S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich. (zgodnie z załącznikiem KT/1) II/2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich. (zgodnie z załącznikiem KT/1) II/2"

Transkrypt

1 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 1.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej o charakterze śródmiejskim wraz z zielenią towarzyszącą, obiekty handlowe wymienione w par.18 ust.1 pkt.1) istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich U3 - Teren usług handlu wielkopowierzchniowego w obszarze wskazanym na rysunku studium A. PRZESTRZENE 1. rewitalizacja w granicach całego terenu 2. wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie WSKAZANE 1. ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz urbanistycznych ulic i podwórek, w szczególności w zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych, 2. likwidacja istniejących stacji paliw, 3. wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 4. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 5. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej, 6. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań 7. realizacja placów miejskich. /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących, zamiennych i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, 2. zakaz lokalizowania nowych obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza dysponowania /6 TYP 1. zabudowa pierzejowa z wykorzystaniem wnętrz kwartałów jako przestrzeni otwartych na przestrzenie publiczne w okolicach rynku, 2. dla funkcji usługowej i produkcyjnej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 /12 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA PARKNGOWE dla zabudowy dla zabudowy dla zabudowy pozostałej mieszkaniowej mieszkaniowo-usługowej do 100% do 100% do 100% indywidualnie indywidualnie indywidualnie indywidualnie indywidualnie indywidualnie obsługa terenu z układu podstawowego i uzupełniającego /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 1

2 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 2.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej o charakterze śródmiejskim oraz produkcyjnej wraz z zielenią towarzyszącą, obiekty handlowe istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich 1. rewitalizacja w granicach terenu 2. wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie 1. ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz urbanistycznych ulic i podwórek, w szczególności w zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych, 2. wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 3. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 4. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 5. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, 2. zakaz lokalizowania nowych obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza dysponowania /6 TYP 1. zabudowa pierzejowa z wykorzystaniem wnętrz kwartałów jako przestrzeni otwartych na przestrzenie publiczne, 2. dla funkcji usługowej i produkcyjnej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK dla zabudowy mieszkaniowej dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej dla zabudowy pozostałej /8 PZ do 80% do 80% do 80% /9 PB indywidualnie indywidualnie indywidualnie /10 do V kondygnacji do V kondygnacji indywidualnie /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA obsługa terenu z układu podstawowego i uzupełniającego /12 PARKNGOWE /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 2

3 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 3.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej o charakterze śródmiejskim, zakłady produkcyjne istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich 1. rewitalizacja w granicach całego terenu 2. wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie 1. ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz urbanistycznych ulic i podwórek, w szczególności w zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych, 2. wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 3. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 4. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 5. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań 6. realizacja placu miejskiego. /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, funkcji transportowych, obiektów produkcyjnych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, 2. zakaz lokalizowania nowych obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza /6 TYP 1. zabudowa pierzejowa z wykorzystaniem wnętrz kwartałów jako przestrzeni otwartych na przestrzenie publiczne, 2. dla funkcji usługowej i produkcyjnej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 /12 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA PARKNGOWE dla zabudowy dla zabudowy dla zabudowy pozostałej mieszkaniowej mieszkaniowo-usługowej do 80% do 80% do 80 % indywidualnie indywidualnie indywidualnie do V kondygnacji do V kondygnacji indywidualnie obsługa terenu z układu podstawowego i uzupełniającego /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 3

4 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 4.U3 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren usług handlu wielkopowierzchniowego istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. U3 - Teren dominacji zabudowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych PRZESTRZENE WSKAZANE /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, 2. zakaz lokalizowania nowych obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza granice działki, do której jej właściciele lub użytkownicy posiadają prawo /6 TYP indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ do 90% /9 PB indywidualnie /10 do V kondygnacji /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA obsługa terenu z układu podstawowego /12 PARKNGOWE /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 4

5 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 5.U3 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren usług handlu wielkopowierzchniowego istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. U3 - Teren dominacji zabudowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych PRZESTRZENE WSKAZANE /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, 2. zakaz lokalizowania nowych obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza granice działki, do której jej właściciele lub użytkownicy posiadają prawo /6 TYP indywidualnie /7 WSKAŹNK dla zabudowy usługowej dla zabudowy pozostałej /8 PZ do 90% indywidualnie /9 PB /10 /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACJA KOMUNKACYJNEJ DROGOWA /12 PARKNGOWE indywidualnie indywidualnie indywidualnie indywidualnie obsługa terenu z układu podstawowego i uzupełniającego /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 5

6 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 6.M4 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowousługowej i usługowej istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. M4- Teren dominacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami U3 - Teren usług handlu wielkopowierzchniowego w obszarze wskazanym na rysunku studium A. 1. rewitalizacja w granicach terenu 2. wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie 3. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 4. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, nowych obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, 2. zakaz lokalizowania nowych obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza granice działki, do której jej właściciele lub użytkownicy posiadają prawo /6 TYP 1. zabudowa wielorodzinna typu blokowego, apartamentowa 2. zabudowa mieszkalna skupiająca w sobie przemieszane formy zabudowy mieszkalnej i usługowej stanowiące kompozycyjną całość, 3. dla funkcji usługowej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK dla zabudowy dla zabudowy usługowej dla zabudowy /8 PZ /9 PB /10 /11 /12 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA PARKNGOWE mieszkaniowej mieszkaniowo-usługowej do 65% do 70% do 70% od 20% od 10% od 10% do X kondygnacji do V kondygnacji do V kondygnacji obsługa terenu z układu podstawowego i uzupełniającego /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 6

7 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 7.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej o charakterze śródmiejskim istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich PRZESTRZENE wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie WSKAZANE 1. rewitalizacja w granicach terenu 2. ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz urbanistycznych ulic i podwórek, w szczególności w zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych, 3. wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 4. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 5. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 6. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań 7. realizacja placu miejskiego /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, 2. zakaz lokalizowania nowych obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza granice działki, do której jej właściciele lub użytkownicy posiadają prawo /6 TYP 1. zabudowa pierzejowa z wykorzystaniem wnętrz kwartałów jako przestrzeni otwartych na przestrzenie publiczne, 2. dla funkcji usługowej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK dla zabudowy mieszkaniowej dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej dla zabudowy pozostałej /8 PZ indywidualnie do 80% do 80 % /9 PB indywidualnie indywidualnie indywidualnie /10 do V kondygnacji do V kondygnacji indywidualnie /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA obsługa terenu z układu podstawowego i uzupełniającego /12 PARKNGOWE /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 7

8 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 8.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej o charakterze śródmiejskim, zakłady produkcyjne istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich U3 - Teren usług handlu wielkopowierzchniowego w obszarze wskazanym na rysunku studium A. wprowadzenie zagospodarowania wydzielającego tereny publiczne lub upublicznione wraz z atrakcyjnym ich zagospodarowaniem 1. rewitalizacja w granicach terenu 2. ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz urbanistycznych ulic i podwórek, w szczególności w zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych, 3. wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 4. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 5. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 6. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań 7. realizacja placu miejskiego /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, 2. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych z uwzględnieniem par. 32, 3. zakaz lokalizowania nowych obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza granice działki, do której jej właściciele lub użytkownicy posiadają prawo /6 TYP 1. zabudowa pierzejowa z wykorzystaniem wnętrz kwartałów jako przestrzeni otwartych na przestrzenie publiczne, 2. dla funkcji usługowej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 /12 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA PARKNGOWE dla zabudowy dla zabudowy dla zabudowy pozostałej mieszkaniowej mieszkaniowo-usługowej do 80% do 80% do 80 % indywidualnie indywidualnie indywidualnie do V kondygnacji do V kondygnacji indywidualnie obsługa terenu z układu podstawowego i uzupełniającego /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 8

9 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 9.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowousługowej usługowej i produkcyjnej o charakterze śródmiejskim, obiekty handlowe wymienione w par.18 ust.1 pkt.1) istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich U3 - Teren usług handlu wielkopowierzchniowego w obszarze wskazanym na rysunku studium A. PRZESTRZENE wprowadzenie zagospodarowania wydzielającego tereny publiczne lub upublicznione wraz z atrakcyjnym ich zagospodarowaniem WSKAZANE 1. ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz urbanistycznych ulic i podwórek, w szczególności w zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych, 2. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 3. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań 4. dopuszczenie powiązań funkcjonalnych obiektów handlowych wymienionych w par.18 ust.1 pkt.1) z sąsiadującym terenem 27.2.KDZ oraz Placem Bohaterów wyłącznie w koordynacji z realizacją inwestycji /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących, zamiennych i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, 2. zakaz lokalizowania nowych obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza /6 TYP kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACJA KOMUNKACYJNEJ DROGOWA /12 PARKNGOWE dla zabudowy dla zabudowy dla zabudowy pozostałej mieszkaniowej mieszkaniowo-usługowej od 80 % od 80 % od 100 % indywidualnie indywidualnie indywidualnie do V kondygnacji indywidualnie indywidualnie obsługa terenu z układu uzupełniającego /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 9

10 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 10.M2 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowousługowej i usługowej istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. M2- Teren dominacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1. wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 2. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 3. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących, zamiennych i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, 2. zakaz lokalizowania nowych obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza granice działki, do której jej właściciele lub użytkownicy posiadają prawo /6 TYP 1. zabudowa wielorodzinna typu blokowego, apartamentowa 2. zabudowa mieszkalna skupiająca w sobie przemieszane formy zabudowy mieszkalnej i usługowej stanowiące kompozycyjną całość, 3. dla funkcji usługowej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 /12 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA PARKNGOWE dla zabudowy mieszkaniowej i dla zabudowy mieszkaniowo pozostałej usługowej i usługowej do 65% do 70% od 20% od 10% do V kondygnacji obsługa terenu z układu uzupełniającego do V kondygnacji /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 10

11 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 11.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej usługowej i produkcyjnej o charakterze śródmiejskim, istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich 1. ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz urbanistycznych ulic i podwórek, w szczególności w zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych, 2. wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 3. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 4. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 5. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących, zamiennych i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, 2. zakaz lokalizowania nowych obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza granice działki, do której jej właściciele lub użytkownicy posiadają prawo /6 TYP 1. zabudowa pierzejowa, 2. dla funkcji usługowej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 /12 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA PARKNGOWE do 70% indywidualnie do V kondygnacji obsługa terenu z układu uzupełniającego /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 11

12 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 12.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowo-usługowej, usługowej i mieszkaniowej o charakterze śródmiejskim, obiekty handlowe wymienione w par.18 ust.1 pkt.1), dworzec PKS, z udziałem zieleni uporządkowanej w postaci skwerów istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie 1. ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz urbanistycznych ulic i podwórek, w szczególności w zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych, 2. likwidacja istniejących stacji paliw, 3. wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 4. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 5. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 6. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań 7. realizacja placu miejskiego /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, 2. zakaz wprowadzania nowych funkcji związanych ze składowaniem, gromadzeniem lub przetwarzaniem odpadów, 3. zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza /6 TYP 1. zabudowa pierzejowa 2. dla funkcji usługowej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 /12 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA PARKNGOWE dla zabudowy mieszkaniowej dla zabudowy pozostałej i mieszkaniowo-usługowej do 80% do 80 % indywidualnie do V kondygnacji obsługa terenu z układu uzupełniającego indywidualnie indywidualnie /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 12

13 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 13.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowo-usługowej, usługowej o charakterze śródmiejskim istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie 1. ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz urbanistycznych ulic i podwórek, w szczególności w zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych, 2. wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 3. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 4. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 5. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, 2. zakaz lokalizowania nowych obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza granice działki, do której jej właściciele lub użytkownicy posiadają prawo /6 TYP kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK dla zabudowy mieszkaniowej dla zabudowy pozostałej /8 PZ /9 PB /10 /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACJA KOMUNKACYJNEJ DROGOWA /12 PARKNGOWE i mieszkaniowo-usługowej do 80% do 80 % indywidualnie do V kondygnacji obsługa terenu z układu uzupełniającego indywidualnie do V kondygnacji /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 13

14 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 14.U1 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren zabudowy usługowej i produkcyjnej o charakterze śródmiejskim istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. U1 - Teren dominacji zabudowy komercyjnej PRZESTRZENE wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie WSKAZANE 1. wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 2. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, 2. zakaz wprowadzania nowych funkcji związanych ze składowaniem, gromadzeniem lub przetwarzaniem odpadów, 3. zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza /6 TYP indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 /12 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA PARKNGOWE do 80% od 10% do V kondygnacji obsługa terenu z układu podstawowego i uzupełniającego /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 14

15 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 15.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej o charakterze śródmiejskim istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie 1. ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz urbanistycznych ulic i podwórek, w szczególności w zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych, 2. wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 3. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 4. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 5. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, 2. zakaz wprowadzania nowych funkcji związanych ze składowaniem, gromadzeniem lub przetwarzaniem odpadów, 3. zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza /6 TYP 1. zabudowa pierzejowa, 2. dla funkcji usługowej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACJA KOMUNKACYJNEJ DROGOWA /12 PARKNGOWE dla zabudowy mieszkaniowej dla zabudowy pozostałej i mieszkaniowo-usługowej do 80% do 80 % od 5% od 10% do V kondygnacji obsługa terenu z układu uzupełniającego do V kondygnacji /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 15

16 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 16.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej i usługowej o charakterze śródmiejskim istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie 1. ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz urbanistycznych ulic i podwórek, w szczególności w zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych, 2. wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 3. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 4. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 5. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK dla zabudowy mieszkaniowej dla zabudowy pozostałej /8 PZ /9 PB /10 /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACJA KOMUNKACYJNEJ DROGOWA /12 PARKNGOWE i mieszkaniowo-usługowej do 80% do 80 % indywidualnie do V kondygnacji obsługa terenu z układu uzupełniającego indywidualnie do V kondygnacji /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 16

17 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 17.M2 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej i usługowej istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. M2- Teren dominacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 2. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 3. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP 1. zabudowa pierzejowa, 2. zabudowa wielorodzinna typu blokowego, willowa 3. dla funkcji usługowej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACJA KOMUNKACYJNEJ DROGOWA /12 PARKNGOWE dla zabudowy dla zabudowy dla zabudowy pozostałej mieszkaniowej mieszkaniowo-usługowej do 70% do 80% do 70% indywidualnie indywidualnie indywidualnie do V kondygnacji do V kondygnacji do V kondygnacji obsługa terenu z układu podstawowego i uzupełniającego /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 17

18 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 18.Z5 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren Parku Tysiąclecia. Z5 - Teren parków miejskich PRZESTRZENE WSKAZANE wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACJA KOMUNKACYJNEJ DROGOWA /12 PARKNGOWE obsługa terenu z układu podstawowego i uzupełniającego /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 18

19 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 19.U2 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren Szpitala Wojewódzkiego. U2 - Teren dominacji zabudowy usługowej publicznej PRZESTRZENE WSKAZANE /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ do 70% /9 PB od 15% /10 do V kondygnacji /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA obsługa terenu z układu podstawowego i uzupełniającego /12 PARKNGOWE /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 19

20 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 20.M2 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. M2- Teren dominacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 2. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 3. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP 1. zabudowa wielorodzinna typu blokowego, apartamentowa i willowa 2. zabudowa mieszkalna skupiająca w sobie przemieszane formy zabudowy mieszkalnej i usługowej stanowiące kompozycyjną całość, 3. dla funkcji usługowej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 /12 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA PARKNGOWE dla zabudowy mieszkaniowej i dla zabudowy usługowej mieszkaniowo usługowej do 65% do 70% od 20% od 10% do V kondygnacji obsługa terenu z układu obsługowego do V kondygnacji /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 20

21 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 21.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej i usługowej o charakterze śródmiejskim, usług publicznych wraz z zielenią towarzyszącą istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie 1. ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz urbanistycznych ulic i podwórek, w szczególności w zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych, 2. wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 3. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 4. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 5. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP 1. zabudowa mieszkalna skupiająca w sobie przemieszane formy zabudowy mieszkalnej i usługowej stanowiące kompozycyjną całość, 2. dla funkcji usługowej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACJA KOMUNKACYJNEJ DROGOWA /12 PARKNGOWE dla zabudowy mieszkaniowej dla zabudowy pozostałej i mieszkaniowo-usługowej do 80% do 80 % indywidualnie do V kondygnacji obsługa terenu z układu uzupełniającego indywidualnie indywidualnie /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 21

22 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 22.M1 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej i usługowej wraz z zielenią towarzyszącą istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. M1- Teren dominacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej PRZESTRZENE WSKAZANE /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP 1. zabudowa mieszkalna skupiająca w sobie przemieszane formy zabudowy mieszkalnej i usługowej stanowiące kompozycyjną całość, 2. dla funkcji usługowej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej dla zabudowy usługowej i pozostałej /8 PZ do 60% do 65% /9 PB /10 /11 /12 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA PARKNGOWE od 30% od 15% do kondygnacji obsługa terenu z układu uzupełniającego do kondygnacji /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 22

23 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 23.M1 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej i usługowej istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. M1- Teren dominacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej PRZESTRZENE WSKAZANE /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP 1. zabudowa jednorodzinna 2. zabudowa wielorodzinna typu blokowego, 3. zabudowa apartamentowa 4. zabudowa mieszkalna skupiająca w sobie przemieszane formy zabudowy mieszkalnej i usługowej stanowiące kompozycyjną całość, 5. dla funkcji usługowej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK dla zabudowy mieszkaniowej dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej dla zabudowy usługowej /8 PZ do 60% do 60% do 65% /9 PB /10 /11 /12 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA PARKNGOWE od 30% od 25% od 15% do V kondygnacji do V kondygnacji do V kondygnacji obsługa terenu z układu podstawowego i uzupełniającego /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 23

24 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 24.1.U2 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren Urzędu Marszałkowskiego. U2 - Teren dominacji zabudowy usługowej publicznej PRZESTRZENE zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie WSKAZANE /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 /12 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA PARKNGOWE do 80 % indywidualnie indywidualnie obsługa terenu z układu uzupełniającego /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 24

25 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 24.2.U1 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren zabudowy usługowej o charakterze śródmiejskim istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. U1 - Teren dominacji zabudowy komercyjnej PRZESTRZENE wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie WSKAZANE 1. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań 2. ochrona ekspozycji budynku Palmiarni /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ do 80% /9 PB indywidualnie /10 do V kondygnacji /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA obsługa terenu z układu uzupełniającego /12 PARKNGOWE /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 25

26 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 25.Z5 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren Parku Winnego i Palmiarni Z5 - Teren parków miejskich PRZESTRZENE zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie WSKAZANE wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 /12 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA PARKNGOWE obsługa terenu z układu podstawowego /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 26

27 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 26.M4 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy usługowej. M4 - Teren dominacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami M2 - Teren dominacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie 1. wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 2. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 3. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACJA KOMUNKACYJNEJ DROGOWA /12 PARKNGOWE dla zabudowy usługowej dla zabudowy dla zabudowy pozostałej mieszkaniowej do 80% do 65% od 60% od 5% od 20% indywidualnie do V kondygnacji do V kondygnacji indywidualnie obsługa terenu z układu podstawowego /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 27

28 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 27.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej i usługowej o charakterze śródmiejskim istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich - wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie 1. ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz urbanistycznych ulic i podwórek, w szczególności w zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych, 2. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 3. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 4. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACJA KOMUNKACYJNEJ DROGOWA /12 PARKNGOWE dla zabudowy mieszkaniowej dla zabudowy pozostałej i mieszkaniowo-usługowej do 80% do 80 % indywidualnie do V kondygnacji obsługa terenu z układu podstawowego indywidualnie indywidualnie /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 28

29 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 28.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej i usługowej o charakterze śródmiejskim istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich - PRZESTRZENE wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie WSKAZANE 1. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 2. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP 1. zabudowa pierzejowa 2. dla funkcji usługowej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej dla zabudowy pozostałej /8 PZ do 80% do 80 % /9 PB indywidualnie indywidualnie /10 do V kondygnacji indywidualnie /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA obsługa terenu z układu obsługowego /12 PARKNGOWE /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 29

30 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 29.U3 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren usług handlu wielkopowierzchniowego. U3 - Teren dominacji zabudowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych PRZESTRZENE zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie WSKAZANE /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 /12 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACYJNEJ KOMUNKACJA DROGOWA PARKNGOWE do 80% indywidualnie indywidualnie obsługa terenu z układu podstawowego /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 30

31 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 30.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej i usługowej, urządzeń obsługi komunikacji i motoryzacji oraz produkcyjnej o charakterze śródmiejskim istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich - wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie 1. ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz urbanistycznych ulic i podwórek, w szczególności w zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych, 2. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 3. likwidacja istniejącej stacji paliw, 4. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 5. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań 6. realizacja placu miejskiego /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32 /6 TYP 1. zabudowa pierzejowa 2. zabudowa jednorodzinna oraz willowa 3. dla funkcji usługowej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACJA KOMUNKACYJNEJ DROGOWA /12 PARKNGOWE dla zabudowy mieszkaniowej dla zabudowy pozostałej i mieszkaniowo-usługowej do 80% do 80 % indywidualnie do V kondygnacji obsługa terenu z układu podstawowego indywidualnie do V kondygnacji /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 31

32 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 31.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze śródmiejskim istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich - PRZESTRZENE wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie WSKAZANE 1. ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz urbanistycznych ulic i podwórek, w szczególności w zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych, 2. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 3. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 4. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP 1. zabudowa pierzejowa 2. dla funkcji usługowej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK dla zabudowy mieszkaniowej dla zabudowy pozostałej /8 PZ /9 PB /10 /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACJA KOMUNKACYJNEJ DROGOWA /12 PARKNGOWE i mieszkaniowo-usługowej do 70% do 70 % indywidualnie do V kondygnacji obsługa terenu z układu obsługowego indywidualnie do V kondygnacji /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 32

33 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 32.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE PRZESTRZENE WSKAZANE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej i usługowej o charakterze śródmiejskim, z udziałem zieleni towarzyszącej istniejące przeznaczenia możliwe do zachowania lub dopuszczone do zmiany w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania, które można realizować etapowo, zgodnie z par 15. S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich - wprowadzenie podziałów lub zagospodarowanie jednoznacznie wydzielające tereny publiczne i atrakcyjne jego zagospodarowanie 1. ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz urbanistycznych ulic i podwórek, w szczególności w zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych, 2. wprowadzenie ścieżek rowerowych i powiązanie ich z sąsiadującymi terenami i systemem zieleni, 3. wprowadzanie lokali usługowych w pierwszej kolejności w parterach budynków, 4. uzupełnianie zabudową działek z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy i dostosowaniem do gabarytów i charakteru zabudowy istniejącej 5. likwidacja zbędnych, bezwartościowych zabudowań /5 WYKLUCZENA 1. zakaz wprowadzania nowych przeznaczeń innych niż dominujących i dopuszczonych, w tym w szczególności handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, funkcji transportowych, nowych stacji paliw z uwzględnieniem wytycznych wynikających z par. 32, /6 TYP 1. zabudowa pierzejowa 2. zabudowa apartamentowa i willowa, 3. dla funkcji usługowej kształtowana indywidualnie /7 WSKAŹNK /8 PZ /9 PB /10 /11 ZASADY OBSŁUG KOMUNKACJA KOMUNKACYJNEJ DROGOWA /12 PARKNGOWE dla zabudowy mieszkaniowej do 80% do 80 % indywidualnie do V kondygnacji obsługa terenu z układu obsługowego dla zabudowy pozostałej indywidualnie indywidualnie /1 OBSZARY obowiązują: rysunek B oraz odpowiednie paragrafy tekstu studium 33

(zgodnie z załącznikiem KT/1) II/2

(zgodnie z załącznikiem KT/1) II/2 /3 TEREN / 1.U1 /4 OPS STANU DOMNUJĄCE Teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej, warsztatów, magazynów, obiektów biurowych, obiektów handlowych wymienionych w par. 18 ust.1 pkt.2) istniejące przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Tereny inwestycyjne. na terenie Gminy Skwierzyna

Tereny inwestycyjne. na terenie Gminy Skwierzyna Tereny inwestycyjne na terenie Gminy Skwierzyna Działki o powierzchni ok. 1 ha Łączna pow. ok. 6 ha Przeznaczenie w obowiązującym MPZP: U,P tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej U,P tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej:

Bardziej szczegółowo

woj. mazowieckie, powiat sierpiecki, m. Sierpc ulicą Płocką i ulicą Świętokrzyską tereny zabudowy usługowej działki zabudowane

woj. mazowieckie, powiat sierpiecki, m. Sierpc ulicą Płocką i ulicą Świętokrzyską tereny zabudowy usługowej działki zabudowane Sierpc POŁOŻENIE woj. mazowieckie, powiat sierpiecki, m. Sierpc NR DZIAŁKI 1565/15, 1565/16 LOKALIZACJA - dwie działki położone przy jednej z głównych ulic miasta, tj. przy ulicy Płockiej, - ok. 2,2 km

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r.

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1134 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r. UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII-7/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII-7/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII-7/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE OKREŚLAJĄCE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE OKREŚLAJĄCE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 457/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE OKREŚLAJĄCE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania Poznań, 11 lipca 2014 r.

Posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania Poznań, 11 lipca 2014 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania zagospodarowanie Sołacza wg Studium w kontekście prezentacji przedstawionej w dniu 11 czerwca i 10 lipca 2014 r. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

1,2,3,4,5,6,7 PP,PS,UC,UR, KS, 7) teren usług komercyjnych, zakładów drobnej wytwórczości, składowania i magazynowania i usług związanych z obsługą

1,2,3,4,5,6,7 PP,PS,UC,UR, KS, 7) teren usług komercyjnych, zakładów drobnej wytwórczości, składowania i magazynowania i usług związanych z obsługą UCHWAŁA nr VIII / 40 / 2003 Rady Miejskiej Witnica z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Witnica w rejonie ul. Żwirowa i ul. Rutkowskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96

UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96 UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 19 marca 1996 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych położonych pomiędzy ulicami Kalinową, Rzeczną,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Opracowanie : kwiecień 2014r. Zespół autorski: mgr inż. arch. Beata Kuźmińska, mgr

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem.

Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XLVI/1020/02 z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r.

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 4840 UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Tereny pod funkcje handlowo usługowe nieruchomość przy ul. Bałtyckiej (wyspa Uznam, Osiedle Posejdon)

Tereny pod funkcje handlowo usługowe nieruchomość przy ul. Bałtyckiej (wyspa Uznam, Osiedle Posejdon) Tereny pod funkcje handlowo usługowe nieruchomość przy ul. Bałtyckiej (wyspa Uznam, Osiedle Posejdon) Nieruchomość położona jest w lewobrzeżnej części Świnoujścia w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KONINA

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KONINA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia. 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KONINA w sprawie listy nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

Miejskie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową

Miejskie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową Miejskie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową Mapa terenów miejskich z możliwością zagospodarowania na cele budownictwa mieszkaniowego 1 3 2 Teren 1 w obrębie ulic Podmiejskiej, Podleśnej, Kossaka

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania. Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania. Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich A. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę Szacuje się chłonność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce.

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. STREFA 1 KORYTARZ EKOLOGICZNY WISŁY Ochrona o randze krajowej 1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. Nie ustala się. Turystyka krajoznawcza

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr X/76/11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca r DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r.

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r. Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339//P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia r. WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PABIANICE POŁOŻONEJ MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku UCHWAŁA NR XXII/173/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujście - wieś Jabłonowo. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie nieruchomości zgodne z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub decyzjami o warunkach zabudowy

Przeznaczenie nieruchomości zgodne z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub decyzjami o warunkach zabudowy WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN PRZEZNACZONYCH I PRZYGOTOWYWANYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU w 2016 roku i latach następnych I. NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE A. Budownictwo

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN Osiedle zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej pełniące równieŝ funkcję lokalnego ośrodka usługowego z funkcjami ponadlokalnymi w zakresie usług: handlu, zdrowia, szkolnictwa wyŝszego i drobnego

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne działki na sprzedaż.

Atrakcyjne działki na sprzedaż. Atrakcyjne działki na sprzedaż. 1. Dz. nr 1909/7 i 1597/2 Zbąszyń przy Regionalnym Centrum Zdrowia (w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna, szkoła, markety, obiekty rekreacyjno-sportowe).

Bardziej szczegółowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM - Cel i plan prezentacji PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 1 września 2016 r. Zespół projektowy: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XII Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 10 Jezioro Miejskie. Rozdział 1 Tereny zabudowy mieszkaniowej 49.

DZIAŁ XII Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 10 Jezioro Miejskie. Rozdział 1 Tereny zabudowy mieszkaniowej 49. DZIAŁ XII Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 10 Jezioro Miejskie Rozdział 1 Tereny zabudowy mieszkaniowej 49. 1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową tereny zabudowy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje: UCHWAŁA NR XXII/221/08 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2008R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ POW LOKALIZACJA Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy ul. Przyczółkowej w Warszawie głównej arterii łączącej Wilanów z Konstancinem. W pobliżu nieruchomości znajdują się osiedla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała... Rady Miasta Lublin. z dnia r.

Uchwała... Rady Miasta Lublin. z dnia r. Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. Autor: Wydział Planowania DRUK NR 797-1 Uchwała... Rady Miasta Lublin z dnia... 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/LV/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 czerwca 2010 roku

Uchwała Nr 314/LV/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 czerwca 2010 roku Uchwała Nr 314/LV/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wyraŝenia zgody na sprzedaŝ i oddanie w uŝytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3052 UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1) remonty istniejących oraz lokalizacja nowych dróg dojazdowych z tym że

1) remonty istniejących oraz lokalizacja nowych dróg dojazdowych z tym że Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Łukasiewicza II na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Krośnie Nr IV/42/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. i

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD OSIEDLE

ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD OSIEDLE OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD Śródmiejskie osiedle mieszkaniowo - usługowe z przewagą zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności, z programem usług typowym dla obszarów centralnych duŝych miast. Osiedle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r.

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno usługowej na działkach nr 178/5, 178/6, 179/2

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus Poznań, dnia grudnia 2014 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu, i stopnia

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Pszowie. z dnia 15 września 2008 r.

Uchwała Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Pszowie. z dnia 15 września 2008 r. Uchwała Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 15 września 2008 r. w sprawie: 1. stwierdzenia zgodności przedłożonego przez Burmistrza Miasta Pszów projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia

BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO BRZEG Brzeg - miasto i gmina w województwie opolskim, siedziba powiatu brzeskiego, położone nad Odrą,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.)

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.) UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/.../17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/.../17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 16 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/.../ RADY MIASTA TYCHY z dnia lutego 0 r. miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta - etap pierwszy Na podstawie art. ust. pkt, art. 0 ust. i art. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice Powierzchnia nieruchomości Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Popielów opolski

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII/753/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 maja 2006 roku

Uchwała Nr LVII/753/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 maja 2006 roku Uchwała Nr LVII/753/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 maja 006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krzywoustego w Słupsku Na podstawie art. 18 ust. pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 2015 r. Projekt z dnia _ lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, położonego w centralnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

I Konsultacje społeczne

I Konsultacje społeczne Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedle Bolesława Chrobrego część północna w Poznaniu I Konsultacje społeczne Poznań, 22 marca 2017 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/1090/2010 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 15 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/1090/2010 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 15 lipca 2010 r. Województwa Œl¹skiego Nr 188 14366 Poz. 2908, 2909 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r. Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki. Konsultacje społeczne czerwiec 2014

Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki. Konsultacje społeczne czerwiec 2014 Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki Konsultacje społeczne czerwiec 2014 CELE SPORZĄDZANIA ZMIANY STUDIUM dostosowanie zapisów Studium

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VII/93/07 Rady Miasta Katowice. z dnia 26 lutego 2007r.

Uchwała nr VII/93/07 Rady Miasta Katowice. z dnia 26 lutego 2007r. Uchwała nr VII/93/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo - zachodniej części dzielnicy Szopienice w Katowicach

Bardziej szczegółowo

BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia

BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO BRZEG Brzeg - miasto i gmina w województwie opolskim, siedziba powiatu brzeskiego, położone nad Odrą,

Bardziej szczegółowo

Kraków Łagiewniki, obok Sanktuarium Św. Jana Pawła II i projektowanego pola golfowego na obszarze tzw. Białego Morza pow.

Kraków Łagiewniki, obok Sanktuarium Św. Jana Pawła II i projektowanego pola golfowego na obszarze tzw. Białego Morza pow. Kraków Łagiewniki, obok Sanktuarium Św. Jana Pawła II i projektowanego pola golfowego na obszarze tzw. Białego Morza pow. 1ha 44ar 75m2 Do sprzedania teren pod zabudowę mieszkaniową lub/i usługową (MN/U.2)

Bardziej szczegółowo

BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ

BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ BRZEG, 1-go Maja / Ptasia PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ KONCEPT Koncept WS S.K.A., k., 21A, 21 61-619 A, 61-619 MIASTO BRZEG Brzeg - miasto i gmina w województwie opolskim,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Jednostki przestrzenne i funkcje

Rozdział 1 Jednostki przestrzenne i funkcje Uchwała Nr XXVI/262/2001 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 06 lutego 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 12. Marca w Redzie - części południowej. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Oferta Inwestycyjna Gminy Jastrowie

Oferta Inwestycyjna Gminy Jastrowie Oferta Inwestycyjna Gminy Jastrowie Jastrowie wypocznij i zainwestuj Oferta Inwestycyjna Nr 1 Powierzchnia: 2,80 ha, Nr działki 342/3 Właściciel i kontakt: Gmina i Miasto Jastrowie, ul Żymierskiego 79,

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 17 sierpnia 2010 r. Załącznik do ustawy z dnia (poz. ) KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE

Projekt z dnia 17 sierpnia 2010 r. Załącznik do ustawy z dnia (poz. ) KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE Projekt z dnia 17 sierpnia 2010 r. Załącznik do ustawy z dnia (poz. ) KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE 1 Zieleń Część Przepis urbanistyczny mieszkaniowo usługowa przemysłowo- urządzona wysoka średniowysoka

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel. 022 59 310 18 www.sggw.waw.pl SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE OGŁASZA NEGOCJACJE NA ZBYCIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Całkowita powierzchnia nieruchomości to 580 m 2. Niniejszy numer newslettera w całości jest poświęcony prezentacji aktualnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/764/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/764/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/764/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Mazurskiej i Odrodzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 166 35696 Poz. 4100. UCHWAŁA Nr XLIV/410/10. RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 25 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 166 35696 Poz. 4100. UCHWAŁA Nr XLIV/410/10. RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 25 marca 2010 r. Województwa Mazowieckiego Nr 166 35696 Poz. 4100 4100 UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2971 UCHWAŁA NR XXXIX/237/2014 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

4. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz uŝytkowania wyodrębnionych kategorii terenów

4. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz uŝytkowania wyodrębnionych kategorii terenów 4. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz uŝytkowania wyodrębnionych kategorii terenów W celu ochrony komfortu Ŝycia mieszkańców a takŝe tworzenia warunków zrównowaŝonego rozwoju funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 160/VI/2012 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 11 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 160/VI/2012 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 11 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 160/VI/2012 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie: UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JÓZEFOWA OBEJMUJĄCEGO TEREN OGRANICZONY ULICAMI: JAROSŁAWSKĄ,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Ustka z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Na podstawie art. 20 ust 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. XXXIV/374/ Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 sierpnia 2005 r...

Uchwała Nr. XXXIV/374/ Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 sierpnia 2005 r... Uchwała Nr. XXXIV/374/2005... Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 sierpnia 2005 r... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, a więc pozostawienie funkcji wyłącznie mieszkaniowej. 4) Uwagi dotyczące zabudowy dwoma budynkami m

istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, a więc pozostawienie funkcji wyłącznie mieszkaniowej. 4) Uwagi dotyczące zabudowy dwoma budynkami m Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIX/1094/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2006 r. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bukowo-Kolonistów

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. Rady Miasta Łuków w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 63, 64, i części działki 99/2

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOGILANY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MOGILANY Lp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN NR XXXV/308/09

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN NR XXXV/308/09 UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN NR XXXV/308/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki nr 780 w obrębie Sosnówka Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej Na podstawie art. 20

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY LUTOCIN z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY LUTOCIN z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY LUTOCIN z dnia.. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Lutocin gmina Lutocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r.

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r. UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...20... r. PROJEKT DRUK NR 3072 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE SŁONECZNE. 149 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE SŁONECZNE. 149 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle charakteryzujące się dominacją wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej duŝej intensywności. Usługi są skoncentrowane przy ul. A. Struga oraz występują lokalnie w zabudowie mieszkaniowej jako wolno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 613/23, 1601/1, 1601/2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo