[Biznes etyka kapitał społeczny] [Marta Młokosiewicz]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "[Biznes etyka kapitał społeczny] [Marta Młokosiewicz]"

Transkrypt

1 [Biznes etyka kapitał społeczny] [Marta Młokosiewicz]

2 Biznes a etyka Przedsiębiorczość - proaktywność, akceptacja ryzyka, innowacyjność, dobre wyniki ekonomiczne Cele działania firmy: -główne (zysk) -szczegółowe (związane z rynkiem, efektywnościowe, finansowe, socjalne, wizerunkowe) BIZNES CZŁOWIECZEŃSTWO? skuteczność, sprawność działania słuszność moralna działania Konsekwencjalizm - skutki działań, stosowania reguł Deontologizm - wartość czynu, Intencje działającego, obowiązek i powinność ETYKA

3 1. Społeczna odpowiedzialność firmy rodzi koszty a nie korzyści. 2. Przedsiębiorstwo jest osobą prawną, a więc nie może mieć zobowiązań moralnych. 3. Realizując cele dotyczące społecznej odpowiedzialności, menedżer nie działa w interesie akcjonariuszy. 4. Argument podatkowy. Interesariusze i społeczna odpowiedzialność 1. Społeczna odpowiedzialność firmy oznacza wykluczenie zysku jako jedynego motywu do podjęcia działań. 2. Nie ponoszenie odpowiedzialności społecznej przez firmę osłabia postawę etyczną jej pracowników. 3. Akcjonariusze mogą być zainteresowani pozytywnym wizerunkiem firmy 4. Interesariusze mogą być zainteresowani wspieraniem celów społecznie użytecznych

4 Interesariusze Cel główny Oczekiwania Interesariusze oraz ich cele i oczekiwania Właściciele Akcjonariusze Pracownicy Wzrost wartości przedsiębiorstwa Spełnienie zawodowe i jakość życia wzrost wartości firmy maksymalizacja wartości akcji pełna i rzetelna informacja kompetentne organy zarządzające kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy satysfakcjonujące wynagrodzenie wywiązywanie się ze zobowiązań pełna i rzetelna informacja zadowolenie z pracy możliwość samorozwoju bezpieczeństwo i higiena pracy sprawne zarządzanie firmą Źródło: oprac. na podst. J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s , M. Rybak, Etyka menedżera społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004, s , A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009, s

5 Interesariusze oraz ich cele i oczekiwania Interesariusze Cel główny Oczekiwania Kooperanci, dostawcy Klienci Przetrwanie i rozwój Zaspokojenie potrzeb wiarygodność finansowa partnera wywiązywanie się ze zobowiązań opłacalność ekonomiczna etyka, kultura i profesjonalizm działania Współpraca, jakość procesu komunikacji cechy, funkcjonalność, jakość produktu czytelna i dostępna informacja satysfakcjonujący proces zakupu / obsługi klienta personifikacja relacji z klientem pozytywny wizerunek firmy bezpieczeństwo życia i zdrowia z użytkowania produktu Źródło: oprac. na podst. J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s , M. Rybak, Etyka menedżera społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004, s , A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009, s

6 Interesariusze Cel główny Oczekiwania Interesariusze oraz ich cele i oczekiwania Konkurenci Przestrzeganie zasad rynkowych uczciwe, etyczne zasady konkurencji przejrzystość i czytelność działań konkurencji kultura działań biznesowych Instytucje finansowe Minimalizacja ryzyka zyski z tytułu pożyczonego kapitału wiarygodne wyniki finansowe wywiązywanie się ze zobowiązań jawność, rzetelność i kompleksowość informacji kompetentne organy zarządzające Źródło: oprac. na podst. J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s , M. Rybak, Etyka menedżera społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004, s , A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009, s

7 Interesariusze Cel główny Oczekiwania Interesariusze oraz ich cele i oczekiwania Instytucje rządowe i społeczne Społeczności lokalne, krajowe, regionalne Wzrost gospodarczy, dobrobyt Sprawiedliwość, pewna przyszłość przestrzeganie norm prawnych regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych wobec samorządu i państwa wspieranie działalności społecznej i charytatywnej tworzenie miejsc pracy prowadzenie bezpiecznej działalności ochrona środowiska współfinansowanie infrastruktury mecenat i sponsoring imprez kulturalnych, sportowych i naukowych Źródło: oprac. na podst. J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s , M. Rybak, Etyka menedżera społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004, s , A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009, s

8 Kapitał społeczny i jego komponenty Kapitał społeczny: - powiązania i relacje między pracownikami przedsiębiorstwa oraz z jego otoczeniem, przyczyniające się do zwiększenia efektywności funkcjonowania, głównie na skutek ułatwiania współdziałania; uczestnictwo w sieciach powiązań wzajemność oddziaływań Kapitał społeczny zaufanie - aktywne połączenia międzyludzkie, zaufanie, obustronne zrozumienie oraz wspólne wartości i zachowania, które wiążą członków sieci oraz społeczności, a przez to umożliwiają wspólne działania normy społeczne proaktywność poczucie wspólnoty

9 Właściwości kapitału społecznego niematerialny i z natury społeczny charakter; decyduje o długookresowym stabilnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa; sprzyja kreatywności oraz wymianie wiedzy; przyczynia się do osiągania celów, których osoby indywidualne nie byłyby w stanie samodzielnie zrealizować; wpływa na wzrost efektywności działań.

10 regulacje prawne koniunktura rynkowa Uwarunkowania dla etyki i kapitału społecznego w biznesie dojrzałość rynków poziom moralności w społeczeństwie Wewnętrzny system wartości przedsiębiorcy stopień egzekwowania prawa poziom rozwoju demokracji partycypacyjnej i społeczeństwa obywatelskiego świadomość społeczna interesariuszy stopień konkurencyjności rynków stabilność przepisów prawnych

11 Nieuczciwi kontrahenci Źródło: Badanie przedsiębiorców współpracujących z Rzetelną Firmą (maj r.), Baranowska-Skimina A., Weryfikacja kontrahenta to rzadkość,

12 Nieuczciwi pracownicy r. 77% przedsiębiorstw było ofiarą nieuczciwych pracowników przez ostatnie 2 lata 80% firm - strata mniejsza niż 50 tys. zł., 15% firm - strata od 50 d0 100 tys. zł. rodzaje nadużyć: - kradzieże - 43% firm - przywłaszczenia - 23% firm - oszustwa - 16% firm - wyłudzenia towaru, oświadczenia nieprawdy, nadmierne wydatki - 5% firm najczęstszy sprawca nadużyć: - pracownik działu zakupów i zaopatrzenia - 39% - pracownik działu sprzedaży - 29% Źródło: Badanie TU Euler Hermes, Nieuczciwi pracownicy plagą polskich firm,

13 Straty firm z tytułu przestępczości gospodarczej - Polska 2011 Źródło: Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011, PwC,

14 Sprawcy strat firm z tytułu przestępczości gospodarczej - Polska 2011 Źródło: Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011, PwC,

15 Firma CHOMIK GDÓW - etyka i kapitał społeczny Długookresowa perspektywa prowadzenia firmy i oczekiwania na korzyści z podejmowanych działań System wartości przedsiębiorcy Konsekwencja w egzekwowaniu zasad

16 BADANIA DOT. NIERZETELNYCH KONTRAHENTÓW: Tylko mechanizmy kontrolne lub ślepe zaufanie? 26% firm nie sprawdzało rzetelności kontrahentów przed podjęciem współpracy, 36% - tylko w przypadku kluczowych dla firmy kontraktów 50% firm nie sprawdzających swoich kontrahentów uznała, że ufa partnerom biznesowym, prawie 19% z nich nie widziało sensu sprawdzania, 16% nie wiedziało, jak może to zrobić, zaś 15% stwierdziło, że nie ma na to czasu BADANIA DOT. NIEUCZCIWYCH PRACOWNIKÓW: systemy ochrony i monitoringu - 21% badanych firm, inwestycje w edukację i szkolenia zatrudnionych - 9% firm, możliwość anonimowego poinformowania o nadużyciach dokonywanych przez współpracowników - 4% firm

17 Korzyści z dialogu i współpracy z interesariuszami KORZYŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA: 1. Umocnienie pozytywnej relacji z interesariuszami oraz pozytywny wizerunek 2. Lojalność interesariuszy 3. Poprawa jakości procesu zarządzania KORZYŚCI INTERESARIUSZY: 1. Wzrost satysfakcji i zadowolenia z uwzględnienia i lepszego zaspokojenia potrzeb 2. Wzrost zaufania do działań firmy, wzrostu poczucia bezpieczeństwa

18 Firma CHOMIK GDÓW - korzyści z etycznego biznesu pozytywny wizerunek: firma postrzegana jako rzetelny pracodawca i odpowiedzialny partner w interesach, harmonijna współpraca z klientami, kontrahentami, dostawcami, pracownikami, jasne, przejrzyste zasady usprawniające funkcjonowanie firmy, długookresowa stabilność funkcjonowania, spokój sumienia przedsiębiorcy, zaufanie otoczenia jako dodatkowy kapitał (zwłaszcza w trudnych czasach firmy).

19 Firma CHOMIK GDÓW - komponenty kapitału społecznego pozytywne sieci powiązań + wzajemność oddziaływań + Kapitał społeczny zaufanie + normy i wartości + poczucie wspólnoty +

20 Koncepcja CSR a MŚP Korzyści stosowania zasad społecznej odpowiedzialności według MŚP: powiększenie przewagi konkurencyjnej wzrost przychodów firmy wzrost liczby klientów zwiększenie lojalności klientów ograniczenie kosztów zużycia surowców i energii poprawa wizerunku i reputacji firmy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 61% 64% 68% 71% 81% Źródło: Innowacje i CSR w MŚP, Raport Agencji Rozwoju Innowacji S.A.,

21 CECHY ODPOWIEDZIALNEJ FIRMY W OPINII STUDENTÓW: Młodzi 2012 o społecznej odpowiedzialności biznesu odpowiedzialność wobec otoczenia społecznego odpowiedzialna produkcja oferowanie odpowiedzialnych" produktów odpowiedzialność wobec pracowników 30% 35% 51% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Źródło: Studenci cenią odpowiedzialnych pracodawców badanie,

22 Młodzi 2012 o społecznej odpowiedzialności biznesu ATRYBUTY PRZYSZŁEGO PRACODAWCY W OPINII STUDENTÓW: międzynarodowe środowisko pracy wysoka pozycja rynkowa firmy odpowiedzialność ekologiczna innowacyjność odpowiedzialność społeczna etyka w biznesie troska o pracowników 66% 74% 77% 84% 87% 91% 97% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Źródło: Studenci cenią odpowiedzialnych pracodawców badanie,

23 Podsumowanie poprzez etykę i CSR do kapitału społecznego Moralność intencji, poszanowanie godności człowieka, działania użyteczne ze społecznego punktu widzenia - realizacja człowieczeństwa w biznesie, zbieżność przedsiębiorczości i etyki; Kapitał społeczny, etyka i społeczna odpowiedzialność w biznesie są ze sobą ściśle powiązane; Egoistyczne dążenie do maksymalizacji własnej użyteczności, uznanie subiektywnie pojmowanego interesu własnego za zasadniczy motyw działalności gospodarczej i nacisk na sukces indywidualny, nie ułatwiają akumulowania kapitału społecznego; Potrzeba cierpliwości w oczekiwaniu na korzyści z posiadania kapitału społecznego - mają one charakter jakościowy oraz pojawiają się w perspektywie długookresowej;

24 Podsumowanie poprzez etykę i CSR do kapitału społecznego Relacje oparte na współpracy i zaufaniu prowadzą do osiągania korzyści nie tylko w wymiarze społecznym, ale i ekonomicznym; Wartości związane z kapitałem społecznym sprzyjają atmosferze biznesu społecznie odpowiedzialnego; Rozpowszechnianie postaw etycznych oraz koncepcji CSR powinno przyczyniać się do budowania kapitału społecznego przedsiębiorstw; Kształtowanie kapitału społecznego musi być związane z doskonaleniem jakości relacji międzyludzkich - umiejętności współpracy, respektowania norm i budowania zaufania; Starania o przestrzeganie norm etycznych w biznesie należy połączyć ze stanowczością wobec osób i podmiotów próbujących wymuszać nieetyczne zachowania oraz z zapewnieniem maksymalnej przejrzystości prowadzonej działalności.

25 [Dziękuję za uwagę]

KODEKS ETYKI BANKOWEJ

KODEKS ETYKI BANKOWEJ KODEKS ETYKI BANKOWEJ (ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ) Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne Kodeksu Etyki Bankowej

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

REGUŁA 3E JAKO PODSTAWA ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM

REGUŁA 3E JAKO PODSTAWA ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Katarzyna Olejniczak Politechnika Częstochowska REGUŁA 3E JAKO PODSTAWA ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Wprowadzenie Rosnąca globalizacja jak również konkurencja, a tym samym duża samodzielność

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój.

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój. Kodeks postępowania Niniejszy dokument zawiera spis zasad etycznych i dobrych praktyk, jakimi kierują się Zarząd i pracownicy Grupy Nowy Styl. To dobrowolna deklaracja, będąca rezultatem przyjętych standardów

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Autor Prezes Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu Grupa docelowa Wszyscy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw

Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw Magdalena Rosińska Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw Współczesna gospodarka powszechnie już zyskała miano gospodarki opartej na wiedzy, a zatem ze

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Dr inż. Ryszard Ratajski * ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZADZANIA KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Zarys treści: Globalizacja wymusza zmiany w pojmowaniu firmy i konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Nasz sposób prowadzenia biznesu

Nasz sposób prowadzenia biznesu www.pwc.com/ethics Nasz sposób prowadzenia biznesu Kodeks postępowania Profesjonalizm w działaniu. Prawość w prowadzeniu biznesu. Zachowanie dobrego imienia firmy i naszych klientów. Szacunek wobec ludzi

Bardziej szczegółowo

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 1 Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 2004 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 2 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ i ROZWOJU Na mocy artykułu 1 Konwencji podpisanej w Paryżu w dniu 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Strategiczne zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem

Strategiczne zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem Strategiczne zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem Co myślą światowi liderzy? Jeśli chcecie dalej odnosić sukces w najbliższych latach jako przedsiębiorstwa energetyczne, musicie

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo