funtów kartonu i 250 funtów papieru. 570 funtów aluminium i plastiku, w tym zakresie zależą od decyzji wydobywczych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "funtów kartonu i 250 funtów papieru. 570 funtów aluminium i plastiku, 1 900 w tym zakresie zależą od decyzji wydobywczych."

Transkrypt

1 Informacje dla społeczności dzielnicy Greenpoint WIOSNA 2013 r. 2 Światła, kamera, akcja!!! 3 Letni obóz naukowy ExxonMobil Bernard Harris 4 Wśród społeczności 4 Najnowsze informacje o projekcie Wszystkie właściwe działania w IS 318 Zaangażowanie firmy ExxonMobil na Greenpoincie przejawia się poprzez wspieranie różnego rodzaju programów w wielu lokalnych szkołach. Jednym z godnych odbiorców naszej pomocy jest IS 318, szkoła Eugenio Maria de Hostos, dla dzieci z klas od 6 do 8, w Williamsburgu. W zeszłym roku ExxonMobil zaproszono na projekcję filmu dokumentalnego Brooklyn Castle, pokazującego nadzwyczajny sukces klubu szachowego z IS 318. Niewiarygodne osiągnięcia uczniów i nadzwyczajnych nauczycieli tej szkoły tak nas poruszyły, że ExxonMobil wraz z Broadway Stages, Town Square i Brooklyn Chamber of Commerce postanowili sponsorować pokaz tego filmu w celu zebrania funduszy na programy pozaszkolne w IS 318. Klub szachowy szkoły IS 318 jest jednym z najlepszych w kraju i należą do niego szachiści na poziomie krajowym. Ta miejska szkoła wygrała więcej tytułów mistrza kraju niż jakakolwiek inna tego (ciąg dalszy na stronie 3) Członkowie klubu szachowego IS 318 wyrażają ExxonMobil podziękowania za pomoc. Osiągnięcia w roku 2012 > Trwało oczyszczanie 21 odwiertów w celu zwiększenia możliwości odzyskiwania jak największej ilości produktów. W 2012 roku odzyskiwano średnio 922 galonów produktów dziennie, przy średnim czasie wykonywania wynoszącym 93%. > W roku 2012 ExxonMobil odzyskała szacunkowo galonów produktów, w związku z czym do chwili obecnej odzyskano średnio galonów. > System ekstraktacji oparów z gleby (Flamox), znajdujący się przy 38 Varick Street w dalszym ciągu pracuje nad ograniczeniem wydostawania się ewentualnych oparów podziemnych na skrzyżowaniu ulic Bridgewater, Norman oraz Apollo i w 2012 r. usunięto szacunkowo równowartość galonów produktów. > Zgodnie z wydanym w dniu 1 marca 2011 r. oświadczeniem zgody Consent Decree do NYSDEC przekazano wiele sprawozdań i komunikatów o postępach prac, które są udostępniane do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom. > Kontynuowano instalację kanalizacji burzowej wzdłuż Kingsland Avenue, aby umożliwić ewentualną przyszłą instalację systemu zarządzania kanalizacją burzową na terenach należących do ExxonMobil. > Kontynuowano prace badawcze, w tym wykonywanie odwiertów w glebie i instalacje odwiertów kontrolnych na terenach, na których dotychczas nie pobierano próbek. W tych miejscach pobrano lub zostaną pobrane próbki, aby dokładniej poznać sytuację w tych miejscach. > W celu przyśpieszenia odzyskiwania produktów uruchomiono nowy odwiert wydobywczy, a obecnie trwa projektowanie i planowanie ewentualnej instalacji dwóch dodatkowych odwiertów wydobywczych. Dalsze działania w tym zakresie zależą od decyzji NYSDEC. > W 2012 roku recyklingowi poddano 570 funtów aluminium i plastiku, funtów kartonu i 250 funtów papieru. Aktualizacje na rok 2013 > Dalsze monitorowanie unoszenia się oparów z gleby i pobieranie próbek w 95 punktach stałego wydobywania się oparów na terenach mieszkalnych i komercyjnych. > Ciągła ocena nowych technologii odzyskiwania, w tym między innymi dalsze badania pilotażowe technologii Wavefront Technology, która polega na wstrzykiwaniu wody w istniejące odwierty monitorowania w celu zwiększenia tempa przepływu produktów do odwiertów odzyskiwania. > Dalsze pilotowanie narzędzi wibracyjnych strefy przyodwiertowej w celu zapewnienia czystości sit odwiertów i zwiększenia ewentualnego przepływu produktów do odwiertów rekultywacyjnych. > Zakończono projekt układania kanalizacji burzowej wzdłuż Kingsland Avenue i badanie dodatkowych kanalizacji burzowych, jak również rozpoczęto Fazę II projektu instalacji kanalizacji burzowej wzdłuż Monitor Street w 2013 roku. 1 EXMSpr13ProgressStar8F.indd 8 4/7/13 2:07:34 PM

2 Greenpoint Community News s p r i n g Lights, Camera, Action!!! 3 ExxonMobil Bernard Harris Summer Science Camp 4 Project Update 4 In the Community All the Right Moves at IS 318 As part of our Greenpoint commitment, ExxonMobil supports programs at a number of local schools. One very worthy recipient of our support is IS 318, the Eugenio Maria de Hostos School for grades 6 8 in Williamsburg. Last year, ExxonMobil was invited to attend a screening of the documentary film Brooklyn Castle, which chronicles the extraordinary success of the IS 318 Chess Team. We were so moved by the incredible achievements of these students and their dedicated teachers that ExxonMobil, along with Broadway Stages, Town Square and the Brooklyn Chamber of Commerce, decided to sponsor a showing of the film in order to raise funds for after-school programs at IS 318. IS 318 s Chess Team is one of the best Chess Teams in the country, with nationally-ranked players. This inner-city school has won more national championships than any other school. In 2012 it became the first middle school ever to win the U.S. national high-school chess (continued on page 3) Members of the IS 318 Chess Team expressing their appreciation for ExxonMobil s support Accomplishments 2013 Updates > The operation of the 21 recovery wells has continued in an effort to increase the overall project recovery efforts. The 2012 average was 922 gallons of recovered product per day, with an average operational run time of 93%. > In 2012, ExxonMobil recovered an estimated 263,021 gallons of product, bringing the lifetime estimated total of product recovered by ExxonMobil to 8,278,937 gallons. > The Soil Vapor Extraction System (Flamox), located at 38 Varick Street, continues to operate in an effort to mitigate any methane soil vapor at the intersection of Bridgewater, Norman and Apollo Streets and removed an estimated equivalent of 13,751 gallons of product in > In accordance with the March 1, 2011 Consent Decree, numerous reports and progress updates were provided to the NYSDEC and are available for review by the public. > Continued the installation of storm sewer piping along Kingsland Avenue in an effort to allow for the potential future installation of a storm water management system for the ExxonMobilowned properties. > Continued site-wide investigation activities, including the completion of soil borings and installation of monitoring wells in areas not previously sampled. Soil and groundwater samples were or will be collected from these locations in an effort to further the understanding of the Site conditions. > Installed one new recovery well in an effort to enhance free product recovery and currently designing and planning the potential installation of two additional recovery wells pending NYSDEC approval. > Recycled 570 pounds of aluminum and plastic, 1,900 pounds of cardboard and 250 pounds of paper in > Continuing soil vapor monitoring efforts, sampling at 95 permanent soil vapor points within residential and commercial areas. > Ongoing evaluation of new remedial technologies, including, but not limited to, further pilot tests of Wavefront Technology, which injects water into existing monitoring wells in an effort to move product in the ground toward recovery wells at a higher rate. > Continued piloting of near-well vibration tools in an effort to keep well screens clear and to enhance product flow into recovery well. > Completed the storm sewer installation project along Kingsland Avenue and exploring additional storm water drain projects, including initiation of Phase II of the storm sewer installation project along Monitor Street in EXMSpr13ProgressStar8F.indd 1 4/7/13 2:07:35 PM

3 To Our Neighbors in Greenpoint Lights, Camera, Action!!! Welcome to the fifth issue of the ExxonMobil Greenpoint Progress, a newsletter designed to inform you about the progress of the Greenpoint Remediation Project and ExxonMobil s activities. It has been a year since I became the community liaison for Greenpoint, and I would like to take this opportunity to thank you for making me feel so welcome. In 2012, we continued to see excellent operational performance from all of our equipment used in product recovery. We had an average on-stream time of over 93%, which is benchmark performance, given the size and complexity of the remediation project. Even Superstorm Sandy only caused a minor disturbance to our equipment, and we were fully operational just a few days after the storm. This high level of equipment reliability enabled us to continue to see solid rates of product recovery. This issue of our newsletter will highlight some of the new technologies we are testing to enhance our remediation activities. ExxonMobil constantly seeks to maximize the performance of our product recovery systems through the use of different technologies and equipment, such as Wavefront technology, a product recovery enhancement tool we are pilot testing. Finally, in this issue we will share with you some of our community involvement efforts, of which we are particularly proud. We hope you enjoy reading about the very worthy programs we support in an effort to give back to the Greenpoint community. Sincerely, Kevin Thompson Community Liaison Tony Argento, owner of Broadway Stages, at one of his studios, which is on property being remediated by ExxonMobil. G reenpoint is well on its way to becoming Hollywood East thanks to a unique collaboration between Broadway Stages and ExxonMobil. Bloods, USA s Royal Pains, NBC s Smash and two new shows filmed on the newly built Kingsland Stages: WB s Golden Boy and NBC s Deception. Broadway Stages, a major film and television production business, is growing and thriving on former refinery and terminal property that is part of ExxonMobil s remediation efforts. Owned and operated by siblings Gina and Tony Argento, Broadway Stages has become the premier sound stage facility in New York City, with a total of 20 soundstages. Seven of those are located at Kingsland Avenue, on property that held the former ExxonMobil terminal. Broadway Stages purchased the property to create additional studio space for film and television companies, which often use Greenpoint and Williamsburg for location filming. To facilitate this development, Broadway Stages and ExxonMobil presented an interim remedial measure work plan to the New York State Department of Environmental Conservation. Broadway Stages also leases ExxonMobil property on North Henry Street and Monitor Street, which has been turned into set design and carpentry shop space for television production companies, and provides 140,000 square feet of parking space. This addresses the second most pressing need television productions have: off-street parking for their staff. This reduces on-street parking congestion, the number one complaint of residents in neighborhoods where television or movies are being filmed. After the plan was approved, a state-of-the-art sub-surface piping and soil vapor barrier system was installed. This allowed 114,000 square feet of land to be returned to beneficial use, created more than 500 union jobs and has increased demand for goods and services from local businesses. The additional sound stage capacity has allowed Broadway Stages to meet growing demand for space from television and film producers seeking on-location production facilities. In 2012, Broadway Stages hosted six major television productions: CBS s Good Wife and Blue Broadway Stages also takes pride in being environmentally aware. With the massive space available on stage rooftops, Broadway Stages worked with Solar Energy Systems to install a 500-kilowatt solar array, the single largest solar installation in New York City. Broadway Stages estimates this system will generate 600,000-kilowatt hours per year! Gina Argento kindly thanked ExxonMobil for working with them to help their business grow and prosper. According to Gina, None of these successes would have been possible without the help, guidance and support of our friends at ExxonMobil. Broadway Stages is truly thankful for ExxonMobil s collaborative efforts, which have transformed once dormant properties into a vibrant part of a community that creates America s second-largest export: pop culture films and television. 2 EXMSpr13ProgressStar8F.indd 2 4/7/13 2:07:38 PM

4 ExxonMobil Bernard Harris Summer Science Camp Last Summer, former astronaut Dr. Bernard Harris partnered with the ExxonMobil Foundation to host the ExxonMobil Bernard Harris Summer Science Camps, focused on demonstrating the importance of science, technology, engineering and mathematics (STEM) education to more than 1,000 middle-school students nationwide. Every year there are multiple campuses across the country where ExxonMobil employees visit and speak with students interested in pursuing an education and career in science, technology, engineering or math. Kristin Mobyed, an ExxonMobil Environmental Services Project Manager working in Greenpoint, spoke at the Summer Science Camp held at City College of New York, where she shared stories of her experience as a young engineer and project manager for ExxonMobil with the campers. Dr. Harris and Kristin shared their background, education and career choices with the middle-school students and discussed some of the challenges they faced while pursuing their degrees and careers, as well as their successes and achievements along the way. They stressed the countless benefits of following an education and career path in STEM disciplines, which present everyday opportunities to grow, learn and be challenged. The theme of the day was Space, as a tribute to Bernard Harris and his amazing achievements as a businessman, astronaut and philanthropist. The students Former astronaut Dr. Bernard Harris and ExxonMobil Project Manager Kristin Mobyed pose with attendees of the ExxonMobil Bernard Harris Summer Science Camp, which offered promising students the opportunity to enhance their proficiency in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) subjects while living on a college campus all at no cost. also participated in a Space Day competition; the challenge was to design material for a spacesuit using household items. The students were split into teams and were timed as they raced to build and test the strength of their designs. The Science Camp was a great success, and an enjoyable, educational time was had by all. All the Right Moves at IS 318 (continued from page 1) championship. The film chronicles the ups and downs of the students as they participate in a grueling series of competitions in order to qualify for the national championships. Their mentors, Assistant Principal John Galvin and Chess Teacher Elizabeth Spiegel, challenge and support the students as they learn to navigate the rigors of intense competition. At IS 318, chess is used as an educational tool to teach students reasoning, analysis and discipline. It is a part of the regular curriculum at the school, with every student taking chess in the sixth grade and having the option to continue studying chess in the seventh and eighth grades. The results are impressive IS 318 students consistently perform better than the City average on Math and English tests. Since ExxonMobil believes deeply in the importance of the STEM subjects (Science, Technology, Engineering and Math), it was only natural to try to assist IS 318, which was facing budget cuts. ExxonMobil reached out to co-sponsors Broadway Stages, the Brooklyn Chamber and Town Square because we knew they understood the importance of supporting our local schools and students. They readily agreed to assist in putting on a showing of Brooklyn Castle to raise funds for the school, but together we faced one big hurdle: we needed the permission of the film makers and their production company to show the film prior to its theatrical release. Thanks to the kind consent and support of Katie and Nelson Dellamaggiore, (director and producer) we were granted permission to show the film, and the event was able to generate much-needed funding for the school. In the end, all the right moves were made to assist IS 318 in continuing to represent our community in national chess competition, and to teach our students the value of reasoning, analysis and discipline as keys to educational achievement. 3 EXMSpr13ProgressStar8F.indd 3 4/7/13 2:07:39 PM

5 E Greenpoint Improvements xxonmobil is committed to continuing its work in Greenpoint until the clean-up from our historical operations is done and done right. ExxonMobil is also committed to being active in the community and Trenching and bracing completed in preparation for the new storm sewer improvements supporting Greenpoint as a great place to live and work. We hope that the storm sewer and Monitor Street sidewalk improvements will be of lasting benefit to the community. A view down the new Monitor Street sidewalk In the Community Visit us Online Newsletter Design by Two Dogs Design. Polish Translation by Eriksen Translations, Inc. For more information we invite you to visit our website at The website includes extensive information about the history of the site, our remediation progress and our community activities. Steve Trifiletti, EMES Project Manager for Greenpoint Remediation Project, Kevin Thompson, Greenpoint Community Liason, and Kristin Mobyed, EMES Project Manager, load donations from the annual food drive for delivery. Steve Trifiletti and Chris Proce of Roux Associates collect donations for Toys for Tots. EMES Project Manager Steve Trifiletti participates in 2012 Earth Day events. For comments or inquiries contact Kevin Thompson, Greenpoint Community Liason, at 38 Varick Street, Brooklyn, New York EXMSpr13ProgressStar8F.indd 4 4/7/13 2:07:42 PM

6 4/7/13 2:07:45 PM E EXMSpr13ProgressStar8F.indd 5 Prace naprawcze na Greenpoincie xxonmobil będzie w dalszym ciągu kontynuować swoje prace na Greenpoincie do czasu odpowiedniego zakończenia usuwania śladów naszej działalności w przeszłości. ExxonMobil będzie również w dalszym ciągu Ułożone przewody i stężenia w ramach przygotowań do zainstalowania nowej kanalizacji burzowej aktywny w życiu lokalnej społeczności i będzie pomagać Greenpointowi, wspaniałej lokalizacji do życia i pracy. Mamy nadzieję, że kanalizacja burzowa i odbudowane chodniki przy ulicy Monitor będą długo służyły lokalnym mieszkańcom. Widok wzdłuż nowego chodnika przy ulicy Monitor Wśród społeczności Zapraszamy do naszej witryny Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie www. ourgreenpointcommitment.com. Podajemy tam obszerne informacje o historii terenów naszej działalności, postępach w rekultywacji i naszych działaniach na rzecz społeczności. Steve Trifiletti, menadżer projektu EMES w ramach Greenpoint Remediation Project, Kevin Thompson, rzecznik ds. współpracy ze społecznością Greenpointu i Kristin Mobyed, menadżer projektu EMES ładują darowizny zebrane w trakcie dorocznej zbiórki żywności w celu przekazania ich potrzebującym. Steve Trifiletti i Chris Proce z Roux Associates zbierają darowizny podczas akcji Toys for Tots. Menadżer projektu EMES Steve Trifiletti uczestniczy w Dniu Ziemi w 2012 roku. Opracowanie biuletynu: Two Dogs Design. Tłumaczenie na język polski: Eriksen Translations, Inc. Uwagi i pytania można przekazywać Kevinowi Thompsonowi, rzecznikowi ds. współpracy ze społecznością Greenpointu, pod adres 38 Varick Street, Brooklyn, New York

7 Letni obóz naukowy ExxonMobil Bernard Harris Ostatniego lata, były astronauta doktor Bernard Harris współpracował z ExxonMobil Foundation podczas pobytu na Letnim obozie naukowym ExxonMobil Bernard Harris, na którym uczono znaczenia nauk ścisłych, technologii, techniki i matematyki (science, technology, engineering and mathematics STEM) ponad uczniów gimnazjalnych w całym kraju. Każdego roku w całym kraju organizowanych jest wiele obozów, odwiedzanych przez pracowników ExxonMobil, którzy rozmawiają z uczniami zainteresowanymi w kontynuowaniu nauki i obieraniu kariery zawodowej w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, techniki i matematyki. Kristin Mobyed, menadżer projektu ExxonMobil Environmental Services, pracująca na Greenpoincie, przemawiała na obozie Summer Science Camp w City College of New York, na którym opowiadała o swoich doświadczeniach jako młodego inżyniera i menadżera projektów w ExxonMobil. Doktor Harris i Kristin mówili uczniom gimnazjalnym o swoich doświadczeniach, edukacji i wyborze zawodu oraz omawiali trudności, jakie napotykali podczas studiów i w pracy, a także podzielili się swoimi dotychczasowymi sukcesami i osiągnięciami. Podkreślali niezliczone korzyści podążania ścieżką edukacji i pracy zawodowej w dziedzinach STEM, które każdego dnia stwarzają szanse rozwoju, nauki i rozwiązywania trudnych problemów. Astronauta doktor Bernard Harris i menadżer projektów Kristin Mobyed pozowali wraz z uczestnikami Letniego obozu naukowego ExxonMobil Bernard Harris, na którym obiecujący uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu znaczenia nauki, technologii, techniki i matematyki (science, technology, engineering o mathematics STEM) podczas całkowicie bezpłatnego pobytu na obozie. Motywem przewodnim w tym dniu był kosmos, w wyrazie szacunku dla Bernarda Harrisa i jego niesamowitych osiągnięć jako biznesmena, astronauty i filantropa. Uczniowie wzięli również udział w konkursie Space Day, którego przedmiotem było zaprojektowanie kombinezonu kosmicznego wyłącznie z przedmiotów użytku domowego. Uczniów podzielono na zespoły i mierzono czas, w jakim budowali i testowali oni wytrzymałość swoich projektów. Science Camp był wielkim sukcesem oraz mile spędzonym czasem nauki dla wszystkich. Wszystkie właściwe działania w IS 318 (ciąg dalszy ze strony 1) rodzaju placówka edukacyjna. W 2012 roku była pierwszym w dziejach mistrzostw szachowych szkół średnich w Stanach Zjednoczonych gimnazjum, które je wygrało. Film pokazuje wzloty i upadki uczniów podczas udziału w wyczerpujących konkursach kwalifikujących do tytułów mistrzów kraju. Ich mentorami byli: zastępca dyrektora John Galvin i nauczycielka gry w szachy Elizabeth Spiegel. Ta dwójka stawiała uczniom zadania i pomagała im w nauce zasad uczestnictwa w trudnym konkursie. W szkole IS 318 szachy są narzędziem nauki umiejętności rozsądnego myślenia, analizowania i dyscypliny. Stanowią część normalnego programu nauczania i każdy uczeń ma lekcje szachów w szóstej klasie, a jednocześnie ma możliwość kontynuowania nauki gry w szachy w klasach siódmej i ósmej. Wyniki robią wrażenie Uczniowie ze szkoły IS 318 niezmiennie uzyskują lepsze wyniki z matematyki i języka angielskiego niż średnie oceny w mieście. Ponieważ firma ExxonMobil głęboko wierzy w znaczenie przedmiotów STEM (nauki ścisłe, technologia, technika i matematyka), udzielenie pomocy szkole IS 318, która stanęła w obliczu cięcia kosztów, było naturalną decyzją. ExxonMobil zwrócił się do współsponsorów Broadway Stages, Brooklyn Chamber i Town Square, ponieważ firma wiedziała, że rozumiały one znaczenie pomagania lokalnym szkołom i uczniom. Firmy te natychmiast zgodziły się na wspieranie wystawienia Brooklyn Castle w celu zebrania funduszy dla tej szkoły, ale musieliśmy pokonać jedną wielką przeszkodę: musieliśmy uzyskać zgodę twórców filmu i jego producenta na pokaz filmu jeszcze przed wystawieniem go na scenie. Dzięki uprzejmej zgodzie i poparciu Katie oraz Nelsona Dellamaggiore, (reżysera i producenta) otrzymaliśmy zgodę na pokaz filmu i mogliśmy uzyskać tak potrzebne finansowanie szkoły. W ostatecznym rozrachunku wykonano wszystkie właściwe działania, aby udzielić pomocy szkole IS 318 w dalszym reprezentowaniu naszej społeczności w ogólnokrajowym konkursie szachowym i uczeniu naszych uczniów wartości logicznego myślenia, analizowania i dyscypliny, jako kluczowych wartości do osiągnięć edukacyjnych. 3 EXMSpr13ProgressStar8F.indd 6 4/7/13 2:07:46 PM

8 4/7/13 2:07:49 PM Do naszych sąsiadów na Greenpoincie EXMSpr13ProgressStar8F.indd 7 Światła, kamera, akcja!!! Zapraszamy do piątego wydania ExxonMobil Greenpoint Progress, biuletynu, którego celem jest szczegółowe informowanie czytelników o postępach w realizacji projektu rekultywacji Greenpointu i o działalności ExxonMobil. Od ponad roku jestem rzecznikiem ds. współpracy ze społecznością Greenpointu i z tej okazji pragnę podziękować za ciepłe przyjęcie. W roku 2012 nadal obserwowaliśmy doskonałe działanie wszystkich naszych urządzeń odzyskiwania produktów ropopochodnych. Średni czas ich pracy wyniósł ponad 93%, co jest doskonałym wynikiem, gdy uwzględnimy złożoność projektu rekultywacji. Nawet potężna burza Sandy poczyniła niewielkie przerwy w pracy naszych urządzeń i już kilka dni po niej pracowaliśmy pełną parą. Tak wysoki poziom niezawodności urządzeń pozwolił nam uzyskiwać doskonałe wskaźniki odzyskiwania produktów ropopochodnych. W tym wydaniu naszego biuletynu przedstawimy kilka testowanych przez nas nowych technologii, które mają przyspieszyć rekultywację terenów. Firma ExxonMobil nieustannie dąży do maksymalizowania wydajności naszych instalacji odzyskiwania produktów ropopochodnych poprzez stosowanie różnych technologii i urządzeń, np. Wavefront technology testowane pilotażowe narzędzie przyspieszające odzyskiwanie produktów. W tym wydaniu pokazujemy również niektóre działania naszej społeczności, z których jesteśmy szczególnie dumni. Mamy nadzieję, że z przyjemnością poznacie wspierane przez nas bardzo cenne programy, będące wyrazem naszego zadośćuczynienia wobec mieszkańców Greenpointu. Z poważaniem Kevin Thompson RZECZNIK DS. WSPÓŁPRACY ZE SPOŁECZNOŚCIĄ Tony Argento, właściciel Broadway Stages, w jednym ze swoich studiów znajdujących się na terenie rekultywowanym przez ExxonMobil. D zięki wyjątkowej współpracy Broadway Good Wife i Blue Bloods, dla USA Royal Pains, dla NBC Smash, a w nowym budynku Stages i ExxonMobile, Greenpoint znajduje się na dobrej drodze do stania się Kingsland Stages filmowano dwa nowe programy: Golden Boy dla WB i Deception dla NBC. Hollywoodem Wschodniego Wybrzeża. Broadway Stages, poważna filmowa i telewizyjna firma producencka, rozbudowuje się i dobrze prosperuje na terenie byłej rafinerii i terminalu, na którym ExxonMobil prowadzi obecnie rekultywację. Obecnie Broadway Stages należy do rodzeństwa Giny i Tony ego Argento jest główną instytucją atelierową Nowego Jorku, skupiającą w sumie 20 studiów filmowych. Siedem z nich znajduje się przy Kingsland Avenue, na terenie, na którym mieścił się terminal ExxonMobil. Firma Broadway Stages nabyła tę nieruchomość w celu powiększenia obszaru studiów dla firm telewizyjnych i filmowych, które często filmują na terenie Greenpointu i Williamsburga. W celu przyśpieszenia rozbudowy Broadway Stages i ExxonMobile przedstawiły plan rekultywacji terenu wydziałowi ochrony środowiska stanu Nowy Jork (New York State Department of Environmental Conservation NYSDEC). Po zatwierdzeniu tego planu założono najnowocześniejszy system przewodów podpowierzchniowych i bariery dla oparów z gleby. Umożliwiło to oddanie do użytku stóp kwadratowych terenów, utworzenie ponad 500 stanowisk pracy chronionych przez związki zawodowe i zwiększyło popyt na towary i usługi lokalnych firm. Tak powiększony obszar studia pozwolił Broadway Stages zaspokoić coraz większe potrzeby producentów telewizyjnych i filmowych, pragnących realizować swoje produkcje w plenerach. W 2012 r. w Broadway Stages kręcono sześć dużych programów telewizyjnych: dla CBS Broadway Stages dzierżawi również tereny od ExxonMobil przy ulicach North Henry i Monitor, na których zlokalizowano obiekty scenograficzne i stolarnię dla producentów telewizyjnych. Na terenach tych znajduje się również parking o powierzchni stóp kwadratowych. Rozwiązuje to także drugi najpoważniejszy problem telewizyjnych firm producenckich: Zapewnienie miejsc parkingowych dla swego personelu. Zmniejsza to blokowanie ulic przez pojazdy, co jest głównym przedmiotem skarg mieszkańców okolic, w których nagrywane są programy telewizyjne i filmy. Firma Broadway Stages jest również dumna z tego, że jej działalność jest ekologiczna. Mając tak ogromną wolną przestrzeń na dachach, Broadway Stages we współpracy z firmą Solar Energy Systems zamontowała panele słoneczne o mocy 500 kilowatów, największą pojedynczą tego rodzaju instalację w Nowym Jorku. Broadway Stages szacuje, że cały system będzie wytwarzać kilowatów energii elektrycznej rocznie! Gina Argento serdecznie podziękowała ExxonMobil za współpracę przy rozbudowie jej firmy. Gina stwierdziła: Nasze sukcesy byłyby niemożliwe bez pomocy, wskazówek i wsparcia naszych przyjaciół z ExxonMobil. Broadway Stages jest prawdziwie wdzięczna za współpracę ExxonMobile, dzięki której stało się możliwe przekształcenie tych zapomnianych miejsc w tętniące życiem tereny zajmowane przez pracowników sektora, który daje drugą co do wielkości wartość eksportu Stanów Zjednoczonych: sektor filmowy i telewizyjny. 2

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS Jak wykorzystaliśmy fundusze strukturalne na naukę (2007-2013) How we used structural funds for science (2007-2013) spis treści table of

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2011 Annual report 2011 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Z perspektywy europejskiej From the European perspective... 3 Wprowadzenie Foreword... 4 Nasze priorytety 2011

Bardziej szczegółowo

Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych

Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych Konferencja ShaleScience Druga edycja Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych ShaleScience Conference 2 nd Edition Developing the Mental Picture of Reservoir Quality

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

700,000 cubic yards. Steel recycling. Education is key. Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D

700,000 cubic yards. Steel recycling. Education is key. Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 07 700,000 cubic yards Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D Steel recycling Robotic productivity Produktywność dzięki robotyce Education is key Myanmar

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji Editorial Note

Od Redakcji Editorial Note General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu Outsourcing&More zapraszamy do lektury kilku nowych publikacji. Wspólnie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2009 Projects prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST NR 1 / NO. 1 PAMIĘĆ ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ REMEMBRANCE AWARENESS RESPONSIBILITY

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy ISSUE 2 (11) MAY 2009 NR 2 (11) MAJ 2009 mexico /meksyk china /chiny France /francja poland /polska italy /włochy NUMER SPECJALNY KWARTALNIKA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPECIAL ISSUE OF TECHNOLOGY

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2013 Annual report 2013 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Nasze priorytety Our priorities... 3 Z perspektywy Regionu Europy Centralnej From Central Region... 4 Przemysł

Bardziej szczegółowo

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI INDEX 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations Luty/February 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 17 Modernizacja Elektrowni Konin Modernization of the Power Plant in Konin s.12 Tygrys o dużych aspiracjach s.5 Tiger with big aspirations

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents

Spis treści. Contents R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2005 Pocztowy_4.indd 1 8-08-06 13:59:49 Pocztowy_4.indd 2 8-08-06 13:59:51 Spis treści 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 2. List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand 2014 Szyte na miarę W Centrum Kongresowym Targów Kielce organizowane są nie tylko spotkania biznesowe Custom-made The Targi Kielce s Congress Centre - more than a business venue Marka rozpoznawalna A recognizable

Bardziej szczegółowo

Zaangażuj się Become Involved

Zaangażuj się Become Involved Zaangażuj się Become Involved Zaangażuj się Become Involved Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System Warszawa Warsaw 2012 Publikacja sfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń 2014 3(39) DOI: 10.5277/arc140309 Sprawozdania/Reports Joanna Jabłońska*, Sally Robertshaw** Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo