Jak tworzyć kapitał społeczny? Dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Instytut Socjologii UW Pracownia Kapitału Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak tworzyć kapitał społeczny? Dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Instytut Socjologii UW Pracownia Kapitału Społecznego"

Transkrypt

1 Jak tworzyć kapitał społeczny? Dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Instytut Socjologii UW Pracownia Kapitału Społecznego

2 O czym będzie mowa? Zagadka społeczeństwa Dylematy współdziałania Czym jest kapitał społeczny i dlaczego jest waŝny Jak tworzyć kapitał społeczny? Rewitalizacja jako szansa

3 Społeczeństwo problem koordynacji działań Gdybyśmy zebrali na wielkim placu wszystkich mieszkańców Warszawy sfotografowali ich z satelity to nie zobaczylibyśmy społeczeństwa a jedynie masę ludzi Społeczeństwo jest zrobione z ludzi ale jego istotą jest koordynacja ich działań, składających się na zbiorczy efekt

4 Problem współuzaleŝnienia i wspólnej wiedzy To, jaki efekt osiągnę ja zaleŝy zawsze od tego, co zrobią (robią) inni ludzie: jakość mojej rodziny zaleŝy od wszystkich członków rodziny, nie tylko ode mnie To, czy bezpiecznie dojadę nad morze zaleŝy równieŝ od innych kierowców Nie ma urzędnika bez interesanta (i odwrotnie) A najlepsze efekty przynosi współdziałanie Muszę więc: Wiedzieć, co zrobią inni ludzie (przyjąć jakieś załoŝenia, przewidzieć je) I zaleŝnie od tego kształtować swoje działanie (wiedząc, Ŝe inni kształtują swoje działania starając się przewidzieć, co zrobię ja )

5 Społeczeństwo i ludzie wspólna wiedza mechanizmy koordynacji (reguły, normy, zaleŝności funkcjonalne, ale teŝ rynek, państwo...)

6 Problem Skąd moŝemy wiedzieć, co zrobią (mogą zrobić, zamierzają zrobić, z pewnym prawdopodobieństwem zrobią ) inni? Skąd moŝemy wiedzieć, jacy są Warszawiacy, Czyli ponad 2 miliony ludzi Z których znam osobiście ułamek? Skąd moŝemy wiedzieć, czy inni będą przestrzegać reguł, norm, zasad A jeśli nie wiem, jacy są to nie wiem, co zrobią; więc sam nie wiem, co zrobić: Czy iść na manifestację? Czy dorzucić się na wspólny skwerek? Czy iść na zebranie członków spółdzielni mieszkaniowej?

7 Dylematy współdziałania i dóbr wspólnych

8 Kto zawiesi kotu dzwonek na szyi? W pewnym domu Ŝyły sobie myszy. Jedzenia było w bród, codziennych trosk niewiele, więc wszystkie były bardzo szczęśliwe. AŜ tu nagle gospodarze sprawili sobie kota Wydawało się, Ŝe sytuacja jest zupełnie beznadziejna Ale przecieŝ wystarczyłoby zawiesić kotu dzwonek na szyi! Kto jednak miałby to zrobić Wszystkie myszy skorzystają ale tylko jedna poniesie ryzyko.

9 Kto zepchnie na pobocze materac? Zgubiony przez jeden z przejeŝdŝających samochodów materac leŝy na drodze i utrudnia ruch na drodze utworzył się gigantyczny korek. Wystarczyłoby, Ŝeby któryś z mijających materac kierowców zatrzymał się i zepchnął go na pobocze, ale Jak juŝ przejeŝdŝam obok materaca, to nie jest mój problem!

10 Kto zrzuci się na skwerek? Mieszkańcom pewnego osiedla bardzo brakuje miejsca zabaw dla dzieci Spółdzielnia zgodziła się je udostępnić zaniedbany skwerek Wystarczy, Ŝe wszyscy okoliczni mieszkańcy zrzucą się po 10 złotych więc jeśli wszyscy się zgodzą Ale w sumie, jak się nie dorzucę, to skwerek i tak powstanie, i moje dzieci będą miały gdzie się bawić! A co będzie, jak ja się dorzucę, a inni nie? Dlaczego mam inwestować w innych?

11 Co jest wspólnego w tych sytuacjach? Cel leŝy w interesie wszystkich, i kaŝdego z osobna Więc powinno się udać! Ale Dlaczego ja? (NIMB) Skąd wiem, jak zachowają się inni? Nie chcę wyjść na frajera To mnie (juŝ) nie dotyczy

12 Dlaczego z dobrami wspólnymi są takie problemy Trudno uzgodnić wspólne działania. Brakuje zaufania i pewności, więc kaŝdy uczestnik odczuwa pokusę wyłamania się Trudno zabronić komuś korzystania (więc po co ponosić koszty?) Korzyści bądź koszty mogą być nierównomiernie rozłoŝone Trudno zmusić kogoś do jego współfinansowania Trudno kontrolować lub rozliczać uŝytkowanie

13 Kapitał społeczny: co to jest i jak go tworzyć

14 Co to jest kapitał społeczny? Przez analogię do kapitału materialnego i ludzkiego narzędzi i wyszkolenia, które podnoszą jednostkową wydajność kapitał społeczny odnosi się do cech społecznego zorganizowania, takich jak sieci, normy i społeczne zaufanie, ułatwiających ku obopólnej korzyści koordynację i współpracę. Z róŝnych przyczyn we wspólnocie obdarzonej znacznym zasobem społecznego kapitału łatwiej się Ŝyje. Robert D. Putnam Bowling Alone: malejący kapitał społeczny Ameryki

15 Czyli, mówiąc prościej Kiedy ludzie Ufają sobie Przestrzegają norm Znają reguły Mają wspólną wiedzę Mają przestrzeń publiczną, w której mogą się spotkać wówczas mogą Zaryzykować poniesienie kosztów na rzecz wspólnego działania Skoordynować swoje działania Uzgodnić strukturę działania

16 Dlaczego kapitał społeczny jest waŝny? śeby zawiesić kotu dzwonek na szyi śeby wspólnie działać na rzecz dobra wspólnego dla jakiejś grupy (społeczności dzielnicy, grupy zainteresowań, społeczności miasta) śeby podnosić jakość Ŝycia indywidualnego i zbiorowego śeby osiągnąć więcej śeby tworzyć dobro wspólne

17 Co jest potrzebne do tworzenia kapitału społecznego? Wiarygodność środowiska społecznego Doświadczenia Nawyki Jasne reguły i sygnały Odwzajemnienie (respektowanie zobowiązań) Dostęp do informacji Wiedza o wiedzy innych (nowe szaty cesarza!) Wiedza o istotnych cechach środowiska Normy i sankcje Kontrola społeczna

18 A nade wszystko Przestrzeń/płaszczyzna spotkania Terytorium Zainteresowania Działania wynikające ze wspólnych celów lub pasji Infrastruktura współpracy (instytucje w tym instytucje społeczeństwa obywatelskiego) Tworzące wiarygodne środowisko społeczne Ułatwiające współdziałanie (koordynację) Wspólna wiedza Dostęp do informacji MoŜliwość komunikacji

19 Czyli np. Infrastruktura sprzyjająca kooperacji (współpracy) Płaszczyzna spotkania

20 WaŜne dla kapitału społecznego Warszawy Liczba, dostępność i jakość przestrzeni publicznych -Ŝeby ludzie mieli gdzie się spotkać Parki, skwery, podwórka, place, boiska Atraktory, czyli instytucje przyciągające ludzi do działania w róŝnych sferach i trenujące cnoty współdziałania Sport Kultura Edukacja Społeczeństwo obywatelskie Przejrzystość i stabilność instytucji budujących wiarygodność środowiska społecznego Ŝeby ludzie nauczyli się ufać sobie i regułom Dostęp do informacji oraz do wiedzy o innych -Ŝeby ludzie i instytucje byli dla siebie nawzajem przewidywalni Budowanie kapitału pomostowego śeby spotykali się ludzie z róŝnych grup i środowisk Budowanie poczucia toŝsamości i identyfikacji z miejscem zamieszkania czyli świadomości wspólnego dobra

21 Kiedy tworzenie kapitału społecznego jest najłatwiejsze? Kiedy budujemy na realnych ludzkich pragnieniach i motywacjach śeby dzieci miały fajny plac zabaw śeby było gdzie pójść po pracy Kiedy otwieramy na siebie róŝne środowiska Sieciowanie (kapitał pomostowy) Przepływ ludzi, idei, informacji Kiedy dbamy o dobry klimat śeby ludzie nabierali zaufania do innych śeby nabierali dobrych nawyków

22 Rewitalizacja jako szansa! Rewitalizacja to szansa na: Stworzenie przestrzeni publicznych Wytworzenie poczucia dobra wspólnego Otworzenie się na siebie róŝnych środowisk OŜywienie partycypacji Choć wymaga partycypacyjnego podejścia Bo jest potencjalnie konfliktogenna!

23 UWAGA: dobry i zły kapitał społeczny Kiedy kapitał społeczny jest mało produktywny? Zamknięte grupy Sieci nepotystyczne PasoŜytowanie na otoczeniu (analogia z nową teorią raka) a jest produktywny, gdy Sieciuje róŝne środowiska WiąŜe ludzi o zróŝnicowanych cechach/kompetencjach Przekracza granice

DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU

DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU 1 2 SPIS TREŚCI 4 JAK REALIZUJEMY PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE? DOBRO WSPÓLNE. OPISY WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 1 Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym 2 DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego 1 Publikację opracowano i wydano w wyniku realizacji projektu REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny. Projekt dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy. Autor raportu dr Anna Kozłowska

Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy. Autor raportu dr Anna Kozłowska Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy Autor raportu dr Anna Kozłowska Warszawa 2014 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Reklamy Potrzeby jako system klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Czas wolny tarnowskiej młodzieŝy

Czas wolny tarnowskiej młodzieŝy Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Józefa Szujskiego 25, tel: 014 622 27 96, 014 636 27 96 www.sppt.tarnow.pl e-mail: topp20@poczta.onet.pl Czas wolny tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji.

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji. Zapis sesji "Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce". VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 15 września 2014 r Dzień dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

Trwały rozwój utopia czy realna moŝliwość? Sustainable Development Utopia or Real Possibility?

Trwały rozwój utopia czy realna moŝliwość? Sustainable Development Utopia or Real Possibility? PROBLEMY EKOROZWOJU PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2008, vol. 3, No 2, str. 63-68 Trwały rozwój utopia czy realna moŝliwość? Sustainable Development Utopia or Real Possibility? Lech W. Zacher Centrum

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNO

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNO EMILIA KOROLCZUK KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNOŚCIACH WIEJSKICH A ROZWÓJ LOKALNY. ANALIZA PROBLEMATYKI NA PRZYKŁADZIE GMINY NAREWKA. RAPORT Z BADAŃ. BIAŁYSTOK 2013 1 SPIS TREŚCI..2 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania dr Roman Dolata Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

PRACA METODĄ PROJEKTU. dr Marynia Łuszczyńska

PRACA METODĄ PROJEKTU. dr Marynia Łuszczyńska PRACA METODĄ PROJEKTU dr Marynia Łuszczyńska Krótko o sobie: Jestem genetycznym filozofem, ale teraz pracuję na rzecz nauk społecznych Posiadam doświadczenie w zarządzaniu projektami systemowymi w Centrum

Bardziej szczegółowo

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie W YśSZA S Z K O Ł A G O S P O D A R K I W B Y D G O S Z C Z Y Renata Szkoła-Penkowska Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie P R A C A P O

Bardziej szczegółowo

Nasze ciała, nasze Ŝycie, Część III Zdrowie seksualne i kontrola płodności, Wstęp. Decyzja czy będę miała dzieci

Nasze ciała, nasze Ŝycie, Część III Zdrowie seksualne i kontrola płodności, Wstęp. Decyzja czy będę miała dzieci Nasze ciała, nasze Ŝycie, Część III Zdrowie seksualne i kontrola płodności, Wstęp. Decyzja czy będę miała dzieci Decydowanie o tym, czy mieć dzieci, str. 266-268 Opracowanie na podstawie tekstu Joan Ditzion

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 2. Podstawowe informacje 3. Wiedza to potęga

Wprowadzenie 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 2. Podstawowe informacje 3. Wiedza to potęga Wprowadzenie 5 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 7 Co oznacza empowerment?... 7 Dlaczego empowerment jest konieczny?...10 Korzyści wynikające z przekazywania władzy pracownikom...13 Bariery

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s SPIS TREŚCI Wstęp...7 I. Czym są negocjacje...9 1. Definicja negocjacji...9 2. Logika negocjowania...12 3. Strategie a taktyki negocjacyjne...15 4. Przygotowanie negocjacji...18 4.1. Analiza interesów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 2 Joanna Matejczuk Rozwój dziecka Wiek przedszkolny wiek: 2/3 5/6 lat

Bardziej szczegółowo

Kultura - Polityka - Rozwój. O kulturze jako dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów

Kultura - Polityka - Rozwój. O kulturze jako dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów Kultura - Polityka - Rozwój O kulturze jako dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów WOLNO I SOLIDARNO NR 44 Kultura Polityka Rozwój O kulturze jako,,dźwigni rozwoju społecznego polskich

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo