Władze uczelni ORGANY KOLEGIALNE UCZELNI: ORGANY JEDNOOSOBOWE UCZELNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Władze uczelni ORGANY KOLEGIALNE UCZELNI: ORGANY JEDNOOSOBOWE UCZELNI"

Transkrypt

1 Władze uczelni Aby móc dobrze funkcjonować w ramach każdej organizacji, należy znać jej strukturę. Przedstawiamy Wam zatem hierarchię panującą na naszej Uczelni. Z pewnością wiedza ta okaże się przydatna nie tylko w chwilach nagłych (np. podczas egzaminów), ale również na co dzień. ORGANY KOLEGIALNE UCZELNI: Konwent to organ uchwałodawczy, nadzorujący i kontrolujący działalność Uczelni. Senat to organ uchwałodawczy (regulamin studiów, regulamin pracy biblioteki) i opiniujący (m.in. zasady rekrutacji, plany i programy studiów, sprawozdania Rektora z działalności własnej i naukowo-dydaktycznej Uczelni). ORGANY JEDNOOSOBOWE UCZELNI Rektor prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski jest przełożonym wszystkich studentów, reprezentuje uczelnię, przygotowuje i przedkłada do zaopiniowania plany studiów i programy nauczania oraz wprowadza je w życie, Dziekan dr Jacek Patyk tel w. 42 (pokój 07) kieruje Wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz; podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Wydziału. Dyżury: wtorek: oraz czwartek: sobota: Prodziekan dr Jacek Wójcik tel w. 42 (pokój 07) Dyżury: środa: piątek: sobota: Kanclerz mgr Paweł Zygarłowski jest przełożonym wszystkich pracowników Uczelni; reprezentuje Uczelnię na zewnątrz, jest organem zarządzającym Uczelnią jako zakładem pracy; kieruje gospodarką Uczelni. Wicekanclerz mgr Dorota Dąbrowska kieruje administracją Uczelni, uczestniczy w pracach Konwentu, reprezentuje Uczelnię, rozpatruje podania studentów dotyczące spraw finansowych. Dyżury: wtorek: pierwsza i trzecia sobota każdego m-ca:

2 Ważne miejsca Oczywiście nie z każdą sprawą trzeba kierować się bezpośrednio do władz Uczelni. W WSB działają odpowiednie jednostki organizacyjne, które ułatwiają kontakt między studentami a władzami i wykładowcami. To z tymi jednostkami będą się Państwo najczęściej kontaktować podczas trzech lat studiów. KANCELARIA jest to biuro Kanclerza i Wicekanclerza, którym kieruje mgr Kinga Hoffmann. Kancelaria mieści się na parterze (pokój 017). Jest czynna od wtorku do piątku w godz. od 8:00 16:00; tel lub w.14; fax ; REKTORAT jest to biuro Rektora, którym kieruje mgr Monika Kucharczyk. Rektorat mieści się na parterze (pokój 017). Jest czynny od wtorku do piątku w godz. od 8:00 16:00; tel lub w.12; fax ; DZIEKANAT Dziekanat pomoże Państwu we wszystkich sprawach związanych z tokiem studiów, między innymi: tu otrzymuje się podstawowe dokumenty świadczące o statusie i prawach studenta indeks, legitymację studencką, pod koniec każdego semestru dostaje się kartę egzaminacyjną, niezbędną do przystąpienia do zaliczeń i egzaminów, tu uzyskuje się zaświadczenie o tym, że jest się studentem, potrzebne np. do przedłożenia w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, tu składa się podania do Dziekana, Rektora i Kanclerza. Kierownikiem Dziekanatu jest mgr Jolanta Oszmiana. Dziekanat mieści się na parterze (pokój 06). Studenci w zależności od formy studiów mogą się do niego zgłaszać w następujących godzinach: studia stacjonarne (tel w. 23), poniedziałki, wtorki, czwartki: , studia niestacjonarne weekendowe (tel w. 37): soboty: , niedziela: fax WAŻNE!!! W środy i piątki Dziekanat jest nieczynny. Ze względów organizacyjnych serdecznie zapraszamy jedynie w godzinach pracy Dziekanatu, poza nimi wszelkie informacje związane z organizacją studiów można znaleźć w Extranecie.

3 KATEDRY Katedry są to jednostki organizacyjne pełniące zadania naukowe i dydaktyczne. W Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu funkcjonuje siedem katedr: Katedra Ekonomii kierownik: prof. dr hab. Jan Wiśniewski Katedra Finansów i Bankowości kierownik: prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski Katedra Marketingu kierownik: prof. zw. dr hab. Eulalia Skawińska Katedra Metod Ilościowych kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Kufel Katedra Prawa kierownik: prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner Katedra Rachunkowości kierownik: prof. zw. dr hab. Sławomir Sojak Katedra Zarządzania kierownik: prof. zw. dr hab. Zenon Wiśniewski oraz Zakład Informatyki kierownik: dr Jacek Kuras Studium Języków Obcych kierownik: dr Anna Krzemińska Studium Wychowania Fizycznego kierownik: mgr Jacek Żakowiecki KWESTURA Kwestura mieści się na parterze (pokój 09) i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz , tel w.16. Kwestura dokonuje rozliczenia finansowego studentów. W przypadku zagubienia przez studenta dowodu opłaty za naukę wystawia (po uprzednim złożeniu zamówienia) zaświadczenie o dokonaniu wpłaty. Wszystkie informacje dotyczące spraw finansowych w ujęciu indywidualnym dla każdego studenta są dostępne w uczelnianym serwisie internetowym Extranecie. BIURO OBSŁUGI FINANSOWEJ STUDENTÓW Można tu uzyskać pomoc we wszystkich kwestiach dotyczących spraw finansowych związanych z płatnościami studentów. Biuro prowadzi działalność w następującym zakresie: przyjmowanie podań skierowanych do Kanclerza oraz Wicekanclerza WSB, udzielanie informacji o decyzjach, wyjaśnianie sytuacji finansowej studentów, doradztwo jak rozwiązać przejściowe trudności związane z finansowaniem nauki, rozliczenia finansowe studentów (obiegówka), informacje o stypendiach. Godziny przyjęć studentów: wtorek: , środa: czwartek: sobota: Biuro mieści się na I piętrze (pokój 116A), tel w. 24 BIURO KARIER WSB Świadczy usługi dla studentów i absolwentów WSB w Toruniu w zakresie: organizacji praktyk zawodowych dla studentów studiów licencjackich pośrednictwa pracy profesjonalnej pomocy doradcy zawodowego w planowaniu kariery zawodowej, organizacji bezpłatnych warsztatów i treningów przygotowujących do wejścia na rynek pracy organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe np. z technik sprzedaży, obsługi klienta, korespondencji handlowej, obsługi programu CDN Optima, organizacji seminariów z praktykami biznesu oraz prezentacji firm z regionu. Praktyki studenckie Każdy student w ciągu 3 lat studiów odbywa 6 tygodni praktyk, które organizuje Biuro Karier. Studenci zostają kierowani na praktyki od IV semestru studiów. Aby uzyskać skierowanie na obowiązkowe praktyki zawodowe, należy do 15 grudnia wypełnić deklarację i złożyć ją w Biurze Karier.

4 W wyjątkowych sytuacjach student może zorganizować praktykę samodzielnie; w takim przypadku powinien do 15 grudnia dostarczyć do Biura Karier potwierdzony druk porozumienia między uczelnią a daną firmą oraz CV. Zainteresowani studenci mają możliwość odbycia dodatkowej praktyki ponad obowiązkowe 6 tygodni. Istnieje także możliwość zwolnienia z praktyki na podstawie wykonywanej przez studenta pracy zawodowej (zgodnej z kierunkiem kształcenia) sprawdź w Extranecie! Praktyki zagraniczne Studenci WSB mogą także ubiegać się o wyjazdy na staże i praktyki zagraniczne. W 2006r. w ramach programu Leonardo da Vinci 25 studentów będzie mogło zdobywać doświadczenia zawodowe w Wielkiej Brytanii Totnes European School, Włoszech Sistema Turismo s.r.l., Niemczech FUU Berlin International Academy oraz Agricola Insitut GmbH, Hiszpanii Academia Cordoba, Słowenii University of Primorska, Fakulteta za Management Koper. Ponadto na staże zagraniczne do Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Niemiec wyjedzie także 16 absolwentów WSB w Toruniu. Pośrednictwo Pracy Biuro Karier pomaga studentom w znalezieniu pracy stałej lub dorywczej, a także staży zawodowych. Aby znaleźć się w bazie danych studentów i absolwentów poszukujących pracy i korzystać z ofert pracy wpływających do biura, należy wypełnić ankietę i zgłosić się z nią na rozmowę doradczą w Biurze Karier WSB. Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki dostępne są w Biurze Karier Wyższej Szkoły Bankowej. Dyrektorem Biura Karier WSB jest mgr Agnieszka Kasprzyk, doradcą ds. zawodowych mgr Katarzyna Kułakowska, doradcą ds. praktyk Jolanta Ziemba-Strzępek. Godziny przyjęć studentów: Biuro Karier pok. 112 ( I p.): poniedziałek, wtorek, czwartek: godz wtorek: godz , sobota: godz , środa, piątek, niedziela nieczynne, tel w. 41 i 45 (pokój 112), fax , BIBLIOTEKA WSB W Bibliotece WSB (przyziemie, pok. 006) znajdziesz potrzebne podręczniki, opracowania naukowe, czasopisma i elektroniczne bazy danych. Dzięki własnemu kontu czytelniczemu dostępnemu przez Internet będziesz mógł na bieżąco kontrolować swoje konto biblioteczne, przeglądać zasoby biblioteki, zamawiać książki, rezerwować pozycje, które w danym momencie są wypożyczone, samodzielnie przedłużać terminy zwrotu wypożyczonych książek. Do tradycyjnych odwiedzin zapraszamy od wtorku do niedzieli: Wypożyczalnia (podręczniki) wtorek niedziela: Czytelnia, Informatorium, Czytelnia internetowa wtorek sobota: , niedziela: tel w. 40,

5 Warto wiedzieć Wyższa Szkoła Bankowa stara się zapewnić swoim studentom jak najlepsze warunki studiowania. Aby skorzystać w pełni z tej oferty trzeba ją dokładnie poznać. Dlatego warto przeczytać poniższe informacje. Studenci I roku niezależnie od systemu studiów mogą liczyć na pomoc opiekunów merytorycznych. Są oni powołani spośród pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni. Możecie zwracać się do nich z wszystkimi sprawami dotyczącymi nauki oraz z problemami, których nie możecie rozwiązać samodzielnie. INTERNET Wyższa Szkoła Bankowa jest podłączona bardzo szybkim łączem (10Mb) do Internetu, dysponuje także Internetem bezprzewodowym. Z podłączonych do sieci komputerów można korzystać codziennie w czytelni WSB (szczegółowe informacje dostępne są w bibliotece). W tym celu NIEZBĘDNE jest posiadanie konta w uczelnianej sieci komputerowej. EXTRANET Potrzebne informacje, m.in. z Dziekanatu, Biura Karier czy Biblioteki można uzyskać przez Internet. W WSB działa nowoczesny system komunikacji Extranet. To wewnętrzny serwis internetowy stworzony po to, by maksymalnie uprościć wymianę informacji. Będąc studentem WSB możesz z dowolnego miejsca na świecie sprawdzić m.in.: oceny, godziny dyżurów wykładowców, plany zajęć, terminarz zaliczeń i egzaminów, oferty Biura Karier, materiały dydaktyczne, katalog biblioteki, regulaminy i zarządzenia, informacje o możliwości ciekawego spędzenia czasu poza uczelnią. Korzystaj i ułatwiaj sobie życie! SAMORZĄD STUDENTÓW W skład Samorządu Studenckiego wchodzą studenci z różnych lat i form studiów (stacjonarne i niestacjonarne). Członkowie samorządu wchodzą w skład komisji ds. pomocy materialnej, komisji dyscyplinarnej, czuwają nad poprawnością przeprowadzania egzaminów komisyjnych. Uczestniczą w posiedzeniach Senatu Uczelni. Pracują w ogólnopolskich organizacji studenckich takich jak Parlament Studentów RP oraz MONSSUN (Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepaństwowych). Praca w Samorządzie daje także możliwość zdobycia doświadczenia pracy w zespole. Obok imprez integracyjnych od wielu lat studenci WSB organizują także akcje charytatywne, realizują wspólne projekty, konferencje. Wybory do Samorządu Studenckiego przeprowadzone zostaną na przełomie października i listopada 2006 roku. Serdecznie zapraszamy! Siedziba Samorządu Studentów WSB mieści się w pok. 602 (VI p.) tel w. 27 TORUŃSKIE STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB W marcu 2004 roku na uczelni powstało studenckie Forum BCC, które już po 3 miesiącach działalności uznane zostało za najprężniej rozwijające się w kraju. Co roku SF BCC organizuje toruńską edycję ogólnopolskiego konkursu Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości. Tegoroczna uznana została za najlepiej zorganizowaną w kraju, a jej twórcy wyjechali w nagrodę do Parlamentu Europejskiego. Studenci z SF BCC założyli także Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który pomaga młodym ludziom w założeniu i prowadzeniu własnego

6 przedsiębiorstwa. Dzięki AIP będziesz mógł rozpocząć działalność gospodarczą już na studiach nie ponosząc wielkich kosztów związanych z jej prowadzeniem. SPORT W WSB Zajęcia obligatoryjne Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na II roku studiów w systemie stacjonarnym i trwają dwa semestry. Studenci I roku po pierwszym semestrze wypełniają w Dziekanacie deklaracje, w jakich zajęciach chcą uczestniczyć (basen, siłownia, aerobik, gry zespołowe, tenis ziemny, jazda konna, samoobrona). Zajęcia dla chętnych Studenci i i III roku mogą również uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego za zgodą prowadzących, a także zapisać się do wybranych sekcji AZS WSB. AZS WSB W WSB prężnie działa Klub Uczelniany AZS, w ramach którego funkcjonują cztery sekcje: piłka nożna, kulturystyka, koszykówka i siatkówka. Sportowcy WSB obok regionalnych i krajowych rozgrywek międzyuczelnianych uczestniczą także w turniejach międzynarodowych, takich jak: Turniej Pięciu Piłek w Paryżu (II miejsce), czy Turniej Piłki Nożnej im. Prof. Van Linta w Eindhoven w Holandii (V miejsce). Chętnych prezentujących odpowiedni poziom sportowy prosimy o kontakt z Kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego. Sportowcy, którzy reprezentują uczelnię i osiągają dobre wyniki w zawodach na szczeblu wojewódzkim i krajowym otrzymują stypendia sportowe. Wybitni sportowcy mogą studiować w Wyższej Szkole Bankowej nawet za darmo! OBOZY REKREACYJNO-SPORTOWE W każdym roku akademickim uczelnia organizuje obozy: narciarski i windsurfingowy, dla osób które chcą nauczyć się jazdy na nartach lub pływać na desce. Bliższych informacji udziela Kierownik Studium WF mgr Jacek Żakowiecki, dyżury w czwartki: godz , pok WYJDŹ Z CIENIA! Specjalnie dla studentów WSB na stronie otwarto galerię studentów WSB Studentów portret własny. Może robisz ciekawe zdjęcia, ale nikt lub tylko najbliższe grono przyjaciół wie o tym. Może jesteś sportowcem, bierzesz udział w zawodach, zajmujesz jakieś miejsca, ale czujesz się anonimowy? Może śpiewasz, tańczysz, malujesz Może kręcisz filmy Może piszesz wiersze, opowiadania, książki A może udzielasz się charytatywnie lub jesteś wolontariuszem? Może masz ciekawą pasję, którą chciałbyś podzielić się z innymi Może znasz lub uczysz się jakiegoś egzotycznego języka Zgłoś się do nas! Pokaż się, a my pokażemy Ciebie innym!!! Napisz o sobie na: zadzwoń: w. 29 lub przyjdź: pokój 214. II piętro CHÓR KAMERALNY ASTROLABIUM WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ Przy WSB działa chór Kameralny Astrolabium pod dyrekcją Kingi Litowskiej. Swoimi występami uświetnia wszystkie uczelniane uroczystości. Ten znakomity zespół zdobył już wiele nagród na festiwalach chóralnych. W roku 2006 Chór zdobył II miejsce na festiwalu w Neuchatel w Szwajcarii. Rok wcześniej otrzymał Grand Prix Złotą Lutnię im. Jerzego Libana na najbardziej prestiżowym konkursie chóralnym w Polsce Legnica Cantat, co dotąd nie udało się żadnemu innemu chórowi z regionu. W swoim dorobku ma także II miejsce oraz Nagrodę Specjalną Dyrektora Programu II Polskiego Radia za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora na festiwalu Międzynarodowe Recitale Chóralne Hora Cantavi 2004 w Suwałkach.

7 STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE Na studiach licencjackich w trzy lata zdobędziesz wyższe wykształcenie. Potem będziesz mógł kontynuować naukę nie zmieniając uczelni na Studiach Uzupełniających Magisterskich w WSB. Zapraszamy! STUDIA PODYPLOMOWE Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu prowadzi także studia podyplomowe z zakresu finansów, zarządzania, gospodarowania nieruchomościami. Jeśli ukończysz studia licencjackie będziesz mógł skorzystać z tej oferty na preferencyjnych warunkach. Wszystkie informacje znajdziesz w Dziale Studiów Podyplomowych (pokój 109) tel./fax , w. 21, OPIEKA MEDYCZNA W związku z reformą służby zdrowia każdy student podlega indywidualnej opiece zdrowotnej w ramach usług opłacanych przez NFZ zgodnie z miejscem zamieszkania. Na tej podstawie studenci WSB powinni leczyć się w wybranych przez siebie placówkach i przychodniach zdrowia. Zamiejscowi studenci mogą korzystać z usług medycznych wybranej przychodni w Toruniu zgodnie z odrębnymi przepisami (szczegółowe informacje w Dziale Kadr, p. 009). Finansowanie studiów Podstawową formą finansowania nauki jest czesne. Elastyczny system opłat za studia pozwala wybrać najkorzystniejszy dla Ciebie wariant, dostosowany do Twoich możliwości finansowych. CZESNE Czesne w naszej szkole możesz płacić: za rok z góry, za semestr, w 10 ratach, w 12 ratach. Każdy student posiada indywidualne konta odrębne dla poszczególnych tytułów płatności. Czesne należy opłacić w stosownej wysokości zgodnie ze złożoną deklaracją systemu płatności. Zgodnie z Regulaminem opłat i zniżek w opłatach za studia za datę uregulowania zobowiązania uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Uczelni. W przypadku wniesienia czesnego po regulaminowym terminie, naliczane są opłaty za zwłokę w wysokości 1zł za każdy dzień opóźnienia. Zaległości w płaceniu czesnego są podstawą do skreślenia z listy studentów. Należności za naukę naliczane są do daty skreślenia.

8 STYPENDIA Wyższa Szkoła Bankowa premiuje zdolnych i ambitnych studentów. Wspiera także tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Uczelnia posiada rozbudowany system stypendialny. Stypendia przyznawane są studentom stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Stypendia za wyniki w nauce przyznawane są na rok. Mogą ją otrzymać studenci z najlepszą tzw. średnią stypendialną, czyli średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu roku studiów. Wysokość i ilość stypendiów ustala Komisja Stypendialna. Reszta zależy od Ciebie... W pierwszym roku studiów Uczelnia gwarantuje stypendia za wyniki w nauce w ramach programu VIS. Jeśli będziesz miał dobre oceny po I roku, możesz się ubiegać o stypendium za wyniki w nauce fundowane przez MEiN lub przez Fundację Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Stypendia socjalne oraz stypendia na wyżywienie są przyznawane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej na jeden semestr. Ponadto studenci stacjonarni mogą ubiegać się o stypendia mieszkaniowe z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub utrudniał studiowanie. Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta. Stypendia za wyniki w sporcie. W pierwszym roku studiów w ramach programu VIS Uczelnia finansuje studia najlepszym sportowcom. W kolejnych latach można ubiegać się o stypendia za wyniki w sporcie z budżetu MEiN. Jeśli uprawiasz jakąkolwiek dyscyplinę sportu (nawet nietypową jak np. szachy, brydż), zdobywałeś medale na szczeblu wojewódzkim czy ogólnopolskim, reprezentując barwy uczelni możesz studiować w WSB w Toruniu nawet za darmo. Stypendia dla osób niepełnosprawnych. Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na wniosek studenta, na okres jednego semestru. Warunkiem podstawowym jest potwierdzenie niepełnosprawności orzeczeniem właściwego organu. Jeżeli z przyczyn losowych znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, możesz otrzymać zapomogę. KREDYTY STUDENCKIE Studenci mogą ubiegać się w wybranych bankach o kredyt studencki, na specjalnych preferencyjnych warunkach. Dokładne informacje na ten temat można otrzymać w oddziałach banków. Banki oferujące kredyty studenckie: Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Przemysłowo Handlowy PBK SA, Bank Zachodni WBK SA, Górnośląski Bank Gospodarczy SA, Kredyt Bank PBI SA, PeKaO SA, Powszechna Kasa Oszczędności BP SA, Bank Ochrony Środowiska SA. PRACA W TRAKCIE STUDIÓW NA WSB Jeśli w trakcie studiów chcesz podjąć dorywczą prace wyślij swoje zgłoszenie do działu marketingu na adres: w tytule a wpisując PRACA. Potrzebujemy osób do ulotkowań oraz pomocy przy organizacji imprez.

9

10 Very Important Student każdy student VIP-em Student to osoba najważniejsza na Uczelni, dlatego Wyższa Szkoła Bankowa prowadzi program Very Important Student (VIS). Został on tak pomyślany, by wspierać Cię począwszy od matury przez kolejne szczeble kariery. VIS to szansa, abyś studiował za darmo, uzyskał pomoc przy wejściu na rynek pracy oraz mógł podnosić swoje kwalifikacje podczas studiów i w przyszłej pracy zawodowej! STUDIUJ ZA DARMO Maturzyści studiują za darmo w WSB na pierwszym semestrze studiów, jeśli spełniają jeden z poniższych warunków: posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej z wyróżnieniem, są laureatami lub finalistami olimpiady na szczeblu centralnym lub okręgowym, są laureatami konkursów zorganizowanych pod patronatem Wyższej Szkoły Bankowej, w którym nagrodą był indeks i stypendium w WSB. Studenci WSB osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, w kolejnych semestrach studiują za darmo. KLUCZ DO KARIERY WSB to Uczelnia, która pomaga studentom wejść na rynek pracy i zdobyć praktyczne umiejętności już podczas studiów. Uczelnia gwarantuje pracę najlepszym absolwentom WSB, którzy ukończą studia w ramach programu Studiuj za darmo. Biuro Karier WSB (działające w oparciu o zgodę ministra gospodarki pracy i polityki społecznej) kontaktuje studentów z pracodawcami, przygotowuje ich do wejścia na rynek pracy dzięki ciekawym szkoleniom i warsztatom, pomaga także w planowaniu kariery zawodowej metodą Career Manager. Praktyki zawodowe, organizowane przez Uczelnię, umożliwiają studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych i pomagają nawiązać kontakt z pracodawcami. PASZPORT WSB Paszport WSB otworzy przed Tobą drzwi Wyższych Szkół Bankowych w całej Polsce: w Chorzowie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu: Zniżki na studiach podyplomowych oraz szkoleniach organizowanych przez Działy Studiów Podyplomowych i Szkoleń wszystkich WSB. Możliwość zmiany macierzystej uczelni w trakcie studiów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Pomoc Biur Karier WSB w całej Polsce w zakresie dostępu do ofert pracy i baz pracodawców. STUDIA ZA GRANICĄ Nasi Studenci mogą uczyć się także na uczelniach zagranicznych. W ramach programu Socrates Erasmus WSB współpracuje z uniwersytetami z Francji, Litwy, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowenii i Węgier. Naszą uczelnią partnerską jest także Coventry Business School z Uniwersytetu w Coventry, gdzie studenci II i III roku mogą wyjeżdżać na rok studiów w ramach programu direct-entry i uzyskać drugi dyplom studiów wyższych w trzy lata.

11

12 Przewodnik studenta czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o uczelni

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I 5-LETNIE MAGISTERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z PONAD 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA Informator 2013/2014 A jak wybrać

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI Logistyka studia inżynierskie i licencjackie Wykładowcy praktycy Programy zajęć dostosowane do rynku pracy Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni

studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni UCZELNIA BIZNESU Praktyczne studia dla pracujących Gwarancja stałego czesnego

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, SCR Radiosupeł 1 Witamy serdecznie! Jeśli właśnie czytasz ten przewodnik, zapewne zostałeś, bądź jesteś

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 22 specjalności na 3 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Filologie 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Filologie 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl NOWOŚĆ DESIGN W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) NOWOŚĆ INFORMATYKA W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) PEDAGOGIKA w Bydgoszczy (w

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Numer. specjalny

Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Numer. specjalny Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB Numer specjalny Spis treści: Baza dydaktyczna 3 Władze 4 Organizacje studenckie 5 Subiektywnie 9 Harmonogram 10 Przewodnik po ekstranecie 12

Bardziej szczegółowo

Informator studencki 2014/2015

Informator studencki 2014/2015 Informator studencki 2014/2015 Witamy w Collegium Civitas! Oddajemy w Twoje ręce Informator studencki Collegium Civitas, zawierający podstawowe informacje o uczelni oraz wskazówki, gdzie szukać więcej

Bardziej szczegółowo

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Spis treści Regulamin studiów Podyplomowych.3 Regulamin studiów MBA...9 Regulamin promocji dla słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo