Wpływ mediów na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych młodzieży szanse i zagrożenia. dr Iwona Klonowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ mediów na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych młodzieży szanse i zagrożenia. dr Iwona Klonowska"

Transkrypt

1 Wpływ mediów na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych młodzieży szanse i zagrożenia dr Iwona Klonowska

2 Rola mass mediów Potęga środków masowego przekazu jest tak wielka, że wpływają one nie tylko na to jak ludzie myślą, ale także o czym myślą. Dla wielu rzeczywistością jest to, co środki przekazu uznają za rzeczywiste. Wszystko czemu nie poświęcają uwagi wydaje się pozbawione znaczenia (Skrzypczak 1999) Współczesny świat kształtowany jest w znacznej mierze przez środki masowego przekazu, do których zalicza się dziś nie tylko trzy klasyczne media, tj. : prasę, radio, telewizja, ale także:

3 Rola mass mediów cdn. rynek wydawniczy; kinematografie; przemysł fonograficzny i audiowizualny; rynek reklamy czy media elektroniczne;(s. Dylak 1997) Wg wspomnianego autora środki masowego przekazu decydują (w pewnym sensie) o edukacji odbiorcy, od której w głównej mierze zależy poznanie i postrzeganie przez człowieka samego siebie, drugiej osoby, jak i świata w którym żyje. To media stanowią główne źródło informacji o otaczającym świecie, kreują obraz współczesnej kultury, wytyczają zakres kontaktów z nią, kształtują upodobania i postawy. (S. Dylak 1997)

4 Komunikowanie jako proces społeczny Kompetencje społeczne-termin używany zamiennie z terminem zdolności społeczne M. Argyle,(1998) odróżnia kompetencje społeczne (wyrażające się w życiu osobistym i zawodowym) od umiejętności społecznych.; Przez kompetencje społeczne rozumie się konkretne umiejętności, które pozwalają radzić sobie w różnych sytuacjach społecznych, dostosowując zachowanie do sytuacji.

5 Model kompetencji społecznych wg M. Argyle,(1998) Struktura Asertywność czyli zdolność wpływania na ludzi; Zdolność do udzielania gratyfikacji wsparcia; Kompetencje związane z komunikacją niewerbalną; Kompetencje w zakresie komunikacji werbalnej (umiejętności konwersacyjne); Zdolność do empatii, współpracy i poświęcania sie dla innych; kompetencje poznawcze i do rozwiązywania problemów; Umiejętność dostosowania różnych umiejętności społecznych do bieżącej sytuacji i związków;

6 Model kompetencji społecznych ASC (Affective Socjal Competence) wg Halberstadt, Denham, Dunsmore Afektywne kompetencje społeczne zawierają trzy komponenty: Wysyłanie informacji afektywnych; Przyjmowanie informacji afektywnych; Doświadczanie afektu. Każdy z komponentów zawiera w sobie cztery zdolności istotne w interakcjach społecznych: świadomość, zdolność identyfikowania, rozumienie społecznego kontekstu, zarządzenie i regulacja. Nie bez znaczenia są też: pogląd na świat, schemat ja, temperament, nastawienie na związki, wiedza o strategiach implementacji i motywacja do wchodzenia w interakcje z innymi i do nabywania potrzebnych do tego umiejętności.

7 kompetencji społecznych J. Skrzypczak (1999) przywołując watykańską instrukcję Aetatis nova mówi że potęga środków masowego przekazu jest tak wielka że wpływają one nie tylko na to jak ludzie myślą ale także o czym myślą. Środki masowego przekazu nazywane często czwarta władzą właśnie ze względu na wielki wpływ na społeczeństwo. Szereg opublikowanych badań wskazuje, że media są nie tylko narzędziem informacji ale także a może przede wszystkim narzędziem kreowania rzeczywistości (mody, poglądów ale także wartości i oczekiwań). M. Walczak (2003) twierdzi, że media poprzez swój ogromny i niezaprzeczalny wpływ przyczyniły się do przemian pozytywnych jak i licznych zagrożeń społecznych.

8 kompetencji społecznych Przyjmując za definicją R. White (1960), że kompetencje komunikacyjne to zdolność organizmu do prowadzenia takich transakcji ze środowiskiem, które zapewniają mu utrzymanie w dobrym stanie oraz wzrost i rozwój, należy analizując przyjęty przez autorkę temat skupić się na wzorcach jakie promują media w zakresie komunikowania się językowego. H.C. Gunzburg (cyt. za Witkowskim 1985) zwraca uwagę na to, że po pierwsze wspomniane kompetencje językowe winny być adekwatne do sytuacji społecznej, a zatem wskazywałyby na ile dana osoba potrafi i chce zachowywać się zgodnie ze standardami społecznymi, a zatem na jakim poziomie znajdują się jej kompetencje komunikacyjne.

9 kompetencji społecznych młodzieży Zagrożenia Zagrożeniem w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych na poziomie globalnym jest zanik i dewaluacja ogólnie obowiązujących standardów społecznych wyznaczających kierunek pożądanych zachowań. - dziś media kształtują często kontrowersyjne wzorce stawiając nie na wartości uniwersalne jak wygląd, słownictwo, zachowanie tylko na szokowanie, przełamywanie standardów i inność które to są niezwykle atrakcyjne dla młodych ludzi.. Telewizja i media elektroniczne mają dziś znacznie większy udział w dotarciu do umysłów młodych ludzi niż szkoła utożsamiana z archaizmem i odrealnieniem.

10 kompetencji społecznych młodzieży Zagrożenia Telewizja i media elektroniczne stały się jednymi z wychowawców współczesnej młodzieży, wypełniając im nie tylko czas wolny, lecz również ten, który powinni poświęcić obowiązkom. Badania pokazują, że dzieci 5-12 letnie poświęcają na oglądanie telewizji 3 do 4 godzin. W USA uczniowie szkół podstawowych więcej czasu spędzają w domu przed telewizorem niż na lekcjach. W Polsce natomiast czas, który dzieci i młodzież poświęcają na oglądanie telewizji wynosi średnio 3,5 godziny dziennie (za: Izdebska, Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje2000, s. 31)

11 kompetencji społecznych młodzieży Szanse Jednak telewizja i inne media mogą odgrywać istotną rolę w: rozwoju i edukacji dziecka, edukacji rodziców i nauczycieli w zakresie np. pedagogiki, psychologii czy medycyny, inspirowaniu rodziców i nauczycieli do pracy dydaktycznowychowawczej z dzieckiem, integracji przez wspólny odbiór przekazów medialnych, kompensacji braków środowiska rodzinnego i lokalnego (za: J. Izdebska (2000): Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, s. 213)

12 kompetencji społecznych młodzieży Szanse M. Łobacz w swojej książce pt. Telewizja. Szanse i zagrożenia wychowawcze wymienia z kolei pięć funkcji mediów istotnych ze względu na aspekt wychowawczy: Funkcja informacyjna realizuje potrzebę i prawo człowieka do bycia informowanym. Media, zwłaszcza telewizja, dają możliwość uczestnictwa w wydarzeniach rozgrywających się na całym świecie, są źródłem wiedzy, inspirują i kształtują ludzkie postępowanie na płaszczyźnie indywidualnej, rodzinnej i społecznej (za: M. Łobacz (2007): Telewizja. Szanse i zagrożenia wychowawcze, Maternus Media, Kraków, s )

13 kompetencji społecznych młodzieży Szanse Funkcja wychowawcza media niewątpliwie rozszerzają pole poznawcze przez udostępnienie rozległej rzeczywistości, rozwijając tym samym procesy percepcyjne, intelektualne i wykonawcze (D. Kołodziejska (2002): Telewizja wpływa na rozwój dziecka, Edukacja i Dialog, nr 136). Media pozwalają ponadto na szybką aktualizację wiedzy (także szkolnej), która w dzisiejszych czasach szybko traci swą aktualność.

14 kompetencji społecznych młodzieży Szanse Funkcja rozrywkowa koncentruje się na zabawianiu widza, lecz także na przekonywaniu odbiorcy, że zabawa nie jest celem życia i nie może przesłaniać pracy oraz obowiązków. Ważne, aby programy tego rodzaju zaszczepiały u młodych odbiorców, optymizm oraz zaufanie do ludzi. Rozrywka sprzyja silnym wzruszeniom, dostarcza emocji, wywołując tym samym pragnienie naśladowania bohaterów. Ważna jest tutaj rola fantazji, która sprzyja zaspokojeniu marzeń, które trudno jest zrealizować w świecie rzeczywistym. (za: E. Fleming (1965): Telewizja w nauczaniu i wychowaniu, Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa, s. 113)

15 kompetencji społecznych młodzieży Szanse Funkcja integracyjna - polega na zespalaniu całej społeczności odbierającej te same treści bez względu na wiek, zawód, wykształcenie, pochodzenie społeczne czy narodowe. Media mogą integrować rodzinę już w momencie dokonywania wyboru określonych programów. Rodzinne planowanie spędzenia czasu przez telewizorem czy komputerem sprzyja poznawaniu wzajemnych zainteresowań, jednoczy i chroni przed samotnością. (za: Ewa Nowicka, Uniwersytet Zielonogórski, publikacja elektroniczna edunet.amu.edu.pl/mae2012/40_nowicka_2012.pdf dostęp r.))

16 kompetencji społecznych młodzieży Szanse Funkcja opiniotwórcza - to propagowanie przez media godnych naśladowania wzorów postępowania niestety często wypaczona i służąca manipulacji. (za: M. Łobacz (2007): Telewizja. Szanse i zagrożenia wychowawcze, Maternus Media, Kraków, s. 105)

17 kompetencji społecznych młodzieży Wnioski Proces szybkiego i dynamicznego rozwój mediów niewątpliwie pociąga za sobą walory wychowawcze i poznawcze, służące socjalizacji, jednak bezkrytyczne i nie podlegające kontroli przyswajanie treści medialnych prowadzi do zakłóceń w stosunkach rodzinnych, upośledzenia życia towarzyskiego, a także fascynacji strachem i przemocą. (za: M. Łobacz (2007): Telewizja. Szanse i zagrożenia wychowawcze, Maternus Media, Kraków)

18

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA

CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA Urszula Macioł-Kisiel 1 Podjęty w artykule problem jest głosem w dyskusji na temat świadomego i zorganizowanego czasu wolnego uczniów. Pomimo, że jest odmiennie rozumiany

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH ANNA MARTYKA* CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH CHILDREN S FREE TIME IN THE CONTEMPORARY POLISH CITIES. INTRODUCTION

Bardziej szczegółowo

mgr Iwona Rzańska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie Porozumiewanie się jako niezbędny warunek życia ludzkiego

mgr Iwona Rzańska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie Porozumiewanie się jako niezbędny warunek życia ludzkiego mgr Iwona Rzańska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie Porozumiewanie się jako niezbędny warunek życia ludzkiego Na temat porozumiewania pisze się ostatnio bardzo wiele. Różne pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji

Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji Roland Łukasiewicz Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji abstrakt Realizowanie podstawowych funkcji rodziny związane jest z umiejętnością zaopatrzenia współczesnej rodziny w szereg potrzeb.

Bardziej szczegółowo

Funkcje, motywy i potrzeby w turystyce

Funkcje, motywy i potrzeby w turystyce Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych pt. Współczesne trendy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce międzynarodowej 28 lutego - 1 marca 2013 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

Bardziej szczegółowo

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Wraz z upowszechnieniem Internetu narodziło się nowe pokolenie. Świat

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Potrzeby a relacje między mężczyznami i kobietami

Potrzeby a relacje między mężczyznami i kobietami Mariola Parol Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Potrzeby a relacje między mężczyznami i kobietami Na kształt relacji między mężczyznami i kobietami, będącymi w związkach wpływ ma wiele

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 2 Joanna Matejczuk Rozwój dziecka Wiek przedszkolny wiek: 2/3 5/6 lat

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 5 Konrad Piotrowski, Beata Ziółkowska, Julita Wojciechowska Rozwój nastolatka

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Inny w polskiej szkole

Inny w polskiej szkole Inny w polskiej szkole poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa www.edukacja.warszawa.pl e-mail: edukacja@um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE OBIEKTYWNEJ I SUBIEKTYWNEJ POTRZEBY RUCHU DISCUSSION ON OBJECTIVE AND SUBJECTIVE NEEDS FOR PHYSICAL EXERCISE

ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE OBIEKTYWNEJ I SUBIEKTYWNEJ POTRZEBY RUCHU DISCUSSION ON OBJECTIVE AND SUBJECTIVE NEEDS FOR PHYSICAL EXERCISE Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Romuald T. Tołłoczko Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu Anna Romanowska-Tołłoczko Akademia Wychowania Fizycznego we

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności URSZULA GRALEWSKA NORBERT KARASZEWSKI LAURA PIOTROWSKA KATARZYNA SALAMON-BOBIŃSKA Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności Poniższy tekst poświęcony jest wymaganiom związanym

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM SPIS TREŚCI I. Czynniki rozwoju w młodszym wieku szkolnym II. Rozwój procesów poznawczych 1. Spostrzeganie 2. Uwaga 5. Pamięć 4. Mowa 5. Myślenie III. Rozwój uczuciowy

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo