GMINA KARLINO PODSTAWOWE INFORMACJE COMMUNE OF KARLINO BASIC INFORMATION GEMEINDE KARLINO GRUNDUNFORMATIONEN Karlino

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.karlino.pl GMINA KARLINO PODSTAWOWE INFORMACJE COMMUNE OF KARLINO BASIC INFORMATION GEMEINDE KARLINO GRUNDUNFORMATIONEN Karlino"

Transkrypt

1

2

3

4 GMINA KARLINO PODSTAWOWE INFORMACJE COMMUNE OF KARLINO BASIC INFORMATION GEMEINDE KARLINO GRUNDUNFORMATIONEN Atutem usytuowania fabryki była infrastruktura; połączenia drogowe, kolejowe czy promowe, bliskość Szwecji oraz przychylne nastawienie władz lokalnych. Der Vorteil dieses Standortes bestand in der Infrastruktur: Straßen-,Bahn- und Fährenverbindungen, in der Nähe von Schweden und in der positiven Einstellung der lokalen Verwaltung. 6 Kołobrzeg Szczecin 163 Karlino Gdańsk The advantage of the location was infrastructure, i.e. road, rail and ferry boat connections, the close distance to Sweden and the favourable attitude of local authorities. Andrzej Brycki - Scanrad Poznań Warszawa PODSTAWOWE INFORMACJE Karlino to gmina w północno - wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Powierzchnia gminy wynosi ha. Zamieszkuje ją osób. DROGI Usytuowanie u skrzyżowania drogi krajowej nr 6 Szczecin - Gdańsk oraz drogi wojewódzkiej Nr 163 Kołobrzeg-Poznań sprawia, że Karlino jest miejscowością atrakcyjną. Nasze tereny inwestycyjne położone są przy głównych drogach: - droga krajowa nr 6 (E 28) - droga wojewódzka 163 GRUNDUNFORMATIONEN Karlino ist Gemeinde liegt im nordöstlichen Teil der Woiwodschaft Westpommern. Die Fläche der Gemeinde beträgt ha. In der Gemeinde wohnen Personen. VERKEHRSWEGE Die Lage an der Kreuzung der Landesstraße Nr. 6 Szczecin - Gdansk und der Woiwodschaftsstraße Nr. 163 Kolobrzeg - Poznan macht Karlino attraktiv. Unsere Investitionsgebiete liegen an den wichtigsten Straßen: - an der Landesstraße Nr. 6 (E 28) - an der Woiwodschaftsstraße 163 BASIC INFORMATION Karlino is commune located in the northeastern part of the Province of West Pomerania. It covers an area of ha. The population is ROADS Karlino has an attractive location at the intersection of the Szczecin-Gdańsk national road number 6 and the Kołobrzeg-Poznań provincial road number 163. Our investment grounds are located at main roads: - national road no. 6 (E 28) - provincial road 163

5 GMINA KARLINO PODSTAWOWE INFORMACJE COMMUNE OF KARLINO BASIC INFORMATION GEMEINDE KARLINO GRUNDUNFORMATIONEN KOLEJ: W Karlinie znajduje się stacja kolejowa z bocznicą. Węzeł kolejowy, który ma połączenie z całą Polską, znajduje się w Białogardzie (8 km od Karlina). BAHN In Karlino befindet sich ein Bahnhof mit Nebengleisen. Der nächstliegende Bahnknotenpunkt befindet sich in Bialogard (8 km von Karlino entfernt), der mit ganze Polen verbindung hat. RAILWAY In Karlino there is a railway station with a siding. The nearest railway junction is located in Białogard (8 km from Karlino), which is in the Polish railway network. Najbliższe lotniska Die nächstgelegenen Flughäfen The nearest airports: Goleniów 86 km Berlin 306 km Gdańsk 212 km Poznań km Zegrze Pomorskie 30 km (od 2015 r.) Najbliższe porty Die nächstgelegenen Häfen The nearest ports: Kołobrzeg 28 km Szczecin Świnoujście 130 km Gdynia 199 km Most kolejowy w Karlinie/ Eisenbahnbrücke in Karlino/ Railway bridge in Karlino Fot. D. Kubiak Egzemplarz bezpłatny. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zrealizowano w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino.

6 GMINA KARLINO RYNEK PRACY COMMUNE OF KARLINO LABOUR MARKET GEMEINDE KARLINO ARBEITSMARKT Od 2005 do 2010 roku w Karlinie w firmie Homanit Polska zainwestowaliśmy ok. 100 mln euro. Obecnie zatrudniamy 400 pracowników. (...) Na polskim rynku są wykwalifikowani pracownicy. ( ) Homanit Polska zawsze zatrudnia dobrych specjalistów w zakresie produkcji i technologii. Jestem zadowolony z kwalifikacji naszych pracowników. Von 2005 bis 2010 sind in Karlino bei der Homanit Polska ca. 100 Mio. EUR investiert worden. Es werden mittlerweile 400 Mitarbeiter beschäftigt. (...) Es gibt auf dem polnischen Markt gut qualifizierte Mitarbeiter. (...) Homanit Polska ist stets bemüht, gute Fachleute für Produktion und Technik einzustellen. Mit der Qualifikation unserer Belegschaft bin ich zufrieden. Homanit Commencing from the year 2005 till 2010 we invested circa 100 mln Euro in the company Homanit Polska in Karlino. At present we hire 400 employees(...)the Polish market has qualified workers to offer. ( ) Homanit Polska has always employed good specialists in the field of production and technology. I am satisfied with the qualifications of our employees. Fritz Homann - Homanit DOSTĘPNOŚĆ PRACOWNIKÓW Rynek pracy nie jest wydrenowany. W promieniu do 20 km od Karlina 6979 osób bezrobotnych* W promieniu do 40 km od Karlina osób bezrobotnych* *Dane zebrane z Powiatowych Urzędów Pracy. Stan na dzień VERFÜGBARKEIT DER ARBEIT- NEHMER Der Arbeitsmark ist nicht ohne Arbeitskräfte. IIm Umkreis bis 20 km von Karlino wohnen 6979 Arbeitslose* Im Umkreis bis 40 km von Karlino wohnen Arbeitslose* *Nach Angaben der Arbeitsämter. Stand am AVAILABILITY OF EMPLOYEES The labour market has not been drained. Within a 20 km radius of Karlino the number of unemployed is 6979* Within a 40 km radius of Karlino the number of unemployed is * *The figures are from County Job Centers as per OSOBY BEZROBOTNE W PROMIENIU DO 20 KM OD KARLINA WG WIEKU THE AGE OF THE UNEMPLOYED WITHIN A 20 KM RADIUS OF KARLINO ARBEITSLOSE IM UMKREIS BIS 20 KM VON KARLINO NACH ALTER 4952 OSOBY BEZROBOTNE WG WIEKU W PROMIENIU DO 40 KM OD KARLINA THE AGE OF THE UNEMPLOYED WITHIN A 40 KM RADIUS OF KARLINO ARBEITSLOSE IM UMKREIS BIS 40 KM VON KARLINO NACH ALTER

7 wyższe higher Hochschulabschluss policealne i średnie zawodowe post junior high school and secondary vocational Berufsfachsschulabschluss średnie ogólnokształcące senior high school Abitur zasadnicze zawodowe vocational Berufschule gimnazjalne i poniżej junior high school and lower Gymnasium und weniger OSOBY BEZROBOTNE WG WYKSZTAŁCENIA W PROMIENIU DO 20 KM OD KARLINA THE UNEMPLOYED WITHIN A 20 KM RADIUS OF KARLINO ACCORDING TO EDUCATION ARBEITSLOSE NACH AUSBILDUNG IM UMKREIS BIS 20 KM VON KARLINO Zatrudniamy pracowników w różnych przedziałach wiekowych, o różnych kwalifikacjach, którzy sumiennie wywiązują się z powierzonych obowiązków wykazując się zapałem i zaangażowaniem. Wysoka jakość pracy pracowników Scanrad pozwala nam na utrzymanie wysokich standartów i szybkie dostosowanie produkcji do potrzeb rynku. Większość naszych pracowników to mieszkańcy gminy Karlino. Wir beschäftigen Personen in verschiedenen Altersgruppen, mit unterschiedlichen Qualifikationen, die ihren Pflichten gewissenhaft, ehrgeizig und engagiert nachgehen. Hohe Qualität der Arbeit bei Scanrad ermöglicht uns, für einen hohen Standard zu sorgen und unsere Produktion schnell an die Marktbedürfnisse anzupassen. Die meisten Mitarbeiter wohnen in der Gemeinde Karlino. The age range and qualifications of our employees vary, but they are conscientious at performing their duties and they show enthusiasm and engagement. The high quality of work performed by Scanrad employees makes it possible for us to sustain high standards and adjust our production promptly to the needs of the market. The majority of our employees are residents of the Commune of Karlino. Andrzej Brycki - Scanrad 1877 wyższe higher Hochschulabschluss policealne i średnie zawodowe post junior high school and secondary vocational Berufsfachsschulabschluss średnie ogólnokształcące senior high school Abitur Scanrad 7593 zasadnicze zawodowe vocational Berufschule gimnazjalne i poniżej junior high school and lower Gymnasium und weniger OSOBY BEZROBOTNE WG WYKSZTAŁCENIA W PROMIENIU DO 40 KM OD KARLINA THE UNEMPLOYED WITHIN A 40 KM RADIUS OF KARLINO ACCORDING TO EDUCATION ARBEITSLOSE NACH AUSBILDUNG IM UMKREIS BIS 40 KM VON KARLINO Wsparcie urzędu pracy - możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych przez inwestora: Szkolenie pracowników (szkolenia orrganizowane pod kątem danego pracodawcy) Refundacja stanowisk - dofinansowanie nowych miejsc pracy Staże absolwenckie Prace interwencyjne Przygotowanie zawodowe Unterstützung des arbeitsamtes - es besteht die möglichkeit zusätzliche mittel für den arbeitgeber zur verfügung zu stellen: Weiterbildung der arbeitnehmer (nach wünschen des jeweiligen arbeitgeber) Erstattung der stellen - mitfinanzieren neuer stellen Praktiken Interventionsarbeiten Berufliche vorbereitung Support from the job center- possibility of obtaining additional financial means by the investor: Training for employees (training tailored to meet employer s requirements) Refund for positions financing new work places Traineeship for graduates Intervention works Vocational training Egzemplarz bezpłatny. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zrealizowano w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino.

8 ONI JUŻ TUTAJ ZAINWESTOWALI: STREFA EKONOMICZNA W KARLINIE THEY HAVE ALREADY INVESTED HERE: THE ECONOMIC ZONE IN KARLINO SIE HABEN HIER SCHON INVESTIERT: WIRTSCHAFTSZONE IN KARLINO Homanit Scanrad; Drinktech HOMANIT POLSKA Firma HW Industries jest spółką prawa niemieckiego. Została założona w 1998 roku i ma swoją siedzibę w Herzberg am Harz. Jako spółka holdingowa HW Industries GmbH działa głównie w segmentach płyt drewnopochodnych i fornirów. Spółka w 2005 nabyła w Karlinie poprzez spółkę-córkę Homanit GmbH & Co. KG znajdującą się w upadłości firmę Płyty Karlino. Przedsiębiorstwo Homanit Polska zajmuje się produkcją płyt drewnopochodnych i ich uszlachetnianiem. Odzwierciedleniem perspektywicznego myślenia nowych właścicieli Spółki jest przyjęty plan przedsięwzięć inwestycyjnych na lata , polegających na gruntownej przebudowie i rozbudowie nabytego zakładu, a głównym zamierzeniem inwestycyjnym była budowa nowoczesnej, wydajnej, surowcowooszczędnej, energooszczędnej, przyjaznej dla środowiska oraz pracowników linii do produkcji surowych płyt HDF i MDF wraz z budynkami i infrastrukturą towarzyszącą wartości ok. 100 mln Euro HOMANIT POLEN Die Fa. HW Industries ist eine Gesellschaft nach deutschem Recht. Sie wurde 1998 gegründet und hat ihren Sitz in Herzberg am Harz. Als Holdinggesellschaft engagiert sich die HW Industries GmbH schwerpunktmäßig in den Segmenten Holzwerkstoffe und dekorative Oberflächen. Über ihre Tochterfirma Homanit GmbH & Co. KG erwarb sie 2005 am Standort Karlino das sich in der Insolvenz befindliche Unternehmen Plyty Karlino. Im Betrieb HOMANIT POLSKA werden Holzfaserplatten produziert und veredelt. Die Produkte werden in Polen und in Europa verkauft. Das Zukunftsdenken der neuen Besitzer der Gesellschaft zeigt sich im Investitionsplan , den erworbenen Betrieb gründlich umzubauen und auszubauen. Das Hauptinvestitionsvorhaben war Errichtung einer modernen, leistungsfähigen, rohstoff- und energiesparsamen, umwelt- und mitarbeiterfreundlichen Produktionslinie von HDF- und MDF-Platten mit Gebäuden und Infrastruktur. Der Investitionswert beträgt ca. 100 Mio. EUR. HOMANIT POLAND The enterprise HW Industries is a company under German Law. It was established in 1998 and it is seated in Herzberg am Harz. As a holding company HW Industries GmbH operates mainly in the segments of woodbased panels and veneers. In 2005 in Karlino, via a subsidiary company Homanit GmbH & Co. KG, the company purchased Płyty Karlino, an enterprise which was in the state of bankruptcy at that time. The Company Homanit Polska deals with manufacturing and enriching wood based boards. The Company s products are sold both on the domestic and the European markets. The accepted plan of investments for the years reflects the new owners strategic thinking based on thorough reconstruction and expansion of the acquired factory, whereas the main investment target was the construction of a state-of-the-art, efficient, low raw-material consumption, energy saving, environment friendly and also friendly for the employees production line for manufacturing HDF and MDF boards together with accompanying structures and facilities estimated at circa 100 million EURO

9 SCANRAD Głównym udziałowcem firmy Scanrad jest szwedzka firma SETRAB. Firma produkuje chłodnice olejowe do różnego typu pojazdów, a także chłodnice, które wykorzystywane są w procesach technologicznych, taśmach, maszynach, prasach, sprężarkach, hydraulice, również elementy wykorzystywane w schodach ruchomych. Produkty tej firmy można znaleźć także w elektrowniach wiatrowych, urządzeniach klimatyzacyjnych i urządzeniach energetycznych wszędzie tam, gdzie trzeba coś chłodzić. DRINKTECH Firma jest jednym z wiodących producentów napojów energetycznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oferuje najwyższą jakość usług i kompleksową ofertę. Firma ma możliwość rozlewu usługowego oraz produkcji prywatnych marek napojów energetycznych, napojów gazowanych i niegazowanych oraz piwa bezalkoholowego. Produkty firmy można spotkać w Europie, Afryce, na bliskim wschodzie oraz w Ameryce Łacińskiej Dunster House w Polsce 6 lat temu właściciele spółki Dunster House Ltd. w Wielkiej Brytanii zwerbowali do pracy w Anglii pracownika z wioski położonej blisko Karlina. Po roku usłyszał on obietnicę, że pewnego dnia powróci do swojego kraju i rodziny, jako Dyrektor Generalny fabryki, którą zbudujemy i rozwiniemy w Polsce. Był on bardzo pomocny w uzyskaniu danych szczegółowych dotyczących Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Karlinie. Odwiedziliśmy również wiele innych miejsc przeznaczonych na inwestycje w Polsce, jednakże zdecydowaliśmy, że najlepszą lokalizacją na budowę naszego zakładu jest Karlino. W roku 2010 właściciele Dunster House Ltd UK postanowili zarejestrować nową spółkę, tj. Dunster Polska Sp. z o.o., z zamiarem rozwijania zakładu produkującego na eksport niskonapięciowe nośniki energii słonecznej. Gmina Karlino od samego początku okazuje nam pomoc w rozwijaniu naszego przedsięwzięcia. W okresie 2 3 lat planujemy zatrudnić około 20 pracowników, a w kolejnych latach po opracowaniu i przygotowaniu w Wielkiej Brytanii dodatkowych produktów, rozbudujemy zakład i zwiększymy liczbę miejsc pracy. Christopher David Murphy Dunster Polska Sp. z o.o. SCANRAD Der Hauptanteilseigner der Firma SCANRAD ist die schwedische Firma SETRAB. Die Firma produziert Teile für Kompressoren, Elemente, die in Rolltreppen eingesetzt werden und Ölkühler, die in technologischen Prozessen, Bändern, Maschinen, Pressen, Kompressoren und in der Hydraulik zum Einsatz kommen. Produkte der Firma sind auch in Windkraftanlagen, Klimaanlagen und Elektrogeräten anzutreffen überall, wo etwas gekühlt werden muss. DRINKTECH Die Firma ist einer der führenden Hersteller von Energy-Drinks. Dank der langjährigen Erfahrung gewährleistet sie die höchste Qualität und verfügt über ein umfassendes Angebot. Die Firma bietet als Dienstleistung Abfüllen von Getränken und hat die Möglichkeit private Marken von Energy-Drinks, kohlensäurehaltige und kohlensäurefreie Getränken und alkoholfreies Bier herzustellen. Die Produkte der Firma sind in Europa, Afrika, im Nahen Osten und in Lateinamerika zu finden. Dunster House in Polen Vor 6 Jahren haben die Inhaber der Firma Dunster House Ltd. in Großbritannien einen Mann aus einem Dorf bei Karlino eingestellt. Ein Jahr später wurde ihm versprochen, dass er eines Tages in seine Heimat und zu seiner Familie als Generaldirektor der Fabrik zurückkommt, die in Polen gebaut und entwickelt wird. Er war sehr behilflich bei der Beschaffung von detaillierten Informationen über die Sonderwirtschaftszone in Karlino. Wir haben auch viele andere potentielle Standorte in Polen besucht. Wir haben aber beschlossen, dass Karlino der beste Standort für unser Unternehmen ist haben die Inhaber von Dunster House Ltd UK beschlossen, eine neue Firma, Dunster Polska Sp. z o.o., zu gründen, wo Sonnenkollektoren für den Export produziert werden sollen. Die Gemeinde Karlino ist von Anfang an bemüht uns zu helfen unser Vorhaben zu realisieren. In den nächsten 2-3 Jahren möchten wir circa 20 Personen einstellen, und in weiteren Jahren möchten wir die Zahl der Beschäftigten erhöhen und das Unternehmen ausbauen, nachdem weitere Produkte in Großbritannien entwickelt worden sind. Christopher David Murphy Dunster Polska Sp. z o.o. SCANRAD The main shareholder of the company Scanrad is the Swedish company SETRAB. Scanrad manufactures elements for compressors, components used in moving stairs, oil coolers used in manufacturing processes, belts, machinery, presses, compressors, hydraulics. The manufactured products can also be found in wind power plants, air-conditioning systems and power engineering installations wherever it is necessary to cool down something. DRINKTECH The Company is one of the leading energy drink manufacturers. Due to many years of experience the offered services are comprehensive and meet highest quality standards. The Company has the means to provide bottling services and to manufacture under own brands energy drinks, carbonated and noncarbonated drinks as well non-alcoholic beer. The Company products are distributed in Europe, Africa, in the Middle East and in Latin America. Dunster House in Poland 6 Years ago the owners of Dunster House Ltd. In the UK recruited a member of staff from a village near Karlino into England. After a year he was promised that one day he could go back to his family in Poland as the General Manager of a factory that we would build and develop in Poland. He was instrumental in locating the details of the Special Economic Zone in Karlino, we had also visited many other sites in Poland but it was decided that Karlino was our best option for developing a factory. The owners of Dunster House Ltd UK decided to register a new Company Dunster Polska Sp. zo.o in 2010 and planned to develop the site as a production unit for Low Voltage Solar Energy products for international export. The Commune of Karlino has always been helpful in the development of our project and we expect that we shall employ about 20 staff within 2 3 years and with new additional products being developed and researched in the UK we shall expand both the factory site and employees over the next years. Christopher David Murphy Dunster Polska Sp. z o.o. Egzemplarz bezpłatny. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zrealizowano w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino.

10 3,4858 HA GMINA KARLINO KOMPLEKS I COMMUNE OF KARLINO COMPLEX I GEMEINDE KARLINO KOMPLEX I DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI: Kompleks 3 działek o łącznej pow. 3,4858 ha teren w obszarze Podstrefy Karlino K-SSSE (możliwość skorzystania z ulg w podatku dochodowym CIT). Istnieje możliwość wydzielenia terenu. PRZEZNACZENIE TERENU: -zabudowa przemysłowa, produkcyjno-usługowa, składów, magazynów i baz (aktualny plan zagospodarowania przestrzennego) LOKALIZACJA: Teren położony w Gminie Karlino, powiat białogardzki. Teren położony bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 163 Poznań Kołobrzeg, ok. 2 km od drogi krajowej nr 6 Szczecin Gdańsk, co zapewnia doskonałą komunikację. Teren położony bezpośrednio przy linii kolejowej. Najbliższe lotnisko znajduje się w Goleniowie (86 km). Najbliższe porty Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km) ANGABEN ZUR LIEGENSCHAFT: Komplex von 3 Grundstücken mit einer Gesamtfläche von 3,4858 ha - Gebiet in der Sonderwirtschaftszone, Unterzone Karlino (Möglichkeit der Befreiung von der Einkommenssteuer CIT). Es besteht die Möglichkeit der Ausgrenzung des Gebiets. BESTIMMUNG: Industrie, Produktion, Dienstleistungen, Lager und Basis (aktueller Raumordnungsplan) LAGE: Das Gebiet liegt in der Gemeinde Karlino, Kreis Bialogard. Es befindet sich direkt an der Woiwodschaftsstraße Nr. 163, Poznan - Kolobrzeg ca. 2 km von der Bundesstraße Nr. 6 Szczecin - Gdansk, was eine ausgezeichnete Verbindung sicherstellt. Das Gebiet liegt direkt an der Eisenbahnlinie. Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Goleniow. Die nächstgelegenen Häfen sind in Kolobrzeg (28 km), Szczecin - Swinoujscie (130 km) DATA ABOUT THE REAL ESTATE: Complex of 3 plots the total area of 3,4858 ha. The grounds are located within the Karlino Economic Sub-zone K-SSSE (it is possible to benefit from exemptions from income tax CIT). It is possible to adjust the size of the plot as required. LAND USE: Industrial, production-service, depot, warehouse and base buildings/structures (an up-dated land development plan is available). LOCATION: The grounds are located in the Commune of Karlino in the County of Białogard. The land is directly at Poznań - Kołobrzeg District Road No. 163, approximately 2 kms away from Szczecin - Gdańsk State Road No. 6, which provides excellent communication. The nearest airport is in Goleniów (86 km). The closest ports are: Kołobrzeg (28 km), Szczecin - Świnoujście (130 km).

11 OPIS: Teren bardzo dobrze skomunikowany (drogi, linia kolejowa, bliskość portów), bogate zasoby wykwalifikowanej siły roboczej. Istnieje możliwość skorzystania z ulg w podatkach lokalnych (Uchwały Rady Gminy) oraz z ulg związanych ze Strefa Ekonomiczną. Gmina Karlino oferuje swoją pomoc na wszystkich etapach realizacji inwestycji. BESCHREIBUNG: Gute Verkehrszugänglichkeit (Straßen, Eisenbahnlinie, Häfen in der Nähe), qualifizierte Arbeitskräfte. Es besteht die Möglichkeit, Erleichterungen der lokalen Steuer (Beschlüsse des Gemeinderates) und Erleichterungen im Rahmen der Sonderwirtschaftszone in Anspruch zu nehmen. Die Gemeinde Karlino bietet ihre Hilfe in allen Etappen der Investition. DESCRIPTION: Very good communication (roads, railway tarcks, proximity to ports), rich resources of skilled labour force. It is possible to benefit from tax allowance from local taxes (Resolutions issued by the Commune Council) and from allowances connected with the Economic Zone. The Commune of Karlino offers its assistance at all stages of the investment process. UZBROJENIE TERENU: Sieć wodociągowa, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, telefon. MEDIEN: Wasserleitungsnetz, Strom, Gas, Telefon. Kanalisation, TECHNICAL INFRASTRUCTURE: Water-pipe network, sewage system, power grid, natural gas, telephone. ZABUDOWA: Teren niezabudowany. BEBAUUNG: Nicht bebaut. STRUCURES ON THE LAND: There are no structures on the grounds. WARUNKI ZAKUPU: Każdorazowo robiona jest wycena rzeczoznawcy i nieruchomości są sprzedawane w przetargu. DANE WŁAŚCICIELA: Właścicielem terenu jest Gmina Karlino KAUFBEDINGUNGEN: Jedes Mal wird vom Sachverständigen eine Schätzung gemacht und die Immobilie wird in einer Ausschreibung verkauft. ANGABEN ZUM BESITZER: Gemeinde Karlino TERMS OF PURCHASE: Each time an appraisal is made by an expert and the land is sold by tender proceedings. OWNER S DATA: The owner of the grounds is the Commune of Karlino.

12 15,9957 HA GMINA KARLINO KOMPLEKS II COMMUNE OF KARLINO COMPLEX II GEMEINDE KARLINO KOMPLEX II DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI: Kompleks 3 działek - o łącznej pow. 15,9957 ha. Teren w obszarze Podstrefy Karlino K-SSSE (możliwość skorzystania z ulg w podatku dochodowym CIT). Istnieje możliwość wydzielenia terenu. PRZEZNACZENIE TERENU: Nieruchomości objęte są aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, magazyny, składy i bazy. LOKALIZACJA: Teren położony w Gminie Karlino, powiat białogardzki. Teren położony bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 163 Poznań Kołobrzeg, ok. 2,5 km od drogi krajowej nr 6 Szczecin Gdańsk, co zapewnia doskonałą komunikację. Teren położony bezpośrednio przy linii kolejowej. Najbliższe lotnisko znajduje się w Goleniowie (86 km). Najbliższe porty Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km) ANGABEN ZUR LIEGENSCHAFT: Komplex von 3 Grundstücken - mit einer Gesamtfläche von 15,9957 ha. Gebiet in der Sonderwirtschaftszone, Unterzone Karlino (Möglichkeit der Befreiung von der Einkommenssteuer CIT). Es besteht die Möglichkeit der Ausgrenzung des Gebiets. BESTIMMUNG: Industrie, Produktion, Dienstleistungen, Lager und Basis (aktueller Raumordnungsplan) LAGE: Das Gebiet liegt in der Gemeinde Karlino, Kreis Bialogard. Es befindet sich direkt an der Woiwodschaftsstraße Nr. 163, Poznan - Kolobrzeg ca. 2,5 km von der Bundesstraße Nr. 6 Szczecin - Gdansk, was eine ausgezeichnete Verbindung sicherstellt. Das Gebiet liegt direkt an der Eisenbahnlinie. Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Goleniow (86 km). Die nächstgelegenen Häfen sind in Kolobrzeg (28 km), Szczecin - Swinoujscie (130 km) DATA ABOUT THE REAL ESTATE: Complex of 3 plots the total area of ha. The grounds are located within the Karlino Economic Sub-zone K-SSSE (it is possible to benefit from exemptions from income tax CIT). It is possible to adjust the size of the plot as required LAND USE: Industrial, production-service, depot, warehouse and base buildings/structures (an up-dated land development plan is available). LOCATION: The grounds are located in the Commune of Karlino in the County of Białogard. The land is directly at Poznań - Kołobrzeg District Road No. 163, approximately 2,5 kms away from Szczecin - Gdańsk State Road No. 6, which provides excellent communication. The nearest airport is in Goleniów (86 km). The closest ports are: Kołobrzeg (28 km), Szczecin - Świnoujście (130 km).

13 OPIS: Teren bardzo dobrze skomunikowany (drogi, linia kolejowa, bliskość portów), bogate zasoby wykwalifikowanej siły roboczej. Istnieje możliwość skorzystania z ulg w podatkach lokalnych (Uchwały Rady Gminy) oraz z ulg związanych ze Strefa Ekonomiczną. Gmina Karlino oferuje swoją pomoc na wszystkich etapach realizacji inwestycji. BESCHREIBUNG: Gute Verkehrszugänglichkeit (Straßen, Eisenbahnlinie, Häfen in der Nähe), qualifizierte Arbeitskräfte. Es besteht die Möglichkeit, Erleichterungen der lokalen Steuer (Beschlüsse des Gemeinderates) und Erleichterungen im Rahmen der Sonderwirtschaftszone in Anspruch zu nehmen. Die Gemeinde Karlino bietet ihre Hilfe in allen Etappen der Investition. DESCRIPTION: Very good communication (roads, railway with a railway tracks, proximity to ports), rich resources of skilled labour force. It is possible to benefit from tax allowance from local taxes (Resolutions issued by the Commune Council) and from allowances connected with the Economic Zone. The Commune of Karlino offers its assistance at all stages of the investment process. UZBROJENIE TERENU: Sieć wodociągowa, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, telefon. MEDIEN: Wasserleitungsnetz, Strom, Gas, Telefon. Kanalisation, TECHNICAL INFRASTRUCTURE: Water-pipe network, sewage system, power grid, natural gas, telephone. ZABUDOWA: Teren niezabudowany. BEBAUUNG: Nicht bebaut. STRUCURES ON THE LAND: There are no structures on the grounds. WARUNKI ZAKUPU: Każdorazowo robiona jest wycena rzeczoznawcy i nieruchomości są sprzedawane w przetargu. DANE WŁAŚCICIELA: Właścicielem terenu jest Gmina Karlino KAUFBEDINGUNGEN: Jedes Mal wird vom Sachverständigen eine Schätzung gemacht und die Immobilie wird in einer Ausschreibung verkauft. ANGABEN ZUM BESITZER: Gemeinde Karlino TERMS OF PURCHASE: Each time an appraisal is made by an expert and the land is sold by tender proceedings. OWNER S DATA: The owner of the grounds is the Commune of Karlino. Egzemplarz bezpłatny. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zrealizowano w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino.

14 25,5977 HA GMINA KARLINO KOMPLEKS IIIA COMMUNE OF KARLINO COMPLEX IIIA GEMEINDE KARLINO KOMPLEX IIIA DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI: Kompleks 8 działek, obręb Daszewo o łącznej pow. 25,5977 ha teren o pow. 7,9477 ha w obszarze Podstrefy Karlino K-SSSE (możliwość skorzystania z ulg w podatku dochodowym CIT). Istnieje możliwość wydzielenia terenu. PRZEZNACZENIE TERENU: Nieruchomości objęte są aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, magazyny, składy i bazy. LOKALIZACJA: Teren położony w Gminie Karlino, powiat białogardzki. Teren położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 6 Szczecin Gdańsk, co zapewnia doskonałą komunikację. Najbliższe lotnisko znajduje się w Goleniowie (86 km). Najbliższe porty Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km) ANGABEN ZUR LIEGENSCHAFT: Komplex von 8 Grundstücken - mit einer Gesamtfläche von 25,5977 ha - die Fläche von 7,9477 ha befindet sich in der Sonderwirtschaftszone, Unterzone Karlino (Möglichkeit der Befreiung von der Einkommenssteuer CIT). Es besteht die Möglichkeit der Ausgrenzung des Gebiets. BESTIMMUNG: Industrie, Produktion, Dienstleistungen, Lager und Basis (aktueller Raumordnungsplan) LAGE: Das Gebiet liegt in der Gemeinde Karlino, Kreis Bialogard. Es befindet sich direkt an der Bundesstraße Nr. 6 Szczecin - Gdansk, was eine ausgezeichnete Verbindung sicherstellt. Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Goleniow (86 km). Die nächstgelegenen Häfen sind in Kolobrzeg (28 km), Szczecin - Swinoujscie (130 km) DATA ABOUT THE REAL ESTATE: Complex of 8 plots the total area of 25,5977 ha 7,9477 ha - located within the Karlino Economic Sub-zone K- SSSE (it is possible to benefit from exemptions from income tax CIT). It is possible to adjust the size of the plot as required. LAND USE: Industrial, production-service, depot, warehouse and base buildings/structures (an up-dated land development plan is available). LOCATION: The grounds are located in the Commune of Karlino in the County of Białogard. The land is directly at Szczecin Gdańsk State Road No. 6, which provides excellent communication. The nearest airport is in Goleniów (86 km). The closest ports are: Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km). w

15 OPIS: Teren bardzo dobrze skomunikowany (główne drogi, linia kolejowa z bocznicą w Karlinie - 2 km, bliskość portów), bogate zasoby wykwalifikowanej siły roboczej. Istnieje możliwość skorzystania z ulg w podatkach lokalnych (Uchwały Rady Gminy) oraz z ulg związanych ze Strefa Ekonomiczną. Gmina Karlino oferuje swoją pomoc na wszystkich etapach realizacji inwestycji. BESCHREIBUNG: Gute Verkehrszugänglichkeit (Straßen, Eisenbahnlinie mit Nebengleisen in Karlino - 2 km, Häfen in der Nähe), qualifizierte Arbeitskräfte. Es besteht die Möglichkeit, Erleichterungen der lokalen Steuer (Beschlüsse des Gemeinderates) und Erleichterungen im Rahmen der Sonderwirtschaftszone in Anspruch zu nehmen. Die Gemeinde Karlino bietet ihre Hilfe in allen Etappen der Investition. DESCRIPTION: Very good communication (roads, railway with a railway siding in Karlino 2 km, proximity to ports), rich resources of skilled labour force. It is possible to benefit from tax allowance from local taxes (Resolutions issued by the Commune Council) and from allowances connected with the Economic Zone. The Commune of Karlino offers its assistance at all stages of the investment process. UZBROJENIE TERENU: Sieć wodociągowa, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, telefon. MEDIEN: Wasserleitungsnetz, Strom, Gas, Telefon. Kanalisation, TECHNICAL INFRASTRUCTURE: Water-pipe network, sewage system, power grid, natural gas, telephone. ZABUDOWA: Teren niezabudowany. BEBAUUNG: Nicht bebaut. STRUCURES ON THE LAND: There are no structures on the grounds. WARUNKI ZAKUPU: Każdorazowo robiona jest wycena rzeczoznawcy i nieruchomości są sprzedawane w przetargu. DANE WŁAŚCICIELA: Właścicielem terenu jest Gmina Karlino KAUFBEDINGUNGEN: jedes Mal wird vom Sachverständigen eine Schätzung gemacht und die Immobilie wird in einer Ausschreibung verkauft. ANGABEN ZUM BESITZER: Gemeinde Karlino TERMS OF PURCHASE: Each time an appraisal is made by an expert and the land is sold by tender proceedings. OWNER S DATA: The owner of the grounds is the Commune of Karlino. Egzemplarz bezpłatny. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zrealizowano w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino.

16 6,3665 HA GMINA KARLINO KOMPLEKS IIIB COMMUNE OF KARLINO COMPLEX IIIB GEMEINDE KARLINO KOMPLEX IIIB DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI: Kompleks 3 działek o łącznej pow. 6,3665 ha teren o pow. 2,6928 ha w obszarze Podstrefy Karlino K-SSSE (możliwość skorzystania z ulg w podatku dochodowym CIT). Istnieje możliwość wydzielenia terenu. PRZEZNACZENIE TERENU: Przemysł, handel, usługi, LOKALIZACJA: Teren położony w Gminie Karlino, powiat białogardzki. Teren położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 6 Szczecin Gdańsk, co zapewnia doskonałą komunikację. Najbliższe lotnisko znajduje się w Goleniowie (86 km). Najbliższe porty Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km) ANGABEN ZUR LIEGENSCHAFT: Komplex von 3 Grundstücken mit einer Gesamtfläche von 6,3665 ha, die Fläche von 2,6928 ha liegt in der Sonderwirtschaftszone, Unterzone Karlino (Möglichkeit der Befreiung von der Einkommenssteuer CIT). Es besteht die Möglichkeit der Ausgrenzung des Gebiets. BESTIMMUNG: Industrie, Handel, Dienstleistungen, LAGE: Das Gebiet liegt in der Gemeinde Karlino, Kreis Bialogard. Es befindet sich direkt an der Bundesstraße Nr. 6 Szczecin - Gdansk, was eine ausgezeichnete Verbindung sicherstellt. Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Goleniow (86 km). Die nächstgelegenen Häfen sind in Kolobrzeg (28 km), Szczecin - Swinoujscie (130 km) DATA ABOUT THE REAL ESTATE: Complex of 3 plots the total area of ha, area of ha located within the Karlino Economic Sub-zone K-SSSE (it is possible to benefit from exemptions from income tax CIT). It is possible to adjust the size of the plot as required. LAND USE: Industry, trade, services. LOCATION: The grounds are located in the Commune of Karlino in the County of Białogard. The land is directly at Szczecin Gdańsk State Road No. 6, which provides excellent communication. The nearest airport is in Goleniów (86 km). The closest ports are: Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km).

17 OPIS: Teren bardzo dobrze skomunikowany (drogi, linia kolejowa z bocznicą w Karlinie - 2 km, bliskość portów), bogate zasoby wykwalifikowanej siły roboczej. Istnieje możliwość skorzystania z ulg w podatkach lokalnych (Uchwały Rady Gminy) oraz z ulg związanych ze Strefa Ekonomiczną. Gmina Karlino oferuje swoją pomoc na wszystkich etapach realizacji inwestycji. BESCHREIBUNG: Gute Verkehrszugänglichkeit (Straßen, Eisenbahnlinie mit Nebengleisen in Karlino - 2 km, Häfen in der Nähe), qualifizierte Arbeitskräfte. Es besteht die Möglichkeit, Erleichterungen der lokalen Steuer (Beschlüsse des Gemeinderates) und Erleichterungen im Rahmen der Sonderwirtschaftszone in Anspruch zu nehmen. Die Gemeinde Karlino bietet ihre Hilfe in allen Etappen der Investition. DESCRIPTION: Very good communication (roads, railway with a railway siding in Karlino 2 kms, proximity to ports), rich resources of skilled labour force. It is possible to benefit from tax allowance from local taxes (Resolutions issued by the Commune Council) and from allowances connected with the Economic Zone. The Commune of Karlino offers its assistance at all stages of the investment process. UZBROJENIE TERENU: Sieć wodociągowa, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, telefon. MEDIEN: Wasserleitungsnetz, Strom, Gas, Telefon. Kanalisation, TECHNICAL INFRASTRUCTURE: Water-pipe network, sewage system, power grid, natural gas, telephone. ZABUDOWA: Teren niezabudowany. BEBAUUNG: Nicht bebaut. STRUCURES ON THE LAND: There are no structures on the grounds. WARUNKI ZAKUPU: Każdorazowo robiona jest wycena rzeczoznawcy i nieruchomości są sprzedawane w przetargu. DANE WŁAŚCICIELA: Właścicielem terenu jest Gmina Karlino KAUFBEDINGUNGEN: Jedes Mal wird vom Sachverständigen eine Schätzung gemacht und die Immobilie wird in einer Ausschreibung verkauft. ANGABEN ZUM BESITZER: Gemeinde Karlino AND TERMS OF PURCHASE: Each time an appraisal is made by an expert and the land is sold by tender proceedings. OWNER S DATA: The owner of the grounds is the Commune of Karlino.

18 2,0647 HA GMINA KARLINO KOMPLEKS VI COMMUNE OF KARLINO COMPLEX VI GEMEINDE KARLINO KOMPLEX VI DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI: Kompleks o łącznej powierzchni 2,0647ha PRZEZNACZENIE TERENU: Usługi turystyki (przystań wodna) LOKALIZACJA: Teren położony bezpośrednio przy rzece Parsęta. Teren położony w Gminie Karlino, powiat białogardzki. Najbliższe lotnisko znajduje się w Goleniowie ( 86 km). Najbliższe porty Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km) ANGABEN ZUR LIEGENSCHAFT: Komplex - Gesamtfläche von 2,0647 ha BESTIMMUNG: Touristik (Anlegestelle) LAGE: Das Grundstück liegt direkt am Fluss Parseta. Das Gebiet liegt in der Gemeinde Karlino, Kreis Bialogard. Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Goleniow (86 km). Die nächstgelegenen Häfen sind in Kolobrzeg (28 km), Szczecin - Swinoujscie (130 km) DATA ABOUT THE REAL ESTATE: Complex - the total area of 2,0647 ha LAND USE: Tourist services (river port) LOCATION: The grounds are located directly at the Parsęta River in the Commune of Karlino in the County of Białogard. The nearest airport is in Goleniów (86 km). The closest ports are: Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km).

19 OPIS: Teren dobrze skomunikowany (drogi, bliskość portów). Istnieje możliwość skorzystania z ulg w podatkach lokalnych (Uchwały Rady Gminy). Gmina Karlino oferuje swoją pomoc na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Rozwój turystyki w regionie jest jednym z priorytetów rozwoju Gminy Karlino. Rzeka Parsęta jest rzeką łososiową. Na naszym terenie często odbywają się spływy kajakowe. BESCHREIBUNG: Gute Verkehrszugänglichkeit (Straßen, Häfen in der Nähe), Erleichterungen der lokalen Steuer in Anspruch zu nehmen (Beschlüsse des Gemeinderats.) Die Gemeinde Karlino bietet ihre Hilfe in allen Etappen der Investition. Die Förderung des Fremdenverkehrs in der Region ist eine der Prioritäten der Gemeinde Karlino. Der Fluss Parseta ist reich an Lachs. Hier finden häufig Kanufahrten statt. DESCRIPTION: Good communication (roads, proximity to ports. It is possible to benefit from tax allowance from local taxes (Resolutions issued by the Commune Council). The Commune of Karlino offers its assistance at all stages of the investment process. The development of tourism is one of the priorities for the development of the Commune of Karlino. There is salmon in the Parsęta River. Canoeing trips are often organized in our region. UZBROJENIE TERENU: Sieć wodociągowa, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, telefon. MEDIEN: Wasserleitungsnetz, Strom, Gas, Telefon. Kanalisation, TECHNICAL INFRASTRUCTURE: Water-pipe network, sewage system, power grid, natural gas, telephone. ZABUDOWA: Teren niezabudowany. BEBAUUNG: Nicht bebaut. STRUCURES ON THE LAND: There are no structures on the grounds. WARUNKI ZAKUPU: Każdorazowo robiona jest wycena rzeczoznawcy i nieruchomości są sprzedawane w przetargu. DANE WŁAŚCICIELA: Właścicielem terenu jest Gmina Karlino KAUFBEDINGUNGEN: Jedes Mal wird vom Sachverständigen eine Schätzung gemacht und die Immobilie wird in einer Ausschreibung verkauft. ANGABEN ZUM BESITZER: Gemeinde Karlino TERMS OF PURCHASE: Each time an appraisal is made by an expert and the land is sold by tender proceedings. OWNER S DATA: The owner of the grounds is the Commune of Karlino.

20 2,273 HA GMINA KARLINO KOMPLEKS VIII COMMUNE OF KARLINO COMPLEX VIII GEMEINDE KARLINO KOMPLEX VIII DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI: Działka nr 7/16 o pow. 2,273 ha, Karlino, ul. Szczecińska 37. Istnieje możliwość powiększenia terenu. PRZEZNACZENIE TERENU: Usługi i rzemiosło uciążliwe, składy i drobny przemysł LOKALIZACJA: Teren położony w Gminie Karlino, powiat białogardzki. Teren położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 6 Szczecin Gdańsk, co zapewnia doskonałą komunikację. Najbliższe lotnisko znajduje się w Goleniowie (86 km). Najbliższe porty Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km) ANGABEN ZUR LIEGENSCHAFT: Grundstück Nr. 7/16 mit einer Fläche von 2,273 ha, Karlino, ul. Szczecinska 37. Es besteht die Möglichkeit das Grundstück zu vergrößern. BESTIMMUNG: Dienstleistungen und lästiges Gewerbe, Lagerhäuser und Kleinindustrie LAGE: Gemeinde Karlino, Landkreis Bialogard Direkte Lage an der Bundesstraße Nr. 6 garantiert eine gute Verkehrszugänglichkeit. Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Goleniow (86 km). Die nächstgelegenen Häfen sind in Kolobrzeg (28 km), Szczecin - Swinoujscie (130 km) DATA ABOUT THE REAL ESTATE: Plot of land no.: 7/16 the total area of ha, located in Karlino at 37 Szczecińska Street. It is possible to enlarge the area of the plot. LAND USE: Heavy services and crafts, depots and light industry. LOCATION: The grounds are located in the Commune of Karlino in the County of Białogard. The land is directly at Szczecin Gdańsk State Road No. 6, which provides excellent communication. The nearest airport is in Goleniów (86 km). The closest ports are: Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km).

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER INVESTITIONS ANGEBOT

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER INVESTITIONS ANGEBOT OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER INVESTITIONS ANGEBOT GMINA KARLINO SOS Wioska Dzieci ca w Karlinie SOS Children s village in Karlino SOS-Kinderdorf in Karlino Tereny inwestycyjne w Strefie Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Międzychód. www.miedzychod.pl Tel: 957488118

Międzychód. www.miedzychod.pl Tel: 957488118 Międzychód www.miedzychod.pl Tel: 957488118 Gmina Międzychód. Największe znaczenie na rynku lokalnym mają branża budowlana, przetworu tworzyw sztucznych i przemysł spożywczy. Dobrze rozwinięte są handel

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA / OFFER / ANGEBOT NR 1

OFERTA / OFFER / ANGEBOT NR 1 OFERTA / OFFER / ANGEBOT NR 1 THE INVESTMENT ESTATE DATA: Perpetual usufruct, sale, PPP Wyspa Wielka Żuława, Iława, województwo warmińsko-mazurskie Total ground surface(ha) Evaluation of the area (PLN)

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERA IWESCJA IERUCHOMOŚCI ZABUDOWAE IVESME OFFER DEVELOPED PROPERIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ MANGELNDE GRENZÜBERGÄNGE ALS DIE BREMSE DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER REGION AUF BEISPIEL

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 GMINA KLUCZBORK Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa Nidzica

Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa Nidzica Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa idzica LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dot. nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Oferta 4 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. Oferta obszaru II arnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. DAE EREU PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodeship) Położenie Location Gdańsk lotnisko Klukowo,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST KLUCZBORK ul. Powstańców Śląskich

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST KLUCZBORK ul. Powstańców Śląskich LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST KLUCZBORK ul. Powstańców Śląskich Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulic Ostrowiec Świętokrzyski/ 428 B Bałtowska

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Vortrag (4) ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Marek Trojnar, Swinoujscie 33 Komplex der Häfen in Szczecin und Świnoujście Strategische Lage Der kürzeste Weg aus Skandinavien nach Südeuropa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Investment Climate in Poland

Investment Climate in Poland Investment Climate in Poland AND REGIONAL INVESTMENT ATTRACTIVENESS Patrycjusz Zarębski, Ph.D. Foreign direct investments in Poland (mld EUR) Number of effective interviews in the next survey waves 250

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie. The Special Economic Zone in Szczecin. Szczecin_twoje miejsce dla biznesu

Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie. The Special Economic Zone in Szczecin. Szczecin_twoje miejsce dla biznesu Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie Szczecin_twoje miejsce dla biznesu The Special Economic Zone in Szczecin Szczecin_good location for your business POTENCJAŁ SZCZECINA >>> Stolica województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie przyciągania inwestycji przez specjalne strefy ekonomiczne z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Przybylaka 15 tel. +48343692700; +4866500600; + 48 606 999111 e-mail: galia@galtex.pl

41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Przybylaka 15 tel. +48343692700; +4866500600; + 48 606 999111 e-mail: galia@galtex.pl 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Przybylaka 15 tel. +48343692700; +4866500600; + 48 606 999111 e-mail: galia@galtex.pl OFERTA WYNAJMU ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO LEASE OFFER OF THE PRODUCTION PLANT 1 Korzystna lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Szczecinek. Obszar Szczecinek. Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Urząd Miasta Szczecinek. Obszar Szczecinek. Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Urząd Miasta Szczecinek Obszar Szczecinek Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2015 P l a c W o l n o ś c i 1 3, S z c z e c i n e k Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie

Bardziej szczegółowo

Max. area available (as one piece) [ha] Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Max. area available (as one piece) [ha] Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położe Location Powierzchnia ruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK Mielec SSE to wyodrębniony obszar, na którym obowiązują

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położe Location Nazwa lokalizacji Site name 5A - obręb Widów działka nr 7/5 Miasto / Gmina Town / Commune Gmina Rudzic Powiat District / Poviat gliwicki

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC INFORMACJE Specjalna Strefa Ekonomiczna PODSTREFA LUBLIN stanowi integralną część SPECJALNEJ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Tereny we wsi Giebnia Giebnia village Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District / Poviat Pakość / gm.

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Idealne miejsce dla inwestycji

Idealne miejsce dla inwestycji Idealne miejsce dla inwestycji Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

ZIELONA GÓRA. Rozwiń swój biznes w Zielonej Górze Expand your business in Zielona Góra Machen Sie sich selbständig in Zielona Góra

ZIELONA GÓRA. Rozwiń swój biznes w Zielonej Górze Expand your business in Zielona Góra Machen Sie sich selbständig in Zielona Góra www.biznes.zielonagora.pl ZIELONA GÓRA Rozwiń swój biznes w Zielonej Górze Expand your business in Machen Sie sich selbständig in Położenie Location Lage to miasto leżące w zachodniej części Polski, siedziba

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Czerwiec / June 2007

Czerwiec / June 2007 Lodz SEZ Investment Offer Author: OFERTA IWESTYCYJA IVESTMET OFFER ŻYRARDÓW Czerwiec / June 2007 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Departement Pozykiwania Inwestora 1 z 10 Położenie Location Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

Obszar inwestycyjny w Kowalewie

Obszar inwestycyjny w Kowalewie Obszar inwestycyjny w Kowalewie 1 Kowalewo Położenie: Grunty położone są w odległości 6 km na południe od Szubina, przy międzynarodowej trasie nr 5 (E261), która docelowo ma stać się drogą ekspresową klasy

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAWADZKIE Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District ZAWADZKIE / ZAWADZKIE

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 1 SITE CHECK LIST 1

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 1 SITE CHECK LIST 1 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 1 SITE CHECK LIST 1 Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER CZĘSTOCHOWA

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER CZĘSTOCHOWA OFERTA IWESTYCYJA IVESTMET OFFER CZĘSTOCHOWA 2013 1 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

LOKAL - OFERTA LOKAL - DANE. 1. Name / Nazwa Salon motoryzacyjny na sprzedaż. 2. Location / Lokalizacja. Town / Street Miasto / Ulica

LOKAL - OFERTA LOKAL - DANE. 1. Name / Nazwa Salon motoryzacyjny na sprzedaż. 2. Location / Lokalizacja. Town / Street Miasto / Ulica LOKAL - OFERTA LOKAL - DANE 1. Name / Nazwa Salon motoryzacyjny na sprzedaż 2. Location / Lokalizacja Town / Street Miasto / Ulica Piła / Al. Poznańska 191 Province (Voivodship) / Województwo Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Informacja o terenie inwestycyjnym Site check list

Informacja o terenie inwestycyjnym Site check list ÓDZKA SPECJALA STREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Informacja o terenie inwestycyjnym Site check list ychlin Dobrzelin Lipiec / July 2011 ódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lodz Special Economic

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo