Władze uczelni ORGANY KOLEGIALNE UCZELNI: ORGANY JEDNOOSOBOWE UCZELNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Władze uczelni ORGANY KOLEGIALNE UCZELNI: ORGANY JEDNOOSOBOWE UCZELNI"

Transkrypt

1 Władze uczelni Aby móc dobrze funkcjonować w ramach każdej organizacji, należy znać jej strukturę. Przedstawiamy Wam zatem hierarchię panującą na naszej Uczelni. Z pewnością wiedza ta okaże się przydatna nie tylko w chwilach nagłych (np. podczas egzaminów), ale również na co dzień. ORGANY KOLEGIALNE UCZELNI: Konwent to organ uchwałodawczy, nadzorujący i kontrolujący działalność Uczelni. Senat to organ uchwałodawczy (regulamin studiów, regulamin pracy biblioteki) i opiniujący (m.in. zasady rekrutacji, plany i programy studiów, sprawozdania Rektora z działalności własnej i naukowo-dydaktycznej Uczelni). ORGANY JEDNOOSOBOWE UCZELNI Rektor prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski jest przełożonym wszystkich studentów, reprezentuje uczelnię, przygotowuje i przedkłada do zaopiniowania plany studiów i programy nauczania oraz wprowadza je w życie, Dziekan dr Jacek Patyk tel w. 42 (pokój 07) kieruje Wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz; podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Wydziału. Dyżury: wtorek: oraz czwartek: sobota: Prodziekan dr Jacek Wójcik tel w. 42 (pokój 07) Dyżury: środa: piątek: sobota: Kanclerz mgr Paweł Zygarłowski jest przełożonym wszystkich pracowników Uczelni; reprezentuje Uczelnię na zewnątrz, jest organem zarządzającym Uczelnią jako zakładem pracy; kieruje gospodarką Uczelni. Wicekanclerz mgr Dorota Dąbrowska kieruje administracją Uczelni, uczestniczy w pracach Konwentu, reprezentuje Uczelnię, rozpatruje podania studentów dotyczące spraw finansowych. Dyżury: wtorek: pierwsza i trzecia sobota każdego m-ca:

2 Ważne miejsca Oczywiście nie z każdą sprawą trzeba kierować się bezpośrednio do władz Uczelni. W WSB działają odpowiednie jednostki organizacyjne, które ułatwiają kontakt między studentami a władzami i wykładowcami. To z tymi jednostkami będą się Państwo najczęściej kontaktować podczas trzech lat studiów. KANCELARIA jest to biuro Kanclerza i Wicekanclerza, którym kieruje mgr Kinga Hoffmann. Kancelaria mieści się na parterze (pokój 017). Jest czynna od wtorku do piątku w godz. od 8:00 16:00; tel lub w.14; fax ; REKTORAT jest to biuro Rektora, którym kieruje mgr Monika Kucharczyk. Rektorat mieści się na parterze (pokój 017). Jest czynny od wtorku do piątku w godz. od 8:00 16:00; tel lub w.12; fax ; DZIEKANAT Dziekanat pomoże Państwu we wszystkich sprawach związanych z tokiem studiów, między innymi: tu otrzymuje się podstawowe dokumenty świadczące o statusie i prawach studenta indeks, legitymację studencką, pod koniec każdego semestru dostaje się kartę egzaminacyjną, niezbędną do przystąpienia do zaliczeń i egzaminów, tu uzyskuje się zaświadczenie o tym, że jest się studentem, potrzebne np. do przedłożenia w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, tu składa się podania do Dziekana, Rektora i Kanclerza. Kierownikiem Dziekanatu jest mgr Jolanta Oszmiana. Dziekanat mieści się na parterze (pokój 06). Studenci w zależności od formy studiów mogą się do niego zgłaszać w następujących godzinach: studia stacjonarne (tel w. 23), poniedziałki, wtorki, czwartki: , studia niestacjonarne weekendowe (tel w. 37): soboty: , niedziela: fax WAŻNE!!! W środy i piątki Dziekanat jest nieczynny. Ze względów organizacyjnych serdecznie zapraszamy jedynie w godzinach pracy Dziekanatu, poza nimi wszelkie informacje związane z organizacją studiów można znaleźć w Extranecie.

3 KATEDRY Katedry są to jednostki organizacyjne pełniące zadania naukowe i dydaktyczne. W Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu funkcjonuje siedem katedr: Katedra Ekonomii kierownik: prof. dr hab. Jan Wiśniewski Katedra Finansów i Bankowości kierownik: prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski Katedra Marketingu kierownik: prof. zw. dr hab. Eulalia Skawińska Katedra Metod Ilościowych kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Kufel Katedra Prawa kierownik: prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner Katedra Rachunkowości kierownik: prof. zw. dr hab. Sławomir Sojak Katedra Zarządzania kierownik: prof. zw. dr hab. Zenon Wiśniewski oraz Zakład Informatyki kierownik: dr Jacek Kuras Studium Języków Obcych kierownik: dr Anna Krzemińska Studium Wychowania Fizycznego kierownik: mgr Jacek Żakowiecki KWESTURA Kwestura mieści się na parterze (pokój 09) i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz , tel w.16. Kwestura dokonuje rozliczenia finansowego studentów. W przypadku zagubienia przez studenta dowodu opłaty za naukę wystawia (po uprzednim złożeniu zamówienia) zaświadczenie o dokonaniu wpłaty. Wszystkie informacje dotyczące spraw finansowych w ujęciu indywidualnym dla każdego studenta są dostępne w uczelnianym serwisie internetowym Extranecie. BIURO OBSŁUGI FINANSOWEJ STUDENTÓW Można tu uzyskać pomoc we wszystkich kwestiach dotyczących spraw finansowych związanych z płatnościami studentów. Biuro prowadzi działalność w następującym zakresie: przyjmowanie podań skierowanych do Kanclerza oraz Wicekanclerza WSB, udzielanie informacji o decyzjach, wyjaśnianie sytuacji finansowej studentów, doradztwo jak rozwiązać przejściowe trudności związane z finansowaniem nauki, rozliczenia finansowe studentów (obiegówka), informacje o stypendiach. Godziny przyjęć studentów: wtorek: , środa: czwartek: sobota: Biuro mieści się na I piętrze (pokój 116A), tel w. 24 BIURO KARIER WSB Świadczy usługi dla studentów i absolwentów WSB w Toruniu w zakresie: organizacji praktyk zawodowych dla studentów studiów licencjackich pośrednictwa pracy profesjonalnej pomocy doradcy zawodowego w planowaniu kariery zawodowej, organizacji bezpłatnych warsztatów i treningów przygotowujących do wejścia na rynek pracy organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe np. z technik sprzedaży, obsługi klienta, korespondencji handlowej, obsługi programu CDN Optima, organizacji seminariów z praktykami biznesu oraz prezentacji firm z regionu. Praktyki studenckie Każdy student w ciągu 3 lat studiów odbywa 6 tygodni praktyk, które organizuje Biuro Karier. Studenci zostają kierowani na praktyki od IV semestru studiów. Aby uzyskać skierowanie na obowiązkowe praktyki zawodowe, należy do 15 grudnia wypełnić deklarację i złożyć ją w Biurze Karier.

4 W wyjątkowych sytuacjach student może zorganizować praktykę samodzielnie; w takim przypadku powinien do 15 grudnia dostarczyć do Biura Karier potwierdzony druk porozumienia między uczelnią a daną firmą oraz CV. Zainteresowani studenci mają możliwość odbycia dodatkowej praktyki ponad obowiązkowe 6 tygodni. Istnieje także możliwość zwolnienia z praktyki na podstawie wykonywanej przez studenta pracy zawodowej (zgodnej z kierunkiem kształcenia) sprawdź w Extranecie! Praktyki zagraniczne Studenci WSB mogą także ubiegać się o wyjazdy na staże i praktyki zagraniczne. W 2006r. w ramach programu Leonardo da Vinci 25 studentów będzie mogło zdobywać doświadczenia zawodowe w Wielkiej Brytanii Totnes European School, Włoszech Sistema Turismo s.r.l., Niemczech FUU Berlin International Academy oraz Agricola Insitut GmbH, Hiszpanii Academia Cordoba, Słowenii University of Primorska, Fakulteta za Management Koper. Ponadto na staże zagraniczne do Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Niemiec wyjedzie także 16 absolwentów WSB w Toruniu. Pośrednictwo Pracy Biuro Karier pomaga studentom w znalezieniu pracy stałej lub dorywczej, a także staży zawodowych. Aby znaleźć się w bazie danych studentów i absolwentów poszukujących pracy i korzystać z ofert pracy wpływających do biura, należy wypełnić ankietę i zgłosić się z nią na rozmowę doradczą w Biurze Karier WSB. Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki dostępne są w Biurze Karier Wyższej Szkoły Bankowej. Dyrektorem Biura Karier WSB jest mgr Agnieszka Kasprzyk, doradcą ds. zawodowych mgr Katarzyna Kułakowska, doradcą ds. praktyk Jolanta Ziemba-Strzępek. Godziny przyjęć studentów: Biuro Karier pok. 112 ( I p.): poniedziałek, wtorek, czwartek: godz wtorek: godz , sobota: godz , środa, piątek, niedziela nieczynne, tel w. 41 i 45 (pokój 112), fax , BIBLIOTEKA WSB W Bibliotece WSB (przyziemie, pok. 006) znajdziesz potrzebne podręczniki, opracowania naukowe, czasopisma i elektroniczne bazy danych. Dzięki własnemu kontu czytelniczemu dostępnemu przez Internet będziesz mógł na bieżąco kontrolować swoje konto biblioteczne, przeglądać zasoby biblioteki, zamawiać książki, rezerwować pozycje, które w danym momencie są wypożyczone, samodzielnie przedłużać terminy zwrotu wypożyczonych książek. Do tradycyjnych odwiedzin zapraszamy od wtorku do niedzieli: Wypożyczalnia (podręczniki) wtorek niedziela: Czytelnia, Informatorium, Czytelnia internetowa wtorek sobota: , niedziela: tel w. 40,

5 Warto wiedzieć Wyższa Szkoła Bankowa stara się zapewnić swoim studentom jak najlepsze warunki studiowania. Aby skorzystać w pełni z tej oferty trzeba ją dokładnie poznać. Dlatego warto przeczytać poniższe informacje. Studenci I roku niezależnie od systemu studiów mogą liczyć na pomoc opiekunów merytorycznych. Są oni powołani spośród pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni. Możecie zwracać się do nich z wszystkimi sprawami dotyczącymi nauki oraz z problemami, których nie możecie rozwiązać samodzielnie. INTERNET Wyższa Szkoła Bankowa jest podłączona bardzo szybkim łączem (10Mb) do Internetu, dysponuje także Internetem bezprzewodowym. Z podłączonych do sieci komputerów można korzystać codziennie w czytelni WSB (szczegółowe informacje dostępne są w bibliotece). W tym celu NIEZBĘDNE jest posiadanie konta w uczelnianej sieci komputerowej. EXTRANET Potrzebne informacje, m.in. z Dziekanatu, Biura Karier czy Biblioteki można uzyskać przez Internet. W WSB działa nowoczesny system komunikacji Extranet. To wewnętrzny serwis internetowy stworzony po to, by maksymalnie uprościć wymianę informacji. Będąc studentem WSB możesz z dowolnego miejsca na świecie sprawdzić m.in.: oceny, godziny dyżurów wykładowców, plany zajęć, terminarz zaliczeń i egzaminów, oferty Biura Karier, materiały dydaktyczne, katalog biblioteki, regulaminy i zarządzenia, informacje o możliwości ciekawego spędzenia czasu poza uczelnią. Korzystaj i ułatwiaj sobie życie! SAMORZĄD STUDENTÓW W skład Samorządu Studenckiego wchodzą studenci z różnych lat i form studiów (stacjonarne i niestacjonarne). Członkowie samorządu wchodzą w skład komisji ds. pomocy materialnej, komisji dyscyplinarnej, czuwają nad poprawnością przeprowadzania egzaminów komisyjnych. Uczestniczą w posiedzeniach Senatu Uczelni. Pracują w ogólnopolskich organizacji studenckich takich jak Parlament Studentów RP oraz MONSSUN (Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepaństwowych). Praca w Samorządzie daje także możliwość zdobycia doświadczenia pracy w zespole. Obok imprez integracyjnych od wielu lat studenci WSB organizują także akcje charytatywne, realizują wspólne projekty, konferencje. Wybory do Samorządu Studenckiego przeprowadzone zostaną na przełomie października i listopada 2006 roku. Serdecznie zapraszamy! Siedziba Samorządu Studentów WSB mieści się w pok. 602 (VI p.) tel w. 27 TORUŃSKIE STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB W marcu 2004 roku na uczelni powstało studenckie Forum BCC, które już po 3 miesiącach działalności uznane zostało za najprężniej rozwijające się w kraju. Co roku SF BCC organizuje toruńską edycję ogólnopolskiego konkursu Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości. Tegoroczna uznana została za najlepiej zorganizowaną w kraju, a jej twórcy wyjechali w nagrodę do Parlamentu Europejskiego. Studenci z SF BCC założyli także Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który pomaga młodym ludziom w założeniu i prowadzeniu własnego

6 przedsiębiorstwa. Dzięki AIP będziesz mógł rozpocząć działalność gospodarczą już na studiach nie ponosząc wielkich kosztów związanych z jej prowadzeniem. SPORT W WSB Zajęcia obligatoryjne Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na II roku studiów w systemie stacjonarnym i trwają dwa semestry. Studenci I roku po pierwszym semestrze wypełniają w Dziekanacie deklaracje, w jakich zajęciach chcą uczestniczyć (basen, siłownia, aerobik, gry zespołowe, tenis ziemny, jazda konna, samoobrona). Zajęcia dla chętnych Studenci i i III roku mogą również uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego za zgodą prowadzących, a także zapisać się do wybranych sekcji AZS WSB. AZS WSB W WSB prężnie działa Klub Uczelniany AZS, w ramach którego funkcjonują cztery sekcje: piłka nożna, kulturystyka, koszykówka i siatkówka. Sportowcy WSB obok regionalnych i krajowych rozgrywek międzyuczelnianych uczestniczą także w turniejach międzynarodowych, takich jak: Turniej Pięciu Piłek w Paryżu (II miejsce), czy Turniej Piłki Nożnej im. Prof. Van Linta w Eindhoven w Holandii (V miejsce). Chętnych prezentujących odpowiedni poziom sportowy prosimy o kontakt z Kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego. Sportowcy, którzy reprezentują uczelnię i osiągają dobre wyniki w zawodach na szczeblu wojewódzkim i krajowym otrzymują stypendia sportowe. Wybitni sportowcy mogą studiować w Wyższej Szkole Bankowej nawet za darmo! OBOZY REKREACYJNO-SPORTOWE W każdym roku akademickim uczelnia organizuje obozy: narciarski i windsurfingowy, dla osób które chcą nauczyć się jazdy na nartach lub pływać na desce. Bliższych informacji udziela Kierownik Studium WF mgr Jacek Żakowiecki, dyżury w czwartki: godz , pok WYJDŹ Z CIENIA! Specjalnie dla studentów WSB na stronie otwarto galerię studentów WSB Studentów portret własny. Może robisz ciekawe zdjęcia, ale nikt lub tylko najbliższe grono przyjaciół wie o tym. Może jesteś sportowcem, bierzesz udział w zawodach, zajmujesz jakieś miejsca, ale czujesz się anonimowy? Może śpiewasz, tańczysz, malujesz Może kręcisz filmy Może piszesz wiersze, opowiadania, książki A może udzielasz się charytatywnie lub jesteś wolontariuszem? Może masz ciekawą pasję, którą chciałbyś podzielić się z innymi Może znasz lub uczysz się jakiegoś egzotycznego języka Zgłoś się do nas! Pokaż się, a my pokażemy Ciebie innym!!! Napisz o sobie na: zadzwoń: w. 29 lub przyjdź: pokój 214. II piętro CHÓR KAMERALNY ASTROLABIUM WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ Przy WSB działa chór Kameralny Astrolabium pod dyrekcją Kingi Litowskiej. Swoimi występami uświetnia wszystkie uczelniane uroczystości. Ten znakomity zespół zdobył już wiele nagród na festiwalach chóralnych. W roku 2006 Chór zdobył II miejsce na festiwalu w Neuchatel w Szwajcarii. Rok wcześniej otrzymał Grand Prix Złotą Lutnię im. Jerzego Libana na najbardziej prestiżowym konkursie chóralnym w Polsce Legnica Cantat, co dotąd nie udało się żadnemu innemu chórowi z regionu. W swoim dorobku ma także II miejsce oraz Nagrodę Specjalną Dyrektora Programu II Polskiego Radia za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora na festiwalu Międzynarodowe Recitale Chóralne Hora Cantavi 2004 w Suwałkach.

7 STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE Na studiach licencjackich w trzy lata zdobędziesz wyższe wykształcenie. Potem będziesz mógł kontynuować naukę nie zmieniając uczelni na Studiach Uzupełniających Magisterskich w WSB. Zapraszamy! STUDIA PODYPLOMOWE Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu prowadzi także studia podyplomowe z zakresu finansów, zarządzania, gospodarowania nieruchomościami. Jeśli ukończysz studia licencjackie będziesz mógł skorzystać z tej oferty na preferencyjnych warunkach. Wszystkie informacje znajdziesz w Dziale Studiów Podyplomowych (pokój 109) tel./fax , w. 21, OPIEKA MEDYCZNA W związku z reformą służby zdrowia każdy student podlega indywidualnej opiece zdrowotnej w ramach usług opłacanych przez NFZ zgodnie z miejscem zamieszkania. Na tej podstawie studenci WSB powinni leczyć się w wybranych przez siebie placówkach i przychodniach zdrowia. Zamiejscowi studenci mogą korzystać z usług medycznych wybranej przychodni w Toruniu zgodnie z odrębnymi przepisami (szczegółowe informacje w Dziale Kadr, p. 009). Finansowanie studiów Podstawową formą finansowania nauki jest czesne. Elastyczny system opłat za studia pozwala wybrać najkorzystniejszy dla Ciebie wariant, dostosowany do Twoich możliwości finansowych. CZESNE Czesne w naszej szkole możesz płacić: za rok z góry, za semestr, w 10 ratach, w 12 ratach. Każdy student posiada indywidualne konta odrębne dla poszczególnych tytułów płatności. Czesne należy opłacić w stosownej wysokości zgodnie ze złożoną deklaracją systemu płatności. Zgodnie z Regulaminem opłat i zniżek w opłatach za studia za datę uregulowania zobowiązania uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Uczelni. W przypadku wniesienia czesnego po regulaminowym terminie, naliczane są opłaty za zwłokę w wysokości 1zł za każdy dzień opóźnienia. Zaległości w płaceniu czesnego są podstawą do skreślenia z listy studentów. Należności za naukę naliczane są do daty skreślenia.

8 STYPENDIA Wyższa Szkoła Bankowa premiuje zdolnych i ambitnych studentów. Wspiera także tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Uczelnia posiada rozbudowany system stypendialny. Stypendia przyznawane są studentom stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Stypendia za wyniki w nauce przyznawane są na rok. Mogą ją otrzymać studenci z najlepszą tzw. średnią stypendialną, czyli średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu roku studiów. Wysokość i ilość stypendiów ustala Komisja Stypendialna. Reszta zależy od Ciebie... W pierwszym roku studiów Uczelnia gwarantuje stypendia za wyniki w nauce w ramach programu VIS. Jeśli będziesz miał dobre oceny po I roku, możesz się ubiegać o stypendium za wyniki w nauce fundowane przez MEiN lub przez Fundację Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Stypendia socjalne oraz stypendia na wyżywienie są przyznawane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej na jeden semestr. Ponadto studenci stacjonarni mogą ubiegać się o stypendia mieszkaniowe z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub utrudniał studiowanie. Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta. Stypendia za wyniki w sporcie. W pierwszym roku studiów w ramach programu VIS Uczelnia finansuje studia najlepszym sportowcom. W kolejnych latach można ubiegać się o stypendia za wyniki w sporcie z budżetu MEiN. Jeśli uprawiasz jakąkolwiek dyscyplinę sportu (nawet nietypową jak np. szachy, brydż), zdobywałeś medale na szczeblu wojewódzkim czy ogólnopolskim, reprezentując barwy uczelni możesz studiować w WSB w Toruniu nawet za darmo. Stypendia dla osób niepełnosprawnych. Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na wniosek studenta, na okres jednego semestru. Warunkiem podstawowym jest potwierdzenie niepełnosprawności orzeczeniem właściwego organu. Jeżeli z przyczyn losowych znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, możesz otrzymać zapomogę. KREDYTY STUDENCKIE Studenci mogą ubiegać się w wybranych bankach o kredyt studencki, na specjalnych preferencyjnych warunkach. Dokładne informacje na ten temat można otrzymać w oddziałach banków. Banki oferujące kredyty studenckie: Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Przemysłowo Handlowy PBK SA, Bank Zachodni WBK SA, Górnośląski Bank Gospodarczy SA, Kredyt Bank PBI SA, PeKaO SA, Powszechna Kasa Oszczędności BP SA, Bank Ochrony Środowiska SA. PRACA W TRAKCIE STUDIÓW NA WSB Jeśli w trakcie studiów chcesz podjąć dorywczą prace wyślij swoje zgłoszenie do działu marketingu na adres: w tytule a wpisując PRACA. Potrzebujemy osób do ulotkowań oraz pomocy przy organizacji imprez.

9

10 Very Important Student każdy student VIP-em Student to osoba najważniejsza na Uczelni, dlatego Wyższa Szkoła Bankowa prowadzi program Very Important Student (VIS). Został on tak pomyślany, by wspierać Cię począwszy od matury przez kolejne szczeble kariery. VIS to szansa, abyś studiował za darmo, uzyskał pomoc przy wejściu na rynek pracy oraz mógł podnosić swoje kwalifikacje podczas studiów i w przyszłej pracy zawodowej! STUDIUJ ZA DARMO Maturzyści studiują za darmo w WSB na pierwszym semestrze studiów, jeśli spełniają jeden z poniższych warunków: posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej z wyróżnieniem, są laureatami lub finalistami olimpiady na szczeblu centralnym lub okręgowym, są laureatami konkursów zorganizowanych pod patronatem Wyższej Szkoły Bankowej, w którym nagrodą był indeks i stypendium w WSB. Studenci WSB osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, w kolejnych semestrach studiują za darmo. KLUCZ DO KARIERY WSB to Uczelnia, która pomaga studentom wejść na rynek pracy i zdobyć praktyczne umiejętności już podczas studiów. Uczelnia gwarantuje pracę najlepszym absolwentom WSB, którzy ukończą studia w ramach programu Studiuj za darmo. Biuro Karier WSB (działające w oparciu o zgodę ministra gospodarki pracy i polityki społecznej) kontaktuje studentów z pracodawcami, przygotowuje ich do wejścia na rynek pracy dzięki ciekawym szkoleniom i warsztatom, pomaga także w planowaniu kariery zawodowej metodą Career Manager. Praktyki zawodowe, organizowane przez Uczelnię, umożliwiają studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych i pomagają nawiązać kontakt z pracodawcami. PASZPORT WSB Paszport WSB otworzy przed Tobą drzwi Wyższych Szkół Bankowych w całej Polsce: w Chorzowie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu: Zniżki na studiach podyplomowych oraz szkoleniach organizowanych przez Działy Studiów Podyplomowych i Szkoleń wszystkich WSB. Możliwość zmiany macierzystej uczelni w trakcie studiów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Pomoc Biur Karier WSB w całej Polsce w zakresie dostępu do ofert pracy i baz pracodawców. STUDIA ZA GRANICĄ Nasi Studenci mogą uczyć się także na uczelniach zagranicznych. W ramach programu Socrates Erasmus WSB współpracuje z uniwersytetami z Francji, Litwy, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowenii i Węgier. Naszą uczelnią partnerską jest także Coventry Business School z Uniwersytetu w Coventry, gdzie studenci II i III roku mogą wyjeżdżać na rok studiów w ramach programu direct-entry i uzyskać drugi dyplom studiów wyższych w trzy lata.

11

12 Przewodnik studenta czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o uczelni

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna...

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna... SYSTEM STYPENDIALNY Wstęp... 1 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1 2.1. Trudna sytuacja materialna... 2 2.2. Orzeczona niepełnosprawność...

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013

Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013 Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013 Wrocław 2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia w Wyższej Szkole Bankowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej Rozdział 1. Zasady wnoszenia opłat obowiązujące kandydatów na studia lub podejmujących

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A 1 PRZEDMIOT UREGULOWAŃ

CZĘŚĆ A 1 PRZEDMIOT UREGULOWAŃ Regulamin promocji dla studentów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 zapisanych na studia w terminie

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. FAQ TERMINY Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla studentów I i II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu Rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/15

Regulamin promocji dla studentów I i II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu Rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/15 Regulamin promocji dla studentów I i II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu Rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/15 CZĘŚĆ A 1 PRZEDMIOT UREGULOWAŃ 1. Regulamin określa zasady przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2011/2012 POZNAŃ 2011 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH

Bardziej szczegółowo

KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU

KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU ZARZĄDZENIE NR 5 KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU Z DNIA 27.06.2014 r. W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT DODATKOWYCH ZWIĄZANYCH Z TOKIEM STUDIÓW. Postanawiam co następuje: Studenci

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r.

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r. TOK STUDIÓW Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ Kraków, 11 września 2012 r. Plan prezentacji: 1. Regulamin studiów kwestie wybrane 2. Podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

BIURO POMOCY MATERIALNEJ. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

BIURO POMOCY MATERIALNEJ. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie BIURO POMOCY MATERIALNEJ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie O jaką pomoc może ubiegać się student? stypendium socjalne/stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub

Bardziej szczegółowo

Nowy kampus naszej uczelni. al. Grunwaldzka 238A Gdańsk Wrzeszcz. www.wsb.pl

Nowy kampus naszej uczelni. al. Grunwaldzka 238A Gdańsk Wrzeszcz. www.wsb.pl Nowy kampus naszej uczelni al. Grunwaldzka 238A Gdańsk Wrzeszcz www.wsb.pl www.wsb.pl Nowy kampus WSB przy al. Grunwaldzkiej 238A W lutym 2015 rozpocznie się proces przeprowadzki do budynku A. Potrwa

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 1 1. Ustalam

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat na studiach I stopnia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Regulamin opłat na studiach I stopnia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Regulamin opłat na studiach I stopnia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu są płatne. 2. Regulamin niniejszy określa rodzaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/17

Regulamin promocji dla Studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/17 Regulamin promocji dla Studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/17 zapisanych na studia w terminie od 01.10.2016 r. do 15.10.2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2013/2014 POZNAŃ 2013 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 2014/2015 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 1 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ORGANIZACJA NAUKI... 2 PRAWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 38/2009

ZARZĄDZENIE nr 38/2009 ZARZĄDZENIE nr 38/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pobierania opłat za studia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia magisterskie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu Żak 75-037 Koszalin, ul. Zwycięstwa 28/2 (Ip.) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 75-950 Koszalin, ul.

Centrum Nauki i Biznesu Żak 75-037 Koszalin, ul. Zwycięstwa 28/2 (Ip.) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 75-950 Koszalin, ul. Centrum Nauki i Biznesu Żak 75-037 Koszalin, ul. Zwycięstwa 28/2 (Ip.) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 75-950 Koszalin, ul. Jedności 9; Zajęcia praktyczne na poniższych kierunkach odbywają się:

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009 WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009 1 1. Ustalam opłaty semestralne w formie czesnego za kształcenie studentów studiów niestacjonarnych w wysokości: Nazwa Wydziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2009 Dziekana Wydziału Mechatroniki w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin za studia w WSB w Gdańsku str 1 REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W WSB W GDAŃSKU W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015

UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015 UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015 1.Studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych wszystkich kierunków, którzy nie złożyli wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji i zniżek Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu CZĘŚĆ A 1 PRZEDMIOT UREGULOWAŃ

Regulamin promocji i zniżek Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu CZĘŚĆ A 1 PRZEDMIOT UREGULOWAŃ Regulamin promocji i zniżek Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu CZĘŚĆ A PRZEDMIOT UREGULOWAŃ 1. Regulamin określa zasady przyznawania, ustalania wysokości i realizowania świadczeń w formie promocji oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Załącznik nr 4 do zarządzenia Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 5/2008 z dnia 10 marca 2008 r. Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Droga Studentko i Drogi Studencie

Droga Studentko i Drogi Studencie Droga Studentko i Drogi Studencie Zapraszamy na Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018, 2 października 2017 r. o godz. 18.00 w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (na VI piętrze.). Dni

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu. Przepisy ogólne

Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu. Przepisy ogólne Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu Przepisy ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu (zwana dalej Uczelnią) jest uczelnią niepubliczną działającą na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE. 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE. 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT za studiowanie w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12 Załącznik nr 7 do Umowy Szkoleniowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDANSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku działa jako niepubliczna szkoła wyższa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia Regulamin opłat za studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2014/2015 POZNAŃ 2014 Strona 2 z 7 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2015 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Bankowa

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 38/2015 z dnia 23 września 2015 r.

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 38/2015 z dnia 23 września 2015 r. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 38/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad studiowania według indywidualnego programu studiów (IPS) na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji i zniżek Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu CZĘŚĆ A 1 PRZEDMIOT UREGULOWAŃ

Regulamin promocji i zniżek Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu CZĘŚĆ A 1 PRZEDMIOT UREGULOWAŃ Regulamin promocji i zniżek Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu CZĘŚĆ A 1 PRZEDMIOT UREGULOWAŃ 1. Regulamin określa zasady przyznawania, ustalania wysokości i realizowania świadczeń w formie promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w rekrutacji zimowej.

REGULAMIN OPŁAT NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w rekrutacji zimowej. REGULAMIN OPŁAT NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w rekrutacji zimowej. Opole 2012/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Bardziej szczegółowo

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin pobierania opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2014/2015 przez Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Medyczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW I I II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW I I II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW I I II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia (wypełnia uczelnia). zawarta we Wrocławiu pomiędzy: Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ

JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ KRÓTKI PRZEWODNIK POLITECHNIKA ŁODZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY 1 Studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Forma studiów. Stopień studiów

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Forma studiów. Stopień studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 333 /2014 Rektora PB Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Imię i nazwisko Rektor/Odwoławcza Studencka Komisja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 181 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi

Uchwała Nr 181 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi Uchwała Nr 181 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat drukuj dokument Uchwała Nr 181 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU (rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin pobierania opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2016/2017 przez Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Medyczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH dla studentów studiów I i II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH dla studentów studiów I i II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH dla studentów studiów I i II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia (wypełnia uczelnia) zawarta w... pomiędzy: Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 1 1. Ustalam

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, który opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Biuro Pomocy Materialnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Biuro Pomocy Materialnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Biuro Pomocy Materialnej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie O jaką pomoc może ubiegać się student? stypendium socjalne/stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Odpłatności Związanych z Procesem Kształcenia Na Studiach Wyższych w Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Centrum Obsługi Studenta: przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany danych osobowych w zakresie: nazwiska (akt małżeństwa), miejsca zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/10 z 8.03.2010 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Transportu i Elektrotechniki WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 1 1. Ustalam semestralne opłaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/17

Regulamin promocji dla Studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/17 Regulamin promocji dla Studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/17 zapisanych na studia w terminie od 01.04.2016 r. do 30.04.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 29 września 2014 r.

Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 29 września 2014 r. Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH Katowice, 01.10.2015 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przepisy ogólne..3 II. III. IV. Rekrutacja na studia podyplomowe....5 Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (Executive MBA) organizowane są na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Bankowa

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA STUDIA. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

OPŁATY ZA STUDIA. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie OPŁATY ZA STUDIA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Rodzaje opłat: jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów; opłaty za usługi edukacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 1/2014 Senatu WSBiO z dnia 26 lutego 2014 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Na postawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Collegium Da Vinci. Postanowienia ogólne

Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Collegium Da Vinci. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Umowy o warunkach odpłatności za studia Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Collegium Da Vinci 1 Postanowienia ogólne 1. W ciągu całego okresu pobierania nauki student

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

01 akademia STUDIA ZAOCZNE. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Grafiki. Studia niestacjonarne 2 stopnia (tryb zaoczny)

01 akademia STUDIA ZAOCZNE. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Grafiki. Studia niestacjonarne 2 stopnia (tryb zaoczny) 01 akademia Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Grafiki Studia niestacjonarne 2 stopnia (tryb zaoczny) Poniższa prezentacja dostępna jest na stronie internetowej: www.grafika-zaoczna.asp.waw.pl

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ REGULAMIN. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu nr 15 w Koszalinie

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ REGULAMIN. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu nr 15 w Koszalinie Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ REGULAMIN dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu nr 15 w Koszalinie 1 Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia licencjackie (I stopnia) w roku akademickim 2014/2015

Opłaty za studia licencjackie (I stopnia) w roku akademickim 2014/2015 Opłaty za studia licencjackie (I stopnia) w roku akademickim 2014/2015 STUDIA STACJONARNE NA KIERUNKU: KOSMETOLOGIA Opłata wpisowa na studia dzienne (stacjonarne) wynosi 1200,00 zł, należy ją wpłacić przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej opracowany na podstawie: - art. 70 a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym:

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 20/2007. z dnia 10 grudnia 2007 r.

Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 20/2007. z dnia 10 grudnia 2007 r. Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 20/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zasad pobierania opłat za studia w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r.

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r. Zarządzenie Kanclerza Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Nr /203 z dnia 28.0.203 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Opłat za Studia i Opłat Dodatkowych w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2012 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bankowa we

Bardziej szczegółowo

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20. Biblioteka udostępnia książki i czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej oraz zasoby internetowe, bazy danych, zbiory specjalne. Ogólnouczelniana sieć biblioteczna Uniwersytetu Łódzkiego składa

Bardziej szczegółowo