Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010"

Transkrypt

1 Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010

2 WYDARZENIA Od Rektora Spis treści Drodzy Studenci I roku! Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka Kraków budynek Księżówka, pok. K9 tel Redakcja: Łukasz Salwarowski Małgorzata Strakowska-Szczurek Skład i opracowanie graficzne: Piotr Góral Okładka: Anna Olejczuk Zdjęcia: Rafał Cygan Druk: Drukarnia Leyko Sp z o.o. ul. Romanowicza Kraków ISSN Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Nakład: 6000 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów. Od Rektora... 3 Od studium do uniwersytetu... 4 Kto jest kim... 6 Czy wiesz, że... 9 Kalendarium żaka Słowo klucz: dziekanat Dziekanat Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Dziekanat Wydziału Finansów Dziekanat Wydziału Towaroznawstwa Dziekanat Wydziału Zarządzania Zdaniem absolwentów Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów Biblioteka Główna Zaistniej w Sieci Postaw na języki Otwórz się na świat Zadbaj o karierę! E-learning nowe technologie ułatwiają studiowanie Od rekrutacji po wolontariat Szlachetne zdrowie Studiuj bezpiecznie! Uczelnia z certyfikatem bezpieczeństwa BON: pomaga, wspiera i łamie stereotypy Rozwijaj zainteresowania! Reklama Z radością witam Was w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Cieszę się, że rozpoczynacie studia na naszej Uczelni. Mam nadzieję, że spełnią Wasze oczekiwania, przyniosą Wam satysfakcję, a w przyszłości pozwolą na wymarzoną ścieżkę kariery. To od Was zależy, jak wykorzystacie ten czas. Zachęcam Was do wzmożonej aktywności i otwarcia się na wszystkie możliwe formy zdobywania wiedzy i poszerzania własnych umiejętności. Studiując tutaj, korzystajcie więc nie tylko z zajęć proponowanych Wam w ramach podstawowej oferty dydaktycznej. Zróbcie wszystko, by wykorzystać stwarzane Wam możliwości: uczestniczenia w akademiach firmowych, zagranicznych stażach i praktykach czy uzyskiwania podwójnych dyplomów. To dzięki nim po skończeniu studiów zwiększycie szanse zdobycia atrakcyjnego zatrudnienia. Gorąco zachęcam Was również do włączenia się w działalność istniejących na Uczelni stowarzyszeń, organizacji studenckich i licznych kół naukowych. Dzięki przynależności do nich nie tylko poszerzycie własne zainteresowania i doskonalić będziecie umiejętności, ale dacie sobie szansę na poznawanie nowych, interesujących ludzi o podobnych zainteresowaniach. Kontakty te skutkują nieraz przyjaźniami na całe życie, równie ważnymi jak zdobyte pierwsze doświadczenia zawodowe. Przekazywane w Wasze ręce specjalne wydanie Kuriera UEK przygotowane zostało wyłącznie z myślą o Was. Niech stanie się ono dla Was przewodnikiem w sprawach codziennych i pomoże w szybkim odnalezieniu się w nowym środowisku. W imieniu władz Uniwersytetu, jego pracowników i studentów starszych lat życzę Wam, aby Wasza młodość, zapał i chęć zdobywania wiedzy zostały jak najlepiej spożytkowane: Wam przyniosły spełnienie oczekiwań i satysfakcję, a nam dumę z kolejnego rocznika wybitnych studentów, a następnie absolwentów. Gratuluję wyboru i życzę wytrwałości! prof. dr hab. Roman Niestrój Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2 3

3 WYDARZENIA Z historii WYDARZENIA Z historii Od studium do uniwersytetu W ubiegłym roku akademickim nasz Uniwersytet obchodził jubileusz 85-lecia. W ciągu 85 lat Uczelnia, przechodząc kolejne fazy rozwoju, zmieniała swą nazwę, strukturę organizacyjną, programy nauczania i adres. Historię dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otworzyła inauguracja Wyższego Studium Handlowego w 1925 r. jako trzeciej w Polsce wyższej szkoły handlowej. WSH było szkołą prywatną. Jej twórcą i pierwszym dyrektorem był Arnold Bolland, a jej pierwszą siedzibą budynek średniej szkoły handlowej przy ul. Kapucyńskiej 2. Od 1927 r. siedziba WSH mieściła się przy ul. Sienkiewicza. W 1938 r. WSH zostało zaliczone w poczet prywatnych szkół akademickich, a z dniem 1 września tegoż roku przemianowane na Akademię Handlową. Działalność Uczelni przerwała druga wojna światowa 6 listopada, podczas Sonderaktion Krakau, aresztowano jej profesorów, siedzibę zdewastowano i zamknięto. Zajęcia wznowiono natychmiast po wyzwoleniu, w styczniu Punktem zwrotnym w dziejach Uczelni było jej upaństwowienie i przemiano- Pływalnia w dawnym schronisku dla chłopców, a obecnie po adaptacji Sala Senacka Uczelni. Budynek przy ul. Kapucyńskiej, w którym rozpoczęło działalność Wyższe Studium Handlowe. Wyższe Studium Handlowe przy ul. Sienkiewicza. wanie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną (1950 r.). W 1952 r. przekazano jej zabytkowy budynek Fundacji Księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27, dziś będący siedzibą władz Uczelni, a niegdyś pełniący m.in. funkcję schroniska dla chłopców. Rok 1974 przyniósł kolejną zmianę WSE zmieniła nazwę na Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Proces gwałtownych zmian i rozwoju Uczelni rozpoczął się wraz z zapoczątkowanymi w Polsce w 1989 r. przemianami politycznymi i gospodarczymi. Obecnie Uczelnia jest największą pod względem liczby studentów publiczną wyższą szkołą ekonomiczną w tej części Europy, największą uczelnią ekonomiczną w Polsce i trzecią szkołą wyższą Krakowa. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, uprawnienia do prowadzenia wszystkich form i rodzajów kształcenia na poziomie wyższym. Wymownym potwierdzeniem renomy, którą cieszy się nasza Uczelnia, jest zmiana jej nazwy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dokonana na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. Kampus UEK widok ze,,szkieletora Sala Senacka Budynek Główny 4 5

4 WARTO WIEDZIEĆ WARTO WYDARZENIA WIEDZIEĆ prof. dr hab. Andrzej Malawski Prorektor ds. Badań Naukowych Kto jest kim Będziesz ich mijał na korytarzach, czasem zobaczysz na jakiejś ważnej uroczystości czy konferencji naukowej. Warto więc, byś nie mylił rangi pracowników i wiedział, kto zarządza Uczelnią i decyduje o sprawach, z których wiele istotnych jest również dla ciebie. Władze rektorskie Najwyższą władzą Uczelni jest Senat. W skład tego organu kolegialnego wchodzą: rektor, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów i doktorantów. Senat opiniuje wszystkie sprawy dotyczące Uczelni oraz podejmuje uchwały w sprawach kluczowych dla jej funkcjonowania i rozwoju. Zarządzanie Uczelnią leży w gestii rektora oraz prorektorów: ds. studenckich oraz ds. badań naukowych. prof. dr hab. Roman Niestrój Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu, reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uczelni. Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni, niezastrzeżone dla innych organów lub kanclerza. W szczególności rektor sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, decyduje o mieniu i gospodarce Uczelni, sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw administracyjnych, kadrowych i finansowych, dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo na Uniwersytecie. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Zarządzania Marketingiem w Katedrze Marketingu, dziekan Wydziału Zarządzania w latach , zastępca dyrektora Instytutu Ekonomiki Obrotu Towarowego w latach , przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. zwyczajny, kierownik Zakładu Ekonomii Matematycznej Katedry Matematyki od r. 1993, prodziekan Wydziału Finansów, zastępca kierownika Studium Podstawowego w latach , prodziekan Wydziału Zarządzania w latach , prodziekan Wydziału Finansów w latach , zastępca przewodniczącego Komisji Ekonomicznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek Society for Economic Design, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Prorektor ds. Badań Naukowych organizuje i kontroluje sposób prowadzenia ogółu spraw związanych z działalnością naukową i badawczą Uniwersytetu, organizuje i nadzoruje działalność Uczelni związaną ze współpracą zagraniczną Jednocześnie organizuje i nadzoruje działalność wydawniczą Uczelni oraz Biblioteki Głównej. dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK Prorektor ds. Studenckich Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, inżynier, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przez dwie kadencje ( ) dziekan Wydziału Towaroznawstwa, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, prezes Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Oddział w Krakowie w latach , sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w latach , członek Sekcji Towaroznawczej Nauk o Jakości PAN, wiceprezydent Internationale Gesellschaft für Warenkunde und Technologie, członek Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Prorektor ds. Studenckich odpowiada za realizację procesu dydaktycznego na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, organizowanie rekrutacji i nadzór nad jej przebiegiem, koordynację i kontrolę rozdziału środków pomocy materialnej dla studentów, działania zmierzające do zapewnienia studentom warunków socjalnych. 6 7

5 WARTO WIEDZIEĆ Władze dziekańskie Organami kolegialnymi rozstrzygającymi najważniejsze sprawy poszczególnych wydziałów Uniwersytetu (Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydziału Finansów, Wydziału Towaroznawstwa i Wydziału Zarządzania) są rady wydziałów. W ich skład wchodzą: dziekan, prodziekani, zatrudnieni na wydziale profesorowie i doktorzy habilitowani oraz przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a także przedstawiciele studentów i doktorantów danego wydziału. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów wydziału. Swoje funkcje wykonuje przy pomocy prodziekanów. dr hab. Kazimierz Zieliński, prof. UEK Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Przyjmuje studentów wyłącznie w sprawach odwołań od decyzji prodziekanów. Wszelkie podania należy składać w dziekanacie Wydziału. Budynek Główny, pok. 017 prof. dr hab. Władysław Kędzior Dziekan Wydziału Towaroznawstwa Przyjmuje studentów w sprawach: odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia na Wydział, przeniesienia na inny wydział, zmiany kierunku studiów. Budynek Główny, pok. 004 Osiągając wysoką średnią ocen po pierwszym roku będziesz mógł otrzymać stypendium za wyniki w nauce, a będąc w trudnej sytuacji materialnej, możesz ubiegać się inne formy pomocy socjalnej (więcej: s. 22). Biblioteka Główna UEK jest drugą biblioteką ekonomiczną w Polsce pod względem ilości książek. Zobacz, kiedy możesz korzystać z jej zasobów! (s. 26 i Korzystając z oferty Studium Języków Obcych, możesz uczęszczać na kursy językowe, które pomogą Ci zdobyć certyfikat z języka obcego. (patrz: s. 30 i Akademicki chór Dominanta w ub. roku zdobył szereg nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach. I Ty możesz rozwijać swoje umiejętności wokalne! (patrz: uek.krakow.pl) Wszystkim studentom UEK udostępniana jest na terenie Uczelni bezprzewodowa sieć WiFi. Jaki jest jej zasięg, jak uzyskać do niej dostęp? Czytaj: ci.uek. krakow.pl. WARTO WIEDZIEĆ W ofercie UEK znajdziesz także programy kształcenia w języku angielskim (patrz: www. bpz.uek.krakow.pl). Dzięki współpracy Uniwersytetu z około 200 uczelniami z całego świata część studiów możesz odbyć za granicą (patrz: Rozpoczynając studia na naszej uczelni, otrzymujesz bezpłatne konto na platformie e-learningowej Moodle, umożliwiające m.in. zdalny dostęp do uporządkowanych materiałów i pomocy dydaktycznych. (patrz: s. 36 i uek.krakow.pl). W Akademickim Centrum Kariery UEK możesz umówić się na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym bądź zamówić Newsletter z najświeższymi ofertami pracy, praktyk i staży. (patrz: s. 35, Drużyna siatkarek naszej Uczelni Eliteski Skawa AZS UEK awansowały w tym roku do I ligi siatkówki kobiet! Kibicuj naszej drużynie i śledź sukcesy innych sekcji sportowych! (patrz: s. 46, www. azs.uek.krakow.pl). dr hab. Krzysztof Surówka, prof. UEK Dziekan Wydziału Finansów Przyjmuje studentów w sprawach odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia na Wydział, przeniesienia na inny wydział, zmiany kierunku studiów, studentów powracających ze stypendiów zagranicznych, przeniesienia z innych kierunków studiów lub innych uczelni, skarg i wniosków dotyczących Wydziału Finansów. Budynek Główny, pok. 013 dr hab. Paweł Lula, prof. UEK Dziekan Wydziału Zarządzania Przyjmuje studentów w sprawach: odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia z innych kierunków UEK, przyjęcia z innych uczelni, skarg i wniosków. Budynek Główny, pok. 008 Na Uniwersytecie działa ponad 30 kół naukowych i kilkanaście organizacji studenckich. Działając w wybranych z nich, możesz zdobywać cenne doświadczenie i rozwijać zainteresowania. (patrz: s. 43) 8 9

6 WYDARZENIA WARTO WIEDZIEĆ Kalendarium żaka Zostałeś wpisany na oficjalną listę studentów, odebrałeś indeks, rozpoczynasz naukę na wybranym kierunku. Pora na zdobycie informacji o tym, co, gdzie i kiedy można załatwić, jakie masz obowiązki, jakie przywileje, kiedy liczyć możesz na chwilę oddechu, a kiedy czeka Cię szczególnie wytężona nauka. Organizacja roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Studia stacjonarne Semestr zimowy (1 października 2010 r. 20 lutego 2011 r.) Przerwa świąteczna 23 grudnia 2010 r. 2 stycznia 2011 r. Sesja egzaminacyjna 31 stycznia 13 lutego 2011 r. Przerwa semestralna lutego 2011 r. Sesja poprawkowa 21 lutego 6 marca 2011 r. Semestr letni (21 lutego 30 września 2011 r.) Przerwa świąteczna kwietnia 2011 r. Sesja egzaminacyjna czerwca 2011 r. Sesja poprawkowa września 2011 r. Studia stacjonarne Semestr zimowy (1 października 2010 r. 20 lutego 2011 r.) Przerwa świąteczna 23 grudnia 2010 r. 2 stycznia 2011 r. Sesja egzaminacyjna 31 stycznia 13 lutego 2011 r. Przerwa semestralna lutego 2011 r. Sesja poprawkowa 21 lutego 6 marca 2011 r. Nie przegap! Poza harmonogramem studiów przebieg każdego roku akademickiego wyznaczają daty szczególne świąteczne. Nie może Cię zabraknąć na najważniejszych uroczystościach całej społeczności naszej Uczelni. Inauguracja roku akademickiego 4 października 2010 r. Dzień Pamięci 5 listopada 2010 r. Semestr letni (21 lutego 30 września 2011 r.) Przerwa świąteczna kwietnia 2011 r. Sesja egzaminacyjna 27 czerwca 10 lipca 2011 r. Sesja poprawkowa września 2011 r. Święto Uczelni 28 maja 2011 r. Słowo klucz: dziekanat Dziekanat. To tutaj będziesz załatwiać większość studenckich spraw. Tu odbierzesz legitymację studencką i indeks, zdobędziesz zaświadczenie o nauce, zaliczenie sesji, złożysz podanie o urlop. Możesz mieć pewność: wizyty w pokojach na parterze Budynku Głównego Uczelni nie będą należały do rzadkości, ale... Ale nie wszystkie sprawy do załatwienia wymagają osobistej wizyty w dziekanacie. Wiele z nich uzyskać można on-line dzięki serwisowi internetowemu Wirtualny Dziekanat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, działającemu pod adresem internetowym: Wirtualny Dziekanat jak to działa? Wirtualny Dziekanat umożliwia każdemu studentowi uzyskanie poprzez stronę WWW informacji dotyczących toku studiów (plan zajęć, obowiązujące przedmioty w danym semestrze, oceny z zaliczeń, egzaminów, opłaty, stypendia, inne sprawy bytowe, numer indywidualnego wirtualnego rachunku bankowego, informacje o podaniach, informacje dziekanatu). Student, korzystając z dowolnego komputera przyłączonego do sieci Internet, łączy się z serwerem Uniwersytetu dostępnym pod adresem: i wybiera umieszczony na stronie głownej Uczelni link Wirtualny Dziekanat. Można też połączyć się bezpośrednio z serwisem Wirtualny Dziekanat UEK pod adresem: Każdy student pragnący korzystać z zasobów informacji dostępnych w tym serwisie internetowym musi poprawnie przejść przez procedurę uwierzytelnienia. Identyfikacja osoby przeprowadzana jest na podstawie wprowadzonego identyfikatora studenta oraz hasła. Przyjmuje się, że: identyfikatorem studenta jest unikalny numer albumu lub numer dowodu osobistego (paszportu), hasłem jest dowolny ciąg znaków ustalony przez studenta, każdy student posiada możliwość zmiany hasła w dowolnym momencie korzystania z systemu Wirtualny Dziekanat, w przypadku studentów korzystających z serwisu po raz pierwszy, w szczególności studentów rozpoczynających naukę, przyjmuje się, iż hasłem początkowym jest numer Pesel w takim przypadku po zalogowaniu system poprosi o zmianę hasła. WARTO WIEDZIEĆ W przypadku zagubienia hasła właściwy dziekanat Uczelni, na podstawie okazanego przez studenta dokumentu (legitymacja studencka), może dokonać przywrócenia hasła początkowego (nr Pesel) w tym celu została przygotowana w programie funkcja umożliwiająca reset hasła wybranego studenta. Hasło zostanie zresetowane podczas najbliższej transmisji danych z systemu dziekanatowego do Wirtualnego Dziekanatu (transmisja standardowo ustawiona jest codziennie w godzinach nocnych). Oprogramowanie, po stwierdzeniu poprawności podanego identyfikatora studenta oraz hasła, generuje wyciąg z indywidualnego konta studenta, który jest wyświetlany w jego przeglądarce internetowej. Co można załatwić on-line? Publikowane obecnie w sieci Internet informacje z indywidualnego konta studenta zawierają: zestawione operacje finansowe, naliczenia i wpłaty: rok akademicki, semestr, data księgowania (tj. data wpływu środków na rachunek, data wymagalności, data naliczenia odsetek), typ operacji (tj. wpłata na rachunek, naliczanie odsetek za zwłokę, naliczanie płatności za studia), kwota winien, kwota ma, harmonogramy opłat za studia, harmonogram zajęć dla grupy dziekańskiej, do której student należy, informacje z dziekanatów na temat toku studiów: semestry, przedmioty wraz z liczbą godzin wykładów i ćwiczeń, oceny z egzaminów i zaliczeń, informacje na temat podań, informacje z Działu Spraw Bytowych na temat stypendiów i decyzji. Oprac. na podstawie materiałów przygotowanych przez POINT Systemy Informatyczne 10 11

7 Co, gdzie, kiedy? Dziekanat Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Budynek Główny, pok. 015, 015A, 015B, 015C, 016, 018, 020, 021 Dziekanat obsługuje studentów kierunków: Administracja, Ekonomia, Gospodarka i administracja publiczna, Europeistyka, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Socjologia, studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (patrz: tabela). Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach: poniedziałki, wtorki, czwartki godz piątki godz , soboty godz W środy dziekanat nie przyjmuje studentów. Studia stacjonarne drugiego stopnia Ekonomia I, II rok 015b mgr Anna Wrona mgr Agnieszka Stolarska-Nowak Co, gdzie, kiedy? Stosunki międzynarodowe I, II rok 020 mgr Agata Wolnicka Gospodarka i administracja publiczna I, II rok 021 Marta Jeziorek Kierownik: mgr inż. Angela Lechowiczova-Drab (pok. 015A), tel , faks Zastępca kierownika: Marta Jeziorek (pok. 021), tel Europeistyka I, II rok 015c Jadwiga Jędras mgr Anna Ignatowicz Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Rok Pokój Pracownik Telefon Międzynarodowe stosunki gospodarcze I,II rok 015c Jadwiga Jędras mgr Anna Ignatowicz Ekonomia I, II, III rok 015b mgr Anna Wrona mgr Agnieszka Stolarska-Nowak International Business I rok 015c Renata Wojciechowska Stosunki międzynarodowe I, II, III rok 020 mgr Agata Wolnicka Gospodarka i administracja publiczna I, II, III rok 021 Marta Jeziorek Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Ekonomia I, II, III rok 018 Beata Sikora Europeistyka I, II, III rok 015c Jadwiga Jędras mgr Anna Ignatowicz Stosunki międzynarodowe I, II, III rok 015c Agnieszka Grzegorek Europeistyka I, II, III rok 015c Renata Wojciechowska Międzynarodowe stosunki gospodarcze I, II, III rok 015c Jadwiga Jędras mgr Anna Ignatowicz Administracja I, II, III rok 018 Barbara Morawska International Business I, II rok 015c Renata Wojciechowska Międzynarodowe stosunki gospodarcze I, II, III rok 015c Renata Wojciechowska Administracja I, II, III rok 018 Barbara Morawska International Business II, III rok 015c Renata Wojciechowska Socjologia I rok 018 mgr Halina Kosecka

8 Co, gdzie, kiedy? Studia niestacjonarne drugiego stopnia Ekonomia I, II rok 018 mgr Halina Kosecka Stosunki międzynarodowe I, II rok 015c Agnieszka Grzegorek Gospodarka i administracja publiczna I, II rok 021 Marta Jeziorek Międzynarodowe stosunki gospodarcze I, II rok 015c Agnieszka Grzegorek Dziekanat Wydziału Finansów Budynek Główny, pok. 010, 011, 011a, 012 Dziekanat obsługuje studentów kierunków Finanse i rachunkowość i Gospodarka przestrzenna, studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (patrz: tabela). Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach: poniedziałki, wtorki, czwartki godz piątki godz , soboty godz W środy dziekanat nie przyjmuje studentów. Kierownik: mgr Grażyna Okręglicka (pok. 011), tel , faks Zastępca kierownika: Jolanta Salwa (pok. 011a) Co, gdzie, kiedy? International Business II rok 015c Renata Wojciechowska Kierunek, rok, rodzaj studiów Pracownik Pokój Telefon Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy Studia stacjonarne pierwszego stopnia Ekonomia I, III rok 018 Beata Sikora Administracja I, II, III rok 018 Barbara Morawska Studia stacjonarne Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (I, II, III rok) Studia I stopnia (I, II rok) Studia II stopnia (I rok) Studia II stopnia (II rok) Gospodarka przestrzenna Studia I stopnia (I, II, III rok) Studia II stopnia (I, II rok) Studia niestacjonarne I stopnia Studia niestacjonarne I stopnia (tryb zaoczny) w Krakowie mgr inż. Jadwiga Węglarz Alicja Smoła inż. Ewelina Kućka Agnieszka Kaczor mgr inż. Barbara Kwiecień 011a Finanse i rachunkowość (I, II rok) Monika Urbaniak Finanse i rachunkowość (I rok 1. tura) Finanse i rachunkowość (III rok) inż. Ewelina Kućka Marta Babik Gospodarka przestrzenna (I, II, III rok) mgr inż. Barbara Kwiecień 011 a Studia niestacjonarne I stopnia zaoczne w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych Finanse i rachunkowość Jolanta Salwa 011a Studia niestacjonarne II stopnia zaoczne w Krakowie Finanse i rachunkowość (I semestr) Finanse i rachunkowość (II semestr) Finanse i rachunkowość (III semestr) Finanse i rachunkowość (IV semestr) lic. Paulina Satora Jolanta Salwa Marta Babik Agnieszka Kaczor a

9 Co, gdzie, kiedy? Co, gdzie, kiedy? Dziekanat Wydziału Towaroznawstwa Budynek Główny, pok Dziekanat obsługuje studentów kierunków Towaroznawstwo i Zarządzanie i inżynieria produkcji (patrz: tabela). Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach: poniedziałki, wtorki, czwartki godz piątki godz , soboty godz W środy dziekanat nie przyjmuje studentów. Dziekanat Wydziału Zarządzania Budynek Główny, 002, 005A, 006, 006A, 007, 007A, 008, 009 Dziekanat obsługuje studentów kierunków Analityka gospodarcza, Informatyka i ekonometria, Informatyka stosowana, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie studiujących na jednolitych studiach magisterskich, studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (patrz: tabela). Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach: poniedziałki, wtorki, czwartki godz piątki godz , soboty godz W środy dziekanat nie przyjmuje studentów. Kierownik: mgr Katarzyna Bień, (pok. 006A) Zastępca kierownika: Teresa Styś, (pok. 007A) tel , faks Kierunek, forma, poziom, rok studiów Pracownik Pokój Telefon Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia stacjonarne I stopnia rok I, II, III Studia niestacjonarne I stopnia I, II, III Towaroznawstwo Teresa Pszczółkowska 003A Studia stacjonarne I stopnia rok IV Teresa Pszczółkowska 003A Studia stacjonarne I stopnia rok III Studia stacjonarne II stopnia rok I Studia niestacjonarne I stopnia rok I, II Studia niestacjonarne II stopnia rok I (semestr 1.) Studia stacjonarne rok I, II Studia niestacjonarne I stopnia rok III, IV Studia niestacjonarne II stopnia rok I (semestr 2.) Kierownik: mgr inż. Halina Nosal (pok. 003B), tel , faks Maria Haas 004A mgr Renata Sobocka Kierunek studiów Pracownik Pokój Telefon Jednolite studia magisterskie Informatyka i ekonometria rok V (obrony) mgr inż. Dorota Siudak Zarządzanie rok V (obrony) Ewa Guzik Studia stacjonarne pierwszego stopnia Analityka gospodarcza rok I Maria Klucznik Informatyka i ekonometria rok I mgr inż. Dorota Siudak rok II Halina Majkut rok III mgr inż. Dorota Siudak rok III (obrony) Halina Majkut Informatyka stosowana rok I mgr Renata Salamon Zarządzanie rok I Anna Zacharska-Kuc

10 WYDARZENIA Co, gdzie, kiedy? Co, gdzie, WYDARZENIA kiedy? rok II Małgorzata Galiak rok III Cecylia Kremel rok III (obrony) Anna Zacharska-Kuc Turystyka i rekreacja rok I Katarzyna Dąbrowska 005a rok II i III Maria Klucznik rok III (obrony) Teresa Styś 007A Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Analityka gospodarcza rok I Maria Klucznik Informatyka i ekonometria rok I mgr inż. Dorota Siudak rok II Dorota Kochana rok III Halina Majkut rok III (obrony) Halina Majkut Informatyka stosowana rok I Katarzyna Dąbrowska 005a Zarządzanie rok I mgr inż. Aneta Nagraba rok II i III mgr inż. Iwona Zając rok III (obrony) mgr Renata Salamon Turystyka i rekreacja rok I Małgorzata Galiak, Elżbieta Długosz rok II mgr Renata Salamon rok III Małgorzata Galiak, Elżbieta Długosz rok III (obrony) Maria Klucznik Studia niestacjonarne pierwszego stopnia zamiejscowe ośrodki dydaktyczne Zarządzanie Dębica rok I Halina Majkut rok II i III Anna Zacharska-Kuc Gorlice rok I Halina Majkut rok II Anna Zacharska-Kuc rok III Anna Zacharska-Kuc rok III (obrony) mgr inż. Dorota Siudak Nowy Targ rok I Halina Majkut rok II Ewa Guzik rok III Anna Zacharska-Kuc Wadowice rok I Halina Majkut rok II Ewa Guzik rok III Anna Zacharska-Kuc rok III (obrony) Katarzyna Dąbrowska 005A Turystyka i rekreacja Gorlice rok III mgr inż. Dorota Siudak Studia stacjonarne drugiego stopnia Zarządzanie rok I Ewa Guzik rok II Elżbieta Długosz rok II (obrony) Katarzyna Dąbrowska 005A wejście przez

11 Co, gdzie, kiedy? Warto wiedzieć Informatyka i ekonometria rok I mgr inż. Dorota Siudak rok II mgr inż. Dorota Siudak rok II (obrony) mgr inż. Iwona Zając Turystyka i rekreacja rok I Teresa Styś 007a rok II Maria Klucznik Studia niestacjonarne drugiego stopnia Informatyka i ekonometria semestr I mgr inż. Dorota Siudak semestr III Dorota Kochana semestr IV (obrony) Katarzyna Dąbrowska 005A wejście przez Zarządzanie semestr I Dorota Kochana semestr II mgr inż. Aneta Nagraba semestr III Halina Majkut semestr IV (obrony) Cecylia Kremel Dorota Kochana Turystyka i rekreacja rok I mgr Renata Salamon rok II Maria Klucznik Studia niestacjonarne drugiego stopnia - zamiejscowe ośrodki dydaktyczne Dębica rok I Halina Majkut rok II Katarzyna Dąbrowska 005A wejście przez rok II (obrony) Ewa Guzik Nowy Targ rok I Halina Majkut rok II mgr inż. Aneta Nagraba rok II (obrony) Dorota Kochana Sobiesław Zasada prezes Zasada Group, dealer Mercedes-Benz, absolwent UEK Powiedzieć, że uczelnia mi się przydała w życiu, to mało. Ona była konieczna, by odnieść sukces, bez wykształcenia byłoby trudno. Sylwia Wiśniewska laureatka ogólnopolskiego etapu 40. edycji Konkursu na Najlepszego Studenta RP Primus Inter Pares, absolwentka UEK UEK stwarza szerokie możliwości rozwoju. Tu można czerpać wiedzę od wybitnych naukowców, którzy często są także praktykami w danej dziedzinie. Dzięki temu wykształcenie zdobyte na studiach jest pomocne zarówno w karierze naukowej (np. w moim przypadku), jak i w pracy na etacie czy w prowadzeniu własnej firmy. Jeśli dodać do tego jeszcze otwartość kadry naukowej uczelni, która wspiera inicjatywy studenckie, zawsze służy radą i pomocą, mamy pełny obraz tego, co daje UEK. Łukasz Skalik twórca Interia TV i obecny szef WP.TV, absolwent UEK: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to świetna uczelnia: uczy praktycznych podstaw myślenia o gospodarce i ekonomii. Jestem przekonany, że bez tej uczelni nie trafiłbym zawodowo w miejsce, w którym jestem teraz. Artur Waliszewski dyrektor Google Polska, absolwent UEK Co cechuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie? Ogromna liczba studentów, to po pierwsze. A po drugie: bardzo zdroworozsądkowe podejście władz uczelni i zostawienie studentom swobody w rozwoju, w wyborze ścieżki kształcenia, dużo możliwości wyboru. Rafał Brzoska twórca i prezes zarządu firmy InPost, absolwent UEK: Gdybym teraz zaczynał studia, podobnie jak w przeszłości, przez pierwsze 2 3 lata skupiłbym się na nauce i studenckim życiu, a od roku zacząłbym pracę lub założył własną firmę to najważniejsza szkoła życia i testowania wiedzy, którą się wyniosło z Uczelni. Studentom UEK radziłbym rozpoczynanie kariery zawodowej tak szybko, jak się tylko da. W biznesie wygrywają Ci, którzy są o włos do przodu przed innymi. Czasem te 2 lata mogą być przepaścią, dzięki której mamy przewagę nad innymi młodymi rekinami biznesu

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. FAQ TERMINY Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r.

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r. TOK STUDIÓW Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ Kraków, 11 września 2012 r. Plan prezentacji: 1. Regulamin studiów kwestie wybrane 2. Podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna...

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna... SYSTEM STYPENDIALNY Wstęp... 1 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1 2.1. Trudna sytuacja materialna... 2 2.2. Orzeczona niepełnosprawność...

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/ /2021)

Program ERASMUS+ (2015/ /2021) Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2016/2017 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) KA103_2016 OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013

Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013 Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013 Wrocław 2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia w Wyższej Szkole Bankowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego Energetyka w ramach projektu Z energią do nauki na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 SPIS TREŚCI LP Spis Strona I Harmonogram spraw dydaktycznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w.

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59 z dnia 7 lipca 2010 r. Rektora UŚ Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH ZASADY OGÓLNE 1. Wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego: Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE www.wil.pk.edu.pl STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ Studia trzeciego stopnia, zwane dalej studiami doktoranckimi, stwarzają warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Wzornictwo PŁ w ramach projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej Rozdział 1. Zasady wnoszenia opłat obowiązujące kandydatów na studia lub podejmujących

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym:

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Lublin Rok akademicki 2015/2016 Drodzy Studenci! Informator ten przygotowaliśmy, aby pomóc Wam stawiać pierwsze kroki na uczelni, a konkretnie na Wydziale

Bardziej szczegółowo

7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach

7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach Uchwała nr 384 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r.

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r. Zarządzenie Nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 października 2013r. w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 29 września 2014 r.

Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 29 września 2014 r. Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie Warszawa 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie (WMSB), zwana dalej Uczelnią, jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy:

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego, koordynowanej przez

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. II. Zasady ogólne

I. Definicje. II. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Warto poczuć chemię zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ Politechniki Krakowskiej ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK. www.wil.pk.edu.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ Politechniki Krakowskiej ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK. www.wil.pk.edu.pl ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK Studia trzeciego stopnia, zwane dalej studiami doktoranckimi, stwarzają warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, współpracy naukowej w zespołach

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunków zamawianych: informatyka na Wydziale Nauczycielskim oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, który opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 05.02.2015r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 W dniach (02.03-06.03.2015) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Toku Studiów

Regulamin Indywidualnego Toku Studiów Regulamin Indywidualnego Toku Studiów Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu I Uwagi ogólne 1 1. Indywidualny Tok Studiów jest formą kształcenia uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/2013

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 ZARZĄDZENIE NR 20/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania i zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/ r.

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/ r. praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/2018 ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU STUDENTÓW na studia od 3 do 12 miesięcy (semestr, cały rok) ZASADY REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/2012

ZARZĄDZENIE NR 14/2012 ZARZĄDZENIE NR 14/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 2 kwietnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie nr 10/2008 z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS + WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UKSW Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja studentów do programu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA

PROCEDURA REKRUTACYJNA Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ SMS. Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBIEGU PODAŃ STUDENCKICH W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBIEGU PODAŃ STUDENCKICH W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBIEGU PODAŃ STUDENCKICH W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE A. WYTYCZNE W SPRAWIE OBIEGU PODAŃ STUDENCKICH W REKTORACIE AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE I. Część ogólna 1. Student/słuchacz/doktorant

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Studia inżynierskie (pierwszego stopnia) i studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 14.09.2015r Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Studia stacjonarne - w dniach 05-09. 10. 2015 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r.) I. Tworzenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Rok studiów Semestr Studia:

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Rok studiów Semestr Studia: Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej Data złożenia wniosku:. Podpis pracownika Uczelni. WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej tekst ujednolicony (Uchwała nr 143 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2006 r.; Zmiany: uchwała nr 237 Senatu Politechniki Opolskiej

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium Regulamin Przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym Fizyka techniczna w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach realizacji projektu TESLA Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mini-przewodnik dla studentów I-roku Wydziału Biologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMP Wyjazdy studentów w celu odbycia praktyki w roku akademickim 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMP Wyjazdy studentów w celu odbycia praktyki w roku akademickim 2014/2015 PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMP Wyjazdy studentów w celu odbycia praktyki w roku akademickim 2014/2015 1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus 1. Rekrutacja studentów do programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mini-przewodnik dla studentów I-roku Wydziału Biologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2011/2012 POZNAŃ 2011 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo