Lista czasopism Zespołu T12 (korekty wprowadzone na wniosek Zespołu i za zgod Przewodniczcego KBN umieszczone s na kocu poniszej treci)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista czasopism Zespołu T12 (korekty wprowadzone na wniosek Zespołu i za zgod Przewodniczcego KBN umieszczone s na kocu poniszej treci)"

Transkrypt

1 Lista czasopism Zespołu T12 (korekty wprowadzone na wniosek Zespołu i za zgod Przewodniczcego KBN umieszczone s na kocu poniszej treci) 1a. Czasopisma z listy filadelfijskiej: (12 punktów) 1c.1 Publikacje w innym recenzowanym czasopimie zagranicznym lub czasopimie polskim o zasigu, co najmniej krajowym (6 punktów) 1. Acta Geologica Polonica 2. Acta Geophysica Polonica 3. Acta Hydrobiologica 4. Acta Microbiologica Polonica 5. Acta Montana 6. Acta Montanistica Slovaca. Kwartalnik. 7. Acta Paleobotanica 8. Annales Geophysicae 9. Annales Societatis Geologorum Poloniae 10. Annales Universitates Mariae Curie Skłodowska, Sectio B 11. Annual of Navigation 12. Applied Thermal Engineering 13. Archives of Transport 14. Archiwum Combustionis 15. Archiwum Geologii 16. Archiwum Górnictwa 17. Archiwum Mineralogiczne 18. Archiwum Motoryzacji 19. Archiwum Procesów Spalania 20. Astrometrija i Geodinamika 21. Astronomical and Astrophysical Transactions 22. Artificial Satellites 23. Bezpieczestwo Pracy i Ochrona rodowiska w Górnictwie 24. Biuletyn Pastwowego Instytutu Geologicznego 25. Bolletino di Geodesia e Science Affini 26. Budownictwo Okrtowe i Gospodarka Morska 1

2 27. Bulk Solids Handling 28. Bulletin d'information des Marees Tarrestres 29. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, ser. Earth Sciences 30. Canadian Aeronautics and Space Institute Publications 31. Chromy Przyrod Ojczyst 32. Coal Preparation. International Journal 33. COST Scientific Reports 34. Deutsche Geodaetische Kommision 35. Elektrische Bahnen 36. Emissions Control Technology 37. Engineering Geology 38. Erdol Erdgas Kohle. Miesicznik 39. ESA Publications 40. European Engineering Yearbook 41. European Journal of Environmental and Engineering Geophysics 42. EUVN Reports 43. FISITA 44. Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii - Politechnika Wrocławska 45. Folia Malacologica 46. Folia Quaternaria 47. Geochronometria 48. Geodezja - półrocznik AGH 49. Geoinformatica Polonica. PAU 50. Geomicrobiology Journal 51. Geodezja i Kartografia 52. Geografia, Geologia, Mineralogia, Petrografia 53. Geologica Sudetica 54. Geotechnique 55. Glueckant i Glueckant Forschungshefte 56. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 57. Górnictwo Odkrywkowe 58. International Journal of Engine Research 59. International Journal of Heat and Mass Transfer 60. International Journal of Mechanical Engineering 61. International Journal of Mineral Processing 62. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 2

3 63. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics 64. Inzenernaja Ekologia 65. Inynieria Mineralna - Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin 66. Issues in Emissions Control Technology 67. Journal of Environmental and Engineering Geophysics 68. Journal of Geodesy 69. Journal of Kones 70. Journal of POLISH CIMAC 71. Journal of Theoretical and Applied Mechanics 72. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy 73. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 74. Journal of Petroleum Science Engineering 75. Journal of Petroleum Technology 76. Journees. Observatoire de Paris 77. Karbo 78. Kwartalnik AGH Geologia" 79. Kwartalnik Geologiczny -Geological Quarterly (nowa nazwa) 80. Kwartalnik AGH Górnictwo" 81. Log Analyst 82. Logistyka 83. Magnetic and Electrical Separation 84. Materiały Midzynarodowej Konwencji Kolei 85. Mechanics and Mechanical Engineering International 86. Mechanika 87. Mechanika Teoretyczna i Stosowana 88. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 89. Mineralogia Polonica 90. Minerals Engineering 91. Mineral and Metallurgical Processing 92. Navigation 93. Normalizacja ( miesicznik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) 94. Oceanological Studies 95. Petroleum Reviev 96. Physics of Vibration 3

4 97. Pisma v Astronomiceskij Zurnal 98. Pojazdy Szynowe 99. Polish Marlitime Research 100. Polityka Energetyczna. PAN 101. Pomiary, Automatyka, Kontrola 102. Powder Technology 103. Prace Geologiczne -Komisja Nauk Geologicznych. PAN 104. Prace Mineralogiczne - Komisja Nauk Mineralogicznych PAN 105. Prace Naukowe GIG 106. Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej 107. Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego 108. Progress in Astronautics and Aeronautics 109. Przegld Geodezyjny (Artykuły recenzowane) 110. Przegld Geologiczny 111. Przegld Górniczy 112. Przemysł Chemiczny 113. Publications of the Institute of Geophysics 114. Quaternary Studies in Poland 115. Radiofizika 116. Railway Technology Sterling Publications Ltd Report of the Finnish Geodetic Institute 118. Reports of Geodesy 119. Revue de l' Institut Franca is d u Petrole 120. Rock Mechanics and Rock Engineering 121. Rocznik Ochrona Przyrody" 122. SAE Papers (recenzowane publikacje Society of Automotive Engineering publikowane w formie wydawnictw ksikowych -zbiory referatów i indywidualnie) 123. SINH -Sterowanie i Napdy Hydrauliczne 124. Studia Geologica Polonica 125. Studia Quaternaria 126. Technology 127. Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy. Section A, Mining 128. Transactions of the Technical University of Kosice. Kwartalnik 129. Transport Przemysłowy 130. Transport and Environment 4

5 131. Unites States Geological Survey Bulletin 132. Unites States Geological Survey Professional Papers 133. Wojskowy Przegld Techniczny i Logistyczny 134. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej 135. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej 136. Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej 137. Zeszyty Naukowe Politechniki lskiej 1c.2 Publikacje w innym recenzowanym czasopimie zagranicznym lub czasopimie polskim o zasigu, co najmniej krajowym (3 punkty) 1. Acta Geophysica Polonica 2. American Gas 3. Atlas Geosynoptyczny 4. Biuletyn Peryglacjalny 5. Cement, Wapno, Beton, 6. Chemia i Inynieria Ekologiczna 7. Cuprum 8. Developments in Polish rolling stock 9. Fotointerpretacja w Geografii 10. Fuel and Energy Abstracts 11. Gas Abstracts 12. Gas Engineering and Management Gas. Zeitschrift fr Wirtschaftliche und Umweltreundliche Energieanwendung 13. Gaz d' Aujourd ' hui 14. Gazovaja Promyslennost 15. Geofizikai Kozlemenyek (Geophysical Transactions) 16. Geologija Nefti i Gaza 17. Gospodarka Paliwami i Energi 18. Gospodarka Wodna 19. International Coal Preparation Congress 20. International Minerał Processing Congress 21. Inynieria Materiałowa 22. Inynieria Morska i Geotechnika 23. Journal of Canadian Petroleum Technology 24. Journal of Technical Physics 5

6 25. L' Hydrocarbure 26. LNG Journal 27. Maszyny Górnicze 28. Materiały Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu"- 29. Mechanika - półrocznik AGH 30. Mining Magazine, 31. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej 32. Nafta i Gaz 33. Neftjanoje Chozjajstvo 34. Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe. Kwartalnik 35. Ochrona Powietrza i Gospodarka Odpadami 36. Offshore 37. Oil and Gas Journal 38. Oil and Gas News from Poland 39. Oilfield Reviev 40. Opto-Electronics Review 41. Petrole et Techniques 42. Petroleum Economist 43. Pipelines and Gas Journal 44. Polski Przegld Kartograficzny 45. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 46. Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej 47. Problemy Kolejnictwa 48. Problemy Maszyn Roboczych 49. Przegld Archeologiczny 50. Przegld Geograficzny 51. Przegld Kolejowy 52. Przegld Komunikacyjny 53. Przegld Mechaniczny 54. Przegld statystyczny PAN - Komitet Statystyki i Ekonomiki, Warszawa 55. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences 56. Railway Technology International 57. Rapport on Geodesy 58. Research and Applications of Plasmas 59. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego - ASGP (nowa nazwa) 60. Schuttgut 6

7 61. Scientific Journal of the Poznan Technical University 62. Scientific of the Rzeszow Polytechnics 63. Separation and Purification Technology 64. Silniki Spalinowe (wyd. Cegielski) 65. SPE Drilling and Completion 66. SPE Production 67. SPE Reservoir Evaluation and Engineering 68. Surface Mining 69. Szkoła Eksploatacji Podziemnej PAN 70. Szkoła Gospodarki Odpadami PAN 71. Technika Poszukiwa Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia. 72. Technika Transportu Szynowego 73. The Leading Edge 74. The Journal of Navigation 75. Wiertnictwo, Nafta, Gaz - rocznik AGH 76. Współczesne Problemy Hydrogeologii 77. Wydawnictwa PAU 78. Ziemny Płyn a Nafta. Miesicznik 79. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Geodezja i Urzdzenia Wiertnicze 80. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego, Seria Geodezja 81. Zeszyty Naukowe pozostałych Uczelni 1c.3 Publikacje w innym recenzowanym czasopimie zagranicznym lub czasopimie polskim o zasigu, co najmniej krajowym (Wydawnictwa Konferencyjne) (2 punkty) 1. American Chemical Society, Branch of Geochemistry (ACS) 2. American Geophysical Union (AGU) 3. Annual Meeting of the American Astronomical Society/Division of Planetary Sciences 4. Annual Meeting of the Meteoritical Society 5. Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods 6. Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting 7. Association of Geoscientists for International Development (AGID) 8. Civil GPS Service Interface Committee, International Information Subcommittee European Meeting 9. Conference on Antennas and Propagation (ESA) 7

8 10. Congress of Carbonifrous and Permian Stratigraphy 11. Environmental and Engineering Geophysical Society (EEGS) 12. European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) 13. European Association of Organic Geochemistry (EAOG) 14. European Clay Group Association (ECGA) 15. Europen Frequency and Time Forum 16. European Geophysical Society (EGS) 17. European Mineralogical Union (EMU) 18. GIFCO Conferences 19. Institute of Navigation Conferences 20. International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD) 21. International Association of Geodesy (IAG) 22. International Association for Mathematical Geology (IAMG) 23. International Association of Geochemistry and Cosmochemistry (IAGC) 24. International Association of Sedimentologists (IAS) 25. International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior (IASPEI) 26. International Atomic Energy Agency (IAEA) 27. International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP) 28. International Conference on Marine Traffic Engineering (Szczecin) 29. International Conference on Asteroides, Comets, Meteors 30. International Geological Correlation Programmes UNESCO (IGCP) 31. International Mineralogical Association (IMA) 32. International Plasma Astrophysics and Space Physics Conference 33. International Symposium of Navigation (Gdynia) 34. International Symposium on ISTP Satelites and Ground Based Observations 35. International Scientific and Technical Conference: The Role of navigation as a Support of Man s Activities at Sea 36. International Scientific Conference on Satellite and Simulation System in Aviation 37. International Conference on Avionic 38. International Conference on Civil Engineering and Environment 39. International Conference on GPS in Central Europe 40. International Conference on Substorms 41. International Symposium on Earth Tides 42. International Union of Geological Sciences (IUGS) 43. International Workshop on Laser Ranging 44. Lunar and Planetary Science Conference 8

9 45. Rural Land Management and Catastre - Komitet Geodezji PAN 46. Problemy automatyzacji geodezji inynieryjnej - Komitet Geodezji PAN 47. Problemy i metody wyceny nieruchomoci - Towarzystwo Naukowe Nieruchomoci 48. Problemy nawigacji i bezpieczestwa eglugi - Komitet Geodezji 49. Society for Environmental Geochemistry and Health (SEGH) 50. Scientific Assembly of the COSPAR (COSPAR) 51. Scientific Assembly of the International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA) 52. Society for Organic Petrology (TSOP) 53. Society of Economic Geologists (SEG) 54. Society of Exploration Geophysicists (SEG) 55. Society of Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) 56. Society of Petroleum Geophysicists (SPG) 57. Society of Professional Well-log Analysts (SPWA) 58. Systemy Informacji Przestrzennej - Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej 59. URSI General Assembly (URSI) 60. World Geological Congress 61. World Petroleum Congress 62. Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych - Komitet Geodezji PAN 63. Współczesne problemy fotogrametrii i teledetekcji - Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Komitet Geodezji PAN 1d. Publikacje w recenzowanym czasopimie krajowym o zasigu lokalnym (1 punkt) 1. Biuletyn Informacyjny "Wgiel Brunatny" 2. Biuletyn Komitetu Oddziaływania rodowiska 3. Biuletyn Naukowo- Techniczny OBRUM 4. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 5. Ekoinynieria 6. Eksploatacja i Niezawodno 7. Gaz Płynny 8. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 9. Geodeta 10. Inynieria rodowiska 9

10 11. Komerzblatt 12. Kopaliny pospolite 13. Magazyn Polska Nafta i Gaz 14. Maszyny D wigowo- Transportowe 15. Nafta i Gaz Biznes 16. Nowoczesne Gazownictwo 17. Ochrona przed Korozj 18. Oleje, Paliwa, Smary 19. Polskie drogi. 20. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 21. Problemy Eksploatacyjne 22. Przegld Handlowy 23. Przegld Morski 24. Ratownictwo Górnicze 25. Rocznik Astronomiczny 26. Rudy i Metale Nieelazne 27. Rurocigi 28. Transport Miejski 29. Wgiel Brunatny 30. Wgiel, Ropa, Gaz na wiecie 31. Wiadomoci Naftowe i Gazownicze 32. Wiadomoci Górnicze KOREKTY WPROWADZONE NA WNIOSEK ZESPOŁU I ZA ZGOD PRZEWODNICZCEGO KBN Umieszczenia na licie czasopism Zespołu T12 nastpujcego czasopisma: "Teka Komisji Naukowo- Problemowej Motoryzacji" PAN Oddział w Krakowie przyznajc mu 1 punkt. 10

11 Zmiana nazwy czasopisma z: Górnictwo na Górnictwo i Geoinynieria KOREKTY WPROWADZONE NA WNIOSEK ZESPOŁU T 12 UZUPEŁNIENIE 1C.1 PUBLIKACJE W INNYM RECENZOWANYM CZASOPIMIE ZAGRANICZNYM LUB CZASOPIMIE POLSKIM O ZASIGU, CO NAJMNIEJ KRAJOWYM (6 PUNKTÓW): 1. Acta Universitatis Wratislaviensis 2. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 3. GPS Solutions 4. Prace Geograficzne 5. Roczniki Geomatyki 6. zfv Zeitschriff für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement 7. Teledetekcja rodowiska UZUPEŁNIENIE 1C.2 PUBLIKACJE W INNYM RECENZOWANYM CZASOPIMIE ZAGRANICZNYM LUB CZASOPIMIE POLSKIM O ZASIGU, CO NAJMNIEJ KRAJOWYM (3 PUNKTY): 1. Acta Scientiarum Polonorum 2. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten 3. GEOInformatics, Magazine for Geo-IT Professionals 4. Marine Technology Transactions (Technika Morska) 5. Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki lskiej UZUPEŁNIENIE 1C.3 PUBLIKACJE W INNYM RECENZOWANYM CZASOPIMIE ZAGRANICZNYM LUB CZASOPIMIE POLSKIM O ZASIGU, CO NAJMNIEJ KRAJOWYM (WYDAWNICTWA KONFERENCYJNE) (2 PUNKTY): Eksploatacja i Niezawodno Transport Samochodowy UZUPEŁNIENIE 1D PUBLIKACJE W RECENZOWANYM CZASOPIMIE KRAJOWYM O ZASIGU LOKALNYM (1 PUNKT): 1. CYLINDER materiały konferencyjne 2. Inynieria Bezwykopowa 3. KOMEKO materiały konferencyjne 4. KOMTECH materiały konferencyjne 5. Napdy i Sterowanie Skrelenie z listy czasopism (z 1D) czasopisma: Eksploatacja i Niezawodno 11

ZBIORCZA LISTA CZASOPISM I WYDAWNICTW KONFERENCYJNYCH

ZBIORCZA LISTA CZASOPISM I WYDAWNICTW KONFERENCYJNYCH LP NAZWA CZASOPISMA ZESPÓŁ PUNKTY 1. AAAI T11 3 2. AAAI PRESS T11 6 3. AAC T11 3 4. AAPG BULL P04 21 5. ABDOM IMAGING P04 11 6. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS (FLORYDA) P03 3 7. ACAD RADIOL P04 11 8. ACADEMIC

Bardziej szczegółowo

Rekordy bibliograficzne

Rekordy bibliograficzne 14/09/2012 catalog-records-columnar-07 Rekordy bibliograficzne Tytuł 245 Tytuł 246 Rok wyd. Pole SYG Nr syst. 2 + 3 D :grafika plus produkt : ogólnopolski kwartalnik projektowy=polish Design Quarterly.

Bardziej szczegółowo

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

2 "Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy" 2080-4938 5. 4 "Zarządzanie Jakością" 1734-3534 4

2 Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy 2080-4938 5. 4 Zarządzanie Jakością 1734-3534 4 Strona 1 z 49 CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN. 1 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782 2. 2 Accounting Research Journal 1030-9616 8

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN. 1 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782 2. 2 Accounting Research Journal 1030-9616 8 CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE 2009. Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Pozostałe publikacje

PUBLIKACJE 2009. Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Pozostałe publikacje PUBLIKACJE 2009 Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej ALTADILL D., BOSKA J., CANDER L. R., GULYAEVA T., REINISCH B.W., ROMANO V., KRANKOWSKI A., BREMER

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ B. POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ B. POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE . WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ LICZBA PUNKTÓW ZA PUBLIKACJĘ B. POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE 1 ACCOUNTING HISTORY ACTA ENERGETICA

Bardziej szczegółowo

Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.):

Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.): Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.): 1. Tendencje rozwojowe metalowych materiałów kompozytowych w budowie samochodu. J. Sobczak, A. Wojciechowski. s. 26-29.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 POLITECHNIKA LUBELSKA PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 Lublin 2005 Opracowanie redakcyjne i skład: Hanna Celoch, Maria Karwat, Stanisława Pietrzyk Dokumentacja prac: Janina Kocaj

Bardziej szczegółowo

Koda Eugeniusz. Associate Professor. Contact

Koda Eugeniusz. Associate Professor. Contact Koda Eugeniusz Associate Professor Contact Warsaw University of Life Sciences - SGGW Faculty of Civil and Environmental Engineering 159 Nowoursynowska St. 02-776 Warsaw Tel: 48 22 59 35 218 E-mail: eugeniusz_koda@sggw.pl

Bardziej szczegółowo

Technical Approval and Certification in Civil. Road Engineering. Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie

Technical Approval and Certification in Civil. Road Engineering. Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie PO POLSKU Analiza matematyczna Analiza matematyczna Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie Architektura krajobrazu i terenów zielonych Architektura krajobrazu-wybieralne studium projektowe Architektura

Bardziej szczegółowo

IMS Publikacje naukowe 2001-2006

IMS Publikacje naukowe 2001-2006 IMS Publikacje naukowe 2001-2006 Monografie: 2003 Kosma Z.: Symulacja numeryczna ruchu płynów lepkich. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 30/2003, s. 1-174. (monografia). Kęsy Z.: Sterowanie przekładni

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POLSKIEJ HYDROGEOLOGII EVOLUTION OF POLISH HYDROGEOLOGY

ROZWÓJ POLSKIEJ HYDROGEOLOGII EVOLUTION OF POLISH HYDROGEOLOGY ROZWÓJ POLSKIEJ HYDROGEOLOGII EVOLUTION OF POLISH HYDROGEOLOGY 1 Kozerski Bohdan, 2 Paczyński Bronisław, 2 Sadurski Andrzej, 2 Skrzypczyk Lesław 1 Politechnika Gdańska, ul. Naruszewicza 11/12, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

INNOVATION RELAY CENTRE

INNOVATION RELAY CENTRE INNOVATION RELAY CENTRE Nowoczesne technologie są obecnie kluczowym czynnikiem konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego państw wysokorozwiniętych. Zależność pomiędzy wdrożeniem nowych technologii, a

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r. 2006 Bydgoszcz SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE

9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE 9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014 CENTRUM NAUKI KOPERNIK, WARSZAWA Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych Evolution of the Mental Picture of Shale

Bardziej szczegółowo

ATLAS ZASOBÓW GEOTERMALNYCH FORMACJI MEZOZOICZNEJ NA NIŻU POLSKIM. pod redakcją Wojciecha Góreckiego

ATLAS ZASOBÓW GEOTERMALNYCH FORMACJI MEZOZOICZNEJ NA NIŻU POLSKIM. pod redakcją Wojciecha Góreckiego . .. . . MINISTERSTWO ŚRODOWISKA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA W KRAKOWIE ZAKŁAD SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH AGH PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014 1 BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU 1993 2013 Nowy Sącz 2014 2 Redaktor naczelny i koordynator Maria Sidor Redakcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ LP A. CZASOPISMA WYRÓśNIONE W JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) 1 AAPG BULLETIN AAPS JOURNAL 3 AAPS PHARMSCI 4 AAPS PHARMSCITECH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZZCONĄ WNICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZZCONĄ WNICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZZCONĄ WNICH PUBLIKACJĘ LP A. CZASOPSIMA WYRÓśNIONE W JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) 1 AAPG BULLETIN AAPS JOURNAL 3 AAPS PHARMSCI 4 AAPS PHARMSCITECH

Bardziej szczegółowo

Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych

Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych Konferencja ShaleScience Druga edycja Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych ShaleScience Conference 2 nd Edition Developing the Mental Picture of Reservoir Quality

Bardziej szczegółowo

Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych

Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej 1. P. V. Yasnii, V. B. Hutsailyuk and P. V. Pshonyak Crack resistance of 15Kh2MFA steel after combined warm-prestressing,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ - stan na maj 2010 NAZWA CZASOPISMA

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ - stan na maj 2010 NAZWA CZASOPISMA WYKAZ WYBRANYCH CSOPISM WRAZ Z LICZBĄ UMIESZCZONĄ W NICH - stan na maj L.P NAZWA CSOPISMA A. CSOPISMA WYRÓŻNIONE W JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) 1 AAPS PHARMSCI 2 AAPS PHARMSCITECH 3 AATCC REVIEW ABA

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** w tym opracowanie Europejskiego Statutu Fundacji (European Foundation Statute); poprawienie warunków transgranicznej i miêdzynarodowej dzia³alnoœci fundacji, m.in. wyrównywanie zasad opodatkowania fundacji

Bardziej szczegółowo

Emotion Recognition for Affect Aware Video Games. Application of 3D virtual city models in urban analyses of tall buildings

Emotion Recognition for Affect Aware Video Games. Application of 3D virtual city models in urban analyses of tall buildings No. ID Acronym Project Promoter Project Title Programme area 1. 210629 ERAAVG 2. 210775 2TaLL 3. 205110 INDIPATH 4. 209673 NanomatCap 5. 205627 MoSpeSil 6. 207659 FOTOKATAL 7. 209804 WETFLOD 8. 209820

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Z dokładnością do kodów i nowo wprowadzonych kierunków Kod Nazwa Nazwa w jęz.angielskim 001 PRZEDMIOT Course 003 PODSTAWY GEOMETRII WYKREŚLNEJ Fundamentals

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261 CURRICULUM VITAE NAZWISKO IMIONA PRZYBYSZEWSKI Krzysztof Włodzimierz DATA URODZENIA 1955.01.28 MIEJSCE URODZENIA NARODOWOŚĆ STATUS RODZINNY Łódź, Polska polska żonaty, jedna córka ADRES ZAMELDOWANIA ul.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r.

Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r. POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 82 Rektora PS z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie sporządzania dyplomów

Bardziej szczegółowo

CARTOGRAPHIC ACTIVITIES IN POLAND

CARTOGRAPHIC ACTIVITIES IN POLAND INTITUTE OF GEODESY AND CARTOGRAPHY Polish National Committee for International Cartographic Association CARTOGRAPHIC ACTIVITIES IN POLAND _ 2011 2014 NATIONAL REPORT Presented to the 16th General Assembly

Bardziej szczegółowo