Erasmus+ Edukacja dorosłych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Erasmus+ Edukacja dorosłych"

Transkrypt

1 Erasmus+ Edukacja dorosłych Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych w programie Erasmus+ w roku 2016 (termin składania wniosków: r.) 21 lipca 2016 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 31 marca 2016 r. w akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych w sektorze Edukacja dorosłych. Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków, zostaną wysłane drogą mailową na adresy osób kontaktowych w organizacji wnioskodawcy, które były podane we wniosku o dofinansowanie. W przypadku organizacji, których wnioski zostały zatwierdzone, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: 1) Podpisanie umowy finansowej gwarantującej przyznanie zaakceptowanego dofinansowania może poprzedzić badanie wiarygodności finansowej. Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania w przypadku konieczności przeprowadzenia takiego badania zostaną przekazane w indywidualnych powiadomieniach. 2) Płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane w terminie gwarantowanym w umowie pomiędzy NA a Beneficjentem. 3) Organizacje, którym przyznano dofinansowanie beneficjenci otrzymają drogą mailową informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej. W przypadku organizacji, których wnioski zostały umieszczone na, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: 1) Wnioski umieszczone na mają szanse na zaakceptowanie do realizacji w miarę sukcesywnego uwalniania się dostępnych środków finansowych dla sektora Edukacja dorosłych. W przypadku uzyskania środków finansowych Narodowa Agencja niezwłocznie poinformuje o zaistniałej sytuacji wnioskodawców umieszczonych na. Wnioski z listy rezerwowej są kierowane do realizacji wg kolejności na. 2) Decyzje w tej sprawie mogą być podejmowane najpóźniej do r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Dokument dostępny na:

2 Wyniki konkursu: PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ INNOWACJI sektor Edukacja dorosłych Pozycja na liście ranking owej Nr wniosku Nazwa organizacji Tytuł projektu Adres organizacji KA KA Fundacja Dzieci Niczyje Centrum Edukacyjne EST Chronimy dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym innowacyjne narzędzia zwiększające wiedzę i kompetencje rodziców i profesjonalistów w obszarze ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym My Informal Learning Experience ul. Walecznych Warszawa al. Matki Bożej Fatimskiej Wadowice Przyznane dofinansowanie (EUR) Decyzja ,00 zatwierdzony ,00 zatwierdzony 3. KA Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi Trenujemy aktywność coaching społeczny jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi ul. Piastowska 3B/ Białystok ,00 zatwierdzony 4. KA Fundacja Synapsis Train the Trainers Edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) ul. Ondraszka Warszawa ,00 zatwierdzony 5. KA Wyższa Szkoła Biznesu Wiedza bez barier innowacyjne metody nauczania osób dorosłych ul. Cieplaka 1C Dąbrowa Górnicza ,00 zatwierdzony 6. KA Fundacja CHAI NondoMINant languages and religions in EuRope basing on the example of Jewish communities ul. Słomińskiego 19/ Warszawa ,00 zatwierdzony 7. KA Stowarzyszenie Rozwoju "Pitagoras" Skuteczna metodyka nauczania języka migowego ul. Rejtana 35/ Rzeszów ,00 zatwierdzony Strona 2 z 12

3 8. KA Fundacja Techsoup ICT4NGO ICT Competency Assessment Standard for European NGOs al. Ujazdowskie Warszawa ,00 zatwierdzony 9. KA Powiat Mikołowski Teddy bears in pairs elearning with grandchildren ul. Żwirki i Wigury 4A Mikołów ,00 zatwierdzony 10. KA Stowarzyszenie MANKO Social Activation of Seniors through Media Education innovative educational programme for seniors organizations ul. Siarczki Kraków ,00 zatwierdzony 11. KA Uniwersytet Łódzki Supporting Integration of Migrant Learners, Asylum Seekers and Refugees ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza Łódź ,00 zatwierdzony 12. KA Fundacja Szkoła Liderów Inclusive Leadership nowe podejście do wzmacniania i rozwoju osób ze środowisk defawozryzowanych. ul. Wiejska 12A Warszawa ,00 zatwierdzony 13. KA Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna CULTURE LAB innowacyjny program szkolenia edukatorów kulturowych ul. Jezuicka 1/ Lublin ,00 zatwierdzony KA KA Fundacja Ad Meritum INNEO Studio Twórczego Rozwoju Leaders of change mentorship program for entrepreneurial leaders in local communities Computer Service Training for Personal and Professional Development ul. Poleczki Warszawa ul. Strzelnicza 23/ Rzeszów ,00 zatwierdzony ,00 zatwierdzony 16. KA Danmar Computers Sp. z o.o. Entrepreneurship is a Game! ul. Hoffmanowej Rzeszów 17. KA Fundacja Innowacja i Wiedza Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych z uwzględnieniem brokeringu edukacyjnego (Extending and developing adult educators competences including educational brokering) al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B Warszawa 18. KA Obywatele Wspólnej Europy Platforma Kompetencji Cyfrowych ul. Andromedy 20/ Gliwice Strona 3 z 12

4 19. KA Fundacja Business to Business PROMOTING DIGITAL AND ENGLISH LANGUAGE LITERACY FOR GRANDPARENTS FOR COMMUNICATION AND ACTIVE AGING ACROSS EUROPE ul. Narewska 2/ Białystok 20. KA Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Opening Heritage and Archeological Sites to Blind and Visually Impaired People ul. Józefa Wybickiego 3A Kraków 21. KA Viva Femina Promoting understanding and respect of gender equality in migrants / refugees ul. R. Alsa 2/ Rzeszów 22. KA Fundacja Autokreacja games based Training for social entrepreneurs ul. Miedziana Warszawa 23. KA Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ZROZUM, KORZYSTAJ I WSPÓŁPRACUJ Z GENERACJĄ Z! stworzenie nowoczesnej metodyki nauczania nastawionej na stymulowanie osiągnięć i wykorzystującej nowoczesne technologie IT w pracy z Generacją Z" ul. Młodzieżowa 31A Toruń 24. KA Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego Language Technologies into Language Education ul. Kaperska Chałupy 25. KA Inneo Studio Twórczego Rozwoju MLearning for SelfEmpowerment and Entrepreneurship ul. Strzelnicza 23/ Rzeszów 26. KA INnCREASE Sp. z o.o. Mumpreneurs Support ul. Nowogrodzka Warszawa 27. KA Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii Senior New Tech ul. Sienkiewicza Łódź 28. KA Społeczna Akademia Nauk Don't Give Up! 2 Facilitating Access to Learning Opportunities in Adult Education ul. Sienkiewicza Łódź Strona 4 z 12

5 KA KA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Syntea SA Guiding visitors to understand nature. A learning tool for schools, universities and tourists Enhancing emotional intelligence competencies and skills for adult educators through ICT ul. Jurija Gagarina Toruń ul. Wojciechowska 9A Lublin 31. KA Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) Educational support for persons with intellectual disability suffering internet crime and violence ul. Głogowa 2B Warszawa 32. KA Business and Development Center Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. Innovative Entrepreneurship Training for NEETs based on networking ul. Wieniawskiego 56B lok Rzeszów 33. KA Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii Internet Abuse IDentification and personalised withdrawal strategies ul. Sienkiewicza Łódź 34. KA Stowarzyszenie "VESUVIO" English for Special Purposes as the Foundation for Foreign Language Literacy in Europe ul. Starzyńskiego 11/ Rzeszów 35. KA Instytut Globalnej Odpowiedzialności Diversity in Dialogue and IT: Antidiscrimination education among adults through dialogue and social media ul. Bachmacka 1/ Warszawa 36. KA Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) Internet multimedia as efficient tool for education of vulnerable adults ul. Głogowa 2B Warszawa Strona 5 z 12

6 37. KA Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce Participatory management as a tool for active participation of adult learners ul. Żułowska Kraków 38. KA Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Pomost A New Life in a Rural Environment ul. Moniuszki Świebodzin 39. KA Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Polish Online ul. Podchorążych Kraków KA KA Stowarzyszenie Serfenta Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości Manual Skills in the Digital Age Promoting Ancient Handcraft and Applied Arts Digital strategies of Enhancement of the basic skills among adults as a ChancE to fight against functional illiteracy ul. Zamkowa Cieszyn ul. Hoffmanowej Rzeszów 42. KA Fundacja "Zielony Słoń" Tools for media literacy and critical thinking in adult education. ul. Struga Lublin KA KA Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu Fundacja Kobieca Digitally Independent Healthy Senior How to use new technologies IN health education process Europaeische Buergerin. Erarbeitung und Verbreitung von neuen Bildungsinstrumenten zur EU Gleichstellungspolitik und zur Frauenbewegung. ul. Piotrkowska Łódź ul. Syrokomli 19B/ Kraków 45. KA Danmar Computers Sp. z o.o. Average STAtistical Woman... ul. Hoffmanowej Rzeszów 46. KA Dom Szkoleń i Doradztwa Sp. z o.o. Virtual groups of educational and emotional support study phenomena, methodology and app ul. Jana Tarnowskiego 6/ Kraków Strona 6 z 12

7 47. KA Uniwersytet Wrocławski Una didattica dell'italiano innovativa: approccio motivazionale con elementi di estetica della ricezione ed etnografia, mediante l utilizzo delle nuove tecnologie come strumenti di insegnamento e diffusione pl. Uniwersytecki Wrocław 48. KA Fundacja Zaufania Społecznego Publica Fides Andragogical Approach to Developing E Citizens ul. Dąbrowskiego Lutomiersk 49. KA Gmina Kamienna Góra LET US PREPARE YOURSELF FOR LANGUAGE LEARNING al. Wojska Polskiego Kamienna Góra 50. KA Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego DRIVE HOME OUR MESSAGE ul. Czajkowskiego Krosno 51. KA Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Effective Engagement of Older Adults with Informal and Non Formal Science Education ul. Władysława Łokietka Toruń 52. KA Stowarzyszenie Wspólnota Polska Europejska platforma wsparcia migrantów w UE ul. Krakowskie Przedmieście Warszawa 53. KA Stowarzyszenie Wspólnota Polska WSPÓLNY JĘZYK MĘDZYNARODOWY PROGRAM EDUKACJI POZAFORMALNEJ ul. Krakowskie Przedmieście Warszawa 54. KA Fundacja Tale Euro Est Born to Run ul. Szałwiowa Toruń 55. KA Akademia Kultury Informacyjnej Nowy, kompleksowy model do pobudzenia aktywności zawodowej, społecznej i kulturalnej kobiet 50+ ul. Jagiellońska Warszawa 56. KA Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości Entrepreneurial Guide for Educators of Adults ul. Hoffmanowej Rzeszów Strona 7 z 12

8 57. KA Stowarzyszenie Szanse New Ways To Work spółdzielnie socjalne oraz instrumenty skutecznej integracji na rynku pracy dla dorosłych z grupy NEET, szczególnie długotrwale bezrobotnych na przykładzie doświadczeń krajów UE. Niechobrz Niechobrz 58. KA Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz Listening in the Corners of Europe pl. Grzybowski 12/ Warszawa PARTNERSTWA STRATEGICZNE WSPIERAJĄCE WYMIANĘ DOBRYCH PRAKTYK sektor Edukacja dorosłych Pozycja na liście ranking owej Nr wniosku Nazwa organizacji Tytuł projektu Adres organizacji Przyznane dofinansowanie (EUR) Decyzja 1. KA Społeczny Instytut Ekologiczny TIK dla ekosynergii seniorów ul. Raszyńska 32/ Warszawa ,00 zatwierdzony 2. KA Fundacja EuroForm Media Literacy in Adult Education ul. Kurpiowska 2/ Rzeszów ,00 zatwierdzony 3. KA Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) Review of effective support to strengthen the autonomy of people with intellectual disability ul. Głogowa 2B Warszawa ,00 zatwierdzony 4. KA Centrum Edukacji Międzykulturowej Trzy filary mostu PL+DE+SK dla wymiany praktyk w celu wzmocnienia działalności Organizacji. al. Wolności, nr 37 lok. F Nowy Sącz ,00 zatwierdzony Strona 8 z 12

9 5. KA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego ul. Grabowo Gdynia ,00 zatwierdzony 6. KA Fundacja "Aktywni XXI" It is easy to teach if you know how ul. Wolności Jelenia Góra ,00 zatwierdzony 7. KA Ełckie Centrum Kultury Go digital! Culture at your fingertips ul. Wojska Polskiego Ełk ,00 zatwierdzony 8. KA Fundacja Gaudete Tailored offers for adults Fingerprints Learning ul. Bankowa 14/225A Katowice ,00 zatwierdzony 9. KA Deinde Sp. z o.o. Adult Learning Enhancers ul. Cyprysowa 21/ Lublin ,00 zatwierdzony 10. KA Centrum Edukacji i Badań Społecznych Eight key competences' Open Educational Resoures Explorer ul. Lotnicza 147/ Wrocław ,00 zatwierdzony 11. KA Stowarzyszenie Żółty Parasol 60+ Virtual Culture ul. B. Prusa Wrocław ,00 zatwierdzony 12. KA Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" Na nowej drodze w przyszłość On the new way to the future al. Grunwaldzka 137 lok Gdańsk ,00 zatwierdzony 13. KA Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Understanding and developing business models ul. Pułaskiego Radom ,00 zatwierdzony 14. KA Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Ways to enhance active aging through volunteering WEActiveVol ul. Kościuszki Katowice ,00 zatwierdzony 15. KA Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" Glocalization in adult education ul. Chrostowa 1A Sobolów ,00 zatwierdzony Strona 9 z 12

10 16. KA Stowarzyszenie "EBI Association" Wysoka jakość edukacji dorosłych europejska wymiana doświadczeń ul. Wrzosowa 12A Jastrzębie Zdrój ,00 zatwierdzony 17. KA Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe Jak to się robi w Europie TIK w edukacji dorosłych / How it's done in Europe ICT in adult education ul. Uniwersytecka 6, Radawnica Złotów ,00 zatwierdzony KA KA Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce Powiatowy Urząd Pracy w Nysie The challenges of modern adult education in the face of demographic change Exchange of European Good Practices basicskills and key competences for unemployed ul. Żułowska Kraków ul. Słowiańska Nysa ,00 zatwierdzony ,00 zatwierdzony 20. KA Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o. Rozwój kompetencji cyfrowych osób bezrobotnych po 50 roku życia pl. Komuny Paryskiej 5a Łódź ,00 zatwierdzony 21. KA Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "Cotopaxi" Nowatorskie metody edukacji dorosłych dla przyszłości Europy ul. Karola Darwina 15A/ Warszawa ,00 zatwierdzony 22. KA Polski Związek Niewidomych Ponad barierami i granicami Beyond Barriers and Borders ul. Konwiktorska Warszawa ,00 zatwierdzony 23. KA Fundacja "Parasol" Be a Change invest socially ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A Poznań ,00 zatwierdzony 24. KA Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian Obserwuję, reaguję! ul. Zielonej Łąki Łomianki Dolne ,00 zatwierdzony 25. KA Poleski Ośrodek Sztuki W Europie, z nami czy bez nas losy wykluczonych i obcych ul. Krzemieniecka 2A Łódź 26. KA Fundacja Menedżerowie Jutra MOFFIN Learn and Teach with Light Relief os. Kalinowe 19/ Kraków Strona 10 z 12

11 27. KA Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" European Environment Cultural and Natural Heritage ul. Papiernicza Kraków 28. KA Uniwersytet Wrocławski Culinary Heritage and Cultural Exchange pl. Uniwersytecki Wrocław 29. KA Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości How to be a SOocial COOPerator ul. Hoffmanowej Rzeszów 30. KA Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Cultural risk in the organisation in the globalisation era competences vs. reality ul. Pułaskiego Radom 31. KA Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku The lifelong storytelling project ul. Żabia Białystok 32. KA Worldwide School A.Piechowska, W.Piechowski sp.j. Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych w Worldwide School, Latconsul SIA i Antener Kft. ul. Popiełuszki 21/ Warszawa 33. KA Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny SILVER LININGS PLAYBOOK ul. Zakręt 11, Mysiadło Piaseczno 34. KA Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Social Innovation Step UP for Business Development ul. Pandy Warszawa 35. KA Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. TOPER Training Older People in Entrepreneurship ul. Znanieckiego 2/ Warszawa 36. KA Uniwersytet Wrocławski Let s Teach Adults More Effectively pl. Uniwersytecki Wrocław Strona 11 z 12

12 37. KA Danmar Computers Sp. z o.o. NEETs need ul. Hoffmanowej Rzeszów 38. KA Fundacja Trening i Edukacja Europe... as it is ul. Marszałkowska 6 m Warszawa 39. KA Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Unity in diversity selfdirected and group learning to improve basic adults skills ul. Żabia Białystok 40. KA Fundacja Autokreacja CAREER PATHS OF MIGRANTS IN DESTINATION LABOR MARKETSCULTURE AND WORKPLACE INTERACTIONS ul. Miedziana Warszawa 41. KA Wyższa Szkola Turystyki i Ekologii Turystyka socjalna jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców współczesnej Europy ul. Zamkowa Sucha Beskidzka 42. KA Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku Leading my own life ul. Jagiellońska Gdańsk 43. KA Fundacja "Dziedzictwo nasze" NAUCZANIE TRADYCYJNEGO RZEMIO SŁA, UMIEJĘTNOŚCI I SZTUKI ul. Ogrodowa Węgorzewo Strona 12 z 12

Erasmus+ Edukacja dorosłych

Erasmus+ Edukacja dorosłych Erasmus+ Edukacja dorosłych Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych (termin składania wniosków: 31.03.2015) 23 lipca 2015 r. Narodowa Agencja

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 31.03.2015 r.) 29 lipca 2015 r. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych

Erasmus+ Edukacja dorosłych Erasmus+ Edukacja dorosłych Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 - Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych (termin składania wniosków: 30.04.2014) 6 sierpnia 2014 r. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe:

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych (termin składania wniosków: 30.04.2014)

Bardziej szczegółowo

W przypadku organizacji, których wnioski zostały zatwierdzone, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

W przypadku organizacji, których wnioski zostały zatwierdzone, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: Erasmus+ Młodzież Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa Strategiczne. 23 grudnia 2016r. ogłasza wyniki konkursu wniosków

Bardziej szczegółowo

W przypadku organizacji, których wnioski zostały zatwierdzone, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

W przypadku organizacji, których wnioski zostały zatwierdzone, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: Erasmus+ Młodzież Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa Strategiczne. 4 sierpnia 2017 r. ogłasza wyniki konkursu wniosków

Bardziej szczegółowo

W przypadku organizacji, których wnioski zostały zatwierdzone, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

W przypadku organizacji, których wnioski zostały zatwierdzone, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: Erasmus+ Młodzież Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa Strategiczne. 1 czerwca 2017 r. ogłasza wyniki konkursu wniosków

Bardziej szczegółowo

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland Language Schools and Other Institutions where you can learn Polish as a foreign language in Poland City Name of Institution Contact Biała Podlaska PRIME Centrum Języków Obcych biuro@prime-bp.pl Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk 18 kwietnia 2016r.

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk 18 kwietnia 2016r. Erasmus+ Młodzież Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk 18 kwietnia 2016r. ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Wizyty Studyjne

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Wizyty Studyjne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Wizyty Studyjne Wizyty studyjne dla kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych

Erasmus+ Edukacja dorosłych Erasmus+ Edukacja dorosłych Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych w programie Erasmus+ w roku 2017 (termin składania wniosków: 2 lutego 2017 r.) 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program Kreatywna Europa (2014-2020)

Program Kreatywna Europa (2014-2020) Program Kreatywna Europa (2014-2020) Cele i priorytety Promocja europejskiej kultury i różnorodności językowej Międzynarodowa współpraca artystów i wymiana dzieł Rozwój publiczności Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych

Erasmus+ Edukacja dorosłych Erasmus+ Edukacja dorosłych Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych w programie Erasmus+ w roku 2017 (termin składania wniosków: 29 marca

Bardziej szczegółowo

W przypadku organizacji, których wnioski zostały zatwierdzone, prosimy o zapoznanie się z poniższymi:

W przypadku organizacji, których wnioski zostały zatwierdzone, prosimy o zapoznanie się z poniższymi: Erasmus+ Młodzież Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk (termin składania wniosków: 01.10.2014) 10 grudnia 2014 r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie Wykaz podmiotów szkolących, które otrzymały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ( stan na dzień 15 marca 2011 r.) Lp. województwo

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Własna firma - czas na sukces 99,5 Spełnia minimum punktowe. 3 x B - Biznes Był i Będzie 90,0 Spełnia minimum punktowe

Własna firma - czas na sukces 99,5 Spełnia minimum punktowe. 3 x B - Biznes Był i Będzie 90,0 Spełnia minimum punktowe Lista rankingowa wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr 3/6.2/2009 Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Wnioski ocenione formalnie, rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu 2/POKL/9.2/2012: Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Wnioski ocenione formalnie, rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu 2/POKL/9.2/2012: Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice Wnioski ocenione formalnie, rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu 2/POKL/9.2/2012: lp. Tytuł Projektu Beneficjent Miejscowość 1 Dobra szkoła - lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych

Erasmus+ Edukacja dorosłych Erasmus+ Edukacja dorosłych Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych w programie Erasmus+ w roku 2015 (termin składania wniosków: 04.03.2015) 15 maja 2015

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie na inkubację innowacji społecznych nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15.

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie na inkubację innowacji społecznych nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15. Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie na inkubację innowacji społecznych nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15. Lp. Skrócony nr projektu Wnioskodawca Tytuł projektu 1. I002/15 Województwo

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 21-500 Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery Uniwersytet Jagielloński Employabiliy and Career Guidance TF CG NICE network

Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery Uniwersytet Jagielloński Employabiliy and Career Guidance TF CG NICE network + APL: Bardziej elastyczne systemy kształcenia i szkolenia zawodowego w oparciu o ocenę wcześniejszego uczenia się Project number: 2012-1-PL1-LEO05-27424 Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Lubelskie oddziały agencji zatrudnienia zarejestrowane w innych województwach

Lubelskie oddziały agencji zatrudnienia zarejestrowane w innych województwach Woj. dolnośląskie: Lubelskie oddziały agencji zatrudnienia zarejestrowane w innych województwach 1. AB JOB SERVICE Polska Sp. z o.o. nr ew. 5971 Wrocław, tel. 601 570 526 Oddział w Lublinie: ul. Orla 6

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy

WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy Nr oferty WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy 1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki 2 RADOMSKA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej. Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia. Miasto Gliwice/Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej. Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia. Miasto Gliwice/Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych l.p. 1 nr kancelaryjny 0293/11 Lista rankingowa w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.2/2011 dla Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA NAJLEPSZE NA ŚWIECIE MIEJSCE EDUKACJI

BIBLIOTEKA NAJLEPSZE NA ŚWIECIE MIEJSCE EDUKACJI BIBLIOTEKA NAJLEPSZE NA ŚWIECIE MIEJSCE EDUKACJI NOWA KULTURA UCZENIA SIĘ dr MARIA JEDLIŃSKA Dział Edukacji, Nauki i Badań WBP w Krakowie 1 EDUKACJA POZAFORMALNA skuteczne metody wykład (6%) czytanie (10%)

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa. Lp. Numer kancelaryjny Nr w KSI Tytuł wniosku Wnioskodawca Siedziba wnioskodawcy Wynik oceny Średnia (pkt)

Lista rankingowa. Lp. Numer kancelaryjny Nr w KSI Tytuł wniosku Wnioskodawca Siedziba wnioskodawcy Wynik oceny Średnia (pkt) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1702/391/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego. Lista rankingowa w ramach II rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2010 dla Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia

Bardziej szczegółowo

PhD Programme in Sociology

PhD Programme in Sociology PhD Programme in Sociology The entity responsible for the studies: Faculty of Social Sciences, University of Wroclaw Name of the programme: PhD Programme in Sociology Duration of studies: 4 Years The form

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POLSKIE DOFINANSOWANE W RAMACH AKCJI WYJAZDY SZKOLENIOWE DLA KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH W ROKU 2007 *

ORGANIZACJE POLSKIE DOFINANSOWANE W RAMACH AKCJI WYJAZDY SZKOLENIOWE DLA KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH W ROKU 2007 * ORGANIZACJE POLSKIE DOFINANSOWANE W RAMACH AKCJI WYJAZDY SZKOLENIOWE DLA KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH W ROKU 2007 * L.p. Numer Umowy 1 07/GR-IST/07-0001 Nazwa instytucji, której pracownik skorzystał z dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Marszałka Województwa Opolskiego z dniat1~ Lt~7(j».4bA 2009r.

Marszałka Województwa Opolskiego z dniat1~ Lt~7(j».4bA 2009r. Zarządzenie nr /{ b< ~ / 2009 Marszałka Województwa Opolskiego z dniat1~ Lt~7(j».4bA 2009r. w sprawie akceptacji list rankingowych wniosków ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

NOWA KULTURA UCZENIA SIĘ.

NOWA KULTURA UCZENIA SIĘ. NOWA KULTURA UCZENIA SIĘ 1 wykład (6%) czytanie (10%) pasywne metody audiowizualne(20%) pokaz (30%) dyskusje w grupie (50%) uczenie poprzez działanie (75%) aktywne uczenie innych (90%) METODY INTERAKTYWNE

Bardziej szczegółowo

Termin auditu (miesiąc, rok) Warszawa Warszawa ul. Świętokrzyska 14, 13/2007 październik Jednostka organizacyjna

Termin auditu (miesiąc, rok) Warszawa Warszawa ul. Świętokrzyska 14, 13/2007 październik Jednostka organizacyjna Stron 1/5 Zarząd Główny SIMP Warszawa 00-050 Warszawa ul. Świętokrzyska 14, 13/2007 październik 2007 ODDZIAŁY SIMP Białystok 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 Bielsko-Biała 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Integracja czy Interoperacyjność?

Integracja czy Interoperacyjność? Integracja czy Interoperacyjność? Integracja? Interoperacyjność? Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Badawczy w Poznaniu Aktualnie ponad 20 projektów FP7, Interreg i CIP Ponad 250 partnerów w Europie

Bardziej szczegółowo

Wyniki oceny merytorycznej wniosków

Wyniki oceny merytorycznej wniosków Wyniki oceny merytorycznej wniosków w ramach Konkursu nr POKL/7.2.1/IA/12 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kwota przeznaczona na konkurs 1 to:

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków dofinansowanych

Lista wniosków dofinansowanych Lista wniosków dofinansowanych Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego, 3. nabór projektów dużych (27 marca 2013) Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł projektu Ocena końcowa Kwota wyjściowa

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (akcja 2)

Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (akcja 2) Partnerstwa Strategiczne (akcja 2) Cechy Partnerstw Strategicznych programu Partnerstwa Strategiczne realizowane tylko w ramach projektów zdecentralizowanych. Partnerstwa Strategiczne są wdrażane i zarządzane

Bardziej szczegółowo

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A.

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. adres L.p. nazwa punktu sprzedaży kod pocztowy miasto ulica 1 IPOPEMA Securities S.A. 00-107 Warszawa ul. Próżna 9 2 Grupa FINANSET sp. z o.o. 80-890 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Kraków Eropejska jakość w edukacji zawodowej 8 150,00 8 150,00 33 943,12

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Kraków Eropejska jakość w edukacji zawodowej 8 150,00 8 150,00 33 943,12 Lp. Numer wniosku Instytucja wnioskodawcy Miasto Tytuł wniosku Wnioskowana (EUR) Zatwierdzona (EUR) Zatwierdzona (PLN) 1 2013-2-PL1-ESF03-43060 Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica Tarnobrzeg Porównanie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. DIAGNOSTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ISO 9001:2008. ul. Prof. Michała Życzkowskiego Kraków Polska

CERTYFIKAT. DIAGNOSTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ISO 9001:2008. ul. Prof. Michała Życzkowskiego Kraków Polska CERTYFIKAT Jednostka certyfikująca TÜV SÜD Management Service GmbH zaświadcza, że przedsiębiorstwo DIAGNOSTYKA Spółka z ograniczoną ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16 31-864 Kraków Polska włączając lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w roku 2016 Termin składania

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Synergia między akcjami zdecentralizowanymi i scentralizowanymi LLP

Synergia między akcjami zdecentralizowanymi i scentralizowanymi LLP Synergia między akcjami zdecentralizowanymi i scentralizowanymi LLP Tadeusz Wojciechowski Koordynator Zespołu ds. Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów LLP Synergia między akcjami zdecentralizowanymi

Bardziej szczegółowo

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH 1. Needs Analysis in the ESP context XI Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH 1. Needs Analysis in the ESP context XI Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH 1. Needs Analysis in the ESP context XI Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce (IATEFL Poland), Politechnika Poznańska,

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH 1. Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Oddział Alior

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Pozyskane dofinansowanie na projekty miejskie zrealizowane w latach 2007/2009 (fundusze pozastrukturalne) Kwota dofinansowania (mln PLN)

Pozyskane dofinansowanie na projekty miejskie zrealizowane w latach 2007/2009 (fundusze pozastrukturalne) Kwota dofinansowania (mln PLN) Pozyskane dofinansowanie na projekty miejskie zrealizowane w latach 2007/2009 (fundusze pozastrukturalne) RoSaCe: "Road Safety Cities in 1. Komisja Europejska 0,170 0,085 Biuro Edukacji (partner) Europe"

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1 Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1 Lp. Numer wniosku KSI SIMIK 07-13 Nazwa projektodawcy Miejsce siedziby projektodawcy

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI, DEMOKRACJI OBYWATELSKIEJ I ROZWOJU REGIONALNEGO SYNERGIA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI, DEMOKRACJI OBYWATELSKIEJ I ROZWOJU REGIONALNEGO SYNERGIA STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI, DEMOKRACJI OBYWATELSKIEJ I ROZWOJU REGIONALNEGO SYNERGIA Misja Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych poprzez umacnianie

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Wyniki II Otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Horyzont Wiodąca pozycja w przemyśle. Katarzyna Bartkowiak r.

Horyzont Wiodąca pozycja w przemyśle. Katarzyna Bartkowiak r. Horyzont 2020 - Wiodąca pozycja w przemyśle Katarzyna Bartkowiak 11.04.2014 r. Struktura programu Doskonała baza naukowa Badania pionierskie (ERC) Mobilność naukowców (MSC) Infrastruktury badawcze Przyszłe

Bardziej szczegółowo

Wyniki rundy selekcyjnej 2013 r. dla Partnerskich Projektów Regio w ramach programu Comenius

Wyniki rundy selekcyjnej 2013 r. dla Partnerskich Projektów Regio w ramach programu Comenius Ocena jakościowa wniosku, średnia ocen 2 ekspertów Wyniki rundy selekcyjnej 2013 r. dla Partnerskich Projektów Regio w ramach programu Comenius l.p. Nr LLPLink Nazwa organizacji wnioskującej Ulica Kod

Bardziej szczegółowo

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A.

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. adres L.p. nazwa punktu sprzedaży kod miasto ulica 1 IPOPEMA Securities S.A. 00-107 Warszawa ul. Próżna 9 2 Expander Advisors sp. z o.o. 15-440 Białystok

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 31.03.2015) 29 lipca 2015 r. ogłasza wyniki

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE SPÓŁKI GRODNO S.A. W TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO BOŚ S.A.

LISTA PUNKTÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE SPÓŁKI GRODNO S.A. W TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO BOŚ S.A. LISTA PUNKTÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE SPÓŁKI GRODNO S.A. W TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO BOŚ S.A. Lp. Oddział/Miasto Kod Ulica Telefon 1 Białystok 15-282 Piękna 1 (85) 744-10-44

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 11/03/2015 Spis treści Uwagi ogólne... 3 B. Informacje o projekcie (Context)...

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

START activating and integrating people with disabilities through adapted traditional sports and games

START activating and integrating people with disabilities through adapted traditional sports and games Dr Bartosz Prabucki START activating and integrating people with disabilities through adapted traditional sports and games Erasmus + Sport Project Lider: Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w

Bardziej szczegółowo

Możliwości dla MŚP fundusze unijne

Możliwości dla MŚP fundusze unijne KRAKÓW, 17.04.2013 Możliwości dla MŚP fundusze unijne Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim Lista rankingowa projektów złożonych w konkursie otwartym działania 8.1.1 z pomocą publiczną -Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw- w ramach posiedzenia KOP otwartego

Bardziej szczegółowo

źródło danych: FRSE, polska baza narodowa EST, opracowanie: W.Burdecka 2008 Edycja: Rola partnera: CO CO - koordynator, PA - partner

źródło danych: FRSE, polska baza narodowa EST, opracowanie: W.Burdecka 2008 Edycja: Rola partnera: CO CO - koordynator, PA - partner Zestawienie projektów i produktów końcowych zarejestrowanych przez polskie organizacje w bazie EST upowszechniającej rezultaty prac w projektach partnerskich programu "Uczenie się przez całe życie" źródło

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 29.03.2017) 4 sierpnia 2017 r. Narodowa

Bardziej szczegółowo

EURODESK POLSKA. Platforma Dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego. Warszawa, 28 listopada 2016 r.

EURODESK POLSKA. Platforma Dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego. Warszawa, 28 listopada 2016 r. EURODESK POLSKA Platforma Dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego Warszawa, 28 listopada 2016 r. Na poczatek, spytaj nas! https://www.youtube.com/watch?v=n6kcmge0v3g EUROPA POLSKA Szukam taniego

Bardziej szczegółowo

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych. Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki majątkowe razem x

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych. Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki majątkowe razem x Załącznik nr 5 do uchwały nr PR.0007.74.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.05.2016 r. "Tabela nr 10 do uchwały Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r." Lp. Planowane wydatki

Bardziej szczegółowo