Alternate Life-Worlds in Literary Fiction

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alternate Life-Worlds in Literary Fiction"

Transkrypt

1

2

3 Alternate Life-Worlds in Literary Fiction

4 Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia Edited by Zdzisław Wąsik Advisory Board Janusz Arabski (Katowice) Jerzy Bańczerowski (Poznań) Piotr Chruszczewski (Wrocław) Andrzej Ciuk (Opole) Anna Duszak (Warszawa) Jacek Fisiak (Poznań) Krzysztof Janikowski (Wrocław) Norbert Morciniec (Wrocław) Tadeusz Piotrowski (Wrocław) Michał Post (Wrocław) Stanisław Prędota (Wrocław) Stanisław Puppel (Poznań) Teresa Siek-Piskozub (Poznań) Liliana Sikorska (Poznań) Anna Stroka (Wrocław) Aleksander Szwedek (Poznań) Jerzy Wełna (Warszawa) Ryszard Wolny (Opole) Vol. 6 PHILOLOGICAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN WROCŁAW PUBLISHING

5 Ewa Kębłowska-Ławniczak Zdzisław Wąsik Teresa Bruś (eds.) Alternate Life-Worlds in Literary Fiction WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY FILOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU

6 This volume basing on the peer-review principles has been published with a financial support from Philological School of Higher Education in Wrocław. ABSTRACT. Ewa Kębłowska -Ławniczak, Zdzisław Wąsik, Teresa Bruś (eds.) 2011: Alternate Life-Worlds in Literary Fiction. Wrocław: Philological School of Higher Education in Wrocław Publishing (Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia. Vol. 6. Edited by Zdzisław Wąsik). 176 pp. ISBN KEY WORDS: comparative literature, alternate worlds, constructivism, semantics of possible worlds, literary fiction Ewa Kębłowska -Ławniczak, Associate Professor, Institute of English Studies, University of Wrocław; Associate Professor, Department of Modern Languages, Philological School of Higher Education in Wrocław. Zdzisław Wąsik, Rector, Professor and Head, Department of Linguistic Semiotics and Communicology, Philological School of Higher Education in Wrocław; Professor, Institute of Humanities, Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Wałbrzych; Professor, School of English, Adam Mickiewicz University in Poznań; Visiting Professor, Faculty of Humanities, Karkonosze State School of Higher Education in Jelenia Góra; Bureau Member and Fellow, International Communicology Institute, Executive Office, Washington, DC. Teresa Bruś, Assistant Professor, Institute of English Studies, University of Wrocław, Lecturer, Department of Modern Languages, Philological School of Higher Education in Wrocław Copyright by Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wrocław 2011 Typesetting by Zdzisław Wąsik Language proof of English texts by Monty Vierra Editorial reading by Sylwia Rudzińska and Barbara Woldan Cover design by Beata Opala ISBN WYŻSZA SZKOŁA FILOLOGICZNA WE WROCŁAWIU ul. Sienkiewicza 32, Wrocław tel , fax , Wydanie I. Nakład 200 egz. Ark. wyd. 11.

7 Table of contents LESZEK BĘDKOWSKI Dziecko jako adresat i odbiorca Harry ego Pottera. Uwagi o sporze wokół realistycznego świata magii cyklu powieściowego Joanne K. Rowling TERESA BRUŚ Alternate mental libraries and experience ANNA BUDZIAK The contradictory flâneur lost in the city and found in the text ANNA IZABELA CICHOŃ Alternative life-writing: V. S. Naipaul s Half a Life and Magic Seeds BEATA CISOWSKA Światy równoległe w powieściach dla młodzieży (na przykładzie książek o Harrym Potterze i Artemisie Fowlu) WOJCIECH DRĄG Ryder in dreamland: The construction of an alternative reality in Kazuo Ishiguro s The Unconsoled and its metaphorical capacity ŁUKASZ GIEZEK Rewriting Oscar Wilde: Peter Ackroyd s The Last Testament of Oscar Wilde IZABELA GRADECKA Speaking softly in code: The queer perspective in the works of Tennessee Williams EWA KĘBŁOWSKA-ŁAWNICZAK Writing London in Neil Gaiman s Neverwhere: Digging in search of raw material

8 6 Table of contents JUSTYNA KOCIATKIEWICZ Coping with the anti-semitic universe: The construction of alternate realities in Saul Bellow s The Victim and Philip Roth s The Plot Against America SŁAWOMIR KUŹNICKI Genetically modified future: Pre- and post-apocalyptic visions of the world in Margaret Atwood s Oryx and Crake JAROSŁAW POLAK The discontinuity of time: The world as a reflection of individual mind in Philip K. Dick s novel Eye in the Sky MARCIN RUSNAK Blessings and curses of the silver screen: Film adaptations of Coraline and Stardust by Neil Gaiman MONIKA SADOWSKA Na granicy realności i fantastyki przestrzeń podzielona w Poczwarce Doroty Terakowskiej KAROLINA WIEREL Czym jest kyś? Literackie, językowe i kulturowe konstrukty alternatywne w Kysiu Tatiany Tołstoj

9 LESZEK BĘDKOWSKI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Dziecko jako adresat i odbiorca Harry ego Pottera. Uwagi o sporze wokół realistycznego świata magii cyklu powieściowego Joanne K. Rowling STRESZCZENIE. Niezwykle emocjonalny spór, jaki towarzyszył publikacji cyklu powieści Joanne K. Rowling, dotyczący oceny wpływu kreowanego w nich świata na dziecięcego czytelnika, wiązał się ściśle z uznaniem przynależności utworów o przygodach młodego czarodzieja do literatury dla dzieci i młodzieży. Spojrzenie przez pryzmat komunikacji literackiej na stawiane w toku toczonych dyskusji tezy i wysuwane argumenty potwierdza istnienie silnej zależności między odczytywaniem utworów pisarki a czynnikami pozatekstowymi, które determinują to, co bywa rozpoznawane (często błędnie) jako obecne w utworach o Harrym Potterze. Ujawnia ono również, że podłożem sporu o świat ukazany w powieściach Joanne K. Rowling jest w istocie spór o rzeczywistość otaczającą współczesnego człowieka. Z refleksji nad Harrym Potterem wyłania się bowiem obraz odbiorcy, którego kompetencje, potrzeby i reakcje odpowiadają nie specyfice wieku dziecięcego, ale obrazowi współczesnego dziecka jako odbiorcy kultury popularnej, a zarazem co istotniejsze odbiorcy akceptującemu model życia i wartości preferowane przez kulturę ponowoczesną. Krytyczny stosunek do tej kultury, jako podważającej określone normy, zwłaszcza etyczne, uzasadnia negatywną ocenę książek Joanne K. Rowling. Nie znajdują jednak potwierdzenia obawy o możliwość zagubienia przez dziecięcego czytelnika granicy między realnością a magią, kompetencje młodych odbiorców utworów pisarki (znających wiele analogicznych tekstów kultury) stwarzają bowiem, jak się wydaje, bezpieczny dystans do magicznego świata cyklu powieści o Harrym Potterze. Częścią refleksji nad konstruktami alternatywnymi wobec naszego świata (naszego pojmowania świata) pozostaje przekonanie o ważnej roli, jaką odgrywają one w procesie poznawania przez człowieka siebie i otaczającej go rzeczywistości. Jak zauważa Leszek Nowak (1995: 7): Kto poważnie traktuje kulturę, musi poważnie traktować elementarne jej doświadczenia. A jednym z najbardziej elementarnych jest doświadczenie wielości światów. Doświadczenie to jest nam dane po części dzięki dziełom sztuki, przedstawiającym za pomocą właściwych sobie środków różne światy. Należące do powszechnych i ugruntowanych w potocznej świadomości spostrzeżenie, że przedstawia je literatura, znalazło wyraz w tradycyjnie stosowanych terminach i pojęciach, jak świat przedstawiony czy fikcyjna rzeczywistość. Sygnalizują one istniejącą nietożsamość świata rzeczywistego i świata ukazanego w dziele literackim, uzasadniającą nazwanie każdej fikcji literackiej konstruktem alternatywnym. Jego nośnikiem są zatem zarówno utwory należące do fantastyki, z którą zazwyczaj łączy się pojęcia: alternatywny świat, alternatywna rzeczywistość, PHILOLOGICA WRATISLAVIENSIA: ACTA ET STUDIA 6

10 8 Leszek Będkowski historia alternatywna, jak i teksty reprezentujące literaturę realistyczną. Wymienione typy twórczości różni jednak wyznaczanie przez nie odmiennych relacji między światem kreowanym w utworze a rzeczywistością (obrazem świata realnego ). 1 Literatura realistyczna, zakładając określoną kompetencję odbiorcy o otaczającej go rzeczywistości, przedstawia światy imitujące tę rzeczywistość i proponuje czytelnikowi rozpoznanie w fikcyjnym świecie znanego mu porządku prawdziwego świata. Z kolei utwory fantastyczne, budując odczucie fantastyczności (Zgorzelski 1980: 23), przekonują odbiorcę, że prezentowane w nich światy nie odzwierciedlają świata rzeczywistego, ale są obrazem (modelami) światów innych (odrębną kwestią pozostaje sugerowanie czytelnikowi określonego statusu tych światów) lub jak w powieściach Joanne K. Rowling przedstawiają świat imitujący rzeczywistość, ale pozostający w sprzeczności z wizją świata, która jest uznawana za prawdziwą. Powieści o Harrym Potterze, lokując fantastyczne zdarzenia w rzeczywistości odpowiadającej współczesnej Anglii, należą do utworów sugerujących, że wiedza czytelnika o rzeczywistości, wynikająca z racjonalnego (rozumowego, naukowego) poznania i empirycznego doświadczania otaczającego go świata, jest niepełna lub nieprawdziwa. Stąd zakładają one konieczność dokonania korekty wiedzy o realnym świecie, co łączy je z utworami należącymi do wąsko pojętej fantastyki, zwykle utożsamianej, za sprawą szkicu Rogera Caillois (1967 [1966]), z fantastyką grozy lub literaturą antymimetyczną (Zgorzelski 1989: 145). Ten typ twórczości, w odróżnieniu od fantastyki baśniowej, nigdy nie był zalecany dla dzieci, a właśnie spojrzenie na utwory Joanne K. Rowling przez pryzmat dziecięcego adresata stało się podstawowym choć nie jedynym źródłem ich niezwykle krytycznej oceny. Refleksja dotycząca odbiorcy cyklu powieściowego o Harrym Potterze wymaga uściślenia pojęć związanych z odbiorem i odbiorcą dzieła literackiego, szczególnie z najwyższą wewnątrztekstową instancją odbiorczą, określaną mianem adresata utworu, zwaną również odbiorcą implikowanym, odbiorcą idealnym czy odbiorcą wirtualnym. Jest ona rozumiana wieloznacznie nawet w koncepcjach tych samych badaczy, o czym świadczą na przykład wypowiedzi Umberto Eco, który swojego czytelnika modelowego pojmuje jako odbiorcę określonego przez tekst i zarazem jako odbiorcę zdolnego do współdziałania w aktualizacji tekstowej w taki sposób, w jaki on autor sobie to wyobrażał i do dokonywania przy interpretowaniu takich posunięć, jakich autor dokonywał przy generowaniu tekstu (Eco 1987 [1979]: 292). W takim ujęciu kompe- 1 Szczegółowego omówienia możliwych presupozycji dotyczących stosunku między znanym porządkiem (kodu i świata) i porządkiem poznawanym (superkodu tekstu i świata przedstawionego) dokonał Andrzej Zgorzelski (1989: ), przedstawiając własną propozycję ponadgatunkowego zróżnicowania literatury w miejsce tradycyjnego podziału na twórczość realistyczną i fantastyczną.

11 Dziecko jako adresat i odbiorca realistycznego świata magii Harry ego Pottera 9 tencje odbiorcy byłyby wyznaczane zarówno przez implikowaną informację tekstu, jak i przez informacje pozatekstowe. Aby uniknąć zasygnalizowanej wieloznaczności, przyjęto następujące założenia i szczególną terminologię: Pojęcie adresat utworu będzie oznaczać odbiorcę respektującego wyłącznie dane tekstu, zawierające pewien schemat jego roli (Sławiński 1971: 51). Określenie odbiorca (czytelnik) idealny będzie oznaczać odbiorcę rekonstruującego takie znaczenia utworu, jakie zostały mu nadane w momencie tworzenia. Jego obraz jest więc wyznaczony w dużym stopniu przez zewnętrzne wobec dzieła zespoły czy też systemy norm (Okopień-Sławińska 1976: 42) i obejmuje przede wszystkim domniemane intencje autora. Adresat utworu, dysponując pełną informacją o posunięciach abstrakcyjnego nadawcy autora wewnętrznego (Balcerzan 1968: 19) należy do kategorii wewnątrztekstowych, z kolei odbiorca idealny jest kategorią zewnątrztekstową. Kompetencja adresata utworu odpowiada jednak kompetencji wyższych instancji odbiorczych (Bartoszyński 1987: 185). Oczywiście adresat utworu oraz odbiorca idealny są rekonstruowani, a właściwie konstruowani, w procesie interpretacji tekstu dokonanej przez konkretnego czytelnika (badacza). Z kolei powszechnie funkcjonujące wypowiedzi czytelników, krytyków i badaczy literatury kształtują określony stereotyp odbioru i w pewnym stopniu wpływają na to, co bywa rozpoznane jako istniejące we wnętrzu danego utworu literackiego (Sławiński 1971: 42). Wskazana zależność znajduje wyraźne odzwierciedlenie w niezwykle emocjonalnym sporze, wywołanym publikacją powieści Joanne K. Rowling, dotyczącym oddziaływania przedstawionego w nich świata na dziecięcego czytelnika. Tysiące wpisów na forach internetowych, liczne artykuły, a także publikacje książkowe są świadectwem wciąż jeszcze toczonej dyskusji, która rodzi wiele wątpliwości i przyczynia się do funkcjonowania stereotypowych sądów, zwykle masowo powielanych także przez osoby zawodowo związane z edukacją polonistyczną. Spojrzenie na tę dyskusję przez pryzmat komunikacji literackiej, w jakiej książki o Harrym Potterze uczestniczą ze względu na swój przekaz od nadawcy do odbiorcy, pozwala zweryfikować pewne opinie oraz zaakcentować często pomijane w dyskusjach aspekty odbioru wizji świata wykreowanej przez angielską pisarkę. Uczestników sporu, zazwyczaj formułujących skrajnie różne stwierdzenia, łączy przekonanie o sukcesie utworów Joanne K. Rowling, znajdujące wymierne i obiektywne potwierdzenie w liczbach. Jak podaje Bartosz Machalica (2007: 28), cykl powieściowy został przetłumaczony na ponad sześćdziesiąt języków i opublikowany w przeszło dwustu krajach w łącznym nakładzie około czterystu milionów egzemplarzy. Również w Polsce jego publikacja stała się ogromnym sukcesem wydawniczym, ponieważ nakład wszystkich tomów po-

12 10 Leszek Będkowski wieści Joanne K. Rowling przekroczył w 2010 roku 4,8 miliona egzemplarzy. 2 Przytoczone dane w pełni uzasadniają pojawienie się opinii, nazywających cykl o Harrym Potterze największym hitem wydawniczym końca XX wieku (Malinowska 2002: 7), a nawet uznających powieści o młodym czarodzieju za największy sukces w dziejach przemysłu wydawniczego (Radwan 2003: 108). Niekwestionowane zainteresowanie utworami Joanne K. Rowling stało się często podnoszonym argumentem na rzecz uznawania wykreowanej w nich wizji świata za znacznie atrakcyjniejszą dla dziecka niż wizje oferowane przez inne utwory literatury dziecięcej i młodzieżowej. Tym samym nierzadko wartościuje się cykl o przygodach Harry ego Pottera, ceniąc jego zdolność przyciągnięcia dziecięcego czytelnika, dzięki której, w dobie kultury audiowizualnej, młodzi odbiorcy niespodziewanie czytali książki liczące kilkaset stron. Powszechne jest również postrzeganie powieści angielskiej pisarki jako utworów, które zachęciły dzieci nie tylko do czytania kolejnych tomów cyklu o Harrym Potterze, ale także do lektury innych książek. Do tak formułowanych opinii, funkcjonujących potocznie, należy podchodzić z ostrożnością. Świadomość wyjątkowej skali kampanii reklamowej, jaka towarzyszyła sprzedaży utworów Joanne K. Rowling, skłania bowiem do zachowania dystansu wobec upatrywania ich sukcesu czytelniczego wyłącznie w cechach opowieści o młodym czarodzieju. Uwagę zwracają także szczegółowe dane o liczbie sprzedanych w Polsce utworów pisarki, które mogą dowodzić zmniejszającego się zainteresowania czytelników kolejnymi tomami powieści. Wyraźna, bo sięgająca 40%, jest zwłaszcza różnica między nakładem pierwszego i dwóch ostatnich tomów cyklu (Harry Potter i kamień filozoficzny egzemplarzy, Harry Potter i książę półkrwi egzemplarzy, Harry Potter i insygnia śmierci egzemplarzy); przy czym liczba rzeczywiście sprzedanych tomów może być dużo niższa (wszystkie są wciąż dostępne w księgarniach). Wypada również zauważyć, że odnotowanie faktu przeczytania powieści angielskiej pisarki przez niektóre dzieci, niechętnie czytające książki, może się wiązać z wartościowaniem cyklu o Harrym Potterze wyłącznie przez uznanie go za produkt atrakcyjny, co jednocześnie nie oznacza, że wartościowy. Z kolei przekonanie o znacznym wpływie lektury powieści Joanne K. Rowling na wzrost czytelnictwa wśród dzieci oraz na ich zainteresowanie w przyszłości bardziej wartościowymi książkami, nie zostało oparte na badaniach ankietowych i danych statystycznych, dlatego z perspektywy czasu śmiało można je uznać za jeden z charakterystycznych fałszywych mitów dotyczących tego cyklu. Sygnalizowana niepewność co do istnienia jakiegokolwiek pożytku płynącego z przeczytania co najmniej jednej książki o Harrym Potterze, a także co do 2 Wszystkie przedstawione w niniejszym artykule dane liczbowe dotyczące nakładu cyklu powieściowego o Harrym Potterze zostały uzyskane od wydawnictwa Media Rodzina.

13 Dziecko jako adresat i odbiorca realistycznego świata magii Harry ego Pottera 11 źródła czytelniczego sukcesu całego cyklu, nie podważa faktu, że stał się on bestsellerem. Jednocześnie już od momentu publikacji pierwszego tomu powieści utworom brytyjskiej pisarki towarzyszyło wyraziste i częste, także w Polsce, formułowanie negatywnych sądów wartościujących, przekładających się na określone postawy i reakcje społeczne. Przykładem tych ostatnich mogą być: protest wyrażony przez mieszkańców Limanowej, który zmusił dyrekcję Limanowskiego Domu Kultury do odwołania filmowego, bezpłatnego seansu o Harrym Potterze, wniosek złożony do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Rzeszowie, w którym grupa rodziców prosiła, żeby zrezygnować ze zbiorowego wyjścia klas na film, list mieszkańców Tarnowa do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, postulujący zrezygnowanie z planowanego przez szkoły wyjścia do kina. Z kolei w doniesieniach prasowych z zagranicy pojawiła się nawet informacja o paleniu książek Joanne K. Rowling na stosie, które miało się odbywać w Alamogordo w Nowym Meksyku (por. Raczek 2002: 104). Wprawdzie reakcja czytelników z Alamogordo należała do incydentalnych, niemniej Harry Potter przez dwa kolejne lata (w 2001 i 2002 roku) znajdował się na szczycie listy najczęściej kontestowanych książek, publikowanej przez Stowarzyszenia Bibliotek Amerykańskich. Powodem było oczywiście przekonanie o szczególnie szkodliwym oddziaływaniu powieści pisarki na młodego odbiorcę. Najpoważniejsze zarzuty kierowane pod adresem książek o Harrym Potterze wiążą się z poglądem, że powieści Joanne K. Rowling stanowią atak na chrześcijaństwo, propagują ideologię satanistyczną, okultystyczną i demonologiczną, oddziałującą silnie na dziecięcego czytelnika. Argumentem jest wskazywanie dostrzeżonych w cyklu licznych elementów odsyłających do tradycji okultystyczno-demonologicznej i masońskiej, szczegółowo analizowanych przez Aleksandra Posackiego (2006). Są one przy tym traktowane jako świadomie użyte przez pisarkę w celu propagowania magii i ideologii, która za nią stoi i która namawia do jej stosowania (Krajski 2002: 5). Jako pierwowzór głównego bohatera powieści Joanne K. Rowling bywa wskazywany okultysta-satanista Aleister Crowley. Harry Potter jawi się także jako Antychryst, o czym ma świadczyć między innymi symbolika liczb występujących w cyklu powieściowym (por. Posacki 2008: 18). Odwołaniu do numerologii towarzyszy wskazywanie dostrzeganych w utworach Joanne K. Rowling licznych antychrześcijańskich znaków i symboli, towarzyszących nawet tym postaciom, które z reguły są postrzegane jako jednoznacznie pozytywne (Dumbledore). Dlatego w opinii przeciwników Harry ego Pottera dzieci czytające utwory o młodym czarodzieju są indoktrynowane oraz inicjowane w antychrześcijańską duchowość czy religię gnozy, co może uderzać w ich wolność sumienia i wyznania (Posacki 2007: 11).

14 12 Leszek Będkowski Wsparciem dla powyższych twierdzeń, lub licznych twierdzeń z nimi zbieżnych, stały się wypowiedzi autorytetów Kościoła katolickiego. Przykładem może być opinia ówczesnego kardynała Josepha Ratzingera, który stwierdził, że utwory o Harrym Potterze są rodzajem subtelnego uwiedzenia, niepostrzeżenie oddziałującym na światopogląd odbiorców (zob. Kuby 2006 [2003]: 83). Także ksiądz Gabriel Amorth, oficjalny egzorcysta diecezji rzymskiej i założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, uznał powieści Joanne K. Rowling za niebezpieczne, jednoznacznie stwierdzając, że za zjawiskiem potteromanii kryje się podpis króla ciemności, czyli diabła (zob. Posacki 2006: 24). Zarzuty dotyczące antychrześcijańskiej czy wręcz satanistycznej wymowy powieści Joanne K. Rowling stykają się w dyskusji nad Harrym Potterem z tezami prowadzącymi do wniosków nie tylko odmiennych, ale przeciwstawnych. Zawierają się one w przekonaniu, że utwory pisarki, szczególnie zaś tom Harry Potter i Zakon Feniksa, pozostają przesiąknięte myślą chrześcijańską. Niekiedy w losach Harry ego Pottera dostrzega się nawet obecność odwołań do losu Chrystusa (Gociek 2008: A25), a w postaci dyrektora szkoły magii, Albusa Dumbledore a podobieństwo do Boga Ojca (Zalewski 2007: 58). Ogólnie się podkreśla, że dysponujący odpowiednią wiedzą odbiorca odnajdzie w Harrym Potterze wiele aluzji i symboli chrześcijańskich, co nakazuje radykalną rewizję poglądów na wrogi stosunek powieści Joanne K. Rowling do chrześcijaństwa, a nawet prowadzi do uznania ich za głęboko chrześcijańskie. Propozycje odczytania cyklu o Harrym Potterze jako nośników przedstawionych tutaj znaczeń, które mają oddziaływać na światopogląd dzieci, trudno uznać jedynie za ciekawostkę. Stanowią one przecież nie tylko świadectwo funkcjonowania określonych, skrajnie różnych interpretacji powieści Joanne K. Rowling, ale mają także charakter opiniotwórczy i w znacznym stopniu organizują dyskusję dotyczącą Harry ego Pottera. Jej zakres i problem obecności (nieobecności) utworów pisarki w edukacji szkolnej skłaniają do zajęcia stanowiska wobec przywołanych tez, wysuwanych przez przeciwników i zwolenników cyklu powieściowego o młodym czarodzieju. Przede wszystkim należy podkreślić, że przeciwstawne argumenty, wymieniane przez obie strony sporu, są zdecydowanie bardziej świadectwem indywidualnych odczytań utworów angielskiej pisarki przez konkretnych odbiorców niż dowodem na istnienie w nich określonych znaczeń. Owszem, proponowane odczytania ukazując możliwe konotacje związane z licznymi motywami powieści Joanne K. Rowling sugerują ujawnianie cech ich autora wewnętrznego (przekazywanie ukrytych znaczeń i tez światopoglądowych) i tym samym także adresata (czytelnik posiadający określone kompetencje), a nawet cech autora (domniemane intencje) i odbiorcy idealnego (podatność na oddziaływanie określonych treści). Niestety, czynią to jednostronnie, bez uwzględnienia

15 Dziecko jako adresat i odbiorca realistycznego świata magii Harry ego Pottera 13 konwencji gatunkowej oraz w oderwaniu od cech kultury popularnej (także postmodernistycznej), w której jest zanurzony współczesny młody odbiorca literatury i której Harry Potter jest klasycznym wytworem. Tym samym najpoważniejsze zarzuty wobec utworów Joanne K. Rowling i głosy o ich chrześcijańskiej wymowie stają się przykładem braku adekwatności między rodzajem tekstu a jego odbiorem. Formuliczność krytykowanych (bronionych) powieści i rola obecnych w nich motywów (baśniowych, mitologicznych) jako funkcjonujących w masowej wyobraźni implikują przecież określony sposób czytania Harry ego Pottera. Poszukiwanie w nim ukrytych głębokich znaczeń może się wiązać z opisywaną przez badaczy kultury popularnej pułapką, w jaką wpadają badacze odkrywający w dziełach prawdy, manifestujące jedynie ich erudycyjne kompetencje (Kowalski 2005: 282). Co jednak najistotniejsze, zasadność wskazywanych kulturowych nawiązań (demonologia, satanizm a symbole chrześcijańskie), nie prowadzi do potwierdzenia lub zanegowania tezy o destrukcyjnym oddziaływaniu lektury książek Joanne K. Rowling na światopogląd (psychikę) młodego odbiorcy. Konstatacje w tym zakresie, jako dokonywane w płaszczyźnie socjologii literatury, nie powinny być bowiem wyprowadzane ze spostrzeżeń dotyczących wewnętrznego porządku Harry ego Pottera, a jedynie poparte takimi spostrzeżeniami. Istotnym argumentem dla wyrażanych opinii o szkodliwym wpływie cyklu o Harrym Potterze na dzieci jest nie tylko dostrzeżona w świecie powieści obecność magicznych motywów oraz postaw (zachowań), które mogą być łączone z okultyzmem i satanizmem, ale także, wskazane wcześniej, wykorzystanie typu fantastyki wiążącego te motywy z realnością odbiorcy. Przeciwnicy utworów Joanne K. Rowling zwykle więc przeciwstawiają im tradycyjne baśnie (także twórczość Johna R. R. Tolkiena i Clive a S. Levisa), twierdząc, że wskutek wykreowania w utworach angielskiej pisarki realistycznego świata magii (Posacki 2006: 61), ich czytelnicy mogą zagubić granicę między realnością a tym, co nierealne (Leszczyński 2002: 33). Tak sformułowany zarzut przypomina zastrzeżenia wobec baśni wysuwane w XIX i na początku XX wieku przez pedagogów i wychowawców, którzy błędnie utożsamiali fantastyczne opowieści z baśniami, nie dostrzegając konwencji baśni i potrzeb młodego odbiorcy, na co wskazuje Dorota Simonides (1978: ). Wydaje się, że wątpliwości związane z realizmem Harry ego Pottera mają analogiczne źródło. Wynikają one z nierozpoznania współczesnych tekstów kultury oddziałujących na młodego czytelnika i pewnego zaskoczenia konwencją gatunkową utworów Joanne K. Rowling, wywołującą obawy przed niebezpiecznym łączeniem świata magii i rzeczywistości. Charakterystycznym elementem budującym tę łączność jest obecność w powieściach pisarki wypowiedzi dodatkowego nadawcy tłumacza angielskiego oryginału Harry ego Pottera, budujących autentyzm przedstawionej wizji świata.

16 14 Leszek Będkowski W podjętej w ten sposób grze z odbiorcą pozorna niefikcjonalność fragmentów książki jest jednak równocześnie znoszona przez czytelną dla młodego odbiorcy fikcjonalność całego utworu (cyklu). Chociaż bowiem współczesny czytelnik, zwłaszcza dziecięcy, często nie rozpoznaje właściwie danej konwencji (baśń, mit, legenda, fantasy), to zazwyczaj bez trudu dostrzega konwencjonalność, nierzeczywistość literackich światów. Wspólny świat czarodziejów i mugoli Harry ego Pottera nie jest dla dzieci bardziej realny niż świat baśni lub Tolkienowskiej wersji fantasy, na co dzień bowiem są one odbiorcami tekstów kultury (literatura, film), które swobodnie i w różnych proporcjach łączą rozmaite konwencje fantastyczne i realistyczne. Z kolei gry komputerowe i RPG oferują realizm uczestniczenia w fikcyjnych wydarzeniach, jak stwierdza Grzegorz (Leszczyński (2002: 32), w konfrontacji z którym każdy świat ukazany w literaturze staje się odległy od realności. Istnieje również trzeci aspekt sporu o negatywne oddziaływanie utworów Joanne K. Rowling na dziecięcego odbiorcę dotyczący przekazywania przez nie określonych wartości, zwłaszcza etycznych. Uwagę zwraca przede wszystkim spostrzeżenie, że powieści angielskiej pisarki, ucząc akceptacji codziennego banalnego zła, nie przygotowują dziecka ani na spotkanie z dobrem, ani ze złem (zob. Czapliński 2004: 50). Nie negując całkowicie zasadności ocen bardziej krytycznych, związanych z zarzutami o budowanie przez Harry ego Pottera negatywnego obrazu rodziny, nauczycieli, propagowanie relatywizmu etycznego czy prezentowanie dwuznacznych wzorców osobowych, należy zauważyć, że książki Joanne K. Rowling funkcjonują wśród tekstów, które pod omawianym tu względem można uznać za równie lub nawet bardziej kontrowersyjne. Przykładem jest powieść Małgorzaty Budzyńskiej Ala Makota, w której obraz rodziców i rodziny ukazany z perspektywy nastolatki, zdaniem Anny Krajewskiej może przyprawić dorosłych o dreszcz grozy (2006: 83). Wizja świata oferowana przez przywołaną tutaj powieść realistyczną, a także współczesne utwory realizujące strategię narracyjną (łączoną z postmodernizmem), opisywaną w ujęciu Violetty Wróblewskiej jako konspirowanie z dziećmi przeciw dorosłym (2006: 114), okazuje się mniej pożądana wychowawczo niż fantastyczna wizja świata Harry ego Pottera. Wydaje się, że ten aspekt sporu o powieści Joanne K. Rowling wiąże się więc nie tyle ze szczególnym wyróżnianiem się utworów pisarki (spośród innych tekstów kultury) jako nośników negatywnych wartości i norm moralnych, ile raczej ze szczególnym sposobem lektury, związanym z wyczuleniem na określone treści, po części prowokowanym agresywną reklamą cyklu o Harrym Potterze. Ponownie daje się zatem zauważyć istnienie niezwykle silnej zależności między odczytywaniem powieści Joanne K. Rowling a czynnikami pozatekstowymi, które determinują postrzeganie tego, co obecne w powieściach pi-

17 Dziecko jako adresat i odbiorca realistycznego świata magii Harry ego Pottera 15 sarki, zarazem zaś oddziałujące na konkretnego czytelnika. W zjawisko to wpisuje się również wypowiedź autorki na temat orientacji seksualnej Albusa Dumbledora, w pewnym sensie narzucająca czytelnikom określony sposób postrzegania (interpretowania zachowań, wartościowania) tej postaci. W ten sposób, ujmując rzecz żartobliwie, ale zgodnie z regułami komunikacji literackiej, udaje się przybliżyć obraz idealnego odbiorcy Harry ego Pottera: jest nim czytelnik, który w toku konkretyzowania utworu będzie postrzegał dyrektora szkoły czarodziejów jako geja. Niestety, bez odpowiedzi pozostanie pytanie, czy postać szacownego nauczyciela Hogwartu została tak przez autorkę pomyślana na etapie tworzenia świata przedstawionego, czy też mamy tutaj do czynienia z dokonaną post factum, marketingową interpretacją własnego tekstu. Uwaga o odbiorcy idealnym odsyła, podobnie jak cały spór o Harry ego Pottera, do pytania o założonego odbiorcę utworów Joanne K. Rowling, a także do problemu ich wartościowania jako książek dla młodych czytelników. Należy tutaj zaznaczyć, że niektóre powszechnie powtarzane opinie o adresacie i czytelniku idealnym powieści angielskiej pisarki budzą spore wątpliwości. W wypadku czytelnika idealnego za rozstrzygające należałoby uznać zdanie autorki, że jest nim rówieśnik tytułowego bohatera pierwszego tomu powieści. Istniejąca zgodność wieku odbiorcy idealnego i wieku większości najmłodszych czytelników konkretnych (są nimi dzieci z trzecich i czwartych klas szkół podstawowych) zdaje się wskazywać, że z punktu widzenia nadawcy (autora oraz wydawnictw propagujących Harry ego Pottera jako książkę bez ograniczeń wiekowych), ogólnie nie doszło do anektowania powieści Joanne K. Rowling przez zbyt młodych czytelników. Wniosek taki trudno jednak pogodzić z deklaracją pisarki, być może sprowokowaną zarzutami o obecność w jej utworach przemocy i drastycznych scen, o zamiarze kierowania poszczególnych tomów do odbiorców dorastających według Dagmary Kowalewskiej razem z bohaterem (2005: 388). Idealnym odbiorcą utworów Joanne K. Rowling miałby być zatem rówieśnik Harry ego Pottera z pierwszego tomu cyklu, czyli dziewięcio-, dziesięciolatek, który dorastając, otrzymuje każdego roku nowy tom przygód swojego rówieśnika. Zarysowany w ten sposób obraz odbiorcy idealnego nie znajduje jednak odzwierciedlenia w powieściach pisarki. Wyraźnej zmianie ulegają w nich bowiem tylko dwa elementy. Jednym jest poszerzenie zakresu relacji między postaciami o wątki erotyczne, drugi dotyczy zwiększenia liczby motywów dotyczących zagrożenia życia, śmierci oraz szczegółowości scen związanych z zagrożeniem i fizyczną przemocą, rozbudowywanych w kolejnych tomach. Niezależnie więc od często, być może bezpodstawnie, przypisywanych autorce złych intencji, trzeba zauważyć, że kolejne części Harry ego Pottera otwierają dziecięcego czytelnika coraz szerzej na przemoc i grozę, a jeśli nie otwierają, to przynajmniej zmuszają do obcowania z nimi. Idea stworzenia cy-

18 16 Leszek Będkowski klu utworów dla dojrzewającego odbiorcy, trudna do realizacji z powodów właściwości rzeczywiście zachodzącej komunikacji literackiej, nie znajduje zatem potwierdzenia w kompetencjach adresata, które pozostają właściwie bez zmian. Trudno jednak zakładać, że wykładnią dojrzałości czytelnika (a właściwie dojrzałości człowieka) jest zdolność przyzwyczajenia się do przemocy. Niejasnemu obrazowi odbiorcy idealnego powieści Joanne K. Rowling towarzyszy równie niejednoznaczny obraz ich adresata. Oczywiście przekonanie o nastawieniu całego cyklu na dziecięcego odbiorcę po części znajduje uzasadnienie w cechach utworów o Harrym Potterze (fantastyka, humor, dynamiczna fabuła, elementy budzące lęk, szczęśliwe zakończenie, bohater rówieśniczy), łączonych z typową a zarazem atrakcyjną literaturą dla dzieci. Bliskie dziecku są również obecne w powieściach liczne motywy (fantastyczne, baśniowe istoty i rekwizyty), potencjalnie znane młodemu czytelnikowi z otaczających go tekstów kultury (literatura, film, gry komputerowe). Należy jednak zauważyć, że z wyjątkiem rówieśniczego bohatera analogicznymi cechami odznacza się znaczna część współczesnej literatury popularnej, w tym wiele utworów dla młodzieży, które mimo formalnego przypisania do literatury czwartej pozostają bliższe utworom kierowanym do dorosłego odbiorcy niż do dziecka. Na tle licznych zarzutów stawianych powieściom Joanne K. Rowling jako nieodpowiednim dla młodego czytelnika upatrywanie adresata Harry ego Pottera w dziecku budzi zatem uzasadnione wątpliwości. Co istotne, nie wiążą się one wyłącznie z krytyczną postawą wobec powieści o nastoletnim czarodzieju. Wskazują na to rozważania badaczki, poszukującej w utworach Joanne K. Rowling wartości dydaktycznych cennych dla dzieci, ale zarazem konstatującej, że adresatem cyklu może być, oprócz dziecka, także człowiek dorosły (Kowalewska 2006: 69). Teza taka, świadcząca o błędnym utożsamianiu adresata utworu z odbiorcą konkretnym, i zapewne mająca źródło w obserwowanym profilu wiekowym czytelników powieści angielskiej pisarki, nie powinna bynajmniej budować przekonania o istnieniu w Harrym Potterze dodatkowego adresata. Powieści Joanne K. Rowling nie są bowiem utworami dwuadresowymi nie ma w nich wielopłaszczyznowości, która pozwalałaby na określenie różnych adresów czytelniczych oraz odpowiadających im różnych kompetencji i oczekiwań odbiorców. Popularność cyklu omawianych utworów wśród dzieci, starszej młodzieży i dorosłych należy wiązać raczej ze zjawiskiem homogenizacji współczesnej kultury, które, oddziałując na autorkę (kształt tworzonego tekstu) i czytelników (sposób odbioru tekstu), prowadzi do zatarcia wyrazistości adresata powieści o Harrym Potterze. Mimo przedstawionych wątpliwości można założyć, że utwory Joanne K. Rowling powstawały z myślą o czytelniku dziecięcym i głównie w nim należy upatrywać adresata jej powieści. Są one jednak wzorcowym wytworem współczesnej kultury popularnej i kultury ponowoczesnej, podlegającej homogeniza-

19 Dziecko jako adresat i odbiorca realistycznego świata magii Harry ego Pottera 17 cji, prefiguratywnej oraz relatywizującej wartości i normy moralne, są również produktem kierowanym do potencjalnego nabywcy młodego czytelnika z przełomu XX i XXI wieku. Czynniki te wpłynęły na kształt kreowanego w powieściach pisarki świata, który wiąże się nie tyle ze specyfiką wieku dziecięcego, ile raczej z obrazem współczesnego dziecka i aprobatywną postawą wobec określonych zjawisk obserwowanych we współczesnej rzeczywistości. Refleksja nad sporem wokół powieści Joanne K. Rowling prowadzi zatem do uznania go przede wszystkim za spór między odmiennymi spojrzeniami na dziecko i otaczającą nas kulturę. Rozważenie argumentów najczęściej przytaczanych przez uczestników tego sporu skłania do wejścia w rolę dziecięcego odbiorcy, proponowaną przez cykl powieści Joanne K. Rowling, i skonfrontowania jej z kompetencjami współczesnych młodych czytelników. Przyjęcie takiej perspektywy ujawnia zasadność krytycznej oceny utworów pisarki jako eksponujących niepożądane normy zachowań, które mogą być bezrefleksyjnie przyswajane przez dzieci, oraz jako ukazujących obraz rzeczywistości społecznej (relacje między postaciami dzieci i rodziców, uczniów i nauczycieli) mogący deformować (przez budowanie stereotypów) dziecięce postrzeganie realnej rzeczywistości. Również udział w konstrukcji świata przedstawionego motywów związanych z przemocą stanowi cechę Harry ego Pottera przemawiającą przeciwko postrzeganiu powieści pisarki jako normy literatury dla dzieci. Nie wydaje się jednak zasadne wiązanie negatywnego (potencjalnie) oddziaływania lektury utworów Joanne K. Rowling na dziecięcego czytelnika z ogólnymi zasadami konstytuującymi fikcyjny świat (magia) i z typem wykorzystanej fikcji niemimetycznej (łączenie fantastyki i realności) lub szczegółowością w ukazywaniu tego, co sprzeczne z obrazem rzeczywistości. Wymienione cechy alternatywnego świata utworów angielskiej pisarki z pewnością czynią go atrakcyjniejszym od światów tradycyjnych baśni, nie spowodują jednak, że stanie się on realistycznym światem magii, z jakim współczesne dziecko bezsprzecznie może się stykać, będąc odbiorcą coraz liczniejszych interaktywnych programów telewizyjnych odwołujących się do prekognicji. Świadomość fikcyjności utworu literackiego stwarza bezpieczny dystans wobec magicznej rzeczywistości Harry ego Pottera, a znajomość analogicznych tekstów kultury pozwala dzieciom na sytuowanie jej wśród wielu alternatywnych światów, które są rozpoznawane jako nierzeczywiste. Wykaz literatury Balcerzan, Edward 1968: Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Bartoszyński, Kazimierz 1987: O integracji badań nad tzw. komunikacją literacką. Pamiętnik Literacki 1,

20 18 Leszek Będkowski Caillois, Roger 1967 [1966]: Od baśni do science-fiction. Tłum. Jerzy Lisowski. W: Roger Caillois 1967 [1966]: Odpowiedzialność i styl. Eseje. Wybór Maciej Żurowski. Tłum. Jan Błoński, Krystyna Dolatowska, Aleksandra Frybesowa, Leszek Kukulski, Jerzy Lisowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, [De la féerie à la science-fiction. L'image fantastique. In: Roger Caillois 1966: Images, Images Essais sur le rôle et les pouvoirs de l'imagination. Paris: Jose Corti, 17 59]. Czapliński, Przemysław 2004: Harlequin dla naszych dzieci. W: Przemysław Czapliński 2004: Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym. Kraków: Wydawnictwo Literackie, Czernow, Anna M. 2006: Intertekstualność we współczesnej fantastyce. W: Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Michał Zając (red.), Eco, Umberto 1987 [1979]: Czytelnik modelowy. Tłum. Piotr Salwa. Pamiętnik Literacki 2, Lettore modelo. In: Umberto Eco 1979: Lector in fábula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi. Milano: Bompiani ( rozdział)]. Gociek, Piotr 2008: Kłopoty z Harrym. Rzeczpospolita 2, A25. Handke, Ryszard 1977: Kategoria horyzontu oczekiwań odbiorcy a wartościowanie dzieł literackich. W: Tadeusz Bujnicki, Janusz Sławiński (red.) Problemy odbioru i odbiorcy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kowalewska, Dagmara 2005: Harry i czary-mary. Czyli o wartościach edukacyjnych w cyklu powieści Harry Potter J. K. Rowling. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. Kowalski, Piotr 2005: Miejsce literatury w kulturze popularnej. W: Małgorzata Czermińska, Stanisław Gajda, Krzysztof Kłosiński, Anna Legeżyńska, Andrzej Z. Makowiecki, Ryszard Nycz (red.) 2005: Polonistyka w przebudowie. Tom 2. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Krajewska, Anna M. 2006: Literacki obraz świata we współczesnej książce dla młodzieży. W: Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Michał Zając (red.), Krajski, Stanisław 2002: Magiczny świat Harry egopottera. Warszawa: Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu. Kuby, Gabriele 2006 [2003]: Harry Potter dobry czy zły? Tłum. Dorota i Wojciech Muszyńscy. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne [Harry Potter gut oder böse? Kiblegg: Fe-Medienverlags GmbH]. Kuliczkowska, Krystyna 1978: Fantastyka i metafora. W: Halina Skrobiszewska (oprac.), Leszczyński, Grzegorz 2002: Szatańskie wersety? Guliwer 1, Leszczyński, Grzegorz, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Michał Zając (red.) 2006: Książka dziecięca Konteksty literatury popularnej i literatury wysokiej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Machalica, Bartosz 2007: Harry Potter i żyła złota. Przegląd 30, Malinowska, Małgorzata 2002: Szkic interpretacyjny powieści Joanne K. Rowling Harry Potter i kamień filozoficzny. W: Język polski w gimnazjum 3, Nowak, Leszek 1995: Anty-cogito, magia, unitarna koncepcja metafizyki. Kultura Współczesna 1 2, Okopień-Sławińska, Aleksandra 1976: Relacje osobowe w literackiej komunikacji. W: Henryk Markiewicz (red.) Problemy teorii literatury 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Posacki, Aleksander 2006: Harry Potter i okultyzm. Magiczna wyobraźnia czy realistyczna magia. Gdańsk: Fenomen Wydawnictwo Arka Noego. Posacki, Aleksander 2007: Harry Potter otwiera na opętanie. Czyli kolejna inwazja neopogaństwa, gnozy i magii. Nasz Dziennik 177, Posacki, Aleksander 2008: Harry Potter i śmiercionośne antysakramenty. Nasz Dziennik 22, Raczek, Tomasz 2002: Harry na stosie. Wprost 8,

Exploring the Benefits of the Alternate History Genre

Exploring the Benefits of the Alternate History Genre Exploring the Benefits of the Alternate History Genre Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia Edited by Zdzisław Wąsik Advisory Board Janusz Arabski (Katowice) Jerzy Bańczerowski (Poznań) Piotr Chruszczewski

Bardziej szczegółowo

Dzieci jako adresaci i odbiorcy reklam telewizyjnych

Dzieci jako adresaci i odbiorcy reklam telewizyjnych K U L T U R A S P O Ł E C Z E Ń S T W O E D U K A C J A N r 2 / 2 0 1 2 P O Z N A Ń absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu Dzieci jako adresaci i odbiorcy reklam telewizyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Redakcji... 13 From the Editorial Board... 15. Myśleć wbrew czasom... 17. Artykuły. Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe...

Spis treści. Od Redakcji... 13 From the Editorial Board... 15. Myśleć wbrew czasom... 17. Artykuły. Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe... Spis treści Od Redakcji... 13 From the Editorial Board... 15 Ewa Domańska Myśleć wbrew czasom... 17 Artykuły Anna Ziębińska-Witek Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe... 23 Magdalena Górecka Historie

Bardziej szczegółowo

NR 1 /11/ 2014 ISNN 2081-8130 SOCJOLOGIA LITERATURY

NR 1 /11/ 2014 ISNN 2081-8130 SOCJOLOGIA LITERATURY NR 1 /11/ 2014 ISNN 2081-8130 SOCJOLOGIA LITERATURY Bill/ Falkowski/ Leder/ Kaczmarski/ Koronkiewicz/ Mika/ Sadzik/ Sobolczyk/ Szelegieniec/ Rudnicki/ Wolski/ } praktyka Socjologia literatury Praktyka

Bardziej szczegółowo

Wkład w przekład. Koło Naukowe Anglistów Uniwersytetu Jagiellońskiego. nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową. Materiały pokonferencyjne

Wkład w przekład. Koło Naukowe Anglistów Uniwersytetu Jagiellońskiego. nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową. Materiały pokonferencyjne Koło Naukowe Anglistów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Wkład w przekład Materiały pokonferencyjne V, VI i VII Studenckich Warsztatów

Bardziej szczegółowo

Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych

Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych Poradnik dla nauczycieli i wychowawców praca zbiorowa pod red. Wiesławy Limont Joanny Cieślikowskiej Dominiki Jastrzębskiej

Bardziej szczegółowo

RELIGIA, KULTURA I EDUKACJA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

RELIGIA, KULTURA I EDUKACJA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA RELIGIA, KULTURA I EDUKACJA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA RELIGIA, KULTURA I EDUKACJA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA pod redakcją Heleny Czakowskiej ks. Mariusza Kucińskiego Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY

PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY F I D E S E T R A T I O Strona 1 ISSN 2082-7067 3(11)2012 KWARTALNIK NAUKOWY Rada Naukowa: prof. dr hab. Franciszek Adamski (UJ), prof. UM, dr hab. Anna Doboszyńska (Uniwersytet Medyczny), prof. UJ, dr

Bardziej szczegółowo

1(64)/2009. Życie i uczenie się dla realnej. Komentarz Commentary

1(64)/2009. Życie i uczenie się dla realnej. Komentarz Commentary EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH Polish Journal of Continuing Education Patronat: Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych European Association for the Education of Adults RADA PROGRAMOWA Programme

Bardziej szczegółowo

ISSN 2083-179X. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne TOM 22

ISSN 2083-179X. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne TOM 22 ISSN 2083-179X Studia Pedagogiczne Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne TOM 22 2013 Studia Pedagogiczne Pedagogical Studies Social, educational and art problems VOLUME 22 Studia Pedagogiczne Problemy

Bardziej szczegółowo

Przednowoczesny obraz świata w ponowoczesnej historiografii

Przednowoczesny obraz świata w ponowoczesnej historiografii Kultura i Historia nr 25/2014, ISSN 1642-9826 www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl Mateusz Zimnoch Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przednowoczesny obraz świata w ponowoczesnej historiografii Nowe Królestwo

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers,

Od re dak cji. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers, SPIS TREŚCI Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z dużą przyjemnością przedstawiam Państwu grudniowy numer dwumiesięcznika i serdecznie zachęcam do zapoznania się artykułami, w których autorzy

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF ABRISZEWSKI BRYAN BELL MICHAŁ BIENIEK THOMAS BINDER RICHARD CHALFEN AN VAN DIENDEREN EWA DOMAŃSKA RAFAŁ DROZDOWSKI JOANNA ERBEL WENDY EWALD

KRZYSZTOF ABRISZEWSKI BRYAN BELL MICHAŁ BIENIEK THOMAS BINDER RICHARD CHALFEN AN VAN DIENDEREN EWA DOMAŃSKA RAFAŁ DROZDOWSKI JOANNA ERBEL WENDY EWALD KRZYSZTOF ABRISZEWSKI BRYAN BELL MICHAŁ BIENIEK THOMAS BINDER RICHARD CHALFEN AN VAN DIENDEREN EWA DOMAŃSKA RAFAŁ DROZDOWSKI JOANNA ERBEL WENDY EWALD PIOTR FILIPKOWSKI MACIEJ FRĄCKOWIAK PIOTR JANOWSKI

Bardziej szczegółowo

Zmiana i współdziałanie

Zmiana i współdziałanie obszary areas konteksty contexts praktyki practices dylematy dilemmas Zmiana i współdziałanie Collaboratorium. On Participatory Social Change redakcja / edited by: Maciej Frackowiak Lechosław Olszewski

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Homo Ludens. Numer 1(2)/2010

Homo Ludens. Numer 1(2)/2010 ISSN 2080-4555 Homo Ludens Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier Czasopismo wydawane przy współpracy z Pracownią Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej

Bardziej szczegółowo

ABSTRAKTY/ ABSTRACTS

ABSTRAKTY/ ABSTRACTS ABSTRAKTY/ ABSTRACTS Graburn Nelson (prof.), University of California, Berkeley, FIFTY YEARS OF TOURISTS AND TOURISM: SOME PROBLEMS OF APPROACHES, DISCIPLINES AND METHODS In the past fifty years of tourism

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY WIZERUNKU MEDIALNEGO W INTERNETOWYCH SERWISACH PLOTKARSKICH W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

ELEMENTY WIZERUNKU MEDIALNEGO W INTERNETOWYCH SERWISACH PLOTKARSKICH W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 1 Elementy wizerunku medialnego... ELEMENTY WIZERUNKU MEDIALNEGO W INTERNETOWYCH SERWISACH PLOTKARSKICH W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Rozprawy Społeczne, Nr 1 (VII),

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 3 ASPEKT KULTUROWY MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-05-6

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 3 ASPEKT KULTUROWY MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-05-6 PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 3 ASPEKT KULTUROWY MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-05-6 1 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Przegląd Nauk Stosowanych Nr 3 ASPEKT KULTUROWY

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki Cover design

Projekt okładki Cover design Nr 28/2010 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA

JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA Biblioteka Iberoromańska Editor: Piotr Sawicki Coeditoras: Teresa Jaromin, Małgorzata Kolankowska Consejo Editorial Sławomir

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA. (wybrane problemy teorii i praktyki)

PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA. (wybrane problemy teorii i praktyki) PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA (wybrane problemy teorii i praktyki) Beata Skwarek, Elżbieta Wulbach, Irena Lewicka (redakcja naukowa) PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA (wybrane problemy teorii i praktyki) Warszawa Łódź

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Drohiczyński Przegląd Naukowy Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

Drohiczyński Przegląd Naukowy Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego Drohiczyński Przegląd Naukowy Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego Drohiczyński Przegląd Naukowy Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego Nr 2/2010 ISSN 2080-7538

Bardziej szczegółowo

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND Ph. D. Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wszechnica Świętokrzyska, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce (Poland), e-mail: stanleyadamczyk428@gmail.com

Bardziej szczegółowo

PERFORMING DATA Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss

PERFORMING DATA Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss Publikacja towarzyszy wystawie zorganizowanej przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w ramach cyklu Art & Science Meeting w dniach 16.04 26.06.2011 PERFORMING DATA Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 2 Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży... ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII),

Bardziej szczegółowo