...with LCCI. International Qualifications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "...with LCCI. International Qualifications"

Transkrypt

1 ...with LCCI International Qualifications N To vi En w

2 Nowości w ofercie LCCI International Qualifications na rok 2010/11 Egzaminy i kwalifikacje LCCI IQ w Polsce. Światowe serie egzaminacyjne Światowe serie egzaminacyjne odbywają się w kwietniu, czerwcu i w listopadzie. Harmonogram podajemy na stronie 19. W światowych seriach egzaminacyjnych dostępne są obecnie 23 egzaminy London Chamber of Commerce Industry International Qualifications. Lista egzaminów dostępnych w seriach światowych: 1 Book-keeping 1 English for Business 2 Business Statistics 2 Business Calculations 2 Book-keeping and Accounts 2 Marketing 2 English for Business 2 Text Production 2 Business Administration 3 Advertising 3 Business Statistics 3 Advanced Business Calculations 3 Accounting 3 Cost Accounting 3 Management Accounting 3 Marketing 3 Public Relations 3 Selling and Sales Management 3 Text Production 3 English for Business 3 Business Practice 3 Business Administration 3 Accounting (IAS) Terminy zgłaszania kandydatów na egzaminy w seriach dla Centrów Egzaminacyjnych: 11 lutego 2011 na serię kwietniową 8 kwietnia 2011 na serię czerwcową 16 września 2011 na serię listopadową 2

3 Nowość 2010 Na żądanie / Obecnie w ofercie LCCI IQ wyróżniamy: Wszystkie egzaminy i kwalifikacje LCCI IQ w Polsce są dostępne w trybie na żądanie / On Demand. Award, Certificate oraz Kwalifikacje z Dyplomem: Diploma Qualifications Specialised Diplomas, Group Diplomas, Diplomas. Wprowadzenie wszystkich egzaminów i kwalifikacji LCCI IQ w trybie wpłynie na poszerzenie oferty przez Akredytowane Centra Egzaminacyjne z jednej strony, a z drugiej strony pozwoli Kandydatom elastycznie dostosować termin przystąpienia do egzaminu czy kwalifikacji do własnych potrzeb. Award odnosi się do krótkiego kursu, składającego się z nie więcej niż 120 godzin lekcyjnych Certificate oznacza, że kandydat odbył kurs dłuższy niż 130 godzin Diploma oznacza 360 lub więcej godzin dydaktycznych LCCI IQ. Innowacyjne certyfikaty i kwalifikacje na rynku polskim Aby uzyskać certyfikaty LCCI IQ potwierdzające specjalistyczne kwalifikacje zawodowe należy podejść i zdać egzaminy w liczbie przedmiotów podanych w danej kwalifikacji jak i zmieścić się w określonych ramach czasowych. Szczegóły podajemy na stronie W Polsce coraz większą popularnością cieszą się certyfikaty potwierdzające specjalistyczne kwalifikacje zawodowe. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom dynamicznego rynku pracy i spełniamy oczekiwania instytucji państwowych i prywatnych, firm szkoleniowych, studentów, obecnych i przyszłych managerów oraz wszystkich osób chcących potwierdzić własne kompetencje zawodowe. Nowe rozróżnienia Kwalifikacji, Certyfikatów i Dyplomów LCCI IQ. W roku 2010/2011 Kapituła LCCI IQ rozszerzyła ofertę certyfikacji potwierdzającej kwalifikacje biznesowe w j. angielskim i wprowadziła nowe egzaminy i nową strukturę ich oznaczania. Czasami drobne różnice znaczeniowe w nazwie egzaminu czy kwalifikacji mogą zaważyć na potwierdzeniu umiejętności kandydata. Jednym z czynników wprowadzających dyferencjację postrzegania i użyteczności danego egzaminu jest jego nazwa związana z długością kursu i ilością zalecanych godzin dydaktycznych. 3

4 Struktura Specjalistycznych Kwalifikacji z Dyplomem LCCI/ Diploma Qualifications Marketing 3 Specialised Diplomas Executive Secretary s Diploma 4 Group Diplomas Group Diplomas Diplomas. Dyplomy grupowe kładą większy nacisk na tematy zawodowe. Dostępne na poziomie 3. Liczba przedmiotów: 3 (1 obowiązkowy oraz 2 dodatkowe przedmioty do wyboru) Ramy czasowe: 3 miesiące Business Studies 3 Rozróżnienie pomiędzy dyplomami specjalistycznymi, dyplomami zbiorczymi i dyplomami. Kwalifikacje z Dyplomem LCCI IQ prowadzone są na poziomie 1 4 oferując największy stopień elastyczności pod względem poziomu kwalifikacji. Group Accounting 3 Group Cost Accounting 3 Diplomas, Group Diplomas i Specialised Diplomas Group Management Accounting 3 Diplomas. Group Business and Industrial Administration 3 Dyplomy obejmują szeroki zakres tematyki zawodowej i ogólnej. Dostępne na poziomach 1 4. Liczba przedmiotów: ze względu na fakt, że są dostępne na różnych poziomach, liczba kwalifikacji zarówno obowiązkowych jak i fakultatywnych może się różnić. Prosimy zapoznać się ze specyfikacją dla poszczególnych Dyplomów. Ramy czasowe: 24 miesiące Group Marketing 3 Group Principles and Practice of Management 3 Group Public Relations 3 Foundations of Business Group Selling and Sales Management 3 Diplomas in Administration 1 Group Advertising 3 Travel and Tourism 1 Specialised Diplomas Business Studies 1 Dyplomy specjalistyczne kładą nacisk na osiągnięcia i rozwój zawodowy. Dostępne na poziomie 3. Liczba przedmiotów: 4 (3 obowiązkowe i 1 dodatkowy przedmiot fakultatywny) Ramy czasowe: 6 miesięcy Computerised Accounting 1 Book-keeping and Accounts 2 Marketing 2 Specialised Accounting and Finance 3 Business Administration 2 Secretarial Administration 2 Specialised Managerial Accounting 3 Private Secretary s Diploma 3 Specialised Cost Accounting 3 Business Administration 3 Computerised Accounting 3 Specialised Business Management & Accounting 3 Managerial Principles 3 4

5 Rozpoznawalność Certyfikatów LCCI IQ na świecie Ministerstwa, Służba Cywilna, Urzędy England/ Anglia/ Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual)/www.ofqual. gov.uk Kwalifikacje LCCI: Book-keeping, Accounting, Kwalifikacje Językowe oraz z dziedziny Marketingu są akredytowane przez angielski organ regulujący egzaminy. Certyfikaty London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications potwierdzają kompetencje i kwalifikacje w ponad 120 krajach na całym świecie i są rozpoznawalne w poniższych Instytucjach na całym świecie. Antigua/ Barbuda Ministry of Education/ Ministerstwo Edukacji Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) Organizacja nadzorującą rekrutację studentów na uniwersytety w Wielkiej Brytanii honoruje w procesie przyjmowania kandydatów na brytyjskie uczelnie Certyfikaty LCCI Accounting oraz Accounting (IAS) na poziomie 3. Barbados/ Ministry of Education/ Ministerstwo Edukacji Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. e-skills UK/ Organizacja not-for-profit wspierająca Brytyjski Sektor ds. Biznesu i Technologii Informatycznych Egzaminy LCCI Practical ICT Skills na poziomach 1-3 zostały zatwierdzone przez standardy wyznaczone przez organizację e-skills UK w programie przeznaczonym dla użytkowników technologii informatycznych. Brunei/ Ministry of Education/ Ministerstwo Edukacji Kwalifikacje LCCI na poziomie 3 są formalnym odpowiednikiem brytyjskiego egzaminu dojrzałości A-levels. Cameroon/ Kamerun/ General Certificate of Education Board (GCE Board) Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. UK Border Agency/ Brytyjska Służba Graniczna Egzamin ELSA oraz wybrane poziomy kwalifikacjienglish for Business (EfB) Preliminary 2, 3 i 4 oraz JETSET 2, 5 i 6 spełniają wymogi w zakresie znajomości języka angielskiego odpowiadające poziomom Tier 1 i Tier 2 w systemie punktowym Agencji. China/ Chiny/ National Education Examination Authority (NEEA) Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. Germany/ Niemcy/ The Ministry of Employment/ Federalne Ministerstwo Pracy/ Agencja ds. zatrudnienia ( Arbeitsagentur ) Programy przekwalifikowania osób bezrobotnych finansowane przez Federalne Ministerstwo Pracy muszą kończyć się egzaminem LCCI. Cyprus/ Cypr/ Cypriot Civil Service/ Cypryjski Urząd Służby Cywilnej Egzaminy LCCI: Book-keeping na poziomie 1 oraz Book-keeping and Accounts na poziomie 2, Accounting na poziomie 3, Financial Accounting and Financial Accounting (IAS) na poziomie 4 oraz Certyfikaty umiejętności sekretarskich są wymagane w procesie zatrudnienia w Cypryjskich Służbach Cywilnych. Pozytywne wyniki z egzaminu ELSA również uznaje się na Cyprze jako wystarczający dowód znajomości języka angielskiego. Regional Education Senates/ Regionalne Senaty ds. Edukacji Egzaminy LCCI stanowią obowiązkowy element kursów zatwierdzonych przez Regionalne Senaty ds. Edukacji. Dutch Antilles/ Antyle Holenderskie/ Ministry of Education/ Ministerstwo Edukacji Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. Greece Hellenic Republic/ Grecja/ Hellenic Republic Personnel Selection Supreme Council ASEP Certyfikaty JETSET posiadają akredytację instytucji nadzorującej rekrutację pracowników sektora publicznego w Grecji jako element oceny umiejętności językowych kadry. 5

6 Guyana/ Gujana/ Ministry of Education/ Ministerstwo Edukacji Certyfikaty LCCI na poziomie 2 są uznawane za równoważne małej maturze w Wielkiej Brytanii (GCSE). Certyfikaty LCCI na poziomie 3 są natomiast przyjętymi odpowiednikami brytyjskiego egzaminu dojrzałości (A-levels). Kenya/ Kenia/ Kenyan National Examinations Council / Kenijska Narodowa Rada Egzaminacyjna Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej bądź zawodowej. Malawi National/ Republika Malawi/ Malawi National Examinations Board / Narodowa Rada Egzaminacyjna Malawi Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. Hong Kong/ Hong Kong Workplace English Benchmark Akredytacja dla egzaminów językowych oceniających poziom biegłości w języku angielskim w środowisku pracy, zgodnie z miejscowym kryterium oceny kompetencji językowych Hong Kong Workplace English Benchmark (HKWEB) możliwe dofinansowanie egzaminów na odpowiednim poziomie. Malaysia/ Malezja/ Ministry of Education/ Ministerstwo Edukacji Egzaminy LCCI IQ spełniają wymagania dla egza minu Sijil Pelajaran Malaysian Principles of Accounting. Maldives/ Malediwy/ Ministry of Education/ Ministerstwo Edukacji Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. Hungary/ Węgry/ Nyelvvizsgaztatasi Akkreditacios Kozpont (NYAK) NYAK (rządowy organ regulacyjny na Węgrzech) przyznał swoją oficjalną akredytację dla egzaminu LCCI English for Business. Studenci uniwersytetów i uczelni wyższych muszą zdać akredytowany egzamin z języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym, aby ukończyć studia i uzyskać stopień naukowy. Malta/ Civil Service/ Urząd Służby Cywilnej Certyfikaty LCCI potwierdzające umiejętności sekretarskie, takie jak Text Production, są honorowane w procesie zatrudnienia w służbie cywilnej. Mauritius/ Mauritius Examinations Syndicate Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. Ireland/ Irlandia/ Training and EmploymentAuthority (FAS) / Organ ds. szkoleń i zatrudnienia Programy nauczania (także przygotowujące do egzaminów LCCI) są uprawnione do finansowania w ramach Programu Rozwoju Kompetencji Competency Development Programme (CDP). National Qualifications Authority of Ireland (NQAI) Kwalifikacje LCCI zostały dostosowane irlandzkich Ram Kwalifikacji przez NQAI. Poland/ Polska/ Urząd Służby Cywilnej Egzamin English for Business na poziomie 2 stanowi punkt odniesienia dla minimalnego poziomu znajomości języka angielskiego uwzględnianego w procesie zatrudnienia przyszłych pracowników sektora publicznego. Sierra Leone West African Examinations Council/ Zachodnioafrykańska Rada Egzaminacyjna Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. do Italy/ Włochy/ Ministry of Health (ECM)/ Ministerstwo Zdrowia Kursy zakończone egzaminem ELSA lub English for Business stanowią istotny punkt w karierze zawodowej włoskich lekarzy. Singapore/ Singapur/ Skills Development Fund/ Fundusz Rozwoju Umiejętności Możliwe dofinansowania kursów kończących się egzaminem LCCI. Ministerstwo Edukacji Certyfikaty nauczycielskie LCCI IQ są honorowane ministerialnie jako ważny atrybut w procesie selekcji nauczycieli do nauczania w instytucjach publicznych. South Africa/ Republika Południowej Afryki/ The South African Qualifications (SAQA) Certyfikaty LCCI IQ uznane zostały za równoważne do ram kwalifikacji Organizacji The South African Qualifications. 6

7 Szkoły wyższe Spain/ Hiszpania/ Ministry of Education of Madrid/ Ministerstwo Edukacji w Madrycie Szkoły średnie/licea w regionie Madrytu korzystają z egzaminów English for Business w programach nauczania na profilach handlowych i ekonomicznych. Poniżej znajdą Państwo instytucje na całym świecie, które uznają Certyfikaty LCCI IQ. England Anglia Ruskin University Aston Business School Brunel University Coventry Business School De Montfort University (Leicester) Durham Business School Kingston University Leeds Metropolitan University London South Bank University Manchester Metropolitan University Northampton University College Open University Oxford Brookes University St Mary s College University of Aberdeen University of Bath University of Bournemouth University of Bradford University of Brighton University of Bristol University of Central England (Birmingham) University of Central Lancashire (Preston) University of Durham University of East Anglia University of East London University of Exeter University of Greenwich University of Hertfordshire University of Huddersfi eld University of Hull University of Kent at Canterbury University of Lancaster University of Leicester University of Lincoln University of Liverpool University of London (Kings College) University of London (Queen Mary) University of London (University College) University of Loughborough University of Luton University of Manchester University of Middlesex University of Newcastle University of Northumbria University of Plymouth University of Portsmouth University of Reading University of Salford University of Sheffield St Kitts & Nevis/ Federacja Saint Kitts i Nevis/ Ministry of Education/ Ministerstwo Edukacji Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. Trinidad & Tobago/ Trynidad i Tobago/ Accreditation Council of Trinidad &Tobago/ Rada Akredytacyjna Trynidadu i Tobago Accreditation Certyfikaty LCCI IQ oficjalnie honorowane w procesie rozwoju kariery akademickiej i zawodowej. 7

8 New Zealand Auckland University of Technology Lincoln University Massey University University of Auckland University of Canterbury University of Otago University ofwaikato Victoria University University of Staffordshire University of Sunderland University of Surrey University of Sussex University ofwarwick University ofwest of England (Bristol) University ofwolverhampton Westminster University Scotland Heriot-Watt University Robert Gordon University (Aberdeen) University of Aberdeen University of Abertay (Dundee) University of Dundee University of Edinburgh University of Glasgow University of Paisley University of St Andrew s University of Stirling University of Strathclyde Wales University University University University University of of of of of Italy Cagliari Castellanza Cosenza degli Studi - Bologna degli Studi - Brescia della Calabria - Facolta di Ingegneria di Bari - Facolta di Economia di Genova di Messina di Padova di Perugia - Facolta di Ingegneria di Roma Tor Vergata di RomaTRE di Udine - Facolta di Economia di Verona- Facolta di Economia Ferrara Lecce Palermo Parma Potenza Reggio Calabria Salerno Terni Torino Trento Treviso Udine Varese Venezia Glamorgan Wales (Aberystwyth) Wales (Bangor) Wales (Lampeter) Wales (Swansea) Australia Bond University Chisholme Institute of Technical and Further Education Deakin University Edith Cowan University La Trobe University RMIT University Swinburne University TAFE, New SouthWales The Australian National University University of Adelaide University of Ballarat University of Melbourne University of New England University of Newcastle University of South Australia University of Southern Queensland University of Sydney University of Tasmania University of Technology, Sydney Victoria University Western Australia Poland Akademia Finansów w Warszawie Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Morska w Szczecinie Akademia Polonijna w Częstochowie Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 8

9 South Africa University of Johannesburg Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości w Sopocie Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach Katolicki Uniwersytet Lubelski Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Polish Open University Wyższa Szkoła Zarządzania Politechnika Lubelska Politechnika Łódzka Politechnika Poznańska Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Uniwersytet Ekonomiczny w Jeleniej Górze Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet im. Marie- Curie Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Śląski w Katowicach Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w RzeszowiePrzemyślu Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Jańskiego w Łomży Italy Cagliari Castellanza Cosenza degli Studi Bologna degli Studi Brescia della Calabria Facolta di Ingegneria di Bari Facolta di Economia di Genova di Messina di Padova di Perugia Facolta di Ingegneria di Roma Tor Vergata di RomaTRE di Udine Facolta di Economia di Verona Facolta di Economia Ferrara Lecce Palermo Parma Potenza Reggio Calabria Salerno Terni Torino Trento Treviso Udine Varese Venezia Cyprus Univeristy of Nicosia Lebanon Arts, Sciences and Technolgy University Singapore Management Development Institute Singapore Institute of Management 9

10 Organizacje i stowarzyszenia międzynarodowe. Rozpoznawalność Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)/ Stowarzyszenie Licencjonowanych Biegłych Księgowych Właścicielom certyfikatów LCCI IQ na poziomach 3 i 4 z jednego przedmiotu w odpowiednim obszarze tematycznym, przysługują zwolnienia z jednego lub kilku modułów (T1, T2, T3, T4 i T6) egzaminu na Certyfikowanego Technika Rachunkowości w systemie Certified Accounting Technician Scheme. Dodatkowo, właściciele zarówno Certyfikatu LCCI Accounting na poziomie 3 lub 4 (Rachunkowość), jak i certyfikatu z Financial Accounting (Rachunkowość Finansowa) na poziomie 4 (w tym wersji IAS), będą zwolnieni z testu Paper F1 kwalifikacji zawodowej ACCA Professional. Chartered Institute of Marketing (CIM) / Koncesjonowany Instytut Marketingu Kwalifikacją LCCI IQ Marketing na poziomie 3 można posłużyć się w celu przystąpienia do CIM Professional Certificate Course. Informatics / NCC Education Services / Informatyka / Usługi Edukacyjne NCC Właściciele certyfikatów LCCI IQ Accounting, Cost Accounting, Management Accounting oraz Principles and Practice of Management na poziomach od 2 do 4 zostaną zwolnieni z odpowiednich modułów kwalifikacji dyplomowych Informatics Diploma lub Advanced Accounting, akredytowanych przez NCC Education Services. Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)/ Koncesjonowany Instytut Księgowych Zarządu Właściciele różnych certyfikatów LCCI IQ na poziomach 3 i 4 mogą być zwolnieni z egzaminów z podobnych tematów w systemie CIMA. Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)/ Koncesjonowany Instytut Rozwoju Kadr Instytut oferuje zwolnienia dla właścicieli certyfikatów LCCI IQ z podobnych przedmiotów i z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym. Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) / Koncesjonowany Instytut ds. Zakupów i Zaopatrzenia Certyfikaty LCCI na poziomie 3 gwarantują zwolnienie z podobnych przedmiotów w zakresie Certyfikatu CIPS (CIPS Certificate) lub Advanced Certificate in Purchasing Supply. Chartered Institute of Public Relations (CIPR) Koncesjonowany Instytut Public Relations Właściciele certyfikatów LCCI IQ na poziomie 3 oraz 2-letnim odpowiednim doświadczeniem zawodowym w zakresie Public Relations przysługuje możliwość bezpośredniego przystąpienia do dyplomu IPR (IPR Diploma). 10

11 Porównanie egzaminów LCCI IQ English Language Comparisons and Equivalences English Language Comparisons and Equivalences Porównanie egzaminów General English General English Qualifi cations and Proficiency Tests General English Qualifications and Proficiency Tests CEF LCCI INTERNATIONAL QUALIFICATIONS CAMBRIDGE CEF LCCI INTERNATIONAL QUALIFICATIONS CAMBRIDGE Common European Framework Common European Framework C2 Mastery C2 Mastery ective Operational ective Proficiency Operational Proficiency B2 Vantage ELSA Score ELSA Score JETSET ELSA Description UCLES IELTS ELSA Description UCLES DIPL IELTS DIPL CPE CPE JETSET 7 (New Sept 2010) 7 (New Sept 2010) B2 Vantage 5 B1 Threshold 4 B1 Threshold 4 A2 Waystage 3 A2 Waystage A1 Breakthrough 3 2 A1 Breakthrough Superior CAE Superior Advanced High CAE Advanced Advanced High High FCE Advanced High Intermediate High FCE Intermediate Intermediate High Mid PET Intermediate Low Mid Intermediate Intermediate Low Novice High Novice High PET KET/ YLE KET/ Flyers YLE YLE Flyers Movers YLE Movers ETS PTE ETS PTE TOEFL PBT TOEFL PBT ANGLIA EXAMINATIONS / ANGLIA ASCENTIS EXAMINATIONS / ASCENTIS Anglia General TOEFL CBT General Academic TOEFL CBT General Academic English Examinations Anglia General English Examinations Masters Masters AcCEPT/Proficiency AcCEPT/Proficiency Advanced Advanced Intermediate Intermediate Pre-Intermediate Pre-Intermediate Elementary 1 A Elementary Preliminary A Preliminary < < Business English Qualifications and Proficiency Tests Porównanie egzaminów Business English Business English Qualifications and Proficiency Tests CEF LCCI INTERNATIONAL QUALIFICATIONS CAMBRIDGE ETS ANGLIA EXAMINATIONS / ASCENTIS CEF Common LCCI INTERNATIONAL QUALIFICATIONS CAMBRIDGE ETS ANGLIA EXAMINATIONS / ASCENTIS European Common Framework European Framework C2 Mastery C2 Mastery ective Operational ective Proficiency Operational Proficiency B2 Vantage B2 Vantage B1 Threshold B1 Threshold English for Business English for Business 4 Distinction 4 Credit 4 Distinction 44Credit 3 Distinction 4 3 Credit 3 Distinction 3 3 Credit 2 Distinction 23Credit 2 Distinction 22Credit 1 Distinction 2 1 Distinction 1 Credit 1 1Credit Preliminary Distinction 1 A2 Waystage Preliminary Credit Preliminary Distinction A1 Breakthrough Preliminary Preliminary Credit A1 Breakthrough Preliminary Recognised by UCAS for University Entry A2 Waystage SEFIC SEFIC 4 Distinction 4 Credit 4 Distinction 44Credit 3 Distinction 4 3 Credit 3 Distinction 3 3 Credit 2 Distinction 23Credit 2 Distinction 22Credit 1 Distinction 2 1 Distinction 1 Credit 1 1Credit Preliminary Distinction 1 Preliminary Credit Distinction Preliminary Preliminary Preliminary Credit Preliminary English for Tourism English for Tourism 2 Distinction 2 2 Credit Distinction 2 Credit 2 1 Distinction 12Credit 1 Distinction 1 Credit 1 1 BULATS BEC TOEIC BULATS BEC TOEIC BEC BEC BEC BEC BEC BEC The Anglia International Business English Examinations The Anglia International Business English Examinations Proficiency in Business English Proficiency in Business English Anglia Advanced Business English Anglia Advanced Business English Anglia Intermediate Business English Anglia Intermediate Business English Anglia Practical Business English Anglia Practical Business English English for Business (EFB) - pass at 3 Recognised by UCAS for University Entry Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) - pass at 3 English for Business (EFB) - pass at 3 English Language Skills Assessment (ELSA) Reading and Listening. Test score of 383/500 Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) - pass at 3 JETSET LEVEL 4 English Language Skills Assessment (ELSA) Reading and Listening. Test score of 383/500 JETSET LEVEL 4,5 JETSET LEVEL 4 JETSET LEVEL 4,5 JETSET LEVEL 4,5 LEVEL 4,5 UK JETSET Border Agency - Points Based System UK Border Agency - Points Based Systemby the UK Border Agency for Tier 1 and Tier 2 of the Points Based System LCCI Language Qualifi cations approved Tier 1 Language QualificationsEn glish for Bby usthe inesuk s - LBorder evel 4 Agency for Tier 1 and Tier 2 of the Points Based System LCCI approved JETSET - 6 Tier 1 English for Business - 4 Tier 2 E nglish f-o r Busin JETSET 6ess - Preliminary, 2, 3, 4. JETSET - 2, 5 and 6. English Language Skills Assessment (ELSA) - scores vary according to language skills Tier 2 English for Business - Preliminary, 2, 3, 4. LCCI Language Qualifi ect on to 03language March 2010 JETSET - 2, 5 and 6. English Language Skills Assessment (ELSA) - scores vary according skills T i e r 4 E n g l i s h f o r B u s i n e s s L e v e l s 1 a n d L e v e l 2 J E T S E T L e v e l 4 LCCI Language Qualifi ect on 03 March 2010 English Language Skills Assessment (ELSA) - scores vary according to language skills Tier 4 English for Business - s 1 and 2 JETSET 4 scores English Language Skills cial list of the approved language qualifi catiassessment ons will be p(elsa) ublished- b y UKBvary A lataccording er this yearto. language skills G-INT-QD-02 07/06/2010 version:01 cial list of the approved language qualifications will be published by UKBA later this year. 11 G-INT-QD-02 07/06/2010 version:01

12 Użytkownik początkujący Użytkownik samodzielny Użytkownik zaawansowany 12 Poziom języka wymagany w przypadku kandydatów, którzy współpracują z zagranicznymi kontrahentami i klientami. Poziom języka wymagany w przypadku kandydatów, którzy posługują się językiem obcym w podstawowym zakresie. A2 A1 B1 Poziom języka wymagany w przypadku kandydatów, którzy utrzymują regularne kontakty z zagranicznymi kontrahentami i klientami. Poziom języka wymagany od tych kandydatów, których praca wiąże się z komunikacją w języku obcym, zarówno w celu nawiązania, jak i podtrzymania kontaktów służbowych. B2 C1 Poziom języka dostosowany do tych kandydatów, których stanowisko pracy wymaga udziału w oficjalnych i nieoficjalnych spotkaniach służbowych, konferencjach czy sympozjach. C2 CEF OPIS Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne. Umie wypowiedzieć się w prostych zdaniach, w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb. Potrafi prowadzić rozmowy telefoniczne, posługuje się sprawnie wyrażeniami liczbowymi. Potrafi również dokonać rezerwacji podróży służbowych i umawiać spotkania. Samodzielnie wypełnia podstawowe dokumenty i wnioski służbowe. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy. Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym. Potrafi opisać za pomocą prostych zdań swoje wykształcenie, bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami. Potrafi przedstawić profil firmy i jej produkty, potwierdzić lub zmienić terminy spotkań służbowych. Rozumie prostą korespondencję handlową i potrafi udzielić pisemnej odpowiedzi na list handlowy. Jest w stanie brać udział w dyskusji, wyrażając pozytywne i negatywne opinie. Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany język jest jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych i związanych z wykonywaną pracą. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka w podróży, w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego, dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opisać wydarzenie, jak również krótko przedstawić uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub jakiegoś pomysłu. Potrafi wygłaszać kompleksowe prezentacje I analizować kluczowe informacje służbowe. Prowadzi typową korespondencję służbową. Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć, tak w przypadku jednej, jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów oraz wyrazić opinię na temat związanych z nimi, często sprzecznych ze sobą, problemów. Potrafi prowadzić oficjalne i nieoficjalne spotkania z klientami oraz pisać sprawozdania. Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryty w nich sens. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle, nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. W życiu społecznym i zawodowym potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie. Potrafi budować jasne wypowiedzi, o wyraźnej strukturze, na tematy złożone i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu. Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, o czym czyta lub co słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych, streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce. CHARAKTERYSTYKA EFB 2 SEFIC 2 ELSA JET SET 4 GFB 2 EFB 1 SEFIC 1 ELSA / FELSA JET SET 3 GFB 1 EFB Preliminary SEFIC Preliminary ELSA / FELSA JET SET 2 GFB Preliminary 1 Preliminary EFB 3 SEFIC 3 ELSA JET SET 5 GFB EFB 4 SEFIC 4 ELSA JET SET 6 ELSA EGZAMINY LCCI 4 Poziom LCCI Skala CEFR EGZAMINY LCCI A EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO (CEFR)

13 Language Qualifications Kwalifikacje językowe Language Qualifications Nowości 2010 Award in English for Accounting 3 LCCI International Qualifications cover a comprehensive range of English language qualifications, whichfor include General English, proficiency tests and o osobach BusinesspracująEnglish Egzamin Award English Accounting na poziomie 3 został wprowadzony z myślą cych lub zamierzających pracować w środowisku związanym z rachunkowością i księgowością, których aligned to the Common European Framework (CEF). językiem ojczystym nie jest język angielski. Kandydat przystępujący do tego egzaminu będzie musiał wykazać się znajomością i zrozumieniem kluczowego słownictwa oraz zwrotów w języku angielskim, związanych z księgowością i rachunkowością, na poziomie B2 w skali CEFR. New for 2010 Kwalifikację można zdawać osobno lub jako części Dyplomów. Qualification Availability Description Award 3 Specialised Accounting Finance in English 3Diploma Onin Demand Thisand qualification is intended for candidates who work or intend to work in Accounting an Accounting accounts related function in their native language, and wish to develop for 3 Specialised Managerial and demonstrate their understanding and abilities to use key book-keeping 3 Specialised Cost Accounting and accounting vocabulary and terminology in English at CEF B2 (Vantage) 3 Specialised Business level. Management and Accounting JETSET i przykładowe 7 egzaminy JETSET 7, CEF C2, is designed for candidates wishing to take their Sylabusy znajdą Państwo na stronie knowledge and ability of the English language in reading, writing, listening and speaking to the highest level. The Common European Framework of JETSET 7 Reference for Languages (CEFR) description of the C2 level describes candidates as being able to understand with ease virtually everything heard or read. Theypoziomie can summarise information from different spoken andprzyjęwritten biegłości językowej w skali CEFR, Egzamin JETSET dostępny jest także na najwyższym sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. tego przez Radę Europy, tj. C2 (Mastery). Egzamin jest zatem do zaawansowanych użytkowthey can skierowany express themselves spontaneously, very fluently and precisely, ników języka angielskiego, sprawdzając zarówno umiejętność czytania, pisania, mówienia, jak i rozumienia differentiating finer shades of meaning even in the most complex situations. ze słuchu. Pozostałe kwalifikacje językowe Other Language Qualifications Qualification Availability English for Business (EfB) Preliminary and 4 1 to 3 World Series and English for Commerce (EfC) 1 to 3 English for Tourism (EfT) 1 and 2 English Language Skills Assessment (ELSA) Foundation English Language Skills Assessment (FELSA) Introductory First Certificate for Teachers of Business English (FTBE) JETSET Foundation to 7 Practical Business English (PBE) Introductory Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) Preliminary to 4 EDI Certificate in Teaching English as a Foreign Language (CertTEFL) 4 German for Business Preliminary to 3 For a detailed description of each of these qualifications visit See the next page for information about Language qualification work books for students 13

14 Financial and Quantitative Qualifications Kwalifikacje Finansowe i Rachunkowe Nowości 2010 Certificate in Book-keeping & Accounts (IAS) 2 / Księgowość i rachunkowość zgodna z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, poziom 2, na żądanie Kwalifikacja oparta jest na standardach IAS (International Accounting Standards). Proponujemy ją Kandydatom pracującym lub planującym podjąć zatrudnienie w zawodach związanych z rejestrami finansowymi, a także osobom odpowiedzialnym za sporządzanie rozliczeń końcowych. Award in Professional Ethics in Accounting and Finance 3 / Etyka zawodowa, rachunkowość i finanse, poziom 3, na żądanie Zakres tematyczny egzaminu obejmuje etyczne obowiązki osób pracujących w sektorze finansowym, a także rozumienie norm i zasad etycznych w księgowości oraz metod ich zastosowania w środowisku pracy. Egzamin odpowiedni dla Kandydatów pracujących w obszarze księgowości i finansów. Award in Principles of Auditing 3 / Zasady audytu, poziom 3, na żądanie Kwalifikacja dotyczy rozumienia i zastosowania podstawowych wymogów audytu. Jest odpowiednia dla Kandydatów, którzy pracują albo zamierzają pracować w środowisku księgowym oraz dla osób, pragnących poszerzyć swoją wiedzą z zakresu audytu. Award in Principles & Practice of Costing 3 / Zasady kosztorysowania w praktyce, poziom 3, na żądanie Egzamin weryfikuje wiedzę z zakresu zasad kalkulacji kosztów, m.in. różne podejścia do obliczania kosztów oraz wydawanie uzasadnionych orzeczeń dla zarządu. Odpowiedni dla osób pragnących rozwinąć ogólną znajomość praktycznej kalkulacji kosztów. Award in Preparing Finacial Statements for a Sole Trader 3 / Przygotowanie zestawień finansowych dla przedsiębiorców indywidualnych, poziom 3, na żądanie Kwalifikacja umożliwia kandydatom zaprezentowanie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia rachunków i przygotowania zestawień finansowych dla przedsiębiorców indywidualnych. Odpowiednia dla osób, które posiadają już podstawy z dziedziny prowadzenia ksiąg rachunkowych, a które chciałyby rozwinąć swoją wiedzę. Award in Understanding Financial Statements 3 / Rozumienie sprawozdań finansowych, poziom 3, na żądanie Egzamin sprawdza znajomość i rozumienie sprawozdań finansowych oraz zdolność interpretowania informacji na podstawie wskaźników finansowych. Odpowiedni dla osób, które nie są specjalistami w dziedzinie finansów, a pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie sporządzania zestawień finansowych. Award in Computerised Book-Keeping Skills 2 / Księgowość z użyciem systemów komputerowych, poziom 2, na żądanie Egzamin weryfikuje umiejętności z zakresu posługiwania się komputerowymi systemami księgowania, prowadzenia głównej księgi rachunkowej, kontroli kapitału oraz przetwarzania rutynowych płatności i wpływów. Kandydaci muszą posiadać wiedzę odpowiadającą certyfikatowi LCCI Book- Keeping and Accounts 2. 14

15 Award in Computerised Accounting Skills, 3 / Rachunkowość informatyczna, poziom 3, na żądanie Egzamin weryfikuje umiejętność komputerowego zarządzania systemem płac i rozliczeń, obejmując swym zakresem m.in. przetwarzanie niestandardowych transakcji księgowych, wydruk i analizę raportów zysków Qualification Availability Description i strat oraz bilansu księgowego. Kandydaci powinni posiadać już wiedzę z dziedziny księgowości i raaward in 3 2 egzaminu This qualification candidates ability to manage a computerised chunkowości, odpowiadającą poziomowi LCCI develops z tych przedmiotów (LCCI Book-keeping and Computerised accounting system in order to provide management information. Accounts, 2). Egzamin ten jest odpowiedni dla osób pracujących lub zamierzających pracować na Accounting Skills Candidates will learn how to process non-routine accounting transactions stanowiskach wymagających zaawansowanejand wiedzy rachunkowo-księgowej. print and analyse reports such as the Profit and Loss and Balance Sheet. Candidates for this qualification must at least have book-keeping accounting knowledge and skills equivalent to the LCCI 2 Award in Principles of Credit Management and 2 / Zasady Zarządzania Kredytami Book-keeping and Accounts qualification. This qualification is suitable for (Wierzytelnościami), poziom 2, na żądanie candidates who work or intend to work in an advanced accounting role. Award in na poziomie 2 kolejna Onnowość Demand w ofercie This qualification will introduce candidates to the fundamental principles of Egzamin 2 to egzaminacyjnej LCCI - idealna dla ekonomistów, pracredit management, and will develop their knowledge and understanding Principles of Credit cowników banków lub innych organizacji, zajmujących się udzielaniem kredytów, szacowaniem ryzyka Management of the function of the credit management department and its role within i zdolności kredytowej, a także windykacją już tawish testuje wiedzę z zaanudzielonych organisation. It pożyczek. is suitable forkwalifikacja candidates who to develop a general kresu podstawowych zasad zarządzania wierzytelnościami oraz management zrozumienie wydziału zarządzaunderstanding of credit in funkcji order to broaden their career nia wierzytelnościami i jego roli w organizacji.opportunities Nadaje sięand dlaprogression. osób pragnących rozwinąć ogólną wiedzę z dziedziny zarządzania wierzytelnościami w celu poszerzenia możliwości rozwoju zawodowego Pozostałe kwalifikacje finansowe i rachunkowe Other Financial and Quantitative Qualifications Qualification Availability Introductory Certificate in Book-keeping Introductory Commercial Calculations 1 Book-keeping 1 World Series and Book-keeping and Accounts 2 World Series and Business Calculations 2 World Series and Business Statistics 2 and 3 World Series and Cost Accounting 2 3 World Series and Accounting / Accounting (IAS) 3 World Series and Advanced Business Calculations 3 World Series and Management Accounting 3 World Series and MYOB Computerised Accounting 2 and 3 Financial Accounting & Financial Accounting (IAS) 4 For a detailed description of each of these qualifications visit Books for Students Workbooks available to support our range of LCCI Financial and Quantitative qualifications include; port to Success n n n port to Success: 1 Book-keeping port to Success: 2 Book-keeping and Accounts port to Success: 3 Accounting Available to order from your local agents or from our website EDI also has a range of 'How to ' course books, covering the majority of our qualifications; these are available to order from your local agent or from our 15 website

16 Business, Administration and IT Qualifications Business, Administration Biznes, Administracja i ITand IT Qualifications LCCI International Qualifications in Business, Administration and IT cover the essential Nowości 2010 business skills required for employment and progression in a modern office environment. Award in Measuring & Improving Business Performance, 3 / Techniki pomiaru i zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa poziom 3, na żądanie Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu monitorowania wydajności i znaczenia tego procesu dla przedsiębiorstwa, a także rozumienia, w jaki sposób wyniki firmy można poprawić i jak tę poprawę można for zmierzyć. New 2010Przeznaczony dla osób, które chcą rozwinąć ogólną znajomość technik doskonalenia biznesowego celem poszerzenia możliwości swojego rozwoju zawodowego i kariery. Qualification Availability Description Award in Introduction to Business Strategy & Planning, 3 / Wprowadzenie do strategii Award in 3 This qualification introduces candidates to the importance of monitoring biznesowej oraz planowania poziom 3, na żądanie Measuring business performance and develops their knowledge and understanding of the & Improving ways in which business performance can be improved and how improvements Business testuje znajomość podstawowych canmodeli be measured. It is suitable for candidates who wish to develop a general Egzamin stosowanych w opracowywaniu strategii oraz planoperformance understanding of business improvement techniques in order to broaden their waniu rozwoju przedsiębiorstwa. Jest odpowiedni dla osób pragnących rozwijać ogólną wiedzę z dziecareer opportunities and progression. dziny planowania strategicznego w biznesie i wykorzystać ją w swym dalszym rozwoju zawodowym. Award in 3 This qualification introduces and develops candidates knowledge and Introduction of the i praktyki key models and frameworkspoziom used in strategy development Business Principles and Practice, 2understanding and 3 / Zasady biznesowe 2 i 3, na to Business and planning, and how these may be applied in given situations. It is suitable żądanie Strategy & for candidates who wish to develop a general understanding of strategic Planning planning in order to broaden their career opportunities and progression. Egzamin Business Principles and Practice sprawdza rozumienie pojęcia działalności gospodarczej, jej zabusiness 2 The Business Principles and Practice qualifications develop candidates' sięgu oraz roli społecznej. Egzamin na poziomie 2 obejmuje takie zagadnienia tematyczne, jak środowisko Principles and knowledge and understanding of the nature and scope of business activity and biznesowe, struktura i schemat działania firmy, Poziom egzaminu obejmuje takie covers obszary wiedzy, jak the role it plays in3society. The 2 qualification topic areas such Practice 3 World as 'business and its przedsiębiorstwa. environment' and 'structure and operations business', Series andi poprawy opracowywanie strategii biznesowej wyników Egzaminy na obuofpoziomach while rozwijać the 3swoją covers karierę areas such as the development of business strategy są odpowiednie dla kandydatów, którzy chcą zawodową lub akademicką. and business improvement. The qualifications are suitable for candidates who Egzaminy te zastąpią kwalifikację Business Practice na poziomach 2 i 3. want to develop their understanding in order to improve their business career opportunities and / or academic progression. These qualifications will replace s 2 and 3 Business Business Administrative Principles and Practice, s 1-3 Practice. / Zasady i praktyki stosowane w administracji biznesowej poziomy 1-3, na żądanie The Business Administrative Principles and Practice qualifications develop Business 1 candidates' knowledge and understanding of administrative practices, Administrative Egzamin weryfikuje rozumienia praktyk administracyjnych oraz procedur i standardów wiedzę 2 and z zakresu World procedures and standards within the office environment. The qualifications Principles and are suitable for candidates who are currently working preparing to workpodpractice 3 Series and obowiązujących w środowisku biurowym. Jest odpowiedni dla osób pracujących lub or zamierzających in roles such as team or departmental administrators, personal assistants or jąć pracę w charakterze administratora zespołu/działu czy też na stanowiskach sekretarsko-asystenckich. professional secretaries. These qualifications will replace s 1 to 3 Egzamin ten zastąpi kwalifikację BusinessBusiness Administration na poziomach 1-3. Administration. Pozostałe kwalifikacje biznesowe, administracyjne i IT. Other Business, Administration and IT Qualifications Qualification Availability Audio Transcription 1 to 4 Business Administration 1 2 and 3 World Series and Text Production 1 2 and 3 World Series and Meetings 2 and 3 Certificate in International Retail Operations 2 Business Practice 2 3 World Series and Principles and Practice of Management 3 Business and Industrial Administration 3 The Legal Environment 4 Practical ICT Skills 1 to 3 Employability Skills

17 Marketing and Customer Service Qualifications Marketing and Customer Service Qualifications LCCI International iqualifications in Marketing and Customer Service provide candidates Marketing Obsługa Klienta with a broad understanding across the full range of customer-related business functions. Nowości 2010 Certificate in Travel and Tourism 1 Egzamin weryfikuje New for 2010 wiedzę kandydatów z zakresu głównych elementów i cech branży turystycznej, jak również przekroju i funkcji poszczególnych stanowisk w tej branży biznesu. Kwalifikacja ta jest odpowiednia dla osób pragnących podjąć studia lubdescription poszukujących pracy w obszarze turystyki bądź już pracująqualification Availability cych w przemyśle turystycznym. Z myślą o nich, Kapituła Egzaminacyjna LCCI wprowadziła w tym roku Certificate 1 This qualification develops candidates knowledge and understanding of the kolejny egzamin, Travel and Tourism 1, na który składają się trzy egzaminy: z dziedziny in Travel and main components and characteristics of the travel and tourism industry as well turystyki i marketingu, a także słownictwa specjalistycznego wszystkie naindustry. poziomie lub Introductory. Tourism as the different roles of people within the The1 qualification is suitable for those taking up a study of tourism for the first time, those who intendoraz to Kandydat przystępuje do dwóch egzaminów obowiązkowych (Introductory Certificate in Marketing seek employment in travel and tourism those who already working Travel and Tourism 1) oraz do jednego egzaminu z dostępnych opcji:and English for are Business 1 in lub the tourism industry. English for Tourism 1. Pozostałe kwalifikacje i Obsługa Other Marketing andmarketing Customer ServiceKlienta. Qualifications Qualification Availability Introductory Certificate in Marketing Introductory Customer Service 2 and 3 Marketing 2 and 3 World Series and ecommerce 2 and 3 Internet Marketing 3 Advertising 3 World Series and Public Relations 2 3 World Series and Selling and Sales Management 3 World Series and Contact Centre Skills 2 and 3 For a detailed description of each of these qualifications visit Books for Students EDI has a range of 'How to ' course books, covering the majority of our qualifications; these are available to order from your local agent or from our website

18 Diploma Qualifications, Kwalifikacje z Dyplomem Nowości 2010 Specialised Dyplomas Specialised Diplomas Diploma title Subject Combination Specialised Accounting & Finance 3 Accounting or Accounting (IAS) 3 Business Statistics or Advanced Business Calculations 3 Professional Ethics in Accounting & Finance 3 (Select one from): Principles and Practice of Costing 3, Principles of Auditing 3, English for Accounting 3, Computerised Book-keeping Skills 2 or Computerised Accounting Skills 3, Introduction to Business Strategy and Planning 3, Measuring and Improving Business Performance 3 Specialised Managerial Accounting 3 Management Accounting 3 Business Statistics or Advanced Business Calculations 3 Professional Ethics in Accounting and Finance 3 (Select one from): Preparing Financial Statements for Sole Traders 3, Measuring and Improving Business Performance 3, Introduction to Business Strategy and Planning 3, English for Accounting 3, Computerised Book-keeping Skills 2 or Computerised Accounting Skills 3, Understanding Financial Statements 3 Specialised Diploma in Cost Accounting 3 Cost Accounting 3 Business Statistics or Advanced Business Calculations 3 Professional Ethics in Accounting and Finance 3 (Select one from): Preparing Financial Statements for Sole Traders 3, English for Accounting 3, Computerised Book-keeping Skills 2 or Computerised Accounting Skills 3, Understanding Financial Statements 3, Introduction to Business Strategy and Planning 3, Measuring and Improving Business Performance 3 Specialised Business Management & Accounting 3 Business Practice (or revised qualification) 3 Business Statistics or Advanced Business Calculations Accounting or Accounting (IAS) 3 (Select one from): Principles and Practice of Costing 3, Principles of Credit Management 2, Computerised Book-keeping Skills 2 or Computerised Accounting Skills 3, English for Accounting 3, Professional Ethics in Accounting and Finance 3 18

19 Group Diplomas, Kwalifikacje Dyplomy Grupowe Group Diplomas Group Diplomas Diploma title Subject Combination Group Management Accounting 3 Management Accounting 3 Group Business and Industrial Administration 3 Group Marketing 3 Group Principles and Practice of Management 3 Group Accounting 3 Group Diploma in Cost Accounting 3 Group Diploma in Public Relations 3 Group Diploma in Selling and Sales Management 3 Group Advertising 3 Another two subjects from the Group Diploma pool of options* Business and Industrial Administration 3 Another two subjects from the Group Diploma pool of options* Marketing 3 Another two subjects from the Group Diploma pool of options* Principles and Practice of Management 3 Business and Industrial Administration 3 Another subject from the Group Diploma pool of options* Accounting or Accounting (IAS) 3 Another two subjects from the Group Diploma pool of options* Cost Accounting 3 Another two subjects from the Group Diploma pool of options* Public Relations 3 Marketing 3 Another subject from the Group Diploma pool of options* Selling and Sales Management 3 Marketing 3 Another subject from the Group Diploma pool of options* Advertising 3 Marketing 3 Another subject from Group Diploma pool of options* Diploma pool poolof ofoptions options / Dyplomy Grupowe. Kwalifikacje do wyboru Group Diploma Accounting or Accounting (IAS) Business and Industrial Administration Business Statistics Customer Service Advertising Management Accounting Principles and Practice of Management Selling and Sales Management Advanced Business Calculations Business Practice Cost Accounting ecommerce Business Administration Marketing Public Relations Internet Marketing

20 Diplomas, Dyplomy Diplomas Diplomas Diploma title Subject Combination Foundations of Business 1 Book-keeping 1 Administration 1 Either English for Business 1 or English for Commerce 1, either Business Administration 1 or Commercial Calculations 1 Business Administration 1 English for Business 1 (Select one from): Audio Transcription 1, Text Production 1, Practical ICT Skills 1 Travel and Tourism 1 Introductory Certificate in Marketing Travel and Tourism 1 (Select one from): English for Business 1 or English for Tourism 1 Business Studies 2 Book-keeping and Accounts 2 or Book-keeping and Accounts (IAS) 2 Business Administration 2 Business Calculations 2 Either English for Business 2 or English for Commerce 2. Any other two 2 subjects Computerised Accounting 2 Computerised Book-keeping Skills 2 or MYOB Computerised Accounting 2 Book-keeping and Accounts 2 or Book-keeping and Accounts (IAS) 2 Any other 2 subject Book-keeping and Accounts 2 or Book-keeping and Accounts (IAS) 2 Book-keeping and Accounts 2 Marketing 2 Customer Service 2 Marketing 2 ecommerce 2 or Practical ICT Skills 2 Contact Centre Skills 2 Business Administration 2 Business Administration 2 Business Practice 3 or Meetings 2 Practical ICT Skills 2 Secretarial Administration 2 Business Administration 2 English for Business 2 (Any other two subjects from the following): Business Calculations 2, Business Statistics 2, Cost Accounting 2, Practical ICT Skills 2, English for Business 2, English for Commerce 2, Computerised Bookkeeping Skills 2 or MYOB Computerised Accounting 2 (Choose one from): Audio Transcription 2, Text Production 2, Practical ICT Skills

Kwalifikacje językowe. International Qualifications from EDI. Informator Egzamin JETSET

Kwalifikacje językowe. International Qualifications from EDI. Informator Egzamin JETSET Kwalifikacje językowe International Qualifications from EDI Informator Egzamin JETSET Informator egzaminu JETSET (Junior English Test Senior English Test) Certyfikaty JETSET potwierdzające znajomość języka

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje językowe. International Qualifications from EDI. Informator Egzamin ELSA

Kwalifikacje językowe. International Qualifications from EDI. Informator Egzamin ELSA Kwalifikacje językowe International Qualifications from EDI Informator Egzamin ELSA Informator egzaminu ELSA (English Language Skills Assessment) Egzamin ELSA jest testem poziomującym z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury.

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/2015 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej SWPS. Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. 1. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury.

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. Załącznik nr 2 do Szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego na studia w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym na rok akademicki 2017/2018 wprowadzonych Uchwałą Nr 1/2017 Uczelnianej Komisji

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Zofia Kordala, październik 2014

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Zofia Kordala, październik 2014 Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej Zofia Kordala, październik 2014 Akty prawne regulujące kwalifikacje nauczycieli do nauczania języków obcych

Bardziej szczegółowo

(The Business Language Testing. Service) CZYM JEST BULATS ZAKRES TESTU FORMA TESTU

(The Business Language Testing. Service) CZYM JEST BULATS ZAKRES TESTU FORMA TESTU CZYM JEST BULATS BULATS to profesjonalny test językowy opracowany przez: University of Cambridge ESOL Examinations, Alliance Française, Goethe-Institut oraz Universidad de Salamanca. Jest dostępny w czterech

Bardziej szczegółowo

Program Double Degree w Wielkiej Brytanii

Program Double Degree w Wielkiej Brytanii Program Double Degree w Wielkiej Brytanii Oferta skierowana jest do studentów pochodzących z krajów Unii Europejskiej 1 będących obecnie na drugim roku studiów licencjackich (dziennych lub zaocznych).

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt IELTS 82 FCE 84 CAE 86 CPE 86 BEC 87 KET/PET 87 City & Guilds IESOL/ISESOL 88 The Swansea Levels Test X_Lex 88 LAT: Language Aptitude Test 88 ISE II 89 IGCSE 89 nowość nowość Mission IELTS 1 ADVANCED LEVEL

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2016/2017

Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2016/2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/2015 Senatu SUM z dnia 20 maja 2015 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/2015 Senatu SUM z dnia 25 listopada 2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants Dzień dobry! Patrycja Rokicka Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland Twoja przyszłość zaczyna się teraz! Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności podczas studiów? Chcesz wyróżnić

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej kwalifikacji dla absolwentów MBA. CIMA Masters Gateway Assessment

Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej kwalifikacji dla absolwentów MBA. CIMA Masters Gateway Assessment Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej kwalifikacji dla absolwentów MBA CIMA Masters Gateway Assessment CIMA dostrzega potencjał absolwentów MBA, uznając ich za przyszłych liderów biznesu. Jednakże przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 października 2014 roku

Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 października 2014 roku DO-0130/106/2014 Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 października 2014 roku w sprawie: szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego na studiach pierwszego stopnia, drugiego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów realizujących program SGH-CIMA w roku akademickim 2013/2014 i w latach kolejnych

Informacja dla studentów realizujących program SGH-CIMA w roku akademickim 2013/2014 i w latach kolejnych Przygotowane przez CIMA Poland (zamieszczone 20.06.2014) Informacja dla studentów realizujących program SGH-CIMA w roku akademickim 201/2014 i w latach kolejnych Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do sukcesu

Twoja droga do sukcesu Twoja droga do sukcesu Nowe specjalności międzykierunkowe SGH & CIMA już dostępne! SGH i CIMA: Siła dwóch dyplomów Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, uczelni i studentów, SGH wspólnie z Instytutem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH

JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH - zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 13 lutego 2015 r. JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH

Bardziej szczegółowo

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn http://www.pan.olsztyn.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn http://www.pan.olsztyn. Znak sprawy: ZP/PNK/U/2015/07/122 Załącznik nr 1 do SIWZ Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn http://www.pan.olsztyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ Wspieranie rozwoju akademickiej sprawności językowej Waldemar Martyniuk Monika Stawicka Tydzień Jakości Kształcenia 3 grudnia 2014 r. 1 Jagiellońskie Centrum Językowe

Bardziej szczegółowo

3. Absolwenci programu UE & CIMA CBA po spełnieniu warunków wymienionych poniżej uzyskują Certificate in Business Accounting wydawany przez CIMA.

3. Absolwenci programu UE & CIMA CBA po spełnieniu warunków wymienionych poniżej uzyskują Certificate in Business Accounting wydawany przez CIMA. Regulamin udziału studentów UE Wrocław w programie specjalności UE & CIMA Certificate in Business Accounting, realizowanego w ramach studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

LONDONSAM POLSKA CELE ADRESACI KURSU

LONDONSAM POLSKA CELE ADRESACI KURSU FINACIAL ENGLISH CRASH COURSE LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2016 LONDONSAM POLSKA Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania. Od początku naszej działalności

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do sukcesu

Twoja droga do sukcesu Twoja droga do sukcesu Nowe specjalności międzykierunkowe SGH - CIMA już dostępne! SGH i CIMA: Siła dwóch dyplomów Jak to wygląda? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, uczelni i studentów, SGH

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 Nazwa Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod wypełnia Uczelnia Kierunek,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 83. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 5 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 5 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 83 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia maja 2014 r. w sprawie uznawania osiągnięć językowych i zwolnień studentów z uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

szkoła języka niemieckiego Intensywne kursy języka niemieckiego

szkoła języka niemieckiego Intensywne kursy języka niemieckiego szkoła języka niemieckiego Intensywne kursy języka niemieckiego wiosna 2017 Solidne podstawy Cały poziom w jeden semestr?* Teraz to możliwe w naszej szkole językowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ZASADY REKRUTACJI. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych ZASADY REKRUTACJI Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo (School of Ideas projektowanie innowacji, kultura współczesna), studia azjatyckie:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm.

JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm. JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm. Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. mgr Agnieszka Tynecka dyżur: wtorek budynek Centrum Języków PŁ

JĘZYK ANGIELSKI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. mgr Agnieszka Tynecka dyżur: wtorek budynek Centrum Języków PŁ JĘZYK ANGIELSKI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA WYDZIAŁ Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów KOORDYNATOR mgr Agnieszka Tynecka agnieszka.tynecka@p.lodz.pl dyżur: wtorek 12.15-13.45 budynek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. REKTOR. prof. dr hab. Stanisław Komornicki

5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. REKTOR. prof. dr hab. Stanisław Komornicki Zarządzenie Nr 5/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej przez Studium Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE NR 10/2014

UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE NR 10/2014 UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE NR 10/2014 z dnia 15 września 2014 roku w sprawie systemu nauczania języków obcych

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2013 r. Poz. 58. DECYZJA Nr 51/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 1 marca 2013 r. Poz. 58. DECYZJA Nr 51/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 lutego 2013 r. Warszawa, dnia marca 203 r. Poz. 58 łużba Wywiadu Wojskowego DECYZJA Nr 5/MON MINITRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 lutego 203 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w łużbie

Bardziej szczegółowo

CIMA. Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU

CIMA. Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU CIMA - TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów Dowiedz się więcej: www.cimaglobal.com/unipoland CIMA Chartered Institute

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia 1. Cel: Podstawowym celem ABSL Academy jest przygotowanie uczestników do objęcia stanowisk pracy oferowanych przez firmy sektora usług biznesowych, będących partnerami

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat. Ambasada Brytyjska. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Edukacji Narodowej

Honorowy Patronat. Ambasada Brytyjska. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Edukacji Narodowej Honorowy Patronat Ambasada Brytyjska Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Edukacji Narodowej 18 listopada 2011 roku odbędzie się już V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Językowego LCCI Business

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KURS GENERAL ENGLISH (JEDEN NA JEDEN)

KURS GENERAL ENGLISH (JEDEN NA JEDEN) 2014/2015 1 Wszystkie osoby które są zainteresowane kursem języka angielskiego i chcą spędzić niezapomniane wakacje na słonecznej Malcie chcielibyśmy zaprosić do skorzystania z naszych pakietów turystyczno-edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

szkoła języka niemieckiego kursy języka niemieckiego

szkoła języka niemieckiego kursy języka niemieckiego szkoła języka niemieckiego kursy języka niemieckiego oferta na rok 2015 / 2016 Dlaczego Structura? Structura Centrum Szkoleniowe to nowoczesna placówka stale poszerzająca zakres swojej działalności. Od

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WSTĘPNA Kandydata na uczestnika projektu w ramach kształcenia ustawicznego

ANKIETA WSTĘPNA Kandydata na uczestnika projektu w ramach kształcenia ustawicznego ANKIETA WSTĘPNA Kandydata na uczestnika projektu w ramach kształcenia ustawicznego 1. Dane podstawowe Płed: kobieta mężczyzna Wiek : 18-24 lata 25-49 lata 50 lat i więcej Wykształcenie: brak podstawowe

Bardziej szczegółowo

Język angielski - opis przedmiotu

Język angielski - opis przedmiotu Język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski Kod przedmiotu 09.0-WE-ED-JA Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika / Systemy

Bardziej szczegółowo

CIMA. Specjalność UE & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU

CIMA. Specjalność UE & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU CIMA - TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalność UE & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów Dowiedz się więcej: www.cimaglobal.com/unipoland CIMA Chartered Institute of Management Accountants

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II,

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum 1) Tytuł innowacji: ENGLISH the way to success. 2) Rodzaj innowacji: Programowa 3) Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO Analiza porównawcza Na podstawie materiałów próbnych opublikowanych przez AQA (wrzesień 2016) Specyfikacja nauczanie od września 2017 pierwsze

Bardziej szczegółowo

Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych. 1. Podstawowa znajomość języka:

Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych. 1. Podstawowa znajomość języka: Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2009 r. (poz. ) Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych 1. Podstawowa znajomość języka: a) First Certificate in English (FCE),

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego

Certyfikacja zawodu księgowego Certyfikacja zawodu księgowego Zawód księgowego to zawód zaufania publicznego, bowiem od jego rzetelnego i etycznego wykonywania zależy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Dlatego niezwykle ważne jest,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie efektywnością. Podejmowanie decyzji. Professional. Forecasting. Międzynarodowa. profesjonalna. kwalifikacja. biznesowa

Zarządzanie efektywnością. Podejmowanie decyzji. Professional. Forecasting. Międzynarodowa. profesjonalna. kwalifikacja. biznesowa Zarządzanie efektywnością Podejmowanie decyzji Professional Profesjonalizm Forecasting Prognozowanie Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa Kwalifikacja CIMA to mocny atut podczas poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

J Ę ZYK ANGIELSKI I. PRZEPISYWANIE OCEN Z CERTYFIKATÓW INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH (FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC)

J Ę ZYK ANGIELSKI I. PRZEPISYWANIE OCEN Z CERTYFIKATÓW INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH (FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC) J Ę ZYK ANGIELSKI PRZEPISYWANIE OCEN - PROCEDURA I. PRZEPISYWANIE OCEN Z CERTYFIKATÓW INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH (FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC) II. OCENY Z ZALICZEŃ LEKTORATÓW I EGZAMINÓW UZYSKANE NA INNYCH

Bardziej szczegółowo

Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne

Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne Konferencja nauczycieli polskich szkół sobotnich 10-12 lipca 2015 Elżbieta Grabska-Moyle Polska Szkoła w Luton i Dunstable www.polskaszkolaluton.org.uk

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 366/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 września 2010 r.

DECYZJA Nr 366/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 września 2010 r. Służba Wywiadu Wojskowego 1075 252 DECYZJA Nr 366/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2010 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w Służbie Wywiadu Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

biznesowa kwalifikacja profesjonalna Międzynarodowa Zarządzanie efektywnością Forecasting Podejmowanie decyzji Prognozowanie

biznesowa kwalifikacja profesjonalna Międzynarodowa Zarządzanie efektywnością Forecasting Podejmowanie decyzji Prognozowanie Profesjonalizm Professional Podejmowanie decyzji Zarządzanie efektywnością Forecasting Prognozowanie Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa Kwalifikacja CIMA to mocny atut podczas poszukiwania

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/29/8729/25035 Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 200,00 zł Cena netto za godzinę

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

LONDONSAM POLSKA CELE

LONDONSAM POLSKA CELE FINACIAL ENGLISH CRASH COURSE LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 LONDONSAM POLSKA LondonSAM Polska specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu finansów i zarządzania. Klienci doceniają w nas przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

BELL CAMBRIDGE. 460,-GBP Cena przykładowego zakwaterowania Mieszkanie u rodziny: 180,- GBP Przykładowa cena łączna 640,- GBP

BELL CAMBRIDGE. 460,-GBP Cena przykładowego zakwaterowania Mieszkanie u rodziny: 180,- GBP Przykładowa cena łączna 640,- GBP BELL CAMBRIDGE INTENSIVE ENGLISH A1, A2 Bell Londyn, Na intensywnym kursie języka angielskiego, studenci rozwiną swoją znajomość języka angielskiego. Udoskonalą takie umiejętności językowe jak: komunikacja,

Bardziej szczegółowo

Selection of English exams.

Selection of English exams. Selection of English exams. Testowanie jest nieodłączną częścią procesu uczenia się języka obcego, tak jak i każdego procesu uczenia. W trakcie lub pod koniec procesu szkoleniowego daje nam informacje

Bardziej szczegółowo

Język Biznesu. Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Akcja Projekty Mobilności VETPRO

Język Biznesu. Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Akcja Projekty Mobilności VETPRO Język Biznesu Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Akcja Projekty Mobilności VETPRO Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Języków Obcych PJATK Gdańsk

Regulamin Studium Języków Obcych PJATK Gdańsk Regulamin Studium Języków Obcych PJATK Gdańsk Głównym celem działalności dydaktycznej Studium Języków Obcych PJATK jest rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych naszych studentów do poziomu,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK REKRUTERA. Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji

PRZEWODNIK REKRUTERA. Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji PRZEWODNIK REKRUTERA Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji 1 Po co? Dowiesz się: ten przewodnik? jakie standardy opisu kompetencji językowych funkcjonują na świecie, jak precyzyjnie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

REGULAMIN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE I. Przepisy ogólne 1 Podstawę prawną działalności Studium Języków Obcych, zwanego dalej Studium lub SJO stanowią następujące

Bardziej szczegółowo

Egzaminy z oferty British Council potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

Egzaminy z oferty British Council potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym Egzaminy z oferty British Council potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym Konferencja Nauczanie języka obcego w przedszkolu szanse i wyzwania Lublin, 21 października 2015 www.britishcouncil.pl

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. Projekt rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. Poz. 426 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. Poz. 426 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. Poz. 426 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 kwietnia 2016 r. z dnia.. 2016 r.

Projekt z dnia 22 kwietnia 2016 r. z dnia.. 2016 r. Projekt z dnia 22 kwietnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK U TAW. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. POZ. 426. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ l) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK U TAW. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. POZ. 426. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ l) z dnia 17 kwietnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.1914:17:14 +02'00' DZIENNIK U TAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. POZ. 426 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uznawane certyfikaty zewnętrzne

Uznawane certyfikaty zewnętrzne CERTYFIKATY JĘZYK ANGIELSKI W zależności od wydziału po wpis do indeksu należy zgłosić się do jednej z niżej wymienionych osób (członków Komisji Egzaminacyjnej): Język Wydział Lektor jęz. angielski dr

Bardziej szczegółowo

Współpraca, informacja, produkty działalność Polskiego Biura Eurydice. Magdalena Górowska-Fells Polskie Biuro Eurydice

Współpraca, informacja, produkty działalność Polskiego Biura Eurydice. Magdalena Górowska-Fells Polskie Biuro Eurydice Współpraca, informacja, produkty działalność Polskiego Biura Eurydice Magdalena Górowska-Fells Polskie Biuro Eurydice EURYDICE sieć informacji o edukacji w Europie WSPÓŁPRACA I INFORMACJA PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

UEK & CIMA: Siła dwóch dyplomów. Jak to wygląda?

UEK & CIMA: Siła dwóch dyplomów. Jak to wygląda? UEK & CIMA: Siła dwóch dyplomów Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, uczelni i studentów, UEK wspólnie z Instytutem CIMA (Chartered Institute od Management Accountants) rozszerza ofertę edukacyjną

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu języka angielskiego I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu języka angielskiego I Kod przedmiotu 09.1-WH-FAD-PNJA1-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora według aktualnych przepisów 2012 w IA PAN

Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora według aktualnych przepisów 2012 w IA PAN Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora według aktualnych przepisów 2012 w IA PAN Krystyna Konstankiewicz Seminarium, 11-06-2012 1 Stopień naukowy doktora Instytut

Bardziej szczegółowo

Oceny pisemnych egzaminów językowych dokonują lektorzy Zespołu Języków Obcych SWSPiZ według przyjętych przez nich kryteriów oceniania.

Oceny pisemnych egzaminów językowych dokonują lektorzy Zespołu Języków Obcych SWSPiZ według przyjętych przez nich kryteriów oceniania. Regulaminu rekrutacji studentów na wyjazdy w ramach programu Socrates/Erasmus Na podstawie Karty Erasmusa nadanej Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania (SWSPiZ) przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

WORK IMMIGRATION VISAS EDUCATION ACCOMMODATION TRAVEL

WORK IMMIGRATION VISAS EDUCATION ACCOMMODATION TRAVEL WORK IMMIGRATION VISAS EDUCATION ACCOMMODATION TRAVEL Seminarium z Ability Education 28 PAŹDZIERNIKA w biurze Bridge Agency odbędzie się seminarium prowadzone przez przedstawiciela jednej z wiodących szkół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2008 r. (poz. ) Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2008 r. (poz. ) Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2008 r. (poz. ) Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych 1. Podstawowa znajomość języka: a) First Certificate in English (FCE),

Bardziej szczegółowo

Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu

Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu Język angielski IV/Język niemiecki IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu 09.0-WE-AiRP-IV Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów studiów

Bardziej szczegółowo