA Warszawa, dnia 2006 r. PR I 070/7/06 I N F O R M A C J A dotycząca prowadzenia w 2005 r. postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę

Bardziej szczegółowo

- ratyfikacja przez Polskę Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

- ratyfikacja przez Polskę Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa, 24 czerwca 2015 r. Sz. Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Szanowna Pani Premier, W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, porozumienia kilkudziesięciu polskich organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Rozdział I. Problemy definicyjne (E.W. Pływaczewski)... 21 1. Problem definicji przestępczości zorganizowanej...

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187).

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-86(5)/10 Warszawa, 22 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - KONFERENCJA - MISJA CELE I ZADANIA PROCEDURY Lipno, 04 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób wykonujących zawody prawnicze. Organizator: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Program szkolenia dla osób wykonujących zawody prawnicze. Organizator: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego Ochrona ofiar przestępstw w świetle standardów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Zaprosić osobę

Bardziej szczegółowo

KOMITET PRAW DZIECKA Sesja pięćdziesiąta druga

KOMITET PRAW DZIECKA Sesja pięćdziesiąta druga CRC/C/OPSC/POL/CO/1 Październik 2009 Oryginał: jęz. angielski KOMITET PRAW DZIECKA Sesja pięćdziesiąta druga ROZPATRZENIE RAPORTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ PAŃSTWA-STRONY NA PODSTAWIE ART. 12 UST. 1 PROTOKOŁU FAKULTATYWNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 8. Uwagi końcowe...

Spis treści. 8. Uwagi końcowe... Wykaz skrótów... XIII Wykaz aktów prawnych i dokumentów... XVII Wykaz literatury... XXIII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wykaz tabel i rysunków... XLI Wprowadzenie... XLV Rozdział I. Znak towarowy: geneza,

Bardziej szczegółowo

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Roberta Winnickiego.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Roberta Winnickiego. Warszawa, 12 stycznia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie

Bardziej szczegółowo

W MSW o poszukiwaniu osób zaginionych

W MSW o poszukiwaniu osób zaginionych Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12626,w-msw-o-poszukiwaniu-osob-zaginionych.html Wygenerowano: Sobota, 9 stycznia 2016, 05:44 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 20 listopada 2014 W MSW

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI W ubiegłym roku działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Ustalić czy pokrzywdzony

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty Dz. U. 209/2011 poz. 1245 W prezentacji użyto skrótów: - NK-A formularz

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 POJĘCIE I ISTOTA GRANIC WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I STREFY SCHENGEN 1.1.Wprowadzenie 1.2.Podstawowe pojęcia związane z kształtowaniem się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015 Informacje ogólne Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów działa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo