HISTORIA POWSTANIA I ROZWOJU PROGRAMU DYPLOMOWEGO MATURY MIĘDZYNARODOWEJ IB WORLD SCHOOL 1309 W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GDAOSKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIA POWSTANIA I ROZWOJU PROGRAMU DYPLOMOWEGO MATURY MIĘDZYNARODOWEJ IB WORLD SCHOOL 1309 W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GDAOSKU"

Transkrypt

1 HISTORIA POWSTANIA I ROZWOJU PROGRAMU DYPLOMOWEGO MATURY MIĘDZYNARODOWEJ IB WORLD SCHOOL 1309 W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GDAOSKU Kalendarium I. 1 września 1999 Dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego zostaje w wyniku konkursu p. Grażyna Bogusz. W swojej koncepcji rozwoju szkoły jako główny pomysł zaproponowała utworzenie na bazie klas dwujęzycznych klasy z maturą międzynarodową (IB). Okazało się, że oczekują na takie klasy rodzice i uczniowie z Gdaoska. Inicjatywę pani Grażyny Bogusz poparło grono pedagogiczne, Rada Rodziców, radni a przede wszystkim Prezydent miasta Gdaoska p. Paweł Adamowicz. Kontakty z IBO w Genewie i Sztokholmie nawiązała p. Bożena Ordak, wicedyrektor szkoły, a potem kontynuowała p. Alina Spychała. 2. Listopad 1999 Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Gdaoska w III LO, na którym dyrektor szkoły p. G. Bogusz przedstawiła plan wprowadzenia matury międzynarodowej w Topolówce. Radni uczestniczyli w wybranych lekcjach prowadzonych w języku angielskim, rozmawiali z uczniami zainteresowanymi nauką w klasach IB. 3. Rok 1999/2000 Pani Bożena Ordak z determinacją i konsekwentnie uczestniczy w wymianie korespondencji z Biurem Regionalnym IBO w Sztokholmie w sprawie warunków wprowadzenia programu IB w III LO w Gdaosku. 4. Lipiec 2000 Letnia Konferencja IBO w Zagrzebiu, w której po raz pierwszy uczestniczyła p. wicedyrektor Bożena Ordak oraz nauczyciel j. angielskiego p. Teresa Honik września 2000 Pierwszą wizytę w szkole składa Dyrektor Regionalny IBO Pani Monika Flodman ze Sztokholmu. Spotyka się z Dyrekcją szkoły, nauczycielami i władzami miasta. 6. Rok 2000/2001 Rozpoczynają się intensywne przygotowania szkoły do wprowadzenia programu IB. Z pasją i zaangażowaniem przystępuje do pracy koordynator programu IB p. Alina Spychała.

2 7. Kwiecieo 2001 Dyrektor III LO po spełnieniu wymagao i warunków IBO, za zgodą Prezydenta miasta Gdaoska składa do Biura Regionalnego w Sztokholmie pełną dokumentację i wniosek o przyznanie Topolówce autoryzacji do prowadzenia programu Matury Międzynarodowej maja 2001 Z drugą wizytą do szkoły przybywa Dyrektor Regionalny IBO -p. Monika Flodman. Spotyka się z uczniami, rodzicami, dyrektorem Wydziału Edukacji - p. Krzysztofem Mincewiczem. Trudne chwile przeżywają nauczyciele. Egzamin w języku angielskim na temat znajomości programu z przedmiotu IB przeprowadza p. Dyrektor IBO - Monika Flodman. Podsumowanie wizyty autoryzacyjnej kooczy się rozmową z Dyrekcją III LO i koordynatorem IB. Pani Dyrektor Monika Flodman zadowolona z przygotowania szkoły (zmodernizowane pracownie przedmiotowe, bogaty księgozbiór, wyszkoleni nauczyciele oraz właściwie przygotowana administracja) bez wahania podjęła decyzję o przyznaniu Topolówce prawa do wprowadzenia matury międzynarodowej (IB) od września Czerwiec 2001 Pierwsza rekrutacja uczniów z Topolówki i Trójmiasta do klas IB sierpnia 2001 Wręczenie aktów powołania kadrze IB. Powitanie stypendystki Funduszu Fullbrighta z USA, nauczycielki historii z doświadczeniem pracy w IB p. Christienne Caroll wymiana z nauczycielem Topolówki, p. Beatą Kardasioską zakwalifikowaną przez Komisję Fullbright a do pracy w szkole IB w Kaliforni, USA września 2001 Naukę rozpoczyna pierwsza klasa IB (22 uczniów). 12. październik 2001 Uczniowie IB biorą udział w Model United Nations - Wrocmun. ( Wrocław V LO) 13. marzec 2002 Klasa IB bierze udział w wymianie ze szkołą IB w Boras w Szwecji. 14. kwiecieo 2002 Organizacja Pierwszych Pomorskich Spotkao Szekspirowskich w Topolówce pomysłu koordynatora IB- p. Aliny Spychały. Pierwsze spotkanie Dyrektorów i Koordynatorów IB w sprawie powołania Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce (Poznao). 15. Wrzesieo 2002 Druga klasa IB rozpoczyna naukę w Topolówce wrzesieo 2002 Drugie spotkanie Dyrektorów i Koordynatorów IB z Polski (Warszawa).

3 17. Wrzesieo/październik 2002 Pani dyrektor Monika Flodman zaproponowała zorganizowanie Światowej Konferencji IBO w III LO w Gdaosku. Zorganizowanie Konferencji wymagało zgody Prezydenta miasta Gdaoska i podległych Mu służb, policji, straży miejskiej, itp.. Należało zorganizowad pobyt dla ponad 800 nauczycieli IB z całego świata (hotele, posiłki, konferencje prasowe, warsztaty, wykłady, prelekcje, wycieczki, zwiedzanie I poznawanie historii Gdaoska i Polski, obsługa wolontariacka konferencji przez naszych uczniów, zaproszenie gości, uroczyste otwarcie i zamknięcie konferencji). 18. Styczeo 2003 Spotkanie Dyrektorów i Koordynatorów szkół IB w Polsce (XXXIII LO Warszawa).Pomoc p. Krystyny Łybackiej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie rekrutacji absolwentów IB na wyższe uczelnie w Polsce. 19. Luty 2003 Dalsze pertraktacje w sprawie rekrutacji absolwentów na wyższe uczelnie w Polsce - Udział w obradach Prezydium KRASP (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół w Polsce)i Koordynatora IB- p. Aliny Spychały. 20. Marzec 2003 Udział koordynatora -p. Aliny Spychały w zebraniu Komisji do Spraw Dydaktyki i kontaktów ze szkolnictwem średnim KRASP w Łodzi (dalsze pertraktacje w sprawie rekrutacji absolwentów IB na wyższe uczelnie). 21. Marzec 2003 Spotkanie uczniów Topolówki z Pierwszym Radcą Ambasady Brytyjskiej Timerem Simmons em i ambasadorem Szwecji- Janem Amberg iem. 22. Marzec 2003 Nauczyciel języka polskiego -pani Barbara Garus z rekomendacji dyrektora i koordynatora zostaje międzynarodowym egzaminatorem IB. 23.Marzec 2003 Drugie Pomorskie Spotkania Szekspirowskie stają się impreza ogólnopolską. 24. Maj Czerwiec/ Lipiec 2003 Pierwsza sesja Matury Międzynarodowej w Topolówce. Topolówka gospodarzem XII Światowej Konferencji dla nauczycieli IB w Gdaosku. Otwarcie Konferencji odbyło się w nowej auli Wydziału Prawa i Administracji UG z udziałem znamienitych przedstawicieli MENiS, dyrektorów regionalnych IBO z Genewy i Sztokholmu, władz Gdaoska, władz uczelni i zasłużonych luminarzy nauki i kultury. Różnobarwne, wielokulturowe audytorium z ogromną satysfakcją wysłuchało krótkiego historycznego wykładu, uhonorowanego Pokojową Nagrodą Nobla Lecha Wałęsy. Siedzibą Konferencji przez dwa tygodnie była Topolówka. Szkołę na tę uroczystośd przygotowali nauczyciele, uczniowie i rodzice.

4 5 lipiec 2003 Wyniki pierwszej matury IB wszystkie wyniki powyżej średniej światowej. Małgorzata Gilarska 43 punkty na Wrzesieo 2003 Uroczystośd rozdania dyplomów pierwszym absolwentom Programu Matury Międzynarodowej. 27. Grudzieo 2003 Ponowne uczestnictwo uczniów w Model United Nations Wrocmun marzec 2004 W rankingu Newsweek a na szkołę najlepiej przygotowującą do studiów na uczelnie wyższe pierwsze miejsce uzyskuje nasze liceum. Pani Dyrektor Grażyna Bogusz i koordynator IB- Alina Spychała odbierają w Warszawie dyplom za pierwsze miejsce w Polsce. 29. Marzec 2004 III Ogólnopolskie Spotkania Szekspirowskie stają się międzynarodowymi. 30. Kwiecieo 2004 Sadzenie drzewek na terenie szkoły w ramach projektu Global Olive Wreath zaproponowanego przez Ateoskie Stowarzyszenie do spraw ekologii w związku z powrotem Olimpiady do źródeł. W uroczystości wzieli udział przedstawiciele Władz Miasta i sponsorzy. 31. Maj 2004 Druga sesja egzaminów maturalnych IB. 32. Wiosna 2004 Nauczyciele opracowali programy autorskie do eksperymentalnej klasy pre- IB, przygotowującej do programu Matury Międzynarodowej. 1 września 2004 Powstaje pierwsza klasa pre-ib. 33.Czerwiec 2004 Współorganizacja z CODN (p. Małgorzata Multaoska i p. Alina Spychała) konferencji TOK w Sulejówku. Prowadzenie Ric Sims zastępca głównego egzaminatora TOK z IBO lipca 2004 Wyniki matury powyżej średniej światowej. Karolina Maliszewska 41/ Październik 2004 Konferencja dla dyrektorów i koordynatorów szkół IB AEM (szkół IB z Regionu Afryka, Europa, Bliski Wschód) w Stambule (dyrektor G.Bogusz, koordynator A. Spychała)

5 35. Styczeo 2005 Negocjacje w sprawie rekrutacji absolwentów IB na Akademię Medyczną w Gdaosku. (p. dyrektor G. Bogusz i koordynator IB- A. Spychała). 36. Marzec 2005 Spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu p. Mirosławem Sawickim w sprawie rekrutacji absolwentów IB na akademie medyczne w Polsce (przedstawiciele szkół IB i koordynator p. Alina Spychała). 37. Marzec 2005 Międzynarodowe Spotkania Szekspirowskie. 38. Kwiecieo 2005 Nauczyciel biologii -pani Anna Osieczko i nauczyciel matematyki pani Małgorzata Jakubowska - Mroczkowska z rekomendacji dyrektora i koordynatora IB zostały międzynarodowymi egzaminatorami IB. 39. Maj 2005 Trzecia sesja matury międzynarodowej w Topolówce. 40. Czerwiec 2005 Wizyta p. wicedyrektor Bożeny Ordak i koordynatora IB p. Aliny Spychały w Oxfordzie oraz wizyta w Sixth Form College w Colchester lipiec 2005 Ogłoszenie wyników matury międzynarodowej Hanna Płotka 44 punkty na Sierpieo 2005 Prezydent Miasta Gdaoska Paweł Adamowicz przyznaje po raz pierwszy stypendia im. Fahrenheita uczniom IB, którzy otrzymali propozycje studiów na uniwersytetach Oxford, Cambridge, Essex, Edinburgh, London i innych uczelniach poza granicami Polski. 43. Wrzesieo 2005 Udział pani dyrektor Grażyny Bogusz i Pani koordynator Aliny Spychały w Konferencji IB Krajów Basenu Morza Bałtyckiego w Sztokholmie. Spotkanie z Dyrektorem Generalnym IBO - prof. George m Walker em. 44. Wrzesieo 2005 Wręczenie dyplomów kolejnym maturzystom IB października 2005 Uroczysty zjazd absolwentów z okazji 60- lecia Topolówki. 46. Październik 2005 Kolejna wymiana ze szkołą w Boras w Szwecji- przyjazd grupy uczniów i nauczycieli ze szkoły IB.Wspólna praca nad fieldworkiem. 47. Listopad 2005 Wizyta koordynatora IB- pana Stephan a Baines a z Colchester grudnia 2005 Wizyta grupy uczniów i nauczycieli z Katedralskolan w Uppsali ( projekt z TOK- Roads to / of Freedom). Autorzy projektu p. A. Spychała oraz Ric Sims.

6 49. Grudzieo 2005 Wizyta koordynatora p. Aliny Spychały oraz nauczyciela j. angielskiego p. Danuty Jankowskiej w II LO w Poznaniu ( wymiana doświadczeo szkół IB) marzec 2006 VI Międzynarodowe Spotkania Szekspirowskie w Topolówce. 51. Marzec 2006 Wizyta studentów i profesora z University of Essex w Topolówce i na UG. (zajęcia i wykłady). 52. Marzec 2006 Wyjazd naszych uczniów na zajęcia z historii w Domu Pamięci - Muzeum Wannseee w Berlinie. Warsztaty na temat Holokaustu (organizator - p. Błażej Grabusiewicz). 53. Kwiecieo 2006 Wyjazd uczniów IB do Uppsali. Kontynuacja projektu z Tok. 54. Maj/czerwiec 2006 Wymiana z uczniami z VIth Form College z Colchester sponsorowana przez British Council. Nawiązanie współpracy ze szkołą IB w Luton(p. A Spychała). 55.Maj 2006 Czwarta sesja Matury Międzynarodowej. 56. Lipiec 2006 Ogłoszenie wyników Matury Międzynarodowej - wszyscy zdali egzaminy powyżej średniej światowej. Najlepszy wynik Maciej Gorgol 42/45. Wyjazd wicedyrektora p.małgorzaty Jakubowskiej do szkoły IB w Luton w celu omówienia zasad współpracy. 57. Sierpieo 2006 Wyjazd nauczyciela geografii - Pani Ewy Jaworskiej w ramach Stypendium Fullbright a do Fresno College w Kaliforni w USA - przyjazd do Topolówki nauczyciela akademickiego dr Peter a Mesevre a września 2006 Wręczenie dyplomów JB naszym absolwentom. 59. Wrzesieo 2006 Współorganizacja pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej rekrutacji na wyższe uczelnie absolwentów IB z udziałem dyr. regionalnego IBAEM z Genewy p. Nelidy Antuno Baragano, przedstawicieli KRASP, uczelni wyższych, przedstawicieli MNiSW oraz MEN we współpracy z British School w Warszawie(pani dyrektor Grażyna Bogusz oraz p. koordynator Alina Spychała). 60. Październik 2006 Konferencja dla dyrektorów i koordynatorów IB regionu Afryka, Europa, Bliski Wschód w Atenach. Nawiązanie współpracy z panem Janem Carlsonem ze szkół IB w Szwecji w ramach Grup 4 Project.(p. dyr. Grażyna Bogusz i p. A. Spychała)

7 61. Październik 2006 Ogólnopolska konferencja dla kuratorów oświaty zorganizowana przez MEN ( informacje na temat programu Matury Międzynarodowej przedstawiają koordynator IB p. A. Spychała i p. dr Łukasz Skupny). 62. Październik 2006 Wręczenie stypendiów Fahrenheit a kolejnym absolwentom Topolówki. 63. Październik 2006 Wyjazd grupy uczniów IB wraz z nauczycielami do Boras (Szwecja). 64.Listopad 2006 Wyjazd koordynatora CAS p. Małgorzaty Warot z grupą nauczycieli i uczniów do szkoły IB w Danii (w ramach wspólnego projektu). 65. Listopad 2006 Organizacja szkolenia z przedmiotu English B dla nauczycieli IB w Polsce(szkolenie przeprowadziła Jutta Rüdiger (Dania ). Koordynator projektu p. A. Spychała. Nauczyciel geografii p. dr Michał Marosz zostaje egzaminatorem IB z rekomendacji dyrektora szkoły i koordynatora IB listopad 2006 Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce. Prezesem zostaje Dyrektor III LO w Gdaosku - pani Grażyna Bogusz. 67. Grudzieo 2007 Przyjazd grupy uczniów ze szkoły IB w Szwecji z Janem Carlssonem w ramach wymiany doświadczeo i przygotowao do Group4 Project. 68. Marzec 2007 VII Międzynarodowe Spotkania Szekspirowskie w Topolówce. 69. Marzec 2007 Wyjazd grupy młodzieży i nauczycieli historii na warsztaty o Holokauście w Wannsee (Berlin). 70. Marzec 2007 Wymiana ze szkołą IB w Sodertalje (Szwecja) - Group 4 Project.( nauczyciele- Jan Carlsson, Anna Osieczko, Katarzyna Radzikowska.) 71. Kwiecieo 2007 Udział przedstawicieli szkół IB z Polski w konferencji w Sopocie zorganizowanej przez MEN i Pomorskie Kuratorium Oświaty ( opracowanie propozycji zapisu programów IB w ustawie o systemie oświaty.) 72. Maj 2007 Piąta sesja matury międzynarodowej. Wizytacja inspektora IBO z Genewy- pana Phil a Thomasa jednego z pomysłodawców i współzałożycieli Organizacji Matury Międzynarodowej w Genewie, a także twórcą idei extended essay. Wizytator wysoko ocenił przygotowanie i sposób przeprowadzania egzaminów maturalnych oraz realizację programu dyplomowego IB w Topolówce (IB Word school 1309)

8 73.Czerwiec 2007 Wyjazd nauczyciela historii p. Błażeja Grabusiewicza na podstawie rekomendacji koordynatora IB na szkolenie dotyczące Holokaustu na Uniwersytecie Columbia (USA). 74. Lipiec 2007 Kolejne wyniki matury międzynarodowej powyżej średniej światowej. Najlepszy wynik Ewa Haśkiewicz 43/ września 2007 Bal Topolówki z okazji 5-lecia Matury Międzynarodowej oraz 25-lecia pracy w III LO- pani dyrektor Grażyny Bogusz. 76. Wrzesieo 2007 Wizyta w Oksfordzie w ramach współpracy z ST. Hilda s College ( University of Oxford) dyrektor -p. Grażyna Bogusz i koordynator IB p. Alina Spychała. 77. Październik 2007 Wizyta pedagogów z Litwy w III LO. 78. Listopad 2007 Wizyta dyrektora p. Grażyny Bogusz, Bożeny Ordak- wicedyrektora i koordynatora IB p. Aliny Spychały w MEN w sprawie wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty zapisu dotyczącego programu IB w polskiej edukacji.(spotkanie z prawnikami MEN) 79. Marzec 2008 VIII Międzynarodowe Spotkania Szekspirowskie. 80. Marzec 2008 Spotkanie w MEN z wiceministrem prof. Marciniakiem w sprawie zapisu o IB w ustawie.(zgłoszenie zastrzeżeo) 81. Marzec/kwiecieo 2008 Kolejna wymiana ze szwedzką szkołą w ramach Group 4 Project. 82. Kwiecieo 2008 Wspólny fieldwork z geografii z uczniami Boras w Szwecji. (Kolejna współpraca p. Ewy Jaworskiej i Ingemar a Sjöholm a.) 83. Maj 2008 Szósta sesja Matury Międzynarodowej lipca 2008 Wyniki matury powyżej średniej światowej. Najlepszy wynik Karolina Mazan 43/ sierpnia 2008 Rejestracja Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce.

9 86. Sierpieo 2008 Wyjazd nauczyciela p. Danuty Jankowskiej na Stypendium Fullbright a do USA do Nowego Jorku-przyjazd Jeff a Fontenot a -nauczyciela języka angielskiego z żoną Sheryl- psychologiem. Wyjazd p. Krystyny Skrzeczkowskiej do Cleveland stanu Illinois w USA-przyjazd nauczyciela chemii -p. Sydney Peterson z córką Emily września 2008 Wręczenie dyplomów IB absolwentom III LO. 88. Wrzesieo 2008 Spotkanie Dyrektorów i Koordynatorów IB na Konferencji IBAEM w Marakeszu (p. dyr. G. Bogusz i p. A. Spychały). 89. Październik 2008 Kolejne rozdanie stypendiów Fahrenheit a absolwentom IB z Topolówki. Kolejny wyjazd klasy II IB do Berlina warsztaty o Holokauście w Wannsee (p. K. Tryba, p. A. Piórkowska, p. M. Jakimowicz) 90. Listopad 2008 Wyjazd koordynatora IB p. A. Spychały na konferencję Stowarzyszeo IB do Denver (USA). Spotkanie Prezesa Szkół IB w Polsce p. Grażyny Bogusz, przedstawicieli MEN i p. minister K. Hall w sprawie ustaleo dot. zapisu o IB w ustawie o systemie oświaty stycznia 2009 Sejm RP wprowadził zapis w ustawie o systemie oświaty dot. funkcjonowania IB w Polsce marca 2009 Spotkanie Prezesa Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce p. Grażyny Bogusz i koordynatora IB p. Aliny Spychały z dyrektorem ds. Rozwoju IBO p. Åke Sörman em. Zgłoszenie problemów związanych z nieuwzględnieniem uwag dyrektorów w sprawie zapisu w ustawie. Spotkanie dyrektora Åke Sörman a w MEN z ministrem p. Katarzyną Hall. 94.Marzec 2009 Kolejne Międzynarodowe Spotkania Szekspirowskie. 95. Marzec 2009 Pierwsze warsztaty dla nauczycieli Topolówki -Wyjazd do Muzeum Holokaustu w Wannsee (Berlin) (p. C. Tulin, p. B. Kardasioska, p. J Sojka, p. A. Piotrkowska, p. A. Spychała, p. A Orłowska, p. Ł. Skupny) 96. Marzec/kwiecieo 2009 Group 4 Project - projekt realizowany wspólnie ze szkołą w Szwecji. 97. Kwiecieo 2009 Udział Prezesa p. G. Bogusz i koordynatora p. A. Spychały w konferencji szkół IB w Warszawie.

10 98. Maj 2009 Siódma sesja maturalna IB Lipca 2009 Wyniki matury IB powyżej średniej światowej. Najlepsze wyniki Olga Majewska 43/45 i Joanna Mełgieś 43/ Lipiec 2009 Wyjazdy w ramach programu Comenius ze środków finansowanych przez Unię Europejską -koordynatora IB p. A. Spychały na kurs dot. Kultury i Języka do Trinity College w Dublinie (pomysł na projekt Sounds of Europe ), p. Katarzyny Radzikowskiej na kurs dot. różnych programów unijnych na Cypr wrzesieo 2009 W 70-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej w ramach wymiany polskoniemieckiej uczniowie ze szkoły w Niemczech i uczniowie Topolówki uczestniczyli w uroczystościach na Westerplatte (p. J. Milewska, p. B. Kardasioska, p. A. Spychała). Pożegnanie przez młodzież odchodzącej na emeryturę p. dyrektor Grażyny Bogusz. Powitanie nowego dyrektora - p. Bożeny Ordak Wrzesieo 2009 Konferencja przedstawicieli szkół IB w Polsce we Wrocławiu z władzami MEN w sprawie dalszych negocjacji związanych z realizacją zapisów w Ustawie o Systemie Oświaty (p. Alina Spychała) Październik 2009 Kolejny wyjazd grupy młodzieży w ramach lekcji historii dot. Holokaustu do Wannsee w Berlinie(p. A. Piórkowska, p. M. Jakimowicz) Październik 2009 Światowa konferencja IBO w Sewilli (prezes Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce p. Grażyna Bogusz i koordynator a IB p. A. Spychała) Listopad 2009 Wizyta przygotowawcza p. A. Spychały w Sewilli ramach Programu Comenius dot. projektu Sounds of Europe" (Austria, Hiszpania, Portugalia, Polska - wspólny projekt) Styczeo 2010 Konferencja UCAS w Londynie --informacje na temat rekrutacji na wyższe uczelnie w Wielkiej Brytanii (dyrektor p. Bożena Ordak, wicedyrektor p. Małgorzata. Jakubowska, koordynator IB p. Alina. Spychała) Marzec 2010 Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce marzec 2010 Uczniowie IB w 19 Finale Ogólnopolskim - Odyseja Umysłu- zdobyli nagrodę Rantra Fusca za wybitną kreatywnośd (trenerzy: p. Renata Kolecka i p. Małgorzata Klimek) Marzec/kwiecieo Group 4 Project -kontynuacja współpracy z uczniami ze Szwecji.

11 110. Kwiecieo 2010 Z powodu żałoby narodowej po katastrofie samolotu 10 kwietnia 2010 roku w Smoleosku Międzynarodowy Konkurs Szekspirowski nie odbył się Maj 2010 Ósma sesja matury międzynarodowej Czerwiec 2010 Udział naszej drużyny Odysei Umysłu w światowych finałach na Uniwersytecie stanu Michigan w USA (trenerzy p. Małgorzata Klimek, p. Renata Kolecka). Wyjazd grupy uczniów do Stadhagen w ramach wymiany polsko-niemieckiej (p. Justyna Milewska i p. Beata Kardasioska) lipca 2010 Wyniki matury IB powyżej średniej światowej. Najlepszy wynik Zofia Drapella 42/ Lipiec 2010 Konferencja dla europejskich przedstawicieli stowarzyszeo szkół IB zorganizowana przez IBO w Genewie (udział p. A Spychały) Lipiec/sierpieo 2010 Nauczyciele IB (p. M. Molisz, p. E. Jaworska, p. B. Kardasioska, p. M. Jakimowicz, p. T. Szpakowski) uczestniczyli w wyprawie "Dawaj na Bajkał" września 2010 Uroczyste rozdanie dyplomów Matury Międzynarodowej Wrzesieo 2010 Spotkanie klas IB z konsulem Ambasady USA w Warszawie oraz przedstawicielką Fulbright a Wrzesieo 2010 Konferencja Regionalna IBO w Liverpoolu (dyrektor p. Bożena Ordak i koordynator IB p. A. Spychała). 119.Wrzesieo 2010 Spotkanie dot. projektu Comeniusa "Sounds of Europe" w Graz, Austria (dyrektor p. B. Ordak, koordynator IB p. A. Spychała, koordynator projektu p. Małgorzata Klimek i p. Renata Kolecka).

12 Szkolenia dla nauczycieli IB Wiedeo (Austria) Ryga (Łotwa) Karlskrona (Szwecja) Gijón (Hiszpania) La Valetta (Malta) Barcelona, Madryt (Hiszpania) Monachium, Berlin (Niemcy) Oxford, Manchester (Wielka Brytania) Paryż(Francja) Ateny (Grecja) Johanesburg (Republika Południowej Afryki) Gdaosk (Polska) Gdynia, Wrocław,Warszawa, Poznao szkolenia dla nauczycieli j. polskiego Obecnie nauczyciele uczestniczą również w szkoleniach internetowych Obozy integracyjne uczniów Każda klasa IB corocznie uczestniczy w obozach integracyjnych, które odbywają się w miejscowościach takich jak: Sasin, Wawrzynek, Szarlota, Łeba. Corocznie uczniowie biorą udział w międzynarodowych projektach, wymianach i konkursach.

arzeń d wy arium alend k

arzeń d wy arium alend k 10 Historię każdej szkoły tworzą przede wszystkim pracujący w niej ludzie dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, ale także pani sekretarka i woźny. To wszyscy decydują, że każdy dzień spędzony tutaj jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsei.lublin.pl

Spis treści. www.wsei.lublin.pl Spis treści Kroki milowe 2 Władze Uczelni 3 WSEI w rankingach edukacyjnych 4 Dlaczego warto studiować w WSEI 5 Wydarzenia w WSEI 6 WSEI w otoczeniu naukowym 12 Pomoc finansowa dla studentów 13 Warunki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki O Uczelni Władze Uczelni 2 Kroki milowe 6 WSEI w otoczeniu naukowym 7 Wydarzenia w WSEI 8 WSEI w rankingach 20 Dlaczego warto studiować w WSEI? 21 Rekrutacja 22 Warunki ogólne studiów 23 Grant NCBR na

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

Raport roczny. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości 2013 Raport roczny Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości RAPORT ROCZNY FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 stycznia 31 grudnia 2013 roku raport roczny 2013 Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 67 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 I XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej

Zespół Szkół nr 67 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 I XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej Zespół Szkół nr 67 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 I XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej Plan pracy Szkoły na rok 2014/ 2015 1 Spis Treści Cele i zadania szkoły...str.03

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Rok szkolny 2011/2012 rokiem Jubileuszu 66-lecia 1946-2012 oraz 100-lecia tradycji edukacyjnej 1911-2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/452/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXXIII/452/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. Uchwała Nr XXXIII/452/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik gdańskich placówek oświatowych. nr 8/2009 (rok X) Dzień Patrona w Gimnazjum nr 8

Miesięcznik gdańskich placówek oświatowych. nr 8/2009 (rok X) Dzień Patrona w Gimnazjum nr 8 Miesięcznik gdańskich placówek oświatowych nr 8/2009 (rok X) Dzień Patrona w Gimnazjum nr 8 O Otwarcie kolejnego boiska programu Junior Gdańsk 2012 W Gimnazjum nr 26 odbyła się 15 października uroczystość

Bardziej szczegółowo

GAZETA W NUMERZE UNIWERSYTECKA. 02 Kalejdoskop 08 Elity na Horyzoncie? 13 Krótki przewodnik po finansach uczelni Część 1. Dotacja podstawowa

GAZETA W NUMERZE UNIWERSYTECKA. 02 Kalejdoskop 08 Elity na Horyzoncie? 13 Krótki przewodnik po finansach uczelni Część 1. Dotacja podstawowa W NUMERZE 02 Kalejdoskop 08 Elity na Horyzoncie? 10 GAZETA UNIWERSYTECKA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rada programowa: dr Jacek Taraszkiewicz (przewodniczący) prof. dr hab. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Każdy przedmiot na poziomie standardowym (SL) jest realizowany w wymiarze czterech

Każdy przedmiot na poziomie standardowym (SL) jest realizowany w wymiarze czterech Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca klasy IB z maturą międzynarodową w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach. Tworzenie oddziałów międzynarodowych zostało regulowane

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat Drodzy Czytelnicy! Czwarty numer Bialskiego Przeglądu Akademickiego towarzyszy rozpoczęciu semestru letniego. Studentom i wykładowcom życzymy z tej okazji, aby te kilka miesięcy dzielących nas od upragnionego

Bardziej szczegółowo

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1. Typy jednostek specjalnych:... 5 2. Rekrutacja... 6 3. Dane wg arkuszy organizacji... 7 2. Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie... 9 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 7 (30) Rok IV lipiec sierpień 1998 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 Gdańsk 2008 Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Używane skróty podstawowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego Redaguje zespół w składzie: Maria Lipska (redaktor naczelna), Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Bardziej szczegółowo

Maria Gudro-Homicka Przewodnicząca Zarządu Głównego. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistówhistoria

Maria Gudro-Homicka Przewodnicząca Zarządu Głównego. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistówhistoria Maria Gudro-Homicka Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów,,Historia- świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości Cyceron Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Klementowice 2011 2 MAŁA ENCYKLOPEDIA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROBIZNESU IM. MACIEJA RATAJA W KLEMENTOWICACH WYDANIE DRUGIE UZUPEŁNIONE O LATA 2003-2010

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęty Piątek, 02. Wrzesień 2011 21:00 Z dniem 1 września 2011r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2011/2012, zdjęcia z tej uroczystości do obejrzenia w galerii.

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Kilka refleksji na temat kształcenia ustawicznego z perspektywy blisko 70 lat doświadczenia Związku ZDZ

Kilka refleksji na temat kształcenia ustawicznego z perspektywy blisko 70 lat doświadczenia Związku ZDZ Nr 6 / 165 / 2014 Kilka refleksji na temat kształcenia ustawicznego z perspektywy blisko 70 lat doświadczenia Związku ZDZ Za dwa lata Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego będzie obchodzić 70-lecie

Bardziej szczegółowo