WYDZIAŁ mechaniczny Informator dla kandydatów na studia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.wm.pwr.edu.pl WYDZIAŁ mechaniczny Informator dla kandydatów na studia www.wm.pwr.edu.pl"

Transkrypt

1 I WYDZIAŁ mechaniczny Informator dla kandydatów na studia

2 II WYDZIAŁ mechaniczny 1 Drogi maturzysto, kończysz szkołę średnią, zadajesz sobie pytanie Co dalej?. Stajesz na własne nogi, masz prawo wyboru, więc postaraj się jak najlepiej to wykorzystać. Nie kończ edukacji na maturze! Postaw na swój rozwój i wybierz taki kierunek studiów, dzięki któremu będziesz mógł z zaangażowaniem rozwijać swoje pasje. Absolwenci wyższych uczelni to inżynierowie, odkrywcy, lekarze, prawnicy, szefowie firm słowem intelektualna elita. To oni decydują o rozwoju naszej cywilizacji i kultury, odpowiadają za los jednostek i całych społeczeństw, podejmując kierownicze role społeczne, polityczne i gospodarcze. Jako wykształcona osoba będziesz mieć prawo wyboru, będziesz w stanie robić to, co tylko zechcesz. I jeszcze jedno wśród ludzi z wyższym wykształceniem praktycznie nie ma bezrobotnych. Warto podjąć studia na uczelni technicznej Politechnice skiej, szczególnie na Wydziale Mechanicznym. Nie bój się, wszystkiego można się nauczyć, a my jesteśmy tu po to, żeby Ci pomóc. Później zobaczysz i zrozumiesz, jakie pożytki płyną z tych nauk, gdy będziesz realizował swoje ambicje w budowie maszyn i urządzeń, zarządzaniu firmą, stosowaniu komputerów i laserów. Warto, abyś poświęcił trochę swojego, tak cennego przed maturą, czasu i zajrzał do informatora o Wydziale Mechanicznym. Dlaczego warto wybrać studia u nas? Wydział Mechaniczny jest dziś klasyczny już tylko z nazwy. Tak naprawdę jest to połączenie mechaniki i elektroniki, inżynierii materiałowej, automatyki i robotyki, informatyki oraz technik organizacji i zarządzania. Jesteśmy jednym z najprężniejszych wydziałów Politechniki skiej i najlepszym spośród Wydziałów Mechanicznych w Polsce. Nasi absolwenci mają duże możliwości wyboru na rynku pracy w Polsce i za granicą. Ważnym krokiem w stronę dobrej przyszłości i zadowolenia z życia jest wybór właściwego kierunku studiów. Studiuj na Wydziale Mechanicznym okres ten będzie jednym z najpiękniejszych w Twoim życiu. DZIEKAN Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Edward Chlebus

3 2 WYDZIAŁ mechaniczny 3 co i w jakim trybie możesz studiować na Wydziale mechanicznym? Wydział Mechaniczny kształci inżynierów i magistrów, inżynierów oraz doktorów nauk technicznych w tych specjalnościach, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie we współczesnej gospodarce. Dlatego też, zakres specjalności oraz obszary dyplomowania ulegają ciągłym modyfikacjom. Od paru lat istnieje również możliwość częściowego wybierania kursów w zależności od zainteresowań studenta. Nasz wydział prowadzi kształcenie w trybie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym (niestacjonarnym) na sześciu kierunkach studiów: mechanika i Budowa maszyn (mbm), Automatyka i robotyka (Ar), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), transport (trn), mechatronika (mtr), Inżynieria Biomedyczna (IB). Studia odbywają się sekwencyjnie na trzech poziomach: inżynierskim (studia I stopnia), magisterskim (studia II stopnia), doktoranckim (studia III stopnia), przy czym stopień doktora nauk technicznych uzyskuje się w dyscyplinach naukowych: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji.

4 4 WYDZIAŁ mechaniczny 5 Po studiach I stopnia możesz bez kłopotów zmienić ich kierunek i wybrać specjalność najbardziej Ci odpowiadającą. Niekiedy może to wymagać uzupełnienia wskazanych przez dziekana różnic programowych. Studenci wykazujący wybitne uzdolnienia mogą wybrać Indywidualny Program Studiów (IPS). Oczywiście istnieje także możliwość uzupełnienia wiedzy inżynierskiej na studiach podyplomowych. W trakcie studiów na Wydziale Mechanicznym możliwa jest, w zależności od predyspozycji i zainteresowań lub wyników w nauce i warunków życiowych, zmiana rodzaju studiów. Można też, często z powodu warunków materialnych, przenieść się ze studiów dziennych stacjonarnych na studia zaoczne niestacjonarne. Podjęcie studiów II stopnia magisterskich na wybranym kierunku jest możliwe, jeżeli mamy tytuł inżyniera. Studenci studiów dziennych biegle władający przynajmniej jednym z zachodnich języków i uzyskujący dobre wyniki w nauce, mają możliwość odbycia jedno- lub dwusemestralnych studiów w innych krajach Unii Europejskiej. Z roku na rok rośnie również liczba zagranicznych praktyk zawodowych i staży dla studentów Wydziału Mechanicznego. Studiować można we iu oraz w trzech Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych (ZOD) Politechniki skiej: w Legnicy, w Jeleniej Górze i w Wałbrzychu. Strukturę systemu kształcenia na naszym wydziale przedstawiono na następnej stronie. Rodzaje studiów DoKtor nauk technicznych 8 semestrów DYScYPLInY naukowe Inne wydziały PWr i inne uczelnie Dyplom lub certyfikat Studia podypolomowe Kursy specjalne magister InŻYnIer Inżynieria Produkcji Budowa i Eksploatacja Maszyn Mechanika Mechatronika mtr Mechanika i Budowa Maszyn mbm również w j. angielskim Mechatronika Transport mtr tr Mechanika i Budowa Maszyn mbm również w j. angielskim Wałbrzych Legnica Jelenia Góra Mechanika i Budowa Maszyn mbm Mechanika i Budowa Maszyn mbm Legnica Studia III stopnia doktoranckie stacjonarne Studia II stopnia magisterskie stacjonarne Studia I stopnia inżynierskie stacjonarne 4 semestry Studia II stopnia magisterskie niestacjonarne Studia I stopnia inżynierskie niestacjonarne 8 semestrów Inne wydziały PWr i inne uczelnie 3 semestry 7 semestrów 8 semestrów magister InŻYnIer KIerunKI StuDIÓW KIerunKI StuDIÓW InŻYnIer InŻYnIer Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP również w j. angielskim Automatyka i Robotyka Ar KIerunKI StuDIÓW Zarządzanie i Inżynieria Produkcji KIerunKI StuDIÓW Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Automatyka i Robotyka Ar Wałbrzych maturzystki I maturzyści ZIP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP Możliwość kontynuacji studiów Możliwość zmiany kierunku lub trybu studiów Inżynieria Biomedyczna IB Inne wydziały PWr i inne uczelnie

5 6 WYDZIAŁ mechaniczny 7 co mogą dać ci studia na Wydziale mechanicznym? co jeszcze powinieneś wiedzieć? Absolwenci Wydziału Mechanicznego znajdują zatrudnienie w przemyśle maszynowym, jak również w innych branżach, poczynając od nowoczesnej elektroniki i przemysłu komputerowego, poprzez różnego rodzaju przetwórstwo, budownictwo, transport, technikę zaplecza medycznego, po przemysł wydobywczy i energetykę. Mechanicy ze swoją wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na studiach są poszukiwanymi fachowcami w kraju i za granicą, zajmując odpowiedzialne i ważne stanowiska w hierarchii zawodowej. Zazwyczaj 70% studentów semestru dyplomowego już pracuje w firmach. Dzięki temu, że dzisiaj na Wydziale Mechanicznym kształcimy nie tylko w dziedzinie mechaniki, ale także automatyki i robotyki, informatyki, mechatroniki, technik organizacji i zarządzania, marketingu, transportu, logistyki oraz inżynierii biomedycznej, absolwenci są doskonale przygotowani do spełniania zadań inżynierskich w różnych specjalnościach, a także zdają egzamin z samodzielnego kierowania przedsiębiorstwami. Świetnie sprawdzają się również w zakładaniu i prowadzeniu własnych firm. Ważnym jest także to, że od wielu lat na każdego absolwenta naszego wydziału czeka zawsze wiele ciekawych ofert pracy! I jeszcze jedno zastanów się, dlaczego mimo niżu demograficznego na Wydział Mechaniczny zgłasza się corocznie większa liczba kandydatów? Świadczenia materialne Stypendium naukowe Stypendium za wyniki w nauce jest świadczeniem przyznawanym studentom, od drugiego roku studiów, za osiągnięcie wyróżniających wyników w nauce. Stypendium socjalne Stypendium socjalne jest świadczeniem przyznawanym osobom w trudnej sytuacji materialnej (kryterium wysokość dochodu w rodzinie). Stypendium mieszkaniowe Stypendium mieszkaniowe jest przyznawane studentom studiów stacjonarnych będącym w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli ich codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni, uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie (kryteria otrzymania tego stypendium to wysokość dochodu w rodzinie oraz odległość miejsca stałego zamieszkania od uczelni). Stypendium sportowe Stypendium za wyniki w sporcie jest świadczeniem przyznawanym studentom, od drugiego roku studiów, za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Stypendium mnisw Stypendium dla najlepszych studentów przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Stypendium PWr Stypendium z funduszu uczelni przeznaczone dla wyjątkowo aktywnych studentów Politechniki skiej. Stypendium na wyżywienie Stypendium na wyżywienie jest świadczeniem przyznawanym osobom w trudnej sytuacji materialnej. Jedynym kryterium otrzymania tego stypendium jest wysokość dochodu w rodzinie. Zapomoga Zapomoga jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym studentom, którzy na skutek zdarzenia losowego znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium specjalne Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać każdy student niepełnosprawny.

6 8 WYDZIAŁ mechaniczny 9 Kredyt Studencki O kredyt mogą ubiegać się wszyscy studenci i doktoranci Politechniki skiej bez względu na tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny) pod warunkiem, że rozpoczną pierwsze studia przed ukończeniem 25. roku życia. Inne stypendia Stypendia celowe, fundowane przez różne instytucje i organizacje pozarządowe. Domy studenckie Domy studenckie Politechnika ska dysponuje ponad 3450 miejscami w domach studenckich, w tym 3200 miejscami we iu. Ze względu na dużą liczbę studentów szansa otrzymania miejsca w akademiku jest ograniczona. Przy rozpatrywaniu podań o miejsca w DS brane są pod uwagę trzy kryteria: socjalne, odległość od miejsca zamieszkania i wyniki w nauce. Studenci Wydziału Mechanicznego mogą zawsze liczyć na pomoc uczelni w sprawach socjalno-bytowych, w tym również na: Porady prawne Porad udziela radca prawny, zapewniający profesjonalną pomoc oraz pełną dyskrecję. Porady psychologa Porad udziela wykwalifikowany psycholog, zapewniający profesjonalną pomoc oraz pełną dyskrecję. Kierunek mechanika i Budowa maszyn (mbm) Maszyny i urządzenia mechaniczne są wszechobecne. Być może niektóre z nich już poznałeś, np. reperując rower, motor lub asystując przy naprawie samochodu. A może samodzielnie budowałeś modele, np. z klocków LEGO? Wiedzę na temat maszyn i pojazdów, możesz zdobyć, podejmując studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Jest to najstarszy kierunek na wydziale, ale bardzo nowoczesny, jeśli chodzi o metody, techniki i narzędzia pracy inżyniera mechanika. Studiując kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, możesz zostać konstruktorem, technologiem lub eksploatatorem maszyn, pojazdów i urządzeń. Podczas studiów na tym kierunku studenci otrzymują gruntowną wiedzę z mechaniki, wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwa, elektrotechniki, napędów oraz nabywają umiejętności w zakresie projektowania i konstruowania maszyn i urządzeń, projektowania procesów technologicznych, wytwarzania maszyn i urządzeń oraz zasad ich eksploatacji. A wszystko to dzieje się z wykorzystaniem technik informatycznych Computer Aided Engineering CAE (CAD, CAM, CIM). W laboratoriach naszego wydziału zapoznasz się z wieloma maszynami i pojazdami, będziesz wykonywał eksperymenty, wykorzystując teorię do celów praktycznych. Studia pierwszego stopnia inżynierskie są bezspecjalnościowe w następujących obszarach dyplomowania: Konstrukcja maszyn, urządzeń i pojazdów, technologie i systemy wytwórcze. można studiować również w języku angielskim. Studia drugiego stopnia wymagają realizacji pracy dyplomowej w jednej z trzech specjalności: Konstrukcja i eksploatacja maszyn, Procesy, maszyny i systemy produkcyjne, Inżynieria materiałów konstrukcyjnych. Istnieje również możliwość studiowania w języku angielskim na specjalności: Automotive engineering. Absolwenci tego klasycznego kierunku mają ogromne możliwości zatrudnienia. Nie będziemy tu wymieniali branż i charakteru pracy. Mówi o tym wciąż aktualne hasło inżynier mechanik potrzebny zawsze i wszędzie.

7 10 WYDZIAŁ mechaniczny 11

8 12 WYDZIAŁ mechaniczny 13 Kierunek Automatyka i robotyka (Ar) Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiP) Marzeniem człowieka były zawsze urządzenia i maszyny, które ułatwiają i czynią efektywniejszą ciężką, trudną i złożoną, a niekiedy nudną pracę a więc systemy zautomatyzowane i zrobotyzowane. Rozejrzyjmy się dookoła one nas otaczają: chłodziarka, pralka, klimatyzator, a w samochodzie automatyczna skrzynia biegów, ABS, ESP itd. Gdybyśmy zajrzeli do hali współczesnej fabryki, to zobaczymy, jak niewielu tam ludzi, a jak dużo elastycznych gniazd produkcyjnych, zrobotyzowanych linii montażowych produkujących samochody, telewizory, sprzęt AGD itp. Projektowanie, realizacja i eksploatacja inteligentnych systemów samoczynnie sterujących pracą maszyn i urządzeń to domena inżynierów automatyków i robotyków. Studia na tym kierunku należą do najtrudniejszych i zarazem najbardziej fascynujących na wydziale ze względu na swój interdyscyplinarny charakter. Połączenie wiedzy z mechaniki, materiałoznawstwa, nowoczesnych technik wytwarzania, konstrukcji układów maszynowych z wiedzą z informatyki, automatyki i sterowania, elektroniki, systemów mikroprocesorowych, metod i technik sztucznej inteligencji umożliwia absolwentowi swobodną współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin. Dotyczy to projektowania oraz wdrażania automatyzacji maszyn i procesów roboczych i produkcyjnych, jak również eksploatacji oraz nadzoru zautomatyzowanych i zrobotyzowanych maszyn oraz systemów produkcyjnych. Studia pierwszego stopnia inżynierskie są bezspecjalnościowe w następujących obszarach dyplomowania: Konstrukcyjno-eksploatacyjny, Projektowo-technologiczny. Na drugim magisterskim poziomie kształcenia pracę dyplomową wykonuje się w jednej z dwóch specjalności: Automatyzacja maszyn i procesów roboczych, Systemy produkcyjne. Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka z powodzeniem znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach gospodarki, a w szczególności: przemyśle budowy maszyn i urządzeń, biurach projektowych i jednostkach badawczo-rozwojowych. Jesteś dobry z przedmiotów ścisłych, przejawiasz zainteresowanie techniką, a marzy Ci się stanowisko: dyrektora, prezesa, menedżera? Znika dylemat, czy studiować nauki uniwersyteckie ekonomiczno-menedżerskie, czy też nauki techniczne, znakomite na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Ten interdyscyplinarny kierunek studiów na Politechnice skiej kształci specjalistów nowego rodzaju, którzy łączą nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Studia takie, w krajach wysoko rozwiniętych, są prowadzone jako odrębne kierunki lub wydziały pod nazwami Engineering Management, Technology Management, Production Engineering. Celem tych studiów jest wykształcenie specjalistów łączących wiedzę inżynierską, niezbędną w szeroko rozumianym przemyśle. Absolwent zna takie zagadnienia, jak: projektowanie, opracowanie technologii wytwarzania, np.: projektowanie nowych systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, systemów zarządzania, dobór i szkolenie personelu, ocena osiąganych wyników technicznych i ekonomicznych (controlling), zarządzanie kosztami i projektami, marketing, logistyka i dystrybucja, zarządzanie kapitałem i inwestycjami rzeczowymi. Studia pierwszego stopnia inżynierskie na tym kierunku są prowadzone jako bezspecjalnościowe w następujących obszarach dyplomowania: Inżynieria rozwoju produktu, Zarządzanie procesami wytwarzania. Na stopniu drugim magisterskim pracę dyplomową wykonuje się w ramach jednej z trzech specjalności: Logistyka stosowana, organizacja produkcji, Zarządzanie jakością. Istnieje również możliwość studiowania w języku angielskim na specjalności: Production management. Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji są bardzo poszukiwani przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a także firmy produkcyjne wielkich europejskich i światowych koncernów, których tak wiele funkcjonuje na Dolnym Śląsku.

9 14 WYDZIAŁ mechaniczny 15 Kierunek transport (tr) Kierunek mechatronika (mtr) Aby przekonać się, jakie możliwości otwierają się przed specjalistami z dziedziny transportu, najlepiej spojrzeć na mapę Europy Środkowej, w szczególności na położenie ia i Dolnego Śląska. To w naszym regionie krzyżują się i łączą magistrale wschód-zachód i północ-południe Europy. Są to magistrale drogowe: autostrady i drogi szybkiego ruchu te istniejące i te w budowie, gęsta sieć linii kolejowych oraz wstęga rzeki Odry, która poprzez kanały ma połączenie z europejską siecią dróg wodnych. Nie można zapominać też o rozbudowie portu lotniczego we iu i perspektywach połączeń z całym światem. Dziś, w epoce globalizacji produkcji, kooperacji i dostaw just in time to kanały dystrybucyjne, transport intermodalny i centra logistyczne, decydują o powodzeniu firmy i całej gospodarki. Studia na tym kierunku charakteryzują się systemowym podejściem do kreowania, projektowania, eksploatacji i zarządzania systemami transportowymi. Zakres kształcenia obejmuje m.in.: prognozowanie rozwoju i planowanie systemów transportowych oraz zapotrzebowania na usługi logistyczne dobór technologii i technicznych środków transportowych oraz organizacji potoków ruchu sterowanie ruchem i potokami przepływu osób i materiałów badanie i ocenę przydatności użytkowej środków transportu i ich systemów oraz ich oddziaływania na środowisko. Studia pierwszego stopnia inżynierskie są bezspecjalnościowe w następujących obszarach dyplomowania: Systemy transportu pasażerskiego, Systemy transportu towarowego. Kursy zrealizowane w ramach I stopnia kierunku Transport (TR) dają dobre podstawy do kontynuacji nauki na innych kierunkach II stopnia Politechniki skiej, w szczególności Zarządzania i Inżynierii Produkcji (ZiP) oraz Mechaniki i Budowy Maszyn (MiBM). Absolwenci kierunku Transport są oczekiwani w firmach przewozowych i spedycyjnych, zakładach komunikacji miejskiej i wydziałach komunikacji samorządu terytorialnego, centrach logistycznych oraz jednostkach specjalistycznych, takich jak: ratownictwo drogowe i transport sanitarny. To najmłodszy, a zarazem najbardziej perspektywiczny kierunek na wydziale funkcjonuje już od 2007 r. Słowa mechatronika użył po raz pierwszy Tetsuro Mori w roku 1969 do określenia systemu złożonego z elementów mechanicznych i elektronicznych, sterowanego wbudowanym sterownikiem. Połączenie synteza układów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych z obwodami elektronicznymi i techniką mikroprocesorową wywołało efekt synergii. Obecnie trudno byłoby znaleźć urządzenie elektromechaniczne niezawierające wbudowanego sterownika. W życiu codziennym posługujemy się wieloma urządzeniami, takimi jak: telefon komórkowy, drukarka, skaner, a także samochód, pralka, maszyna do szycia czy nawet rozrusznik serca, nie zdając sobie sprawy z tego, że są one układami mechatronicznymi lub, że takie układy zawierają. W budowie maszyn i urządzeń uzyskujemy dzięki temu zmniejszenie ich rozmiarów, a także obniżenie kosztów wytwarzania i eksploatacji. Znajduje to odbicie nie tylko w konstrukcji współczesnych maszyn i urządzeń, ale i w strukturze ich kosztów. Studia na tym interdyscyplinarnym kierunku prowadzone są przez nasz wydział wspólnie z Wydziałem Elektrycznym i Wydziałem Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Obejmują one swym zakresem m.in.: mechanikę klasyczną, dynamikę, mechanikę płynów, materiałoznawstwo, elektrotechnikę i elektronikę, systemy mikroprocesorowe i fotonikę, informatykę i sterowanie, projektowanie układów maszynowych, elektrycznych, elektryczno- -mechanicznych, wytwarzania w technologiach mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i optycznych, inżynierię biomedyczną. Studia pierwszego stopnia inżynierskie prowadzone są, podobnie jak na innych kierunkach, bez specjalności w następujących obszarach dyplomowania: mechatronika w budowie maszyn i pojazdach, mechatronika w automatyce i pomiarach, mikrosystemy mechatroniczne. Na drugim stopniu pracę dyplomową magisterską będzie można wykonywać w ramach jednej z dwóch specjalności: mechatronika w maszynach i pojazdach, mechatronika w systemach wytwórczych. Możliwości ciekawej i satysfakcjonującej pracy dla mechatroników są nieograniczone, tak w regionie, w całym kraju, jak i za granicą. Obejmują one wszystkie gałęzie przemysłu elektromaszynowego: sprzętu AGD, motoryzacji, obrabiarek, maszyn budowlanych, jak również wytwarzanie i serwis urządzeń biomedycznych i aparatury diagnostycznej. Rozwojowy charakter kierunku powoduje duże zapotrzebowanie na absolwentów w jednostkach naukowo-badawczych i edukacji zawodowej.

10 16 WYDZIAŁ mechaniczny 17 Kierunek Inżynieria Biomedyczna (IB) Studia za granicą O sukcesach współczesnej medycyny decyduje dzisiaj współpraca lekarzy i inżynierów. Jeżeli interesują Cię ciekawe i złożone problemy współdziałania układów biologicznych ze środkami technicznymi, to koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą. Rozważ możliwość uzyskania dyplomu studiów magisterskich w obszarze Inżynieria Biomedyczna. To na pewno będą ciekawe studia! Zajęcia na tym kierunku prowadzą wykładowcy z różnych uczelni, m.in.: Politechniki skiej, Akademii Medycznej, Akademii Wychowania Fizycznego. Odbywają się one nie tylko w salach wykładowych i laboratoriach naszej uczelni, ale także w dobrze wyposażonych salach operacyjnych klinik oraz na oddziałach rehabilitacji. Tutaj poznasz budowę, działanie i możliwości swojego organizmu. Będziesz mógł nauczyć się, jak działają protezy, sztuczne serce, współczesne urządzenia diagnostyki medycznej i inne urządzenia niezbędne w nowoczesnym leczeniu i rehabilitacji. Będziesz mógł rozwijać się w ramach jednego z najprężniej działających na uczelni kół naukowych, realizując swoje własne pomysły lub uczestniczyć w dużych projektach badawczych. Kiedy otrzymasz dyplom na kierunku Inżynieria Biomedyczna twoja kariera zawodowa dopiero się zacznie, ale nie będzie to trudny początek. Z całą pewnością zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu inżynierii biomedycznej stale rośnie. Jest to zawód z przyszłością! Absolwenci tego kierunku znajdują pracę zarówno w firmach projektujących i wytwarzających sprzęt diagnostyczny, rehabilitacyjny itp., jak również tam, gdzie jest on używany, bowiem wysoki stopień jego zaawansowania technologicznego wymaga rzetelnej wiedzy inżynierskiej. Zdobyta u nas wiedza będzie na tyle szeroka, że umożliwi Ci pracę nie tylko w zapleczu technicznym medycyny, ale w wielu innych miejscach, ponieważ na pewno wszędzie dasz sobie radę! Od wielu lat Wydział Mechaniczny oferuje studentom możliwość udziału w międzynarodowych programach wymiany studenckiej w szczególności w europejskim programie erasmus+, który będzie realizowany do 2020 roku. Intensywnie rozwijana jest współpraca z prestiżowymi, zagranicznymi instytucjami i uczelniami. W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą obejmowały trzy kluczowe akcje: mobilność edukacyjną, współpracę na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz wsparcie w reformowaniu polityk. Dla studentów kluczową akcją jest mobilność edukacyjna: akcja-1/ https://dwm.pwr.edu.pl/kontakt/ Oferta stypendialna obejmuje niemal wszystkie kraje europejskie. Uczelnie partnerskie organizują dla uczestników wymiany specjalne, kursy językowe, programy socjalne, wycieczki i spotkania. Każdy student Wydziału Mechanicznego może skorzystać z tej wyjątkowej szansy, warto więc inwestować w naukę języków obcych i pozytywnie myśleć o wyjeździe na studia zagraniczne. Daje on doświadczenie i obycie w świecie, a większość naszych studentów dodatkowo wyjeżdża na praktyki do przedsiębiorstw zagranicznych. Naprawdę warto! Studenci wracający z wymiany są zadowoleni z poznania nowego kraju, jego kultury, oferty kształcenia innej uczelni, a przede wszystkim z poszerzenia swoich horyzontów oraz nawiązania licznych znajomości. Zdobyte za granicą doświadczenie jest dodatkowym atutem dla absolwenta starającego się o najlepsze miejsca na międzynarodowym rynku pracy.

11 18 WYDZIAŁ mechaniczny 19 Życie studenckie Studenckie koła naukowe Studia na Wydziale Mechanicznym to nie tylko nauka, ale także ciekawy okres w życiu młodego człowieka. Studenci naszego wydziału żyją wyjątkowo aktywnie. Tuż po rozpoczęciu roku akademickiego czekają na nich otrzęsiny, czyli tradycyjna impreza dla pierwszoroczniaków, która uczyni ich prawdziwymi studentami. Otrzęsiny corocznie organizowane są w określonym stylu. Ostatnie tematy to: Hawaje, Armia, Lata 80-te, Dziki Zachód... Co będzie w tym roku? Dołącz i baw się z nami! Wiosną zapraszamy na Rajd Mechanika, czyli kilkudniowy wyjazd studentów i pracowników Wydziału Mechanicznego, w czasie którego uczestnicy biorą udział w zawodach sportowych, wycieczkach i innych atrakcjach słowem garnitury i krawaty do szuflady! W maju odbywa się największa impreza studencka Juwenalia. Na ten czas władze ia przekazują studentom klucze do miasta. Jak będą nim rządzić? To może zależeć także od Was! Oprócz wymienionych głównych imprez studenckich w ciągu całego roku organizowanych jest wiele innych atrakcji miłych dla żaka. Na Wydziale Mechanicznym aktywnie działa 14 wydziałowych studenckich kół naukowych oraz 4 międzywydziałowe, które wywodzą się z Wydziału Mechanicznego. Koła naukowe skupiają studentów, którzy chcą dodatkowo zaangażować się w projekty badawcze realizowane na wydziale oraz chcą wykonać własne projekty studenckie. Koła działają w obszarach konstrukcji maszyn i urządzeń, ich wytwarzania (technologii) oraz zarządzania w zakresie produkcji i eksploatacji, a także biomechaniki. Studenci działający w kołach naukowych pod kierunkiem doświadczonych opiekunów budują pojazdy, miniroboty, maszyny czy urządzenia według własnych projektów, startują w zawodach i konkursach na różnych szczeblach (uczelni, kraju czy w konkursach międzynarodowych), zdobywając często wysoko notowane miejsca i nagrody. Biorą udział w różnego rodzaju projektach badawczych, konferencjach, szkoleniach, targach czy podobnych imprezach, podnosząc poziom swojej wiedzy i doświadczenia. Właściwie ukierunkowana aktywność pozwala studentom realizować własne ambicje poprzez pracę zespołową nad konkretnym projektem. Obok kół o charakterze naukowo-badawczym, na uczelni działają bardzo prężnie koła zainteresowań, pozwalające rozwijać liczne talenty studenckie: sportowe, turystyczne, teatralne, piosenkarskie, taneczne, malarskie, historyczne, dziennikarskie itp. Studenci Wydziału Mechanicznego od wielu lat bardzo aktywnie korzystają z możliwości połączenia przyjemnego z pożytecznym.

12 20 WYDZIAŁ mechaniczny III

13 IV WYDZIAŁ mechaniczny WYDZIAŁ mechaniczny POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Studia Stacjonarne Bud. B-4, pok ul. Łukasiewicza 5, tel.: , fax Studia Niestacjonarne bud. B-5, dziekanat: pok. 114 tel./fax:

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy wiedzę i umiejętności!

Przekazujemy wiedzę i umiejętności! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Przekazujemy wiedzę i umiejętności! Informator Inżynierskie Pielęgniarskie www.pwsz-gniezno.edu.pl Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie została

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 DLA KANDYDATÓW NA STUDIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 SŁOWO REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazuję do Waszych rąk Informator na studia na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Informator dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Białystok, styczeń 2015 Dlaczego Politechnika Białostocka? Czy wiesz, że w uczelni technicznej możesz

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka

Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka ANALIZA I PROGNOZA ROZWOJU POTENCJAŁU AKADEMICKIEGO REGIONU ŁÓDZKIEGO W KONTEKŚCIE STRUKTURY KSZTAŁCENIA, POTRZEB REGIONU I OCZEKIWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW,

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką

www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką 2 www.wsl.com.pl Spis treści List od Rektora Logistyka co to

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI Logistyka studia inżynierskie i licencjackie Wykładowcy praktycy Programy zajęć dostosowane do rynku pracy Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning wyróżnij się! wyjątkowi - językowi informator 2013/2014 studia językowe Także od podstaw! licencjackie anglistyka amerykanistyka germanistyka hispanistyka italianistyka język+język e-learning magisterskie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu INFORMATOR 2014/2015 LICENCJACKIE 1 PODYPLOMOWE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Informator dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61 20-21 22-23 24-25 26-27 Robotycy do roboty! Informatyk potrzebny od zaraz Ekonomiści w centrum Światło otwiera nowe możliwości // SPIS 28-29 Wodna edukacja 30-31 Pedagog nowoczesny 32-33 Inżynierowie nad

Bardziej szczegółowo