ŻYCIORYS ZAWODOWY. rachunkowość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŻYCIORYS ZAWODOWY. rachunkowość"

Transkrypt

1 ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Kaczmarek 2. Imię: Marcin 3. Data urodzenia: 28 kwietnia 1971r. 4. Narodowość: polska 5. Stan cywilny: żonaty 6. Wykształcenie : Instytucja Uniwersytet Szczeciński Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) do Uzyskane stopnie lub dyplomy: Tytuł magistra ekonomii specjalność rachunkowość Instytucja Uniwersytet Szczeciński Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) do Uzyskane stopnie lub dyplomy: Doktor nauk ekonomicznych 7. Znajomość języków obcych : (Od 1 do 5 w zależności od stopnia znajomości języka) Język obcy Czytanie Mowa Pisanie angielski Członkostwo w organizacjach zawodowych: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce; Stowarzyszenie FIMA. 9. Inne umiejętności: (np. pisanie komputerowe, itp.) Biegła obsługa komputera, znajomość systemów finansowo-księgowych; Certyfikat Ministerstwa uprawniający do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego; Ukończone szkolenia z zakresu: o administracji systemu klasy ERP firmy SAP R/3, o Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości, o kurs pedagogiczny; Ukończona służba przygotowawcza w służbie cywilnej. 10. Obecne miejsce pracy: Pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Instytucie Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 11. Zasadnicze kwalifikacje: Szeroka wiedza z zakresu rachunkowości i finansów publicznych od strony teoretycznej oraz praktycznej.

2 12. Przebieg pracy zawodowej z uwzględnieniem doświadczenia: Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) Miejsce Firma Stanowisko Opis obowiązków aktualnie Szczecin Uniwersytet Asystent od 2004 Pracownik naukowo-dydaktyczny w Szczeciński Katedra / Instytut Rachunkowości roku Adiunkt Katedrze a następnie Instytucie Rachunkowości. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń oraz laboratoriów między innymi z: rachunkowości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości, rachunkowości budżetowej, rachunkowości skomputeryzowanej, rachunkowości małych firm, rachunkowości podatkowej, standardów sprawozdawczości finansowej, międzynarodowych standardów rachunkowości, etyki i norm wykonywania zawodu przez Rzeszów/Wa rszawa Rzeszów/Wa rszawa Ecoenergy sp. z o.o. Ecoenergy sp. z o.o Wałcz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Warszawa Centrum Rozwoju Administracji Warszawa Europejski Instytut Administracji Publicznej Warszawa Europejski Instytut Administracji Publicznej 2009 Warszawa Ministerstwo, Departament Reformy Publicznych biegłego rewidenta, itp. Kontakty z klientami, księgowość, nadzór nad działem handlowym i biurem przedsiębiorstwa Specjalista ds. handlu wewnętrznego Członek zarządu Reprezentowanie spraw przedsiębiorstwa w kontaktach krajowych i zagranicznych. docent Ekspert ds. wdrożenia budżetu zadaniowego Ekspert ds. wdrożenia budżetu zadaniowego Ekspert ds. wdrożenia budżetu zdaniowego Ekspert ds. wdrożenia budżetu zadaniowego, rachunkowości zadaniowej Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości finansowej. Szkolenia i wdrożenia budżetowania zadaniowego w sektorze rządowym Szkolenia i wdrożenia budżetowania zadaniowego w sektorze rządowym Szkolenia i wdrożenia budżetowania zadaniowego oraz rachunkowości zadaniowej, rachunku kosztów w sektorze rządowym Konsultacje i doradztwo w zakresie rachunkowości zadaniowej obejmującej ewidencję wydatków budżetowych, metody podziału wydatków (kosztów) pośrednich i ich przypisanie do zadań. 2

3 Woj. Zachodniopo morskie aktualnie Uniwersytet Szczeciński Szczecin Dr Marcin Kaczmarek Doradztwo i Szkolenia 2010 Warszawa Ministerstwo Departament Reformy Publicznych Warszawa Komenda Główna Biuro Chojnice Starostwo Powiatowe Warszawa Komenda Główna Warszawa Komenda Główna Warszawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Specjalista w Wdrożenia budżetowania projekcie: zadaniowego, rachunkowości Wdrażanie usprawnień zarządczych zadaniowej w zakresie wydatków, rachunku kosztów, rachunkowości w zarządczej w wybranych gminach i Jednostkach powiatach województwa Samorządu zachodniopomorskiego. Terytorialnego na terenie województwa zachodniopomorsk iego Właściciel Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa i szkoleń w zakresie budżetu zadaniowego, w tym szczególnie księgowości wydatków. Ekspert ds. Opracowanie ekspertyzy dotyczącej wdrożenia budżetu propozycji i założeń wprowadzenia zadaniowego i pełnej rachunkowości ora ewidencji rachunkowości wydatków w układzie zadaniowym zadaniowej przez dysponentów. Kierownik projektu naukowoprzemysłowego w ramach konsorcjum SECURUS w zakresie budżetowania zadaniowego oraz kosztów. Kierownik zespołu wdrażającego budżet zadaniowy w jednostce samorządu terytorialnego Zastępca Naczelnika Wydziału Księgowości w Biurze Komendy Głównej Główny Specjalista Wydział Rachunkowości Wdrażanie w modelu optymalizacji organizacji zarządzania w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami. Wdrażanie zaawansowanego modelu rachunku kosztów na potrzeby budżetowania zadaniowego Wdrożenie procedury budżetowania zadaniowego, tj. planowania, ewidencji księgowej, sprawozdawczości wewnętrznej i ewaluacji. Pełnienie obowiązków głównego księgowego w jednostce budżetowej. Koordynator do spraw budżetowania zadaniowego oraz wdrażania controllingu w. Ekspert Przygotowanie ekspertyzy, p.t.: Opracowanie modelu usprawniającego funkcjonowanie obsługi finansowo-księgowej placówek podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych. 3

4 Warszawa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa Ministerstwo Ekspert, zespołu członek Przygotowanie ekspertyzy pod tytułem: Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w przekroju regionalnym w latach ze szczególnym uwzględnieniem wydatków strukturalnych Ekspert trener Szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego pod tytułem: Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi 4

5 13. Inne: Prawo jazdy kategorii B ; Odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi za pomoc dzieciom niepełnosprawnym w integracji ze społeczeństwem, rehabilitacji społecznej, leczniczej (psycho-motorycznej); Brązowy medal Za Zasługi dla Pożarnictwa ; Członek klubu strzeleckiego Fair Play Szczecin. Złota odznaka strzelecka Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego; Pozostałe: uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowych, ratownik WOPR, członek (druh) Ochotniczej Straży Pożarnej w sekcji ratownictwa wodnego, płetwonurek Divemaster PADI, LOK płetwonurek 3-go stopnia (specjalizacje: nurek ratownik, podlodowy, kurs pierwszej pomocy EFR); Poświadczenie bezpieczeństwa na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych dla danych ściśle tajnych (do 2016r.), tajnych (do 2018r.) oraz poufnych (do 2021 r.). 14. Biogram Dr Marcin Kaczmarek jest pracownikiem Instytutu Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracuje jako wykładowca na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych z zakresu rachunkowości. W swojej karierze zawodowej był specjalistą do spraw sprzedaży oraz członkiem zarządu i właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o profilu handlowym. Wykonywał również obowiązki zastępcy głównego księgowego oraz wdrażał controlling (budżet zadaniowy, pomiar dokonań, zarządzanie strategiczne i operacyjne, kontrola zarządcza) w Komendzie Głównej (dysponent drugiego i trzeciego stopnia). W latach dr M. Kaczmarek wdrażał nowoczesne narzędzia zarządzania w samorządach, w ramach projektu, który był realizowany przez zespół Pani Profesor Teresy Lubińskiej w ramach projektu pt. Wdrażanie usprawnień zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Projektem objęto 30% powiatów oraz 10% gmin województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu wdrażany był między innymi budżet zadaniowy, w tym metody ewaluacji zadań oraz koncepcja ewidencji księgowej wydatków w układzie zadaniowym, której dr M. Kaczmarek był pomysłodawcom. W okresie dr M. Kaczmarek zaangażowany był w projekt badawczo-rozwojowy w ramach Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego SECURUS, w którym udział brały: Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Warszawska, Uczelnia Łazarskiego, Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami, Corpo Flota sp. z oo. Projekt koncentrował się, zgodnie z jego założeniami, na zagadnieniach optymalizacji rozwiązań w sferze organizacji i zarządzania, rachunkowości, zarządzania flotą transportową oraz kwestiach związanych z zarządzaniem nieruchomościami znajdującymi się w trwałym zarządzie. Obszar badawczy, którym kierował M. Kaczmarek dotyczył opracowania i wdrożenia w 5

6 Komendzie Głównej koncepcji rachunkowości budżetowej, rachunku kosztów oraz narzędzi pomiaru dokonań. Zainteresowania teoretyczne i praktyczne M. Kaczmarka obejmują: rachunkowość, sprawozdawczość finansową, politykę bilansową, oszustwa księgowe, rachunkowość budżetową, budżet zadaniowy, kontrolę zarządczą, pomiar dokonań, sprawność i skuteczność realizacji zadań publicznych. Prace naukowe dotyczą metodologii oraz wdrożenia budżetowania zadaniowego w jednostkach podsektora rządowego oraz samorządowego. Dr M. Kaczmarek jest doradcą i konsultantem jednostek sektora finansów publicznych. W latach zajmował się szkoleniami oraz ulepszaniem budżetu zadaniowego w zakresie rachunkowości oraz struktury zadań, celów i mierników w między innymi: Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Samorządowych Kolegiach Odwoławczych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i innych. Szczególny obszar pracy dr M. Kaczmarka jest związany z stworzeniem koncepcji i wytycznych dotyczących organizacji rachunkowości, alokacji, ewidencji księgowej, sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych oraz kosztów w budżecie zadaniowym. Na zlecenie Ministerstwa opracował ekspertyzę dotyczącą propozycji i założeń do wprowadzenia pełnej rachunkowości oraz ewidencji wydatków w układzie zadaniowym przez dysponentów. Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotował ekspertyzę pt. Opracowanie modelu usprawniającego funkcjonowanie obsługi finansowo-księgowej placówek podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych. Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego współuczestniczył w opracowaniu ekspertyzy pod tytułem: Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w przekroju regionalnym w latach ze szczególnym uwzględnieniem wydatków strukturalnych. M. Kaczmarek organizuje lub uczestniczy jako trener w szkoleniach z zakresu: rachunkowości, metodologii budżetowania zadaniowego, rachunkowości i sprawozdawczości wydatków w ujęciu zadaniowym, nowoczesnych narzędzi alokacji wydatków budżetu zadaniowego, efektywności i skuteczności zadań publicznych, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem. 6

7 15. Publikacje za lata : 1. Założenia systemu informatycznego spełniającego warunki budżetowania zadaniowego, Problemy współczesnej rachunkowości, Zeszyty naukowe nr 522, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 20, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s Koncepcja wyceny i ewidencji księgowej wydatków (kosztów) w budżetowaniu zadaniowym, finanse 2009 Teoria i praktyka, Finanse Publiczne II, Zeszyty Naukowe nr 547, Ekonomiczne problemy usług nr 37, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009 r., s Nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi jako determinanta rozwoju rachunkowości zadaniowej, Budżetowanie jako narzędzie zarządzania, Zeszyty naukowe nr 545, Finanse, rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 19, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s Księgowe i informatyczne narzędzia nowoczesnego zarządzania sektorem publicznym, Marcin Kaczmarek, w: Nowe wyzwania w zakresie ekonomii I polityki gospodarczej po kryzysie subprime, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2010, s Directives for the Use of Informatic Tools in Budgeting Through Goals in Public Finance Sector Units, Marcin Kaczmarek, ARRAY Development, Ottawa, Canada, Journal of Internet Banking and Commerce, 2010 r. vol 15, no 3, s Wybrane zagadnienia z zakresu zmian w rachunkowości budżetowej oraz analizy potrzeb informacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak i M. Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, s Finanse samorządu terytorialnego, red. D. A. Hałaburda, rozdział 2. Wybrane zagadnienia z zakresu budżetu zadaniowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2010, s Koncepcja ewidencji księgowej wydatków (kosztów) w budżetowaniu zadaniowym, Zeszyty naukowe nr 606, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 27 Współczesne funkcje rachunkowości, Szczecin 2010, s Rachunkowość zadaniowa jako narzędzie wspomagające budżetowanie wydatków w ujęciu za-daniowym, Współczesne wyzwania strukturalne i menadżerskie w ochronie zdrowia. Problematy-ka zasobów i przekształceń red. R. Walkowiak, R. Lewandowski, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie 2010, s Rachunkowość w budżetowaniu zadaniowym koncepcja i aspekty wdrożeniowe, w: Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin 2011, s Marcin Kaczmarek, Budżet zadaniowy. Aspekty finansowo-księgowe publikacja książkowa, Miesięcznik Poradnik Rachunkowości Budżetowej, Infor Ekspert, 2011 r. Publikacja 127 stronicowa. 12. Rachunkowość zadaniowa jako narządzie wspomagające budżetowanie wydatków w ujęciu za-daniowym, w: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. Stanisław Owsiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2011, s Koncepcja ewidencji księgowej wydatków w ujęciu zadaniowym dla jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia, w: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1/2 2011, Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, Gdańsk 2011, s

8 14. Controlling as a tool of performance budget, International Conference on management of Police through logistics in EU member countries best practices and trends of development, Conference Materials, Polish EU Presidency 2011, National Police Headquaters, Jachranka 2011, s Księgowe uwarunkowania wdrożenia budżetu zadaniowego w jednostce samorządu terytorialnego, Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty naukowe nr 625 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 32,Szczecin, Uniwersytet Szczeciński 2011 s Aspekty wdrożeniowe zarządzania przez zadania w, Konferencja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Rachunkowość a Controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 252 Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami Wrocław 2012., s Międzynarodowe doświadczenia dotyczące modeli rachunkowości w [w:model organizacji zarządzania w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami], Warszawa, 2012, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS. Publikacja sfinansowana ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki realizacji Projektu Rozwojowego OR Analiza procesów działalności [w:model organizacji zarządzania w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami], Warszawa, 2012, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS. Publikacja sfinansowana ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki realizacji Projektu Rozwojowego OR Analiza czynników kosztotwórczych [w:model organizacji zarządzania w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami], Warszawa, 2012 Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS. Publikacja sfinansowana ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki realizacji Projektu Rozwojowego OR Badania ankietowe mające na celu analizę zapotrzebowania na informacje pochodzące z systemu rachunkowości budżetowej, rachunkowości zadaniowej, rachunku kosztów, oraz w zakresie rachunkowości zarządczej [w:model organizacji zarządzania w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami], Warszawa, 2012, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS. Publikacja sfinansowana ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki realizacji Projektu Rozwojowego OR Analiza aktualnego systemu informacji księgowej a w szczególności: planów kont, rozliczania kosztów, ewidencji księgowej wydatków oraz kosztów [w:model organizacji zarządzania w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami], Warszawa, 2012, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS. Publikacja sfinansowana ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki realizacji Projektu Rozwojowego OR Analiza aktualnego systemu informacji księgowej a w szczególności: planów kont, rozliczania kosztów, ewidencji księgowej wydatków oraz kosztów[w:model organizacji zarządzania w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami], Warszawa, 2012, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS. Publikacja sfinansowana ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki realizacji Projektu Rozwojowego OR

9 23. Opracowanie Activity Based Management, Activity Based Costing, Activity Based Budgeting. [w:model organizacji zarządzania w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami], Warszawa, 2012, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS. Publikacja sfinansowana ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki realizacji Projektu Rozwojowego OR Opracowanie modelu usprawniającego funkcjonowanie obsługi finansowo-księgowej placówek podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych, Warszawa 2012., Ekspertyza na zlecenie Gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych. 25. Optymalizacja modelu rachunku kosztów w [w: Modernizacja ] Warszawa, 2013, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Szczeciński, Uczelnia Łazarskiego, Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami, Corpo Flota Publikacja sfinansowana ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki realizacji Projektu Rozwojowego OR Opracowanie modelu rachunkowości, w: Modernizacja, red. G. Rydlewski, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS, Warszawa Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w przekroju regionalnym w latach ze szczególnym uwzględnieniem wydatków strukturalnych. Współautor. 28. Koncepcja rachunkowości na potrzeby budżetowania zorientowanego na zadania w sektorze finansów publicznych, Uniwersytet Szczeciński 2013, Rozprawa habilitacyjna. 9

10 Lista szkoleń w latach : Lp. Nazwa szkolenia Termin realizacji szkolenia 1. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego dla służb logistycznych 2. Szkolenie z zakresu budżetu zadaniowego dla służb merytorycznych w 3. Szkolenie z zakresu zasad obiegu dokumentów, kwalifikacji dowodów księgowych oraz wydatków strukturalnych dla słuzb logistycznych 4. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego dla Prokuratorii Generalnej 5. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego dla Najwyższej Izby Kontroli 6. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego dla Wojskowych Słuzb Logistycznych 7. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego dla Izb Skarbowych 8. Szkolenie (Kurs) z zakresu rachunkowości budżetowej dla głównych księgowych 9. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego dla Izb Skarbowych 10. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego dla Krajowego Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 11. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego w 12. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego w 13. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego w służbach logistyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 14. Szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego pod tytułem: Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi Dane zlecającego szkolenie 25 stycznia 2012 Komenda Główna 19 marca 2012 Komenda Główna 23 kwietnia 2012 Komenda Główna 25 maja 2012 Prokuratoria Generalna 6 lipca 2012 Najwyższa Izba Kontroli 12 lipca 2012 Akademia i Rachunkowości 12 września 2012 Centrum Edukacji Ministerstwa Od 1 września do 30 września 2012 (140 godzin) Polski Instytut Dyplomacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych 19 października 2012 Izba Skarbowa w Poznaniu 14 grudnia 2012 KRUS Koszalin 17 stycznia 2013 Komenda Wojewódzka Gdańsk 29 stycznia 2013 Komenda Wojewódzka Olsztyn 9-10 luty 2013 Szkoła Główna Szkoły Pożarniczej w Warszawie Lipiec 2013 Na zlecenie Ministerstwa 10

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

Budżet zadaniowy autentyczne narzędzie zarządzania publicznego?

Budżet zadaniowy autentyczne narzędzie zarządzania publicznego? Budżet zadaniowy autentyczne narzędzie zarządzania publicznego? Bartosz Staszewski Naczelnik wydziału Departament Budżetu Państwa Kraków, 24 września 2014 r. www.mf.gov.pl Uniwersalne cechy systemowe i

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Katedra Rachunkowości UŁ Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia II. stopnia SPECJALNOŚĆ Rachunkowość i zarządzanie finansami SKŁAD RADY SPECJALNOŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość jest międzynarodowym językiem biznesu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Studia I stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe Studia I stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe Lp. Przedmiot Punkty E/Z Razem Wykł. Ćw. Lab. Sem. 1 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZADANIOWA W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

RACHUNKOWOŚĆ ZADANIOWA W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dr Marcin Kaczmarek Uniwersytet Szczeciński RACHUNKOWOŚĆ ZADANIOWA W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Wstęp Konsekwencją wejścia Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo

Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego 12.01.2015r., Szczecin MW Consulting, Pl. Batorego 3/214, 70-207 Szczecin Numer z rejestru instytucji szkoleniowych: 2.32/00022/2010 Tel.: + 48 791

Bardziej szczegółowo

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Katedra Rachunkowości UŁ Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia II stopnia SPECJALNOŚĆ Rachunkowość i zarządzanie finansami SKŁAD RADY SPECJALNOŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10109 Cena netto 599,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W 2016 ROKU WARSZTATY

FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W 2016 ROKU WARSZTATY FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W 2016 ROKU WARSZTATY Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/20/8493/8349 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

USŁUGI SZKOLENIOWE. Szkolenia zamknięte i otwarte. Konferencje, seminaria i wykłady specjalistyczne.

USŁUGI SZKOLENIOWE. Szkolenia zamknięte i otwarte. Konferencje, seminaria i wykłady specjalistyczne. 2009 Gmina Kaźmierz 2010 2010- Polsce Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie MDDP Akademia Biznesu Warszawa Fundacja Rozwoju Rachunkowości Warszawa Fundacja Rozwoju Rachunkowości Warszawa Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok - organizacja prac

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok - organizacja prac Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok - organizacja prac 28.11.2014r., Szczecin MW Consulting, Pl. Batorego 3/214, 70-207 Szczecin Numer z rejestru instytucji szkoleniowych: 2.32/00022/2010 Tel.: +

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/29/8315/8881 Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Finanse dla menedżerów

Szkolenie Finanse dla menedżerów Szkolenie Finanse dla menedżerów Spis treści SPIS TREŚCI... 2 O FIRMIE... 3 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA... 3 DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA... 3 CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA... 4 CEL SZKOLENIA... 4 DLA KOGO DEDYKOWANE

Bardziej szczegółowo

Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: sierpnia 2017r.

Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: sierpnia 2017r. Finanse publiczne w praktyce w 2017 r. Zasady gospodarki finansowej, dyscyplina finansów publicznych, kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, wydatki strukturalne Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM

KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/26/7118/14336 Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł Cena netto za godzinę 61,25 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 592615 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 28-29 Styczeń Katowice,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Lp. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia, tytuł magistra Obszar kształcenia: w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa (studia modułowe)

Analiza finansowa (studia modułowe) Analiza finansowa (studia modułowe) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/09/7405/5786 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 24,14 zł Cena brutto za godzinę 24,14 Możliwe

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, listopad 2013r.

Wrocław, listopad 2013r. OFERTA SZKOLENIOWA SZKOLENIE POD TYTUŁEM: SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA Wrocław, listopad 2013r. Nazwa szkolenia: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok dla księgowych budżetowych Obszar: Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność FINANSE I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność FINANSE I ADMINISTRACJA PUBLICZNA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność FINANSE I ADMINISTRACJA PUBLICZNA Profil Absolwenta Proponowane studentom przedmioty w ramach wykładów, ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa Rachunkowość budżetowa WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość budżetowa - studia w WSB we Wrocławiu - III edycja Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Jednakże rachunkowość

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ W TARNOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Głównego Księgowego

DYREKTOR BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ W TARNOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Głównego Księgowego Załącznik Nr 1 DYREKTOR BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ W TARNOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Głównego Księgowego I. Wymiar etatu pełny etat. II. Odpowiedzialność na w/w stanowisku Głównym księgowym jednostki sektora

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

3. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w powiecie Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w województwie...

3. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w powiecie Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w województwie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... XIII XV XIX Rozdział I. Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie centrum usług wspólnych w jednostce samorządu terytorialnego... 1 1. Zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe)

Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe) Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Audyt podatkowy i finansowy - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Audyt podatkowy polega na dokładnym przyjrzeniu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Borów ul Konstytucji 3 Maja Borów Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Skarbnika Gminy

Wójt Gminy Borów ul Konstytucji 3 Maja Borów Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Skarbnika Gminy Borów, dnia 12 października 2015 roku Wójt Gminy Borów ul Konstytucji 3 Maja 22 57-160 Borów Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Skarbnika Gminy 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie,

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego

Certyfikacja zawodu księgowego Certyfikacja zawodu księgowego Zawód księgowego to zawód zaufania publicznego, bowiem od jego rzetelnego i etycznego wykonywania zależy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Dlatego niezwykle ważne jest,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka Prof. dr hab. Krzysztof Surówka Tytuł oferowanego seminarium: Funkcjonowanie sektora finansów publicznych - Funkcjonowanie budżetu państwa (źródła dochodów, zakres wydatków, problematyka deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów SYMFONIA Mała Księgowość Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7100/10545 Cena netto 410,00 zł Cena brutto 410,00 zł Cena netto za godzinę 51,25 zł Cena brutto za godzinę 51,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego SKwP

Certyfikacja zawodu księgowego SKwP 109 lat organizacji księgowych na ziemiach polskich Certyfikacja zawodu księgowego SKwP dr Teresa Cebrowska Poznań, maj 2016 r. Certyfikacja zawodu księgowego Agenda spotkania 1. Przesłanki certyfikacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu EM/PIUS/RBU w języku polskim Rachunkowość budżetowa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Budgetary accounting USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Controlling i rachunkowość zarządcza

Szkolenie Controlling i rachunkowość zarządcza Szkolenie Controlling i rachunkowość zarządcza Spis treści SPIS TREŚCI... 2 O FIRMIE... 3 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA... 3 DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA... 3 CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA... 4 CEL SZKOLENIA... 4 DLA

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy oferta szkolenia: Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy 09-10.03.2017r., Stare Jabłonki MW Consulting, Pl. Batorego 3/209, 70-207 Szczecin Numer z rejestru instytucji szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Zamiast zakończenia. Literatura Spis rysunków

Spis treści. Wstęp. Zamiast zakończenia. Literatura Spis rysunków Spis treści Wstęp 1. Przedsiębiorstwo budowlano-montażowe na rynku usług budowlanych 1.1. Charakterystyka branży budowlanej 1.2. Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlano-montażowym 1.3. Wybrane problemy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Mszana ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Mszana ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Wójt Gminy Mszana ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy REFERENT DS. OPŁAT KOMUNALNYCH W REFERACIE FINANSÓW I BUDŻETU Miejsce pracy: Urząd Gminy w Mszanie ul. 1 Maja 81 I. Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

3. Sprawozdawczość finansowa S E 4. Zastosowanie komputerów w rachunkowości

3. Sprawozdawczość finansowa S E 4. Zastosowanie komputerów w rachunkowości Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 1. Ekonomika miast i regionów K 7 18 10 E 2. Planowanie przestrzenne K 7 18 10 E 3. Przyrodnicze podstawy gospodarowania K 5 18

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Imię i Nazwisko: Miejsce zamieszkania: Szczecin Telefon kom.: 501 417 800 vi_legis@marzenakopacka.pl

CURRICULUM VITAE. Imię i Nazwisko: Miejsce zamieszkania: Szczecin Telefon kom.: 501 417 800 vi_legis@marzenakopacka.pl CURRICULUM VITAE Marrzena Kopacka Imię i Nazwisko: Miejsce zamieszkania: Szczecin Telefon kom.: 501 417 800 E-mail: vi_legis@marzenakopacka.pl Data i miejsce urodzenia: Stan rodzinny: Rodzice: Zawód: 2

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 412416 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 18-26 Kwiecień Łódź, Centrum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r. Dz.U.2014.119 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r.) Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie w praktyce

Budżetowanie w praktyce Bartłomiej Nita Budżetowanie w praktyce Adresaci szkolenia: (połączone z warsztatami w MS Excel) Controllerzy, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, służby niefinansowe

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie przy ul. Szkolnej 4. ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie przy ul. Szkolnej 4. ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie przy ul. Szkolnej 4 ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie, ul. Szkolna 4 - głównego księgowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środkami publicznymi - budżet państwa i budżety samorządowe

Zarządzanie środkami publicznymi - budżet państwa i budżety samorządowe FINANSE PUBLICZNE W POLSCE Autor: WOJCIECH MISIĄG, ELŻBIETA MALINOWSKA-MISIĄG Wstęp Rozdział I. Podstawowe pojęcia finansów publicznych Zadania publiczne Decentralizacja zadań publicznych Wydatki publiczne

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo dojrzałości Curriculum Vitae Anna Jakubowska Adres: ul. Skromna 19 35-332 Rzeszów Data urodzenia: 13.03.1958 Stan cywilny: wolna Telefon: 509 799 900 E-mail: Strona www: Wykształcenie: annajakubowska1@gmail.com www.annajakubowska.biz

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów drugiego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 765 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 61 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI Tom 2 SZCZECIN 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów studiów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE WÓJT GMINY CHARSZNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY CHARSZNICA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE WÓJT GMINY CHARSZNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY CHARSZNICA OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE WÓJT GMINY CHARSZNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY CHARSZNICA ul. KOLEJOWA 20 INSPEKTOR DS. KSIEGOWOŚCI BUDŻETOWEJ w REFERACIE

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Profil Absolwenta Studenci w trakcie przygotowywania magisterium zostaną przygotowani

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Autorzy: Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski (red.) Skuteczne zarządzanie finansami,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

STAWIAMY NA ROZWÓJ! STUDIA PODYPLOMOWE DLA KADR MŚP

STAWIAMY NA ROZWÓJ! STUDIA PODYPLOMOWE DLA KADR MŚP Białystok, 13.01.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B6/2012 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku realizuje projekt Stawiamy na rozwój! Studia podyplomowe dla kadr MŚP współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Opracowanie dotyczy spółek powstałych na bazie przekształconych samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Marek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr drugi, sem. 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Proponujemy szkolenia z kontroli zarządczej

Proponujemy szkolenia z kontroli zarządczej Proponujemy szkolenia z kontroli zarządczej (każdy poziom w jednostce) Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów

Bardziej szczegółowo

1. Przebieg kariery naukowej

1. Przebieg kariery naukowej Curriculum Vitae mgr Maciej Gnela ADRES Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków Biuro: +48 (12) 293 57 31/ 75 54 Fax: +48 (12) 293

Bardziej szczegółowo

Decyzje Ministra Finansów podpisane w 2014 r.

Decyzje Ministra Finansów podpisane w 2014 r. Decyzje Ministra Finansów podpisane w 2014 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Uwagi 1. Decyzja Nr 1/DR Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2014 r. do przeprowadzenia sprawdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Instytucja Sekcja Oświaty NSZZ "Solidarność" Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Kraków Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Instytucja Sekcja Oświaty NSZZ Solidarność Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Kraków Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Instytucja Sekcja Oświaty NSZZ "Solidarność" Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Kraków Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Misiąg

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Misiąg Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Misiąg Warszawa, dnia 18 listopada 2011 r. KSR-4101-01-01/2011 P/11/001 Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo