Trendy społeczne i konsumenckie w Polsce u progu Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trendy społeczne i konsumenckie w Polsce u progu Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Trendy społeczne i konsumenckie w Polsce u progu Unii Europejskiej Prelegenci: Mateusz J. Jaworowski /TGI Sales Manager/ Paweł Polański /Account Executive/ SMG/KRC Millward Brown Company

2 Plan wystąpienia 1. Trend a moda: odróżnienie terminów 2. Źródła wiedzy o trendach, propozycja podejścia badawczego 3. Trendy społeczno-kulturowe występujące i wykazujące potencjał do wystąpienia w Polsce; omówienie na przykładach z raportu SMG/KRC Polski Konsument Wybrane propozycje analityczne dla potrzeb strategicznych analiz trendów konsumenckich

3 Moda a trend różnica w charakterze zjawisk Moda: zjawisko konsumenckie, społeczne czy kulturowe, krótkotrwałe (sezonowe), które określające i weryfikujące, co jest aktualnie trendy, a co nie. Trend: zjawisko długotrwałe, rozwijające się (nasilające się i pojawiające w coraz szerszych grupach społecznych czy konsumenckich). Moda Trend

4 Strategia 3 najważniejsze powody badania trendów 1. Przewidywanie potrzeb konsumenckich i odpowiednio szybkie dostosowanie własnej oferty produktowej oraz komunikacji do zmieniających się potrzeb konsumentów. 2. Konieczność zwiększania elastyczności własnych zachowań rynkowych celem bardziej precyzyjnego kierowania oferty do coraz węższych grup celowych; precyzyjne określanie kierunków zmian w działaniach. 3. Zwiększanie efektywności własnych działań na wszystkich płaszczyznach marketing mix. Nie bez znaczenia pozostają jednak i inne powody jak choćby zdobywanie umiejętności generowania nowych trendów w obiecujących grupach celowych.

5 Raport Polski Konsument 2004 wymiary analizowane 1. Demografia (Źródło: TGI, GUS) Zagadnienia analizowane to m.in.: a. Struktura gospodarstw domowych b. Wykształcenie i sytuacja zawodowa c. Dochody (m.in. ich źródła, subiektywna ocena wysokości) d. Zawieranie związków małżeńskich, dzietność, struktura wieku e. Trendy demograficzne, jak: - DEWKS (Dual Earners with Kids) - MOBYS (Mother Older, Baby Younger) - DINKS (Double income, No Kids) - SKIPPIES (School Kids with Income and Purchasing Power) - PUPPIES (Poor Urban Professionals) - WOOFS (Well-Off older Folks) f. Porównania międzynarodowe g. Scenariusze dalszego rozwoju 2. Konsumpcja (TGI) Zagadnienia analizowane to m.in.: a. Kategorie produktowe/ produkty o największym potencjale b. Wzorce konsumpcji (FMCG i usługi finansowe - konsumpcja, marka i jakość postawy, itd.) c. Syt. materialna a konsumpcja d. Wyposażenie gospodarstw dom. e. Sposoby spędzania wolnego czasu, style życia f. Porównania międzynarodowe 3. Kulturowo-społeczny (Literatura, TGI, GUS, inne) Postulaty Faith Popcorn zostały poddane weryfikacji polegającej na falsyfikacji hipotezy o ich występowaniu w Polsce. Opisy i nazwy wyróżnionych 15 trendów dotyczą ich formy zidentyfikowanej bądź przewidywanej dla Polski.

6 Trendy światowe, występujące na polskim rynku: Trendy poddane weryfikacji Raport Polski Konsument 2004 Zmiana standardów (The Change of standards) Kolaż kulturowy (Cultural Collage) Życie w kokonie (Cocooning) Tworzenie klanów (Clanning) Sto żyć w jednym (99 lives) Egonomia (Egonomics) Przeciw wielkim (Against the Giants) Poszukiwanie zaczepienia i sensu (Anchorage) Trendy światowe, potencjalnie mogące wystąpić na polskim rynku: Feminizacja myśleć kobieco (Feminisation) Emancypacja mężczyzn (Emancipation of man) Dogadzanie sobie drobne przyjemności (Small Indulgences) Wybieram zdrowie (Staying Alive) Pro publico bono (S.O.S. Save Our Society) Ku naturze (Naturality) Dłużej pozostać młodym (Down-Ageing)

7 Zmiana standardów (The Change of Standards) Coraz więcej produktów staje się dostępnych dla coraz większej grupy ludzi. Usługi i towary niegdyś dostępne tylko dla wybranych stają się poprzez ciągły spadek cen lub łatwiejszą dostępność oprocentowanych kredytów dobrami powszechnego użytku lub dobrami leżącymi w zasięgu większości konsumentów (podróże zagraniczne, telefony komórkowe, większość produktów AGD, ale także mieszkania czy domy). W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej spodziewać się należy sukcesywnego adoptowania europejskich zachowań konsumenckich i stylu życia, wyznawanych wartości, ale i konsekwencji cywilizacyjnych wynikających z coraz większej konkurencji czy konieczności wzrostu efektywności pracy.

8 Zmiana standardów (The Change of Standards) W Polsce mamy jeszcze do czynienia z europeizującymi zachowaniami konsumenckimi, a nie z konsumpcją na poziomie europejskim, choć zapewne w nadchodzących latach zjawiska obserwowane w Polsce zbliżą się istotnie właśnie do europejskich. Mimo iż takie produkty jak telewizor, pralka, odkurzacz, sprzęt audio, telefon posiada już ponad 70% gospodarstw domowych, a także dynamicznie rośnie penetracja telefonów komórkowych -> w ,7%, w ,0% to jednak, mimo widocznego, stałego wzrostu penetracja Internetu nadal nie jest wysoka, -> w ,4%, ,0% choć liczba gospodarstw domowych posiadających komputer istotnie wzrasta. -> w ,7%, ,7% Podróże zagraniczne nie cieszą się dużą popularnością. Wiele nowych produktów (kamera video, odtwarzacz DVD, zamrażarka, telewizja cyfrowa itp.) mimo rosnącego zainteresowania dostępnych jest nadal dla nielicznych osób, stanowiących niecałe 20% społeczeństwa. Źródło: TGI

9 Zmiana standardów (The Change of Standards) W konsumpcji odnotowujemy przejmowanie zachodnich wzorców: od robienia zakupów w supermarketach po wybieranie kategorii produktowych popularnych w Europie od lat, jak choćby niegazowana woda mineralna Supermarkety / hipermarkety: robi zakupy 40,4% 72,6% Wody mineralne, niegazowane: pija 42,3% 45,8% Źródło: TGI

10 100 żyć w jednym (99 lives) Mamy coraz mniej czasu dla siebie i coraz więcej obowiązków. Dla wielu z nas wyraża się to uczuciem, że jesteśmy tyranizowani kalendarzem terminów i zbyt wiele mamy na głowie, jesteśmy zmęczeni ciągłą gonitwą. Przyspieszone życie to wynik większej ilości obowiązków, to także wysoka mobilność i to zarówno ta związana z poszukiwaniem pracy jak i mobilność w życiu prywatnym: przemieszczanie się, ruchliwość, migracje i zwiększona aktywność w czasie wolnym. W Polsce trend ten dotyczy głównie osób aktywnych zawodowo i wstępujących w życie zawodowe, którzy zmuszani są do przejmowania modelu pracy nastawionego na efektywność, której wymaga się dziś na dużo wyższym poziomie niż kilkanaście lat temu. Proces dostosowania jeszcze się nie zakończył, zjawisko może się zatem nasilać.

11 100 żyć w jednym (99 lives) Trend ten widoczny jest między innymi we wzroście zapotrzebowania na wyspecjalizowane usługi i outsourcing. Również w nowoczesnych technologiach poszukujemy sposobu na oszczędność czasu. Golimy się, malujemy i jemy śniadanie w drodze do pracy, supermarkety czynne są 24h na dobę, korzystamy z fast-food u, do dzieci wynajmujemy opiekunkę, by móc w tym czasie pracować zarobkowo, korzystamy z internetu i telefonu komórkowego, by przyspieszyć komunikację, wzrasta penetracja kuchenek mikrofalowych, żelazek z nawilżaczem, kont Internetowych i produktów typu ready-to-use. 6% 4% 2% 0% Internetowe konta bankowe: Inteligo lub mbank Źródło: TGI , Internauci posiadający konto w banku, n=8.795

12 100 żyć w jednym (99 lives) W Polsce na poziomie populacji mamy jednak raczej do czynienia ze wzrostem apatii i bezczynności w tzw. czasie wolnym: Źródło: TGI 1998, mieszkańcy Polski w wieku 15+, n= TGI 2003, mieszkańcy Polski w wieku 15+, n= Należy liczyć się z wystąpieniem trendu Sto żyć w jednym jako części trendu Zmiana standardów i dostosowania się polskiego społeczeństwa do norm i wzorców europejskich. Choć europejski model państwa ma bardziej opiekuńczy charakter, niż amerykański czy japoński, to jednak możemy się spodziewać wykształcenia społeczeństwa o dużo wyższej wydajności i mobilności niż dotychczas w Polsce. Trend ten widoczny jest w grupie młodych, dobrze wykształconych osób gotowych emigrować do większych miast celem podjęcia tam intensywnej, wydajnej pracy. 76,5% Polaków (TGI 2003) zgadza się z opinią, iż w dzisiejszych czasach trzeba sobie radzić z wykonywaniem kilku obowiązków na raz, zaś w grupie osób w wieku odsetek ten rośnie nawet do 80,5%. Źródło: TGI

13 100 żyć w jednym (99 lives) Ludność zasiedziała i mobilna w okresie r. [źródło: GUS] Generalnie nadal jesteśmy społeczeństwem mało mobilnym; blisko 2/3 mieszkańców naszego kraju to osoby zasiedziałe, mieszkające w jednym miejscu od urodzenia. W okresie ostatnich 14 lat poziom migracji występował na niższym poziomie niż przed 1989 rokiem, kiedy to decyzje o konieczności przeniesienia się w nawet odległe miejsce w kraju podejmowane były niekiedy odgórnie lub z klucza.

14 100 żyć w jednym (99 lives) Obecnie nadal trwa migracja ludności do dużych aglomeracji. Jest ona jednak zdecydowanie bardziej podyktowana koniecznością poszukiwania pracy, niż świadomym wyborem. W okresie przemieściło się ogółem 3 924, 3 tys. osób, w tym: z miast do miast 1 271,0 tys. ze wsi do miast 1 032,6 tys. z miast do wsi 853,3 tys. ze wsi na wieś 676,7 tys. Mobilność nadal nie jest duża, ale powoli następują wśród niej zmiany: wzrost znaczenia samolotu -> w ,6%, w ,0%* (choć: osoby zamożne, pełniące kierownicze stanowiska) *Podróżował w ciągu ostatnich 3 lat Źródło: TGI Elementem szybkiego życia jest skłonność do mobilności, łatwość w podróżowaniu i skłonność do przemieszczania, co jest jednak widoczne w wybranych grupach społecznych.

15 Egonomia (Egonomics) W czasach, gdy wszystko staje się sterylne, unormowane i skomputeryzowane, powstaje tęsknota za czymś indywidualnym, za całkiem osobistą nutą. Najważniejsze staje się zatem nasze Ja : to Ja oczekuję dobranych do Mojej Osoby, indywidualnych świadczeń i towarów. Ja wymaga osobistego serwisu. Powstaje w ten sposób coraz silniejszy nacisk na indywidualizację. Pragniemy za wszelką cenę mieć swobodę wyrażania siebie, możliwość dokonywania własnych wyborów, odsuwamy też decyzję o wejściu w dorosłe życie, aby dłużej cieszyć się swobodą i niezależnością.

16 Egonomia (Egonomics) Trend ten z jednej strony wzmacniany będzie poprzez: Wzrost penetracji Internetu i technologii mobilnych (telefony komórkowe) personalizacja zakupów, reklamy, treści. Ale jednocześnie: nadal mamy do czynienia z dużym znaczeniem supermarketów, które udostępniają produkty tanie i masowe, czyli mało zindywidualizowane trend ten będzie bardziej widoczny wśród osób zamożnych (wybór samochodu, specjalnie dobranych mebli, korzystanie z porad architekta wnętrz) indywidualizacja przejawia się bardziej na poziomie społecznych deklaracji (blisko 70% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem zawsze mówię to co myślę ), niż na poziomie wyrażania swojego Ja poprzez konsumpcję marek luksusowych lub niszowych. Źródło: TGI

17 Egonomia (Egonomics) W Polsce potrzeba wyrażania własnego Ja wynika z chęci odróżnienia się, podkreślenia swojej indywidualności i wartości po latach, kiedy to podejmowano próby zrównania całego społeczeństwa obcą nam zasadą urawniłowki. Potrzeba ta może wynikać także z chęci zademonstrowania odniesionego sukcesu, przynależności do elit i jest widoczna choćby w stosunku do markowych produktów premium w krajach nadal bogacących się społeczeństw jak właśnie Polska czy Hiszpania. W Polsce zjawisko to najbardziej widoczne jest wśród młodych: Jestem, jaki jestem i ludzie muszą mnie zaakceptować Zwykle mówię to, co myślę, nawet jeżeli mogę narazić się innym Każdy powinien znaleźć własną drogę, bo nie ma jednego dobrego sposobu na życie ,3% 89,8% 89,9% 89,3% 66,7% 67,9% 70,4% 70,8% 86,0% 85,7% 88,0% 87,4% Badanie Młodzież SMG/KRC Millward Brown Company, sierpień 2000-grudzień 2003, młodzież w wieku lat, n= Odpowiedzi: zgadzam się

18 Egonomia (Egonomics) Koncentracja na Ja to poszukiwanie oryginalności i przekonanie, że nikt nie jest taki sam jak ja. Cechy marki młodzieżowej najczęściej wskazywane przez młodzież pokazują, że potrzeba oryginalności jest dla tej grupy bardzo ważna. Źródło: Badanie Młodzież SMG/KRC Millward Brown Company Odpowiedzi: zgadzam się, młodzież w wieku lat

19 Feminizacja myśleć kobieco (Feminisation) Rośnie rola kobiet w życiu społecznym. Kobiety coraz częściej zajmują kierownicze stanowiska w firmach lub są aktywne na polu działalności politycznej. W konsekwencji prowadzi to do zmiany dotychczasowego sposobu definiowania ról i relacji mężczyzna-kobieta. Cechy takie jak wewnętrzne ciepło, intuicja, odwoływanie się do emocji, empatia, zwracanie uwagi na więzi międzyludzkie; do tej pory przypisywane tylko kobietom, a przez to niejednokrotnie dewaluowane i spychane w cień stają się nowym systemem wartości i punktem odniesienia dla wielu instytucji i wyznaczają nowy model działania kobiety i mężczyzny, bazujący na uczestnictwie i współdziałaniu. W Polsce jeszcze daleko do upowszechnienia się innego spojrzenia na role kobiety i mężczyzny niż te wywodzące się z tradycji. Nadal występuje dyskryminacja i dominują postawy antyfeministyczne, a 30% polskiego społeczeństwa zgadza się z opinią, że miejsce kobiety jest w domu. Źródło: TGI

20 Feminizacja myśleć kobieco (Feminisation) Odpowiedzi zdecydowanie się nie zgadzam dla opinii miejsce kobiety jest w domu, porównanie odpowiedzi kobiet i mężczyzn z młodej generacji (18-34) oraz generacji ich rodziców (45-59). Źródło: TGI za KMR i Median ( Europe at the Gates of Union )

21 Feminizacja myśleć kobieco (Feminisation) Dysproporcje dochodów między kobietami a mężczyznami w Polsce pozostają nadal bardzo wyraźnie: miesięczne dochody netto respondenta dla kategorii zawodowej: dyrektorzy, wysocy urzędnicy państwowi, specjaliści/ wolne zawody Źródło: TGI 2003, miesięczne dochody netto respondenta: dyrektorzy, wysocy urzędnicy państwowi, specjaliści/wolne zawody, kobiety, N=1.441 dyrektorzy, wysocy urzędnicy państwowi, specjaliści/wolne zawody, mężczyźni, N=1.115

22 Feminizacja myśleć kobieco (Feminisation) I nadal dysproporcje te rosną... Źródło: TGI , dyrektorzy, wysocy urzędnicy państwowi, specjaliści/wolne zawody, kobiety n=7.718 dyrektorzy, wysocy urzędnicy państwowi, specjaliści/wolne zawody, mężczyźni, n=6.160

23 Feminizacja myśleć kobieco (Feminisation) Na poziomie preferencji utrzymuje się dość tradycyjny model podziału obowiązków czynności tradycyjnie przypisywane kobiecie nadal bardziej preferują kobiety niż mężczyźni. Źródło: TGI 2003, mieszkańcy Polski w wieku 15+, kobiety n=18.514, mężczyźni, n=17.631

24 Feminizacja myśleć kobieco (Feminisation) Młodzież w wyższym stopniu niż ogół populacji akceptuje równy podział obowiązków między kobietą a mężczyzną. Warto zauważyć, że akceptacja dla modelu partnerskiego wśród młodych ludzi powoli rośnie. Źródło: Badanie Młodzież 2003 SMG/KRC Millward Brown Company, młodzież w wieku lata, n=6.236

25 Feminizacja myśleć kobieco (Feminisation) Chociaż różnice w postrzeganiu ideału mężczyzny i kobiety wśród polskiej młodzieży są nadal widoczne, to jednak obserwujemy ciekawe zjawisko: pożądane wyobrażenie ideale zarówno kobiety jak i mężczyzny ewoluuje w tym samym kierunku, co świadczy o podobnych oczekiwaniach stawianych sobie nawzajem przez ludzi młodych, bez względu na płeć. Trend feminizacji nasilać się zatem może dopiero wraz z dojrzewaniem dzisiejszej młodzieży. Źródło: Badanie Młodzież SMG/KRC Millward Brown Company, młodzież w wieku lat, n=22.313

26 Obszar, populacja i metoda badawcza w raporcie Polski Konsument 2004 GDZIE? (Obszar występowania) kulturowo-społeczny konsumpcja demografia KTO? (populacja reprezentatywna) #występujące w populacji #występujące w populacji niszowej / danej grupie celowej JAK? (metoda badania) #Kontrastywna, międzyokresowa analiza porównawcza danych zastanych (demograficznych, społeczno-kulturowych, konsumenckich, sprzedażowych czy innych)

27 Dziękujemy i prosimy o pytania Więcej na temat trendów w Polsce: Raport Polski Konsument 2004 (Autorzy: Beata Wielkopolan, Mateusz Jaworowski, Robert Kostka-Zawadzki) Mateusz J. Jaworowski /TGI Sales Manager/ SMG/KRC Millward Brown Company Paweł Polański /TGI Account Executive/ SMG/KRC Millward Brown Company

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie opracowanie powstało w ramach projektu TURYSTYKA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PODKARPACKIEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Warszawa, czerwiec 2010 r. Spis treści Wstęp ll 5 1. Charakterystyka projektu ll 6 2. Rozwój branż

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Proces starzenia się, w kontekście wyzwań demografii, polityki społecznej oraz doniesień badawczych

Proces starzenia się, w kontekście wyzwań demografii, polityki społecznej oraz doniesień badawczych Proces starzenia się, w kontekście wyzwań demografii, polityki społecznej oraz doniesień badawczych Mariola Racław, ISNS UW Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, ISNS UW Proces starzenia się ludności, wojownik

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Izabela Koryś, Dominika Michalak, Roman Chymkowski Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Niniejszy raport opracowano na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej

Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej Ogólnopolskie badanie Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT przygotowany przez zespół badawczy w składzie: dr Piotr Landsberg, dr Marcin Poprawski, dr Przemysław Kieliszewski, Michał

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

Raport. Rynek usług kosmetycznych w Polsce. Trendy, kierunki rozwoju, strategie i metody działania

Raport. Rynek usług kosmetycznych w Polsce. Trendy, kierunki rozwoju, strategie i metody działania Raport Rynek usług kosmetycznych w Polsce Warszawa/Łódź, marzec 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 STRESZCZENIE KIEROWNICZE... 4 I. METODYKA BADANIA... 7 II. UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU SEKTORA USŁUG KOSMETYCZNYCH...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967

Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz, 2009 Tym,

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo