Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010"

Transkrypt

1 Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010

2 WYDARZENIA Od Rektora Spis treści Drodzy Studenci I roku! Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka Kraków budynek Księżówka, pok. K9 tel Redakcja: Łukasz Salwarowski Małgorzata Strakowska-Szczurek Skład i opracowanie graficzne: Piotr Góral Okładka: Anna Olejczuk Zdjęcia: Rafał Cygan Druk: Drukarnia Leyko Sp z o.o. ul. Romanowicza Kraków ISSN Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Nakład: 6000 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów. Od Rektora... 3 Od studium do uniwersytetu... 4 Kto jest kim... 6 Czy wiesz, że... 9 Kalendarium żaka Słowo klucz: dziekanat Dziekanat Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Dziekanat Wydziału Finansów Dziekanat Wydziału Towaroznawstwa Dziekanat Wydziału Zarządzania Zdaniem absolwentów Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów Biblioteka Główna Zaistniej w Sieci Postaw na języki Otwórz się na świat Zadbaj o karierę! E-learning nowe technologie ułatwiają studiowanie Od rekrutacji po wolontariat Szlachetne zdrowie Studiuj bezpiecznie! Uczelnia z certyfikatem bezpieczeństwa BON: pomaga, wspiera i łamie stereotypy Rozwijaj zainteresowania! Reklama Z radością witam Was w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Cieszę się, że rozpoczynacie studia na naszej Uczelni. Mam nadzieję, że spełnią Wasze oczekiwania, przyniosą Wam satysfakcję, a w przyszłości pozwolą na wymarzoną ścieżkę kariery. To od Was zależy, jak wykorzystacie ten czas. Zachęcam Was do wzmożonej aktywności i otwarcia się na wszystkie możliwe formy zdobywania wiedzy i poszerzania własnych umiejętności. Studiując tutaj, korzystajcie więc nie tylko z zajęć proponowanych Wam w ramach podstawowej oferty dydaktycznej. Zróbcie wszystko, by wykorzystać stwarzane Wam możliwości: uczestniczenia w akademiach firmowych, zagranicznych stażach i praktykach czy uzyskiwania podwójnych dyplomów. To dzięki nim po skończeniu studiów zwiększycie szanse zdobycia atrakcyjnego zatrudnienia. Gorąco zachęcam Was również do włączenia się w działalność istniejących na Uczelni stowarzyszeń, organizacji studenckich i licznych kół naukowych. Dzięki przynależności do nich nie tylko poszerzycie własne zainteresowania i doskonalić będziecie umiejętności, ale dacie sobie szansę na poznawanie nowych, interesujących ludzi o podobnych zainteresowaniach. Kontakty te skutkują nieraz przyjaźniami na całe życie, równie ważnymi jak zdobyte pierwsze doświadczenia zawodowe. Przekazywane w Wasze ręce specjalne wydanie Kuriera UEK przygotowane zostało wyłącznie z myślą o Was. Niech stanie się ono dla Was przewodnikiem w sprawach codziennych i pomoże w szybkim odnalezieniu się w nowym środowisku. W imieniu władz Uniwersytetu, jego pracowników i studentów starszych lat życzę Wam, aby Wasza młodość, zapał i chęć zdobywania wiedzy zostały jak najlepiej spożytkowane: Wam przyniosły spełnienie oczekiwań i satysfakcję, a nam dumę z kolejnego rocznika wybitnych studentów, a następnie absolwentów. Gratuluję wyboru i życzę wytrwałości! prof. dr hab. Roman Niestrój Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2 3

3 WYDARZENIA Z historii WYDARZENIA Z historii Od studium do uniwersytetu W ubiegłym roku akademickim nasz Uniwersytet obchodził jubileusz 85-lecia. W ciągu 85 lat Uczelnia, przechodząc kolejne fazy rozwoju, zmieniała swą nazwę, strukturę organizacyjną, programy nauczania i adres. Historię dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otworzyła inauguracja Wyższego Studium Handlowego w 1925 r. jako trzeciej w Polsce wyższej szkoły handlowej. WSH było szkołą prywatną. Jej twórcą i pierwszym dyrektorem był Arnold Bolland, a jej pierwszą siedzibą budynek średniej szkoły handlowej przy ul. Kapucyńskiej 2. Od 1927 r. siedziba WSH mieściła się przy ul. Sienkiewicza. W 1938 r. WSH zostało zaliczone w poczet prywatnych szkół akademickich, a z dniem 1 września tegoż roku przemianowane na Akademię Handlową. Działalność Uczelni przerwała druga wojna światowa 6 listopada, podczas Sonderaktion Krakau, aresztowano jej profesorów, siedzibę zdewastowano i zamknięto. Zajęcia wznowiono natychmiast po wyzwoleniu, w styczniu Punktem zwrotnym w dziejach Uczelni było jej upaństwowienie i przemiano- Pływalnia w dawnym schronisku dla chłopców, a obecnie po adaptacji Sala Senacka Uczelni. Budynek przy ul. Kapucyńskiej, w którym rozpoczęło działalność Wyższe Studium Handlowe. Wyższe Studium Handlowe przy ul. Sienkiewicza. wanie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną (1950 r.). W 1952 r. przekazano jej zabytkowy budynek Fundacji Księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27, dziś będący siedzibą władz Uczelni, a niegdyś pełniący m.in. funkcję schroniska dla chłopców. Rok 1974 przyniósł kolejną zmianę WSE zmieniła nazwę na Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Proces gwałtownych zmian i rozwoju Uczelni rozpoczął się wraz z zapoczątkowanymi w Polsce w 1989 r. przemianami politycznymi i gospodarczymi. Obecnie Uczelnia jest największą pod względem liczby studentów publiczną wyższą szkołą ekonomiczną w tej części Europy, największą uczelnią ekonomiczną w Polsce i trzecią szkołą wyższą Krakowa. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, uprawnienia do prowadzenia wszystkich form i rodzajów kształcenia na poziomie wyższym. Wymownym potwierdzeniem renomy, którą cieszy się nasza Uczelnia, jest zmiana jej nazwy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dokonana na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. Kampus UEK widok ze,,szkieletora Sala Senacka Budynek Główny 4 5

4 WARTO WIEDZIEĆ WARTO WYDARZENIA WIEDZIEĆ prof. dr hab. Andrzej Malawski Prorektor ds. Badań Naukowych Kto jest kim Będziesz ich mijał na korytarzach, czasem zobaczysz na jakiejś ważnej uroczystości czy konferencji naukowej. Warto więc, byś nie mylił rangi pracowników i wiedział, kto zarządza Uczelnią i decyduje o sprawach, z których wiele istotnych jest również dla ciebie. Władze rektorskie Najwyższą władzą Uczelni jest Senat. W skład tego organu kolegialnego wchodzą: rektor, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów i doktorantów. Senat opiniuje wszystkie sprawy dotyczące Uczelni oraz podejmuje uchwały w sprawach kluczowych dla jej funkcjonowania i rozwoju. Zarządzanie Uczelnią leży w gestii rektora oraz prorektorów: ds. studenckich oraz ds. badań naukowych. prof. dr hab. Roman Niestrój Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu, reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uczelni. Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni, niezastrzeżone dla innych organów lub kanclerza. W szczególności rektor sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, decyduje o mieniu i gospodarce Uczelni, sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw administracyjnych, kadrowych i finansowych, dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo na Uniwersytecie. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Zarządzania Marketingiem w Katedrze Marketingu, dziekan Wydziału Zarządzania w latach , zastępca dyrektora Instytutu Ekonomiki Obrotu Towarowego w latach , przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. zwyczajny, kierownik Zakładu Ekonomii Matematycznej Katedry Matematyki od r. 1993, prodziekan Wydziału Finansów, zastępca kierownika Studium Podstawowego w latach , prodziekan Wydziału Zarządzania w latach , prodziekan Wydziału Finansów w latach , zastępca przewodniczącego Komisji Ekonomicznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek Society for Economic Design, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Prorektor ds. Badań Naukowych organizuje i kontroluje sposób prowadzenia ogółu spraw związanych z działalnością naukową i badawczą Uniwersytetu, organizuje i nadzoruje działalność Uczelni związaną ze współpracą zagraniczną Jednocześnie organizuje i nadzoruje działalność wydawniczą Uczelni oraz Biblioteki Głównej. dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK Prorektor ds. Studenckich Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, inżynier, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przez dwie kadencje ( ) dziekan Wydziału Towaroznawstwa, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, prezes Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Oddział w Krakowie w latach , sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w latach , członek Sekcji Towaroznawczej Nauk o Jakości PAN, wiceprezydent Internationale Gesellschaft für Warenkunde und Technologie, członek Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Prorektor ds. Studenckich odpowiada za realizację procesu dydaktycznego na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, organizowanie rekrutacji i nadzór nad jej przebiegiem, koordynację i kontrolę rozdziału środków pomocy materialnej dla studentów, działania zmierzające do zapewnienia studentom warunków socjalnych. 6 7

5 WARTO WIEDZIEĆ Władze dziekańskie Organami kolegialnymi rozstrzygającymi najważniejsze sprawy poszczególnych wydziałów Uniwersytetu (Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydziału Finansów, Wydziału Towaroznawstwa i Wydziału Zarządzania) są rady wydziałów. W ich skład wchodzą: dziekan, prodziekani, zatrudnieni na wydziale profesorowie i doktorzy habilitowani oraz przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a także przedstawiciele studentów i doktorantów danego wydziału. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów wydziału. Swoje funkcje wykonuje przy pomocy prodziekanów. dr hab. Kazimierz Zieliński, prof. UEK Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Przyjmuje studentów wyłącznie w sprawach odwołań od decyzji prodziekanów. Wszelkie podania należy składać w dziekanacie Wydziału. Budynek Główny, pok. 017 prof. dr hab. Władysław Kędzior Dziekan Wydziału Towaroznawstwa Przyjmuje studentów w sprawach: odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia na Wydział, przeniesienia na inny wydział, zmiany kierunku studiów. Budynek Główny, pok. 004 Osiągając wysoką średnią ocen po pierwszym roku będziesz mógł otrzymać stypendium za wyniki w nauce, a będąc w trudnej sytuacji materialnej, możesz ubiegać się inne formy pomocy socjalnej (więcej: s. 22). Biblioteka Główna UEK jest drugą biblioteką ekonomiczną w Polsce pod względem ilości książek. Zobacz, kiedy możesz korzystać z jej zasobów! (s. 26 i Korzystając z oferty Studium Języków Obcych, możesz uczęszczać na kursy językowe, które pomogą Ci zdobyć certyfikat z języka obcego. (patrz: s. 30 i Akademicki chór Dominanta w ub. roku zdobył szereg nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach. I Ty możesz rozwijać swoje umiejętności wokalne! (patrz: uek.krakow.pl) Wszystkim studentom UEK udostępniana jest na terenie Uczelni bezprzewodowa sieć WiFi. Jaki jest jej zasięg, jak uzyskać do niej dostęp? Czytaj: ci.uek. krakow.pl. WARTO WIEDZIEĆ W ofercie UEK znajdziesz także programy kształcenia w języku angielskim (patrz: www. bpz.uek.krakow.pl). Dzięki współpracy Uniwersytetu z około 200 uczelniami z całego świata część studiów możesz odbyć za granicą (patrz: Rozpoczynając studia na naszej uczelni, otrzymujesz bezpłatne konto na platformie e-learningowej Moodle, umożliwiające m.in. zdalny dostęp do uporządkowanych materiałów i pomocy dydaktycznych. (patrz: s. 36 i uek.krakow.pl). W Akademickim Centrum Kariery UEK możesz umówić się na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym bądź zamówić Newsletter z najświeższymi ofertami pracy, praktyk i staży. (patrz: s. 35, Drużyna siatkarek naszej Uczelni Eliteski Skawa AZS UEK awansowały w tym roku do I ligi siatkówki kobiet! Kibicuj naszej drużynie i śledź sukcesy innych sekcji sportowych! (patrz: s. 46, www. azs.uek.krakow.pl). dr hab. Krzysztof Surówka, prof. UEK Dziekan Wydziału Finansów Przyjmuje studentów w sprawach odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia na Wydział, przeniesienia na inny wydział, zmiany kierunku studiów, studentów powracających ze stypendiów zagranicznych, przeniesienia z innych kierunków studiów lub innych uczelni, skarg i wniosków dotyczących Wydziału Finansów. Budynek Główny, pok. 013 dr hab. Paweł Lula, prof. UEK Dziekan Wydziału Zarządzania Przyjmuje studentów w sprawach: odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia z innych kierunków UEK, przyjęcia z innych uczelni, skarg i wniosków. Budynek Główny, pok. 008 Na Uniwersytecie działa ponad 30 kół naukowych i kilkanaście organizacji studenckich. Działając w wybranych z nich, możesz zdobywać cenne doświadczenie i rozwijać zainteresowania. (patrz: s. 43) 8 9

6 WYDARZENIA WARTO WIEDZIEĆ Kalendarium żaka Zostałeś wpisany na oficjalną listę studentów, odebrałeś indeks, rozpoczynasz naukę na wybranym kierunku. Pora na zdobycie informacji o tym, co, gdzie i kiedy można załatwić, jakie masz obowiązki, jakie przywileje, kiedy liczyć możesz na chwilę oddechu, a kiedy czeka Cię szczególnie wytężona nauka. Organizacja roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Studia stacjonarne Semestr zimowy (1 października 2010 r. 20 lutego 2011 r.) Przerwa świąteczna 23 grudnia 2010 r. 2 stycznia 2011 r. Sesja egzaminacyjna 31 stycznia 13 lutego 2011 r. Przerwa semestralna lutego 2011 r. Sesja poprawkowa 21 lutego 6 marca 2011 r. Semestr letni (21 lutego 30 września 2011 r.) Przerwa świąteczna kwietnia 2011 r. Sesja egzaminacyjna czerwca 2011 r. Sesja poprawkowa września 2011 r. Studia stacjonarne Semestr zimowy (1 października 2010 r. 20 lutego 2011 r.) Przerwa świąteczna 23 grudnia 2010 r. 2 stycznia 2011 r. Sesja egzaminacyjna 31 stycznia 13 lutego 2011 r. Przerwa semestralna lutego 2011 r. Sesja poprawkowa 21 lutego 6 marca 2011 r. Nie przegap! Poza harmonogramem studiów przebieg każdego roku akademickiego wyznaczają daty szczególne świąteczne. Nie może Cię zabraknąć na najważniejszych uroczystościach całej społeczności naszej Uczelni. Inauguracja roku akademickiego 4 października 2010 r. Dzień Pamięci 5 listopada 2010 r. Semestr letni (21 lutego 30 września 2011 r.) Przerwa świąteczna kwietnia 2011 r. Sesja egzaminacyjna 27 czerwca 10 lipca 2011 r. Sesja poprawkowa września 2011 r. Święto Uczelni 28 maja 2011 r. Słowo klucz: dziekanat Dziekanat. To tutaj będziesz załatwiać większość studenckich spraw. Tu odbierzesz legitymację studencką i indeks, zdobędziesz zaświadczenie o nauce, zaliczenie sesji, złożysz podanie o urlop. Możesz mieć pewność: wizyty w pokojach na parterze Budynku Głównego Uczelni nie będą należały do rzadkości, ale... Ale nie wszystkie sprawy do załatwienia wymagają osobistej wizyty w dziekanacie. Wiele z nich uzyskać można on-line dzięki serwisowi internetowemu Wirtualny Dziekanat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, działającemu pod adresem internetowym: Wirtualny Dziekanat jak to działa? Wirtualny Dziekanat umożliwia każdemu studentowi uzyskanie poprzez stronę WWW informacji dotyczących toku studiów (plan zajęć, obowiązujące przedmioty w danym semestrze, oceny z zaliczeń, egzaminów, opłaty, stypendia, inne sprawy bytowe, numer indywidualnego wirtualnego rachunku bankowego, informacje o podaniach, informacje dziekanatu). Student, korzystając z dowolnego komputera przyłączonego do sieci Internet, łączy się z serwerem Uniwersytetu dostępnym pod adresem: i wybiera umieszczony na stronie głownej Uczelni link Wirtualny Dziekanat. Można też połączyć się bezpośrednio z serwisem Wirtualny Dziekanat UEK pod adresem: Każdy student pragnący korzystać z zasobów informacji dostępnych w tym serwisie internetowym musi poprawnie przejść przez procedurę uwierzytelnienia. Identyfikacja osoby przeprowadzana jest na podstawie wprowadzonego identyfikatora studenta oraz hasła. Przyjmuje się, że: identyfikatorem studenta jest unikalny numer albumu lub numer dowodu osobistego (paszportu), hasłem jest dowolny ciąg znaków ustalony przez studenta, każdy student posiada możliwość zmiany hasła w dowolnym momencie korzystania z systemu Wirtualny Dziekanat, w przypadku studentów korzystających z serwisu po raz pierwszy, w szczególności studentów rozpoczynających naukę, przyjmuje się, iż hasłem początkowym jest numer Pesel w takim przypadku po zalogowaniu system poprosi o zmianę hasła. WARTO WIEDZIEĆ W przypadku zagubienia hasła właściwy dziekanat Uczelni, na podstawie okazanego przez studenta dokumentu (legitymacja studencka), może dokonać przywrócenia hasła początkowego (nr Pesel) w tym celu została przygotowana w programie funkcja umożliwiająca reset hasła wybranego studenta. Hasło zostanie zresetowane podczas najbliższej transmisji danych z systemu dziekanatowego do Wirtualnego Dziekanatu (transmisja standardowo ustawiona jest codziennie w godzinach nocnych). Oprogramowanie, po stwierdzeniu poprawności podanego identyfikatora studenta oraz hasła, generuje wyciąg z indywidualnego konta studenta, który jest wyświetlany w jego przeglądarce internetowej. Co można załatwić on-line? Publikowane obecnie w sieci Internet informacje z indywidualnego konta studenta zawierają: zestawione operacje finansowe, naliczenia i wpłaty: rok akademicki, semestr, data księgowania (tj. data wpływu środków na rachunek, data wymagalności, data naliczenia odsetek), typ operacji (tj. wpłata na rachunek, naliczanie odsetek za zwłokę, naliczanie płatności za studia), kwota winien, kwota ma, harmonogramy opłat za studia, harmonogram zajęć dla grupy dziekańskiej, do której student należy, informacje z dziekanatów na temat toku studiów: semestry, przedmioty wraz z liczbą godzin wykładów i ćwiczeń, oceny z egzaminów i zaliczeń, informacje na temat podań, informacje z Działu Spraw Bytowych na temat stypendiów i decyzji. Oprac. na podstawie materiałów przygotowanych przez POINT Systemy Informatyczne 10 11

7 Co, gdzie, kiedy? Dziekanat Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Budynek Główny, pok. 015, 015A, 015B, 015C, 016, 018, 020, 021 Dziekanat obsługuje studentów kierunków: Administracja, Ekonomia, Gospodarka i administracja publiczna, Europeistyka, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Socjologia, studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (patrz: tabela). Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach: poniedziałki, wtorki, czwartki godz piątki godz , soboty godz W środy dziekanat nie przyjmuje studentów. Studia stacjonarne drugiego stopnia Ekonomia I, II rok 015b mgr Anna Wrona mgr Agnieszka Stolarska-Nowak Co, gdzie, kiedy? Stosunki międzynarodowe I, II rok 020 mgr Agata Wolnicka Gospodarka i administracja publiczna I, II rok 021 Marta Jeziorek Kierownik: mgr inż. Angela Lechowiczova-Drab (pok. 015A), tel , faks Zastępca kierownika: Marta Jeziorek (pok. 021), tel Europeistyka I, II rok 015c Jadwiga Jędras mgr Anna Ignatowicz Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Rok Pokój Pracownik Telefon Międzynarodowe stosunki gospodarcze I,II rok 015c Jadwiga Jędras mgr Anna Ignatowicz Ekonomia I, II, III rok 015b mgr Anna Wrona mgr Agnieszka Stolarska-Nowak International Business I rok 015c Renata Wojciechowska Stosunki międzynarodowe I, II, III rok 020 mgr Agata Wolnicka Gospodarka i administracja publiczna I, II, III rok 021 Marta Jeziorek Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Ekonomia I, II, III rok 018 Beata Sikora Europeistyka I, II, III rok 015c Jadwiga Jędras mgr Anna Ignatowicz Stosunki międzynarodowe I, II, III rok 015c Agnieszka Grzegorek Europeistyka I, II, III rok 015c Renata Wojciechowska Międzynarodowe stosunki gospodarcze I, II, III rok 015c Jadwiga Jędras mgr Anna Ignatowicz Administracja I, II, III rok 018 Barbara Morawska International Business I, II rok 015c Renata Wojciechowska Międzynarodowe stosunki gospodarcze I, II, III rok 015c Renata Wojciechowska Administracja I, II, III rok 018 Barbara Morawska International Business II, III rok 015c Renata Wojciechowska Socjologia I rok 018 mgr Halina Kosecka

8 Co, gdzie, kiedy? Studia niestacjonarne drugiego stopnia Ekonomia I, II rok 018 mgr Halina Kosecka Stosunki międzynarodowe I, II rok 015c Agnieszka Grzegorek Gospodarka i administracja publiczna I, II rok 021 Marta Jeziorek Międzynarodowe stosunki gospodarcze I, II rok 015c Agnieszka Grzegorek Dziekanat Wydziału Finansów Budynek Główny, pok. 010, 011, 011a, 012 Dziekanat obsługuje studentów kierunków Finanse i rachunkowość i Gospodarka przestrzenna, studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (patrz: tabela). Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach: poniedziałki, wtorki, czwartki godz piątki godz , soboty godz W środy dziekanat nie przyjmuje studentów. Kierownik: mgr Grażyna Okręglicka (pok. 011), tel , faks Zastępca kierownika: Jolanta Salwa (pok. 011a) Co, gdzie, kiedy? International Business II rok 015c Renata Wojciechowska Kierunek, rok, rodzaj studiów Pracownik Pokój Telefon Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy Studia stacjonarne pierwszego stopnia Ekonomia I, III rok 018 Beata Sikora Administracja I, II, III rok 018 Barbara Morawska Studia stacjonarne Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (I, II, III rok) Studia I stopnia (I, II rok) Studia II stopnia (I rok) Studia II stopnia (II rok) Gospodarka przestrzenna Studia I stopnia (I, II, III rok) Studia II stopnia (I, II rok) Studia niestacjonarne I stopnia Studia niestacjonarne I stopnia (tryb zaoczny) w Krakowie mgr inż. Jadwiga Węglarz Alicja Smoła inż. Ewelina Kućka Agnieszka Kaczor mgr inż. Barbara Kwiecień 011a Finanse i rachunkowość (I, II rok) Monika Urbaniak Finanse i rachunkowość (I rok 1. tura) Finanse i rachunkowość (III rok) inż. Ewelina Kućka Marta Babik Gospodarka przestrzenna (I, II, III rok) mgr inż. Barbara Kwiecień 011 a Studia niestacjonarne I stopnia zaoczne w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych Finanse i rachunkowość Jolanta Salwa 011a Studia niestacjonarne II stopnia zaoczne w Krakowie Finanse i rachunkowość (I semestr) Finanse i rachunkowość (II semestr) Finanse i rachunkowość (III semestr) Finanse i rachunkowość (IV semestr) lic. Paulina Satora Jolanta Salwa Marta Babik Agnieszka Kaczor a

9 Co, gdzie, kiedy? Co, gdzie, kiedy? Dziekanat Wydziału Towaroznawstwa Budynek Główny, pok Dziekanat obsługuje studentów kierunków Towaroznawstwo i Zarządzanie i inżynieria produkcji (patrz: tabela). Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach: poniedziałki, wtorki, czwartki godz piątki godz , soboty godz W środy dziekanat nie przyjmuje studentów. Dziekanat Wydziału Zarządzania Budynek Główny, 002, 005A, 006, 006A, 007, 007A, 008, 009 Dziekanat obsługuje studentów kierunków Analityka gospodarcza, Informatyka i ekonometria, Informatyka stosowana, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie studiujących na jednolitych studiach magisterskich, studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (patrz: tabela). Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach: poniedziałki, wtorki, czwartki godz piątki godz , soboty godz W środy dziekanat nie przyjmuje studentów. Kierownik: mgr Katarzyna Bień, (pok. 006A) Zastępca kierownika: Teresa Styś, (pok. 007A) tel , faks Kierunek, forma, poziom, rok studiów Pracownik Pokój Telefon Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia stacjonarne I stopnia rok I, II, III Studia niestacjonarne I stopnia I, II, III Towaroznawstwo Teresa Pszczółkowska 003A Studia stacjonarne I stopnia rok IV Teresa Pszczółkowska 003A Studia stacjonarne I stopnia rok III Studia stacjonarne II stopnia rok I Studia niestacjonarne I stopnia rok I, II Studia niestacjonarne II stopnia rok I (semestr 1.) Studia stacjonarne rok I, II Studia niestacjonarne I stopnia rok III, IV Studia niestacjonarne II stopnia rok I (semestr 2.) Kierownik: mgr inż. Halina Nosal (pok. 003B), tel , faks Maria Haas 004A mgr Renata Sobocka Kierunek studiów Pracownik Pokój Telefon Jednolite studia magisterskie Informatyka i ekonometria rok V (obrony) mgr inż. Dorota Siudak Zarządzanie rok V (obrony) Ewa Guzik Studia stacjonarne pierwszego stopnia Analityka gospodarcza rok I Maria Klucznik Informatyka i ekonometria rok I mgr inż. Dorota Siudak rok II Halina Majkut rok III mgr inż. Dorota Siudak rok III (obrony) Halina Majkut Informatyka stosowana rok I mgr Renata Salamon Zarządzanie rok I Anna Zacharska-Kuc

10 WYDARZENIA Co, gdzie, kiedy? Co, gdzie, WYDARZENIA kiedy? rok II Małgorzata Galiak rok III Cecylia Kremel rok III (obrony) Anna Zacharska-Kuc Turystyka i rekreacja rok I Katarzyna Dąbrowska 005a rok II i III Maria Klucznik rok III (obrony) Teresa Styś 007A Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Analityka gospodarcza rok I Maria Klucznik Informatyka i ekonometria rok I mgr inż. Dorota Siudak rok II Dorota Kochana rok III Halina Majkut rok III (obrony) Halina Majkut Informatyka stosowana rok I Katarzyna Dąbrowska 005a Zarządzanie rok I mgr inż. Aneta Nagraba rok II i III mgr inż. Iwona Zając rok III (obrony) mgr Renata Salamon Turystyka i rekreacja rok I Małgorzata Galiak, Elżbieta Długosz rok II mgr Renata Salamon rok III Małgorzata Galiak, Elżbieta Długosz rok III (obrony) Maria Klucznik Studia niestacjonarne pierwszego stopnia zamiejscowe ośrodki dydaktyczne Zarządzanie Dębica rok I Halina Majkut rok II i III Anna Zacharska-Kuc Gorlice rok I Halina Majkut rok II Anna Zacharska-Kuc rok III Anna Zacharska-Kuc rok III (obrony) mgr inż. Dorota Siudak Nowy Targ rok I Halina Majkut rok II Ewa Guzik rok III Anna Zacharska-Kuc Wadowice rok I Halina Majkut rok II Ewa Guzik rok III Anna Zacharska-Kuc rok III (obrony) Katarzyna Dąbrowska 005A Turystyka i rekreacja Gorlice rok III mgr inż. Dorota Siudak Studia stacjonarne drugiego stopnia Zarządzanie rok I Ewa Guzik rok II Elżbieta Długosz rok II (obrony) Katarzyna Dąbrowska 005A wejście przez

11 Co, gdzie, kiedy? Warto wiedzieć Informatyka i ekonometria rok I mgr inż. Dorota Siudak rok II mgr inż. Dorota Siudak rok II (obrony) mgr inż. Iwona Zając Turystyka i rekreacja rok I Teresa Styś 007a rok II Maria Klucznik Studia niestacjonarne drugiego stopnia Informatyka i ekonometria semestr I mgr inż. Dorota Siudak semestr III Dorota Kochana semestr IV (obrony) Katarzyna Dąbrowska 005A wejście przez Zarządzanie semestr I Dorota Kochana semestr II mgr inż. Aneta Nagraba semestr III Halina Majkut semestr IV (obrony) Cecylia Kremel Dorota Kochana Turystyka i rekreacja rok I mgr Renata Salamon rok II Maria Klucznik Studia niestacjonarne drugiego stopnia - zamiejscowe ośrodki dydaktyczne Dębica rok I Halina Majkut rok II Katarzyna Dąbrowska 005A wejście przez rok II (obrony) Ewa Guzik Nowy Targ rok I Halina Majkut rok II mgr inż. Aneta Nagraba rok II (obrony) Dorota Kochana Sobiesław Zasada prezes Zasada Group, dealer Mercedes-Benz, absolwent UEK Powiedzieć, że uczelnia mi się przydała w życiu, to mało. Ona była konieczna, by odnieść sukces, bez wykształcenia byłoby trudno. Sylwia Wiśniewska laureatka ogólnopolskiego etapu 40. edycji Konkursu na Najlepszego Studenta RP Primus Inter Pares, absolwentka UEK UEK stwarza szerokie możliwości rozwoju. Tu można czerpać wiedzę od wybitnych naukowców, którzy często są także praktykami w danej dziedzinie. Dzięki temu wykształcenie zdobyte na studiach jest pomocne zarówno w karierze naukowej (np. w moim przypadku), jak i w pracy na etacie czy w prowadzeniu własnej firmy. Jeśli dodać do tego jeszcze otwartość kadry naukowej uczelni, która wspiera inicjatywy studenckie, zawsze służy radą i pomocą, mamy pełny obraz tego, co daje UEK. Łukasz Skalik twórca Interia TV i obecny szef WP.TV, absolwent UEK: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to świetna uczelnia: uczy praktycznych podstaw myślenia o gospodarce i ekonomii. Jestem przekonany, że bez tej uczelni nie trafiłbym zawodowo w miejsce, w którym jestem teraz. Artur Waliszewski dyrektor Google Polska, absolwent UEK Co cechuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie? Ogromna liczba studentów, to po pierwsze. A po drugie: bardzo zdroworozsądkowe podejście władz uczelni i zostawienie studentom swobody w rozwoju, w wyborze ścieżki kształcenia, dużo możliwości wyboru. Rafał Brzoska twórca i prezes zarządu firmy InPost, absolwent UEK: Gdybym teraz zaczynał studia, podobnie jak w przeszłości, przez pierwsze 2 3 lata skupiłbym się na nauce i studenckim życiu, a od roku zacząłbym pracę lub założył własną firmę to najważniejsza szkoła życia i testowania wiedzy, którą się wyniosło z Uczelni. Studentom UEK radziłbym rozpoczynanie kariery zawodowej tak szybko, jak się tylko da. W biznesie wygrywają Ci, którzy są o włos do przodu przed innymi. Czasem te 2 lata mogą być przepaścią, dzięki której mamy przewagę nad innymi młodymi rekinami biznesu

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010 1. miejsce w rankingu szkół wyższych (tygodnik Wprost, maj 2010 r.) 1. miejsce Współpraca z ponad 200 uczelniami na całym świecie Studentka UEK najlepsza w Polsce 1. miejsce wśród najlepiej zarabiających

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Finansów

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Finansów Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Finansów Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-2536 miesięcznik. październik 2011. Co każdy student wiedzieć powinien. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

ISSN 1899-2536 miesięcznik. październik 2011. Co każdy student wiedzieć powinien. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku ISSN 1899-2536 miesięcznik październik 2011 Co każdy student wiedzieć powinien Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku Witajcie! W imieniu całej redakcji BIS, z radością witam was w murach AGH, waszej nowej

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS. na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA

Informator ECTS. na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO Informator ECTS na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA Spis treści Patron uczelni Andrzej Frycz Modrzewski I. Miasto Kraków II. Uczelnia A. Nazwa

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI Logistyka studia inżynierskie i licencjackie Wykładowcy praktycy Programy zajęć dostosowane do rynku pracy Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA Informator 2013/2014 A jak wybrać

Bardziej szczegółowo

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Spis treści Regulamin studiów Podyplomowych.3 Regulamin studiów MBA...9 Regulamin promocji dla słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I 5-LETNIE MAGISTERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z PONAD 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku Posiłek na intelektualny wysiłek s. 26 Miasteczko Studenckie s. 12 Po godzinach s.25 ISSN 1899-2536 miesięcznik październik 2009 Co każdy student wiedzieć powinien s. 6 Wydanie Specjalne dla Studentów

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni

studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni UCZELNIA BIZNESU Praktyczne studia dla pracujących Gwarancja stałego czesnego

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo