Skłonność do nałogowego korzystania z portali społecznościowych a rodzaje kontaktów interpersonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skłonność do nałogowego korzystania z portali społecznościowych a rodzaje kontaktów interpersonalnych"

Transkrypt

1 Skłonność do nałogowego korzystania z portali społecznościowych a rodzaje kontaktów interpersonalnych mgr Mateusz Dobosz (1) mgr Andrzej Cudo (2) mgr Łukasz Basaj (3) (1) Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krośnie (2) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (3) Stowarzyszenie Edukacyjno-Terapeutyczne Odyseja w Żarach

2 Wprowadzenie Rozwój Internetu z każdym rokiem nabiera coraz większej dynamiki, a tworzenie nowych form komunikacji, staje się swoistym przedłużaniem naszych zmysłów (McLuhan, 2004). W chwili obecnej trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie człowieka bez dostępu do Internetu oraz innych udogodnień technologicznych, które z jednej strony ułatwiają nam mu codzienne funkcjonowanie, ale stwarzają również określone zagrożenia (Pulak, 2005). Szczególnie podatną grupą osób są dzieci i nastolatkowie, dla których Internet oraz nowoczesne technologie stały się częścią ich codziennego funkcjonowania (Goetz, 2012).

3 Wprowadzenie Dla większości osób używanie Internetu jest codzienną czynnością związaną z pracą czy zabawą. Jak wynika z badań CBOS, dotyczy to 97,3% użytkowników. W grupie osób zagrożonych uzależnieniem znalazło się 2,5 %, czyli około 750 tysięcy osób. Objawy uzależnienia od Internetu ujawniało 0,3 % badanych, w praktyce jest to około 100 tysięcy osób. Większość osób zagrożonych uzależnieniem, czyli ponad dwie trzecie, to dzieci i młodzież w wieku do 25 lat. Z tego - 10,4% stanowią osoby poniżej 18 lat, a 6% w wieku od 18 do 24 lat (CBOS, 2012). Pod względem miejsca zamieszkania najwięcej osób zagrożonych uzależnieniem od Internetu mieszka na wsi - 3,7% oraz w małym mieście (do 20 tys. mieszkańców) 2,6% (CBOS, 2012).

4 Wprowadzenie Badacze i terapeuci od lat poszukują czynników warunkujących nadmierne używanie i uzależnienie od Internetu (Young, 1998; Chou, Hsiao, 2000; Jakubik, 2002). Na podstawie raportu Fundacji Dzieci Niczyje, zawierającego wyniki badań nadużywania Internetu przez młodzież w Polsce i Europie, można zauważyć wyraźny związek pomiędzy korzystaniem z portali społecznościowych i graniem w gry on-line, a zwiększonym ryzykiem uzależnienia od Internetu (Makaruk, Wójcik, 2012). Ponadto badacze zwracają uwagę, iż patologiczne korzystanie z Internetu jest związane z problemami w relacjach interpersonalnych m.in. z zachowaniami aspołecznymi, drażliwością, krytycyzmem, brakiem asertywności oraz nadwrażliwością w kontaktach z innymi (Seo, Kang, Yom, 2009)

5 Grupa badana W badaniach uczestniczyło 294 osoby, jednakże z powodu braków danych usunięto 11. Ponadto z powodu błędnie wypełnionych ankiet wykluczono kolejne 24 osoby, konsekwencji pozostało 159 badanych 112 kobiet i 147 mężczyzn. Badania przeprowadzono w okresie stycznia czerwca 2014 roku wśród uczniów szkół średnich z terenu województwa podkarpackiego i lubuskiego. Wiek badanych mieścił się w przedziale lat, przy czym średnia wieku wynosiła M = 17,15 lat, a odchylenie standardowe SD = 0,74.

6 Metody Autorzy mając na uwadze coraz większą popularność komunikacji za pośrednictwem Internetu oraz istotne statystycznie skorelowanie Test Problematycznego Używania Internetu z aktywnością związaną z poszukiwaniem kontaktów w badanej grupie wiekowej (Poprawa, 2011) zaadaptowali TPUI22 do badań własnych zawężając znaczenie korzystania z Internetu do użytkowania portali społecznościowych. Dla tak zmodyfikowanej metody obliczono współczynnik zgodności wewnętrznej testu α Cronbacha, która wynosi 0,913. Natomiast moc dyskryminacyjna poszczególnych pozycji waha się między 0,46, a 0,66. W tej wersji metody wyższe wyniki oznaczają silniejsze, nałogowe uwikłanie w korzystanie z portali społecznościowych oraz więcej potwierdzonych symptomów Problematycznego Użytkowania Internetu powiązanych z tą formą aktywności on-line.

7 Metody Kwestionariusz Stosunków Międzyludzkich (V.I.R) autorstwa H. Vertommen i L. Rochette (1970; Vertommen, 1979), którego tłumaczenie i opracowanie wersji polskiej dokonano pod kierunkiem W. Prężyny (Jarosz, 2004). Test ten został oparty na tezie, iż zachowania interpersonalne mogą być definiowane poprzez treść zachowań, obiekt zachowań, sposób zachowania. Cały Kwestionariusz Stosunków Międzyludzkich składa się z dwóch części po 80 pozycji testowych każda. Pierwszej (Ja-Inni), w której osoba badana określa swoje relacje z innymi osobami oraz drugiej (Inni-Ja), w której określa relacje innych w stosunku do siebie. W badaniach została wykorzystana pierwsza z nich. Badani udzielają odpowiedzi na 7-stopniowej skali, wskazując, jak często osoba zachowuje się w określony sposób w kontakcie z innymi. Wyniki wysokie określają większe nasilenie danej cechy. Ponadto Kwestionariusz składa się z 8 podskal. Ich współczynnik zgodności wewnętrznej α Cronbacha wynosi 0,83, badana zaś po 14 dniach metodą test-retest 0,86. Podskale wchodzące w skład Kwestionariusza Stosunków Międzyludzkich: (1) dominacja, (2) towarzyskość, (3) altruizm (4) poczucie niższości, (5) zależność (6) podejrzliwa powściągliwość (7) jawna uraza (8) samozaufanie (Śliwak, Zarzycka, 2011).

8 Analiza wyników Na podstawie przeprowadzonych analiz zaobserwowano istotnie statystyczny efekt główny czynnika TYP SZKOŁY (F(1,255)=4,90; p=0,028; np2=0,02). Wykazano, iż osoby uczęszczające do technikum przejawiają większe nasilenie nałogowego korzystania z portali społecznościowych (M=51,41; SD=1,18), niż osoby będące uczniami liceów ogólnokształcących (M=46,06; SD=2,12). Szczegółowe wyniki analizy przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Różnice między typami szkół ze względu na nasilenie nałogowe uwikłanie w korzystanie z portali społecznościowych. Efekt główny czynnika PŁĘĆ oraz efekt interakcji pierwszego stopnia między czynnikiem PŁEĆ i TYP SZKOŁY nie był istotny statystycznie (odpowiednio: F(1,255)=0,74;p=0,391 i F(1,255)=0,89;p=0,347).

9 Analiza wyników Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano istnienie różnic pomiędzy poszczególnymi poziomami nasilenia nałogowego uwikłania w korzystanie z portali społecznościowych pod względem wyników w podskalach Kwestionariusza Stosunków Międzyludzkich (F(16,500)=23,2; p<0,001; np2=0,11). Szczegółowa analiza w tym zakresie wykazała, iż różnice te dotyczyły przede wszystkim wymiaru poczucia niższości, zależności i podejrzliwej powściągliwości. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Różnice pomiędzy osobami z różnym nasileniem nałogowego uwikłania w korzystanie z portali społecznościowych pod względem różnych wymiarów relacji interpersonalnych.

10 Dyskusja wyników W przeprowadzonych badaniach wykazano, iż rodzaj placówki edukacyjnej, do której uczęszcza młodzież różnicuje poziom nasilenia nałogowego korzystania z portali społecznościowych. Osoby uczęszczające do technikum przejawiają większe nasilenie tej cechy niż osoby będące uczniami liceów ogólnokształcących. Szczegółowa analiza różnic w zakresie przejawów relacji interpersonalnych wśród młodzieży o różnym nasileniu nałogowego korzystania z portali społecznościowych wykazała, iż różnice te dotyczyła przede wszystkim wymiaru poczucia niższości, zależności i podejrzliwej powściągliwości. Co jest komplementarne z badaniami wskazującymi na nadwrażliwość osób uzależnionych od Internetu w kontaktach z innymi (Seo, Kang, Yom, 2009). Jednakże pełna odpowiedź na powyższe zagadnienia, jak również dookreślenie wzajemnych związków między różnymi przejawami relacji interpersonalnych, a użytkowaniem Internetu wymaga kolejnych badań.

11 Bibliografia: Chou Ch., Hsiao M.C., Internet addiction, usage and gratification the Taiwan s college students case. Computers and Education, 35, 2000, Goetz M., Portale społecznościowe dobrodziejstwo czy zagrożenie?, Niebieska Linia, 2/2012. Jakubik A., Zespół uzależnienia od Internetu. Studia Psychologica, 3, 2002, McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa,2004. Poprawa, R. (2011). Test problematycznego używania Internetu. Adaptacja i ocena psychometryczna Internet Addiction Test K. Yonug. Przegląd psychologiczny, 54(2), Pulak I., Dziecięcy świat w Internecie potrzeby i niebezpieczeństwo (w:) S. Juszczyk, I. Polewczyk (red.), Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, Seo, M., Kang, H. S., Yom, Y. H. (2009). Internet addiction and interpersonal problems in Korean adolescents. Computers Informatics Nursing, 27(4), Śliwak, J. & Zarzycka, B. (2011). Individualism and collectivism versus interpersonal relations in youth. In: B.L.J. Kaczmarek, G. E. Kwiatkowska, K. Markiewicz, Youth Facing the Challenges of Globalization ( ). Lublin: Wydawnictwo UMCS. Young K.S., Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder.,cyberpsychology and Behavior, 1, 1998, Raport, Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących w odniesieniu do hazardu, w tym hazardu problemowego (patologicznego) oraz innych uzależnień behawioralnych, CBOS, Warszawa, Źródło internetowe (dostęp ), Makaruk K., Wójcik S., EU NET ADB Badanie nadużywania Internetu przez młodzież w Polsce i Europie, Warszawa, Fundacja Dzieci Niczyje, 2012.

Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Poradnik dla szkół

Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Poradnik dla szkół Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież Poradnik dla szkół Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież Poradnik dla szkół

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania EU NET ADB

Metodologia badania EU NET ADB Metodologia badania EU NET ADB KATARZYNA MAKARUK a, JOANNA WŁODARCZYK a, b, SZYMON WÓJCIK a, b a Fundacja Dzieci Niczyje, b Uniwersytet Warszawski Pięć kolejnych artykułów publikowanych w tym numerze kwartalnika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 76/2015 PRACOHOLICY, SIECIOHOLICY, HAZARDZIŚCI UZALEŻNIENIA OD ZACHOWAŃ

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 76/2015 PRACOHOLICY, SIECIOHOLICY, HAZARDZIŚCI UZALEŻNIENIA OD ZACHOWAŃ Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 76/2015 PRACOHOLICY, SIECIOHOLICY, HAZARDZIŚCI UZALEŻNIENIA OD ZACHOWAŃ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań

Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań Wstęp W 2010 roku Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) rozpoczęło realizację

Bardziej szczegółowo

Problem zagrożenia uzależnieniem od Internetu wśród studentów kierunku fizjoterapia The problem of the Interent addcition among physiotherapy students

Problem zagrożenia uzależnieniem od Internetu wśród studentów kierunku fizjoterapia The problem of the Interent addcition among physiotherapy students Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Bogdan Wieczorek, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Cecylia Łukaszuk, Jolanta Lewko Problem zagrożenia uzależnieniem od Internetu wśród studentów kierunku fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

DYSPOZYCJE EMOCJONALNO-MOTYWACYJNE I SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM JAKO WYZNACZNIKI DYSFUNKCJONALNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

DYSPOZYCJE EMOCJONALNO-MOTYWACYJNE I SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM JAKO WYZNACZNIKI DYSFUNKCJONALNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU DYSPOZYCJE EMOCJONALNO-MOTYWACYJNE I SPOSOBY ADZENIA SOBIE ZE STESEM JAKO WYZNACZNIKI DYSFUNKCJONALNEGO KOZYSTANIA Z INTENETU Tomasz owiński Katedra Psychologii Osobowości, Uniwersytet Kardynała Stefana

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kaliszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Katarzyna Kaliszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ASK, 2007, nr 16, strony 115 131 Copyright by ASK, ISSN 1234 9224 Katarzyna Kaliszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza SKALE RYZYKA NADMIERNEGO UŻYWANIA INTERNETU 1 W artykule zaprezentowano podstawy

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA PSYCHOLOGICA 11, 2007

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA PSYCHOLOGICA 11, 2007 ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA PSYCHOLOGICA 11, 2007 JAN CHODKIEWICZ*, MAGDALENA ŚWIATKOWSKA** * Zakład Psychologii Zdrowia Instytut Psychologii UŁ ** Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Łódź POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Problem używania Internetu przez młodzież

Problem używania Internetu przez młodzież Grażyna Dębska 1, Wioletta Ławska 2, Maria Zięba 2, Monika Mirek 2 Problem używania Internetu przez młodzież Abstract Problem of Using the Internet by the Young Stock Computers have become one of the most

Bardziej szczegółowo

p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a

p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a główny partner Wstęp 2 Problem nadużywania Internetu 4 Korzystanie z Internetu przez młodzież 4 Kiedy możemy mówić o nadużywaniu Internetu? 5 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Gazeta.pl: Młody polski chirurg założył medycznego YouTube a i... odniósł wielki sukces!

Gazeta.pl: Młody polski chirurg założył medycznego YouTube a i... odniósł wielki sukces! od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z przyjemnością oddaję Państwu czerwcowe, ostatnie przed letnią przerwą, wydanie naszego pisma. Duży nacisk został w nim położony na zagadnienie aktywności użytkowników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 7. Andrzej Sękowski, Martyna Płudowska Niepokój egzystencjalny i lęk u osób o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych 11

Spis treści. Wprowadzenie 7. Andrzej Sękowski, Martyna Płudowska Niepokój egzystencjalny i lęk u osób o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych 11 Spis treści Wprowadzenie 7 I. Człowiek w wymiarze indywidualnym i społecznym Andrzej Sękowski, Martyna Płudowska Niepokój egzystencjalny i lęk u osób o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych 11 Karol

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Przybysz-Zaremba. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów

Małgorzata Przybysz-Zaremba. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów Małgorzata Przybysz-Zaremba Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów Olsztyn 2008 1 SPIS TREŚCI Strona Wstęp 4 1. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów jako problem społeczny 7 1.1. Próba

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 1. Wprowadzenie... 3. Podsumowanie wyników... 4. Opis badania... 6. Opis badanej próby... 7

Spis treści... 1. Wprowadzenie... 3. Podsumowanie wyników... 4. Opis badania... 6. Opis badanej próby... 7 2 Spis treści Spis treści... 1 Wprowadzenie... 3 Podsumowanie wyników... 4 Opis badania... 6 Opis badanej próby... 7 Wyniki nauki oceny spodziewane i rzeczywiste... 13 Sposób korzystania z Internetu wśród

Bardziej szczegółowo

Potrzeba domknięcia poznawczego a przebieg i wynik egzaminu maturalnego

Potrzeba domknięcia poznawczego a przebieg i wynik egzaminu maturalnego Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zespół Edukacyjnej Wartości Dodanej Potrzeba domknięcia poznawczego a przebieg i wynik egzaminu

Bardziej szczegółowo

Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) TIPI-PL wersja standardowa i internetowa

Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) TIPI-PL wersja standardowa i internetowa Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) TIPI-PL wersja standardowa i internetowa Agnieszka Sorokowska, Aleksandra Słowińska, Anita Zbieg, Piotr Sorokowski Autor korespondencyjny: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 Aleksandra Szubart Nr albumu: 40/2015 Poziom wiedzy finansowej studentów

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Pracoholizmu (WART) adaptacja narzędzia i wstępna analiza własności psychometrycznych 1

Kwestionariusz Pracoholizmu (WART) adaptacja narzędzia i wstępna analiza własności psychometrycznych 1 Nowiny Psychologiczne 4, 2005 Kamila Wojdyło* Erziehungs-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Naemi-Wilke-Stiftes Guben Niemcy Kwestionariusz Pracoholizmu (WART) adaptacja narzędzia i wstępna analiza

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych

Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych dr Marcin Kęsy Zielona Góra 2015 2 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej UzaleŜnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo część 2 1

Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo część 2 1 Uwaga: Korzystając z raportu proszę go cytować jako: Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo - część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry

Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry Homo Ludens 1(5) / 2013 Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry STANISŁAW KRAWCZYK Uniwersytet Warszawski Abstract Personality and

Bardziej szczegółowo

DISTANCE LEARNING NAUCZYCIELE DO LAMUSA?

DISTANCE LEARNING NAUCZYCIELE DO LAMUSA? DISTANCE LEARNING NAUCZYCIELE DO LAMUSA? Katarzyna Miska, Agnieszka Musolf-Parol, Łukasz Wojtaluk Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Streszczenie Podręcznik elektroniczny, określany także jako

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo