dotyczy: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dotyczy: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji."

Transkrypt

1 dotyczy: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji. Zadanie opatrzone numerem IN , rozpatrywane w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami). Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, w odpowiedzi na złoŝone od Oferentów pytania dot. postępowania jw., wyjaśnia: PYTANIE NR 1: Dot. SIWZ, część techniczna, punkt c, łącznie z punktem Zamawiający określa całkowitą pojemność zbiornika na 6m 3, oraz w punkcie 3 zapisuje dodatkowy zbiornik na wodę czystą min. 1m 3. Czy całkowita pojemność zbiornika 6m 3 dotyczy tylko części osadowej, oraz do tego wymagany jest zbiornik wody czystej o pojemności 1m 3, czy teŝ Zamawiający oczekuje innego rozwiązania? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1: Zamawiający wymaga, aby pojemność zbiornika na osad wraz z wodą roboczą wynosiła min. 6m 3 oraz dodatkowo wymaga zbiornika czystej wody o pojemności min. 1m 3, z moŝliwością wykorzystania go jako zbiornika wody roboczej. PYTANIE NR 2: Dot. SIWZ, część techniczna, punkt Prosimy o podanie wymaganego zakresu pracy wysięgnika ssącego. Czy wysięgnik ma mieć moŝliwość wysuwania na długość tylko 1 metra, czyli praktycznie nie dającą moŝliwości pracy z boku urządzenia, w tym momencie kąt obrotu kołowrotu z wysięgnikiem 300 stopni jest absolutnie bezzasadny, czy teŝ Zamawiający oczekuje konkretnego zakresu jego wysuwu i minimalnego promienia pracy? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2: Zamawiający podtrzymuje wymóg obrotu kołowrotu na wąŝ ssący razem z ramieniem wysięgnika o kąt min. 300 oraz wymaga zasięgu pracy wysięgnika min. 1,5 m. PYTANIE NR 3: Dot. SIWZ, część techniczna, punkt Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iŝ podany zakres wysięgnika ssącego jest niezwykle mały. śądany zasięg pracy 2,8 metra od osi podłuŝnej pojazdu, po odjęciu połowy szerokości pojazdu, czyli około 1,2 metra, pozostawia tylko 1,6 metra czynnej długości roboczej poza obrys boczny samochodu, co powoduje, Ŝe oczekiwany, 300 stopniowy kąt obrotu wysięgnika z kołowrotem ssącym, staje się praktycznie bezuŝyteczny. Prosimy o przeanalizowanie tego punktu i podanie oczekiwanej, właściwej wartości zasięgu pracy wysięgnika ssącego. 1

2 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3: Zamawiający podtrzymuje wymóg obrotu kołowrotu na wąŝ ssący razem z ramieniem wysięgnika o kąt min. 300, oraz wymaga zasięgu pracy wysięgnika min. 4 m i wysuwu wysięgnika min. 1,5 m. PYTANIE NR 4: Dot. SIWZ, część techniczna, punkt oraz Prosimy o doprecyzowanie oczekiwanego miejsca montaŝu głównego bębna ciśnieniowego. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4: Zamawiający wymaga zachowania kąta obrotu ramienia wprowadzającego wąŝ ciśnieniowy 180. Ramię wprowadzające wąŝ ciśnieniowy ma być zamontowane z tyłu pojazdu. Zamawiający dopuszcza montaŝ głównego bębna z węŝem ciśnieniowym zarówno z tyłu pojazdu jak i w jego centralnej części. PYTANIE NR 5: Dot. SIWZ, część techniczna, punkt c., łącznie z punktem Zamawiający określa całkowitą pojemność zbiornika na 9m 3, oraz w punkcie 3 zapisuje dodatkowy zbiornik na wodę czystą min. 2m 3. Czy całkowita pojemność zbiornika 9m 3 dotyczy tylko części osadowej, oraz do tego wymagany jest zbiornik wody czystej o pojemności 2m 3, czy teŝ Zamawiający oczekuje innego rozwiązania? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5: Zamawiający wymaga, aby pojemność zbiornika na osad wraz z wodą roboczą wynosiła min. 9m 3 oraz dodatkowo wymagany jest zbiornik czystej wody o pojemności min. 2m 3, z moŝliwością wykorzystania go jako zbiornika wody roboczej. PYTANIE NR 6: Dot. SIWZ, część techniczna, punkt oraz Mając na uwadze, iŝ zawory spustowe w połowie wysokości tylnej pokrywy zbiornika będą słuŝyły tylko i wyłącznie do usuwania (spuszczania) wody nadosadowej oraz, Ŝe spust tejŝe wody moŝe odbywać się poprzez wykorzystanie nadciśnienia w zbiorniku, nie ma potrzeby stosowania zaworów z przyłączami 125 mm oraz 150 mm. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zaworów spustowych, umieszczonych w połowie wysokości tylnej pokrywy zbiornika, zarówno w jednym, jak i drugim samochodzie, z przyłączami 100 mm? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6: Zamawiający w samochodzie ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton wprowadza zmianę średnicy przyłącza zaworu spustowego umieszczonego w połowie wysokości tylnej pokrywy zbiornika, ze średnicy 125mm na średnicę 100 mm. Natomiast w samochodzie ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton Zamawiający wymaga montaŝu zaworu spustowego umieszczonego w połowie wysokości tylnej pokrywy zbiornika, zgodnie z zapisami SIWZ część techniczna, punkt PYTANIE NR 7: Czy Zamawiający dopuści dostarczenie egzemplarza katalogu części zamiennych dotyczących tylko zabudowy specjalistycznej w systemie numerycznym? kaŝda część 2

3 w formie obrazkowej posiada swój numer katalogowy, którym posługuje się Zamawiający zamiast słownictwa polskiego. Natomiast dla podwozia czy Zamawiający dopuści wersję elektroniczną dostęp On- Line lub telefoniczny na zapytanie? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7: Tak. Zamawiający dopuszcza dostarczenie egzemplarza katalogu części zamiennych dotyczących tylko zabudowy specjalistycznej w systemie numerycznym kaŝda część w formie obrazkowej posiada swój numer katalogowy, zamiast słownictwa polskiego. Dla podwozia Zamawiający dopuszcza wersję elektroniczną dostęp On-Line lub telefoniczny na zapytanie. PYTANIE NR 8: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty karty katalogowej podwozi samochodów wraz z kabiną oraz kart katalogowych zastosowanych urządzeń. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści w zamian kart katalogowych dołączenie do oferty opisu przedmiotu zamówienia potwierdzającego, Ŝe oferowane pojazdy spełniają parametry techniczne ujęte w SIWZ? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8: Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty, w zamian za karty katalogowe podwozi samochodów wraz z kabiną oraz w zamian za karty katalogowe zastosowanych urządzeń, opisu przedmiotu zamówienia potwierdzającego, Ŝe oferowane pojazdy spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego ujęte w SIWZ. PYTANIE NR 9: Czy Zamawiający dopuści w samochodzie ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton (samochód nr 1) kąt obrotu wysięgnika z węŝem ssącym 180º, zamiast 300º posiadający wspólne prowadzenie z węŝem ciśnieniowym oraz średnicę węŝa ssącego 100 mm zamiast 125 mm? W małych pojazdach do czyszczenia kanalizacji nie jest moŝliwe zastosowanie kąta obrotu wysięgnika o 300º. Kąt obrotu 180º jest wystarczający do obsługi studzienek kanalizacyjnych w pełnym zakresie, tzn. z tyłu oraz lewej i prawej strony pojazdu. Średnice węŝy ssących dobiera się do parametrów pompy ssącej. W przypadku zastosowania pompy próŝniowej o wydajności 900 m 3 /h stosuje się węŝe ssące 100mm. WęŜe ssące o średnicy 125 mm stosuje się dopiero przy wydajności powyŝej 1500 m 3 /h. Taka wydajność jest zbyt wysoka dla zapewnienia właściwej współpracy odzysku wody i pompy ciśnieniowej, której wydajność określono w specyfikacji na 220l/min. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9: Zamawiający w samochodzie ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton nie dopuszcza kąta obrotu wysięgnika z węŝem ssącym 180º. Zamawiający wymaga obrotu kołowrotu na wąŝ ssący razem z ramieniem wysięgnika o kąt min Zamawiający wprowadza zmianę średnicy węŝa ze średnicy 125mm na średnicę wewnętrzną 100mm. PYTANIE NR 10: Czy Zamawiający dopuszcza dla samochodu ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton (samochód nr 1) zastosowanie bębnów ciśnieniowych z węŝami wysokociśnieniowymi wykonanych ze stali kotłowej, 3

4 zabezpieczonych specjalną farbą podkładową oraz pomalowanych na wybrany przez Zamawiającego kolor? Bębny ciśnieniowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej oferują wyłącznie firmy włoskie (2 firmy na polskim rynku). Pozostali producenci z Europy (Niemcy, Dania, Francja, Holandia, Liechtenstein, Słowacja itp.) wykonują bębny ze stali węglowej zabezpieczonej odpowiednimi warstwami antykorozyjnymi. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10: Zamawiający nie dopuszcza dla samochodu ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton zastosowania bębnów ciśnieniowych z węŝami wysokociśnieniowymi wykonanych ze stali kotłowej, zabezpieczonych specjalną farbą podkładową. Zamawiający podtrzymuje wymóg wykonania bębnów ciśnieniowych z węŝami ciśnieniowymi ze stali nierdzewnej. PYTANIE NR 11: Czy zamiast napędu hydraulicznego małego bębna w samochodzie ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton (samochód nr 1) moŝna zastosować bęben z automatycznym systemem nawijania (ściągania) węŝa? Jest to rozwiązanie duŝo prostsze od ściągania hydraulicznego, ponadto równie skuteczne przy pojeździe tego typu i wielkości. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11: Zamawiający w samochodzie ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton dopuszcza zastosowanie bębna z automatycznym systemem nawijania (ściągania) węŝa, zamiast napędu hydraulicznego małego bębna. PYTANIE NR 12: Czy Zamawiający dopuści, aby w samochodzie ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton (samochód nr 1) licznik metrów wprowadzenia węŝa ciśnieniowego do kanału znajdował się na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania? Czy Zamawiający dopuści, aby niezbędne urządzenia pomiarowe, takie jak manometry/ informacje dla przemiennika ciśnienia oraz pompy ssącej (aktualne ciśnienie/podciśnienie) oraz liczniki pracy przemiennika ciśnienia oraz pompy próŝniowej, umiejscowione zostały na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania? Przy sterowaniu CanBus operator otrzymuje bardzo wiele przydatnych informacji tj. aktualnym ciśnieniu na głowicy, aktualnym ciśnieniu na przemienniku ciśnienia, poziomu paliwa w zbiorniku, aktualnym spalaniu pojazdu itd. bezpośrednio na swoim miejscu pracy czyli na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania, którym obsługuje pojazd. Umiejscowienie wyświetlacza na pilocie wraz z wszystkimi potrzebnymi informacjami jest wygodne i nie powoduje oderwania pracownika od zasadniczej pracy. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12: Zamawiający dopuszcza, aby w samochodzie ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton licznik metrów wprowadzenia węŝa ciśnieniowego do kanału oraz niezbędne urządzenia pomiarowe znajdowały się 4

5 na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pod warunkiem umieszczenia ich równieŝ obok panelu sterującego. Rozwiązanie takie będzie umoŝliwiać bezpieczną obsługę z poziomu sterowania ręcznego w przypadku awarii, uszkodzenia pilota lub wyświetlacza. PYTANIE NR 13: Czy lampy obrysowe w samochodzie ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton (samochód nr 1) powinny być umieszczone na tylnym zderzaku czy na bocznych osłonach? Zgodnie z przepisami lampki obrysowe powinny oświetlać boczne osłony przeciwwjazdowe, z tyłu umieszczane są znaki odblaskowe. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13: Zamawiający, oprócz lamp wymaganych zgodnie z przepisami, wymaga lamp obrysowych montowanych z boku tylnego zderzaka wystających poza zarys boczny samochodu, które ułatwiają manewrowanie pojazdem w godzinach nocnych. PoniŜej zdjęcie. PYTANIE NR 14: Czy w samochodzie ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton (samochód nr 1) zamiast silników hydraulicznych firmy Parker, węŝy ciśnieniowych firmy CanalJet oraz pachołków firmy Lifton Polska moŝna zastosować elementy równowaŝne, odpowiadające swoimi parametrami potrzebom zabudowy? Na poziomie specyfikacji nie jest moŝliwe określenie czy produkty poszczególnych firm wykorzystywane przy produkcji mają dokładnie takie parametry pracy jakie są wymagane w zabudowie, aby spełnić pozostałe wymagania Zamawiającego. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14: Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów równowaŝnych dla termoplastycznego węŝa ciśnieniowego o średnicy min. NW 25 i długości 120 m, ESH- 250 marki CanalJet, wyprodukowanego w Unii Europejskiej, o następujących parametrach: Średnica zewnętrzna 36,5mm 5

6 Dopuszczalne ciśnienie pracy 250bar Minimalne ciśnienie rozrywające 625bar Minimalny promień gięcia 175mm Waga 0,6kg/m Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów równowaŝnych dla termoplastycznego węŝa ciśnieniowego o średnicy min. NW 32 i długości 150 m, ESH- 250 marki CanalJet, wyprodukowanego w Unii Europejskiej, o następujących parametrach: Średnica zewnętrzna 46mm Dopuszczalne ciśnienie pracy 250bar Minimalne ciśnienie rozrywające 625bar Minimalny promień gięcia 175mm Waga 0,6kg/m Zamawiający rezygnuje z wymogu pomp oraz silników hydraulicznych zabudowy marki Parker oraz pachołków z lampami LED marki Lifton Polska Sp. J. PYTANIE NR 15: Czy Zamawiający dopuszcza dla samochodu ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton (samochód nr 2) zastosowanie bębnów ciśnieniowych z węŝami wysokociśnieniowymi wykonanych ze stali kotłowej, zabezpieczonych specjalną farbą podkładową oraz pomalowanych na wybrany przez Zamawiającego kolor? Bębny ciśnieniowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej oferują wyłącznie firmy włoskie (2 firmy na polskim rynku). Pozostali producenci z Europy (Niemcy, Dania, Francja, Holandia, Liechtenstein, Słowacja itp.) wykonują bębny ze stali węglowej zabezpieczonej odpowiednimi warstwami antykorozyjnymi. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15: Zamawiający nie dopuszcza dla samochodu ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton zastosowania bębnów ciśnieniowych z węŝami wysokociśnieniowymi wykonanych ze stali kotłowej, zabezpieczonych specjalną farbą podkładową. Zamawiający podtrzymuje wymóg wykonania bębnów ciśnieniowych z węŝami ciśnieniowymi ze stali nierdzewnej. PYTANIE NR 16: Czy Zamawiający dopuści, aby w samochodzie ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton (samochód nr 2) licznik metrów wprowadzenia węŝa ciśnieniowego do kanału znajdował się na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania? Czy Zamawiający dopuści, aby niezbędne urządzenia pomiarowe, takie jak manometry/ informacje dla przemiennika ciśnienia oraz pompy ssącej (aktualne ciśnienie/podciśnienie) oraz liczniki pracy przemiennika ciśnienia oraz pompy próŝniowej, umiejscowione zostały na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania? Przy sterowaniu CanBus operator otrzymuje bardzo wiele przydatnych informacji tj. aktualnym ciśnieniu na głowicy, aktualnym ciśnieniu na przemienniku ciśnienia, poziomu paliwa w zbiorniku, aktualnym spalaniu pojazdu itd. bezpośrednio na swoim miejscu pracy czyli na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania, którym obsługuje 6

7 pojazd. Umiejscowienie wyświetlacza na pilocie wraz z wszystkimi potrzebnymi informacjami jest wygodne i nie powoduje oderwania pracownika od zasadniczej pracy. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16: Zamawiający dopuszcza, aby w samochodzie ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton licznik metrów wprowadzenia węŝa ciśnieniowego do kanału oraz niezbędne urządzenia pomiarowe znajdowały się na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pod warunkiem umieszczenia ich równieŝ obok panelu sterującego. Rozwiązanie takie będzie umoŝliwiać bezpieczną obsługę z poziomu sterowania ręcznego w przypadku awarii, uszkodzenia pilota lub wyświetlacza. PYTANIE NR 17: Czy lampy obrysowe w samochodzie ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton (samochód nr 2) powinny być umieszczone na tylnym zderzaku czy na bocznych osłonach? Zgodnie z przepisami lampki obrysowe powinny oświetlać boczne osłony przeciwwjazdowe, z tyłu umieszczane są znaki odblaskowe. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17: Zamawiający, oprócz lamp wymaganych zgodnie z przepisami, wymaga lamp obrysowych montowanych z boku tylnego zderzaka wystających poza zarys boczny samochodu, które ułatwiają manewrowanie pojazdem w godzinach nocnych. PoniŜej zdjęcie. 7

Kwidzyn, r. Nr sprawy: P/9/2011. Strona internetowa Zamawiającego:

Kwidzyn, r. Nr sprawy: P/9/2011. Strona internetowa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Spółka z o. o. ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn tel./fax 55 279 33 19, 55 279 39 19; e-mail: wodociagikwidzyn@wp.pl Kwidzyn, 1.12.2011 r. Nr sprawy: P/9/2011

Bardziej szczegółowo

Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI I ODSYSANIA NIECZYSTOŚCI Typ Schäfer NA MERCEDESIE Sprinterze 412 D

Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI I ODSYSANIA NIECZYSTOŚCI Typ Schäfer NA MERCEDESIE Sprinterze 412 D OFERTA NA UŻYWANY KOMBINOWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI I ODSYSANIA NIECZYSTOŚCI Typ Schäfer NA MERCEDESIE Sprinterze 412 D OFERTA nr 066/11 Samochód Używany Mercedes Benz

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D UNIMARK Sp. z o.o. Wadowice 03.2012 DANE TECHNICZNE Samochód Używany Mercedes Benz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC Załącznik nr 1 do Umowy nr IN/U/ /11 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC dot. zadania: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. zakup i dostawę do siedziby

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Kraj Beneficjenta: Rzeczpospolita Polska 1.2. Strony zaangażowane w Projekt: 1.2.1. Beneficjent Końcowy Projektu Wodociągi Płockie Sp.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;..

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.. NO-223/I/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;.. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II Sulmierzyce dnia 12 lutego 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.3.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z silnikiem o mocy 278KM? Odpowiedź: NIE

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z silnikiem o mocy 278KM? Odpowiedź: NIE Ostróda, 26 września 2014 ZP.271.11.2014 Strona internetowa Zamawiającego Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie.

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy Pzp. Wyjaśnienie treści SIWZ

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy Pzp. Wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy /wszyscy/ Dotyczy : Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 26 lipca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 26 lipca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1470/11 WYROK z dnia 26 lipca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC Załącznik nr 1 do Umowy nr IN/U/ /11 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC dot. zadania: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. zakup i dostawę do siedziby

Bardziej szczegółowo

Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU.

Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU. Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU. Numer ogłoszenia: BZP 244682-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012r. Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w SZCZAWNICY ul. SZLAYA SZCZAWNICA woj. małopolskie NIP REGON KRS

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w SZCZAWNICY ul. SZLAYA SZCZAWNICA woj. małopolskie NIP REGON KRS OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w SZCZAWNICY ul. SZLAYA 84 34-460 SZCZAWNICA woj. małopolskie NIP 735-235-13-05 REGON 490693905 KRS 0000023042 Znak: P-1/2014 Szczawnica, dnia 31 października 2014 r. Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik Nr 1A do SIWZ TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania powania przetargowego na. na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.3.2015.2015 PT.2370.3.10.2015

Uczestnicy postępowania powania przetargowego na. na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.3.2015.2015 PT.2370.3.10.2015 PT.2370.3.10.2015 Poznań, dnia 23 czerwca 2015 r. Uczestnicy postępowania powania przetargowego na Dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego niczego wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.3.2015.2015

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Kraj Beneficjenta: Rzeczpospolita Polska 1.2. Strony zaangażowane w Projekt: 1.2.1. Beneficjent Końcowy Projektu Wodociągi Płockie Sp.

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) NAZWA: Dostawa dwóch samochodów asenizacyjnych do wywozu nieczystości płynnych na podwoziu używanym do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach Nr referencyjny nadany sprawie: NDZ.231.18.2017.DM

Bardziej szczegółowo

Kostrzyn nad Odrą, dnia r.

Kostrzyn nad Odrą, dnia r. Kostrzyn nad Odrą, dnia 27.11.2015r. związku z otrzymanymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę przegubowego nośnika narzędzi oraz maszyn do prac

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy Pzp. Wyjaśnienie treści SIWZ

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy Pzp. Wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy /wszyscy/ Dotyczy : postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Maszyny wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji do zabudowy na samochodach dostawczych.

Maszyny wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji do zabudowy na samochodach dostawczych. Maszyny wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji do zabudowy na samochodach dostawczych. Vanpack super 9 Ciśnienie robocze 140 bar 40 l/min Vanpack super 40 Ciśnienie robocze 280 bar 45 l/min Maszyny

Bardziej szczegółowo

PL-Gdańsk: Cysterny 2011/S

PL-Gdańsk: Cysterny 2011/S 04/11/2011 S212 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Gdańsk: Cysterny 2011/S 212-345211 Gdańskie Melioracje sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik Nr 1A do SIWZ TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia:

O F E R T A. Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia: O F E R T A... (data)... (Oznaczenie Wykonawcy) Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mocowania koła zapasowego na dachu pojazdu?

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mocowania koła zapasowego na dachu pojazdu? OSP.271.1.2014 Wodzisław, dnia 22.05.2014r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWA JEDNEGO FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia i dane zabudowy firmy SKIBICKI:

Zdjęcia i dane zabudowy firmy SKIBICKI: OFERTA Samochód ciężarowy do przewozu kontenerów- hakowiec: 2 szt. MB 1218 produkcja - 2006 rok napęd 4x2 124 i 174 tyś. km manualna skrzynia biegów zawieszenie przód resor, tył poduszka pow. blokada mostu,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej Rzeszów, dnia 02.05.2008 r. SP ZOZ.II.1.3/ZP-14A-PN/1/2008 dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ,

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja i Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia MK.2370.10.2015 Łódź, dnia 17 sierpnia 2015 r. Modyfikacja i Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa ciężkiego samochodu

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w. 341-1/10 Śliwice, 2010-07-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w. 341-1/10 Śliwice, 2010-07-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 341-1/10 Śliwice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 - WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... podpisana w dniu. r. w Hajnówce pomiędzy:

Załącznik nr 4 - WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... podpisana w dniu. r. w Hajnówce pomiędzy: Załącznik nr 4 - WZÓR UMOWY UMOWA Nr... podpisana w dniu. r. w Hajnówce pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. 17-200 Hajnówka ul. Słowackiego 29 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT

Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT PT.2370.2.7.2015 Poznań, dnia 5 maja 2015 r. Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.2.2015 W dniu 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ul. śołnierska 18 10-561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

2503 mocna klasyka. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

2503 mocna klasyka. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem 2503 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem 2503 mocna klasyka. Mocny model 2503 firmy Wacker Neuson gwarantuje maksymalną wydajność i optymalną wygodę operatora, którą zawdzięcza on szczodrym

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE AGREGATY HYDRAULICZNE

KOMPAKTOWE AGREGATY HYDRAULICZNE KOMPAKTOWE AGREGATY HYDRAULICZNE MINIAGREGAT SPALINOWY KAH-2.8HP-R-Z8 MINIAGREGAT Z SILNIKIEM PRĄDU STAŁEGO 12 LUB 24 VDC KAH-12VDC-A-Z10 KAH-24VDC-D-Z8 MINIAGREGAT Z SILNIKIEM TRÓJFAZOWYM LUB JEDNOFAZOWYM

Bardziej szczegółowo

Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych.

Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych. Załącznik Nr 1 do Umowy /2015 z dnia.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚC III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ Zakup pojazdu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wodociągi Sp. z o.o. ul. Reymonta 12 48-340 Głuchołazy Tel.: +48 774391932, Fax.: +48 774391742 www.wodgluch.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/04/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Raciechowice: Zakup i dostawa dwóch używanych samochodów pożarniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Numer ogłoszenia: 138816-2010;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części Zamówienia nr 1 postępowania: Dostawa przewoźnego urządzenia sprężarkowego 1) Urządzenie zapewnia: a) Wydajność ciśnienia roboczego min. 10,8 m 3 /min;

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA Dostawy części zamiennych do samochodów Mercedes - Benz Numer sprawy: TP/227/2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA Dostawy części zamiennych do samochodów Mercedes - Benz Numer sprawy: TP/227/2009 Kielce dn. 05.01.2010 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA Dostawy części zamiennych do samochodów Mercedes - Benz Numer sprawy: TP/227/2009 Pytanie 1 Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach znak ZP/1/2015

Dotyczy: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach znak ZP/1/2015 Łomianki, 29 październik 2015 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach znak ZP/1/2015 Zamawiający,

Bardziej szczegółowo

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52 WL52 Przegubowe ładowarki Kołowe Klasyka na placu budowy: WL 52 Na profesjonalnym placu budowy nie powinno zabraknąć ładowarki kołowej WL 52. Poza mocną hydrauliką oferuje ona również łatwą w obsłudze

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.6.2015

Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.6.2015 PT.2370.6.1.2015 Poznań, dnia 3 sierpnia 2015 r. Uczestnicy postępowania przetargowego na Dostawę samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP Poznań PT.2370.6.2015 W dniach 29 i 31 lipca 2015 r. do

Bardziej szczegółowo

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem ET16 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych Kompaktowe rozmiary, a przy tym najlepsza w swojej klasie w dziedzinie wielkości kabiny -to może

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - zakup

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - zakup OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - zakup Przedmiot zamówienia: zakup cysterny asenizacyjnej przeznaczonej do ssania, tłoczenia i transportu cieczy i zawiesin z zawartością materiałów stałych do 30%. z montażem

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza stół operacyjny mobilny z napędem elektrohydraulicznym i mechaniczno-hydraulicznym.

Wszyscy Wykonawcy. Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza stół operacyjny mobilny z napędem elektrohydraulicznym i mechaniczno-hydraulicznym. Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Skłodowskiej Curie 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 07.05.2014r DZP/18PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adresat/Wszyscy Wykonawcy. Odpowiedź na zapytanie nr 4 z dnia r. Nr sprawy: ZP 1/2013. Toruń, dnia r.

Adresat/Wszyscy Wykonawcy. Odpowiedź na zapytanie nr 4 z dnia r. Nr sprawy: ZP 1/2013. Toruń, dnia r. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. kujawsko-pomorskie 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel. (56) 623 83 46, fax (056) 655 78 01 Toruń, dnia 12.07.2013 r. Adresat/Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych.

Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych. Załącznik Nr 1 do Umowy /2017 z dnia.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚC III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ Zakup pojazdu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Dostawa używanej Koparko ładowarki wraz z osprzętem

O F E R T A. Dostawa używanej Koparko ładowarki wraz z osprzętem O F E R T A... (data)... (Oznaczenie Wykonawcy) Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

AGREGAT POMPOWY DUśEJ WYDAJNOŚCI MCS SIGMA

AGREGAT POMPOWY DUśEJ WYDAJNOŚCI MCS SIGMA 1 5 I. Ogólna charakterystyka Agregat pompowy duŝej wydajności MCS 20 1500 jest mobilnym zespołem pompowym umoŝliwiającym odpompowanie wody z poziomu brzegu i/lub powierzchni wody. Przeznaczony jest do

Bardziej szczegółowo

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Załącznik Nr 14A do SIWZ I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Poniższa tabela określa minimalne parametry ładowarki kołowej i spycharki

Bardziej szczegółowo

Myjki do pojemników na odpady montowane na pojazdach dostawczych. Hydrauliczne opuszczanie i podnoszenie w wielkościach od 110, do 1100 litrów

Myjki do pojemników na odpady montowane na pojazdach dostawczych. Hydrauliczne opuszczanie i podnoszenie w wielkościach od 110, do 1100 litrów Myjki do pojemników na odpady montowane na pojazdach dostawczych Hydrauliczne opuszczanie i podnoszenie w wielkościach od 110, do 1100 litrów Każda myjka budowana jest ręcznie na indywidualne zamówienie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) OFERTA PRZETARGOWA POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 38-400 KROSNO ul. Bieszczadzka 1 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup ciągnika rolniczego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 65038-2015; data zamieszczenia: 24.03.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 65038-2015; data zamieszczenia: 24.03.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 34509-2015 z dnia 2015-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opoczno 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa p.n. Pojazd do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, obejmująca

Bardziej szczegółowo

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ.

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ. Załącznik nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data WYMAGANIA I OPIS TECHNICZNY DO OFERTY (każda ze stron powinna być podpisana) Dane wykonawcy (firma, adres korespondencyjny,

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/6/2011 Warszawa dn r.

WSPRiTS/ZP/6/2011 Warszawa dn r. WSPRiTS/ZP/6/2011 Warszawa dn. 17.01.2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2010/S 243-371556 z dnia 15.12.2010 r. na dostawy części zamiennych do samochodów [Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Dane montaŝu Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Dane montaŝu Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Homologacja R115 E20 #115 00 00031 Wytwórca pojazdu Skoda Holding a.s. Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu Octavia Typ silnika BSE Objętość skokowa 1595 cm 3 Moc maksymalna

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy ZP/1/OSP/2012 Załącznik nr2 do SIWZ

Numer sprawy ZP/1/OSP/2012 Załącznik nr2 do SIWZ Numer sprawy ZP/1/OSP/2012 Załącznik nr2 do SIWZ Wymagania dla lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x2 Parametr Wymagania minimalne 1. Typ nadwozia Kabina na ramie Przeszklenie w części

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Gmina Polanów Adres pocztowy: ul. Wolności 4 Miejscowość: Kod

Bardziej szczegółowo

Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy wg rozdzielnika

Wszyscy Wykonawcy wg rozdzielnika Mrocza, dnia 02.11.2006 r. N. znak R. In 341-27/1/PN/2006 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Wszyscy Wykonawcy wg rozdzielnika dostawa wyposaŝenia sportowego do sali gimnastycznej w Gimnazjum w Mroczy

Bardziej szczegółowo

Orli Staw, dnia 13 marca 2015 r. UA

Orli Staw, dnia 13 marca 2015 r. UA Orli Staw, dnia 13 marca 2015 r. UA.271.1.5.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do Zakładu Unieszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: TT/61-299/2015 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna i wyposażenie pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji 1. Podwozie : a) producent podwozia: MAN TGS

Bardziej szczegółowo

ET18. ET18 ewolucja pracującego świata. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

ET18. ET18 ewolucja pracującego świata. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem ET18 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem ET18 ewolucja pracującego świata. Wacker Neuson ustanawia nowe standardy koparek kompaktowych z ich nową generacją modeli w klasie wagowej od 1,7 do

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ( pieczęć firmy) Załącznik Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU z art.44 Ustawy prawo zamówień publicznych (w tym art. 22 ust.1 P.z.p.)., dn.... Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Kraj Beneficjenta: Rzeczpospolita Polska 1.2. Strony zaangażowane w Projekt: 1.2.1. Beneficjent Końcowy Projektu Wodociągi Płockie Sp.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie hydrauliczne do rozwalcowywania rur cyklem pracy w trybie ciągłym i regulowaną prędkością (model 40.2).

Urządzenie hydrauliczne do rozwalcowywania rur cyklem pracy w trybie ciągłym i regulowaną prędkością (model 40.2). Jednostka hydrauliczna pozwala na jednoczesną pracę dwiema głowicami, niezależnie jedna od drugiej. Urządzenie jest niezbędne tam, gdzie wymagana jest duża powtarzalność, precyzja i moc. Hydrol Przewody

Bardziej szczegółowo

RG.341-4/10 Mielnik, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

RG.341-4/10 Mielnik, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU RG.341-4/10 Mielnik, 2010-05-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-4/10. Nazwa zadania: Dostawa sprzętu w ramach operacji pn. Budowa oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Quick News. Sprzedaż. Nowa samochodowa pompa do betonu S 43 SX III

Quick News. Sprzedaż. Nowa samochodowa pompa do betonu S 43 SX III Quick News Sprzedaż SCHWING GmbH Heerstrasse 9 27 44653 Herne, Germany Phone +49 23 25 / 987-0 Fax +49 23 25 / 72922 info@schwing.de www.schwing.de Nowa samochodowa pompa do betonu Szanowni Państwo, Na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - część 1. Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu 1 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - część 1. Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu 1 szt. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - część 1 Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu 1 szt. 1. Specyfikacja techniczna pojazdu i wymagania ogólne. L.p. 1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-wolow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-wolow.pl Wołów: Zakup używanego środka transportowego w postaci samochodu specjalnego przeznaczonego do zamiatania mechanicznego dróg (zamiatarka). Numer ogłoszenia: 146506-2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

Bardziej szczegółowo

Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Siła klasyki.

Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Siła klasyki. 2503 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem 2503 - Siła klasyki. Koparka 2503 marki Wacker Neuson to mocna maszyna, gwarantująca najwyższą produktywność oraz najlepszy komfort obsługi dzięki dużej

Bardziej szczegółowo

dot. postępowania nr DZP na zakup samochodów na potrzeby Agencji Mienia Wojskowego

dot. postępowania nr DZP na zakup samochodów na potrzeby Agencji Mienia Wojskowego BIURO PREZESA ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa WARSZAWA, 2016-11-02 Znak sprawy: DZP.7720.20.2016 2016-0465306 Do Wykonawców wg rozdzielnika oraz na stronę internetową www.amw.com.pl dot. postępowania

Bardziej szczegółowo

Nr ZDKiM/1/2016 Krzepice dnia r.

Nr ZDKiM/1/2016 Krzepice dnia r. Nr ZDKiM/1/2016 Krzepice dnia 07.03.2016 r. Krzepice: Dostawa i zakup używanej koparko ładowarki Numer ogłoszenia: 50424-2016; data zamieszczenia: 07.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa r.

Warszawa r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 Międzyrzec Podlaski, 04-02-2015r. Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania W SAMOCHODZIE BMW Dane montaŝu Homologacja R115 E20 #115 00 0032 Wytwórca pojazdu BMW Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu Typ a Objętość skokowa 2494 cm 3 Moc maksymalna 141 kw Moc na cylinder 23,5 kw Poziom

Bardziej szczegółowo

I Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

I Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Postępowania nr ZP/1/ZOW/2017 na dostawę 43 szt. samochodów ratowniczogaśniczych dla OSP w ramach projektu pn. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA CZYSTEGO ŚRODOWISKA POJAZDY CIŚNIENIOWO-SSĄCE

ROZWIĄZANIA DLA CZYSTEGO ŚRODOWISKA POJAZDY CIŚNIENIOWO-SSĄCE ROZWIĄZANIA DLA CZYSTEGO ŚRODOWISKA POJAZDY CIŚNIENIOWO-SSĄCE 2 I 3 WODOODPORNE ROZWIĄZANIA OD SPECJALISTÓW Z FLENSBURGA Grupa produktów elephant prawdziwie silne maszyny do każdego zadania Poprzez elastyczność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Zał. Nr 1 do umowy Nr.../06 ZP 104720/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POJAZDU KOMUNALNEGO URZĄDZENIA SSĄCO-PŁUCZĄCEGO o poj. zbiorników 3000 l do płukania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy odpowiedzi na zapytanie do:

Dotyczy odpowiedzi na zapytanie do: ZP/271-8/2015 3 sierpnia 2015 r. Dotyczy odpowiedzi na zapytanie do: Dostawa używanej zamiatarki ulicznej skonfigurowanej fabrycznie, bez przeróbek Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

EZ 80. Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie wysoka wydajność

EZ 80. Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie wysoka wydajność EZ 80 Koparki Gąsienicowe Zero Tail Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie wysoka wydajność Model EZ80 to największa koparka zero tail marki Wacker Neuson. Kompaktowe wymiary, zmniejszone zużycie paliwa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 17.03.2017r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy:, numer postępowania: D/09/2017. Na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża

Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża Iłża, dnia 29.04.2013r. IGP.271.17.1.2013 Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża Zapytania do Zamawiającego: 1. Proszę o wyjaśnienie z czego wynika obowiązek zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Katowice, dn. 25.05.2015 r. Przedsiębiorstwo Usługowe GEOCARBON Sp. z o.o. Ul. Dunikowskiego 12-14 40-127 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Katowice, dn. 25.05.2015 r. Przedsiębiorstwo Usługowe GEOCARBON Sp. z o.o. Ul. Dunikowskiego 12-14 40-127 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowice, dn. 25.05.2015 r. Przedsiębiorstwo Usługowe GEOCARBON Sp. z o.o. Ul. Dunikowskiego 12-14 40-127 Katowice ZC.. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia powyżej 14 000 euro Zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

... Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika Tarnów ul.szpitalna 13 -

... Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika Tarnów ul.szpitalna 13 - ...... Znak: AE/ZP-27-19/17 Tarnów, 2017-05-02 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę urządzeń do hemodializy 9 sztuk oraz systemu uzdatniania wody 1 kpl. W związku

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny i niezawodny dostawca

Profesjonalny i niezawodny dostawca Profesjonalny i niezawodny dostawca Przyczepy: SF-6,5; SF-7,5; SF-8; SF-9; SF-10; SF-11; SF-12 Nowa generacja profesjonalnych przyczep szwedzkich Möre Maskiner o ładowności od 7,5 tony do 14 ton charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Dubeninki: Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu Numer ogłoszenia: 122229-2010; data zamieszczenia: 13.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na leasing fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie, z opcją wykupu

Przetarg nieograniczony na leasing fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie, z opcją wykupu Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy, adres Wykonawcy..., dnia... roku (miejscowość) Przetarg nieograniczony na leasing fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Agencji Mienia Gminnego i Spraw

Bardziej szczegółowo

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia. Numer Zamówienia: POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-10

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia. Numer Zamówienia: POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnego samochodu do konserwacji i czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dnia 16.09.2010 r. L.dz. SSM-XI-84/GS/2010/ /10 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 18 sierpnia 2015r. Informacja dla Wykonawców dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa samochodów typu BUS i FURGON.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis pojazdu

Szczegółowy opis pojazdu 1 2 3 Szczegółowy opis pojazdu Zabudowa Wymagania Opcja Oferta Punkty Fabrycznie nowa rok produkcji 2015-2016 Kolor zbiornika i zabudowy RAL 2011 lub inny RAL 2011 0,4 Lampa ostrzegawcza 4 Dokumenty 5

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie 13/PN/Z/ zawarta w Płońsku, dnia roku pomiędzy:

UMOWA. w sprawie 13/PN/Z/ zawarta w Płońsku, dnia roku pomiędzy: załącznik nr 5 (projekt umowy) UMOWA w sprawie 13/PN/Z/2016 - zawarta w Płońsku, dnia... 2016 roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Lublin dnia 17 października 2014 r. WL.2370.38.2014 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: Przetarg nieograniczony na Dostawę 34 sztuk agregatów prądotwórczych przewoźnych o mocy min. 40 kva

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Łubniany, dnia 05.08.2014r. ZP.271.OSP.1.A.2014 Otrzymują Wykonawcy którzy pobrali SIWZ treść niniejszego pisma zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 37-120 Markowa, woj. podkarpackie, tel. 017 2265352, faks 017

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 37-120 Markowa, woj. podkarpackie, tel. 017 2265352, faks 017 Page 1 of 6 Markowa: Zakup lekkiego, używanego samochodu pożarniczego dla Gminy Markowa z przeznaczeniem dla OSP Tarnawka Numer ogłoszenia: 301856-2011; data zamieszczenia: 22.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo