Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 3 lipiec-wrzesień 2013 poz WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja. Normalizacja. Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Czasopiśmiennictwo. Bibliofilstwo) 0/9(05) Dzienniki. Czasopisma społeczno-kulturalne 004(05) Informatyka i technika komputerowa 005(05) Zarządzanie. Biurowość (1-32)(05) Czasopisma regionalne i lokalne (05) Czasopisma popularno-naukowe (05) Czasopisma sensacyjne (05) Czasopisma dziecięce i młodzieżowe (05) Czasopisma mniejszości narodowych (05) Czasopisma dla mężczyzn (05) Czasopisma kobiece (05) Czasopisma studenckie 06(05) Organizacje. Stowarzyszenia. Muzea 1(05) FILOZOFIA. LOGIKA. ETYKA 133(05) Okultyzm. Magia. Czary. Astrologia. Horoskopy. Chiromancja 159.9(05) Psychologia 2(05) RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO 3(05) NAUKI SPOŁECZNE (05) Statystyka. Demografia 316(05) Socjologia 32(05) Polityka. Polityka wewnętrzna. Polityka międzynarodowa 329(05) Ruchy i partie polityczne. Stowarzyszenia kombatanckie. Harcerstwo 33(05) Nauki ekonomiczne. Gospodarka 331(05) Praca. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Związki zawodowe 332(05) Gospodarka regionalna i terytorialna. Gospodarka mieszkaniowa 334(05) Spółdzielczość 336(05) Finanse. Podatki. Bankowość (05) Turystyka 34(05) Prawo. Kryminalistyka 351/354(05) Administracja publiczna. Bezpieczeństwo publiczne. Dzienniki urzędowe 355/359(05) Nauka i sztuka wojenna. Wojsko 364/368(05) Polityka społeczna. Opieka społeczna. Ubezpieczenia 37(05) Oświata. Wychowanie. Pedagogika. Szkolnictwo 378(05) Szkolnictwo wyższe (05) Hobby. Kolekcjonerstwo. Modelarstwo 39(05) Etnografia. Folklor 5(05) NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE. PRZYRODA 502/504(05) Ochrona środowiska. Degradacja środowiska. Ekologia 51(05) Matematyka 52(05) Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53(05) Fizyka 54(05) Chemia. Mineralogia 55/56(05) Geologia. Meteorologia. Hydrologia. Paleontologia 57/59(05) Nauki biologiczne. Botanika. Zoologia. Antropologia 6(05) NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO 60(05) Biotechnologia 61(05) Medycyna. Stomatologia 613(05) Pielęgnacja ciała. Higiena ogólna i osobista. Dieta. Nałogi (05) Dziecko - higiena, opieka, wychowanie 614(05) Służba zdrowia. Ratownictwo 615(05) Farmacja. Fizjoterapia. Medycyna niekonwencjonalna (05) Pielęgniarstwo. Opieka nad chorym 62(05) Technika (05) Energetyka. Górnictwo 621(05) Elektrotechnika. Elektronika. Technika jądrowa. Technologia mechaniczna 623(05) Technika wojskowa. Broń 624/625(05) Inżynieria lądowa. Koleje. Budowa dróg 626/627(05) Inżynieria wodna. Hydrotechnika 628(05) Inżynieria sanitarna 629(05) Technika środków transportu. Samochody. Motoryzacja. Budownictwo okrętowe. Technika lotnicza i astronautyczna 63(05) Rolnictwo 630(05) Leśnictwo 631/635(05) Uprawa i hodowla roślin. Ogrodnictwo 636/639(05) Zootechnika. Weterynaria. Rybołówstwo. Zwierzęta domowe 64(05) Gospodarstwo domowe. Kucharstwo. Gastronomia. Hotelarstwo. Moda. Robótki ręczne 643/645(05) Mieszkanie. Urządzanie wnętrz 646.7(05) Kosmetyka (05) Telekomunikacja. Radiofonia. Telewizja. Transport. Poczta (05) Przemysł poligraficzny. Drukarstwo. Księgarstwo. Działalność wydawnicza. Środki masowego przekazu. Reklama 657(05) Rachunkowość. Księgowość 658(05) Organizacja przedsiębiorstw 658.6/.8(05) Organizacja i technika handlu 66/68(05) Przemysł. Rzemiosło. Artykuły przemysłowe 69(05) Budownictwo 7(05) SZTUKA. KONSERWATORSTWO 71/72(05) Planowanie przestrzenne. Architektura. Urządzanie ogrodów 73/77(05) Sztuki plastyczne. Fotografia. Sztuka użytkowa 78(05) Muzyka 791/792(05) Film. Teatr 793/794(05) Gry komputerowe. Gry towarzyskie 796/799(05) Sport. Rekreacja. Wędkarstwo. Myślistwo 8(05) FILOLOGIA. JĘZYKOZNAWSTWO 82(05) Literatura 9(05) ARCHEOLOGIA. GEOGRAFIA. HISTORIA 902/904(05) Archeologia 91(05) Geografia 929(05) Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94(05) Historia. Regionalizm. Nauki pomocnicze historii. Archiwistyka

2 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja. Normalizacja. Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Czasopiśmiennictwo. Bibliofilstwo) Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo / [red. nacz. Małgorzata Komza] (2011). - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN ) Rocz. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 4 (1966). - Streszcz. ang. Spis treści ang., pol. - Cd.: Studia o Książce i Informacji = ISSN zob. poz. 494/2013. ISSN b /2013 Biblioteka : szkolne centrum informacji : czasopismo dla nauczycieli bibliotekarzy / [Anna Kontkiewicz red. nacz.] , nr 6 (grudz.) = nr Warszawa : Dr Josef Raabe, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr 1 (stycz.). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. ISSN = Biblioteka (Warszawa) b /2013 Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Instytutów Badawczych. - R. 15, nr 3 (grudz. 2010)- = nr Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, cm. Niereg. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych = ISSN zob. poz. 485/2013. ISSN X b /2013 Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych. - R. 15, nr 2 (lip. 2010) = nr Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (stycz. 1996) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Cd.: Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Jednostek Badawczych = ISSN X zob. poz. 484/2013. ISSN b /2013 Bliżej Biblioteki : pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej : artykuły, sprawozdania i relacje, przegląd wydawnictw o regionie / [red. nacz. Bogumiła Celer] , nr 1 (maj). - Kalisz : PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego, cm. Półrocz. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Nowy Świat 13, Kalisz; tel. (62) , ISSN b /2013 Debaty Artes Liberales / Wydział Artes Liberales Uniwersytet Warszawski. - T. 5 (2012). - Warszawa : Wydział Artes Liberales Uniwersytet Warszawski : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, cm. Niereg. - Spis treści ang., pol. - Poprzednio: Debaty IBI AL = ISSN zob. poz. 488/2013. ISSN b /2013 2

3 Poz Debaty IBI AL / Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales. Uniwersytet Warszawski. - T. 4 (2011). - Warszawa : IBI AL UW, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: T. 1 (2008). - Tekst ros. Streszcz. ang. - Cd.: Debaty Artes Liberales = ISSN zob. poz. 487/2013. ISSN b /2013 Metrologia : biuletyn Głównego Urzędu Miar / [red. Paweł Fotowicz]. - Vol. 7, nr 3 (list. 2012). - [Warszawa] : Główny Urząd Miar, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 2 (maj) = nr 6. - Przestało ukazywać się. ISSN = Metrologia (Warszawa) b /2013 Metrologia i Probiernictwo : biuletyn Głównego Urzędu Miar / [Karol Markiewicz red. nacz.] , nr 1. - Warszawa : Główny Urząd Miar, cm. Kwart. ISSN = Metrologia i Probiernictwo (Warszawa. 2013) b /2013 Rynek, Społeczeństwo, Kultura : czasopismo naukowe / [red. nacz. Robert Geisler] , nr 1. - [Dobrzeń Wielki] : VIP for You, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Streszcz. ang., pol. ISSN b /2013 Spheres of Culture : journal of philological, historical, social and media communication, political science and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Faculty of Humanities. Branch of Ukrainian Studies ; [ed. in chief Ihor Nabytovych]. - Vol. 1 (2012). - Lublin : Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Faculty of Humanities. Branch of Ukrainian Studies, cm. Półrocz. - Tekst ukr., ang., niem. Streszcz. ang. Spis treści ang., ukr. ISSN b /2013 Studia Kaliskie = Studia Calisiensia / Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; [red. nacz. Elżbieta Steczek-Czerniawska]. - T Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, cm. Rocz. - Streszcz. ang., pol. - Adres red.: ul. Nowy Świat 13, Kalisz ISSN b /2013 Studia o Książce i Informacji / [red. nacz. Małgorzata Komza] (2012). - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN ) Rocz. - Streszcz. ang. Spis treści ang., pol. - Poprzednio: Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo = ISSN zob. poz. 482/2013. ISSN b /2013 Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze / [Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze]. - Z Zielona Góra : Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida, cm. Rocz. - Poprzednio ukazywało się jako seria wydawnicza rejestrowana w drukach zwartych. ISSN b /2013 0/9(05) Dzienniki. Czasopisma społeczno-kulturalne Alter Ego Seniora / [red. nacz. Anna Skrzek]. - Vol. 1, 1 (2013). - Wrocław : Indygo Zahir Media, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Streszcz. ang., pol. ISSN : zł 14,90 b /2013 3

4 Poz Biuletyn Informacyjny Związku Podhalan Oddział Górali Łąckich / [Kraków] : Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury Episteme. Wydawnictwo Episteme ; Łącko : Związek Podhalan. Oddział, cm. Rocz. - Tyt. wg nagł. ISSN b /2013 Comfort Life : magazyn ludzi ciekawych świata : lifestyle, design, moto, gadżety, podróże / [red. nacz. Agnieszka Brodacka- -Hordejuk] , nr 1. - Biała Podlaska : Wydawnictwo Media Creations, cm. Dwumies. - Adres red.: ISSN : zł 8 b /2013 Cynamon : biuletyn kulturalny płd.-zach. okolic Warszawy : bezpłatny dodatek do win, deserów, spotkań, podróży... / [red. nacz. Tomasz Kwaśniewski] , 1 (lip./sierp.)- = 1. - Raszyn : Brandhelp, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Numer promocyjny ozn.: nr jeden na podwórku ukazał się w czerwcu Adres red.: ISSN X : bezpłatnie b /2013 Dialogi o Kulturze i Edukacji : periodyk naukowy Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie : periodyk naukowy Wydziału Nauk Społecznych / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie = Dialogues on Culture and Education : scientific journal published by the Faculty of Social Sciences / The King Stanisław Leszczyńki Higher School of Humanities in Leszno ; [red. nacz. Aleksander Zandecki] , nr 1- = nr 1. - Leszno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, cm. Półrocz. - Tekst, streszcz., spis treści pol., ang. - Adres red.: ul. Królowej Jadwigi 10, Leszno; tel. (65) , ISSN X b /2013 Forum : najciekawsze artykuły z prasy światowej / [red. nacz. Jacek Mojkowski]. - R. 49, nr 15 (15/ ) = nr Warszawa : Polityka, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (15 marca 1965). - Tyt. wg okł. - Cd.: Nowe Forum = ISSN zob. poz. 504/2013. ISSN = Forum (Warszawa) : zł 6 b /2013 Homo Mizerus : gazeta bezdomnych redagowana przez bezdomnych / [red. nacz. Ewa Dobrzańska, Konrad Kalinowski] , nr 1 = nr Warszawa : [s.n.], cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 1 = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN X b /2013 My, M-Łodzi Duchem / [red. nacz. Grażyna Busse] , nr 1 (maj/sierp.). - Łódź : Stowarzyszenie ECIM Hipokamp, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Brużyca 100/102, Aleksandrów Łódzki; ISSN : bezpłatnie b /2013 Nowe Forum : najciekawsze historie świata / [red. nacz. Jacek Mojkowski]. - R. 49, nr 16 (26.04./ )- = nr [Warszawa] : Polityka, cm. Dwutyg. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg okł. - Poprzednio: Forum, ISSN zob. poz. 501/ Adres red.: ul. Słupecka 6, Warszawa; tel. (22) , ISSN (popr.) : zł 3,90 b /2013 Nowy Przegląd Wszechpolski : pismo Polaków w kraju i na obczyźnie / [Andrzej Turek red. nacz.]. - R. 19, nr 1/3 (2012). - [S.l.] : Przymierze Ludowo-Narodowe, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (maj 1994). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2013 4

5 Poz Pogranicza : szczeciński kwartalnik kulturalny / [Inga Iwasiów red. nacz.] , nr 2 = nr Szczecin : Miejska Biblioteka Publiczna, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1994, nr 1. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2013 Prestige : magazyn Grupy Anders , nr 3. - Stare Jabłonki : Grupa Anders, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2011, nr 1. - Przestało ukazywać się. ISSN = Prestige (Stare Jabłonki) b /2013 Re:tusz : gdyński informator kulturalny , nr 1 (czerw./sierp.). - Gdynia : Miasto Gdynia, cm. Kwart. - Adres red.: ul. 10 lutego 24, Gdynia; ISSN b /2013 Robb+Maggazin. - R. 1, nr 1 (stycz. 2013)- = nr 1. - Wrocław : [s.n.], cm. Kwart. ISSN b /2013 Senior Chełmski / [Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w Chełmie] , nr 1 (paźdz.). - Chełm : Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada, cm. Niereg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ISSN : bezpłatnie b /2013 Sieci : odważny tygodnik młodej Polski / [red. nacz. Jacek Karnowski] , nr 30 (29 VII/4 VIII) = nr Gdynia : Fratria, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2013, nr 10 (11/17 marca) = nr Cd.: W Sieci, ISSN zob. poz. 512/2013. ISSN : zł 4,95 b /2013 W Sieci / [red. nacz. Jacek Karnowski] , nr 31/32 (5/18 sierpnia)- = nr 35/36. - Gdynia : Fratria, cm. Tyg. - Poprzednio: Sieci = ISSN zob. poz. 511/2013. ISSN = W Sieci (Gdynia) : zł 4,95 b x 512/2013 Wprost. Numer Specjalny / [red. nacz. Sylwester Latkowski] , nr 1 (26 kwietnia/26 maja). - [Warszawa] : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, cm. Niereg. - Adres red.: Al. Jerozolimskie 179, Warszawa; tel. (22) , ISSN : zł 6 b /2013 Information Systems in Management zob. poz. 514/ (05) Informatyka i technika komputerowa 005(05) Zarządzanie. Biurowość Information Systems in Management = [Systemy Informatyczne w Zarządzaniu / Arkadiusz Orłowski ed. in chief]. - Vol. 1, nr 1 (2012). - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Poprzednio ukazywało się jako seria wydawnicza rejestrowana w drukach zwartych. ISSN b /2013 Zarządzanie Publiczne : zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego / [red. nacz. Aleksander Noworól] , nr 4 = nr Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (2005). - Tekst, streszcz. pol., ang. - Cd. ukazuje się online. ISSN : bezpłatnie b /2013 5

6 Poz Zeszyt Naukowy - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Kraków : Text, cm. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie) Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1. - Streszcz. ang., pol. - Cd. ukazuje się w wersji elektronicznej pt.: Zeszyt Naukowy.pl - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie = ISSN ISSN X b /2013 Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium , nr 1- = nr 4. - Gniezno : Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, cm. Rocz. - Tyt. okł.: Zeszyt Naukowy / Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium. Wydział Zarządzania i Marketingu. - Tyt. ukazał się w serii: Zarządzanie i Marketing. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Poprzednio: Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej Milenium = ISSN zob. poz. 518/2013. ISSN (popr.) b x 517/2013 Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej Milenium , nr 1 = nr 3. - Gniezno : GWSHMM, cm. Niereg. - Tyt. okł.: Zeszyt Naukowy / Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium. Wydział Zarządzania i Marketingu. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1. - Cd.: Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium = ISSN zob. poz. 517/2013. ISSN b x 518/ (1-32)(05) Czasopisma regionalne i lokalne AlePoddebice.pl , nr 1 (sierp.)- = nr 1. - Aleksandrów Łódzki : Niezależne Media Lokalne, Tomasz Dominowski, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Marii Konopnickiej 15, Aleksandrów Łódzki ISSN : bezpłatnie b /2013 Bytomska Gazeta Miejska : zmieniamy Bytom / [Urząd Miejski w Bytomiu ; red. nacz. Katarzyna Krzemińska] , nr 24 (30 listopada) = nr Bytom : UM, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr 1 (29 lutego) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2013 Echo Krasnegostawu : gazeta miasta i powiatu : aktualności, wydarzenia, gospodarka, praca, kultura, sport. - R. 10, nr 11 (21 marca 2013) = nr Krasnystaw : Echo Enterprise, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (22 grudz. 2003) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 2,60 b /2013 Express Lubuski : zawsze pod ręką / [red. nacz. Magdalena Bombała] , nr 8 (paźdz.). - Zielona Góra : Future Promotion Dariusz Bombała, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2012, nr 1 (marz.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2013 Extra Płońsk : Baboszewo, Czerwińsk, Dzierzążnia [... / red. nacz. Piotr Pszczółkowski]. - R. 1, nr 1 (15 listopada 2012). - Ciechanów : Agencja Reklamowa Art Media, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Płocka 69, Płońsk ISSN b /2013 Gazeta Czeladzka , nr 1 (czerw.). - [Czeladź] : Towarzystwo Powszechne Czeladź, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. ISSN b /2013 6

7 Poz Gazeta Skawina : miesięcznik lokalny gminy Skawina / [red. nacz. Dawid Góra] , nr 1 (maj). - [S.l.] : DG Press : Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, cm. Mies. - Nr sygnalny ukazał się w kwietniu ISSN : zł 3 b /2013 Głogowiak Extra / [red. nacz. Krzysztof Hryszkiewicz] , nr 1 (14 maja). - Głogów : RoyalCreation, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Słodowa 7, Głogów; ISSN : bezpłatnie b /2013 Głos Mielecki : miesięcznik regionalny / [red. nacz. Tomasz Stępień] , nr 1 (maj). - Kraków : ABW Graf Group, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Romanowicza 4, Kraków; tel. (12) , ISSN : bezpłatnie b /2013 Głos Oświęcimski : miesięcznik regionalny / [red. nacz. Tomasz Stępień] , nr 1 (luty). - Kraków : ABW Graf Group, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Romanowicza 4, Kraków; tel. (12) , ISSN X : bezpłatnie b /2013 Głos Rogoźna : bezpłatny miesięcznik Gminy Rogoźno / [red. nacz. Błażej Cisowski] , nr 1 (czerw.). - Rogoźno : Gmina Rogoźno, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Nowa 2, Rogoźno; tel. (67) , ISSN : bezpłatnie b /2013 Gmina Polska : GP : krajowy przegląd samorządowy / [red. nacz. Anita Tyszkowska] , nr 1 (czerw.). - [Wrocław] : Sator Media Tomasz Miarecki, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Manganowa 7/25, Wrocław; tel. (71) , ISSN : bezpłatnie b x 530/2013 Informator Gminy Leszno : dwumiesięcznik Urzędu Gminy Leszno , nr 1 (lip.). - Leszno : Urząd Gminy, cm. Dwumies. ISSN b /2013 Kłobucki Informator Samorządowy / Urząd Miasta i Gminy Kłobuck ; [red. nacz. Małgorzata Ewa Piętka] , nr 1 (czerw.). - Kłobuck : Gmina Kłobuck, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. 11 Listopada 6, Kłobuck; tel. (34) , ISSN b /2013 Kurier Ustecki : gazeta Pomorza / [red. nacz. Arkadiusz Gryko] , nr 17 (6 września) = nr Słupsk : AG Media, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1 (maj). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN X b /2013 Kurier Wadowicki : lokalny miesięcznik społeczno-informacyjny : Wadowice, Chocznia, Klecza [... / red. nacz. S. Kotarba] , nr 1 (lip.). - Wadowice : Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wadowice im. Jana Pawła II, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /2013 7

8 Poz Między Rządzą i Cienką : miesięcznik społeczno-kulturalny mieszkańców gminy Klembów / [red. nacz. Agata Bochenek] , nr 1 (czerw.)- = nr 1. - Klembów : Gminny Ośrodek Kultury, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Strażacka 8, Klembów; tel. (29) , ISSN : bezpłatnie b /2013 Nasz Kurier : bezpłatny informator / [red. nacz. Urszula Maciejewska] , nr 1 (czerw.). - Markowice : [s.n.], cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Pszenna 2, Markowice; ISSN = Nasz Kurier (Markowice) : bezpłatnie b /2013 Nasz Świdnik : Świdnik, Mełgiew, Piaski, Trawniki / [Marzena Śmigielska red. nacz.] , nr 1 (czerw.). - [Lublin] : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Masami, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: Karola Lipińskiego 5/21, Lublin; ISSN : bezpłatnie b /2013 Nasza Gmina : biuletyn informacyjny gminy Bedlno. - Marz Bedlno : Gmina Bedlno, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. ISSN = Nasza Gmina (Bedlno) b /2013 Nasza Gmina Zembrzyce : Marcówka, Śleszowice, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna, Zembrzyce / [red. nacz. Katarzyna Fortuna- -Wojtuń] , nr 1. - Zembrzyce : Gmina Zembrzyce, cm. Kwart. ISSN b /2013 Nasze Wąbrzeźno / Maciej Woźniak red. nacz , nr 1/2 (lip./sierp.). - Wąbrzeźno : Nasze Wąbrzeźno Maciej Cz. Woźniak, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. ISSN : zł 1,90 b /2013 Nowy Tor : historia, tradycja, przyszłość : gazeta ziemi tłuszczańskiej / [red. nacz. Agnieszka Paź] , nr 10 (list.) = nr Tłuszcz : Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2011, nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2013 Ok Jastrowie : kwartalnik kulturalno-informacyjny gminy i miasta Jastrowie / [red. nacz. Agnieszka Głyżewska-Klofik] , nr 1 (czerw.)- = nr 1. - Jastrowie : Ośrodek Kultury, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Kieniewicza 50, Jastrowie; ISSN : bezpłatnie b x 542/2013 Ostaniec : pismo gminy Jerzmanowice-Przeginia : Jerzmanowice, Przeginia, Racławice [... / red. prowadzący Anna Góra] , nr 5 (lip./wrzes.) = nr Jerzmanowice : Gminny Ośrodek Kultury, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1994, nr 3 (Boże Narodzenie). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. ISSN = Ostaniec (Jerzmanowice) b /2013 Panorama Bydgoszczy : gazeta pięciu wymiarów : informacje, kultura, rozrywka, sport, program TV / [red. nacz. Eryk Dominiczak] , nr 1 (14 czerwca). - [S.l.] : Piotr Grodzki EPI Press, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Długa 12, Zławieś Wielka; ISSN : bezpłatnie b /2013 8

9 Poz Pierwszy z Brzegu : tygodnik lokalny : Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko / [red. nacz. Tomasz Wlezień] , nr 1 (3 września)- = nr 1. - [Brzeg Dolny] : TW-Media Tomasz Wlezień, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Lipowa 9, Brzeg Dolny ISSN : zł 2 b /2013 Przegląd Piaseczyński / [red. nacz. Grzegorz Szestowicki] , nr 1 (26 lutego)- = nr 1. - Piaseczno : Edmont Investments, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ISSN : bezpłatnie b /2013 Przejrzysta Gmina Strawczyn. - Kwiec [Strawczyn : s.n.], cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Dwa numery zerowe bez ozn. numeracji i daty ukazały się w luty, marz ISSN b /2013 Sopocianie : bezpłatna gazeta / [red. nacz. Anna Łukasiak] , nr 1 (czerw.). - Sopot : Medium, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Króla Jana Kazimierza 4A/2, Sopot; ISSN : bezpłatnie b /2013 Tropy : moje miejsce na ziemi , nr 1 (maj). - [Winnica : s.n.], cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. ISSN b /2013 Tydzień + : tygodnik bezpłatny / [red. nacz. Maciej Kancerek] , 47 (11.12.) = Zielona Góra : M.B. Press, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2011, 1 (30.08.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN = Tydzień + (Zielona Góra) : bezpłatnie b x 550/2013 Wiadomości Zagłębia : tygodnik informacyjno-publicystyczny / [Jadwiga Krzeszowiec red. nacz.]. - R. 56, nr 52 (24/31 XII 2012) = nr Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 4, nr 1 (1959) = nr Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2013 Wiadomości Zdzieszowickie / [red. nacz. Dariusz Stanuchowski] , nr 3 (marz.) = nr 3. - Zdzieszowice : Gadaczka Dariusz Stanuchowski, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2013, nr 1 (stycz.) = nr 1. - Przestało ukazywać się. ISSN : zł 4,99 b /2013 Wielka Wyspa : Bartoszowice, Biskupin, Dąbie [...] : tygodnik wrocławski / [red. nacz. Cezary Trytko]. - R. 2, nr 6 (wrzes. 2012) = nr Wrocław : Otomedia, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (11 sierp. 2011) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN = Oto Wielka Wyspa b x 553/2013 Wieści Gazeta Regionalna : Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko [... / Wojciech Adam Michalak red. nacz.]. - Wyd. B / [S.l.] : PW WAM, cm. Dwutyg. - Tyt. w żywej paginie: Wieści. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /2013 Wieści Powiatu Kłobuckiego : bezpłatny biuletyn informacyjny / [red. nacz. Henryk Kiepura] , nr 1 (stycz./marz.). - Kłobuck : Powiat Kłobucki, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ISSN : bezpłatnie b /2013 9

10 Poz Wieści z Gminy Wieliczki , nr 1 (kwiec.). - Olecko : Libra Olecko, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. ISSN X : bezpłatnie b /2013 Wortal Miechowski / [red. nacz. Agnieszka Pokora] , nr 1 (5.08). - Miechów : Wortal, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ISSN X : bezpłatnie b /2013 Wspólnota Puławska , nr 1 (8 czerwca)- = nr 1. - [Wygnanów : Wydawnictwo Wspólnota Mateusz Orzechowski], cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. ISSN X = Wspólnota Puławska (Wygnanów) : bezpłatnie b /2013 Wyszków24 : najlepsze lokalne źródło informacji , nr 1 (9 lip.). - [Wyszków] : Sparrow Media, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. 1 Armii Wojska Polskiego 19, Wyszków; ISSN : bezpłatnie b / (05) Czasopisma popularno-naukowe How it Works : miesięcznik o nauce i technologii : nauka, przyroda, technologia, historia, transport, kosmos. - Ed. polska , nr 3 (czerw.). - Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2012, nr 1 (kwiec.). - Przestało ukazywać się. ISSN = How it Works (Wyd. polskie) b x 560/2013 Miesięcznik Oto : popularno-naukowy , nr 1 (lip.). - Jaworzno : Wydawnictwo Oto, cm. Mies. ISSN : zł 2,30 b / (05) Czasopisma sensacyjne Reporter : magazyn kryminalny : tylko dla dorosłych / [Janusz Szostak red. nacz.]. - R. 1, nr 1 (kwiec. 2013). - [Sochaczew] : Milenium Media, cm. Mies. - Adres red.: ul. Żeromskiego 29 G, Sochaczew; tel. (46) , ISSN = Reporter (Sochaczew) : zł 3 b / ]-053.2(05) Czasopisma dziecięce i młodzieżowe Dziewczyna / [red. nacz. Ewa Mościcka] , nr 6/7 (czerw./lip.). - Wrocław : BPV Polska, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1991, nr 1 (maj). - Przestało ukazywać się. ISSN = Dziewczyna (Warszawa) b /2013 Zhu Zhu Pets : historyjki, konkursy, zgadywanki / [red. nacz. Katarzyna Biegańska] , nr 1 (luty/marz.). - Warszawa : Media Service Zawada, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2011, 1 (paźdz./list.). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. ISSN b x 564/ (05) Czasopisma kobiece Beauty Mission : BE : magazyn dla uzależnionych od piękna / [red. nacz. Michał Świderek] , nr 1 (czerw.). - Warszawa : MyKey Networks, Michał Świderek, cm. Mies. - Tyt. wg okł. ISSN : bezpłatnie b /

11 Poz Cała Ty! : historie, kuchnia, moda, zdrowie, rozrywka / [red. nacz. Edyta Broda] , 1 (sierp.). - Wrocław : Phoenix Press, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Oławska 11, Wrocław; tel. (71) ISSN X = Cała Ty! (Wrocław. 2013) : zł 1,99 b x 566/2013 Co Przyniesie Los. Wydanie Specjalne : niezwykłe historie ludzi takich jak ty / [red. nacz. Barbara Florkiewicz] , nr 1 (grudz.)- = nr 1. - Warszawa : Edipresse Polska, cm. Dwumies. - Adres red.: ul. Wiejska 19, Warszawa; tel. (22) , ISSN : zł 2,99 b /2013 Kobieta Czas Białegostoku / [red. nacz. Karol Wasilewski] , nr 1 (czerw.). - Białystok : [s.n.], cm. Mies. - Adres red.: ISSN : bezpłatnie b / (05) Czasopisma studenckie To Zależy : niezależny magazyn studencki / [red. nacz. Jan Jęczmyk] , nr 1. - Warszawa : Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego, cm. Dwumies. - Tekst pol., ang. ISSN b x 569/ (05) Organizacje. Stowarzyszenia. Muzea Familijni : kwartalnik Fundacji Familijny Poznań organizacji pożytku publicznego , nr 1 (czerw.). - Poznań : Fundacja Familijny Poznań, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Staszica 15, Poznań; tel. (61) , b /2013 1(05) FILOZOFIA. LOGIKA. ETYKA Filozofia i Nauka : studia filozoficzne i interdyscyplinarne / Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ; [Małgorzata Czarnocka red. nacz.]. - T. 1 (2013). - Warszawa : IFIS PAN, cm. Rocz. - Streszcz. ang., pol. - Adres red.: ul. Nowy Świat 72, Warszawa; ISSN : zł 20 b /2013 Życie i Płodność zob. poz. 635/ (05) Okultyzm. Magia. Czary. Astrologia. Horoskopy. Chiromancja Co Przyniesie Los. Wydanie Specjalne zob. poz. 567/ (05) Psychologia Terapia Poznawczo Behawioralna / [red. nacz. Wojciech Stefaniak] , nr 1- = nr 1. - [Warszawa] : Fundacja Centrum CBT, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Wołodyjowskiego 74a, Warszawa; tel. (22) , ISSN : zł 42 b /2013 2(05) RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO Civitas Christiana : miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana / [red. nacz. Tomasz Rzymkowski] , nr 1/2 (czerw./lip.)- = nr 1/2. - Warszawa : Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, cm. Mies. - Poprzednio: Nasz Głos, ISSN zob. poz. 574/ Adres red.: ul. Nabielaka 16, Warszawa; tel. (22) , ISSN b /

12 Poz Nasz Głos : miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana , nr 5 (maj) = nr Warszawa : KSCC, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 3 [i. e. 4], nr 1 (kwiec. [19]98) = nr Cd.: Civitas Christiana = ISSN zob. poz. 573/2013. ISSN = Nasz Głos (Warszawa) b /2013 Orione.pl : odnowić wszystko w Chrystusie / Małe Dzieło Boskiej Opatrzności , nr 1. - Warszawa : Zgromadzenie Zakonne. Małe Dzieło Boskiej Opatrzności. Orioniści Prowincja Polska. Dyrekcja Prowincjalna, cm. Dwumies. - Adres red.: ISSN b /2013 3(05) NAUKI SPOŁECZNE Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. - Nr 12 (2012). - Gdańsk : Wydawnictwo GSW, cm. Niereg. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Poprzednio: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji = ISSN zob. poz. 577/2013. ISSN (popr.) b /2013 Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji. - Nr 11 (2011). - Gdańsk : Wydawnictwo GWSA, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (2005). - Cd.: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej = ISSN zob. poz. 576/2013. ISSN b / (05) Socjologia Opuscula Sociologica / [red. nacz. Leszek Gołdyka] , nr 1- = nr 1. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, cm. Niereg. - Streszcz., spis treści ang., pol. - Poprzednio: Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica = ISSN zob. poz. 580/ Adres red.: ul. Krakowska 71-79, Szczecin; ISSN b /2013 Rzeszowskie Studia Socjologiczne. - Nr 1 (2012). - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, cm. Rocz. - Streszcz. ang. ISSN b /2013 Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica Zeszyty Naukowe. Studia Socjologica / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 21 (2011). - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, cm. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński) Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (1987). - Zeszyt oznaczony w zbiorze ogólnym jako nr Cd.: Opuscula Sociologica = ISSN zob. poz. 578/2013. ISSN b / (05) Polityka. Polityka wewnętrzna. Polityka międzynarodowa Kulisy Spiskowych Wydarzeń : [miesięcznik ogólnopolski / red. nacz. Leszek Bubel] , nr 1 = nr Warszawa : Infopress Poland, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2013 Między Wschodem a Zachodem : łódzkie studia wschodoznawcze / Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego. - T. 3 (2010). - Kurowice : Ibidem, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: T. 1 (2008). - Tekst pol., ang. - Cd. ukazuje się online. ISSN b /

13 Poz Nasz Głos : biuletyn Polskiego Stronnictwa Ludowego Zarząd Wojewódzki w Lublinie , nr 1 (czerw.)- = nr 1. - Lublin : Polskie Stronnictwo Ludowe. Zarząd Wojewódzki, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. ISSN = Nasz Głos (Lublin. 2013) : bezpłatnie b /2013 Patria : gazeta środowisk patriotycznych prawicy Rzeczypospolitej Powiatu Wołomińskiego : Wołomin, Ząbki, Marki [...] , nr 1 (sierp.)- = nr 1. - [Wołomin] : Patria, cm. Mies. - Adres red.: ul. Kościelna 61B, Wołomin; tel. (22) , ISSN = Patria (Wołomin) : bezpłatnie b /2013 The Polish Political Science Quarterly / [Adam Mickiewicz University in Poznan. Faculty of Political Science and Journalism ; ed. in chief Jerzy Babiak]. - Vol. 1, nr 1 (2013). - Poznań : Adam Mickiewicz University in Poznan. Faculty of Political Science and Journalism, cm. Kwart. ISSN b x 585/ (05) Nauki ekonomiczne. Gospodarka Europejskie Studia Społeczno-Gospodarcze / Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki = The European Economic and Social Studies / European Association for the Promotion of Science. - Nr 1. - Kielce : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, cm. Niereg. - Tekst pol., ang., ukr. Streszcz. ang. ISSN X b /2013 Nasze Morze : maritime magazine : informacje, wywiady, reportaże, analizy / [red. nacz. Grzegorz Landowski]. - R. 7, nr 3 (marz. 2012) = nr Gdańsk : Okrętownictwo i Żegluga, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (stycz. 2006) = nr 1. - Tyt. wg okł. - Cd. ukazuje się online. ISSN b /2013 Studia Oeconomica Posnaniensia / [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; Aleksandra Gaweł red. nacz.]. - Vol. 1, nr 1 (2013)- = nr Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: ukazywało się jako seria wydawnicza pt.: Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu = ISSN ISSN b /2013 Śląski Magazyn Gospodarczy : biznes & lifestyle / [Katowicki Klub Gospodarczy ; red. nacz. Bartłomiej Walczak] , 1. - Katowice : Profi Partners, cm. Mies. - Tyt. w żywej paginie: ŚMG. ISSN b / (05) Praca. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Związki zawodowe Monitor Kadrowo-Płacowy dla Oświaty : sprawdzone rozwiązania i właściwe decyzje , nr 7 (lip.) = nr Warszawa : Dr Josef Raabe, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2012, nr 1 (wrzes.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN b /

14 Poz Oświata w Kadrze, Kadry w Oświacie zob. poz. 608/ (05) Gospodarka regionalna i terytorialna. Gospodarka mieszkaniowa Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na Lata / [Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego. Biuro Promocji i Informacji] , nr 4 = nr Olsztyn : Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego. Biuro Promocji i Informacji [etc.], cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2009, nr 1 = nr 1. - Tyt. wg okł. - Cd.: Warmia i Mazury, ISSN zob. poz. 592/2013. ISSN b /2013 Warmia i Mazury : biuletyn Regionalnego Programu Operacyjnego , nr 1. - Olsztyn : Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego. Biuro Promocji i Informacji, cm. Niereg. - Poprzednio: Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na Lata = ISSN zob. poz. 591/2013. ISSN = Warmia i Mazury (Olsztyn. 2013) : bezpłatnie b / (05) Finanse. Podatki. Bankowość Wskazówki Celno-Podatkowe : aktualne informacje celne dla eksporterów, importerów i agencji celnych : z ostatniej chwili, co nowego w przepisach, branżowe informacje celne, cło w praktyce / [red. odp. Agnieszka Zakrzewska-Skrzydło] , nr 12 (grudz.). - Warszawa : Verlag Dashofer, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2009, nr 1 (stycz.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2013 Zeszyt Naukowy - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie zob. poz. 516/ (05) Prawo. Kryminalistyka Aktualności Kadrowe : nowości w prawie pracy i ubezpieczeniach. - Nr 5 (stycz. 2013). - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (wrzes. 2012). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN = Aktualności Kadrowe (Warszawa. 2012) b /2013 Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. - Czerw Wrocław : Okręgowa Izba Radców Prawnych, cm. Półrocz. - Tyt. w żywej paginie: Biuletyn Informacyjny - Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu. ISSN b /2013 Biuletyn Prawa Finansowego / Pecunia non olet Koło Naukowe Prawa Finansowego. Uniwersytet Warszawski ; Piotr Ćwiakowski red. nacz , nr 1 (XI). - Warszawa : Koło Naukowe Prawa Finansowego Pecunia non olet Uniwersytet Warszawski, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. ISSN b /2013 Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego / [red. nacz. Zbigniew Góral]. - Nr 1 (2011). - Sopot [etc.] : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, cm. Rocz. - Streszcz. ang. Spis treści ang., pol. ISSN b /2013 Prawo Ochrony Przyrody : aktualności prawne, interpretacje, sprawozdania / [red. nacz. Bartłomiej Zamostny] , nr 7 (czerw.). - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2012, nr 1 (list.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN b /

15 Poz /354(05) Administracja publiczna. Bezpieczeństwo publiczne. Dzienniki urzędowe Dyplomacja i Bezpieczeństwo / Zakład Polityki Zagranicznej RP. Instytut Studiów Międzynarodowych UWr. ; [Maciej Mróz red. nacz.] , nr 1- = nr 1. - Wrocław : Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, cm. Niereg. - Tekst pol., ros. Streszcz. ang. ISSN b /2013 Aktualności Kadrowe zob. poz. 594/ /368(05) Polityka społeczna. Opieka społeczna. Ubezpieczenia Biuletyn - Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog Biuletyn / Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. - Nr 1 (2013). - Warszawa : Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A. Bączkowskiego, cm. Niereg. - Tyt. wg okł. ISSN = Biuletyn (Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog ) b /2013 Biuletyn Ekonomii Społecznej dla Subregionu Puławskiego / Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lubelski Ośrodek Samopomocy ; red. nacz. Karolina Kuśmider , nr 1 (V). - Lublin : Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny : Lubelski Ośrodek Samopomocy, cm. Półrocz. - Tyt. wg nagł. ISSN : bezpłatnie b /2013 Doradca Kierownika OPS : prawo, kontrola zarządcza, nadzór NIK i RIO, świadczenia finansowe, gotowa dokumentacja / [red. nacz. Małgorzata Mrówczyńska] , nr 1 (luty). - Poznań : Wydawnictwo Forum, cm + CD. Mies. ISSN X b / (05) Oświata. Wychowanie. Pedagogika. Szkolnictwo 45 Minut : toruński przegląd oświatowy / [Danuta Potręć red. nacz.] , nr 2 (czerw.) = nr Toruń : Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1995, nr 1 (1.09). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2013 Biuletyn dla Rodziców : akademia kariery drogą do... sukcesu / [red. nacz. Grzegorz Ślęzak]. - Nr 1 (2013). - Kielce : Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, cm. Półrocz. - Tyt. wg okł. ISSN b /2013 Biuletyn Pedagogiczny : akademia kariery drogą do... sukcesu / [red. nacz. Grzegorz Ślęzak]. - Nr 1 (2013). - Kielce : Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, cm. Półrocz. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg okł. ISSN (popr.) = Biuletyn Pedagogiczny (Kielce) b /2013 Edukacyjna Analiza Transakcyjna : [pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie / red. nacz. Jarosław Jagieła]. - Nr 1 (2012). - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, cm. Rocz. - Streszcz. ang. ISSN b /

16 Poz Logopedia Silesiana. - T Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN ) Niereg. - Zeszyt oznaczony w serii jako nr Tekst, spis treści pol., ang. Streszcz. ang. - Ukazuje się również w wersji online. ISSN : zł 30 b /2013 Monitor Kadrowo-Płacowy dla Oświaty zob. poz. 590/2013 Oświata w Kadrze, Kadry w Oświacie / [red. nacz. Aneta Mizera] , nr 8 (sierp.) = nr Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2011, nr 1 (wrzes.) = nr 1. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2013 Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego. - T. 20 (2012). - Warszawa : UW ISPiR, cm. Niereg. - Tyt. okł.: Prace IPSiR UW. - Numeracja pierwszego zeszytu: T. 1 (1976). - Cd.: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja = ISSN zob. poz. 610/2013. ISSN b /2013 Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja = Social Prevention and Resocialization / Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ; [Mikołaj Pawlak red. nacz.]. - T. 21 (2013). - Warszawa : UW IPSiR, cm. Niereg. - Tekst, streszcz., spis treści pol., ang. - Poprzednio: Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego = ISSN zob. poz. 609/2013. ISSN b /2013 Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ; [red. nacz. Janusz Skwarek] , nr 1. - Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, cm. Rocz. - Tekst pol., ang., ukr. Streszcz., spis treści ang., pol. ISSN b /2013 Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej : czasopismo studenckie AP. - Nr 1 (maj 2008). - [Kraków] : Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej, cm. Rocz. - Tyt. wg okł. ISSN : bezpłatnie b / (05) Szkolnictwo wyższe Kwartalnik , nr 1 (marz.). - [Siedlce : s.n.], cm. Kwart. - Tyt. w żywej paginie: Kwartalnik Ideagora. - Adres red.: ul. Sokołowska 161, Siedlce; tel. (25) , ISSN = Kwartalnik (Siedlce) : bezpłatnie b / (05) Hobby. Kolekcjonerstwo. Modelarstwo Militaria : [wydawnictwo Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich przy Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki / red. nacz. Jacek Jaworski]. - Nr 14 (2010). - Warszawa : MCKiS, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: Przestało ukazywać się. b x 614/2013 Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział im. Karola Beyera w Warszawie. - 1 (2012). - Warszawa : Oddział PTN im. K. Beyera, cm. Rocz. - Adres red.: ul. Jezuicka 6/8, Warszawa; tel. (22) , ISSN b /

17 Poz (05) NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE. PRZYRODA 502/504(05) Ochrona środowiska. Degradacja środowiska. Ekologia Journal of Sustainable Mining zob. poz. 642/2013 Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko zob. poz. 643/2013 Prawo Ochrony Przyrody zob. poz. 598/ (05) Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia Geomatics, Landmanagement and Landscape : GLL / University of Agricultural in Krakow ; [ed. in chief Józef Bieniek]. - Nr 1 (2013). - Kraków : Publishing House of the University of Agriculture, cm. Kwart. - Czasopismo ukazuje się również w wersji online. ISSN b /2013 Wiadomości Stowarzyszenia Geodetów Polskich / [Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie]. - R. 9, nr 53 (grudz. 2004). - Warszawa : ZG SGP, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, 1 (stycz. 1996). - Przestało ukazywać się. ISSN b / /59(05) Nauki biologiczne. Botanika. Zoologia. Antropologia Ecohydrology & Hydrobiology / European Regional Centre for Ecohydrology under the auspices of UNESCO ; [ed. in chief Maciej Zalewski]. - Vol. 13, nr 1 (2013). - Wrocław ; Warszawa : Elsevier Urban & Partner, cm. Kwart. - Poprzednio: International Journal of Ecohydrology & Hydrobiology, ISSN zob. poz. 619/2013. ISSN b /2013 International Journal of Ecohydrology & Hydrobiology. - Vol. 12, nr 4 (2012). - Łódź : International Institute of the Polish Academy of Sciences - European Regional Centre for Ecohydrology under the auspices of UNESCO, cm. Kwart. - Tyt. okł.: Ecohydrology & Hydrobiology. - Numeracja pierwszego zeszytu: Vol. 1, nr 1/2 (2001). - Cd.: Ecohydrology & Hydrobiology = ISSN zob. poz. 618/2013. ISSN b x 619/2013 Przegląd Zoologiczny / Polskie Towarzystwo Zoologiczne. - T. 52/54, nr 1/4 (2008/2010). - Wrocław : Biologica Silesiae, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: T. 1, z. 1 (1957). - Przestało ukazywać się. ISSN X b /2013 6(05) NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO 61(05) Medycyna. Stomatologia Annales Academiae Medicae Silesiensis / Śląski Uniwersytet Medyczny ; [red. nacz. Władysław Grzeszczak]. - Vol. 66, nr 6 (2012). - Katowice : ŚUM ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: T. 1 (1978). - Cd. ukazuje się online. ISSN b /2013 Dentysta w Mieście : poradnik medyczny / [red. nacz. Anna Skiba]. - Nr 4 (2012). - Rzeszów : NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Periocentrum, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2011, nr 1 (jesień). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. ISSN : bezpłatnie b /

18 Poz Epileptologia : international journal for clinical and experimental research / Fundacja Epileptologii ; [Jerzy Majkowski red. nacz.]. - Wyd. krajowe. - T. 20, nr 2 (kwiec./grudz. 2012). - [Warszawa] : FE, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: T. 1, nr 1 (kwiec./czerw. 1993). - Streszcz. ang. Spis treści ang. pol. - Cd.: Journal of Epileptology, ISSN zob. poz. 627/2013. ISSN = Epileptologia (Warszawa Wyd. krajowe) b /2013 Forum Transplantologiczne / [red. nacz. Piotr Przybyłowski]. - Vol. 1, nr 1 (2013)- = nr 1. - Warszawa : Medical Education, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Streszcz., spis treści pol., ang. ISSN X : zł 19 b /2013 International Review of Allergology & Clinical Immunology : official organ of Polish Society of Allergology / ed. in chief Tadeusz Płusa. - Vol. 17, nr 3/4 (2011). - Warsaw : Medpress, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: Vol. 1, nr. 1 (1994). - Tekst, streszcz. ang. - Cd.: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine = ISSN zob. poz. 626/2013. ISSN b /2013 International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine : official organ of the Polish Society of Family Medicine / ed. in chief Tadeusz Płusa. - Vol. 18, nr 1 (2012). - Julianów : Medpress, cm. Kwart. - Tekst, streszcz., spis treści pol., ang. ISSN b /2013 Journal of Epileptology : international journal for clinical and experimental research / Fundacja Epileptologii ; [ed. in chief Jerzy Majkowski]. - Wyd. krajowe. - T. 21, nr 1 (2013). - Warszawa : Fundacja Epileptologii, cm. Niereg. - Tekst, spis treści pol., ang. Streszcz. ang. - Ukazuje się również online oraz w wersji ang. - Poprzednio: Epileptologia, ISSN zob. poz. 623/2013. ISSN = Journal of Epileptology (Wyd. krajowe) b /2013 Journal of Health Sciences : J Health Sci / Radom University in Radom ; [ed. in chief Walery Zukow] , nr 1. - Radom : Radom University, cm. Niereg. - Równoległa nazwa instytucji sprawczej: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Streszcz., spis treści pol., ang. ISSN X (popr.) b /2013 Journal of Rare Cardiovascular Diseases / ed. in chief Piotr Podolec. - Vol. 1, nr 1 (Oct. 2012). - Kraków : SoftQ, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Ukazuje się również w wersji online. ISSN = Journal of Rare Cardiovascular Diseases (Print) b /2013 Medical Guidelines / [red. nacz. Andrzej Borkowski]. - Wrzes Milanówek : ER Medical, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. ISSN X b /2013 Przegląd Kardiodiabetologiczny = Cardiovascular Diabetology Review : [organ Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego / red. nacz. Ida Teresa Kinalska]. - Vol. 7, nr 1 (2012). - Poznań : Termedia, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: Vol. 1, 1 (2006). - Streszcz. pol., ang. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2013 Psychiatra : pismo dla praktyków / [red. nacz. Tomasz Szafrański]. - T. 1, wyd. spec. (maj 2013). - Warszawa : Witold Szuk, Mediadore, cm. Rocz. ISSN : bezpłatnie b /

19 Poz Valetudinaria, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej = Valetudinaria, Progress in Clinical and Military Medicine / [10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SPZOZ w Bydgoszczy] ; red. nacz. Lech Walasek. - T. 16, nr 2 (2011). - Bydgoszcz : WSKzP - SPZOZ, cm. Półrocz. - Numeracja pierwszego zeszytu: T. 4, nr 1/2 (1999). - Tyt. wg nagł. - Streszcz. ang., pol. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2013 Alter Ego Seniora zob. poz. 496/ (05) Pielęgnacja ciała. Higiena ogólna i osobista. Dieta. Nałogi Zdrowie Menedżera , nr 1 (maj). - Warszawa : Centrum Informacji Branżowej, cm. Mies. - Tyt. wg okł. ISSN b /2013 Życie i Płodność : kwartalnik interdyscyplinarny / [Fundacja Życie i Płodność w Krakowie, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII w Krakowie ; red. nacz. Iwona Rawicka]. - R. 6, nr 1 (1 kwartał 2012) = nr Kraków : FŻiP : MIB UPJPII, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (4 kw[artał] 2007) = nr 1. - Streszcz. ang., pol. - Przestało ukazywać się. ISSN b / (05) Dziecko - higiena, opieka, wychowanie Junior.waw : bezpłatny magazyn nowoczesnych rodziców / [red. nacz. Monika Żewłakow] , nr 1 (wiosna). - Warszawa : Wydawnictwo MoKaPress, cm. Kwart. - Adres red.: ISSN : bezpłatnie b /2013 Supermama w Wielkim Mieście : bezpłatny magazyn dla kobiet w ciąży i mam maluszków , nr 1 (czerw./lip.). - Katowice : BigCityLife, cm. Dwumies. - Ukazuje się również w wersji online. ISSN = Supermama w Wielkim Mieście (Druk) : bezpłatnie b / (05) Farmacja. Fizjoterapia. Medycyna niekonwencjonalna Joga : magazyn wyjogowanych : magazyn tworzony przez polskich joginów / [red. nacz. Natalia J. Kraus] , nr 1 (maj/czerw.)- = nr 1. - Warszawa : Wydawnictwo Cayenne, cm. Dwumies. - Tyt. wg okł. ISSN = Joga (Warszawa) : zł 5 b /2013 Medical Robotics Reports : official journal of ISMR International Society for Medical Robotics / [red. nacz. Zbigniew Nawrat] , vol. 1 (Dec.). - [Zabrze] : Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Robotyki Medycznej ISMR, cm. Półrocz. - Tekst pol., ang. - Adres red.: ul. Wolności 345a, Zabrze ISSN b /2013 Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ; [red. nacz. Krzysztof Marczewski]. - R. 14, z. 1 (2012). - Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, cm. Rocz. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Streszcz., spis treści ang., pol. - Numeracja rocznika przejęta z czas.: Zamojskie Studia i Materiały = ISSN ISSN (popr.) b /

20 Poz (05) Technika PhD Interdisciplinary Journal : PIJ : a quarterly focusing on new achievements of PhD students in various fields such as: chemistry, informatics, physics, architecture, control engineering, mechanics, economic science / Gdańsk University of Technology ; [ed. in chief Michał Czubenko] , nr 1. - Gdańsk : Gdańsk University of Technology, cm. Kwart. ISSN X b /2013 Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej zob. poz. 576/ (05) Energetyka. Górnictwo Journal of Sustainable Mining / Central Mining Institute ; [red. nacz. Adam Lipowczan]. - Wersja polska. - Vol. 12, nr 1 (2013). - Katowice : Główny Instytut Górnictwa, cm. Kwart. - Równoległa nazwa instytucji sprawczej: Główny Instytut Górnictwa. - Tekst pol. - Wersja angielska ukazuje się w wersji online. - Poprzednio: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = ISSN zob. poz. 643/2013. ISSN = Journal of Sustainable Mining (Druk) b /2013 Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa = Research Reports. Mining and Environment / Central Mining Institute ; [red. nacz. Adam Lipowczan]. - R. 11, 4 (2012). - Katowice : GIG, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2002, 1. - Streszcz., spis treści ang., pol. - Cd.: Journal of Sustainable Mining, ISSN zob. poz. 642/2013. ISSN b / (05) Elektrotechnika. Elektronika. Technika jądrowa. Technologia mechaniczna Lux Magazyn : polski magazyn oświetleniowy / [red. nacz. Artur Siekierski] , nr 7 (kwiec./czerw.). - Wrocław : Lednews, cm. Kwart. - Numeracja przejęta z wersji online. - Adres red.: ul. Ludwika Solskiego 4a/14, Wrocław; ISSN = Lux Magazyn (Druk) : zł 15 b x 644/ (05) Inżynieria sanitarna Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury zob. poz. 669/2013 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska zob. poz. 670/ (05) Technika środków transportu. Samochody. Motoryzacja. Budownictwo okrętowe. Technika lotnicza i astronautyczna Auto Firmowe : miesięcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) / [red. nacz. Tomasz Chojnacki] , nr 5 = nr Poznań : Forum Press cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (kwiec.). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. ISSN X b x 645/2013 Jachty Motorowe / [red. nacz. Waldemar Heflich] , nr 1. - Warszawa : Murator, cm. Trzy razy w roku. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2009, nr 1 (marz./kwiec.). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. ISSN X b /2013 Moto Czas Białegostoku : bezpłatny miesięcznik motoryzacyjny / red. nacz. Piotr Walczak] , nr 1 (maj). - Białystok : Exclusive Local Media, cm. Mies. - Adres red.: ul. Krakowska 5/108, Białystok ISSN : bezpłatnie b /

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1 styczeń-marzec 2009 poz. 1-296 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 2 kwiecień-czerwiec 2009 poz. 297-591 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2012 nr 2 kwiecień-czerwiec 2012 poz. 306-667 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2012 nr 1-4 styczeń-grudzień 2012 poz. 1-1157 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2010 nr 1-4 styczeń-grudzień 2010 poz. 1-1312 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 4 październik-grudzień 2014 poz. 583-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 4 październik-grudzień 2009 poz. 917-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2011 nr 1-4 styczeń-grudzień 2011 poz. 1-1198 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1-4 styczeń-grudzień 2009 poz. 1-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 1-4 styczeń-grudzień 2014 poz. 1-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 2 lipiec-grudzień 2010 poz. 253-413 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 Poz. 9226-9849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 8-14 marca 2009 r. Nr 11

R. 65(77) Warszawa, 8-14 marca 2009 r. Nr 11 R. 65(77) Warszawa, 8-14 marca 2009 r. Nr 11 Poz. 5792-6403 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 2-8 lutego 2014 r. Nr 6

R. 70(82) Warszawa, 2-8 lutego 2014 r. Nr 6 R. 70(82) Warszawa, 2-8 lutego 2014 r. Nr 6 Poz. 3759-4433 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29

R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29 R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29 Poz. 16660-16989 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 1-2 stycznia 2010 r. Nr 1

R. 66(78) Warszawa, 1-2 stycznia 2010 r. Nr 1 R. 66(78) Warszawa, 1-2 stycznia 2010 r. Nr 1 Poz. 1-382 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2009 nr 2 lipiec-grudzień 2009 poz. 251-539 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 7-13 grudnia 2014 r. Nr 50

R. 70(82) Warszawa, 7-13 grudnia 2014 r. Nr 50 R. 70(82) Warszawa, 7-13 grudnia 2014 r. Nr 50 Poz. 33705-34353 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo