Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów"

Transkrypt

1 Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów WYKAZ PUBLIKACJI W Sychta Zygmunt.: Spowolnienie procesu rozkładu termicznego i spalania materiałów podstawowym warunkiem bezpieczeństwa pożarowego obiektów technicznych. Monografia habilitacyjna - Szczecin 2002, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 570 Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów, Nr 1 2. Sychta Zygmunt.: Kontrola szybkości rozkładu termicznego i spalania materiałów podstawowym warunkiem bezpieczeństwa pożarowego. VI Konferencja Okrętownictwo i Oceanotechnika: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów transportowych.politechnika Szczecińska - Wydział Techniki Morskiej, Polska Akademia Nauk -Komitet Techniki Morskiej.Międzyzdroje, czerwiec 2002 r. Materiały konferencyjne. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 3. Sychta Zygmunt.: Cechy pożarowe wykładzin. Podłogi - Wzornictwo - Rynek - Technologie, Miesięcznik, Nr 7, lipiec 2002, str: Wydawca: Publikator Sp. z o.o., Białystok 4. Krystosik Agata.: Zastosowanie dyslokacji przestrzennej do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się pożaru na statku. VI Konferencja Okrętownictwo i Oceanotechnika: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów transportowych.politechnika Szczecińska - Wydział Techniki Morskiej, Polska Akademia Nauk -Komitet Techniki Morskiej.Międzyzdroje, czerwiec 2002 r. Materiały konferencyjne. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 5. Łozowicka Dorota.: Wybór optymalnej drogi ewakuacji w warunkach pożaru na statku. VI Konferencja Okrętownictwo i Oceanotechnika: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów transportowych. Politechnika Szczecińska - Wydział Techniki Morskiej, Polska Akademia Nauk -Komitet Techniki Morskiej. Międzyzdroje, czerwiec 2002 r. Materiały konferencyjne. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 6. Getka Ryszard.: Bezpieczeństwo pożarowe statków w nowym rozdziale II-2 konwencji SOLAS-74 Zest-ZIB_

2 VI Konferencja Okrętownictwo i Oceanotechnika: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów transportowych.politechnika Szczecińska - Wydział Techniki Morskiej, Polska Akademia Nauk -Komitet Techniki Morskiej. Międzyzdroje, czerwiec 2002 r. Materiały konferencyjne. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 7. Krystosik Agata: Analysis of fire spread between two vertical bulkheads on the ship. Reliability-Based Design and Optimisation, AMAS Workshop - RBO'02: Conference Proceedings ed. 8. Łozowicka Dorota: Using genetic algorithm method for improving evacuation analysis at passenger ship. Reliability-Based Design and Optimisation, AMAS Workshop - RBO'02: Conference Proceedings ed Sychta Krzysztof.: Wymagania UE w dziedzinie palności. Podłogi i Ściany. Wzornictwo-Rynek-Technologie. Miesięcznik, nr 9, wrzesień 2003 s , Wydawca: Publikator Sp. z o.o. Białystok 2. Sychta Krzysztof.: Badanie dymotwórczości posadzek podłogowych metodą wg pren ISO Zeszyty Naukowe SGSP Nr 29(2003), s Warszawa Sychta Zygmunt.: Analiza progowa w systemach bezpieczeństwa pożarowego obiektów technicznych. Diagnostyka techniczna urządzeń i systemów: 5 Krajowa Konferencja: Diag '2003 Ustroń października 2003 r. Materiały konferencyjne- referaty recenzowane. Wydawnictwo: Wydział Elektroniki Wojskowe Akademii Technicznej 4. Sychta Zygmunt.: Cechy pożarowe wykładzin okrętowych Podłogi i Ściany. Wzornictwo-Rynek-Technologie. Miesięcznik, nr 2, luty 2003 s ,Wydawca: Publikator Sp. z o.o. Białystok Zest-ZIB_

3 5. Łosiewicz Zbigniew, Pielka Dariusz.,.: Założenia ekspertowego systemu monitoringu i sterowania wybranych procesów eksploatacyjnych tłokowego silnika spalinowego. 24 Międzynarodowe Sympozjum Siłowni Okrętowych, Szczecin: WSM, 2003 S Krystosik Agata., Krystosik P., Łozowicka Dorota.: Human behaviour in case of fire on a ship Safety and Reliability International Conference: To Safer Life and Environment: KONBiN 2003: Conf 7. Łozowicka Dorota.: Analiza czasu ewakuacji na statku pasażerskim z wykorzystaniem algorytmów genetycznych. Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska Vol. 17 nr 1 (2003), s Łosiewicz Zbigniew.: Analiza przydatności eksploatacyjnej wybranych systemów diagnostycznych silników głównych. Zeszyty Naukowe nr 71, WSM, Szczecin 2003, s Wydaw.: WSM w Szczecinie 9. Łosiewicz Zbigniew, Pielka D.: Założenia ekspertowego systemu monitoringu i sterowania wybranych procesów eksploatacyjnych tłokowego silnika spalinowego. Zeszyty Naukowe nr 71, WSM, Szczecin 2003, s Wydaw.: WSM w Szczecinie Sychta Zygmunt.: Ocena jakościowa materiałów w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego obiektów technicznych. Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Techniczna Koszalin, 2004 s Sychta Zygmunt.: Analiza progowa w systemach bezpieczeństwa pożarowego transportu. Transport zintegrowany: Materiały 7 Konferencji Okrętownictwo i Oceanotechnika Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004 s Getka Ryszard.: Kryteria ilościowe oceny zagrożenia pożarowego dotyczące materiałów stosowanych na statkach zawarte w konwencji SOLAS Transport zintegrowany: Materiały 7 Konferencji Okrętownictwo i Oceanotechnika Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004 s Zest-ZIB_

4 4. Dziewanowska Małgorzata., Talaga K. Abramek K.: Pomiary kontrolne hałasu w autobusach komunikacji miejskiej. Transport i Komunikacja 2004, nr 2-3, s Dziewanowska Małgorzata., Abramek K.: Porównanie emisji hałasu w autobusach. Eksploatacja silników spalinowych / Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Politechniki Szczecińskiej Z. 11 (2004), s Krystosik-Gromadzińska Agata.: Dislocation of risk objects as a method of fire protection on ship. Przemysł Okrętowy w Unii Europejskiej: 21 Sesja Naukowa Okrętowców: Materiały Konferencyjne Gdańsk: PAS, 2004 S (Marine Technology Transactions Vol.15 (2004), (Special issue - XXI SNO)) 7. Krystosik-Gromadzińska Agata.: Algorytm przenoszenia pożaru uwzględniający dyslokację jako sposób zabezpieczenia statku. ransport zintegrowany: Materiały 7 Konferencji Okrętownictwo i Oceanotechnika Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004 s Łosiewicz Zbigniew.: Ocena możliwości podejmowania decyzji z zastosowaniem współczesnych systemów diagnozujących silników głównych. Problemy eksploatacji obiektów pływających i urządzeń portowych: 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP 2004 Szczecin: Akademia Morska, 2004 s Krystosik Agata. Krystosik P., Łozowicka Dorota.: Human behaviour in case of fire on a ship Safety and Reliability International Conference: To Safer Life and Environment: KONBiN 2003: Conf 10. Łozowicka Dorota., Łozowicki A.: Algorytmy obliczeniowe częstotliwościowej metody optymalizacji wielowymiarowych układów sterowania. Prace Naukowe. Elektryka / Politechnika Radomska 2004 nr 2, s Łozowicka Dorota.: Problemy związane z zapewnieniem bezpiecznej ewakuacji ludzi ze statku w sytuacjach awaryjnych. Problemy eksploatacji obiektów pływających i urządzeń portowych: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna: EXPLO- SHIP 2004 Szczecin: Akademia Morska, 2004 s Łozowicka Dorota.: Wpływ wybranych parametrów na długość czasu ewakuacji ludzi ze statku pasażerskiego. sport zintegrowany: Materiały 7 Konferencji Okrętownictwo i Oceanotechnika Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004 s Zest-ZIB_

5 Sychta Krysztof, Sychta Zygmunt.: Metoda poprawy dokładności pomiaru intensywności wydzielania ciepła przez materiały okrętowe. Materiały konferencyjne recenzowane (w j. polskim): MWK VII Konferencja METROLOGIA WSPOMAGANA KOMPUTEROWO. Patronat Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Waplewo maja Tom II, str Wydawca: Instytut Systemów Elektronicznych, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna. 2. Sychta Zygmunt.: Quantification problems of fire-safety level of marine object. Problemy ilościowej oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiektu technicznego. Wydawca: Polish Academy of Sciences, Branch in Gdańsk Marine Technology Transactions. Vol.16, 2005 pp (Polska Akademia Nauk, Oddział w Gdańsku Technika Morska Tom XVI, s ) 3. Sychta Krzysztof.: Increasing of accuracy and prproductibility of heat release rate measurements of ship materials. Zwiększenie dokładności i odtwarzalności pomiarów intensywności wydzielania ciepła przez materiały okrętowe. Wydawca: Polish Academy of Sciences, Branch in Gdańsk Marine Technology Transactions.Vol.16, 2005 pp (Polska Akademia Nauk, Oddział w Gdańsku Technika Morska Tom XVI, s ) 4. Dobrzyńska Renata.: Toxic hazard level evaluation of ship rooms during initial phase of fire progress. Ocena poziomu zagrożenia toksycznego pomieszczeń na statku w początkowej fazie rozwoju pożaru. Wydawca: Polish Academy of Sciences, Branch in Gdańsk. Marine Technology Transactions.Vol.16, 2005 pp (Polska Akademia Nauk, Oddział w Gdańsku Technika Morska Tom XVI, s ) 5. Dziewanowska Małgorzata., Dobek T. : Energetyczna ocena produkcji pszenicy ozimej na przykładzie wybranego gospodarstwa. Problemy inżynierii rolniczej w aspekcie rolnictwa zrównoważonego -Ekoenergia '2005- Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Lublin: Wydział Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie, 2005 S Zest-ZIB_

6 6. Krystosik-Gromadzińska Agata - 50%, Nagórski Z. (Politechnika Warszawska)- 50%.: HEAT TRANSFER SIMULATION THROUHG FIRE RESISTING BULKHEADS DURING FIRE ON A SHIP. Politechnika Radomska Prace Naukowe. Transport 3(23) Krystosik-Gromadzińska Agata.: Dislocation of risk objects as an alternative method of fire protection on a ship 2nd International Congress of Seas and Oceans Vol.2 Proceedings Maritime University of Szczecin, Sychta Zygmunt: Zastosowanie zmodyfikowanej funkcji Plancka do opisu wyników badań laboratoryjnych wybranych cech pożarowych materiałów. Artykuł Archiwum Spalania, Kwartalnik VOL.4 (2004) (uwaga: kwartalnik ukazał się drukiem w 2006 roku). Nr 1-4. str Polski Instytut Spalania, Warszawa Wydawca: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej 2. Sychta Zygmunt.: Środki bezpieczeństwa pożarowego w czasie prac remontowych ładowni chłodzonych. VIII Konferencja Okrętownictwo i Oceanotechnika -Perspektywy rozwoju systemów transportowych. Politechnika Szczecińska WTM, Polska Akademia Nauk. Międzyzdroje, czerwiec Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 2006, s Sychta Zygmunt.: Ocena bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego gazoportu - Sympozjum LOKALIZACJA GAZOPORTU LNG w Świnoujściu Sychta Krzysztof: Badanie intensywności wydzielania ciepła z uwzględnieniem dynamicznych parametrów stanowiska badawczego. Artykuł Archiwum Spalania, Kwartalnik VOL.4 (2004) Nr 1-4. str Polski Instytut Spalania, Warszawa (uwaga: kwartalnik ukazał się drukiem w 2006 roku). Wydawca: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej 5. Sychta Krzysztof: Problemy praktycznego wykorzystania wyników badań laboratoryjnych intensywności wydzielania ciepła od ilościowej oceny zagrożenia pożarowego pomieszczeń na statku. VIII Konferencja Okrętownictwo i Oceanotechnika - Perspektywy rozwoju systemów transportowych. Politechnika Szczecińska WTM, Polska Akademia Nauk. Międzyzdroje, czerwiec Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 2006, s Zest-ZIB_

7 6. Dobrzyńska Renta.: Ocena poziomu zagrożenia toksycznego pomieszczeń mieszkalnych na statku w początkowej fazie rozwoju pożaru. VIII Konferencja Okrętownictwo i Oceanotechnika -Perspektywy rozwoju systemów transportowych. Politechnika Szczecińska WTM, Polska Akademia Nauk. Międzyzdroje, czerwiec Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 2005, s Dobrzyńska Renata (PS 33%), Abramowski Tomasz (PS 33%), Zmuda Arkadiusz (PS 33%): Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w procesie kształcenia kadr morskich. Materiały II Krajowej Konferencji Naukowej Nowe technologie w kształceniu na odległość. Koszalin-Osieki 2006 Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006, s Dziewanowska Małgorzata (PS 85%), Dobek T. (AR): Tlenki węgla ze spalanie biomasy w postaci liści różnych gatunków drzew. Artykuł Acta Agrophysica 2006 Vol.8 (1) nr 139 ISSN ; s Wydawca: Instytut Agrofizyki PAN, Lublin Dziewanowska Małgorzata. (PS 85%), Dobek T. (AR): Wartości cieplne liści wybranych gatunków drzew zbieranych na terenach zabudowanych. Acta Agrophysica 2006 Vol.8 (3) nr.141 ISSN ; s Wydawca: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzyńskiego PAN, Lublin Łosiewicz Zbigniew.: Walory eksploatacyjne współczesnych systemów diagnozujących dla okrętowych tłokowych silników spalinowych o zapłonie samoczynnym na przykładzie COCOS i CBM. Materiały XXVII Sympozjum Siłowni Okrętowych, Wydawca: Politechnika Szczecińska, Szczecin 2006, s Łosiewicz Zbigniew.: Model sylwetki osoby dowodzącej statkiem morskim o nieograniczonym zasięgu pływania. Materiały Krajowego Sympozjum Dydaktyczno-Naukowego KSZTAŁCENIE KADR MORSKICH. Wydawca: Politechnika Gdańska, ZTM STŚT KT PAN, Gdańsk, 2006 s Łosiewicz Zbigniew.: Gazoport LNG w Świnoujściu szansą rozwoju Regionu Zachodniopomorskiego. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji MBA US Region Wydawnictwo:Uniwersytet Szczeciński - Master Of Business Administration, Szczecin, Szczecin 2006, s Łosiewicz Zbigniew.: E-learning - wsparcie systemów diagnostycznych w procesie bezpiecznej eksploatacji siłowni okrętowych. Materiały II Krajowej Konferencji Naukowej Nowe Technologie w Kształceniu na Odległość. Wydawnictwo: Politechnika Koszalińska, Koszalin-Osieki 2006, s Zest-ZIB_

8 14. Łosiewicz Zbigniew.: Wpływ braku kompetencji na różnych poziomach decyzyjnych na bezpieczeństwo i efektywność eksploatacyjną statku. Materiały Krajowego Sympozjum Dydaktyczno-Naukowego KSZTAŁCENIE KADR MORSKICH 06. Wydawca: Politechnika Gdańska, ZTM KT STŚT PAN, Gdańsk 2006, s Sychta Zygmunt: Problemy bezpieczeństwa pożarowego w czasie eksploatacji i remontów ładowni chłodzonych. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSPORT XXI WIEKU, TOM II, Stare Jabłonki, września 2007, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, PAN, Komitet Transportu Sychta Zygmunt: Metodyka doboru i oceny skuteczności środków bezpieczeństwa pożarowego obiektów technicznych. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA STANDARDY KSZTAŁCENIA, Gdynia 2007 _ CD, Akademia Marynarki Wojennej Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich 3. Sychta Zygmunt:Zagrożenie pożarowe w czasie eksploatacji i prac remontowych ładowni chłodniowców. CHŁODNICTWO & KLIMATYZACJA. Miesięcznik techniczny dla praktyków. Listopad (114) Sychta Zygmunt: Bezpieczeństwo pożarowe stadionu. Odporność na działanie ognia siedzisk z tworzyw sztucznych. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Kwartalnik Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Wrzesień 3/2008 (25). 2. Sychta Krzysztof: Analiza wyników badań intensywności wydzielania ciepła przez materiały okrętowe z uwzględnieniem parametrów dynamicznych stanowiska badawczego. The analysis of research results concerning heat release rates of ship materials with regard to dynamimic parameters of the research station. POLISH MARITIME RESEARCH 1 (55) 2008 Vol 15 str Gdańsk University of Technology Faculty of Ocean Engineering & ShipTechnology 3. Dziewanowska Małgorzata (PS), Dobek T. (AR):Energetyczna i ekologiczna ocena procesu pozyskiwania energii cieplnej podczas spalania liści zebranych na terenach miejskich. Materiały XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej INŻYNIERIA ROLNICZA A ŚRODOWISKO, Międzyzdroje, maja 2008, s , Instytut Inżynierii Rolniczej i Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej Akademii Rolniczej w Szczecinie. Zest-ZIB_

Załącznik 3. Dorobek osób firmujących kierunek TRANSPORT 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób firmujących kierunek

Załącznik 3. Dorobek osób firmujących kierunek TRANSPORT 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób firmujących kierunek Załącznik 3. Dorobek osób firmujących kierunek TRANSPORT 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób firmujących kierunek Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr hab. inż. Bolt Adam Dziedzina: Nauki

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE 2009. Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Pozostałe publikacje

PUBLIKACJE 2009. Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Pozostałe publikacje PUBLIKACJE 2009 Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej ALTADILL D., BOSKA J., CANDER L. R., GULYAEVA T., REINISCH B.W., ROMANO V., KRANKOWSKI A., BREMER

Bardziej szczegółowo

IMS Publikacje naukowe 2001-2006

IMS Publikacje naukowe 2001-2006 IMS Publikacje naukowe 2001-2006 Monografie: 2003 Kosma Z.: Symulacja numeryczna ruchu płynów lepkich. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 30/2003, s. 1-174. (monografia). Kęsy Z.: Sterowanie przekładni

Bardziej szczegółowo

Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.):

Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.): Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.): 1. Tendencje rozwojowe metalowych materiałów kompozytowych w budowie samochodu. J. Sobczak, A. Wojciechowski. s. 26-29.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Tomasz Dyl Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Gdyni. Autoreferat

Dr inż. Tomasz Dyl Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Gdyni. Autoreferat Dr inż. Tomasz Dyl Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Gdyni Autoreferat Informujący o działalności naukowo badawczej, dydaktyczno wychowawczej oraz organizacyjnej Gdynia 2014 1. Imię i Nazwisko: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Informacje o działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW w roku 2012

Informacje o działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW w roku 2012 Informacje o działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW w roku I.1. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE - PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH ORAZ KONFERENCYJNE a) publikacje w czasopismach wyróżnionych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Redakcja Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO Andrzej LOSKA Streszczenie: Artykuł stanowi próbę identyfikacji i uporządkowania zadań

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski profesor zwyczajny

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski profesor zwyczajny Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski profesor zwyczajny 1. Tytuł naukowy (dziedzina, data nadania): profesor nauk technicznych, nadany przez Prezydenta RP 12 marca 1999 roku. 2. Stopień naukowy doktora

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. Książki

Dorobek naukowy. Książki e-mail:blazej.balasz@tu.koszalin.pl Dorobek naukowy Książki [współautor: T. Królikowski, W. Susłow, A. Wandycz], Arkusze kalkulacyjne. Koszalin 2008. [współautor: T. Królikowski, W. Susłow, A. Wandycz],

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2013 AKTUALNOŚCI 2 Ze świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1 ANALIZY 13 Strategia rozwoju transportu do 2020 r. 26 Ocena jakości statycznej informacji

Bardziej szczegółowo

Nr 1/263 Gdańsk luty_2007 70 lat Polskiego Rejestru Statków Spotkanie w CMM

Nr 1/263 Gdańsk luty_2007 70 lat Polskiego Rejestru Statków Spotkanie w CMM REJESTR POLSKI STATKÓW 19 36 Nr 1/263 Gdańsk luty_2007 70 lat Polskiego Rejestru Statków Spotkanie w CMM Dla uczczenia 70-lecia powstania polskiej instytucji klasyfikacyjnej, 15 grudnia 2006 r. w Centralnym

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 1 (188) 2012 Czesł aw Dyrcz Akademia Marynarki Wojennej AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem

Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem Spis treści Contents Jerzy Merkisz, Wł adysł aw Kozak, Jarosł aw Markowski, Maciej Bajerlein The influence of air dissolved in diesel fuel on the toxic exhaust gas elements emission... 5 Wpływ powietrza

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH, I PATENTÓW UKIERUNKOWANYCH NA ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH, I PATENTÓW UKIERUNKOWANYCH NA ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH, I PATENTÓW UKIERUNKOWANYCH NA ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE WYKAZ PUBLIKACJI 1. Kacalak W.: On performance testing of grinding wheels. Materiały

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE Akademia Morska w Szczecinie SCIENTIFIC JOURNALS Maritime University of Szczecin Szczecin 2009 Redaktor Naczelny dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy. W numerze. Nasza okładka:

Szanowni Czytelnicy. W numerze. Nasza okładka: Szanowni Czytelnicy Z ogromną satysfakcją można podsumować rok 2014. Był niezmiernie pracowity dla wszystkich zatrudnionych w Akademii, ale i obfitujący w sukcesy. O nich bardzo klarownie mówił JM Rektor

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. 04. Department: Department of Strength of Materials and Concrete Structures

Curriculum Vitae. 04. Department: Department of Strength of Materials and Concrete Structures Curriculum Vitae PERSONAL DETAILS 01. First Name: Paweł 02. Last Name: Kossakowski 03. Middle Name: Grzegorz 04. Department: Department of Strength of Materials and Concrete Structures 05. University:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r. 2006 Bydgoszcz SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMII pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2005 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2005 Spis treści 2 Od Redakcji...4

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014

INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014 B N INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014 Informator wydano dzięki pomocy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Opracowanie redakcyjne Wiesław Miczulski

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport POLITECHNIKA GDAŃSKA Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport Program studiów Syllabus Rok akademicki 2010/2011 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA WYDZIAŁ ELEKROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka dorobku naukowego

Charakterystyka dorobku naukowego Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak Charakterystyka dorobku naukowego Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, wk5@tu.koszalin.pl Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, lat 69, absolwent Politechniki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2010 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Transport w Polsce / Janusz Neider 14 Polskie drogi nadal z trudnościami -wywiad z J. Piechocińskim / Iwo Nowak 16 Polityka

Bardziej szczegółowo

Wersja drukowana Kwartalnika jest wersją pierwotną.

Wersja drukowana Kwartalnika jest wersją pierwotną. Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a prof. Mohamed Eid (Francja), prof. David Valis (Czechy)

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników w 2010 roku

Publikacje pracowników w 2010 roku Publikacje pracowników w 2010 roku Doświadczenia ITB jako instytucjonalnego rzeczoznawcy w zakresie problematyki specjalistycznej odnoszącej się do fizyki budowli i ochrony środowiska / Szudrowicz, Barbara,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA

SPRAWOZDANIE REKTORA SPRAWOZDANIE REKTORA z rocznej działalności AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI za okres 01.01.2014 31.12.2014 (przygotowany na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych AMG) Gdynia, maj 2015r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo