Konkurs: Pierwsza Dekada Nowej Dziesiątki. Jak składać petycje do Parlamentu Europejskiego. Co daje obywatelstwo Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs: Pierwsza Dekada Nowej Dziesiątki. Jak składać petycje do Parlamentu Europejskiego. Co daje obywatelstwo Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Informator Posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów & Demokratów w Parlamencie Europejskim Numer: 12 rok 2013 ISSN Numer rejestru: 2062 Egzemplarz bezpłatny Jak składać petycje do Parlamentu Europejskiego Konkurs: Pierwsza Dekada Nowej Dziesiątki Co daje obywatelstwo Unii Europejskiej Europejska Inicjatywa Obywatelska Wirtualna biblioteka Europeana

2 Lidia Geringer de Oedenberg Poseł VI i VII Kadencji Parlamentu Europejskiego (od 2004 r.) Wybrane funkcje w kadencji : Poseł w Grupie Politycznej Partii Europejskich Socjalistów; Wiceprzewodnicząca Komisji Prawnej; Poseł w Komisjach: Rozwoju Regionalnego, Budżetowej, Praw Kobiet i Równouprawnienia, Petycji. Wybrane funkcje w kadencji : Poseł w Grupie Politycznej Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów; Kwestor w Prezydium Parlamentu Europejskiego; Poseł w Komisjach: Prawnej, Petycji i Budżetowej. Drodzy Czytelnicy, Mam przyjemność oddać w Państwa ręce już 12. numer Informatora Nasz Głos w Europie, tym razem poświęcony prawom przysługującym obywatelom Unii Europejskiej. Obywatelstwo Unii obchodzi 20. rocznicę istnienia, dlatego też Parlament Europejski podjął decyzję, aby rok 2013 ogłosić Europejskim Rokiem Obywateli. Ustanowione na mocy Traktatu z Maastricht 1 listopada 1993 r. obywatelstwo UE wiąże się z określonymi prawami stanowiącymi jeden z najważniejszych filarów Wspólnoty Europejskiej, mający bezpośredni wpływ na życie 500 milionów ludzi. Przykładowo podróżowanie po Europie wiąże się z mniejszymi kosztami, bezproblemowym przekraczaniem granic, możliwością studiowania, osiedlania się i pracy w innym państwie członkowskim, z bezpieczeństwem wyjazdów zorganizowanych, dostępem do systemów opieki zdrowotnej czy tańszymi połączeniami telefonicznymi z zagranicy. To tylko niektóre pożytki wynikające z obywatelstwa UE. Można z nich korzystać, jeśli się je zna, a tymczasem 48% obywateli UE deklaruje, że nie są wystarczająco poinformowani o swoich prawach. Europejski Rok Obywateli w swoim założeniu ma to zmienić, zatem warto zapoznać się z ciekawymi projektami przygotowanymi z tej okazji*. Tradycyjnie w mojej publikacji zamieszczam także relacje z wizyt parlamentarnych, które odbyły się w poprzednim roku. Od początku sprawowania przeze mnie funkcji Posła do Parlamentu Europejskiego (od 2004 r.) z mojego zaproszenia do Brukseli i Strasburga skorzystało już prawie 3000 osób. Tych, którzy pragną poznać instytucje unijne z bliska, zachęcam do uczestnictwa w kolejnych konkursach. Na zwycięzców czeka nagroda: 4-dniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego! Oprócz tradycyjnego comiesięcznego konkursu internetowego ogłaszanego na proponuję Państwu udział w konkursie na plakat ilustrujący Pierwszą dekadę nowej dziesiątki, z okazji zbliżającej się 10. rocznicy wstąpienia 10 państw członkowskich do Unii Europejskiej, którymi w 2004 r. były: Polska, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Republika Czeska i Węgry. Nowe kraje wzbogaciły Wspólnotę o nowe doświadczenia, nowe kultury i nowe wartości, co przyniosło nam obywatelom wiele korzyści. Zapraszam do odwiedzania strony internetowej: gdzie znajdą Państwo informacje na temat mojej bieżącej pracy w Parlamencie, spotkań w regionie, czy też przydatne linki związane z funkcjonowaniem UE. Zachęcam także do udziału w dyskusji na moich blogach: lub Życzę interesującej lektury Lidia Geringer de Oedenberg * Publikacja Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów & Demokratów w Parlamencie Europejskim Wydawca: Lidia Geringer de Oedenberg Poseł do Parlamentu Europejskiego Biuro Poselskie, ul. Inowrocławska 17/14, Wrocław, tel./fax Redaktor naczelna: Lidia Geringer de Oedenberg. Redakcja: Agnieszka Jędrusyna, Czesława Konarska, Katarzyna Mironiak, Karolina Przybylińska, Patrycja Spychalska. Zdjęcia: Photo European Parliament, Parlament Europejski w Brukseli, Zofia Ulatowska-Rybaj, archiwum. Skład i druk: PALMApress s.c., Wrocław, ul. Długa 11/13, tel , Data zamknięcia numeru: 15 listopada 2012 r. 2

3 Poznaj prawa Obywatela Unii Europejskiej Obywatelstwo Unii Europejskiej posiada każda osoba mająca obywatelstwo jednego z krajów członkowskich. Na podstawie Traktatu z Maastricht obywatelom UE przysługują następujące prawa: 1) Prawo do swobodnego poruszania się i pobytu na obszarze państw członkowskich (art. 21 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej TFUE), dające obywatelom możliwość: nieograniczonego podróżowania po terytorium UE, osiedlania się w wybranym kraju członkowskim, przebywania na terytorium danego kraju przez nieokreślony czas, swobodę podejmowania nauki, poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, korzystania z prawa przedsiębiorczości, świadczenia usług we wszystkich państwach członkowskich. 2) Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej poza UE (art. 23 TFUE). Przebywając poza UE, w kraju w którym nie ma ambasady ani konsulatu ojczystego kraju obywatel ma prawo ubiegać się o pomoc, czy ochronę w przedstawicielstwie dowolnego państwa UE na takich samych warunkach, jak obywatele tego państwa. Zakres ochrony dyplomatycznej i konsularnej obejmuje pomoc: w przypadku poważnego wypadku lub choroby, w przypadku aresztowania albo zatrzymania, dla ofiar przestępstw, dla obywateli UE znajdujących się w niebezpieczeństwie. w przypadku śmierci. 3) Prawo do wniesienia Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej umożliwiające zaproponowanie nowych przepisów i regulacji unijnych (art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do? uri=oj:c:2010:083:0013:0046:pl:pdf), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej: eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri= OJ:L:2011:065:0001:0022:PL:PDF. 4) Prawo do zwracania się na piśmie w języku urzędowym własnego kraju do instytucji UE oraz do otrzymywania odpowiedzi w tym samym języku (art. 24 TFUE) 5) Prawo dostępu do dokumentów Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego (art. 15 ust. 3 TFUE) realizujące zasadę przejrzystości obowiązującej w instytucjach europejskich. Elektroniczny rejestr dostępny jest pod adresem: search/simple.htm?language=pl, 6) Prawo wniesienia petycji do Parlamentu Europejskiego (art. 24 TFUE), ze skargą dotyczącą spraw objętych zakresem kompetencji Unii (więcej na str: 7) Prawo skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (art. 24 TFUE) w sprawach dotyczących niewłaściwego administrowania instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych UE. Skarga musi być złożona w ciągu dwóch lat od wystąpienia niezgodności i może dotyczyć: wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, niesprawiedliwości lub dyskryminacji, nadużycia władzy, braku lub odmowy udzielenia informacji, nieuzasadnionej zwłoki. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może jednak zajmować się skargami dotyczącymi krajowej, regionalnej i lokalnej administracji ani sprawami, które już są przedmiotem postępowania sądowego. Więcej na temat obywatelstwa Unii Europejskiej: 3

4 Warto dochodzić swoich praw Podróże lotnicze są coraz bardziej popularne, a rabaty i promocje kuszą do zakupu biletów. Jednak nie każdy wie, że linie lotnicze sprzedają więcej biletów niż mają do dyspozycji miejsc na pokładzie. Wszystko idzie dobrze, kiedy część pasażerów zmienia plany lub spóźnia się na lot, ale bywa też tak, że wszyscy, którzy kupili bilet, pojawiają się na odprawie. W takich przypadkach część pasażerów, mimo ważnego biletu, nie poleci. Mają jednak prawo do odszkodowania i miejsca w innym rejsie, tymczasem zdarza się, że są tylko odprawiani z kwitkiem. Co wtedy należy robić? Napisać skargę petycję do Parlamentu Europejskiego, który stoi na staży praw obywateli UE. Jakich zagadnień może dotyczyć petycja? Przede wszystkim tych mieszczących się w kompetencjach UE czyli związanych z prawami obywatelskimi, ochroną środowiska, ochroną konsumentów, swobodnym przepływem osób, towarów i usług oraz rynku wewnętrznego, zatrudnienia i polityki społecznej, a także innych problemów związanych z wprowadzeniem w życie prawa Unii Europejskiej. Petycję można sporządzić w jednym z urzędowych języków Unii, czyli również po polsku. Jak złożyć swój wniosek? 1. Trzeba wypełnić formularz online, dostępny na stronie internetowej: https:// 2. Po wysłaniu petycji otrzymuje się zwrotny z potwierdzenie przyjęcia pisma. 3. Komisja Petycji w Parlamencie Europejskim, po zbadaniu, że petycja jest dopuszczalna (niedopuszczalne są te, które wychodzą poza kompetencje Unii) może: - porozumieć się z Komisją Europejską, by ta podjęła dochodzenie w sprawie łamania prawa europejskiego, - skierować petycję do innych komisji Parlamentu Europejskiego (jeśli uzna, że sprawa jest merytorycznie właściwa dla konkretnej komisji), - wysłać delegację poselską z misją wyjaśniającą na miejsce zdarzenia, - przygotować specjalne sprawozdanie, w którym przedstawi wnioski i zalecenia pozwalające uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Dlaczego warto składać petycje do Parlamentu Europejskiego? Ponieważ jest to najlepszy sposób dochodzenia swoich praw obywatela UE. Od 2004 r. pracuję w Komisji Petycji i widzę, jak wiele problemów udaje nam się wspólnie rozwiązać. Polacy są na 4. miejscu wśród obywateli najczęściej składających petycje. Głównie powodem skarg jest łamanie praw podstawowych obywateli. Obecnie w Komisji Petycji m. in. pracujemy nad skargą złożoną przez wójta gminy wiejskiej Lubin Irenę Rogowską w imieniu organizacji STOP ODKRYW- CE, która dotyczy budowy największej w Europie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Legnica. W związku z planowaną inwestycją na tych terenach w 2011 r. przeprowadzono prawomocne referendum (z udziałem 51,5% uprawnionych), z których 94% opowiedziało się przeciw odkrywce. Demokratycznie wyrażone zdanie obywateli nie zostało jednak uwzględnione przez polskie władze. Lokalni działacze utworzyli organizację pod nazwą STOP ODKRYWCE, następnie wnieśli do Parlamentu Europejskiego zbiorową skargę, którą zajmuję się osobiście. Choć losy odkrywki ciągle się ważą, to jednak istnieją duże szanse na pozytywne dla Dolnoślązaków zakończenie tej sprawy. W latach odnotowano znaczny wzrost napływu petycji od obywateli UE. W 2009 r. było ich 1924, w 2011 r. aż 2091, z czego 70,58% uznano za dopuszczalne. Jeśli czują Państwo, że dotyka was niesprawiedliwe traktowanie, jeśli jest łamane prawo UE, jeśli krajowe władze nie reagują należycie, warto napisać skargę do Parlamentu Europejskiego! Przydatne linki: Raport ze szczegółowymi danymi dotyczącymi sprawozdania z działalności Komisji Petycji za ubiegły rok dostępny jest pod adresem: 4

5 Pierwszy krok do zmiany prawa Europejska Inicjatywa Obywatelska 1 kwietnia 2012 r. Parlament Europejski dał Europejczykom nowe narzędzie umożliwiające kształtowanie prawa unijnego Europejską Inicjatywę Obywatelską (EIO). Dzięki niej obywatele Unii Europejskiej mogą stać się inicjatorami zmian legislacyjnych. To daje możliwość dostosowywania prawa do otaczającej nas rzeczywistości tak, aby żyło się nam łatwiej. Jak złożyć Europejską Inicjatywę Obywatelską instrukcja krok po kroku Z inicjatywą może wystąpić komitet obywatelski, w składzie którego powinno znaleźć się siedmiu obywateli z co najmniej siedmiu różnych krajów członkowskich. Komitet ten musi zarejestrować swoją inicjatywę na stronie internetowej Komisja Europejska (KE) ma dwa miesiące, by ocenić, czy propozycja spełnia obowiązujące wymagania. Po potwierdzeniu przez KE komitet musi zebrać minimum 1 milion głosów poparcia w czasie nie dłuższym niż rok. W tym celu KE udostępniła odpowiednie oprogramowanie komputerowe umożliwiające elektroniczne zbieranie podpisów. KE ma obowiązek w ciągu trzech miesięcy przeanalizować wniosek z podpisami, rozpocząć badania zjawiska czy problemu oraz przedstawić projekt adekwatnego aktu prawnego. Decyzja KE musi zostać przedstawiona i uzasadniona publicznie. Przedstawione przez KE propozycje zmian prawnych trafią pod obrady Rady i Parlamentu Europejskiego. Po zatwierdzeniu zmiany stają się obowiązującym prawem na terenie Unii Europejskiej. Przydatne linki: Oficjalna strona Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej: Przewodnik po Inicjatywie: Przydatne informacje na: 5

6 Europeana pomyśl o kulturze! 20 listopada 2008 r. odbyła się huczna inauguracja Europeany, czyli największej europejskiej wirtualnej biblioteki. Już w pierwszych chwilach jej funkcjonowania stronę odwiedziło 15 milionów użytkowników! To wielki sukces, który dobrze świadczy o naszym społeczeństwie. Europeana stanowi część rozpoczętego w 2005 r., unijnego projektu Biblioteki cyfrowe, którego celem jest promocja i udostępnianie europejskiego dorobku kulturalnego w Internecie. Europeana umożliwia bezpośrednie przeszukiwanie zbiorów należących do różnych instytucji (bibliotek, archiwów etc.), oprócz skanów książek, czasopism, rękopisów, zdjęć i map, zawiera także nagrania dźwiękowe i wideo. Obecnie w bazie znajduje się prawie 20 mln plików. Najwięcej pochodzi z Niemiec aż 15% zawartości oraz z Francji 11%. Polskie zbiory stanowią 3,79%, czyli elektronicznych dzieł!* Każde państwo za pośrednictwem własnych instytucji kulturalnych (np. Biblioteka Narodowa w Polsce) samo decyduje, co chce umieścić w Europeanie. Zdigitalizowany materiał skanuje i wysyła do bazy, gdzie pracownicy sprawdzają nadsyłane pliki i przygotowują do nich odpowiednie oznaczenia (tzw. tagi) ułatwiające wyszukiwanie plików w serwisie. Przykładowo skany rękopisów preludiów Chopina mają tagi: Chopin, Szopen, preludium itp. Zespół Europeany pełni funkcję koordynacyjno-kontrolną, samemu nie można niczego zamieścić w serwisie. W odróżnieniu od projektu Google Books Europeana jest projektem niekomercyjnym i całkowicie bezpłatnym. Cechują ją też bardziej ambitne założenia, w serwisie można napotkać prawdziwe perełki np. średniowieczne manuskrypty, Don Kichota wydanego w 1605 r., czy rękopisy symfonii Beethovena, czego Google nie wyszuka. Ponadto, każdy wpis do bazy Europeany odbywa się za przyzwoleniem autora lub właściciela praw autorskich, nic nie jest skanowane ani zamieszczane bez odpowiedniej zgody. Digitalizacja dóbr kultury nie przebiega jednak tak płynnie jak zakładano. Problem leży w tym, że każdy kraj za digitalizację płaci sam, a to kosztuje, trzeba bowiem zapłacić pracownikom muzeów i bibliotek za skanowanie i wysyłanie plików. Część kosztów można pokryć za pośrednictwem funduszy strukturalnych, digitalizacją są też zainteresowane firmy prywatne, które widzą w tym źródło przyszłych zysków, mimo to większość krajów od działania woli narzekać na brak środków. Na szczęście są też pozytywne przykłady, jak ambitna Słowacja, która stworzyła specjalne centrum digitalizacji, gdzie specjalne roboty (szybko i tanio) przewracają kartki w skanowanych książkach, dzięki czemu słowacki zbiór w Europeanie systematycznie rośnie. Inne kraje udostępniają tylko to, co mają, niejako przy okazji zasilając europejską cyfrową bibliotekę. Digitalizacja dóbr kultury to nowy sposób komunikowania się ze społeczeństwem umożliwiający Europejczykom aktywną integrację i międzykulturową wymianę doświadczeń. Teraz bez konieczności kupowania drogich wycieczek, można wybrać się na wirtualny spacer alejkami najsłynniejszych galerii jak Louvre w Paryżu, bibliotek jak British Library w Londynie, czy muzeów jak choćby Rijskmuseum w Amsterdamie. * Stan na 1 października 2012 r. Wirtualna Biblioteka Europeana: Dołącz do Europeany na Facebooku - 6

7 Otwiera się skarbiec ukrytych dzieł europejskiej kultury Ciemne, pokryte kurzem magazyny bibliotek, muzeów skrywają skarby, do których dostęp mają tylko nieliczni, podobnie rzecz się ma z archiwaliami radiowymi czy telewizyjnymi w przypadku, gdy nie można odnaleźć ich autora, czy też posiadacza praw do nich. Takie osierocone dzieła chronione są prawem autorskim tak jak i inne 70 lat od śmierci autora. Jeśli jednak nie można zidentyfikować lub odnaleźć posiadacza praw autorskich nie wolno takiego dzieła udostępniać, bo tym samym uzyskanie zgody na jego na publikację jest niemożliwe. Utwory takie stanowią ok. 40% kolekcji zamkniętych w archiwach instytucji publicznych. Niebawem stan ten ulegnie zmianie, dzięki dyrektywie w sprawie dozwolonego użytku dzieł osieroconych, do której byłam głównym sprawozdawcą z ramienia Komisji Prawnej. Po roku prowadzonych negocjacji Parlament Europejski 13 września 2012 r. zagłosował nad moim projektem dyrektywy dotyczącej dozwolonego użytku dzieł osieroconych i przyjął ją większością głosów: 531 za, 11 przeciw, przy 65 wstrzymujących się. Jest to bardzo ważny pierwszy krok w stronę ujednolicania europejskiego prawa własności intelektualnej, umożliwiający rozpoczęcie projektu masowej digitalizacji, który wzbogaci bibliotekę Europeana. To świetny przykład, że łagodzenie, a nie zaostrzenie praw autorskich może być korzystne dla wszystkich stron w całej UE. Dzięki tej dyrektywie beneficjenci, którzy do tej pory unikali digitalizacji z powodu obaw o ewentualne pozwy sądowe (na milionowe kwoty) w przypadku odnalezienia się autora mogą teraz odetchnąć z ulgą. Precyzyjnie określona w dyrektywie kompensacja daje pewność prawną wszystkim instytucjom udostępniającym dzieło. Problem z ponadgranicznym korzystaniem z dzieła również został rozwiązany. Prawa autorskie chronią autorów i ich dzieła zwykle tylko na terenie kraju, w którym utwór został opublikowany, co w praktyce oznacza, iż przykładowo kupując książkę w Polsce, można ją zabrać za granicę, by móc ją tam czytać. Sprawa ma się inaczej w przypadku treści zamieszczonych w Internecie. Bez odpowiednich licencji np. filmy udostępnione na polskich stronach internetowych, często nie są dostępne poza granicami kraju. Nowa dyrektywa przewiduje, iż status dzieła osieroconego przyznany w jednym państwie członkowskim będzie uznawany w całej Unii, a to rozwiązuje wspomniany wyżej problem z transgranicznym poszanowaniem praw, a także znacznie zmniejszy koszty poszukiwań i digitalizacji tych utworów. Ponadto instytucje publiczne będą miały również realną szansę generowania dochodów z użycia dzieł osieroconych w ramach wypełniania ich misji publicznej. Uzyskane w ten określony sposób środki finansowe zasilą skromne budżety przeznaczone na procesy digitalizacji i udostępniania dzieł. Długo skrywane książki (także w rękopisach), zdjęcia, gazety, nagrania audio i filmy wyjdą z cienia i zdigitalizowane wkroczą po długim uśpieniu prosto w XXI wiek. Dzięki takim projektom unijna biblioteka online Europeana znacznie powiększy swoją ofertę dla szerokiej liczby odbiorców zainteresowanych skrywaną kulturą. Lidia Geringer de Oedenberg: - członkini Komisji Prawnej, - sprawozdawczyni dyrektywy dotyczącej dozwolonego użytku dzieł osieroconych. Przydatne linki: Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych: 7

8 UE dla młodzieży konkursy i nagrody, o które warto się starać Nowoczesna edukacja dla młodych ludzi w Polsce i w całej UE jest szansą na realizację życiowych planów, dlatego warto skorzystać z oferty, jaką dla europejskiej młodzieży przygotowują instytucje unijne. Specjalne programy umożliwiają zdobycie nowych doświadczeń, a także atrakcyjnych nagród czy stypendiów. Przed rozpoczęciem roku szkolnego warto zapoznać się, z bogatą edukacyjną ofertą, by później stanąć w szranki w walce o najwyższe laury. Eurodesk Bardzo przydatnym serwisem informacyjnym jest strona będąca prawdziwą skarbnicą wiedzy o polityce młodzieżowej UE z bazą programów stypendialnych i ogłoszeniami o konkursach, w których uczniowie i studenci mogą brać udział indywidualnie, bądź zespołowo jako szkoły. Ponadto redakcja Eurodesku to bardzo przyjazny zespół w razie wątpliwości służy odpowiedzią na każde zadane pytanie. Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2013 Jedną z najbardziej prestiżowych nagród dla młodych Europejczyków jest Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego. Jest przyznawana za realizowane projekty, które zwiększają zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości europejskiej i są poparte praktycznymi przykładami. Nagrodę przyznaje każdego roku Parlament Europejski wraz z Fundacją Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu. Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 5000 EUR, dla drugiego miejsca 3000 EUR, a dla trzeciego 2000 EUR. Laureaci otrzymują również zaproszenie na wizytę studyjną do jednej z siedzib Parlamentu Europejskiego. Niezbędne informacje, regulamin oraz termin składania zgłoszeń znajduje się na stronie internetowej: Udział w konkursach europejskich bądź ubieganie się o prestiżowe nagrody to wspaniała przygoda i okazja do tego, aby plany zamieniły się w realizację niezwykłych doświadczeń. Polscy Laureaci nagrody młodzieżowej im. Karola Wielkiego I Nagroda za rok 2009 YOUrope needs YOU! AEGEE Kraków Projekt aktywnych studentów krakowskich uczelni wyższych miał na celu zmotywowanie uczniów szkół średnich w całej Europie poprzez różnego rodzaju warsztaty i programy edukacyjne. Informacje o konkursach organizowanych przez instytucje unijne: 8

9 Konkurs internetowy nagrodą jest 4-dniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego Co miesiąc zamieszczam 4 pytania związane z moją działalnością w Parlamencie Europejskim na Pytania nie są zbyt łatwe, ale odpowiedzi zawsze można znaleźć w tekstach zamieszczonych na mojej stronie internetowej. Ze wszystkich nadesłanych, prawidłowych odpowiedzi co miesiąc jury wyłania zwycięzcę, który ma niepowtarzalną możliwość zwiedzenia Parlamentu Europejskiego. Wytrwali konkursowicze, którym nie poszczęściło się przez trzy kolejne miesiące, otrzymują jeszcze jedną szansę w dodatkowym losowaniu nagrody wyjazdu do Parlamentu Europejskiego. Czytelniku, następny możesz być TY! Zgłębiaj wiedzę i bądź świadomym obywatelem UE więcej na: Lidia Geringer de Oedenberg wraz z uczestnikami 50. wizyty parlamentarnej w Brukseli Mieszkańcy Dolnego Śląska i Opolszczyzny w Parlamencie Europejskim Organizowane przez Poseł Lidię Geringer de Oedenberg wyjazdu do stolic Europy odbyły się już 62 razy! Uczestniczyło w nich blisko 3000 osób, które miały okazję zwiedzić nie tylko budynki Parlamentu Europejskiego, ale również: Radę Europy, Trybunał Praw Człowieka, Komisję Europejską oraz najciekawsze atrakcje Brukseli i Strasburga. Celem wyjazdów jest rozbudzenie zainteresowania Unią Europejską i pokazanie uczestnikom wizyt, jak funkcjonuje Parlament Europejski, w którym zasiadają przedstawiciele 27 państw tworzących Zjednoczoną Europę. Rozpoczęta przez Panią Poseł w I kadencji akcja zapraszania mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny do Strasburga i Brukseli rozwija się dynamicznie. Dzięki temu z każdym rokiem coraz więcej osób poszerza swoją wiedzę o możliwościach, jakie stwarza nam Unia Europejska. Takiej edukacyjnej wizyty studyjnej nie można kupić w żadnym biurze podróży! Co miesiąc szansa na wyjazd do Parlamentu Europejskiego otwiera się dla kolejnych osób poprzez konkursy z niniejszego Informatora oraz comiesięcznym konkursom na stronie internetowej Osoby uczestniczące w wizytach studyjnych w latach to laureaci konkursów Wiedzy o UE organizowanych przez Panią Poseł i innych organizatorów, uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce i aktywność społeczną, seniorzy reprezentanci UTW, asystenci oraz przedstawiciele OPZZ, dziennikarze, członkowie organizacji pozarządowych, samorządowcy, działacze SLD i zwycięzcy aukcji oraz licytacji charytatywnych. Na kolejnych stronach znajdą Państwo fotoreportaże z organizowanych przez Panią Poseł wyjazdów. 9

10 53. wizyta parlamentarna w Brukseli Statua L Europe przed Parlamentem Europejskim. Pomnik symbolizuje wejście do obiegu wspólnej waluty euro. Na schodach prowadzących do gotyckiej Katedry św. Michała i św. Guduli. Przed XIX-wiecznymi neoklasycystycznymi Królewskimi Galeriami św. Huberta. 54. wizyta parlamentarna w Strasburgu Wizyta w siedzibie Komisji Europejskiej. Na spacerze w Parku de l Orangerie, który słynie z rezydujących tam przez cały rok bocianów. Na dziedzińcu budynku Louise Weiss przy wejsciu do Parlamentu Europejskiego. Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 10 Przy rzeźbie Porwanie Europy autorstwa greckich braci Nikosa i Pantelisa Sotiriadis.

11 55. wizyta parlamentarna w Strasburgu Na schodach przed budynkiem Rady Europy. W parku de l Orangerie przed Pawilonem Józefiny. W okolicach siedziby Rady Europy. Przed budynkiem Parlamentu Europejskiego. 56. wizyta parlamentarna w Strasburgu Przy Parlamencie Europejskim. Przy Katedrze Notre Dame w Strasburgu zbudowanej z charakterystycznego dla tego regionu czerwonego piaskowca. Dzielnica Le Petite France z urokliwymi uliczkami, restauracjami, gdzie można kupić tradycyjne alzackie produkty i wyroby rzemieślnicze. Przy wejściu do tradycyjnej alzackiej piwiarni Au Brasseur. 11

12 57. wizyta parlamentarna w Strasburgu W strasburskim parku de l Orangerie. W czasie prelekcji wygłaszanej przez Poseł Lidię Geringer de Oedenberg w Parlamencie Europejskim. Przed wejściem do Parlamentu Europejskiego. 58. wizyta parlamentarna w Strasburgu W Le Petite France. W tle zabytkowe domy rybaków, młynarzy i rzemieślników z XVI i XVII w. Przed Parlamentem Europejskim, w tle Pomnik Pojednania narodów niemieckiego i francuskiego. Spotkanie z Poseł Lidią Geringer de Oedenberg w Parlamencie Europejskim. W Parku de l Orangerie przed zabytkowym budynkiem z XVII wieku. 12 W parku de l Orangerie przed Pawilonem Józefiny.

13 59. wizyta parlamentarna w Brukseli Przed Brukselskim Muzeum Historii Naturalnej. Przed Parlamentarium przy pl. Luksemburskim. Pod Łukiem Triumfalnym w Parku 50-lecia. 60. wizyta parlamentarna w Brukseli Przed Atomium na wzgórzu Heyzel zbudowanym z okazji EXPO w 1958 roku. Przy parku królewskim nieopodal Pałacu Króla Belgów Alberta II Koburga. Pod pomnikiem Don Kichota i Sancho Pansy przy pl. Hiszpańskim. W Parku Leopolda nieopodal Parlamentu Europejskiego. Przy Chińskim Pawilonie w Parku Laeken. 13

14 61. wizyta parlamentarna w Strasburgu Na terenie parku przy budynku Rady Europy. Podczas wykładu Poseł Lidii Geringer de Oedenebrg w Parlamencie Europejskim. Pod Katedrą Notre Dame przy pl. Katedralnym. Rejs wycieczkowym statkiem Batorama po rzece Ill. 62. wizyta parlamentarna w Strasburgu Spacerując uliczkami Strasburga... Na Placu Gutenberga w tle przepiękna XIX-wieczna karuzela. W parku de l Orangerie. 14 Pod Pomnikiem Pojednania przed siedzibą Parlamentu Europejskiego.

15 Rozstrzygnięcie konkursu Magiczne Opowieści z Rodzinnych Stron Konkurs literacko-plastyczny Magiczne opowieści z rodzinnych stron dla par złożonych z Seniora i Juniora został ogłoszony w 11. numerze wydawanego przez Poseł Lidię Geringer de Oedenberg Informatora Nasz Głos w Europie w grudniu 2011 roku. Celem konkursu powiązanego z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej było nawiązanie ściślejszych relacji pomiędzy pokoleniami, wskazanie na Seniorów jako skarbnic wiedzy o rodzinie jej tradycjach i historiach, o których często w zabieganym świecie się nie pamięta. Ilustracje powstawały dzięki fantazji Juniorów, którzy przyszli często też z pomocą Seniorom przy obsłudze komputera. W historiach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, zaprezentowane zostały także miejsca wyjątkowe z terenów Poseł Lidia Geringer de Oedenberg z laureatami konkursu w czasie 56. i 58. wizyty parlamentarnej w Strasburgu. Dolnego i Opolskiego Śląska, które warto nie tylko ze względu na rodzinną opowieść odwiedzić. 13 par laureatów w czerwcu i lipcu 2012 r. w nagrodę na zaproszenie Poseł Lidii Geringer de Oedenberg odwiedziło siedzibę Parlamentu Europejskiego, Radę Europy i Trybunał Praw Człowieka, a także piękne zakątki Strasburga. Zamieszczone prace laureatów bajki, baśnie, legendy i opowiadania przedstawiają magiczne miejsca naszego regionu. Jedne to świadectwo bujnej wyobraźni, inne to pięknie opracowane historie rodzinne. Ich autorzy to Seniorzy i Juniorzy, którzy nie boją się podejmować nowych wyzwań. A jak się okazało, dla każdego z nich słowo magia ma inne znaczenie... Książka Magiczne opowieści z rodzinnych stron do pobrania na Prace laureatów konkursu Jolanta Rzeczkowska Dominika Konieczny Iwona Urbaniak Katarzyna Tyniów Władysława Stasiowska Ewa Górniak Kornelia Rokitowska Amanda Murjas Zofia Jankowska Olga Pogoda Agnieszka Milanowska Beata Górzyńska Marcin Śleziak 15

16 Konkurs Pierwsza Dekada Nowej Dziesiątki Drodzy Czytelnicy, zapraszam Państwa do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie Pierwsza Dekada Nowej Dziesiątki. Na zwycięzców czekają nagrody w postaci wizyt studyjnych w Parlamencie Europejskim, a także dodatkowa niespodzianka! Konkurs plastyczny Pierwsza Dekada Nowej Dziesiątki to inicjatywa mająca uczcić zbliżającą się 10. rocznicę przyłączenia w dniu 1 maja 2004 r. nowych 10 państw do Unii Europejskiej, którymi były: Polska, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Republika Czeska i Węgry. Celem konkursu jest przedstawienie, w formie plakatu, osiągnięć nowej dziesiątki, która dołączyła do Zjednoczonej Europy. Państwa te wniosły do Unii Europejskiej nową energię do podejmowania wspólnych wyzwań. Na tych, którzy wykażą się pomysłowością i bogatą wyobraźnią czeka nagroda w postaci 4 dniowego wyjazdu do Parlamentu Europejskiego oraz prezentacji w galerii na mojej stronie Planuję także autorską wystawę nagrodzonych prac. A więc do dzieła! Do zobaczenia w Parlamencie Europejskim! Warunki konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być obywatele Polski zamieszkujący w województwie dolnośląskim lub opolskim: młodzież w wieku od 14 lat, pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych*. Wymogi techniczne prac: a) prace przygotowane indywidualnie i samodzielnie z wykluczeniem prac zbiorowych b) plakaty w formacie B1, w dowolnej technice plastycznej np. rysunku, namalowanego obrazu, kolażu, wycinanki c) bez oprawy tj. w formie umożliwiającej transport i zapakowanie w rulon. Prace konkursowe (plakaty) wraz z nazwiskiem autora, danymi kontaktowymi oraz oświadczeniami zezwalającymi na publikację (do pobrania wraz z regulaminem ze strony pl) należy nadsyłać na adres: Biuro Poselskie Lidii Geringer de Oedenebrg ul. Inowrocławska 17/14, Wrocław tel./fax Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2013 r. * Uwaga: Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba, która pisemnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do opublikowania listy nagrodzonych. Uczestnikiem nie może być osoba, która już była w Parlamencie Europejskim na zaproszenie Poseł Lidii Geringer de Oedenberg. Biura posła do parlamentu europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg Br u k s e l a - Be l g i a Parlament Europejski, 15G206 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel Wr o c ł aw Wrocław, ul. Inowrocławska 17/14 tel./fax Dyrektor biura: Zofia Ulatowska-Rybaj Dyżur prawny: Maria Łukowska-Kozak, we wtorki i czwartki 9:00-12:00 po wcześniejszym umówieniu St r a s b u r g - Fr a n c j a Parlament Europejski, T12089, 1, av. du Président Robert Schuman F Strasbourg Cedex Biura Poselskie w regionie: Województwo Dolnośląskie: Bierutów, Bogatynia, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Gryfów Śląski, Jawor, Jelcz-Laskowice, Jelenia Góra, Kłodzko, Lądek Zdrój, Legnica, Lubań, Milicz, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Strzelin, Świdnica, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec Województwo Opolskie: Opole, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Nysa ADRESY BIUR W REGIONIE I INNE INFORMACJE:

Polacy na TOP-ie w Europie. Staże w instytucjach unijnych. Unijne programy edukacyjne. Unia Europejska dla aktywnych

Polacy na TOP-ie w Europie. Staże w instytucjach unijnych. Unijne programy edukacyjne. Unia Europejska dla aktywnych Informator Posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów & Demokratów w Parlamencie Europejskim Numer: 13 rok 2014 ISSN 1734-0411 Numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na cele społeczne. 25-lecie Programu Erasmus o czym powinien wiedzieć przyszły stypendysta

Fundusze unijne na cele społeczne. 25-lecie Programu Erasmus o czym powinien wiedzieć przyszły stypendysta Informator Posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów & Demokratów w Parlamencie Europejskim Numer: 11 rok 2012 ISSN 1734-0411 Numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

już 2100 osób odwiedziło PE Językowe inicjatywy UE, jak z nich skorzystać Wizyty parlamentarne, Nowy konkurs: Plakat Pierwszej Polskiej Prezydencji UE

już 2100 osób odwiedziło PE Językowe inicjatywy UE, jak z nich skorzystać Wizyty parlamentarne, Nowy konkurs: Plakat Pierwszej Polskiej Prezydencji UE Informator Posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów & Demokratów w Parlamencie Europejskim Numer: 10 rok 2011 ISSN 1734-0411 Numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

Co zyskaliśmy dzięki Unii Europejskiej? Skorzystaj z szansy:

Co zyskaliśmy dzięki Unii Europejskiej? Skorzystaj z szansy: Informator Posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg z Polskiej Delegacji Grupy PSE Numer: 8 rok 2009 ISSN 1734-0411 Egzemplarz bezpłatny Numer rejestru: 2062 Co zyskaliśmy dzięki Unii

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Lidia Geringer de Oedenberg. * Integracja Europejska nr 04-06/69-71

Od Wydawcy. Lidia Geringer de Oedenberg. * Integracja Europejska nr 04-06/69-71 Od Wydawcy Tworząc politykę spójności na lata 2007-2013 Unia Europejska określiła swoje priorytety rozwoju. Za jedno z podstawowych zadań uznała wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości poparte konkretnymi

Bardziej szczegółowo

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Komisja Kultury i Edukacji

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Komisja Kultury i Edukacji 17 stycznia 2014 r. PODSUMOWANIE I kadencji w Parlamencie Europejskim Europosłanki Róży Grafin von Thun und Hohenstein Platforma Obywatelska Grupa Europejskiej Partii Ludowej Okręg wyborczy 13 /Małopolska

Bardziej szczegółowo

Lidia Geringer de Oedenberg KULISY

Lidia Geringer de Oedenberg KULISY Lidia Geringer de Oedenberg KULISY EUROPARLAMENTU Lidia Geringer de Oedenberg Kwestor w Prezydium Parlamentu Europejskiego prezentuje Publikacja Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów & Demokratów w Parlamencie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI Obywatel Danii Informator dla nowych obywateli Obywatel Danii dostępny jest w 18 językach: Duńskim Angielskim Polskim Rosyjskim Chińskim Franucskim Arabskim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r Ka Spis treści jak uczyć się i naucz Paulina Haratyk, Centrum Klara Siele społecznośc Michał r 6 8 18 ać w otwarty sposób? Cyfrowe Projekt: Polska 28 36 48 62 76 84 86 92 98 108 114 120 126 128 130 132

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska Olsztyn, marzec 2015 SPIS TREŚCI I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 2 1. Lepiej z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Wprowadzenie Broszura, którą oddajemy w Wasze ręce, zawiera scenariusze zajęć i warsztatów, opracowane na podstawie działań

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187 600 lat Krotoszyna 2015 - rokiem polskiej samorządności ZE ZWIĄZKU W NUMERZE 25-LECIE SAMORZADU TERYTORIALNEGO V Sześć ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

ReadDesk. Voice Dream Reader. Coolreader. wady i zalety TYFLO{WIAT. więcej niż czytanie książek

ReadDesk. Voice Dream Reader. Coolreader. wady i zalety TYFLO{WIAT. więcej niż czytanie książek www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 2 (23) 2014, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT Coolreader Voice Dream Reader więcej niż czytanie książek ReadDesk wady i zalety www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 2 (23)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Bezpieczny Hotel 2012 konferencja branżowa, Warszawa, 12-13

Bardziej szczegółowo

9 (32) BIULETYN PROGRAMU EUROPEJSKIEGO FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CENTRUM SZPITALNA LISTOPAD GRUDZIEŃ 2010

9 (32) BIULETYN PROGRAMU EUROPEJSKIEGO FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CENTRUM SZPITALNA LISTOPAD GRUDZIEŃ 2010 9 (32) LISTOPAD GRUDZIEŃ 2010 BIULETYN PROGRAMU EUROPEJSKIEGO FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CENTRUM SZPITALNA Gorąco zachęcamy do lektury kolejnego numeru EUlotki. Jak zwykle, chcemy Państwa zainteresować

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!!

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!! Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 3 (208): poniedziałek, 21 stycznia 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

otwartość w publicznych instytucjach kultury

otwartość w publicznych instytucjach kultury otwartość w publicznych instytucjach kultury otwartość w publicznych instytucjach kultury Opracowanie_Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski Tłumaczenia_Joanna Zawanowska Redakcja i korekta_karolina

Bardziej szczegółowo

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA ISSN 1725-695X Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA Komisja Europejska Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej 2007 Bruksela Luksemburg,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 28 lipca 2010 r. Sprawozdanie nr 54/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane) 1. FINANSE - Komisja proponuje pakiet przepisów zwiększających ochronę konsumentów

Bardziej szczegółowo

TU TERAZ NIEPEŁNOSPRAWNI. Trudne pytania do Narodowego Funduszu Zdrowia str. 4-5. O niepełnosprawnych w Unii na spotkaniu w KSON s.

TU TERAZ NIEPEŁNOSPRAWNI. Trudne pytania do Narodowego Funduszu Zdrowia str. 4-5. O niepełnosprawnych w Unii na spotkaniu w KSON s. O niepełnosprawnych w Unii na spotkaniu w KSON s. 14-15 NIEPEŁNOSPRAWNI i TU TERAZ ISSN 1895 4987 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY KWIECIEŃ 1/60/2014 Trudne pytania do Narodowego Funduszu Zdrowia str. 4-5 Jak Ratusz

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo