Biuletyn Sławski. Partnerstwo z Mołdawią

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Sławski. Partnerstwo z Mołdawią"

Transkrypt

1 ISSN: Nr września Biuletyn Sławski fot. Jacek Poręba Maryla Rodowicz Jest jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. To niesamowicie utalentowana, oryginalna osobowość. jednym słowem - artystka. W swoim dorobku ma ok piosenek, 30 płyt polskich (są też zagraniczne: czeska, rosyjska, niemiecka, angielska). Większość z albumów ma status Złotej i Platynowej Płyty. Sława laureatem Gmina Sława została po raz kolejny laureatem Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w kategorii Najlepsza Gmina Miejska. W ce rankingowej, z lubuskich miast sklasyfikowano jeszcze m.in. Kostrzyn nad Odrą, C z e r w i e ń s k, Strzelce Krajeńskie. Sława znalazła się także w rankin- c.d. str. 5 gu Europejski samorząd na 69 pozycji. Ranking powstał na podstawie danych o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz wielkości przyznanego unijnego wsparcia. Warto dodać, iż rok 2008 był szczególny jeśli chodzi o fundusze c.d. str. 5 Partnerstwo z Mołdawią W dniu 28 sierpnia br. Gmina Sława, jako jedna z pierwszych gmin w Polsce, a na pewno pierwsza w Lubskiem, podpisała List Intencyjny o współpracy z Gminą Vadul lui Vodă z Mołdawii. List został napisany w ramach poparcia ducha europejskiego oraz międzynarodowej współpracy między mołdawską i polską gminą. Współpraca miałaby na celu między innymi: wzajemne poznanie się, zrozumienie i rozwijanie dialogu pomiędzy gminami; wymianę doświadczeń przedsiębiorców w poszczególnych sektorach gospodarki, a także nawiązanie, w miarę możliwości, kontaktów między mieszkańcami obu partnerskich gmin. W dniach sierpnia br. w Sławie gościli przedstawiciele jednostek samorządowych z Mołdawii. Burmistrzowie mołdawscy spędzili prawie tydzień w ramach programu Polska Pomoc finansowanego Lato bez granic SŁAWA 2009 Słońce, wakacje, podróże... a w Sławie, w pierwszy weekend sierpnia odbyło się Święto Miasta pod nazwą Lato bez granic. W roku 2009 w tym pięknym i urokliwym miejscu, w dniach 31 lipca do 2 sierpnia, zostały przekroczone granice Początek obchodów Święta Miasta rozpoczął się w piątek 31 lipca oficjalnym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zwiedzali, oglądali oraz omawiali wspólne tematy i porównywali je do swoich. 24 sierpnia odbył się w Sławie Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów województwa lubuskiego. Burmistrz Świdnicy przekazał drzewka dębu jako produkt sztandarowy, a zarazem znak zacieśnienia więzów pomiędzy obydwoma krajami. Aby upamiętnić lubusko- -mołdawską współpracę samorządową, w dniu 25 sierpnia, Burmistrzowie polscy i mołdawscy zasadzili drzewa. Burmistrz Sławy - Cezary Sadrakuła i Burmistrz Gminy Vadul lui Vodă - Jurii Onofriiciuc zasadzili wspólnie drzewko w tzw. Alejce lubusko-mołdawskiej, która usytuowana jest przy Szkole Podstawowej w Sławie. W związku z tym, że podpisaliśmy wspólnie Porozumienie w formie Listu Intencyjnego, wyrażam głęboką nadzieję, na dalszą, owocną współpracę. A czas pokaże jak to się wszystko w praktyce rozwinie mówi Cezary Sadrakuła - Burmistrz Sławy. MMN otwarciem Dni Miasta. W auli sławskiego gimnazjum zostały wystawione prace dzieci i młodzieży ze Sławskiego Centrum Kultury. O godz. 17-ej Remizie OSP, została otwarta wystawa prac malarskich o tematyce: Sława i okolice - Stanisława Białowąsa. O godz. 20-ej w Kościele p.w. Św. Michała Archanioła na Koncercie Inauguracyjnym w ramach II Polsko-Niemieckich spotkań muzycznych U Świętego Michała Archanioła w Sławie, zagrał Kenny Kenner. światowej sławy pianista, Mariusz Mon- c.d. str

2 2 Biuletyn Sławski Nr 4/2009 BURMISTRZ SŁAWY przyjmuje: w poniedziałki w godz PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ przyjmuje: w poniedziałki w godz Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Sławie od poniedziałku do piątku w godz

3 Nr 4/2009 BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA 1. W dniu r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wschowie Biuletyn Sławski 3 przeprowadził obowiązkową kontrolę budowy zajezdni autobusowej i wyraził zgodę na użytkowanie obiektu od r. Przypominamy, że wykonawcą robót było konsorcjum firm: 2. BRUK-ART Wojciech Wojciechowski z Jaczewa oraz PRO-INFRA. 3. Paweł Jakubowski z Jaczewa. Od dnia r. powyższa firma rozpocznie prace przy przebudowie Nowego Rynku w Sławie. 2. Zakończone zostały prace przy zadaniu p.n. Przebudowa nawierzchni ulicy Brzozowej i Lipowej w Lubogoszczy oraz drogi wewnętrznej w Krążkowie. Trwają prace przebudowy drogi dojazdowej do Remizy OSP w Tarnowie Jeziernym. Jak już pisaliśmy w ubiegłym Biuletynie przetarg wygrała firma TOLIMA s. c. L. T. Kurzawa z Głogowa. Obecnie wykonywana jest budowa ulicy Lipowej w Lubogoszczy. 3. W dniu r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlanym HY- DROMEL-3 Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. Regulacja i zabudowa odcinka brzegu Jeziora Sławskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławie budowa muru oporowego. Koszt zadania to ,12 zł brutto. Termin zakończenia zadania r. 4. W dniu r. zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym na remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Przybyszów. W przetargu zostały złożone 2 oferty. Oferta nr 1 WERTA Sp. z o.o. ul. Szybowcowa 28, Szczecin, cena oferty ,20 zł brutto. Oferta nr 2 Całek Usługi Budowlane i Instalacyjne, ul. Wiejska 18c, Sława, cena oferty ,13 zł brutto. Wygrała firma Całek Usługi Budowlane i Instalacyjne. Prace trwają. 5. Została zakończona budowa ulicy Kormoranów w Sławie. Wykonawcą robót była firma ZPHU KRUBET Jan Kruk z Nowej Wsi. 6. Dobiegają końca prace przy budowie ulic w Sławie. Z sześciu ulic zostały do wykonania jeszcze ul. Leśna. Ulice: Jedności Robotniczej, Zacisze, Kopernika i Kościuszki już zostały wykonane. Wykonawcą robót jest firma ZPHu KRUBET Jan Kruk z Nowej Wsi. Referat Techniczno-Inwestycyjny i Architektury Urzędu Miejskiego w Sławie Stypendia dla uczniów W roku szkolnym 2008/2009 dla uczniów z terenu Gminy Sława zostały wypłacone stypendia motywacyjne za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz stypendia socjalne. W Publicznej Szkole Podstawowej w Sławie - stypendia otrzymało 54 uczniów za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe - 25 uczniów; w Zespole Szkół w Ciosańcu za wyniki w nauce stypendium otrzymało - 10 uczniów; w Gimnazjum w Sławie - za wyniki w nauce - 37 uczniów, za osiągnięcia sportowe - 36 uczniów, w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Strączu - za wyniki w nauce 5 uczniów odebrało stypendium, natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzepielowie - za wyniki w nauce stypendium otrzymało 2 uczniów. Razem wypłacono: ,00. Natomiast pomoc materialną otrzymali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz ze szkoły ponagimnazjalnej. Łączna kwota świadczenia pieniężnego wyniosła ,00 zł. Referat Finansowo-Budżetowy oraz Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sławie Podziękowanie Urząd Miejski w Sławie, pragnie gorąco podziękować Panu Andrzejowi Muszkiecie, za bezpłatne zagospodarowanie całego terenu zielonego na Zajezdni Autobusowej, przy Urzędzie Miejskim w Sławie.

4 4 Biuletyn Sławski Nr 4/2009 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Działając na podstawie art.11 ust..2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Burmistrz Sławy o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na wykonanie poniższych zadań publicznych związanych z realizacją Uchwały Nr XXXIV/226/08 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok. I. Rodzaje zadań: 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - wysokość środków ,00 zł a) w zakresie piłki nożnej ,00 zł. II. Zasady przyznawania dotacji: 1. Podmiot ubiegający się o dotacje musi wykonać zadanie na terenie Gminy i Miasta Sława. 2. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu składającego ofertę. 3. Podmiot składający ofertę na realizację zadania winien posiadać doświadczenie w jego realizacji. 4.Podmiot składający ofertę winien posiadać odpowiednia kadrę i bazę niezbędną do jego realizacji. 5. Realizacja zadania wraz z jego rozliczeniem musi nastąpić najpóźniej do 15 grudnia 2009 roku. III. Wykaz dokumentów, które należy obowiązkowo dołączyć do oferty: 1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 2. statut (potwierdzona kopia), 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, 4. oświadczenia o nie zaleganiu podmiotu z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności publicznoprawnych 5. oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku, 6. posiadane referencje. IV. Termin i warunki realizacji zadania: 1. Zadania należy zrealizować w 2009 r. na terenie Gminy i Miasta Sława, a szczegółowe terminy i pozostałe warunki zostaną określone w umowie. 2. Dotacja może być przekazywana jednorazowo lub w transzach. 3. Podmiot uprawniony umożliwi dokonanie kontroli i oceny realizacji zadania. V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania, którego dotyczą należy składać do 19 października 2009 r. w Sekretariacie (pokój 108) Urzędu Miejskiego w Sławie, ul. Henryka Pobożnego 10 do godz Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 264 poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzór dostępny jest na stronie Wszystkie oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową. Podmioty składające ofertę zostaną poinformowane pisemnie o wynikach konkursu w terminie 30 dni od podjęcia decyzji przez Burmistrza Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty przekraczające wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, nie będą rozpatrywane. VI. Postanowienia końcowe: 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, opublikowane w prasie lokalnej, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej. 2. W sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 3. Burmistrz Sławy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert. 4. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2008 r. na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wynosiła ,00 zł.; na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wynosiła 7 000,00 zł.; na ratownictwo i ochronę ludności wynosiła 4 000,00 zł.; w sferze zadań publicznych Gminy Sława realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi wypoczynek letni dla dzieci z rodzin ubogich ,00 zł. W Sławie bezpieczniej Od kiedy w Sławie został zamontowany monitoring, mieszkańcy i goście odwiedzający nasze miasto, czują się o wiele bezpieczniej. Kamery w centrum Sławy zdały swój egzamin. Pozostał problem miejsc, których kamery monitoringu miejskiego nie obejmują. Są obszary, gdzie chuligani niszczą mienie miejskie, a lasy i łąki to miejsca z których niektórzy robią wysypiska śmieci. Mając na uwadze dobro naszej gminy i wsłuchując się w prośby jej mieszkańców, Straż Miejska zakupiła przenośną kamerę. Kamera będzie montowana w różnych punktach Gminy Sława. Miejmy nadzieję, że wszystkie osoby dewastujące sprzęty w naszej gminie i wyrzucający śmieci w niedozwolonych miejscach pójdą po rozum do głowy. W przeciwnym razie spotka ich zasłużona i surowa kara. Sława laureatem Straż Miejska w Sławie unijne, ponieważ dopiero wtedy w praktyce ruszyły nowe dotacje. W rankingu Rzeczpospolitej sklasyfikowano wiele samorządów. Sława pozyskała z budżetu Unii Europejskiej blisko 160 zł. na mieszkańca, co dało samorządowi ponad 6% wpływów do budżetu. Dla informacji można dodać, iż niektóre miasta ościenne nie zostały w ogóle sklasyfikowane. Rzeczpospolita już po raz 11-y nagradza najlepsze samorządy. Ranking tej gazety to jedno z najbardziej prestiżowych opracowań dotyczących kondycji gmin i miast. Po raz kolejny przewodniczącym kapituły został Jerzy Buzek (były Premier, a od 14 lipca br. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego). Warto na zakończenie dodać, iż władze lokalne pełnią w życiu każdego obywatela istotną rolę, potrafią w miarę możliwości, prawidłowo powiązać rozwój lokalny z potrzebami miejscowej ludności z zasobami gminy. A od tego jak sprawnie działa państwo na tym poziomie, zależy w pewnym stopniu, jakość naszego codziennego życia. MMN

5 Nr 4/2009 Maryla Rodowicz Lato bez granic SŁAWA 2009 W dniu 1 sierpnia 2009 r. odbył się koncert Maryli Rodowicz w Sławie. Oto krótka rozmowa przed koncertem: Jest Pani przed urlopem czy po? Od poniedziałku jadę na tydzień na Mazury. W tym roku to mój pierwszy urlop W przyszłym roku będę mieć zdecydowanie dłuższy, co najmniej miesiąc. Jeśli chodzi o stroje w których Pani występuje. Jak wygląda przygotowanie w tej kwestii? Szukam inspiracji w pismach modowych, głównie w Vogue. Potem spotykam się ze swoją projektantką (ta samą od kilku lat) i omawiamy szczegóły. Ona rozrysowuje, krawcowa szyje wszystkie kostiumy, odbywa się wiele miar oczywiście u mnie w garderobie. Teraz trwają przygotowania do Sopot Festival Będzie to już 46 edycja festiwalu, a po raz piąty zorganizuje go TVN. Kostium powinien być odpowiedni do charakteru utworu, do muzyki, do klimatu. Dla potrzeb telewizji szczegóły muszą być dobrze przygotowane i efektowne. Podczas tego Festivalu, poświęconemu Czesławowi Niemenowi, zaśpiewam jedną piosenkę Kiedy się dziwić przestanę. Nie mam jakiegoś wybranego, konkretnego koloru do którego jestem szczególnie przywiązana. Ważne, żeby kostium mnie ubierał, żebym się w nim dobrze czuła, dobrze się fotografował. Zauważyłam wśród publiczności transparent z napisem: Maryla daj Czadu Mam grupę fanów, która często jeździ na moje koncerty i widzi co śpiewam jak gram i wygladam. Kiedyś przed koncertem w Ełku, jedna z moich fanek zauważyła kreację w której wystąpiłam 4 lata temu w Giżycku. Nic innego mi nie pozostało jak zmienić na inną Jak to jest śpiewać po raz kolejny tą samą piosenkę? Czy ma Pani jakieś wspomnienia, przeżycia..? Przede wszystkim muszę się skoncentrować nakręcić Zawsze mam przy sobie gitarę. Rozśpiewuję się w garderobie przed koncertem. Kolejność piosenek często zmieniam. Robię to po to żeby występ był ciekawy i żywy. Nie chcę żeby zespół, fani którzy przyjeżdżają na moje koncerty, publiczność się nudziła. Szanuję swoją publiczność. Zawsze staram się drobiazgowo i starannie przygotować do każdego występu. Ostatnio zaangażowałam np. pirotechnika, jest sporo efektów na scenie. Czego można Pani życzyć? Żeby nie było gorzej Dziękuję za rozmowę. Magdalena Martyniuk-Nogalska czak oraz Tomasz Szczęsny. Po koncercie, Stadionie Miejskim odbyło się przedstawienie teatralne Taniec ognia. W sobotę 1 sierpnia w godzinach rannych odbyła się wycieczka rowerowa po Sławie i okolicy. Od godz. 9-ej odbywały się Turnieje: Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Sławy, Orlika w piłce nożnej, Amatorskich Lig Koszykarskich (XII edycja). O tej samej porze nad sławskim niebem zaczęły pojawiać się balony. Godzinę później odbyły się zawody motolotniowe o Puchar Burmistrza Sławy. Z kolei na Jeziorze Sławskim w tym samym czasie rozpoczęły się Regaty o Puchar Burmistrza Sławy. O ulicami Sławy przeszedł barwny korowód. Podczas korowodu rozstrzygnięte zostały dwa konkursy: Jazdy na byle czym oraz na Najciekawsze sołectwo. W tym pierwszym zwycięzcą okazał się p. Piotr Olechnowski, który jechał na pojeździe zwanym sardyną a w drugim wygrał D. K. Ciosaniec. Po południu na scenie przy plaży OSiR, zaprezentowała się Orkiestra Yamaha Musikschule z Luckau oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Wschowy. Około 16-ej miał miejsce przejazd uczestników VI Zlotu Motocyklowego. Było na co popatrzeć, tyle motorów w jednym czasie w Sławie jeszcze nie było Jak zapowiada p. Pyziak organizator i uczestnik Zlotu: nie po raz ostatni. W tym roku było ponad 300,ale planujemy w przyszłym roku poprawić rekord W tym samym czasie na scenie prezentowały się dzieci i młodzież ze Sławskiego Centrum Kultury. Duże uznanie należy się Panu Piotrowi Kokorniakowi Dyrektorowi SCK za organizację oraz prowadzenie Dni Sławy. Mieszkańców, turystów oraz osób przyjezdnych, można było spotkać w różnych zakątkach miasta. Równo o godz. 18-ej Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła powitał wszystkich słowami: Witam wszystkich gości, zebranych w tym miejscu na Święcie naszego Miasta. Zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy!... Po wystąpieniu Burmistrza na scenie pojawił się zespół LORD-Sound, który wyśmienicie bawił publiczność muzyką z przebojami legendarnej grupy Queen. Około godz. 20-ej na scenę weszła Verba. Bartłomiej Kielar i Ignacy Ereński śpiewając swoje hity rozgrzewali widownię W tekstach piosenek przewijały się tematy z codziennego życia, miłość oraz własne przemyślenia z tym związane. Hip-hop musi być różnorodny i szczery tak mówią wykonawcy. Potem były bisy, a na zakończenie chłopaki z Verby rozdali swoim fanom i wielbicielom autografy. Zaraz po koncercie na Jeziorze Sławskim odbyła się Nocna Parad Jachtów. Jednak największą gwiazdą wieczoru okazała się niekwestionowana Królowa Pol- Biuletyn Sławski skiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz! O godzinie 22-ej, gwiazda pojawiła się na scenie razem ze swoim zespołem Maryla Band. Tłum szalał Maryla zaśpiewała swoje największe przeboje, między innymi: Małgośkę, Łatwopalnych (na cześć Michaela Jacksona), Marusię czy z ostatniej płyty Jest cudnie. I było cudnie Maryla śpiewała, a ludzie bawili się, śpiewali piosenki razem z nią, a po koncercie można było kupić płytę z autografem gwiazdy. Na Jeziorze Sławskim w tym czasie odbywał się pokaz sztucznych ogni, który zakończył drugi dzień święta. W niedzielę 2 sierpnia od samego rana, na Jeziorze Sławskim, trwały Zawody wędkarskie z łodzi o Puchar Burmistrza Sławy, godzinę później, ze Starego Rynku ruszyła piesza wycieczka po Sławie. Od 10-ej na sali widowiskowo-sportowej odbywały się Turnieje sportowe. O 14-ej na Dzikiej Plaży było rozstrzygniecie konkursu na Najpiękniejszy strój Witosławy i Sławskiego Pirata. Niewątpliwie urokliwe miejsce, jakim jest Dzika Plaża, zgromadziło mnóstwo ludzi i małych uczestników konkursu Było barwnie, kolorowo, a komisja konkursowa miała kłopot z wyłonieniem laureatów. Po konkursach, na Stadionie Miejskim można było zobaczyć wystawę psów, a około 18-ej zakończył się Turniej Tenisa Ziemnego na korcie OSiR-u. I w ten sposób zakończył się trzeci.. i ostatni dzień sławskiego święta. MMN 5

6 6 Biuletyn Sławski Nr 4/2009 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, mieszczący się przy ul. Powstańców Śląskich 34 b, w związku z art.2 ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz.1456), który mówi, że okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008 r., na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych, przedłuża się do dnia 31 października 2009, przedłużył wszystkie decyzje wydane na okres zasiłkowy 2008/2009. W związku z tym prawo do świadczeń rodzinnych zostało przedłużone na miesiąc wrzesień i październik 2009 r. W przypadku osób, które pobierają świadczenia rodzinne na dzieci uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych, decyzje o przyznaniu niektórych świadczeń rodzinnych zależnych od kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej, zostały przedłużone pod warunkiem dostarczenia do dnia r., zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Od dnia 1 września 2009 r. w siedzibie OPS przy ul. Powstańców Śląskich 34 b przyjmowane są wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2009/2010, który będzie trwał od dnia do roku. W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, a tym samym wprowadzeniu zmiany w obliczaniu wysokości składki zdrowotnej w przypadku, gdy osoba osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, do wniosku o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2009/2010 należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające przychód uzyskany przez osobę w roku Z dniem 15 sierpnia 2009r weszło w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz.1058),w którym zarządza się, co następuje: Od dnia 1 listopada 2009r. : 1. wysokość kwoty uprawniającej do przyznania prawa do świadczeń rodzinnych wynosi 504,00 zł na osobę w rodzinie bądź osobę ucząca się. 2. wysokość kwoty uprawniającej do przyznania prawa do świadczeń rodzinnych wynosi 583,00 zł na osobę w rodzinie w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. 3. wysokości zasiłków rodzinnych wynoszą: 68,00 zł na dziecko do 5 roku życia ( było 48,00 zł) 91,00 zł na dziecko w wieku od 5-18 roku życia (było 64,00 zł) 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia ( było 68,00 zł) Oprócz kwot zasiłków rodzinnych, zmieniono kwotę świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem bądź członkiem rodziny (krewny w linii prostej). Obecnie wysokość tego świadczenia wynosi 420,00 zł, od dnia 1 listopada 2009r będzie ono wynosiło 520,00 zł miesięcznie. Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych pozostały bez zmian i wynoszą one odpowiednia: 1. jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1 000,00 zł, 2. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie, 3. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 170,00 zł miesięcznie, lub 250,00 zł miesięcznie jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności bądź umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 4. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi 60,00 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia i 80,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia, 5. jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł, 6. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania wynosi 50,00 zł miesięcznie jeżeli dziecko dojeżdża do szkoły oraz 90,00 zł miesięcznie, jeżeli dziecko zamieszkuje w internacie lub bursie ( dodatek nie przysługuje w okresie wakacyjnym), 7. wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1 000,00 zł, 8. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Przepisy dotyczące postępowania w sprawie przyznania prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku których egzekucja prowadzona przez komornika okazała się bezskuteczna, nie uległy zmianie i postępowanie w sprawie przyznawania prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego prowadzone jest na podstawie dotychczasowych przepisów prawa tj.: 1. Ustawy z dnia r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity Dz. U. Nr 1, poz. 7), 2. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U z r. Nr 196, poz. 855 ). Dorota Dekier Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

7 Nr 4/2009 Biuletyn Sławski 7 Gminne Święto Plonów Stare Strącze 2009 dowano scenę. Poszczycić się też możemy bardzo pomysłowo przygotowanym korowodem oraz pięknie udekorowaną wsią. Polową mszę świętą koncelebrowało trzech duchownych z księdzem proboszczem Stanisławem Jaroszem. Starostami tegorocznych dożynek byli Hanna Waligórska gospodarująca wraz z mężem Donatem na 80 ha gospodarstwie oraz Antoni Jurewicz, który wraz z żoną Barbarą prowadzi od 1993 r duże gospodarstwo- Spółka Domina-rol. Gościliśmy władze gminne z Burmistrzem Cezarym Sadrakułą, Starostę Powiatu Marka Kozaczka oraz radnego sejmiku województwa Klaudiusza Balcerzaka. Nieodłącznym atrybutem tego święta są wieńce dożynkowe. Tym razem nie wszystkie wsie (bo jest ich 21) wzięły udział w konkursie. Burmistrz Sławy ufundował trzy nagrody pieniężne: 500 zł., 400 zł. i 300 zł. Za najładniejszy uznano wieniec z Krzydłowiczek, drugie miejsce to rękodzieło z Domu Kultury w Krzepielowie, po 300 zł otrzymali przedstawiciele Łupicy i Starego Strącza za trzecie miejsca. Obrzęd dożynkowy wykonał Zespół Pieśni i Tańca Krzepielów z kapelą p. Kołopieńczyka. Imprezę uświetniły występy dzieci i młodzieży ze Sławskiego Centrum Kultury i Domu Kultury w Ciosańcu. Dobrym humorem i śpiewem bawiła nas gwiazda wieczoru Ewa Kuklińska. Wielkie zainteresowanie mieszkańców i gości wzbudziła wystawa fotograficzna: Stare Strącze wczoraj i dziś. Przejażdżki bryczką miały również duże powodzenie. Były też konkursy: Puchar Sołtysa w strzelaniu z broni pneumatycznej zdobyła Do- firmom jak i osobom fizycznym. Wyjątkowe podziękowania kierujemy na ręce państwa Antoniego i Barbary Jurewiczów, państwa Hanny i Donata Waligórskich, p. Zygmunta Komolka, sołtysów: Władysławy Żarek, Leszka Grycaja, radnych: Grażyny Żelichowskiej, Leszka Orłowskiego, Krystyny Gawłowskiej. Wymienieni to Komitet Organizacyjny tegorocznych dożynek. Dziękujemy paniom z Ligi Kobiet za wystrój sali i współpracę, strażakom z OSP za pilnowanie porządku. 23 sierpnia bieżącego roku odbyły się Dożynki Gminne. Organizatorami tegorocznego Święta Plonów byli mieszkańcy i Rada Sołecka Starego Strącza. Wiejskie boisko sportowe w ten pogodny sierpniowy dzień tętniło życiem. W związku z tym świętem, za przyczyną kilku ludzi wybu- rota Kalisz studentka ze Starego Strącza. Finalistami konkursuładny ogród i obejście zostali: p. Fryczke, p. Pogorzelska, p. Orłowska. Dzięki sponsorom, których było wielu przeprowadzono loterię fantową. Bez różnicy- świnka morska, DVD, odkurzacz czy sofa były bardzo cenne. Szampańska zabawa pod gwiazdami w takt muzyki zespołu ZIELE BAND zakończyła wielką fetę w Starym Strączu. Udało się. Goście wyjechali zadowoleni, mieszkańcy roztańczeni, organizatorzy zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi, że tak duże przedsięwzięcie udało się tak dobrze zrealizować. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas finansowo, rzeczowo i pracą. Dziękujemy sponsorom, zarówno dużym Na 6 spisali się mieszkańcy naszej wsi! Dziękujemy za pomysłowy wystrój, korowód i dobrą zabawę! Do spotkania za dwa lata na Dożynkach Powiatowo-Gminnych! Organizatorzy

8 8 Biuletyn Sławski Nr 4/2009 Poszkodowani z Włoch w Sławie W dniach od 28 lipca do 11 sierpnia br. na terenie Gminy Sława przebywała młodzież, z poszkodowanego przez trzęsienie ziemi, terenu Włoch. 50 osób, młodzież w wieku lat z L Aquili (Abruzja) przebywało w Ośrodku Wypoczynkowym - Polskiego Czerwonego Krzyża w Sławie. W dniu 28 lipca br. goście przybyli z wizytą do Urzędu Miejskiego, gdzie po powitaniu i rozmowie z Burmistrzem Sławy Cezarym Sadrakułą, dostały torby pełne niespodzianek. Organizatorzy robili wszystko by młodzież zapomniała o nieszczęściu. Program pobytu młodzieży był bardzo urozmaicony. Zwiedzili starówkę zielonogórską, skansen w Ochli, muzeum wojskowe w Drzonkowie. W programie był też wyjazd do Kostrzyna na Woodstock, do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień, Przylepu, Karpacza, Leszna oraz do Berlina. Cztery miesiące temu, dokładnie - 6 kwietnia br. Środkowe Włochy nawiedziło silne trzęsienia ziemi. Gdy się zatrzęsło, wybiegłem z mieszkania i pędziłem co sił do domu mojego ojca. Wpadłem tam i za głównymi drzwiami zobaczyłem wielkie gruzowisko. Mój ojciec na pewno nie żyje. Wołałem o pomoc, ale odpowiadał opowiadał dla Reutersa Camillo Berardi z L Aquili. Szacuje się, że zniszczeniu uległo blisko 15 tys. domów. Około 50 tys. rodzin zostało bez dachu nad głową zginęło 294 osoby. Potężne wstrząsy w L Aquili były odczuwalne nawet w oddalonym o sto kilometrów Rzymie. MMN Przyroda i ekologia w Gminie Sława Od września 2008 r. do maja 2009 r. realizowana była w gminie Sława I edycja konkursu pt.: PRZYRODA I EKOLOGIA W GMINIE SŁAWA dla placówek z terenu naszej gminy. Organizatorem konkursu był Urząd Miejski w Sławie przy współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska, a koordynatorami byli: Aneta Adamczak przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Sławie oraz Robert Rudnicki przedstawiciel Nadleśnictwa Sława Śląska. Konkurs prowadzony był w dwóch kategoriach: najlepsza grupa przedszkolna oraz najlepsza grupa szkolna. Zadaniem grup było wykonanie sprawozdania z realizacji poszczególnych punktów programu konkursowego zgodnie z regulaminem. W dniu zakończenia konkursu sprawozdania z realizacji programu konkursowego przedłożyli opiekunowie następujących grup: 1. grupa z Publicznej Szkoły Podstawowej ze Starego Strącza pod opieką Pani Agaty Dudziak; 2. grupa z Publicznej Szkoły Podstawowej z Krzepielowa pod opieką Pani Agnieszki Góras; 3. grupa z Publicznej Szkoły Podstawowej z Krzepielowa pod opieką Pani Agnieszki Suda; 4. grupa z Przedszkola Samorządowego w Sławie pod opieką Pani Bogumiły Michalskiej. Komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Sławy Cezarego Sadrakułę w składzie: Antoni Zboroń przedstawiciel Nadleśnictwa Sława Śląska, Ewa Jodłowiec, Alicja Marynowska, Aneta Adamczak przedstawicielki Urzędu Miejskiego w Sławie, oceniła wszystkie prace zgodnie z przyjętą punktacją programu. Komisja konkursowa wyłoniła najlepsze grupy w kategoriach przewidzianych regulaminem: -najlepsza grupa przedszkolna: sprawozdanie wykonane przez grupę przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Sławie, pod opieką Pani Bogumiły Michalskiej, - najlepsza grupa szkolna: sprawozdanie wykonane przez grupę uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej z Krzepielowa, pod opieką Pani Agnieszki Góras. Laureaci konkursu tj. grupa przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Sławie oraz grupa uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzepielowie otrzymały nagrodę w postaci wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego Zagroda u rzeźbiarza w Górsku oraz do Przemęckiego Parku Krajobrazowego na ścieżkę przyrodniczo-leśną do Rezerwatu Przyrody Torfowisko nad Jeziorem Świętym oraz na wierzę widokową nad Jeziorem Dominickim. Wszystkie placówki uczestniczące w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy (tj. placówki, które zdały sprawozdanie) oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie dziękujemy Panu Alfredowi Rösler kierownikowi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Radzyniu oraz Panu Michałowi Klawińskiemu pracownikowi Przemęckiego Parku Krajobrazowego za pomoc w zrealizowaniu wycieczki dla laureatów konkursu do Przemęckiego Parku Krajobrazowego oraz na wierzę widokową nad Jeziorem Dominickim. Podziękowania kierowane są również do osób, które przyczyniły się do naszego wspólnego wyjazdu. Wszystkich zainteresowanych fotorelacją z wycieczki zapraszamy na stronę: (zakładka ochrona środowiska). AA ROŚ

9 Nr 4/2009 Biuletyn Sławski 9 Z DZIAŁALNOŚCI SŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY ul. Głogowska 5, tel , Noc Świętojańska Atmosfera wspólnoty, swobody, zabawy, ludowych tradycji już po raz kolejny zagościła na plaży w Sławie. 23 czerwca odbyła się Noc Świętojańska organizowana przez Sławskie Centrum Kultury. W tym roku atrakcji nie brakowało. Było widowisko teatralne pt." Walka Postu z Karnawałem" w wykonaniu Teatru Formy z Wrocławia, puszczanie wianków na wodę Jeziora Sławskiego i skoki przez ognisko. A wszystko po to, aby przypomnieć o ludowej tradycji tej wyjątkowej nocy. Była przede wszystkim dobra zabawa i propagowanie zdrowego stylu życia 11 lipca 2009 r. w Radzyniu odbyły się Bluesobiegi Sławskie. Impreza została zorganizowana po raz pierwszy i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do biegów zgłosiło się ok 150 uczestników. Trasa prowadziła w okolicach Jeziora Sławskiego. Dystans 12,6 km najszybciej pokonał Mykola Rudyk z Ukrainy. Wśród pań do 36 lat wygrała Ewa Komander z Kędzierzyna Koźla, w grupie kobiet lat Ewa Bilińska z Niedoradza, a wśród najstarszych zawodniczek Maria Kawiorska z Pszczewa. Wśród panów do 29 lat Dimitri Baronowski z Białorusi, w grupie starszej Mykola Rudyk, w grupie mężczyzn lat Dariusz Wieczorek z Legionowa, w grupie lat Tadeusz Ławicki z Lubina. Wśród najstarszych zwyciężył Eugeniusz Czachowski z Zielonej Góry. W kategorii dziecięcej: lat Krystian Janas z Grodziska, a w grupie starszej Konrad Stępczak ze Sławy. Organizatorzy za cel stawiają propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz zachęcanie do aktywności fizycznej. Podczas imprezy na terenie OW Wratislavia gościł pan Grzegorz Schetyna wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (PO), który wypoczywał przez weekend na terenie gminy Sława. Po biegach zwycięzcom wręczono medale i rozdano dyplomy. Na zakończenie imprezy zagrali Birma Blue Band z Wrocławia i Berlin Blues z Leszna. Organizatorzy: Ośrodek Wratislavia w Radzyniu, Urząd Miejski w Sławie, Sławskie Centrum Kultury. Przed sceną falował kilku tysięczny tłum 4 lipca 2009 r. w Sławie odbył się letni festiwal rockowy. Festiwal rozpoczął się od przeglądu zespołów konkursowych, które wybrano spośród ponad 50 zgłoszeń zespołów z całej Polski. Na scenie zaprezentowali się: Qube - Lublin, Gore Łódź, Piff Parre - Ruda Śląska, Zgiełk Pabianice, Mirash Katowice, Rust Poznań, Nipu Kraków, Pathfinder Wałcz. W jury festiwalu Summer Rock Festival SŁAWA 2009 zasiadali: Cezary Sadrakuła - Burmistrz Sławy, Piotr Kokorniak - Dyrektor Sławskiego Centrum Kultury Ryszard Gloger - Radio MERKURY (Poznań), Jacek Grodzki - Radio ZACHÓD (Zielona Góra), Andrzej Dąbrowski - Radio CENTRUM (Kalisz), Marek Kaczanowski - Radio FIAT (Częstochowa), Krzysztof Dębicki - prezes zarządu firmy DOBROSŁAWA sp.z o.o. w Sławie, fundator nagród pieniężnych. Każdy zespół prezentował na scenie 30 min. własnych kompozycji. Podczas prezentacji można było wysłuchać różne odmiany gitarowego mocnego grania. Poziom twórczości młodych artystów był bardzo wysoki. Członkowie jury mieli bardzo trudny wybór w wyłonieniu laureatów. W czasie oczekiwania na ogłoszenie wyników konkursu zagrał zespół 2PU. Po długich naradach otrzymaliśmy werdykt. Nagrody finansowe ufundowane przez pana Krzysztofa Dębickiego - Prezesa Zarządu firmy DO- BROSŁAWA sp.z o.o. w Sławie otrzymali: za I-sze miejsce 1500 zł - PATHFINDER za II-gie miejsce 1000 zł - QUBE i za III-cie miejsce 700 zł - PIFF PARRE Nagrodę specjalną ufundowaną przez burmistrza Sławy pana Cezarego Sadrakułę - wysokiej klasy kamerę cyfrową dla wokalisty zespołu RUST wręczył osobiście burmistrz. Ponadto pan Krzysztof Dębicki - Prezes Zarządu firmy DOBROSŁA- WA sp. z o.o. w Sławie wręczył nagrodę specjalną dla wokalistki PATHFINDER. Ponadto każdy zespół otrzymał od pana Krzysztofa Dębickiego skórzany portfel. Przed występem gwiazdy wieczoru zagrał zespół S.O.U.L. by rozgrzać widownię do przyjęcia legendy polskiej muzyki rockowo-metalowej - TSA. Gdy na scenę weszli: Marek Kapłon (perkusja), Stefan Machel (gitara), Janusz Niekrasz (bass), Andrzej Nowak (gitara), Marek Piekarczyk (śpiew) publiczność szalała pod sceną. Na zakończenie tłum widzów nie tylko przez wiele minut oklaskiwał wykonawców, ale i domagał się bisów. Organizator: Sławskie Centrum Kultury, Summer Rock Festival pod honorowym patronatem Burmistrza Sławy. Główny sponsor: Dobrosława sp. z o.o. Patronat medialny: TVP Gorzów Wlkp, Telewizja Odra, Gazeta Regionalna, Polskie Radio Zachód, Radio Merkury, Radio Eska, Panorama Leszczyńska, Słowo Ziemi Wschowskiej, Przybytek Uciech Muzycznych - strona prezentująca i promująca polską muzykę niszową oraz rockową, Made in Poland.

10 10 Biuletyn Sławski Nr 4/2009 Wybory Miss Sławskiej Plaży Dnia 12 lipca 2009r. o godz na plaży Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławie odbyły się IV wybory Miss Sławskiej Plaży. Najpiękniejszą kobietą sławskiej plaży okazała się Dorota Korczak z Siedlnicy pod Wschową. I wicemiss została wrocławianka Karolina Radziszewska, a II wicemiss głogowianka Sylwia Bagińska. Tytuł Miss Publiczności zdobyła sławianka Karolina Szczepaniak. Czas wszystkim przebywającym w tym czasie na plaży umilał zespół muzyczny Czekolada. Organizatorami imprezy byli Gazeta Lubuska i Sławskie Centrum Kultury. Współorganizatorzy to Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławie, RA- DIO ELKA i TV MASTER. Nagrody ufundowali: burmistrz Sławy - trzy zestawy Braun: prostownica + suszarka oraz trzy zestawy do pielęgnacji włosów, starosta wschowski - trzy zestawy pielęgnacyjne, w tym urządzenia Braun, firma Dobrosława - kosz wędlin i skrzynka niespodzianka, prezydent Głogowa - aparat cyfrowy, Grzegorz Aryz, członek zarządu powiatu głogowskiego ufundował dvd, Radio Elka - mp4, zestawy kosmetyków, Hotel Belweder w Karpaczu - pobyt weekendowy dla dwóch osób w komfortowym hotelu "Belweder". Patronat medialny nad imprezą objęli Gazeta Lubuska, Radio Elka i TV Master. Do walki o tytuł najpiękniejszej stanęło 6 dziewczyn. Kandydatki prezentowały swoją urodę w letnich kreacjach, sukniach wieczorowych i kostiumach kąpielowych. Miały okazję również zaprezentować jury swoją elokwencję w trakcie rozmowy z prowadzącym, który zasypał kandydatki pytaniami W jury zasiadali: Anna Białęcka - Gazeta Lubuska, Kamila Piątek - sławianka, Krzysztof Gruszewski - Z-ca Burmistrza Sławy, Marek Boryczka - Wicestarosta powiatu wschowskiego, Waldemar Grabski - Dyrektor OSiR w Sławie, Krzysztof Dębicki- Prezes Zarządu firmy Dobrosława Sp. z o.o. Z cyklu letnich koncertów Rok rocznie w Sławie odbywają się Letnie Koncerty, które są uzupełnieniem oferty wakacyjnej w Sławie. W piątki plaża Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławie wypełniona jest muzyką i publicznością, która wyczekuje koncertów wybitnych zespołów i artystów. Repertuar koncertów jest różnorodny. Podczas tegorocznych spotkań wystąpili: 17 lipca - Goood evening trio oraz 5 Rano a 24 lipca - Tvelve Moons z Wrocławia i Birma Blue Band z Krakowa. III Turniej wsi 25 lipca 2009r. na boisku rekreacyjno- -sportowym w Łupicach odbył się III Turniej wsi. Przedstawiciele z sześciu wiosek tj. ze Starego Strącza, Łupicy, Lipinki, Kuźnicy Głogowskiej, Szreniawy i Radzynia walczyli o Puchar Przechodni Burmistrza Sławy. Sześcioosobowe drużyny brały udział w różnych konkurencjach takich jak picie mleka z butelki dziecięcej na czas, wyścig taczką, biegi w parach z balonem. Zawody sędziował pan Zdzisław Siemczyk z Ciosańca. W konkursie kalambury muzyczne pary taneczne oceniali pan Cezary Sadrakuła Burmistrz Sławy i pan Aleksander Polański Przewodniczący Rady Miejskiej w Sławie. Zwyciężyła drużyna z Łupicy i zdobyła już drugi rok z rzędu puchar Burmistrza Sławy, 1 tys. zł oraz prawo do organizowania IV Turnieju wsi. II miejsce zajęła wieś Stare Strącze, która otrzymała nagrodę pieniężną od Burmistrza Sławy w wysokości 500zł, a III miejsce wieś Kuźnica Głogowska, która otrzymała 300zł. Miłym gestem wykazali się zwycięzcy turnieju, którzy prawo do organizacji czwartego turnieju przekazali drużynie ze Starego Strącza. Na placu stanęły również stragany z kulinariami sporządzonymi przez reprezentacje wsi. Zamykając sportowe zmagania Pan Piotr Kokorniak - Dyrektor Sławskiego Centrum Kultury w ciepłych słowach podziękował gospodarzom za zaangażowanie w przygotowanie imprezy i gościnność, zawodnikom za sportową walkę, a sponsorowi- pany Krzysztofowi Dębickiemu Prezesowi Zarządu firmy Dobrosława Sp. z o.o. za wkład w organizację imprezy. Impreza zakończyła się zabawą taneczną na wolnym powietrzu. Organizatorzy: Sławskie Centrum Kultury, Urząd Miejski w Sławie, Radna Rady Miejskiej w Sławie - Bożena Wojciech i Rada Sołecka wsi Łupice. Sponsor: Krzysztof Dębicki- Prezes Zarządu Dobrosława sp. z o.o. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny, miejmy nadzieję równie udany turniej w Starym Strączu. Wakacje w Starym Strączu W okresie wakacji dzieci ze Starego Strącza spędzali czynnie czas wolny. W pakiecie atrakcji znalazły się gry i zabawy, konkursy plastyczne, wspólne czytanie bajek, gra w ping ponga, wspinaczka na Starą Winną Górę, przygotowywano kukiełki i pacynki. Dzieci pracowały również przy dekoracji dożynkowej oraz przygotowywały program artystyczny. Grupą opiekowała się Natalia Grzegorczyk ze Starego Strącza. Śpiewające Jeziora W Sławie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się dwudniowy koncert poezji śpiewanej "Śpiewające Jeziora". W piątek, 14 sierpnia koncert poświęcono Andrzejowi Mrozowi, który tego dnia obchodził jubileusz 40-lecia otrzymania Grand Prix za piosenkę śpiewaną do dziś: Od Turbacza wieje wiatr, którą zaśpiewał na II. Ogólnopolskiej Studenckiej Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie. Podczas koncertu wystąpili Andrzej Mróz i jego przyjaciele: Remigiusz Dyduła z Zespołu "Browar Żywiec", Jerzy Filar i "Nasza Basia Kochana", Sta-

11 Nr 4/2009 Biuletyn Sławski 11 nisław Gola z Zespołem "Seta" (Studencka Elipsa Turystyczno-Artystyczna) oraz Małżeństwo z Rozsądku. Świetna impreza, dużo humoru, ale też i wspomnień, życzeń, okolicznościowych przemówień i kwiatów, które m.in. artyście wręczył pan Cezary Sadrakuła - Burmistrz Sławy. Dzień później tj. 15 sierpnia odbył się koncert pt. "Pomorze Dla Sławy", wystąpili "Sklep z Ptasimi Piórami" (Szczecin), "Słodki Całus Od Buby" (Gdańsk) i "Bez Jacka z Gdańska i Rumii". Podczas imprezy posłanka Ewa Drozd wręczyła Zbyszkowi Stefańskiemu (Bez Jacka) Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Artyście nie szczędzono podziękowań, gratulacji i życzeń. Słowa uznania i gratulacji złożył również Burmistrz Sławy oraz wręczył artyście kwiaty. Organizatorzy: Burmistrz Sławy, Sławskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie KŁOS (Kraina Łagodności oraz Śmiechu Serdecznego) w Głogowie. Wystawa prac plastycznych Podczas oficjalnej inauguracji dni miasta, LATO BEZ GRANIC SŁAWA 2009 w auli Gimnazjum w Sławie odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży z pracowni plastycznej Sławskiego Centrum Kultury. To właśnie dzięki ich talentom, zaangażowaniu, dużym wysiłkom oraz dzięki pomocy plastyczki Anny Tomiczek powstały różnorodne prace plastyczne. Na wystawie pojawiły się tylko wybrane prace, powstałe w przeciągu roku, wykonane różnymi technikami, tj. rysunek, malarstwo, grafika, pacynki czy biżuteria. Dla niektórych z nich był to pierwszy w ich krótkim życiu prawdziwy wernisaż. Wśród autorów prac były również dzieci bardzo obyte w tego rodzaju uroczystościach. Wielu z nich uczestniczyło w konkursach i wystawach nawet ogólnopolskich i międzynarodowych. Warto dodać, że niektóre dzieci wzięły bezpośredni udział w przygotowaniu ekspozycji, pracując od rana nad estetyką wystawy. Autorzy prac, obecni na oficjalnym otwarciu zostali uhonorowani upominkami przez pana Cezarego Sadrakułę - Burmistrza Sławy. Oprócz ekspozycji SCK, na wystawie pojawiły się prace nagrodzone w gminnym konkursie plastycznym pn Gmina Sława Moje piękne miejsce. Konkurs był przeprowadzony przez Urząd Miejski w Sławie. Wzięło w nim udział wielu młodych artystów naszej gminy. Sporządziła: Monika Pełka w Sławie, wzięli udział w uroczystościach związanych ze Świętem Policji. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Klasztorze Ojców Franciszkanów we Wschowie. Dalsza część obchodów Święta odbyła się na placu przy Klasztorze. W liście gratulacyjfot. Z. Frąckowiak Święto Policji W dniu 24 lipca br. Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła, Krzysztof Gruszewski Z-ca Burmistrza oraz Aleksander Polański Przewodniczący Rady Miejskiej Nowi ratownicy WOPR-u W dniach od 10 do 14 sierpnia 2009 r. na plaży Ośrodka szkoleniowo wypoczynkowego Wiktoria Król w Radzyniu odbywał się kurs na stopień Młodszego Ratownika WOPR. Organizatorem kursu był Zarząd Powiatowego Wodnego Pogotowia Ratunkowego we Wschowie oddział w Sławie. Do kursu przystąpiła młodzież nym Burmistrz podziękował stróżom prawa za rzetelną służbę i wszelką otwartość na problemy związane z bezpieczeństwem gminy Sława. Wyrazem uznania niech będzie również fakt, iż policja cieszy się dużym szacunkiem i akceptacją wśród społeczności lokalnej mówił Burmistrz Sławy. W obchodach 90 rocznicy powołania Policji wzięli udział funkcjonariusze, pracownicy cywilni KPP Wschowa i KP Sława oraz przedstawiciele samorządów lokalnych. MMN ze Sławy, Wschowy i Nowej Soli. W czasie treningów i wykładów młodzież poznawała tajniki pracy ratownika WOPR. Egzamin składał się z zadań mających na celu naukę przeróżnych technik ratownictwa. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. Niektórzy z początkujących adeptów odpracowują już godziny społeczne na kąpieliskach. Wszystkich nowo zaprzysiężonych ratowników witamy w szeregach WOPR oraz serdecznie gratulujemy. Obecnie trwa nabór na jesienny kurs na Młodszego Ratownika WOPR. Wszelkie dodatkowe informacje pod nr telefonu Andrzej Borkowski Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe fot. Z. Frąckowiak

12 12 Biuletyn Sławski Nr 4/2009 Skarbnik Od 1 czerwca 2009 r. Pan Jarosław Hermaszewski piastuje stanowisko Skarbnika Gminy Sława. Naukę na Akademii Ekonomicznej (Wydział Gospodarki Narodowej) rozpoczął w roku 1990, a pięć lat później obronił pracę magisterską i uzyskał tytuł magistra. Potem były Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania finansami, a w 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: polityka ekonomiczna. W międzyczasie przyszły Skarbnik Sławy, brał udział w kursach i szkoleniach dotyczących między innymi: pozyskiwania środków unijnych, pisania aplikacji dotyczących środków UE. Jest też posiadaczem dyplomu rachunkowości, odbył kurs ACCA, szkolenie zawodowe Studium Wykonalności podstawą skutecznej aplikacji o dotacje i wiele innych. Od 1 października 2004 r. jest zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, na stanowisku nauczyciela akademickiego. Wcześniej pracował między innymi: w KGHM Polska Miedź SA (Główny Specjalista Obrotu Dewizowego i Zabezpieczeń), od 2003 r. jako Skarbnik Gminy Miejskiej Głogów. Poza pracą gra w tenisa, koszykówkę, piłkę nożną. Generalnie lubi sport i uprawia go czynnie. Żona Ewa,11-letni syn Krystian, pies labrador. Lubi spędzać czas w domu, a najlepiej w ogrodzie, oczywiście z rodziną. I jak sam mówi: dobrze mi z tym. Strażacy ze Sławy w czołówce MMN OSP Sława zajęła II miejsce w Plebiscycie na Strażaka Roku w kategorii najlepszej jednostki OSP. Sława z liczbą głosów 848 uplasowała się na II miejscu zaraz za jednostką ze Świniar. Warto dodać, iż w pierwszej piątce ochotników znalazło się aż trzech strafot. F. Jodłowiec Z życia Przedszkola Samorządowego w Sławie Miesiąc czerwiec w Przedszkolu Samorządowym w Sławie był pełen radości i wzruszeń. Z okazji Dnia Dziecka, Rada Rodziców zafundowała dzieciom niezapomniane przeżycia. Zabawę rozpoczęto od spotkania z klownem. Następnie dzieci miały możliwość pomalować swoje buzie, także plac przedszkolny zaroił się od przepięknych kolorowych twarzyczek. Przedszkolacy ze zdumieniem oglądali pokaz baniek mydlanych, wozy strażackie i radiowóz policyjny. Dzieciaki z impetem skakały na trampolinie, na dmuchanym zamku i zjeżdżały z dmuchanej zjeżdżalni. A na deser, oczywiście smakołyki do wyboru: lody, gofry, wata cukrowa, kukurydza prażona i gotowana Przygotowane atrakcje wprawiały w zachwyt wszystkich przedszkolaków. Ogromna radość i uśmiech na twarzach dzieci był największym podziękowaniem za trud włożony przez organizatorów tego wspaniałego przedsięwzięcia. Pod koniec czerwca, jak co roku przyszło nam pożegnać się z sześciolatkami, których żegnały nie tylko ulubione Panie, ale i pięciolatki. Na zakończenie pobytu w naszej placówce dzieci otrzymały dyplomy gratulacyjne z: przedszkola, rytmiki, religii oraz języków obcych. W imieniu Dyrekcji, grona pedagogicznego oraz pracowników przedszkola wszystkim byłym przedszkolakom życzymy w szkole jak najlepszych ocen. Powodzenia!!! Od września przedszkole znów zaczyna tętnić życiem. Pracujemy w godz. od 6.00 do Dodatkowo uruchamiamy w przedszkolu dla dzieci 5 letnich, które chcą uczestniczyć w zabawach z rówieśnikami, bezpłatny zespół przedszkolny organizowany w godzinach: od do Serdecznie zapraszamy!!! Anna Kościesza Przedszkole Samorządowe w Sławie żaków ze Sławy. Mariusz Drogosz (5164), Jacek Głodowicz (1448) oraz Krzysztof Rohatyński (1239). Serdecznie gratulujemy. Zniszczone ławki Redakcja W nocy z 8 na 9 lipca br. wandale zdewastowali ławki na terenie Parku Miejskiego w Sławie. Ciężar takiej ławki i kosza to około 300 kg.! Policji nie udało się zatrzymać sprawców W sierpniu miało miejsce podobne zdarzenie. Tym razem, wandale przenieśli kosz i wrzucili go do Jeziora Sławskiego. Ludzie ci, nie potrafią uszanować własności własności publicznej. Redakcja

13 Nr 4/2009 Biuletyn Sławski 13 Komunikat końcowy XXIII Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego Honorowych Dawców Krwi PCK Patronat Honorowy nad Rajdem obieli: Marszałek Województwa Lubuskiego - Marcin Jabłoński, Burmistrz Sławy - Cezary Sadrakuła. Organizatorzy: 1.Lubuski Zarząd Okręgowy i Lubuska Rada Okręgowa Honorowego Krwiodawstwa w Zielonej Górze. 2.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. 3.Komenda Woj. Policji Wydz. Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. 4.Urzędy Miast i Gmin w Zielonej Górze, Sławie, Sulechowie, Żarach, Bojadłach i Trzebiechowie. 5.Jednostka Rat. Gaśnicza PSP w Sulechowie. 6.Jednostka Wojskowa 4408 w Sulechowie. Terminy i trasa Rajdu : września 2009 r. Sława - Bojadła - Trzebiechów - Sulechów - Sława Kierownictwo Rajdu: 1. Jan Kowalczyk Komandor Rajdu 2. Arkadiusz Sowiński Sędzia Główny 3. Bogusława Fediuk-Pelińska Biuro Rajdu. W Rajdzie uczestniczyło 49 załóg na trasę wyjechało 41 załóg. Załogi reprezentowały następujące woj. śląskie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie i lubuskie. Podczas trwania Rajdu tradycyjnie już obradowało Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. List Marszałka Województwa odczytał Komandor Rajdu Jan Kowalczyk. Ryngrafy Marszałka Województwa otrzymali: 1. Jarosław Pluta Zielona Góra 2. Jan Kowalczyk Sulechów 3. Sławomir KaczyńskiŁomża. Klasyfikacja Generalna: 1. Zał. Nr 3 z Zielonej Góry 2. Zał. Nr 13 z Sulechowa 3. Zał. Nr 32 z Świnic Warmińskich 4. Zał. Nr 34 z Poznania 5. Zał. Nr 5 z Kożuchowa 6. Zał. Nr 10 z Słupsk-Gdańsk 7. Zał. Nr 35 z Przewozu 8. Zał. Nr 30 z Łęczycy. Załogi otrzymują ryngrafy Marszałka Województwa Lubuskiego, ryngraf dow. JW w Sulechowie oraz puchary ufundowane przez Dyr. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, Przewodniczącego KR HDK PCK, Prezydenta Zielonej Góry 3 szt. Burmistrza Sulechowa, Starostę Powiatowego w Zielonej Górze, Wschowie i Nowej Soli, Wójta Trzebiechowa i Bojadeł, Naczelnika Wydz. Ruchu Drogowego Kom. Woj. Policji w Gorzowie Wlkp. Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą PSP w Sulechowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie. Ponadto załoga Nr 3 z Zielonej Góry za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej otrzymuje w nagrodę udział w XXIV Ogólnopolski Rajdzie HDK PCK na koszt organizatorów. Klasyfikacja generalna kierowców I m-ce Zbyszko Wojciechowski Zał Nr 14 Luboń II m-ce Arek Stoll - Zał.Nr 13 Sulechów III m-ce Marek Pieńko - Zał. Nr 1 Przewóz Klasyfikacja pilotów: I m-ce Krzysztof Pluta - Zał. Nr 3 Zielona Góra II m-ce Mieczysław Trocki - Zał. Nr10 Słupsk-Gdańsk III m-ce Maciej Stasiak - Zał. Nr 32 Łęczyca Klasyfikacja pań: I m-ce Agata Tarka - Zał. Nr 34 Luboń II m-ce A.Starczewska-Pluta - Zał. Nr 3 Zielona Góra III m-ce Mariola Kaczmarek - Zał. Nr 19 Kraków Konkurs Wiedzy o CK i PCK: I m-ce Adam Porwoł - Zał. Nr 11 Pszów II m-ce Elżbieta Budzińska - Zał. Nr 28 Kruszwica III m-ce Robert Mroczkowski - Zał.Nr. 30 Łęczyca Wiedza o Ruchu Drogowym i Tor Przeszkód dla kierowców I m-ce Zbyszko Wojciechowski - Zał. Nr 14 Luboń II m-ce Marcin Nowak - Zał. Nr 34 Lubonianka III m-ce Magda Wachowiak - Zał. Nr 39 Poznań Konkurs Wiedzy o Regionie Lubuskim I m-ce Adam Porwoł - Zał. Nr 11 Pszów II m-ce BasiaKaletha-Zys - Zał. Nr 10 Słupsk-Gdańsk III m-ce Gabrysia Gizdoń - Zał. Nr 10 Bełk Konkurs na hasło rajdowe - przyznano 4 równorzędne nagrody dla następujących załóg : Zał. Nr 3 Zielona Góra, Zał. Nr 18, Zał. Nr 14 Luboń, Zał. Nr 21 Wrocław Konkurencja wojskowa I-ce Jakub Lubaś Szczególne wyróżnienie otrzymuje Basia Kaletha Zys za bezpieczeństwo uczestników rajdu. Najstarszy uczestnik rajdu; Sieczkowski Czesław. Najmłodsi uczestnicy rajdu: Weronika Stoll, Patryk Mroczkowski. Ponadto wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali nagrody i upominki ufundowane oraz dyplomy uczestnictwa w rajdzie. Podczas trwania rajdu RCK i K z Zielonej Góry pobierało krew w Gimnazjum w Sławie. Krew oddało 16 osób, pozyskano ponad 7 litrów krwi. W czasie trwania rajdu krwiodawcy i sympatycy Polskiego Czerwonego Krzyża zebrali złotych na Wyprawkę dla Żaka. Wszystkie nagrody i upominki oraz art. spożywcze przekazane na XXIII Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK zostały wręczone uczestnikom Rajdu w dniu zakończenia 6 września w obecności władz samorządowych i Polskiego Czerwonego Krzyża Kierownictwo Rajdu bardzo serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom rajdu. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich sędziów rajdu. Organizatorzy zapraszają na XXIV Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK w dniach września 2010 r. Komandor Rajdu Jan Kowalczyk

14 14 Biuletyn Sławski Nr 4/2009 Folklor w Sławie W ramach 10. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru Zielona Góra gościliśmy w Sławie cztery zespoły, to wspaniała okazja nie tylko do wzajemnego poznania bogatej kultury, obyczajów, tradycji ludowych regionów goszczonych zespołów, ale i do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów oraz możliwości promocji obu regionów. Monika Pełka które występowały na scenie przy plaży OSiR w Sławie I Picciotti di Raffadali, który przyjechał do nas z niewielkiego miasteczka sycylijskiego Prácheňáček ze Strakonic w Czechach TRAKIICHE" z Bułgarii zaprezentował się Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Piątkowioki z miejscowości, której zawdzięcza swą nazwę - położonej nieopodal Nowego Sącza. Przed każdym występem członkowie Zespołów spotkali się z panem Cezarym Sadrakułą Burmistrzem Sławy, panią Danutą Pitrowską Sekretarzem Gminy oraz panem Piotrem Kokorniakiem-Dyrektorem Sławskiego Centrum Kultury. Była Redakcja: Adres redakcji: Urząd Miejski w Sławie, ul. H. Pobożnego 10, Sława, Redaktor naczelna: Danuta Pitrowska Sekretarz redakcji: Magdalena Martyniuk-Nogalska, Korekta: Redakcja Skład: Piotr Papież Druk: Graf Reklama, Właściciel tytułu: Urząd Miejski w Sławie, ul. H. Pobożnego 10, Sława Wydawca: Urząd Miejski w Sławie, ul. H. Pobożnego 10, Sława ISSN Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzega sobie również prawo do skracania i adjustacji tekstów. Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione. POGOTOWIE POLICJA STRAŻ POŻARNA Komenda Powiatowa Policji we Wschowie Komisariat Policji w Sławie Straż Miejska w Sławie OSP Sława

15 Nr 4/2009 Biuletyn Sławski 15 I N F O R MA C J A w sprawie naliczenia podatku od nieruchomości za 2009 rok od budynków gospodarczych będących w posiadaniu emerytów i rencistów, którzy ukończyli 55 lat Dnia 9 kwietnia 2009 roku Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 listopada 2008 roku nr XXX/214/08 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Prokurator Okręgowy wniósł o stwierdzenie nieważności ww. uchwały w części to jest 2 pkt 5 w którym Rada Miejska w Sławie zwalniała budynki gospodarcze będące w posiadaniu emerytów i rencistów, którzy ukończyli 55 lat. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze zarzucił tej uchwale rażące naruszenie prawa tj. art.217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz.84 z 2006 r. ze zm. ) poprzez ustanowienie w 2 pkt 5 ww. uchwale zwolnienia w podatku od nieruchomości dla budynków gospodarczych będących w posiadaniu emerytów i rencistów, którzy ukończyli 55 lat, pomimo braku po stronie rady gminy kompetencji do ustanawiania zwolnień podatkowych o charakterze mieszanym podmiotowo przedmiotowym w podatku od nieruchomości. Dnia 16 czerwca 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał Wyrok w Imieniu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze w którym stwierdzono nieważność 2 pkt 5 uchwały Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 listopada 2008 roku nr XXXI/214/08 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. W uzasadnieniu wyroku podano, iż według Prokuratora analiza uchwały Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 listopada 2008 roku pozwala na stwierdzenie, iż w 2 pkt 5 rażąco narusza ona przepisy art.217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art.7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Udzielenie emerytom i rencistom, którzy ukończyli 55 lat, zwolnienia z podatku od będących w ich posiadaniu budynków gospodarczych według Prokuratora stanowi klasyczny przykład przywileju podatkowego o charakterze mieszanym podmiotowo przedmiotowym i dotyczy tylko części jednej grupy osób fizycznych w określonym wieku, dla których źródłem utrzymania jest renta lub emerytura więc zwolnienie to ma przede wszystkim charakter podmiotowy. Żaden przepis prawa nie przyznaje gminie kompetencji do ustanawiania zwolnień o charakterze podmiotowym, a przepis art.217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w sposób oczywisty i wyraźny zastrzega, iż zwolnienia takowe mogą być ustanowione wyłącznie w drodze ustawy, a rada gminy nie posiada kompetencji do wprowadzania do systemu prawa podatkowego w drodze uchwały zwolnień o charakterze mieszanym tj. podmiotowo - przedmiotowych. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze jest prawomocny. W związku z powyższym tut. organ podatkowy dokonał naliczenia podatku od nieruchomości za 2009 rok, od budynków gospodarczych będących w posiadaniu emerytów i rencistów którzy ukończyli 55 lat. Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Sławie

16 Dzika plaża Wieczorem o letniej porze siadam sobie na ławce przy jeziorze i marzę Urzeka mnie zachód słońca i kolorowa woda, która ciągnie się bez końca, daleko W dali widać płyną łódki dla rybaków był chyba dzień za krótki, na jeziorze A najpiękniej jest na dzikiej plaży gdzie ostatnie promienie słońca już się jarzą, na zachodzie Dzika plaża jest blisko centrum miasta kochana, dlatego tak często przez sławian odwiedzana. Kochać życie Kocham życie Kocham to co posiadam, a najbardziej cieszy mnie, mój uśmiech na twarzy, kiedy mogę innych, uśmiechem obdarować. Życie jest piękne, gdy żyć się chce a ja Kocham życie i ludzi,którzy są obok mnie bo wtedy czuję się bezpieczna Kochana szczęśliwa bo Kocham życie to jestem ja i moje życie. Agata Mierzwiak gabi Nauka to życia sztuka Koniec wakacji Zaprasza szkoła Nauka w akcji Rozum mądrość woła Lato jesień zaprasza Czas byś już przybyła Czeka młodzież nasza Z wakacji trwa siła Każda też klasa Bez różnicy wieku Biegnie wieści masa Gdzie ja byłem??? Człowieku! Stoi na talii karta Sławna, najmocniejsza Bo jest wiele warta Z wiedzą i najpiękniejsza Cała przyroda I paw zapatrzony Być tu, to nagroda Aurą nie zrażony Będą lekcje w toku I ciągłe nowości W nowym szkolnym roku I w całej przyszłości Aniela Ert-Eberdt Ach ta miłość Nigdy się nie zastanawiałem jak wiele od życia dostałem dopiero teraz zrozumiałem że Jesteś warta sto razy więcej rzeczy niż miałem W życiu widziałem wiele pięknych miejsc lecz żadne nie było piękniejsze od naszych serc to właśnie one mogą stworzyć cuda wierzę że, to wszystko kiedyś się uda Choć są to tylko moje marzenia to ja już z nimi nie wrócę do cienia Nadszedł moment, abyś zrozumiała że pragnę byś ze mną na zawsze została W Tobie me życie charakteru odbicie to właśnie ten czas Boże, w jedno połącz nas Zamykam oczy i widzę Ciebie żadna gwiazda nie jest piękniejsza na niebie nawet słońce nie ma energii tyle by sprostać Twojej sile Ty dobrze wiesz jak promieniujesz widzę jak cudownie się z tym czujesz Masz w sobie jakąś magię każdy przed Tobą upadnie Dziękuję za uśmiech Twój za piękny jak w niebiosach strój za uczucie jakim mnie darzysz Pokochaj mnie, jeśli o tym marzysz Będę na Ciebie czekać lecz nie chcę dłużej zwlekać bo boję się o to że ktoś ukradnie mi Ciebie jak złoto moje serce już wie tylko Ciebie chce więc nie wytrzymam tego jak nie przyjmiesz serca mego Paweł Żarski

XVII Międzynarodowy Festiwal Tańca Gorzów czerwca PATRONAT - Minister Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

XVII Międzynarodowy Festiwal Tańca Gorzów czerwca PATRONAT - Minister Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego XVII Międzynarodowy Festiwal Tańca Gorzów 2010 25-30 czerwca 2010 PATRONAT - Minister Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ORGANIZATOR - Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

TERMIN I MIEJSCE: 11 września 2011 r. stadion sportowy w Chorzelowie

TERMIN I MIEJSCE: 11 września 2011 r. stadion sportowy w Chorzelowie ORGANIZATOR: SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC ZS. W CHORZELOWIE STAROWSTWO POWIATOWE W MIELCU LGD PROWENT ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA CHORZELOWIACY CELE IMPREZY: *konfrontacja artystycznych

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miasta Gryfów Śląski Nr 1 /2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin XX BIEG PO UŚMIECH Regulamin Z radością informujemy o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dn. 27.03.2015 r.

Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dn. 27.03.2015 r. Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dn. 27.03.2015 r. W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I BIEGU PO KREW

REGULAMIN I BIEGU PO KREW REGULAMIN I BIEGU PO KREW Cel imprezy: 1. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej Zieloną Górę i okolice. 2. Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w Gminie Wyrzysk w roku 2016.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 ORGANIZATORZY: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KUTNIE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 Festiwal

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 40/VII/2015 z dnia 13.03. 2015 r. Burmistrza Gminy Burmistrz Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 1 Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014 ORGANIZATORZY: KUTNOWSKI DOM KULTURY REGIONALNE TOWARZYSTWO MUZYCZNE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

STYPENDIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STYPENDIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Wsparcie dla pracowitych, pomoc dla zdolnych Stypendium Prezydenta Miasta Jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, gimnazjalnej lub artystycznej? Mieszkasz w Gliwicach?

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna (10): Świadczenia rodzinne

Polityka społeczna (10): Świadczenia rodzinne Polityka społeczna (10): Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne (1) Świadczeniami rodzinnymi są 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) świadczenia opiekuńcze: - zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI: Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI: Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO: - 68 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia; ( 68 zł od 1 listopad 2009 r.) - 91 zł na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia; ( 91 zł od 1 listopad 2009 r.) -

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działając na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tekst jedn. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Burmistrz

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

Regulamin Konkursu Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie: Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 830/368/III/2010 z dnia 20.04.2010r Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010 Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości

Bardziej szczegółowo

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 05-822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41 tel. (022) 724 97 92, 755 86 35 tel/fax (022) 724 97 92, 724 90 83 e-mail : ops@ops.milanowek.pl Terytorialny zasięg działania Ośrodka:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabunie o otwartym konkursie ofert w formie wspierania realizacji zadań publicznych w 2015 roku na terenie Gminy Łabunie

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabunie o otwartym konkursie ofert w formie wspierania realizacji zadań publicznych w 2015 roku na terenie Gminy Łabunie Załącznik do Zarządzenia nr 7 / 2015 Wójta Gminy Łabunie z 2 marca 2015 r. Ogłoszenie Wójta Gminy Łabunie o otwartym konkursie ofert w formie wspierania realizacji zadań publicznych w 2015 roku na terenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2013

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2013 Załącznik do uchwały nr 3928/IV./13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2013 Regulamin Konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2013 Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Po raz 18. wręczono w Warszawie samorządowe Oskary, czyli nagrody im. Grzegorza Palki, nadawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 23 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 23 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zasad oraz trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2007

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2007 Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2007 I. Kategorie konkursu Konkurs obejmuje następujące kategorie: A. Najpiękniejsza wieś Udział może wziąć każda miejscowość wiejska, lecz nie przysiółki. Do nagrody

Bardziej szczegółowo

studentom kierunków dziennych szkół wyższych

studentom kierunków dziennych szkół wyższych Wersja archiwalna UCHWAŁA Nr L/461/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: zasad przyznawania stypendium wybitnie zdolnym uczniom gimnazjum szkół ponadgimnazjalnych i studentom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 46/2012 z dnia 17.04.2012 Wójt Gminy Kołaczkowo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA VII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr /11 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych

Zarządzenie Nr /11 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Zarządzenie Nr 0151-11/11 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie: Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 754/110/V/2016 z dnia 26.04.2016 r. Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2016 Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017

PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017 PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017 ORGANIZATOR KRYTERIA MIASTA za wybitne osiągnięcia w nauce MIASTA dla laureatów I, II lub III miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie Departament Edukacji Wrocławia UM Wydział

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej VIII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M. SPISAKA CENTRUM SPORTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU WOKALNEGO. Kolęda na niebie, kolęda na ziemi

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU WOKALNEGO. Kolęda na niebie, kolęda na ziemi Organizatorzy: Dariusz Biernacki baryton Społecznik milanowski Truskawkowe Przedszkole Ul. Warszawska 52 05-822 Milanówek Tel. 22 724 60 77 www.truskawkoweprzedszkole.pl Przedszkole nr 1 w Milanówku ul.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 104/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 października 2014 r.

Zarządzenie nr 104/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 października 2014 r. Zarządzenie nr 104/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 17 listopada 2014 r. PS-V.431.6.2014.JKas Pani Danuta Zabłocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz. 6006 UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA RODZINNY FESTIWAL

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA RODZINNY FESTIWAL ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA RODZINNY FESTIWAL BĘDZIE DUŻO MUZYKI, W ROLACH GŁÓWNYCH ŚPIEWAJĄCE DZIECI I ZAPROSZENI GOŚCIE DATA: MIEJSCE: 04-06-2016 (SOBOTA) WOK W MIESZKOWIE ORGANIZATORZY: PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNEGO TURNIEJU ARTYSTYCZNEGO O Liść Dębu

REGULAMIN REGIONALNEGO TURNIEJU ARTYSTYCZNEGO O Liść Dębu REGULAMIN REGIONALNEGO TURNIEJU ARTYSTYCZNEGO O Liść Dębu ORGANIZATOR: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 842 26 91, 15 842 06 40 http://zsnr2.stalowa-wola.pl/

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/115/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 roku

Uchwała Nr XVII/115/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 roku Uchwała Nr XVII/115/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo Załącznik nr 1 Zarządzenia Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 2/2015z dnia 14.01.2015r. Wójt Gminy Kołaczkowo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 2/2015 z dnia 14.01.2015r. Wójt Gminy Kołaczkowo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

3.000,00 zł. Zadanie nr 2. Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego. 3.000,00 zł. Zadanie nr 3

3.000,00 zł. Zadanie nr 2. Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego. 3.000,00 zł. Zadanie nr 3 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych powiatu z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki Na podstawie art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

XIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej. Gorzów 2007 REGULAMIN

XIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej. Gorzów 2007 REGULAMIN XIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej Gorzów 2007 REGULAMIN 15 18 czerwca 2007 PATRONAT Minister Edukacji Narodowej Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego ORGANIZATORZY Kuratorium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO NASZE DZIECI r.

REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO NASZE DZIECI r. REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO NASZE DZIECI 13.05.2017 r. https://www.facebook.com/biegnaszedzieci/ http://naszedzieci.zgora.pl http://pulsarsport.pl/ CEL IMPREZY Pozyskanie środków finansowych na wypoczynek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/16 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 10 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 36/16 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 10 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 36/16 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie gminy Łowicz Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

VIII ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL KLARNETOWY o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym

VIII ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL KLARNETOWY o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie VIII ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL KLARNETOWY o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym Mecenat Miasto Szczecin Honorowy Patronat

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 67/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.

U C H W A Ł A Nr 67/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r. U C H W A Ł A Nr 67/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie: ustanowienia Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne oraz

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

KONKURS OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU KONKURS OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2012 r. w zakresie wspierania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r.

Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r. Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie.

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. A. WALIGÓRSKIEGO W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W COROCZNYM Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. Finał XXI Powiatowego Konkursu Poetyckiego Mój

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015

Regulamin. XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015 Regulamin XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015 Festiwal przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 1. Cele: - prezentacja i ocena dorobku artystycznego

Bardziej szczegółowo

Założenia regulaminowe:

Założenia regulaminowe: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie serdecznie zaprasza: Solistów, Zespoły folklorystyczne, Biesiadne i Kapele Podwórkowe do udziału w XII Pomorskim Przeglądzie Zespołów folklorystycznych, Biesiadnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Wersja archiwalna Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Oława, 18.12.2012 r. OKZ.524.4.2012 Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r.

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r. REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r. 1 Czas i miejsce Festiwal Sztuk- Wieczory Flandryjskie jest imprezą cykliczną, odbywającą się pod koniec każdego roku kalendarzowego,

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem W dniu 27 września 2016 roku w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 są zobowiązane załączyć do wniosku o zasiłek rodzinny następującą dokumentację, tj. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2011. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Etap wojewódzki: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (nazywana

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE AKCJE EKOLGICZNE. Dzień Ziemi, Spotkanie z fizykiem- Marcinem Popkiewiczem, Projekt edukacyjny,,jak obchodzimy Dzień Ziemi, IV Rajd Rowerowy pod hasłem,, Z dobrą energią

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych intelektualnie.

niepełnosprawnych intelektualnie. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 13 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 13 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert Wyniki otwartego konkursu ofert Dnia 29 stycznia 2015 r. Burmistrz ogłosił otwarte konkursy ofert na w roku 2015 zadań publicznych w następujących sferach: 1) porządek i bezpieczeństwo publiczne, 2) ratownictwo

Bardziej szczegółowo