Jerzy Gronau WĘDRÓWKI PO BIBLIOGRAFII ANGIELSKIEGO AUTORA RUDYARDA KIPLINGA. (Joseph Rudyard Kipling)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jerzy Gronau WĘDRÓWKI PO BIBLIOGRAFII ANGIELSKIEGO AUTORA RUDYARDA KIPLINGA. (Joseph Rudyard Kipling) 1865-1936"

Transkrypt

1 Jerzy Gronau WĘDRÓWKI PO BIBLIOGRAFII ANGIELSKIEGO AUTORA RUDYARDA KIPLINGA (Joseph Rudyard Kipling) Kraków 2007

2 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA 2 Wstęp: Genezą tego opracowania były: - moja emerytura, - chęć powtórzenia swego rodzaju zabawy umysłowej którą przeżywałem przy innych pracach podobnego charakteru, - konstatacja o braku w polskim piśmiennictwie aktualnej bibliografii tego autora. 1. Od początku mej pracy nie posługiwałem się żadną bibliografią, lecz tylko danymi z katalogów bibliotek i sprzedawców książek. Dopiero przy znacznym zaawansowaniu opracowania, dotarłem do wcześniejszych opracowań bibliograficznych (podanych w źródłach opracowania) i uzupełniłem swoje dane. Żadna z polskich bibliotek tak naukowych jak i publicznych nie posiada nawet w przybliżeniu kompletu polskich wydawnictw tego autora. Podobnie jest też z zagranicznymi renomowanymi bibliotekami. 2 W języku angielskim ( także w niemieckim i francuskim) przy porządkowaniu wg alfabetu nazw - tytułów, zamieszanie wprowadzają rodzajniki: The, A, An i inne. W niekórych tabelach przy porządkowaniu nie uwzględniono rodzajników. 3. Zaznaczyć muszę, że w językach angielskim, niemieckim i francuskim, wprowadziłem do tabel tylko nazwy spotkanych tytułów bez specjalnej uwagi na określone wydania książkowe czy czasopisma w których ukazywały się prace Rudyarda Kiplinga. Nie są to więc ściśle bibliografie a raczej - spisy spotkanych tytułów. Jednak w tabelach z tytułami angielskimi starałem się o wpisanie daty najstarszych wydań danej pracy, oraz nieraz uzupełniałem innymi wydaniami, zwłaszcza gdy nie dysponowałem najstarszymi danymi. 4. W polskich tabelach zestawach, starałem się umieścić konkretne wydania książkowe, określonego wydawcy, roku wydania, określonej zawartości itp. Ponieważ katalogi bibliotek nie podają bardzo często informacji, szczególnie przy tłumaczeniach na inne języki z oryginału angielskiego, takich: jak tytuł oryginału, nazwiska tłumacza poszczególnych fragmentów i innych danych, starałem się (jeśli dostępne były dla mnie

3 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA 3 odpowiednie egzemplarze książek czy inne źródła) dodatkowo podać polskie tytuły względnie uzupełniając je angielskimi odpowiednikami tam gdzie tych danych nie podano. Niestety nie dotarłem do wielu egzemplarzy czy źródeł, stąd i puste miejsca na uzupełnienia tych informacji. Równierz nie doszedłem do ładu z odnalezieniem niekórych polskich wydań; By zobrazowąć problem zrobiłem tabelkę hipotetycznych niepotwierdzonych wydań wynikających z numeracji wydań poszczególnych wydawców, tabela Wielokrotnie pod tymi samymi tytułami, mieści się zupełnie inna treść zwłaszcza w zbiorach opowiadań. Także w polskich wydaniach prac tego autora wiele tytułów się powtarza w rożnych zestawach i wydaniach zbiorowych. Stąd dodatkowe tabele, grupujące te wydania. 6. Całość tej pracy nie opiera się na źródłowych, niedostępnych dla mnie, danych i opracowaniach, a na informacjach wtórnych, najczęściej dostępnych w Internecie. Stąd też informacje w tej pracy zawarte, mogą nie być kompletne i nie wykluczam pomyłek, bowiem nie mam z czym porównać mojego opracowania. 7. W końcu przepraszam czytelnika tego opracowania, że dla własnej wygody nie stosowałem tak niemieckich jak i francuskich oraz innych znaków diakrytycznych, oraz za niekonsekwentne stosowanie odpowiednio dużych liter w nazwach-tytułach książek.

4 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA 4 Zawartość opracowania: [RK = Rudyard Kipling] L.p. Numer tabeli Treść - zawartość Strona 1. Strona tytułowa 1 2. Wstęp Zawartość opracowania 4 4. Krótka biografia RK Chronologia życia RK Część anglo-języczna : RK, Angielskie tytuły wydanych książek w bibliotekach świata wg alfabetu RK, Angielskie tytuły prac ogłoszone w formie pisanej, wg alfabetu RK, Angielskie tytuły prac ogłoszone w formie pisanej wg roku wydania RK, Zestawienie zbiorów opowiadań wg roku i alfabetu [Collections] RK, Zestawienie opowiadań wg alfabetu [Stories] RK, Zestawienie alfabetyczna lista krótkich opowiadań [Short Stories] RK, Zestawienie kompletny zestaw tytułów wierszy [Poems] RK, Inne prace prozą: jak reportaże, podróże i komentarze RK, Zestawienie powieści [Novels] RK, Ważniejsze zbiorcze wydania prac, wg alfabetu RK, Ważniejsze zbiorcze wydania prac, wg roku wydania RK, Zasoby obcojęzycznych książek w polskich bibliotekach RK, Tytuły prac w czterech językach RK, Niemieckie tytuły wg alfabetu i odpowiedniki angielskie RK, Francuskie tytuły wg alfabetu i odpowiedniki angielskie RK, Polskie tytuły wg alfabetu i odpowiedniki angielskie RK, Zawartość niektórych angielskich książek = TABLE [x1] RK, Antologie zawierające jego utwory {wybór] wg roku RK, Opracowania biograficzne, alf. wg autorów RK, Opracowania krytyczne, alf. wg autorów RK, Utwory sfilmowane [wg alfabetu] Część polsko-języczna RK, Polskie przekłady w polskich bibliotekach RK, Polskie wydania przekładów prac wg alfabetu RK, Polskie wydania przekładów prac wg roku wydania RK, Polskie wydania przekładów prac wg wydawców RK, Polskie przekłady w czasopismach RK, Niektóre artykuły o autorze w polskiej prasie, opr.krytyczne RK, Zawartość niektórych polskich przekładów RK, Notki niektórych polskich przekładów RK, Hipotetyczne polskie wydania RK, Tłumacze z angielskiego na polski RK, Źródła opracowania Inne prace Jerzego Gronau 250

5 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA 5 Krótka biografia Rudyarda Kiplinga (Treść z Małego Słownika Pisarzy Angielskich i Amerykańskich, Wiedza Powszechna 1971) Joseph Rudyard Kipling * w Bombaju, w Londynie. Angielski nowelista, powieściopisarz i poeta. Ojciec jego był rysownikiem (ilustrował m.in. utwory syna), wuj zaś malarzem z kręgu Prerafaelitów. RK wychowywał się więc w środowisku o wysokiej kulturze artystycznej. Dzieciństwo spędził w Indiach, gdzie jego ojciec miał stanowisko profesora sztuki dekoracyjnej w szkole sztuk pięknych, założonej przez Anglików. Już jako dziecko poznał język hindi, słuchając baśni i legend opowiadanych mu przez służbę. W 1871 roku został wysłany na naukę do Anglii, wrócił do Indii po dziesięciu latach i rezygnując z modnej wówczas kariery wojskowej lub urzędniczej, postanowił poświęcić się pisarstwu. Pracował jako dziennikarz w redakcji Civil and Military Gazetce w Lahore, współpracując także z The Pionier w Allahabadzie. Szybko zdobył popularność na razie w małym miejscowym światku angloindyjskim jako publicysta i autor nowelek drukowanych w oprawie broszurowej przez wydawnictwo kolejowe w Allahabadzie. W cišgu dwóch lat napisał około siedemdziesięciu takich opowiadań, które weszły w skład zbiorów Plain Tales from the Hills (1877), [Proste opowieści z gór], Soldiers Three (1888), [Trzech żołnierzy], The Story of the Gadsbys (1888), [Historia państwa Gadsbys], In Black and White (1888), [Czarno- białe], Under the Deodars (1888), [Pod cedrami himalajskimi], The Phantom Rickshaw(1888), [Widmowa riksza], Wee Willie Winkie (1888). Większość z nich ukazuje na tle egzotycznej, bogatej przyrody Indii i specyficznej obyczajowości angielskie środowisko wojskowo urzędnicze. Mimo sympatii dla tubylców RK gloryfikuje służbę kolonialnego żołnierza. Jego styl prosty i żywy, pełen humoru, nierzadko ironii zdobywa mu wielu czytelników, później także w Anglii. W końcu lat osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku rozpoczął serię podróży jako korespondent pisma Pioneer. Zwiedził w ten sposób Japonię, Płd. Afrykę, Cejlon, Australię, Nową Zelandię, cztery lata spędził w Stanach Zjednoczonych. Powiększając zasób wiedzy o świecie i zakres osobistych doświadczeń rozszerzył RK tym samym wachlarz tematów literackich.

6 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA 6 Drugi okres jego twórczości otwiera powieść The Light that Failed (1890), [Światło które zgasło], osnuta wokół losów malarza, który traci wzrok. Jego tragedię pogłębia nieszczęśliwe uczucie - ukochana kobieta odtrąca go dla kariery. Potępiając jej egoizm i wyrachowanie, przeciwstawia im autor piękną i wierną przyjaźń, jaką darzy bohatera znajomy dziennikarz. Motyw wierności i przyjaźni pojawia się zresztą bardzo często na kartach utworów RK. W 1982 roku pisarz wydał Barrack - Room Ballads [Ballady koszarowe], zbiór wierszy pisanych gwarą koszarową, których tematem są różne epizody z wojen kolonialnych Anglii. W tym też okresie powstają znakomite zbiory fantastycznych opowieści, opartych na oryginalnych motywach indyjskich, The Jungle Book, 1894 [Księga dżungli] i The Second Jungle Book, 1895 [Druga księga dżungli]. Tematem opowiadań jest historia dziecka wykarmionego przez wilki, wychowanego przez zwierzęta puszczy i dopiero w wieku młodzieńczym wracającego między ludzi. W książkach tych, napisanych z pasją i umiłowaniem przyrody, trudno uchwycić granicę między baśnią o zwierzętach a opartym na bystrej obserwacji opisem życia puszczy. Losy Mowgliego i jego przyjaciół - czarnej pantery Bagheery, niedźwiedzia Baloo, węża Kaa - stały się bliskie czytelnikom na całym świecie. Pod zewnętrzną warstwa żywej, przygodowej narracji zawarł K. myśl głębszą - ukazując rządzoną odwiecznymi prawami dżunglę, w której toczy się nieunikniona, ale pozbawiona brutalnych i okrutnych przejaskrawień walka o byt, snuł analogię między światem ludzi i zwierząt. W książce Captains Courageous,1897, [Kapitanowie zuchy] opowiada autor o synu bogacza amerykańskiego, który podczas podróży statkiem wypada za burtę i wyłowiony przez statek rybacki przechodzi wraz z jego załogą ciężką szkołę życia podczas rejsu przez burzliwe morza Północy. W następnej powieści Stalky and Co., 1899, [Stalky i spółka] powrócił pisarz do wspomnień lat szkolnych, opowiadając się przy okazji za angielskimi ideałami wychowawczymi - uczciwością, rycerskśocią, karnością w stosunku do ustroju społecznego i państwowego. Manifestem posłannictwa narodu brytyjskiego stał się wiersz napisany na zakończenie panowania królowej Wiktorii pt. Recessional, 1897, [Hymn skruchy]. Potęgę Imperium Brytyjskiego wielbi K. w takich utworach jak wiersz The Five Nations, 1903, [Pięć narodów], gdzie mówi o nowych samorządowych społecznościach brytyjskich w pięciu częściach świata, oraz w artykułach o flocie angielskiej A Fleet in Beeing, 1899 [Flota]. W 1901 wydał swš jedyną długą powieść opartą na zasadach tradycyjnej narracji Kim [Kim]. Bohaterem jest znowu młody chłopak, syn żołnierza i służąej. Wciągnięty do wywiadu angielskiego, wędruje pieszo przez Indie wraz ze swoim nieodłącznym towarzyszem, starym lamą, półmichem, półżebrakiem. Taka

7 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA 7 kompozycja pozwala K. roztoczyć przed czytelnikiem szeroki obraz społeczności indyjskiej i wspaniałą panoramę tego kraju, dzięki czemu utwór nazwany został filmem z życia Indii. Ostatnie lata, gdy K. osiadł na stałe w Anglii, przyniosły znowu serię utworów o zwierzętach. Takie sobie bajeczki (Just so Stories, 1902) to proste, naiwne, przeznaczone dla dzieci historyjki, ale dzięki pięknej formie i finezyjnemu humorowi czytane również przez dorosłych. W przeznaczonych również dla dzieci zbiorach Puck of Pook`s Hill, 1906 {Puk z Pukowej Górki}i Rewards and Fairies, 1910 {Elfy i ich dary} sięgnął K. po tematy z przeszłości Anglii, pragnąc wzbudzić w młodych czytelnikach umiłowanie narodowych tradycji. W późniejszych latach poświęcił się K. publicystyce politycznej i literaturze okolicznościowej. W cyklu artykułów Sea Warfare, 1916 {Wojna morska} omawiał działanie i rolę marynarki wojennej. Straciwszy na wojnie jedynego syna, K. opisał historię pułku w którym on służył, w książce The Irish Guards in the Great War, 1923 [Gwardie irlandzkie w wielkiej wojnie]. Występował ostro przeciwko Niemcom, dając jednoczesnie wyraz swej sympatii dla Francji, m.in. w jednej ze swych ostatnich książek - Souvenir of France, 1933 [Wspomnienia z Francji]. Kipling był zwolennikiem brytyjskiej ekspansji kolonialnej i choć nie głosił w swej twórczości żadnego konkretnego programu politycznego, gloryfikował wywodzącą się z tradycji purytańskiej postawę moralną i te cnoty, od których zależała trwałość Imperium Brytyjskiego. W 1907 roku otrzymał nagrodę Nobla. Na język polski utwory K. tłumaczyli: J. Bandrowski, J. Birkenmajer, J.Czekalski, S. Helsztyński, A. Krzyżanowski, M. Kreczowska, Mirandola, Z. Popławska, S. Wyrzykowski, W. Zechenter. Wiesława Schaitterowa

8 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA 8 Chronologia życia RK grudnia urodził się Joseph Rudyard Kipling [RK] w Bombaju, jako syn Johna Lackwooda Kiplinga i Alice Kipling z domu Macdonald. Ojciec był szefem oddziału w państwowej szkole artystycznej w Bombaju..Oboje dziadkowie RK byli metodystami Pierwsza wizyta w Angli dzie się urodziła siostra Alice. [Trix] 1971 RK i T rix ponownie w Angli w której pozostali przez sześć lat w pensjonacie w Southsea, niezbyt lubiani przez jego właścicieli Matka przybyła z Indii, zabrała syna i zaczął uczęszczać do United Services College w Devon. Była to szkoła dla dzieci oficerów i cywilnych urzędników, o warunkach spartańskich lecz dobrym poziomie nauczania Wróciwszy do Southsea na spotkanie z siostrą, zakochał się w jej koleżance Florence Gerrard. Relacje z nią zrywane kilkakrotnie zaciążyły nad młodością RK RK zaczął pracę edytorską w szkolnym magazynie. Broszurkę z jego wierszykami, rodzice wydali bez jego wiedzy jako Schoolboy Lyric. Opuściwszy szkołę wrócił do Indii do rodziców w Lahore. Zaczął tam pracę jako asystent edytora w lokalnej gazecie Civil and Military Gazette Publikuje wiersze w tej gazecie jak również w The Englishman w Calcucie Wydaje Echoes by two Writers, serię parodii wspólnie z siostrą Trix Ukazuje się Quartette, a Christmas Annual przez wszystkich czworo Kiplingów RK spędza miesiąc w Simla jako korespondent gazety The Pionier. Ukazują się Depertmental Ditties, komiczne wiersze z życia anglików w Indiach, wydane prywatnie i natychmiast rozprzedane. Drugie wydanie przez Hacker, Spinks & Co w Kalkucie RK przenosi się do Allahabadu do czasopisma The Pionier. Zaprzyjażnia się z profesorem Alec Hill i jego amerykańska żoną Edmonią, co ma wielki wpływ na jego przyszłość. Wysłany jako specjalny korespondent do Rajputana, pisze artykuły zebrane później jako Lester of Marque (1891) Gości u małżeństwa Hillsów w Allahabadzie. Edytuje tygodniowy dodatek The Week`s News. Hacker Spinks publikuje Plan Tales from the Hills. Jego Railway Library seria krótkich opowiadań jest publikowana w sześciu broszurowanych woluminach- Soldiers Three, The Story of the Gadsbys, In Black and White, Under the Deodars, The Phantom Rickshaw, Wee Willie Winkie. Wszystko to później zostało zebrane jako: Soldiers Three and other Stories i Wee Willie Winkie and other Stories RK opuszcza Indie jako wędrowny korespondent The Pioneer. Podróżuje z Hillsami do Burmy, Singapuru, Hong Kongu, do Kantonu, Japonii i do San Francisco. Przecinając Stany wizytuje rodzinę Mrs Hill w domu w Beaver w Pensylwanii, gdzie poznaje jej siostrę Karolinę Taylor z którą nieoficjalnie się zaręczył. Wrócił do Londynu gdzie został literackim pracownikiem w A.P, Watt. Zamieszkał w Williers St, off the Strand Stał się sławnym dzięki swym pracom i został edytorem w The Times. Wszystkie jego porzednio wydane książki zostały ponownie wydane przez angielski i amerykańskie wydawnictwa. Zaręczyny z Karoliną Taylor zostały zerwane. Spotkał na ulicy Flo Gerrard i próbował nieszczęśliwie zrozumieć swoje uczucia. To doprowadziło go do rozstroju nerwowego. Zaprzyjaźnił się z amerykańskim pisarzem i publicystą Wolcottem Balestier i spotkał z jego matką i siostrą. Napisał powieść The Light that Failed, The City of Dreadful Night, zbiór swoich artykułów z The Pionier, które zostały opublikowane w Allahabat bez jego zezwolenia Publikuje Life`s Handicap, krótkie opowiadania z jego indyjskiego okresu, z pewnymi dodatkami. Współpracuje z Balestierem pisząc The Naulahka. Balestier pomaga RK w ustaleniu jego praw autorskich w Stanach Zjednoczonych, pokonując wiele problemów z nieautoryzowanymi wydaniami. RK zapada na zdrowiu z przepracowania. Odbywa podróż do Południowej Afryki, Australii i Nowej Zelandii.Wracając wstępuje do Indii, by spędzić Boże Narodzenie z rodziną lecz usłyszawszy o śmierci Balestiera zmarłego na tyfus wraca z powrotem do Londynu.

9 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA stycznia, RK żeni się z siostrą Balestiera Karoliną..Pojechali w podróż dookoła świata, zatrzymując się w Brattleboro w Stanie Vermont, wizytując rodzinę żony, gdzie jej brat sprzedał im szmat ziemi za minimalną cenę. Dalej pojechali do Japoni. Tymczasem Bank RK splajtował i małżeństwo pozostało bez środków i musieli zaniechać dalszej podróży. Wrócili do Brattleboro, gdzie szwagier podarował im mieszkanie. W grudniu urodziła się córka Józefina. RK rozpoczął pisanie dla dzieci. Opublikował The Naulahka którą ukończył z Wolcottem Balestier, oraz Barrack-Room Ballads and other Verses Ukazały się Many inventions, zbiór opowiadań napisany przed i po małżeństwie, uzupełniony opowiadaniem o Irlandzkim żołnierzu Mulvaney i pierwszą opowiastką o Mowgli, który stał się najważniejszym bohaterem w The Jungle Book. Kiplingowie przeprowadzili się do nowego domu o nazwie Naulakha zbudowanego na zakupionej ziemi Ukazuje się The Jungle Book The Second Jungle Book opublikowane Urodziny drugiej córki Elsie. Kiplingowie posprzeczali się Beatty Balester, co skończyło sie sprawą w sądzie. Opuścili Brattleboro i przenieśli się do Torquay w Anglii. Opublikowano The Seven Seas. Zbiór wierszy, w którym dołączon popularny patriotyczny cykl A Song of the English Kiplingowie osiedlili się w Rattingdean, Sussex niedaleko Burne-Joneses i innych połączeń. Urodziny syna Johna. Publikowanie Captains Courageous, powieść o flocie rybackiej Nowej Anglii. Przez subskrypcję opublikowano w Stanach: przez Scribner`s Outward Bound edition, zbiorowe wydanie prac RK`a Pierwszez wielu zimowych wakacji w Południowej Afryce. Podróż RK do Rodezji. Przyjaźń z Cecilem Rhodes`sem. Publikuje zbiór krótkich opowiadań The Day`s Work włączając The Maltese Cat które było najbardziej znanym opowiadaniem które kiedykolwiek napisał. Napisał też szereg artykułow o marynarce - A Fleet in Being Rodzina opłaciła wysoką cenę za ostatnią podróż do Ameryki. Wszystkie dzieci zachorowały a RK i Josephina zapadli na zapalenie płuc i dziecko zmarło. RK przeżył. Podczas Wojny Burskiej został włączony do służby charytatywnej nazwaną nazwaną The Absend- Mindet Beggar Fund. W tym czasie opublikował From Sea to Sea, autoryzowaną versję, artykułów Podróżniczych i nie zebrane opowiadania z The Pionier, w dwu tomach, oraz Stalky & Co, kolekcję o szkolnych historiach z dużym wydźwiękiem autobiograficznym Wizytuje Południową Afrykę, pisze dalej o wojnie i przygotowywuje fantazyjne: Kim i The Just So Stories Publikuje Kima i jak niektórzy sądzą najważniejszą jego indyjską pracę Sprzedają dom w Vermont i przenoszą się do Batman`s, Burwash hrabstwo Sussex. Wydaje Just So Stories for Little Children, zbiór bajek, który wraz z Księgą Dżungli jest jedną z najlepszych prac RK Wydanie The Five Nations, to wiersze o wojnie Burskiej i jej następstwach Publikacja Traffics and Discoveries, They, Mrs Bathurst Puck of Pook`s Hill wydane RK otrzymuje litercką Nagrodę Nobla. Wizyta w Kanadzie Wydane Action and Reaction i Abaft the Funnel Wydane Rewards and Fairies ciąg dalszy od Puck of Pook`s Hill, zawierające bardzo znany wiersz If RK współpracuje z historykiem C.R.I. Fletcherem przy pisaniu A School History of England Wizyta w Egipcie. Publikuje Song from books, zbiór poematów które poprzednio zawarte były w przedmowach lub posłowiach wydań z jego prozą, częściowo uzupełnione. Sztuka The Harbour Watch napisana wspólnie z córką Elsie, nie została dobrze przyjęte w Londynie John Kipling zaginął w pierwszej swojej bitwie na Zachodnim Froncie. Od tego czasu RH choruje na wrzody żołądka. Publikuje kilka cenzurowanych artykułów o wojne, zebranych w The New Army in Training i France At War Dalsza żurnalistyka o wojnie: Sea Walfare i The Eses of Asia RK wstąpił komisji grobów wojskowych. Publikuje A Diversity of Creatures, zbiór opowiadań w większości napisanych przed wojną, ale włączył do zbioru i nowsze opowiadania między nimi Mary

10 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA 10 Postgate jedną z ważniejszych poźniej pisanych opowieści. Pisze również w prasie serie artykułów o wojnie o froncie Włosko-Austryjackim The War in the Mountains The Years Between, to kolekcja wierszy napisanych między Wojną Burska a końcem Pierwszej Wojny Światowej. Zawiera: Epitaphs of the War Letters of Travel to zbiór starych artykułów z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Egiptu The Irish Guards in The Great War [2 vol.], to historie zebrane z żołnierskich listów i dzienników, oraz reminiscencje tych którzy przeżyli. To ku pamięci śmierci własnego syna. Publikuje Land and Sea Tales for Scouts and Guides. To nie zebrane dotąd opowiadania z dodatkiem dwu nowych wierszy Córka Elsie wychodzi za mąż za Kapitana George Cambridge, weterana Irlandzkich Gwardzistów Ukazuje się zbiór krótkich opowiadań Debits and Credit. W nim słynne The Gardener Podróż do Brazylii A Book of Words to zebrane RK niektóre przemowy Thy Servant a Dog to seria opowiadań o życiu angielskij wsi z punktu widzenia ich psów. Podróżuje do Indii Zachodnich pozostaje na Bermudach 3 miesiące z powodu choroby żony L:imits and Renewals opublikowane Choruje poważnie na wrzody żoładka. Publikuje Souvenir of France seria esejów o miłości w tym kraju stycznia umiera na skutek krwotoku Something of Myself for my Friends Known and Unknown wydane pośmiertnie, edytowane przez żonę i przy pomocy Lorda Webb-Johnsona jego lekarza i przyjaciela Ukazuje się The Sussex Edition of RK`s Works, zawierające RK`s ostatnie revizje i poprawki skompletowane przez innych po jego śmierci Umiera żona. Przekazuje swoją posiadłość w Bateman`s organizacji: Nationat Trust for Place sof Historic Interest. The Definitive Edition of RK`s Verse opublikowane przez Hodder and Stoughton, niestety nie pełne brak pewnych wierszy które znalazły się w Sussex Edition Umiera Elsie Cambridge, ostatnie z dzieci RK, umiera bezpotomnie przekazując prawa autorskie ojca organizacji (jak to rozrobiła matka) - National Trust.

11 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA Angielskie tytuły książek Rudyarda Kiplinga: w bibliotekach, księgarniach. antykwariatach i u innych sprzedawców książek, itp. Kolumna: 1 - The Library of Congress USA 2 - Biblioteka Jagielońska Kraków 3 - Biblioteka Główna UMK Toruń 4 - Biblioteka Wojewódzka Publiczna w Krakowie 5 - Helveticat Suisse 6 - Deutsche Nationalbibliothek 7 - Library of Oxford University 8 - Barnes & Noble.com 9 - The Library of University of Cambridge 10 - Staatsbibliothek Berlin PK - ZVAB.com 11 - Library of Emorg University 12 - Amazon.com 13 - Toronto Public Library 14 - University of Wisconsin Madison Library 15 - Abebooks 16 - Bibliotheque de L`Universite Laval Quebek Canada 17 Catalogue collectif de France 18 - National Library of Scotland RK = Rudyard Kipling L.p. Tytuł angielski Rok A book of words: 1928 X X X X X X X X 2. A Burgher of the Free 1900 State 3. A call to the nation 1915 X X 4. A choice of Kipling`s 1952 X X X X X X X X X prose 5. A choice of Kipling`s 1941 X X X X X X X X X X X X verse 6. A choise of RK`s Work 1973 X 7. A choise of songs 1925 X X X X X 8. A choise of songs from 1925 X X X X the verse 9. A collection of first ed X of the Works of RK 10. A Collection of His 1956 X Stories and poems 11. A collection of RK`s 2004 X X X X X X X Just so stories 12. A diversity of creatures X 13. A diversity of creatures 1917 X X X X X X X X X X X X X X 14. A diversity of creatures 1919 X 15. A diversity of creatures & Letters of Travels 1925 X

12 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA A fleet in being 1898 X X X X X X X X X X 17. A fleet in being 1899 X 18. A Glossary to 1899 X X Accompany 19. A handbook to the 1914 X X poetry of RK 20. A History of England 1911 X X X X (with CRL Fletcher, verse only) 21. A Kaleidoscope of 1988 X Fairies & Fables 22. A Ken of Kipling: A 1899 X Biografical Sketches 23. A Kipling anthology; 1922 X X X X X X X Prose 24. A Kipling anthology; 1922 X X Verse 25. A Kipling calendar X X X X X X 26. A Kipling note book 1899 X X 27. A Kipling pageant 1935 X X X X X 28. A Kipling Primer 1899 X 29. A Kipling treasury: 1940 X X X X Stories and poems 30. A letter concerning a 1924 X X X proposal to buy the cottage A letter from RK on a X possible source of The tempest 32. A nativity X 33. A naval mutiny X 34. A patrol song X X 35. A pilgrim`s way 1918 X X X 36. A rector`s memory X X 37. A School History of 1911 X X X X England 38. A second Kipling 1940 X Reader 39. A selection of his 1956 X stories and Poems: RK vol A song of the English 1909 X X X X X X X 41. A source book of 1982 X lifeboats Ray Kipling 42. A Summary of the 1930 X X Work of RK 43. A Tour of Inspection 1928 X

13 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA A treasury of short 1957 X X X X stories 45. A diversity of Creatures 1919 X 46. Abaft the funnel 1909 X X X X X X 47. Actions and reactions 1909 X X X X X X X X X X X X 48. Actions et reactions 1911 X X 49. Actions et reactions 1926 X 50. Address by RK at 1931 X banquet of France 51. Advice to The hat X X 52. After: a false start X X 53. All the Mowgli stories 1933 X X X X X X X X X 54. All the Puck Stories 1935 X X X X 55. American Catches 1922 X 56. American notes 1899 X X X X X X X X 57. An Almanac of twelve 1898 X X X X X Sports 58. An English School 1893 X 59. An unrecorded trial X 60. Animal stories from RK 1932 X X X X X X X 61. Animal Tales Book 2005 X 62. Around The World 1926 X X X With Kipling 63. Articles, stories, etc X extracted from gazette 64. As easy as ABC [Part 1905 X X X II] 65. Author`s notes on the 1937 X X names in the Jungle books 66. B.E.L X X 67. Baa, Baa, Black Sheep 1888 X X X 68. Baa, Baa, Black Sheep; 1995 X X X and The gardener 69. Back room Ballads 1899 X 70. Ballad of East and West 1961 X 71. Ballads 1986 X 72. Ballads and Barrackroom 1892 X X X X X X ballads 73. Ballads and other verses 1897 X X X X X 74. Ballads of bitterness X 75. Barrack room ballads & 1898 X X X other poems 76. Barrack room ballads X X X and other poems 77. Barrack room ballads 1896 X X X X X X X X and other verses 78. Barrack-room ballads 1892 X X X X X X X X X X X

14 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA Barrack-room ballads and Departmental ditties 80. Barrack-room ballads 1899 X and ditties 81. Barrack-room ballads 1892 X X X X X X X X X X and other verses 82. Barrack-room ballads 1910 X and other verses 83. Barrack-room ballads 1913 X and other verses 84. Barrack-room ballads 1900 X X and the Gadsbys 85. Barrack-room ballads 1898 X X X and verses 86. Barrack-room ballads. X Selection 87. Barrack-room ballads 1890 X X X X X X 88. Be welcome to our 1900 X hearts tonight 89. Beauty spots 1931 X X 90. Belts X 91. Best fiction of RK 1988 X X 92. Best in Children Books 1959 X 93. Best short stories 1997 X X 94. Beyond the pale X 95. Black Jack 1899 X X X 96. Bonfires on the ice 1933 X X 97. Boots X 98. Boy Stories 1916 X X 99. Brazilian sketches 1940 X X X X X X 100. Bridge builders, [The] 2004 X X X 101. Brugglesmith 1891 X 102. Butterfly that stamped 1947 X X X X X X X [The] 103. California: Living out 1980 X the golden dream 104. Captain courageous X X X X X X X 105. Captain Courageous 1994 X Readalong 106. Captains courageous 1897 X X X X X X X X X 107. Captains courageous 1896 X X X X X X X X and other stories 108. Carminum Librum 1920 X Quintum 109. Catalogue of the work 1930 X of 110. Certain maxims of 1898 X X X Hafiz 111. Charles Dickens: The 1988 X

15 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA 15 Great Authors 112. Chatres windows 1925 X X 113. Child stories 1899 X X X 114. Children`s Map of 1950 X London 115. Cholera Camp in 1896 X MacClure`s 116. Cinderella 1985 X X 117. City of the dreadful X X night 118. Classic Illustrated 83 X The Jungle Book 119. Classic Illustrated No X 143 Kim 120. Classic Illustrated The 1997 X Jungle Book 121. Classic Illustrated: The 1921 X Jungle Book 122. Collah-Wallah and the X X poison stick 123. Collectanea 1898 X 124. Collected dog stories 1934 X X X X X X X 125. Collected stories 1994 X X x X 126. Collected verse 1907 X X X X X X X X 127. Collected verse of RK 1910 X X X X X X X X X 128. Collected Works 1927 X 129. Collected Works X vol Collected Works 28 X vol Collected works of RK 1910 X 132. Collection of Work X vol Collier`s Weekly July X 134. Compact edition of RK 1936 X X 135. Complete barrack-room X ballads 136. Complete Childrens 2005 X X Short Stories 137. Complete Just so stories X X 138. Complete Poems: The 1989 X Defi- native Ed Complete verse [The] X X X 140. Complete verse (Def X ed.) 141. Complete works X 39 [The] 35 vol Correspondence X X X 143. Correspondence. X X

16 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA 16 Selection Crab that played with 1982 X X X X X X X X the sea [The] 145. Cruise of the Cachalot X 146. Cruisers 1899 X X 147. Cuckoo song X 148. Cupid`s Arrows 1880 X 149. Danny Doever [poem] 1900 X 150. Das Dschungelbuch 1898 X 151. Debits and credits 1926 X X X X X X X X X X X X X 152. Definitive edition of RK X verse 153. Departmental ditties 1886 X X 154. Departmental ditties 1916 X 155. Departmental ditties 1927 X 156. Departmental ditties and 1899 X X X X X Ballads and Barrackroom ballads 157. Departmental ditties and 1886 X X X X X X X X other verses 158. Departmental ditties, X and ballads 159. Departmental ditties, 1890 X X X X X Barrack-room ballads and other verses 160. Departmental ditties, X Selections 161. Der Waldgott 1935 X 162. Destroyers at Jutland I. X 163. Disney`s Jungle Book X 164. Disney`s, The jungle 1995 X X X book 165. Disney`s, The jungle 1995 X book: Mowgli Makes a Friend 166. Djungelboken Stokholm 1929 X 167. Doctors: 1908 X X X X X X 168. Dogs in the writing of 1998 X X X RK 169. Early verse by RK 1907 X X X X X X X X East and West 1880 X 171. East of Suez 1931 X X X X X X X 172. Echoes 1884 X X X X 173. Egypt of the Magicians 1913 X 174. Eine seltsame 1899 X Geschichte 175. Elephant`s child X X X X X X

17 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA Elephant`s child and X other Just so stories 177. Empire and the 1905 X century: 178. England and the English X 179. English history X 180. English in England: 1985 X Short Stories by RK 181. Favorite Just so stories X X X X 182. Favourite Mowgli 1992 X X X X stories 183. First Jungle Book 1966 X 184. Five letters from 1956 X Kipling 185. Fleet in being 1898 X 186. Folly Bridge For all we have & are X X 188. For all we have and are 1914 X X 189. Four long short stories X 190. Four stories by RK 1924 X X X 191. France at war 1915 X X X X X X X X 192. France at war, on the X X frontier of civilization 193. France at War: Etc France. X 195. Fringes of the fleet 1915 X X X X X 196. From day to day with 1911 X Kipling 197. From Palm to Pine: RK 1991 X 198. From sea to sea 1899 X X X X X X X X X X X X 199. From sea to sea 1900 X 200. From sea to sea and 1914 X Other Sketches 201. From Tideway to 1892 Tideway 202. Fuzzy Wuzzy X X 203. Giant of Literature 1977 X 204. Glory of the gardeb X 205. Good hunting 1895 X 206. Great British and Irish 1995 X Short Stories 207. Great Illustrated 1990 X Classic: The Jungle Book 208. Great Kipling stories X X 209. Great sea poetry X 210. Great sea poetry X 211. Great-heart 1921 X X 212. Gunda Din, Mandalay X

18 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA 18 [and] Ballad of East and West 213. Gunga Din 1987 X X X X X 214. Gunga Din and other 1992 X ballads 215. Gunga Din and other 1990 X X X X X favorite poems 216. Gypsy trail. Selection X 217. Ham and the porcupine X 218. Haunting of 1998 X X Holmescroft 219. He manner of men X 220. Healing by stars; 1928 X X 221. Heritage X 222. His apologies 1932 X X X X 223. His Majesty the king: 1899 X X X 224. His private honour X 225. History of England 1911 X 226. Honours even 1911 X 227. Horace 1978 X 228. Horizons: for soprano 1998 X 229. House surgeon X 230. How Elephant Got His 1958 X Trunk 231. How fear came: X 232. How Leopard Got His X X Spots and other stories 233. How Shakespeare came 1916 X X X X X to write the Tempest 234. How the alphabet was 1923 X X X X X X made 235. How the animals came X to live with man 236. How the camel got his 1942 X X X X X X X X X X hump 237. How the camel got his 1942 X X X hump. Just so story 238. How the elephant got X his trunk 239. How the first letter was 1987 X X X X X X X written 240. How the leopard got his 1942 X X X X X X X X spots 241. How the leopard got his 1967 X X X X X X spots and other Just so stories 242. How the rhinocentros 1942 X X X X X X got his skin 243. How the rhinocentros X X

19 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA 19 got his wrinkled skin 244. How the whale got his 1983 X X X X X X throst 245. Humorous Tales 1931 X X X X 246. Hymn before action 189- X X X X 247. Hymn of the breaking X strain 248. If 1910 X X X X X X X 249. If and other poems 1965 X 250. If: A Father`s Advice to 2007 X His Son 251. Il mestiere (The trade) X 252. Illustrated Book of K`s 1984 X Educational Stories 253. Illustrated Kipling X 254. Imray came back X X 255. In black and white 1888 X X X X X X X X 256. In black and white and 1899 X other tales 257. In black and white 1930 X 258. In Black And White 2004 X And Under The Deodars 259. In memory of an almost X fatal 260. In the house of Suddhoo X 261. In the interest of the X brethren 262. In the Rukh X 263. In the vernacular: the X X X English in India 264. Independence 1923 X X X X X X X X 265. Independence Rectorial 1924 X X X Address Delivered at St, Andrews 266. Indian Stories Indian tales 1899 X X X X X X 268. Indian Tales III 2001 X 269. Indictment of the X government 270. John Brunner present 1992 X Kipling`s fantasy: Stories 271. John Brunner present X X X X Kipling`s science fiction 272. Jungle book 1894 X X X X X X 273. Jungle book All The 1966 X J.B. Stories 274. Jungle book stories X X 275. Jungle book Tresure 1997 X

20 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Rudyarda KIPLINGA 20 Chest 276. Jungle Book, vpl.vii Jungle book. Rikkitikki-tavi X 278. Jungle book. Selections 1951 X X X 279. Jungle book: Mowgli X 280. Just Not Making 281. Just so song 1947 X 282. Just so Song Book X 283. Just so song book 1903 X X 284. Just so stories X X X X X X X X 285. Just so stories 1902 X X X X X X 286. Just so stories (Peter X Bedrick Books) 287. Just so stories (Philomel X Books) 288. Just so stories for little X X X children. Selections 289. Just so stories series X 290. Just so stories, for little 1902 X X X X X X X X X X X X children 291. Just so stories. Cat that X walked by himself 292. Just so stories. Crabthat X played with the sea 293. Just so stories. How the X rhinoceros got his skin 294. Just so stories. X X Selections 295. Just so story X X 296. Justice X 297. Kaa`s hunting X X X 298. Kesson fro mom 299. Kim X X X X X X X X X X X X X X X 300. Kim 1901 X 301. Kim 1928 X 302. Kim 1936 X 303. Kim 1962 X 304. Kim[and] The Naulahka 1927 X X 305. Kim and Her Crazy 1970 X Ideas 306. Kipling X X X 307. Kipling and his first X X X X X X X X publisher 308. Kipling boy stories X X X 309. Kipling day by day X 310. Kipling in California X X X 311. Kipling index 1914 X 312. Kipling on horses and 1992 X X

PO BIBLIOGRAFII IRLANDZKIEGO AUTORA

PO BIBLIOGRAFII IRLANDZKIEGO AUTORA Jerzy Gronau WĘDRÓWKI PO BIBLIOGRAFII IRLANDZKIEGO AUTORA (Piszącego po angielsku) WILLIAMA BUTLERA YEATS`A 1965 1939 Kraków 2008 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII Williama Butlera YEATS`a - 1 - Jerzy

Bardziej szczegółowo

Jerzy Gronau WĘDRÓWKI PO BIBLIOGRAFII ANGIELSKIEGO AUTORA (POCHODZENIA IRLANDZKIEGO) GEORGE BERNARDA SHAW 26 VII 1856 2 XI 1950

Jerzy Gronau WĘDRÓWKI PO BIBLIOGRAFII ANGIELSKIEGO AUTORA (POCHODZENIA IRLANDZKIEGO) GEORGE BERNARDA SHAW 26 VII 1856 2 XI 1950 Jerzy Gronau WĘDRÓWKI PO BIBLIOGRAFII ANGIELSKIEGO AUTORA (POCHODZENIA IRLANDZKIEGO) GEORGE BERNARDA SHAW 26 VII 1856 2 I 1950 KRAKÓW, 2009 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII - George Bernarda SHAW`

Bardziej szczegółowo

WĘDRÓWKI PO BIBLIOGRAFII

WĘDRÓWKI PO BIBLIOGRAFII Jerzy Gronau WĘDRÓWKI PO BIBLIOGRAFII ANGIELSKIEGO AUTORA POWIEŚCI SENSACYJNO-KRYMINALNYCH EDGARA WALLACE (Richard Horatio) Edgar Wallace (1875-1932) Kraków 2004 1 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji. From the Editors

Od Redakcji. From the Editors WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI POLISH LIBRARY NEW S PUBLISHED BY THE FRIENDS OF THE POLISH LIBRARY IN W ASHINGTON 1503 21ST STREET N.W., WASHINGTON, DC 20036 TEL: (202) 466-2665 www.polishlibrary. org, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Foundation. Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej. The American Center of Polish Culture

Foundation. Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej. The American Center of Polish Culture Fundacja Kościuszkowska Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej Kosciuszko Foundation The American Center of Polish Culture the Założona w 1925 roku Fundacja Kościuszkowska ma na celu pogłębianie więzi między

Bardziej szczegółowo

Warsaw Jewish Film Festival since 2003. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej od roku 2003

Warsaw Jewish Film Festival since 2003. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej od roku 2003 Warsaw Jewish Film Festival since 2003 Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej od roku 2003 Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej od roku 2003 Warsaw Jewish Film Festival since 2003

Bardziej szczegółowo

Forum - October 2011 - Page 2

Forum - October 2011 - Page 2 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216 883 2828 www.polishcenterofcleveland.org October 2011, No.10/112 Październik 2011, Nr 10/112 POLISH-AMERICAN Our President Joseph Fornal honored The Polish-American

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Nowe drogi do innowacji Relevance + Innovation = Impact

Nowe drogi do innowacji Relevance + Innovation = Impact 2013 1/2013 ISSN 0824-6075 Nowe drogi do innowacji Relevance + Innovation = Impact Politechnika Warszawska 26 czerwca 2013 CANADA - EU FREE TRADE AGREEMENT Aula FSNT- NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL Opracowanie: zespół Quendi Language Services, www.quendi.pl, w składzie: Autorki: Klaudyna Hildebrandt, Magdalena Grala Konsultacja metodyczna: Maria Birkenmajer-Hodgart Korekta: Jadwiga Kosmulska, Inga

Bardziej szczegółowo

Joseph F Gomoszynski/Józef Gomoszyński

Joseph F Gomoszynski/Józef Gomoszyński Joseph F Gomoszynski/Józef Gomoszyński Profile supplied by and copyright of Morag T. Fyfe Profil opracowany przez Morag T. Fyfe, chroniony prawami autorskimi Joseph F Gomoszynski c1813-1845 Józef F. Gomoszyński

Bardziej szczegółowo

#49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010

#49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010 c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e / f r e e m a g a z i n e #49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010 Kids Don t Whine It s Dzieci nie marudzą Christmas Time! TEMAT NUMERUCzas na święta! s. 6 Polskie akcenty p. 7

Bardziej szczegółowo

#44. north east. free magazine czasopismo bezpłatne. festival 4-5

#44. north east. free magazine czasopismo bezpłatne. festival 4-5 free magazine czasopismo bezpłatne north east festival 4-5 fot. Robert Wolański #44 Po co mi język polski? 10 What do I need Polish for? 11 Język bez granic: Uwaga! Fałszywy przyjaciel! 16 Language without

Bardziej szczegółowo

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes Aleksander Nowak pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Vassiliya Takeva under the honourable auspices of Ambassador of the Republic of Bulgaria in Poland Vassiliy Takev światowa

Bardziej szczegółowo

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory!

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory! c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #53 / f r e e WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK / SEPEMBER-OCTOBER Paszport, pieniążek, aparat i niewiele więcej! s.6 Wiadomości 2B s.4 Kop do zwyciestwa! s.10 Wieczna młodość

Bardziej szczegółowo

76 th. kosciuszko. foundation. Come Meet Coach K! Annual Dinner & Ball. Last Chance to Buy Tickets to Ball & Take Ad Congratulating the KF.

76 th. kosciuszko. foundation. Come Meet Coach K! Annual Dinner & Ball. Last Chance to Buy Tickets to Ball & Take Ad Congratulating the KF. kosciuszko foundation T h e A m e r i c a n C e n t e r o f P o l i s h C u l t u r e NEWSLETTER Spring 2011 Volume LXI, No. 1 ISSN 1081-2776 Inside... 2 4 6 7 8 The Kosciuszko Foundation Stands Up for

Bardziej szczegółowo

Nowości 2014 LUTY. Literatura piękna. 1. A case of need / Michael Crichton writing as Jeffery Hudson [pseud.].- London : Arrow Books, 1993.

Nowości 2014 LUTY. Literatura piękna. 1. A case of need / Michael Crichton writing as Jeffery Hudson [pseud.].- London : Arrow Books, 1993. Nowości 2014 LUTY Literatura piękna 1. A case of need / Michael Crichton writing as Jeffery Hudson [pseud.].- London : Arrow Books, 1993. Hasła przedmiotowe: Powieść amerykańska - 20 w, Powieść sensacyjna

Bardziej szczegółowo

8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards

8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards 8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz under the honorary patronage

Bardziej szczegółowo

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001 MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Poziom 2 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy Łódź 2011 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 2 wg STANAG 6001 Specyfikacje i egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST NR 1 / NO. 1 PAMIĘĆ ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ REMEMBRANCE AWARENESS RESPONSIBILITY

Bardziej szczegółowo

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 WARSAW SEPTEMBER 19 21, 2013 UP TO 21 1 DOZWOLONE DO 21 Witold Kon Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Wikireader 01 Biograficzny słownik noblistów

Wikireader 01 Biograficzny słownik noblistów Wikireader 01 Biograficzny słownik noblistów Wersja testowa 0.01 - nie do rozpowszechniania wygenerowane automatycznie, nie poprawione bez grafiki, niezłożone 24 czerwca 2005 Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my students

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my students TERAZ POLSKI 3 pismo studium języka i kultury polskiej dla cudzoziemców uam kursy języka polskiego POLSKI W PRAKTYCE wrzesień 2010 Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my

Bardziej szczegółowo

Katalog sztuk. Agencja Dramatu i Teatru

Katalog sztuk. Agencja Dramatu i Teatru Katalog sztuk Agencja Dramatu i Teatru 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186/lok.124 (od ulicy Włodarzewskiej) Tel.: 22/ 822 11 99, fax: 22/ 783 49 65 Mail: agencja@adit.art.pl www.adit.art.pl 1 ADiT, założona

Bardziej szczegółowo

Pan Mercedes Do zobaczenia w niebie

Pan Mercedes Do zobaczenia w niebie 1 O NAS ALBATROS to nazwa rodzinnej grupy wydawniczej, w której skład wchodzą dwa imprinty: Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz s.c. oraz Wydawnictwo Aleksandra i Andrzej Kuryłowicz s.c. W tym roku

Bardziej szczegółowo