5. Dziatalnosc informacyjno-bibliograficzna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Dziatalnosc informacyjno-bibliograficzna"

Transkrypt

1 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera ul. Rynek 7, Radko. NIP: REGON tel , 5. Dziatalnosc informacyjno-bibliograficzna udzielonych informacji - WG RODZAJU ( rozbiciu na poszczegölne biblioteki): JEDNOSTKA LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI W ROKU 2012 Biblioteka Gtöna Radkoie Eilia nr 1 Scinace Dolnej Scinace Gömej Scinace Sredniej RZECZOWYCH BIBLIOGRAFICZNYCH BIBLIOI ECZNYCH RAZEM RAZEM: udzielonych informacji - WG SPOSOBU UDZIELENIA ( rozbiciu na poszczegölne biblioteki): JEDNOSTKA Biblioteka Gtöna Radkoie Scinace Dolnej Scinace Gömej Scinace Sredniej OSOBISTE LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI W ROKU 2012 TELEFONICZNE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETU RAZEM RAZEM: Wykorzystanie internetu W roku 2012 internet byf udostejpniany czytelnikom e szystkich placökach. Wszystkie filie posiadaj'3 po da komputery z dostqpem do Internetu, co ziqkszyto jego ykorzystanie. W Bibliotece Gtönej Radkoie udostepnianych jest 5 komputerö. udostqpnien Internetu ramach pozyskiania informacji ( bibliotece giönej i filiach) W roku 2012: Nie jest to jednak ostateczna liczba udost^pnieh Internetu boiem dodatkoo i^kszosc uzytkonikö komputerö z niego korzysta. Przez caty 2012 rok proadzona byta profesjonalna strona internetoa (.biblioteka.radko.eu) - storzona i aktualizoana e tasnym zakresie. Korzystaj^cy z czytelni W 2012 roku z czytelni skorzystalo osöb. Szczegötoe dane - raz ze srednia, dzienn$ dla kazdej placöki - zaiera tabela ponizej. Kl

2 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera ul. Rynek 7, Radko. NIP: , RFGON tei L18, biblioteka(s>radkoklodzki.pl;.biblioteka.radko.eu JEDNOSTKA ODWIEDZINY W CZYTELNI Biblioteka Gtöna Radkoie Scinace Dolnej Scinace Görnej Scinace Sredniej LICZBA ODWIEDZIN SREDNIA DZIENNA , , ,6 Uzytkonicy czytelni Podobnie jak latach czesniejszych e szystkich placökach biblioteki z czytelni najcz^sciej korzystaja. dzieci, mtodziez i studenci, poszukuj^c informacji potrzebnych do szkoty lub do pisania prac zaliczenioych i dyplomoych. Dzieci i mtodziez (gimnazjalna i licealna) najcz^sciej poszukuja. informacji zakresie historii, geografii, historii literatury, ochrony srodoiska, fizyki. Studenci natomiast (dominuja studenci kierunkö zaocznych) korzystaja. przeaznie ze zbiorö zakresie pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, rzadziej zakresie nauk scistych. Praconicy biblioteki 6. Kadra bibliotekarska Zatrudnienie (stan dniu dniu ) Pracuja_cy () osobach Dziatalnosci podstaoej Ogotem Razem (rubryka 3 + 7) Razem Na stanoiskach bibliotekarskich Administr., W z yksztatceniem bibliotekarskim obstugi technicznej Wyzszym i porzadk. Srednim Pozostali Razem Z tytulem licencjata na si Ogotem W na si W na si Ogö- W Ogö- W tem tem na si na si na si na si na si I i

3 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Iii. Rynek 7, Radkö. IMIP: 885-] REGON tel , Zatrudnienie g etatö przeliczenioych na si Razem (rubryka 3 + 7) biblioteka.i adko,eu Zatrudnienie (stan dniu dniu ) Etaty przeliczenioe W na si RT7P.II Dziatalnosci podstaoej Na stanoiskach bibliotekarskich W z yksztalceniem bibliotekarskim Wyzszym R a z e m Srednim Pozostali Razem Z tytulem licencjata na si Ogö- W tem na si W Ogö- W Ogö- W tem tem na si na si na si Estreichera Administr., obstugi technicznej i porzadk. 8, o 0,5 0 Ogotem na si Praconicy na stanoiskach bibliotekarskich g yksztatcenia g. Wyksztalcenia Z yksztalceniem yzszym bibliotekarskim Z yksztalceniem srednim bibliotekarskim l _ Bez yksztalcenia bibliotekarskiego 7. Udziat bibliotekarzy kursach i konferencjach poza poiatem W 2012 praconicy biblioteki brali udziat naste.puja.cych szkoleniach ramach Programu Rozoju Bibliotek: Biblioteka Gtöna Radkoie: Planoanie rozoju biblioteki" - trzy szkolenia 2-dnioe Jugoicach (luty, kiecieh, czeriec) -Joanna Zyzda-Kusiakieicz, Anna Dunaj, Miejsce dla mtodych" - szkolenie 3-dnioe e Wroctaiu (pazdziernik) - Matgorzata Rakoska Biblioteka - przestrzeh dla kultury" - szkolenie 3-dnioe e Wroctaiu (pazdziernik) - Anna Dunaj : Technologie informacyjne bibliotece" - cztery 1-dnioe szkolenia e Wroctaiu (styczeh, luty, marzec) Scinace Dolnej: Technologie informacyjne bibliotece" - cztery 1-dnioe szkolenia e Wroctaiu (styczeh, luty, marzec) 12

4 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera ul. Rynek 7, Radko, NIP: , REGON tei , biblioteka radkoklodzki.pl;.biblioteka.radko.eu Multimedia i nooczesna komunikacja" - szkolenie 3-dnioe e Wroctaiu (pazdziernik) Scinace Görnej: Technologie informacyjne bibliotece" - cztery 1-dnioe szkolenia e Wroctaiu (styczeh, luty, marzec) Scinace Sredniej: Technologie informacyjne bibliotece" - cztery 1-dnioe szkolenia e Wroctaiu (styczeh, luty, marzec) 8. Komputeryzacja biblioteki W 2012 roku, po otrzymaniu zestaö ramach Programu Rozoju Bibliotek biblioteka yposazona jest nastqpuja.ee zestay komputeroe: JEDNOSTKA Biblioteka Gtöna Radkoie Scinace Dolnej Scinace Görnej Scinace Sredniej LICZBA ZESTAWÖW DOSTFJPNYCH OGÖtEM, DO PRAC DLA W TYM: BIBLIOTECZNYCH CZYTELIMIKÖW RAZEM Rocznice, jubileusze W 2012 roku jubileusz 35-lecia praey zaodoej obehodzita pani Anna Dunaj - bibliotekarz Biblioteki Gtönej Radkoie, ktöra tej placöce zatrudniona jest nieprzeranie od 2 listopada 1986 roku (26 lat). Pani Anna odpoiedzialna jest za gromadzenie ksiqgozbioru za obstugi ypozyczalni i czytelni Radkoie. Posiada yksztateenie srednie bibliotekarskie; ukohezyta Policealne Zaoczne Studium Bibliotekarskie Watbrzychu.

5 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera ul. Rynek Radko, NIP: , REGON tel , Dziatalnosc kulturalno-edukacyjna Lekcje biblioteczne Placöka Tematy/charakter zajec zaj$c uczestnikö Biblioteka Gtöna Radkoie Wyszukianie informacji stonikach i encyklopediach.. Poznajemy bibliotek^. Rodzaje katalogö bibliotece. Poszukianie ksiazki katalogu bibliotecznym. 56 Pasoanie uczniö kl. 1 na czytelnika Poznajemy literature popularno-naukoa, dla najmtodszych. Lekcja biblioteczna dla uczniö kl. II Nooczesne biblioteki siata. Dugodzinne arsztaty dla uczniö kl. V i VI Co to jest biblioteka i dlaczego do niej przychodzimy? Lekcja biblioteczna dla grupy ieku przedszkolnym Poznajemy najpiekniejsze iersze i opoiadania polskich autorö o tematyce bozonarodzenioej. Lekcja biblioteczna dla kl. I 55 Scinace Dolnej 5 Rodzaje i podziaty ksia.zek Przysloia i frazeologizmy bogactem jezyka Zapoznanie z biblioteka. Uktad ksiazek bibliotece Regulamin ypozyczania Formy pracy bibliotece 62 Scinace Görnej 2 Ksiazka - od tabliczki glinianej do ksiazki drukoanej Sieta Bozego Narodzenia ksiqzce 2 1 Scinace Sredniej 7 Zrödta informacji (kl. VI S.P) W zaczaroanym siecie basni (przedszkolaki) Poznajemy tajemnice biblioteki - zaje.cia dla uczniö nauczania indyidualnego kl. l-lll Od tematu do referatu Z ksiazka ku przygodzie 159 RAZEM 23 X 353 Koncerty Placöka zajec Tematy/charakter zaj^c uczestnikö Biblioteka Gtöna Radkoie 5 Koncert kole.d kosciele 5. Doroty Radkoie z cyklu Cztery pory roku - zima", Koncert piesni pasyjnych i ielkopostnych z cyklu Cztery pory roku - iosna", Koncert podczas Radkoskich Spotkah z Folklorem z cyklu Cztery pory roku - lato", Koncert piesni patriotycznych z okazji Sieta Niepodleglosci z cyklu Cztery pory roku - jesieh", Mi^dzynarodoy Festial im Ignaza Reimanna 900 RAZEM 5 X 900 I,

6 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Konkursy Estreichera Ul. Rynek 7, Radko. NIP: , REGON tel , e-maii: biblioteka(5>ra dkoklodzki.pl;.biblioteka.radko.eu Placöka Mose zajtjc Tematy/charakter zajec uczestnikö 8 Rozgiyki na grach planszoych i komputeroych. Konkurs recytatorski dla przedszkolakö o tematyce zdrootnej. Konkurs z iedzy ogölnej dla uczniö kl. III. V Gminny Konkurs Pieknego Czytania. Zgaduj-zgadula. Zyj zdroo i bezpiecznie. Szescioetapoy konkurs plastyczny dla dzieci ieku od 7 do 16 lat. 89 Scinace Dolnej Turniej arcaboy Na najtadniejsza. pisanke. Kalambury-przysloia i frazeologizmy Plastyczne: Lisciaki-yklejanki Zyj zdroo i bezpiecznie Idee Korczaka rysunkach 54 Scinace Görnej 2 Zyj zdroo i bezpiecznie. 6 etapo Czerony kapturek'-konkurs plastyczny do basni Braci Grimm 20 Scinace Sredniej 7 Zyj zdroo i bezpiecznie Idee Korczaka rysunkach 33 RAZEM 18 X 196 Zajecia dla przedszkolakö Placöka zajcjc Tematy/charakter zaj^c uczestnikö Biblioteka Gtöna Radkoie 8 Czytanie bajek. Czytanie historyjek ülaboga lea noga", Na ratunek rybee" Czytanie historyjki Byl raz sobie krasnoludek".rysoanie krasnoludka. Jak obehodzic sie. z ksia.zka.. Czytanie legendy o Czechu, Lechu i Rusie. Symbol godla Polski. Czytanie historyjki Möj szczesliy dzien","gdzie podziates mi sie" Rozia.zyanie zagadek Z jakiej to bajki". 156 Scinace Dolnej 13 0 Nadziei, kucheiku i o drziach zamknietych- opoiadanie bajki Opoiesci rözanego krzeu- spotkanie z bajka. Przedstaienie 0 kröteiezu i Wladcy grzybö Spotkanie z bajka Poloa nagrody O krölenie i o jej braciszku koziolka zarnienionymopoiadanie bajki z przedstaieniem Spotkanie z bajka, Jednooczka, Duoczka, Tröjoczka... Przedstaienie Os'/a Skörka Spotkanie z bajka Janosik Przedstaienie Zlototosy Hans Spotkanie z bajka, O krölenie Milenie Opoiadanie bajki Cesiareczka przy studni Przedstaienie lektury Dzieczynka z zapalkami Spotkanie z bajka dla przedszkolakö Dzieczynka zapalkami 183 Scinace Görnej Zajecia plastyczne- Ksiazka postaci zoju Zajecia plastyczne- Prezent dla Si^tego Mikolaja 21 15

7 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera ul. Rynek 7, Radko, NIP: , REGON tel, , Scinace Sredniej Dokarmiamy zierz^ta Jesieh Legendy polskie Dziei'i Misia 337 RAZEM Zajecia edukacyjne - inne Placöka zajec Tematy/charakter zajec uczestnikö Biblioteka Gtöna 6 Radkoie Zajecia z grupa ekologiczna * - " " Scinace Dolnej Scinace Sredniej Spotkanie z bajka Glosne czytanie bajki pt Tiojkatna Karolina" Danuty Waito Teatrzyk kukielkoy Kopciuszek" Opoiadanie bajeczek ymyslonych przez uczestnikö spotkania Gtosne czytanie ierszy o tematyce zimoej Gtosne czytanie bajek A. Mickieicza Glosne czytanie bajek dla najmlodszych Przedstaienie pt. Zlota rybka" ystaiane przez Art. Re Prace plastyczne Wykonanie postaci do znanych bajek ykorzystujac do ich torzenia tylko figury geometryczne Laurka dla Babci i Dziadka. Prace plastyczne Najpiekniejszy batanek. Rysunek, ydzieranki, maloanie farbami Wykonanie z papieru i bibuty masek oraz stroi kamaatoych Wykonanie kukielek do bajki Kopciuszek" Wykonanie kartek alentynkoych Rysunek 0 tematyce zimoej Laurka dla Pani z okazji Dnia Kobiet Wiosenne pola - idoki maloane farbami Wykonanie ozdöb na stöl ielkanocny Wykonanie stroikö ielkanocnych Laurka dla mamy Laurka dla taty Rysunek na doolny temat Wykonanie kiatö i motyli z koloroego papieru Wykonanie latacö Wykonanie kiatö z papieru i bibuty ( na dozynki) Widoköka z akacji (prace ykonane farbami) Sad jesienia) - rysunek Wykonanie kiatö z lisci klonu Zimoy pejzaz maloany farbami Wykonanie ozdöb choinkoych Portret Mikolaja - rysunek Rysunek 0 tematyce siatecznej Gry na komputerze, gry planszoe 1 ukladanie puzzli. Prace i spotkania z dorosi Programy rolnosrodoiskoe oraz doptaty unijne dla rolnikö"- spotkanie z prac. DODR-u p. Elzbieta Ulatoska Spotkanie z okazji Dnia Kobiet Przeglad literatury i prasy o tematyce ogrodniczej, ymiana dosiadczeh zakresie ekologicznej upray arzy i pozbyania sie szkodnikö Warsztaty plastyczne - ykonanie stroiko jesiennozioioych 6 Korepetycje Zajecia plastyczne 101 Korki poniedziatki i torki Bajkoe pia,tki Gry, puzzle, zajecia plastyczne Ferie bibliotece Wakacje bibliotece Noc bibliotece Dyskusyjny Klub Ksiazki RAZEM 154 X 1.750

8 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera ul Rynek 7, Radko, NIP: , REGON tei , b i b I i o t e k ra d k oyykjodzki_.pl;.biblioteka radko.eu Kiermasze ksiazek Placöka zaj^c Tematy/charakter zajec Biblioteka Gtöna Radkoie l Kiermasz ksiazek ramach imprezy Spotkania z folklorem Radkoie". l Kiermasz ksiazki uzyanej, ramach Poiatoo-Gminnych Dozynek. Scinace Görnej 2 Kiermasz ksiazek ramach imprezy Dozynki Scinace Görnej"; Kiermasz ksiazki polaczony z kiermaszem siatecznym Sieta piernikiem pachnace" RAZEM 4 X Wystay i ystaki Placöka zaj«.c Tematy/charakter zaj^c Biblioteka Gtöna \2 Radkoie Wystaa fotografii Tomasza Groszka. Wystaa fotografii Bogdana Nikadona. Wystaa prac plastycznych dzieci z kötka plastycznego. Wystaa rysunkö Anny Skarto. Wystaa fotografii Jarosiaa Szlegiera Koty obiektyie". Wystaa prac plastycznych grupy ekologicznej. Pokonkursoa ystaa prac plastycznych ziazku z Rokiem Janusza Korczaka. Wystaa prac po konkursie Zyj zdroo i bezpiecznie". Wystaki prac plastycznych Galerii pizedszkolaka". 20 Dzieii Babci i Dziadka" Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka, Jözefa Ignacego Kraszeskiego i Piotra Skargi" Walentynki" Zimoe pejzaze" Dzieh Kobiet" Zyczenia dla Pani" Siatoy Dzieh Zdroia" Kietnioe rocznice" ( gazetka przypominajaca o 70 rocznicy ur. D. Waito, 95 rocznicy ur. M. Jaorczakoej, 30 rocznice smierci H. Rudnickiej i 70 rocznice smierci L. M. Montgomery) Wystaka ksiazek Lucy Maud Montgomery Tydzieh Bibliotek" Dzieh Dziecka" Dzien Taty" Ignac Reimann najstynniejszy kompozytor Ziemi Klodzkiej" Lato" Dozynki 2012" Jesieii" Sieto Niepodleglosci" Piekno Zimy" Mikotajki" Szczesliego Noego Roku Scinace Dolnej 21 Wislaa Szymoorska nie zyje Walentynki- mitosc nie ybiera Siat bajek Tradycje ielkopostne Wystaa kartek ielkanocnych Wystaa pisanek Konstytucja marzeh-3 Maja 1791 roku Biblioteka ciagle grze 17

9 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera ul. Rynek 7, Radko, NIP: , REGON , tel , hliqteka.radko.eu Wystaa prac konkursoych Nie narkotykom" + glosoanie; Kochana mamo! Euro kajcik kibica Zamiast laurki na Dzieh Dziecka Wystaa prac konkursoych Nie alkoholoi"+ gtosoanie 1 sierpnia 1939 r. Pamietamy... 1 rzesnia 1939 r.- Agresja hitleroska na Polske Nie ma dzieci, sa ludzie- Rok Janusza Korczaka Sieto zmarlych- pamietajmy o tych co odeszli Ta co nie zginela yrosla z naszej kri...-dzieh Niepodleglosci Wystaa prac konkursoych: Lisciaki- jesienne storki Si^ty Mikotaj na pocztökach Wystaa kartek bozonarodzenioych Scinace Görnej 12 Wystaki okolicznoscioe: dzieh babci, dzien dziadka, alentynki, sie^a ielkanocne, dzieh matki, dzieh dziecka, akacje, sie.ta Bozego Narodzenia Wystaki edukacyjne: 1 maj, 3 maj-sieto Konstytucji, Nie ma dzieci sa ludzie- Rok Janusza Korczaka 31 Laurka dla babci i dziadka Scinace Sredniej Wystaa prac plastycznych przedszkolakö Zimoe RAZEM 96 pejzaze" Wystaa prac plastycznych przedszkolakö Dokarmiamy zierzeta" Walentynki dla chtopczyka i dzieczynki Wystaa prac plastycznych przedszkolakö Szeczyk Drateka", Kot butach" Wiosenne idoki Wystaa prac plastycznych o tematyce Wielkanoc Janusz Korczak Siatoy Dzieh Ksiazki Od pisma obrazkoego do bibliotek siatecznej cyfroych Wystaa prac olastycznych przedszkolakö W zdroym ciele" Wystaa prac plastycznych przedszkolakö Naikotykom möimy NIE!!!!! Laurka dla Mamy Wystaa prac konkursoych Narkotykom Nie!" Alkoholoi möimy NIE!! Wystaa prac konkursoych Alkoholoi Stop przemocyü!" Wystaa prac konkursoych Przemocy Papierosom möimy NIE!!!! Wystaa prac konkursoych Papierosom Sieto Niepodleglosci Najlepszy przyjaciel kazdego dziecka AIDS Bezpieczeiisto sieci Nie!!" Nie!!" Wiosna" Nie!!" Wystaa prac konkursoych Bezpieczeiisto sieci" Wystaa prac plastycznych przedszkolakö Möj przyjaciel MIS" Portret s. Mikolaja Wysta kartek siatecznych Ozdoby siateczne ykonane przez dzieci IS

10 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera ul. Rynek 7, Radko, NIP: , REGON tei , biblioteka radkoklodzki.pl;.biblioteka.radko.eu Zajecia dla seniorö Placöka zajejc Tematy/charakter zaj^c uczestnikö Biblioteka Gtöna Radkoie 96 Dyskusyjny Klub Seniorö - Mitosnikö Dziesiatej Muzy, Warsztaty komputeroe E-chatka dla babci i dziadka" Kurs jezyka angielskiego Projekcja filmu pt. ESutelki Zrotne" 10 Scinace Görnej 10 E-chatka dla babci i dziadka" - nauka podstaoej obstugi komputera, obstuga Open Office, zalozenie konta - ysytanie i odbieranie iadomosci. surfoanie po stronach internetoych 2 RAZEM 107 X Artykuty o bibliotece prasie 1. Koledoanie Radkoie // Noorudzianin , nr 9, s Kino dla seniorö Radkoie// Noorudzianin , nr 11, s Biblioteka Radkoie // Gazeta Proincjonalna Ziemi Klodzkiej Brama.-2012, nr.2 4. Koloroe ferie radkoskiej bibliotece // Noorudzianin , nr 12, s Ekologia radkoskiej bibliotece //Noorudzianin , nr 13, s Ekologiczne Symbole bibliotece radkoskiej ///Noorudzianin , nr 19, s.6 7. Piesni pasyjne na iosne // /Noorudzianin , nr 19, s.6 8. System biblioteczny i egz ksiazki //Noorudzianin , nr 23, s.6 9. Wystaa radkoskiej bibliotece //Noorudzianin , nr 23, s Radkoska biblioteka ci^gle grze // Noorudzianin , nr Radkoska grupa ekologiczna // Noorudzianin , nr 31, s V gminny konkurs pieknego czytania // Noorudzianin , nr 31, s Darmoy internet dla radkoskiej biblioteki // Noorudzianin , nr 40, s Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im K. Estreichera, iesci akacyjne// Kurier Noorudzko- Radkoski , nr 17, s Kot galerii radkoskiej biblioteki //Noorudzianin , nr 44, s W bibliotece // Noorudzianin , nr 51, s.ll 17. Muzyka moim zyciem // Noorudzianin , nr 57, s Biblioteka nie do przecenienia // Gazeta Proincjonalna Ziemi Klodzkiej ' n r 1 2 ' 5 ' 2 4 BIBLIOTEKA PUBLIC/INA Miasta i Gminy Radko im. K. Estreicherc ul. Rynek 7, Radko tel Opracoata: Joanna Zyzda-Kusiakieicz - Dyrektor MTD a^-lsft-q^mfi PFm 8Q1S?7QC<- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera D Y R E K T O R Biblioteki Publicznej Miasta i GminyJtodkö. K. Estreichera Radko, 27 lutego 2015, roku mqrjoanndzyzaa?fiu$kip.ujic?, i1'

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r.

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. GMINNY OŚRODEK KULTURY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ ul. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA tel. (085) 715-80-16 e-mail: gok@turosnkoscielna.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. *

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. * KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. * GMINNY OŚRODEK KULTURY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ ul. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA tel. (085) 715-80-16 e-mail: gok@turosnkoscielna.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNO-EDUKACYJNE MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH NA III KWARTAŁ 2012 roku WYDARZENIA CYKLICZNE

PROJEKTY KULTURALNO-EDUKACYJNE MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH NA III KWARTAŁ 2012 roku WYDARZENIA CYKLICZNE PROJEKTY KULTURALNO-EDUKACYJNE MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH NA III KWARTAŁ 2012 roku WYDARZENIA CYKLICZNE TEMAT FORMA MIEJSCE ORGANIZATOR DATA ODPOWIEDZIALNY Comiesięczna aktualizacja

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2010 r.

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2010 r. HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2010 r. Lp. Nazwa imprezy Miejsce imprezy Termin Główny organizator Zasięg imprezy 1. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez i uroczystości w roku szkolnym 2016/2017

Harmonogram imprez i uroczystości w roku szkolnym 2016/2017 Harmonogram imprez i uroczystości w roku szkolnym 2016/2017 L.p. Nazwa imprezy Nauczyciel odpowiedzialny Nauczyciel Termin współodpowiedzialny 1. Dzień Edukacji Elżbieta Ostrowska Grażyna Wójcik Narodowej

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW Filia Dla nauczycielibibliotekarzy, tym noo zatrudnionych nauczycieli bibliotekarzy Temat Czas Forma Proadzący Zgłoszenia Adresaci Termin Spotkania metodyczne pośięcone aktualnym

Bardziej szczegółowo

Kalendarz działań szkoły w roku szkolnym 2016/2017

Kalendarz działań szkoły w roku szkolnym 2016/2017 Kalendarz działań szkoły w roku szkolnym 2016/2017 Lp. Rodzaj uroczystości lub imprezy Czas realizacji Osoby odpowiedzialne Uwagi 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 1 września 2016 r. część artystyczna:

Bardziej szczegółowo

Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo przeznaczona Kontakt

Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo przeznaczona Kontakt Lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne - propozycja Książnicy na rok szkolny 2011-2012 (w zależności od tematu i specyfiki - zajęcia trwają od 45 do 90 minut) Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie przygotowała dla dzieci i młodzieży atrakcyjny program spędzenia ferii z książka i zabawą

Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie przygotowała dla dzieci i młodzieży atrakcyjny program spędzenia ferii z książka i zabawą Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie przygotowała dla dzieci i młodzieży atrakcyjny program spędzenia ferii z książka i zabawą Poniżej prezentujemy programy zajęć w filiach bibliotecznych. Zajęcia dla

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2015/2016

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2015/2016 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2015/2016 Termin Nazwa imprezy Odpowiedzialni Wrzesień Udział w akcji Narodowe Czytanie. nauczyciele języka polskiego Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii Zespołu Szkół Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce działa jako Samorządowa Instytucja Kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Kościerzynie

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Kościerzynie Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy, tym noo zatrudnionych nauczycieli bibliotekarzy Temat Czas Forma Proadzący Zgłoszenia Adresaci Termin Spotkania metodyczne 2 h szkolenie raz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013.

INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013. INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013. Termin spotkania : 03 lipca 2013 r. Monitoring : 1.Jakie cele i działania udało

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA W dniu 22 września 2016 roku pracownicy naszej biblioteki, na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/16 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie: informacji

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Priorytety MEN na rok szkolny 2016/2017 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

02.02.2009 / PONIEDZIAŁEK/

02.02.2009 / PONIEDZIAŁEK/ Czytelnia Internetowa Biblioteki Głównej oraz Filie Biblioteczne w osiedlach Serbinów, Przywiśle, Miechocin, Mokrzyszów, Sobów zapraszaja od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-13.00 na bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych

Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych KSIĄŻNICA STARGARDZKA Lekcje biblioteczne, lekcje tematyczne i prezentacje multimedialne - propozycja na rok szkolny 2012/2013 Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół

Bardziej szczegółowo

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012 OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012 01.06. DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO godz.17.00- OD JUNIORA DO SENIORA - zabawy rekreacyjne godz.17.15- MÓJ PRZYJACIEL KONIK - przedstawienie w wykonaniu aktorów

Bardziej szczegółowo

Dla kogo przeznaczona. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa

Dla kogo przeznaczona. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Posługiwanie się komputerowym katalogiem bibliotecznym (od listopada 2013r.)

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DOROSŁYCH

INTERAKTYWNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DOROSŁYCH STYCZEŃ WIRTUALNY SALONIK LITERACKI MIEJSCE: biblioteka nr 2 w Krosnowicach Osoba kontaktowa: Małgorzata Pilipaka tel. 74 6629404 MIEJSCE: biblioteka centralna w Ołdrzychowicach Kłodzkich Osoba kontaktowa:

Bardziej szczegółowo

CO, GDZIE, KIEDY? Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie propozycje na styczeń tel.

CO, GDZIE, KIEDY? Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie propozycje na styczeń tel. CO, GDZIE, KIEDY? Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie propozycje na styczeń 2017 www.biblioteka.srem.pl; tel. 612835467 10.01 31.01.2017 - wystawa Śrem i okolice w obiektywie Śremskiej

Bardziej szczegółowo

MBP Oddziaĉ dla Dzieci ul. Szeroka 13

MBP Oddziaĉ dla Dzieci ul. Szeroka 13 MBP Oddziaĉ dla Dzieci ul. Szeroka 13 TURNIEJ gier planszowych poniedziaĉek, godz.11.00 13.00 PIPI POĊCZOSZANKA czytanie i ilustrowanie opowiadaċ Astrid Lindgren wtorek, godz.11.00 12.00 FILMOWE PORANKI

Bardziej szczegółowo

Dla kogo przeznaczona. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna

Dla kogo przeznaczona. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Posługiwanie się komputerowym katalogiem bibliotecznym (od Listopada 2013r.)

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 7 13 MAJA 2007 BIBLIOTEKA MOJEGO WIEKU

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 7 13 MAJA 2007 BIBLIOTEKA MOJEGO WIEKU Kalendarium TYDZIEN BIBLIOTEK 7 13 MAJA 2007 BIBLIOTEKA MOJEGO WIEKU 1. 7 maja 8.50 9.35 9.45 10.30 KATALOGI W BIBLIOTECE lekcja korzystania z katalogu kartkowego i elektronicznego Dla uczniów SP Nr 40

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych w roku szkolnym 2016/2017

Kalendarz imprez szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 Kalendarz imprez szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 miesiąc Nazwa Odpowiedzialni wrzesień Pierwsze kroki w - zapoznanie dzieci z regulaminem Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - konkurs plastyczny Pocztówka

Bardziej szczegółowo

sierpień 2015 Pn Wt Śr Cz Pt So N 1 2

sierpień 2015 Pn Wt Śr Cz Pt So N 1 2 sierpień 205 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 wrzesień 205 TEMATYKA WRZESIEŃ :.Wspominamy wakacje (0.09-04.09.205) 2. Razem jest wesoło (07.09.-.09.205) 3.Oto ja (4.09.-8.09.205)

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2011. w ośrodkach kultury i bibliotekach gminy Łańcut

FERIE ZIMOWE 2011. w ośrodkach kultury i bibliotekach gminy Łańcut FERIE ZIMOWE 2011 w ośrodkach kultury i bibliotekach gminy Łańcut Data Godzina Zajęcia Uwagi Albigowa Ośrodek Kultury 17.01. 13.3o "Ekspresem po Polsce" - Kraków - zajęcia dla dzieci z ZS 17.01. 16.oo

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MOIM PRZYJACIELEM

BIBLIOTEKA MOIM PRZYJACIELEM FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ I FILIACH BIBLIOTECZNYCH (20.01.14 r. - 31.01.14 r. ) PLAN ZAJĘĆ I ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY p.n. BIBLIOTEKA MOIM PRZYJACIELEM BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIASTKU 20

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wydarzeń 2015 w Bibliotekach Publicznych Gminy Szczytno

Kalendarz wydarzeń 2015 w Bibliotekach Publicznych Gminy Szczytno Kalendarz wydarzeń 2015 w Bibliotekach Publicznych Gminy Szczytno Miesiąc Nazwa wydarzenia Miejsce Styczeń- Grudzień Styczeń- Czerwiec Luty Udział w ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom. Organizowanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LUTY 2017

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LUTY 2017 BIBLIOTEKA CENTRALNA, ul. Kalwaryjska 62d SENIOR W BIBLIOTECE Blok Edukacja zaangażowana: Kurs języka francuskiego, poniedziałki, godzina 18.00 Kurs języka hiszpańskiego, czwartki, godzina 17.00 Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja czasopism, budowa czasopisma, ćwiczenia - lekcja biblioteczna. Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej. Dział Dziecięco- Młodzieżowy

Prezentacja czasopism, budowa czasopisma, ćwiczenia - lekcja biblioteczna. Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej. Dział Dziecięco- Młodzieżowy Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej Prezentacja czasopism, budowa czasopisma,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 WYDARZENIE DATA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 2 wrzesień Elżbieta Zapłata-Szwedziak, Hanna Tarachowicz, wychowawcy klas 1.Uroczyste rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

GMINNY KALENDARZ IMPREZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W WOŁAJOWICACH NA 2015 ROK

GMINNY KALENDARZ IMPREZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W WOŁAJOWICACH NA 2015 ROK GMINNY KALENDARZ IMPREZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W WOŁAJOWICACH NA 2015 ROK 2. VIII Edycja Gminnego Konkursu na najlepiej działającą świetlice w gminie,,tu lubię być'' Styczeń

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M I M P R E Z LISTOPAD 2 0 1 5

H A R M O N O G R A M I M P R E Z LISTOPAD 2 0 1 5 H A R M O N O G R A M I M P R E Z LISTOPAD 2 0 1 5 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator poniedziałki i środy godz.8:00-9:00 wtorki godz. 8.00 9.00 czwartki

Bardziej szczegółowo

Ferie z Bałwankiem i przyjaciółmi

Ferie z Bałwankiem i przyjaciółmi Ferie z Bałwankiem i przyjaciółmi Termin zajęć: 25-29 stycznia 2016 w godz. 11:00-13:00. Tematy spotkań: Bałwanek w literaturze: opowiadania, wierszyki, zagadki Bałwanek w zabawie: quizy, gry, questy Bałwanek

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2016 ROKU

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2016 ROKU HMONOGM M OTOWYH, KULTULNYH TUYTYNYH OGNOWNYH N TN GMNY KYNOWŁOG MŁ W 2016 OKU Lp. Termin Nazwa imprezy Miejsce imprezy 1. T Y Wystawa książek w 10 rocznicę śmierci ks. Jana Twardowskiego polskiego księdza

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 jednym z podstawowych kierunków

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Wejherowie

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Wejherowie Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy, tym noo zatrudnionych nauczycieli bibliotekarzy Temat Czas Forma Proadzący Zgłoszenia Adresaci Termin Spotkania metodyczne 2 h szkolenie, październik

Bardziej szczegółowo

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr. 40, ul. Paca 4

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr. 40, ul. Paca 4 Cofnij Plan działań edukacyjno-kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Listopad 2010 01.11-06.11 Wystawki Wszystkich świętych, Halloween Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Plan imprez -ogółem kulturalno rekreacyjno sportowych Chobieńskiego Ośrodka Kultury na 2015 rok

Plan imprez -ogółem kulturalno rekreacyjno sportowych Chobieńskiego Ośrodka Kultury na 2015 rok -ogółem kulturalno rekreacyjno sportowych 1 Dzień Babci /Dziadka Styczeń CHOK, Sołtys i Rada Sołecka, 2 Ferie zimowe 19-31 Styczeń CHOK, ZSP w Chobieni, ZSP w Rudnej -turniej: warcaby, puzzle, tenisa stołowego,

Bardziej szczegółowo

08.05.2015 r. 3 Komandosów 1 Co mogą smoki, a czego nie? Spektakl teatralny impreza zamknięta. Poznajemy bibliotekę naukową - impreza zamknięta

08.05.2015 r. 3 Komandosów 1 Co mogą smoki, a czego nie? Spektakl teatralny impreza zamknięta. Poznajemy bibliotekę naukową - impreza zamknięta Data i godz. Nr filii Adres Temat i rodzaj imprezy 02.05. do 30.06 2015 4.05.2015 5 Chałubińskiego 47 maj - czerwiec 2015 1 Telimeny 9 Spojrzenie malarstwo Mikołaja Maśnika. Wystawa Co mogą smoki, a czego

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. (dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I III)

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. (dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I III) PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I III) MIESIĄC TEMAT TYGODNIA CELE I ZADANIA WRZESIEŃ Nasza świetlica Bezpieczna droga

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim. za 2016 rok MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim. za 2016 rok MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim za 2016 rok STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE (31 XII 2016) Dyrektor 1 etat Dział Gromadzenia

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ. 21. KAMPANIA NA RZECZ UŚMIECHU Dom Polski kwiecień 22. POLONEZ ZAKRZEWSKI wydanie oraz promocja tomiku wierszy Joachima Mielke

KWIECIEŃ. 21. KAMPANIA NA RZECZ UŚMIECHU Dom Polski kwiecień 22. POLONEZ ZAKRZEWSKI wydanie oraz promocja tomiku wierszy Joachima Mielke Roczny kalendarz imprez Domu Polskiego- Zakrzewskiego Domu Kultury w Zakrzewie na rok 2015 W roku 2015 przypada Jubileusz 80 Lecia Domu Polskiego w związku z tym kalendarz imprez będzie związany z obchodami

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi zbiory z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, a także z literatury popularnonaukowej i naukowej. Placówka zakupuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 7 / 2015. Wójta Gminy Szelków. z dnia 24 marca 2015 roku

ZARZADZENIE NR 7 / 2015. Wójta Gminy Szelków. z dnia 24 marca 2015 roku ZARZADZENIE NR 7 / 2015 Wójta Gminy Szelków z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy w Szelkowie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2014 rok samorzadowych instytucji

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2 0 1 2. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Exlibrisy. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Andrzeja Znamirowskiego

CZERWIEC 2 0 1 2. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Exlibrisy. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Andrzeja Znamirowskiego CZERWIEC 2 0 1 2 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator kontynuacja wystawy do 28.06.2012 r. H A R M O N O G R A M Exlibrisy Wystawa ekslibrisów

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera Oddział dla dzieci. Ferie w bibliotece Skarbczyk zimowych rozmaitości

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera Oddział dla dzieci. Ferie w bibliotece Skarbczyk zimowych rozmaitości Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera Oddział dla dzieci Ferie w bibliotece Skarbczyk zimowych rozmaitości 16 luty (poniedziałek) godz. 11:00 Bal Kopciuszka. Żegnamy karnawał

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 684; fax.41 25 28 000; e-mail: poradniaskar@wp.pl;

Bardziej szczegółowo

Cofnij. Plan działań edukacyjno-kulturalnych. w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe. m.st. Warszawy. Czerwiec 2011

Cofnij. Plan działań edukacyjno-kulturalnych. w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe. m.st. Warszawy. Czerwiec 2011 Cofnij Plan działań edukacyjno-kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 1 / 17 Czerwiec 2011 01.06-17.06 Lekcje biblioteczne według potrzeb zapisy. 2 / 17 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lp. Miesiąc Nazwisko i imię nauczyciela Propozycje uroczystości, 1. WRZESIEŃ A. Trojanowska Przygotowanie prac do konkursu Pocztówka z wakacji

Bardziej szczegółowo

01.04-30.04 Lekcje biblioteczne według potrzeb zapisy. 01.04-30.04 Wystawa Wiosna w literaturze i w malarstwie

01.04-30.04 Lekcje biblioteczne według potrzeb zapisy. 01.04-30.04 Wystawa Wiosna w literaturze i w malarstwie Cofnij Plan działań edukacyjno-kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Kwiecień 2011 01.04-30.04 Lekcje biblioteczne według potrzeb zapisy. Biblioteka dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

Tydzień Bibliotek 2014. Czytanie łączy pokolenia

Tydzień Bibliotek 2014. Czytanie łączy pokolenia Tydzień Bibliotek 2014 Czytanie łączy pokolenia 5 maja Spotkanie z bajkopisarką Elżbietą Janikowską 6 maja To nas łączy - głośne czytanie książeczek dla dzieci. W spotkaniu będą uczestniczyły seniorki

Bardziej szczegółowo

MBP ODDZIAŁ DLA DZIECI UL.SZEROKA 13

MBP ODDZIAŁ DLA DZIECI UL.SZEROKA 13 MBP ODDZIAŁ DLA DZIECI UL.SZEROKA 13 Nusia i wilki czytanie książek Piji Lindenbaum wtorki godz. 11.00 Wakacyjne błyskotki - wykonujemy letnią biżuterię piątki godz.10.00 Turnieje gier planszowych poniedziałki

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Gmina / Gminne Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2011 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2011 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2011 ROK STYCZEŃ Jasełka Opłatek dla rolników Ferie dla dzieci z GOKSiR Rok Jana Heweliusza Klub Dyskusyjny Książki 14.01.2011r. Lekcja biblioteczna 16.01.2011r. Ferie zimowe w bibliotece:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkól w Biczycach Dolnych im. s. Czesławy Lorek Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2014/2015 Lp. Zadania główne 1 Przygotowanie sali świetlicowej do rozpoczęcia zajęć.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Cele szczegółowe: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2010 Krzywiń, dnia 09 luty 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2010 I. Działalność biblioteczna. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń jest biblioteką

Bardziej szczegółowo

Plan imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kielcach w czasie trwania ferii zimowych Zima w Mieście 2013

Plan imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kielcach w czasie trwania ferii zimowych Zima w Mieście 2013 Plan imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kielcach w czasie trwania ferii zimowych Zima w Mieście 2013 Na imprezy organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach akcji Zima

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ferie Zimowe 2014

Miejska Biblioteka Publiczna Ferie Zimowe 2014 Miejska Biblioteka Publiczna Ferie Zimowe 2014 3-14 lutego 2014 Konkurs na najpiękniejszą pocztówkę z ferii zimowych. Pocztówki można wykonać na miejscu w bibliotece lub w domu. Najładniejsze prace zostaną

Bardziej szczegółowo

Program imprez przygotowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu w ramach akcji Zima 2012

Program imprez przygotowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu w ramach akcji Zima 2012 Program imprez przygotowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu w ramach akcji Zima 2012 30.01.2012 godz. 17.00 Biblioteka Główna Biblioteka Główna Spotkanie z cyklu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Zadania Forma realizacji Termin Uwagi

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Zadania Forma realizacji Termin Uwagi PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Zadania Forma realizacji Termin Uwagi Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2011/2012. Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr. 40, ul. Paca 4

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr. 40, ul. Paca 4 Cofnij Plan działań edukacyjno-kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Grudzień 2010 01.12-20.12 Wystawa Św. Mikołaj prace czytelników Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główne zadania na rok szkolny 2015/2016: 1. Bezpieczny na co dzień znajomość zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Plan imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kielcach w czasie trwania ferii zimowych Akcja Zima 2010

Plan imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kielcach w czasie trwania ferii zimowych Akcja Zima 2010 ul. M. Konopnickiej 5, 25-406 KIELCE, tel. (041) 362 70 13, fax: (041) 362 61 15 Plan imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kielcach w czasie trwania ferii zimowych Akcja Zima 2010

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STYCZEŃ 2017

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STYCZEŃ 2017 BIBLIOTEKA CENTRALNA, ul. Kalwaryjska 62d Kurs języka francuskiego, poniedziałki, godzina 18.00 Kurs języka hiszpańskiego, czwartki, godzina 17.00 Warsztaty zumby, czwartki, godzina 17.00 Warsztaty Body

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Edukacyjno-Kulturalnych Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe KWIECIEŃ 2014

Plan Działań Edukacyjno-Kulturalnych Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe KWIECIEŃ 2014 Plan Działań Edukacyjno-Kulturalnych Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe KWIECIEŃ 2014 Data Godzina Nazwa wydarzenia Miejsce 01.04.2014 9.00 Warsztaty biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Z dzieckiem w świat wartości cykl zajęć:

Z dzieckiem w świat wartości cykl zajęć: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-III Edukacja czytelnicza i medialna 1. Witamy w Bibliotece Pedagogicznej. 2. Jak możesz wyszukać informacje w bibliotece? 3. Jak mądrze i bezpiecznie korzystać z informacji w Internecie?

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkól w Biczycach Dolnych im. s. Czesławy Lorek Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2016/2017 Dział organizacyjny Lp. Zadania główne Formy i środki Termin Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. I. KRASICKIEGO ul. GRODZKA 8 KALENDARZ IMPREZ - KWIECIEŃ

PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. I. KRASICKIEGO ul. GRODZKA 8 KALENDARZ IMPREZ - KWIECIEŃ PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. I. KRASICKIEGO ul. GRODZKA 8 KALENDARZ IMPREZ - KWIECIEŃ DATA/ GODZ. FORMA/CYKL MIEJSCE TYTUŁ 1 godz. 12.50 i warsztaty plastyczne Mediateka dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie, pierwsze półrocze 2015

Sprawozdanie, pierwsze półrocze 2015 Sprawozdanie, pierwsze półrocze 2015 Chrząstawa Wielka Filia nr 2 Czernica Biblioteka Główna Jeszkowice Filia nr 5 Ratowice Filia nr 4 Kamieniec Wrocławski Filia nr 1 Nadolice Wielkie Filia nr 3 Działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE Zadania Współpraca szkoły z rodzicami Sposoby realizacji 1.Współpraca z domem rodzinnym: - poznanie środowiska rodzinnego dziecka - informowanie rodziców o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie

GRUDZIEŃ w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie GRUDZIEŃ 2 0 1 2 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator grudzień 2012 r. H A R M O N O G R A M Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie Zbiórka

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE SOJUSZNIKIEM SZKOŁY W EDUKACJI CZYTELNICZEJ

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE SOJUSZNIKIEM SZKOŁY W EDUKACJI CZYTELNICZEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE SOJUSZNIKIEM SZKOŁY W EDUKACJI CZYTELNICZEJ Materiały do prezentacji przesłało 28 bibliotek (łącznie z filiami) 59,6 % funkcjonujących w Polsce bibliotek pedagogicznych Zebrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej. Biblioteki Publicznej Gminy Krasnopol za rok 2013.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej. Biblioteki Publicznej Gminy Krasnopol za rok 2013. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KRASNOPOL 16-503 Krasnopol, ul. 1-go Maja 1 woj. podlaskie NIP844-219-79-20, REGON 200053160 teljfax. 087 516~4Q*5B Krasnopol, 20.03.2014r. Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2011 Krzywiń, dnia 15 luty 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2011 I. Działalność biblioteczna. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń jest biblioteką

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych oraz promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2017 roku STYCZEŃ

Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych oraz promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2017 roku STYCZEŃ Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych oraz promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2017 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Polonez na Starym Rynku STYCZEŃ Udział

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SOBOTNICH ZAJĘĆ W GDAŃSKIM PRZEDSZKOLU LINGWISTA GRUDZIEŃ

KALENDARZ SOBOTNICH ZAJĘĆ W GDAŃSKIM PRZEDSZKOLU LINGWISTA GRUDZIEŃ KALENDARZ SOBOTNICH ZAJĘĆ W GDAŃSKIM PRZEDSZKOLU LINGWISTA GRUDZIEŃ 06.12.2008 1. 10.00-10.45 Język angielski Program języka wg. 13.12.2008 1. 10.00-10.45 Język angielski Program języka wg. 20.12.2008

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016*

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016* KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016* Lp. Nazwa imprezy Termin realizacji Formy realizacji Odpowiedzialni 1 Rozpoczęcie roku

Bardziej szczegółowo

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH 8 maj (czwartek) SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie w maju

Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie w maju Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie w maju 2013 roku 06.05 10.05 Tydzień Bibliotek Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych. 26.09.2008 r. Przewidziany termin szkolenia I-szej grupy. Zainteresowani nauczyciele

Nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych. 26.09.2008 r. Przewidziany termin szkolenia I-szej grupy. Zainteresowani nauczyciele SK01/L/B Metody aktywne w pracy nauczyciela bibliotekarza Przedstawienie możliwości zastosowania metod aktywnych w pracy nauczyciela bibliotekarza bibliotek szkolnych. Nauczyciele bibliotekarze bibliotek

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2012. 3.07.GODZ. 12.00-13.30 WAKACYJNE PODRÓŻE - zajęcia dla odważnych i ciekawych świata podróżników w wieku 5-10 lat

WAKACJE 2012. 3.07.GODZ. 12.00-13.30 WAKACYJNE PODRÓŻE - zajęcia dla odważnych i ciekawych świata podróżników w wieku 5-10 lat WAKACJE 2012 OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE 2.07.GODZ.17.00-20.00 WARSZTATY WOKALNE 3.07.GODZ. 12.00-13.30 WAKACYJNE PODRÓŻE - zajęcia dla odważnych i ciekawych świata podróżników w wieku 5-10 lat

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na czerwiec 2015

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na czerwiec 2015 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na czerwiec 2015 Każde dziecko zasługuje na książkę 2015-06-01, godz. 10.00 Dalszy ciąg głośnego czytania najmłodszym czytelnikom. Impreza

Bardziej szczegółowo

łączymy pokolenia dążymy do sukcesu

łączymy pokolenia dążymy do sukcesu Uroczyste zakooczenie roku szkolnego Dziecko może nauczyd dorosłych trzech rzeczy: cieszyd się bez powodu, byd ciągle czymś zajętym i domagad się ze wszystkich sił tego, czego pragnie. Paulo Coelho Programy

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć) Bajki odtwarzane z kaset audio codziennie w godzinach : 12:00-13:00

Program (rodzaj proponowanych zajęć) Bajki odtwarzane z kaset audio codziennie w godzinach : 12:00-13:00 Zima w Bibliotece w ramach akcji Zima w mieście 2010 program realizowany przez Bibliotekę Publiczną im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy I. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Lp.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend.

Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend. Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend. Oprac. Alicja Geisler PRZEDSZKOLAK POZNAJE ŚWIAT BAJEK, BAŚNI I LEGEND Lp. Środki i sposoby realizacji Termin Odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016 Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016 Styczeń Luty Termin: 09.01.2016. 05.02.2016 r., godz. 17.00. Miejsce - Czytelnia. Osoby odpowiedzialne - Dorota Trojanowska,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ na 2015 rok

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ na 2015 rok HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ na 2015 rok MIESIĄC Lp. NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR DATA/UWAGI STYCZEŃ 1. Noworoczne spotkanie pokoleń 08.01.2015r. 2. Zebrania w sołectwach 19.01.2015

Bardziej szczegółowo

FILIA NR 1 W NIEGOWNICACH ul. Szkolna 11

FILIA NR 1 W NIEGOWNICACH ul. Szkolna 11 FILIA NR 1 W NIEGOWNICACH ul. Szkolna 11 10:00-14:00 Jestem bezpieczny w czasie wakacji - pogadanka; Edukacyjne gry komputerowe 13:00-17:00 Wszyscy dobrze się bawimy - gry i zabawy ruchowe; Mądra głowa

Bardziej szczegółowo