WYDZIAŁ mechaniczny Informator dla kandydatów na studia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.wm.pwr.edu.pl WYDZIAŁ mechaniczny Informator dla kandydatów na studia www.wm.pwr.edu.pl"

Transkrypt

1 I WYDZIAŁ mechaniczny Informator dla kandydatów na studia

2 II WYDZIAŁ mechaniczny 1 Drogi maturzysto, kończysz szkołę średnią, zadajesz sobie pytanie Co dalej?. Stajesz na własne nogi, masz prawo wyboru, więc postaraj się jak najlepiej to wykorzystać. Nie kończ edukacji na maturze! Postaw na swój rozwój i wybierz taki kierunek studiów, dzięki któremu będziesz mógł z zaangażowaniem rozwijać swoje pasje. Absolwenci wyższych uczelni to inżynierowie, odkrywcy, lekarze, prawnicy, szefowie firm słowem intelektualna elita. To oni decydują o rozwoju naszej cywilizacji i kultury, odpowiadają za los jednostek i całych społeczeństw, podejmując kierownicze role społeczne, polityczne i gospodarcze. Jako wykształcona osoba będziesz mieć prawo wyboru, będziesz w stanie robić to, co tylko zechcesz. I jeszcze jedno wśród ludzi z wyższym wykształceniem praktycznie nie ma bezrobotnych. Warto podjąć studia na uczelni technicznej Politechnice skiej, szczególnie na Wydziale Mechanicznym. Nie bój się, wszystkiego można się nauczyć, a my jesteśmy tu po to, żeby Ci pomóc. Później zobaczysz i zrozumiesz, jakie pożytki płyną z tych nauk, gdy będziesz realizował swoje ambicje w budowie maszyn i urządzeń, zarządzaniu firmą, stosowaniu komputerów i laserów. Warto, abyś poświęcił trochę swojego, tak cennego przed maturą, czasu i zajrzał do informatora o Wydziale Mechanicznym. Dlaczego warto wybrać studia u nas? Wydział Mechaniczny jest dziś klasyczny już tylko z nazwy. Tak naprawdę jest to połączenie mechaniki i elektroniki, inżynierii materiałowej, automatyki i robotyki, informatyki oraz technik organizacji i zarządzania. Jesteśmy jednym z najprężniejszych wydziałów Politechniki skiej i najlepszym spośród Wydziałów Mechanicznych w Polsce. Nasi absolwenci mają duże możliwości wyboru na rynku pracy w Polsce i za granicą. Ważnym krokiem w stronę dobrej przyszłości i zadowolenia z życia jest wybór właściwego kierunku studiów. Studiuj na Wydziale Mechanicznym okres ten będzie jednym z najpiękniejszych w Twoim życiu. DZIEKAN Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Edward Chlebus

3 2 WYDZIAŁ mechaniczny 3 co i w jakim trybie możesz studiować na Wydziale mechanicznym? Wydział Mechaniczny kształci inżynierów i magistrów, inżynierów oraz doktorów nauk technicznych w tych specjalnościach, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie we współczesnej gospodarce. Dlatego też, zakres specjalności oraz obszary dyplomowania ulegają ciągłym modyfikacjom. Od paru lat istnieje również możliwość częściowego wybierania kursów w zależności od zainteresowań studenta. Nasz wydział prowadzi kształcenie w trybie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym (niestacjonarnym) na sześciu kierunkach studiów: mechanika i Budowa maszyn (mbm), Automatyka i robotyka (Ar), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), transport (trn), mechatronika (mtr), Inżynieria Biomedyczna (IB). Studia odbywają się sekwencyjnie na trzech poziomach: inżynierskim (studia I stopnia), magisterskim (studia II stopnia), doktoranckim (studia III stopnia), przy czym stopień doktora nauk technicznych uzyskuje się w dyscyplinach naukowych: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji.

4 4 WYDZIAŁ mechaniczny 5 Po studiach I stopnia możesz bez kłopotów zmienić ich kierunek i wybrać specjalność najbardziej Ci odpowiadającą. Niekiedy może to wymagać uzupełnienia wskazanych przez dziekana różnic programowych. Studenci wykazujący wybitne uzdolnienia mogą wybrać Indywidualny Program Studiów (IPS). Oczywiście istnieje także możliwość uzupełnienia wiedzy inżynierskiej na studiach podyplomowych. W trakcie studiów na Wydziale Mechanicznym możliwa jest, w zależności od predyspozycji i zainteresowań lub wyników w nauce i warunków życiowych, zmiana rodzaju studiów. Można też, często z powodu warunków materialnych, przenieść się ze studiów dziennych stacjonarnych na studia zaoczne niestacjonarne. Podjęcie studiów II stopnia magisterskich na wybranym kierunku jest możliwe, jeżeli mamy tytuł inżyniera. Studenci studiów dziennych biegle władający przynajmniej jednym z zachodnich języków i uzyskujący dobre wyniki w nauce, mają możliwość odbycia jedno- lub dwusemestralnych studiów w innych krajach Unii Europejskiej. Z roku na rok rośnie również liczba zagranicznych praktyk zawodowych i staży dla studentów Wydziału Mechanicznego. Studiować można we iu oraz w trzech Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych (ZOD) Politechniki skiej: w Legnicy, w Jeleniej Górze i w Wałbrzychu. Strukturę systemu kształcenia na naszym wydziale przedstawiono na następnej stronie. Rodzaje studiów DoKtor nauk technicznych 8 semestrów DYScYPLInY naukowe Inne wydziały PWr i inne uczelnie Dyplom lub certyfikat Studia podypolomowe Kursy specjalne magister InŻYnIer Inżynieria Produkcji Budowa i Eksploatacja Maszyn Mechanika Mechatronika mtr Mechanika i Budowa Maszyn mbm również w j. angielskim Mechatronika Transport mtr tr Mechanika i Budowa Maszyn mbm również w j. angielskim Wałbrzych Legnica Jelenia Góra Mechanika i Budowa Maszyn mbm Mechanika i Budowa Maszyn mbm Legnica Studia III stopnia doktoranckie stacjonarne Studia II stopnia magisterskie stacjonarne Studia I stopnia inżynierskie stacjonarne 4 semestry Studia II stopnia magisterskie niestacjonarne Studia I stopnia inżynierskie niestacjonarne 8 semestrów Inne wydziały PWr i inne uczelnie 3 semestry 7 semestrów 8 semestrów magister InŻYnIer KIerunKI StuDIÓW KIerunKI StuDIÓW InŻYnIer InŻYnIer Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP również w j. angielskim Automatyka i Robotyka Ar KIerunKI StuDIÓW Zarządzanie i Inżynieria Produkcji KIerunKI StuDIÓW Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Automatyka i Robotyka Ar Wałbrzych maturzystki I maturzyści ZIP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Możliwość kontynuacji studiów Możliwość zmiany kierunku lub trybu studiów Inżynieria Biomedyczna IB Inne wydziały PWr i inne uczelnie

5 6 WYDZIAŁ mechaniczny 7 co mogą dać ci studia na Wydziale mechanicznym? co jeszcze powinieneś wiedzieć? Absolwenci Wydziału Mechanicznego znajdują zatrudnienie w przemyśle maszynowym, jak również w innych branżach, poczynając od nowoczesnej elektroniki i przemysłu komputerowego, poprzez różnego rodzaju przetwórstwo, budownictwo, transport, technikę zaplecza medycznego, po przemysł wydobywczy i energetykę. Mechanicy ze swoją wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na studiach są poszukiwanymi fachowcami w kraju i za granicą, zajmując odpowiedzialne i ważne stanowiska w hierarchii zawodowej. Zazwyczaj 70% studentów semestru dyplomowego już pracuje w firmach. Dzięki temu, że dzisiaj na Wydziale Mechanicznym kształcimy nie tylko w dziedzinie mechaniki, ale także automatyki i robotyki, informatyki, mechatroniki, technik organizacji i zarządzania, marketingu, transportu, logistyki oraz inżynierii biomedycznej, absolwenci są doskonale przygotowani do spełniania zadań inżynierskich w różnych specjalnościach, a także zdają egzamin z samodzielnego kierowania przedsiębiorstwami. Świetnie sprawdzają się również w zakładaniu i prowadzeniu własnych firm. Ważnym jest także to, że od wielu lat na każdego absolwenta naszego wydziału czeka zawsze wiele ciekawych ofert pracy! I jeszcze jedno zastanów się, dlaczego mimo niżu demograficznego na Wydział Mechaniczny zgłasza się corocznie większa liczba kandydatów? Świadczenia materialne Stypendium naukowe Stypendium za wyniki w nauce jest świadczeniem przyznawanym studentom, od drugiego roku studiów, za osiągnięcie wyróżniających wyników w nauce. Stypendium socjalne Stypendium socjalne jest świadczeniem przyznawanym osobom w trudnej sytuacji materialnej (kryterium wysokość dochodu w rodzinie). Stypendium mieszkaniowe Stypendium mieszkaniowe jest przyznawane studentom studiów stacjonarnych będącym w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli ich codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni, uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie (kryteria otrzymania tego stypendium to wysokość dochodu w rodzinie oraz odległość miejsca stałego zamieszkania od uczelni). Stypendium sportowe Stypendium za wyniki w sporcie jest świadczeniem przyznawanym studentom, od drugiego roku studiów, za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Stypendium mnisw Stypendium dla najlepszych studentów przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Stypendium PWr Stypendium z funduszu uczelni przeznaczone dla wyjątkowo aktywnych studentów Politechniki skiej. Stypendium na wyżywienie Stypendium na wyżywienie jest świadczeniem przyznawanym osobom w trudnej sytuacji materialnej. Jedynym kryterium otrzymania tego stypendium jest wysokość dochodu w rodzinie. Zapomoga Zapomoga jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym studentom, którzy na skutek zdarzenia losowego znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium specjalne Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać każdy student niepełnosprawny.

6 8 WYDZIAŁ mechaniczny 9 Kredyt Studencki O kredyt mogą ubiegać się wszyscy studenci i doktoranci Politechniki skiej bez względu na tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny) pod warunkiem, że rozpoczną pierwsze studia przed ukończeniem 25. roku życia. Inne stypendia Stypendia celowe, fundowane przez różne instytucje i organizacje pozarządowe. Domy studenckie Domy studenckie Politechnika ska dysponuje ponad 3450 miejscami w domach studenckich, w tym 3200 miejscami we iu. Ze względu na dużą liczbę studentów szansa otrzymania miejsca w akademiku jest ograniczona. Przy rozpatrywaniu podań o miejsca w DS brane są pod uwagę trzy kryteria: socjalne, odległość od miejsca zamieszkania i wyniki w nauce. Studenci Wydziału Mechanicznego mogą zawsze liczyć na pomoc uczelni w sprawach socjalno-bytowych, w tym również na: Porady prawne Porad udziela radca prawny, zapewniający profesjonalną pomoc oraz pełną dyskrecję. Porady psychologa Porad udziela wykwalifikowany psycholog, zapewniający profesjonalną pomoc oraz pełną dyskrecję. Kierunek mechanika i Budowa maszyn (mbm) Maszyny i urządzenia mechaniczne są wszechobecne. Być może niektóre z nich już poznałeś, np. reperując rower, motor lub asystując przy naprawie samochodu. A może samodzielnie budowałeś modele, np. z klocków LEGO? Wiedzę na temat maszyn i pojazdów, możesz zdobyć, podejmując studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Jest to najstarszy kierunek na wydziale, ale bardzo nowoczesny, jeśli chodzi o metody, techniki i narzędzia pracy inżyniera mechanika. Studiując kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, możesz zostać konstruktorem, technologiem lub eksploatatorem maszyn, pojazdów i urządzeń. Podczas studiów na tym kierunku studenci otrzymują gruntowną wiedzę z mechaniki, wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwa, elektrotechniki, napędów oraz nabywają umiejętności w zakresie projektowania i konstruowania maszyn i urządzeń, projektowania procesów technologicznych, wytwarzania maszyn i urządzeń oraz zasad ich eksploatacji. A wszystko to dzieje się z wykorzystaniem technik informatycznych Computer Aided Engineering CAE (CAD, CAM, CIM). W laboratoriach naszego wydziału zapoznasz się z wieloma maszynami i pojazdami, będziesz wykonywał eksperymenty, wykorzystując teorię do celów praktycznych. Studia pierwszego stopnia inżynierskie są bezspecjalnościowe w następujących obszarach dyplomowania: Konstrukcja maszyn, urządzeń i pojazdów, technologie i systemy wytwórcze. można studiować również w języku angielskim. Studia drugiego stopnia wymagają realizacji pracy dyplomowej w jednej z trzech specjalności: Konstrukcja i eksploatacja maszyn, Procesy, maszyny i systemy produkcyjne, Inżynieria materiałów konstrukcyjnych. Istnieje również możliwość studiowania w języku angielskim na specjalności: Automotive engineering. Absolwenci tego klasycznego kierunku mają ogromne możliwości zatrudnienia. Nie będziemy tu wymieniali branż i charakteru pracy. Mówi o tym wciąż aktualne hasło inżynier mechanik potrzebny zawsze i wszędzie.

7 10 WYDZIAŁ mechaniczny 11

8 12 WYDZIAŁ mechaniczny 13 Kierunek Automatyka i robotyka (Ar) Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiP) Marzeniem człowieka były zawsze urządzenia i maszyny, które ułatwiają i czynią efektywniejszą ciężką, trudną i złożoną, a niekiedy nudną pracę a więc systemy zautomatyzowane i zrobotyzowane. Rozejrzyjmy się dookoła one nas otaczają: chłodziarka, pralka, klimatyzator, a w samochodzie automatyczna skrzynia biegów, ABS, ESP itd. Gdybyśmy zajrzeli do hali współczesnej fabryki, to zobaczymy, jak niewielu tam ludzi, a jak dużo elastycznych gniazd produkcyjnych, zrobotyzowanych linii montażowych produkujących samochody, telewizory, sprzęt AGD itp. Projektowanie, realizacja i eksploatacja inteligentnych systemów samoczynnie sterujących pracą maszyn i urządzeń to domena inżynierów automatyków i robotyków. Studia na tym kierunku należą do najtrudniejszych i zarazem najbardziej fascynujących na wydziale ze względu na swój interdyscyplinarny charakter. Połączenie wiedzy z mechaniki, materiałoznawstwa, nowoczesnych technik wytwarzania, konstrukcji układów maszynowych z wiedzą z informatyki, automatyki i sterowania, elektroniki, systemów mikroprocesorowych, metod i technik sztucznej inteligencji umożliwia absolwentowi swobodną współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin. Dotyczy to projektowania oraz wdrażania automatyzacji maszyn i procesów roboczych i produkcyjnych, jak również eksploatacji oraz nadzoru zautomatyzowanych i zrobotyzowanych maszyn oraz systemów produkcyjnych. Studia pierwszego stopnia inżynierskie są bezspecjalnościowe w następujących obszarach dyplomowania: Konstrukcyjno-eksploatacyjny, Projektowo-technologiczny. Na drugim magisterskim poziomie kształcenia pracę dyplomową wykonuje się w jednej z dwóch specjalności: Automatyzacja maszyn i procesów roboczych, Systemy produkcyjne. Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka z powodzeniem znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach gospodarki, a w szczególności: przemyśle budowy maszyn i urządzeń, biurach projektowych i jednostkach badawczo-rozwojowych. Jesteś dobry z przedmiotów ścisłych, przejawiasz zainteresowanie techniką, a marzy Ci się stanowisko: dyrektora, prezesa, menedżera? Znika dylemat, czy studiować nauki uniwersyteckie ekonomiczno-menedżerskie, czy też nauki techniczne, znakomite na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Ten interdyscyplinarny kierunek studiów na Politechnice skiej kształci specjalistów nowego rodzaju, którzy łączą nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Studia takie, w krajach wysoko rozwiniętych, są prowadzone jako odrębne kierunki lub wydziały pod nazwami Engineering Management, Technology Management, Production Engineering. Celem tych studiów jest wykształcenie specjalistów łączących wiedzę inżynierską, niezbędną w szeroko rozumianym przemyśle. Absolwent zna takie zagadnienia, jak: projektowanie, opracowanie technologii wytwarzania, np.: projektowanie nowych systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, systemów zarządzania, dobór i szkolenie personelu, ocena osiąganych wyników technicznych i ekonomicznych (controlling), zarządzanie kosztami i projektami, marketing, logistyka i dystrybucja, zarządzanie kapitałem i inwestycjami rzeczowymi. Studia pierwszego stopnia inżynierskie na tym kierunku są prowadzone jako bezspecjalnościowe w następujących obszarach dyplomowania: Inżynieria rozwoju produktu, Zarządzanie procesami wytwarzania. Na stopniu drugim magisterskim pracę dyplomową wykonuje się w ramach jednej z trzech specjalności: Logistyka stosowana, organizacja produkcji, Zarządzanie jakością. Istnieje również możliwość studiowania w języku angielskim na specjalności: Production management. Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji są bardzo poszukiwani przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a także firmy produkcyjne wielkich europejskich i światowych koncernów, których tak wiele funkcjonuje na Dolnym Śląsku.

9 14 WYDZIAŁ mechaniczny 15 Kierunek transport (tr) Kierunek mechatronika (mtr) Aby przekonać się, jakie możliwości otwierają się przed specjalistami z dziedziny transportu, najlepiej spojrzeć na mapę Europy Środkowej, w szczególności na położenie ia i Dolnego Śląska. To w naszym regionie krzyżują się i łączą magistrale wschód-zachód i północ-południe Europy. Są to magistrale drogowe: autostrady i drogi szybkiego ruchu te istniejące i te w budowie, gęsta sieć linii kolejowych oraz wstęga rzeki Odry, która poprzez kanały ma połączenie z europejską siecią dróg wodnych. Nie można zapominać też o rozbudowie portu lotniczego we iu i perspektywach połączeń z całym światem. Dziś, w epoce globalizacji produkcji, kooperacji i dostaw just in time to kanały dystrybucyjne, transport intermodalny i centra logistyczne, decydują o powodzeniu firmy i całej gospodarki. Studia na tym kierunku charakteryzują się systemowym podejściem do kreowania, projektowania, eksploatacji i zarządzania systemami transportowymi. Zakres kształcenia obejmuje m.in.: prognozowanie rozwoju i planowanie systemów transportowych oraz zapotrzebowania na usługi logistyczne dobór technologii i technicznych środków transportowych oraz organizacji potoków ruchu sterowanie ruchem i potokami przepływu osób i materiałów badanie i ocenę przydatności użytkowej środków transportu i ich systemów oraz ich oddziaływania na środowisko. Studia pierwszego stopnia inżynierskie są bezspecjalnościowe w następujących obszarach dyplomowania: Systemy transportu pasażerskiego, Systemy transportu towarowego. Kursy zrealizowane w ramach I stopnia kierunku Transport (TR) dają dobre podstawy do kontynuacji nauki na innych kierunkach II stopnia Politechniki skiej, w szczególności Zarządzania i Inżynierii Produkcji (ZiP) oraz Mechaniki i Budowy Maszyn (MiBM). Absolwenci kierunku Transport są oczekiwani w firmach przewozowych i spedycyjnych, zakładach komunikacji miejskiej i wydziałach komunikacji samorządu terytorialnego, centrach logistycznych oraz jednostkach specjalistycznych, takich jak: ratownictwo drogowe i transport sanitarny. To najmłodszy, a zarazem najbardziej perspektywiczny kierunek na wydziale funkcjonuje już od 2007 r. Słowa mechatronika użył po raz pierwszy Tetsuro Mori w roku 1969 do określenia systemu złożonego z elementów mechanicznych i elektronicznych, sterowanego wbudowanym sterownikiem. Połączenie synteza układów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych z obwodami elektronicznymi i techniką mikroprocesorową wywołało efekt synergii. Obecnie trudno byłoby znaleźć urządzenie elektromechaniczne niezawierające wbudowanego sterownika. W życiu codziennym posługujemy się wieloma urządzeniami, takimi jak: telefon komórkowy, drukarka, skaner, a także samochód, pralka, maszyna do szycia czy nawet rozrusznik serca, nie zdając sobie sprawy z tego, że są one układami mechatronicznymi lub, że takie układy zawierają. W budowie maszyn i urządzeń uzyskujemy dzięki temu zmniejszenie ich rozmiarów, a także obniżenie kosztów wytwarzania i eksploatacji. Znajduje to odbicie nie tylko w konstrukcji współczesnych maszyn i urządzeń, ale i w strukturze ich kosztów. Studia na tym interdyscyplinarnym kierunku prowadzone są przez nasz wydział wspólnie z Wydziałem Elektrycznym i Wydziałem Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Obejmują one swym zakresem m.in.: mechanikę klasyczną, dynamikę, mechanikę płynów, materiałoznawstwo, elektrotechnikę i elektronikę, systemy mikroprocesorowe i fotonikę, informatykę i sterowanie, projektowanie układów maszynowych, elektrycznych, elektryczno- -mechanicznych, wytwarzania w technologiach mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i optycznych, inżynierię biomedyczną. Studia pierwszego stopnia inżynierskie prowadzone są, podobnie jak na innych kierunkach, bez specjalności w następujących obszarach dyplomowania: mechatronika w budowie maszyn i pojazdach, mechatronika w automatyce i pomiarach, mikrosystemy mechatroniczne. Na drugim stopniu pracę dyplomową magisterską będzie można wykonywać w ramach jednej z dwóch specjalności: mechatronika w maszynach i pojazdach, mechatronika w systemach wytwórczych. Możliwości ciekawej i satysfakcjonującej pracy dla mechatroników są nieograniczone, tak w regionie, w całym kraju, jak i za granicą. Obejmują one wszystkie gałęzie przemysłu elektromaszynowego: sprzętu AGD, motoryzacji, obrabiarek, maszyn budowlanych, jak również wytwarzanie i serwis urządzeń biomedycznych i aparatury diagnostycznej. Rozwojowy charakter kierunku powoduje duże zapotrzebowanie na absolwentów w jednostkach naukowo-badawczych i edukacji zawodowej.

10 16 WYDZIAŁ mechaniczny 17 Kierunek Inżynieria Biomedyczna (IB) Studia za granicą O sukcesach współczesnej medycyny decyduje dzisiaj współpraca lekarzy i inżynierów. Jeżeli interesują Cię ciekawe i złożone problemy współdziałania układów biologicznych ze środkami technicznymi, to koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą. Rozważ możliwość uzyskania dyplomu studiów magisterskich w obszarze Inżynieria Biomedyczna. To na pewno będą ciekawe studia! Zajęcia na tym kierunku prowadzą wykładowcy z różnych uczelni, m.in.: Politechniki skiej, Akademii Medycznej, Akademii Wychowania Fizycznego. Odbywają się one nie tylko w salach wykładowych i laboratoriach naszej uczelni, ale także w dobrze wyposażonych salach operacyjnych klinik oraz na oddziałach rehabilitacji. Tutaj poznasz budowę, działanie i możliwości swojego organizmu. Będziesz mógł nauczyć się, jak działają protezy, sztuczne serce, współczesne urządzenia diagnostyki medycznej i inne urządzenia niezbędne w nowoczesnym leczeniu i rehabilitacji. Będziesz mógł rozwijać się w ramach jednego z najprężniej działających na uczelni kół naukowych, realizując swoje własne pomysły lub uczestniczyć w dużych projektach badawczych. Kiedy otrzymasz dyplom na kierunku Inżynieria Biomedyczna twoja kariera zawodowa dopiero się zacznie, ale nie będzie to trudny początek. Z całą pewnością zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu inżynierii biomedycznej stale rośnie. Jest to zawód z przyszłością! Absolwenci tego kierunku znajdują pracę zarówno w firmach projektujących i wytwarzających sprzęt diagnostyczny, rehabilitacyjny itp., jak również tam, gdzie jest on używany, bowiem wysoki stopień jego zaawansowania technologicznego wymaga rzetelnej wiedzy inżynierskiej. Zdobyta u nas wiedza będzie na tyle szeroka, że umożliwi Ci pracę nie tylko w zapleczu technicznym medycyny, ale w wielu innych miejscach, ponieważ na pewno wszędzie dasz sobie radę! Od wielu lat Wydział Mechaniczny oferuje studentom możliwość udziału w międzynarodowych programach wymiany studenckiej w szczególności w europejskim programie erasmus+, który będzie realizowany do 2020 roku. Intensywnie rozwijana jest współpraca z prestiżowymi, zagranicznymi instytucjami i uczelniami. W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą obejmowały trzy kluczowe akcje: mobilność edukacyjną, współpracę na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz wsparcie w reformowaniu polityk. Dla studentów kluczową akcją jest mobilność edukacyjna: akcja-1/ https://dwm.pwr.edu.pl/kontakt/ Oferta stypendialna obejmuje niemal wszystkie kraje europejskie. Uczelnie partnerskie organizują dla uczestników wymiany specjalne, kursy językowe, programy socjalne, wycieczki i spotkania. Każdy student Wydziału Mechanicznego może skorzystać z tej wyjątkowej szansy, warto więc inwestować w naukę języków obcych i pozytywnie myśleć o wyjeździe na studia zagraniczne. Daje on doświadczenie i obycie w świecie, a większość naszych studentów dodatkowo wyjeżdża na praktyki do przedsiębiorstw zagranicznych. Naprawdę warto! Studenci wracający z wymiany są zadowoleni z poznania nowego kraju, jego kultury, oferty kształcenia innej uczelni, a przede wszystkim z poszerzenia swoich horyzontów oraz nawiązania licznych znajomości. Zdobyte za granicą doświadczenie jest dodatkowym atutem dla absolwenta starającego się o najlepsze miejsca na międzynarodowym rynku pracy.

11 18 WYDZIAŁ mechaniczny 19 Życie studenckie Studenckie koła naukowe Studia na Wydziale Mechanicznym to nie tylko nauka, ale także ciekawy okres w życiu młodego człowieka. Studenci naszego wydziału żyją wyjątkowo aktywnie. Tuż po rozpoczęciu roku akademickiego czekają na nich otrzęsiny, czyli tradycyjna impreza dla pierwszoroczniaków, która uczyni ich prawdziwymi studentami. Otrzęsiny corocznie organizowane są w określonym stylu. Ostatnie tematy to: Hawaje, Armia, Lata 80-te, Dziki Zachód... Co będzie w tym roku? Dołącz i baw się z nami! Wiosną zapraszamy na Rajd Mechanika, czyli kilkudniowy wyjazd studentów i pracowników Wydziału Mechanicznego, w czasie którego uczestnicy biorą udział w zawodach sportowych, wycieczkach i innych atrakcjach słowem garnitury i krawaty do szuflady! W maju odbywa się największa impreza studencka Juwenalia. Na ten czas władze ia przekazują studentom klucze do miasta. Jak będą nim rządzić? To może zależeć także od Was! Oprócz wymienionych głównych imprez studenckich w ciągu całego roku organizowanych jest wiele innych atrakcji miłych dla żaka. Na Wydziale Mechanicznym aktywnie działa 14 wydziałowych studenckich kół naukowych oraz 4 międzywydziałowe, które wywodzą się z Wydziału Mechanicznego. Koła naukowe skupiają studentów, którzy chcą dodatkowo zaangażować się w projekty badawcze realizowane na wydziale oraz chcą wykonać własne projekty studenckie. Koła działają w obszarach konstrukcji maszyn i urządzeń, ich wytwarzania (technologii) oraz zarządzania w zakresie produkcji i eksploatacji, a także biomechaniki. Studenci działający w kołach naukowych pod kierunkiem doświadczonych opiekunów budują pojazdy, miniroboty, maszyny czy urządzenia według własnych projektów, startują w zawodach i konkursach na różnych szczeblach (uczelni, kraju czy w konkursach międzynarodowych), zdobywając często wysoko notowane miejsca i nagrody. Biorą udział w różnego rodzaju projektach badawczych, konferencjach, szkoleniach, targach czy podobnych imprezach, podnosząc poziom swojej wiedzy i doświadczenia. Właściwie ukierunkowana aktywność pozwala studentom realizować własne ambicje poprzez pracę zespołową nad konkretnym projektem. Obok kół o charakterze naukowo-badawczym, na uczelni działają bardzo prężnie koła zainteresowań, pozwalające rozwijać liczne talenty studenckie: sportowe, turystyczne, teatralne, piosenkarskie, taneczne, malarskie, historyczne, dziennikarskie itp. Studenci Wydziału Mechanicznego od wielu lat bardzo aktywnie korzystają z możliwości połączenia przyjemnego z pożytecznym.

12 20 WYDZIAŁ mechaniczny III

13 IV WYDZIAŁ mechaniczny WYDZIAŁ mechaniczny POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Studia Stacjonarne Bud. B-4, pok ul. Łukasiewicza 5, tel.: , fax Studia Niestacjonarne bud. B-5, dziekanat: pok. 114 tel./fax:

Wydział Mechaniczny. Informator dla kandydatów na studia

Wydział Mechaniczny. Informator dla kandydatów na studia Wydział Mechaniczny Informator dla kandydatów na studia 2 Drogi Maturzysto, kończysz szkołę średnią, zadajesz sobie pytanie Co dalej?. Stajesz na własne nogi, masz prawo wyboru, więc postaraj się jak najlepiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny. Informator dla kandydatów na studia

Wydział Mechaniczny. Informator dla kandydatów na studia Wydział Mechaniczny Informator dla kandydatów na studia 2 Drogi Maturzysto, Kończysz szkołę średnią, zadajesz sobie pytanie Co dalej?. Stajesz na własne nogi, masz prawo wyboru, więc postaraj się jak najlepiej

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny. Informator dla kandydatów na studia

Wydział Mechaniczny. Informator dla kandydatów na studia Wydział Mechaniczny Informator dla kandydatów na studia 2 Drogi Maturzysto, Kończysz szkołę średnią, zadajesz sobie pytanie Co dalej?. Stajesz na własne nogi, masz prawo wyboru, więc postaraj się jak najlepiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN Kierunek MECHANIKA i BUDOWA MASZYN realizowany na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Zapraszamy ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, tel./fax (023) 672 30

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE INŻYNIER MECHATRONIK KOD

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE INŻYNIER MECHATRONIK KOD INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE INŻYNIER MECHATRONIK KOD 215202 Inżynier mechatronik to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia Specjalności Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia specjalność: Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Jan Jezierski Prodziekan ds. Ogólnych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Jan Jezierski Prodziekan ds. Ogólnych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Elementy edukacji dualnej na II stopniu studiów na przykładzie specjalności objętych patronatem firm Jan Jezierski Prodziekan ds. Ogólnych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska. Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż.

Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska. Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż. Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski I Konferencja Edukacja Dualna EDUAL Gliwice, 06.03.2017 Transformacja

Bardziej szczegółowo

STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WODA, PRZESTRZEŃ, ŚRODOWISKO STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WIEDZA, UNIEJĘTNOŚCI, PRAKTYKA Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do kierowniczej lub samodzielnej

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Mechatronika. Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy:

Mechatronika. Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: Technik Mechatronik Mechatronika Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje się do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia na kierunku Edukacja techniczno informatyczna. Człowiek najlepsza inwestycja

Studia I stopnia na kierunku Edukacja techniczno informatyczna. Człowiek najlepsza inwestycja Politechnika Warszawska Informacja sprawie studiów Politechnika Warszawska Biuro ds. Przyjęć na Studia pl. Politechniki 1, pok. 66 00-661 Warszawa tel. 22-629-6070, 22-234-7412 fax. 22-234-7429 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU NIE ZW YK KIERUNKI STUDIÓW WE!! KA E I C LE P UP A N J TY CZ NE GO IU D STU PRA K T YC Z NY P R O FIL EN AŁC K SZT WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU IA DI ET E WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU Kształcimy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: LOGISTYKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

KIERUNEK: LOGISTYKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) KIERUNEK: LOGISTYKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) Wiedza Ambicja Technologia Drodzy Kandydaci, absolwenci szkół średnich!!! Zapraszamy WAS do studiowania na jednym z

Bardziej szczegółowo

Studium Kształcenia Podstawowego I co dalej...? Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej

Studium Kształcenia Podstawowego I co dalej...? Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej Studium Kształcenia Podstawowego I co dalej...? Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej Wydział ELEKTRYCZNY Czego oczekujesz od przyszłej pracy? Czego oczekujesz od przyszłej pracy? Duuużooo kasy...

Bardziej szczegółowo

patronat firmy

patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli e-mail: sekretariat@zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego Czym jest Mechatronika? Mechatronika jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, stanowiącą synergiczne połączenie takich dyscyplin,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie?

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 77/2009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 24.09.2009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) Wiedza Ambicja Technologia Drodzy Kandydaci, absolwenci szkół średnich!!! Zapraszamy WAS do studiowania na jednym z najstarszych

Bardziej szczegółowo

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Władze PWSZ w Ciechanowie Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych 2 Struktura Uczelni: Państwowa

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i druk 3D

Projektowanie i druk 3D Projektowanie i druk 3D WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Projektowanie i druk 3D - studia w WSB we Wrocławiu Druk 3D to technika wytwarzania zyskująca coraz większą popularność, zarówno w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY PAKIET INFORMACYJNY DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA II STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2012 Europejski System Transferu Punktów W Y D

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ zasady uczestnictwa w projekcie Kierunki zamawiane co to oznacza? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jednostka wykonawcza Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Produkcji

Katedra Inżynierii Produkcji Katedra Inżynierii Produkcji Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wiedza Zarządzanie Produkcja O kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek umożliwiaj liwiający studentom połą

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Egzamin po semestrze Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej WYDZIAŁ: MECHANICZNY Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Poziom kształcenia: II stopięń Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Mechatronika, co dalej?

Mechatronika, co dalej? Mechatronika, co dalej? W ramach realizacji projektu: Mechatronika jako praktyczne zastosowanie innowacyjnej myśli i działań uczniów gimnazjów dla edukacji i budowy przyszłych kadr inżynieryjnotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia FiIS Fizyka Medyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia II stopnia na kierunku Fizyka Medyczna powinien posiadać ugruntowaną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH UN IKA T IL KSZTAŁCENIA ROF YP OW Y OW T A NIK ĘT AC H U WZ Z AKRESIE NAUK O WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH WI ER Z Kształcimy absolwentów, którzy zdobywają wiedzę interdyscyplinarną

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

WydziałPrzemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym

WydziałPrzemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym WydziałPrzemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym Geneza. Co w sektorze drzewnym? Produkcja sprzedana Sektor drzewny 87,7 mld zł w tym:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r. Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Politechnika Poznańska ponad 90 lat tradycji Dlaczego warto studiować na Politechnice Poznańskiej? WIEDZA Czyli to, co najcenniejszego może przekazać Wam Uczelnia. Wiedza na Politechnice

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja Studia I stopnia licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia magisterskie 4 semestry Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2012/2013 I co dalej... Maturzysto?

Rekrutacja 2012/2013 I co dalej... Maturzysto? Rekrutacja 2012/2013 I co dalej... Maturzysto? Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej Czego oczekujesz od przyszłej pracy? Czego oczekujesz od przyszłej pracy? Duuużooo kasy... Czego oczekujesz

Bardziej szczegółowo

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Politechnika Krakowska Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynieria chemiczna i procesowa jest dyscypliną naukową, należąca do dziedziny nauk technicznych,

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE www.wil.pk.edu.pl STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ Studia trzeciego stopnia, zwane dalej studiami doktoranckimi, stwarzają warunki

Bardziej szczegółowo