Z1. Na rysunku przedstawiono krzywą możliwości produkcyjnych firmy wytwarzającej dobra A i B: a A MAX. e Odpowiedź na poniższe pytania:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z1. Na rysunku przedstawiono krzywą możliwości produkcyjnych firmy wytwarzającej dobra A i B: a A MAX. e Odpowiedź na poniższe pytania:"

Transkrypt

1 ĆWICZENIA Z MIKROEKONOMII : 1 EKONOMICZNE MYŚLENIE Z1. Na rysunku przedstawiono krzywą możliwości produkcyjnych firmy wytwarzającej dobra A i B: a A MAX A 1 b g A 2 A 3 f c d e Odpowiedź na poniższe pytania: B 1 B 2 B 3 B MAX 1. Firma wytwarza A max dobra A. Jaką ilość dobra B może maksymalnie wyprodukować? 2. Firma wytwarza maksymalną ilość dobra B. Jaki koszt alternatywny ponosi? 3. Które kombinacje wskazują na produkcję jednorodną? 4. Które kombinacje wskazują na produkcję zróżnicowaną? 5. Firma wytwarza kombinację b. Jaki jest koszt alternatywny produkcji dobra A? 6. Firma wytwarza kombinację d. Jaki jest koszt alternatywny produkcji dobra B? 7. Firma początkowo wytwarza kombinację c a następnie zmienia ją na kombinację a. Jaki jest koszt alternatywny podjęcia takiej decyzji? 8. Firma początkowo wytwarza kombinację c a następnie zmienia ją na kombinację d. Jaki jest koszt alternatywny podjęcia takiej decyzji? 9. Firma wytwarza kombinację dóbr odpowiadającą punktowi f. Jaki dodatkowy koszt alternatywny musi ponieść chcąc zwiększyć produkcję dobra A do ilości A 1? 10. Która kombinacja jest nieosiągalna przy dostępnych zasobach, poziomie organizacji i technologii? Z2. Krzywa możliwości produkcyjnych dana jest równaniem: Y= 200 4X Uzupełnij zdania: a) Krzywa możliwości produkcyjnych jest opisana funkcją.. zatem koszt alternatywny zwiększenia produkcji dobra X lub Y o każdą kolejną jednostkę jest b) Krańcowa stopa transformacji dobra X w dobro Y jest i wynosi MRT XY =.. Oznacza to, że aby wytworzyć dodatkową jednostkę dobra Y trzeba zrezygnować z.. jednostek dobra X. Jeśli producent będzie produkował 50Y to będzie mógł jednocześnie wytworzyć X. Gdy zwiększy produkcję dobra Y do 100 to wytworzy. X. Zatem koszt alternatywny takiej decyzji wynosi.. c) Krańcowa stopa transformacji dobra Y w dobro X jest i wynosi MRT YX =.. Dodatkową jednostka dobra X wymaga rezygnacji z.. jednostek dobra Y. Jeśli producent zdecyduje się na produkcję jednorodną i będzie wytwarzał tylko dobro X to poniesie koszt alternatywny równy utracie. d) 1

2 Z3 Możliwości produkcyjne firmy w zakresie produkcji dóbr X i Y przedstawia poniższa tabela: Dobro X Dobro Y MRT YX 1. Uzupełnij tabelę 2. Podkreśl właściwą odpowiedź: KMP jest [wklęsła, wypukła, stała], bo krańcowa stopa transformacji jest [rosnąca, malejąca, stała]. 3. Oblicz koszt alternatywny wytworzenia: a) trzeciej jednostki dobra X. b) piątej jednostki dobra X.... c) siódmej jednostki dobra X. d) trzech jednostek dobra X. e) czterech jednostek dobra X. f) pięciu jednostek dobra X g) sześćdziesięciu jednostek dobra Y.. h) czterdziestu jednostek dobra Y i) maksymalnej ilości dobra Y 4. Oblicz koszt alternatywny wzrostu produkcji: a) dobra X z 2 do 4 jednostek b) dobra X z 1 do 6 jednostek c) dobra X z 3 do 7 jednostek d) dobra Y z 23 do 65 jednostek. e) dobra Y z 40 do 68 jednostek. f) dobra Y z 52 do 70 jednostek. 5. Określ, która z kombinacji dóbr: I) w pełni i efektywnie wykorzystuje zasoby przy danej technologii II) nie w pełni lub nieefektywnie wykorzystuje dostępne zasoby III) przy danej ilości zasobów, obecnej technologii i organizacji jest nieosiągalna a) 3X i 60Y b) 4X i 42Y c) 6X i 32 Y. d) 3X i 52Y.. e) 4X i 65 Y. Z4 Możliwości produkcyjne kraju w zakresie produkcji dóbr X i Y przedstawia poniższa tabela: Dobro X Dobro Y MRT YX Uzupełnij tabelę: 2. Podkreśl właściwą odpowiedź: KMP jest [wklęsła, wypukła, stała], bo krańcowa stopa transformacji jest [rosnąca, malejąca, stała]. 3. Koszt alternatywny: a) wzrostu produkcji z 2 do 3 jednostek X wynosi.. b) trzeciej jednostki X wynosi. c) pięciu jednostek dobra X wynosi. 2

3 ĆWICZENIA Z MIKROEKONOMII : 2 RYNEK 1. Zgodnie z prawem popytu wzrost ceny dobra X, ceteris paribus, spowoduje: a) spadek popytu na dobro X; b) wzrost popytu na dobro X; c) spadek wielkości popytu na dobro X; d) wzrost wielkości popytu na dobro X. 2. Które zdarzenia wpłyną bezpośrednio na wzrost popytu na dobro X (zakładamy, że X jest dobrem normalnym): a) spadek ceny dobra substytucyjnego; b) wzrost ceny dobra substytucyjnego; c) spadek ceny dobra komplementarnego; d) wzrost ceny dobra komplementarnego; e) spadek kosztów produkcji dobra X; f) wzrost ceny dobra X; g) spadek ceny dobra X. 3. Przedstaw graficznie sytuację na rynku dobra X: a) po znacznym wzroście ceny dobra komplementarnego; b) po znacznym wzroście ceny dobra substytucyjnego; 4. Jak zmieni się cena oraz wielkość popytu i podaży dobra X w punkcie równowagi rynkowej w wyniku zaistnienia zmian popytu i podaży podanych w tabeli? a) Zilustruj graficznie poszczególne przypadki. b) Zmiany w zakresie ceny i ilości równowagi wpisz w tabelę, przyjmując następujące oznaczenia: wzrost, spadek,? niemożność jednoznacznego określenia zmian. D D S P X P X S P X P X 5. Przyjmując następujące oznaczenia: wzrost, spadek,? niemożność jednoznacznego określenia zmian w każdym z poniższych przypadków określ, czy mamy do czynienia z działaniem prawa popytu, czy działaniem prawa podaży? D D S const. S S D const. 3

4 6. Popyt i podaż opisane są równaniami: X = 18-4P, X = P. a) Oblicz cenę równowagi rynkowej. b) Jak zmieni się wielkość popytu i podaży rynkowej przy wprowadzeniu ceny minimalnej na poziomie 4 j.p. Określ charakter i wielkość powstałej nierównowagi rynkowej. c) Jak zmieni się wielkość popytu i podaży rynkowej przy wprowadzeniu ceny maksymalnej na poziomie 2 j.p. Określ charakter i wielkość powstałej nierównowagi rynkowej. d) Jak zmienią się wydatki konsumentów na dobro X, jeżeli jego cena wzrośnie? e) Oblicz wartość różnicy między wielkością popytu i podaży przy wprowadzeniu ceny minimalnej P = 4 j.p. oraz określ rodzaj powstałego stanu nierównowagi. f) Jak można uzasadnić celowość ograniczania swobody działania mechanizmu rynkowego poprzez wprowadzanie cen minimalnych lub maksymalnych? g) Wyjaśnij sens ekonomiczny oraz oblicz wielkość nadwyżki konsumenta i nadwyżki producenta dla warunków równowagi. h) Oblicz elastyczność cenową popytu w punkcie równowagi rynkowej. i) Oblicz elastyczność cenową podaży w punkcie równowagi rynkowej. 7. Które z poniższych zdarzeń mogłyby wywołać dodatnie nachylenie krzywej popytu: a) Wzrost ceny chleba i wzrost wielkości popytu na chleb. b) Wzrost popytu na napoje chłodzące w czasie upału. c) Spadek ceny dobra, którego konsumpcja stanowi wyróżnik pozycji społecznej. d) Wzrost wielkości popytu na akcje pomimo wzrostu ich cen. e) Wzrost konsumpcji danego dobra spowodowany spadkiem jego dostępności wywołanym wzrostem ceny. f) Spadek wielkości popytu na dane dobro wywołany wzrostem jego ceny. 8. Popyt i podaż opisują następujące funkcje: X d = 20-2P oraz X S = P, Oblicz cenę i wielkość równowagi rynkowej. Wykreśl krzywe popytu i podaży. Zaproponuj poziomy ceny minimalnej i maksymalnej oraz określ wielkość transakcji rynkowych w obu przypadkach. 4

5 9. Ustal wpływ niżej wymienionych zjawisk na sytuację na poszczególnych rynkach: 1. rynek cukru produkowanego w USA Wydarzenie: Rząd USA ogranicza kwotę importową cukru. W rezultacie nabywcy cukru, tacy jak np. wytwórnie słodyczy, są zmuszeni do zakupu cukru od amerykańskich producentów. 2. rynek słodyczy Wydarzenie: Wskutek protekcjonizmu na rynku cukru jego cena wzrasta. 3. rynek kukurydzy Wydarzenie: Z powodu polityki podtrzymywania ceny cukru producenci napojów przechodzą na zastosowanie syropu z kukurydzy o wysokiej zawartości fruktozy. 4. rynek cukru na Karaibach Wydarzenie: Z powodu zmniejszenia eksportu cukru do USA spada produkcja cukru na wyspach. 5. rynek niewykwalifikowanej siły roboczej na Karaibach Wydarzenie: Plantatorzy cukru ograniczają uprawę trzciny cukrowej i zamykają cukrownie. 6. rynek marihuany na Karaibach Wydarzenie: Z powodu spadku popytu na trzcinę cukrową na Karaibach plantatorzy trzciny, w poszukiwaniu dochodu, zaczynają uprawiać marihuanę. 7. rynek niewykwalifikowanej siły roboczej w USA Wydarzenie: Wysokie bezrobocie na Karaibach zmusza robotników zwalnianych z plantacji i cukrowni do nielegalnej emigracji do USA. 8. rynek soi produkowanej w USA Wydarzenie: Wyższe ceny cukru skłoniły farmerów do uprawy trzciny cukrowej, buraków cukrowych i kukurydz 5

6 ĆWICZENIA Z MIKROEKONOMII : 3 ELASTYCZNOŚĆ 1. Uzupełnij tabelę określając rodzaj popytu dla poszczególnych wartości współczynnika elastyczności cenowej popytu: 2. Na podstawie poniższego rysunku uzupełnij tabelę wpisując wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu w poszczególnych punktach na krzywej D. punkty Edp Rodzaj popytu a b c d e f 3. W wyniku wzrostu ceny dobra X, ceteris paribus, z 2 j.p. do 3 j.p. konsument zmniejszył miesięczne spożycie dobra z 5 szt. do 2 szt. 1.Oblicz wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu na to dobro oraz określ rodzaj popytu. 2. Określ wpływ analizowanej zmiany ceny na wydatki konsumentów oraz przychody producentów. 3. Jaką metodę pomiaru elastyczności (punktową/łukową) przyjąłeś i dlaczego? 4. Dlaczego wiedza na temat wartości współczynnika elastyczności cenowej popytu jest ważna dla producenta? 5. Załóżmy, że wyniku wzrostu ceny dobra X, ceteris paribus, z 2 j.p. do 3 j.p. konsument zmniejszył miesięczne spożycie tego dobra z 5 szt. do 4 szt. Oblicz wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu na to dobro oraz określ rodzaj popytu. 6

7 4. W wyniku wzrostu ceny dobra X z 4 do 6 j.p. konsument zmniejszył miesięczne spożycie tego dobra z 10 do 6 sztuk oraz zwiększył konsumpcję dobra Y z 24 do 30 sztuk. a) Zakładamy, że krzywa popytu na dobro X jest prostoliniowa oblicz wartości współczynnika elastyczności cenowej popytu przy cenach: 4 i 6 j.p. b) Oblicz wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu na dobro X dla podanej zmiany ceny. Określ rodzaj popytu. c) Oblicz wartość współczynnika elastyczności krzyżowej popytu na dobro X. Jakimi dobrami względem siebie są X i Y? 5. Na podstawie wartości współczynnika elastyczności dochodowej popytu Olllllky7ukreśl rodzaj dóbr. Dla podpunktów a, b i c wykreśl krzywe Engla. a) E di = -2 b) E di = 2 c) E di = 0,2 6. Dla każdej z poniższych funkcji podaży oblicz wartość E sp dla ceny 2 j.p. i dla ceny 4 j.p. Wykreśl te krzywe na układzie współrzędnych. Określ jak zmienia się wartość E sp wraz ze zmianą wielkości podaży na każdej z tych krzywych. a) X = P b) X = 5P c) X = 4+5P 7. W salonie sprzedaży dealera Fiata miesięczna sprzedaż samochodów marki Seicento wyniosła 25 sztuk przy cenie zł. Po zastosowaniu bonifikaty wynoszącej 2000 zł. miesięczna sprzedaż wzrosła do 35 sztuk. Należy obliczyć elastyczność cenową popytu w badanym okresie na samochody Seicento. 8. W Castoramie sprzedawano miesięcznie 180 opakowań kleju do tapet, przy cenie rolki tapety laserowej 23 zł. Po podniesieniu ceny rolki tapety laserowej do 25,50 zł sprzedaż kleju spadła do 150 opakowań miesięcznie. Należy obliczyć elastyczność mieszaną popytu i określić siłę i charakter związku między tymi produktami. 9. W sklepie chemicznym w Katowicach w ubiegłym roku przeciętnie miesięcznie sprzedawano 145 opakowań 3-kilogramowych proszku Vizir. W bieżącym roku w tym samym sklepie miesięczna sprzedaż tego proszku wzrosła do 165 sztuk. Dochody gospodarstw domowych w tych latach w badanym rejonie kształtowały się na poziomie odpowiednio 950 zł/osobę i 1100 zł/osobę. Należy obliczyć elastyczność dochodową popytu. 10. Załóżmy, że funkcja popytu na dobro X wytwarzane przez monopolistę opisana jest równaniem x= 8-2P Oblicz wartość współczynnika Edp dla ceny =3. 7

8 11. Funkcja popytu dana jest równaniem X= 18 2P. Oblicz wartość współczynnika Edp dla ceny = Funkcja popytu na dobro X dana jest równaniem X= 8 2P. Oblicz wartość Edp dla ceny = Funkcja podaży dana jest równaniem X= 8 + 2P. Oblicz wartość Esp dla ceny = Funkcja podaży dana jest równaniem X= 80 +0,5P. Oblicz Esp dla ceny = 20. 8

9 ĆWICZENIA Z MIKROEKONOMII : 4 KONSUMENT TEORIA KRZYWYCH OBOJĘTNOŚCI 1. Kombinacje dóbr i odpowiadające poszczególnym poziomom konsumpcji użyteczności całkowite przedstawia tabela: kombinac dóbr lxi4y lxi7y 4X i 10Y 5Xi2Y 5Xi4Y 5X i 8Y 9Xi3Y 9Xi 6Y TUx TUy TU a) wykreśl mapę obojętności, b) podaj użyteczność całkowitą osiąganą z konsumpcji kombinacji dóbr na poszczególnych krzywych obojętności, c) wiedząc, że konsument dysponuje dochodem w wysokości 26jp oraz ponadto, że ceny dóbr X i Y wynoszą odpowiednio 2 i 4 jp wykreśl linię budżetową oraz wskaż kombinację obu dóbr optymalną dla konsumenta. 2 Dorota dysponuje dochodem w wysokości 100 jp przeznaczając go na zakup dóbr A i B, których ceny wynoszą odpowiednio 5 jp i 10 jp. a) wyprowadź linię budżetową Doroty odkładając dobro A na osi odciętych. Dorota maksymalizuje satysfakcję nabywając 6 jednostek A i... jednostek B. b) dorysuj na wykresie odpowiednią krzywą obojętności. Cena dobra A rośnie do 10 jp. c) wyprowadź nowa, linię budżetową Doroty. W nowym punkcie równowagi Dorota kupuje 3 jednostki A i...jednostek B d) dorysuj nową krzywą obojętności, e) wyprowadź krzywą popytu Doroty na dobro A. 3. Poniższy rysunek przedstawia sytuację Piotra, który dokonuje wyboru między winem a piwem. Przyjmując, że w sytuacji wyjściowej Piotr osiągał stan równowagi w punkcie E 1, a w wyniku zmiany warunków rynkowych, przy nie zmienionej cenie butelki piwa wynoszącej 5 zł, osiągalne stawały się dla niego kolejno coraz to wyżej położone krzywe obojętności, rozwiąż poniższy test, stawiając znak w odpowiednich kratkach 9

10 Zmiany położenia linii budżetowej Piotra dokonywały się pod wpływem: a) wzrostu ceny wina, b) spadku ceny wina, c) wzrostu dochodu nominalnego Piotra, d) zarówno spadku ceny wina, jak i wzrostu dochodu nominalnego Piotra. Dochód-, jakim dysponuje Piotr na zakupy wina i piwa, wynosi: a) 80 zł,' b) 90 zł, c) 100 zł, d) 160 zł Jeżeli w sytuacji początkowej (punkt E 1 na rysunku) Piotr nabywa 2 butelki wina i 8 butelek piwa, to wynika z tego, że za każda butelkę wina płaci: a) 5 zł b) 10zł c)20zł d) 40zł Gdy dla Piotra osiągalna staje się krzywa obojętności U 4, to wówczas cena jednej butelki wina kształtuje się na poziomie: a) 5zł b) 8zł c) 40zł d) 75zł Na podstawie przedstawionej sytuacji wyznacz krzywą popytu Piotra na wino (jedna kratka to 2 w pionie i w poziomie) 10

11 4. Linia budżetowa AB i odpowiadająca jej krzywa obojętności przedstawia sytuację wyjściową pewnego konsumenta, który swój dochód w wysokości 240 jp wydaje w całości na dobra X i Y: a) ile kosztuje dobro Y?... b) ile kosztuje dobro X?... c) ile kosztuje dobro X po zmianie jego ceny?... d) wyprowadź krzywą popytu konsumenta na dobro X e) oblicz współczynnik cenowej elastyczności popytu i zinterpretuj wynik... Wróć do pierwotnej linii budżetowej AB. f) ile dobra Y może maksymalnie kupić konsument?... g) ile dobra Y kupuje?... h) o ile zmieniają się maksymalne możliwości kupna Y, gdy jego cena...do...jp.? i) ile Y konsument kupuje w nowym punkcie równowagi?... j) wyprowadź krzywą popytu na dobro Y. 11

12 TEORIA UŻYTECZNOŚCI KRANCOWEJ 1. Modelowy konsument nabywa 2 dobra: X i Y. MU x = 20, MU y = 40. Cena dobra X jest dwa razy większa od ceny dobra Y. Jakie zmiany wprowadzi konsument w strukturze konsumpcji? a) zwiększy konsumpcję X; b) zwiększy konsumpcję Y; c) brak danych do udzielenia odpowiedzi 2. Wiemy, że MU x /MU Y = 4, P X / P y = 8. Jak powinien modelowy konsument zmienić wielkość konsumpcji dóbr: X i Y? a) zwiększy konsumpcję X; b) zwiększy konsumpcję Y; c) brak danych do udzielenia odpowiedzi 3. Jak powinien konsument zmienić wielkość konsumpcji dobra Y jeżeli, ceteris paribus: MU x /MU Y = 8, P X / P y = 12. a) zwiększy konsumpcję X; b) zwiększy konsumpcję Y; c) brak danych do udzielenia odpowiedzi 4. Wiedząc, że konsument znajduje się w równowadze uzupełnij tabelę: ILOŚĆ DOBRA X ILOŚĆ DOBRA Y CENA DOBRA X CENA DOBRA Y UŻYTECZNOŚ KRAŃCOWA DOBRA X UŻYTECZNOŚ KRAŃCOWA DOBRA Y UŻYTECZNOŚ CAŁKOWITA DOBRA X UŻYTECZNOŚ CAŁKOWITA DOBRA Y DOCHÓD Uzupełnij tabelę: Ilość dobra A Użyteczność całkowita Użyteczność krańcowa Ilość dobra B Użyteczność całkowita Użyteczność krańcowa Wskaż użyteczność całkowitą konsumpcji 2 j. dobra A i 3 j. dobra B. 6. Konsument zarabia tygodniowo 400 zł i wydaje je na dwa dobra. Na podstawie tabeli określ dla każdego przypadku, czy konsument znajduje się w równowadze jeśli nie doradź mu dalsze postępowanie. Dobro Cena Ilość TU MU kupowana A B

13 Dobro Cena Ilość TU MU kupowana A B Dobro Cena Ilość TU MU kupowana A B Cena dobra X wynosi 40 jp, cena dobra Y 15jp, MU Y = 3. Jeżeli konsument znajduje się w równowadze, ile wynosi użyteczność krańcowa dobra X? 8. Konsument kupuje 4 jednostki dobra X i 5 jednostek dobra Y. MU X =45, MU Y =36. Ceny dóbr kształtują się odpowiednio na poziomie 9 i 6 jp. Na podstawie tych informacji ustal: a) poziom dochodu konsumenta, b) czy konsument jest w równowadze. Jeśli uznasz, że nie doradź mu właściwy kierunek zmian w strukturze konsumpcji. 9. Konsument osiągnął stan równowagi. Oblicz ile wynosi cena dobra X skoro wiadomo, że cena dobra Y kształtuje się na poziomie 10 zł, zaś konsument ocenia użyteczność krańcową dobra X na 80 jednostek a użytecznością krańcową dobra Y na 100 jednostek. Jakim dochodem dysponuje konsument, gdy kupuje 3 jednostki dobra X i 4 jednostki dobra Y. 10. Tabela przedstawia rozkład użyteczności modelowego konsumenta. Wiedząc, że cena doba X wynosi 2 j.p., a cena dobra Y 1 j.p. oraz że dochód konsumenta wynosi 15 j.p. podaj użyteczność całkowitą z konsumpcji w punkcie równowagi. dobro X dobro Y x TU X MU X y TU Y MU Y ,5 21

14 ĆWICZENIA Z MIKROEKONOMII : 5 KOSZTY Zadanie 1 Uzupełnij poniższe zapisy: TC = TFC + lub * X AVC = / X AFC = - TVC = TC - lub *X = /X TFC = TC - lub *X = AFC + AVC = - AFC = / X = / lub / Zadanie 2 Wykorzystując znajomość powyższych zależności, dokonaj kalkulacji i uzupełnij tabelę. X TFC TVC TC AFC AVC Zadanie 3 Jeżeli przeciętny koszt produkcji jednostki wyrobu wynosi 20 j.p, produkcja wynosi 100 szt., a koszty stałe wynoszą 1000 j.p to: a) koszt całkowity = 3000 b) przeciętny koszt stały = 20 c) całkowity koszt zmienny = 2000 d) przeciętny koszt stały = 10 e) koszt całkowity = 2000 Zadanie 4 Uzupełnij tabelę. Zakładamy warunki konkurenta doskonałego i równowagę. P X X MR TR TC TVC AFC Wynik ekon

15 ZADANIE 5 P X TR MR TC Uzupełnij tabelę. 2. Dla X=3 ustal poziomy: P= TFC= TVC=. AFC=.AVC=.=.WE= Zadanie 6 Na jaki wynik ekonomiczny wskazują podane niżej zapisy? Lp. Relacja przychodów do kosztów w Wynik ekonomiczny punkcie równowagi 1 P< 2 P= 3 P> 4 >P>AVC 5 TR=TC 6 TR=TVC 7 TR>TC 8 TR<TVC Zadanie 7 Na podstawie tabeli opisującej kształtowanie się kosztu krańcowego dla kolejnych poziomów produkcji dobra X wyznacz: a) minimalną cenę uzasadniającą kontynuacje produkcji w krótkim okresie analizy, b) przychód całkowity realizowany przy tym poziomie ceny, c) wynik ekonomiczny w tym punkcie. Zakładamy warunki konkurencji doskonałej. X TFC Zadanie 8 Uzupełnij tabelę: X TFC TVC TC AFC AVC

16 Zadanie 9 Na podstawie rysunków uzupełnij tabelę: Nr X P X TR AR MR TFC TVC TC AFC AVC rysunku 1 2 j.p rys. 1 rys. 2 j.p. MR TR X 100 X Zadanie 10 Wiedząc, że: TC=100, min = 5, TFC=20, uzupełnij tabelę: X TVC AVC AFC Zadanie 11 Wiedząc, że producent sprzedaje wyroby gotowe na rynku doskonale konkurencyjnym odpowiedz na poniższe pytania: a) Po jakiej cenie producent będzie sprzedawać swój wyrób na rynku? b) Ile sztuk wyrobu producent dostarczy na rynek? c) Jaki jest wynik ekonomiczny producenta? (podaj wartość liczbową) 80 S D AVC 24

17 ĆWICZENIA Z MIKROEKONOMII : 6 KONKURENCJA DOSKONAŁA 1. Wykresy przedstawiają sytuację na rynku sezamków i w firmie Agata. Wiedząc, że rynek sezamków jest rynkiem doskonale konkurencyjnym wyznacz cenę za paczkę sezamków oraz wielkość produkcji firmy Agata. P P 0 10 tys. paczek sezamków 0 1 tys. paczek sezamków Rynek sezamków Firma Agata Co się stanie, jeżeli zostanie wprowadzona: a) cena minimalna na sezamki P 1 = 7; b) cena maksymalna na sezamki P 2 = 4 2. Wyznacz wielkości produkcji poszczególnych firm na rynku konkurencji doskonałej oraz podaj, ile wynosi wynik ekonomiczny w punkcie równowagi a) firma Darek P = 5 b) firma Kuba P = 4 c) firma Marcin P = 3 P P P 1 1 AVC X Y Z 3. Określ czy firma powinna zwiększyć czy zmniejszyć produkcję. a) firma Edyta b) firma Bogna c) firma Maciek P = 3, X = 6 P = 3, X = 3 P = 5, X = 7 P P P 1 AVC X Y Z 25

18 4. Popyt i podaż na rynku konkurencji doskonałej dane są równaniami: X D = P i X S = 100P Rysunek przedstawia koszty firmy działającej na tym rynku. 1) Nanieś na rysunek krzywą przychodu krańcowego firmy. 2) Oblicz, jaki wynik ekonomiczny osiąga firma przy optymalnym poziomie produkcji oraz zaznacz go na rysunku. 3) Zaznacz na wykresie krzywą podaży firmy 4) Oblicz, ile jest firm na rynku. 5) Opisz, jakich zmian można się spodziewać w długim okresie na rynku oraz co będzie się działo z wynikiem ekonomicznym firm działających na tym rynku 5. Wykres przedstawia sytuację firmy Aneta. Opisz osie i wykresy, a następnie na podstawie rysunku uzupełnij tabelę (1 kratka = jedna jednostka pieniężna lub 1 sztuka dobra X), przyjmując, że Aneta jest w równowadze. Określ strukturę rynku, na którym funkcjonuje firma oraz oceń jej sytuację ekonomiczną X P TFC TVC TC AFC AVC TR AR WE ( 6. Podpisz osie i wykresy oraz zaznacz na rysunkach (dla punktu równowagi): całkowity koszt zmienny (TVC) całkowity koszt stały (TFC) łączny koszt całkowity (TC) przychód całkowity (TR) wynik ekonomiczny wynik ekonomiczny 26

19 ĆWICZENIA Z MIKROEKONOMII : 7 MONOPOL Zadanie 1 Ile powinien produkować i po jakiej cenie sprzedawać oraz jaki wynik ekonomiczny (oblicz go i zaznacz na wykresie)osiąga monopolista, jeżeli jego koszty kształtują się tak, jak pokazano na rysunkach, natomiast popyt rynkowy dany jest równaniem: a) P = 5 X b) P = 7 X c) P = 3 0,5X AVC AVC AVC 2. Popyt rynkowy dany jest równaniem: P = 8 X, natomiast koszty monopolisty przedstawia rysunek. W jaki sposób powinien zmienić wielkość produkcji i cenę monopolista, jeżeli obecna cena i wielkość produkcji wynosi: a) X = 4; P = 4 b) X = 2; P = 6 c) X = 3; P = 5 3. Poniższy rysunek przedstawia koszty pewnego monopolisty, produkującego dobro X (1 kratka to 1 j.p. lub 1 jednostka dobra X). Wiedząc, że popyt rynkowy na dobro X można opisać równaniem: P = 8 X, wykonaj następujące polecenia: 1) Na tym samym wykresie przedstaw krzywą popytu i krzywą MR monopolisty, 2) Wyznacz wielkość produkcji, jaką powinien wytwarzać monopolista, jeżeli nie różnicuje cen oraz podaj cenę, po jakiej powinien sprzedawać swoje wyroby przy takiej wielkości produkcji; 3) Załóż teraz, że monopolista ma możliwość doskonałego różnicowania cen. Jaka będzie wielkość produkcji wynikająca z punktu równowagi? Po jakiej cenie monopolista sprzeda ostatnią jednostkę dobra X? 4) Podaj, ile wyniesie wynik ekonomiczny monopolisty w punkcie równowagi, jeżeli nie różnicuje cen oraz w przypadku doskonałego różnicowania cen.

20 Zadanie 4 Wykres przedstawia sytuację firmy Rafał. Opisz osie i wykresy, a następnie na podstawie rysunku uzupełnij tabelę (1 kratka = jedna jednostka pieniężna lub 1 sztuka dobra X), przyjmując, że Rafał jest w równowadze. Określ strukturę rynku, na którym funkcjonuje firma oraz oceń jej sytuację ekonomiczną X P TFC TVC TC AFC AVC TR AR WE ( Zadanie 5 Podpisz osie i wykresy oraz zaznacz na rysunkach (dla punktu równowagi): całkowity koszt zmienny (TVC) całkowity koszt stały (TFC) łączny koszt całkowity (TC) przychód całkowity (TR) wynik ekonomiczny wynik ekonomiczny

21 Zadanie 6 Firma Żaneta jest producentem zabawek. Uzupełnij tabelę oraz przedstaw sytuację Żanety na wykresie. X P TFC TVC TC AFC AVC AR WE TR MR ( ) Przy jakiej wielkości produkcji firma Żaneta optymalizuje wynik ekonomiczny? 2) Ile wynosi wynik ekonomiczny w punkcie równowagi? 3) Jaki wynik ekonomiczny osiągałaby firma Żaneta w punkcie równowagi, gdyby cena spadła do poziomu 17 j.p.? 4) Poniżej jakiego poziomu ceny Żanecie nie opłaca się produkować? 5) Zaznacz na wykresie krzywą podaży Żanety. 29

88. Czysta stopa procentowa. 89. Rynkowa (nominalna) stopa procentowa. 90. Efektywna stopa procentowa. 91. Oprocentowanie składane. 92.

88. Czysta stopa procentowa. 89. Rynkowa (nominalna) stopa procentowa. 90. Efektywna stopa procentowa. 91. Oprocentowanie składane. 92. 34 Podstawowe pojęcia i zagadnienia mikroekonomii 88. zysta stopa procentowa zysta stopa procentowa jest teoretyczną ceną pieniądza, która ukształtowałaby się na rynku pod wpływem oddziaływania popytu

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt)

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt) Nazwisko i Imię... Numer albumu... A 1. Utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji nazywana jest: (2 pkt) ujemnym przepływem pieniężnym

Bardziej szczegółowo

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

JEDNOCZYNNIKOWA i DWUCZYNNIKOWA FUNKCJA PRODUKCJI

JEDNOCZYNNIKOWA i DWUCZYNNIKOWA FUNKCJA PRODUKCJI JEDNOCZYNNIKOWA i DWUCZYNNIKOWA FUNKCJA PRODUKCJI Zadanie 1: Uzupełnij tabelę, gdzie: TP produkt całkowity AP produkt przeciętny MP produkt marginalny L nakład czynnika produkcji, siła robocza (liczba

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI 1. Dobrami podrzędnymi nazywamy te dobra: a. które nie mają bliskich substytutów b. na które popyt maleje w miarę wzrostu dochodów konsumenta, przy pozostałych

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa Podstawowe pojęcia: rynek, podaż, krzywa podaż, prawo podaż, cena równowagi, cena maksymalna i minimalna, zmiana podaż dr inż. Anna Kiełbus

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego.

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego. Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia Mikroekonomia II 050-792 Semestr Letni 204/205 Ćwiczenia 4, 5 & 6 Technologia. Izokwanta produkcji to krzywa obrazująca różne kombinacje nakładu czynników produkcji, które przynoszą taki sam zysk. P/F

Bardziej szczegółowo

5. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A)

5. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A) 1. Na rynku pewnego dobra działają dwie firmy, które zachowują się zgodnie z modelem Stackelberga. Firmy ponoszą stałe koszty krańcowe równe 24. Odwrócona linia popytu na tym rynku ma postać: P = 480-0.5Q.

Bardziej szczegółowo

4. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A)

4. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A) 1. Rozważmy rynek doskonale konkurencyjny w długim okresie. Funkcja kosztu całkowitego pojedynczej firmy jest następująca: TC = 1296q 2 + 1369 dla q > 0 oraz TC = 0 dla q = 0. Wszystkie firmy są identyczne.

Bardziej szczegółowo

12. Funkcja popytu jest liniowa. Poniższa tabela przedstawia cztery punkty na krzywej popytu:

12. Funkcja popytu jest liniowa. Poniższa tabela przedstawia cztery punkty na krzywej popytu: 1. Dla której z poniższych funkcji popytu elastyczność cenowa popytu jest równa -1 i jest stała na całej długości krzywej popytu? A) Q = -5 + 10 B) Q = 40-4 C) Q = 30000-1 D) Q = 2000-2 E) Q = 100-3 F)

Bardziej szczegółowo

5. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 122-7P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi:

5. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 122-7P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi: 1. Na oligopolistycznym rynku istnieje 8 firm, które zachowują się zgodnie z modelem Cournota (jednoczesne ustalanie ilości). Wszystkie firmy ponoszą takie same koszty krańcowe, równe 12 zł od jednostki

Bardziej szczegółowo

8. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 356-3P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi:

8. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 356-3P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi: 1. rzedsiębiorstwo posiada dwa zakłady. Funkcja popytu rynkowego dana jest równaniem: = 46080-4Q, gdzie Q - produkcja całego rynku. Funkcja kosztu całkowitego pierwszego i drugiego zakładu jest następująca:

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II

Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II Prowadząca: Martyna Kobus 2012-06-11 Piszemy 90 minut. Sprawdzian jest za 70 punktów. Jest 10 pytań testowych, każde za 2 punkty (łącznie 20 punktów za test) i 3 zadania,

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena Temat i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. opyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży 5.

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia W modelu klasycznym wielkość PKB jest określana przez stronę podażową. Mamy 2 czynniki

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Zadanie

Mikroekonomia. Zadanie Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 18.11.2007r. Mikroekonomia WNE UW 1 Funkcję produkcji pewnego produktu wyznacza wzór F(K,L)=2KL 1/2. Jakim wzorem

Bardziej szczegółowo

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 14 rzedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz  POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1 Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1 Funkcję produkcji pewnego produktu wyznacza wzór F(K,L)=2KL 1/2. Jakim

Bardziej szczegółowo

Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8

Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8 Definicje Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8 krótki i długi okres stałe i zmienne czynniki produkcyjne produkt krzywa produktu całkowitego produkt krańcowy prawo malejącego produktu krańcowego

Bardziej szczegółowo

Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku Maksymalizacja zysku Na razie zakładamy, że rynki są doskonale konkurencyjne Firma konkurencyjna traktuje ceny (czynników produkcji oraz produktów jako stałe, czyli wszystkie ceny są ustalane przez rynek

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Sylwia Machowska

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Sylwia Machowska KONKURENCJA DOSKONAŁA dr Sylwia Machowska Definicja Konkurencja doskonała jest modelem teoretycznym opisującym jedną z form konkurencji na rynku; cechą charakterystyczną konkurencji doskonałej w odróŝnieniu

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Popyt i podaż kategorie rynkowe Popyt i podaż to dwa słowa najczęściej używane przez ekonomistów Popyt i podaż to siły, które regulują

Bardziej szczegółowo

Zachowanie monopolistyczne - dyskryminacja cenowa

Zachowanie monopolistyczne - dyskryminacja cenowa Zachowanie monopolistyczne - dyskryminacja cenowa Dotychczas analizowaliśmy monopolistę, który dyktował wspólną cenę dla wszystkich konsumentów Z dyskryminacją cenową mamy do czynienia wtedy, gdy różne

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta 1) Przedmiot wyboru konsumenta na rynku towarów. 2) Zmienne decyzyjne, parametry rynkowe i preferencje jako warunki wyboru.

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Monopoli ciąg dalszy...

Mikroekonomia. Monopoli ciąg dalszy... Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 20.10.2007r. Mikroekonomia WNE UW 1 Monopoli ciąg dalszy... Co się w monopolu nie podoba... monopoliście? Dyskryminacja

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz r. Mikroekonomia WNE UW 1

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz r. Mikroekonomia WNE UW 1 Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 19.10.2008r. Mikroekonomia WNE UW 1 Monopoli ciąg dalszy... Co się w monopolu nie podoba... monopoliście? Dyskryminacja

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Możliwości finansowe konsumenta opisuje równanie: 2x + 4y = 1. Jeżeli dochód konsumenta

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA

KONKURENCJA DOSKONAŁA KONKURENCJA DOSKONAŁA Bez względu na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja wartości

Bardziej szczegółowo

Lista 7 i 8 Zysk księgowy i alternatywny Koszty alternatywne Koszty i utargi krańcowe Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu

Lista 7 i 8 Zysk księgowy i alternatywny Koszty alternatywne Koszty i utargi krańcowe Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu Zadanie 1. Pan Smith prowadzi prywatny biznes. W ubiegłym roku jego utarg wyniósł 55000, a koszty bezpośrednie 27000. Kapitał finansowy włożony w działalność zakładu wynosił przez cały rok 25000. Stopa

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM RYNKOWY. dr Sylwia Machowska

MECHANIZM RYNKOWY. dr Sylwia Machowska MECHANIZM RYNKOWY dr Sylwia Machowska 1 Plan wykładu Rynek Popyt, wielkość popytu, prawo popytu Podaż, wielkość podaży, prawo podaży Równowaga rynkowa 2 Rynek 3 Rynek Rynek to proces wzajemnego oddziaływania

Bardziej szczegółowo

MONOPOL. dr Krzysztof Kołodziejczyk

MONOPOL. dr Krzysztof Kołodziejczyk MONOPOL dr Krzysztof Kołodziejczyk https://flic.kr/p/fd2sei Agenda 1. Popyt 2. Równowaga monopolu 3. Cena monopolowa 4. Opłacalność produkcji 5. Podaż 6. Dyskryminacja cenowa Monopol słowa kluczowe cenodawca

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Mikroekonomia - Lista 11 Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Konkurencja doskonała 1. Model konkurencji doskonałej opiera się na następujących

Bardziej szczegółowo

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji 5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji a. Konkurencja doskonała Producenci sprzedają nierozróżnialne towary, e.g. zboże pierwszej klasy. Zakładamy że jest dużo producentów, a żaden nie ma wpływu

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 5

Mikroekonomia. Wykład 5 Mikroekonomia Wykład 5 Model czystej wymiany Brak produkcji, tylko zasoby początkowe, czyli nie wiadomo jak czynniki produkcji zostały przekształcone w produkt końcowy. Równowaga ogólna: wszystkie rynki

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt Podstawowe pojęcia: rynek, popyt, krzywa popytu, prawo popytu, efekt snobizmu, efekt Veblena, cena maksymalna i minimalna, zmiana popytu, dobro Griffena, dobra

Bardziej szczegółowo

Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny?

Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny? Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny? Oczywistym miernikiem jest nachylenie krzywych popytu i podaży Np. obniżka ceny o 1 zł każdorazowo powoduje zwiększenie popytu na kajzerki o 20 sztuk

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA. Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA. Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania PLAN WYKŁADU 1. Model wyboru konsumenta 1. Dochód konsumenta

Bardziej szczegółowo

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ POPYT to zależność pomiędzy ilością dobra, którą chcą i mogą kupić konsumenci, a ceną tego dobra. Popyt jest przedstawiany za pomocą

Bardziej szczegółowo

Krańcowa stopa substytucji. Linia ograniczenia budżetowego konsumenta. Zmiana położenia linii ograniczenia budżetowego

Krańcowa stopa substytucji. Linia ograniczenia budżetowego konsumenta. Zmiana położenia linii ograniczenia budżetowego 211-2-21 UŻTCZNOŚĆ CŁKOWIT I MRGINLN Krzywa obojętności konsumenta Mapa krzywych obojętności konsumenta UC UM Krzywa użyteczności całkowitej Krzywa użyteczności marginalnej C I 1 I 2 I 3 obro X obro X

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY, WYNIK EKONOMICZNY. dr Sylwia Machowska

KOSZTY, PRZYCHODY, WYNIK EKONOMICZNY. dr Sylwia Machowska KOSZTY, PRZYCHODY, WYNIK EKONOMICZNY dr Sylwia Machowska 1 NIE MA DZIAŁAŃ BEZ KOSZTÓW Koszty stanowią zawsze punkt wyjścia myślenia ekonomicznego dlatego, że każde działanie podmiotów jest związane z ponoszeniem

Bardziej szczegółowo

Ekonomia menedżerska analiza marginalna. Prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii

Ekonomia menedżerska analiza marginalna. Prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Ekonomia menedżerska analiza marginalna Prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Podejmowanie decyzji optymalnych na podstawie analizy marginalnej Przyczyny konfliktu: Rozbieżne zdania pomiędzy koncesjodawcą

Bardziej szczegółowo

Model Davida Ricardo

Model Davida Ricardo Model Davida Ricardo mgr eszek incenciak 15 lutego 2005 r. 1 Założenia modelu Analiza w modelu Ricardo opiera się na następujących założeniach: istnieje doskonała konkurencja na rynku dóbr i rynku pracy;

Bardziej szczegółowo

Inwestycje (I) Konsumpcja (C)

Inwestycje (I) Konsumpcja (C) Determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80% dochody narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1.000. Produkcja i dochód

Bardziej szczegółowo

dany produkt Rynek, rynek konkurencyjny Dobra: substytucyjne i komplementarne Prawo popytu Plan i krzywa popytu rynek pracy, aukcja internetowa,

dany produkt Rynek, rynek konkurencyjny Dobra: substytucyjne i komplementarne Prawo popytu Plan i krzywa popytu rynek pracy, aukcja internetowa, Rynek, rynek konkurencyjny Dobra: substytucyjne i komplementarne Prawo popytu Plan i krzywa popytu -Pyzalska ttp://wwwswlearningcom/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_microhtml dany produkt na wyspecjalizowanym

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO ĆWICZEŃ. 1.4 Gospodarka wytwarza trzy produkty A, B, C. W roku 1980 i 1990 zarejestrowano następujące ilości produkcji i ceny:

ZADANIA DO ĆWICZEŃ. 1.4 Gospodarka wytwarza trzy produkty A, B, C. W roku 1980 i 1990 zarejestrowano następujące ilości produkcji i ceny: ZADANIA DO ĆWICZEŃ Y produkt krajowy brutto, C konsumpcja, I inwestycje, Y d dochody osobiste do dyspozycji, G wydatki rządowe na zakup towarów i usług, T podatki, Tr płatności transferowe, S oszczędności,

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH Opracowanie: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję:

Bardziej szczegółowo

Podaż firmy. Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski

Podaż firmy. Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski odaż firmy Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski Inne cele działalności firm: Maksymalizacja przychodów Maksymalizacja dywidendy Maksymalizacja zysków w krótkim okresie Maksymalizacja udziału w rynku

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań. Makroekonomia II ćwiczenia KONSUMPCJA

Zbiór zadań. Makroekonomia II ćwiczenia KONSUMPCJA Zbiór zadań. Makroekonomia II ćwiczenia KONSUMPCJA Zadanie 1. Konsument żyje przez 4 okresy. W pierwszym i drugim okresie jego dochód jest równy 100; w trzecim rośnie do 300, a w czwartym spada do zera.

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 3

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 3 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 3 Elastyczność popytu i podaży, Wybór konsumenta efekt substytucyjny i dochodowy Tomasz Gajderowicz. Agenda Kartkówka Elastyczność popytu i podaży Wybór konsumenta

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Zadanie 1 Załóżmy, że w gospodarce ilość pieniądza rośnie w tempie 5% rocznie, a realne PKB powiększa się w tempie 2,5% rocznie. Ile wyniesie stopa inflacji w

Bardziej szczegółowo

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne 6. Teoria Podaży - 6.1 Koszty stałe i zmienne Koszty poniesione przez firmę zwykle są podzielone na dwie kategorie. 1. Koszty stałe - są niezależne od poziomu produkcji, e.g. stałe koszty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

wielkosci czynnika popytu dobra wielkosci ceny popytu na dobrox popytu ceny

wielkosci czynnika popytu dobra wielkosci ceny popytu na dobrox popytu ceny ELASTYCZNOŚCI POPYTU: Elastyczności i podaży 1. cenowa elastyczność mierzy, o ile procent zmieni się wielkość pod wpływem jednoprocentowej zmiany dobra lub usługi 2. dochodowa elastyczność mierzy, o ile

Bardziej szczegółowo

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1/3 (3) y = min{x 1,x 2 } + min{x 3,x 4 } (4) y = x 1 1/5 x 2 4/5 a) 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 3

Mikroekonomia. Wykład 3 Mikroekonomia Wykład 3 Model czystej wymiany Jednostki dysponują stałymi zasobami dóbr i dobra te mogą wymieniać między sobą (proces produkcji zostaje pominięty) Dwóch konsumentów (lub dwa rodzaje konsumentów):

Bardziej szczegółowo

Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. dr inż. Andrzej KIJ

Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. dr inż. Andrzej KIJ Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego dr inż. Andrzej KIJ 1 Popyt rynkowy agregacja krzywych popytu P p2 p1 D1 q1 D2 q2 Q 2 Popyt rynkowy agregacja krzywych popytu P p2 p1 D1 +D2 D1 D2 q1

Bardziej szczegółowo

Przyk ladowe Kolokwium II. Mikroekonomia II. 2. Na lożenie podatku na produkty produkowane przez monopol w wysokości 10 z l doprowadzi do

Przyk ladowe Kolokwium II. Mikroekonomia II. 2. Na lożenie podatku na produkty produkowane przez monopol w wysokości 10 z l doprowadzi do Przyk ladowe Kolokwium II Mikroekonomia II Imi e i nazwisko:...... nr albumu:... Instrukcje. Bez oszukiwania. Jeżeli masz pytanie podnieś r ek e. Cz eść I. Test wyboru. 1. W zmonopolizowanej branży cena

Bardziej szczegółowo

Zadania z ekonomii matematycznej Teoria konsumenta

Zadania z ekonomii matematycznej Teoria konsumenta Paweł Kliber Zadania z ekonomii matematycznej Teoria konsumenta Zad Dla podanych niżej funcji użyteczności: (a u (x x = x + x (b u (x x = x x (c u (x x = x x (d u (x x = x x 4 (e u (x x = x + x = x + x

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 17.10.2009r. Mikroekonomia WNE UW 1 Co to jest monopol? Wybór monopolisty Dlaczego nie lubimy monopoli? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt Własności Funkcji Popytu Statyka porównawcza funkcji popytu pokazuje jak zmienia się funkcja popytu x 1 *(p 1,p 2,y) i x 2 *(p 1,p 2,y) gdy zmianie ulegają ceny

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. mgr Maciej Szczepankiewicz. Katedra Nauk Ekonomicznych. semestr zimowy 2015/2016

MIKROEKONOMIA. mgr Maciej Szczepankiewicz. Katedra Nauk Ekonomicznych. semestr zimowy 2015/2016 MIKROEKONOMIA semestr zimowy 2015/2016 mgr Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych Kontakt E: maciej@szczepankiewicz.net Dyżury: Wtorek 12-13.30 nieparzyste 10.15-11.45 parzyste Środa 13.15-14.45

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol Monopol Jeden sprzedawca. Krzywa popytu jaką napotyka monopolista (opadająca) to krzywa popytu rynkowego. Monopolista może zmienić cenę rynkową produktu dostosowując

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS EKONOMIA TOM 1 WYD.2 Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA Rozdział 1. Podstawy ekonomii 1.1. Wprowadzenie Niedobór i efektywność: bliźniacze tematy ekonomii

Bardziej szczegółowo

Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowanie

Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowanie Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowanie Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Presentation is based on: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html

Bardziej szczegółowo

Negatywne skutki monopolu

Negatywne skutki monopolu Negatywne skutki monopolu Strata dobrobytu społecznego z tytułu: (1) mniejszej produkcji i wyższej ceny (2) kosztów poszukiwania renty, które ponoszą firmy w celu osiągnięcia monopolistycznej pozycji na

Bardziej szczegółowo

Struktury rynku - konkurencja doskonała i monopol Zadanie 1 Opisz w tabeli struktury rynku

Struktury rynku - konkurencja doskonała i monopol Zadanie 1 Opisz w tabeli struktury rynku Struktury rynku - konkurencja doskonała i monopol Zadanie 1 Opisz w tabeli struktury rynku Cecha Struktura Konkurencja doskonała Konkurencja monopolistyczna Oligopol Monopol pełny Ilość kupujących Ilość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Pytanie 1. a) Jeśli gospodarstwo domowe otrzyma spadek, będzie miało dodatkowe możliwości konsumpcji bez konieczności dalszej pracy. Jego linia

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT (PRZEBSIĘBIORSTWO) państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (spółki ) 3. Jak należy rozumieć prawo zmniejszającego się przychodu?

PRODUCENT (PRZEBSIĘBIORSTWO) państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (spółki ) 3. Jak należy rozumieć prawo zmniejszającego się przychodu? A) Pytania sprawdzające: 1. Kogo uważamy za producenta? PRODUCENT zorganizowany w formie przedsiębiorstwa. Powstał w drodze ewolucji. To podmiot sfery realnej. Aktywny uczestnik procesów rynkowych. Realizuje

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 02. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 02. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 02 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MIKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynek Rynek jest to proces,

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż Wykład: EKONOMIA Ekonomia Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli sytuacją w której niegraniczone potrzeby zestawiamy z ograniczonymi zasobami. Rzadkość Rzadkość jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania:

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: 4 Siły rynkowe czyli popyt i podaż R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

Podaż, popyt i polityka państwa

Podaż, popyt i polityka państwa 6 odaż, popyt i polityka państwa R I N C I L E O F MICROECONOMIC F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint lides by Ron Cronovich 27 Thomson outh-western, all rights reserved W tym

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

(b) Oblicz zmianę zasobu kapitału, jeżeli na początku okresu zasób kapitału wynosi kolejno: 4, 9 oraz 25.

(b) Oblicz zmianę zasobu kapitału, jeżeli na początku okresu zasób kapitału wynosi kolejno: 4, 9 oraz 25. Zadanie 1 W pewnej gospodarce funkcja produkcji może być opisana jako Y = AK 1/2 N 1/2, przy czym A oznacza poziom produktywności, K zasób kapitału, a N liczbę zatrudnionych. Stopa oszczędności s wynosi

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna Konkurencja monopolistyczna Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Prezentacja oparta na: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html Cechy: Wielu sprzedawców Zróżnicowane produkty

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Kosztem alternatywnym zbudowania geotermicznej elektrociepłowni jest:

Zadanie 1 Kosztem alternatywnym zbudowania geotermicznej elektrociepłowni jest: Zadanie 1 Kosztem alternatywnym zbudowania geotermicznej elektrociepłowni jest: a. suma wydatków, jakie należałoby ponieść za korzystanie z innych źródeł energii, b. koszt budowy elektrociepłowni pomniejszony

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Równowaga rynkowa. Równowaga rynkowa: ilustracja graficzna. Nierównowaga rynkowa: nadwyżka dobra. Nierównowaga rynkowa: niedobór dobra

Równowaga rynkowa. Równowaga rynkowa: ilustracja graficzna. Nierównowaga rynkowa: nadwyżka dobra. Nierównowaga rynkowa: niedobór dobra Równowaga rynkowa Cena unkt r Ilość Cena i ilość Cena (cena czyszcząca rynek): cena, przy której wielkość zapotrzebowania jest równa ilości oferowanej. Nierównowaga rynkowa: niedobór dobra Cena rynkowa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ. Ogólny cel kształcenia: zapoznanie uczniów z głównymi zasadami planowania finansowego.

KONSPEKT ZAJĘĆ. Ogólny cel kształcenia: zapoznanie uczniów z głównymi zasadami planowania finansowego. KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Koszty i przychody. Próg rentowności Ogólny cel kształcenia: zapoznanie uczniów z głównymi zasadami planowania finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planowania

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Analiza postępowania konsumenta może być prowadzona

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 8

Mikroekonomia. Wykład 8 Mikroekonomia Wykład 8 Efekty zewnętrzne Dotychczas zakładaliśmy, że wszystkie interakcje między konsumentami a producentami dokonywały się poprzez rynek: Zysk firmy zależy wyłącznie od zmiennych znajdujących

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z MIKROEKONOMII

ZADANIA Z MIKROEKONOMII - ZADANIA Z MIKROEKONOMII BLOK B Wybór i opracowanie: Ewa Aksman,Tomasz Kopczewski Piotr Mazurowski, Irena Topińska Poprawki: Anna Bartczak, Olga Kiuila TECHNOLOGIA 1. Czy jest możliwe, aby izokwanty:

Bardziej szczegółowo

Użyteczność całkowita

Użyteczność całkowita Teoria konsumenta 1.Użyteczność całkowita i krańcowa 2.Preferencje konsumenta, krzywa obojętności i mapa obojętności 3.Równowaga konsumenta, nadwyżka konsumenta 4.Zmiany dochodów i zmiany cen dóbr oraz

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu 1. Krótkookresowe wahania koniunktury Dynamiczny model zagregowanego popytu i podaży: skutki

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Krzysztof Kołodziejczyk

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Krzysztof Kołodziejczyk KONKURENCJA DOSKONAŁA dr Krzysztof Kołodziejczyk Agenda 1. Popyt 2. Równowaga przedsiębiorstwa 3. Opłacalność (rentowność) produkcji 4. Podaż (powyżej poziomu zamknięcia) Konkurencja doskonała słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa

Dyskryminacja cenowa Dyskryminacja cenowa Ceny liniowe za każdą jednostkę dla każdego nabywcy w każdych warunkach ustala się jednakową cenę - jednolita stawka żądana jest za jednostkę produktu niezależnie od jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo