HISTORIA POWSTANIA I ROZWOJU PROGRAMU DYPLOMOWEGO MATURY MIĘDZYNARODOWEJ IB WORLD SCHOOL 1309 W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GDAOSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIA POWSTANIA I ROZWOJU PROGRAMU DYPLOMOWEGO MATURY MIĘDZYNARODOWEJ IB WORLD SCHOOL 1309 W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GDAOSKU"

Transkrypt

1 HISTORIA POWSTANIA I ROZWOJU PROGRAMU DYPLOMOWEGO MATURY MIĘDZYNARODOWEJ IB WORLD SCHOOL 1309 W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GDAOSKU Kalendarium I. 1 września 1999 Dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego zostaje w wyniku konkursu p. Grażyna Bogusz. W swojej koncepcji rozwoju szkoły jako główny pomysł zaproponowała utworzenie na bazie klas dwujęzycznych klasy z maturą międzynarodową (IB). Okazało się, że oczekują na takie klasy rodzice i uczniowie z Gdaoska. Inicjatywę pani Grażyny Bogusz poparło grono pedagogiczne, Rada Rodziców, radni a przede wszystkim Prezydent miasta Gdaoska p. Paweł Adamowicz. Kontakty z IBO w Genewie i Sztokholmie nawiązała p. Bożena Ordak, wicedyrektor szkoły, a potem kontynuowała p. Alina Spychała. 2. Listopad 1999 Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Gdaoska w III LO, na którym dyrektor szkoły p. G. Bogusz przedstawiła plan wprowadzenia matury międzynarodowej w Topolówce. Radni uczestniczyli w wybranych lekcjach prowadzonych w języku angielskim, rozmawiali z uczniami zainteresowanymi nauką w klasach IB. 3. Rok 1999/2000 Pani Bożena Ordak z determinacją i konsekwentnie uczestniczy w wymianie korespondencji z Biurem Regionalnym IBO w Sztokholmie w sprawie warunków wprowadzenia programu IB w III LO w Gdaosku. 4. Lipiec 2000 Letnia Konferencja IBO w Zagrzebiu, w której po raz pierwszy uczestniczyła p. wicedyrektor Bożena Ordak oraz nauczyciel j. angielskiego p. Teresa Honik września 2000 Pierwszą wizytę w szkole składa Dyrektor Regionalny IBO Pani Monika Flodman ze Sztokholmu. Spotyka się z Dyrekcją szkoły, nauczycielami i władzami miasta. 6. Rok 2000/2001 Rozpoczynają się intensywne przygotowania szkoły do wprowadzenia programu IB. Z pasją i zaangażowaniem przystępuje do pracy koordynator programu IB p. Alina Spychała.

2 7. Kwiecieo 2001 Dyrektor III LO po spełnieniu wymagao i warunków IBO, za zgodą Prezydenta miasta Gdaoska składa do Biura Regionalnego w Sztokholmie pełną dokumentację i wniosek o przyznanie Topolówce autoryzacji do prowadzenia programu Matury Międzynarodowej maja 2001 Z drugą wizytą do szkoły przybywa Dyrektor Regionalny IBO -p. Monika Flodman. Spotyka się z uczniami, rodzicami, dyrektorem Wydziału Edukacji - p. Krzysztofem Mincewiczem. Trudne chwile przeżywają nauczyciele. Egzamin w języku angielskim na temat znajomości programu z przedmiotu IB przeprowadza p. Dyrektor IBO - Monika Flodman. Podsumowanie wizyty autoryzacyjnej kooczy się rozmową z Dyrekcją III LO i koordynatorem IB. Pani Dyrektor Monika Flodman zadowolona z przygotowania szkoły (zmodernizowane pracownie przedmiotowe, bogaty księgozbiór, wyszkoleni nauczyciele oraz właściwie przygotowana administracja) bez wahania podjęła decyzję o przyznaniu Topolówce prawa do wprowadzenia matury międzynarodowej (IB) od września Czerwiec 2001 Pierwsza rekrutacja uczniów z Topolówki i Trójmiasta do klas IB sierpnia 2001 Wręczenie aktów powołania kadrze IB. Powitanie stypendystki Funduszu Fullbrighta z USA, nauczycielki historii z doświadczeniem pracy w IB p. Christienne Caroll wymiana z nauczycielem Topolówki, p. Beatą Kardasioską zakwalifikowaną przez Komisję Fullbright a do pracy w szkole IB w Kaliforni, USA września 2001 Naukę rozpoczyna pierwsza klasa IB (22 uczniów). 12. październik 2001 Uczniowie IB biorą udział w Model United Nations - Wrocmun. ( Wrocław V LO) 13. marzec 2002 Klasa IB bierze udział w wymianie ze szkołą IB w Boras w Szwecji. 14. kwiecieo 2002 Organizacja Pierwszych Pomorskich Spotkao Szekspirowskich w Topolówce pomysłu koordynatora IB- p. Aliny Spychały. Pierwsze spotkanie Dyrektorów i Koordynatorów IB w sprawie powołania Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce (Poznao). 15. Wrzesieo 2002 Druga klasa IB rozpoczyna naukę w Topolówce wrzesieo 2002 Drugie spotkanie Dyrektorów i Koordynatorów IB z Polski (Warszawa).

3 17. Wrzesieo/październik 2002 Pani dyrektor Monika Flodman zaproponowała zorganizowanie Światowej Konferencji IBO w III LO w Gdaosku. Zorganizowanie Konferencji wymagało zgody Prezydenta miasta Gdaoska i podległych Mu służb, policji, straży miejskiej, itp.. Należało zorganizowad pobyt dla ponad 800 nauczycieli IB z całego świata (hotele, posiłki, konferencje prasowe, warsztaty, wykłady, prelekcje, wycieczki, zwiedzanie I poznawanie historii Gdaoska i Polski, obsługa wolontariacka konferencji przez naszych uczniów, zaproszenie gości, uroczyste otwarcie i zamknięcie konferencji). 18. Styczeo 2003 Spotkanie Dyrektorów i Koordynatorów szkół IB w Polsce (XXXIII LO Warszawa).Pomoc p. Krystyny Łybackiej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie rekrutacji absolwentów IB na wyższe uczelnie w Polsce. 19. Luty 2003 Dalsze pertraktacje w sprawie rekrutacji absolwentów na wyższe uczelnie w Polsce - Udział w obradach Prezydium KRASP (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół w Polsce)i Koordynatora IB- p. Aliny Spychały. 20. Marzec 2003 Udział koordynatora -p. Aliny Spychały w zebraniu Komisji do Spraw Dydaktyki i kontaktów ze szkolnictwem średnim KRASP w Łodzi (dalsze pertraktacje w sprawie rekrutacji absolwentów IB na wyższe uczelnie). 21. Marzec 2003 Spotkanie uczniów Topolówki z Pierwszym Radcą Ambasady Brytyjskiej Timerem Simmons em i ambasadorem Szwecji- Janem Amberg iem. 22. Marzec 2003 Nauczyciel języka polskiego -pani Barbara Garus z rekomendacji dyrektora i koordynatora zostaje międzynarodowym egzaminatorem IB. 23.Marzec 2003 Drugie Pomorskie Spotkania Szekspirowskie stają się impreza ogólnopolską. 24. Maj Czerwiec/ Lipiec 2003 Pierwsza sesja Matury Międzynarodowej w Topolówce. Topolówka gospodarzem XII Światowej Konferencji dla nauczycieli IB w Gdaosku. Otwarcie Konferencji odbyło się w nowej auli Wydziału Prawa i Administracji UG z udziałem znamienitych przedstawicieli MENiS, dyrektorów regionalnych IBO z Genewy i Sztokholmu, władz Gdaoska, władz uczelni i zasłużonych luminarzy nauki i kultury. Różnobarwne, wielokulturowe audytorium z ogromną satysfakcją wysłuchało krótkiego historycznego wykładu, uhonorowanego Pokojową Nagrodą Nobla Lecha Wałęsy. Siedzibą Konferencji przez dwa tygodnie była Topolówka. Szkołę na tę uroczystośd przygotowali nauczyciele, uczniowie i rodzice.

4 5 lipiec 2003 Wyniki pierwszej matury IB wszystkie wyniki powyżej średniej światowej. Małgorzata Gilarska 43 punkty na Wrzesieo 2003 Uroczystośd rozdania dyplomów pierwszym absolwentom Programu Matury Międzynarodowej. 27. Grudzieo 2003 Ponowne uczestnictwo uczniów w Model United Nations Wrocmun marzec 2004 W rankingu Newsweek a na szkołę najlepiej przygotowującą do studiów na uczelnie wyższe pierwsze miejsce uzyskuje nasze liceum. Pani Dyrektor Grażyna Bogusz i koordynator IB- Alina Spychała odbierają w Warszawie dyplom za pierwsze miejsce w Polsce. 29. Marzec 2004 III Ogólnopolskie Spotkania Szekspirowskie stają się międzynarodowymi. 30. Kwiecieo 2004 Sadzenie drzewek na terenie szkoły w ramach projektu Global Olive Wreath zaproponowanego przez Ateoskie Stowarzyszenie do spraw ekologii w związku z powrotem Olimpiady do źródeł. W uroczystości wzieli udział przedstawiciele Władz Miasta i sponsorzy. 31. Maj 2004 Druga sesja egzaminów maturalnych IB. 32. Wiosna 2004 Nauczyciele opracowali programy autorskie do eksperymentalnej klasy pre- IB, przygotowującej do programu Matury Międzynarodowej. 1 września 2004 Powstaje pierwsza klasa pre-ib. 33.Czerwiec 2004 Współorganizacja z CODN (p. Małgorzata Multaoska i p. Alina Spychała) konferencji TOK w Sulejówku. Prowadzenie Ric Sims zastępca głównego egzaminatora TOK z IBO lipca 2004 Wyniki matury powyżej średniej światowej. Karolina Maliszewska 41/ Październik 2004 Konferencja dla dyrektorów i koordynatorów szkół IB AEM (szkół IB z Regionu Afryka, Europa, Bliski Wschód) w Stambule (dyrektor G.Bogusz, koordynator A. Spychała)

5 35. Styczeo 2005 Negocjacje w sprawie rekrutacji absolwentów IB na Akademię Medyczną w Gdaosku. (p. dyrektor G. Bogusz i koordynator IB- A. Spychała). 36. Marzec 2005 Spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu p. Mirosławem Sawickim w sprawie rekrutacji absolwentów IB na akademie medyczne w Polsce (przedstawiciele szkół IB i koordynator p. Alina Spychała). 37. Marzec 2005 Międzynarodowe Spotkania Szekspirowskie. 38. Kwiecieo 2005 Nauczyciel biologii -pani Anna Osieczko i nauczyciel matematyki pani Małgorzata Jakubowska - Mroczkowska z rekomendacji dyrektora i koordynatora IB zostały międzynarodowymi egzaminatorami IB. 39. Maj 2005 Trzecia sesja matury międzynarodowej w Topolówce. 40. Czerwiec 2005 Wizyta p. wicedyrektor Bożeny Ordak i koordynatora IB p. Aliny Spychały w Oxfordzie oraz wizyta w Sixth Form College w Colchester lipiec 2005 Ogłoszenie wyników matury międzynarodowej Hanna Płotka 44 punkty na Sierpieo 2005 Prezydent Miasta Gdaoska Paweł Adamowicz przyznaje po raz pierwszy stypendia im. Fahrenheita uczniom IB, którzy otrzymali propozycje studiów na uniwersytetach Oxford, Cambridge, Essex, Edinburgh, London i innych uczelniach poza granicami Polski. 43. Wrzesieo 2005 Udział pani dyrektor Grażyny Bogusz i Pani koordynator Aliny Spychały w Konferencji IB Krajów Basenu Morza Bałtyckiego w Sztokholmie. Spotkanie z Dyrektorem Generalnym IBO - prof. George m Walker em. 44. Wrzesieo 2005 Wręczenie dyplomów kolejnym maturzystom IB października 2005 Uroczysty zjazd absolwentów z okazji 60- lecia Topolówki. 46. Październik 2005 Kolejna wymiana ze szkołą w Boras w Szwecji- przyjazd grupy uczniów i nauczycieli ze szkoły IB.Wspólna praca nad fieldworkiem. 47. Listopad 2005 Wizyta koordynatora IB- pana Stephan a Baines a z Colchester grudnia 2005 Wizyta grupy uczniów i nauczycieli z Katedralskolan w Uppsali ( projekt z TOK- Roads to / of Freedom). Autorzy projektu p. A. Spychała oraz Ric Sims.

6 49. Grudzieo 2005 Wizyta koordynatora p. Aliny Spychały oraz nauczyciela j. angielskiego p. Danuty Jankowskiej w II LO w Poznaniu ( wymiana doświadczeo szkół IB) marzec 2006 VI Międzynarodowe Spotkania Szekspirowskie w Topolówce. 51. Marzec 2006 Wizyta studentów i profesora z University of Essex w Topolówce i na UG. (zajęcia i wykłady). 52. Marzec 2006 Wyjazd naszych uczniów na zajęcia z historii w Domu Pamięci - Muzeum Wannseee w Berlinie. Warsztaty na temat Holokaustu (organizator - p. Błażej Grabusiewicz). 53. Kwiecieo 2006 Wyjazd uczniów IB do Uppsali. Kontynuacja projektu z Tok. 54. Maj/czerwiec 2006 Wymiana z uczniami z VIth Form College z Colchester sponsorowana przez British Council. Nawiązanie współpracy ze szkołą IB w Luton(p. A Spychała). 55.Maj 2006 Czwarta sesja Matury Międzynarodowej. 56. Lipiec 2006 Ogłoszenie wyników Matury Międzynarodowej - wszyscy zdali egzaminy powyżej średniej światowej. Najlepszy wynik Maciej Gorgol 42/45. Wyjazd wicedyrektora p.małgorzaty Jakubowskiej do szkoły IB w Luton w celu omówienia zasad współpracy. 57. Sierpieo 2006 Wyjazd nauczyciela geografii - Pani Ewy Jaworskiej w ramach Stypendium Fullbright a do Fresno College w Kaliforni w USA - przyjazd do Topolówki nauczyciela akademickiego dr Peter a Mesevre a września 2006 Wręczenie dyplomów JB naszym absolwentom. 59. Wrzesieo 2006 Współorganizacja pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej rekrutacji na wyższe uczelnie absolwentów IB z udziałem dyr. regionalnego IBAEM z Genewy p. Nelidy Antuno Baragano, przedstawicieli KRASP, uczelni wyższych, przedstawicieli MNiSW oraz MEN we współpracy z British School w Warszawie(pani dyrektor Grażyna Bogusz oraz p. koordynator Alina Spychała). 60. Październik 2006 Konferencja dla dyrektorów i koordynatorów IB regionu Afryka, Europa, Bliski Wschód w Atenach. Nawiązanie współpracy z panem Janem Carlsonem ze szkół IB w Szwecji w ramach Grup 4 Project.(p. dyr. Grażyna Bogusz i p. A. Spychała)

7 61. Październik 2006 Ogólnopolska konferencja dla kuratorów oświaty zorganizowana przez MEN ( informacje na temat programu Matury Międzynarodowej przedstawiają koordynator IB p. A. Spychała i p. dr Łukasz Skupny). 62. Październik 2006 Wręczenie stypendiów Fahrenheit a kolejnym absolwentom Topolówki. 63. Październik 2006 Wyjazd grupy uczniów IB wraz z nauczycielami do Boras (Szwecja). 64.Listopad 2006 Wyjazd koordynatora CAS p. Małgorzaty Warot z grupą nauczycieli i uczniów do szkoły IB w Danii (w ramach wspólnego projektu). 65. Listopad 2006 Organizacja szkolenia z przedmiotu English B dla nauczycieli IB w Polsce(szkolenie przeprowadziła Jutta Rüdiger (Dania ). Koordynator projektu p. A. Spychała. Nauczyciel geografii p. dr Michał Marosz zostaje egzaminatorem IB z rekomendacji dyrektora szkoły i koordynatora IB listopad 2006 Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce. Prezesem zostaje Dyrektor III LO w Gdaosku - pani Grażyna Bogusz. 67. Grudzieo 2007 Przyjazd grupy uczniów ze szkoły IB w Szwecji z Janem Carlssonem w ramach wymiany doświadczeo i przygotowao do Group4 Project. 68. Marzec 2007 VII Międzynarodowe Spotkania Szekspirowskie w Topolówce. 69. Marzec 2007 Wyjazd grupy młodzieży i nauczycieli historii na warsztaty o Holokauście w Wannsee (Berlin). 70. Marzec 2007 Wymiana ze szkołą IB w Sodertalje (Szwecja) - Group 4 Project.( nauczyciele- Jan Carlsson, Anna Osieczko, Katarzyna Radzikowska.) 71. Kwiecieo 2007 Udział przedstawicieli szkół IB z Polski w konferencji w Sopocie zorganizowanej przez MEN i Pomorskie Kuratorium Oświaty ( opracowanie propozycji zapisu programów IB w ustawie o systemie oświaty.) 72. Maj 2007 Piąta sesja matury międzynarodowej. Wizytacja inspektora IBO z Genewy- pana Phil a Thomasa jednego z pomysłodawców i współzałożycieli Organizacji Matury Międzynarodowej w Genewie, a także twórcą idei extended essay. Wizytator wysoko ocenił przygotowanie i sposób przeprowadzania egzaminów maturalnych oraz realizację programu dyplomowego IB w Topolówce (IB Word school 1309)

8 73.Czerwiec 2007 Wyjazd nauczyciela historii p. Błażeja Grabusiewicza na podstawie rekomendacji koordynatora IB na szkolenie dotyczące Holokaustu na Uniwersytecie Columbia (USA). 74. Lipiec 2007 Kolejne wyniki matury międzynarodowej powyżej średniej światowej. Najlepszy wynik Ewa Haśkiewicz 43/ września 2007 Bal Topolówki z okazji 5-lecia Matury Międzynarodowej oraz 25-lecia pracy w III LO- pani dyrektor Grażyny Bogusz. 76. Wrzesieo 2007 Wizyta w Oksfordzie w ramach współpracy z ST. Hilda s College ( University of Oxford) dyrektor -p. Grażyna Bogusz i koordynator IB p. Alina Spychała. 77. Październik 2007 Wizyta pedagogów z Litwy w III LO. 78. Listopad 2007 Wizyta dyrektora p. Grażyny Bogusz, Bożeny Ordak- wicedyrektora i koordynatora IB p. Aliny Spychały w MEN w sprawie wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty zapisu dotyczącego programu IB w polskiej edukacji.(spotkanie z prawnikami MEN) 79. Marzec 2008 VIII Międzynarodowe Spotkania Szekspirowskie. 80. Marzec 2008 Spotkanie w MEN z wiceministrem prof. Marciniakiem w sprawie zapisu o IB w ustawie.(zgłoszenie zastrzeżeo) 81. Marzec/kwiecieo 2008 Kolejna wymiana ze szwedzką szkołą w ramach Group 4 Project. 82. Kwiecieo 2008 Wspólny fieldwork z geografii z uczniami Boras w Szwecji. (Kolejna współpraca p. Ewy Jaworskiej i Ingemar a Sjöholm a.) 83. Maj 2008 Szósta sesja Matury Międzynarodowej lipca 2008 Wyniki matury powyżej średniej światowej. Najlepszy wynik Karolina Mazan 43/ sierpnia 2008 Rejestracja Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce.

9 86. Sierpieo 2008 Wyjazd nauczyciela p. Danuty Jankowskiej na Stypendium Fullbright a do USA do Nowego Jorku-przyjazd Jeff a Fontenot a -nauczyciela języka angielskiego z żoną Sheryl- psychologiem. Wyjazd p. Krystyny Skrzeczkowskiej do Cleveland stanu Illinois w USA-przyjazd nauczyciela chemii -p. Sydney Peterson z córką Emily września 2008 Wręczenie dyplomów IB absolwentom III LO. 88. Wrzesieo 2008 Spotkanie Dyrektorów i Koordynatorów IB na Konferencji IBAEM w Marakeszu (p. dyr. G. Bogusz i p. A. Spychały). 89. Październik 2008 Kolejne rozdanie stypendiów Fahrenheit a absolwentom IB z Topolówki. Kolejny wyjazd klasy II IB do Berlina warsztaty o Holokauście w Wannsee (p. K. Tryba, p. A. Piórkowska, p. M. Jakimowicz) 90. Listopad 2008 Wyjazd koordynatora IB p. A. Spychały na konferencję Stowarzyszeo IB do Denver (USA). Spotkanie Prezesa Szkół IB w Polsce p. Grażyny Bogusz, przedstawicieli MEN i p. minister K. Hall w sprawie ustaleo dot. zapisu o IB w ustawie o systemie oświaty stycznia 2009 Sejm RP wprowadził zapis w ustawie o systemie oświaty dot. funkcjonowania IB w Polsce marca 2009 Spotkanie Prezesa Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce p. Grażyny Bogusz i koordynatora IB p. Aliny Spychały z dyrektorem ds. Rozwoju IBO p. Åke Sörman em. Zgłoszenie problemów związanych z nieuwzględnieniem uwag dyrektorów w sprawie zapisu w ustawie. Spotkanie dyrektora Åke Sörman a w MEN z ministrem p. Katarzyną Hall. 94.Marzec 2009 Kolejne Międzynarodowe Spotkania Szekspirowskie. 95. Marzec 2009 Pierwsze warsztaty dla nauczycieli Topolówki -Wyjazd do Muzeum Holokaustu w Wannsee (Berlin) (p. C. Tulin, p. B. Kardasioska, p. J Sojka, p. A. Piotrkowska, p. A. Spychała, p. A Orłowska, p. Ł. Skupny) 96. Marzec/kwiecieo 2009 Group 4 Project - projekt realizowany wspólnie ze szkołą w Szwecji. 97. Kwiecieo 2009 Udział Prezesa p. G. Bogusz i koordynatora p. A. Spychały w konferencji szkół IB w Warszawie.

10 98. Maj 2009 Siódma sesja maturalna IB Lipca 2009 Wyniki matury IB powyżej średniej światowej. Najlepsze wyniki Olga Majewska 43/45 i Joanna Mełgieś 43/ Lipiec 2009 Wyjazdy w ramach programu Comenius ze środków finansowanych przez Unię Europejską -koordynatora IB p. A. Spychały na kurs dot. Kultury i Języka do Trinity College w Dublinie (pomysł na projekt Sounds of Europe ), p. Katarzyny Radzikowskiej na kurs dot. różnych programów unijnych na Cypr wrzesieo 2009 W 70-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej w ramach wymiany polskoniemieckiej uczniowie ze szkoły w Niemczech i uczniowie Topolówki uczestniczyli w uroczystościach na Westerplatte (p. J. Milewska, p. B. Kardasioska, p. A. Spychała). Pożegnanie przez młodzież odchodzącej na emeryturę p. dyrektor Grażyny Bogusz. Powitanie nowego dyrektora - p. Bożeny Ordak Wrzesieo 2009 Konferencja przedstawicieli szkół IB w Polsce we Wrocławiu z władzami MEN w sprawie dalszych negocjacji związanych z realizacją zapisów w Ustawie o Systemie Oświaty (p. Alina Spychała) Październik 2009 Kolejny wyjazd grupy młodzieży w ramach lekcji historii dot. Holokaustu do Wannsee w Berlinie(p. A. Piórkowska, p. M. Jakimowicz) Październik 2009 Światowa konferencja IBO w Sewilli (prezes Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce p. Grażyna Bogusz i koordynator a IB p. A. Spychała) Listopad 2009 Wizyta przygotowawcza p. A. Spychały w Sewilli ramach Programu Comenius dot. projektu Sounds of Europe" (Austria, Hiszpania, Portugalia, Polska - wspólny projekt) Styczeo 2010 Konferencja UCAS w Londynie --informacje na temat rekrutacji na wyższe uczelnie w Wielkiej Brytanii (dyrektor p. Bożena Ordak, wicedyrektor p. Małgorzata. Jakubowska, koordynator IB p. Alina. Spychała) Marzec 2010 Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce marzec 2010 Uczniowie IB w 19 Finale Ogólnopolskim - Odyseja Umysłu- zdobyli nagrodę Rantra Fusca za wybitną kreatywnośd (trenerzy: p. Renata Kolecka i p. Małgorzata Klimek) Marzec/kwiecieo Group 4 Project -kontynuacja współpracy z uczniami ze Szwecji.

11 110. Kwiecieo 2010 Z powodu żałoby narodowej po katastrofie samolotu 10 kwietnia 2010 roku w Smoleosku Międzynarodowy Konkurs Szekspirowski nie odbył się Maj 2010 Ósma sesja matury międzynarodowej Czerwiec 2010 Udział naszej drużyny Odysei Umysłu w światowych finałach na Uniwersytecie stanu Michigan w USA (trenerzy p. Małgorzata Klimek, p. Renata Kolecka). Wyjazd grupy uczniów do Stadhagen w ramach wymiany polsko-niemieckiej (p. Justyna Milewska i p. Beata Kardasioska) lipca 2010 Wyniki matury IB powyżej średniej światowej. Najlepszy wynik Zofia Drapella 42/ Lipiec 2010 Konferencja dla europejskich przedstawicieli stowarzyszeo szkół IB zorganizowana przez IBO w Genewie (udział p. A Spychały) Lipiec/sierpieo 2010 Nauczyciele IB (p. M. Molisz, p. E. Jaworska, p. B. Kardasioska, p. M. Jakimowicz, p. T. Szpakowski) uczestniczyli w wyprawie "Dawaj na Bajkał" września 2010 Uroczyste rozdanie dyplomów Matury Międzynarodowej Wrzesieo 2010 Spotkanie klas IB z konsulem Ambasady USA w Warszawie oraz przedstawicielką Fulbright a Wrzesieo 2010 Konferencja Regionalna IBO w Liverpoolu (dyrektor p. Bożena Ordak i koordynator IB p. A. Spychała). 119.Wrzesieo 2010 Spotkanie dot. projektu Comeniusa "Sounds of Europe" w Graz, Austria (dyrektor p. B. Ordak, koordynator IB p. A. Spychała, koordynator projektu p. Małgorzata Klimek i p. Renata Kolecka).

12 Szkolenia dla nauczycieli IB Wiedeo (Austria) Ryga (Łotwa) Karlskrona (Szwecja) Gijón (Hiszpania) La Valetta (Malta) Barcelona, Madryt (Hiszpania) Monachium, Berlin (Niemcy) Oxford, Manchester (Wielka Brytania) Paryż(Francja) Ateny (Grecja) Johanesburg (Republika Południowej Afryki) Gdaosk (Polska) Gdynia, Wrocław,Warszawa, Poznao szkolenia dla nauczycieli j. polskiego Obecnie nauczyciele uczestniczą również w szkoleniach internetowych Obozy integracyjne uczniów Każda klasa IB corocznie uczestniczy w obozach integracyjnych, które odbywają się w miejscowościach takich jak: Sasin, Wawrzynek, Szarlota, Łeba. Corocznie uczniowie biorą udział w międzynarodowych projektach, wymianach i konkursach.

HARMONOGRAM PRACY III LO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

HARMONOGRAM PRACY III LO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 HARMONOGRAM PRACY III LO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I SEMESTR: 01.09.2014 23.01.2015 II SEMESTR: 26.01.2015 26.06.2015 data godz. WYDARZENIE Osoby odpowiedzialne 26.08.2014 09.00 Rada pedagogiczna przewodniczący

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY III LO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

HARMONOGRAM PRACY III LO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 HARMONOGRAM PRACY III LO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I SEMESTR: 01.09.2015 22.01.2016 II SEMESTR: 25.01.2016 24.06.2016 data godz. WYDARZENIE 25.08.2015 09.00 Rada pedagogiczna Osoby odpowiedzialne Zebranie

Bardziej szczegółowo

Ważne daty w historii szkoły

Ważne daty w historii szkoły Ważne daty w historii szkoły 1927 1949 1960 1962 1993 2009 2012 Jesteśmy jedyną w Polsce szkołą ponadgimnazjalną w pełni dwujęzyczną z językiem angielskim oraz jednym z niewielu liceów publicznych w Polsce,

Bardziej szczegółowo

I SEMESTR: II SEMESTR:

I SEMESTR: II SEMESTR: Terminy spotkań z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych i licealnych: I SEMESTR: 01.09.2016 13.01.2017 II SEMESTR: 30.01.2017 23.06.2017 data godzina klasy I klasy II klasy III wybrane tematy spotkania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY III LO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

HARMONOGRAM PRACY III LO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 HARMONOGRAM PRACY III LO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I SEMESTR: 01.09.2015 22.01.2016 II SEMESTR: 25.01.2016 24.06.2016 data godz. WYDARZENIE 25.08.2015 09.00 Rada pedagogiczna Zebranie IB Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma

Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma Programme International Baccalaureate). Do Pana Dyrektora

Bardziej szczegółowo

IB Diploma Programme

IB Diploma Programme IB Diploma Programme IB DIPLOMA PROGRAMME - International Baccalaureate Organisation Organizacja Matury Międzynarodowej (IBO) - 1968 r. - niezależna fundacja oświatowa - Międzynarodowa Szkoła w Genewie

Bardziej szczegółowo

Neogotycki budynek z czerwonej cegły zaprojektowany przez Józefa Perzika. Okres okupacji niemieckiej (1939-1945) przerwał działalność szkoły.

Neogotycki budynek z czerwonej cegły zaprojektowany przez Józefa Perzika. Okres okupacji niemieckiej (1939-1945) przerwał działalność szkoły. III Liceum Ogólnokształcące ce im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Historia szkoły. Państwowe Gimnazjum powstało na zrębach niemieckiej szkoły średniej, otwartej 9 października 1871r. Do czasu I wojny

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 C POLITECHNICZNA. Grupa 2. dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim

Klasa 1 C POLITECHNICZNA. Grupa 2. dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim Klasa 1 C POLITECHNICZNA Grupa 2 dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim Jest przeznaczona dla osób o UZDOLNIENIACH Z PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH, zainteresowanych nowoczesną TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I PROGRAMOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. W dniu 9 i 11 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

1 września 2007 roku rozpoczęła działalność pierwsza akademicka szkoła ponadgimnazjalna w Łodzi Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki

1 września 2007 roku rozpoczęła działalność pierwsza akademicka szkoła ponadgimnazjalna w Łodzi Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki 1 września 2007 roku rozpoczęła działalność pierwsza akademicka szkoła ponadgimnazjalna w Łodzi Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej. Pomysłodawcą i założycielem Szkoły był ówczesny

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Klubów Historycznych - maj 2014

III Konferencja Klubów Historycznych - maj 2014 W dniu 22 maja 2014 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy była organizatorem Konferencji Klubów Historycznych działających przy szkołach należących do Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Odliczenia składek ZUS w 2011

Odliczenia składek ZUS w 2011 Odliczenia składek ZUS w 2011 podatku z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego od podatku cały 2011 1472,75 1350,98 2506,30 grudzieo 123,24 1472,75 113,05 1350,98 209,58 2506,30 listopad 123,24

Bardziej szczegółowo

School evaluation as a path towards its development

School evaluation as a path towards its development Sprawozdanie z przebiegu wizyty studyjnej nr 165 / 2013 r. School evaluation as a path towards its development Termin: 22 26. 04.2013 Organizator: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Uczestnicy: 1. LITZLBAUER

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r.

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Zasady realizacji Programu Erasmus w Akademii Medycznej we Wrocławiu (wymiana studentów, doktorantów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

50 lat XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu

50 lat XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu 50 lat XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu Zainteresowanie uczniów sztuką w tym czasie rozwijały poprzez wizyty w muzeach i stałe kontakty z teatrami w Poznaniu prof.

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU

KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU STYCZEŃ 2014 1 2 3 4 5 Trwa rekrutacja do XIII edycji MPSP na Litwie, w Niemczech, w Rumunii i na Węgrzech. Łącznie zgłosiło się

Bardziej szczegółowo

Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. 18-24 września 2010r., Warszawa

Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. 18-24 września 2010r., Warszawa Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 18-24 września 2010r., Warszawa IGRZYSKA Uczestnicy 56 programów narodowych Europa/Eurazja 1355 sportowców Olimpiad Specjalnych 408 trenerów 2000 wolontariuszy

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie ul. 11 Listopada 1, 07-200 Wyszków Tel./fax 029 742-46-22 Tel. kom. 519 138 307 strona internetowa: www.1lowyszkow.pl e-mail: szkola@1lowyszkow.pl

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning 5 lat doświadczeń w programie etwinning 2004/2005 01/09/2004 utworzenie Narodowego Biura Kontaktowego etwinning Utworzenie I wersji portalu www.etwinning.pl Grudzień

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate (IB) Organization jest organizacją nonprofit z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. Zrzesza 1 426 szkół w 117 krajach.

International Baccalaureate (IB) Organization jest organizacją nonprofit z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. Zrzesza 1 426 szkół w 117 krajach. Matura Międzynarodowa uznawana jest przez polskie uczelnie i umoŝliwia młodzieŝy dostęp do większości szkół wyŝszych na całym świecie. Matura Międzynarodowa otwiera absolwentom drogę do najlepszych uczelni

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu na rok szkolny 2011/ 2012

PLAN PRACY Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu na rok szkolny 2011/ 2012 PLAN PRACY Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu na rok szkolny 2011/ 2012 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2011 r. str. 1 1. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO LICEUM

REKRUTACJA DO LICEUM REKRUTACJA DO LICEUM RADA PEDAGOGICZNA DOSKONALE WYKSZTAŁCONA KADRA TRZECH NAUCZYCIELI POSIADA TYTUŁ NAUKOWY DOKTORA 30 NAUCZYCIELI DYPLOMOWANYCH, 22 NAUCZYCIELI MIANOWANYCH 18 NAUCZYCIELI POSIADA UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW ROK SZKOLNY 2013/2014

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 Adam Zalega Stypendystą stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2013/2014 został Adam Zalega uczeń klasy III e Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki jako sposób zwiększenia możliwości zawodowych uczniów na przykładzie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku

Język niemiecki jako sposób zwiększenia możliwości zawodowych uczniów na przykładzie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku Język niemiecki jako sposób zwiększenia możliwości zawodowych uczniów na przykładzie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku ul. Toruńska 77/83 zsel@zsel.edu.pl http://www.zsel.edu.pl tel. 54 236 22 25

Bardziej szczegółowo

Historia 1996/2001. teatr w lipcu nauczyciele naszej szkoły wyjeżdżają na seminarium do Niemiec Jugendorf Wuppertal

Historia 1996/2001. teatr w lipcu nauczyciele naszej szkoły wyjeżdżają na seminarium do Niemiec Jugendorf Wuppertal Historia 1996/2001 1996 r. w październiku młodzież naszej szkoły wyjeżdża na wymianę międzyszkolną do Niemiec na zaproszenie Christliches Jugendorfwerk w kwietniu przyjeżdżają Holendrzy w ramach rewizyty

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w zakresie realizacji priorytetowych zadań Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Harmonogram działań w zakresie realizacji priorytetowych zadań Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Harmonogram działań w zakresie realizacji priorytetowych zadań Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Załącznik nr 9 Lp. priorytet forma realizacji odbiorcy termin odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają

etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają możliwość szukania partnerów i realizowania projektów o dowolnej

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r.

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. SIERPIEŃ 2016 r. 23-26.08.2016 r. Egzaminy poprawkowe 29.08.2016 r. godz. 10.00 1.09.2016 r. Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2016/2017: o zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku INFORMATOR 2010r. Bądź odważny idź Zbigniew Herbert 80-297 Gdańsk, ul. Dobrowolskiego 6 tel.: (0-58) 347 97 12 e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych, ul.sobieskiego 6, Starogard Gdański, tel./fax +48 (58) ,

Zespół Szkół Ekonomicznych, ul.sobieskiego 6, Starogard Gdański, tel./fax +48 (58) , Strona główna Rekrutacja Plan Lekcji Wirtualny Spacer Zastępstwa Szkoły dla Dorosłych Najlepsza Klasa Partnerzy-Sponsorzy Zespół Szkół Ekonomicznych, ul.sobieskiego 6, 83-200 Starogard Gdański, tel./fax

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego. opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego. opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy Udział uczniów klas 3 A, 3 B, 3 C w Salonie Maturzystów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PRACY SZKOŁY

KALENDARZ PRACY SZKOŁY KALENDARZ PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 semestr I - 20 tygodni, (01.09.2014 31.01.2015) semestr II 18 tygodni (10 tygodni dla maturzystów, 14 tygodni dla klasy odbywającej praktyki), Razem 38 tygodni.

Bardziej szczegółowo

JĘZYKOWE W PWSZ. Justyna Jaskólska

JĘZYKOWE W PWSZ. Justyna Jaskólska KURSY I EGZAMINY JĘZYKOWE W PWSZ Justyna Jaskólska PWSZ szkołą sieci TELC Posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego z pewnością ułatwi start na początku kariery studentów oraz absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Auschwitz historia, pamięć i edukacja Nauczanie o Holokauście w autentycznym miejscu pamięci

Auschwitz historia, pamięć i edukacja Nauczanie o Holokauście w autentycznym miejscu pamięci DZIEŃ PIERWSZY Auschwitz historia, pamięć i edukacja Nauczanie o Holokauście w autentycznym miejscu pamięci Europejskie seminarium dla nauczycieli Kraków Auschwitz-Birkenau 7-13 października 2007 Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim dotychczasowe działania i wyzwania w Roku Szkoły Zawodowców 22 września 2014 2 Struktura Szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych Kociewskie

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW MATURALNYCH przygotowujących do egzaminu maturalnego

OFERTA KURSÓW MATURALNYCH przygotowujących do egzaminu maturalnego OFERTA KURSÓW MATURALNYCH przygotowujących do egzaminu maturalnego Numer u 17 Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego z języka polskiego 30 Numer u 18 Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Zespół Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 DATA WYDARZENIE godzina 01.09.2015r. 02-04. 09.2015r. 02.09. 02 09. 09.2015r. Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 13.00 Wyjazd integracyjny klas I i II OSM II st. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe 17.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ W III LO W GDAŃSKU. 1. Postanowienia ogólne. 2. Cele i zadania szkoły.

REGULAMIN DOTYCZĄCY UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ W III LO W GDAŃSKU. 1. Postanowienia ogólne. 2. Cele i zadania szkoły. REGULAMIN DOTYCZĄCY UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ W III LO W GDAŃSKU. Wszystkie postanowienia dotyczące nauki w programie IB podlegają przepisom genewskim General Regulations, Rule

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego - 03.09.2012 Termin zakończenia roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

CLV Liceum Ogólnokształcącego

CLV Liceum Ogólnokształcącego Rekrutacja do CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w roku szkolnym 2017/2018 CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi NOWA TWARDA powstaje na bazie Gimnazjum Dwujęzycznego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013 Termin realizacji Kalendarz imprez szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w roku szkolnym 2012/2013 Rodzaj uroczystości sposób realizacji Odpowiedzialni Wrzesień Uroczystość rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016 SPAW Szkolny Program Aktywnej Współpracy w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu na lata 2014-2016 Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy,

Bardziej szczegółowo

NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w WODZISŁAWIU ŚL. ul. Wałowa 5

NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w WODZISŁAWIU ŚL. ul. Wałowa 5 NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w WODZISŁAWIU ŚL. ul. Wałowa 5 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim ul.wałowa 5 ogłasza nabór

Bardziej szczegółowo

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce www.educacion.es/exterior/pl/

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce www.educacion.es/exterior/pl/ Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce www.educacion.es/exterior/pl/ Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce Warszawa, 2010 Serdeczne pozdrowienia z Biura Radcy ds. Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SALEZJAŃSKIEGO GIMNAZJUM I SALEZJAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

PLAN PRACY SALEZJAŃSKIEGO GIMNAZJUM I SALEZJAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM PLAN PRACY SALEZJAŃSKIEGO GIMNAZJUM I SALEZJAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Podstawa prawna: w roku szkolnym 2015/2016 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z RODZICAMI

SPOTKANIE Z RODZICAMI SPOTKANIE Z RODZICAMI SZKOŁY PODSTAWOWE i GIMNAZJA 2 marca 2017 r. PROGRAM SPOTKANIA 1. Docelowa struktura szkolnictwa 2. Przekształcenia szkół 3. Planowana sieć szkół 4. Organizacja kształcenia 5. Niepromowani

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje O XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Dodatkowe informacje O XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Dodatkowe informacje O XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie NAUCZANE JĘZYKI W XXIII LO: We wszystkich oddziałach nauczane są dwa języki obce nowożytne: 1. język angielski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/452/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXXIII/452/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. Uchwała Nr XXXIII/452/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KOŃCZĄCYCH SIĘ EGZAMINEM MATURALNYM.

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KOŃCZĄCYCH SIĘ EGZAMINEM MATURALNYM. SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KOŃCZĄCYCH SIĘ EGZAMINEM MATURALNYM. W dniu 3 lutego 2010 r. w II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 1. Podstawą prawną do opracowania poniższego regulaminu jest: Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP DO.110.2.8.2015 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2014/2015 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

Organizacja roku szkolnego 2014/2015 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach Organizacja roku szkolnego 2014/2015 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach lp. Nazwa przedsięwzięcia Data Odpowiedzialny Uwagi 1. Prace związane z rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Zakochaj się w Zanie. zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy.

Zakochaj się w Zanie.  zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy. Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 2 Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 3 Zan is fun zdjęcia albumy 4 Zan is fun zdjęcia albumy 5 Zan is fun zdjęcia albumy 6 Zan is fun zdjęcia albumy 7 oferta 2016/2017

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA 2016 OBECNY USTRÓJ SZKOLNY 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, szkoły

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach L Impreza Odpowiedzialny Termin Uwagi 1. Uroczyste rozpoczęcie SU 1.09.15. roku szkolnego 2015/2016 2. Spotkanie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA. 5. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku.

PODSTAWA PRAWNA. 5. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. TOPOLÓWKA REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GDAŃSKU PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII REGIONALNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO JUNIOR ENGLISH COMBAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN VII REGIONALNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO JUNIOR ENGLISH COMBAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN VII REGIONALNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO JUNIOR ENGLISH COMBAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW Organizatorem Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego Junior English Combat dla uczniów gimnazjów jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY WICKO. z dnia 19 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY WICKO. z dnia 19 maja 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY WICKO z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wicko. Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 4 kwietnia 2014 Pierwsze dwa lata wdrażania reformy szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do klasy pre-ib w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI do klasy pre-ib w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 ZASADY REKRUTACJI do klasy pre-ib w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Załącznik Nr 1 Zgodnie z 8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Szczecin, dnia 29 lutego 2012 r. ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z 8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania

Bardziej szczegółowo

Co wyróżnia Gimnazjum w Rosku

Co wyróżnia Gimnazjum w Rosku Co wyróżnia Gimnazjum w Rosku Gimnazjum im. prof. Bronisława Geremka jest szkołą wiejską i częścią Zespołu Szkół w Rosku. Do naszego gimnazjum uczęszcza 158 uczniów, z których 45% objętych jest nauczaniem

Bardziej szczegółowo

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. Aktywna szkoła z tradycją

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. Aktywna szkoła z tradycją VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku Aktywna szkoła z tradycją Siedziby szkoły ul. Smoleńska 1955-2008 ul. Brzegi 1947-1955 i teraźniejszość Absolwenci 5438 abiturientów Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Program Stypendialny DBU dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Program Stypendialny DBU dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej Program Stypendialny DBU dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej DBU realizuje międzynarodowy program stypendialny z następującymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej: English version Bułgaria Estonia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2013/2014

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2013/2014 Szczecin, dnia 28 lutego 2013 r. ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z 8. ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Data Wydarzenie Godzina 01.09.2014r. Poniedziałek 01.09.2014r. Poniedziałek

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Data Wydarzenie Godzina 01.09.2014r. Poniedziałek 01.09.2014r. Poniedziałek HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Data Wydarzenie Godzina 01.09.2014r. 01.09.2014r. Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 13.00 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 14.30 02.09.2014r. 03 05.09.2014r. piątek

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

HEAL THE WORLD EDYCJA SZKOŁY LETNIEJ FUNDACJI ASEF NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI

HEAL THE WORLD EDYCJA SZKOŁY LETNIEJ FUNDACJI ASEF NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI Mgr Przemysław Andrzejak Mgr Joanna Orłowska HEAL THE WORLD - 16. EDYCJA SZKOŁY LETNIEJ FUNDACJI ASEF NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI Dwa tygodnie wykładów, dyskusji i warsztatów, 28 uczestników z 26

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły rok szkolny 2016/2017

Plan pracy szkoły rok szkolny 2016/2017 Plan pracy szkoły rok szkolny 2016/2017 Lp. nazwa dokładny termin 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 2. Wybory do samorządów klasowych 2-8 września 2016 3. Testy poziomujące 3-7 września 2016

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UM w Lublinie w roku akademickim 2015/2016 KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY REALIZUJĄCEJ PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ MATURY (INTERNATIONAL BACCALAUREATE)

REGULAMIN KLASY REALIZUJĄCEJ PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ MATURY (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) Wyciąg ze Statutu Szkoły REGULAMIN KLASY REALIZUJĄCEJ PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ MATURY (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) Prawa i obowiązki uczniów realizujących program Międzynarodowej Matury oraz klasy przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego związana z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/15

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego związana z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/15 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego związana z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/15 Gdańsk, 27.08.2014r PROGRAM SPOTKANIA 1. Powitanie gości

Bardziej szczegółowo

Szkoły ZDZ w Olecku. Nasze szkoły to szkoły przyjazne uczniom! Mamy nadzieję, że ten informator pomoże w szybszym i właściwym wyborze naszej szkoły.

Szkoły ZDZ w Olecku. Nasze szkoły to szkoły przyjazne uczniom! Mamy nadzieję, że ten informator pomoże w szybszym i właściwym wyborze naszej szkoły. Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego przysłowie chińskie Mamy przyjemność przedstawić Wam ofertę bezpłatnych szkół dziennych Zakładu Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zorganizowała, z okazji ustanowionego przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej Roku

Bardziej szczegółowo

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. St. Konarskiego w Oświęcimiu REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. St. Konarskiego w Oświęcimiu REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. St. Konarskiego w Oświęcimiu REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROPONOWANE KLASY: BIOLOGICZNO CHEMICZNA przedmioty rozszerzone: biologia, chemia przedmioty

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo