GMINA KARLINO PODSTAWOWE INFORMACJE COMMUNE OF KARLINO BASIC INFORMATION GEMEINDE KARLINO GRUNDUNFORMATIONEN Karlino

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.karlino.pl GMINA KARLINO PODSTAWOWE INFORMACJE COMMUNE OF KARLINO BASIC INFORMATION GEMEINDE KARLINO GRUNDUNFORMATIONEN Karlino"

Transkrypt

1

2

3

4 GMINA KARLINO PODSTAWOWE INFORMACJE COMMUNE OF KARLINO BASIC INFORMATION GEMEINDE KARLINO GRUNDUNFORMATIONEN Atutem usytuowania fabryki była infrastruktura; połączenia drogowe, kolejowe czy promowe, bliskość Szwecji oraz przychylne nastawienie władz lokalnych. Der Vorteil dieses Standortes bestand in der Infrastruktur: Straßen-,Bahn- und Fährenverbindungen, in der Nähe von Schweden und in der positiven Einstellung der lokalen Verwaltung. 6 Kołobrzeg Szczecin 163 Karlino Gdańsk The advantage of the location was infrastructure, i.e. road, rail and ferry boat connections, the close distance to Sweden and the favourable attitude of local authorities. Andrzej Brycki - Scanrad Poznań Warszawa PODSTAWOWE INFORMACJE Karlino to gmina w północno - wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Powierzchnia gminy wynosi ha. Zamieszkuje ją osób. DROGI Usytuowanie u skrzyżowania drogi krajowej nr 6 Szczecin - Gdańsk oraz drogi wojewódzkiej Nr 163 Kołobrzeg-Poznań sprawia, że Karlino jest miejscowością atrakcyjną. Nasze tereny inwestycyjne położone są przy głównych drogach: - droga krajowa nr 6 (E 28) - droga wojewódzka 163 GRUNDUNFORMATIONEN Karlino ist Gemeinde liegt im nordöstlichen Teil der Woiwodschaft Westpommern. Die Fläche der Gemeinde beträgt ha. In der Gemeinde wohnen Personen. VERKEHRSWEGE Die Lage an der Kreuzung der Landesstraße Nr. 6 Szczecin - Gdansk und der Woiwodschaftsstraße Nr. 163 Kolobrzeg - Poznan macht Karlino attraktiv. Unsere Investitionsgebiete liegen an den wichtigsten Straßen: - an der Landesstraße Nr. 6 (E 28) - an der Woiwodschaftsstraße 163 BASIC INFORMATION Karlino is commune located in the northeastern part of the Province of West Pomerania. It covers an area of ha. The population is ROADS Karlino has an attractive location at the intersection of the Szczecin-Gdańsk national road number 6 and the Kołobrzeg-Poznań provincial road number 163. Our investment grounds are located at main roads: - national road no. 6 (E 28) - provincial road 163

5 GMINA KARLINO PODSTAWOWE INFORMACJE COMMUNE OF KARLINO BASIC INFORMATION GEMEINDE KARLINO GRUNDUNFORMATIONEN KOLEJ: W Karlinie znajduje się stacja kolejowa z bocznicą. Węzeł kolejowy, który ma połączenie z całą Polską, znajduje się w Białogardzie (8 km od Karlina). BAHN In Karlino befindet sich ein Bahnhof mit Nebengleisen. Der nächstliegende Bahnknotenpunkt befindet sich in Bialogard (8 km von Karlino entfernt), der mit ganze Polen verbindung hat. RAILWAY In Karlino there is a railway station with a siding. The nearest railway junction is located in Białogard (8 km from Karlino), which is in the Polish railway network. Najbliższe lotniska Die nächstgelegenen Flughäfen The nearest airports: Goleniów 86 km Berlin 306 km Gdańsk 212 km Poznań km Zegrze Pomorskie 30 km (od 2015 r.) Najbliższe porty Die nächstgelegenen Häfen The nearest ports: Kołobrzeg 28 km Szczecin Świnoujście 130 km Gdynia 199 km Most kolejowy w Karlinie/ Eisenbahnbrücke in Karlino/ Railway bridge in Karlino Fot. D. Kubiak Egzemplarz bezpłatny. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zrealizowano w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino.

6 GMINA KARLINO RYNEK PRACY COMMUNE OF KARLINO LABOUR MARKET GEMEINDE KARLINO ARBEITSMARKT Od 2005 do 2010 roku w Karlinie w firmie Homanit Polska zainwestowaliśmy ok. 100 mln euro. Obecnie zatrudniamy 400 pracowników. (...) Na polskim rynku są wykwalifikowani pracownicy. ( ) Homanit Polska zawsze zatrudnia dobrych specjalistów w zakresie produkcji i technologii. Jestem zadowolony z kwalifikacji naszych pracowników. Von 2005 bis 2010 sind in Karlino bei der Homanit Polska ca. 100 Mio. EUR investiert worden. Es werden mittlerweile 400 Mitarbeiter beschäftigt. (...) Es gibt auf dem polnischen Markt gut qualifizierte Mitarbeiter. (...) Homanit Polska ist stets bemüht, gute Fachleute für Produktion und Technik einzustellen. Mit der Qualifikation unserer Belegschaft bin ich zufrieden. Homanit Commencing from the year 2005 till 2010 we invested circa 100 mln Euro in the company Homanit Polska in Karlino. At present we hire 400 employees(...)the Polish market has qualified workers to offer. ( ) Homanit Polska has always employed good specialists in the field of production and technology. I am satisfied with the qualifications of our employees. Fritz Homann - Homanit DOSTĘPNOŚĆ PRACOWNIKÓW Rynek pracy nie jest wydrenowany. W promieniu do 20 km od Karlina 6979 osób bezrobotnych* W promieniu do 40 km od Karlina osób bezrobotnych* *Dane zebrane z Powiatowych Urzędów Pracy. Stan na dzień VERFÜGBARKEIT DER ARBEIT- NEHMER Der Arbeitsmark ist nicht ohne Arbeitskräfte. IIm Umkreis bis 20 km von Karlino wohnen 6979 Arbeitslose* Im Umkreis bis 40 km von Karlino wohnen Arbeitslose* *Nach Angaben der Arbeitsämter. Stand am AVAILABILITY OF EMPLOYEES The labour market has not been drained. Within a 20 km radius of Karlino the number of unemployed is 6979* Within a 40 km radius of Karlino the number of unemployed is * *The figures are from County Job Centers as per OSOBY BEZROBOTNE W PROMIENIU DO 20 KM OD KARLINA WG WIEKU THE AGE OF THE UNEMPLOYED WITHIN A 20 KM RADIUS OF KARLINO ARBEITSLOSE IM UMKREIS BIS 20 KM VON KARLINO NACH ALTER 4952 OSOBY BEZROBOTNE WG WIEKU W PROMIENIU DO 40 KM OD KARLINA THE AGE OF THE UNEMPLOYED WITHIN A 40 KM RADIUS OF KARLINO ARBEITSLOSE IM UMKREIS BIS 40 KM VON KARLINO NACH ALTER

7 wyższe higher Hochschulabschluss policealne i średnie zawodowe post junior high school and secondary vocational Berufsfachsschulabschluss średnie ogólnokształcące senior high school Abitur zasadnicze zawodowe vocational Berufschule gimnazjalne i poniżej junior high school and lower Gymnasium und weniger OSOBY BEZROBOTNE WG WYKSZTAŁCENIA W PROMIENIU DO 20 KM OD KARLINA THE UNEMPLOYED WITHIN A 20 KM RADIUS OF KARLINO ACCORDING TO EDUCATION ARBEITSLOSE NACH AUSBILDUNG IM UMKREIS BIS 20 KM VON KARLINO Zatrudniamy pracowników w różnych przedziałach wiekowych, o różnych kwalifikacjach, którzy sumiennie wywiązują się z powierzonych obowiązków wykazując się zapałem i zaangażowaniem. Wysoka jakość pracy pracowników Scanrad pozwala nam na utrzymanie wysokich standartów i szybkie dostosowanie produkcji do potrzeb rynku. Większość naszych pracowników to mieszkańcy gminy Karlino. Wir beschäftigen Personen in verschiedenen Altersgruppen, mit unterschiedlichen Qualifikationen, die ihren Pflichten gewissenhaft, ehrgeizig und engagiert nachgehen. Hohe Qualität der Arbeit bei Scanrad ermöglicht uns, für einen hohen Standard zu sorgen und unsere Produktion schnell an die Marktbedürfnisse anzupassen. Die meisten Mitarbeiter wohnen in der Gemeinde Karlino. The age range and qualifications of our employees vary, but they are conscientious at performing their duties and they show enthusiasm and engagement. The high quality of work performed by Scanrad employees makes it possible for us to sustain high standards and adjust our production promptly to the needs of the market. The majority of our employees are residents of the Commune of Karlino. Andrzej Brycki - Scanrad 1877 wyższe higher Hochschulabschluss policealne i średnie zawodowe post junior high school and secondary vocational Berufsfachsschulabschluss średnie ogólnokształcące senior high school Abitur Scanrad 7593 zasadnicze zawodowe vocational Berufschule gimnazjalne i poniżej junior high school and lower Gymnasium und weniger OSOBY BEZROBOTNE WG WYKSZTAŁCENIA W PROMIENIU DO 40 KM OD KARLINA THE UNEMPLOYED WITHIN A 40 KM RADIUS OF KARLINO ACCORDING TO EDUCATION ARBEITSLOSE NACH AUSBILDUNG IM UMKREIS BIS 40 KM VON KARLINO Wsparcie urzędu pracy - możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych przez inwestora: Szkolenie pracowników (szkolenia orrganizowane pod kątem danego pracodawcy) Refundacja stanowisk - dofinansowanie nowych miejsc pracy Staże absolwenckie Prace interwencyjne Przygotowanie zawodowe Unterstützung des arbeitsamtes - es besteht die möglichkeit zusätzliche mittel für den arbeitgeber zur verfügung zu stellen: Weiterbildung der arbeitnehmer (nach wünschen des jeweiligen arbeitgeber) Erstattung der stellen - mitfinanzieren neuer stellen Praktiken Interventionsarbeiten Berufliche vorbereitung Support from the job center- possibility of obtaining additional financial means by the investor: Training for employees (training tailored to meet employer s requirements) Refund for positions financing new work places Traineeship for graduates Intervention works Vocational training Egzemplarz bezpłatny. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zrealizowano w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino.

8 ONI JUŻ TUTAJ ZAINWESTOWALI: STREFA EKONOMICZNA W KARLINIE THEY HAVE ALREADY INVESTED HERE: THE ECONOMIC ZONE IN KARLINO SIE HABEN HIER SCHON INVESTIERT: WIRTSCHAFTSZONE IN KARLINO Homanit Scanrad; Drinktech HOMANIT POLSKA Firma HW Industries jest spółką prawa niemieckiego. Została założona w 1998 roku i ma swoją siedzibę w Herzberg am Harz. Jako spółka holdingowa HW Industries GmbH działa głównie w segmentach płyt drewnopochodnych i fornirów. Spółka w 2005 nabyła w Karlinie poprzez spółkę-córkę Homanit GmbH & Co. KG znajdującą się w upadłości firmę Płyty Karlino. Przedsiębiorstwo Homanit Polska zajmuje się produkcją płyt drewnopochodnych i ich uszlachetnianiem. Odzwierciedleniem perspektywicznego myślenia nowych właścicieli Spółki jest przyjęty plan przedsięwzięć inwestycyjnych na lata , polegających na gruntownej przebudowie i rozbudowie nabytego zakładu, a głównym zamierzeniem inwestycyjnym była budowa nowoczesnej, wydajnej, surowcowooszczędnej, energooszczędnej, przyjaznej dla środowiska oraz pracowników linii do produkcji surowych płyt HDF i MDF wraz z budynkami i infrastrukturą towarzyszącą wartości ok. 100 mln Euro HOMANIT POLEN Die Fa. HW Industries ist eine Gesellschaft nach deutschem Recht. Sie wurde 1998 gegründet und hat ihren Sitz in Herzberg am Harz. Als Holdinggesellschaft engagiert sich die HW Industries GmbH schwerpunktmäßig in den Segmenten Holzwerkstoffe und dekorative Oberflächen. Über ihre Tochterfirma Homanit GmbH & Co. KG erwarb sie 2005 am Standort Karlino das sich in der Insolvenz befindliche Unternehmen Plyty Karlino. Im Betrieb HOMANIT POLSKA werden Holzfaserplatten produziert und veredelt. Die Produkte werden in Polen und in Europa verkauft. Das Zukunftsdenken der neuen Besitzer der Gesellschaft zeigt sich im Investitionsplan , den erworbenen Betrieb gründlich umzubauen und auszubauen. Das Hauptinvestitionsvorhaben war Errichtung einer modernen, leistungsfähigen, rohstoff- und energiesparsamen, umwelt- und mitarbeiterfreundlichen Produktionslinie von HDF- und MDF-Platten mit Gebäuden und Infrastruktur. Der Investitionswert beträgt ca. 100 Mio. EUR. HOMANIT POLAND The enterprise HW Industries is a company under German Law. It was established in 1998 and it is seated in Herzberg am Harz. As a holding company HW Industries GmbH operates mainly in the segments of woodbased panels and veneers. In 2005 in Karlino, via a subsidiary company Homanit GmbH & Co. KG, the company purchased Płyty Karlino, an enterprise which was in the state of bankruptcy at that time. The Company Homanit Polska deals with manufacturing and enriching wood based boards. The Company s products are sold both on the domestic and the European markets. The accepted plan of investments for the years reflects the new owners strategic thinking based on thorough reconstruction and expansion of the acquired factory, whereas the main investment target was the construction of a state-of-the-art, efficient, low raw-material consumption, energy saving, environment friendly and also friendly for the employees production line for manufacturing HDF and MDF boards together with accompanying structures and facilities estimated at circa 100 million EURO

9 SCANRAD Głównym udziałowcem firmy Scanrad jest szwedzka firma SETRAB. Firma produkuje chłodnice olejowe do różnego typu pojazdów, a także chłodnice, które wykorzystywane są w procesach technologicznych, taśmach, maszynach, prasach, sprężarkach, hydraulice, również elementy wykorzystywane w schodach ruchomych. Produkty tej firmy można znaleźć także w elektrowniach wiatrowych, urządzeniach klimatyzacyjnych i urządzeniach energetycznych wszędzie tam, gdzie trzeba coś chłodzić. DRINKTECH Firma jest jednym z wiodących producentów napojów energetycznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oferuje najwyższą jakość usług i kompleksową ofertę. Firma ma możliwość rozlewu usługowego oraz produkcji prywatnych marek napojów energetycznych, napojów gazowanych i niegazowanych oraz piwa bezalkoholowego. Produkty firmy można spotkać w Europie, Afryce, na bliskim wschodzie oraz w Ameryce Łacińskiej Dunster House w Polsce 6 lat temu właściciele spółki Dunster House Ltd. w Wielkiej Brytanii zwerbowali do pracy w Anglii pracownika z wioski położonej blisko Karlina. Po roku usłyszał on obietnicę, że pewnego dnia powróci do swojego kraju i rodziny, jako Dyrektor Generalny fabryki, którą zbudujemy i rozwiniemy w Polsce. Był on bardzo pomocny w uzyskaniu danych szczegółowych dotyczących Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Karlinie. Odwiedziliśmy również wiele innych miejsc przeznaczonych na inwestycje w Polsce, jednakże zdecydowaliśmy, że najlepszą lokalizacją na budowę naszego zakładu jest Karlino. W roku 2010 właściciele Dunster House Ltd UK postanowili zarejestrować nową spółkę, tj. Dunster Polska Sp. z o.o., z zamiarem rozwijania zakładu produkującego na eksport niskonapięciowe nośniki energii słonecznej. Gmina Karlino od samego początku okazuje nam pomoc w rozwijaniu naszego przedsięwzięcia. W okresie 2 3 lat planujemy zatrudnić około 20 pracowników, a w kolejnych latach po opracowaniu i przygotowaniu w Wielkiej Brytanii dodatkowych produktów, rozbudujemy zakład i zwiększymy liczbę miejsc pracy. Christopher David Murphy Dunster Polska Sp. z o.o. SCANRAD Der Hauptanteilseigner der Firma SCANRAD ist die schwedische Firma SETRAB. Die Firma produziert Teile für Kompressoren, Elemente, die in Rolltreppen eingesetzt werden und Ölkühler, die in technologischen Prozessen, Bändern, Maschinen, Pressen, Kompressoren und in der Hydraulik zum Einsatz kommen. Produkte der Firma sind auch in Windkraftanlagen, Klimaanlagen und Elektrogeräten anzutreffen überall, wo etwas gekühlt werden muss. DRINKTECH Die Firma ist einer der führenden Hersteller von Energy-Drinks. Dank der langjährigen Erfahrung gewährleistet sie die höchste Qualität und verfügt über ein umfassendes Angebot. Die Firma bietet als Dienstleistung Abfüllen von Getränken und hat die Möglichkeit private Marken von Energy-Drinks, kohlensäurehaltige und kohlensäurefreie Getränken und alkoholfreies Bier herzustellen. Die Produkte der Firma sind in Europa, Afrika, im Nahen Osten und in Lateinamerika zu finden. Dunster House in Polen Vor 6 Jahren haben die Inhaber der Firma Dunster House Ltd. in Großbritannien einen Mann aus einem Dorf bei Karlino eingestellt. Ein Jahr später wurde ihm versprochen, dass er eines Tages in seine Heimat und zu seiner Familie als Generaldirektor der Fabrik zurückkommt, die in Polen gebaut und entwickelt wird. Er war sehr behilflich bei der Beschaffung von detaillierten Informationen über die Sonderwirtschaftszone in Karlino. Wir haben auch viele andere potentielle Standorte in Polen besucht. Wir haben aber beschlossen, dass Karlino der beste Standort für unser Unternehmen ist haben die Inhaber von Dunster House Ltd UK beschlossen, eine neue Firma, Dunster Polska Sp. z o.o., zu gründen, wo Sonnenkollektoren für den Export produziert werden sollen. Die Gemeinde Karlino ist von Anfang an bemüht uns zu helfen unser Vorhaben zu realisieren. In den nächsten 2-3 Jahren möchten wir circa 20 Personen einstellen, und in weiteren Jahren möchten wir die Zahl der Beschäftigten erhöhen und das Unternehmen ausbauen, nachdem weitere Produkte in Großbritannien entwickelt worden sind. Christopher David Murphy Dunster Polska Sp. z o.o. SCANRAD The main shareholder of the company Scanrad is the Swedish company SETRAB. Scanrad manufactures elements for compressors, components used in moving stairs, oil coolers used in manufacturing processes, belts, machinery, presses, compressors, hydraulics. The manufactured products can also be found in wind power plants, air-conditioning systems and power engineering installations wherever it is necessary to cool down something. DRINKTECH The Company is one of the leading energy drink manufacturers. Due to many years of experience the offered services are comprehensive and meet highest quality standards. The Company has the means to provide bottling services and to manufacture under own brands energy drinks, carbonated and noncarbonated drinks as well non-alcoholic beer. The Company products are distributed in Europe, Africa, in the Middle East and in Latin America. Dunster House in Poland 6 Years ago the owners of Dunster House Ltd. In the UK recruited a member of staff from a village near Karlino into England. After a year he was promised that one day he could go back to his family in Poland as the General Manager of a factory that we would build and develop in Poland. He was instrumental in locating the details of the Special Economic Zone in Karlino, we had also visited many other sites in Poland but it was decided that Karlino was our best option for developing a factory. The owners of Dunster House Ltd UK decided to register a new Company Dunster Polska Sp. zo.o in 2010 and planned to develop the site as a production unit for Low Voltage Solar Energy products for international export. The Commune of Karlino has always been helpful in the development of our project and we expect that we shall employ about 20 staff within 2 3 years and with new additional products being developed and researched in the UK we shall expand both the factory site and employees over the next years. Christopher David Murphy Dunster Polska Sp. z o.o. Egzemplarz bezpłatny. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zrealizowano w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino.

10 3,4858 HA GMINA KARLINO KOMPLEKS I COMMUNE OF KARLINO COMPLEX I GEMEINDE KARLINO KOMPLEX I DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI: Kompleks 3 działek o łącznej pow. 3,4858 ha teren w obszarze Podstrefy Karlino K-SSSE (możliwość skorzystania z ulg w podatku dochodowym CIT). Istnieje możliwość wydzielenia terenu. PRZEZNACZENIE TERENU: -zabudowa przemysłowa, produkcyjno-usługowa, składów, magazynów i baz (aktualny plan zagospodarowania przestrzennego) LOKALIZACJA: Teren położony w Gminie Karlino, powiat białogardzki. Teren położony bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 163 Poznań Kołobrzeg, ok. 2 km od drogi krajowej nr 6 Szczecin Gdańsk, co zapewnia doskonałą komunikację. Teren położony bezpośrednio przy linii kolejowej. Najbliższe lotnisko znajduje się w Goleniowie (86 km). Najbliższe porty Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km) ANGABEN ZUR LIEGENSCHAFT: Komplex von 3 Grundstücken mit einer Gesamtfläche von 3,4858 ha - Gebiet in der Sonderwirtschaftszone, Unterzone Karlino (Möglichkeit der Befreiung von der Einkommenssteuer CIT). Es besteht die Möglichkeit der Ausgrenzung des Gebiets. BESTIMMUNG: Industrie, Produktion, Dienstleistungen, Lager und Basis (aktueller Raumordnungsplan) LAGE: Das Gebiet liegt in der Gemeinde Karlino, Kreis Bialogard. Es befindet sich direkt an der Woiwodschaftsstraße Nr. 163, Poznan - Kolobrzeg ca. 2 km von der Bundesstraße Nr. 6 Szczecin - Gdansk, was eine ausgezeichnete Verbindung sicherstellt. Das Gebiet liegt direkt an der Eisenbahnlinie. Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Goleniow. Die nächstgelegenen Häfen sind in Kolobrzeg (28 km), Szczecin - Swinoujscie (130 km) DATA ABOUT THE REAL ESTATE: Complex of 3 plots the total area of 3,4858 ha. The grounds are located within the Karlino Economic Sub-zone K-SSSE (it is possible to benefit from exemptions from income tax CIT). It is possible to adjust the size of the plot as required. LAND USE: Industrial, production-service, depot, warehouse and base buildings/structures (an up-dated land development plan is available). LOCATION: The grounds are located in the Commune of Karlino in the County of Białogard. The land is directly at Poznań - Kołobrzeg District Road No. 163, approximately 2 kms away from Szczecin - Gdańsk State Road No. 6, which provides excellent communication. The nearest airport is in Goleniów (86 km). The closest ports are: Kołobrzeg (28 km), Szczecin - Świnoujście (130 km).

11 OPIS: Teren bardzo dobrze skomunikowany (drogi, linia kolejowa, bliskość portów), bogate zasoby wykwalifikowanej siły roboczej. Istnieje możliwość skorzystania z ulg w podatkach lokalnych (Uchwały Rady Gminy) oraz z ulg związanych ze Strefa Ekonomiczną. Gmina Karlino oferuje swoją pomoc na wszystkich etapach realizacji inwestycji. BESCHREIBUNG: Gute Verkehrszugänglichkeit (Straßen, Eisenbahnlinie, Häfen in der Nähe), qualifizierte Arbeitskräfte. Es besteht die Möglichkeit, Erleichterungen der lokalen Steuer (Beschlüsse des Gemeinderates) und Erleichterungen im Rahmen der Sonderwirtschaftszone in Anspruch zu nehmen. Die Gemeinde Karlino bietet ihre Hilfe in allen Etappen der Investition. DESCRIPTION: Very good communication (roads, railway tarcks, proximity to ports), rich resources of skilled labour force. It is possible to benefit from tax allowance from local taxes (Resolutions issued by the Commune Council) and from allowances connected with the Economic Zone. The Commune of Karlino offers its assistance at all stages of the investment process. UZBROJENIE TERENU: Sieć wodociągowa, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, telefon. MEDIEN: Wasserleitungsnetz, Strom, Gas, Telefon. Kanalisation, TECHNICAL INFRASTRUCTURE: Water-pipe network, sewage system, power grid, natural gas, telephone. ZABUDOWA: Teren niezabudowany. BEBAUUNG: Nicht bebaut. STRUCURES ON THE LAND: There are no structures on the grounds. WARUNKI ZAKUPU: Każdorazowo robiona jest wycena rzeczoznawcy i nieruchomości są sprzedawane w przetargu. DANE WŁAŚCICIELA: Właścicielem terenu jest Gmina Karlino KAUFBEDINGUNGEN: Jedes Mal wird vom Sachverständigen eine Schätzung gemacht und die Immobilie wird in einer Ausschreibung verkauft. ANGABEN ZUM BESITZER: Gemeinde Karlino TERMS OF PURCHASE: Each time an appraisal is made by an expert and the land is sold by tender proceedings. OWNER S DATA: The owner of the grounds is the Commune of Karlino.

12 15,9957 HA GMINA KARLINO KOMPLEKS II COMMUNE OF KARLINO COMPLEX II GEMEINDE KARLINO KOMPLEX II DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI: Kompleks 3 działek - o łącznej pow. 15,9957 ha. Teren w obszarze Podstrefy Karlino K-SSSE (możliwość skorzystania z ulg w podatku dochodowym CIT). Istnieje możliwość wydzielenia terenu. PRZEZNACZENIE TERENU: Nieruchomości objęte są aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, magazyny, składy i bazy. LOKALIZACJA: Teren położony w Gminie Karlino, powiat białogardzki. Teren położony bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 163 Poznań Kołobrzeg, ok. 2,5 km od drogi krajowej nr 6 Szczecin Gdańsk, co zapewnia doskonałą komunikację. Teren położony bezpośrednio przy linii kolejowej. Najbliższe lotnisko znajduje się w Goleniowie (86 km). Najbliższe porty Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km) ANGABEN ZUR LIEGENSCHAFT: Komplex von 3 Grundstücken - mit einer Gesamtfläche von 15,9957 ha. Gebiet in der Sonderwirtschaftszone, Unterzone Karlino (Möglichkeit der Befreiung von der Einkommenssteuer CIT). Es besteht die Möglichkeit der Ausgrenzung des Gebiets. BESTIMMUNG: Industrie, Produktion, Dienstleistungen, Lager und Basis (aktueller Raumordnungsplan) LAGE: Das Gebiet liegt in der Gemeinde Karlino, Kreis Bialogard. Es befindet sich direkt an der Woiwodschaftsstraße Nr. 163, Poznan - Kolobrzeg ca. 2,5 km von der Bundesstraße Nr. 6 Szczecin - Gdansk, was eine ausgezeichnete Verbindung sicherstellt. Das Gebiet liegt direkt an der Eisenbahnlinie. Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Goleniow (86 km). Die nächstgelegenen Häfen sind in Kolobrzeg (28 km), Szczecin - Swinoujscie (130 km) DATA ABOUT THE REAL ESTATE: Complex of 3 plots the total area of ha. The grounds are located within the Karlino Economic Sub-zone K-SSSE (it is possible to benefit from exemptions from income tax CIT). It is possible to adjust the size of the plot as required LAND USE: Industrial, production-service, depot, warehouse and base buildings/structures (an up-dated land development plan is available). LOCATION: The grounds are located in the Commune of Karlino in the County of Białogard. The land is directly at Poznań - Kołobrzeg District Road No. 163, approximately 2,5 kms away from Szczecin - Gdańsk State Road No. 6, which provides excellent communication. The nearest airport is in Goleniów (86 km). The closest ports are: Kołobrzeg (28 km), Szczecin - Świnoujście (130 km).

13 OPIS: Teren bardzo dobrze skomunikowany (drogi, linia kolejowa, bliskość portów), bogate zasoby wykwalifikowanej siły roboczej. Istnieje możliwość skorzystania z ulg w podatkach lokalnych (Uchwały Rady Gminy) oraz z ulg związanych ze Strefa Ekonomiczną. Gmina Karlino oferuje swoją pomoc na wszystkich etapach realizacji inwestycji. BESCHREIBUNG: Gute Verkehrszugänglichkeit (Straßen, Eisenbahnlinie, Häfen in der Nähe), qualifizierte Arbeitskräfte. Es besteht die Möglichkeit, Erleichterungen der lokalen Steuer (Beschlüsse des Gemeinderates) und Erleichterungen im Rahmen der Sonderwirtschaftszone in Anspruch zu nehmen. Die Gemeinde Karlino bietet ihre Hilfe in allen Etappen der Investition. DESCRIPTION: Very good communication (roads, railway with a railway tracks, proximity to ports), rich resources of skilled labour force. It is possible to benefit from tax allowance from local taxes (Resolutions issued by the Commune Council) and from allowances connected with the Economic Zone. The Commune of Karlino offers its assistance at all stages of the investment process. UZBROJENIE TERENU: Sieć wodociągowa, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, telefon. MEDIEN: Wasserleitungsnetz, Strom, Gas, Telefon. Kanalisation, TECHNICAL INFRASTRUCTURE: Water-pipe network, sewage system, power grid, natural gas, telephone. ZABUDOWA: Teren niezabudowany. BEBAUUNG: Nicht bebaut. STRUCURES ON THE LAND: There are no structures on the grounds. WARUNKI ZAKUPU: Każdorazowo robiona jest wycena rzeczoznawcy i nieruchomości są sprzedawane w przetargu. DANE WŁAŚCICIELA: Właścicielem terenu jest Gmina Karlino KAUFBEDINGUNGEN: Jedes Mal wird vom Sachverständigen eine Schätzung gemacht und die Immobilie wird in einer Ausschreibung verkauft. ANGABEN ZUM BESITZER: Gemeinde Karlino TERMS OF PURCHASE: Each time an appraisal is made by an expert and the land is sold by tender proceedings. OWNER S DATA: The owner of the grounds is the Commune of Karlino. Egzemplarz bezpłatny. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zrealizowano w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino.

14 25,5977 HA GMINA KARLINO KOMPLEKS IIIA COMMUNE OF KARLINO COMPLEX IIIA GEMEINDE KARLINO KOMPLEX IIIA DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI: Kompleks 8 działek, obręb Daszewo o łącznej pow. 25,5977 ha teren o pow. 7,9477 ha w obszarze Podstrefy Karlino K-SSSE (możliwość skorzystania z ulg w podatku dochodowym CIT). Istnieje możliwość wydzielenia terenu. PRZEZNACZENIE TERENU: Nieruchomości objęte są aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, magazyny, składy i bazy. LOKALIZACJA: Teren położony w Gminie Karlino, powiat białogardzki. Teren położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 6 Szczecin Gdańsk, co zapewnia doskonałą komunikację. Najbliższe lotnisko znajduje się w Goleniowie (86 km). Najbliższe porty Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km) ANGABEN ZUR LIEGENSCHAFT: Komplex von 8 Grundstücken - mit einer Gesamtfläche von 25,5977 ha - die Fläche von 7,9477 ha befindet sich in der Sonderwirtschaftszone, Unterzone Karlino (Möglichkeit der Befreiung von der Einkommenssteuer CIT). Es besteht die Möglichkeit der Ausgrenzung des Gebiets. BESTIMMUNG: Industrie, Produktion, Dienstleistungen, Lager und Basis (aktueller Raumordnungsplan) LAGE: Das Gebiet liegt in der Gemeinde Karlino, Kreis Bialogard. Es befindet sich direkt an der Bundesstraße Nr. 6 Szczecin - Gdansk, was eine ausgezeichnete Verbindung sicherstellt. Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Goleniow (86 km). Die nächstgelegenen Häfen sind in Kolobrzeg (28 km), Szczecin - Swinoujscie (130 km) DATA ABOUT THE REAL ESTATE: Complex of 8 plots the total area of 25,5977 ha 7,9477 ha - located within the Karlino Economic Sub-zone K- SSSE (it is possible to benefit from exemptions from income tax CIT). It is possible to adjust the size of the plot as required. LAND USE: Industrial, production-service, depot, warehouse and base buildings/structures (an up-dated land development plan is available). LOCATION: The grounds are located in the Commune of Karlino in the County of Białogard. The land is directly at Szczecin Gdańsk State Road No. 6, which provides excellent communication. The nearest airport is in Goleniów (86 km). The closest ports are: Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km). w

15 OPIS: Teren bardzo dobrze skomunikowany (główne drogi, linia kolejowa z bocznicą w Karlinie - 2 km, bliskość portów), bogate zasoby wykwalifikowanej siły roboczej. Istnieje możliwość skorzystania z ulg w podatkach lokalnych (Uchwały Rady Gminy) oraz z ulg związanych ze Strefa Ekonomiczną. Gmina Karlino oferuje swoją pomoc na wszystkich etapach realizacji inwestycji. BESCHREIBUNG: Gute Verkehrszugänglichkeit (Straßen, Eisenbahnlinie mit Nebengleisen in Karlino - 2 km, Häfen in der Nähe), qualifizierte Arbeitskräfte. Es besteht die Möglichkeit, Erleichterungen der lokalen Steuer (Beschlüsse des Gemeinderates) und Erleichterungen im Rahmen der Sonderwirtschaftszone in Anspruch zu nehmen. Die Gemeinde Karlino bietet ihre Hilfe in allen Etappen der Investition. DESCRIPTION: Very good communication (roads, railway with a railway siding in Karlino 2 km, proximity to ports), rich resources of skilled labour force. It is possible to benefit from tax allowance from local taxes (Resolutions issued by the Commune Council) and from allowances connected with the Economic Zone. The Commune of Karlino offers its assistance at all stages of the investment process. UZBROJENIE TERENU: Sieć wodociągowa, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, telefon. MEDIEN: Wasserleitungsnetz, Strom, Gas, Telefon. Kanalisation, TECHNICAL INFRASTRUCTURE: Water-pipe network, sewage system, power grid, natural gas, telephone. ZABUDOWA: Teren niezabudowany. BEBAUUNG: Nicht bebaut. STRUCURES ON THE LAND: There are no structures on the grounds. WARUNKI ZAKUPU: Każdorazowo robiona jest wycena rzeczoznawcy i nieruchomości są sprzedawane w przetargu. DANE WŁAŚCICIELA: Właścicielem terenu jest Gmina Karlino KAUFBEDINGUNGEN: jedes Mal wird vom Sachverständigen eine Schätzung gemacht und die Immobilie wird in einer Ausschreibung verkauft. ANGABEN ZUM BESITZER: Gemeinde Karlino TERMS OF PURCHASE: Each time an appraisal is made by an expert and the land is sold by tender proceedings. OWNER S DATA: The owner of the grounds is the Commune of Karlino. Egzemplarz bezpłatny. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zrealizowano w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino.

16 6,3665 HA GMINA KARLINO KOMPLEKS IIIB COMMUNE OF KARLINO COMPLEX IIIB GEMEINDE KARLINO KOMPLEX IIIB DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI: Kompleks 3 działek o łącznej pow. 6,3665 ha teren o pow. 2,6928 ha w obszarze Podstrefy Karlino K-SSSE (możliwość skorzystania z ulg w podatku dochodowym CIT). Istnieje możliwość wydzielenia terenu. PRZEZNACZENIE TERENU: Przemysł, handel, usługi, LOKALIZACJA: Teren położony w Gminie Karlino, powiat białogardzki. Teren położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 6 Szczecin Gdańsk, co zapewnia doskonałą komunikację. Najbliższe lotnisko znajduje się w Goleniowie (86 km). Najbliższe porty Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km) ANGABEN ZUR LIEGENSCHAFT: Komplex von 3 Grundstücken mit einer Gesamtfläche von 6,3665 ha, die Fläche von 2,6928 ha liegt in der Sonderwirtschaftszone, Unterzone Karlino (Möglichkeit der Befreiung von der Einkommenssteuer CIT). Es besteht die Möglichkeit der Ausgrenzung des Gebiets. BESTIMMUNG: Industrie, Handel, Dienstleistungen, LAGE: Das Gebiet liegt in der Gemeinde Karlino, Kreis Bialogard. Es befindet sich direkt an der Bundesstraße Nr. 6 Szczecin - Gdansk, was eine ausgezeichnete Verbindung sicherstellt. Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Goleniow (86 km). Die nächstgelegenen Häfen sind in Kolobrzeg (28 km), Szczecin - Swinoujscie (130 km) DATA ABOUT THE REAL ESTATE: Complex of 3 plots the total area of ha, area of ha located within the Karlino Economic Sub-zone K-SSSE (it is possible to benefit from exemptions from income tax CIT). It is possible to adjust the size of the plot as required. LAND USE: Industry, trade, services. LOCATION: The grounds are located in the Commune of Karlino in the County of Białogard. The land is directly at Szczecin Gdańsk State Road No. 6, which provides excellent communication. The nearest airport is in Goleniów (86 km). The closest ports are: Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km).

17 OPIS: Teren bardzo dobrze skomunikowany (drogi, linia kolejowa z bocznicą w Karlinie - 2 km, bliskość portów), bogate zasoby wykwalifikowanej siły roboczej. Istnieje możliwość skorzystania z ulg w podatkach lokalnych (Uchwały Rady Gminy) oraz z ulg związanych ze Strefa Ekonomiczną. Gmina Karlino oferuje swoją pomoc na wszystkich etapach realizacji inwestycji. BESCHREIBUNG: Gute Verkehrszugänglichkeit (Straßen, Eisenbahnlinie mit Nebengleisen in Karlino - 2 km, Häfen in der Nähe), qualifizierte Arbeitskräfte. Es besteht die Möglichkeit, Erleichterungen der lokalen Steuer (Beschlüsse des Gemeinderates) und Erleichterungen im Rahmen der Sonderwirtschaftszone in Anspruch zu nehmen. Die Gemeinde Karlino bietet ihre Hilfe in allen Etappen der Investition. DESCRIPTION: Very good communication (roads, railway with a railway siding in Karlino 2 kms, proximity to ports), rich resources of skilled labour force. It is possible to benefit from tax allowance from local taxes (Resolutions issued by the Commune Council) and from allowances connected with the Economic Zone. The Commune of Karlino offers its assistance at all stages of the investment process. UZBROJENIE TERENU: Sieć wodociągowa, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, telefon. MEDIEN: Wasserleitungsnetz, Strom, Gas, Telefon. Kanalisation, TECHNICAL INFRASTRUCTURE: Water-pipe network, sewage system, power grid, natural gas, telephone. ZABUDOWA: Teren niezabudowany. BEBAUUNG: Nicht bebaut. STRUCURES ON THE LAND: There are no structures on the grounds. WARUNKI ZAKUPU: Każdorazowo robiona jest wycena rzeczoznawcy i nieruchomości są sprzedawane w przetargu. DANE WŁAŚCICIELA: Właścicielem terenu jest Gmina Karlino KAUFBEDINGUNGEN: Jedes Mal wird vom Sachverständigen eine Schätzung gemacht und die Immobilie wird in einer Ausschreibung verkauft. ANGABEN ZUM BESITZER: Gemeinde Karlino AND TERMS OF PURCHASE: Each time an appraisal is made by an expert and the land is sold by tender proceedings. OWNER S DATA: The owner of the grounds is the Commune of Karlino.

18 2,0647 HA GMINA KARLINO KOMPLEKS VI COMMUNE OF KARLINO COMPLEX VI GEMEINDE KARLINO KOMPLEX VI DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI: Kompleks o łącznej powierzchni 2,0647ha PRZEZNACZENIE TERENU: Usługi turystyki (przystań wodna) LOKALIZACJA: Teren położony bezpośrednio przy rzece Parsęta. Teren położony w Gminie Karlino, powiat białogardzki. Najbliższe lotnisko znajduje się w Goleniowie ( 86 km). Najbliższe porty Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km) ANGABEN ZUR LIEGENSCHAFT: Komplex - Gesamtfläche von 2,0647 ha BESTIMMUNG: Touristik (Anlegestelle) LAGE: Das Grundstück liegt direkt am Fluss Parseta. Das Gebiet liegt in der Gemeinde Karlino, Kreis Bialogard. Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Goleniow (86 km). Die nächstgelegenen Häfen sind in Kolobrzeg (28 km), Szczecin - Swinoujscie (130 km) DATA ABOUT THE REAL ESTATE: Complex - the total area of 2,0647 ha LAND USE: Tourist services (river port) LOCATION: The grounds are located directly at the Parsęta River in the Commune of Karlino in the County of Białogard. The nearest airport is in Goleniów (86 km). The closest ports are: Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km).

19 OPIS: Teren dobrze skomunikowany (drogi, bliskość portów). Istnieje możliwość skorzystania z ulg w podatkach lokalnych (Uchwały Rady Gminy). Gmina Karlino oferuje swoją pomoc na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Rozwój turystyki w regionie jest jednym z priorytetów rozwoju Gminy Karlino. Rzeka Parsęta jest rzeką łososiową. Na naszym terenie często odbywają się spływy kajakowe. BESCHREIBUNG: Gute Verkehrszugänglichkeit (Straßen, Häfen in der Nähe), Erleichterungen der lokalen Steuer in Anspruch zu nehmen (Beschlüsse des Gemeinderats.) Die Gemeinde Karlino bietet ihre Hilfe in allen Etappen der Investition. Die Förderung des Fremdenverkehrs in der Region ist eine der Prioritäten der Gemeinde Karlino. Der Fluss Parseta ist reich an Lachs. Hier finden häufig Kanufahrten statt. DESCRIPTION: Good communication (roads, proximity to ports. It is possible to benefit from tax allowance from local taxes (Resolutions issued by the Commune Council). The Commune of Karlino offers its assistance at all stages of the investment process. The development of tourism is one of the priorities for the development of the Commune of Karlino. There is salmon in the Parsęta River. Canoeing trips are often organized in our region. UZBROJENIE TERENU: Sieć wodociągowa, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, telefon. MEDIEN: Wasserleitungsnetz, Strom, Gas, Telefon. Kanalisation, TECHNICAL INFRASTRUCTURE: Water-pipe network, sewage system, power grid, natural gas, telephone. ZABUDOWA: Teren niezabudowany. BEBAUUNG: Nicht bebaut. STRUCURES ON THE LAND: There are no structures on the grounds. WARUNKI ZAKUPU: Każdorazowo robiona jest wycena rzeczoznawcy i nieruchomości są sprzedawane w przetargu. DANE WŁAŚCICIELA: Właścicielem terenu jest Gmina Karlino KAUFBEDINGUNGEN: Jedes Mal wird vom Sachverständigen eine Schätzung gemacht und die Immobilie wird in einer Ausschreibung verkauft. ANGABEN ZUM BESITZER: Gemeinde Karlino TERMS OF PURCHASE: Each time an appraisal is made by an expert and the land is sold by tender proceedings. OWNER S DATA: The owner of the grounds is the Commune of Karlino.

20 2,273 HA GMINA KARLINO KOMPLEKS VIII COMMUNE OF KARLINO COMPLEX VIII GEMEINDE KARLINO KOMPLEX VIII DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI: Działka nr 7/16 o pow. 2,273 ha, Karlino, ul. Szczecińska 37. Istnieje możliwość powiększenia terenu. PRZEZNACZENIE TERENU: Usługi i rzemiosło uciążliwe, składy i drobny przemysł LOKALIZACJA: Teren położony w Gminie Karlino, powiat białogardzki. Teren położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 6 Szczecin Gdańsk, co zapewnia doskonałą komunikację. Najbliższe lotnisko znajduje się w Goleniowie (86 km). Najbliższe porty Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km) ANGABEN ZUR LIEGENSCHAFT: Grundstück Nr. 7/16 mit einer Fläche von 2,273 ha, Karlino, ul. Szczecinska 37. Es besteht die Möglichkeit das Grundstück zu vergrößern. BESTIMMUNG: Dienstleistungen und lästiges Gewerbe, Lagerhäuser und Kleinindustrie LAGE: Gemeinde Karlino, Landkreis Bialogard Direkte Lage an der Bundesstraße Nr. 6 garantiert eine gute Verkehrszugänglichkeit. Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Goleniow (86 km). Die nächstgelegenen Häfen sind in Kolobrzeg (28 km), Szczecin - Swinoujscie (130 km) DATA ABOUT THE REAL ESTATE: Plot of land no.: 7/16 the total area of ha, located in Karlino at 37 Szczecińska Street. It is possible to enlarge the area of the plot. LAND USE: Heavy services and crafts, depots and light industry. LOCATION: The grounds are located in the Commune of Karlino in the County of Białogard. The land is directly at Szczecin Gdańsk State Road No. 6, which provides excellent communication. The nearest airport is in Goleniów (86 km). The closest ports are: Kołobrzeg (28 km), Szczecin Świnoujście (130 km).

Dębica. Miasto otwarte na inwestycje City open to investment Offen auf Investitionen

Dębica. Miasto otwarte na inwestycje City open to investment Offen auf Investitionen Dębica Miasto otwarte na inwestycje City open to investment Offen auf Investitionen Burmistrz Miasta Dębicy - Paweł Wolicki Szanowni Państwo! Zdecydowałem, że w najbliższym czasie promocji miasta przyświecać

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Częstochowa is one of the most easily recognized Polish cities in the world. With almost 250 thousand inhabitants and almost 5 million pilgrims visiting the Jasna

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl Południowa Brama Mazur The South Gate of Mazur y Region Investment of fer w w w.um.szczy tno.pl Szczytno Południowa Brama Mazur 26-tysięczne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim. Malowniczo

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG INNYCH WEDŁUG ABBEYS

WEDŁUG INNYCH WEDŁUG ABBEYS WEDŁUG INNYCH WEDŁUG ABBEYS 1 Jesteśmy specjalistami Jesteśmy specjalistami w pozyskiwaniu bezzwrotnych i preferencyjnych środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł publicznych. Efekty

Bardziej szczegółowo

POLSKA POLAND. przewodnik inwestora. investor s guide. powody reasons dla why których to warto invest inwestować in w KSSE the KSEZ

POLSKA POLAND. przewodnik inwestora. investor s guide. powody reasons dla why których to warto invest inwestować in w KSSE the KSEZ powody reasons dla why których to warto invest inwestować in w KSSE the KSEZ przewodnik inwestora katowicka specjalna strefa ekonomiczna s.a. POLSKA investor s guide POLAND Szanowni Państwo, Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa NO HAU STUDIO - Logo Invest In Częstochowa EURO-PARK MIELEC Specjalne Strefy Ekonomiczne Special Economic Zones Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

raport report Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport report Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport report Listopad 2009 November 2009 Spis treści Index of contents 1 2 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na Świecie 03 1.1 Zatrudnienie w sektorze

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Strefa ZABRZE UJAZD TUCZNAWA. Investors wanted! Regionalne Parki KSSE. magazyn. K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163

Strefa ZABRZE UJAZD TUCZNAWA. Investors wanted! Regionalne Parki KSSE. magazyn. K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163 Strefa K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163 magazyn Investors wanted! Regionalne Parki KSSE ZABRZE UJAZD TUCZNAWA [spistreści] 3. [strefastrefy] Zaproszenie na Śląskie Forum

Bardziej szczegółowo

Pamiatka A Magical Place

Pamiatka A Magical Place 27 Pamiątka miejsce magiczne Dnia 3 stycznia 1925 roku Wojciech Górski założyciel Gimnazjum Męskiego pod Wezwaniem Św. Wojciecha w Warszawie przy ulicy Hortensji 2, skierował do Rady Szkolnej w Grójcu

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie. The Special Economic Zone in Szczecin. Szczecin_twoje miejsce dla biznesu

Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie. The Special Economic Zone in Szczecin. Szczecin_twoje miejsce dla biznesu Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie Szczecin_twoje miejsce dla biznesu The Special Economic Zone in Szczecin Szczecin_good location for your business POTENCJAŁ SZCZECINA >>> Stolica województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo