46. The Browns (nie mają żadnych) children. 47. I (obejrzałem) all Harry Potter films when I was on holiday. 48. We (odwiedzamy) our friends in

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "46. The Browns (nie mają żadnych) children. 47. I (obejrzałem) all Harry Potter films when I was on holiday. 48. We (odwiedzamy) our friends in"

Transkrypt

1 Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy. 1. (Czy Kasia ma) two sisters? 2. In my town (nie ma) any cinemas. 3. My dog can swim (ale jego) cats hate water. 4. Steven (ogląda telewizję) on Sundays. 5. Lessons at my school finish (o godzinie 14: The police station (jest obok) the bus station. 7. Susan (nie chodzi do) bed before 11 p.m. 8. Tom (potrafi jeździć na rowerze) very well. 9. Is (pokój Jasia) big? 10. (Czy jest muzeum) In your town? 11. We haven t got physics (we wtorek). 12. (O której godzinie) does Susan meet her friends? 13. Is the bag (pod twoim biurkiem)? 14. (Tamte książki) are Paul s. 15. Betty and Kate (nie potrafią malować). 16. Is this dictionary (lepszy od) mine? 17. I m afraid there (nie ma żadnych) hot dogs left. 18. How often (Kasia dzwoni) her grandparents? 19. Today is the first day of winter (pada śnieg). 20. He (jest zawsze głodny) just before lunch. 21. Peter, (dlaczego lubisz) your English teacher? 22. I (nienawidzę gotować). 23. My father (pracuje w ogrodzie) at the moment. 24. People (nie wolno) feed animals in the zoo. 25. The Chinese restaurant (jest mniejsza od) the Italia one. 26. Your dog (nie jest bardziej inteligentny) than my cat. 27. Peter, (ile sera) do we need to make a pizza? 28. You (musisz odrobić zadanie domowe) tonight. 29. (Co ona zazwyczaj) eat for dinner? 30. We (nie uczymy się) English right now. 31. You (nie byłeś w domu) yesterday at 5 o clock. 32. They (grają) football tomorrow the match starts at We (kupiłyśmy trzy sukienki) for mum yesterday. 34. (Co Kasia zamierza) do now? 35. Betty is angry (ponieważ jej chłopak) didn t buy her a birthday prezent. 36. My brother learnt to ski (dwa lata temu). 37. We (nie zamierzamy) do any housework today. 38. (Czy były jakieś) CDs on his desk? 39. (Czy jedziesz) to Spain for you summer holidays? 40. (Czy skończyłeś) your Geography project yesterday? 41. (Nie zostaję) at home this evening. 42. Betty was sick on Sunday and she (nie zjadła) anything. 43. Paul (znalazł 10 dolarów) on his way home yesterday. 44. Do you prefer to play basketball (czy) volleyball? 45. There are no buses so we re going to travel (pociągiem).

2 46. The Browns (nie mają żadnych) children. 47. I (obejrzałem) all Harry Potter films when I was on holiday. 48. We (odwiedzamy) our friends in London this week. 49. Please, wait for (mnie przed) the library. 50. (Czy czytasz) many books in your free time? 51. (Gdzie znalazłeś) my car keys? 52. (Nie pływam) in the sea now because it s too cold. 53. (Czy pies Piotra) in the garden now? 54. (Nie było) any milk at the supermarket last night. 55. (Zamierzam oglądać) cartoons all weekend! 56. (Musimy pisać czarnym piórem) during the exams. 57. (Czy są jakieś sklepy) near your house? 58. Please, hurry up we (nie mamy dużo czasu). 59. My parents (często karmią) my fish. 60. (Kiedy kupiłeś) this computer game? 61. (Jak często twoi rodzice) drive you to school? 62. Peter (może słuchać muzyki) on his mobile. 63. (Wypiłam) two cans of lemonade because I was thirsty. 64. In my opinion, Polish food (jest lepsze od) Chinese one. 65. Susan (pomaga swojej matce) make a cake tomorrow. 66. (Ile lat ma) your cousin Peter? 67. (Czy twój tata pracuje) in a restaurant? 68. Betty usually meets Her friends on Saturday but today (odrabia pracę domową). 69. Where (oni się urodzili)? 70. Susan (wysłała sto wiadomości tekstowych) to her friends yesterday. 71. What (robią twoi bracia) right now? 72. People didn t use mobiles (pięćdziesiąt lat temu). 73. (Czy jest) a black pen on the table? 74. Tom (zawsze jest w szkole) on Monday mornings. 75. (Nie miałem) any pets when I was a child. 76. Paul (mieszkał we Wloszech) between 2000 and My family moved to this city (w XX wieku). 78. Susan (nie rozmawia przez telefon) now. 79. My brother enjoys (urządzać prywatki). 80. (Jak często) do you play basketball? 81. My room in our old house (był mniejszy od) my new bedroom. 82. (Co powinienem zrobić) in this situation? 83. (Co robiłeś) this time yesterday? 84. On Saturday afternoon, my father and I (jedziemy na) a concert in Paris. 85. (Ile kosztuje) this leather bag? 86. Kate (nie uczyła się do egzaminu) when we visited her last night. 87. Go straight on, then (skręć w lewo) and the cinema will be on your right. 88. (Kto jest najlepszym) footballer in Poland? 89. My mum says that we (musimy wstać) at 6 o clock tomorrow.

3 90. (Co zamierzasz kupić) at the new shopping centre? 91. (Nie wolno jeść) in the library! 92. When we finally arrived, all the guests (tańczyli). 93. Kate (powinna pójść spać) now because she is very tired. 94. Sorry, I didn t remember (wyłączyć) the TV before I went to sleep. 95. I think that Geography (jest najciekawszym przedmiotem) at school. 96. (Mam wszystko) what I need and I can go on holiday now. 97. Peter is in London, but he (nie zwiedził) the Tower of London yet. 98. Don t worry, (nie ma dużo wody) on the floor. 99. You look hot. (Otworzę) the window, OK? 100. (Jeśli będzie ładna pogoda) tomorrow, we will go for a long walk I haven t got (żadnej pracy domowej) today! 102. (Co kupisz) if you save some money? 103. I m sure he (będzie bogaty i sławny) one day My brother can t walk now because he (złamał nogę) (Ilu ludzi) are there at the bus stop? 106. Susan (nie zaprosi cię na imprezę) if you forget her birthday Our P.E. teacher is very strict that s why (nikt go nie lubi) (Czy ty kiedykolwiek podróżowałeś) by plane? 109. We prepared (kilka kanapek) and a vegetable salad for lunch I think that (ludzie będą żyli) on the Moon in the future The teacher (pisał na tablicy) when Betty asked a question My parents (lubią pływać w morzu) when we are on holidays If you want, (możesz zaprosić kilkoro) friends (Zamierzam posprzątać) my room tomorrow To get to the palace, you must (iść wzdłuż tej ulicy) for about half an hour (Czy ludzie będą mieć) big cars in the future? 117. My father (nie zrobił żadnych) photos with his new camera yet Sue, you (nie powinnaś jeździć do szkoły na rowerze) in winter Paul and Peter (grają w hokej na lodzie) with their friends tonight (Czy mieszkałeś) in Paris before 2010? 121. This summer (państwo Smith jadą) on holiday with their neighbours.

4 122. What were you doing (kiedy zadzwoniłem do ciebie) yesterday? 123. Susan s hair (są dłuższe od włosów Betty) My parents (pobrali się) twenty years ago (Jeśli znajdę) an interesting book, I will buy it My brother (jest zwykle zmęczony) after ju-jitsu practice (Nie ma żadnych) good programmes on TV tonight (Dlaczego słuchasz) this song? You don t like heavy metal, do you? 129. My parents tell me (mówić prawdę) in every situation (Czy ty kiedykolwiek jadłeś) snails? 131. What do you think, (czy ludzie będą) happier in the future? 132. Tom opened the door but (nie zobaczył nikogo) there Tom s hair is very long. (Powinien pójść) to a hairdresser (Nie ma dużo pieniędzy) in the safe The Simpsons are one of (najsłynniejszych rodzin w telewizji) You can ask me if (masz jakieś) questions Yesterday Eve (posprzątała swój pokój) and put your DVDs on the shelf My father (jest wyższy od) my mother When I saw Monica, she (przechodziła) the street Our sportsmen (często wygrywają) medals at the Olympic Games Our English teacher (zamierza zorganizować) a poetry competition (Nigdy nie spotkałem) such a famous writer before Eve (umie grać na pianinie) very well No, (nie uczyłem się) yesterday afternoon (Bob płacze) because he is hungry (Czy ty kiedykolwiek spałeś) in a tent? 147. After (wstałem), I had my breakfast I can hear that (ktoś spiewa) Before the ambulance arrived, (dwoje ludzi zmarło) The article (nie został skończony) yet This film (nie był wystarczająco interesujący) for me to watch (Jestem dumna z) my sister. She s won the swimming competition (Czy otrzymałeś) my message yesterday? 154. She loves you, (nieprawdaż)? 155. When (zwykle chodzisz) to the cinema? 156. I m inteligent, (nieprawdaż)? 157. My jeans (są modniejsze od twoich) (Co się wydarzyło) while you were having a bath?

5 159. (Nie mogę sobie pozwolić na) a new laptop now (Nie mam wystarczająco czasu) to hale lunch with you (Czy Tom pracował) yesterday at 7? 162. This is (największa biblioteka) in the city (Nie złość się na mnie) - I didn t mean to do it Lionel has spent (dużo pieniędzy) on Christmas presents for his family The garden in front of this house (jest całkiem duży) (Co byś zrobił gdyby) you found a wallet in the street? 167. Sweets (nie są sprzedawane) at my school My elder brother (woli jeść) Italian ford The best song in the competition (została napisana) by Tom (Jaka jest) your bedroom like? 171. (Jestem zmęczony siedzeniem) at my desk and studying The proces (właśnie się zmieniły) and everything is very expensive now Who (był wysłany ten list) by? 174. Eve (może być zbyt zajęta) to wrap all the presents You will feel sick unless (nie będziesz jadł) any vegetables When Peter woke up, (usłyszał coś) strange All my friends (mają nadzieję na) good weather on Saturday. They are going for a picnic (Od kiedy) have you had this computer? 179. He is (zbyt nieśmiały) to pick her up (Jak długo) have you lived in Jaworzno? 181. We have sold our house and now (mieszkamy) with my grandparents (Czy napisałeś) the report last week? 183. Tom (musi karmić) his cat twice a day (On jest zbyt wolny, aby wygrać) the race (Prawdopodobnie będę pracował) in the USA in twenty years A lot of money (jest wydawane) on soft drinks every day They have had their car (od trzech lat) (Gdybym był drzewem), I would have leaves Last night Tom asked me if (kocham go) My mother told me (abym nie kłamał) Mum, (czy muszę) come back home before 10 p.m.? 192. (Czy boisz się) spiders and bats? 193. I told her that (nie skończyłem) reading that book till then The papers (są drukowane) now We haven t seen you (od Świąt Bożego Narodzenia).

6 196. Peter, Paul and Tom often (pomagają sobie wzajemnie) Mum, John (zawsze ciągnie mnie za włosy) - I can t stand it Peter and Paul (rozmawiają ze sobą) right now I preser honey (od dżemu) I go to the vet with my dog (raz w roku).

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum Egzemplarz pokazowy Nie do sprzedaży Exam Repetytorium do gimnazjum rek Tkacz Dorota Ostaszewska Ksymena Klemińska Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny Instrukcja dla ucznia Przystępujesz do rozwiązywania zadań szkolnego

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 Kod ucznia Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 ZADANIE Wyszczególnienie A B C D E F G Razem Maksymalna liczba punktów 10 10

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz sprawdzianu zawiera

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 6 zadao) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A7P-052 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkusz I dla osób niesłyszących Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy KLASA CZWARTA TEST 1 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots money cat very boy Sunday no house their scared happy In a land far, far away, an old man and his three sons live in a little.

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI SOS. Pomoc w gramatyce dla klas 4-6 Opracowała mgr Izabela Krotowska

ANGIELSKI SOS. Pomoc w gramatyce dla klas 4-6 Opracowała mgr Izabela Krotowska ANGIELSKI SOS Pomoc w gramatyce dla klas 4-6 Opracowała mgr Izabela Krotowska 1 Spis Treści 1. Czasy gramatyczne- wstęp. 2. Czas Simple Present. 3. Czas Present Continuous. 4. Czas Past Simple. 5. Future

Bardziej szczegółowo

Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim.

Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim. WORDBUILDER Lesson 1 Appearance: What do you look like? Debbie: Val: Robert: Leanne: Jide: Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim.

Bardziej szczegółowo

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA Czynności wykonywane w chwili gdy o nich mówimy TERAZ (NOW, AT THE MOMENT) My mum is cooking dinner for us now. (Ona teraz gotuje) This plane is

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MJA 2015 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 20 listopada 2012 r. 90 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

Przykłady zadań Rozmowy sterowane Zapoznaj się z opisem sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról

Przykłady zadań Rozmowy sterowane Zapoznaj się z opisem sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról Przykłady zadań Rozmowy sterowane Zapoznaj się z opisem sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról I. Uzyskiwanie, udzielanie informacji 21. Przyjechałeś/-aś na letni kurs językowy do Londynu.

Bardziej szczegółowo