The program starts at 8 a.m. His parents worry about him. A lot has happened in my absence. Do you have access to the Internet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The program starts at 8 a.m. His parents worry about him. A lot has happened in my absence. Do you have access to the Internet?"

Transkrypt

1 S-1 S-2 S-3 a It costs 2 dollars a kilo. a.m. The program starts at 8 a.m. ability He s got the ability to explain things clearly. S-4 S-5 S-6 able I m sure I ll be able to come. about His parents worry about him. above Our office is above the hairdresser s. S-7 S-8 S-9 abroad Susan spent a year abroad. absence A lot has happened in my absence. absent Fred was absent from school. S-10 S-11 S-12 accept I accept your offer. access Do you have access to the Internet? accident He had an accident last week. Uzupełnij brakujące słowa: 1. Susan spent a year. (za granicą) 2. The program starts at 8. (przed południem, do południa, rano) 3. His parents worry him. (o; około) 4. He s got the to explain things clearly. (umiejętność) 5. I m sure I ll be to come. (móc) 6. Fred was from school. (nieobecny) 7. He had an last week. (wypadek) 8. I your offer. (akceptować) 9. A lot has happened in my. (nieobecność) 10. It costs 2 dollars kilo. (przedimek nieokreślony) 11. Our office is the hairdresser s. (powyżej, nad) 12. Do you have to the Internet? (dostęp)

2 S-3 S-2 S-1 umiejętność On posiada umiejętność jasnego tłumaczenia rzeczy. przed południem, do południa, rano Program zaczyna się o ósmej rano. przedimek nieokreślony Kilogram (tego) kosztuje 2 dolary. S-6 S-5 S-4 powyżej, nad Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim. o; około Jego rodzice martwią się o niego. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc Na pewno będę mógł przyjść. S-9 S-8 S-7 nieobecny Fred był nieobecny w szkole. nieobecność Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność. za granicą Susan spędziła rok za granicą. S-12 S-11 S-10 wypadek Miał wypadek w zeszłym/ubiegłym tygodniu. dostęp Czy masz dostęp do Internetu? akceptować Akceptuję twoją ofertę. Odpowiedzi: 1. abroad 2. a.m. 3. about 4. ability 5. able 6. absent 7. accident 8. accept 9. absence 10. a 11. above 12. access

3 S-13 S-14 S-15 according Everything went according to plan. account I d like to open an account. accuse She accused him of lying. S-16 S-17 S-18 ache I feel an ache in my arm. achieve He s achieved his objectives. across I walked slowly across the street. S-19 S-20 S-21 act We must act quickly. action The movie has a lot of action. active She s a very active person. S-22 S-23 S-24 activity The club offers many outdoor activities. actor He s a famous actor. actress She has always wanted to become an actress. Uzupełnij brakujące słowa: 1. She him of lying. (oskarżać) 2. I feel an in my arm. (ból) 3. I walked slowly the street. (w poprzek, przez) 4. I d like to open an. (konto, rachunek; raport, relacja) 5. We must quickly. (akt; grać; działać, postępować) 6. He s his objectives. (osiągnąć) 7. She s a very person. (aktywny) 8. The movie has a lot of. (działanie, akcja) 9. She has always wanted to become an. (aktorka) 10. Everything went to plan. (według, zgodnie z) 11. He s a famous. (aktor) 12. The club offers many outdoor. (działalność, zajęcie)

4 S-15 S-14 S-13 oskarżać Oskarżyła go o kłamstwo. konto, rachunek; raport, relacja Chciałbym otworzyć rachunek. według, zgodnie z Wszystko poszło zgodnie z planem. S-18 S-17 S-16 w poprzek, przez Powoli przeszedłem przez ulicę. osiągnąć On osiągnął swoje cele. ból Czuję ból w ramieniu. S-21 S-20 S-19 aktywny Ona jest bardzo aktywną osobą. działanie, akcja Film jest pełen akcji. akt; grać; działać, postępować Musimy działać szybko. S-24 S-23 S-22 aktorka Ona zawsze chciała zostać aktorką. aktor On jest znanym aktorem. działalność, zajęcie Klub oferuje wiele zajęć w plenerze. Odpowiedzi: 1. accused 2. ache 3. across 4. account 5. act 6. achieved 7. active 8. action 9. actress 10. according 11. actor 12. activities

5 S-25 S-26 S-27 actual What are your actual reasons? actually He didn t actually say anything important. ad Read all the ads in today s newspaper. S-28 S-29 S-30 add Add some sugar to the cream. addition I ve seen a new addition to the newspaper. additional They will need additional help. address What s your address? S-31 adjective S-32 What s the order of adjectives? admire S-33 He admires his French teacher. admit I admit I was wrong. S-34 adult The film is for adults only. S-35 advance There have been rapid advances in technology. S-36 Uzupełnij brakujące słowa: 1. What are your reasons? (faktyczny, rzeczywisty) 2. Read all the in today s newspaper. (ogłoszenie, reklama) 3. What s your? (adres) 4. The film is for only. (dorosły) 5. He didn t say anything important. (faktycznie, w rzeczywistości) 6. They will need help. (dodatkowy) 7. He his French teacher. (podziwiać) 8. There have been rapid in technology. (postęp; posuwać się naprzód) 9. I ve seen a new to the newspaper. (dodatek; dodawanie) 10. What s the order of? (przymiotnik) 11. some sugar to the cream. (dodawać) 12. I I was wrong. (przyznawać)

6 S-27 S-26 S-25 ogłoszenie, reklama Przeczytaj wszystkie reklamy w dzisiejszej gazecie. faktycznie, w rzeczywistości W rzeczywistości nie powiedział niczego ważnego. faktyczny, rzeczywisty Jakie są twoje faktyczne powody? (O co ci naprawdę chodzi?) S-30 S-29 S-28 dodatkowy Będą potrzebowali dodatkowej pomocy. dodatek; dodawanie Widziałem nowy dodatek do gazety. dodawać Dodaj (trochę) cukru do śmietany. S-33 S-32 S-31 podziwiać On podziwia swoją nauczycielkę francuskiego. przymiotnik Jaka jest kolejność przymiotników? adres Jaki jest twój adres? S-36 S-35 S-34 postęp; posuwać się naprzód Nastąpił szybki postęp w technice. dorosły Film jest tylko dla dorosłych. przyznawać Przyznaję, że się myliłem. Odpowiedzi: 1. actual 2. ads 3. address 4. adults 5. actually 6. additional 7. admires 8. advances 9. addition 10. adjectives 11. Add 12. admit

7 S-37 S-38 S-39 advantage What are the advantages of this method? adventure They had an unforgettable adventure in Africa. adverb Quickly is an adverb. S-40 S-41 S-42 advertise A lot of companies advertise their products on the Internet. advertisement Their new advertisement was controversial. advice Can you give me some advice? advise S-43 He advised me to wait a couple of days. affair Don t interfere with their affairs. S-44 affect This problem affects a lot of people. S-45 afford I can t afford a new car. S-46 afraid He s afraid of the dark. S-47 Africa There are a lot of hungry children in Africa. S-48 Uzupełnij brakujące słowa: 1. This problem a lot of people. (oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć) 2. A lot of companies their products on the Internet. (reklamować, ogłaszać) 3. Don t interfere with their. (sprawa) 4. Can you give me some? (rada, porada) 5. He s of the dark. (bać się) 6. There are a lot of hungry children in. (Afryka) 7. They had an unforgettable in Africa. (przygoda) 8. He me to wait a couple of days. (doradzać) 9. Their new was controversial. (reklama) 10. I can t a new car. (pozwolić sobie na coś) 11. Quickly is an. (przysłówek) 12. What are the of this method? (zaleta, przewaga)

8 S-39 S-38 S-37 przysłówek Szybko jest przysłówkiem. przygoda Mieli w Afryce niezapomnianą przygodę. zaleta, przewaga Jakie są zalety tej metody? S-42 S-41 S-40 rada, porada Czy możesz udzielić mi rady? reklama Ich nowa reklama była kontrowersyjna. reklamować, ogłaszać Wiele firm reklamuje swoje produkty w Internecie. S-45 S-44 S-43 oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć Ten problem dotyczy wielu osób. sprawa Nie mieszaj się w ich sprawy. doradzać Doradził, abym zaczekał kilka dni. S-48 S-47 S-46 Afryka W Afryce jest wiele głodnych dzieci. be afraid of something bać się czegoś On boi się ciemności. pozwolić sobie na coś Nie możemy pozwolić sobie na nowy samochód. (Nie stać nas na nowy samochód.) Odpowiedzi: 1. affects 2. advertise 3. affairs 4. advice 5. afraid 6. Africa 7. adventure 8. advised 9. advertisement 10. afford 11. adverb 12. advantages

9 S-49 S-50 S-51 after We are leaving after breakfast. afternoon See you in the afternoon. again I d like to see you again. S-52 S-53 S-54 against We re against animal testing. age They are the same age. agency She works in an advertising agency. S-55 S-56 S-57 agent He is an agent for insurance company. ago How long ago did he die? agree Did she agree to go with them? S-58 S-59 S-60 agreement We ve finally reached an agreement. ahead Two soldiers walked ahead of us. aid This country urgently needs humanitarian aid. Uzupełnij brakujące słowa: 1. We ve finally reached an. (zgoda, porozumienie) 2. She works in an advertising. (agencja) 3. We are leaving breakfast. (po) 4. How long did he die? (temu, przed) 5. This country urgently needs humanitarian. (pomoc; pomagać) 6. We re animal testing. (przeciwko) 7. Did she to go with them? (zgadzać się) 8. He is an for insurance company. (agent) 9. I d like to see you. (znowu) 10. They are the same. (wiek) 11. See you in the. (popołudnie) 12. Two soldiers walked of us. (przed, z przodu, na przedzie)

10 S-51 S-50 S-49 znowu Chciałbym cię znów zobaczyć. popołudnie Do zobaczenia po południu. po Wyjeżdżamy po śniadaniu. S-54 S-53 S-52 agencja Ona pracuje w agencji reklamowej. wiek Oni są w tym samym wieku. (Oni są rówieśnikami) przeciwko Jesteśmy przeciwko badaniom na zwierzętach. S-57 S-56 S-55 zgadzać się Czy ona zgodziła się z nimi pójść? 2 years ago 2 lata temu Jak dawno temu zmarł? agent On jest agentem firmy ubezpieczeniowej. S-60 S-59 S-58 pomoc; pomagać Ten kraj pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej. przed, z przodu, na przedzie Dwaj żołnierze szli przed nami. zgoda, porozumienie W końcu osiągnęliśmy porozumienie. Odpowiedzi: 1. agreement 2. agency 3. after 4. ago 5. aid 6. against 7. agree 8. agent 9. again 10. age 11. afternoon 12. ahead

11 S-61 S-62 S-63 aim I went to England with the aim of improving my English. air I m going outside for some fresh air. airplane/plane Nobody knows why the airplane crashed. S-64 S-65 S-66 airport They met me at the airport. alcohol Do you smoke cigarettes or drink alcohol? alike They are very much alike. S-67 S-68 S-69 alive The miners are still alive. all That s all she said. allow Do your parents allow you to go out alone? S-70 S-71 S-72 almost I ve almost finished this book. alone Leave me alone! along Every evening I walked along the beach. Uzupełnij brakujące słowa: 1. I went to England with the of improving my English. (cel; dążyć do; celować) 2. Do your parents you to go out alone? (pozwalać) 3. Every evening I walked the beach. (wzdłuż) 4. I m going outside for some fresh. (powietrze) 5. I ve finished this book. (prawie) 6. They met me at the. (lotnisko) 7. Leave me! (sam) 8. The miners are still. (żywy) 9. Nobody knows why the crashed. (samolot) 10. That s she said. (wszystko; wszyscy) 11. They are very much. (podobny) 12. Do you smoke cigarettes or drink? (alkohol)

12 S-63 S-62 S-61 samolot powietrze cel; dążyć do; celować Nikt nie wie, dlaczego samolot się rozbił. Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza. Wyjechałem do Anglii w celu poprawienia mojego angielskiego. S-66 S-65 S-64 podobny Oni są bardzo podobni (do siebie). alkohol Czy palisz papierosy albo pijesz alkohol? lotnisko Spotkali mnie na lotnisku. S-69 S-68 S-67 pozwalać Czy rodzice pozwalają ci samemu wychodzić (z domu)? wszystko; wszyscy To wszystko, co powiedziała. żywy Górnicy są wciąż żywi. S-72 S-71 S-70 wzdłuż Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży. sam Zostaw mnie samego! prawie Prawie skończyłem tę książkę. Odpowiedzi: 1. aim 2. allow 3. along 4. air 5. almost 6. airport 7. alone 8. alive 9. airplane 10. all 11. alike 12. alcohol

13 S-73 S-74 S-75 already She s already left. also I also speak a little Spanish. although My daughter went to school although she was ill. S-76 S-77 S-78 always Peter is always late. am I am a good student. ambassador The Russian ambassador to Poland didn t appear at the meeting. S-79 S-80 S-81 ambulance Call an ambulance! America I m flying to America this weekend. American I don t like the American accent. S-82 S-83 S-84 among There are three children among the passengers. amount It will cost a huge amount of money. amuse His joke amused everybody. Uzupełnij brakujące słowa: 1. I a good student. (jestem) 2. His joke everybody. (bawić, rozbawić) 3. It will cost a huge of money. (suma, kwota) 4. I m flying to this weekend. (Ameryka) 5. My daughter went to school she was ill. (chociaż) 6. There are three children the passengers. (wśród) 7. Call an! (karetka pogotowia) 8. I speak a little Spanish. (także) 9. She s left. (już) 10. I don t like the accent. (amerykański) 11. The Russian to Poland didn t appear at the meeting. (ambasador) 12. Peter is late. (zawsze)

14 S-75 S-74 S-73 chociaż Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora. także Mówię także trochę po hiszpańsku. już Ona już wyszła. S-78 S-77 S-76 ambasador Rosyjski ambasador w Polsce nie pojawił się na spotkaniu. I am jestem Jestem dobrym studentem/uczniem. zawsze Piotr zawsze się spóźnia. S-81 S-80 S-79 amerykański Nie lubię amerykańskiego akcentu. Ameryka Lecę do Ameryki w ten weekend. karetka pogotowia Wezwij karetkę/pogotowie! S-84 S-83 S-82 bawić, rozbawić Jego żart rozbawił wszystkich. suma, kwota To będzie kosztowało ogromną sumę pieniędzy. wśród Wśród pasażerów jest troje/trójka dzieci. Odpowiedzi: 1. am 2. amused 3. amount 4. America 5. although 6. among 7. ambulance 8. also 9. already 10. American 11. ambassador 12. always

15 S-85 S-86 S-87 an Her husband is an architect. and Come and see who s here! angle In a square all angles are right angles. S-88 S-89 S-90 angry Michelle is angry with me. animal Wild animals shouldn t be kept in cages. announce They announced they were going to get married. S-91 S-92 S-93 annoy Things like these always annoy me. another He s looking for another job. answer There s no easy answer to this question. anxious She was very anxious about her future. S-94 any Do you have any questions? S-95 anybody Is anybody here? S-96 Uzupełnij brakujące słowa: 1. Is here? (ktoś, ktokolwiek) 2. Come see who s here! (i; a) 3. They they were going to get married. (ogłaszać) 4. In a square all are right. (kąt) 5. Wild shouldn t be kept in cages. (zwierzę) 6. Do you have questions? (jakiś) 7. Her husband is architect. (przedimek nieokreślony) 8. She was very about her future. (zaniepokojony) 9. Michelle is with me. (zły, rozzłoszczony) 10. There s no easy to this question. (odpowiedź) 11. He s looking for job. (inny) 12. Things like these always me. (drażnić, irytować)

16 S-87 S-86 S-85 kąt W kwadracie wszystkie kąty są proste. i; a Chodź zobaczyć, kto tu jest! przedimek nieokreślony Jej mąż jest architektem. S-90 S-89 S-88 ogłaszać Ogłosili, że zamierzają się pobrać. zwierzę Dzikich zwierząt nie powinno się trzymać w klatkach. zły, rozzłoszczony Michelle jest na mnie zła. S-93 S-92 S-91 odpowiedź Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie. inny On szuka innej pracy. drażnić, irytować Takie rzeczy zawsze mnie irytują. S-96 S-95 S-94 ktoś, ktokolwiek Czy ktoś tu jest? jakiś Masz jakieś pytania? zaniepokojony Ona jest bardzo zaniepokojona o swoją przyszłość. Odpowiedzi: 1. anybody 2. and 3. announced 4. angles, angles 5. animals 6. any 7. an 8. anxious 9. angry 10. answer 11. another 12. annoy

17 S-97 S-98 S-99 anyhow Anyhow, I won t be able to help you. anyone Is anyone listening to me? anything Can I do anything for you? S-100 S-101 S-102 anyway Anyway, that s what she told me. anywhere Have you seen John anywhere? apart You can never see them apart. S-103 S-104 S-105 apartment I want to live in a spacious apartment. apologise/apologize She apologised for being late. appear Her husband suddenly appeared in the doorway. S-106 S-107 S-108 appearance She was shocked by his appearance. apple Don t eat unripe apples. application He has sent off a lot of job applications. Uzupełnij brakujące słowa: 1. He has sent off a lot of job. (podanie; zastosowanie) 2. She was shocked by his. (wygląd) 3. I want to live in a spacious. (mieszkanie (American English)) 4. Don t eat unripe. (jabłko) 5. She for being late. (przepraszać) 6. Her husband suddenly in the doorway. (pojawiać się) 7., I won t be able to help you. (w każdym razie; tak czy owak) 8., that s what she told me. (tak czy inaczej; w każdym razie) 9. Can I do for you? (coś, cokolwiek) 10. You can never see them. (osobno) 11. Have you seen John? (gdzieś, gdziekolwiek) 12. Is listening to me? (ktoś, ktokolwiek)

18 S-99 S-98 S-97 coś, cokolwiek Czy mogę coś dla ciebie zrobić? ktoś, ktokolwiek Czy ktoś mnie słucha? w każdym razie; tak czy owak Tak czy owak, nie będę mógł ci pomóc. S-102 S-101 S-100 osobno Nigdy nie zobaczysz ich osobno. gdzieś, gdziekolwiek Widziałeś gdzieś Johna? tak czy inaczej; w każdym razie W każdym razie tak mi powiedziała. S-105 S-104 S-103 pojawiać się Jej mąż nagle pojawił się w drzwiach. przepraszać Przeprosiła za spóźnienie. mieszkanie (American English) Chcę mieszkać w przestronnym mieszkaniu. S-108 S-107 S-106 podanie; zastosowanie Wysłał wiele podań o pracę. jabłko Nie jedz niedojrzałych jabłek. wygląd Była zaszokowana jego wyglądem. Odpowiedzi: 1. applications 2. appearance 3. apartment 4. apples 5. apologised 6. appeared 7. Anyhow 8. Anyway 9. anything 10. apart 11. anywhere 12. anyone

19 S-109 S-110 S-111 apply I applied for an American visa. appoint He was appointed to conduct the inquiry. appointment I d like to make an appointment with Dr Jones. appropriate S-112 These shoes aren t appropriate for hiking. approve My parents don t approve of me going out with him. S-113 April They divorced in April. S-114 are Where are you from? S-115 area What s the area of Poland? S-116 argue They are always arguing. S-117 argument An argument about taxes broke out in the parliament. S-118 arise S-119 The problem arose from a lack of communication. arm He put his arms around her shoulders. S-120 Uzupełnij brakujące słowa: 1. These shoes aren t for hiking. (właściwy, odpowiedni) 2. They divorced in. (kwiecień) 3. The problem from a lack of communication. (powstawać; pojawiać się) 4. An about taxes broke out in the parliament. (argument; kłótnia) 5. Where you from? (jesteś) 6. I d like to make an with Dr Jones. (umówione spotkanie) 7. He put his around her shoulders. (ramię) 8. They are always. (kłócić się) 9. He was to conduct the inquiry. (wyznaczyć) 10. What s the of Poland? (obszar, powierzchnia) 11. I for an American visa. (ubiegać się, składać wniosek; stosować, używać) 12. My parents don t of me going out with him. (aprobować)

20 S-111 S-110 S-109 umówione spotkanie Chciałbym umówić się na wizytę u doktora Jonesa. wyznaczyć Został wyznaczony do prowadzenia śledztwa. ubiegać się, składać wniosek; stosować, używać Złożyłem wniosek o amerykańską wizę. S-114 S-113 S-112 kwiecień Rozwiedli się w kwietniu. aprobować Moi rodzice nie aprobują tego, że z nim chodzę. właściwy, odpowiedni Te buty nie są odpowiednie do pieszych wycieczek. S-117 S-116 S-115 kłócić się Oni zawsze się kłócą. obszar, powierzchnia Jaka jest powierzchnia Polski? you are ty jesteś, wy jesteście; we are my jesteśmy; they are oni/one/to są Skąd jesteś? S-120 S-119 S-118 ramię Wziął ją w ramiona. powstawać; pojawiać się Problem powstał z braku porozumienia. argument; kłótnia W parlamencie wybuchła kłótnia o podatki. Odpowiedzi: 1. appropriate 2. April 3. arose 4. argument 5. are 6. appointment 7. arms 8. arguing 9. appointed 10. area 11. applied 12. approve

21 S-121 S-122 S-123 arms Arms trade is forbidden in this country. army He joined the army at the age of 20. around When he can t fall asleep, he walks around his bed. arrange S-124 They can arrange it for a small charge. arrangement S-125 I have to make arrangements for my journey. arrest The police arrested the gang boss. S-126 arrival The arrival of the plane was delayed. S-127 arrive Many guests arrived at the wedding. S-128 art S-129 I don t understand modern art. article Have you read this article? S-130 artificial It s an artificial lake. S-131 as She lived in the country as a child. S-132 Uzupełnij brakujące słowa: 1. Many guests at the wedding. (przybywać) 2. He joined the at the age of 20. (armia, wojsko) 3. I have to make for my journey. (przygotowania) 4. The police the gang boss. (aresztować) 5. When he can t fall asleep, he walks his bed. (dookoła, wokół) 6. The of the plane was delayed. (przybycie, przyjazd, przylot) 7. trade is forbidden in this country. (broń) 8. They can it for a small charge. (organizować) 9. I don t understand modern. (sztuka) 10. It s an lake. (sztuczny) 11. She lived in the country a child. (jako) 12. Have you read this? (artykuł)

22 S-123 S-122 S-121 dookoła, wokół Kiedy on nie może zasnąć, chodzi wokół łóżka. armia, wojsko Wstąpił do wojska w wieku 20 lat. broń Handel bronią jest w tym kraju zakazany. S-126 S-125 S-124 aresztować Policja aresztowała szefa gangu. porozumienie, umowa; arrangements przygotowania Muszę poczynić przygotowania do podróży. organizować Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą. S-129 S-128 S-127 sztuka Nie rozumiem sztuki nowoczesnej. przybywać Na wesele przybyło wielu gości. przybycie, przyjazd, przylot Przylot samolotu był opóźniony. S-132 S-131 S-130 jako Mieszkała w tym kraju jako dziecko. sztuczny To sztuczne jezioro. artykuł Przeczytałeś ten artykuł? Odpowiedzi: 1. arrived 2. army 3. arrangements 4. arrested 5. around 6. arrival 7. Arms 8. arrange 9. art 10. artificial 11. as 12. article

23 S-133 S-134 S-135 ashamed You should be ashamed of yourself! Asia We are planning to go on a trip to Asia. ask I d like to ask you something. S-136 S-137 S-138 asleep When I get back from work, she is already asleep. association All members of the association arrived at the meeting. assume I assume you re coming too. at Megan told us this story at dinner. S-139 atmosphere S-140 There s a good atmosphere in the team. attack S-141 He was attacked by a gang of youths. attempt Her last attempt was successful. S-142 attend Over a thousand people attended the demonstration. S-143 attention May I have your attention please? S-144 Uzupełnij brakujące słowa: 1. There s a good in the team. (atmosfera) 2. We are planning to go on a trip to. (Azja) 3. All members of the arrived at the meeting. (stowarzyszenie) 4. When I get back from work, she is already. (we śnie; spać) 5. May I have your please? (uwaga) 6. Her last was successful. (próba; próbować, usiłować) 7. Over a thousand people the demonstration. (uczęszczać, brać udział) 8. He was by a gang of youths. (atak; atakować) 9. You should be of yourself! (zawstydzony) 10. I d like to you something. (pytać; prosić) 11. Megan told us this story dinner. (przy, u, w, na, o, po) 12. I you re coming too. (zakładać)

24 S-135 S-134 S-133 pytać; prosić Chciałbym cię o coś zapytać. Azja Planujemy jechać w podróż do Azji. zawstydzony Powinieneś się wstydzić! S-138 S-137 S-136 zakładać stowarzyszenie we śnie; be asleep spać Zakładam, że ty też przyjdziesz. Wszyscy członkowie stowarzyszenia przybyli na spotkanie. Gdy wracam z pracy, ona już śpi. S-141 S-140 S-139 atak; atakować Został zaatakowany przez bandę/grupę młodych ludzi. atmosfera W zespole jest dobra atmosfera. przy, u, w, na, o, po Megan opowiedziała nam tę historię przy obiedzie. S-144 S-143 S-142 uwaga Mogę prosić o uwagę? uczęszczać, brać udział W demonstracji wzięło udział ponad tysiąc osób. próba; próbować, usiłować Jej ostatnia próba była udana. Odpowiedzi: 1. atmosphere 2. Asia 3. association 4. asleep 5. attention 6. attempt 7. attended 8. attacked 9. ashamed 10. ask 11. at 12. assume

25 S-145 S-146 S-147 attract This resort attracts a lot of tourists. attractive She is the most attractive girl in my class. audience The audience started clapping. S-148 S-149 S-150 August They want to go on holiday in August. aunt My aunt is a very rich woman. Australia He chose an English school in Australia. author S-151 Who is the author of this book? autumn Some people think autumn is the most beautiful season. S-152 available S-153 The information is available for free on the Internet. average That s the average price. S-154 avoid Let s try to avoid rush hour traffic. S-155 awake Babies often awake several times at night. S-156 Uzupełnij brakujące słowa: 1. Some people think is the most beautiful season. (jesień) 2. He chose an English school in. (Australia) 3. Babies often several times at night. (budzić się, uświadomić sobie; przebudzony) 4. They want to go on holiday in. (sierpień) 5. Let s try to rush hour traffic. (unikać) 6. The started clapping. (widownia, publiczność) 7. My is a very rich woman. (ciotka) 8. This resort a lot of tourists. (przyciągać) 9. Who is the of this book? (autor) 10. That s the price. (średnia) 11. The information is for free on the Internet. (osiągalny, dostępny) 12. She is the most girl in my class. (atrakcyjny)

26 S-147 S-146 S-145 widownia, publiczność Publiczność zaczęła bić brawo. atrakcyjny Ona jest najbardziej atrakcyjną dziewczyną w mojej klasie. przyciągać Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów. S-150 S-149 S-148 Australia Wybrał angielską szkołę w Australii. ciotka Moja ciotka jest bardzo bogatą kobietą. sierpień Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu. S-153 S-152 S-151 osiągalny, dostępny jesień autor Informacja jest dostępna za darmo w Internecie. Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku. Kto jest autorem tej książki? S-156 S-155 S-154 budzić się, uświadomić sobie; przebudzony Niemowlęta często budzą się kilka razy w ciągu nocy. unikać Spróbujmy uniknąć jazdy w godzinach szczytu. średnia To jest średnia cena. Odpowiedzi: 1. autumn 2. Australia 3. awake 4. August 5. avoid 6. audience 7. aunt 8. attracts 9. author 10. average 11. available 12. attractive

27 S-157 S-158 S-159 award His film won an award. aware I wasn t aware of the danger. away Stay away from me! S-160 S-161 S-162 baby His wife is expecting a baby. back Please lie down on your back. backwards I took a step backwards. S-163 S-164 S-165 bad He s a very bad driver. bag The bag has a lot of side pockets. baggage Do you have a lot of baggage? S-166 S-167 S-168 bake Will you bake a cake for me? balance I lost my balance and fell on the ground. ball He kicked the ball with his left leg. Uzupełnij brakujące słowa: 1. Stay from me! (z dala, daleko) 2. I took a step. (wstecz, do tyłu) 3. Do you have a lot of? (bagaż) 4. I lost my and fell on the ground. (równowaga) 5. I wasn t of the danger. (świadomy) 6. Please lie down on your. (plecy; do tyłu) 7. Will you a cake for me? (piec, upiec) 8. His film won an. (nagroda; nagradzać) 9. He s a very driver. (zły, kiepski) 10. The has a lot of side pockets. (torba) 11. He kicked the with his left leg. (piłka) 12. His wife is expecting a. (niemowlę; kochanie)

28 S-159 S-158 S-157 z dala, daleko Trzymaj się z dala ode mnie! świadomy Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia. nagroda; nagradzać Jego film zdobył nagrodę. S-162 S-161 S-160 wstecz, do tyłu Zrobiłem krok w tył. plecy; do tyłu Proszę położyć się na plecach. niemowlę; kochanie Jego żona spodziewa się dziecka. S-165 S-164 S-163 bagaż Masz dużo bagażu? torba Torba ma dużo bocznych kieszeni. zły, kiepski On jest bardzo kiepskim kierowcą. S-168 S-167 S-166 piłka Kopnął piłkę lewą nogą. równowaga Straciłem równowagę i upadłem na ziemię. piec, upiec Upieczesz mi ciasto? Odpowiedzi: 1. away 2. backwards 3. baggage 4. balance 5. aware 6. back 7. bake 8. award 9. bad 10. bag 11. ball 12. baby

29 S-169 S-170 S-171 balloon Children like playing with balloons. banana I ve bought a bunch of bananas at the market. band I used to play in a band. S-172 S-173 S-174 bank She keeps money in the bank. bar Let s meet at the bar in an hour. base This is an excellent base for hiking in the Tatras. S-175 S-176 S-177 basic I have a basic knowledge of French. basis What is the basis of your theory? basket Put it in the basket. S-178 S-179 S-180 bath I need to take a bath. bathroom Sophie hasn t got a shower in her bathroom. battle They lost the first battle. Uzupełnij brakujące słowa: 1. I ve bought a bunch of at the market. (banan) 2. They lost the first. (bitwa) 3. Children like playing with. (balon) 4. I used to play in a. (zespół; banda) 5. I need to take a. (wanna; kąpiel) 6. Let s meet at the in an hour. (tabliczka (czekolady); pręt; bar) 7. What is the of your theory? (podstawa) 8. Put it in the. (kosz, koszyk) 9. She keeps money in the. (bank) 10. Sophie hasn t got a shower in her. (łazienka) 11. This is an excellent for hiking in the Tatras. (baza) 12. I have a knowledge of French. (podstawowy)

30 S-171 S-170 S-169 zespół; banda Grywałem w zespole. banan Kupiłem kiść bananów na targu. balon Dzieci lubią bawić się balonami. S-174 S-173 S-172 baza To jest świetna baza do wycieczek w Tatry. tabliczka (czekolady); pręt; bar Spotkajmy się w barze za godzinę. bank Ona trzyma pieniądze w banku. S-177 S-176 S-175 kosz, koszyk podstawa podstawowy Włóż to do koszyka. Co jest podstawą twojej teorii? Mam podstawową znajomość francuskiego. (Znam podstawy francuskiego.) S-180 S-179 S-178 bitwa Przegrali pierwszą bitwę. łazienka Sophie nie ma prysznica w swojej łazience. wanna; kąpiel Muszę się wykąpać. Odpowiedzi: 1. bananas 2. battle 3. balloons 4. band 5. bath 6. bar 7. basis 8. basket 9. bank 10. bathroom 11. base 12. basic

31 S-181 S-182 S-183 be What can it be? beach California is famous for its sandy beaches. bean Every day we had beans for breakfast. S-184 S-185 S-186 bear I can t bear her. beard My uncle has a thick beard. beat He says he has been beaten by the police. S-187 S-188 S-189 beautiful She s got beautiful eyes. beauty Here you can fully admire the beauty of nature. because I went to bed early because I had to get up at 5. S-190 S-191 S-192 become We ve become great friends. bed On Sunday I got out of bed at noon. bedroom The house has three bedrooms. Uzupełnij brakujące słowa: 1. My uncle has a thick. (broda) 2. What can it? (być) 3. Here you can fully admire the of nature. (piękno) 4. I went to bed early I had to get up at 5. (ponieważ) 5. California is famous for its sandy. (plaża) 6. We ve great friends. (stać się, zostać) 7. He says he has been by the police. (bić; uderzenie) 8. The house has three. (sypialnia) 9. I can t her. (niedźwiedź; znosić) 10. On Sunday I got out of at noon. (łóżko) 11. She s got eyes. (piękny) 12. Every day we had for breakfast. (fasola)

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to Liczba pojedyncza ZAIMKI OSOBOWE 1. I ja 2. you ty 3. he on 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to CZASOWNIK to be - być Liczba pojedyncza 1. I am ja jestem 2. you are ty jesteś 3. he is

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE Rzeczowniki policzalne (countable nouns) to takie, które można policzyć na sztuki, np.: a car, a boy, a man, a table, a cat itp. Rzeczowników

Bardziej szczegółowo

M o n i k a K o c i u b a. m e m o. c e n t r u m j ę z y k o w e. FISZKI ilustrowane. m e m o

M o n i k a K o c i u b a. m e m o. c e n t r u m j ę z y k o w e. FISZKI ilustrowane. m e m o M o n i k a K o c i u b a m e m o c e n t r u m j ę z y k o w e FISZKI ilustrowane m e m o c e n t r u m j ę z y k o w e m e m o centrum językowe w w w.mem o.net.pl memo.kontakt@gmail.com Wstęp 4-6 Liczby

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Angielski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Głosy: Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski Studio MTS DIM Nauka i Multimedia,

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI]

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] 20150215 [LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Gramatyka... 5 Ćwiczenie... 6 Tłumacznie... 7 Kontakt... 8 2 WSTĘP W tej lekcji zajmiemy się dalej czasem Present Perfect a punktem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

I. Czasy gramatyczne (tenses)

I. Czasy gramatyczne (tenses) I. Czasy gramatyczne (tenses) 3. Czas present simple (czas teraźniejszy prosty) U ycie: Prawdy ogólne (prawdy naukowe, zjawiska zachodz¹ce w przyrodzie, np. S³oñce wschodzi na wschodzie.=the Sun rises

Bardziej szczegółowo

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He PAST SMPLE UŜywamy do określania czynności wykonywanych w przeszłości, która nie ma związku z chwilą obecną. Czynność powtarzająca się w przeszłości, czynności następujące po sobie. 1.Twierdzenie You He

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV 1. W puste miejsca wpisz: am, is, are My name.. Alice. I.. from London. Where.. you from? I am 11. How old.. you? I live with my parents and two

Bardziej szczegółowo

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA :

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : 1 Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : SUMA PUNKTÓW: _0 1. Wstaw czasowniki z nawiasów we właściwej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Hello Jack Plus rozkład materiału

Hello Jack Plus rozkład materiału Hello Plus rozkład materiału Introductory Unit Hello, Friends! 1 lekcja zaznajomienie się z postaciami i maskotką podawanie swojego imienia zaznajomienie się z poleceniami i reagowanie na nie uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo.

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo. KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Flyers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja - 2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc - Niezbędnik Can you help me, please? Proszenie o pomoc Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Do you speak English? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem m Do you speak _[language]_?

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Can you help me, please?

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Can you help me, please? - Niezbędnik Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc Can you help me, please? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język angielski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM

JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM nazwa szkoły/pieczątka JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM /2011/2012 PK nr 2 semestr I Uwaga! Strona tytułowa stanowi integralną część pracy kontrolnej. Adres ucznia Wypełnij wszystkie pola czytelnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla rodziców

Wskazówki dla rodziców Photoco pi 11 Biedronki Hippo says hello! umie przywitać się i pożegnać oraz zareagować na powitanie i pożegnanie, umie podziękować, umie nazwać niektóre zwierzątka Słownictwo i zwroty,które dziecko zna

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek życie rodzinne i towarzyskie kultura W czasie pobytu za granicą uczestniczysz w kursie języka angielskiego. Jesteś na pierwszych zajęciach. Przedstaw się koledze/koleżance

Bardziej szczegółowo

BABY BEETLES RING RING STYCZEŃ 2017

BABY BEETLES RING RING STYCZEŃ 2017 BABY BEETLES RING RING Styczeń Come and play. Nauka piosenki Come and play. Przypomnienie piosenki Let s play. Słownictwo związane z zabawą: play with a doll, play ball, hiding, swinging. Styczeń Cry.

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA 5 2. LICZBY I CZAS 1. CZŁOWIEK 21 4. ŻYCIE CODZIENNE I CZAS WOLNY 1 5. DOM I MIESZKANIE 41 6. ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 49 7. SZKOŁA I NAUKA 57 8.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

25 How much? - How many?

25 How much? - How many? 25 How much? - How many? How much oraz How many są zaimkami pytającymi o znaczeniu Ile. How much oraz How many znajdują się na początku zdania pytającego o ilość. How much stosujemy w pytaniach o rzeczowniki

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help Ten dobrze znany utwór czwórki z Liverpoolu pochodzi z ich piątego albumu Help! i filmu o tym samym tytule. Jest to jeden z najbardziej osobistych kawałków Johna Lennona, który w tym okresie dość często

Bardziej szczegółowo

Cheeky Monkey 1 rozkład materiału

Cheeky Monkey 1 rozkład materiału Wprowadzający Cheeky s Town 2 lekcje zapoznanie się z imionami postaci witanie i żegnanie się z maskotką słowami Hello i Bye-bye uczestniczenie w i Cheeky Tom Ellie Rory We love you A kiss for you Little

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Październik Dla 4-latka

Wrzesień Październik Dla 4-latka Wrzesień Październik Dla 4-latka Osłuchujemy się z językiem angielskim Przedstawiamy się: What s your name? Jak masz na imię? My name is - Mam na imię I m - Jestem Nice to meet you! Miło cię poznać! Witamy

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO KROPECZKI Miesiąc Temat Materiał Wrzesień, październik, listopad 2014r. Hello again! Proste powitania Wskazywanie odpowiednich kolegów/ koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi What s your name? A. Hello!

Bardziej szczegółowo

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY 1. Complete the sentences with the correct answers. Choose A, B, C or D. There is only ONE good answer. Uzupełnij zdania. Wstaw A, B, C lub D. Zawsze jest tylko JEDNA poprawna

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE I. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Wysłuchaj nagrania i wybierz prawidłową odpowiedź. (5 punktów) 1. Does Jason love the summer vacation? a) No, he doesn t. b)

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

XI Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego Żarki 2015/2016. Klasa VI

XI Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego Żarki 2015/2016. Klasa VI XI Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego Żarki 2015/2016 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Imię i nazwisko Szkoła Klasa VI./100 pkt I. Przeczytaj tekst. Zdecyduj

Bardziej szczegółowo