The program starts at 8 a.m. His parents worry about him. A lot has happened in my absence. Do you have access to the Internet?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The program starts at 8 a.m. His parents worry about him. A lot has happened in my absence. Do you have access to the Internet?"

Transkrypt

1 S-1 S-2 S-3 a It costs 2 dollars a kilo. a.m. The program starts at 8 a.m. ability He s got the ability to explain things clearly. S-4 S-5 S-6 able I m sure I ll be able to come. about His parents worry about him. above Our office is above the hairdresser s. S-7 S-8 S-9 abroad Susan spent a year abroad. absence A lot has happened in my absence. absent Fred was absent from school. S-10 S-11 S-12 accept I accept your offer. access Do you have access to the Internet? accident He had an accident last week. Uzupełnij brakujące słowa: 1. Susan spent a year. (za granicą) 2. The program starts at 8. (przed południem, do południa, rano) 3. His parents worry him. (o; około) 4. He s got the to explain things clearly. (umiejętność) 5. I m sure I ll be to come. (móc) 6. Fred was from school. (nieobecny) 7. He had an last week. (wypadek) 8. I your offer. (akceptować) 9. A lot has happened in my. (nieobecność) 10. It costs 2 dollars kilo. (przedimek nieokreślony) 11. Our office is the hairdresser s. (powyżej, nad) 12. Do you have to the Internet? (dostęp)

2 S-3 S-2 S-1 umiejętność On posiada umiejętność jasnego tłumaczenia rzeczy. przed południem, do południa, rano Program zaczyna się o ósmej rano. przedimek nieokreślony Kilogram (tego) kosztuje 2 dolary. S-6 S-5 S-4 powyżej, nad Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim. o; około Jego rodzice martwią się o niego. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc Na pewno będę mógł przyjść. S-9 S-8 S-7 nieobecny Fred był nieobecny w szkole. nieobecność Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność. za granicą Susan spędziła rok za granicą. S-12 S-11 S-10 wypadek Miał wypadek w zeszłym/ubiegłym tygodniu. dostęp Czy masz dostęp do Internetu? akceptować Akceptuję twoją ofertę. Odpowiedzi: 1. abroad 2. a.m. 3. about 4. ability 5. able 6. absent 7. accident 8. accept 9. absence 10. a 11. above 12. access

3 S-13 S-14 S-15 according Everything went according to plan. account I d like to open an account. accuse She accused him of lying. S-16 S-17 S-18 ache I feel an ache in my arm. achieve He s achieved his objectives. across I walked slowly across the street. S-19 S-20 S-21 act We must act quickly. action The movie has a lot of action. active She s a very active person. S-22 S-23 S-24 activity The club offers many outdoor activities. actor He s a famous actor. actress She has always wanted to become an actress. Uzupełnij brakujące słowa: 1. She him of lying. (oskarżać) 2. I feel an in my arm. (ból) 3. I walked slowly the street. (w poprzek, przez) 4. I d like to open an. (konto, rachunek; raport, relacja) 5. We must quickly. (akt; grać; działać, postępować) 6. He s his objectives. (osiągnąć) 7. She s a very person. (aktywny) 8. The movie has a lot of. (działanie, akcja) 9. She has always wanted to become an. (aktorka) 10. Everything went to plan. (według, zgodnie z) 11. He s a famous. (aktor) 12. The club offers many outdoor. (działalność, zajęcie)

4 S-15 S-14 S-13 oskarżać Oskarżyła go o kłamstwo. konto, rachunek; raport, relacja Chciałbym otworzyć rachunek. według, zgodnie z Wszystko poszło zgodnie z planem. S-18 S-17 S-16 w poprzek, przez Powoli przeszedłem przez ulicę. osiągnąć On osiągnął swoje cele. ból Czuję ból w ramieniu. S-21 S-20 S-19 aktywny Ona jest bardzo aktywną osobą. działanie, akcja Film jest pełen akcji. akt; grać; działać, postępować Musimy działać szybko. S-24 S-23 S-22 aktorka Ona zawsze chciała zostać aktorką. aktor On jest znanym aktorem. działalność, zajęcie Klub oferuje wiele zajęć w plenerze. Odpowiedzi: 1. accused 2. ache 3. across 4. account 5. act 6. achieved 7. active 8. action 9. actress 10. according 11. actor 12. activities

5 S-25 S-26 S-27 actual What are your actual reasons? actually He didn t actually say anything important. ad Read all the ads in today s newspaper. S-28 S-29 S-30 add Add some sugar to the cream. addition I ve seen a new addition to the newspaper. additional They will need additional help. address What s your address? S-31 adjective S-32 What s the order of adjectives? admire S-33 He admires his French teacher. admit I admit I was wrong. S-34 adult The film is for adults only. S-35 advance There have been rapid advances in technology. S-36 Uzupełnij brakujące słowa: 1. What are your reasons? (faktyczny, rzeczywisty) 2. Read all the in today s newspaper. (ogłoszenie, reklama) 3. What s your? (adres) 4. The film is for only. (dorosły) 5. He didn t say anything important. (faktycznie, w rzeczywistości) 6. They will need help. (dodatkowy) 7. He his French teacher. (podziwiać) 8. There have been rapid in technology. (postęp; posuwać się naprzód) 9. I ve seen a new to the newspaper. (dodatek; dodawanie) 10. What s the order of? (przymiotnik) 11. some sugar to the cream. (dodawać) 12. I I was wrong. (przyznawać)

6 S-27 S-26 S-25 ogłoszenie, reklama Przeczytaj wszystkie reklamy w dzisiejszej gazecie. faktycznie, w rzeczywistości W rzeczywistości nie powiedział niczego ważnego. faktyczny, rzeczywisty Jakie są twoje faktyczne powody? (O co ci naprawdę chodzi?) S-30 S-29 S-28 dodatkowy Będą potrzebowali dodatkowej pomocy. dodatek; dodawanie Widziałem nowy dodatek do gazety. dodawać Dodaj (trochę) cukru do śmietany. S-33 S-32 S-31 podziwiać On podziwia swoją nauczycielkę francuskiego. przymiotnik Jaka jest kolejność przymiotników? adres Jaki jest twój adres? S-36 S-35 S-34 postęp; posuwać się naprzód Nastąpił szybki postęp w technice. dorosły Film jest tylko dla dorosłych. przyznawać Przyznaję, że się myliłem. Odpowiedzi: 1. actual 2. ads 3. address 4. adults 5. actually 6. additional 7. admires 8. advances 9. addition 10. adjectives 11. Add 12. admit

7 S-37 S-38 S-39 advantage What are the advantages of this method? adventure They had an unforgettable adventure in Africa. adverb Quickly is an adverb. S-40 S-41 S-42 advertise A lot of companies advertise their products on the Internet. advertisement Their new advertisement was controversial. advice Can you give me some advice? advise S-43 He advised me to wait a couple of days. affair Don t interfere with their affairs. S-44 affect This problem affects a lot of people. S-45 afford I can t afford a new car. S-46 afraid He s afraid of the dark. S-47 Africa There are a lot of hungry children in Africa. S-48 Uzupełnij brakujące słowa: 1. This problem a lot of people. (oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć) 2. A lot of companies their products on the Internet. (reklamować, ogłaszać) 3. Don t interfere with their. (sprawa) 4. Can you give me some? (rada, porada) 5. He s of the dark. (bać się) 6. There are a lot of hungry children in. (Afryka) 7. They had an unforgettable in Africa. (przygoda) 8. He me to wait a couple of days. (doradzać) 9. Their new was controversial. (reklama) 10. I can t a new car. (pozwolić sobie na coś) 11. Quickly is an. (przysłówek) 12. What are the of this method? (zaleta, przewaga)

8 S-39 S-38 S-37 przysłówek Szybko jest przysłówkiem. przygoda Mieli w Afryce niezapomnianą przygodę. zaleta, przewaga Jakie są zalety tej metody? S-42 S-41 S-40 rada, porada Czy możesz udzielić mi rady? reklama Ich nowa reklama była kontrowersyjna. reklamować, ogłaszać Wiele firm reklamuje swoje produkty w Internecie. S-45 S-44 S-43 oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć Ten problem dotyczy wielu osób. sprawa Nie mieszaj się w ich sprawy. doradzać Doradził, abym zaczekał kilka dni. S-48 S-47 S-46 Afryka W Afryce jest wiele głodnych dzieci. be afraid of something bać się czegoś On boi się ciemności. pozwolić sobie na coś Nie możemy pozwolić sobie na nowy samochód. (Nie stać nas na nowy samochód.) Odpowiedzi: 1. affects 2. advertise 3. affairs 4. advice 5. afraid 6. Africa 7. adventure 8. advised 9. advertisement 10. afford 11. adverb 12. advantages

9 S-49 S-50 S-51 after We are leaving after breakfast. afternoon See you in the afternoon. again I d like to see you again. S-52 S-53 S-54 against We re against animal testing. age They are the same age. agency She works in an advertising agency. S-55 S-56 S-57 agent He is an agent for insurance company. ago How long ago did he die? agree Did she agree to go with them? S-58 S-59 S-60 agreement We ve finally reached an agreement. ahead Two soldiers walked ahead of us. aid This country urgently needs humanitarian aid. Uzupełnij brakujące słowa: 1. We ve finally reached an. (zgoda, porozumienie) 2. She works in an advertising. (agencja) 3. We are leaving breakfast. (po) 4. How long did he die? (temu, przed) 5. This country urgently needs humanitarian. (pomoc; pomagać) 6. We re animal testing. (przeciwko) 7. Did she to go with them? (zgadzać się) 8. He is an for insurance company. (agent) 9. I d like to see you. (znowu) 10. They are the same. (wiek) 11. See you in the. (popołudnie) 12. Two soldiers walked of us. (przed, z przodu, na przedzie)

10 S-51 S-50 S-49 znowu Chciałbym cię znów zobaczyć. popołudnie Do zobaczenia po południu. po Wyjeżdżamy po śniadaniu. S-54 S-53 S-52 agencja Ona pracuje w agencji reklamowej. wiek Oni są w tym samym wieku. (Oni są rówieśnikami) przeciwko Jesteśmy przeciwko badaniom na zwierzętach. S-57 S-56 S-55 zgadzać się Czy ona zgodziła się z nimi pójść? 2 years ago 2 lata temu Jak dawno temu zmarł? agent On jest agentem firmy ubezpieczeniowej. S-60 S-59 S-58 pomoc; pomagać Ten kraj pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej. przed, z przodu, na przedzie Dwaj żołnierze szli przed nami. zgoda, porozumienie W końcu osiągnęliśmy porozumienie. Odpowiedzi: 1. agreement 2. agency 3. after 4. ago 5. aid 6. against 7. agree 8. agent 9. again 10. age 11. afternoon 12. ahead

11 S-61 S-62 S-63 aim I went to England with the aim of improving my English. air I m going outside for some fresh air. airplane/plane Nobody knows why the airplane crashed. S-64 S-65 S-66 airport They met me at the airport. alcohol Do you smoke cigarettes or drink alcohol? alike They are very much alike. S-67 S-68 S-69 alive The miners are still alive. all That s all she said. allow Do your parents allow you to go out alone? S-70 S-71 S-72 almost I ve almost finished this book. alone Leave me alone! along Every evening I walked along the beach. Uzupełnij brakujące słowa: 1. I went to England with the of improving my English. (cel; dążyć do; celować) 2. Do your parents you to go out alone? (pozwalać) 3. Every evening I walked the beach. (wzdłuż) 4. I m going outside for some fresh. (powietrze) 5. I ve finished this book. (prawie) 6. They met me at the. (lotnisko) 7. Leave me! (sam) 8. The miners are still. (żywy) 9. Nobody knows why the crashed. (samolot) 10. That s she said. (wszystko; wszyscy) 11. They are very much. (podobny) 12. Do you smoke cigarettes or drink? (alkohol)

12 S-63 S-62 S-61 samolot powietrze cel; dążyć do; celować Nikt nie wie, dlaczego samolot się rozbił. Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza. Wyjechałem do Anglii w celu poprawienia mojego angielskiego. S-66 S-65 S-64 podobny Oni są bardzo podobni (do siebie). alkohol Czy palisz papierosy albo pijesz alkohol? lotnisko Spotkali mnie na lotnisku. S-69 S-68 S-67 pozwalać Czy rodzice pozwalają ci samemu wychodzić (z domu)? wszystko; wszyscy To wszystko, co powiedziała. żywy Górnicy są wciąż żywi. S-72 S-71 S-70 wzdłuż Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży. sam Zostaw mnie samego! prawie Prawie skończyłem tę książkę. Odpowiedzi: 1. aim 2. allow 3. along 4. air 5. almost 6. airport 7. alone 8. alive 9. airplane 10. all 11. alike 12. alcohol

13 S-73 S-74 S-75 already She s already left. also I also speak a little Spanish. although My daughter went to school although she was ill. S-76 S-77 S-78 always Peter is always late. am I am a good student. ambassador The Russian ambassador to Poland didn t appear at the meeting. S-79 S-80 S-81 ambulance Call an ambulance! America I m flying to America this weekend. American I don t like the American accent. S-82 S-83 S-84 among There are three children among the passengers. amount It will cost a huge amount of money. amuse His joke amused everybody. Uzupełnij brakujące słowa: 1. I a good student. (jestem) 2. His joke everybody. (bawić, rozbawić) 3. It will cost a huge of money. (suma, kwota) 4. I m flying to this weekend. (Ameryka) 5. My daughter went to school she was ill. (chociaż) 6. There are three children the passengers. (wśród) 7. Call an! (karetka pogotowia) 8. I speak a little Spanish. (także) 9. She s left. (już) 10. I don t like the accent. (amerykański) 11. The Russian to Poland didn t appear at the meeting. (ambasador) 12. Peter is late. (zawsze)

14 S-75 S-74 S-73 chociaż Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora. także Mówię także trochę po hiszpańsku. już Ona już wyszła. S-78 S-77 S-76 ambasador Rosyjski ambasador w Polsce nie pojawił się na spotkaniu. I am jestem Jestem dobrym studentem/uczniem. zawsze Piotr zawsze się spóźnia. S-81 S-80 S-79 amerykański Nie lubię amerykańskiego akcentu. Ameryka Lecę do Ameryki w ten weekend. karetka pogotowia Wezwij karetkę/pogotowie! S-84 S-83 S-82 bawić, rozbawić Jego żart rozbawił wszystkich. suma, kwota To będzie kosztowało ogromną sumę pieniędzy. wśród Wśród pasażerów jest troje/trójka dzieci. Odpowiedzi: 1. am 2. amused 3. amount 4. America 5. although 6. among 7. ambulance 8. also 9. already 10. American 11. ambassador 12. always

15 S-85 S-86 S-87 an Her husband is an architect. and Come and see who s here! angle In a square all angles are right angles. S-88 S-89 S-90 angry Michelle is angry with me. animal Wild animals shouldn t be kept in cages. announce They announced they were going to get married. S-91 S-92 S-93 annoy Things like these always annoy me. another He s looking for another job. answer There s no easy answer to this question. anxious She was very anxious about her future. S-94 any Do you have any questions? S-95 anybody Is anybody here? S-96 Uzupełnij brakujące słowa: 1. Is here? (ktoś, ktokolwiek) 2. Come see who s here! (i; a) 3. They they were going to get married. (ogłaszać) 4. In a square all are right. (kąt) 5. Wild shouldn t be kept in cages. (zwierzę) 6. Do you have questions? (jakiś) 7. Her husband is architect. (przedimek nieokreślony) 8. She was very about her future. (zaniepokojony) 9. Michelle is with me. (zły, rozzłoszczony) 10. There s no easy to this question. (odpowiedź) 11. He s looking for job. (inny) 12. Things like these always me. (drażnić, irytować)

16 S-87 S-86 S-85 kąt W kwadracie wszystkie kąty są proste. i; a Chodź zobaczyć, kto tu jest! przedimek nieokreślony Jej mąż jest architektem. S-90 S-89 S-88 ogłaszać Ogłosili, że zamierzają się pobrać. zwierzę Dzikich zwierząt nie powinno się trzymać w klatkach. zły, rozzłoszczony Michelle jest na mnie zła. S-93 S-92 S-91 odpowiedź Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie. inny On szuka innej pracy. drażnić, irytować Takie rzeczy zawsze mnie irytują. S-96 S-95 S-94 ktoś, ktokolwiek Czy ktoś tu jest? jakiś Masz jakieś pytania? zaniepokojony Ona jest bardzo zaniepokojona o swoją przyszłość. Odpowiedzi: 1. anybody 2. and 3. announced 4. angles, angles 5. animals 6. any 7. an 8. anxious 9. angry 10. answer 11. another 12. annoy

17 S-97 S-98 S-99 anyhow Anyhow, I won t be able to help you. anyone Is anyone listening to me? anything Can I do anything for you? S-100 S-101 S-102 anyway Anyway, that s what she told me. anywhere Have you seen John anywhere? apart You can never see them apart. S-103 S-104 S-105 apartment I want to live in a spacious apartment. apologise/apologize She apologised for being late. appear Her husband suddenly appeared in the doorway. S-106 S-107 S-108 appearance She was shocked by his appearance. apple Don t eat unripe apples. application He has sent off a lot of job applications. Uzupełnij brakujące słowa: 1. He has sent off a lot of job. (podanie; zastosowanie) 2. She was shocked by his. (wygląd) 3. I want to live in a spacious. (mieszkanie (American English)) 4. Don t eat unripe. (jabłko) 5. She for being late. (przepraszać) 6. Her husband suddenly in the doorway. (pojawiać się) 7., I won t be able to help you. (w każdym razie; tak czy owak) 8., that s what she told me. (tak czy inaczej; w każdym razie) 9. Can I do for you? (coś, cokolwiek) 10. You can never see them. (osobno) 11. Have you seen John? (gdzieś, gdziekolwiek) 12. Is listening to me? (ktoś, ktokolwiek)

18 S-99 S-98 S-97 coś, cokolwiek Czy mogę coś dla ciebie zrobić? ktoś, ktokolwiek Czy ktoś mnie słucha? w każdym razie; tak czy owak Tak czy owak, nie będę mógł ci pomóc. S-102 S-101 S-100 osobno Nigdy nie zobaczysz ich osobno. gdzieś, gdziekolwiek Widziałeś gdzieś Johna? tak czy inaczej; w każdym razie W każdym razie tak mi powiedziała. S-105 S-104 S-103 pojawiać się Jej mąż nagle pojawił się w drzwiach. przepraszać Przeprosiła za spóźnienie. mieszkanie (American English) Chcę mieszkać w przestronnym mieszkaniu. S-108 S-107 S-106 podanie; zastosowanie Wysłał wiele podań o pracę. jabłko Nie jedz niedojrzałych jabłek. wygląd Była zaszokowana jego wyglądem. Odpowiedzi: 1. applications 2. appearance 3. apartment 4. apples 5. apologised 6. appeared 7. Anyhow 8. Anyway 9. anything 10. apart 11. anywhere 12. anyone

19 S-109 S-110 S-111 apply I applied for an American visa. appoint He was appointed to conduct the inquiry. appointment I d like to make an appointment with Dr Jones. appropriate S-112 These shoes aren t appropriate for hiking. approve My parents don t approve of me going out with him. S-113 April They divorced in April. S-114 are Where are you from? S-115 area What s the area of Poland? S-116 argue They are always arguing. S-117 argument An argument about taxes broke out in the parliament. S-118 arise S-119 The problem arose from a lack of communication. arm He put his arms around her shoulders. S-120 Uzupełnij brakujące słowa: 1. These shoes aren t for hiking. (właściwy, odpowiedni) 2. They divorced in. (kwiecień) 3. The problem from a lack of communication. (powstawać; pojawiać się) 4. An about taxes broke out in the parliament. (argument; kłótnia) 5. Where you from? (jesteś) 6. I d like to make an with Dr Jones. (umówione spotkanie) 7. He put his around her shoulders. (ramię) 8. They are always. (kłócić się) 9. He was to conduct the inquiry. (wyznaczyć) 10. What s the of Poland? (obszar, powierzchnia) 11. I for an American visa. (ubiegać się, składać wniosek; stosować, używać) 12. My parents don t of me going out with him. (aprobować)

20 S-111 S-110 S-109 umówione spotkanie Chciałbym umówić się na wizytę u doktora Jonesa. wyznaczyć Został wyznaczony do prowadzenia śledztwa. ubiegać się, składać wniosek; stosować, używać Złożyłem wniosek o amerykańską wizę. S-114 S-113 S-112 kwiecień Rozwiedli się w kwietniu. aprobować Moi rodzice nie aprobują tego, że z nim chodzę. właściwy, odpowiedni Te buty nie są odpowiednie do pieszych wycieczek. S-117 S-116 S-115 kłócić się Oni zawsze się kłócą. obszar, powierzchnia Jaka jest powierzchnia Polski? you are ty jesteś, wy jesteście; we are my jesteśmy; they are oni/one/to są Skąd jesteś? S-120 S-119 S-118 ramię Wziął ją w ramiona. powstawać; pojawiać się Problem powstał z braku porozumienia. argument; kłótnia W parlamencie wybuchła kłótnia o podatki. Odpowiedzi: 1. appropriate 2. April 3. arose 4. argument 5. are 6. appointment 7. arms 8. arguing 9. appointed 10. area 11. applied 12. approve

21 S-121 S-122 S-123 arms Arms trade is forbidden in this country. army He joined the army at the age of 20. around When he can t fall asleep, he walks around his bed. arrange S-124 They can arrange it for a small charge. arrangement S-125 I have to make arrangements for my journey. arrest The police arrested the gang boss. S-126 arrival The arrival of the plane was delayed. S-127 arrive Many guests arrived at the wedding. S-128 art S-129 I don t understand modern art. article Have you read this article? S-130 artificial It s an artificial lake. S-131 as She lived in the country as a child. S-132 Uzupełnij brakujące słowa: 1. Many guests at the wedding. (przybywać) 2. He joined the at the age of 20. (armia, wojsko) 3. I have to make for my journey. (przygotowania) 4. The police the gang boss. (aresztować) 5. When he can t fall asleep, he walks his bed. (dookoła, wokół) 6. The of the plane was delayed. (przybycie, przyjazd, przylot) 7. trade is forbidden in this country. (broń) 8. They can it for a small charge. (organizować) 9. I don t understand modern. (sztuka) 10. It s an lake. (sztuczny) 11. She lived in the country a child. (jako) 12. Have you read this? (artykuł)

22 S-123 S-122 S-121 dookoła, wokół Kiedy on nie może zasnąć, chodzi wokół łóżka. armia, wojsko Wstąpił do wojska w wieku 20 lat. broń Handel bronią jest w tym kraju zakazany. S-126 S-125 S-124 aresztować Policja aresztowała szefa gangu. porozumienie, umowa; arrangements przygotowania Muszę poczynić przygotowania do podróży. organizować Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą. S-129 S-128 S-127 sztuka Nie rozumiem sztuki nowoczesnej. przybywać Na wesele przybyło wielu gości. przybycie, przyjazd, przylot Przylot samolotu był opóźniony. S-132 S-131 S-130 jako Mieszkała w tym kraju jako dziecko. sztuczny To sztuczne jezioro. artykuł Przeczytałeś ten artykuł? Odpowiedzi: 1. arrived 2. army 3. arrangements 4. arrested 5. around 6. arrival 7. Arms 8. arrange 9. art 10. artificial 11. as 12. article

23 S-133 S-134 S-135 ashamed You should be ashamed of yourself! Asia We are planning to go on a trip to Asia. ask I d like to ask you something. S-136 S-137 S-138 asleep When I get back from work, she is already asleep. association All members of the association arrived at the meeting. assume I assume you re coming too. at Megan told us this story at dinner. S-139 atmosphere S-140 There s a good atmosphere in the team. attack S-141 He was attacked by a gang of youths. attempt Her last attempt was successful. S-142 attend Over a thousand people attended the demonstration. S-143 attention May I have your attention please? S-144 Uzupełnij brakujące słowa: 1. There s a good in the team. (atmosfera) 2. We are planning to go on a trip to. (Azja) 3. All members of the arrived at the meeting. (stowarzyszenie) 4. When I get back from work, she is already. (we śnie; spać) 5. May I have your please? (uwaga) 6. Her last was successful. (próba; próbować, usiłować) 7. Over a thousand people the demonstration. (uczęszczać, brać udział) 8. He was by a gang of youths. (atak; atakować) 9. You should be of yourself! (zawstydzony) 10. I d like to you something. (pytać; prosić) 11. Megan told us this story dinner. (przy, u, w, na, o, po) 12. I you re coming too. (zakładać)

24 S-135 S-134 S-133 pytać; prosić Chciałbym cię o coś zapytać. Azja Planujemy jechać w podróż do Azji. zawstydzony Powinieneś się wstydzić! S-138 S-137 S-136 zakładać stowarzyszenie we śnie; be asleep spać Zakładam, że ty też przyjdziesz. Wszyscy członkowie stowarzyszenia przybyli na spotkanie. Gdy wracam z pracy, ona już śpi. S-141 S-140 S-139 atak; atakować Został zaatakowany przez bandę/grupę młodych ludzi. atmosfera W zespole jest dobra atmosfera. przy, u, w, na, o, po Megan opowiedziała nam tę historię przy obiedzie. S-144 S-143 S-142 uwaga Mogę prosić o uwagę? uczęszczać, brać udział W demonstracji wzięło udział ponad tysiąc osób. próba; próbować, usiłować Jej ostatnia próba była udana. Odpowiedzi: 1. atmosphere 2. Asia 3. association 4. asleep 5. attention 6. attempt 7. attended 8. attacked 9. ashamed 10. ask 11. at 12. assume

25 S-145 S-146 S-147 attract This resort attracts a lot of tourists. attractive She is the most attractive girl in my class. audience The audience started clapping. S-148 S-149 S-150 August They want to go on holiday in August. aunt My aunt is a very rich woman. Australia He chose an English school in Australia. author S-151 Who is the author of this book? autumn Some people think autumn is the most beautiful season. S-152 available S-153 The information is available for free on the Internet. average That s the average price. S-154 avoid Let s try to avoid rush hour traffic. S-155 awake Babies often awake several times at night. S-156 Uzupełnij brakujące słowa: 1. Some people think is the most beautiful season. (jesień) 2. He chose an English school in. (Australia) 3. Babies often several times at night. (budzić się, uświadomić sobie; przebudzony) 4. They want to go on holiday in. (sierpień) 5. Let s try to rush hour traffic. (unikać) 6. The started clapping. (widownia, publiczność) 7. My is a very rich woman. (ciotka) 8. This resort a lot of tourists. (przyciągać) 9. Who is the of this book? (autor) 10. That s the price. (średnia) 11. The information is for free on the Internet. (osiągalny, dostępny) 12. She is the most girl in my class. (atrakcyjny)

26 S-147 S-146 S-145 widownia, publiczność Publiczność zaczęła bić brawo. atrakcyjny Ona jest najbardziej atrakcyjną dziewczyną w mojej klasie. przyciągać Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów. S-150 S-149 S-148 Australia Wybrał angielską szkołę w Australii. ciotka Moja ciotka jest bardzo bogatą kobietą. sierpień Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu. S-153 S-152 S-151 osiągalny, dostępny jesień autor Informacja jest dostępna za darmo w Internecie. Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku. Kto jest autorem tej książki? S-156 S-155 S-154 budzić się, uświadomić sobie; przebudzony Niemowlęta często budzą się kilka razy w ciągu nocy. unikać Spróbujmy uniknąć jazdy w godzinach szczytu. średnia To jest średnia cena. Odpowiedzi: 1. autumn 2. Australia 3. awake 4. August 5. avoid 6. audience 7. aunt 8. attracts 9. author 10. average 11. available 12. attractive

27 S-157 S-158 S-159 award His film won an award. aware I wasn t aware of the danger. away Stay away from me! S-160 S-161 S-162 baby His wife is expecting a baby. back Please lie down on your back. backwards I took a step backwards. S-163 S-164 S-165 bad He s a very bad driver. bag The bag has a lot of side pockets. baggage Do you have a lot of baggage? S-166 S-167 S-168 bake Will you bake a cake for me? balance I lost my balance and fell on the ground. ball He kicked the ball with his left leg. Uzupełnij brakujące słowa: 1. Stay from me! (z dala, daleko) 2. I took a step. (wstecz, do tyłu) 3. Do you have a lot of? (bagaż) 4. I lost my and fell on the ground. (równowaga) 5. I wasn t of the danger. (świadomy) 6. Please lie down on your. (plecy; do tyłu) 7. Will you a cake for me? (piec, upiec) 8. His film won an. (nagroda; nagradzać) 9. He s a very driver. (zły, kiepski) 10. The has a lot of side pockets. (torba) 11. He kicked the with his left leg. (piłka) 12. His wife is expecting a. (niemowlę; kochanie)

28 S-159 S-158 S-157 z dala, daleko Trzymaj się z dala ode mnie! świadomy Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia. nagroda; nagradzać Jego film zdobył nagrodę. S-162 S-161 S-160 wstecz, do tyłu Zrobiłem krok w tył. plecy; do tyłu Proszę położyć się na plecach. niemowlę; kochanie Jego żona spodziewa się dziecka. S-165 S-164 S-163 bagaż Masz dużo bagażu? torba Torba ma dużo bocznych kieszeni. zły, kiepski On jest bardzo kiepskim kierowcą. S-168 S-167 S-166 piłka Kopnął piłkę lewą nogą. równowaga Straciłem równowagę i upadłem na ziemię. piec, upiec Upieczesz mi ciasto? Odpowiedzi: 1. away 2. backwards 3. baggage 4. balance 5. aware 6. back 7. bake 8. award 9. bad 10. bag 11. ball 12. baby

29 S-169 S-170 S-171 balloon Children like playing with balloons. banana I ve bought a bunch of bananas at the market. band I used to play in a band. S-172 S-173 S-174 bank She keeps money in the bank. bar Let s meet at the bar in an hour. base This is an excellent base for hiking in the Tatras. S-175 S-176 S-177 basic I have a basic knowledge of French. basis What is the basis of your theory? basket Put it in the basket. S-178 S-179 S-180 bath I need to take a bath. bathroom Sophie hasn t got a shower in her bathroom. battle They lost the first battle. Uzupełnij brakujące słowa: 1. I ve bought a bunch of at the market. (banan) 2. They lost the first. (bitwa) 3. Children like playing with. (balon) 4. I used to play in a. (zespół; banda) 5. I need to take a. (wanna; kąpiel) 6. Let s meet at the in an hour. (tabliczka (czekolady); pręt; bar) 7. What is the of your theory? (podstawa) 8. Put it in the. (kosz, koszyk) 9. She keeps money in the. (bank) 10. Sophie hasn t got a shower in her. (łazienka) 11. This is an excellent for hiking in the Tatras. (baza) 12. I have a knowledge of French. (podstawowy)

30 S-171 S-170 S-169 zespół; banda Grywałem w zespole. banan Kupiłem kiść bananów na targu. balon Dzieci lubią bawić się balonami. S-174 S-173 S-172 baza To jest świetna baza do wycieczek w Tatry. tabliczka (czekolady); pręt; bar Spotkajmy się w barze za godzinę. bank Ona trzyma pieniądze w banku. S-177 S-176 S-175 kosz, koszyk podstawa podstawowy Włóż to do koszyka. Co jest podstawą twojej teorii? Mam podstawową znajomość francuskiego. (Znam podstawy francuskiego.) S-180 S-179 S-178 bitwa Przegrali pierwszą bitwę. łazienka Sophie nie ma prysznica w swojej łazience. wanna; kąpiel Muszę się wykąpać. Odpowiedzi: 1. bananas 2. battle 3. balloons 4. band 5. bath 6. bar 7. basis 8. basket 9. bank 10. bathroom 11. base 12. basic

31 S-181 S-182 S-183 be What can it be? beach California is famous for its sandy beaches. bean Every day we had beans for breakfast. S-184 S-185 S-186 bear I can t bear her. beard My uncle has a thick beard. beat He says he has been beaten by the police. S-187 S-188 S-189 beautiful She s got beautiful eyes. beauty Here you can fully admire the beauty of nature. because I went to bed early because I had to get up at 5. S-190 S-191 S-192 become We ve become great friends. bed On Sunday I got out of bed at noon. bedroom The house has three bedrooms. Uzupełnij brakujące słowa: 1. My uncle has a thick. (broda) 2. What can it? (być) 3. Here you can fully admire the of nature. (piękno) 4. I went to bed early I had to get up at 5. (ponieważ) 5. California is famous for its sandy. (plaża) 6. We ve great friends. (stać się, zostać) 7. He says he has been by the police. (bić; uderzenie) 8. The house has three. (sypialnia) 9. I can t her. (niedźwiedź; znosić) 10. On Sunday I got out of at noon. (łóżko) 11. She s got eyes. (piękny) 12. Every day we had for breakfast. (fasola)

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

THE RO U G H G UIDE POLISH PHRASEBOOK. Compiled by LEXUS. www.roughguides.com

THE RO U G H G UIDE POLISH PHRASEBOOK. Compiled by LEXUS. www.roughguides.com THE RO U G H G UIDE POLISH PHRASEBOOK Compiled by LEXUS www.roughguides.com Credits Compiled by Lexus with Ania Plank Lexus Series Editor: Sally Davies Rough Guides Reference Director: Andrew Lockett Rough

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim.

Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim. WORDBUILDER Lesson 1 Appearance: What do you look like? Debbie: Val: Robert: Leanne: Jide: Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1 Listen & Learn Angielski przed wyjazdem dla początkujących 1000 słów i zwrotów w podróży Spis treści Strona Ścieżka Grammar Help Lekcja 1 Podstawowe zwroty 2 1 Tryb rozkazujący Lekcja 2 Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Podróżowanie z Servasem

Podróżowanie z Servasem STOWARZYSZENIE SERVAS POLSKA Podróżowanie z Servasem Wrocław Warszawa 2014 3 Spis treści Część I Relacje POLSKICH podróżników Ted Karolak Od Florydy po Kalifornię 8 From Florida to California 8 Anna Sala-Wojnowska

Bardziej szczegółowo

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow PROBLEM WORDS LESSON 1 lend - borrow Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: So how did Aristotle Onassis start his career? Well, when he was 16 years old, he borrowed some money from a friend

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory!

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory! c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #53 / f r e e WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK / SEPEMBER-OCTOBER Paszport, pieniążek, aparat i niewiele więcej! s.6 Wiadomości 2B s.4 Kop do zwyciestwa! s.10 Wieczna młodość

Bardziej szczegółowo

Jak to powiedzieć po angielsku?

Jak to powiedzieć po angielsku? Oskar Czepeczek Jak to powiedzieć po angielsku? 1000 ZDAŃ Z LEKCJI KONWERSACJI Sprawdź swój angielski... Ebook prezentuje 1000 zdań do przetłumaczenia z języka polskiego na angielski, zawiera praktyczne

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK AVALON DIRECT ENGLISH BOOK 1

SŁOWNIK AVALON DIRECT ENGLISH BOOK 1 SŁOWNICZEK OZNACZENIE CZĘŚCI MOWY: NOUN N. RZECZOWNIK ADJ. ADJECTIVE PRZYMIOTNIK V. -VERB CZASOWNIK ADV. ADVERB - PRZYSŁÓWEK PREP. PREPOSITION PRZYIMEK PRON. PRONOUN- ZAIMEK ART. - ARTICLE- PRZEDIMEK UNIT

Bardziej szczegółowo

One Day in Your Life. Lesson 1 First day at a new school

One Day in Your Life. Lesson 1 First day at a new school One Day in Your Life Lesson 1 First day at a new school Jessica: Well, actually, on my first day I woke up and I was all just relaxed in my house and we got a phone call saying you can start whenever,

Bardziej szczegółowo

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy:

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy: Greetings and saying goodbye powitania: Good morning. / Good afternoon. / Good evening. Hello. / Hi. How are you? - I'm fine, thank you, and you? - I'm fine, thanks. przedstawianie się My name's Peter

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL Opracowanie: zespół Quendi Language Services, www.quendi.pl, w składzie: Autorki: Klaudyna Hildebrandt, Magdalena Grala Konsultacja metodyczna: Maria Birkenmajer-Hodgart Korekta: Jadwiga Kosmulska, Inga

Bardziej szczegółowo

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum Egzemplarz pokazowy Nie do sprzedaży Exam Repetytorium do gimnazjum rek Tkacz Dorota Ostaszewska Ksymena Klemińska Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank CONTENTS Module 1 People... p. 4 Module 2 Houses & Homes... p. 18 Culture I... p. 32 Module 3 School... p. 34 Module 4 Work... p. 48 Module 5 Family & Social Life... p. 62 Culture II... p. 76 Module 6

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA NR 08 (33) / 2014 TAKE YOUR FREE COPY: RZE-FREE-WIFI. Halina Mlynkova

MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA NR 08 (33) / 2014 TAKE YOUR FREE COPY: RZE-FREE-WIFI. Halina Mlynkova MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA NR 08 (33) / 2014 TAKE YOUR FREE COPY: RZE-FREE-WIFI Halina Mlynkova W NUMERZE THIS ISSUE 6 ROZMOWA / TALK Oczy wilka. Halina Mlynkova. Wolf eyes. Halina Mlynkova.

Bardziej szczegółowo

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl Piotr Wahl ENGLISH - 99 uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl 2 3 Spis treści Wstęp 5 Introduction 5 1. Wymowa / Transkrypcja [EXTRA: słowa pytajne] 6

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie

Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie Can you show me the way to? Czy mógłby mi Pan wskazać drogę do/na? Sorry to keep you waiting

Bardziej szczegółowo

TEST 1 MATURA. Practice Tests

TEST 1 MATURA. Practice Tests TEST 1 MATURA Practice Tests 1 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU CD3 1 CD3 2 ZADANIE 1. (5 punktów) Zapoznaj się z poniższymi tematami. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób dotyczące relacji międzyludzkich.

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

#49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010

#49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010 c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e / f r e e m a g a z i n e #49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010 Kids Don t Whine It s Dzieci nie marudzą Christmas Time! TEMAT NUMERUCzas na święta! s. 6 Polskie akcenty p. 7

Bardziej szczegółowo

#50. Get ready for a Naleśnika i Wesele. Przygotuj się na Dzień. Shrove Tuesday and królewskie. the Royal Wedding

#50. Get ready for a Naleśnika i Wesele. Przygotuj się na Dzień. Shrove Tuesday and królewskie. the Royal Wedding c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #50 / f r e e m a g a z i n e LUTY MARZEC / FEBRUARY MARCH 2011 Podglądnij skandal Investigate architectural architektoniczny Newcastle scandal of Newcastle - czytaj

Bardziej szczegółowo