Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU"

Transkrypt

1 MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz Bochno, Karina Knasiecka-Falbierska, Mateusz Marciniak

2 Maria Dudzikowa Sylwia Jaskulska Renata Wawrzyniak-Beszterda Ewa Bochno Ireneusz Bochno Karina Knasiecka-Falbierska Mateusz Marciniak Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla Diagnoza i uwarunkowania Kraków 2011

3 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Redaktor naukowy serii: prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa Redakcja wydawnicza: Beata Bednarz Adiustacja: Izabela Rutkowska Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner Projekt okładki i i logo serii: Magdalena Muszyńska Izabela Surdykowska-Jurek CZARTART Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy nr N /3821) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISBN ISBN Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) , fax (12) Wydanie I, Kraków 2011

4 Spis treści Wprowadzenie... 9 I Erozja kapitału społecznego w szkole w atmosferze nieufności (Maria Dudzikowa) 1. Erozja kapitału społecznego? Nie ma co płakać...? Postawienie problemu Między nadzieją a iluzją Zaangażowane obywatelstwo nie jest w cenie u młodzieży szkolnej Potrzeba wycho(wy)wania uczniów do aktywności obywatelskiej i jej niektóre blokady Szkoła dzisiaj, czyli kultura nieufności we wspólnocie szatniowej Zwiększanie zasobów kapitału społecznego w szkole przez codzienną praxis II Uwagi metodologiczne i procedura badań (Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda) 1. Zarys metodologiczny badań Charakterystyka próby... 71

5 6 Spis treści III Zasoby kapitału osobowego, rodzinnego i środowiskowego badanych 1. Kapitał osobowy (Karina Knasiecka-Falbierska) Dziedzina studiów Płeć Poziom indywidualnych osiągnięć edukacyjnych Poziom poczucia osiągnięć szkolnych Ocena zachowania Poziom samooceny badanych Stopień nasilenia optymizmu wobec możliwości realizacji celów i dążeń życiowych Uczestniczenie w praktykach religijnych Kapitał rodzinny (Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda) Kapitał ekonomiczny rodziny Ocena badanego dotycząca standardu materialnego rodziny Pomoc materialna ze strony rodziców Ocena badanego dotycząca jego warunków do odrabiania lekcji Stopień korzystania z płatnych zajęć dodatkowych Dostęp do Internetu Kulturowy kapitał zinstytucjonalizowany rodziny Wykształcenie rodziców Korzystanie z edukacji przedszkolnej Ucieleśniony kapitał kulturowy rodziny Poczucie zbieżności własnych celów i dążeń życiowych z celami i dążeniami matki oraz ojca Wsparcie ze strony matki i ojca otrzymywane przez badanych w różnych sytuacjach życiowych Ocena respondenta dotycząca jego rozmów z matką i ojcem Kapitał środowiskowy (Mateusz Marciniak) Województwo Miejsce zamieszkania Lokalizacja szkoły Lokalizacja szkoły względem miejsca zamieszkania Korzystanie z dojazdu do szkoły

6 Spis treści 7 IV Kapitał społeczny szkoły diagnoza 1. Szkolne zasoby zaufania (Ewa Bochno) Szkolne zasoby zaangażowania (Sylwia Jaskulska) V Kapitał społeczny szkoły uwarunkowania 1. Szkolny kapitał społeczny a kapitał osobowy badanych (Karina Knasiecka-Falbierska) Dziedzina studiów Płeć Poziom indywidualnych osiągnięć edukacyjnych Poziom samooceny badanych Stopień nasilenia optymizmu wobec możliwości realizacji celów i dążeń życiowych Uczestniczenie w praktykach religijnych Szkolny kapitał społeczny a kapitał rodzinny badanych (Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda) Kapitał ekonomiczny rodziny badanego Kulturowy kapitał zinstytucjonalizowany rodziny Kulturowy kapitał ucieleśniony rodziny badanego Szkolny kapitał społeczny a kapitał środowiskowy badanych (Mateusz Marciniak) Województwo Miejsce zamieszkania Lokalizacja szkoły Lokalizacja szkoły względem miejsca zamieszkania Korzystanie z dojazdu do szkoły

7 8 Spis treści VI Szkolny kapitał społeczny a jakość kultury szkoły (Ewa Bochno, Ireneusz Bochno) 1. Jakość kultury szkoły Szkolne zasoby sprzyjające kreowaniu szlachty szkolnej Szkolne zasoby sprzyjające nabywaniu i pomnażaniu kapitału ludzkiego uczniów Szkolne zasoby materialne Szkolne zasoby zaufania i zaangażowania a jakość kultury szkoły VII Kapitał społeczny w szkołach próba podsumowania (Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda) 1. Szkolne zasoby kapitału społecznego a kapitał osobowy, rodzinny i środowiskowy badanych oraz jakość kultury szkoły Struktura szkolnych zasobów kapitału społecznego Weryfikacja hipotez badawczych podsumowanie VIII Szkoła jako przestrzeń, w której i poprzez którą tworzony jest kapitał społeczny? Suplement do Erozji kapitału... (Maria Dudzikowa) 1. Na przecięciu dwóch pól Szersze pole społeczne W zaczarowanym kręgu pozoru? Spis tabel Spis wykresów Aneks Bibliografia

8 Wprowadzenie Na samym początku z konieczności musimy powtórzyć fragmenty Wprowadzenia z pierwszego tomu naszej serii. Być może niektórzy Czytelnicy dopiero teraz do niej sięgają. Otóż [...] w styczniu 2005 roku przy ówczesnym Zakładzie Pedagogiki Szkolnej [dziś: Pracowni Pedagogiki Szkolnej M.D.], na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu powołałam zespół badawczy, który pod moim kierunkiem u progu roku akademickiego 2005/2006 rozpoczął badania podłużne maturzystów 2005 studentów I roku naszego uniwersytetu. Zespołowe badania pod tytułem Studenci UAM 2005/o6 2009/10. Doświadczenia szkolne I rocznika reformy edukacji a zmiany zasobów jego kapitału społecznego w warunkach szkoły wyższej. Badania panelowe obejmują dwa podtematy: 1) Studenci I roku UAM o swoich szkołach. Z doświadczeń pierwszego rocznika reformy edukacji. Badania retrospektywne. 2) Uniwersytet jako miejsce kształtowania i rozwijania kapitału społecznego. Z doświadczeń studentów. Badania panelowe. Badania są wzdłuż czasu, czyli inaczej mówiąc wzdłużne, jako że obejmują t r z y f a l e pomiarem punktowym tych samych studentów, więc będących na I, III i V roku studiów. Ze względu na problematykę, dobór próby i zasięg czasowy można nawet uznać je za unikatowe. Tak zresztą ocenili je recenzenci projektu, na realizację badań otrzymaliśmy bowiem w 2007 r. grant MNiSW (nr 3821/HO3/2007/32), w ramach którego dokonaliśmy dwóch pomiarów studentów (próba badawcza około 1500 osób z 12 Wydziałów). Przeprowadziliśmy także trzeci pomiar, ale już dzięki finansowemu wsparciu macierzystego Wydziału. Aktualnie przygotowujemy raporty i monografie z drugiej fali badań i dokonujemy wstępnego oglądu wyników badań z trzeciej fali (Dudzikowa, Wawrzyniak-Beszterda 2010, s. 11). Pierwsza część raportu (czyli pierwszy tom, o którym była mowa) [...] prezentuje, najkrócej mówiąc, odtworzony przez nas z odpowiedzi studentów I roku UAM (na pytania ankiety Studenci I roku UAM 2005/2006 o swoich szkołach) wizerunek ich szkół trzech szczebli kształcenia (szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum). Wizerunek ten (zmienna objaśniana/zależna) jest analizowany i interpretowany z uwzględnieniem zasobów osobowych właściwości

9 10 Wprowadzenie psychologicznych i rodzinno-środowiskowo-szkolnych (zmienne objaśniające/ niezależne). Są to zatem badania przekrojowe niemierzące związków przyczynowych między zmiennymi, ale statystyczne. Rekonstruując szkolne doświadczenia badanych studentów maturzystów 2005, próbujemy w odwołaniu do Brunerowskiej koncepcji edukacji (Bruner 2006), która w swych ramach stwarza (oferuje) uczniom warunki doświadczania sprawstwa, refleksji i współpracy, czyli partycypację w prorozwojowej kulturze szkoły odpowiedzieć na pytanie: jak bogaty kontekst rozwoju stwarzały szkoły trzech szczebli kształcenia w retrospekcji ich absolwentów pierwszego rocznika reformy. Podejmujemy zatem próbę diagnozy i oceny polskiej szkoły na starcie reformy edukacyjnej z 1999 roku poprzez rekonstrukcję doświadczeń maturzystów W roku akademickim 2015/2016 planujemy powtórzyć badania za pomocą tych samych narzędzi badawczych. Podkreślmy tu, że nasza ocena została sporządzona na podstawie wypowiedzi maturzystów obecnie studentów I roku, toteż źródłem informacji byli tylko ci, którzy osiągnęli już pewien szczebel sukcesu edukacyjnego nie tylko dlatego, że zdali egzamin maturalny, ale pokonali próg podjęcia studiów uniwersyteckich. Byli zatem poddani selektywnym procedurom kwalifi kującym (Melosik 2002b, s. 173). Nie odtwarzaliśmy wizerunku szkół osób, które z rożnych względów nie podjęły kształcenia na poziomie akademickim (Dudzikowa, Wawrzyniak-Beszterda 2010, s ). Oddawana obecnie do rąk Czytelników książka jest drugą częścią raportu z pierwszego pomiaru (a zarazem drugim tomem serii). Tak jak pierwsza, jest poświęcona szkole, tylko w innym aspekcie. Mianowicie korzystając z odpowiedzi studentów dotyczących ich doświadczeń szkolnych wykorzystanych w pierwszym tomie dokonujemy teraz próby analizy i oceny roli szkół niższego szczebla w procesie kształtowania i rozwoju kapitału społecznego. Trzecia (ostatnia) część raportu z pierwszego pomiaru 1 odnosi się do materiału zgromadzonego w odpowiedzi na pytanie otwarte: Jak to jest być uczniem z perspektywy studenta I roku? Kolejne tomy, obejmujące raporty z drugiej 2 i trzeciej fali badań, będą publikowane sukcesywnie. Informacja o ich treści byłaby teraz przedwczesna, dotyczą one bowiem doświadczeń pierwszego rocznika reformy wynoszonych ze studiów na UAM w latach 2005/ /2010. Wszystkie tomy tworzą serię wydawniczą pt. Maturzyści 2005 Studenci UAM w Poznaniu. Ujmując rzecz perspektywicznie, nadmienię, że w najbliższych latach w jej skład wejdą także 1 M. Dudzikowa, Jak to jest być uczniem? Doświadczenia szkolne w metaforyce młodzieży u progu studiów uniwersyteckich, t. 3, Impuls, Kraków (w druku). 2 M. Dudzikowa i in., Jednostkowe i zbiorowe oblicza kapitału społecznego w uniwersytecie, t. 4, Impuls, Kraków (w druku).

10 Wprowadzenie 11 bardziej szczegółowe monografie przygotowane indywidualnie przez członków Zespołu w ramach jednej pracy doktorskiej i kilku rozpraw habilitacyjnych. Zespół badawczy tworzą następujące osoby: z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza: prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa (kierownik Zespołu), dr Renata Wawrzyniak-Beszterda (zastępca kierownika), dr Karina Knasiecka-Falbierska, dr Sylwia Jaskulska oraz włączony później dr Mateusz Marciniak; z Uniwersytetu Zielonogórskiego: dr Ewa Bochno, mgr Ireneusz Bochno oraz dr Anita Famuła-Jurczak; z Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr Ewa Tłuczek-Tadla (tamże, s ). W tym miejscu chcę ponownie wyrazić radość, że udało nam się stworzyć Zespół, który podjął tak ambitne zadania. Można dziś zauważyć niedostatek szeroko zakrojonych badań pedagogicznych. Ich słabością jest bowiem (nadmierna) wycinkowość, atomizacja i indywidualna forma realizacji, a także badania sondażowe prowadzone na grupach niespełniających wymogu reprezentatywności (Lewowicki 2005, s. 117). Jako Zespół badawczy z satysfakcją odnotowaliśmy też fakt, że kontynuowane przez nas badania (a podjęte w 2005 r.) wpisują się dziś swoją aktualną problematyką w dokument strategiczny Polska Wyzwania rozwojowe (Wzrost kapitału społecznego Polski. Wyzwanie X) [http:www.premier. gov.pl/rzad/polska_2030/ (dostęp: )]. Pragnę więc jeszcze raz podziękować Zespołowi za odwagę i bezinteresowność (pracujemy bez honorariów) podjęcia tak r o z l e g ł y c h w czasie, niełatwych koncepcyjnie i organizacyjnie badań. Badania diachroniczne bowiem, co już podkreślałam we wstępie do pierwszego tomu, pod względem istoty postępowania wymagające znacznych nakładów czasu i wysiłku, są rzadkością w warsztatach nie tylko polskich pedagogów, ale i zachodnich, aczkolwiek dokonywanie pomiarów rozciągniętych w czasie, zezwalających na dynamiczne i wieloaspektowe ujęcie badanych zjawisk, jak zauważa Klaus Hurrelmann (1994, s. 77), należy do najbardziej skutecznych metod przedstawiania zmian współzachodzących między warunkami jednostkowego i społecznego rozwoju. Dziękuję zatem Zespołowi. Wszyscy wnosili swój wkład w tę naszą pracę adekwatnie do możliwości. Szczególnie wdzięczna jestem dr Renacie Wawrzyniak- -Beszterdzie za pełne zaangażowania koordynowanie pracami Zespołu. Ponownie chcemy podziękować tym wszystkim, którzy wspierali realizację naszego projektu, wspierają i mamy nadzieję będą nadal nas wspierać. Ich pełną listę, na czele z Rektorem UAM w Poznaniu (kadencja ) prof. zw. dr. hab. Stanisławem Lorencem oraz władzami dziekańskim i Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, opublikowaliśmy we wstępie do pierwszego tomu. Dziękujemy raz jeszcze.

11 12 Wprowadzenie * * * Z satysfakcją zatem oddajemy do rąk Czytelników drugi tom cyklu Maturzyści 2005 Studenci UAM w Poznaniu. Jego struktura jest przejrzysta. Tom otwiera mój esej opublikowany w 2008 r. pt. Erozja kapitału społecznego w szkolonej kulturze nieufności 3. Zdecydowałam się na zamieszczenie go w tym miejscu, ponieważ podjęłam w nim u progu naszych badań próbę (w świetle literatury przedmiotu) odpowiedzi na pytanie: Na ile szkoła jest mówiąc słowami Janusza Czapińskiego (2006) przestrzenią, w której i poprzez którą [...] tworzony jest kapitał społeczny, i jakie można stawiać prognozy pod tym względem? Odpowiedź nie jest optymistyczna, na co wskazuje tytuł eseju, jak również większość innych tekstów zamieszczonych w tomie, w którym pierwotnie został wydrukowany. Pytanie to stawiamy teraz ponownie, by odpowiedzieć na nie jeszcze raz, ale na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych przez nasz Zespół, o których traktuje niniejsza książka. Ma ona w gruncie rzeczy charakter zwięzłego raportu (o jego podstawach metodologicznych mowa jest w drugim rozdziale). W trzecim prezentujemy badaną próbę w świetle zmiennych niezależnych: zasobów osobowych, rodzinnych i środowiskowych. Kolejne dwa rozdziały to ocena wielkości i struktury szkolnych zasobów kapitału społecznego (w wymiarach zaufania i zaangażowania) i ich uwarunkowań. Z racji bogatego materiału empirycznego mieliśmy trudność ze zbudowaniem tyleż przejrzystej, co wyczerpującej struktury książki. Zdecydowaliśmy się na przedstawienie portretu próby w świetle zmiennych niezależnych w oddzielnym rozdziale. Nie uniknęliśmy zatem powtórzeń w rozdziale piątym poświęconym weryfikacji hipotez. Rozdział szósty stanowi omówienie jakości kultury szkoły i jej związków ze szkolnymi zasobami kapitału społecznego. W tym przypadku wątki te prezentujemy w osobnym rozdziale z uwagi na złożoność zmiennej jakość kultury szkoły, a także jej znaczenie dla przedstawionych w tomie analiz. Części empiryczne kończy próba podsumowania wyników badań. Książkę zamyka mój tekst będący swoistym komentarzem, pt. Szkoła jako przestrzeń w której i przez którą tworzony jest kapitał społeczny? Suplement do Erozji kapitału.... Zwracam w nim między innymi uwagę na niebezpieczeństwa pozorowanych działań na rzecz kapitału społecznego zarówno na poziomie szkoły, jak i władz oświatowych różnego szczebla. W przygotowaniu tej książki towarzyszyła nam życzliwość wielu osób. Spośród nich szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Recenzentów niniejszego 3 Przedruk eseju (z naniesionymi drobnymi uwagami) za zgodą Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego: M. Dudzikowa, Erozja kapitału społecznego w szkolnej kulturze nieufności [w:] Wychowanie pojęcia procesy konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. IV, Ku demokracji poprzez edukację, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk: GWP 2008, s

12 Wprowadzenie 13 tomu: profesorów Doroty Klus-Stańskiej oraz Bogusława Śliwerskiego. Ich krytyczne uwagi pozwoliły nam udoskonalić tekst, choć i tak odpowiedzialność za jego ostateczny kształt spoczywa na nas. Nie możemy nie wspomnieć o wielkim wsparciu, jakiego nieustannie doświadczamy ze strony Oficyny Wydawniczej Impuls, a zwłaszcza dyrektora Wojciecha Śliwerskiego i redaktor Beaty Bednarz. Dzię kujemy. Poszczególne fragmenty opracowania mają swoich autorów, toteż są przez nich sygnowane nazwiskami. Maria Dudzikowa Poznań, styczeń 2011

13

14 Bibliografia Adrjan B., Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego, Kraków: Impuls Agamben G., Wspólnota która nadchodzi, przeł. S. Królak, Warszawa: Sic! Arends R.I., Uczymy się nauczać, przeł. K. Kruszewski, Warszawa: WSiP Auleytner J., Gęsicki J., Reforma systemu oświaty [w:] Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Vizja Press & IT Bakiera L., Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej: ciągłość i zmiana. Roczniki Socjologii Rodziny 2006, t. XVII. Ball S.J., Foucault i edukacja. Dyscypliny i wiedza, przeł. K. Kwaśniewicz, Kraków: Impuls Baranowska-Skimina A., Jakie są współczesne kobiety, -sa-wspolczesne-polskie-kobiety,1,39,1.html, dostęp: Barbour I.G., Mity, modele, paradygmaty. Studium porównawcze nauk społecznych i religii, przeł. M. Krośniak, Kraków: Znak Bardziejewska M., Kultura organizacyjna szkoły, Forum Oświatowe 2004, nr 2. Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Warszawa: Scholar Bartosz B. (red.), Kobiecość i męskość. Komunikacja. Relacje. Społeczeństwo, Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury 2011a. Bartosz B. (red.), Wymiary kobiecości i męskości. Od psychologii do kultury, Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury 2011b. Bartoszek A., Analizy kapitału społeczno-kulturowego w teorii zmiany i mobilności społecznej [w:] Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny, red. M.S. Szczepański, Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych Bartoszek A., Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Bartoszek A., Konwersja kapitałów społeczno-kulturowych na kapitał obywatelski rzecz o wytwarzaniu otwartych społeczności [w:] Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, red. M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2008.

15 294 Bibliografi a Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. J. Królak, Warszawa: Sic! Bauman Z., Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa: PIW Bauman Z., Razem, osobno, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie Bauman Z., Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006a. Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, przeł. S. Obirek, Kraków: WAM 2006b. Bauman Z., Społeczeństwo w stanie oblężenia, przeł. J. Margański, Warszawa: Sic! 2006c. Bauman Z., Płynne życie, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2007a. Bauman Z., Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, przeł. J. Konieczny, Kraków: Znak 2007b. Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, przeł. J. Łaszcz, Gdańsk: GWP 2007c. Bauman Z., Wspólnota, przeł. J. Margański, Kraków: Wydawnictwo Literackie Beare H., Caldwell B.J., Millikan R.H., Jak podnosić poziom kultury szkoły?, przeł. A. Labus [w:] Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą. Antologia I, red. D. Elsner, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa: Scholar Beck U., Ponowne odkrycie polityki: przyczynek do teorii modernizacji refl eksyjnej, przeł. J. Konieczny [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refl eksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa: PWN Bem S.L., Męskość. Kobiecość. O różnicach wynikających z płci, przeł. S. Pikiel, Gdańsk: GWP Bennett J., Hart S.N., Wspólnoty edukacyjne [w:] S. Hart, C. Price Cohen, M. Farrel- -Erickson, M. Flekkřy, Prawa dzieci w edukacji, przeł. S. Pikiel, Gdańsk: GWP Bodine E., Kapitał społeczny i szkolnictwo perspektywa badań amerykańskich [w:] Młodzi, edukacja i społeczeństwo. Szkice z teorii i praktyki, red. M. Cylkowska-Nowak, Poznań: Wolumin Bokajło W., Kapitał ludzki i społeczny w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego [w:] Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, red. D. Moroń, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Bokajło W., Wiktorska-Święcka A. (red.), Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej, Wrocław: ATUT Borowiec P., Główne przeszkody w realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego [w:] Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Bortnowski S., Mateczniki szkolnej biurokracji, Dziennik Polski 2006, nr 60. Borusowski J., Kapitał społeczny koncepcja [w:] Kapitał: ludzie i instytucje, red. U. Szczepanski, A. Śliz, Tychy Opole: WSzZiNS 2006.

16 Bibliografi a 295 Boudon R., Efekt odwrócenia. Niezamierzone skutki działań społecznych, przeł. A. Karpowicz, Warszawa: Oficyna Naukowa Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Warszawa: Scholar 2005a. Bourdieu P., Przemoc symboliczna, przeł. L. Kopciewicz [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków: Znak 2005b. Bourdieu P., Struktury, habitus, praktyki, przeł. L. Kopciewicz [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków: Znak 2005c. Bourdieu P., Medytacje pascaliańskie, przeł. K. Wakar, Warszawa: Oficyna Naukowa Bourdieu P., Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Kraków: Universitas Bourdieu P., Zmysł praktyczny, przeł. M. Falski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Bourdieu P., Rozum praktyczny. O teorii działania, przeł. J. Stryjczyk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy systemu nauczania, przeł. E. Neyman, Warszawa: PWN 1990 (I wydanie); PWN 2006 (II wydanie). Bourdieu P., Wacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refl eksyjnej, przeł. A. Sawisz, Warszawa: Oficyna Naukowa Bradley H., Płeć, przeł. E. Chomicka, Warszawa: Sic! Bronk A., Majdański S., Kłopoty z porządkowaniem nauki: perspektywa naukoznawcza, Nauka 2009, nr 1. Brown R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, przeł. J. Suchecki, Gdańsk: GWP Bruner J.S., Poza dostarczone informacje: studia z psychologii poznawania, wybór, red. i wstęp J.M. Anglin, przeł. B. Mroziak, Warszawa: PWN Bruner J.S., Kultura edukacji, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków: Universitas Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa: Scholar Brzezińska A., Krzywicki P., Właściwości samowiedzy na przełomie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości, Czasopismo Psychologiczne 2001, t. VII, nr 1. Brzezińska A., Appelt K., Ziółkowska B., Psychologia rozwoju człowieka [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. II, red. J. Strelau, D. Doliński, Gdańsk: GWP Castells M., Społeczeństwo sieci, przeł. K. Pawluś, M. Marody, J. Strawiński, S. Szymański, Warszawa: PWN Chętkowski D., Obmacywanie uczniów, wpis opublikowany 6 lipca 2007 roku. Chętkowski D., Kon fl ik t y [w:] D. Chętkowski, Nauczycielskie perypetie. O wojnie wszystkich ze wszystkimi, Gdańsk: GWP 2010a. Chętkowski D., Nauczycielskie perypetie. O wojnie wszystkich ze wszystkimi, Gdańsk: GWP 2010b. Cichomski B., Kozak W., Morawski P., Morawski W., Sprawiedliwość społeczna. Polska lat dziewięćdziesiątych, Warszawa: Scholar 2001.

17 296 Bibliografi a Cieślikowska J., Limont W., Obraz ucznia zdolnego w potocznych koncepcjach nauczycieli [w:] Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, red. W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Ciżkowicz B., Wyuczona bezradność młodzieży, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Clifford H.E., Dyscyplina i kierowanie klasą, przeł. E. Filipiak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Coleman J.S., Racjonalna rekonstrukcja społeczeństwa, przeł. H. Grzegołowska-Klarkowska, Studia Socjologiczne 1993, nr 1. Coleman J.S., Perspektywa racjonalnego wyboru w socjologii ekonomicznej, przeł. M. Jasiński [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t. I, red. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa: Scholar Coleman J.S., Social Capital in the Creation of Human Capital, The American Journal of Sociology 1988, No. 94, dostęp: Colman A.M., Słownik psychologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Czapiga A., Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim, angielskim, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Cybulska A. (oprac.), Zaufanie do polityków w czerwcu. Komunikat z badań, Warszawa: CBOS 2007 (czerwiec). Czapiński J., Wartościowanie zjawisko inklinacji pozytywnej. (O naturze optymizmu), Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk Czapiński, J., Cywilizacyjna rola edukacji. Dlaczego warto inwestować w wykształcenie, Warszawa: Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Czapiński J., Kapitał społeczny [w:] Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Vizja Press & IT 2006a. Czapiński J., Podsumowanie. Komu się w Polsce wiedzie, a komu nie [w:] Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Vizja Press & IT 2006b. Czapiński J., Polska państwo bez społeczeństwa, Nauka 2006c, nr 1. Czapiński J., Kapitał społeczny [w:] Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Vizja Press & IT 2007a. Czapiński J., Cechy osobowościowe i styl życia [w:] Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków 2007, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Vizja Press & IT 2007b. Czapiński J., Ogólny dobrostan psychiczny [w:] Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków 2007, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Vizja Press & IT 2007c. Czapiński J., Wzrost jakości życia w III RP, czyli fenomen rozwoju obywateli bez rozwoju człowieczeństwa [w:] Społeczne konteksty jakości życia, red. S. Kowalik, Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki 2007d. Czapiński J., Kapitał społeczny [w:] Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2009.

18 Bibliografi a 297 Czarnecka K., Zgółkowa H., Słownik gwary uczniowskiej, Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW 1991 (hasła: karcer, klatka, kryminał, księga, lista, łagiernia, ława, obóz, sala, spacer, święta, teczka, więzienie). Czerepaniak-Walczak M., Świadomość podmiotów edukacji gimnazjalnej perspektywa pedagogiczna, Szczecin: Hogben Czerepaniak-Walczak M., Opinia o projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia r. Rocznik Pedagogiczny 2011, nr 34. Cześnik M., Próżnia socjologiczna a demokracja przykład postkomunistycznej Polski, Kultura i Społeczeństwo 2008, t. LII, nr 4. Czyż E., Ciechanowski J., Szewczyk E., Prawo do nauki. Raport z monitoringu, Warszawa: Wydawnictwo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 2002, pl/pliki/elzbietaczyzprawodonaukiraportzmonitoringu.pdf, dostęp: Dalin P., Rolff H.-G., Kleekamp B., Przyszłość szkolnictwa, przeł. A. Labus [w:] Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą. Antologia I, red. D. Elsner, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji Dehnel P., Powrót Diogenesa? [w:] P. Sloterdijk, Krytyka cynicznego rozumu, przeł. i wstępem opatrzył P. Dehnel, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Derbis R., Doświadczanie codzienności, Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Dobrzyńska T., Metafora jako narzędzie analizy rzeczywistości [w:] Literatura i wiedza, t. LXXXVII, red. W. Bolecki, E. Dąbrowska, Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Dolata R., Procesy rekrutacji i dzielenia uczniów na oddziały w gimnazjach z perspektywy nierówności społecznych w edukacji. Raport cząstkowy w ramach projektu: Drugi rok monitorowania reformy systemu oświaty, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2001a. Dolata R., Reforma wewnętrznego oceniania osiągnięć uczniów w szkole podstawowej [w:] Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu oświaty, red. K. Konarzewski, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2001b. Dolata R., Procedury rekrutacji i dzielenia uczniów na oddziały w gimnazjach-ocena z perspektywy nierówności społecznych w edukacji [w:] Zmiany w systemie oświaty: wyniki badań empirycznych, red. E. Wosik, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych Dolata R., Szkoła segregacje nierówności, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Dolata R., Murawska B., Cechy nauczyciela i środowiska szkolnego a nasilenie dyskryminacji uczniów ze względu na płeć i pochodzenie społeczne, Kwartalnik Pedagogiczny 1996, nr 2. Domalewski J., Mikiewicz P., Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym, Warszawa Toruń: Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk 2004.

19 298 Bibliografi a Domalewski J., Syndrom placówki i wyścig szczurów. Ukryte funkcje egzaminów zewnętrznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania 2003, t. XV. Domalewski J., Wasilewski K., Mikiewicz P., Segmentacja społeczna na wyjściu ze szkoły średniej [w:] Młodzież i oświata za burtą przemian, red. K. Szafraniec, Toruń: Adam Marszałek Domański H., Mobilność i hierarchie stratyfi kacyjne [w:] Elementy nowego ładu, red. H. Domański, A. Rychard, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofi i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Domański H., Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych Domański H., Społeczeństwa europejskie. Stratyfi kacja i systemy wartości, Warszawa: Scholar Domański H., Ostrowska A., Rychard A. (red.), Jak żyją Polacy, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Dudzikowa M., O trudnej sztuce tworzenia samego siebie, Warszawa: Nasza Księgarnia Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne, Krakow: Impuls 2001 (wyd. I); Impuls 2004 (wyd. II poszerzone). Dudzikowa M., Ciąg dalszy reformowania edukacji czyli dziura i jej okolice. Esej jedenasty, Rocznik Pedagogiczny 2005, nr 28. Dudzikowa M. (red.), Jak kształcić nauczycieli u progu XXI wieku?, dyskusja panelowa z udziałem M. Czerepaniak-Walczak, H. Kwiatkowskiej, A. Kotusiewicz, J. Rutkowiak, przygotowała do druku M. Dudzikowa moderator dyskusji, Rocznik Pedagogiczny 2006a, nr 29. Dudzikowa M., Co z rozwojem kapitału społecznego w szkole?, Problemy Opiekuńczo- -Wychowawcze 2006b, nr 6. Dudzikowa M., Co z rozwojem kapitału społecznego w szkole? Postawienie problemu [w:] Gorące problemy edukacji w Polsce. Ekspertyzy i opinie, red. T. Lewowicki, Warszawa: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 2007a. Dudzikowa M., Pomyśl siebie... Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk: GWP 2007b. Dudzikowa M., Uczyć się od idola. O istotnym źródle wiedzy potocznej uczniów [w:] Wychowanie. Pojęcia procesy konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. II, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk: GWP 2007c. Dudzikowa M., Erozja kapitału społecznego w szkole w kulturze nieufności [w:] Wychowanie. Pojęcia procesy konteksty, t. IV, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak- -Walczak, Gdańsk: GWP Dudzikowa M., Autorytet z klamką w tle, Głos Pedagogiczny 2010a, nr 2(16). Dudzikowa M., Esej o codzienności szkolnej z perspektywy metafory [w:] Wychowanie. Pojęcia procesy konteksty. Ujęcie interdyscyplinarne, t. V, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk: GWP 2010b.

20 Bibliografi a 299 Dudzikowa M., Inspiracje Brunerowskie [w:] Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, red. M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, Kraków: Impuls 2010c. Dudzikowa M., Ku sprawstwu, współpracy i refl eksyjności poprzez ich doświadczanie w edukacji szkolnej. Brunerowskie przesłanie w praktyce [w:] Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, t. 1, red. M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, Kraków: Impuls 2010d. Dudzikowa M., Podstawowe założenia teoretyczne [w:] Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, t. 1, red. M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, Kraków: Impuls 2010e. Dudzikowa M., Jak to jest być uczniem? Doświadczenia szkolne w metaforyce młodzieży u progu studiów uniwersyteckich, Kraków: Impuls (w druku). Dudzikowa M., Wawrzyniak-Beszterda R. (red.), Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, t. 1, Kraków: Impuls Dziubka K., Obywatelskość jako virt podmiotu demokracji, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Ebert M., Rola edukacji przedszkolnej w rozwoju regionalnym, społecznym i gospodarczym, http//tu.edu.pl, dostęp: Edukacja dla Europy. Raport Komisji Europejskiej, przeł. I. Wojnar, J. Kubin, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa: Elipsa Edukacja: Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku pod kierownictwem Jacques a Delorsa, przeł. W. Rabczuk, Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Edwards C.H., Dyscyplina i kierowanie klasą, przeł. M. Bogdanowicz, Warszawa: PWN Elliot A., Koncepcje ja, przeł. S. Królak, Warszawa: Sic! Etzioni A., Die Entdeckung des Gemeinwesens. Ansprüche, Verantwortlichkeiten und das Programm des Kommunitarismus, Stuttgart: Schäffer-Poeschel Fatyga B., Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa: Ośrodek Badań Młodzieży, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Fatyga B., Sytuacja społeczno-kulturowa młodzieży a wyzwania wychowawcze, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000, nr 8. Fatyga B., Młodość bez skrzydeł. Nastolatki w małym mieście. Raport z badań i diagnoza sytuacji społeczno-kulturalnej, Warszawa: Ośrodek Badań Młodzieży, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Fatyga B., Ewolucja, rewolucja, rozkład. Czym jest i czym powinien być etos inteligencki w dzisiejszej Polsce, Krytyka Polityczna 2002a, nr 1. Fatyga B., Polska młodzież w okresie przemian [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa: Scholar 2002b. Field D., Osobowości rodzinne, Warszawa: Logos Oficyna Wydawnicza Filek J., Filozofi a jako etyka, Kraków: Znak Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa: Aletheia 1993.

pierwszego rocznika reformy edukacji

pierwszego rocznika reformy edukacji MATURZYSCI 2005 -STUDENCI UAM W POZNANIU Doswiadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji STUDIUM TEORET YCZNO-EMPIRYCZNE TOM 1 pod redakcją naukową Marii Dudzikowej i Renaty Wawrzyniak-Beszterdy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK SOCJOLOGIA. Zagadnienia na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

KIERUNEK SOCJOLOGIA. Zagadnienia na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia KIERUNEK SOCJOLOGIA Zagadnienia na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia 1. Podstawowe paradygmaty współczesnej socjologii K_W25 Posiada pogłębioną wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej)

LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej) LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej) 1. Callo, Ch., (2006). Modele wychowania, w: Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu,

Bardziej szczegółowo

Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu

Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika porównawcza Kod przedmiotu 05.7-WP-PEDD-PEDP-C_pNadGen7JBIM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_42 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_42 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_4 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej w kolejnych latach przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, Zakład Pedagogiki Ogólnej,

Bardziej szczegółowo

Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu

Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne tendencje w teorii socjologicznej Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCT-WTTS-W_pNadGenUTQCY Wydział

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE I ZAANGAŻOWANIE JAKO WYMIARY SZKOLNEGO KAPITAŁU SPOŁECZNEGO. DONIESIENIE Z BADAŃ

ZAUFANIE I ZAANGAŻOWANIE JAKO WYMIARY SZKOLNEGO KAPITAŁU SPOŁECZNEGO. DONIESIENIE Z BADAŃ STUDIA EDUKACYJNE NR 22/2012 SYLWIA JASKULSKA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZAUFANIE I ZAANGAŻOWANIE JAKO WYMIARY SZKOLNEGO KAPITAŁU SPOŁECZNEGO. DONIESIENIE Z BADAŃ ABSTRACT. Jaskulska

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y S O C J O L O G I I

P O D S T A W Y S O C J O L O G I I P O D S T A W Y S O C J O L O G I I Kod UTH/HES/ST/I Nazwa w języku polskim Podstawy socjologii w języku angielskim Introduction to sociology Wersja Kolejna Rok akadem icki rok akademicki 2014/2015 Wydział

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012. Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012. Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Palska prof. dr hab. Jan Poleszczuk Redaktor prowadzący: Agnieszka Szopińska Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Marta Kurczewska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie Szanowni Państwo Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 2. Spis treści TEORIE WYCHOWANIA

Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 2. Spis treści TEORIE WYCHOWANIA Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 2 Spis treści Część I TEORIE WYCHOWANIA Wstęp (Bogusław Śliwerski) 12 Rozdział 1. Istota i przedmiot badań teorii wychowania

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne 1. Struktura społeczna współczesnego polskiego społeczeństwa - główne kierunki zmian. 2. Religijność Polaków dynamika i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Efektywno ć gier dydaktycznych w procesie kształcenia

Efektywno ć gier dydaktycznych w procesie kształcenia Efektywno ć gier dydaktycznych w procesie kształcenia Roman Król Efektywno ć gier dydaktycznych w procesie kształcenia Ofi cyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Lucyna Teresa Bakiera

Lucyna Teresa Bakiera Curriculum vitae Lucyna Teresa Bakiera Magisterium rok 1992 Psychologia, specjalność: psychologia wychowawcza. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska pt. Wyobrażenia własnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia. Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa 1992 1. Dzieci z Zaolzia (z badań osobowości uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania). Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Bardziej szczegółowo

Pedeutologia - opis przedmiotu

Pedeutologia - opis przedmiotu Pedeutologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedeutologia Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDD-PD-C_pNadGenVB3PI Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika / Edukacja

Bardziej szczegółowo

Do tablicy! Ocenianie szkolne jako komunikacja nauczyciela z uczniem

Do tablicy! Ocenianie szkolne jako komunikacja nauczyciela z uczniem Rozdział 17 Do tablicy! Ocenianie szkolne jako komunikacja nauczyciela z uczniem Sylwia Jaskulska 17.1. Wstęp Kowalski, do tablicy!. To zdanie wielu uczniom spędza sen z powiek. Dorośli także niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I ICH SPOŁECZNE FUNKCJE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma

Bardziej szczegółowo

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Jadwiga Daszykowska Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Jadwiga Daszykowska Copyright by Oficyna Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Curriculum vitae Karolina Appelt Magisterium 1999 Doktorat 2004 Psychologia: specjalność: psychologia edukacji Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dziecięcy schemat nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Rafałowi

Mojemu synowi Rafałowi Mojemu synowi Rafałowi Recenzenci: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: lblechman

Bardziej szczegółowo

Socjologia ekonomiczna - opis przedmiotu

Socjologia ekonomiczna - opis przedmiotu Socjologia ekonomiczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjologia ekonomiczna Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-SOEK-Ć-S14_pNadGenEZOV4 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i

Bardziej szczegółowo

Wykłady: 20 godziny Seminaria: 10 godzin Ćwiczenia: 10 godzin

Wykłady: 20 godziny Seminaria: 10 godzin Ćwiczenia: 10 godzin Jednostka prowadząca kierunek: Zakład Zdrowia Publicznego Kierunek: Zdrowie publiczne Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna III rok I 0 studia stacjonarne Pedagogika zdrowia Punkty ECTS: Wykłady: 20 godziny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXXI/2015 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 426. DOI:

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXXI/2015 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 426. DOI: RECENZJE OMÓWIENIA Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXXI/2015 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 426 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/aunc_ped.2015.010 Tomasz Różański Wydział Nauk Pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny UR

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny UR SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy socjologii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI SOCJOLOGIA I stopnia

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI SOCJOLOGIA I stopnia ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI SOCJOLOGIA I stopnia Zagadnienia kierunkowe: 1. Indywidualizm a idea wspólnego dobra (w świetle etyki społecznej) 2. Pojęcie ponowoczesności we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 13

Spis treści. Wprowadzenie 13 Spis treści Wprowadzenie 13 Pedagogika społeczna w strukturze pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz jako wyodrębniająca się praktyka zawodowa w sferze opieki i pomocy społecznej 27 ROZDZIAŁ 1. Przednaukowa

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna materiał nauczania. Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu

Pedagogika ogólna materiał nauczania. Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu Prowadzący: dr Małgorzata Kabat Pedagogika ogólna materiał nauczania Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu 1. Przedstawienie studentom materiału nauczania, 2. Podanie propozycji literaturowych,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2016/2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 06/07 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika przedszkolna i na I i II etapie edukacyjnym. 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika przedszkolna i na I i II etapie edukacyjnym. 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika przedszkolna i na I i II etapie edukacyjnym 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu 14.4-WP-SP-ES-PMMR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Socjologia - opis przedmiotu

Socjologia - opis przedmiotu Socjologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjologia Kod przedmiotu 14.2-WP-PSChM-PPP-Ć-S14_pNadGenR2I80 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Teoria wychowania 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Theory of education 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Formy i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i ECTS 2) rodzinie. Nazwa przedmiotu 1) :

Opis przedmiotu. Formy i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i ECTS 2) rodzinie. Nazwa przedmiotu 1) : Opis przedmiotu Rok akademicki: 2015/2016 Grupa przedmiotów: specjalizacyjne Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz. Angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Książka została wydana dzięki dotacji Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Książka została wydana dzięki dotacji Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Recenzja: prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: Fotolia anyaberkut Redaktor prowadzący: Łukasz Żebrowski Redakcja i korekta: Claudia Snochowska-Gonzalez

Bardziej szczegółowo

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO SAMOTNE OJCOSTWO Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006 Copyright by Anna Dudak Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Recenzent: prof. zw. dr hab. Józef Styk Redakcja

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA PEŁNA

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA PEŁNA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia PSYCHOLOGIA 2. Kod modułu kształcenia - PSYO 3. Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy lub fakultatywny OBOWIĄZKOWY DLA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY

STRATEGIE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY STRATEGIE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY na pograniczu polsko-ukraińskim Piotr Długosz 2017 Copyright by Piotr Długosz & Zakład Wydawniczy»NOMOS«Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Socjologia 1100-Ps1SO-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. Ogólnoakademicki.

OPIS PRZEDMIOTU. Socjologia 1100-Ps1SO-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. Ogólnoakademicki. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu 1100-Ps1SO-SJ Pedagogiki i Psychologii Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie Profil: Ogólnoakademicki Forma studiów Stacjonarne Rok/semestr I

Bardziej szczegółowo

Błażej Alojzy Smykowski

Błażej Alojzy Smykowski Błażej Alojzy Smykowski Curriculum vitae Magisterium 1990 Doktorat 1998 psychologia nauczania i wychowania Ekspansja dziecka w życie rodziców od poczęcia do narodzin Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1. Spis treści

Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1. Spis treści Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1 Spis treści Przedmowa 11 CZE ŚĆ I PODSTAWY EPISTEMOLOGICZNE, ONTOLOGICZNE I AKSJOLOGICZNE DYSCYPLINY ORAZ KATEGORIE POJE CIOWE PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Marek Adam Mencel. Jaka jest. szkoła. od A do. Szkolne. abecadło. (niepełne)

Marek Adam Mencel. Jaka jest. szkoła. od A do. Szkolne. abecadło. (niepełne) Marek Adam Mencel Jaka jest od A do Ż? Szkolne abecadło (niepełne) Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012 Recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Redakcja wydawnicza: Magdalena

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Czas wolny / B. Matyjas

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Imię i nazwisko: dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Grzybek Zakład/Katedra: Zakład

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI. Zakład Wczesnej Edukacji. Katedra Podstaw Pedagogiki

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI. Zakład Wczesnej Edukacji. Katedra Podstaw Pedagogiki SEMINARIA STUDIA STACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI lp. Nazwisko i imię promotora 1 Józefa Bałachowicz tytuł naukowy 2. Danuta Gielarowska Sznajder Prof. Katedra/Zakład Zakład Wczesnej Katedra Podstaw

Bardziej szczegółowo

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Pod redakcją naukową Martyny Pryszmont-Ciesielskiej Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra. PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika

OPIS PRZEDMIOTU. TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra. PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra Wydział Instytut/Katedra Kierunek PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu

Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-FDDK-S16 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany Pedagogika autorytarna Geneza, modele, przemiany Małgorzata Kosiorek Pedagogika autorytarna Geneza, modele, przemiany Oicyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Oicyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u Nazwa modułu: Pedagogika Nazwa jednostki prowadzącej moduł: Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kapitał społeczny i zaufanie Rocznik studiów 2012/2013 Wydział

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Pedagogika 2 - opis przedmiotu

Pedagogika 2 - opis przedmiotu Pedagogika 2 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika 2 Kod przedmiotu 05.0-WK-MATD-P2-Ć-S15_genYOIRO Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Rocznik Pedagogiczny 37/2014 PL ISSN 0137-9585 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

1 (105) styczeń - marzec 2004

1 (105) styczeń - marzec 2004 POWIATOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI i PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W GÓRZE WYKAZ NOWOŚCI PEDAGOGICZNYCH 1 (105) styczeń - marzec 2004 CZY Czy nasza szkoła jest

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się

Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się Katarzyna Borawska-Kalbarczyk Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się W ydawnictwo Akadem ickie Żak Katarzyna Borawska-Kalbarczyk Kompetencje informacyjne

Bardziej szczegółowo

prezentacja multimedialna, wykład, fragmenty filmów

prezentacja multimedialna, wykład, fragmenty filmów Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 1-szy stopień Sylabus modułu: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (11-R1S-12-r1_6) koordynator modułu dr Weronika

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POD TYTUŁEM: KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do socjologii. Barbara Szacka. Spis treści

Wprowadzenie do socjologii. Barbara Szacka. Spis treści Wprowadzenie do socjologii Barbara Szacka Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA. PROLEGOMENA Rozdział I. CHARAKTER SOCJOLOGII I HISTORYCZNE WARUNKI JEJ POWSTANIA 1. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie Przedsocjologiczna

Bardziej szczegółowo

Edukacja elastyczna flexischooling

Edukacja elastyczna flexischooling Edukacja elastyczna flexischooling James Hemming Jon Holt Roland Meighan Philip Toogood 1 Edukacja elastyczna Pedagogika skoncentrowana na uczniu, proces nauczania odpowiada potrzebom dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad.

KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad. KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad. 2015/2016 Egzamin licencjacki jest ostatnim etapem weryfikacji efektów kształcenia.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia rozwoju człowieka 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of human development 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

Animacja czasu wolnego w rodzinie Kod przedmiotu

Animacja czasu wolnego w rodzinie Kod przedmiotu Animacja czasu wolnego w rodzinie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Animacja czasu wolnego w rodzinie Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-ACW Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

WIELKA TRANSFORMACJA B Koncepcja, wybór i komentarze IRENEUSZ KRZEMINSKI. Wydawnictwo Naukowe. ŁOŚGRAF

WIELKA TRANSFORMACJA B Koncepcja, wybór i komentarze IRENEUSZ KRZEMINSKI. Wydawnictwo Naukowe. ŁOŚGRAF WIELKA TRANSFORMACJA Koncepcja, wybór i komentarze IRENEUSZ KRZEMINSKI B 375695 Wydawnictwo Naukowe. ŁOŚGRAF Spis treści WSTĘP Ustrój owa transformacj a w oczach polskich socj ologów Ireneusz Krzemiński

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP)

E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP) E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP) Lp. Tytuły czasopism Linki Pełne teksty 1. Alkoholizm i Narkomania http://www.ain.ipin.edu.pl 1988-2016 2. Biblioteka i Edukacja http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/issue/view/1

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia społeczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social Psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK PRACA SOCJALNA

KIERUNEK PRACA SOCJALNA KIERUNEK PRACA SOCJALNA Pytania na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia 1. Podstawowe teorie pracy socjalnej. 06PC-2A_W06: ma poszerzoną wiedzę o człowieku jako o

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych

Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK SOCJOLOGIA. Zagadnienia na egzamin licencjacki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

KIERUNEK SOCJOLOGIA. Zagadnienia na egzamin licencjacki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK SOCJOLOGIA Zagadnienia na egzamin licencjacki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia 1. Perspektywa strukturalna w analizie socjologicznej K_W04 posiada podstawową wiedzę o strukturach,

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna. 2. KIERUNEK: Filologia angielska. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna. 2. KIERUNEK: Filologia angielska. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna 2. KIERUNEK: Filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Pedagogika ogólna

SYLABUS Pedagogika ogólna SYLABUS Pedagogika ogólna (rozporządzenie MNiSzW z 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) Nazwa Pedagogika ogólna Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

Stanisław Kawula PEDAGOGIKA SPOŁECZNA DZISIAJ I JUTRO

Stanisław Kawula PEDAGOGIKA SPOŁECZNA DZISIAJ I JUTRO Stanisław Kawula PEDAGOGIKA SPOŁECZNA DZISIAJ I JUTRO 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Po co studiować pedagogikę społeczną? Pedagogika społeczna przedmiotem debaty dawniej i dzisiaj CZĘŚĆ PIERWSZA PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo