Smartfon Cat B15. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Smartfon Cat B15. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Smartfon Cat B15 Instrukcja obsługi

2 Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją Bezpieczeństwo Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa w celu prawidłowego korzystania z telefonu. Chociaż telefon komórkowy jest wytrzymały, nie należy narażać go na uderzenia, rzucać nim, upuszczać na ziemię, poddawać działaniu wysokiego ciśnienia, zginać ani przebijać. Nie należy korzystać z telefonu komórkowego w wilgotnych warunkach, np. w łazience. Należy unikać umyślnego zamaczania lub zanurzania telefonu komórkowego w wodzie. Nie należy włączać telefonu komórkowego w miejscach, gdzie jest to zakazane, gdzie jego działanie może powodować zakłócenia lub innego rodzaju niebezpieczeństwo. Nie należy korzystać z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu. Należy przestrzegać regulaminów i zarządzeń obowiązujących w szpitalach i innych placówkach medycznych. Należy zawsze wyłączać telefon komórkowy w pobliżu urządzeń medycznych. Telefon należy ponadto wyłączać w samolocie, bowiem może on zakłócać działanie urządzeń kierujących lotem. Telefon należy wyłączyć w pobliżu wysoko precyzyjnego sprzętu elektronicznego, ponieważ może on wpływać na jego działanie. Nie należy próbować rozmontowywać telefonu ani jego akcesoriów. Naprawy telefonu mogą przeprowadzać wyłącznie osoby wykwalifikowane. Telefonu komórkowego ani jego akcesoriów nie należy umieszczać w skrzyniach z silnym polem elektromagnetycznym. Nie należy przybliżać do telefonu nośników magnetycznych, ponieważ promieniowanie z telefonu może skasować zapisane na nich dane. Nie należy korzystać z telefonu w środowisku, gdzie panują wysokie temperatury oraz w pobliżu gazów wybuchowych, np. na stacji paliw. Telefon komórkowy i akcesoria należy chronić przed dziećmi. Dzieci nie powinny korzystać z telefonu komórkowego bez nadzoru. Należy używać tylko homologowanych baterii i ładowarek, aby nie doszło do wybuchu. Należy przestrzegać wszystkich przepisów i zarządzeń dotyczących korzystania z urządzeń bezprzewodowych. Korzystając z danego urządzenia bezprzewodowego należy szanować prywatność i prawa ustawowe innych ludzi. Nie należy korzystać z telefonu komórkowego w samolocie, szpitalu, na stacji paliw ani w warsztacie samochodowym. Osoby posiadające implanty medyczne (kardiostymulator, pompa insulinowa, itd.) powinny zachowywać co najmniej 15 cm odległość między telefonem komórkowym a implantem, a w trakcie rozmowy trzymać telefon po stronie bardziej oddalonej od implantu. Korzystając z kabla USB należy dokładnie przestrzegać stosownych zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia telefonu komórkowego lub komputera.

3 Zastrzeżenia prawne 2013 Caterpillar CAT, CATERPILLAR, odnośne logo, Caterpillar Yellow, Caterpillar Corporate Yellow oraz wykorzystywana w niniejszych materiałach identyfikacja wizualna firmy i produktu stanowią znaki handlowe spółki Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez zgody. Odtwarzanie i publikowanie całości lub części niniejszego dokumentu w dowolnej formie i przy użyciu dowolnych mediów wymaga uprzedniej zgody spółki Caterpillar na piśmie. Produkt opisany w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie objęte prawem autorskim lub udzielane na licencji. Użytkowników obowiązuje zakaz odtwarzania, rozpowszechniania, modyfikowania, dekompilowania, rozpracowywania, rozszyfrowywania, wyodrębniania, odtwarzania kodu źródłowego, wynajmowania, przydzielania i licencjonowania przedmiotowego oprogramowania lub sprzętu, jeżeli podobne ograniczenia nie są zabronione przez obowiązujące przepisy prawa lub jeżeli działania te nie zostały zatwierdzone przez odnośnego właściciela praw autorskich i licencji. Uwaga Działanie niektórych opisanych tu funkcji produktu i akcesoriów jest uzależnione od zainstalowanego oprogramowania, mocy i ustawień lokalnej sieci, oraz może podlegać aktywacji lub ograniczeniom ze strony operatorów lokalnej sieci lub operatorów usług sieciowych. Dlatego podane tu opisy nie muszą być w pełni zgodne z nabytym produktem lub akcesoriami. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji informacji i specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez uprzedzenia lub zobowiązań wobec użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za legalność i jakość żadnych produktów pobieranych lub wczytywanych przy pomocy niniejszego telefonu komórkowego, w tym m.in. tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, niewbudowanego oprogramowania chronionego przez prawo autorskie. Wszelkie konsekwencje wynikające z instalacji i stosowania wspomnianych produktów na niniejszym telefonie komórkowym ponosi użytkownik. BRAK GWARANCJI Treść niniejszej instrukcji jest przygotowana według aktualnego stanu. Jeżeli odnośne przepisy prawa nie przewidują inaczej, w odniesieniu do dokładności, niezawodności i treści niniejszej instrukcji nie obowiązują żadne gwarancje bezpośrednie ani dorozumiane, w tym m.in. gwarancje pokupności i przydatności do danego celu. W zakresie maksymalnie dopuszczanym przez odnośne przepisy prawa producent niniejszego urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, uboczne, pośrednie i wtórne, szkody z tytułu utraconego zysku, udziału w rynku, obrotów, danych, dobrego imienia lub spodziewanych oszczędności. Przepisy importowe i eksportowe Klienci będą przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów i rozporządzeń eksportowych i importowych oraz uzyskają wszelkie konieczne zgody i zezwolenia państwowe w zakresie eksportu, reeksportu i importu produktów wymienionych w niniejszej instrukcji, w tym oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

4 Usługi Google Spis treści Spis treści Smartfon Cat B Instrukcja obsługi...1 Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją... 2 Zastrzeżenia prawne... 3 Spis treści... 4 Przedstawiamy smartfon Cat B Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego... 1 Podstawowe funkcje pod ręką... 1 Telefon komórkowy - pierwsze kroki... 2 Jak włączyć i wyłączyć telefon komórkowy... 6 Jak wygląda ekran podstawowy... 6 Korzystanie z ekranu dotykowego... 6 Jak zablokować i odblokować ekran... 7 Wyświetlacz... 8 Układ wyświetlacza... 8 Panel powiadomień... 9 Ikony skrótów... 9 Foldery Tapety Korzystanie z pamięci USB Telefonowanie Odbieranie lub odrzucanie połączeń Inne operacje w trakcie połączenia Korzystanie ze spisu połączeń Ludzie Komunikacja z kontaktami Korzystanie z klawiatury ekranowej Wiadomości SMS i MMS Sieci GPRS/3G Wi-Fi Przeglądarka Bluetooth Rozrywka... 23

5 Korzystanie z aplikacji Mapy Korzystanie z YouTube Korzystanie z Play Store Synchronizacja informacji Zarządzanie kontami Zmiana synchronizacji kont Korzystanie z innych aplikacji Korzystanie z kalendarza Korzystanie z budzika Korzystanie z menadżera plików Kalkulator Zarządzanie telefonem komórkowym Ustawienie daty i godziny Ustawienie wyświetlacza Ustawienie dzwonka Ustawienie usług telefonu Zabezpieczenie telefonu komórkowego Zarządzanie aplikacjami Jak zwolnić pamięć telefonu komórkowego Resetowanie telefonu komórkowego Specyfikacje Załącznik Ostrzeżenia i środki ostrożności Akcesoria Czyszczenie i konserwacja Połączenia alarmowe Deklaracja FCC Informacje o narażeniu na promieniowanie o częstotliwościach radiowych (SAR) Ochrona słuchu Deklaracja zgodności Zgodność z SAR CE Informacje na temat likwidacji i utylizacji... 47

6

7 Przedstawiamy smartfon Cat B15 Telefon B15 jest wodoszczelny (IPX7), pyłoszczelny (IP6X) i odporny na wstrząsy na tyle, że wytrzyma upadek na twardą powierzchnię z wysokości 1,8 metra. Do tego posiada dotykowy panel kontrolny z szybką odporną na zadrapania, działa w systemie Android, przez co umożliwia dostęp do szeregu aplikacji Google, w tym do tysięcy aplikacji na Android w ramach usługi Google Play Store. Jest to więc wytrzymały telefon komórkowy, który umożliwia przeglądanie Internetu, wysyłanie wiadomości, słuchanie muzyki i ma wiele innych funkcji, dzięki wysokowydajnej baterii i rozszerzalnej pamięci do 32 GB. Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego Schemat telefonu PRZÓD TYŁ 1. Słuchawka 2. Wejście na słuchawki 3. Przycisk zasilania 4. Aparat przedni 5. Czujnik światła otoczenia i zbliżeniowy 6. Regulator głośności 7. Aparat tylni 8. Głośnik 9. Zamknięcie tylnej obudowy 10. Spust migawki 11. Przycisk Powrót 12. Mikrofon 13. Przycisk Ekran podst. 14. Przycisk Menu 15. Gniazdo USB Podstawowe funkcje pod ręką Przycisk zasilania Przycisk Ekran podstawowy Przycisk Menu Przycisk Powrót Wciśnięcie powoduje włączenie telefonu komórkowego. Wciśnięcie i przytrzymanie otwiera menu z opcjami telefonu. Wciśnięcie przy włączonym telefonie powoduje zgaszenie lub aktywację wyświetlacza. Po wciśnięciu pokazuje główny (domowy) ekran. Aby zobaczyć ostatnio używane aplikacje przycisk należy wcisnąć i przytrzymać. Menu opcji aktualnego widoku lub aplikacji otwiera się dotykiem. Dotknięcie pozwala powrócić na poprzednio używany ekran. Pozwala również zamknąć klawiaturę ekranową. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 1

8 Telefon komórkowy - pierwsze kroki Jak zdjąć obudowę telefonu 1. Zamknięcie tylnej obudowy ustaw w pozycji otwarte. 2. Wsuń czubek palca pod tylną obudowę. 3. Podważ obudowę i zdejmij ją. 4. W ten sposób można dostać się do gniazda baterii. 2 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

9 Montaż karty pamięci 1. Otwórz gniazdo na kartę pamięci. 2. Wsuń kartę microsd do gniazda, jak pokazano na obrazku. Kartę microsd należy zawsze wsuwać złotymi stykami do dołu. Montaż karty (kart) SIM Wsuń kartę (karty) SIM jak pokazano na obrazku. Pamiętaj, że złote styki muszą być skierowane do dołu, a ścięty róg trzeba skierować w stronę gniazda baterii. Kartę SIM należy zawsze wsuwać złotymi stykami do dołu. Oba gniazda na karty SIM umożliwiają korzystanie z usług 3G, jednak tylko jedna z nich może być aktywowana w danym momencie. Montaż baterii Wsuń baterię. Styki baterii muszą zostać wsunięte w złącza w gnieździe baterii. Aby wyjąć baterię, należy podważyć ją palcem. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 3

10 Zamontowanie tylnej obudowy 1. Należy upewnić się, że pokrywa jest w odpowiednim położeniu. 2. Wsuń zaczepy w górnej części tylnej pokrywy do właściwych otworów w telefonie. 3. Przymocuj pokrywę na miejscu, dociskając. Należy uważać, żeby nie odkształcić występów na pokrywie baterii. 4. Wciśnij i przytrzymaj pokrywę tylną w dolnej części i przesuń zatrzask tylnej pokrywy w lewo, blokując pokrywę. 4 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

11 Ładowanie baterii Przed rozpoczęciem ładowania baterii należy sprawdzić, czy jest właściwie umieszczona w telefonie. 1. Kabel USB znajdujący się w zestawie z telefonem komórkowym przyłącz do ładowarki. Należy korzystać wyłącznie z ładowarek i kabli zatwierdzonych przez spółkę Cat. Niezatwierdzony sprzęt może prowadzić do uszkodzenia telefonu lub wybuchu baterii. 2. Otwórz pokrywę wejścia USB. Wsuń kabel USB do wejścia USB na telefonie komórkowym. Nie należy wsuwać kabla USB na siłę. Należy sprawdzić, czy wtyczka jest przekręcona w dobrą stronę. Odwrotne wsunięcie styku może powodować szkody nieobjęte gwarancją. 3. Drugi koniec kabla włóż do ładowarki i wsuń do gniazdka. Jeżeli źródło zasilania jest niestabilne, może to spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego. 4. Po zakończeniu ładowania odłącz styk od urządzenia, a następnie - wyjmij ładowarkę z gniazdka. W trakcie ładowania nie należy nigdy wyjmować baterii - może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Jeżeli bateria jest całkowicie wyładowana nie da się włączyć telefonu zaraz po podłączeniu do ładowarki. Bateria musi się przez kilka minut ładować, dopiero potem można podjąć próbę włączenia telefonu. Ważne informacje o baterii Jeżeli bateria nie była przez dłuższy czas używana może wystąpić problem z włączeniem telefonu zaraz po rozpoczęciu ładowania. Bateria musi się przez kilka minut ładować przy wyłączonym telefonie, dopiero potem można podjąć próbę jego włączenia. W tym czasie na wyświetlaczu może nie pojawić się animacja świadcząca o ładowaniu. Po pewnym czasie bateria zacznie się szybciej rozładowywać niż w przypadku nowych baterii. Kiedy dojdzie do wyraźnego skrócenia czasu działania baterii po należytym naładowaniu, należy zastąpić ją nową baterią podobnego typu. Korzystanie z usług przesyłu danych dodatkowo obciąża baterię i skraca czas jej działania. Czas ładowania baterii zależy od temperatury otoczenia i wieku baterii. Kiedy bateria jest słaba, telefon poinformuje o tym odpowiednim sygnałem dźwiękowym i ostrzeżeniem na ekranie. Kiedy bateria jest już prawie wyczerpana, telefon automatycznie się wyłączy. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 5

12 Jak włączyć i wyłączyć telefon komórkowy Włączanie telefonu komórkowego Wciśnij przycisk Zasilanie. Kiedy telefon zostaje włączony po raz pierwszy, należy zalogować się na swoim koncie, jeśli takowe mamy. Ewentualnie można założyć nowe konto. Stąd można kontynuować proces ustawiania telefonu zgodnie z otrzymywanymi poleceniami. Jeżeli karta SIM jest aktywnie chroniona przy pomocy osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) należy go wprowadzić przed rozpoczęciem korzystania z telefonu komórkowego. Wyłączanie telefonu komórkowego 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie, aby otworzyć menu z opcjami telefonu. 2. Dotknij Wyłącz. 3. Wybierz OK. Jak wygląda ekran podstawowy Po zalogowaniu się lub włączeniu telefonu pojawia się ekran podstawowy. Jest to miejsce, skąd można dostać się do wszystkich funkcji telefonu. Pokazuje ikony aplikacji, widgety, skróty i inne elementy. Ekran podstawowy można dostosować do własnych potrzeb - zmienić tapetę, układ elementów. Ekran podstawowy ma również ikonę uruchamiania aplikacji ( wszystkie zainstalowane aplikacje, które można uruchomić. ). Po jej wybraniu pojawią się Korzystanie z ekranu dotykowego Korzystanie z ekranu dotykowego Dotknięcie: Przez dotknięcie palcem wybierasz dany element, potwierdzasz wybór lub uruchamiasz aplikację. Dotknięcie i przytrzymanie: Dotknij element palcem i przytrzymaj, dopóki telefon nie zareaguje. Jeżeli na przykład chcesz otworzyć menu opcji dla aktywnego ekranu, dotknij go i przytrzymaj palec do czasu pojawienia się menu. Swipe: Przesuwaj palcem po ekranie pionowo lub poziomo. Na przykład przesuwanie palcem w lewo lub w prawo pozwala przemieszczać się między zdjęciami. Przeciąganie: Dotknij danego elementu palcem i przytrzymaj. Następnie przeciągnij go w inne miejsce ekranu. Przeciąganie pozwala przesuwać lub usuwać ikony. Zmiana orientacji ekranu telefonu komórkowego W większości telefonów orientacja ekranu zmienia się wraz ze zmianą położenia telefonu, jeżeli przekręcamy go z pozycji pionowej i z powrotem. Patrz: Automatyczna zmiana orientacji ekranu strona Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

13 Jak zablokować i odblokować ekran Blokowanie ekranu Jeżeli telefon jest włączony, wciśnięcie przycisku Zasilanie powoduje zablokowanie ekranu. Pomimo zablokowanego ekranu można nadal odbierać wiadomości i połączenia. Jeżeli z telefonu nie korzysta się przez pewien czas, ekran zablokuje się automatycznie. Odblokowanie ekranu Ekran wywołuje się przez wciśnięcie przycisku Zasilanie. Następnie można go odblokować przeciągając ikonę z kłódką ( ) na ikonę odblokowania ( ). Aby skorzystać z aparatu ( ) lub funkcji wyszukiwania Google ( ), należy przeciągnąć ikonę kłódki ( ) na właściwą ikonę. Jeżeli użytkownik ustawi wzór odblokowujący ekran, telefon zażąda, aby narysować go w celu odblokowania ekranu. Szczegóły w rozdziale Zabezpieczenie telefonu komórkowego przez zablokowanie ekranu na str. 39. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 7

14 Wyświetlacz Układ wyświetlacza Powiadomienia i informacje o stanie Na górnej krawędzi ekranu znajduje się pasek stanu. Pokazuje on powiadomienia, takie jak informacja o nieodebranym połączeniu lub odebrane wiadomości (po lewej stronie) i ikony stanu telefonu, takie jak stan baterii (po prawej stronie) i aktualną godzinę. Ikony powiadomień Ikony stanu Ikony stanu Połączenie z siecią komórkową GPRS Połączenie z siecią komórkową 1xRTT Połączenie z siecią komórkową EDGE Połączenie z siecią komórkową 3G Połączenie z siecią komórkową 4G Siła sygnału sieci komórkowej Szukam sygnału sieci Brak sygnału Połączenie z siecią Wi-Fi Roaming Tryb samolotowy Włączony Bluetooth Połączenie z urządzeniem Bluetooth Brak karty SIM Włączone wibracje Dźwięk wyłączony Bardzo słaba bateria Słaba bateria Bateria jest częściowo wyładowana Bateria pełna Bateria się ładuje Odbieranie danych na temat położenia z GPS Ikony powiadomień Nowa wiadomość Nowa wiadomość tekstowa lub multimedialna Budzik włączony Nadchodzące wydarzenie Synchronizacja danych Problem z logowaniem lub synchronizacją Rozmowa przychodząca Nieodebrane połączenie Włączony głośnik Mikrofon telefonu jest wyłączony Pobieranie danych Telefon podłączony przez kabel USB Wykonano zrzut ekranu 8 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

15 Panel powiadomień Telefon komórkowy powiadamia o nowych odebranych wiadomościach lub nadchodzących wydarzeniach. Ponadto panel powiadomień informuje o budziku i ustawieniach - np. aktywacji budzika. Po otwarciu panelu powiadomień można zobaczyć operatora sieci bezprzewodowej lub wiadomości, przypomnienia czy powiadomienia o zdarzeniu. Jak otworzyć panel powiadomień 1. Jeżeli na panelu powiadomień pojawi się nowa ikona powiadomienia, należy go dotknąć i przeciągnąć w dół, aby go otworzyć. 2. Dotknięcie powiadomienia spowoduje otwarcie danej aplikacji. Jak zamknąć panel powiadomień Jeżeli chcesz od razu zamknąć powiadomienie (bez czytania), przytrzymaj je i przeciągnij w lewą lub prawą stronę ekranu. Aby zamknąć panel powiadomień należy przeciągnąć jego dolną część w górę. Ikony skrótów Jak dodać nowy element na wyświetlaczu 1. Dotknij na ekranie głównym. Dotknij kartę APLIKACJE, aby wyświetlić aplikacje. 2. Aby dodać element należy przeciągnąć ikonę danej aplikacji na ekran podstawowy. Przesuwanie elementu na ekranie 1. Dotknij ikony danej aplikacji na ekranie głównym i przytrzymaj ją, dopóki ikona się nie powiększy. 2. Trzymając palec na wyświetlaczu przeciągnij ikonę w wybrane miejsce na ekranie. Następnie zdejmij z niej palec. W danym miejscu ekranu podstawowego musi być wystarczająco dużo przestrzeni na daną ikonę. Usuwanie elementu na ekranie 1. Dotknij danej ikony na ekranie podstawowym i przytrzymaj ją, dopóki ikona się nie powiększy. 2. Trzymając palec na wyświetlaczu przeciągnij ikonę na ikonę Usuń. 3. Kiedy element stanie się czerwony, zdejmij palec. W ten sposób dany element zostanie usunięty z ekranu podstawowego. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 9

16 Widgety Widget (mini-aplikacja) umożliwia wyświetlanie i podgląd danej aplikacji, a także - korzystanie z niej. Widgety można umieścić na ekranie głównym w postaci ikon lub okna podglądu. Telefon zawiera kilka zainstalowanych widgetów. Dodatkowo można je pobierać z Google Play Store. Widget można dodać na dowolny ekran w następujący sposób: 1. Dotknij na ekranie głównym. Wyświetl daną aplikację przez dotknięcie WIDGETÓW. 2. Aby dodać element należy przeciągnąć dany widget na dany ekran podstawowy. Foldery Jak utworzyć folder Przeciągnij ikonę aplikacji lub skrótu i opuść ją nad podobną aplikacją. Zmiana nazwy folderu 1. Otwórz folder przez dotknięcie. 2. W pasku tytułu wprowadź nową nazwę. 3. Po zakończeniu wciśnij przycisk Powrót. Tapety Zmiana tapety Długo przytrzymaj palcem ekran główny. Pojawią się opcje tapety. Dotknij Galerię i wybierz motyw, który ma zostać ustawiony jako tapeta. Dotknij Animowanych tapet, aby ustawić tapetę animowaną. Dotknij Statycznych tapet, aby wybrać i ustawić daną tapetę statyczną. Dotknij Wideo-tapety, aby wybrać wideo, które zostanie ustawione jako tapeta. Dotknij Tapety, aby wybrać zdjęcie, które zostanie ustawione jako tapeta. Korzystanie z pamięci USB Korzystanie z karty microsd jako pamięci USB Jeżeli chcesz przenieść swoją ulubioną muzykę i zdjęcia z komputera na kartę microsd w telefonie komórkowym, musisz ustawić kartę microsd jako pamięć USB. 1. Podłącz telefon komórkowy do komputera przez kabel USB. (Przy pierwszym podłączeniu na komputerze zostaną automatycznie zainstalowane potrzebne sterowniki). 2. Pojawi się okienko dialogowe, w którym należy dotknąć Włączyć pamięć USB, aby potwierdzić, że chcesz przenieść pliki. Karta microsd zostanie pokazana na komputerze jako dysk wymienny. Teraz można przenosić pliki z komputera na karty microsd w telefonie. Jeżeli pamięć USB jest włączona nie wszystkie funkcje są dostępne. 10 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

17 Korzystanie z trybu samolotowego Istnieją miejsca, gdzie należy wyłączyć bezprzewodowe podłączenie telefonu. Jednak nie trzeba zupełnie wyłączać telefonu, a jedynie zmienić tryb na samolotowy. 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilania. 2. W menu opcji wybierz Tryb samolotowy. Można również skorzystać z aplikacji Ustawienia, opcja Sieci zwykłe i bezprzewodowe, a następnie przejść do trybu samolotowego. Telefonowanie Dzwonić można na kilka sposobów. Można wybrać numer na klawiaturze, wybrać kontakt z listy, ze strony internetowej lub dokumentu zawierającego numer telefonu. W trakcie rozmowy można odbierać inne połączenia przychodzące lub przekierować je do poczty głosowej. Można również wykonywać konferencje telefoniczne z udziałem kilku osób. Jeżeli telefon posiada podwójną kartę SIM, w trakcie rozmowy z użyciem jednej karty SIM druga będzie nieaktywna i nie może być użyta do odbierania innych połączeń. Realizacja połączenia Aby doszło do realizacji połączenia należy skorzystać z aplikacji Telefon lub wybrać numer z aplikacji Ludzie lub spis połączeń. W trakcie rozmowy można wcisnąć środkowy przycisk Ekran podstawowy i wrócić na podstawowy ekran, aby skorzystać z innych funkcji. Aby powrócić na widok rozmowy, należy przeciągnąć w dół pasek powiadomień i dotknąć opcji Aktualna rozmowa. Palce nie powinny zasłaniać mikrofonu. Wybór numeru na klawiaturze i rozmowa 1. Dotknij na ekranie głównym. Jeżeli korzystasz z kontaktów lub spisu połączeń, dotknij symbol Telefonu. Można też dotknąć a następnie - Telefon ( ). 2. Dotknij odpowiednie klawisze numeryczne i wybierz numer telefonu. Telefon posiada funkcję przewidywania numerów - podczas wprowadzania numeru telefon automatycznie przeszukuje wszystkie kontakty i podaje listę numerów pasujących do danej konfiguracji. Więcej numerów zgodnych z wprowadzaną sekwencją można wyświetlić po ukryciu klawiatury. 3. Po wprowadzeniu numeru lub wybraniu kontaktu wciśnij. Jeżeli w telefonie znajdują się już dwie karty SIM, dotknij właściwą sieć, a następnie wykręć numer. Istnieje możliwość wprowadzenia sieci, która ma być używana do przesyłu danych. Patrz Ustawienie sieci domyślnej. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 11

18 Nawiązywanie połączenia z listy kontaktów 1. Dotknij a następnie dotknij zakładki Ludzie ( ), aby wyświetlić listę kontaktów. Jeżeli korzystasz z klawiatury lub spisu połączeń, dotknij Kontakty. 2. Na liście kontaktów dotknij kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie. 3. Dotknij. Jeżeli w telefonie znajdują się już dwie karty SIM, dotknij właściwą sieć, z której chcesz wykręcić numer. Nawiązywanie połączenia ze spisu połączeń 1. Wybierz > Telefon ( ) > Spis połączeń, aby wyświetlić spis połączeń. Jeżeli korzystasz z kontaktów lub klawiatury, dotknij karty Spis połączeń. 2. Dotknij przy kontakcie, z którym chcesz nawiązać połączenie. Odbieranie lub odrzucanie połączeń Odbieranie lub odrzucanie połączeń W przypadku połączenia przychodzącego otwiera się ekran połączenia przychodzącego z identyfikacją dzwoniącego i innymi informacjami na jego temat, wprowadzonymi w aplikacji Ludzie. Aby odebrać połączenie przytrzymaj i przeciągnij ikonę w prawo ( ). Aby odrzucić połączenie przytrzymaj i przeciągnij ikonę w lewo ( ). Po przytrzymaniu zmienia się automatycznie na. Zakończenie połączenia Aby zakończyć aktualne połączenie dotknij. Inne operacje w trakcie połączenia Telekonferencja Jeżeli otrzymujemy nowe połączenie przychodzące w trakcie trwania innego połączenia, można je połączyć z aktualnie trwającą rozmową. Jest to funkcja telekonferencji. Telekonferencję można również zorganizować z kilkoma połączeniami naraz. Informacje na temat obsługi telekonferencji i dopuszczalnej liczby uczestników można uzyskać od operatora sieci. 1. Jeżeli chcesz rozpocząć telekonferencję, wybierz numer pierwszego uczestnika. Następnie w trakcie połączenia dotknij. 2. Wprowadź numer telefonu osoby, która ma dołączyć do połączenia, a następnie dotknij lub wybierz kontakt ze spisu połączeń lub zakładki Ludzie. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone. 3. Po uzyskaniu połączenia z dodanym kontaktem, należy dotknąć, aby rozpocząć telekonferencję. 4. Jeżeli chcesz dodać kolejnych uczestników, dotknij i powtórz kroki 2 i Aby zakończyć telekonferencję i rozłączyć wszystkich uczestników, dotknij. 12 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

19 Przełączanie między połączeniami Jeżeli w trakcie połączenia masz kolejne połączenie przychodzące, możesz przełączać się między oboma połączeniami. 1. Prowadząc dwa połączenia należy dotknąć ikony. 2. Aktualne połączenie zostanie zawieszone, aby można było odebrać drugie połączenie. Korzystanie ze spisu połączeń Spis połączeń zawiera listę wybranych, odebranych i nieodebranych połączeń. Przy pomocy spisu połączeń można szybko odszukać niedawno wybierany numer lub dodać dany numer do kontaktów. Dodawanie elementów do listy Ludzie 1. Dotknij na ekranie podstawowym, a następnie przejdź na Spis połączeń. 2. Dotknij elementu, który chcesz dodać. 3. Dotknij Dodaj do kontaktów. 4. Dodaj do istniejącego kontaktu lub dotknij Utwórz nowy kontakt. Usuwanie elementów z listy 1. Dotknij na ekranie podstawowym i przejdź na kartę Spis połączeń. 2. Wybierz element, który chcesz usunąć. 3. Wciśnij klawisz Menu, a następnie dotknij Usuń ze spisu połączeń. Usuwanie spisu połączeń 1. Dotknij na ekranie podstawowym i przejdź na kartę Spis połączeń. 2. Wciśnij klawisz Menu, a następnie dotknij Usuń > > > OK. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 13

20 Ludzie Aplikacja ludzie pozwala na zapisywanie i zarządzanie takimi informacjami, jak numery telefonu i adresy kontaktów. Wystarczy zapisać dane kontaktowe w telefonie komórkowym, aby uzyskać łatwy dostęp do ludzi, z którymi chcemy się komunikować. Otwieranie aplikacji Ludzie W przypadku nowego telefonu komórkowego bez kontaktów, aplikacja Ludzie otwiera komunikat ze wskazówkami, jak dodać kontakty do telefonu komórkowego. Możliwe sposoby uruchamiania aplikacji: Dotknij, następnie Ludzie ( ), aby pokazać listę kontaktów. Dotknij na ekranie podstawowym i przejdź na kartę Ludzie. Na przesuwanej liście zostaną pokazane wszystkie kontakty w telefonie. Kopiowanie kontaktów Kontakty można kopiować z karty SIM, telefonu, karty pamięci lub pamięci USB oraz na wszystkie te elementy. 1. Na liście kontaktów dotknij Menu, następnie Import/Eksport. 2. Wybierz źródło, z którego chcesz skopiować kontakty i dotknij Dalej. 3. Wybierz, dokąd mają zostać skopiowane kontakty i dotknij Dalej. 4. Wybierz kontakty, które chcesz skopiować i dotknij. Jak dodać kontakt 1. Na liście kontaktów dotknij, aby dodać nowy kontakt. 2. Wybierz miejsce, gdzie kontakt zostanie zapisany. 3. Wprowadź imię i nazwisko kontaktu, następnie wprowadź wszystkie szczegóły, takie jak numer telefonu i adres. 4. Na koniec dotknij Gotowe, aby zapisać informacje kontaktowe. Jak dodać kontakt do ulubionych 1. Dotknij kontakt, który ma zostać dodany do ulubionych. 2. Dotknij ikonę, która zmieni się w białą ikonę ( ). Wyszukiwanie kontaktu 1. Aby wyszukać kontakt dotknij na liście kontaktów. 2. Wprowadź imię szukanego kontaktu. W trakcie wpisywania pod polem wyszukiwania pojawią się odpowiednie imiona i nazwiska. 14 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

21 Edycja kontaktu Informacje zapisane w kontakcie można edytować. 1. Dotknij na liście kontaktów kontakt, który chcesz edytować. 2. Wciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij Edytuj. 3. Dotknij kategorię informacji kontaktowych, taką jak imię, nazwisko, numer telefonu lub adres , aby dostać się do danej informacji o kontakcie. 4. Wprowadź odnośne zmiany informacji kontaktowych i dotknij Gotowe. Jeżeli chcesz anulować wszystkie zmiany wprowadzone w danych kontaktowych, wciśnij przycisk Powrót. Komunikacja z kontaktami Karta Kontakty lub Ulubione umożliwia szybkie połączenia lub wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS) na domyślny numer danego kontaktu. Można również otworzyć szczegóły i wyświetlić listę wszystkich możliwych metod komunikacji z danym kontaktem. W niniejszej części opisano komunikację z kontaktem z otwartej listy kontaktów. Komunikacja z kontaktem 1. Dotknij na liście kontaktów kontakt, z którym chcesz się skomunikować. 2. Na ekranie ze szczegółami kontaktu można wykonać jedną z następujących czynności: Dotknąć numeru telefonu i nawiązać połączenie. Dotknąć Dotknąć i wysłać wiadomość tekstową. i nawiązać połączenie wideo. Usuwanie kontaktu 1. Na liście kontaktów dotknij kontakt, który chcesz usunąć. 2. Wciśnij przycisk Menu i dotknij w opcjach Usuń. 3. Dotknij OK, aby potwierdzić usunięcie kontaktu. Korzystanie z klawiatury ekranowej Wyświetlanie panelu klawiatury Do wprowadzania tekstu służy klawiatura ekranowa. Niektóre aplikacje automatycznie otwierają klawiaturę. W innych należy dotknąć pole tekstowa, aby pokazała się klawiatura. Klawiaturę otwiera się dotykając miejsca, gdzie ma zostać wprowadzony tekst. Aby ją schować należy wcisnąć przycisk Powrót. Korzystanie z klawiatury na szerokość Jeżeli użytkownikowi nie podoba się klawiatura lub trudno jest z niej korzystać, może przekręcić telefon komórkowy na bok. Na ekranie pojawi się klawiatura na szerokość, posiadająca większe klawisze. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 15

22 Zmiany ustawień klawiatury 1. Dotknij > Ustawienia( ) > Język i wprowadzanie danych. 2. Na klawiaturze Android dotknij i zmień ustawienia klawiatury. Wiadomości Aplikacja Wiadomości umożliwia przesyłanie i odbiór wiadomości tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS) z każdym, kto korzysta z telefonu obsługującego SMS-y i MMS-y. Aplikacja umożliwia czytanie i wysyłanie i. SMS i MMS Otwieranie funkcji wiadomości Możliwe sposoby otworzenia aplikacji: Dotknij na ekranie podstawowym. Dotknij > Wiadomości ( ). Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych Otwiera się okno Wiadomości, gdzie można tworzyć nowe wiadomości lub otwierać aktualne wątki z wiadomościami. 1. Dotknij, aby utworzyć nową wiadomość tekstową lub multimedialną. Dotknij aktualną komunikację SMS-ową i otwórz ją. 2. Wprowadź numer telefonu do pola Do lub dotknij i wybierz kontakt z listy Ludzie. W trakcie wprowadzania numeru telefonu pojawią się pasujące kontakty. Można dotknąć sugerowanego adresata lub dalej wprowadzać numer telefonu. 3. Dotknij pola wiadomości, aby wprowadzić tekst. Jeżeli w trakcie tworzenia wiadomości wciśniesz przycisk Powrót, wiadomość zostanie zapisana na liście jako wersja robocza. Dzięki temu wystarczy dotknąć wiadomości, by kontynuować jej pisanie. 4. Po zakończeniu dotknij. Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty SIM, dotknij sieć, z której chcesz wysłać wiadomość. W tym oknie pojawiają się również odpowiedzi. Z odbieranych i wysyłanych wiadomości powstaje wątek. Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych 1. Dotknij na ekranie. 2. Wprowadź numer telefonu do pola Do lub dotknij i wybierz kontakt z listy Ludzie. 3. Dotknij pola wiadomości, aby wprowadzić tekst. 4. Wciśnij przycisk Menu i otwórz panel opcji. Dotknij Dodaj temat. 16 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

23 5. Wprowadź temat wiadomości. Telefon komórkowy działa teraz w trybie wiadomości multimedialnych. 6. Dotknij, aby wybrać typ pliku multimedialnego do załączenia do wiadomości. 7. Po zakończeniu dotknij. Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty SIM, dotknij sieć, z której chcesz wysłać wiadomość. Otwieranie i wyświetlanie wiadomości multimedialnych 1. Wejdź na listę wiadomości i otwórz komunikację przez dotknięcie. 2. Kolejne dotknięcie wyświetla wiadomość multimedialną. 3. Przesunięcie w górę lub w dół pokazuje poprzedni lub następny obraz. Jak odpowiedzieć na wiadomość 1. Na liście wiadomości dotknięciem otworzyć dany wątek z wiadomościami tekstowymi lub multimedialnymi. 2. Dotknij pole tekstowe i wprowadź wiadomość. 3. Dotknij. Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty SIM, dotknij sieć, z której chcesz wysłać wiadomość. Zmiany ustawienia wiadomości W widoku listy wiadomości wciśnij Menu, następnie wybierz Ustawienia i edytuj ustawienia wiadomości. Telefon komórkowy umożliwia również łatwe korzystanie z a. Aplikacja umożliwia skonfigurowanie ulubionych usług owych. Są to konta typu POP3, IMAP lub Exchange. Otwieranie a Możliwe sposoby otworzenia aplikacji: Dotknij Użyj > ( ). na ekranie podstawowym. Dodawanie kont owych Korzystając z a po raz pierwszy należy ustawić konto. Kreator ustawień a zawiera instrukcje konfiguracji konta w wielu popularnych systemach mailowych, co pozwala korzystać i pracować z tego samego konta owego jak na komputerze w przeglądarce internetowej lub z inną aplikacją e- mailową. 1. Uruchom aplikację . Patrz Otwieranie a. 2. Wprowadź swój adres owy i hasło. 3. Dotknij Dalej. Urządzenie automatycznie rozpozna wszystkie ustawienia a. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 17

24 Jeżeli chcesz ustawić ręcznie, dotknij Ustawienia ręczne. Jeżeli korzystasz z ustawień ręcznych i nie znasz parametrów swojego konta, musisz zapytać o nie operatora. 4. Wybierz protokół podłączenia do a, odpowiedni do swoich potrzeb. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i wprowadź wszystkie dane serwera, domeny, nazwę użytkownika, hasło i inne potrzebne informacje. Dotknij Dalej, by kontynuować. Ustawienia konta mogą być różne w zależności od typu usług owych. Szczegóły ustawianych parametrów można uzyskać od operatora. 5. Ustaw częstotliwość sprawdzania nowych wiadomości i dotknij Dalej. 6. Wprowadź wyświetlaną nazwę użytkownika i konta. Wyświetlana nazwa konta pojawia się na ekranie aplikacji Dotknij Dalej. Po wstępnym ustawieniu aplikacja owa otworzy się i pokaże zawartość skrzynki z odebraną pocztą. Dodawanie kont owych 1. Po utworzeniu pierwszego konta owego wciśnij Menu i dotknij Ustawienia. 2.Wybierz Dodaj konta i utwórz kolejne konto owe. 3. Powtórz kroki 2-7 z części Dodawanie kont owych. Dodając kolejne konta owe można również wybrać opcję pozwalającą na wysyłanie wszystkich wychodzących wiadomości z nowego konta. Wyświetlanie wiadomości owej 1. Na ekranie odebranych wiadomości dotknij i otwórz Dotknij i otwórz folder, a następnie dotknij wiadomości, którą chcesz przeczytać. Tworzenie i wysyłanie wiadomości owych 1. Dotknij na ekranie odebranych wiadomości. Jeżeli chcesz przejść na inne konto owe, dotknij pole wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij dane konto. 2. W polu Do wprowadź adres owy adresata. 3. Wpisz temat i treść a. 4. Jeżeli wiadomość ma zawierać załącznik, wybierz Menu, a następnie - Załącz plik. Wybierz typ pliku, a następnie konkretny plik do załączenia. 18 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

25 5. Po zakończeniu dotknij. Jeżeli w trakcie pisania a wciśniesz przycisk Powrót, aktualna wiadomość zostanie zapisana jako wersja robocza. Jak odpowiedzieć na wiadomość ową 1. Dotknij wiadomość ową, którą chcesz wyświetlić i na którą chcesz odpowiedzieć. 2. Wybierz lub > Odpowiedz wszystkim, jeżeli chcesz odpowiedzieć na wiadomość. Usuwanie konta owego 1. Na ekranie odebranych wiadomości wciśnij przycisk Menu, a następnie - Ustawienia. 2. Dotknij konto owe, które chcesz usunąć. 3. Dotknij Usuń konto. 4. Wybierz OK. Zmiana ustawień konta owego Wiele ustawień konta owego można zmieniać, np. częstotliwość sprawdzania poczty, sposób powiadamiania o nowych ach oraz szczegółowe ustawienia serwerów wykorzystywanych przez konto do wysyłania i odbierania i. 1. Aby zmienić ustawienia wiadomości na ekranie odebranych wiadomości wciśnij przycisk Menu, a następnie - Ustawienia. 2. Dotknij Ustawienia ogólne lub jedno z kont owych. 3. Dotknij jedną z opcji i zmień dane ustawienia. Ustawienie poczty odebranej i wysłanej na koncie zależy od typu usługi: IMAP, POP3 lub Exchange. Dane można wprowadzać ręcznie, ale zazwyczaj konieczne jest skontaktowanie się z operatorem a w celu sprawdzenia właściwych ustawień konta. Sieci GPRS/3G Po pierwszym włączeniu telefonu komórkowego automatycznie skonfiguruje się on tak, aby można było korzystać z usług GPRS/3G/EDGE (jeżeli są dostępne) operatorów usług bezprzewodowych. Kontrola połączenia z siecią 1. Dotknij > Ustawienia ( ). 2. W części Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij Dalej > Sieci komórkowe 3. Dotknij usługę 3G i sprawdź podłączenie do sieci. Telefon komórkowy automatycznie wczytuje punkt dostępowy danej karty SIM. Dlatego nie należy zmieniać parametrów punktu dostępowego, aby można było korzystać z usług sieciowych. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 19

26 Włączenie usługi przesyłu danych 1. Dotknij > Ustawienia ( ). 2. W części Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij Dalej > Sieci komórkowe > Przesyłanie danych. 3. Dotknij danego operatora i włącz przesyłanie danych. Wi-Fi Wi-Fi umożliwia bezprzewodowy dostęp do szerokopasmowego połączenia z Internetem. Jeżeli chcesz korzystać z Wi-Fi na telefonie komórkowym, konieczny jest dostęp do punktu dostępowego (hotspot). Sygnał Wi-Fi mogą osłabiać różne przeszkody. Włączenie Wi-Fi 1. Dotknij > Ustawienia ( ). 2. Na ekranie Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij Wi-Fi i ustaw parametr jako Włączony. Połączenie z siecią bezprzewodową 1. Włącz Wi-Fi. 2. W sekcji sieci Wi-Fi zostanie wyświetlona lista wykrytych sieci Wi-Fi. Dotknij jedną z nich, żeby się z nią połączyć. 3. Jeżeli wybrana sieć jest otwarta, połączenie nastąpi w sposób automatyczny. Jeżeli sieć jest zabezpieczona i podłączasz się do niej po raz pierwszy, musisz wprowadzić hasło, a następnie kliknąć Połącz. W przypadku łączenia z zabezpieczona siecią bezprzewodową, z której już wcześniej korzystano, nie ma potrzeby ponownego wprowadzania hasła, jeżeli nie doszło do zresetowania ustawień telefonu komórkowego na ustawienia domyślne. Na ekranie ustawień Wi-Fi można dotknąć i dodać nową sieć Wi-Fi. Przeglądarka Telefon komórkowy obsługuje przeglądarkę służącą do przeglądania stron internetowych. Otwieranie przeglądarki Możliwe sposoby otwierania aplikacji: Dotknij na ekranie podstawowym. Użyj > Przeglądarka ( ). Otwieranie stron internetowych: 1. W oknie przeglądarki dotknij pole URL u góry ekranu. 2. Wprowadź adres strony internetowej. 20 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

27 3. W trakcie wprowadzania adresu pojawią się pasujące adresy stron internetowych. Kiedy pojawi się dana strona internetowa, dotknij jej, aby przejść na nią od razu. Ewentualnie dokończ wprowadzanie adresu strony internetowej, dotknij ikony po prawej stronie lub dotknij Idź na klawiaturze, co spowoduje otwarcie strony. Ustawienie strony głównej 1. W oknie przeglądarki wciśnij przycisk Menu. 2. Wybierz Ustawienia > Ogólne > Ustaw stronę główną. 3. Wybierz jedną z opcji. Jeżeli chcesz wprowadzić konkretną stronę główną, dotknij Inna i wprowadź adres strony głównej, następnie dotknij OK. Zarządzanie zakładkami W telefonie komórkowym można zapisać dowolną liczbę zakładek. Dodawanie zakładek 1. Na ekranie przeglądarki przejdź na stronę internetową, którą chcesz zapisać jako zakładkę. 2. Wciśnij przycisk Menu i dotknij Dodaj do zakładek. Pojawi się ekran dodawania zakładki. 3. Zmień w razie potrzeby nazwę zakładki i dotknij OK. Otwieranie zakładki 1. W oknie przeglądarki wciśnij przycisk Menu i dotknij Zakładki i historia. 2. Na ekranie zakładek dotknij zakładkę strony internetowej, którą chcesz otworzyć. Dotknij kartę Historia i pokaż odwiedzane strony. Dotknij kartę Zapisane strony i pokaż zapisane strony. Edycja ustawień przeglądarki Przeglądarkę można dostosować do własnego stylu korzystania z Internetu. Można ustawić preferencje treści stron, politykę prywatności, zabezpieczenia itp. Wciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij Ustawienia. Korzystanie ze stron internetowych Przeglądając stronę internetową wciśnij przycisk Menu. Następnie możesz zmienić ustawienie widoku i skorzystać z innych funkcji. Odśwież: Dotknij, aby ponownie załadować aktualną stronę. Następna: Dotknij, aby przejść na następną stronę. Zatrzymaj: Dotknij, aby zatrzymać ładowanie aktualnej strony internetowej. Strona główna: Dotknij, aby przejść na stronę główną. Dodaj do zakładek: Dotknij, aby dodać do ulubionych stron. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 21

28 Zamknij: Dotknij, aby opuścić daną stronę internetową. Zapisz do odczytu offline: Dotknij, aby zapisać aktualną stronę internetową tak, aby była dostępna również bez podłączenia do sieci przesyłu danych. Udostępnij stronę: Dotknij, aby udostępnić tę stronę przy pomocy jednej z aplikacji do udostępniania. Znajdź na stronie: Dotknij, aby wyszukać tekst na stronie internetowej. Strona w wersji na komputer: Dotknij, aby otworzyć daną stronę w trybie widoku komputerowego. Zakładki/historia: Dotknij, aby wybrać zakładkę, historię lub zapisane ulubione strony do otwarcia. Ustawienia: Dotknij, aby skonfigurować ustawienia przeglądarki. Bluetooth Telefon komórkowy obsługuje Bluetooth - technologię do bezprzewodowego łączenia się z innymi urządzeniami Bluetooth, co pozwala na udostępnianie plików znajomym, rozmowy z zestawem głośno-mówiącym (handsfree) z użyciem słuchawek Bluetooth z mikrofonem, a także - przenoszenie zdjęć z telefonu na komputer. Aby Bluetooth działało, nie wolno być dalej niż 10 metrów od innych urządzeń z Bluetooth. Pamiętaj, że bariery, np. ściany, i inny sprzęt elektroniczny może zakłócać połączenie Bluetooth. Włączanie Bluetooth 1. Dotknij > Ustawienia ( ). 2. W Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij Bluetooth i ustaw jako Włączone. Po włączeniu na pasku powiadomień pojawi się ikona Bluetooth. Jeżeli Bluetooth jest włączone, telefon wykrywa inne urządzenia z Bluetooth, ale pozostaje dla nich niewidoczny. 3. Jeżeli telefon ma być widoczny dla innych urządzeń z Bluetooth, należy dotknąć nazwę modelu danego telefonu. Parowanie i przyłączanie urządzenia z Bluetooth Bluetooth w telefonie komórkowym obsługuje: Profil zestawu głośnomówiącego (HFP): Umożliwia korzystanie z zestawu głośnomówiącego z Bluetooth. Profil słuchawek (HSP): Umożliwia korzystanie ze słuchawek mono z Bluetooth z mikrofonem. Profil push (OPP): Umożliwia przenoszenie plików z pomocą Bluetooth. Profil zaawansowanego przesyłu audio (A2DP): Umożliwia korzystanie ze słuchawek stereo z Bluetooth z mikrofonem. Profil zdalnego sterowania A/V (AVRCP): Umożliwia kontrolować na odległość odtwarzanie dźwięku przez słuchawki Bluetooth. Przed skorzystaniem z Bluetooth należy sparować własny telefon komórkowy z innym urządzeniem Bluetooth w następujący sposób: 1. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth w telefonie komórkowym jest włączona. 2. Jeżeli tak, telefon będzie wyszukiwać sprzęt Bluetooth w swoim zasięgu (wyszukiwanie można uruchomić 22 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

29 również samodzielnie dotykając Wyszukaj urządzenia). 3. Dotknij urządzenie, z którym chcesz sparować telefon komórkowy. 4. Aby dokończyć parowanie, wprowadź hasło parujące. Po utworzeniu konkretnych par urządzeń, do przyłączenia do tego samego urządzenia Bluetooth nie będzie już konieczne wprowadzenie hasła. Wysyłanie plików przez Bluetooth Bluetooth umożliwia udostępnianie obrazów, wideo lub muzyki rodzinie i znajomym. Sposób przesyłania plików przez Bluetooth: 1. Dotknij > Menadżer plików ( ) i otwórz menadżera plików. 2. Dotknij plik przeznaczony do wysłania. 3. Dotknij > Bluetooth i wybierz sparowane urządzenie. Odłącz lub rozparuj urządzenia Bluetooth 1. Dotknij > Ustawienia ( ). 2. W części Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij Bluetooth. 3. Na ekranie wyboru podłączonego urządzenia dotknij i odłącz urządzenie wybierając Rozparuj. Rozrywka Telefon komórkowy to nie tylko urządzenie do porozumiewania się i osobisty asystent, ale również źródło różnorodnej rozrywki. Można nim robić zdjęcia, nakręcać klipy wideo i audio, ściągać i słuchać muzykę. Zdjęcia i nagrania wideo Aparat łączy w sobie funkcje klasycznego aparatu i kamery umożliwiającej nagrywanie i udostępnianie zdjęć i filmów. Uruchamianie aparatu fotograficznego Aby uruchomić aparat dotknij > Aparat ( ). Aparat można uruchomić przy pomocy wyzwalacza i przez przytrzymanie przycisku Wyzwalacza z boku telefonu. Aparat zamyka się przyciskiem Powrót lub Ekran podstawowy. Robienie zdjęć 1. Dotknij > Aparat ( ). Aby przełączać między przednim i tylnym aparatem dotknij. 2. Przygotuj zdjęcie na ekranie podglądu. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 23

30 Przeciągając możesz zbliżać lub oddalać dany obiekt. Dotknij, aby zmienić ustawienia aparatu. W trakcie edycji ustawień zmienia się również podgląd. 3. Aby zrobić zdjęcie dotknij. Przeglądanie zdjęć 1. Po zrobieniu zdjęcia, pojawi się jego podgląd w rogu ekranu ujęcia. Aby obejrzeć zdjęcie, dotknij podgląd. 2. Na ekranie pojawią się różne przyciski o następującej funkcji: Dotknij, aby udostępnić w wybranej aplikacji. Dotknij > OK i usuń fotografię. Jeżeli chcesz obejrzeć inne zdjęcia i filmy w galerii, dotknij. 3. Jeżeli chcesz wyświetlić podgląd kilku zdjęć, dotknij ekran i przeciągnij palec w lewo lub w prawo. Nagrywanie filmów 1. Dotknij > Aparat ( ). 2. Dotknij i wybierz, aby przejść do trybu kamery wideo. Aby przełączać między przednim i tylnym aparatem dotknij. 3. Zrób ujęcie, od którego chcesz zacząć film. 4. Dotknij i rozpocznij nagrywanie. Kamera jest teraz włączona. Przeciągając możesz zbliżać lub oddalać dany obiekt. Przytrzymaj i przerwij nagrywanie. Aby je znowu uruchomić, dotknij. 5. Dotknij i zatrzymaj nagrywanie. Przeglądanie filmów Po zrobieniu filmu wideo, pojawi się jego podgląd w rogu ekranu ujęcia. Aby obejrzeć film, dotknij podgląd. Korzystanie z galerii Aplikacja Galeria umożliwia automatyczne wyszukiwanie obrazów i filmów na karcie microsd. Galeria umożliwia porządkowanie zdjęć i filmów w plikach, wyświetlanie lub modyfikowanie zdjęć, oglądanie filmów i ustawianie zdjęcia jako tapety lub zdjęcia kontaktów. Otwieranie galerii Aby otworzyć aplikację dotknij > Galeria ( ). Aplikacja galeria przyporządkowuje zdjęcia i filmy do folderów w zależności od ich lokalizacji. Dotknij folder, aby wyświetlić znajdujące się w nim filmy i zdjęcia. 24 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

31 Przeglądanie zdjęć 1. W galerii dotknij folder ze zdjęciami, które chcesz przeglądać. 2. Dotknij zdjęcie, aby obejrzeć je w trybie pełnoekranowym. Aby oglądać następne lub poprzednie zdjęcia w tym trybie, wystarczy przesuwać je w lewo lub w prawo. 3. Aby zrobić zbliżenie, rozciągnij zdjęcie między dwoma palcami na ekranie w miejscu, które chcesz powiększyć. Zdjęcie ze zbliżeniem można przesuwać. Rada: Aplikacja do przeglądania zdjęć obsługuje funkcję automatycznego obracania. Jeżeli obrócisz telefon, zdjęcie obraca się razem z nim. Przycinanie zdjęć 1. Wyświetl zdjęcie, przyciśnij przycisk Menu, następnie dotknij Przytnij. 2. Zastosuj funkcję przycinania, żeby wybrać tę część zdjęcia, która ma zostać przycięta. Funkcję do przycinania przeciągaj za środek. Jeżeli przeciągniesz ramkę do przycinania za krawędź, zmieni się rozmiar zdjęcia. Jeżeli przeciągniesz ramkę za róg, zmieni się rozmiar zdjęcia bez zmiany proporcji między długością i szerokością. 3. Dotknij OK, żeby zapisać przycięte zdjęcie. Wybierz Anuluj, aby odrzucić wprowadzone zmiany. Ciesz się muzyką Na karcie microsd można nagrać pliki muzyczne z komputera i słuchać muzyki na telefonie komórkowym. Kopiowanie muzyki na kartę microsd 1. Podłącz telefon do komputera przez kabel USB i aktywuj kartę microsd. 2. Wybierz dysk USB na komputerze i otwórz go. 3. Utwórz folder w katalogu głównym karty microsd (np. Muzyka). 4. Skopiuj muzykę z komputera do nowego folderu. 5. Po skopiowaniu dezaktywuj dysk USB w systemie operacyjnym komputera, aby bezpiecznie odłączyć telefon komórkowy. 6. Odłącz telefon komórkowy od komputera. Otwieranie biblioteki mediów Dotknij > Odtwarzaj muzykę ( ), aby otworzyć bibliotekę mediów. Aplikacja Muzyka porządkuje pliki muzyczne w zależności od ich lokalizacji. Zawiera sześć kart: Listy, Ostatnie, Wykonawcy, Albumy, Piosenki i Gatunki. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 25

32 Odtwarzanie muzyki 1. Dotknij jedną z kategorii na ekranie biblioteki mediów. 2. Dotknij piosenkę, którą chcesz odtworzyć. Rada: Słuchając muzyki, można wcisnąć przycisk Powrót, aby jednocześnie korzystać z innej aplikacji. Muzyka będzie nadal odtwarzana. Jeżeli chcesz wrócić do elementów sterujących odtwarzaniem, otwórz panel powiadomień i dotknij piosenkę. Dodawanie muzyki do listy 1. Dotknij jedną z kategorii na ekranie biblioteki mediów. 2. Przytrzymaj utwór, dotknij Dodaj do listy na menu opcji. 3. Wybierz listę do odtwarzania lub dotknij Nowa lista i dodaj do niej utwór. Odtwarzanie listy 1. Dotknij kartę Listy na ekranie biblioteka muzyki. 2. Przytrzymaj listę, którą chcesz odtworzyć. 3. Dotknij Odtwórz i uruchom odtwarzanie listy. Słuchanie radia FM Radio FM pozwala słuchać stacji radiowych FM na telefonie komórkowym. Ponieważ Radio FM wykorzystuje słuchawki stereo jako antenę, najpierw należy wsunąć je do gniazda audio na telefonie, a dopiero później uruchomić aplikację. Uruchamianie radia FM 1. Dotknij > radio FM ( ), żeby otworzyć aplikację. 2. Radio FM automatycznie wyszukuje dostępne kanały FM, zapisuje je w ustawieniach oraz ustawia się na pierwszym odnalezionym kanale FM. Ustawianie częstotliwości radia FM Możliwe metody postępowania: wybierz stację, której chcesz słuchać przy pomocy lub ustaw częstotliwość ręcznie dotykając lub. dodaj aktualną stację do listy ulubionych przy pomocy wyświetl listę ulubionych dotykając włącz głośnik dotykając jeżeli chcesz odszukać wszystkie dostępne kanały, użyj > Szukaj. Aby wstrzymać na chwilę słuchanie radia dotknij, aby ponownie włączyć - wybierz. Aby zmienić inne parametry ustawienia radia wybierz > Ustawienia RDS. Ustaw dane 26 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

33 parametry i dotknij OK. Wyłącz radio przy pomocy > Zakończ. Nagrywanie radia FM Aby nagrać radio, dotknij > Nagraj FM, a następnie: rozpocznij nagrywanie dotykając. zatrzymaj nagrywanie dotykając, a następnie wprowadź nazwę pliku i dotknij Zapisz. jeżeli chcesz odsłuchać zapisany plik, dotknij. Usługi Google Po pierwszym włączeniu telefonu komórkowego należy dotknąć logo systemu Android, aby zacząć z niego korzystać. Należy zalogować się na swoim koncie Google, co umożliwi korzystanie z usługi Gmail, Google Calendar i innych aplikacji Google. Telefon zażąda również zalogowania się na koncie Google w celu ściągania aplikacji z Play Store. Jeżeli w telefonie komórkowym nie ma karty SIM, nie można połączyć się z siecią komórkową ani korzystać z usług głosowych i przesyłu danych, jednak można przyłączyć się do sieci Wi-Fi, zalogować się do konta Google i korzystać ze wszystkich funkcji telefonu oprócz rozmów komórkowych. Po uruchomieniu telefonu z systemem Android po raz pierwszy bez karty SIM, telefon zapyta, czy chcesz przyłączyć się do sieci Wi-Fi (zamiast sieci komórkowej) i ustawić telefon. Jeżeli użytkownik posiada konto Google, wystarczy Zalogować się, wprowadzając nazwę użytkownika i hasło. Tworzenie konta Google Jeżeli nie masz konta Google, możesz je utworzyć w następujący sposób: 1. Dotknij > Ustawienia ( ). 2. W sekcji Konta dotknij Dodaj konto. 3. Dotknij Google i utwórz konto Google. 4. Dotknij Nowe, żeby utworzyć nowe konto. 5. Wprowadź imię i nazwisko i dotknij. 6. Wprowadź nazwę użytkownika i dotknij. Telefon komórkowy przyłączy się do serwera Google i sprawdzi, czy dana nazwa użytkownika jest dostępna. Jeżeli jest używana przez innego użytkownika, musisz wprowadzić inną nazwę lub wybrać nazwę z podanych propozycji. 7. Wprowadź i potwierdź hasło do konta Google. 8. Ustaw informacje do odzyskiwania dostępu (alternatywny i pytanie zabezpieczające i dotknij. 9. Dotknij Połącz z Google+ jeżeli chcesz korzystać z Google+ lub Nie teraz, jeżeli chcesz przeskoczyć ten krok. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 27

34 10. Zapoznaj się z regulaminem i dotknij, aby dokończyć konfigurację konta. 11. Wprowadź kod uwierzytelniający i dotknij. 12. Wprowadź dane swojej karty kredytowej, aby móc kupować w Google Play Store, następnie dotknij Zapisz. Jeśli chcesz, możesz przeskoczyć ten krok wybierając Pomiń. Korzystanie z Gmaila Gmail to internetowe usługi owe firmy Google. Ustawiając telefon po raz pierwszy użytkownik korzysta z aktualnego konta Gmail lub tworzy nowe. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Gmail na telefonie, w skrzynce odebranej poczty będą wiadomości z Twojego konta Gmail online. Otwieranie Gmaila Dotknij > Gmail ( ). Wyświetli się lista odebranych wiadomości. Wszystkie e, które chcesz mieć na telefonie komórkowym, będą w folderze odebranych wiadomości. Przełączanie między kontami Jeżeli chcesz przejść na inne konto owe, dotknij pole wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij konto, które chcesz wyświetlić. Tworzenie i wysyłanie i 1. Na liście odebranych wiadomości dotknij. 2. W polu Do wprowadź adres owy adresata. Jeżeli wiadomość jest przeznaczona do kilku adresatów, ich adresy należy oddzielić przecinkiem. Jeżeli chcesz wysłać kopię (CC) lub ukrytą kopię (Bcc) a do innych adresatów, wciśnij Menu, a następnie dotknij Dodaj kopię/ukrytą kopię. 3. Wprowadź temat a i treść wiadomości. Jeżeli chcesz załączyć obraz, wciśnij przycisk Menu, dotknij Załącz plik i wybierz obraz, który chcesz załączyć. 4. Po napisaniu a dotknij. Odpowiadanie na i przekazywanie i 1. Na liście odebranych wiadomości dotknij , który chcesz przekazać, lub na który chcesz odpowiedzieć. 2. Wybierz Odpowiedz ( ), Odpowiedz wszystkim ( > Odpowiedz wszystkim) lub Przekaż ( > Przekaż). 3. Możliwe czynności: Jeżeli wybrałeś Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim, wprowadź treść wiadomości. Jeżeli wybrałeś Przekaż, wprowadź adresata wiadomości i dodaj tekst, który ma być częścią przekazywanej wiadomości. 4. Dotknij 28 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

35 Wyszukiwanie a 1. Na liście odebranych wiadomości dotknij. 2. Wprowadź słowa kluczowe do wyszukania i dotknij. Edycja ustawień Gmaila 1. Na liście odebranych wiadomości wciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij Ustawienia, aby edytować ustawienia Gmaila. 2. Wybierz ustawienia ogólne lub ustawienia konkretnego konta. 3. Dotknij, by zmienić dany parametr. Korzystanie z aplikacji Mapy Aplikacja Mapy pozwala określić aktualne położenie, monitorować ruch uliczny w realnym czasie (w miarę dostępności), uzyskiwać szczegółowe instrukcje o tym, jak dostać się do różnych miejsc na mapie satelitarnej, drogowej i in. Aktywacja położenia Przed otwarciem aplikacji Mapy w celu określenia swojego położenia lub wyszukiwania konkretnych miejsc, należy włączyć funkcję określanie położenia. 1. Dotknij > Ustawienia ( ). 2. Dotknij Usługi lokalizacyjne. 3. Aby aktywować funkcję dotknij usługę lokalizacyjną Google lub satelity GPS. Otwieranie aplikacji Mapy Aby uruchomić aplikację dotknij > Mapy ( ). Wyszukiwanie konkretnych miejsc 1. W widoku mapy dotknij. 2. Wprowadź szukane miejsce w polu wyszukiwania, a następnie dotknij. Możesz również wybrać jedną z proponowanych opcji. 3. Telefon wyświetli wyniki wyszukiwania. Dotknij znacznik ), aby zobaczyć nazwę miejsca. 4. Dotknij przycisk na ekranie, żeby zobaczyć lokalizację na mapie, otrzymać wskazówki, jak dotrzeć na miejsce itp. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 29

36 Pokazywanie trasy 1. W widoku mapy dotknij. 2. W pierwszym polu tekstowym wprowadź punkt wyjścia, w drugim - punkt docelowy. Możesz również dotknąć dany i wybrać jedną z możliwości. 3. Dotknij ikonę trasy dla samochodu, transportu publicznego lub pieszych. 4. Dotknij Pobierz trasę. 5. Jeżeli jedziesz autem lub idziesz, trasę można wyświetlić przez Listę tras. 6. Po zakończeniu przeglądania lub wykonywania instrukcji, wciśnij przycisk Menu i dotknij Usuń mapę, aby ją zresetować. Korzystanie z YouTube YouTube to usługa Google umożliwiająca streaming video online, dzięki czemu można oglądać, wyszukiwać i nagrywać wideo. Uruchomienie YouTube Dotknij > YouTube ( ). Filmy będą pogrupowane w kategorie, takie jak polecane, trendy, na żywo itp. Wyszukiwanie filmów 1. Dotknij na ekranie YouTube. 2. Wprowadź słowo kluczowe i dotknij. 3. Przeglądaj wyniki, a następnie dotknij filmu, który cię interesuje. Rada: Można również przeglądać wyniki wśród najnowszych dodanych filmów. Dotknij Zawsze, a następnie wybierz jedną z proponowanych opcji. Udostępnianie filmów 1. W trakcie oglądania filmu dotknij. 2. Dotknij aplikację do udostępniania linku do danego wideo z proponowanych opcji. 30 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

37 Korzystanie z Play Store Play Store umożliwia bezpośredni dostęp do aplikacji i gier, które można ściągać i instalować na telefonie. Uruchamianie Play Store 1. Dotknij > Play Store ( ). 2. Po pierwszym otwarciu Play Store pojawi się okno z regulaminem korzystania z usługi. Dotknij Wyrażam zgodę, by kontynuować. Wyszukiwanie aplikacji Istnieje kilka różnych metod wyszukiwania aplikacji z ekranu podstawowego Play Store, Są to: Lista aplikacji według kategorii: Dotknij daną kategorię i wyświetl następną przesuwając palec. Funkcja wyszukiwania: Dotknij. Jeżeli chcesz zobaczyć zainstalowane aplikacje, wciśnij przycisk Menu, a następnie - Moje aplikacje. Instalowanie aplikacji Jeżeli chcesz zainstalować aplikację, której nie ma na Play Store, dotknij Ustawienia( ) > Zabezpieczenia, a następnie zaznacz pole Nieznane źródła, aby zezwolić na instalację aplikacji spoza Play Store. 1. Dotknij > Play Store ( ). 2. Dotknij kategorię, a następnie element do pobrania. 3. Na ekranie szczegółów danego elementu dowiedz się więcej o wybranej aplikacji, poznaj jej ogólną ocenę i komentarze użytkowników. Po przejściu do sekcji Info o programiście możesz wyszukać aplikacje tego samego programisty lub link na jego strony internetowe. 4. Jeżeli chcesz zainstalować aplikację, dotknij Instaluj. Ekran się zmieni i pokaże wymagane uprawnienia. Następnie można dotknąć Akceptuj i pobierz. Jeżeli chcesz widzieć stan pobierania, otwórz panel powiadomień. Szybkość instalacji aplikacji zależy od ich rozmiaru i szybkości połączenia internetowego. Odinstalowywanie aplikacji 1. Na ekranie Play Store wciśnij przycisk Menu i dotknij Moje aplikacje. 2. Dotknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie - Odinstaluj. 3. Na wezwanie dotknij OK, aby usunąć aplikację z telefonu komórkowego. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 31

38 Aplikacją można zarządzać również przez wciśnięcie Ustawienia ( ) > Aplikacje. Synchronizacja informacji Niektóre aplikacje (np. Gmail) w telefonie komórkowym umożliwiają dostęp do tych samych informacji osobistych, które można dodawać, wyświetlać i edytować również na komputerze. Jeżeli dodasz, zmienisz lub usuniesz informacje w jednej z aplikacji na Internecie, zaktualizowane dane pojawią się również na telefonie komórkowym. Jest to możliwe dzięki bezprzewodowej synchronizacji danych. Jest to proces w tle, który nie zakłóca korzystania z telefonu komórkowego. W trakcie synchronizacji telefonu, na panelu powiadomień pojawia się ikona synchronizacji. Zarządzanie kontami Na telefonie komórkowym można zsynchronizować kontakty, i inne informacje na kilku kontach Google i innych typach konta, w zależności od aplikacji zainstalowanych na telefonie komórkowym. Np. można zacząć od dodania swojego osobistego konta Google, aby mieć stały dostęp do osobistego e- maila, kontaktów i kalendarza. Następnie można dodać konto służbowe, aby uzyskać dostęp do i i kontaktów służbowych. Można również według uznania dodawać inne konta Google i nie tylko. Dodawanie kont 1. Dotknij > Ustawienia ( ). 2. W sekcji Konta dotknij Dodaj konto. Na ekranie pojawi się aktualne ustawienie synchronizacji i lista istniejących kont. W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie szczegółowych informacji o koncie od pracowników wsparcia technicznego IT. Np. może być potrzebna domena konta lub adres serwera. 3. Dotknij typ dodawanego konta. 4. Dalej postępuj zgodnie z instrukcjami i wprowadź wymagane i uzupełniające dane konta. U większości kont konieczna jest nazwa użytkownika i hasło, jednak konkretne informacje zależą od rodzaju konta i konfiguracji usługi, do której użytkownik się podłącza. 5. Ustaw konto. W zależności od typu konta aplikacja może wymagać podania, jaki rodzaj danych będzie synchronizowany na telefonie komórkowym, jak będzie nazywać się dane konto itd. Na koniec konto dołączy do listy na ekranie ustawienia KONT. Usuwanie konta Konto można również usunąć, usuwając tym samym z telefonu komórkowego wszystkie związane z nim informacje, w tym e, kontakty, ustawienia, itp. Niektórych kont nie można usunąć. Na przykład pierwszego konta, na którym użytkownik zalogował się na telefonie. Jeżeli chcesz usunąć dane konto, pamiętaj, że usuniesz również wszystkie związane z nim osobiste informacje. 1. Na ekranie ustawienia KONT dotknij typ konta. 32 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

39 2. Dotknij konto przeznaczone do usunięcia. 3. Wciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij Usuń konto. 4. Dotknij Usuń konto, aby potwierdzić, że dane konto naprawdę ma zostać usunięte. Zmiana synchronizacji kont Korzystanie i synchronizację danych w tle można skonfigurować we wszystkich aplikacjach w telefonie. Można również ustawić typ danych podlegających synchronizacji na każdym koncie. Niektóre aplikacje, takie jak kontakty i Gmail, mogą synchronizować dane z kilku aplikacji. Inne, jak np. kalendarz, synchronizują dane wyłącznie z pierwszego konta Google, w którym zalogowano się z telefonu lub z konta przyporządkowanego konkretnie do danej aplikacji. W niektórych kontach synchronizacja przebiega dwukierunkowo - zmiany informacji na telefonie komórkowym zostaną wprowadzone również do informacji online. Pewne konta obsługują wyłącznie synchronizację jednokierunkową - informacje na telefonie komórkowym są wyłącznie w trybie do odczytu. Zmiana ustawienia synchronizacji konta 1. Na ekranie ustawienia KONT dotknij konto, dla którego chcesz zmienić parametry synchronizacji. Otworzy się ekran danych i synchronizacji, gdzie widać typ informacji możliwych do zsynchronizowania w ramach danego konta. 2. Wybrane elementy ustawiono jako elementy do synchronizacji na telefonie komórkowym. 3. Zaznacz lub odznacz pola w zależności od tego, jakie informacje mają podlegać synchronizacji na telefonie komórkowym. Korzystanie z innych aplikacji Korzystanie z kalendarza Przy pomocy kalendarza można tworzyć i zarządzać wydarzeniami, spotkaniami i wizytami. W zależności od ustawienia synchronizacji, kalendarz w telefonie będzie synchronizować się z kalendarzem online. Uruchamianie kalendarza Aby uruchomić aplikację dotknij > Kalendarz ( ). Wciśnij Menu, aby zobaczyć różne opcje wyświetlania i ustawienia. Tworzenie wydarzenia 1. W widoku kalendarza przytrzymaj ekran, tak aby pojawiła się opcja Nowe wydarzenie. 2. Wprowadź nazwę wydarzenia z użyciem klawiatury. Jeżeli wydarzenie jest ograniczone czasowo, dotknij czas pod OD i DO i ustaw czas trwania wydarzenia. Jeżeli chodzi o szczególne wydarzenie, np. urodziny lub całodniowe wydarzenie, zaznacz pole CAŁY DZIEŃ. 3. Wprowadź miejsce wydarzenia i jego opis. 4. Wprowadź adresy owe, żeby zaprosić gości na dane wydarzenie. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 33

40 5. W PRZYPOMNIENIACH ustaw godzinę przypomnienia o wydarzeniu, w POWTARZANIU wskaż, czy chodzi o powtarzające się wydarzenie i jego częstotliwość. 6. Po ustawieniu wszystkich parametrów dotknij GOTOWE. Ustawianie przypomnień o wydarzeniu 1. W dowolnym widoku kalendarza dotknij wydarzenie - pojawią się jego szczegóły lub lista. 2. Dotknij Dodaj przypomnienie, aby dodać przypomnienie. Aby je usunąć, dotknij ikonę X. 3. Dotknij godzinę przypomnienia, a później określ, ile czasu przed wydarzeniem chcesz otrzymać przypomnienie. Kiedy nadejdzie ustawiona godzina, otrzymasz przypomnienie o danym wydarzeniu. Edycja ustawień kalendarza W dowolnym widoku kalendarza wciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij Ustawienia > Ustawienia ogólne. Wybierz jedną z następujących możliwości: Ukryj odrzucone wydarzenia: Możesz ukryć wydarzenia, na które zaproszenia odrzuciłeś. Pokaż numer tygodnia: Wybierz tryb wyświetlania numeru tygodnia. Tydzień zaczyna się: Podaj pierwszy dzień tygodnia. Stosuj lokalną strefę czasową: W razie podróży godzina i wydarzenia w kalendarzu pokazywane są zgodnie z lokalną strefą czasową. Lokalna strefa czasowa: Wprowadź strefę czasową dla swojej aktualnej lokalizacji. Usuń historię wyszukiwania: Opcja pozwala usunąć wszystkie przeprowadzone wyszukiwania. Powiadomienie: Opcja umożliwia otrzymywanie powiadomień o wydarzeniu. Wybór dzwonka: Dotknij, aby wybrać melodię dzwonka dla odbieranych powiadomień o wydarzeniu. Wibracje: Zaznacz, czy telefon komórkowy ma wibrować, kiedy otrzymasz powiadomienie o wydarzeniu. Wyskakujące okienko z powiadomieniem: Wybierz, aby ustawić tryb powiadomienia o wydarzeniu. Domyślny czas przypomnienia: Dotknij, aby określić domyślny czas przed wydarzeniem, kiedy zazwyczaj zostanie wysłane powiadomienie. Szybka reakcja: Dotknij, aby zmienić standardową odpowiedź zaproszonych gości na zawiadomienie o wydarzeniu otrzymane em. Korzystanie z budzika Można nastawić nowy budzik lub skonfigurować istniejący budzik. Uruchamianie budzika Jeżeli chcesz użyć telefonu jako budzika, dotknij > Zegar ( ) > Ustaw budzik. Otworzy się lista aktualnych alarmów. Dodaj budzik 1. W widoku lista alarmów dodaj nowy alarm dotykając. 2. Metoda ustawiania alarmu: Wprowadź czas dotykając Godzina. Przesuwaj w górę i w dół, aby zmienić godzinę alarmu. Wreszcie 34 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

41 dotknij Gotowe. Opcja Powtarzanie pozwala wybrać tryb powtarzania alarmu. Dotknij jedną lub więcej opcji, a następnie - Gotowe. Opcja Melodia dzwonka pozwala ustawić alarm dźwiękowy. Dotknij opcję i potwierdź dotykając OK. Jeżeli telefon w trakcie budzenia ma wibrować, zaznacz Wibracje. Dotknij Nazwa, aby opisać typ alarmu. 3. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów dotknij GOTOWE. Korzystanie z menadżera plików Menadżer plików pozwala zarządzać, edytować i usuwać pliki i foldery. Uruchamianie menadżera plików Aby uruchomić aplikację dotknij > Menadżer plików ( ). Jak utworzyć folder 1. W widoku menadżer plików dotknij. 2. W polu tekstowym wprowadź nazwę nowego folderu. 3. Wybierz OK. Przenoszenie i kopiowanie pliku 1. W widoku menadżera plików przytrzymaj plik lub folder, który chcesz skopiować lub przenieść. Kolejny plik(i) wybierz dotykając w odpowiednim polu. Aby wybrać wszystkie pliki dotknij. 2. Dotknij, aby skopiować plik(i), dotknij, aby je przenieść. 3. Wybierz folder docelowy. 4. Dotknij, aby wkleić plik(i). Usuwanie folderu 1. W widoku menadżera plików przytrzymaj plik lub folder do usunięcia. Kolejny plik(i) wybierz dotykając w odpowiednim polu. Aby wybrać wszystkie pliki dotknij. 2. Dotknij. 3. Dotknij OK, aby potwierdzić usuwanie. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 35

42 Kalkulator Kalkulator pozwala rozwiązywać proste zadania arytmetyczne. Można również rozwiązywać na nim bardziej skomplikowane równania z zastosowaniem zaawansowanych operatorów. Uruchamianie kalkulatora Aby uruchomić aplikację dotknij > Kalkulator ( ). Przełączanie na panel zaawansowany W widoku kalkulatora wciśnij przycisk Menu i dotknij Panel zaawansowany. Zarządzanie telefonem komórkowym Jeżeli chcesz skonfigurować telefon komórkowy, wybierz > Ustawienia( ). Ustawienie daty i godziny Po pierwszym uruchomieniu telefonu zostaniesz zapytany, czy chcesz zaktualizować godzinę i datę automatycznie według czasu nadawanego w sieci. W przypadku automatycznego ustawiania godziny przesyłanej z sieci nie można ustawić daty, godziny ani strefy czasowej. 1. W widoku ustawienia dotknij Data i godzina. 2. Dotknij Automatyczna data i godzina i wybierz opcję Wyłączone. 3. Odznacz pole Automatyczna strefa czasowa. 4. Dotknij Ustaw datę. Na ekranie daty zmień całą datę przesuwając palcem w górę lub w dół. Po zakończeniu konfiguracji dotknij Gotowe. 5. Dotknij Wybierz strefę czasową i wybierz z listy daną strefę czasową. Możesz przejrzeć listę pozostałych stref czasowych. 6. Dotknij Ustaw godzinę. Na ekranie ustawiania godziny dotknij odpowiednie pole, a następnie ustaw godzinę poruszając się w górę lub w dół. Po zakończeniu konfiguracji dotknij Gotowe. 7. Zaznacz lub odznacz pole Zastosuj format 24 godzinny, służące do przełączania między widokiem w formacie 24h i 12h. 8. Dotknij Wybierz format daty i określ sposób wyświetlania daty na telefonie. Ustawienie wyświetlacza Ustawienie jasności wyświetlacza 1. W widoku ustawienia dotknij Wyświetlacz > Jasność. 2. Przeciągnij suwak w lewo, aby przyciemnić wyświetlacz, lub w prawo, aby go rozjaśnić. 36 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

43 3. Dotknij OK, aby potwierdzić zmianę. Dotknij Jasność automatyczna, aby umożliwić automatyczne dostosowywanie przez urządzenie jasności ekranu do otaczającego światła. Ustawienie czasu przed wyłączeniem wyświetlacza Jeżeli przez kilka minut nie korzystasz z telefonu komórkowego, wyświetlacz wyłączy się, aby oszczędzać baterię. Jeżeli czas ten ma być dłuższy lub krótszy: 1. W widoku ustawienia dotknij Wyświetlacz > Uśpienie. 2. Określ, ile czasu wyświetlacz ma zostać zapalony. Automatyczne obracanie ekranu Zaznacz to pole, aby włączyć zmianę orientacji wyświetlacza wraz z obracaniem telefonu na bok i z powrotem. Ustawienie dzwonka Włączanie cichego trybu W widoku ustawienia dotknij Profile audio > Cichy, aby włączyć tryb cichy. Jednocześnie wyłączą się wszystkie dźwięki oprócz mediów i budzika. Konfiguracja głośności dzwonka Głośność dzwonka można zmieniać na ekranie podstawowym lub na ekranach innych aplikacji. (Z wyjątkiem sytuacji w trakcie rozmowy lub podczas odtwarzania muzyki lub filmu). Wciśnij przycisk regulacji dźwięku, aby zmienić głośność dzwonka zgodnie z życzeniem. Głośność można ustawić również w widoku ustawień. 1. W widoku ustawień dotknij Profile audio > Ogólne > Głośność. 2. Przesuwaj suwak w lewo, aby przyciszyć, lub w prawo - aby pogłośnić dźwięk. 3. Dotknij OK, aby potwierdzić zmianę ustawień. Zmiana dzwonka 1. W widoku ustawień dotknij Profile audio > Ogólne > Dzwonek połączenia. 2. Dotknij dany dzwonek, a następnie OK. Wybrany dzwonek zostanie odtworzony. Ustawianie wibracji dla połączeń przychodzących 1. W widoku ustawień dotknij Profile audio > Ogólne 2. Zaznacz pole Wibracje, aby telefon wibrował wraz z przychodzącym połączeniem. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 37

44 Ustawienie usług telefonu Ustawienie sieci domyślnej Telefon komórkowy obsługuje technologię dwóch kart SIM, co pozwala przełączać się między dwoma operatorami sieci. 1. W widoku ustawienia dotknij Zarządzanie SIM. 2. W sekcji DOMYŚLNA SIM dotknij Połączenia, Połączenia wideo, Wiadomości lub Przesyłanie danych, a następnie wybierz sieć, z której chcesz korzystać w przypadku każdego rodzaju komunikacji. Informacje o dostępności i ofercie usług przesyłania danych można uzyskać od operatora usług sieciowych. Konfiguracja ustawień sieci 1. W widoku ustawienia dotknij Zarządzanie SIM. 2. W sekcji Informacje o SIM wybierz sieć, którą chcesz skonfigurować. Możliwe są następujące ustawienia sieci: Zmień nazwę SIM: Wybierz, aby zmienić nazwę sieci. Wprowadź numer telefonu: Tutaj można ustawić numer telefonu. Ustaw kolor tła: Opcja umożliwia zmianę ikony sieci, pokazywanej w pasku stanu. Pokaż numery: Określ, czy numer ma być ukryty czy mają być widoczne pierwsze/ostatnie cztery cyfry. Włączanie roamingu danych 1. W widoku ustawienia dotknij Zarządzanie SIM > Roaming > Roaming danych. 2. Wybierz sieć, z której chcesz korzystać do przesyłania danych. Korzystanie z przesyłania danych w roamingu może pociągać za sobą znaczne koszty dodatkowe. Informacje na temat kosztu przesyłania można uzyskać od operatora usług bezprzewodowych. Wyłączenie usługi przesyłania danych 1. W widoku ustawienia dotknij Zarządzanie SIM > Przesyłanie danych. 2. Dotknij Wyłączone, aby dezaktywować przesyłanie danych. 38 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

45 Zabezpieczenie telefonu komórkowego Aktywacja kodu PIN na karcie SIM 1. W widoku ustawienia dotknij Zabezpieczenia > Ustaw blokadę karty SIM. 2. Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty SIM, dotknij właściwą kartę SIM sieci, dla której chcesz ustawić kod PIN. 3. Zaznacz pole Zablokuj kartę SIM. 4. Wprowadź PIN karty SIM i dotknij OK. Jeżeli chcesz zmienić PIN karty SIM, dotknij Zmień PIN karty SIM. Telefon komórkowy zawsze umożliwia wykonywanie połączeń alarmowych. Zabezpieczenie telefonu komórkowego przez blokadę ekranu Jeżeli chcesz zabezpieczyć dane, zablokuj ekran, a następnie żądaj narysowania konkretnego wzoru odblokowującego po każdym włączeniu telefonu lub jego przebudzeniu z trybu uśpienia. 1. W widoku ustawienia dotknij Zabezpieczenia > Blokada ekranu. 2. Wybierz jedną z możliwych opcji. Brak: Urządzenie nie jest zabezpieczone. Przesunięcie: Telefon odblokuje się przez przesunięcie ikony z kłódką. Odblokowanie przez rozpoznanie twarzy: Do odblokowania telefonu zostanie zastosowana technologia rozpoznawania twarzy. Wzór: telefon odblokowuje się przez narysowanie odpowiedniego wzoru na wyświetlaczu. PIN: Telefon odblokowuje się przez wprowadzenie kodu PIN. Hasło: Telefon odblokowuje się przez wprowadzenie hasła. 3. Aby dokończyć konfigurację postępuj zgodnie z instrukcjami dla danej metody zabezpieczenia. Zarządzanie aplikacjami Pokaż zainstalowane aplikacje 1. W widoku ustawienia dotknij Aplikacje. 2. Wykonaj jedną z następujących operacji w widoku Aplikacji. Wciśnij Menu, a następnie dotknij Filtruj według rozmiaru. Następnie dotknij aplikację i wyświetl jej szczegóły. Wybierz Pobrane, Zapisane w telefonie, Uruchomione lub Wszystkie w górnej części ekranu. Następnie dotknij daną aplikację i wyświetl jej szczegóły. Dotknij, aby wyświetlić szczegóły danej aplikacji. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 39

46 Usuwanie zainstalowanej aplikacji 1. W widoku ustawienia dotknij Aplikacje. 2. Dotknij daną aplikację, a następnie Odinstaluj, aby usunąć ją z telefonu. Nie można usuwać aplikacji zainstalowanych fabrycznie Jak zwolnić pamięć telefonu komórkowego Przenieś pliki i załączniki i na kartę microsd. Usuń tymczasowe foldery online w przeglądarce oraz historię przeglądania. Odinstaluj pobrane i niewykorzystywane programy. Zresetuj telefon komórkowy. Resetowanie telefonu komórkowego Tworzenie kopi zapasowej ustawień Ustawienia telefonu komórkowego można zapisać jako kopię zapasową na serwerach Google przez konto Google. Jeżeli chcesz wymienić telefon, kopia zapasowa ustawień zostanie zapisana na nowym telefonie komórkowym po pierwszym zalogowaniu się na tym samym koncie Google. 1. W widoku ustawienia dotknij Kopia zapasowa i resetowanie. 2. Zaznacz pole Twórz kopię zapasową danych. Przywracanie ustawień fabrycznych Po zresetowaniu telefonu do ustawień fabrycznych, dojdzie do usunięcia wszystkich danych osobistych z wewnętrznej pamięci komputera, w tym informacji na temat konta Google, innych kont, ustawień systemowych, ustawień aplikacji i wszystkich pobranych aplikacji. Zresetowanie telefonu nie prowadzi do usunięcia pobranych aktualizacji oprogramowania systemowego ani plików na karcie microsd, takich jak muzyka i fotografie. 1. W widoku ustawienia dotknij Kopia zapasowa i resetowanie > Przywracanie ustawień fabrycznych. 2. Na żądanie dotknij Zresetuj telefon, a następnie Usuń wszystko. Telefon komórkowy skorzysta z ustawień fabrycznych i dokona restartu. 40 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

47 Specyfikacje Element System operacyjny Platforma Pamięć Pasmo Wyświetlacz Aparat Czujniki Łączność Bateria Inne Wymiary Waga Specyfikacje Android Jelly Bean MTK 6577 Dual Core 1GHz 4GB emmc / 512MB LPDDR1 HSDPA /WCDMA Dual-Band 900/2100MHz GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900MHz 4 WVGA, pojemnościowy, 2-punktowy 5M AF, aparat przedni VGA Zbliżeniowy i oświetlenia, czujnik ruchu (g-sensor) BT3.0+HS, WiFi b/g/n, GPS/AGPS, radio FM 2000mAh Standard IP x 69.5 x 14.95mm? g * Wygląd i specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedzenia. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 41

48 Załącznik Ostrzeżenia i środki ostrożności W niniejszej sekcji przedstawiono istotne informacje na temat instrukcji obsługi urządzenia. Znajdują się tutaj również informacje na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego rozdziału. Wodoszczelna obudowa Osłony USB i słuchawek muszą znajdować się bezpiecznie na miejscu, tylna pokrywa musi być prawidłowo i stabilnie przymocowana do korpusu telefonu, tak aby urządzenie było odpowiednio zabezpieczone. Sprzęt elektryczny Telefon należy zawsze wyłączać w miejscach objętych zakazem korzystania z urządzeń komórkowych. Nie korzystać z urządzenia, jeżeli może powodować to zagrożenie lub zakłócać pracę innych urządzeń elektrycznych. Sprzęt medyczny Należy przestrzegać regulaminów i zarządzeń obowiązujących w szpitalach i placówkach medycznych. Nie korzystać z telefonu w miejscach objętych zakazem korzystania z telefonów komórkowych. Producenci kardiostymulatorów zalecają zachowanie co najmniej 15 cm odległości między stymulatorem i telefonem w celu uniknięcia zakłóceń. Osoby z kardiostymulatorem powinny trzymać telefon z drugiej strony ciała i nie powinny nosić go w przedniej kieszeni. Ryzyko wybuchu W miejscach z zagrożeniem wybuchowym należy wyłączyć telefon i przestrzegać wszystkich zaleceń i znaków. Miejsca o potencjalnie wybuchowej atmosferze to miejsca, gdzie zaleca się również wyłączanie silnika samochodowego. Powstanie iskry w takim miejscu może prowadzić do wybuchu, pożaru lub obrażeń ciała i śmierci. Na przykład nie należy włączać telefonu na stacji paliw. Należy przestrzegać ograniczeń w zakresie stosowania sprzętu radiowego w miejscach magazynowania i dystrybucji paliwa oraz w zakładach chemicznych. Ponadto należy stosować się do zakazów w miejscach, w których prowadzone są roboty strzelnicze. Nie stosować telefonu w miejscach zagrożonych wybuchem, które mogą, ale nie muszą być wyraźnie oznakowane. Należą do nich np. pomieszczenia pod pokładem statku, zakłady magazynowania lub przetwarzania chemikaliów oraz miejsca, gdzie w powietrzu unoszą się środki i cząsteczki chemiczne, takie jak pył, ziarno lub proszek metaliczny. Należy sprawdzić u producentów pojazdów na ciekły gaz ziemny (np. propan lub butan), czy korzystanie z urządzenia w ich pobliżu jest bezpieczne. Bezpieczeństwo drogowe Korzystając z urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji. Podczas prowadzenia samochodu należy ponadto przestrzegać następujących reguł: Skoncentrować się na prowadzeniu samochodu. Przede wszystkim prowadzić bezpiecznie. W trakcie kierowania nie rozmawiać bezpośrednio przez telefon. Stosować zestaw głośnomówiący. Jeżeli musisz wykonać lub odebrać połączenie, zaparkuj pojazd na poboczu i dopiero potem prowadź rozmowę. Sygnały radiowe mogą wpływać na działanie systemów elektronicznych w pojazdach mechanicznych. Szczegółowe informacje można uzyskać u producenta pojazdu. W pojeździe mechanicznym nie należy odkładać telefonu na poduszkę powietrzną ani w miejscu, w którym dojdzie do jej nadmuchania. W przeciwnym razie istnieje ryzyko odniesienia obrażeń wywołanych przez telefon, ponieważ poduszki napełniają się powietrzem bardzo szybko i ze znaczną siłą. Nie korzystać z telefonu w samolocie. Przed wejściem na pokład należy wyłączyć telefon. Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych w samolocie może zakłócać działanie samolotu i bezprzewodowej sieci telefonicznej. Ponadto może być to niezgodne z prawem. 42 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

49 Środowisko eksploatacyjne Nie używać i nie ładować telefonu w zapylonym, wilgotnym lub zanieczyszczonym środowisku lub w miejscach z polem magnetycznym. Może to bowiem prowadzić do zakłócenia działania urządzenia. Urządzenie zgodne ze specyfikacjami RF w przypadku używania przy uchu lub w odległości 1,5 cm od ciała. Należy sprawdzić, czy akcesoria do urządzenia, takie jak osłona lub uchwyt, nie mają elementów metalowych. Telefon należy trzymać co najmniej 1,5 cm od ciała, aby spełnić powyższy wymóg. W trakcie burzy nie korzystać z ładującego się telefonu - może to prowadzić do wyładowania elektrycznego. W trakcie rozmowy nie dotykać anteny, bowiem wpływa to na jakość połączenia i podnosi zużycie energii. Może to ograniczyć czas połączenia i wytrzymałość baterii. Korzystając z urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa i rozporządzeń oraz szanować prawa ustawowe i prywatność osób trzecich. Podczas ładowania temperatura otoczenia powinna wynosić 0 C do 40 C. Podczas korzystania z urządzenia na baterie temperatura otoczenia powinna wynosić od 10 C do 55 C. Ochrona słuchu Korzystanie ze słuchawek ustawionych na znaczną głośność może powodować uszkodzenie słuchu. Aby ograniczyć ryzyko ogłuchnięcia, należy ściszyć słuchawki na bezpieczny i przyjemny poziom. Bezpieczeństwo dzieci Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa w stosunku do dzieci. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem lub jego akcesoriami, bowiem mogą odpaść drobne elementy, co grozi uduszeniem i jest niebezpieczne. Urządzenie i jego akcesoria należy chronić przed małymi dziećmi. Akcesoria Należy stosować wyłącznie baterie, ładowarki i akcesoria dopuszczone przez producenta dla danego modelu. Stosowanie innego typu baterii, ładowarki lub akcesoriów może uchylić gwarancję na urządzenie, naruszać lokalne przepisy prawa i rozporządzenia, oraz może być niebezpieczne. Informacje na temat dostępności dopuszczonych baterii, ładowarek i akcesoriów na danym obszarze można uzyskać od sprzedawcy. Bateria i ładowarka Jeżeli nie korzystasz z ładowarki, wyjmij ją z gniazdka. Zanim skończy się żywotność baterii można ją kilkaset razy naładować i rozładować. Jeżeli dojdzie do znacznego skrócenia żywotności baterii i długości połączeń, należy wymienić baterię. Należy korzystać ze źródła napięcia zmiennego zgodnie ze specyfikacjami ładowarki. Niewłaściwe napięcie może wywołać pożar lub usterkę ładowarki. Nie łączyć dwóch biegunów baterii przewodnikami, takimi jak materiały metalowe, klucze czy biżuteria. Może to prowadzić do ich zwarcia i obrażeń lub poparzeń. Jeżeli z baterii zacznie wyciekać elektrolit, nie może mieć kontaktu ze skórą ani oczami. Jeżeli elektrolit dostanie się na skórę lub do oczu, należy natychmiast takie miejsce przepłukać czystą wodą i skonsultować się z lekarzem. Jeżeli bateria się zdeformuje, odbarwi lub bardzo się nagrzeje w trakcie ładowania, należy natychmiast wyjąć się z gniazda i więcej nie używać. Może to bowiem prowadzić do wycieku kwasu, przegrzania, wybuchu i pożaru. W razie uszkodzenia kabla zasilania (np. przerwany lub odkryty przewód) lub poluzowania wtyczki, nie należy z nich więcej korzystać. Może to bowiem prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, spięcia w ładowarce lub pożaru. Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 43

50 Nie wrzucać baterii do ognia - ryzyko wybuchu. Bateria może wybuchnąć również w razie uszkodzenia. Nie należy zmieniać lub modyfikować baterii, wkładać do niej elementów obcych, narażać na działanie wody lub innych cieczy ani wrzucać do ognia - ryzyko wybuchu. Nie upuszczać baterii ani telefonu na ziemię. Jeżeli upadną, zwłaszcza na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że doszło do ich uszkodzenia, należy zanieść je do autoryzowanego serwisu na kontrolę. Niewłaściwe korzystanie z baterii może prowadzić do pożaru, wybuchu i innych zagrożeń. Zużyte baterie należy natychmiast zlikwidować zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami. Urządzenie można przyłączać wyłącznie do produktów oznaczonych logo USB-IF lub produktów z zakończonym programem zgodności USB-IF. UWAGA - RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU ZASTĄPIENIA ORYGINALNEJ BATERII INNYM, NIEWŁAŚCIWYM TYPEM. ZUŻYTE BATERIA NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI. Czyszczenie i konserwacja Ani bateria, ani ładowarka nie są wodoszczelne. Należy przechowywać je w suchym miejscu. Urządzenie, baterię i ładowarkę chronić przed wodą i parą. Nie dotykać ładowarki mokrą ręką. Może to bowiem powodować spięcia, usterki urządzenia i porażenie prądem elektrycznym. Urządzenia, baterii ani ładowarki nie wolno kłaść tam, gdzie grozi ich uszkodzenie w wyniku uderzenia. Może to bowiem prowadzić do wycieku kwasu z baterii, usterki urządzenia, przegrzania, pożaru lub wybuchu. Nie wolno kłaść magnetycznych nośników pamięci w pobliżu urządzenia, np. kart magnetycznych i dyskietek. Promieniowanie z urządzenia może prowadzić do usunięcia zapisanych tam informacji. Urządzenia, baterii i ładowarki nie należy trzymać w miejscu o szczególnie wysokiej lub niskiej temperaturze. Może to bowiem zakłócać jego działanie i spowodować pożar lub wybuch. W temperaturze poniżej 0 C spada również wytrzymałość baterii. Nie przykładać do słuchawki ostrych metalowych przedmiotów, takich jak igły. Słuchawka może je przyciągać i przedmioty te mogą później zranić użytkownika w trakcie rozmowy. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od ładowarki. Nie czyścić urządzenia ani ładowarki środkami chemicznymi, proszkiem ani innymi substancjami chemicznymi (np. alkoholem lub benzyną). Może to bowiem prowadzić do uszkodzenia elementów urządzenia, a także do powstania pożaru. Urządzenie i ładowarkę można czyścić wilgotną, miękką szmatką antystatyczną. Nie rozmontowywać urządzenia i akcesoriów. Powoduje to bowiem wygaśnięcie gwarancji na urządzenie i akcesoria, i producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody. Jeżeli w wyniku uderzenia o inny twardy przedmiot dojdzie do uszkodzenia urządzenia, nie należy wyjmować uszkodzonej części. Należy natychmiast przestać korzystać z urządzenia i skontaktować się niezwłocznie z autoryzowanym serwisem. Połączenia alarmowe Na terenie pokrytym sygnałem z urządzenia można wykonywać połączenia alarmowe. Niestety nie da się zagwarantować możliwości uzyskania połączenia w każdych warunkach. Tam, gdzie ważna jest komunikacja, nie można polegać wyłącznie na tym urządzeniu. 44 Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

51 Deklaracja FCC Niniejsze urządzenie spełnia wymogi zawarte w rozdziale 15 dyrektyw FCC. Jego działanie uzależnione jest od dwóch rodzajów okoliczności: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń (interferencji) i (2) urządzenie musi odbierać wszelkie interferencje, w tym takie, które mogą prowadzić do niepożądanego działania. Telefon komórkowy został przetestowany i spełnia limity dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z rozdziałem 15 dyrektyw FCC. Odnośne ograniczenia mają na celu zapewnienie uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami na terenie mieszkalnym. Urządzenie wytwarza, korzysta i może promieniować energię o częstotliwości radiowej i jeżeli nie zostało zainstalowane i nie jest wykorzystywane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji nie dojdzie do zakłóceń. Jeżeli urządzenie będzie rzeczywiście powodować szkodliwe zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co można stwierdzić włączając i wyłączając telefon, zalecamy użytkownikom rozwiązać ten problem w następujący sposób: zmienić kierunek lub umieszczenie anteny odbiorczej zwiększyć odległość między sprzętem i odbiornikiem podłączyć urządzenie do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączono odbiornik. poprosić o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego elektryka. Zmiany i modyfikacje urządzenia, niezatwierdzone jednoznacznie przez producenta, mogą prowadzić do uchylenia zezwolenia na korzystanie z danego urządzenia. Informacje o narażeniu na promieniowanie o częstotliwościach radiowych (SAR) Urządzenie zgodne z wymogami prawnymi w zakresie narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych. Urządzenie jest skonstruowane i wykonane tak, aby nie przekraczało limitów emisyjnych dla narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych (RF) określone przez Federal Communications Commission rządu USA. Urządzenie testowano jako urządzenie przenośne i spełnia wymogi dyrektywy FCC w zakresie narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych, jeżeli nie posiada akcesoriów metalowych, a zestaw słuchawkowy znajduje się co najmniej 1 cm od ciała. Stosowanie innych akcesoriów może oznaczać niezgodność z dyrektywą FCC w zakresie narażenia na promieniowanie RF. Najwyższe wartości współczynnika absorpcji promieniowania (SAR) według dyrektywy FCC dla telefonu wynoszą: SAR przy głowie: 0,74 W/kg SAR na ciele: 0,93 W/kg Najwyższe wartości współczynnika absorpcji promieniowania (SAR) według dyrektywy CE dla telefonu wynoszą: SAR przy głowie: 0,90 W/kg SAR przy ciele: 0,79 W/kg Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi 45

52 Narażenie na promieniowanie można ograniczyć w następujący sposób: (i) korzystać z telefonu w warunkach umożliwiających dobry odbiór, (ii) stosować zestaw głośnomówiący, (iii) w przypadku kobiet w ciąży, nosić telefon jak najdalej od brzucha, (iv) trzymać telefon z dala od genitaliów. W przypadku urządzeń testowanych na zgodność z EN :2006 konieczne jest przeprowadzenie testów akustycznych według EN Urządzenie przetestowano i jest ono zgodne z wymogami w zakresie poziomu ciśnienia akustycznego (Sound Pressure Level), określonego w odnośnym normach EN i/lub EN Ochrona słuchu Ostrzeżenie zgodnie z wymogami EN :A12. Jeżeli słuchawki lub głośniki przez dłuższy czas nastawione są na wysoką głośność, może dojść do trwałej utraty słuchu. W przypadku Francji słuchawki/głośniki spełniają wymogi w zakresie poziomu ciśnienia akustycznego (Sound Pressure Level) określone w odnośnych normach EN i/lub EN , zgodnie z francuskim przepisem L Deklaracja zgodności Spełnia podstawowe wymogi artykułu 3 dyrektywy R&TTE 1999/5/WE, jeżeli jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Zastosowano następujące normy: 1. Zdrowie (artykuł 3.1(a) dyrektywy R&TTE) Zastosowane normy: EN 50360:2001/A1:2012 EN :2006 EN :2010 EN 62311:2008 EN 62479: Bezpieczeństwo (artykuł 3.1(a) dyrektywy R&TTE) Zastosowane normy: EN :2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN :2000 EN : Kompatybilność elektromagnetyczna (artykuł 3.1(b) dyrektywy R&TTE) Zastosowane normy: EN V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V Smartfon CAT B15 Instrukcja obsługi

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

ZTE Blade III Pro. Telefon komórkowy WCDMA/GSM Instrukcja obsługi

ZTE Blade III Pro. Telefon komórkowy WCDMA/GSM Instrukcja obsługi ZTE Blade III Pro Telefon komórkowy WCDMA/GSM Instrukcja obsługi 1 INFORMACJE PRAWNE Copyright 2013 ZTE CORPORATION. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

Twój HTC Desire S Instrukcja obsługi

Twój HTC Desire S Instrukcja obsługi Twój HTC Desire S Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Wprowadzenie Zawartość opakowania 8 Twój telefon 8 Pokrywa dolna 10 Klapka komory akumulatora 12 Karta SIM 13 Karta pamięci 14 Akumulator

Bardziej szczegółowo

Twój telefon HTC Wildfire. Instrukcja obsługi

Twój telefon HTC Wildfire. Instrukcja obsługi Twój telefon HTC Wildfire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

LIGHT. Instrukcja obsługi

LIGHT. Instrukcja obsługi LIGHT Instrukcja obsługi INFORMACJE PRAWNE Copyright 2010 ZTE CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Żadna z części niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana we fragmentach, kopiowana, tłumaczona

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

ANDROID 4.4 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES

ANDROID 4.4 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES ANDROID 4.4 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Dla Androida 4.4.2 1 Informacje o Instrukcji Użytkownika Ta Instrukcja Użytkownika została specjalnie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia M2 D2303/D2305/D2306

Instrukcja obsługi. Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Instrukcja obsługi Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Spis treści Czynności przygotowawcze...6 Informacje o tej instrukcji obsługi...6 Omówienie...6 Montaż...7 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...8 Do czego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Xperia E1 D2004/D2005

Instrukcja obsługi Xperia E1 D2004/D2005 Instrukcja obsługi Xperia E1 D2004/D2005 Spis treści Czynności przygotowawcze...6 Omówienie...6 Montaż...7 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...8 Do czego jest potrzebne konto Google?...8 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia T3 D5102/D5103/D5106

Instrukcja obsługi. Xperia T3 D5102/D5103/D5106 Instrukcja obsługi Xperia T3 D5102/D5103/D5106 Spis treści Czynności przygotowawcze...6 Informacje o tej instrukcji obsługi...6 Omówienie...6 Montaż...7 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...9 Do czego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia. Instrukcja w języku polskim. www.myphone.pl - 1 - Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

GT-I5510 Instrukcja obsługi

GT-I5510 Instrukcja obsługi GT-I5510 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika OV-SteelCore Spis treści Spis treści... - 2-1 Wprowadzenie... 1 1.1 Podziękowania... 1 1.2 Środki ostrożności... 1 1.3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 1.4 Skróty i ich objaśnienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 603

Instrukcja obsługi Nokia 603 Instrukcja obsługi Nokia 603 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wprowadzenie 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM 6 Wkładanie karty pamięci 8 Ładowanie telefonu 9 Włączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3-01

Instrukcja obsługi Nokia C3-01 Instrukcja obsługi Nokia C3-01 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Rozpoczęcie pracy 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci 8 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Rozpakowanie Twój telefon 8 Pokrywa dolna 9 Karta SIM 10 Karta pamięci 11 Akumulator 13 Włączanie lub wyłączanie zasilania 14 Konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 700

Instrukcja obsługi Nokia 700 Instrukcja obsługi Nokia 700 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie baterii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 603

Podręcznik użytkownika Nokia 603 Podręcznik użytkownika Nokia 603 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wprowadzenie 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM 6 Wkładanie karty pamięci 8 Ładowanie telefonu 9 Włączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo