Zestawienie opinii gmin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie opinii gmin"

Transkrypt

1 Zestawienie opinii gmin Lp. Organ Data; nr pisma Uwaga 1 UG Andrzejewo 2 UG Augustów 3 UG Bakałarzewo 4 UG Bargłów Kościelny 5 UG Białowieża r.; UG Bielsk 1. Zmiana zapisów na str. 104 (dotyczy obiektu w Dubiażynie) RGP Podlaski 27/09 1. Zmiana zapisów na str. 115 pkt. 1 7 UG Boćki 8 UG Boguty Pianki 9 UG Brańsk 10 UG Czeremcha 11 UG Czyże 12 UG Czyżew Osada 13 UG Dobrzyniewo Duże 14 UG Dubicze Cerkiewne 15 UG Dziadkowice 16 UG Filipów 17 UG Giby 18 UG Grabowo 19 UG Grajewo r.; R-RG /09 20 UG Grodzisk 21 UG Gródek W pkt Planowany system gospodarowania odpadami komunalnymi, w Wytycznych organizacyjnych do budowy i funkcjonowania ZZO nie należy ograniczać gmin, na terenie których zostaną zamknięte składowiska odpadów, do poszukiwania możliwości składowania odpadów wyłącznie na składowiskach funkcjonujących na obszarze planowanego ZZO. Uwaga uwzględniona

2 22 UG Hajnówka 23 UG Janów 24 UG Jasionówka 25 UG Jaświły 26 UG Jeleniewo 27 UG Juchnowiec Kościelny 28 UG Klukowo r.; OŚR /09 W projekcie nie uwzględniono istniejącego składowiska odpadów w Żabińcu gm. Klukowo, przeznaczonego do zamknięcia. 29 UG Kobylin Borzymy 30 UG Kolno 31 UG Kołaki Kościelne 32 UG Korycin 33 UG Krasnopol 34 UM Krynki 35 UG Krypno 36 UG Kulesze Kościelne 37 UG Kuźnica 38 UG Łomża 39 UG Mały Płock 40 UG Miastkowo 41 UM Michałowo 42 UG Mielnik 43 UG Milejczyce 44 UG Narew 45 UG Narewka 46 UG Nowe Piekuty Uwaga uwzględniona Zgodnie z decyzją Starosty Wysokomazowieckiego z dnia zn.: RA /08, ww. składowisko nie spełniało wymogów i zaprzestało przyjmowania odpadów r. (z terminem zakończenia rekultywacji do r.), zatem nie zostało uwzględnione w wykazie składowisk przeznaczonych do zamknięcia do końca 2009 r.

3 47 UG Nowinka 48 UG Nowy Dwór 49 UG Nur 50 UG Nurzec Stacja 51 UG Orla 52 UG Perlejewo 53 UG Piątnica 54 UG Płaska 55 UG Poświętne 56 UG Przerośl 57 UG Przytuły 58 UG Puńsk 59 UG Raczki 60 UG Radziłów 61 UG Rudka 62 UG Rutka-Tartak 63 UG Rutki 64 UG Sejny 65 UG Sidra 66 UG Siemiatycze r.; RG /09 Prośba o umożliwienie przy zamykaniu składowiska w Kułygach wydzielenia komory do dalszej eksploatacji na okres przejściowy do czasu utworzenia ZZO Dubiażyn. 67 UG Sokoły * 68 UG Suwałki 69 UG Szepietowo r.; OSR: /09 1. Wydłużenie funkcjonowania gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dąbrówce Kościelnej do czasu utworzenia ZZO w Czerwonym Borze oraz utworzenie na bazie tego składowiska sortowni odpadów jako elementu ZZO. 70 UG Sztabin 71 UG Szudziałowo 72 UG Szulborze Wielkie 73 UG Szumowo 74 UG Szypliszki Uwaga uwzględniona Nie składowisko ze względu na niespełnianie odpowiednich warunków jest przeznaczone do zamknięcia (brak możliwości prawnych przedłużenia terminu eksploatacji) - Zgodnie z zapisami pkt. 8, rozdz ZZO mogą składać się z kilku obiektów, pod warunkiem że będą one ze sobą współpracować w zakresie gospodarowania odpadami.

4 75 UG Śniadowo 76 UG Trzcianne 77 UG Turośl 80 UG Turośń Kościelna 81 UG Wąsosz r.; ROŚ /09 82 UG Wizna 83 UG Wiżajny 84 UG Wysokie Mazowieckie 85 UG Wyszki 86 UG Zambrów 87 UG Zaręby Kościelne 88 UG Zawady 89 UG Zbójna 90 UM Augustów 91 UM Bielsk Podlaski 92 UM Brańsk 93 UM Grajewo 94 UM Hajnówka r.; GK / r.; GKM /09 Opinia negatywna z uwagi na umieszczenie gminy w ZZO Czerwony Bór Prośba o zakwalifikowanie i wyrażenie zgody na warunkowe przedłużenie eksploatacji składowiska w Wąsoszu do czasu wybudowania ZZO Czartoria. Prośba o uwzględnienie danych określonych w piśmie nr ZGRPB /09 z dnia r. przesłanym również Wykonawcy Planu przez Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. W pkt Planowany system gospodarowania odpadami komunalnymi, w Wytycznych organizacyjnych do budowy i funkcjonowania ZZO nie należy ograniczać gmin, na terenie których zostaną zamknięte składowiska odpadów, do poszukiwania miejsca na składowanie odpadów wyłącznie na składowiskach w obrębie tego samego ZZO. 1. W ZZO Dubiażyn Hajnówka Siemiatycze wpisać Zakład Pomocniczy w Hajnówce wraz ze składowiskiem odpadów obojętnych Hajnówka Górne. 2. Uwzględnienie w rozdz pkt. 10 oraz pkt. 7 zapisów dot. Budowy i/lub rozbudowy składowisk na terenie gmin wchodzących w skład ZZO Dubiażyn Hajnówka Uwaga uwzględniona składowisko przeznaczono do eksploatacji po 2009 r. jako zapis ogólny w rozdz dotyczący wszystkich ZZO.

5 Siemiatycze. 95 UmiG Choroszcz 96 UmiG Drohiczyn 97 UmiG Lipsk 98 UmiG Zabłudów r.; 99 UM Kolno r. GK /09 3. Należy jednoznacznie określić lokalizację kompostowni w ramach poszczególnych ZZO. 4. Harmonogram zadań nie powinien uwzględniać 2009 roku. Wpisanie do planowanych zadań w obszarze ZZO Hryniewicze instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych w m. Zabłudów 100 UM Sejny 101 UM Siemiatycze 102 UM Wysokie Mazowieckie 103 UM Zambrów r.; IG / r.; GK /09 Na str. 122 (mapa) i str. 125 w tab.5 Wykaz funkcjonujących instalacji: SOK w Kolnie z wiersza do dostosowania do dnia r. przenieść do wiersza do rozbudowy o pojemności docelowej w I etapie do m 3 Uwzględnić w Planie fakt otrzymania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Siemiatyczach pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania odpadów (Dec. Zarządu Województwa Podlaskiego DIS.V /08 z dnia ). Propozycja budowy wspólnej instalacji fermentacji odpadów komunalnych oraz z przemysłu rolno-spożywczego w przypadku ZZO Czartoria i ZZO Czerwony Bór będzie mogła być rozważana w 2012 roku po zrealizowaniu inwestycji budowy ZZO Czerwony Bór. Przyjęty w obecnej dokumentacji sposób unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji polegający na ich kompostowaniu w kompostowni tunelowej typu Biodegma, nie przewiduje Uwaga uwzględniona Nie zapisy szczegółowe dotyczą tylko lokalizacji ostatecznych wybranych w wyniku wykonanych dokumentów szczegółowych (koncepcje, studia wykonalności, wnioski o dofinansowanie itp.). Uwzględnione częściowo Rok 2009 obejmuje zadania już realizowane, jako ciągłość obowiązującego aktualnie Planu gospodarki odpadami Nie Budowa instalacji w Zabłudowie jest wpisana do WPGO w formie zapisu ogólnego, dotyczącego budowy instalacji w ramach ZZO (rozdz , pkt. 8). Składowisko nie posiada ujęcia gazu składowiskowego. Dostosowanie nie wyklucza rozbudowy składowiska, ale warunkuje dalszą jego eksploatację i ewentualną rozbudowę, jeśli zajdzie taka potrzeba w ramach systemu.

6 104 Białymstoku r.; RG.ZZO /08/ i ; OSGK.II /09 unieszkodliwiania osadów ściekowych czy odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. Utworzenie punktu przeładunkowego i magazynowania odpadów z selektywnej zbiórki odpadów w gminie Łapy. Dodatkowe punkty przeładunkowe planowane na obszarze ZZO Czerwony Bór: gmina Wysokie Mazowieckie i Ciechanowiec. 1. Brak w WPGO wskazania instalacji do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych 2. Brak wskazania składowisk odpadów zawierających azbest Uwaga uwzględniona Nie wskazano istniejące instalacje Nie w rozdz podano informacje (na podstawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu woj. podlaskiego) dotyczące planowanej budowy składowiska na odpady zawierające azbest (podano niezbędne ilości i pojemności). W trakcie tworzenia Planu gospodarki odpadami brak konkretnych lokalizacji dotyczących budowy powyższych składowisk na terenie województwa 3. Informacja, że trwają prace nad określeniem obszaru ZZO Hryniewicze 4. Wskazać gminy, które w największym stopniu prowadzą Nie są to informacje zbyt szczegółowe selektywne zbieranie, a które nie 5. Czy w tabeli uwzględniono baterie zbierane w Białymstoku w ramach akcji Działaj czysto? 6. Dodać w rozdz powołanie na ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, Nie oparto się o zapisy kogo 2010 poz. 666). 7. str. 137 Zapytanie: budowa ZUOK Białystok ZZO i przedsiębiorcy? 8. str. 138, pkt 8 Błąd rachunkowy 8. Zapytanie: czy w województwie nie planuje się budowy uzupełniono koszty żadnego składowiska odpadów zawierających azbest? 9. Brak w spisie treści tabel z rozdz W załączniku do projektu brak wszystkich podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Białegostoku. w WPGO wykorzystano dane oficjalne podane przez GUS nie wyklucza się zaangażowania przedsiębiorstw prywatnych w przedsięwzięcie uzupełniono o dane z Wojewódzkiego Systemu odpadowego

7 11. Dodać w rozdz informacje, że dla obszarów obejmujących ponad 300 tys. mieszkańców preferowana metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich przekształcanie termiczne. 12. Propozycja zmian zapisów na str. 104 (dotyczy ZZO Hryniewicze). 13. Zmiana jednostek w tab Propozycja zmiany informacji o ZUOK w Hryniewiczach w rozdz Błędy w pisowni itp r.; 1. Uwzględnić budowę Stacji przeładunkowej na terenie Ciechanowcu RI /09 Gminy Ciechanowiec, jako element ZZO Czerwony Bór. 106 Czarnej Białostockiej 107 Dąbrowie Białostockiej 108 Goniądzu 109 Jedwabnem 110 Kleszczelach 111 Knyszynie 112 Łapach 1. Wniosek o ujęcie inwestycji: punkt przeładunku i r.; magazynowania materiałów z selektywnej zbiórki odpadów BGI /09 przy istniejącym składowisku w Uhowie 113 Łomży r.; GKO / Mońkach 115 Nowogrodzie r. RG /09 W rozdziale ZZO Czartoria w tabeli 5 Wykaz funkcjonujących instalacji składowisko w Kolnie jako składowisko uzupełniające system należy przenieść ze składowisk przeznaczonych do dostosowania do roku do składowisk przeznaczonych do rozbudowy. Rozważenie możliwości wyznaczenia okresu przejściowego dla funkcjonowania składowiska odpadów w Nowogrodzie (kontrole WIOŚ w Łomży nie wykazały przez lata negatywnego wpływu na środowisko) do czasu rozpoczęcia działalności przez ZZO Czartoria Uwaga uwzględniona Odpowiedź tj. w pkt 99 przy UM Kolno składowisko przeznaczono do eksploatacji po 2009 r.

8 116 Rajgrodzie 117 Sokółce 118 Stawiskach r.; GR 7627/24/ r.; OŚR /09 1. Wniosek o przedłużenie możliwości składowania odpadów na starym wysypisku w Karczach na kwaterze o pow. ok. 1 ha po uprzednim dostosowaniu jej do wymogów. 2. Uwzględnienie budowy stacji przeładunkowej w Przerośli, Powiat Suwałki (obecnie funkcjonuje przesypownia przyjmująca odpady z Powiatu suwalskiego i sejneńskiego). W załączniku do projektu Planu nie ujęto ZGKiM w Stawiskach ul. Polowa 21 jako zbierającego odpady komunalne (kod ) na terenie gminy Stawiski. 119 Suchowoli 120 Supraślu 121 Surażu 123 Suwałkach r.; OSGK.I / Szczuczynie 125 Tykocinie 126 Wasilkowie 1. W tabeli 2,1-13 (str 44) oraz tabelach 5 i 7 w pkt ZZO Sokółka-Suwałki (str 144 i 145) błędnie określono moce przerobowe instalacji suwalskiego ZUOK. Rzeczywista moc przerobowa biostabilizatora w ZUOK wynosi 21600Mg/r, a linii do finalnej segregacji selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych 2550 Mg/rok. 2. Nie ujęto składowiska odpadów obojętnych w Suwałkach (działka nr 33948/1 adnotacja UMWP), na którym są składowane odpady przeznaczone do rekultywacji istniejącego w tym miejscu i zamkniętego składowiska odpadów komunalnych. 3. W WPGO na lata błędnie ujęto składowisko w Suwałkach jako do zamknięcia. Uwaga uwzględniona Nie składowisko ze względu na niespełnianie odpowiednich warunków jest przeznaczone do zamknięcia (brak możliwości prawnych przedłużenia terminu eksploatacji)

9 Pozostałe opinie Lp. Organ Data; nr pisma Uwaga 1 2 SP w Augustowie SP w Białymstoku ; OS.7620/1/ r.; 410/09 3 SP w Bielsku Podlaskim 4 SP w Grajewie Opinie Powiatów Str. 13 w celu dot. odpadów komunalnych, przy zapisie o zamknięciu do końca 2009 r. wszystkich składowisk odpadów niespełniających przepisów prawa należałoby wskazać nazwy składowisk, których on dotyczy. W planowanym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi ZZO Grajewo zakłada się zbieranie selektywne odpadów, jednak nie precyzuje się bliżej umiejscowienia gminnych punktów gromadzenia selektywnie zebranych odpadów. W harmonogramie i sposobie finansowania realizacji zadań należałoby bardziej uszczegółowić zakres niektórych przewidzianych do realizacji zadań, zwłaszcza inwestycyjnych. Tab Planowany koszt realizacji zadań ZZO Grajewo w zadaniach należałoby doprecyzować niektóre zadania o informację dot. nazwy składowiska oraz wysokości środków finansowych umożliwiających realizację tego zadania. Tab. 6.1., Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami, pkt. 8: zapisy dotyczące miejsc zanieczyszczonych odpadami nieprecyzyjne Tab. 6.1., Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami, pkt. 5; Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi pkt. 1; rozdz pkt. 8: zmiana treści zapisów dotyczących wydawania pozwoleń na budowę Tab. 6.1., Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pkt. 6: dotyczy niezinwentaryzowanych mogilników Tab : wyjaśnić status składowiska w Odnodze, gm. Michałowo Uwaga uwzględniona Uwaga nie uwzględniona Nie (powód nie Nie precyzują to dokumenty szczegółowe (koncepcje, studia wykonalności) Nie precyzują to dokumenty szczegółowe (koncepcje, studia wykonalności) Nie precyzują to dokumenty szczegółowe (koncepcje, studia wykonalności) Nie zapis wynikający z krajowego planu gospodarki odpadami 2010 (wykonawca - starostwa) Zapis wynikający z krajowego planu gospodarki odpadami 2010 (rozdz. 5) Zmodyfikowano zapisy w rozdz pkt. 8 Nie zapis wynikający z krajowego planu gospodarki odpadami 2010 (wykonawca - starostwa) zmieniono pojemność całkowitą składowiska

10 5 SP w Hajnówce 1. Mapy str. 52 i str. 110 powinny uwzględniać składowisko w Olchówce, gm. Narewka; 2. Tabela dot. składowisk przeznaczonych do zamknięcia w 2009 r. (str. 49) powinna uwzględniać dodatkowo 7 składowisk z gminy Czeremcha 3. Należy sprecyzować jakie samorządy terytorialne będą wykonawcą zadania pod poz. 4 w tab Harmonogram: Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne 4. Przy zadaniu pod poz. 11 Wydawanie decyzji o zamykaniu składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych wg harmonogramu podanego w pkt należałoby dopisać, że decyzje wydawane są na wniosek zarządzającego składowiskiem 5. Należałoby przeanalizować zadania Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych odpadami, nie posiadających statusu składowiska odpadów i wydanie decyzji zobowiązujących podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego oraz Przeprowadzenie metodami nieinwazyjnymi prac poszukiwawczych ewentualnie niezinwentaryzowanych mogilników przewidziane do wykonania dla Starostów wyszczególnione odpowiednio w części Zadania w zakresie gospodarki odpadami pod poz. 8 oraz w części Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi pod poz. 6. Określając wykonawcę zadania należy odnieść je do konkretnych artykułów w przepisach i dopiero przypisać ich wykonawcę 6. W załączniku do projektu w tab. Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie woj. podlaskiego nie uwzględniono instalacji prowadzonej prze Gryfskand Sp. z o.o. Zakład w Hajnówce; w poz. 26 dot. Ceramiki Budowlanej Lewkowo należy uwzględnić wszystkie rodzaje odpadów poddawane procesowi odzysku R14 7. W załączniku w tab. Wykaz firm zbierających odpady nie uwzględniono podmiotów prowadzących ww. działalność, którym były wydawane stosowne zezwolenia (kopie otrzymywał Marszałek) 8. Brak precyzyjnego określenia lokalizacji punktów gromadzenia selektywnego odpadów Uwaga uwzględniona Uwaga nie uwzględniona Nie (powód nie Nie składowiska zostały już zamknięte Nie zapis dotyczy samorządów wszystkich szczebli Nie opracowywane zmiany prawne idą w kierunku wydawania decyzji na wniosek innych organów Nie zapisy zgodne z Kpgo wykaz sporządzono na podstawie informacji zawartej w WSO Nie rozwiązania szczegółowe dotyczące ZZO są przedmiotem dokumentów takich jak koncepcje, studia

11 6 SP w Kolnie 7 SP w Łomży 8 SP w Mońkach 9 SP w Sejnach 10 SP w Siemiatyczach 11 SP w Sokółce 12 SP w Suwałkach 13 SP w Wysokiem Mazowieckiem 14 SP w Zambrowie 1 RDOŚ r.; RDOŚ-20- WOOŚ-I /09/en 9. Zbyt mało szczegółowy opis zadań inwestycyjnych w Harmonogramie Patrz pkt Doprecyzowanie w tab nazw składowisk do rozbudowy Opinie pozostałe 1. Brak informacji o odpadach z wypadków i odpadów powstających w wyniku awarii. Uwaga uwzględniona Uwaga nie uwzględniona Nie (powód nie wykonalności, projekty Nie wybór składowiska do rozbudowy będzie przedmiotem dokumentów takich jak koncepcje, studia wykonalności, projekty Nie zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 z późn. zm.) WPGO nie wyróżnia w specjalny sposób odpadów z wypadków i awarii. Odpady te uwzględnione są w ogólnym bilansie odpadów (rozdz. 2) i podlegają procedurom takim, jak wszystkie odpady z grup 01

12 Uwaga uwzględniona Uwaga nie uwzględniona Nie (powód nie 19 (rozdz. 5) 2 RZGW r.; ZZ- 403/PGO/7/ Uzupełnienie tabel , , , , , pkt błędna lokalizacja mogilnika. 4. Brak w załączniku informacji o 3 stacjach demontażu pojazdów i 5 zakładach przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 5. (pkt. 5, 6, 7, 8 Opinii)Uzupełnienie informacji o procesach odzysku, kodach odpadów oraz mocach przerobowych w stacjach demontażu pojazdów 6. (od pkt. 9 Opinii) Weryfikacja kodu odpadu w Zakładzie Produkcji Maczek w Bokinach. 7. Weryfikacja zapisów w rozdz dot. komunalnych osadów ściekowych. 8. W wykazie firm zbierających odpady zostało wymienionych 18 z 27 funkcjonujących stacji demontażu pojazdów oraz tylko 6 z 10 punktów zbierania pojazdów. Dodatkowo w wykazie nie ujęto wszystkich firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 9. Weryfikacji wymagają zawarte w wykazie dane dotyczące instalacji do termicznego przekształcania odpadów. 10. W tab podano błędną powierzchnię obszaru SSO Jeleniewo, która powinna wynosić 12559,4 ha. 1. W rozdz wymienić dodatkowo GZWP Nr 215 Subniecka warszawska 2. Weryfikacja zapisów dotyczących składowisk w Wiźnie i Jaświłach - Wg stanu na koniec 2008 r. w województwie funkcjonowało 25 stacji demontażu i taka ich liczba została uwzględniona w załączniku do Planu. Wpisano również 4 zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Odpowiedź w pkt 4, dodatkowo uzupełniono załącznik o 9 punktów zbierania pojazdów wg stanu na koniec 2008 r. Nie - Podano prawidłową powierzchnię obszaru Jeleniewo (0,4 ha).

13 3 Marszałek Województwa Mazowieckiego r.; PŚ.IV/RS/ /09 Gminy Andrzejewo, Zaręby Kościelne, Szulborze Wielkie, Nur i Pianki, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat , należą do ostrołęckiego obszaru gospodarki odpadami. W związku z powyższym, fakt przynależenia ww. gmin do Zambrowskiego Związku Gmin może zostać uwzględniony dopiero podczas kolejnej aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Mazowsza wskazane będą uzgodnienia z gminami i województwem podlaskim, dotyczące zmian zapisów dot. ostrołęckiego obszaru zagospodarowania odpadów. 1. tab Weryfikacja zapisów dot. zadań realizowanych przez WIOŚ Uwaga uwzględniona Uwaga nie uwzględniona Nie (powód nie 2. rozdz uzupełnienie informacji dot. sposobu postępowania z odpadami Nie proponowane zapisy znajdują się w rozdz rozdz Weryfikacja informacji do. Składowisk odpadów 4. tab Weryfikacja zapisów Nie uwzględniono: składowisko w Klukowie 4 WIOŚ r.; 5. tab Weryfikacja zapisów zostało zamknięte decyzją z końcem 2008 r., a w Stawiskach w 2006 r. 6. mapa Weryfikacja 7. tab Dodanie: PCB 8. rozdz uzupełnienie zapisów 9. mapa Weryfikacja 10. Błędy literowe 5 WSSE. 1. uzupełnienie w rozdz informacji o Zakładzie Recyklingu w Dolistowie 6 7 Związek Komunalny Biebrza Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej r.; r.; ZGRPB /09 Starym 2. ZW Biebrza planuje opracowanie koncepcji zakładającej budowę spalarni plazmowej unieszkodliwiającej balast po mechaniczno biologicznym przetwarzaniu odpadów zmieszanych z rejonu ZZO Grajewo oraz rejonów przyległych Uwzględnić dane dot. koncepcji ZZO Dubiażyn odnośnie metody zbierania odpadów, planowanych instalacji i instalacji pomocniczych oraz kosztów realizacji zadań dla regionu.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE?

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? ROZWIĄZANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE W POSTĘPOWANIU Z AZBESTEM UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Dlaczego o azbeście?

Bardziej szczegółowo

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Stan aktualności studiów uwarunkowań

Stan aktualności studiów uwarunkowań MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim Warszawa 2015 Opracowanie MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo