...with LCCI. International Qualifications

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "...with LCCI. International Qualifications"

Transkrypt

1 ...with LCCI International Qualifications N To vi En w

2 Nowości w ofercie LCCI International Qualifications na rok 2010/11 Egzaminy i kwalifikacje LCCI IQ w Polsce. Światowe serie egzaminacyjne Światowe serie egzaminacyjne odbywają się w kwietniu, czerwcu i w listopadzie. Harmonogram podajemy na stronie 19. W światowych seriach egzaminacyjnych dostępne są obecnie 23 egzaminy London Chamber of Commerce Industry International Qualifications. Lista egzaminów dostępnych w seriach światowych: 1 Book-keeping 1 English for Business 2 Business Statistics 2 Business Calculations 2 Book-keeping and Accounts 2 Marketing 2 English for Business 2 Text Production 2 Business Administration 3 Advertising 3 Business Statistics 3 Advanced Business Calculations 3 Accounting 3 Cost Accounting 3 Management Accounting 3 Marketing 3 Public Relations 3 Selling and Sales Management 3 Text Production 3 English for Business 3 Business Practice 3 Business Administration 3 Accounting (IAS) Terminy zgłaszania kandydatów na egzaminy w seriach dla Centrów Egzaminacyjnych: 11 lutego 2011 na serię kwietniową 8 kwietnia 2011 na serię czerwcową 16 września 2011 na serię listopadową 2

3 Nowość 2010 Na żądanie / Obecnie w ofercie LCCI IQ wyróżniamy: Wszystkie egzaminy i kwalifikacje LCCI IQ w Polsce są dostępne w trybie na żądanie / On Demand. Award, Certificate oraz Kwalifikacje z Dyplomem: Diploma Qualifications Specialised Diplomas, Group Diplomas, Diplomas. Wprowadzenie wszystkich egzaminów i kwalifikacji LCCI IQ w trybie wpłynie na poszerzenie oferty przez Akredytowane Centra Egzaminacyjne z jednej strony, a z drugiej strony pozwoli Kandydatom elastycznie dostosować termin przystąpienia do egzaminu czy kwalifikacji do własnych potrzeb. Award odnosi się do krótkiego kursu, składającego się z nie więcej niż 120 godzin lekcyjnych Certificate oznacza, że kandydat odbył kurs dłuższy niż 130 godzin Diploma oznacza 360 lub więcej godzin dydaktycznych LCCI IQ. Innowacyjne certyfikaty i kwalifikacje na rynku polskim Aby uzyskać certyfikaty LCCI IQ potwierdzające specjalistyczne kwalifikacje zawodowe należy podejść i zdać egzaminy w liczbie przedmiotów podanych w danej kwalifikacji jak i zmieścić się w określonych ramach czasowych. Szczegóły podajemy na stronie W Polsce coraz większą popularnością cieszą się certyfikaty potwierdzające specjalistyczne kwalifikacje zawodowe. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom dynamicznego rynku pracy i spełniamy oczekiwania instytucji państwowych i prywatnych, firm szkoleniowych, studentów, obecnych i przyszłych managerów oraz wszystkich osób chcących potwierdzić własne kompetencje zawodowe. Nowe rozróżnienia Kwalifikacji, Certyfikatów i Dyplomów LCCI IQ. W roku 2010/2011 Kapituła LCCI IQ rozszerzyła ofertę certyfikacji potwierdzającej kwalifikacje biznesowe w j. angielskim i wprowadziła nowe egzaminy i nową strukturę ich oznaczania. Czasami drobne różnice znaczeniowe w nazwie egzaminu czy kwalifikacji mogą zaważyć na potwierdzeniu umiejętności kandydata. Jednym z czynników wprowadzających dyferencjację postrzegania i użyteczności danego egzaminu jest jego nazwa związana z długością kursu i ilością zalecanych godzin dydaktycznych. 3

4 Struktura Specjalistycznych Kwalifikacji z Dyplomem LCCI/ Diploma Qualifications Marketing 3 Specialised Diplomas Executive Secretary s Diploma 4 Group Diplomas Group Diplomas Diplomas. Dyplomy grupowe kładą większy nacisk na tematy zawodowe. Dostępne na poziomie 3. Liczba przedmiotów: 3 (1 obowiązkowy oraz 2 dodatkowe przedmioty do wyboru) Ramy czasowe: 3 miesiące Business Studies 3 Rozróżnienie pomiędzy dyplomami specjalistycznymi, dyplomami zbiorczymi i dyplomami. Kwalifikacje z Dyplomem LCCI IQ prowadzone są na poziomie 1 4 oferując największy stopień elastyczności pod względem poziomu kwalifikacji. Group Accounting 3 Group Cost Accounting 3 Diplomas, Group Diplomas i Specialised Diplomas Group Management Accounting 3 Diplomas. Group Business and Industrial Administration 3 Dyplomy obejmują szeroki zakres tematyki zawodowej i ogólnej. Dostępne na poziomach 1 4. Liczba przedmiotów: ze względu na fakt, że są dostępne na różnych poziomach, liczba kwalifikacji zarówno obowiązkowych jak i fakultatywnych może się różnić. Prosimy zapoznać się ze specyfikacją dla poszczególnych Dyplomów. Ramy czasowe: 24 miesiące Group Marketing 3 Group Principles and Practice of Management 3 Group Public Relations 3 Foundations of Business Group Selling and Sales Management 3 Diplomas in Administration 1 Group Advertising 3 Travel and Tourism 1 Specialised Diplomas Business Studies 1 Dyplomy specjalistyczne kładą nacisk na osiągnięcia i rozwój zawodowy. Dostępne na poziomie 3. Liczba przedmiotów: 4 (3 obowiązkowe i 1 dodatkowy przedmiot fakultatywny) Ramy czasowe: 6 miesięcy Computerised Accounting 1 Book-keeping and Accounts 2 Marketing 2 Specialised Accounting and Finance 3 Business Administration 2 Secretarial Administration 2 Specialised Managerial Accounting 3 Private Secretary s Diploma 3 Specialised Cost Accounting 3 Business Administration 3 Computerised Accounting 3 Specialised Business Management & Accounting 3 Managerial Principles 3 4

5 Rozpoznawalność Certyfikatów LCCI IQ na świecie Ministerstwa, Służba Cywilna, Urzędy England/ Anglia/ Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual)/www.ofqual. gov.uk Kwalifikacje LCCI: Book-keeping, Accounting, Kwalifikacje Językowe oraz z dziedziny Marketingu są akredytowane przez angielski organ regulujący egzaminy. Certyfikaty London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications potwierdzają kompetencje i kwalifikacje w ponad 120 krajach na całym świecie i są rozpoznawalne w poniższych Instytucjach na całym świecie. Antigua/ Barbuda Ministry of Education/ Ministerstwo Edukacji Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) Organizacja nadzorującą rekrutację studentów na uniwersytety w Wielkiej Brytanii honoruje w procesie przyjmowania kandydatów na brytyjskie uczelnie Certyfikaty LCCI Accounting oraz Accounting (IAS) na poziomie 3. Barbados/ Ministry of Education/ Ministerstwo Edukacji Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. e-skills UK/ Organizacja not-for-profit wspierająca Brytyjski Sektor ds. Biznesu i Technologii Informatycznych Egzaminy LCCI Practical ICT Skills na poziomach 1-3 zostały zatwierdzone przez standardy wyznaczone przez organizację e-skills UK w programie przeznaczonym dla użytkowników technologii informatycznych. Brunei/ Ministry of Education/ Ministerstwo Edukacji Kwalifikacje LCCI na poziomie 3 są formalnym odpowiednikiem brytyjskiego egzaminu dojrzałości A-levels. Cameroon/ Kamerun/ General Certificate of Education Board (GCE Board) Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. UK Border Agency/ Brytyjska Służba Graniczna Egzamin ELSA oraz wybrane poziomy kwalifikacjienglish for Business (EfB) Preliminary 2, 3 i 4 oraz JETSET 2, 5 i 6 spełniają wymogi w zakresie znajomości języka angielskiego odpowiadające poziomom Tier 1 i Tier 2 w systemie punktowym Agencji. China/ Chiny/ National Education Examination Authority (NEEA) Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. Germany/ Niemcy/ The Ministry of Employment/ Federalne Ministerstwo Pracy/ Agencja ds. zatrudnienia ( Arbeitsagentur ) Programy przekwalifikowania osób bezrobotnych finansowane przez Federalne Ministerstwo Pracy muszą kończyć się egzaminem LCCI. Cyprus/ Cypr/ Cypriot Civil Service/ Cypryjski Urząd Służby Cywilnej Egzaminy LCCI: Book-keeping na poziomie 1 oraz Book-keeping and Accounts na poziomie 2, Accounting na poziomie 3, Financial Accounting and Financial Accounting (IAS) na poziomie 4 oraz Certyfikaty umiejętności sekretarskich są wymagane w procesie zatrudnienia w Cypryjskich Służbach Cywilnych. Pozytywne wyniki z egzaminu ELSA również uznaje się na Cyprze jako wystarczający dowód znajomości języka angielskiego. Regional Education Senates/ Regionalne Senaty ds. Edukacji Egzaminy LCCI stanowią obowiązkowy element kursów zatwierdzonych przez Regionalne Senaty ds. Edukacji. Dutch Antilles/ Antyle Holenderskie/ Ministry of Education/ Ministerstwo Edukacji Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. Greece Hellenic Republic/ Grecja/ Hellenic Republic Personnel Selection Supreme Council ASEP Certyfikaty JETSET posiadają akredytację instytucji nadzorującej rekrutację pracowników sektora publicznego w Grecji jako element oceny umiejętności językowych kadry. 5

6 Guyana/ Gujana/ Ministry of Education/ Ministerstwo Edukacji Certyfikaty LCCI na poziomie 2 są uznawane za równoważne małej maturze w Wielkiej Brytanii (GCSE). Certyfikaty LCCI na poziomie 3 są natomiast przyjętymi odpowiednikami brytyjskiego egzaminu dojrzałości (A-levels). Kenya/ Kenia/ Kenyan National Examinations Council / Kenijska Narodowa Rada Egzaminacyjna Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej bądź zawodowej. Malawi National/ Republika Malawi/ Malawi National Examinations Board / Narodowa Rada Egzaminacyjna Malawi Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. Hong Kong/ Hong Kong Workplace English Benchmark Akredytacja dla egzaminów językowych oceniających poziom biegłości w języku angielskim w środowisku pracy, zgodnie z miejscowym kryterium oceny kompetencji językowych Hong Kong Workplace English Benchmark (HKWEB) możliwe dofinansowanie egzaminów na odpowiednim poziomie. Malaysia/ Malezja/ Ministry of Education/ Ministerstwo Edukacji Egzaminy LCCI IQ spełniają wymagania dla egza minu Sijil Pelajaran Malaysian Principles of Accounting. Maldives/ Malediwy/ Ministry of Education/ Ministerstwo Edukacji Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. Hungary/ Węgry/ Nyelvvizsgaztatasi Akkreditacios Kozpont (NYAK) NYAK (rządowy organ regulacyjny na Węgrzech) przyznał swoją oficjalną akredytację dla egzaminu LCCI English for Business. Studenci uniwersytetów i uczelni wyższych muszą zdać akredytowany egzamin z języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym, aby ukończyć studia i uzyskać stopień naukowy. Malta/ Civil Service/ Urząd Służby Cywilnej Certyfikaty LCCI potwierdzające umiejętności sekretarskie, takie jak Text Production, są honorowane w procesie zatrudnienia w służbie cywilnej. Mauritius/ Mauritius Examinations Syndicate Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. Ireland/ Irlandia/ Training and EmploymentAuthority (FAS) / Organ ds. szkoleń i zatrudnienia Programy nauczania (także przygotowujące do egzaminów LCCI) są uprawnione do finansowania w ramach Programu Rozwoju Kompetencji Competency Development Programme (CDP). National Qualifications Authority of Ireland (NQAI) Kwalifikacje LCCI zostały dostosowane irlandzkich Ram Kwalifikacji przez NQAI. Poland/ Polska/ Urząd Służby Cywilnej Egzamin English for Business na poziomie 2 stanowi punkt odniesienia dla minimalnego poziomu znajomości języka angielskiego uwzględnianego w procesie zatrudnienia przyszłych pracowników sektora publicznego. Sierra Leone West African Examinations Council/ Zachodnioafrykańska Rada Egzaminacyjna Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. do Italy/ Włochy/ Ministry of Health (ECM)/ Ministerstwo Zdrowia Kursy zakończone egzaminem ELSA lub English for Business stanowią istotny punkt w karierze zawodowej włoskich lekarzy. Singapore/ Singapur/ Skills Development Fund/ Fundusz Rozwoju Umiejętności Możliwe dofinansowania kursów kończących się egzaminem LCCI. Ministerstwo Edukacji Certyfikaty nauczycielskie LCCI IQ są honorowane ministerialnie jako ważny atrybut w procesie selekcji nauczycieli do nauczania w instytucjach publicznych. South Africa/ Republika Południowej Afryki/ The South African Qualifications (SAQA) Certyfikaty LCCI IQ uznane zostały za równoważne do ram kwalifikacji Organizacji The South African Qualifications. 6

7 Szkoły wyższe Spain/ Hiszpania/ Ministry of Education of Madrid/ Ministerstwo Edukacji w Madrycie Szkoły średnie/licea w regionie Madrytu korzystają z egzaminów English for Business w programach nauczania na profilach handlowych i ekonomicznych. Poniżej znajdą Państwo instytucje na całym świecie, które uznają Certyfikaty LCCI IQ. England Anglia Ruskin University Aston Business School Brunel University Coventry Business School De Montfort University (Leicester) Durham Business School Kingston University Leeds Metropolitan University London South Bank University Manchester Metropolitan University Northampton University College Open University Oxford Brookes University St Mary s College University of Aberdeen University of Bath University of Bournemouth University of Bradford University of Brighton University of Bristol University of Central England (Birmingham) University of Central Lancashire (Preston) University of Durham University of East Anglia University of East London University of Exeter University of Greenwich University of Hertfordshire University of Huddersfi eld University of Hull University of Kent at Canterbury University of Lancaster University of Leicester University of Lincoln University of Liverpool University of London (Kings College) University of London (Queen Mary) University of London (University College) University of Loughborough University of Luton University of Manchester University of Middlesex University of Newcastle University of Northumbria University of Plymouth University of Portsmouth University of Reading University of Salford University of Sheffield St Kitts & Nevis/ Federacja Saint Kitts i Nevis/ Ministry of Education/ Ministerstwo Edukacji Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. Trinidad & Tobago/ Trynidad i Tobago/ Accreditation Council of Trinidad &Tobago/ Rada Akredytacyjna Trynidadu i Tobago Accreditation Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. 7

8 New Zealand Auckland University of Technology Lincoln University Massey University University of Auckland University of Canterbury University of Otago University ofwaikato Victoria University University of Staffordshire University of Sunderland University of Surrey University of Sussex University ofwarwick University ofwest of England (Bristol) University ofwolverhampton Westminster University Scotland Heriot-Watt University Robert Gordon University (Aberdeen) University of Aberdeen University of Abertay (Dundee) University of Dundee University of Edinburgh University of Glasgow University of Paisley University of St Andrew s University of Stirling University of Strathclyde Wales University University University University University of of of of of Italy Cagliari Castellanza Cosenza degli Studi - Bologna degli Studi - Brescia della Calabria - Facolta di Ingegneria di Bari - Facolta di Economia di Genova di Messina di Padova di Perugia - Facolta di Ingegneria di Roma Tor Vergata di RomaTRE di Udine - Facolta di Economia di Verona- Facolta di Economia Ferrara Lecce Palermo Parma Potenza Reggio Calabria Salerno Terni Torino Trento Treviso Udine Varese Venezia Glamorgan Wales (Aberystwyth) Wales (Bangor) Wales (Lampeter) Wales (Swansea) Australia Bond University Chisholme Institute of Technical and Further Education Deakin University Edith Cowan University La Trobe University RMIT University Swinburne University TAFE, New SouthWales The Australian National University University of Adelaide University of Ballarat University of Melbourne University of New England University of Newcastle University of South Australia University of Southern Queensland University of Sydney University of Tasmania University of Technology, Sydney Victoria University Western Australia Poland Akademia Finansów w Warszawie Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Morska w Szczecinie Akademia Polonijna w Częstochowie Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 8

9 South Africa University of Johannesburg Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości w Sopocie Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach Katolicki Uniwersytet Lubelski Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Polish Open University Wyższa Szkoła Zarządzania Politechnika Lubelska Politechnika Łódzka Politechnika Poznańska Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Uniwersytet Ekonomiczny w Jeleniej Górze Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet im. Marie- Curie Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Śląski w Katowicach Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w RzeszowiePrzemyślu Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Jańskiego w Łomży Italy Cagliari Castellanza Cosenza degli Studi Bologna degli Studi Brescia della Calabria Facolta di Ingegneria di Bari Facolta di Economia di Genova di Messina di Padova di Perugia Facolta di Ingegneria di Roma Tor Vergata di RomaTRE di Udine Facolta di Economia di Verona Facolta di Economia Ferrara Lecce Palermo Parma Potenza Reggio Calabria Salerno Terni Torino Trento Treviso Udine Varese Venezia Cyprus Univeristy of Nicosia Lebanon Arts, Sciences and Technolgy University Singapore Management Development Institute Singapore Institute of Management 9

10 Organizacje i stowarzyszenia międzynarodowe. Rozpoznawalność Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)/ Stowarzyszenie Licencjonowanych Biegłych Księgowych Właścicielom certyfikatów LCCI IQ na poziomach 3 i 4 z jednego przedmiotu w odpowiednim obszarze tematycznym, przysługują zwolnienia z jednego lub kilku modułów (T1, T2, T3, T4 i T6) egzaminu na Certyfikowanego Technika Rachunkowości w systemie Certified Accounting Technician Scheme. Dodatkowo, właściciele zarówno Certyfikatu LCCI Accounting na poziomie 3 lub 4 (Rachunkowość), jak i certyfikatu z Financial Accounting (Rachunkowość Finansowa) na poziomie 4 (w tym wersji IAS), będą zwolnieni z testu Paper F1 kwalifikacji zawodowej ACCA Professional. Chartered Institute of Marketing (CIM) / Koncesjonowany Instytut Marketingu Kwalifikacją LCCI IQ Marketing na poziomie 3 można posłużyć się w celu przystąpienia do CIM Professional Certificate Course. Informatics / NCC Education Services / Informatyka / Usługi Edukacyjne NCC Właściciele certyfikatów LCCI IQ Accounting, Cost Accounting, Management Accounting oraz Principles and Practice of Management na poziomach od 2 do 4 zostaną zwolnieni z odpowiednich modułów kwalifikacji dyplomowych Informatics Diploma lub Advanced Accounting, akredytowanych przez NCC Education Services. Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)/ Koncesjonowany Instytut Księgowych Zarządu Właściciele różnych certyfikatów LCCI IQ na poziomach 3 i 4 mogą być zwolnieni z egzaminów z podobnych tematów w systemie CIMA. Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)/ Koncesjonowany Instytut Rozwoju Kadr Instytut oferuje zwolnienia dla właścicieli certyfikatów LCCI IQ z podobnych przedmiotów i z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym. Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) / Koncesjonowany Instytut ds. Zakupów i Zaopatrzenia Certyfikaty LCCI na poziomie 3 gwarantują zwolnienie z podobnych przedmiotów w zakresie Certyfikatu CIPS (CIPS Certificate) lub Advanced Certificate in Purchasing Supply. Chartered Institute of Public Relations (CIPR) Koncesjonowany Instytut Public Relations Właściciele certyfikatów LCCI IQ na poziomie 3 oraz 2-letnim odpowiednim doświadczeniem zawodowym w zakresie Public Relations przysługuje możliwość bezpośredniego przystąpienia do dyplomu IPR (IPR Diploma). 10

11 Porównanie egzaminów LCCI IQ English Language Comparisons and Equivalences English Language Comparisons and Equivalences Porównanie egzaminów General English General English Qualifi cations and Proficiency Tests General English Qualifications and Proficiency Tests CEF LCCI INTERNATIONAL QUALIFICATIONS CAMBRIDGE CEF LCCI INTERNATIONAL QUALIFICATIONS CAMBRIDGE Common European Framework Common European Framework C2 Mastery C2 Mastery ective Operational ective Proficiency Operational Proficiency B2 Vantage ELSA Score ELSA Score JETSET ELSA Description UCLES IELTS ELSA Description UCLES DIPL IELTS DIPL CPE CPE JETSET 7 (New Sept 2010) 7 (New Sept 2010) B2 Vantage 5 B1 Threshold 4 B1 Threshold 4 A2 Waystage 3 A2 Waystage A1 Breakthrough 3 2 A1 Breakthrough Superior CAE Superior Advanced High CAE Advanced Advanced High High FCE Advanced High Intermediate High FCE Intermediate Intermediate High Mid PET Intermediate Low Mid Intermediate Intermediate Low Novice High Novice High PET KET/ YLE KET/ Flyers YLE YLE Flyers Movers YLE Movers ETS PTE ETS PTE TOEFL PBT TOEFL PBT ANGLIA EXAMINATIONS / ANGLIA ASCENTIS EXAMINATIONS / ASCENTIS Anglia General TOEFL CBT General Academic TOEFL CBT General Academic English Examinations Anglia General English Examinations Masters Masters AcCEPT/Proficiency AcCEPT/Proficiency Advanced Advanced Intermediate Intermediate Pre-Intermediate Pre-Intermediate Elementary 1 A Elementary Preliminary A Preliminary < < Business English Qualifications and Proficiency Tests Porównanie egzaminów Business English Business English Qualifications and Proficiency Tests CEF LCCI INTERNATIONAL QUALIFICATIONS CAMBRIDGE ETS ANGLIA EXAMINATIONS / ASCENTIS CEF Common LCCI INTERNATIONAL QUALIFICATIONS CAMBRIDGE ETS ANGLIA EXAMINATIONS / ASCENTIS European Common Framework European Framework C2 Mastery C2 Mastery ective Operational ective Proficiency Operational Proficiency B2 Vantage B2 Vantage B1 Threshold B1 Threshold English for Business English for Business 4 Distinction 4 Credit 4 Distinction 44Credit 3 Distinction 4 3 Credit 3 Distinction 3 3 Credit 2 Distinction 23Credit 2 Distinction 22Credit 1 Distinction 2 1 Distinction 1 Credit 1 1Credit Preliminary Distinction 1 A2 Waystage Preliminary Credit Preliminary Distinction A1 Breakthrough Preliminary Preliminary Credit A1 Breakthrough Preliminary Recognised by UCAS for University Entry A2 Waystage SEFIC SEFIC 4 Distinction 4 Credit 4 Distinction 44Credit 3 Distinction 4 3 Credit 3 Distinction 3 3 Credit 2 Distinction 23Credit 2 Distinction 22Credit 1 Distinction 2 1 Distinction 1 Credit 1 1Credit Preliminary Distinction 1 Preliminary Credit Distinction Preliminary Preliminary Preliminary Credit Preliminary English for Tourism English for Tourism 2 Distinction 2 2 Credit Distinction 2 Credit 2 1 Distinction 12Credit 1 Distinction 1 Credit 1 1 BULATS BEC TOEIC BULATS BEC TOEIC BEC BEC BEC BEC BEC BEC The Anglia International Business English Examinations The Anglia International Business English Examinations Proficiency in Business English Proficiency in Business English Anglia Advanced Business English Anglia Advanced Business English Anglia Intermediate Business English Anglia Intermediate Business English Anglia Practical Business English Anglia Practical Business English English for Business (EFB) - pass at 3 Recognised by UCAS for University Entry Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) - pass at 3 English for Business (EFB) - pass at 3 English Language Skills Assessment (ELSA) Reading and Listening. Test score of 383/500 Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) - pass at 3 JETSET LEVEL 4 English Language Skills Assessment (ELSA) Reading and Listening. Test score of 383/500 JETSET LEVEL 4,5 JETSET LEVEL 4 JETSET LEVEL 4,5 JETSET LEVEL 4,5 LEVEL 4,5 UK JETSET Border Agency - Points Based System UK Border Agency - Points Based Systemby the UK Border Agency for Tier 1 and Tier 2 of the Points Based System LCCI Language Qualifi cations approved Tier 1 Language QualificationsEn glish for Bby usthe inesuk s - LBorder evel 4 Agency for Tier 1 and Tier 2 of the Points Based System LCCI approved JETSET - 6 Tier 1 English for Business - 4 Tier 2 E nglish f-o r Busin JETSET 6ess - Preliminary, 2, 3, 4. JETSET - 2, 5 and 6. English Language Skills Assessment (ELSA) - scores vary according to language skills Tier 2 English for Business - Preliminary, 2, 3, 4. LCCI Language Qualifi ect on to 03language March 2010 JETSET - 2, 5 and 6. English Language Skills Assessment (ELSA) - scores vary according skills T i e r 4 E n g l i s h f o r B u s i n e s s L e v e l s 1 a n d L e v e l 2 J E T S E T L e v e l 4 LCCI Language Qualifi ect on 03 March 2010 English Language Skills Assessment (ELSA) - scores vary according to language skills Tier 4 English for Business - s 1 and 2 JETSET 4 scores English Language Skills cial list of the approved language qualifi catiassessment ons will be p(elsa) ublished- b y UKBvary A lataccording er this yearto. language skills G-INT-QD-02 07/06/2010 version:01 cial list of the approved language qualifications will be published by UKBA later this year. 11 G-INT-QD-02 07/06/2010 version:01

12 Użytkownik początkujący Użytkownik samodzielny Użytkownik zaawansowany 12 Poziom języka wymagany w przypadku kandydatów, którzy współpracują z zagranicznymi kontrahentami i klientami. Poziom języka wymagany w przypadku kandydatów, którzy posługują się językiem obcym w podstawowym zakresie. A2 A1 B1 Poziom języka wymagany w przypadku kandydatów, którzy utrzymują regularne kontakty z zagranicznymi kontrahentami i klientami. Poziom języka wymagany od tych kandydatów, których praca wiąże się z komunikacją w języku obcym, zarówno w celu nawiązania, jak i podtrzymania kontaktów służbowych. B2 C1 Poziom języka dostosowany do tych kandydatów, których stanowisko pracy wymaga udziału w oficjalnych i nieoficjalnych spotkaniach służbowych, konferencjach czy sympozjach. C2 CEF OPIS Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne. Umie wypowiedzieć się w prostych zdaniach, w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb. Potrafi prowadzić rozmowy telefoniczne, posługuje się sprawnie wyrażeniami liczbowymi. Potrafi również dokonać rezerwacji podróży służbowych i umawiać spotkania. Samodzielnie wypełnia podstawowe dokumenty i wnioski służbowe. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy. Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym. Potrafi opisać za pomocą prostych zdań swoje wykształcenie, bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami. Potrafi przedstawić profil firmy i jej produkty, potwierdzić lub zmienić terminy spotkań służbowych. Rozumie prostą korespondencję handlową i potrafi udzielić pisemnej odpowiedzi na list handlowy. Jest w stanie brać udział w dyskusji, wyrażając pozytywne i negatywne opinie. Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany język jest jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych i związanych z wykonywaną pracą. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka w podróży, w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego, dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opisać wydarzenie, jak również krótko przedstawić uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub jakiegoś pomysłu. Potrafi wygłaszać kompleksowe prezentacje I analizować kluczowe informacje służbowe. Prowadzi typową korespondencję służbową. Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć, tak w przypadku jednej, jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów oraz wyrazić opinię na temat związanych z nimi, często sprzecznych ze sobą, problemów. Potrafi prowadzić oficjalne i nieoficjalne spotkania z klientami oraz pisać sprawozdania. Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryty w nich sens. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle, nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. W życiu społecznym i zawodowym potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie. Potrafi budować jasne wypowiedzi, o wyraźnej strukturze, na tematy złożone i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu. Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, o czym czyta lub co słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych, streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce. CHARAKTERYSTYKA EFB 2 SEFIC 2 ELSA JET SET 4 GFB 2 EFB 1 SEFIC 1 ELSA / FELSA JET SET 3 GFB 1 EFB Preliminary SEFIC Preliminary ELSA / FELSA JET SET 2 GFB Preliminary 1 Preliminary EFB 3 SEFIC 3 ELSA JET SET 5 GFB EFB 4 SEFIC 4 ELSA JET SET 6 ELSA EGZAMINY LCCI 4 Poziom LCCI Skala CEFR EGZAMINY LCCI A EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO (CEFR)

13 Language Qualifications Kwalifikacje językowe Language Qualifications Nowości 2010 Award in English for Accounting 3 LCCI International Qualifications cover a comprehensive range of English language qualifications, whichfor include General English, proficiency tests and o osobach BusinesspracująEnglish Egzamin Award English Accounting na poziomie 3 został wprowadzony z myślą cych lub zamierzających pracować w środowisku związanym z rachunkowością i księgowością, których aligned to the Common European Framework (CEF). językiem ojczystym nie jest język angielski. Kandydat przystępujący do tego egzaminu będzie musiał wykazać się znajomością i zrozumieniem kluczowego słownictwa oraz zwrotów w języku angielskim, związanych z księgowością i rachunkowością, na poziomie B2 w skali CEFR. New for 2010 Kwalifikację można zdawać osobno lub jako części Dyplomów. Qualification Availability Description Award 3 Specialised Accounting Finance in English 3Diploma Onin Demand Thisand qualification is intended for candidates who work or intend to work in Accounting an Accounting accounts related function in their native language, and wish to develop for 3 Specialised Managerial and demonstrate their understanding and abilities to use key book-keeping 3 Specialised Cost Accounting and accounting vocabulary and terminology in English at CEF B2 (Vantage) 3 Specialised Business level. Management and Accounting JETSET i przykładowe 7 egzaminy JETSET 7, CEF C2, is designed for candidates wishing to take their Sylabusy znajdą Państwo na stronie knowledge and ability of the English language in reading, writing, listening and speaking to the highest level. The Common European Framework of JETSET 7 Reference for Languages (CEFR) description of the C2 level describes candidates as being able to understand with ease virtually everything heard or read. Theypoziomie can summarise information from different spoken andprzyjęwritten biegłości językowej w skali CEFR, Egzamin JETSET dostępny jest także na najwyższym sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. tego przez Radę Europy, tj. C2 (Mastery). Egzamin jest zatem do zaawansowanych użytkowthey can skierowany express themselves spontaneously, very fluently and precisely, ników języka angielskiego, sprawdzając zarówno umiejętność czytania, pisania, mówienia, jak i rozumienia differentiating finer shades of meaning even in the most complex situations. ze słuchu. Pozostałe kwalifikacje językowe Other Language Qualifications Qualification Availability English for Business (EfB) Preliminary and 4 1 to 3 World Series and English for Commerce (EfC) 1 to 3 English for Tourism (EfT) 1 and 2 English Language Skills Assessment (ELSA) Foundation English Language Skills Assessment (FELSA) Introductory First Certificate for Teachers of Business English (FTBE) JETSET Foundation to 7 Practical Business English (PBE) Introductory Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) Preliminary to 4 EDI Certificate in Teaching English as a Foreign Language (CertTEFL) 4 German for Business Preliminary to 3 For a detailed description of each of these qualifications visit See the next page for information about Language qualification work books for students 13

14 Financial and Quantitative Qualifications Kwalifikacje Finansowe i Rachunkowe Nowości 2010 Certificate in Book-keeping & Accounts (IAS) 2 / Księgowość i rachunkowość zgodna z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, poziom 2, na żądanie Kwalifikacja oparta jest na standardach IAS (International Accounting Standards). Proponujemy ją Kandydatom pracującym lub planującym podjąć zatrudnienie w zawodach związanych z rejestrami finansowymi, a także osobom odpowiedzialnym za sporządzanie rozliczeń końcowych. Award in Professional Ethics in Accounting and Finance 3 / Etyka zawodowa, rachunkowość i finanse, poziom 3, na żądanie Zakres tematyczny egzaminu obejmuje etyczne obowiązki osób pracujących w sektorze finansowym, a także rozumienie norm i zasad etycznych w księgowości oraz metod ich zastosowania w środowisku pracy. Egzamin odpowiedni dla Kandydatów pracujących w obszarze księgowości i finansów. Award in Principles of Auditing 3 / Zasady audytu, poziom 3, na żądanie Kwalifikacja dotyczy rozumienia i zastosowania podstawowych wymogów audytu. Jest odpowiednia dla Kandydatów, którzy pracują albo zamierzają pracować w środowisku księgowym oraz dla osób, pragnących poszerzyć swoją wiedzą z zakresu audytu. Award in Principles & Practice of Costing 3 / Zasady kosztorysowania w praktyce, poziom 3, na żądanie Egzamin weryfikuje wiedzę z zakresu zasad kalkulacji kosztów, m.in. różne podejścia do obliczania kosztów oraz wydawanie uzasadnionych orzeczeń dla zarządu. Odpowiedni dla osób pragnących rozwinąć ogólną znajomość praktycznej kalkulacji kosztów. Award in Preparing Finacial Statements for a Sole Trader 3 / Przygotowanie zestawień finansowych dla przedsiębiorców indywidualnych, poziom 3, na żądanie Kwalifikacja umożliwia kandydatom zaprezentowanie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia rachunków i przygotowania zestawień finansowych dla przedsiębiorców indywidualnych. Odpowiednia dla osób, które posiadają już podstawy z dziedziny prowadzenia ksiąg rachunkowych, a które chciałyby rozwinąć swoją wiedzę. Award in Understanding Financial Statements 3 / Rozumienie sprawozdań finansowych, poziom 3, na żądanie Egzamin sprawdza znajomość i rozumienie sprawozdań finansowych oraz zdolność interpretowania informacji na podstawie wskaźników finansowych. Odpowiedni dla osób, które nie są specjalistami w dziedzinie finansów, a pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie sporządzania zestawień finansowych. Award in Computerised Book-Keeping Skills 2 / Księgowość z użyciem systemów komputerowych, poziom 2, na żądanie Egzamin weryfikuje umiejętności z zakresu posługiwania się komputerowymi systemami księgowania, prowadzenia głównej księgi rachunkowej, kontroli kapitału oraz przetwarzania rutynowych płatności i wpływów. Kandydaci muszą posiadać wiedzę odpowiadającą certyfikatowi LCCI Book- Keeping and Accounts 2. 14

15 Award in Computerised Accounting Skills, 3 / Rachunkowość informatyczna, poziom 3, na żądanie Egzamin weryfikuje umiejętność komputerowego zarządzania systemem płac i rozliczeń, obejmując swym zakresem m.in. przetwarzanie niestandardowych transakcji księgowych, wydruk i analizę raportów zysków Qualification Availability Description i strat oraz bilansu księgowego. Kandydaci powinni posiadać już wiedzę z dziedziny księgowości i raaward in 3 2 egzaminu This qualification candidates ability to manage a computerised chunkowości, odpowiadającą poziomowi LCCI develops z tych przedmiotów (LCCI Book-keeping and Computerised accounting system in order to provide management information. Accounts, 2). Egzamin ten jest odpowiedni dla osób pracujących lub zamierzających pracować na Accounting Skills Candidates will learn how to process non-routine accounting transactions stanowiskach wymagających zaawansowanejand wiedzy rachunkowo-księgowej. print and analyse reports such as the Profit and Loss and Balance Sheet. Candidates for this qualification must at least have book-keeping accounting knowledge and skills equivalent to the LCCI 2 Award in Principles of Credit Management and 2 / Zasady Zarządzania Kredytami Book-keeping and Accounts qualification. This qualification is suitable for (Wierzytelnościami), poziom 2, na żądanie candidates who work or intend to work in an advanced accounting role. Award in na poziomie 2 kolejna Onnowość Demand w ofercie This qualification will introduce candidates to the fundamental principles of Egzamin 2 to egzaminacyjnej LCCI - idealna dla ekonomistów, pracredit management, and will develop their knowledge and understanding Principles of Credit cowników banków lub innych organizacji, zajmujących się udzielaniem kredytów, szacowaniem ryzyka Management of the function of the credit management department and its role within i zdolności kredytowej, a także windykacją już tawish testuje wiedzę z zaanudzielonych organisation. It pożyczek. is suitable forkwalifikacja candidates who to develop a general kresu podstawowych zasad zarządzania wierzytelnościami oraz management zrozumienie wydziału zarządzaunderstanding of credit in funkcji order to broaden their career nia wierzytelnościami i jego roli w organizacji.opportunities Nadaje sięand dlaprogression. osób pragnących rozwinąć ogólną wiedzę z dziedziny zarządzania wierzytelnościami w celu poszerzenia możliwości rozwoju zawodowego Pozostałe kwalifikacje finansowe i rachunkowe Other Financial and Quantitative Qualifications Qualification Availability Introductory Certificate in Book-keeping Introductory Commercial Calculations 1 Book-keeping 1 World Series and Book-keeping and Accounts 2 World Series and Business Calculations 2 World Series and Business Statistics 2 and 3 World Series and Cost Accounting 2 3 World Series and Accounting / Accounting (IAS) 3 World Series and Advanced Business Calculations 3 World Series and Management Accounting 3 World Series and MYOB Computerised Accounting 2 and 3 Financial Accounting & Financial Accounting (IAS) 4 For a detailed description of each of these qualifications visit Books for Students Workbooks available to support our range of LCCI Financial and Quantitative qualifications include; port to Success n n n port to Success: 1 Book-keeping port to Success: 2 Book-keeping and Accounts port to Success: 3 Accounting Available to order from your local agents or from our website EDI also has a range of 'How to ' course books, covering the majority of our qualifications; these are available to order from your local agent or from our 15 website

16 Business, Administration and IT Qualifications Business, Administration Biznes, Administracja i ITand IT Qualifications LCCI International Qualifications in Business, Administration and IT cover the essential Nowości 2010 business skills required for employment and progression in a modern office environment. Award in Measuring & Improving Business Performance, 3 / Techniki pomiaru i zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa poziom 3, na żądanie Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu monitorowania wydajności i znaczenia tego procesu dla przedsiębiorstwa, a także rozumienia, w jaki sposób wyniki firmy można poprawić i jak tę poprawę można for zmierzyć. New 2010Przeznaczony dla osób, które chcą rozwinąć ogólną znajomość technik doskonalenia biznesowego celem poszerzenia możliwości swojego rozwoju zawodowego i kariery. Qualification Availability Description Award in Introduction to Business Strategy & Planning, 3 / Wprowadzenie do strategii Award in 3 This qualification introduces candidates to the importance of monitoring biznesowej oraz planowania poziom 3, na żądanie Measuring business performance and develops their knowledge and understanding of the & Improving ways in which business performance can be improved and how improvements Business testuje znajomość podstawowych canmodeli be measured. It is suitable for candidates who wish to develop a general Egzamin stosowanych w opracowywaniu strategii oraz planoperformance understanding of business improvement techniques in order to broaden their waniu rozwoju przedsiębiorstwa. Jest odpowiedni dla osób pragnących rozwijać ogólną wiedzę z dziecareer opportunities and progression. dziny planowania strategicznego w biznesie i wykorzystać ją w swym dalszym rozwoju zawodowym. Award in 3 This qualification introduces and develops candidates knowledge and Introduction of the i praktyki key models and frameworkspoziom used in strategy development Business Principles and Practice, 2understanding and 3 / Zasady biznesowe 2 i 3, na to Business and planning, and how these may be applied in given situations. It is suitable żądanie Strategy & for candidates who wish to develop a general understanding of strategic Planning planning in order to broaden their career opportunities and progression. Egzamin Business Principles and Practice sprawdza rozumienie pojęcia działalności gospodarczej, jej zabusiness 2 The Business Principles and Practice qualifications develop candidates' sięgu oraz roli społecznej. Egzamin na poziomie 2 obejmuje takie zagadnienia tematyczne, jak środowisko Principles and knowledge and understanding of the nature and scope of business activity and biznesowe, struktura i schemat działania firmy, Poziom egzaminu obejmuje takie covers obszary wiedzy, jak the role it plays in3society. The 2 qualification topic areas such Practice 3 World as 'business and its przedsiębiorstwa. environment' and 'structure and operations business', Series andi poprawy opracowywanie strategii biznesowej wyników Egzaminy na obuofpoziomach while rozwijać the 3swoją covers karierę areas such as the development of business strategy są odpowiednie dla kandydatów, którzy chcą zawodową lub akademicką. and business improvement. The qualifications are suitable for candidates who Egzaminy te zastąpią kwalifikację Business Practice na poziomach 2 i 3. want to develop their understanding in order to improve their business career opportunities and / or academic progression. These qualifications will replace s 2 and 3 Business Business Administrative Principles and Practice, s 1-3 Practice. / Zasady i praktyki stosowane w administracji biznesowej poziomy 1-3, na żądanie The Business Administrative Principles and Practice qualifications develop Business 1 candidates' knowledge and understanding of administrative practices, Administrative Egzamin weryfikuje rozumienia praktyk administracyjnych oraz procedur i standardów wiedzę 2 and z zakresu World procedures and standards within the office environment. The qualifications Principles and are suitable for candidates who are currently working preparing to workpodpractice 3 Series and obowiązujących w środowisku biurowym. Jest odpowiedni dla osób pracujących lub or zamierzających in roles such as team or departmental administrators, personal assistants or jąć pracę w charakterze administratora zespołu/działu czy też na stanowiskach sekretarsko-asystenckich. professional secretaries. These qualifications will replace s 1 to 3 Egzamin ten zastąpi kwalifikację BusinessBusiness Administration na poziomach 1-3. Administration. Pozostałe kwalifikacje biznesowe, administracyjne i IT. Other Business, Administration and IT Qualifications Qualification Availability Audio Transcription 1 to 4 Business Administration 1 2 and 3 World Series and Text Production 1 2 and 3 World Series and Meetings 2 and 3 Certificate in International Retail Operations 2 Business Practice 2 3 World Series and Principles and Practice of Management 3 Business and Industrial Administration 3 The Legal Environment 4 Practical ICT Skills 1 to 3 Employability Skills

17 Marketing and Customer Service Qualifications Marketing and Customer Service Qualifications LCCI International iqualifications in Marketing and Customer Service provide candidates Marketing Obsługa Klienta with a broad understanding across the full range of customer-related business functions. Nowości 2010 Certificate in Travel and Tourism 1 Egzamin weryfikuje New for 2010 wiedzę kandydatów z zakresu głównych elementów i cech branży turystycznej, jak również przekroju i funkcji poszczególnych stanowisk w tej branży biznesu. Kwalifikacja ta jest odpowiednia dla osób pragnących podjąć studia lubdescription poszukujących pracy w obszarze turystyki bądź już pracująqualification Availability cych w przemyśle turystycznym. Z myślą o nich, Kapituła Egzaminacyjna LCCI wprowadziła w tym roku Certificate 1 This qualification develops candidates knowledge and understanding of the kolejny egzamin, Travel and Tourism 1, na który składają się trzy egzaminy: z dziedziny in Travel and main components and characteristics of the travel and tourism industry as well turystyki i marketingu, a także słownictwa specjalistycznego wszystkie naindustry. poziomie lub Introductory. Tourism as the different roles of people within the The1 qualification is suitable for those taking up a study of tourism for the first time, those who intendoraz to Kandydat przystępuje do dwóch egzaminów obowiązkowych (Introductory Certificate in Marketing seek employment in travel and tourism those who already working Travel and Tourism 1) oraz do jednego egzaminu z dostępnych opcji:and English for are Business 1 in lub the tourism industry. English for Tourism 1. Pozostałe kwalifikacje i Obsługa Other Marketing andmarketing Customer ServiceKlienta. Qualifications Qualification Availability Introductory Certificate in Marketing Introductory Customer Service 2 and 3 Marketing 2 and 3 World Series and ecommerce 2 and 3 Internet Marketing 3 Advertising 3 World Series and Public Relations 2 3 World Series and Selling and Sales Management 3 World Series and Contact Centre Skills 2 and 3 For a detailed description of each of these qualifications visit Books for Students EDI has a range of 'How to ' course books, covering the majority of our qualifications; these are available to order from your local agent or from our website

18 Diploma Qualifications, Kwalifikacje z Dyplomem Nowości 2010 Specialised Dyplomas Specialised Diplomas Diploma title Subject Combination Specialised Accounting & Finance 3 Accounting or Accounting (IAS) 3 Business Statistics or Advanced Business Calculations 3 Professional Ethics in Accounting & Finance 3 (Select one from): Principles and Practice of Costing 3, Principles of Auditing 3, English for Accounting 3, Computerised Book-keeping Skills 2 or Computerised Accounting Skills 3, Introduction to Business Strategy and Planning 3, Measuring and Improving Business Performance 3 Specialised Managerial Accounting 3 Management Accounting 3 Business Statistics or Advanced Business Calculations 3 Professional Ethics in Accounting and Finance 3 (Select one from): Preparing Financial Statements for Sole Traders 3, Measuring and Improving Business Performance 3, Introduction to Business Strategy and Planning 3, English for Accounting 3, Computerised Book-keeping Skills 2 or Computerised Accounting Skills 3, Understanding Financial Statements 3 Specialised Diploma in Cost Accounting 3 Cost Accounting 3 Business Statistics or Advanced Business Calculations 3 Professional Ethics in Accounting and Finance 3 (Select one from): Preparing Financial Statements for Sole Traders 3, English for Accounting 3, Computerised Book-keeping Skills 2 or Computerised Accounting Skills 3, Understanding Financial Statements 3, Introduction to Business Strategy and Planning 3, Measuring and Improving Business Performance 3 Specialised Business Management & Accounting 3 Business Practice (or revised qualification) 3 Business Statistics or Advanced Business Calculations Accounting or Accounting (IAS) 3 (Select one from): Principles and Practice of Costing 3, Principles of Credit Management 2, Computerised Book-keeping Skills 2 or Computerised Accounting Skills 3, English for Accounting 3, Professional Ethics in Accounting and Finance 3 18

19 Group Diplomas, Kwalifikacje Dyplomy Grupowe Group Diplomas Group Diplomas Diploma title Subject Combination Group Management Accounting 3 Management Accounting 3 Group Business and Industrial Administration 3 Group Marketing 3 Group Principles and Practice of Management 3 Group Accounting 3 Group Diploma in Cost Accounting 3 Group Diploma in Public Relations 3 Group Diploma in Selling and Sales Management 3 Group Advertising 3 Another two subjects from the Group Diploma pool of options* Business and Industrial Administration 3 Another two subjects from the Group Diploma pool of options* Marketing 3 Another two subjects from the Group Diploma pool of options* Principles and Practice of Management 3 Business and Industrial Administration 3 Another subject from the Group Diploma pool of options* Accounting or Accounting (IAS) 3 Another two subjects from the Group Diploma pool of options* Cost Accounting 3 Another two subjects from the Group Diploma pool of options* Public Relations 3 Marketing 3 Another subject from the Group Diploma pool of options* Selling and Sales Management 3 Marketing 3 Another subject from the Group Diploma pool of options* Advertising 3 Marketing 3 Another subject from Group Diploma pool of options* Diploma pool poolof ofoptions options / Dyplomy Grupowe. Kwalifikacje do wyboru Group Diploma Accounting or Accounting (IAS) Business and Industrial Administration Business Statistics Customer Service Advertising Management Accounting Principles and Practice of Management Selling and Sales Management Advanced Business Calculations Business Practice Cost Accounting ecommerce Business Administration Marketing Public Relations Internet Marketing

20 Diplomas, Dyplomy Diplomas Diplomas Diploma title Subject Combination Foundations of Business 1 Book-keeping 1 Administration 1 Either English for Business 1 or English for Commerce 1, either Business Administration 1 or Commercial Calculations 1 Business Administration 1 English for Business 1 (Select one from): Audio Transcription 1, Text Production 1, Practical ICT Skills 1 Travel and Tourism 1 Introductory Certificate in Marketing Travel and Tourism 1 (Select one from): English for Business 1 or English for Tourism 1 Business Studies 2 Book-keeping and Accounts 2 or Book-keeping and Accounts (IAS) 2 Business Administration 2 Business Calculations 2 Either English for Business 2 or English for Commerce 2. Any other two 2 subjects Computerised Accounting 2 Computerised Book-keeping Skills 2 or MYOB Computerised Accounting 2 Book-keeping and Accounts 2 or Book-keeping and Accounts (IAS) 2 Any other 2 subject Book-keeping and Accounts 2 or Book-keeping and Accounts (IAS) 2 Book-keeping and Accounts 2 Marketing 2 Customer Service 2 Marketing 2 ecommerce 2 or Practical ICT Skills 2 Contact Centre Skills 2 Business Administration 2 Business Administration 2 Business Practice 3 or Meetings 2 Practical ICT Skills 2 Secretarial Administration 2 Business Administration 2 English for Business 2 (Any other two subjects from the following): Business Calculations 2, Business Statistics 2, Cost Accounting 2, Practical ICT Skills 2, English for Business 2, English for Commerce 2, Computerised Bookkeeping Skills 2 or MYOB Computerised Accounting 2 (Choose one from): Audio Transcription 2, Text Production 2, Practical ICT Skills

Kwalifikacje językowe. International Qualifications from EDI. Informator Egzamin ELSA

Kwalifikacje językowe. International Qualifications from EDI. Informator Egzamin ELSA Kwalifikacje językowe International Qualifications from EDI Informator Egzamin ELSA Informator egzaminu ELSA (English Language Skills Assessment) Egzamin ELSA jest testem poziomującym z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMATOR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMATOR Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I 30-039 Kraków, ul. Józefitów 2/4-5 tel./fax (0 12) 427 28 39, www.norton.edu.pl INFORMATOR BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA dla

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

BULATS. Business Language Testing Service. Bożena Ziemniewicz

BULATS. Business Language Testing Service. Bożena Ziemniewicz BULATS Business Language Testing Service Bożena Ziemniewicz BULATS Kompetencje językowe Polityka językowa Unii Europejskiej Common European Framework BULATS informacje ogólne BULATS użyteczne narzędzie

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 Bożena Nadolna STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I ZASADY ICH AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii na przykładzie University of Huddersfield

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii na przykładzie University of Huddersfield Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii na przykładzie University of Huddersfield Zespół realizujący: dr Andrzej Rozmus (kierownik projektu), mgr Karolina Cyran, mgr Olga

Bardziej szczegółowo

Selection of English exams.

Selection of English exams. Selection of English exams. Testowanie jest nieodłączną częścią procesu uczenia się języka obcego, tak jak i każdego procesu uczenia. W trakcie lub pod koniec procesu szkoleniowego daje nam informacje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym

Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY nt. wybranych problemów Część pierwsza zamówienia Ekspertyza dotycząca aktualnej sytuacji prawnej i organizacyjnej sposobów

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Od Szanowni re dak Czytelnicy cji e-mentora, Dear e-mentor Readers, luty 2015 3

Aktualności. Od Szanowni re dak Czytelnicy cji e-mentora, Dear e-mentor Readers, luty 2015 3 Od Szanowni re dak Czytelnicy cji e-mentora, Wśród szans istotnych dla środowiska akademickiego w 2015 roku koniecznie należy odnotować zbliżające się konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych

Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych Monika Domańska Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Centrum Karier Akademia

Bardziej szczegółowo

MODEL UZNANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA POZAFORMALNEGO I NIEFORMALNEGO W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

MODEL UZNANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA POZAFORMALNEGO I NIEFORMALNEGO W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM MODEL UZNANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA POZAFORMALNEGO I NIEFORMALNEGO W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Opracował zespół ekspertów: dr Grażyna Voss dr Rafał Drewniak dr Robert Musiałkiewicz dr Piotr Prewysz-Kwinto Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Infonomika jako dyscyplina naukowa Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki 8 System studiów i wybrane programy kształcenia w najlepszych uczelniach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK

Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK 3 Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Porównanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE. Name and Address. The Gliwice Academy of Entrepreneurship. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37

COURSE CATALOGUE. Name and Address. The Gliwice Academy of Entrepreneurship. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37 COURSE CATALOGUE Name and Address The Gliwice Academy of Entrepreneurship Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37 44-100 Gliwice Poland Phone: +48 32 4612150, fax: +48 32 4612130

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE JOB GUIDE 2015. Top language jobs. Sinologia. Germaniści poszukiwani. Filolog - zawód w cenie

LANGUAGE JOB GUIDE 2015. Top language jobs. Sinologia. Germaniści poszukiwani. Filolog - zawód w cenie LANGUAGE JOB e-book GUIDE 2015 z Kariera językiem obcym www.linguajob.pl Jedyny w Polsce językowy serwis pracy Top language jobs Trendy językowego rynku pracy w 2015 Sinologia Nowe wyzwania, nowe możliwości

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Szkoły językowe ELS-Bell

Szkoły językowe ELS-Bell BYDGOSZCZ GDAŃSK GDYNIA SOPOT SZCZECIN WARSZAWA Uczymy od 1989 roku Prowadzimy kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych. Szkoły językowe ELS-Bell Kursy językowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2015/2016 www.kozminski.edu.pl www.podyplomowe.kozminski.edu.pl www.mba.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton 100% zajęć w języku polskim Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW

BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH KURSY JĘZYKOWE ORAZ ICT, REALIZOWANYCH W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO POKL 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Raport końcowy Opracował zespół konsultantów: Poznań,

Bardziej szczegółowo

Profile zawodowe na kierunku GAP. zgłoszone do uruchomienia. w roku akademickim 2014/2015

Profile zawodowe na kierunku GAP. zgłoszone do uruchomienia. w roku akademickim 2014/2015 Profile zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2014/2015 1 Spis treści A. Idea kształcenia profilowanego... 3 B. Profile zawodowe oferowane na kierunku GAP w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2006/07 r. populacja uczących się stanowiła

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo