WIADOMOŚCI ŻEGLARSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŚCI ŻEGLARSKIE"

Transkrypt

1 R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A BIURO HYDROGRAFICZNE MARYNARKI WOJENNEJ HYDROGRAPHIC OFFICE OF THE POLISH NAVY WIADOMOŚCI ŻEGLARSKIE NOTICES TO MARINERS W celu zapewnienia bezpieczeństwa nawigacji należy niezwłocznie po otrzymaniu Wiadomości Żeglarskich poprawić polskie mapy i pomoce nawigacyjne przed ich użyciem. In the interest of safety of navigation, suitable records of Notices to Mariners corrections should be maintained to facilitate the updating of Polish nautical charts and publications prior to their use Czerwiec 10 June Nr 23 WŻ NtM G D Y N I A Meldunki o wykrytych nowych niebezpieczeństwach nawigacyjnych, zauważonych zmianach lub awariach w funkcjonowaniu urządzeń oznakowania nawigacyjnego i stwierdzonych rozbieżnościach między treścią wydawnictw Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej a stanem faktycznym prosimy natychmiast kierować na adres: Mariners are requested to inform the Hydrographic Office of the Polish Navy immediately of the discovery of new dangers, or changes or defects in aids to navigation and differences between HOPN's charts as well as publications using the following address: Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej Gdynia Tel.: , Fax: , Formularz meldunku o wykrytym niebezpieczeństwie nawigacyjnym znajduje się w środku zeszytu. Form of navigational warning note is attached inside. ISSN

2 2 EXPLANATORY NOTES 1. PUBLISHER. Wiadomości Żeglarskie (The Notices to Mariners) is weekly published by the Hydrographic Office of the Polish Navy (HOPN) to advise mariners of important matters affecting navigational safety. 2. DATING. The date of this Notices to Mariners is the scheduled date of issue, which is approximately 3 days after the information is sent to the printing office. 3. VITAL INFORMATION. Reports concerning an immediate hazard to navigation should be sent to the National Coordinator of NAVAREA (HOPN) via coast radio station 4. ORIGINAL INFORMATION. A star adjacent to the number of a notice indicates that the notice is based on original Polish source information and is translated into English 5. NAUTICAL CHARTS AND PUBLICATIONS. Courses and bearings are true reckoned clockwise from 000 to 360 ; those relating to lights are from seaward. Depths and heights are given in metres and reduced to Mean Sea Level. 6. SPECIAL INFORMATION. The main information refers to the prohibited zones (geographical positions and Preliminary List of Military Practice Zones) is always printed in the first Polish NtM every year, information concerning the periods of time when the prohibited zones are freely available is published in last edition of Polish NtM every year. 7. TEMPORARY AND PRELIMINARY NOTICES. These are indicated by (T) or (P) after the notice's number. CONTENTS Explanatory Notes List of charts affected List of nautical publications affected Current notices A. The Baltic Sea 398. Poland. Zatoka Gdańska. Górki Zachodnie. Buoys (T). Poland. Middle Coast. Zone No 6b prohibited for shipping and fishery (T). Poland. Middle Coast. Zones dangerous for shipping and fishery (T). Dania. Bornholmsgat. Davids Banke. Przyrząd pomiarowy (T). Szwecja. Hanöbukten. Na S od Åhus. Wrak B. The Straits Wielki Bełt 403. Dania. Smålandsfarvandet. Karrebæksminde Bugt. Przyrząd pomiarowy. Pława Dania. Na S od Østerenden. Na W od Korsør. Wraki. Głębokości.. 6 Kattegat 405(T). Dania. Ålborg Bugt. Trasa B. Wrak... 7 Skagerrak 406. Szwecja. Na W od Orust. Przyrząd pomiarowy. Pława.. 7 C. Miscellaneous 407(T). Poland. Zatoka Gdańska. Underwater works Cancellations. 8

3 3 UWAGI WYJAŚNIAJĄCE 1. WYDAWCA. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW) co tydzień publikuje Wiadomości Żeglarskie podające informacje mające wpływ na bezpieczeństwo żeglugi. 2. AKTUALNOŚĆ INFORMACJI. Informacje zawarte w każdej edycji Wiadomości Żeglarskich są przekazywane do drukarni 3 dni przed datą druku. 3. INFORMACJE PILNE. Meldunki dotyczące niebezpieczeństw nawigacyjnych muszą być przekazywane poprzez stacje brzegowe do Krajowego Koordynatora Systemu Obiegu Informacji Nautycznej (BHMW). 4. INFORMACJE ŹRÓDŁOWE. Informacje bazujące na polskich źródłach są poprzedzane gwiazdką i są tłumaczone na język angielski. 5. MAPY MORSKIE I PUBLIKACJE NAUTYCZNE. Kursy i namiary są rzeczywiste i liczone od 000 do 360 ; namiary i sektory świateł podane są od strony morza. Głębokości i wysokości są podane w metrach i zredukowane do średniego poziomu morza. 6. INFORMACJA SPECJALNA. Ramowa informacja dotycząca zamykania stref nie-bezpiecznych dla żeglugi jest publikowana w każdym roku w pierwszym zeszycie Wiadomości Żeglarskich, terminy dostępności stref zamkniętych są publikowane w ostatnim numerze w danym roku. 7. WIADOMOŚCI CZASOWE I PLANOWANE. Wiadomości czasowe są oznaczone literą (T) a wiadomości planowane literą (P) po numerze wiadomości. SPIS TREŚCI Uwagi wyjaśniające... 3 Zestawienie map do korekty Zestawienie publikacji nautycznych do korekty Bieżące wiadomości.. 4 A. Morze Bałtyckie 398. Polska. Zatoka Gdańska. Górki Zachodnie. Pławy (T). Polska. Wybrzeże Środkowe. Zamknięcie strefy Nr 6b dla żeglugi i rybołówstwa (T). Polska. Wybrzeże Środkowe. Strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa (T). Dania. Bornholmsgat. Davids Banke. Przyrząd pomiarowy (T). Szwecja. Hanöbukten. Na S od Åhus. Wrak... 6 B. Cieśniny Wielki Bełt 403. Dania. Smålandsfarvandet. Karrebæksminde Bugt. Przyrząd pomiarowy. Pława Dania. Na S od Østerenden. Na W od Korsør. Wraki. Głębokości.. 6 Kattegat 405(T). Dania. Ålborg Bugt. Trasa B. Wrak... 7 Skagerrak 406. Szwecja. Na W od Orust. Przyrząd pomiarowy. Pława.. 7 C. Różne 407(T). Polska. Zatoka Gdańska. Prace podwodne Unieważnienie wiadomości.... 8

4 4 Numer mapy Chart Number ZESTAWIENIE MAP DO KOREKTY LIST OF CHARTS AFFECTED Numer wiadomości Notices Numer mapy Chart Number Numer wiadomości Notices , 407(T) (T), 400(T), 401(T) (T) (T), 402(T), (T), 402(T) (T) (T) , (T) (T) (T), 400(T) (T), (T), 400(T), 407(T), (T), 400(T) , 407(T) ZESTAWIENIE PUBLIKACJI NAUTYCZNYCH DO KOREKTY LIST OF NAUTICAL PUBLICATIONS AFFECTED Numer publikacji Nazwa publikacji nautycznej Publication Number Nautical publication 521 Spis Świateł i Sygnałów Nawigacyjnych List of Lights and Navigational Signals 523 Spis Świateł i Sygnałów Nawigacyjnych List of Lights and Navigational Signals Numer tomu Volume Number I III BIEŻĄCE WIADOMOŚCI CURRENT NOTICES A. MORZE BAŁTYCKIE THE BALTIC SEA!398. Polska. Zatoka Gdańska. Górki Zachodnie. Pławy. Poprzednia wiadomość: nr 267/05. Pozycje: 1) 54 22,034' N 18 46,788' E 2) 54 22,030' N 18 46,854' E Nanieść: Na powyższych pozycjach drążkowe, północne pławy kardynalne. Patrz szkic. Mapy: 34 (INT 1289) plan (347/05), 3022 / 6 plan (378/05). (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk )

5 5!398. Poland. Zatoka Gdańska. Górki Zachodnie. Buoys. Last notice: No 267/05. Positions: 1) 54 22,034' N 18 46,788' E 2) 54 22,030' N 18 46,854' E Insert: Spar, N-cardinal buoys in above positions. See illustration. Charts: 34 (INT 1289) Plan (347/05), 3022 / 6 Plan (378/05). (Academy of Physical Training and Sports, Gdańsk. 31 May, 2005)!399(T). Polska. Wybrzeże Środkowe. Zamknięcie strefy Nr 6b dla żeglugi rybołówstwa. Poland. Middle Coast. Zone No 6b prohibited for shipping and fishery. Strefa/Zone Data/Date Godzina/Hour (LT) Strefa Nr 6b zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa Zone No 6b is prohibited for shipping and fishery dnia następnego/next day Mapy: 153 (INT 1293), 252 (INT 1219), 500 (INT 1021), 3021 / 1, 5, 6. (Pismo Nr 2060/SSM )!400(T). Polska. Wybrzeże Środkowe. Strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa. Poland. Middle Coast. Zones dangerous for shipping and fishery. Współrzędne stref Coordinates of zones 54 40,75' N 16 16,95' E 54 45,70' N 16 13,00' E 54 52,20' N 16 43,30' E 54 47,03' N 16 46,36' E Data Date Godzina Hour (LT) dnia następnego/next day 54 35,40' N 16 08,77' E 54 50,25' N 15 56,44' E 54 59,30' N 16 39,00' E 54 47,03' N 16 46,36' E 54 40,75' N 16 16,95' E Mapy: 152 (INT 1292), 153 (INT 1293), 252 (INT 1219), 500 (INT 1021), 3021 / 1, 5, 6. (Pismo Nr 2060/SSM )

6 6 401(T). Dania. Bornholmsgat. Davids Banke. Przyrząd pomiarowy. Poprzednią wiadomość: nr 340(T)/05 - unieważnia się. Pozycja: 55 22,30' N 14 40,47' E S z c z e g ó ł y: Na powyższej pozycji wystawiono nieoznakowany przyrząd pomiarowy. Mapy: 252 (INT 1219), 253, 255. (EfS Nr 19/522(T). København 2005) 402(T). Szwecja. Hanöbukten. Na S od Åhus. Wrak. Poprzednią wiadomość: nr 136(T)/05 - unieważnia się. Pozycja (przybl.): 55 46,6' N 14 21,0' E S z c z e g ó ł y: Na powyższej pozycji znajduje się wrak z głębokością nad nim 4 m. Około 200 m na wschód od wraka wystawiono dwie drążkowe, wschodnie pławy kardynalne. Mapy: 253, 255. (UfS Nr 67/2615(P). Norrköping 2005) B. CIEŚNINY THE STRAITS Wielki Bełt 403. Dania. Smålandsfarvandet. Karrebæksminde Bugt. Przyrząd pomiarowy. Pława. Pozycja: 55 07,30' N 11 37,64' E Nanieść: Przyrząd pomiarowy oznakowany żółtą (Y) drążkową pławą świetlną Fl(5) Y 20s ze znakiem szczytowym. Mapy: 67 (373/05), 127 (392/05). (EfS Nr 19/526. København 2005) 404. Dania. Na S od Østerenden. Na W od Korsør. Wraki. Głębokości. Pozycje: 1) 55 19,62' N 11 06,08' E 2) 55 17,01' N 11 03,23' E Skreślić: - Na poz. 1) wrak z głębokością 6 m. - Na poz. 2) wrak z głębokością 39 m. Nanieść: - Na poz. 1) głębokość 8,2 m. - Na poz. 2) głębokość 35 m. Mapy: 63 (2) (392/05), 64 (381/05), 127 (403/05), 254 (395/05). (EfS Nr 20/547. København 2005)

7 7 Kattegat 405(T). Dania. Ålborg Bugt. Trasa B. Wrak. Pozycja: 56 57,67' N 10 50,52' E S z c z e g ó ł y: Na powyższej pozycji znajduje się wrak z głębokością nad nim 11,5 m. Mapy: 269, 302. (EfS Nr 19/535(T). København 2005) Skagerrak 406. Szwecja. Na W od Orust. Przyrząd pomiarowy. Pława. Pozycja: 58 03,47' N 11 17,09' E Nanieść: Przyrząd pomiarowy oznakowany żółtą (Y) pławą świetlną Fl(5) Y 20s. Mapa: 270 (384/05). (UfS Nr 66/2582. Norrköping 2005) C. RÓŻNE MISCELLANEOUS!407(T). Polska. Zatoka Gdańska. Prace podwodne. Pozycje: 1) 54 26,17' N 18 51,32' E 2) 54 38,04' N 18 48,92' E S z c z e g ó ł y: Na powyższych pozycjach Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, w terminie od 12 czerwca do 1 lipca 2005 r., będzie prowadziło prace podwodne z udziałem nurków. Mapy: 34 (INT 1289), 35, 73 (INT 1288), 151 (INT 1291), 3021 / 8, 2022 / 1E, 4. (Pismo Nr 643/FAX )!407(T). Polska. Zatoka Gdańska. Underwater works. Positions: 1) 54 26,17' N 18 51,32' E 2) 54 38,04' N 18 48,92' E Details: Central Maritime Museum in Gdańsk will be conducting underwater works from 12 June to 1 July 2005 in above positions. Charts: 34 (INT 1289), 35, 73 (INT 1288), 151 (INT 1291), 3021 / 8, 2022 / 1E, 4. (Script No 643/FAX. 6 June, 2005)

8 Unieważnienie wiadomości. Cancellations. 87(T)/ (T)/05. Niemcy. Darβer Ort. Mapy: 155, 253. Polska. Wybrzeże Środkowe. Mapy: 152 (INT 1292), 3021/6. (NfS Nr 20. Hamburg 2005) (UM Słupsk Nr ON-413/WŻ/ ) Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr mgr inż. Piotr Pernaczyński Sprzedaż map i podręczników w godz. 9ºº 14ºº Gdynia ul. Jana z Kolna 8 p.vii/711 tel fax OIN BHMW Druk ZRW MW zam. Nr 223/D/2005

9 9 Korekta do Spisów Świateł: tom I (521) 2004 (Ostatnia korekta w WŻ 22/05) tom III (523) 2004 (Ostatnia korekta w WŻ 22/05) Tom I (521) 0337 C W kol. 8 skreślić wiadomość czasową z WŻ 40/04 ((T) Zdjęte). Tom II (522) brak informacji. Tom III (523) 3981 Pława świetlna ODAS Fl(5) Y 20s Żółta, reflektor radarowy. (T). 23/05 (TM Nr 13-14/221/05 Helsinki) 4428 Pława świetlna w kol. 3 poprawić na: /05 (TM Nr 13-14/217/05 Helsinki) (WŻ 23/05)

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP POLSKA GEN 3.1-1 GEN 3. SŁUŻBY SERVICES 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1. ORGANIZACJA SŁUŻBY INFORMACJI LOTNICZEJ 1. ORGANIZATION OF AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE LOTÓW FLIGHT PLANNING

PLANOWANIE LOTÓW FLIGHT PLANNING AIP POLSKA ENR 1.10-1 ENR 1.10 PLANOWANIE LOTÓW FLIGHT PLANNING 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Informacje dotyczące planowanego lotu lub części lotu powinny być dostarczone do organów służb ruchu

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO

SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO AAP-6 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO 1 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA) ORGANIZACJA TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and

Bardziej szczegółowo

Jacek Fabisiak, Adam Olejnik

Jacek Fabisiak, Adam Olejnik Polish Hyperbaric Research Jacek Fabisiak, Adam Olejnik kmdr por. dr inż. Jacek Fabisiak Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Zakład Ochrony Środowiska i Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Akademia Marynarki

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (40)2012. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik październik 2012 rok. Polish English Bilingual Publication

Nr 3 (40)2012. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik październik 2012 rok. Polish English Bilingual Publication Nr 3 (40)2012 Nr ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik październik 2012 rok Polish English Bilingual Publication X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Czasopismo Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP POLSKA AD 2 EPKT 1-1 EPKT AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKT - KATOWICE/Pyrzowice EPKT AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP POLSKA AD 2 EPGD 1-1 EPGD AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy cc EPGD AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/Modlin

EPMO - WARSZAWA/Modlin AIP POLSKA AD 2 EPMO 1-1 23 JUL 2015 EPMO AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMO - WARSZAWA/Modlin EPMO AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14 EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez PLIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.07.2013 egulamin określa zakres i warunki świadczenia przez PLIX Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RUCHU LOTNICZYM AIR TRAFFIC INCIDENTS

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RUCHU LOTNICZYM AIR TRAFFIC INCIDENTS AIP POLSKA ENR 1.14-1 ENR 1.14 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RUCHU LOTNICZYM AIR TRAFFIC INCIDENTS FORMULARZE RAPORTÓW 1. W rozdziale tym są zawarte formularze raportów, które w razie potrzeby załogi statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS 2007 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (49)2014. grudzień december. ISSN 1734 7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik. Polish English Bilingual Publication

Nr 4 (49)2014. grudzień december. ISSN 1734 7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik. Polish English Bilingual Publication Nr 4 (49)2014 grudzień december ISSN 1734 7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik Polish English Bilingual Publication Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej tom 4(49) grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-6(2005) NATO/PdP JAWNE AAP-6 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO NATO GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-6(2005) NATO/PdP JAWNE AAP-6 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO NATO GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS AAP-6 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO NATO GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS 1 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA) ORGANIZACJA TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO AGENCJA

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS 0000279411, REGON 140952440, NIP 9512220784, operating body for The Middle

Bardziej szczegółowo

ARCHAEOLOGICAL UNDERWATER EXCAVATION OF WRECK W-32

ARCHAEOLOGICAL UNDERWATER EXCAVATION OF WRECK W-32 Waldemar Ossowski 9 ARCHAEOLOGICAL UNDERWATER EXCAVATION OF WRECK W-32 ARCHEOLOGICZNE BADANIA PODWODNE WRAKA W-32 THE ORIGINS AND HISTORY OF SHIPWRECK EXCAVATIONS IN POLAND UP TO 1994 The development of

Bardziej szczegółowo

Centralne Archiwum Geologiczne... 44 Bazy danych... 45 Biblioteka Geologiczna... 49 Infrastruktura informatyczna... 50

Centralne Archiwum Geologiczne... 44 Bazy danych... 45 Biblioteka Geologiczna... 49 Infrastruktura informatyczna... 50 Spis treści Contents Słowo wstępne Dyrektora.................... 3 Podstawowe informacje...................... 5 Finanse................................... 6 Kadra.................................... 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Director: Dorota Daszkowska-Kosewska tel. +4858 554 92 12, fax +4858 554

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo