Konkurs: Pierwsza Dekada Nowej Dziesiątki. Jak składać petycje do Parlamentu Europejskiego. Co daje obywatelstwo Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs: Pierwsza Dekada Nowej Dziesiątki. Jak składać petycje do Parlamentu Europejskiego. Co daje obywatelstwo Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Informator Posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów & Demokratów w Parlamencie Europejskim Numer: 12 rok 2013 ISSN Numer rejestru: 2062 Egzemplarz bezpłatny Jak składać petycje do Parlamentu Europejskiego Konkurs: Pierwsza Dekada Nowej Dziesiątki Co daje obywatelstwo Unii Europejskiej Europejska Inicjatywa Obywatelska Wirtualna biblioteka Europeana

2 Lidia Geringer de Oedenberg Poseł VI i VII Kadencji Parlamentu Europejskiego (od 2004 r.) Wybrane funkcje w kadencji : Poseł w Grupie Politycznej Partii Europejskich Socjalistów; Wiceprzewodnicząca Komisji Prawnej; Poseł w Komisjach: Rozwoju Regionalnego, Budżetowej, Praw Kobiet i Równouprawnienia, Petycji. Wybrane funkcje w kadencji : Poseł w Grupie Politycznej Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów; Kwestor w Prezydium Parlamentu Europejskiego; Poseł w Komisjach: Prawnej, Petycji i Budżetowej. Drodzy Czytelnicy, Mam przyjemność oddać w Państwa ręce już 12. numer Informatora Nasz Głos w Europie, tym razem poświęcony prawom przysługującym obywatelom Unii Europejskiej. Obywatelstwo Unii obchodzi 20. rocznicę istnienia, dlatego też Parlament Europejski podjął decyzję, aby rok 2013 ogłosić Europejskim Rokiem Obywateli. Ustanowione na mocy Traktatu z Maastricht 1 listopada 1993 r. obywatelstwo UE wiąże się z określonymi prawami stanowiącymi jeden z najważniejszych filarów Wspólnoty Europejskiej, mający bezpośredni wpływ na życie 500 milionów ludzi. Przykładowo podróżowanie po Europie wiąże się z mniejszymi kosztami, bezproblemowym przekraczaniem granic, możliwością studiowania, osiedlania się i pracy w innym państwie członkowskim, z bezpieczeństwem wyjazdów zorganizowanych, dostępem do systemów opieki zdrowotnej czy tańszymi połączeniami telefonicznymi z zagranicy. To tylko niektóre pożytki wynikające z obywatelstwa UE. Można z nich korzystać, jeśli się je zna, a tymczasem 48% obywateli UE deklaruje, że nie są wystarczająco poinformowani o swoich prawach. Europejski Rok Obywateli w swoim założeniu ma to zmienić, zatem warto zapoznać się z ciekawymi projektami przygotowanymi z tej okazji*. Tradycyjnie w mojej publikacji zamieszczam także relacje z wizyt parlamentarnych, które odbyły się w poprzednim roku. Od początku sprawowania przeze mnie funkcji Posła do Parlamentu Europejskiego (od 2004 r.) z mojego zaproszenia do Brukseli i Strasburga skorzystało już prawie 3000 osób. Tych, którzy pragną poznać instytucje unijne z bliska, zachęcam do uczestnictwa w kolejnych konkursach. Na zwycięzców czeka nagroda: 4-dniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego! Oprócz tradycyjnego comiesięcznego konkursu internetowego ogłaszanego na proponuję Państwu udział w konkursie na plakat ilustrujący Pierwszą dekadę nowej dziesiątki, z okazji zbliżającej się 10. rocznicy wstąpienia 10 państw członkowskich do Unii Europejskiej, którymi w 2004 r. były: Polska, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Republika Czeska i Węgry. Nowe kraje wzbogaciły Wspólnotę o nowe doświadczenia, nowe kultury i nowe wartości, co przyniosło nam obywatelom wiele korzyści. Zapraszam do odwiedzania strony internetowej: gdzie znajdą Państwo informacje na temat mojej bieżącej pracy w Parlamencie, spotkań w regionie, czy też przydatne linki związane z funkcjonowaniem UE. Zachęcam także do udziału w dyskusji na moich blogach: lub Życzę interesującej lektury Lidia Geringer de Oedenberg * Publikacja Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów & Demokratów w Parlamencie Europejskim Wydawca: Lidia Geringer de Oedenberg Poseł do Parlamentu Europejskiego Biuro Poselskie, ul. Inowrocławska 17/14, Wrocław, tel./fax Redaktor naczelna: Lidia Geringer de Oedenberg. Redakcja: Agnieszka Jędrusyna, Czesława Konarska, Katarzyna Mironiak, Karolina Przybylińska, Patrycja Spychalska. Zdjęcia: Photo European Parliament, Parlament Europejski w Brukseli, Zofia Ulatowska-Rybaj, archiwum. Skład i druk: PALMApress s.c., Wrocław, ul. Długa 11/13, tel , Data zamknięcia numeru: 15 listopada 2012 r. 2

3 Poznaj prawa Obywatela Unii Europejskiej Obywatelstwo Unii Europejskiej posiada każda osoba mająca obywatelstwo jednego z krajów członkowskich. Na podstawie Traktatu z Maastricht obywatelom UE przysługują następujące prawa: 1) Prawo do swobodnego poruszania się i pobytu na obszarze państw członkowskich (art. 21 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej TFUE), dające obywatelom możliwość: nieograniczonego podróżowania po terytorium UE, osiedlania się w wybranym kraju członkowskim, przebywania na terytorium danego kraju przez nieokreślony czas, swobodę podejmowania nauki, poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, korzystania z prawa przedsiębiorczości, świadczenia usług we wszystkich państwach członkowskich. 2) Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej poza UE (art. 23 TFUE). Przebywając poza UE, w kraju w którym nie ma ambasady ani konsulatu ojczystego kraju obywatel ma prawo ubiegać się o pomoc, czy ochronę w przedstawicielstwie dowolnego państwa UE na takich samych warunkach, jak obywatele tego państwa. Zakres ochrony dyplomatycznej i konsularnej obejmuje pomoc: w przypadku poważnego wypadku lub choroby, w przypadku aresztowania albo zatrzymania, dla ofiar przestępstw, dla obywateli UE znajdujących się w niebezpieczeństwie. w przypadku śmierci. 3) Prawo do wniesienia Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej umożliwiające zaproponowanie nowych przepisów i regulacji unijnych (art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do? uri=oj:c:2010:083:0013:0046:pl:pdf), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej: eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri= OJ:L:2011:065:0001:0022:PL:PDF. 4) Prawo do zwracania się na piśmie w języku urzędowym własnego kraju do instytucji UE oraz do otrzymywania odpowiedzi w tym samym języku (art. 24 TFUE) 5) Prawo dostępu do dokumentów Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego (art. 15 ust. 3 TFUE) realizujące zasadę przejrzystości obowiązującej w instytucjach europejskich. Elektroniczny rejestr dostępny jest pod adresem: search/simple.htm?language=pl, 6) Prawo wniesienia petycji do Parlamentu Europejskiego (art. 24 TFUE), ze skargą dotyczącą spraw objętych zakresem kompetencji Unii (więcej na str: 7) Prawo skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (art. 24 TFUE) w sprawach dotyczących niewłaściwego administrowania instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych UE. Skarga musi być złożona w ciągu dwóch lat od wystąpienia niezgodności i może dotyczyć: wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, niesprawiedliwości lub dyskryminacji, nadużycia władzy, braku lub odmowy udzielenia informacji, nieuzasadnionej zwłoki. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może jednak zajmować się skargami dotyczącymi krajowej, regionalnej i lokalnej administracji ani sprawami, które już są przedmiotem postępowania sądowego. Więcej na temat obywatelstwa Unii Europejskiej: 3

4 Warto dochodzić swoich praw Podróże lotnicze są coraz bardziej popularne, a rabaty i promocje kuszą do zakupu biletów. Jednak nie każdy wie, że linie lotnicze sprzedają więcej biletów niż mają do dyspozycji miejsc na pokładzie. Wszystko idzie dobrze, kiedy część pasażerów zmienia plany lub spóźnia się na lot, ale bywa też tak, że wszyscy, którzy kupili bilet, pojawiają się na odprawie. W takich przypadkach część pasażerów, mimo ważnego biletu, nie poleci. Mają jednak prawo do odszkodowania i miejsca w innym rejsie, tymczasem zdarza się, że są tylko odprawiani z kwitkiem. Co wtedy należy robić? Napisać skargę petycję do Parlamentu Europejskiego, który stoi na staży praw obywateli UE. Jakich zagadnień może dotyczyć petycja? Przede wszystkim tych mieszczących się w kompetencjach UE czyli związanych z prawami obywatelskimi, ochroną środowiska, ochroną konsumentów, swobodnym przepływem osób, towarów i usług oraz rynku wewnętrznego, zatrudnienia i polityki społecznej, a także innych problemów związanych z wprowadzeniem w życie prawa Unii Europejskiej. Petycję można sporządzić w jednym z urzędowych języków Unii, czyli również po polsku. Jak złożyć swój wniosek? 1. Trzeba wypełnić formularz online, dostępny na stronie internetowej: Po wysłaniu petycji otrzymuje się zwrotny z potwierdzenie przyjęcia pisma. 3. Komisja Petycji w Parlamencie Europejskim, po zbadaniu, że petycja jest dopuszczalna (niedopuszczalne są te, które wychodzą poza kompetencje Unii) może: - porozumieć się z Komisją Europejską, by ta podjęła dochodzenie w sprawie łamania prawa europejskiego, - skierować petycję do innych komisji Parlamentu Europejskiego (jeśli uzna, że sprawa jest merytorycznie właściwa dla konkretnej komisji), - wysłać delegację poselską z misją wyjaśniającą na miejsce zdarzenia, - przygotować specjalne sprawozdanie, w którym przedstawi wnioski i zalecenia pozwalające uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Dlaczego warto składać petycje do Parlamentu Europejskiego? Ponieważ jest to najlepszy sposób dochodzenia swoich praw obywatela UE. Od 2004 r. pracuję w Komisji Petycji i widzę, jak wiele problemów udaje nam się wspólnie rozwiązać. Polacy są na 4. miejscu wśród obywateli najczęściej składających petycje. Głównie powodem skarg jest łamanie praw podstawowych obywateli. Obecnie w Komisji Petycji m. in. pracujemy nad skargą złożoną przez wójta gminy wiejskiej Lubin Irenę Rogowską w imieniu organizacji STOP ODKRYW- CE, która dotyczy budowy największej w Europie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Legnica. W związku z planowaną inwestycją na tych terenach w 2011 r. przeprowadzono prawomocne referendum (z udziałem 51,5% uprawnionych), z których 94% opowiedziało się przeciw odkrywce. Demokratycznie wyrażone zdanie obywateli nie zostało jednak uwzględnione przez polskie władze. Lokalni działacze utworzyli organizację pod nazwą STOP ODKRYWCE, następnie wnieśli do Parlamentu Europejskiego zbiorową skargę, którą zajmuję się osobiście. Choć losy odkrywki ciągle się ważą, to jednak istnieją duże szanse na pozytywne dla Dolnoślązaków zakończenie tej sprawy. W latach odnotowano znaczny wzrost napływu petycji od obywateli UE. W 2009 r. było ich 1924, w 2011 r. aż 2091, z czego 70,58% uznano za dopuszczalne. Jeśli czują Państwo, że dotyka was niesprawiedliwe traktowanie, jeśli jest łamane prawo UE, jeśli krajowe władze nie reagują należycie, warto napisać skargę do Parlamentu Europejskiego! Przydatne linki: Raport ze szczegółowymi danymi dotyczącymi sprawozdania z działalności Komisji Petycji za ubiegły rok dostępny jest pod adresem: 4

5 Pierwszy krok do zmiany prawa Europejska Inicjatywa Obywatelska 1 kwietnia 2012 r. Parlament Europejski dał Europejczykom nowe narzędzie umożliwiające kształtowanie prawa unijnego Europejską Inicjatywę Obywatelską (EIO). Dzięki niej obywatele Unii Europejskiej mogą stać się inicjatorami zmian legislacyjnych. To daje możliwość dostosowywania prawa do otaczającej nas rzeczywistości tak, aby żyło się nam łatwiej. Jak złożyć Europejską Inicjatywę Obywatelską instrukcja krok po kroku Z inicjatywą może wystąpić komitet obywatelski, w składzie którego powinno znaleźć się siedmiu obywateli z co najmniej siedmiu różnych krajów członkowskich. Komitet ten musi zarejestrować swoją inicjatywę na stronie internetowej Komisja Europejska (KE) ma dwa miesiące, by ocenić, czy propozycja spełnia obowiązujące wymagania. Po potwierdzeniu przez KE komitet musi zebrać minimum 1 milion głosów poparcia w czasie nie dłuższym niż rok. W tym celu KE udostępniła odpowiednie oprogramowanie komputerowe umożliwiające elektroniczne zbieranie podpisów. KE ma obowiązek w ciągu trzech miesięcy przeanalizować wniosek z podpisami, rozpocząć badania zjawiska czy problemu oraz przedstawić projekt adekwatnego aktu prawnego. Decyzja KE musi zostać przedstawiona i uzasadniona publicznie. Przedstawione przez KE propozycje zmian prawnych trafią pod obrady Rady i Parlamentu Europejskiego. Po zatwierdzeniu zmiany stają się obowiązującym prawem na terenie Unii Europejskiej. Przydatne linki: Oficjalna strona Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej: Przewodnik po Inicjatywie: Przydatne informacje na: 5

6 Europeana pomyśl o kulturze! 20 listopada 2008 r. odbyła się huczna inauguracja Europeany, czyli największej europejskiej wirtualnej biblioteki. Już w pierwszych chwilach jej funkcjonowania stronę odwiedziło 15 milionów użytkowników! To wielki sukces, który dobrze świadczy o naszym społeczeństwie. Europeana stanowi część rozpoczętego w 2005 r., unijnego projektu Biblioteki cyfrowe, którego celem jest promocja i udostępnianie europejskiego dorobku kulturalnego w Internecie. Europeana umożliwia bezpośrednie przeszukiwanie zbiorów należących do różnych instytucji (bibliotek, archiwów etc.), oprócz skanów książek, czasopism, rękopisów, zdjęć i map, zawiera także nagrania dźwiękowe i wideo. Obecnie w bazie znajduje się prawie 20 mln plików. Najwięcej pochodzi z Niemiec aż 15% zawartości oraz z Francji 11%. Polskie zbiory stanowią 3,79%, czyli elektronicznych dzieł!* Każde państwo za pośrednictwem własnych instytucji kulturalnych (np. Biblioteka Narodowa w Polsce) samo decyduje, co chce umieścić w Europeanie. Zdigitalizowany materiał skanuje i wysyła do bazy, gdzie pracownicy sprawdzają nadsyłane pliki i przygotowują do nich odpowiednie oznaczenia (tzw. tagi) ułatwiające wyszukiwanie plików w serwisie. Przykładowo skany rękopisów preludiów Chopina mają tagi: Chopin, Szopen, preludium itp. Zespół Europeany pełni funkcję koordynacyjno-kontrolną, samemu nie można niczego zamieścić w serwisie. W odróżnieniu od projektu Google Books Europeana jest projektem niekomercyjnym i całkowicie bezpłatnym. Cechują ją też bardziej ambitne założenia, w serwisie można napotkać prawdziwe perełki np. średniowieczne manuskrypty, Don Kichota wydanego w 1605 r., czy rękopisy symfonii Beethovena, czego Google nie wyszuka. Ponadto, każdy wpis do bazy Europeany odbywa się za przyzwoleniem autora lub właściciela praw autorskich, nic nie jest skanowane ani zamieszczane bez odpowiedniej zgody. Digitalizacja dóbr kultury nie przebiega jednak tak płynnie jak zakładano. Problem leży w tym, że każdy kraj za digitalizację płaci sam, a to kosztuje, trzeba bowiem zapłacić pracownikom muzeów i bibliotek za skanowanie i wysyłanie plików. Część kosztów można pokryć za pośrednictwem funduszy strukturalnych, digitalizacją są też zainteresowane firmy prywatne, które widzą w tym źródło przyszłych zysków, mimo to większość krajów od działania woli narzekać na brak środków. Na szczęście są też pozytywne przykłady, jak ambitna Słowacja, która stworzyła specjalne centrum digitalizacji, gdzie specjalne roboty (szybko i tanio) przewracają kartki w skanowanych książkach, dzięki czemu słowacki zbiór w Europeanie systematycznie rośnie. Inne kraje udostępniają tylko to, co mają, niejako przy okazji zasilając europejską cyfrową bibliotekę. Digitalizacja dóbr kultury to nowy sposób komunikowania się ze społeczeństwem umożliwiający Europejczykom aktywną integrację i międzykulturową wymianę doświadczeń. Teraz bez konieczności kupowania drogich wycieczek, można wybrać się na wirtualny spacer alejkami najsłynniejszych galerii jak Louvre w Paryżu, bibliotek jak British Library w Londynie, czy muzeów jak choćby Rijskmuseum w Amsterdamie. * Stan na 1 października 2012 r. Wirtualna Biblioteka Europeana: Dołącz do Europeany na Facebooku - 6

7 Otwiera się skarbiec ukrytych dzieł europejskiej kultury Ciemne, pokryte kurzem magazyny bibliotek, muzeów skrywają skarby, do których dostęp mają tylko nieliczni, podobnie rzecz się ma z archiwaliami radiowymi czy telewizyjnymi w przypadku, gdy nie można odnaleźć ich autora, czy też posiadacza praw do nich. Takie osierocone dzieła chronione są prawem autorskim tak jak i inne 70 lat od śmierci autora. Jeśli jednak nie można zidentyfikować lub odnaleźć posiadacza praw autorskich nie wolno takiego dzieła udostępniać, bo tym samym uzyskanie zgody na jego na publikację jest niemożliwe. Utwory takie stanowią ok. 40% kolekcji zamkniętych w archiwach instytucji publicznych. Niebawem stan ten ulegnie zmianie, dzięki dyrektywie w sprawie dozwolonego użytku dzieł osieroconych, do której byłam głównym sprawozdawcą z ramienia Komisji Prawnej. Po roku prowadzonych negocjacji Parlament Europejski 13 września 2012 r. zagłosował nad moim projektem dyrektywy dotyczącej dozwolonego użytku dzieł osieroconych i przyjął ją większością głosów: 531 za, 11 przeciw, przy 65 wstrzymujących się. Jest to bardzo ważny pierwszy krok w stronę ujednolicania europejskiego prawa własności intelektualnej, umożliwiający rozpoczęcie projektu masowej digitalizacji, który wzbogaci bibliotekę Europeana. To świetny przykład, że łagodzenie, a nie zaostrzenie praw autorskich może być korzystne dla wszystkich stron w całej UE. Dzięki tej dyrektywie beneficjenci, którzy do tej pory unikali digitalizacji z powodu obaw o ewentualne pozwy sądowe (na milionowe kwoty) w przypadku odnalezienia się autora mogą teraz odetchnąć z ulgą. Precyzyjnie określona w dyrektywie kompensacja daje pewność prawną wszystkim instytucjom udostępniającym dzieło. Problem z ponadgranicznym korzystaniem z dzieła również został rozwiązany. Prawa autorskie chronią autorów i ich dzieła zwykle tylko na terenie kraju, w którym utwór został opublikowany, co w praktyce oznacza, iż przykładowo kupując książkę w Polsce, można ją zabrać za granicę, by móc ją tam czytać. Sprawa ma się inaczej w przypadku treści zamieszczonych w Internecie. Bez odpowiednich licencji np. filmy udostępnione na polskich stronach internetowych, często nie są dostępne poza granicami kraju. Nowa dyrektywa przewiduje, iż status dzieła osieroconego przyznany w jednym państwie członkowskim będzie uznawany w całej Unii, a to rozwiązuje wspomniany wyżej problem z transgranicznym poszanowaniem praw, a także znacznie zmniejszy koszty poszukiwań i digitalizacji tych utworów. Ponadto instytucje publiczne będą miały również realną szansę generowania dochodów z użycia dzieł osieroconych w ramach wypełniania ich misji publicznej. Uzyskane w ten określony sposób środki finansowe zasilą skromne budżety przeznaczone na procesy digitalizacji i udostępniania dzieł. Długo skrywane książki (także w rękopisach), zdjęcia, gazety, nagrania audio i filmy wyjdą z cienia i zdigitalizowane wkroczą po długim uśpieniu prosto w XXI wiek. Dzięki takim projektom unijna biblioteka online Europeana znacznie powiększy swoją ofertę dla szerokiej liczby odbiorców zainteresowanych skrywaną kulturą. Lidia Geringer de Oedenberg: - członkini Komisji Prawnej, - sprawozdawczyni dyrektywy dotyczącej dozwolonego użytku dzieł osieroconych. Przydatne linki: Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych: 7

8 UE dla młodzieży konkursy i nagrody, o które warto się starać Nowoczesna edukacja dla młodych ludzi w Polsce i w całej UE jest szansą na realizację życiowych planów, dlatego warto skorzystać z oferty, jaką dla europejskiej młodzieży przygotowują instytucje unijne. Specjalne programy umożliwiają zdobycie nowych doświadczeń, a także atrakcyjnych nagród czy stypendiów. Przed rozpoczęciem roku szkolnego warto zapoznać się, z bogatą edukacyjną ofertą, by później stanąć w szranki w walce o najwyższe laury. Eurodesk Bardzo przydatnym serwisem informacyjnym jest strona będąca prawdziwą skarbnicą wiedzy o polityce młodzieżowej UE z bazą programów stypendialnych i ogłoszeniami o konkursach, w których uczniowie i studenci mogą brać udział indywidualnie, bądź zespołowo jako szkoły. Ponadto redakcja Eurodesku to bardzo przyjazny zespół w razie wątpliwości służy odpowiedzią na każde zadane pytanie. Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2013 Jedną z najbardziej prestiżowych nagród dla młodych Europejczyków jest Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego. Jest przyznawana za realizowane projekty, które zwiększają zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości europejskiej i są poparte praktycznymi przykładami. Nagrodę przyznaje każdego roku Parlament Europejski wraz z Fundacją Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu. Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 5000 EUR, dla drugiego miejsca 3000 EUR, a dla trzeciego 2000 EUR. Laureaci otrzymują również zaproszenie na wizytę studyjną do jednej z siedzib Parlamentu Europejskiego. Niezbędne informacje, regulamin oraz termin składania zgłoszeń znajduje się na stronie internetowej: Udział w konkursach europejskich bądź ubieganie się o prestiżowe nagrody to wspaniała przygoda i okazja do tego, aby plany zamieniły się w realizację niezwykłych doświadczeń. Polscy Laureaci nagrody młodzieżowej im. Karola Wielkiego I Nagroda za rok 2009 YOUrope needs YOU! AEGEE Kraków Projekt aktywnych studentów krakowskich uczelni wyższych miał na celu zmotywowanie uczniów szkół średnich w całej Europie poprzez różnego rodzaju warsztaty i programy edukacyjne. Informacje o konkursach organizowanych przez instytucje unijne:

9 Konkurs internetowy nagrodą jest 4-dniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego Co miesiąc zamieszczam 4 pytania związane z moją działalnością w Parlamencie Europejskim na Pytania nie są zbyt łatwe, ale odpowiedzi zawsze można znaleźć w tekstach zamieszczonych na mojej stronie internetowej. Ze wszystkich nadesłanych, prawidłowych odpowiedzi co miesiąc jury wyłania zwycięzcę, który ma niepowtarzalną możliwość zwiedzenia Parlamentu Europejskiego. Wytrwali konkursowicze, którym nie poszczęściło się przez trzy kolejne miesiące, otrzymują jeszcze jedną szansę w dodatkowym losowaniu nagrody wyjazdu do Parlamentu Europejskiego. Czytelniku, następny możesz być TY! Zgłębiaj wiedzę i bądź świadomym obywatelem UE więcej na: Lidia Geringer de Oedenberg wraz z uczestnikami 50. wizyty parlamentarnej w Brukseli Mieszkańcy Dolnego Śląska i Opolszczyzny w Parlamencie Europejskim Organizowane przez Poseł Lidię Geringer de Oedenberg wyjazdu do stolic Europy odbyły się już 62 razy! Uczestniczyło w nich blisko 3000 osób, które miały okazję zwiedzić nie tylko budynki Parlamentu Europejskiego, ale również: Radę Europy, Trybunał Praw Człowieka, Komisję Europejską oraz najciekawsze atrakcje Brukseli i Strasburga. Celem wyjazdów jest rozbudzenie zainteresowania Unią Europejską i pokazanie uczestnikom wizyt, jak funkcjonuje Parlament Europejski, w którym zasiadają przedstawiciele 27 państw tworzących Zjednoczoną Europę. Rozpoczęta przez Panią Poseł w I kadencji akcja zapraszania mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny do Strasburga i Brukseli rozwija się dynamicznie. Dzięki temu z każdym rokiem coraz więcej osób poszerza swoją wiedzę o możliwościach, jakie stwarza nam Unia Europejska. Takiej edukacyjnej wizyty studyjnej nie można kupić w żadnym biurze podróży! Co miesiąc szansa na wyjazd do Parlamentu Europejskiego otwiera się dla kolejnych osób poprzez konkursy z niniejszego Informatora oraz comiesięcznym konkursom na stronie internetowej Osoby uczestniczące w wizytach studyjnych w latach to laureaci konkursów Wiedzy o UE organizowanych przez Panią Poseł i innych organizatorów, uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce i aktywność społeczną, seniorzy reprezentanci UTW, asystenci oraz przedstawiciele OPZZ, dziennikarze, członkowie organizacji pozarządowych, samorządowcy, działacze SLD i zwycięzcy aukcji oraz licytacji charytatywnych. Na kolejnych stronach znajdą Państwo fotoreportaże z organizowanych przez Panią Poseł wyjazdów. 9

10 53. wizyta parlamentarna w Brukseli Statua L Europe przed Parlamentem Europejskim. Pomnik symbolizuje wejście do obiegu wspólnej waluty euro. Na schodach prowadzących do gotyckiej Katedry św. Michała i św. Guduli. Przed XIX-wiecznymi neoklasycystycznymi Królewskimi Galeriami św. Huberta. 54. wizyta parlamentarna w Strasburgu Wizyta w siedzibie Komisji Europejskiej. Na spacerze w Parku de l Orangerie, który słynie z rezydujących tam przez cały rok bocianów. Na dziedzińcu budynku Louise Weiss przy wejsciu do Parlamentu Europejskiego. Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 10 Przy rzeźbie Porwanie Europy autorstwa greckich braci Nikosa i Pantelisa Sotiriadis.

11 55. wizyta parlamentarna w Strasburgu Na schodach przed budynkiem Rady Europy. W parku de l Orangerie przed Pawilonem Józefiny. W okolicach siedziby Rady Europy. Przed budynkiem Parlamentu Europejskiego. 56. wizyta parlamentarna w Strasburgu Przy Parlamencie Europejskim. Przy Katedrze Notre Dame w Strasburgu zbudowanej z charakterystycznego dla tego regionu czerwonego piaskowca. Dzielnica Le Petite France z urokliwymi uliczkami, restauracjami, gdzie można kupić tradycyjne alzackie produkty i wyroby rzemieślnicze. Przy wejściu do tradycyjnej alzackiej piwiarni Au Brasseur. 11

12 57. wizyta parlamentarna w Strasburgu W strasburskim parku de l Orangerie. W czasie prelekcji wygłaszanej przez Poseł Lidię Geringer de Oedenberg w Parlamencie Europejskim. Przed wejściem do Parlamentu Europejskiego. 58. wizyta parlamentarna w Strasburgu W Le Petite France. W tle zabytkowe domy rybaków, młynarzy i rzemieślników z XVI i XVII w. Przed Parlamentem Europejskim, w tle Pomnik Pojednania narodów niemieckiego i francuskiego. Spotkanie z Poseł Lidią Geringer de Oedenberg w Parlamencie Europejskim. W Parku de l Orangerie przed zabytkowym budynkiem z XVII wieku. 12 W parku de l Orangerie przed Pawilonem Józefiny.

13 59. wizyta parlamentarna w Brukseli Przed Brukselskim Muzeum Historii Naturalnej. Przed Parlamentarium przy pl. Luksemburskim. Pod Łukiem Triumfalnym w Parku 50-lecia. 60. wizyta parlamentarna w Brukseli Przed Atomium na wzgórzu Heyzel zbudowanym z okazji EXPO w 1958 roku. Przy parku królewskim nieopodal Pałacu Króla Belgów Alberta II Koburga. Pod pomnikiem Don Kichota i Sancho Pansy przy pl. Hiszpańskim. W Parku Leopolda nieopodal Parlamentu Europejskiego. Przy Chińskim Pawilonie w Parku Laeken. 13

14 61. wizyta parlamentarna w Strasburgu Na terenie parku przy budynku Rady Europy. Podczas wykładu Poseł Lidii Geringer de Oedenebrg w Parlamencie Europejskim. Pod Katedrą Notre Dame przy pl. Katedralnym. Rejs wycieczkowym statkiem Batorama po rzece Ill. 62. wizyta parlamentarna w Strasburgu Spacerując uliczkami Strasburga... Na Placu Gutenberga w tle przepiękna XIX-wieczna karuzela. W parku de l Orangerie. 14 Pod Pomnikiem Pojednania przed siedzibą Parlamentu Europejskiego.

15 Rozstrzygnięcie konkursu Magiczne Opowieści z Rodzinnych Stron Konkurs literacko-plastyczny Magiczne opowieści z rodzinnych stron dla par złożonych z Seniora i Juniora został ogłoszony w 11. numerze wydawanego przez Poseł Lidię Geringer de Oedenberg Informatora Nasz Głos w Europie w grudniu 2011 roku. Celem konkursu powiązanego z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej było nawiązanie ściślejszych relacji pomiędzy pokoleniami, wskazanie na Seniorów jako skarbnic wiedzy o rodzinie jej tradycjach i historiach, o których często w zabieganym świecie się nie pamięta. Ilustracje powstawały dzięki fantazji Juniorów, którzy przyszli często też z pomocą Seniorom przy obsłudze komputera. W historiach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, zaprezentowane zostały także miejsca wyjątkowe z terenów Poseł Lidia Geringer de Oedenberg z laureatami konkursu w czasie 56. i 58. wizyty parlamentarnej w Strasburgu. Dolnego i Opolskiego Śląska, które warto nie tylko ze względu na rodzinną opowieść odwiedzić. 13 par laureatów w czerwcu i lipcu 2012 r. w nagrodę na zaproszenie Poseł Lidii Geringer de Oedenberg odwiedziło siedzibę Parlamentu Europejskiego, Radę Europy i Trybunał Praw Człowieka, a także piękne zakątki Strasburga. Zamieszczone prace laureatów bajki, baśnie, legendy i opowiadania przedstawiają magiczne miejsca naszego regionu. Jedne to świadectwo bujnej wyobraźni, inne to pięknie opracowane historie rodzinne. Ich autorzy to Seniorzy i Juniorzy, którzy nie boją się podejmować nowych wyzwań. A jak się okazało, dla każdego z nich słowo magia ma inne znaczenie... Książka Magiczne opowieści z rodzinnych stron do pobrania na Prace laureatów konkursu Jolanta Rzeczkowska Dominika Konieczny Iwona Urbaniak Katarzyna Tyniów Władysława Stasiowska Ewa Górniak Kornelia Rokitowska Amanda Murjas Zofia Jankowska Olga Pogoda Agnieszka Milanowska Beata Górzyńska Marcin Śleziak 15

16 Konkurs Pierwsza Dekada Nowej Dziesiątki Drodzy Czytelnicy, zapraszam Państwa do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie Pierwsza Dekada Nowej Dziesiątki. Na zwycięzców czekają nagrody w postaci wizyt studyjnych w Parlamencie Europejskim, a także dodatkowa niespodzianka! Konkurs plastyczny Pierwsza Dekada Nowej Dziesiątki to inicjatywa mająca uczcić zbliżającą się 10. rocznicę przyłączenia w dniu 1 maja 2004 r. nowych 10 państw do Unii Europejskiej, którymi były: Polska, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Republika Czeska i Węgry. Celem konkursu jest przedstawienie, w formie plakatu, osiągnięć nowej dziesiątki, która dołączyła do Zjednoczonej Europy. Państwa te wniosły do Unii Europejskiej nową energię do podejmowania wspólnych wyzwań. Na tych, którzy wykażą się pomysłowością i bogatą wyobraźnią czeka nagroda w postaci 4 dniowego wyjazdu do Parlamentu Europejskiego oraz prezentacji w galerii na mojej stronie Planuję także autorską wystawę nagrodzonych prac. A więc do dzieła! Do zobaczenia w Parlamencie Europejskim! Warunki konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być obywatele Polski zamieszkujący w województwie dolnośląskim lub opolskim: młodzież w wieku od 14 lat, pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych*. Wymogi techniczne prac: a) prace przygotowane indywidualnie i samodzielnie z wykluczeniem prac zbiorowych b) plakaty w formacie B1, w dowolnej technice plastycznej np. rysunku, namalowanego obrazu, kolażu, wycinanki c) bez oprawy tj. w formie umożliwiającej transport i zapakowanie w rulon. Prace konkursowe (plakaty) wraz z nazwiskiem autora, danymi kontaktowymi oraz oświadczeniami zezwalającymi na publikację (do pobrania wraz z regulaminem ze strony pl) należy nadsyłać na adres: Biuro Poselskie Lidii Geringer de Oedenebrg ul. Inowrocławska 17/14, Wrocław tel./fax Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2013 r. * Uwaga: Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba, która pisemnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do opublikowania listy nagrodzonych. Uczestnikiem nie może być osoba, która już była w Parlamencie Europejskim na zaproszenie Poseł Lidii Geringer de Oedenberg. Biura posła do parlamentu europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg Br u k s e l a - Be l g i a Parlament Europejski, 15G206 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel Wr o c ł aw Wrocław, ul. Inowrocławska 17/14 tel./fax Dyrektor biura: Zofia Ulatowska-Rybaj Dyżur prawny: Maria Łukowska-Kozak, we wtorki i czwartki 9:00-12:00 po wcześniejszym umówieniu St r a s b u r g - Fr a n c j a Parlament Europejski, T12089, 1, av. du Président Robert Schuman F Strasbourg Cedex Biura Poselskie w regionie: Województwo Dolnośląskie: Bierutów, Bogatynia, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Gryfów Śląski, Jawor, Jelcz-Laskowice, Jelenia Góra, Kłodzko, Lądek Zdrój, Legnica, Lubań, Milicz, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Strzelin, Świdnica, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec Województwo Opolskie: Opole, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Nysa ADRESY BIUR W REGIONIE I INNE INFORMACJE:

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r.

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Europejski Rok Praw Obywateli 2013 Obywatelstwo Unii Europejskiej Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Elżbieta Szymańska Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Cel lekcji - przedstawienie historii powstania Bibliotek Cyfrowych; definicja - zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu Regulamin konkursu Inwestuj w Wielkopolsce 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Inwestuj w Wielkopolsce, zwany dalej konkursem, organizowany jest przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Poznań (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka. 2. Administratorem konkursu, danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych. Postanowienia ogólne BIURO POSELSKIE POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PROF. LENY KOLARSKIEJ-BOBIŃSKIEJ Regulamin konkursu na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o historii integracji europejskiej oraz prawach obywatelskich Euro obywatel

Regulamin Konkursu wiedzy o historii integracji europejskiej oraz prawach obywatelskich Euro obywatel Regulamin Konkursu wiedzy o historii integracji europejskiej oraz prawach obywatelskich Euro obywatel I. Organizatorzy 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Civis Polonus z siedziba w Warszawie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Nagraj się na rozwój! jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Katowice, działający przy Fundacji na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Komisja Petycji w Parlamencie Europejskim

Komisja Petycji w Parlamencie Europejskim Bruksela, dnia 13 czerwca 2008 r. Sprawozdanie nr 23/2008 Komisja Petycji w Parlamencie Europejskim 1) Ogólnie Komisja Petycji liczy 40 członków i jest jedną z 20 komisji Parlamentu Europejskiego. Na jej

Bardziej szczegółowo

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego newsletter numer 23 Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego Pięć tysięcy euro nagrody zainkasują zdobywcy Nagrody im. Karola Wielkiego na najlepszy projekt młodzieżowy w Europie. Największe

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH

II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH organizowany przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim i funkcjonujący przy Eurocentrum - Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Ostrów

Bardziej szczegółowo

Domena publiczna. Udostępnianie

Domena publiczna. Udostępnianie Domena publiczna. Udostępnianie Oznaczanie domeny publicznej CZYM JEST DOMENA PUBLICZNA? Za domenę publiczną uznajemy dobro wspólne: zbiór utworów, z których każdy może korzystać bezpłatnie i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju.

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. Biuletyn nr 07/2015 Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. W Rwandzie żyje 20 tysięcy niewidomych dzieci. Tylko 1,5% spośród nich ma możliwość nauki w szkołach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIĘCEJ CZYTANIA MNIEJ OGLĄDANIA. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie, Sieć Współpracy Psychologów i Pedagogów,

REGULAMIN KONKURSU WIĘCEJ CZYTANIA MNIEJ OGLĄDANIA. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie, Sieć Współpracy Psychologów i Pedagogów, REGULAMIN KONKURSU WIĘCEJ CZYTANIA MNIEJ OGLĄDANIA 1. Organizatorzy konkursu. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie, Sieć Współpracy Psychologów i Pedagogów, Powiatowa Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH TRENUJ Z KRZYCHEM

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH TRENUJ Z KRZYCHEM REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH TRENUJ Z KRZYCHEM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest spółka Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel?

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Debata w Chrzanowie Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Poparcie społeczne

Bardziej szczegółowo

Staże w instytucjach unijnych

Staże w instytucjach unijnych Staże w instytucjach unijnych informator Charakterystyki, wymagania, warunki, procedury aplikacyjne STAŻ W BIURZE FRAKCJI EUROPEJSKIEJ PARTII LUDOWEJ Grupa EPL w Parlamencie Europejskim oferuje absolwentom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA GAZETKĘ SZKOLNĄ Jak daleko nam do eko?

REGULAMIN KONKURSU NA GAZETKĘ SZKOLNĄ Jak daleko nam do eko? REGULAMIN KONKURSU NA GAZETKĘ SZKOLNĄ Jak daleko nam do eko? 1 Organizator Konkursu Konkurs na gazetkę szkolną Jak daleko nam do eko? zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez: 1. Fundację Giesche

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego Woda w życiu codziennym

Regulamin Konkursu Plastycznego Woda w życiu codziennym Regulamin Konkursu Plastycznego Woda w życiu codziennym organizowanego przez AQUADROM Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej oraz Śląskie Media Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w partnerstwie z PWiK Sp. z o.o. w Rudzie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Warszawie. Obecnie jesteśmy świadkami intensywnych zmian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO PT. "Jedno zdjęcie- jedna historia"

REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO PT. Jedno zdjęcie- jedna historia REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO PT. "Jedno zdjęcie- jedna historia" 1 Organizatorem konkursu jubileuszowego, ogłoszonego w związku obchodami 20-lecia Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie, pt. "Jedno

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Jestem górnikiem rozumiem Śląsk

Regulamin konkursu fotograficznego Jestem górnikiem rozumiem Śląsk Regulamin konkursu fotograficznego Jestem górnikiem rozumiem Śląsk 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki udziału oraz zasady konkursu fotograficznego, Jestem górnikiem rozumiem Śląsk. 2.

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra NEWSLETTER 04/2014 Zielona Góra MSZ POSZUKUJE WYKONAWCY PROJEKTU STATUETKI NAGRODY SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie serdecznie zapraszają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO NA NAPISANIE KSIĄŻKI Z CYKLU TWORZYMY WŁASNE WYDAWNICTWO pt.

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO NA NAPISANIE KSIĄŻKI Z CYKLU TWORZYMY WŁASNE WYDAWNICTWO pt. REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO NA NAPISANIE KSIĄŻKI Z CYKLU TWORZYMY WŁASNE WYDAWNICTWO pt. Przedmiotem konkursu jest opisanie i zilustrowanie historii opowiedzianej przez babcię,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI Opowieści z wiejskiego podwórka

REGULAMIN III KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI Opowieści z wiejskiego podwórka REGULAMIN III KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI Opowieści z wiejskiego podwórka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Opowieści z wiejskiego podwórka i zwany jest dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. pt. Moja pierwsza książka. Celem konkursu jest:

ZAPROSZENIE. pt. Moja pierwsza książka. Celem konkursu jest: ZAPROSZENIE Angielsko-Polska Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole Oliver w Warszawie przy ul. Chudoby 4 wspólnie z Zieloną Biblioteką przy ul. Berensona 38 mają zaszczyt zaprosić dzieci z zerówek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja jest dostępna na licencji. Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Prezentacja jest dostępna na licencji. Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Prezentacja jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Kilka słów na temat prawa autorskiego i licencji Creative Commons 3 krótkie animacje na temat prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Energia z natury

Regulamin Konkursu Energia z natury Regulamin Konkursu Energia z natury 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest M&M Consulting, wydawca czasopisma MiniLO&Aniela. 2. Konkurs rozpoczyna się 24 września 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. Jak będę duży to będę pracować w Polsce, w Czechach lub w Niemczech

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. Jak będę duży to będę pracować w Polsce, w Czechach lub w Niemczech REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Jak będę duży to będę pracować w Polsce, w Czechach lub w Niemczech 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

II Konkurs Wiedzy o Parlamencie Europejskim

II Konkurs Wiedzy o Parlamencie Europejskim REGULAMIN KONKURSU II Konkurs Wiedzy o Parlamencie Europejskim "Młodzi ludzie mogą i muszą brać udział w budowie nowej Europy, wnosząc wkład swych aspiracji i ideałów, nauki i pracy, twórczości i wielkodusznego

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Konkursu - Spotkanie z Janem od Biedronki pt. Można odejść na zawsze, by stale być blisko

Powiatowego Konkursu - Spotkanie z Janem od Biedronki pt. Można odejść na zawsze, by stale być blisko Powiatowego Konkursu - Spotkanie z Janem od Biedronki pt. Można odejść na zawsze, by stale być blisko W związku z minioną w tym roku dziesiątą rocznicą śmierci ks. Jana Twardowskiego proponujemy następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet do Europarlamentu edycja w dniu 16 lutego 2017 r.

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet do Europarlamentu edycja w dniu 16 lutego 2017 r. REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet do Europarlamentu edycja w dniu 16 lutego 2017 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Konkursu: Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Wygraj bilet do Europarlamentu 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POKAŻ JĘZYK: STARCIE TYTANÓW

REGULAMIN KONKURSU POKAŻ JĘZYK: STARCIE TYTANÓW REGULAMIN KONKURSU POKAŻ JĘZYK: STARCIE TYTANÓW 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Pokaż Język: Starcie Tytanów, zwanym dalej Konkursem. Każda osoba przystępująca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MULTIKULTI dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU MULTIKULTI dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU MULTIKULTI dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 Konkurs polega na opracowaniu tematu: POLSKA/POLAND/POLEN/ПОЛЬША LIKE IT!!! Temat powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Konkursu Jak widzą dzieci segregację śmieci

Regulaminu Konkursu Jak widzą dzieci segregację śmieci Regulaminu Konkursu Jak widzą dzieci segregację śmieci Przedmiot Konkursu Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez dzieci plakatu w formacie A promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Organizator

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego bluzy Uniwersytetu Warszawskiego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego bluzy Uniwersytetu Warszawskiego OGŁOSZENIE O KONKURSIE Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego bluzy Uniwersytetu Warszawskiego 1) Nazwa projektu: Projekt graficzny bluzy Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

BIURO POSELSKIE POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PROF. LENY KOLARSKIEJ-BOBIŃSKIEJ KOŁO METODOLOGICZNE HISTORYKÓW UMCS

BIURO POSELSKIE POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PROF. LENY KOLARSKIEJ-BOBIŃSKIEJ KOŁO METODOLOGICZNE HISTORYKÓW UMCS BIURO POSELSKIE POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PROF. LENY KOLARSKIEJ-BOBIŃSKIEJ KOŁO METODOLOGICZNE HISTORYKÓW UMCS REGULAMIN KONKURSU na Film o historii regionalnej 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Czym jest UE?

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Czym jest UE? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 19 maja 2014 r. Czym jest UE? Unia Europejska to międzynarodowy związek państw,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mikołaj Kopernik w Polsce

REGULAMIN KONKURSU Mikołaj Kopernik w Polsce REGULAMIN KONKURSU Mikołaj Kopernik w Polsce Cel i zakres przedmiotowy konkursu 1 1. Organizatorem konkursu pt. Mikołaj Kopernik w Polsce, zwanego dalej konkursem jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny o wykorzystaniu wód geotermalnych na przykładzie Uniejowa pt. Geotermia z klasą

Projekt edukacyjny o wykorzystaniu wód geotermalnych na przykładzie Uniejowa pt. Geotermia z klasą Projekt edukacyjny o wykorzystaniu wód geotermalnych na przykładzie Uniejowa pt. Geotermia z klasą Regulamin Konkursu dla uczniów Dlaczego i jak oszczędzać wodę I. Organizator Geotermia Uniejów sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Okiem Seniora KONKURS FOTOGRAFICZNY. European Centre of Citizens Partnership

Okiem Seniora KONKURS FOTOGRAFICZNY. European Centre of Citizens Partnership Okiem Seniora KONKURS FOTOGRAFICZNY 2012 Spis treści Opis projektu... 3 Regulamin konkursu... 4 Organizator... 7 Strona 2 z 7 Opis projektu Konkurs fotograficzny Okiem Seniora organizowany przez stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1.9.2016 C 321/1 V (Ogłoszenia) INNE AKTY EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przyjmująca przepisy wykonawcze (2016/C 321/01) Artykuł 1 Definicje Do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Regulamin Konkursu Fotograficznego Konkurs Fotograficzny "Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem" Janusz Zemke poseł do Parlamentu Europejskiego ogłosił wakacyjny konkurs fotograficzny. Mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego, spędzający wakacje w tym regionie

Bardziej szczegółowo

2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: "Polski patent na piękno"?

2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: Polski patent na piękno? KONKURS WALENTYNKOWY Co należy zrobić? Wystarczą 3 proste kroki: 1. Polub nas na facebooku i wydarzenie konkursowe 2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: "Polski patent

Bardziej szczegółowo

Enterprise FS biuro doradztwa ubezpieczeniowego z siedzibą w Londynie

Enterprise FS biuro doradztwa ubezpieczeniowego z siedzibą w Londynie Enterprise FS biuro doradztwa ubezpieczeniowego z siedzibą w Londynie Zaprasza uczniów sobotnich, polonijnych szkołów z siedzibą w Londynie do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM Bezpieczne wakacje REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY MONETA OKOLICZNOŚCIOWA

KONKURS PLASTYCZNY MONETA OKOLICZNOŚCIOWA KONKURS PLASTYCZNY MONETA OKOLICZNOŚCIOWA PBP "Biblioteka pod Atlantami ING Bank Śląski w Wałbrzychu II. CELE: rozwijanie umiejętności wypowiedzi przez formy artystyczne rozwijanie aktywności twórczej

Bardziej szczegółowo

Historia, która może się zdarzyć

Historia, która może się zdarzyć REGULAMIN XVIII edycja międzynarodowego konkursu literacko-plastycznego na napisanie książki z cyklu TWORZYMY WŁASNE WYDAWNICTWO pt. Tajemnicze miejsca mojego miasta Historia, która może się zdarzyć Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

UNIA EUROPEJSKA Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin UNIA EUROPEJSKA Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin DECYZJA RADY ADMINISTRACYJNEJ WSPÓLNOTOWEGO URZĘDU OCHRONY ODMIAN ROŚLIN z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

Bardziej szczegółowo

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA KOMIKS PRZEDSTAWIAJĄCY LOSY STASIA I NEL - BOHATERÓW "W PUSTYNI I W PUSZCZY" HENRYKA SIENKIEWICZA TEMAT: NIEBEZPIECZNE PRZYGODY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Unijne rymy

Regulamin Konkursu Unijne rymy Regulamin Konkursu Unijne rymy 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrodę w konkursie Unijne Rymy (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EUROPEJSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU EUROPEJSKIEGO REGULAMIN KONKURSU EUROPEJSKIEGO zorganizowanego przez Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza ZEMKE w województwie pomorskim marzec czerwiec 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs przeprowadza Biuro

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu z Nadzieją zorganizowanego w ramach projektu Nadzieja wyrusza w świat dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na najlepszy biznes plan

Regulamin konkursu na najlepszy biznes plan Regulamin konkursu na najlepszy biznes plan w ramach Programu Rozwoju Kompetencji Projektu Kompetentny student - dobry pracownik realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz

VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz 1 Organizatorzy 1. Organizatorem VII edycji Konkursu Dziennikarskiego Bliżej niż myślisz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy felieton jest Stargardzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MULTIKULTI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN KONKURSU MULTIKULTI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU MULTIKULTI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014 Temat do opracowania - RegioRec. - dwujęzyczny przewodnik po Twoim regionie praca powinna być materiałem promującym region

Bardziej szczegółowo

Poselskie wsparcie dla studentów trzeciego wieku

Poselskie wsparcie dla studentów trzeciego wieku 1.12.2016 Od kilku lat trwa współpraca posła Janusza Zemke z uniwersytetami trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas pobytu w regionie poseł chętnie spotyka się z seniorami wygłaszając

Bardziej szczegółowo

Obywatel UE Civis Europaeus sum

Obywatel UE Civis Europaeus sum Obywatel UE Civis Europaeus sum dr Jan Misiuna Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Pod Patronatem Jego Magnificencji Rektora prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka

Pod Patronatem Jego Magnificencji Rektora prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 87 /2015 REGULAMIN KONKURSU dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Skarb znaleziony w ogrodzie

Regulamin konkursu Skarb znaleziony w ogrodzie Regulamin konkursu Skarb znaleziony w ogrodzie 1 Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Reja 10, reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

Śląski dom-wczoraj i dziś

Śląski dom-wczoraj i dziś REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Śląski dom-wczoraj i dziś I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest GMINA TURAWA oraz firma ŚLĄSKI DOM sp. z o.o. 2. Celem konkursu jest: Poznanie tradycyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Fundusze unijne obok nas (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ESEJ PRAWNICZY. organizator ANNA FOTYGA, POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU NA ESEJ PRAWNICZY. organizator ANNA FOTYGA, POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO REGULAMIN KONKURSU NA ESEJ PRAWNICZY organizator ANNA FOTYGA, POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu (zwanego dalej Konkursem ) na najlepszy Esej

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UBIERZ SIĘ W EUROPĘ KONKURS UPCYCLINGOWY

KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UBIERZ SIĘ W EUROPĘ KONKURS UPCYCLINGOWY UBIERZ SIĘ W EUROPĘ KONKURS UPCYCLINGOWY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie:

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie: Przedsięwzięcie kierowane jest do uczniów gdańskich szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

60. rocznica przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy

60. rocznica przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy REGULAMIN Konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: Migawki z Rembertowa pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Organizator: Dom Kultury Wygoda, ul Koniecpolska

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE + uzasadnienie

TAK/NIE + uzasadnienie TAK/NIE + uzasadnienie 0. Podstawowym problemem Zagłębia Ruhry po II wojnie światowej był brak infrastruktury transportowej. 1. Podstawowym problemem Mezzogiorno był brak kapitału społecznego. 2. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na reportaż. Rodzinna pasja

Regulamin Konkursu na reportaż. Rodzinna pasja Regulamin Konkursu na reportaż Rodzinna pasja 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu na reportaż pt. Rodzinna pasja, zwanego dalej jako Konkurs, jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Bardziej szczegółowo

Za dzieło osierocone zgodnie z art. 1 dyrektywy można uznać:

Za dzieło osierocone zgodnie z art. 1 dyrektywy można uznać: 1. Jaka jest definicja dzieła osieroconego? Dziełem osieroconym (orphan work) jest według nowej dyrektywy dzieło, które jest nadal chronione przez prawo autorskie bądź prawo pokrewne, ponieważ okres ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. Bezpieczne dziecko na drodze. 1 Organizator

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. Bezpieczne dziecko na drodze. 1 Organizator REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Bezpieczne dziecko na drodze 1 Organizator Organizatorem Konkursu Plastycznego jest: Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn, NIP: 923-15-09-056.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #PasazGrunwaldzki Foto Konkurs

REGULAMIN KONKURSU #PasazGrunwaldzki Foto Konkurs REGULAMIN KONKURSU #PasazGrunwaldzki Foto Konkurs 1. ORGANIZATOR KONKURSU 1.1 Organizatorem konkursu #PasazGrunwaldzki Foto Konkurs, zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamy Eura7 z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ORGANIZATORZY. Młodzieżowa Rada Miejska w Przecławiu. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy Przecław

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ORGANIZATORZY. Młodzieżowa Rada Miejska w Przecławiu. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy Przecław Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.9.2015 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 28 września 2015r. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ORGANIZATORZY Młodzieżowa Rada Miejska w Przecławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski konkurs na esej

Ogólnopolski konkurs na esej Ogólnopolski konkurs na esej Społeczeństwo obywatelskie w oczach młodzieży pod patronatem honorowym wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jacka Protasiewicza Organizator: Partner: Sponsor: Patroni:

Bardziej szczegółowo

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Po 3 latach istnienia: Czasopisma

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia = Szansa

Psychoterapia = Szansa Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii ul. Szkolna 7 i 41-800 Zabrze tel. (032) 276 11 79 e mail: info@fripp.org.pl www.fripp.org.pl Regulamin Konkursu na plakat kampanii profilaktycznej promującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI pod nazwą Opowieści z wiejskiego podwórka

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI pod nazwą Opowieści z wiejskiego podwórka REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI pod nazwą Opowieści z wiejskiego podwórka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Opowieści z wiejskiego podwórka i zwany jest dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PISEMNEGO Przedsiębiorczość społeczna w Polsce

REGULAMIN KONKURSU PISEMNEGO Przedsiębiorczość społeczna w Polsce REGULAMIN KONKURSU PISEMNEGO Przedsiębiorczość społeczna w Polsce I. ORGANIZATOR Organizatorem Konkursu jest Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego z siedzibą w Szczecinie (KRS: 0000332292) www.pfsp.pl

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

I am European. Jestem Europejką, Europejczykiem rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu

I am European. Jestem Europejką, Europejczykiem rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu KONKURS DLA UCZNIÓW WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Urząd Miejski Wrocławia i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w konkursie na scenariusz filmowy i realizację krótkiej

Bardziej szczegółowo

ILUSTRACJA DO POLSKIEJ KOLĘDY

ILUSTRACJA DO POLSKIEJ KOLĘDY REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ILUSTRACJA DO POLSKIEJ KOLĘDY Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I III szkół podstawowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Film o historii stosunków polsko-niemieckich

Regulamin konkursu Film o historii stosunków polsko-niemieckich Regulamin konkursu Film o historii stosunków polsko-niemieckich I. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu Film o historii stosunków polsko-niemieckich ( Konkurs ) jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 EUROPASS Powołany z końcem 2004 na mocy Decyzji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA. pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA. pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY 1 Organizatorem Konkursu plastycznego pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Założenia programu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum, w tym w szczególności finansów (dwupłaszczyznowo, tj. znajomość instytucji finansowych i ich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 1. Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka

REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 1. Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka 2. Miejski Konkurs Historyczny pt.: Moja ojczyzna, moje miasto w czasach PRL 1.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Co mówią misie? 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą "Co mówią misie?" (dalej Konkurs ) jest Blueberry Communication Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZYTAĆ DA SIĘ WSZĘDZIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZYTAĆ DA SIĘ WSZĘDZIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZYTAĆ DA SIĘ WSZĘDZIE 1 Cele Konkursu: Celem konkursu jest: 1. Promowanie czytelnictwa oraz ujawnienie talentów fotograficznych uczestników konkursu. 2. Rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Małe ważne książeczki. Konkurs

Regulamin konkursu Małe ważne książeczki. Konkurs Regulamin konkursu Małe ważne książeczki 1 Konkurs Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej Konkursem ) jest skierowany do bibliotek publicznych mieszczących się na terenie Polski (zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Logotyp Wielkiego Turnieju Tenorów

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Logotyp Wielkiego Turnieju Tenorów REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Logotyp Wielkiego Turnieju Tenorów 1. Postanowienie ogólne konkursu 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego Logotyp Wielkiego Turnieju Tenorów, zwanego dalej konkursem jest

Bardziej szczegółowo

Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli

Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu we współpracy z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka organizuje konkurs plastyczny pod hasłem Jakie znasz

Bardziej szczegółowo

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie Regulamin Konkursu dla blogerów Blog przyjazny alergikom 1. Postanowienia ogólne. 1 Organizatorem konkursu Blog przyjazny alergikom (dalej Konkurs jest wydawca serwisu hipoalergiczni.pl i Magazynu Hipoalergiczni

Bardziej szczegółowo

Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 17 czerwca 2015 r.

Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 17 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" zaprasza wszystkich zainteresowanych, amatorów i profesjonalistów, organizacje działające na obszarze LGD, do udziału w Konkursie na Najlepszy

Bardziej szczegółowo