MATERIAŁ DO DYSPOZYCJI KLIENTA PRZYKŁADOWY RAPORT PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) KSIĘGOWA/KSIĘGOWY. Warszawa, październik 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁ DO DYSPOZYCJI KLIENTA PRZYKŁADOWY RAPORT PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) KSIĘGOWA/KSIĘGOWY. Warszawa, październik 2014 roku"

Transkrypt

1 MATERIAŁ DO DYSPOZYCJI KLIENTA PRZYKŁADOWY RAPORT PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) KSIĘGOWA/KSIĘGOWY Warszawa, październik 2014 roku

2 PROFESJOGRAM OPIS CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA WNIOSKI Z WYWIADU: Osoba na tym stanowisku w firmie XYZ SP. Z O. O. będzie bezpośrednio podlegała Głównej Księgowej do której będzie raportowała. W przypadku nieobecności bezpośredniej przełoŝonej podlega pod Zarząd Spółki. Najistotniejsze cechy na stanowisku księgowej/księgowego w XYZ SP. Z O. O. to: skrupulatność, lojalność, analityczne myślenie, wytrwałość, dociekliwość, rzetelność, punktualność, dokładność, sumienność, szybkie kojarzenie faktów oraz podzielność uwagi. Zachowania wymagane na stanowisku Księgowa / Księgowy w firmie XYZ SP. Z O. O.: dociekliwość starania zmierzające do tego, aby dowiedzieć się, z jakiego powodu dany dokument został rozliczony w taki a nie inny sposób spokój i opanowanie podchodzenie do wykonywanych obowiązków z duŝą starannością i systematycznością nie popadanie w irytację, zniecierpliwienie = wytrwałość uprzejmość szybkie reagowanie podejmowanie decyzji w ramach posiadanych uprawnień duŝa doza cierpliwości szczególnie do pracowników pozostałych działów firmy, którym kilkukrotnie trzeba tłumaczyć zasady związane z dokumentacją konsekwencja w działaniu, czyli zamykanie prowadzonych spraw od początku do końca Wyzwania: Bardzo waŝne jest, aby osoba na tym stanowisku wykazywała inicjatywę w rozwiązywaniu sytuacji wynikających ze zmian przepisów prawa, była odporna na manipulacje pracowników innych działów oraz funkcjonowała wg standardów ustalonych z przełoŝoną. NaleŜy podkreślić, iŝ niezwykle istotna na tym stanowisku jest estetyka, dokładność, precyzja i dbałość o szczegóły. Strona 2 z 5

3 CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PROFESJOGRAM sugeruje, Ŝe osoby na tym stanowisku powinny posiadać kompetencje do: oceny sytuacji, szacowania ryzyka oraz dąŝenia do poprawności traktowania rozwiązywania problemów jak wyzwań, dochodzenia do dobrze przemyślanych praktycznych rozwiązań szukania sposobów udoskonalania, podnoszenia standardów, redukcji błędów i radzenia sobie z zaniedbaniami wprowadzania prostych, praktycznych rozwiązań i uściślania nieścisłości bycia częścią zespołu, okazywania tolerancji i konsekwencji podczas pracy z innymi przyjmowania ugodowego i pomocnego nastawienia, dyskutowania, dąŝenia do zgody, a tam gdzie to konieczne, akceptowania celów ustalanych przez innych pracy w ramach uzgodnionych parametrów, aby mieć pewność, Ŝe zadania zostaną ukończone działanie w sposób powaŝny i analityczny, aby ocenić sytuację i wyciągnąć wnioski, bazując na faktach i informacjach zebranych od innych Profil wskazuje, Ŝe osoba zajmująca to stanowisko będzie działać w obszarach organizacji związanych z jakością, obszarach technicznych lub specjalistycznych. Osoba pełniąca tę funkcję powinna mieć silną potrzebę poprawnego wykonywania zadań i koncentrować się na zagadnieniach a nie na ludziach. Kandydat na to stanowisko powinien posiadać zdolność do pracy w sposób spokojny, rozwaŝny od początku do końca. Konfrontacyjne sytuacje i nierealistyczne terminy nie powinny zbyt często pojawiać się w tej pracy. Najlepiej, gdyby osoba ta była konwencjonalna, uwaŝna, uprzejma, zorganizowana, przewidywalna, metodyczna, potrafiła współpracować z ludźmi i wykonywać rutynowe Strona 3 z 5

4 zadania. Koncentracja na szczegółach i ugodowość są równieŝ wymagane na tym stanowisku. PROFIL STANOWISKA sugeruje, Ŝe jest to praca raczej analityczna i wymaga wysokiego poziomu kontroli jakości. NaleŜy pamiętać, Ŝe przy porównaniu PROFILU OSOBOWEGO z PROFILEM STANOWISKA naleŝy brać pod uwagę pełną analizę i wszystkie wnioski, a takŝe, co równie istotne, wszelkie dane biograficzne. SUGESTIE DLA OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ WYWIAD KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY OPIS STANOWISKA PoniŜsze stwierdzenia mają zastosowanie w odniesieniu do PROFILU STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB), który został stworzony dla stanowiska Księgowej/Księgowego. Jeśli zgadza się Pan/Pani z większością tych stwierdzeń, moŝna sądzić, Ŝe PROFIL STANOWISKA PRACY stworzony dla tej funkcji będzie właściwy i odpowiadający rzeczywistym wymaganiom roli. Adaptacja (Wysokie A) osoby ubiegające się o to stanowisko prawdopodobnie powinny charakteryzować się dokładnym, zdyscyplinowanym i szczegółowym stylem działania zakresem obowiązków często moŝe być logiczna i szczegółowa analiza danych i procesów stanowisko będzie pasować osobom z natury konserwatywnym i konwencjonalnym perfekcjonizm i stosowanie się do jasno zdefiniowanych zasad i ustaleń pozwoli wybranej osobie na optymalne działanie w tej roli uwaŝne i szczegółowe podejście do wykonania zadań moŝe być warunkiem uzyskania satysfakcjonujących wyników Stabilizacja (Wysokie S) wyraźną przewagę nad innymi kandydatami mogą mieć osoby posiadające istotne cechy: cierpliwość, wytrwałość i przewidywalność do wymagań tego stanowiska będą pasować kandydaci z natury stosujący się do procedur i uznanych systemów pomoc klientom i umiejętność świadczenia usług mogą często mieć istotny wpływ na odniesienie sukcesu w tej roli konsekwencja i odpowiedzialność mogą być cechami, na które będzie się zwracać uwagę u kandydata na stanowisko to zwykle będą pasować osoby okazujące spokój i kontrolujące się, nawet w najbardziej wymagających okolicznościach do roli tej moŝe lepiej pasować styl reaktywny niŝ pro-aktywny Strona 4 z 5

5 Dominacja (Niskie D) wybrane osoby, które posiadają naturalne umiejętności działania z uwagą i ostroŝnością w trakcie wykonywania codziennych obowiązków powinny odczuwać satysfakcję pracując na tym stanowisku osoby niezaleŝne i obdarzone silną wolą, dąŝące do dominacji i współzawodnictwa ze swoimi kolegami, raczej będą wpływać na to stanowisko w sposób destabilizujący ostroŝne podejście i ocena konsekwencji podejmowanych decyzji będzie mile widziana u kandydata/kandydatki świadomość ryzyka i troska o to, jaki wpływ wywierają wszelkie podjęte działania są cechami, które będą atutem kandydata/kandydatki podejście bezpretensjonalne i wolne od uprzedzeń dobrze pasuje do zasadniczych wymogów tej czasem konserwatywnej posady Komunikacja (Niskie K) potrzebne jest tu podejście miłe, lecz powaŝne i logiczne na stanowisko to pasują i będą zadowolone z pracy na nim osoby z natury ciche, refleksyjne i z rezerwą kandydat powinien myśleć logiczne oraz łatwiej się koncentrować na zadaniach opartych na faktach i analizie, niŝ obowiązkach związanych z ludźmi dobrze dopasowane osoby będą rozwiązywać problemy w sposób logiczny i obiektywny ostroŝność i dokładnie przemyślane podejmowanie decyzji w codziennych zobowiązaniach operacyjnych to cechy przypisywane osobom dobrze wypełniającym tę rolę opracowała: Agnieszka Olszak Strona 5 z 5

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA I REKRUTACJA

SELEKCJA I REKRUTACJA TECZKA INFORMACYJNA 6. Selekcja i rekrutacja przegląd metod SELEKCJA I REKRUTACJA Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi Zeszyty Naukowe nr 679 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Zarządzania Personelem Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Wstęp Przyjmuje się, że audyt ułatwia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich Redakcja: Zespół Centrum Wolontariatu w Warszawie Copyright Centrum Wolontariatu, Warszawa 2007 Wydawca: STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU 00-151 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Gorlice, lipiec 2014 Rekrutacja to jeden z najważniejszych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiedni

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI

ANALIZA DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI ANALIZA DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI w oparciu o procesy występujące w firmie MICROSYSTEM sp. z o.o. mgr inż. Leszek Zięba (Politechnika Gdańska) dr inż. Artur Ziółkowski (Politechnika Gdańska) mgr Grzegorz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1.

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1. Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Poznajmy się Przedstaw się, kończąc poniŝsze zdania: Nazywam się Zawodowo zajmuję się O zarządzaniu procesowym wiem Jeszcze nie wiecie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 36 41 600, fax (41) 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Centrum Informacji i Planowania

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja 2110 Ład organizacyjny Audyt wewnętrzny musi oceniać procesy kształtujące ład organizacyjny i przedstawiać stosowne zalecenia usprawnienia tych procesów, tak

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA... 3 Ewolucja tradycyjnego stylu zarządzania... 3 Podstawowe cechy systemu TQM... 4 Budowanie systemu jakości... 6 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC ISO/IEC 27001:2005. opublikowana 15.10.2005 ISO/IEC 27001:2005. Plan prezentacji

ISO/IEC ISO/IEC 27001:2005. opublikowana 15.10.2005 ISO/IEC 27001:2005. Plan prezentacji Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27001 Budowa polityki bezpieczeństwa - ćwiczenie Przykładowy plan wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

METODYKA INTERIM MANAGEMENT

METODYKA INTERIM MANAGEMENT METODYKA INTERIM MANAGEMENT Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Interim Management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą POKL.08.01.01-14-029/12 Beneficjent: Stowarzyszenie Interim Managers Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

TenStep Project Management Process

TenStep Project Management Process TenStep Project Management Process Syntetyczny opis głównych procesów zarządczych i założeń Wstęp Metodyka Zarządzania Projektami TenStep stworzona została na bazie metodologii Project Management Body

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny ISBN 978-83-928923-0-4

Egzemplarz bezpłatny ISBN 978-83-928923-0-4 NOWE warszawski rynek pracy okladka:layout 1 2009-05-07 21:15 Page 2 Niniejszy Raport zawiera szczegółowe omówienie wyników badań przeprowadzonych przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC, współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU ORAZ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU ORAZ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI mgr Jolanta KLIMIUK Dział Obsługi Badań CNBOP ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU ORAZ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Streszczenie W materiale opisano rolę i funkcje oraz kompetencje jakimi powinien

Bardziej szczegółowo