GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICKA. Ze względu na przerwę wakacyjną kolejny numer Gazety Rybnickiej ukaże się 24 sierpnia br.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICKA. Ze względu na przerwę wakacyjną kolejny numer Gazety Rybnickiej ukaże się 24 sierpnia br."

Transkrypt

1 Okładka: Europejski Piknik w Rybniku na Rynek wkracza dzielnica Śródmieście. Zdj.: W.R. Drodzy Rybniczanie! Rada Miasta podjęła uchwałę o likwidacji Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej spółki z udziałem miasta. Współwłaścicielami firmy było miasto i Rybnicka Spółka Węglowa. RSAG powstała między innymi po to, aby zagospodarować część majątku po zlikwidowanej kopalni Rymer w Rybniku Niedobczycach. Aby lepiej zrozumieć sprawę RSAG, należy wrócić do samej idei jej utworzenia oraz do ówczesnej sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju. Deklarowano wtedy, że za powołaniem do życia takich stref pójdą konkretne ustawy sejmowe, gwarantujące niezbędne pieniądze na szeroko pojętą restrukturyzację przemysłu. Pieniądze miały być kierowane do podmiotów zakładających strefy. Szkoda tylko, że cała sprawa zakończyła się na etapie koncepcji. Z praktycznego punktu widzenia po likwidacji kopalni Rymer pozostał zdegradowany teren, który de facto przestał mieć gospodarza. Skupiony tam majątek był sukcesywnie rozkradany, a poprzez to istniało realne niebezpieczeństwo ogromnej dewastacji tego miejsca, z katastrofą budowlaną włącznie. Trzeba było więc coś z tym fantem zrobić. W rezultacie zapadła decyzja, aby razem z byłą RSW utworzyć spółkę, która zarządzać miała częścią pokopalnianego terenu. Doszło jednak do opóźnień w zakresie m.in. przekazywania majątku ze strony RSW, którym miała zarządzać RSAG. W rezultacie, mimo wielu kłopotów, udało się zagospodarować ten teren i utworzyć około 90 miejsc pracy w ramach zainstalowania się tam kilkunastu małych i średnich firm. Obecnie jednak wszystkie możliwości efektywnego zarządzania RSAG przez miasto zostały wyczerpane. Widzimy, jaka jest sytuacja gospodarcza w naszym kraju a ona nieprędko się zmieni. W tej chwili czteroosobowa administracja RSAG po prostu konsumuje swoje przychody płynące z tytułu dzierżaw i czynszów. Musimy więc poprzez likwidację szukać inwestorów, będących w stanie zagospodarować pokopalniany teren. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że teren ten do atrakcyjnych nie należy. Likwidacja z pewnością doprowadzi do tego, że to co jeszcze możliwe, zostanie sprzedane, a co trzeba wyburzone. Reszta majątku wróci z powrotem do Kompanii Węglowej. Każdy więc z właścicieli RSAG weźmie swój majątek w zarządzanie. Jestem zdecydowanym zwolennikiem przekazania tego majątku konkretnemu inwestorowi za symboliczną złotówkę, po to tylko, by powstawały tam miejsca pracy. Do tej pory było tak, że kiedy zaproszeni potencjalni inwestorzy dowiadywali się w międzyczasie, że jadą oglądać teren byłej kopalni, niejednokrotnie nie chcieli nawet wysiadać z samochodu, bo tracili zainteresowanie inwestowaniem w strefie. No cóż. Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że koncesję na wydobywanie węgla przyznawały władze państwowe. Teraz więc domagamy się od nich poczucia obowiązku i wzięcia odpowiedzialności za zdegradowane przez kopalnie tereny, nie mówiąc już o środowisku naturalnym. Problem musi być załatwiony przede wszystkim przez państwo. Nie znam osobiście kraju, w którym jakakolwiek władza samorządowa, mająca do dyspozycji ograniczone środki finansowe, byłaby w stanie uporać się z tym tematem. Oczekujemy więc wyraźnej pomocy ze strony rządu. Szanowni Państwo. Rozpoczęły się wakacje, wszystkim spędzającym je w mieście i poza nim życzę wspaniałej pogody, solidnego wypoczynku oraz wielu wrażeń i atrakcji. Życzę bezpiecznie spędzonych letnich chwil, zachęcając zarazem do omijania miejsc nieoznakowanych i niestrzeżonych, a przez to niebezpiecznych. Z wakacyjnym pozdrowieniem Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika Ze względu na przerwę wakacyjną kolejny numer Gazety Rybnickiej ukaże się 24 sierpnia br. Telefony do redakcji: ,

2 Bliżej Unii Europejskiej (16) Tak dla UE No i stało się. Powiedzieliśmy tak integracji europejskiej, upoważniając tym samym Prezydenta RP do ratyfikacji traktatu o przystąpieniu Polski do UE. Fakt ten zamyka kolejny rozdział naszej historii. Jesteśmy naocznymi świadkami realizowania się fundamentalnej wizji budowania jedności na naszym kontynencie. Referendum unijne pokazało, że zależy nam na szerszej demokracji, integracji, tolerancji i rozwoju. Dwudniowe referendum dało czytelny obraz chęci naszego uczestnictwa w strukturach Unii Europejskiej. Przy krajowej frekwencji wynoszącej 59%, za przystąpieniem Polski do UE głosowało 77% Polaków, a przeciwnych było 23% W województwie śląskim frekwencja wyniosła 61%, a za integracją z UE opowiedziało się 85% głosujących, przeciwnych było 15%. Żeby zdać sobie sprawę z wagi polskiego referendum, trzeba sobie uświadomić, że aby było ono ważne, musiało pójść do urn 15 milionów obywateli. Jak podała jedna z gazet, to prawie tyle, ile liczba razem wziętych obywateli Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, Słowenii, Malty i Cypru siedmiu państw, które wraz z nami kandydują do Unii Europejskiej. Z kolei komisarz UE ds. rozszerzenia Günter Verheugen stwierdził, że nasze referendum było kluczowym wydarzeniem, bo Polska jest strategicznie najważniejszym kandydatem i bez jej udziału cała koncepcja obecnego rozszerzenia zostałaby straszliwie osłabiona. Teraz jednak najwięcej zależy od sprawności naszych elit politycznych i ich zaangażowania w dobre wykorzystanie nadchodzących miesięcy tak, by 1 maja 2004 roku Polska była solidnie przygotowana na stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Wszystko wskazuje na to, że nie powinno być jakichkolwiek problemów z ratyfikacją Traktatu Akcesyjnego przez kraje członkowskie UE, lecz jako państwo choć zdecydowanie większą część zadań mamy już odrobionych musimy jeszcze włożyć sporo wysiłku we wprowadzenie konkretnych rozwiązań i dopasowanie się do unijnych reguł działania. Pracy nie zabraknie pewnie i dla samorządów gminnych... Krzysztof Jaroch W Rybniku wyniki referendum były zde- cydowanie korzystniejsze dla członkostwa Polski w UE od ogólnokrajowej średniej. Już sam udział w powszechnym głosowaniu świadczy o dużym zaangażowaniu ryb- niczan w sprawy kraju, regionu i miasta, a to znaczy we własne sprawy. Udział w referendum unijnym wzięło 63% miesz- kańców miasta, czyli prawie 70 tys. osób z ponad 110 tys. rybniczan uprawnionych do oddania głosu. Spośród nich 84% wy- raziło chęć przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a 16% było przeciw. Rybnic- ki wynik jest bardzo zbliżony do średniej wojewódzkiej, z trochę jednak lepszą frekwencją. Najbardziej uczęszczanym loka- lem referendalnym w naszym mieście było Gimnazjum nr 4 przy ul. Rybackiej. Tam frekwencja wyniosła aż 73%. Europejskie przedbiegi Piknik europejski na Rynku, o którym piszemy na stronie 16, był bez wątpienia największą, ale nie jedyną imprezą o charakterze europejskim, poprzedzającą unijne referendum w naszym mieście. Jak zwykle nie zawiodły szkoły. W Szkole Podstawowej nr 2 w Rybniku odbyło się mini referendum dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Do głosowania uprawnionych było 353 uczniów, a zagłosowało 279. Wynik szkolnego mini referendum pokazał, że uczniowie byli raczej euroentuzjastami za przystąpieniem Polski do unijnych struktur opowiedziało się 79% dzieci, a 21% było przeciw. Szkoły pamiętały również o poszerzaniu wiedzy na temat państw Unii. Dlatego też w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 odbył się Międzyszkolny Konkurs Europejski, a najlepszymi znawcami zagadnień unijnych okazali się gospodarze konkursu oraz uczniowie SP nr 29. W trakcie imprezy uczniowie zwiedzili kraje Unii Europejskiej, poznali ich specyfikę i flagi, spotykali charakterystyczne dla tych państw postaci i przyglądali się znanym budowlom. Rozszerzenie Unii Europejskiej nowy rozdział w jej historii, a nie epilog to teza, która zwyciężyła w debacie oksfordzkiej zorganizowanej przez Koło Mówców działające przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Szkolny Klub Europejski EMUNK oraz Forum Młodych PiS w Rybniku. Europa dla początkujących i zaawansowanych taką nazwę nosił konkurs literacki c.d. na stronie Mateusz i Szymon z klasy VI c z SP nr 2, która w 100% opowiedziała się za członkowstwem Polski w UE. Zdj. arch. szkoły. Laureaci konkursu Europa dla początkujących i zaawansowanych. Zdj. arch. szkoły

3 Sesja Rady Miasta 4 czerwca Likwidacja strefy, odzyskany grunt Mimo niezbyt obszernego porządku obrad, pierwsza z dwu czerwcowych sesji RM trwała do późnych godzin wieczornych. A stało się tak przede wszystkim za sprawą podjęcia przez radnych dwu kontrowersyjnych tematów: likwidacji Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej i informacji prezydenta w sprawie odkupu przez miasto od firmy Euro Business gruntu w pobliżu Urzędu Miasta. Sporne targowisko Jest radna, wiceprzewodniczącego brak chęć upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski: Świadomość historyczna społeczeństwa jest podstawą w kształtowaniu świadomości obywatelskiej mówił referujący projekt Jerzy Frelich. Współpraca ma mieć głównie aspekt edukacyjny i przygotowywana jest z myślą o młodzieży. Pion edukacyjny IPN w Katowicach realizuje bowiem najróżniejsze projekty dydaktyczne badające okres w woj. śląskim. Efektem tych prac jest opracowanie scenariuszy lekcyjnych, wydawanie pakietów edukacyjnych, organizowanie wystaw tematycznych i konferencji metodycznych. Rybnickie szkoły aktywnie współpracują z katowickim oddziałem IPN już od dwóch lat. Wspólnie zrealizowano już projekt dotyczący nauczania o stanie wojennym, zorganizowano lekcje na temat wystąpień robotniczych w Radomiu i wystawę poświęconą represjom hitlerowskim. Tak więc zawarcie umowy o współpracy jest jedynie usankcjonowaniem dotychczasowych wzajemnych kontaktów, z których skorzystają również lokalne stowarzyszenia, Muzeum oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Niebawem do Rybnika ma zawitać wystawa, na której zaprezentowane zostaną materiały ujawnione ostatnio przez IPN. To 6 teczek dokumentów z rybnickiego Inspektoratu Armii Krajowej z lat Na wstępie radny Józef Makosz (Rybnicka Po zrzeczeniu się mandatu radnej przez Inicjatywa Obywatelska) zgłosił formal- Grażynę Poterę (RIO) (Oświadczenie radnej ny wniosek o włączenie do porządku obrad w kwietniowej GR ), jej miejsce zajęła kolejjasnej tematu dotyczącego targowiska i niena na liście wyborczej Krystyna Stokłosa. Jak sytuacji wokół budowy hali targowej. rybniczanie zapewne pamiętają, była ona członnie Przypomnijmy: w 2000 roku Stowarzyszekiem Rady Miasta od 1990 roku i zrezygnowa- Kupców Targowych podjęło inicjatywę ła z tej funkcji na początku kadencji , modernizacji targowiska przy ul. Hallera. Koncepcja wspólnie z kilkoma radnymi Ruchu Rozwoju przedsięwzięcia powstała w 2001 roku Rybnika. K. Stokłosa (na zdjęciu) jest doświad- i zakładała wydzierżawienie od miasta terenu czonym samorządowcem, finansistą z zawodu, na 20 lat oraz realizację budowy ze środków byłym dyrektorem banku. Nic więc dziwnego, kupców. Miasto wyraziło zgodę, pod warunkiem przedstawienia wiarygodnego montażu finansowego. Kilka miesięcy później, w czasie burzliwego zebrania Stowarzyszenia zmieniono jego Zarząd, który całkowicie wycofał się z przedsięwzięcia. J. Makosz zarzuca władzom miasta manipulację, która ma zmusić kupców Grunt jak bumerang do podjęcia budowy centrum targowego wbrew Ze względu na oczekiwanie na przedstawicieli ich woli. Prezydent Adam Fudali uważa, że Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodar- skoro większość handlujących na targu modernizacji czej i zaproszonych do udziału w dyskusji nie chce, nikt nie będzie jej narzucał, o problemie likwidacji RSAG u parlamentaczej ale decyzja o uporządkowaniu terenu targowiska rzystów, w miejsce punktu go dotyczącego w sąsiedztwie odremontowanego sądu wszedł drugi, równie kontrowersyjny, temat dorzystów, wcześniej czy później musi zostać podjęta. Poinformował tyczący odkupu gruntu od firmy Euro Business, też, że na rozmowę o tym proble- położonego przy ul. Miejskiej i 3 Maja. Prezytyczący mie zgłaszały się do niego osoby podające się dent przedstawił informację na temat jego odkupu za przedstawicieli nowego Zarządu Stowarzyszenia przez miasto. Kupców Targowych, ale spotkanie takie Przypomnijmy: na gruncie za Urzędem Miasta będzie możliwe tylko w przypadku potwierdzenia że zgłosiła akces do Komisji finansów RM, miał powstać nowoczesny budynek Euro- ich wiarygodności poprzez dokumenty a także do Komisji samorządu, bezpieczeństwa pa Center. Miał, ale nie powstał, gdyż kon- z sądu rejestrowego. Za wnioskiem radnego i pomocy społecznej. sorcjum lokalnych firm, które wygrało przetarg, J. Makosza głosowało 12 radnych, przeciw 11, Niewątpliwym zgrzytem była odmowa przez nie było w stanie zrealizować inwestycji. ale, jak wyjaśnił radca prawny Stanisław Cichecki, Rybnicką Inicjatywę Obywatelską wysunięcia W akcie notarialnym sprzedaży gruntu miasto włączenie nowego punktu do porząd- kandydatury na wiceprzewodniczącego Rady zapewniło sobie jednak możliwość jego odku- ku obrad wymaga bezwzględnej większości całości Miasta, funkcji, jaką spełniała br. radna Grapu w sytuacji, gdyby spółka nie wywiązała się składu Rady, a więc 13 głosów, a ten ważyna Potera. Lider RIO Józef Makosz z zadania, co, niestety, miało miejsce. Proble- runek nie został spełniony. Wprawdzie J. Makosz w ostrych słowach umotywował tę decyzję i namem okazała się budowa podziemnego parkin- usiłował przekonać przewodniczącego zywał ją protestem przeciw polityce większogu, na którym miastu bardzo zależało, ale grunt RM, by głosować nad tym punktem mogła również ści rządzącej czyli Blokowi Samorządowemu okazał się mało stabilny. Jak poinformował będąca tuż przed objęciem mandatu Kry- Rybnik i prezydentowi, wywodzącemu się radnych A. Fudali, negocjacje w tej sprawie styna Stokłosa z RIO, ale nie wyrażono na to z tego ugrupowania. Kolejny raz krytycznie doprowadziły do wyrażenia zgody przez spółkę zgody. Tak więc dyskusji o targowisku na tej ocenił szereg posunięć władz miasta: - Nie chcemy Euro Business na przystąpienie do umo- sesji nie było, ale temat niewątpliwie wróci. uczestniczyć w tej komedii. (...) Dzieje się źle, wy notarialnej przenoszącej własność na rzecz Obok wyjaśnienia sprawy targowiska, w swoim a miasto idzie w zatracenie... Radni spoza opo- Miasta. Prezydent wyjaśnił, że grunt wróci do tradycyjnym wystąpieniu prezydent A. Fuzycji i przedstawiciele władz przyjęli tę decyzję gminy po cenie sprzedaży czyli ,00 zł, dali poinformował radnych o przebiegu Pikniku ze zdziwieniem. (wówczas była to najwyższa cena gruntu, jaki europejskiego, którego główną atrakcją były został sprzedany na terenie woj. śląskiego), dzielnicowe korowody (Czytaj też str. 16 oraz Współpraca z IPN powiększonej o nakłady inwestycyjne, jakie na II stronie okładki). Wspomniał, o nagrodzie Radni jednogłośnie zaakceptowali działania poniosła spółka. Według otrzymanych informa- obejmujące współpracę z Oddziałem cji wynoszą one ,19 zł, a wydatkowano dla Urzędu Miasta w V edycji Konkursu Śląskiej Nagrody Jakości (czytaj str. 9), rozpoczęciu prac kanalizacyjnych (patrz też str. 10). Intencją nawiązania współpracy z IPN jest c.d. na stronie 6. Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. je na przebudowę kabli energetycznych oraz Telefony do redakcji: ,

4 c.d. ze strony 5. wykonanie zasilania przyszłego placu budowy w energię elektryczną i wodę. Jak wyjaśnił A. Fudali, przejmowana przez miasto nieruchomość obciążona jest kilkoma hipotekami, w tym znaczną hipoteką bankową. Jednak spółka zobowiązała się do spłacenia wszystkich hipotek, z wyjątkiem bankowej, w terminie do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność. Wierzytelność bankowa zostałaby skompensowana z ceną sprzedaży tak, że zapłata w części byłaby dokonana na rzecz wierzyciela tj. banku. W przypadku nieprzewidzianych problemów z wygaśnięciem pozostałych hipotek, one również mogłyby zostać skompensowane z ceną sprzedaży. Zdaniem prezydenta realnym terminem odkupu jest 30 czerwca br. Jak należało się spodziewać, punkt ten wywołał ożywioną dyskusję. Radny Wiesław Zawadzki (SLD) nawiązał do sprzedaży gruntu i wyraził przekonanie, że spółka, która wygrała przetarg, być może zablokowała skutecznie na dwa, trzy lata innych inwestorów. Dlatego też radny chciał wiedzieć, ile firm było zainteresowanych zakupem tego gruntu. Z wyjaśnień prezydenta wynika, że w przetargu wzięły udział tylko dwie firmy, a wygrała ta, która przedstawiła najlepszą koncepcję. Ważne były dla nas cele społeczne, a szczególnie zależało nam na ogólnodostępnym parkingu, który znalazł się w przedstawionej przez spółkę koncepcji mówił A. Fudali. Jedynie spisanie umowy notarialnej, w której zawarto możliwość odkupu ziemi po tej samej cenie, uratowało ten teren. (...) Po raz pierwszy w naszym mieście co może nie jest sukcesem, ale jednak pewną korzyścią udało się skutecznie odzyskać ziemię, którą teraz możemy ponownie przedstawić do przetargu. Prezydent wspomniał również o kilku innych sprzedanych nieruchomościach, które wciąż pozostają nie zagospodarowane, jednak nie ma żadnego sposobu, by zmusić nabywcę do realizacji inwestycji. Natomiast w tym konkretnym przypadku zapewniono sobie przynajmniej możliwość odzyskania terenu. Swoje pierwsze pytania zadała również K. Stokłosa, którą interesowała aktualna wartość obciążeń hipotecznych. Radna pytała także o to, jakie wpisy hipoteczne figurują w księdze wieczystej i na jakiej podstawie ustalono, że kwota nakładów poniesionych przez konsorcjum wynosi ,19. Interes miasta będzie w pełni zabezpieczony zapewniał prezydent. W tej chwili służby miejskie dokładnie sprawdzają te informacje. Żądamy protokołu zdawczo odbiorczego z wykonania robót. Kwota ,19 to informacja, a nie zamknięty temat, choć potwierdzają ją przedstawione faktury. Zależy nam jednak na całkowitym i rzetelnym udokumentowaniu wszystkich nakładów. W dalszej części dyskusji Józef Makosz (RIO) nazwał sprzedaż i odkup gruntu katastrofą zamienioną w sukces i frymarczeniem komunalną ziemią oraz przekonywał, że już na początku wiadomo było, że inwestycja nie powstanie. Nie obracajmy tragedii w sukces. To była spekulacja ziemią mówił J. Makosz. Radny apelował również, by powołać specjalną komisję RM, która zbadałaby całą sprawę. Radny W. Zawadzki dowodził, że w czasie, kiedy rozstrzygnęła się sprawa tego terenu, radni SLD ostrzegali o trudnościach geologicznych. Bolesław Korzeniowski (SLD) mówił o braku zysków z parkingu miejskiego, który kiedyś znajdował się w tym miejscu. Zdaniem radnego, ten argument możnaby wykorzystać w rozmowach na temat poniesionych nakładów, przeciwstawiając temu poniesione z tego tytułu straty. Jak wynika z prezentacji dotyczącej odkupu gruntu, z którą zapoznali się radni, szacunkowe wpływy uzyskane z tytułu zainwestowania kwoty w latach wyniosły zł. Z kolei wpływy uzyskane z tytułu podatku od nieruchomości w tych latach dały kwotę zł. Odsetki uzyskane z lokat to kolejne zł, a z pomniejszenia kredytu dzięki wpływowi do miejskiej kasy sumy sprzedaży zł. Łącznie daje to kwotę zł. Tyle miasto zarobiło, jednak poniosło też straty z uwagi na brak zysków z parkingu. Dla porównania w 1999 r. przychody RSK z tytułu opłaty parkingowej na przedmiotowych działkach wyniosły zł, a koszty prowadzenia parkingu zamknęły się w kwocie zł. Tak więc wpływy netto osiągnęły zł. Jak wyjaśnił prezydent A. Fudali wysokość opłaty parkingowej nie uległa zmianie, jednak w wyniku zwiększającej się ilości parkujących samochodów, wpływy z tytułu pobierania wyżej wymienionej opłaty zwiększały się rocznie średnio o 6%, co ostatecznie (w latach ) dało kwotę zł, którą utraciła RSK. Kazimierz Zięba (SLD) postulował, by skupić się na kwestii odzyskania tego terenu, ustalenia jak ma być wykorzystany i przystąpienia do prac. Głos w dyskusji zabrał również Tomasz Zejer (RIO) oraz J. Makosz, który nawoływał do przyznania się do porażki i przekonywał, że pokazana symulacja nie jest prawdziwa. Prezydent proponował, by wystąpienia miały mniej demagogiczny charakter, a Romuald Niewelt (BSR) stwierdził, iż (...) była to ryzykowna decyzja, ale ryzyko polegało na tym, że inwestycję miał realizować biznes lokalny, jednak wtedy było to dobrze oceniane. Niestety, z czasem okazało się, że biznes lokalny nie istnieje. I to właśnie jest porażka, a użycie słowa spekulacja jest nie na miejscu. R. Niewelt dodał, że sprawą może zająć się Komisja rewizyjna, by rozwiać wszelkie podejrzenia o nieuczciwość. Zgłosił również wniosek o zamknięcie dyskusji. Za wnioskiem głosowały 22 osoby, a przeciw byli dwaj radni RIO. Informację prezydenta przyjęto w formie uchwały przy 16 głosach poparcia ze strony BSR i SLD, trzech przeciwnych członków RIO oraz 6 wstrzymujących się radnych RIO, SLD oraz PO. Koniec RSAG u 6 O ile radni doczekali się przybycia przedstawicieli RSAG, na sesję nie dotarł natomiast ani jeden z zaproszonych par- c.d. na stronie7. lamentarzystów, zaś swoją obecność usprawiedliwiło zaledwie czterech. Silne emocje i burzliwe polemiki towarzyszyły zarówno powstaniu RSAG w 1999 roku, jak i jej likwidacji obecnie, a tego właśnie dotyczył projekt uchwały poddanej pod dyskusję radnych. Historię przedsięwzięcia przypomniał zastępca prezydenta J. Frelich. Głównym zadaniem spółki zawiązanej między miastem a Rybnicką Spółką Węglową pod nazwą Rybnicka Strefa Aktywności Gospodarczej, było pozyskanie inwestorów i stworzenie nowych miejsc pracy na terenie zlikwidowanej kopalni Rymer. Statut przewidywał kapitał zakładowy w wysokości 100 tys. zł (z czego miasto przekazało 50 tys.), zaś RSW miało dodatkowo wnieść aport w postaci majątku nieprodukcyjnego i produkcyjnego. Władze miasta za dobrą monetę wzięły zapewnienia parlamentarzystów, że wkrótce pojawią się odpowiednie zapisy w ustawie o restrukturyzacji górnictwa, za którymi pójdą państwowe pieniądze na zagospodarowanie pokopalnianego majątku i ewentualne inwestycje. Niestety, przepisy się nie pojawiły, a środki finansowe pozostały w sferze marzeń. (Jednak na sesji radni nie mieli okazji usłyszeć, co na ten temat mają do powiedzenia posłowie i senatorowie Ziemi Śląskiej). Dodatkowo RSW nie wywiązała się w całości ze swoich zobowiązań i nie przekazała żadnych maszyn czy urządzeń, które mogłyby być przydatne przy tworzeniu miejsc pracy w strefie. Budynki były zdewastowane, a teren pozbawiony sprawnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W czasie istnienia RSAG kilkakrotnie zmieniali się zarządzający. Mimo wszystko, udało się na terenie strefy powołać 13 podmiotów gospodarczych (z czego dwa największe pracują na rzecz górnictwa), zatrudniających łącznie ok. 90 osób. Dużo to czy mało to rzecz względna, choć na pewno nie na miarę oczekiwań miasta. Jak na razie spółka nie utraciła płynności finansowej, a kapitał zakładowy jest dodatni. Dzieje się tak dzięki zyskom ze sprzedaży poszczególnych obiektów, ale i to idzie opornie, bo spółkę obowiązują przepisy o zamówieniach publicznych. Jak powiedział prezes Zarządu RSAG Zenon Maćkowiak (...) stan posiadanych środków finansowych może zagrozić płynności finansowej firmy i nie gwarantuje możliwości spłaty jej bieżących zobowiązań. Prezydent A. Fudali przypomniał, że koncesję na wydobywanie węgla daje państwo, ono też jest zobowiązane do przekazania środków na likwidację kopalni i uporządkowanie poprzemysłowego obszaru. Niestety, tak się nie stało. Miasto nie mogło pozostawić tego terenu bez nadzoru, bo stan dewastacji byłby jeszcze większy. Teren nadal należy do Skarbu Państwa, a samorząd zajmował się nim niejako w imieniu państwa. Opozycja kadencji od początku była przeciwna powstaniu spółki, a przegłosowanie decyzji o jej powstaniu w 1999 roku było jednym z powodów zrzeczenia się mandatu

5 c.d. ze strony 6. przez Józefa Makosza i kilkoro radnych RRR. Przy okazji likwidacji RSAG radni RIO powtórzyli argumenty sprzed kilku lat. - Jak długo ten chocholi taniec będzie trwał mówiłem wtedy przypomniał J. Makosz. RSW była bankrutem, a z bankrutem nie wchodzi się w spółki. Ale oni nie byli winni, to państwo wypięło się na Śląsk. Fanfary grały, a to był kolos na glinianych nogach. To były zmarnowane pieniądze i niech to będzie przestrogą przed podobnymi przedsięwzięciami. Wprawdzie radni SLD nie wracali do historii, choć wtedy też mieli do powstania RSAG u zastrzeżenia. K. Ziębę interesowała odpowiedź na pytanie, skąd wezmę się pieniądze na likwidację strefy. W. Zawadzki natomiast uważa, że decyzję o likwidacji podjąć najłatwiej, ale co będzie dalej? Jaka korzyść z likwidacji wyniknie? Odpowiedzi udzielił prezes Z. Maćkowiak, dowodząc, że stan likwidacji ułatwi sprzedaż kolejnych obiektów, zaś działające w strefie podmioty będą tam nadal funkcjonowały. Obrony decyzji o powstaniu RSAG podjęli się radni BSR. Michał Chmieliński rozważał, co stałoby się z terenem pokopalnianym, gdyby RSAG nie powstała? Dewastacja byłaby jeszcze większa, a miejsc pracy żadnych, nawet tych 90. To trudny do zainwestowania, bez infrastruktury, teren. To zdegradowany ekologicznie obszar, a przecież miasto nie było w stanie samodzielnie stworzyć lepszych warunków dla potencjalnych inwestorów przekonywał radny Czesław Tkocz. Te 21 mln zł, które dało państwo, wystarczyło zaledwie na likwidację szybów. Fatalny jest dojazd, a więc istnieją kłopoty z transportem - mówił radny Henryk Ryszka. - Leżące po sąsiedzku obiekty Rybnickich Zakładów Naprawczych są w o wiele lepszym stanie, a też nie mają nabywców dodał Z. Maćkowiak. Jeszcze radna K. Stokłosa zapytała o przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz o stan finansów spółki, ale wszystko zmierzało nieuchronnie do podjęcia decyzji o likwidacji Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Tak się też stało. Za podjęciem uchwały o jej rozwiązaniu poprzez likwidację opowiedziało się 16 radnych, wstrzymało się 7 ( RIO, PO, jeden radny SLD). Alternatywa dla kanalizacji 7 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ma szanse na dofinansowanie ze Rozmaitości we wnioskach środków Gminnego Funduszu Ochrony Tradycyjnie już podczas punktu wnioski, Środowiska i Gospodarki Wodnej. oświadczenia, interpelacje i pytania radnych, Rada Miasta ma możliwość zadecydowania poruszonych zostało wiele różnorod- o przeznaczeniu części środków gminnych funduszy nych kwestii. na cele służące ochronie środowiska i go- J. Makosz ponownie zgłosił swoje obawy, co spodarce wodnej, inne jednak niż te wymienione do możliwości zablokowania pieniędzy z ISPY, w ustawie Prawo ochrony środowiska. a H. Ryszka (BSR) mówił o skupie złomu, za- Warunki te spełnia budowa przydomowych śmiecaniu cmentarza i złym stanie budynków oczyszczalni ścieków, dlatego też osoby, które na osiedlu gen. Andersa. A. Wojaczek (BSR) podejmą się realizacji takiej inwestycji, mogą powrócił do kwestii rozbojów w dzielnicy liczyć na dofinansowanie. Jednak środki finansowe Chwałowice, a Kazimierz Salamon (BSR) zostaną przydzielone jedynie właścicie- poruszył sprawę osiedlowych dzwonów, czyli lom tych posesji, które są zlokalizowane w rejonach miasta nie objętych projektem budowy segregować odpady. Zdaniem radnego selek- pojemników, dzięki którym mieszkańcy mają kanalizacji sanitarnej do roku Jak wyjatywną zbiórkę utrudnia zła lokalizacja tych po- dokończenie na stronie 36. Telefony do redakcji: , śnił Józef Cyran, kwota dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być większa niż 2300 zł. Uchwała mówi również o tym, że prezydent w porozumieniu z Komisją Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa RM ustanowi regulamin dofinansowania, który określi zasady rozdziału środków z przeznaczonej przez Radę części funduszu. Zgodnie z załącznikiem uchwały, regulamin powinien zawierać m.in. wymagania co do dokumentów, jakie osoba ubiegająca się o dofinansowanie będzie musiała złożyć wraz z wnioskiem, maksymalne stawki dofinansowania w zależności od wartości oczyszczalni i zasady zwrotu dofinansowania w przypadku naruszenia ustaleń regulaminu. W trakcie dyskusji nad projektem radny Stanisław Stajer (RIO) nawiązał do problemu kanalizacji w Kłokocinie, którego nie objął program ISPA. Zgodnie z sugestią władz miasta najkorzystniejszy byłby odbiór ścieków przez oczyszczalnię na granicy Żor. Rozmowy ze stroną żorską są w toku. Dylemat czy zabiegać o dofinansowanie z funduszu i budować przydomowe oczyszczalnie, czy lepiej czekać na budowę kanalizacji nie został ostatecznie rozstrzygnięty. Z kolei J. Makosz, wyraził swoje obawy, co do pewności otrzymania pieniędzy z funduszu ISPA na kanalizację budowaną w mieście, dlatego też domagał się przedstawienia pisemnego potwierdzenia, że unijne środki na pewno do Rybnika wpłyną. Jako że uchwała dotyczyła budowy przydomowych oczyszczalni, a nie kwestii wiarygodności UE, temat nie był omawiany, a projekt przyjęto jednogłośnie. Do sprawy ISPY powrócono w wolnych głosach i wnioskach. Zespół powołany Siedmioro radnych: Kazimierz Zięba, Henryk Ryszka, Józef Makosz, Andrzej Wojaczek, Józef Ibrom, Krystyna Stokłosa i Alicja Wrzoł zostało członkami zespołu, który zajmie się przygotowaniem wyboru ławników Sądu Rejonowego w Rybniku i Sądu Okręgowego w Gliwicach. Zespół przedstawi RM opinię o zgłoszonych kandydatach i zapewni terminowe przygotowanie i przeprowadzenie wyboru przez Radę Miasta. Uchwałę poparli wszyscy radni. jemników, umieszczanych z dala od bloków mieszkalnych i kubłów na śmieci. Z wyjaśnień J. Cyrana wynika, że to spółdzielnie mieszkaniowe są odpowiedzialne za ustawienie kontenerów i miasto nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia. J. Makosz nawiązał również do prasowych doniesień o zatrzymaniu rybnickiego biznesmena. Longin Bednorz (RIO) wrócił do sprawy związanej z nieprawidłowościami finansowymi w DK Niedobczyce. Z kolei Bronisław Drabiniok (PO) chciał poznać nazwiska posłów, którzy nie wzięli udziału w debacie na temat likwidacji RSAG u. Jak wyjaśnił Michał Śmigielski pisemne usprawiedliwienia swojej nieobecności wysłali jedynie posłowie B. Piecha, T. Motowidło, R. Pojda i senator A. Graczyński. W dalszej części sesji radni RIO St. Stajer, J. Makosz i A. Wrzoł powrócili do sprawy Plazy, a R. Niewelt nawiązał do referendum unijnego i zachęcił do udziału w głosowaniu. Osobny temat wywołało... wykształcenie zastępcy prezydenta Ewy Ryszki. Opierając się o zapis obligujący zastępcę prezydenta do posiadania wyższego wykształcenia, radny J. Makosz uznał, że decyzje podejmowane przez E. Ryszkę mogą nie mieć mocy sprawczej i domagał się wyjaśnień w tej kwestii. Pani Ewa Ryszka jest zatrudniona zgodnie z prawem i zostanie moim zastępcą usłyszał radny w odpowiedzi od prezydenta A. Fudalego. Sprawę wyjaśnił definitywnie radca prawny w oparciu o przepisy prawa St. Cichecki: Osoba, która z dniem 1 stycznia br. była zatrudniona na tym stanowisku może na nim pozostać, ale nie może awansować. Tak więc w czasie kiedy weszły w życie przepisy obligujące zastępcę prezydenta do posiadania wyższego wykształcenia Ewa Ryszka pełniła już tę funkcję, a to oznacza, że wszystkie podejmowane przez nią decyzje są prawomocne. Sama zainteresowana poinformowała, że czeka już na wyznaczenie terminu obrony swojej pracy. Do sprawy targowiska nawiązał B. Korzeniowski, a prezydent powtórzył, że nie rozpocznie rozmów dopóki przedstawiciele obecnego zarządu Stowarzyszenia Kupców Targowych nie przedstawią wyciągu z sądu rejestrowego. T. Zejer pytał o przyszłość szpitala Juliusz i sugerował, by stworzyć tam dom spokojnej starości oraz wspomniał o nowej karetce reanimacyjnej, którą od 1 czerwca dysponuje rybnicki szpital. Dzienny koszt pracy karetki to 2,5 tys. zł, dlatego też szpital chciał, by 60% kosztów utrzymania pokryło miasto. Prezydent kontaktował się w tej sprawie z starostą powiatu rybnickiego, gdyż karetka będzie dojeżdżać do pacjentów z całego regionu, ale okazało się, że starostwo nie chce przeznaczyć na ten cel żadnych środków. Następnie K. Zięba zasygnalizował sprawę mieszkań socjalnych i projektu Kaskada. Na na koniec sesji J. Makosz powrócił do kwestii zadłużenia miasta za czasów jego kadencji. Poinformował on mianowicie radnych o otrzymanej przez Rybnicką Inicjatywę Obywatelską odpowiedzi Regionalnej

6 Partnerskie umowy między miastami bliźniaczymi są najczęściej efektem wcześniejszych, nieformalnych kontaktów. Tak też było w przypadku Larissy, ponad stutysięcznego greckiego miasta, które zostało kolejnym partnerem Rybnika. A wszystko zaczęło się od... Złotej Liry, rybnickiego festiwalu orkiestr dętych, w którym przed kilku laty wzięła udział grecka orkiestra. Nawiązane wtedy kontakty zamieniły się w przyjaźnie, co zaowocowało kilkoma wzajemnymi wizytami, w tym przedstawicieli władz obu miast. Ich efektem były ubiegłoroczne Prezentacje Kultury Greckiej w ramach organizowanego przez Rybnickie Centrum Kultury cyklu Europa, Europa... Wzajemna sympatia i zrozumienie oraz chęć poszerzania współ- Miasto w ankiecie Interesujący obraz pracy Urzędu Miasta i działań władz samorządowych jawi się po analizie ankiet, do wypełnienia jakich w marcu i kwietniu br. mieli okazję rybniczanie odwiedzający magistrat. Ankieta została wydrukowana również w marcowym numerze GR. Na pytania dotyczące realizacji najważniejszych zadań władz samorządowych, oceny warunków życia mieszkańców oraz funkcjonowania Urzędu Miasta odpowiedziało blisko 200 osób. W porównaniu z zainteresowaniem tego typu sondażami w latach poprzednich, jest to liczba znacznie wyższa. Zdaniem ankietowanych mieszkańców hierarchia realizacji zadań przez władze samorządowe powinna być następująca: remonty dróg i chodników (60%), zwiększenie bezpieczeństwa w mieście (55%), budowa i remonty mieszkań komunalnych (37,5%) i dalej: opieka nad ludźmi starszymi i biednymi oraz rozbudowa infrastruktury w tym zakresie (31%), rozbudowa kanalizacji (27,5%), wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (27,5%), dbałość o zieleń (24%), poprawa oświetlenia ulic (20%), tworzenie dodatkowych miejsc parkingowych (20%), rozwój szkół i edukacja młodzieży (16%), duże inwestycje w mieście (14%), poprawa komunikacji autobusowej (13%), budowa i remonty obiektów sportowych (13%) oraz inne (m.in. tworzenie nowych miejsc pracy, walka z bezrobociem, pilnowanie porządku na osiedlach 18%). Od 39% do 55% wypełniających ankiety oceniło, że realizacja następujących zadań na przestrzeni ostatnich 4 lat pozostało na tym samym poziomie: oświetlanie ulic i chodników, pomoc osobom niepełnosprawnym, funkcjonowanie komunikacji miejskiej, dokształcanie dzieci i młodzieży, zagospodarowanie skwerów, placów i parków, działalność policji i Straży Miejskiej, ochrona bezpieczeństwa mieszkańców. Oceniono natomiast, że lepiej sytuacja wygląda, jeżeli idzie o obsługę mieszkańców przez Urząd Miasta (54%), ogólny wystrój miasta (54%), wywóz śmieci i oczyszczanie ulic (47%), organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych (43%) oraz wyposażenie szkół i warunki nauki (35%). Z kolei gorzej oceniono wyposażenie i poziom usług służby zdrowia (53%), ochronę bezpieczeństwa mieszkańców (37%) oraz działalność policji, Straży Miejskiej (24%). Ogólnie funkcjonowanie Urzędu Miasta oceniono na czwórkę. Aż 65% ankietowanych uważa za dobry pomysł przedłużenie godzin urzędowania w czwartki. Larissa kolejnym miastem partnerskim Rybnika Z Grecją do Unii... pracy sprawiły, że pojawiła się myśl o sformalizowaniu kontaktów. Szczególną wymowę ma fakt, że akt podpisania umowy o miastach bliźniaczych nastąpił kilka dni po opowiedzeniu się Polaków za wstąpieniem do Unii Europejskiej i w czasie greckiej prezydencji. Przypomnijmy, że traktat akcesyjny został podpisany w greckich Atenach, u stóp Olimpu. Uroczystości sygnowania partnerskiej umowy między Larissą o Rybnikiem nadano w Urzędzie Miasta szczególną oprawę. Obok delegacji z Larissy z przewodniczącym Rady Miasta Konstantinosem A. Agorastosem na czele, wziął w niej udział I radca ambasady Grecji w Polsce Vasilios Tolios. Obecni byli również goście z Mazamet we Francji, miasta, z którym Rybnik utrzymuje partnerską współpracę już od 10 lat (czytaj na str. 25) oraz konsul generalny Francji w Krakowie, jednocześnie dyrektor Instytutu Francuskiego Michel Raineri, a także senator Adam Graczyński, rybniccy radni i kierownicy miejskich placówek. Mając na względzie ateński rodowód współczesnej cywilizacji europejskiej, pełen szacunku i uznania dla dorobku kulturalnego narodu greckiego, deklaruję szczerą chęć partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju obu naszych miast i ich mieszkańców powiedział prezydent Adam Fudali. Swoje zadowolenie wyraził też K. Agorastos: Cieszę się, że możemy przyczynić się do obalenia podziałów godzących w prawa człowieka i to w momencie kolejnego aktu łączenia się Europy. Ten aspekt poruszył też radca ambasady V. Tolios, gratulując nam wszystkim wyników referendum oraz podkreślając udział w uroczystości francuskich przyjaciół Rybnika, co uznał za odpowiedź na Moment podpisania umowy: z lewej przewodniczący Rady Miasta Larissa Konstantinos A. Agorastos i prezydent Adam Fudali. Z prawej I radca ambasady Grecji w Polsce Vasilios Tolios. Zdj.: r c.d. na stronie 26. Część pytań dotyczyło miejskich stron internetowych 32% ankietowanych uważa, że informacje na nich zawarte są wystarczające, choć warto poszerzyć temat miejskich problemów, klubów sportowych, rozszerzyć informator kulturalny i informator dotyczący terminów wymiany ważnych dokumentów. Ankietowani postulowali także działanie na rzecz likwidacji kolejek w wydziałach mających najczęściej kontakt z klient Wydziale Komunikacji, Podatkowym, m.in. poprzez zwiększenie zatrudnienia, zaproponowano również zwiększenie ilości miejsc siedzących w poczekalniach i udostępnienie parkingu klientom. Niektóre odpowiedzi były przeciwstawne część odpowiadających na pytania postulowało zwiększenie personelu UM, część zmniejszenie. Na celowniku były przede wszystkim wydziały mające bezpośrednią styczność z klientami komunikacji, architektury i spraw obywatelskich z jednej strony były to oceny negatywne, z drugiej zdecydowanie pozytywne tych ostatnich było jednak więcej. Połowa wydziałów UM nie została zauważona. Wyniki ankiety będą zapewne wykorzystane w dalszej pracy Urzędu Miasta. Pięć wybranych losowo osób, które wypełniły ankiety: Aleksander Cobkało, Arkadiusz Lech, Maria Ignaczak, Paweł Durczok i Danuta Chodorowska Kotecka, otrzymało nagrody książkowe. (r) 8

7 Będę rzecznikiem Rybnika... Pytanie jest może nieco prowokacyjne, ale... co Rybnik będzie miał z faktu, że rybniczanin został wicewojewodą? Myślę, że oznacza to nobilitację nie tylko dla Rybnika, ale dla całego regionu południowo zachodniego województwa. W zakresie moich obowiązków znalazł się nadzór nad konkretnymi wydziałami UW, ale jeśli tylko w naszym mieście pojawią się problemy, których rozwiązanie leży w gestii Urzędu Wojewódzkiego, będę rzecznikiem Rybnika. Jakie więc sprawy leżą w pana kompetencjach? Sprawuję nadzór nad Wydziałem Spraw Obywatelskich i Migracji oraz Wydziału Ochrony Środowiska (w zakresie rolnictwa) i Rolnictwa. Pozwolę sobie na mały wtręt: jak zdążyłem się zorientować, nasz subregion południowo zachodni jest wyjątkowo przychylny repatriantom z Kazachstanu, których wielu osiedliło się w Rybniku, Czerwionce Leszczynach czy Raciborzu. Mam za sobą pierwszy dyżur, w czasie którego zapoznałem się z wieloma problemami ludzi z całego województwa od Raciborza po Dąbrowę Górniczą. Nie mogę więc zapominać, że jestem wicewojewodą śląskim, którego zadaniem jest działanie dla dobra całego Śląska. Przy okazji muszę przyznać, że bardzo przydała mi się w tych rozmowach znajomość śląskiej gwary... Był pan w Rybniku znany jako aktywny działacz samorządowy, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście. Czy jako wicewojewoda nie zapomni pan Rybniczanin Andrzej Waliszewski objął stanowisko wicewojewody śląskiego. A. Waliszewskiego znają szczególnie mieszkańcy Śródmieścia jest członkiem obecnej Rady Dzielnicy, a w minionej kadencji był jej przewodniczącym. W latach i zasiadał w Komisji Gospodarki Komunalnej RM Rybnika. Od 1980 jest związany zawodowo z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju. Jest rzecznikiem prasowym Śląskiej Rady Unii Pracy i przewodniczył Radzie Nadzorczej Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Pracę łączy ze studiami doktoranckimi na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jest żonaty, ma dwie córki. Rozmowa z II wicewojewodą śląskim Andrzejem Waliszewskim. o swoich kolegach samorządowcach? Działalność w samorządzie dzielnicowym była dla mnie ważnym doświadczeniem, które może mi się przydać i na tym etapie życia zawodowego. Już po otrzymaniu nominacji, chętnie włączyłem się w dzielnicowy korowód w czasie europejskiego pikniku. Wziąłem też udział w zebraniu Towarzystwa Miłośników Rybnika. Nie mam więc zamiaru odcinać pępowiny... Czego zatem panu życzyć na progu wojewódzkiej kariery? Rybnik ma szczęście do dobrych gospodarzy. Po wypełnieniu zadań w służbie państwowej, chciałbym też zasłużyć na takie miano. A przy okazji, ponieważ rozpoczęły się wakacje, chciałbym dzieciom i młodzieży oraz wszystkim nauczycielom złożyć życzenia miłych i bezpiecznych wakacji. Dziękujemy za rozmowę Rozmawiała: W. Różańska Śląska Nagroda Jakości Urząd Miasta laureatem Skrótem... Pomoc dla rybnickiej służby zdrowia Prezydent Rybnika Adam Fudali wyraził zgodę na umorzenie Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w Rybniku podatku od nieruchomości za 2003 rok w kwocie ,60 zł za część nieruchomości położonych w Rybniku przy ul. Klasztornej 14 oraz Energetyków 46. Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, w wyniku błędnego zadeklarowania podatku od nieruchomości w latach , złożył korekty deklaracji na łączny przypis podatku w kwocie ,60 zł. Prezydent miasta w swej decyzji wyraził zgodę na umorzenie tej zaległości podatkowej. Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową podatnika, na jego wniosek prezydent wyraził zgodę na umorzenie podatku za 9 miesięcy 2003 r. w łącznej kwocie ,30 zł. Niemiecka wizyta W Rybniku gościł deputowany do niemieckiego Bundestagu Marco Wanderwitz, który przyjechał na zaproszenie posła Bolesława Piechy. 28 letni M. Wanderwitz jest prawnikiem, członkiem zwyczajnym komisji prawa i zastępcą przewodniczącego CDU okręgu Chemitz. Niemiecki poseł spotkał się w Urzędzie Miasta z prezydentem Rybnika Adamem Fudalim, a następnie w towarzystwie przewodniczącego Rady Miasta Michała Śmigielskiego oraz posła B. Piechy zwiedził Zespół Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej. W wiodącym gronie Rybnik znalazł się w Sieci Gmin Wiodących w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Sieć współpracująca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, skupia gminy, które najpełniej realizują zadania zapisane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sposób rozwiązywania tego rodzaju problemów w większości tych gmin ma charakter innowacyjny i długofalowy. Spośród ponad 570 polskich gmin biorących udział w projekcie, tylko 144, w tym nasze miasto, uzyskały tytuł Gminy Wiodącej,. Oświadczenia majątkowe w sieci Na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika opublikowano oświadczenia majątkowe rybnickich radnych. Konieczność przedstawienia takich oświadczeń wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ma być skutecznym narzędziem w walce z korupcją. Jednak zapis budzi kontrowersje głównie z uwagi na bezpieczeństwo osób składających oświadczenia. Lektura tych materiałów pozwala bowiem poznać szczegóły dotyczące m.in. oszczędności radnych, posiadanej przez nich obcej waluty lub samochodu. Zainteresowanych odsyłamy na stronę: 9 Jak już informowaliśmy w poprzedniej umiejętność pozyskiwania funduszy unijnych, GR, Urząd Miasta Rybnika zo- emisja obligacji gminnych, oszczędne gospo- stał laureatem V edycji Konkursu Śląskiej darowanie finansami miasta, a także otwar- Nagrody Jakości w kategorii tość na innowacyjne rozwiązania i współpradarowanie urzędów administracji publicznej. ca pomiędzy miastami zarówno w kraju, jak Uroczyste wręczenie pamiątkowej statuetki, i poza jego granicami. dyplomu i tytułu Laureata ŚNJ Koncepcja modelu polskiej i regional- odbyło się na początku maja br. w Teatrze nych nagród jakości charakteryzuje się Personalne zmiany Śląskim, w Katowicach. dziewięcioma filarami. Filary te oparte są Jak powiedziała prof. Krystyna Lisiecka na takich wartościach organizacji jak: lojalność, uczciwość, zaangażowanie w rozwój Z początkiem kwietnia stanowisko komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień i Dowódcy Garnizonu członek Kapituły Śląskiej Nagrody Jakości w przypadku Rybnika szczególną uwagę organizacji, spełnianie satysfakcji osób za- w Rybniku objął podpułkownik Krzysztof Radwan. ekspertów i członków Kapituły zwróciła łatwiających w UM swoje sprawy, aktyw- Nowo mianowany komendant ma 45 lat i jest absol- (...) pełna służebność i otwartość wobec ne dbanie o środowisko, współpracę wentem Akademii Obrony Narodowej oraz Wydziału obywateli, będąca wzorcem dla innych miast, c.d. na stronie 21. Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. (S) Telefony do redakcji: ,

8 Koparki w ruch! To jedna z tych dat, które warto zapamiętać 16 maja br. ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w Rybniku. O przedsięwzięciu już dziś mówi się inwestycja stulecia. Nie bez powodu. A tak to się zaczęło maja w Kamieniu, dzielnicy, w której powstanie 31 km sieci, prezydent Adam Fudali pierwszy wbił łopatę pod budowę pierwszego etapu kanalizacji. Oprócz Kamienia obejmie on również Golejów (22 km) i Zamysłów (41,5 km). Koszt tego etapu finansowany jest ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i wyniesie ponad 11 mln euro. Na ten cel Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku zaciągnęło kredyt (do kwoty euro) w 50% poręczony przez miasto. Będzie on spłacany w latach W ciągu najbliższych lat (termin realizacji całej inwestycji 2007 r.) w siedemnastu rybnickich dzielnicach oraz gminach Gaszowice i Jejkowice powstanie prawie 630 km kanalizacji sanitarnej. Obszar objęty projektem zamieszkuje 148 tys. osób. Docelowo do systemu odbioru i oczyszczania trafiać będzie 96% ścieków generowanych w Rybniku, Gaszowicach i Jejkowicach (obecnie ok. 62%). Przypomnijmy: inwestycja była możliwa dzięki bezzwrotnej dotacji przyznanej miastu w listopadzie 2001 r. z przedakcesyjnego funduszu Unii Europejskiej ISPA. Wynosząca ponad 71 milionów euro kwota stanowi 64% kosztów kwalifikowanych całej inwestycji i jest najwyższą dotacją z funduszu ISPA udzieloną wówczas w naszym kraju. Całe przedsięwzięcie kosztować będzie ponad 127 mln euro, tak więc oprócz ISPY i kredytu z EBOR u, projekt finansowany będzie z WFOŚiGW ( euro) oraz z budżetu miasta Rybnika i gmin Gaszowice i Jejkowice ( euro). Zanim w Kamieniu ruszyły koparki, 16 maja w UM Rybnika podpisana została umowa podwykonawcza na realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia. Sygnatariuszami dokumentu byli Józef Tomolik, prezes firmy Hydrobudowa Śląsk S.A. Katowice, która wygrała przetarg na to zadanie i Jerzy Biskup z PRB ER- BUD, reprezentującego przedsiębiorstwa zrzeszone w Rybnickiej Izbie Przemysłowo Handlowej. Zgodnie bowiem z postanowieniami umowy, rybnickie firmy zrealizują około 50% prac prowadzonych w ramach pierwszego etapu tego przedsięwzięcia. Cały czas podkreślałem, że będziemy się starali szukać możliwości, by to zadanie mogły wykonywać również firmy rybnickie. I to się udało mówił A. Fudali. To jest szansa dla naszego miasta na utrzymanie zatrudnienia, a także dla większej konsolidacji tych firm. Przed nami przecież kolejne etapy, jeżeli więc realizacja pójdzie sprawnie, rybnickie firmy mają Pierwszy koparką do pracy ruszył... prezydent Adam Fudali. szansę na dalszą współpracę. Głównym wykonawcą robót jest Hydrobudowa Śląsk, firma, która działa na rynku już 52 lata, a w zależności od roku i rodzaju inwestycji zatrudnia średnio około 1000 osób. Od 12 lat jest spółką akcyjną, notowaną na warszawskiej giełdzie. Termin ukończenia prac tego etapu to 30 czerwca 2005 r. Realizacja zadania zakłada budowę 9 pompowni i 5 zbiorników wyrównawczych. Powstanie 7 placów budów, a ruch drogowy zostanie ograniczony wylicza prezes zarządu Hydrobudowy Śląsk J. Tomolik. Musimy dbać o jakość, zgodność z parametrami technicznymi i przepisami BHP oraz o terminowość prac. J. Tomolik podkreślał również rolę, jaką w całym przedsięwzięciu odegrała Rybnicka Izba Przemysłowo Handlowa, będąca jednym z negocjatorów między Hydrobudową Śląsk, a ok. 20 rybnickimi firmami, które stworzyły konsorcjum. Co oznacza inwestycja stulecia? Chcemy uzyskać efekt ekologiczny mówi o budowie kanalizacji A. Fudali. Koszt kredytu, który zaciągnął PWiK na realizację pierwszego etapu inwestycji nie jest i nie będzie wliczany w cenę wody. Efekt ekologiczny, o którym wspomniał prezydent, to przede wszystkim poprawa jakości środowiska naturalnego, wód i warunków sanitarnych oraz efektywności zmodernizowanej oczyszczalni w Orzepowicach, a także redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń. Wykazanie takiego efektu ma wpływ na otrzymanie całości dotacji: Ostatnie 20% środków z ISPY zostaną miastu przekazane dopiero po zrealizowaniu całego zadania i udowodnieniu efektu ekologicznego mówi pełnomocnik prezydenta ds. realizacji projektu ISPA Janusz Koper. (Już teraz realizowany jest program Kaskada, dzięki któremu poznajemy jakość cieków wodnych na terenie miasta szerzej w materiale Z myślą o środowisku na str. 13). Korzyści z realizacji inwestycji to również uregulowanie gospodarki ściekowej, podniesienie standardu życia mieszkańców, zamknięcie przestarzałych oczyszczalni oraz, co obecnie szczególnie istotne, spełnienie wymagań prawa polskiego i unijnego. Ważne jest również i to, że w fazie budowy i eksploatacji zatrudnienie znajdzie wiele osób i podniesie się atrakcyjność działek budowlanych na obszarach objętych programem. Jednak realizacja inwestycji stulecia to przede wszystkim ogrom spraw: Wymagana jest bardzo szczegółowa sprawozdawczość mówi J. Koper. Środki z ISPY będą uruchamiane sukcesywnie. Pierwsza zaliczka powinna wpłynąć do miasta w okolicach września, ale w budżecie miasta są zapewnione pieniądze na ten cel, gdyby zdarzyły się przesunięcia w terminie. I co dalej? W chwili obecnej jesteśmy na etapie końcowym uruchomienia kolejnego przetargu na wykonawstwo kanalizacji w 5 kolejnych dzielnicach Zebrzydowicach, Orzepowicach, Niewiadomiu, Niedobczycach i Paruszowcu Piaskach. Mamy nadzieję, że uruchomienie przetargu nastąpi jeszcze w czerwcu, a prace rozpoczną się z początkiem roku przyszłego. Równocześnie Zdj.: BRP PM przygotowywane są dokumentacje do przetargów na zaprojektowanie pozostałych 6 obszarów czterech kolejnych dzielnic Rybnika oraz dwóch gmin, które uczestniczą w programie Jejkowic i Gaszowic. Przetargi na projekt powinny zostać rozstrzygnięte na przełomie roku, by można było rozpocząć procedury wyłaniania firm do realizacji kanalizacji w tych rejonach. Przewidujemy, że powinny się one rozpocząć na przełomie roku 2004/2005, ale będzie to uzależnione od procedur przetargowych. Całość zadania to termin ekspresowy do 2007 r. Dziennie powinniśmy wybudować ok. 600 m. kanalizacji mówi J. Koper. Całość inwestycji to jak z Zakopanego do Sopotu dodaje prezydent, który podczas konferencji prasowej dziękował wszystkim służbom, które były i są zaangażowane w to zadanie byłemu wiceprezydentowi miasta Romualdowi Nieweltowi, byłemu naczelnikowi wydziału gospodarki komunalnej Wiktorowi Salamonowi, zastępcy prezydenta Józefowi Cyranowi i zespołowi Biura Realizacji Projektu. Co mieszkaniec wiedzieć powinien? Podłączenie jest obligatoryjne i miasto ma możliwość wyegzekwowania tego ustalenia. Koszt 10 c.d. na stronie 11.

9 Letni wypoczynek dzieci Popołudnie z dzielnicami......, a dokładnie z członkami zarządów RD, spędzili prezydent Rybnika Adam Fudali, przedstawiciele władz miasta oraz naczelnicy UM w ramach drugiego już wspólnego spotkania. Tym razem wśród omawianych spraw znalazł się temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Informacje przedstawione podczas spotkania mają być szczególnie pomocne dla nowych członków zarządów rad dzielnic, którzy dotychczas nie mieli możliwości poznania zasad ani form organizacji letniego wypoczynku dla dzieci. A jak się okazuje, w czasie tegorocznych wakacji atrakcji jest bez liku. Wszystkie miejskie jednostki kultury i sportu organizują specjalne seanse filmowe, półkolonie, zajęcia w grupach tematycznych, wyjścia na basen, wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, festyny rodzinne oraz zawody i gry sportowe. Udane wakacje chcą zapewnić dzieciom również rybnickie parafie, które przygotowały wycieczki za miasto, kolonie i półkolonie oraz ogniska i wyjścia do dyskoteki oraz na basen. O szczególną formę wypoczynku zadbały także organizacje pozarządowe, które przygotowały kolonie charytatywne, imprezy plenerowe oraz obozy profilaktyczne. Te ostatnie mają do spełnienia ważną funkcję, która wiąże się nie tylko z zapewnieniem dzieciom zabaw i ruchu: W tym przypadku wypoczynek połączony jest z edukacją nakierowaną na konkretny problem patologie czy inne niepożądane zjawiska, z jakimi dzieci mają na co dzień do czynienia mówi zastępca prezydenta Ewa Ryszka. To jedyna możliwość, by dzieci wypoczęły i zobaczyły kawałek innego świata, a poprzez kontakt z terapeutami mogły odnaleźć się w swojej rzeczywistości po powrocie do swoich rodzin. Obozy i kolonie profilaktyczne przygotowały m.in. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika Boguszowic 17-tka, MOSiR, Zespół Ognisk Wychowawczych Piaski i wiele innych ośrodków, a było to możliwe dzięki napisaniu odpowiednich programów, na realizację których przekazane zostały środki z funduszu alkoholowego. Ponadto Polski Związek Katolicko Społeczny zorganizuje kolonie charytatywne dla 30 dzieci, ZHP pomyślało o 40 osobach, dla których przygotowano akcję pod nazwą Spokojny wypoczynek matki z dzieckiem, a Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zaplanowało turnus rehabilitacyjny. Warto dodać, że prezydent Rybnika Adam Fudali podjął decyzję o dofinansowaniu z budżetu miasta wyjazdów osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne. Do decyzji prezydenta przyczynił się fakt nie otrzymania należnych miastu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki podjętym działaniom niepełnosprawni rybniczanie w okresie letnim będą mogli skorzystać ze wspomnianej formy rehabilitacji. To nie koniec sposobów na ciekawe spędzenie tegorocznych wakacji. Należy śledzić informatory poszczególnych placówek kulturalno sportowych w mieście, gdyż wszystkie one zaplanowały coś dla naszych milusińskich. O dzieciach nie zapomni Rybnickie Centrum Kultury, Dom Kultury w Niedobczycach, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna i jej filie, MOSiR, Młodzieżowy Dom Kultury oraz kluby sportowe. Dom Kultury w Boguszowicach z akcją lato rusza od 30.06, DK w Niewiadomiu organizuje 3 turnusy półkolonii Małe formy Lato 2003, DK Chwałowice zaprasza m.in. na warsztaty wokalne, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz gry i zabawy, a Bushido planuje wyścigi rowerowe, wycieczki do aeroklubu i zajęcia karate. To tylko część atrakcji przygotowanych przez te placówki, a warto dodać, że podczas niektórych zajęć dzieci będą mogły zjeść dwudaniowy posiłek. O wszystkich szczegółach letniego wypoczynku przedstawiciele rad dzielnic mogli dowiedzieć się w rozmowie z zastępcami prezydenta Ewą Ryszką i Jerzym Frelichem oraz naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej Michałem Zorychtą i Wydziału Edukacji Tadeuszem Szostokiem oraz dyrektorem OPS Jerzym Kajzerekiem. Taki był skład pierwszego z trzech zespołów tematycznych, które podczas spotkania udzielały informacji przedstawicielom rybnickich dzielnic. W kolejnych dwóch grupach, które cieszyły się nieco większym zainteresowaniem, rozmawiano o strategiach dzielnic oraz o realizacji zadań w poszczególnych dzielnicach w roku bieżącym. Spotkanie wykorzystano również do przedstawienia zagadnień związanych z kanalizacją. Chronologię wydarzeń, która doprowadziła do rozpoczęcia I etapu inwestycji, koszty budowy oraz dalsze kroki podejmowane przez miasto z myślą o kanalizacji przybliżył pełnomocnik prezydenta ds. realizacji projektu ISPA Janusz Koper. (Szerzej o tej inwestycji również w artykule Koparki w ruch na str.10 11). Prezydent A. Fudali wspomniał również o pracach w mieście odkupie ziemi od spółki Euro Business. (Szerzej w relacji z sesji) oraz Plazie i rozbiórce budynków u zbiegu ul. Raciborskiej i Dworek. Uczestnicy spotkania obejrzeli też film zrealizowany podczas Pikniku europejskiego w Rybniku. Ustalono także, że następne spotkanie z cyklu Popołudnie z dzielnicami odbędzie się w drugiej połowie września, a omawiany będzie budżet na 2004 r. oraz strategie dzielnic. (S) Koparki w ruch! c.d. na stronie wody mieszkaniec oddawał taka samą ilość biorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku, przyłącza ponosi obywatel, ale wiemy w jakiej sytuacji ścieków, koszt wywozu szamba będzie o 300% PWiK będzie wydawać warunki technicz- są mieszkańcy, dlatego miasto na pewno droższy niż koszt odprowadzenia ścieków bezne przyłączenia budynku do nowej sieci kana- będzie się starało pomóc mówi J. Koper. pośrednio po przyłączeniu się do kanalizacji lizacji sanitarnej zbiorowo dla kilku ulic, a nawet O pewnych promocjach wspomniał również mówi J. Karwot. dla całej dzielnicy, zamiast warunków przy- prezes PWiK Janusz Karwot: Samorząd postarał O wszystkich szczegółach związanych z kałączenia dla każdego budynku z osobna. Cena się, by koszt wykonania projektu był jak nalizacją można dowiedzieć się w Biurze Re- opracowania projektu przykanalika jest wów- najniższy. Najprawdopodobniej już od 1 lipca tego alizacji Projektu (pok. 308 UM, tel czas o ok. 30% tańsza niż w przypadku indywidualnego roku nie będzie konieczności uzgadniania samych wew. 7308, 7318, 7328, 7338). To właśnie tutaj zlecania. Termin podłączenia do ka- projektów w UM. Pozostaje więc koszt wykonawstwa mieszkańcy dzielnic objętych programem mogą nalizacji indywidualnego użytkownika uzależ- podłączenia. Już teraz w dzielnicy Golejów osobiście sprawdzić przebieg trasy kanalizacji niony jest od dzielnicy, w której realizowane i Wielopole wprowadzamy promocje jeżeli obywatel oraz termin rozpoczęcia prac. Aby dowiedzieć są prace. do końca września zgłosi chęć wykonania się, jak przebiegać będzie kanalizacja na danej Trochę historii... przyłącza do głównych ciągów w tych dzielnicach, posesji, należy przynieść mapkę geodezyjną Okazuje się, że w dziedzinie kanalizacji mamy nie będą pobierane opłaty za jego odbiór. działki i oświadczenie (po uzgodnieniu z pro- sięgające wieku doświadczenia. Rybnik było Zależy nam, by mieszkańcy miasta jak najszybciej jektantem) o wyrażeniu zgody na poprowadze- pierwszym z śląskich miast, w którym prawie 100 przyłączali się do kanalizacji. A im więcej nie kanalizacji przez działkę. Przypomnijmy: lat temu podjęto się realizacji podobnej inwejektantem) będzie podłączeń do kanalizacji, tym taniej będzie miasto i UE zapewnią sfinansowanie głównych stycji. Kiedy miastem zarządzał burmistrz Otto pracować oczyszczalnia. Istnieje jeszcze ciągów kanalizacyjnych oraz odgałęzień zakoń- Günther rozpoczęto budowę kanalizacji wraz jeden argument przemawiający na korzyść kanalizacji: czonych studzienką na posesji. Właściciel dział- z oczyszczalnią ścieków ( ) oraz sieci Z ekonomicznego punktu widzeki ponosi jedynie koszt wybudowania przyłą- wodociągów (1905). 16 maja 2003 r. z pewnoczonych nia i na podstawie wyliczeń, jakich dokonaliśmy cza na własnej posesji. W celu uproszczenia do ścią również przejdzie do historii naszego miasta. (S) wynika, że gdyby za metr sześcienny pobranej minimum koniecznych uzgodnień z Przedsię- Telefony do redakcji: ,

10 Paruszowiec Piaski Ulica ks. Henryka Przepyszna grochówka na festynie była dziełem członków koła emerytów. Przedwcześnie zmarły w 2000 roku ks. Henryk Groborz jest dla mieszkańców dzielnicy Paruszowiec Piaski postacią niezwykle znaczącą. To za jego sprawą rozpoczęto budowę świątyni pod wezw. Św. Jana Sarkandra, której poświęcenia w październiku 1998 r. dokonał Metropolita Katowicki ks. abp. Damian Zimoń. Urodzony w Orzepowicach ks. Henryk budowniczy i proboszcz potrafił wokół budowy wymarzonego kościoła skupić całą parafialną społeczność. Pozostał dla niej charyzmatycznym kapłanem i człowiekiem wielkiego serca. Mieszkańcy dzielnicy chociaż w części chcieli oddać swojemu proboszczowi dług wdzięczności poprzez nadanie biegnącej obok kościoła drodze nazwy Ks. Henryka Groborza, o co zabiegali również dzielnicowi samorządowcy. Pomysł połączenia ulic Przemysłowej i Stawowej zrodził się w połowie lat '90 i był oczywiście związany z budową kościoła. Nowa ulica miała znacznie skrócić drogę do świątyni mieszkańcom Zastawu. Liczono też na to, że dzięki budowie uporządkowany zostanie, choćby w części, teren dzisiejszych Błoni. Wiele starań w realizację pomysłu włożyła Rada Dzielnicy. Lokalizację drogi kilkakrotnie zmieniano, w końcu miasto zdecydowało się na wykup jednej działki i 500 metrowa droga została wytyczona w bezpośredniej bliskości kościoła. Początkowo był to trakt bity ze żwirową nawierzchnią, ale z solidnym mostem nad Rudą. Asfalt rozpoczęto kłaść Na drogach Gwarancyjne poprawki Urząd Miasta Rybnika, jako inwestor m.in. robót drogowych, egzekwuje dotrzymanie gwarancji na te prace. Na bieżąco sprawdzana jest jakość wykonywanych robót i materiałów, jeszcze przed upływem okresu gwarancji. W ostatnim czasie, w wyniku tych działań, wykonawcy robót drogowych zobowiązani zostali do wykonania poprawek na ul. Prostej, Piasta i Armii Krajowej. Ponadto, w okresie wakacyjnym odbędą się przeglądy przedgwarancyjne na ulicach: Rybnickiego, Arki Bożka, Pojdy-Robotnicza, Mikołowska, Dąbrówki, Gliwicka (chodnik w Wielopolu), Św. Józefa, Szybowcowa z wiaduktem, Witosa oraz Ks. P. Skargi. Na bieżąco są też usuwane usterki powstałe na rybnickich drogach w wyniku źle przeprowadzonych robót. To przede wszystkim prace wykonane niezgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją przetargową i sztuką budowlaną. Miasto nie ponosi tu żadnych nakładów finansowych, bo poprawki wykonywane są w ramach gwarancji. Przykładem jest fragment ulicy Strzeleckiej w dzielnicy Północ (od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia), gdzie usuwane są wady nawierzchni. Na powierzchni 700 metrów kwadratowych nawierzchnia jest frezowana i wymieniana jest geowłóknina (specjalna siatka wzmacniająca). W ostatnim etapie prac położona zostanie warstwa asfaltowa. Podobnie będzie przy wy- Tabliczkę z nazwą odsłoniła matka ks. Henryka Groborza Aniela, w towarzystwie prezydenta Adama Fudalego i przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Andrzeja Oświecimskiego. Zdjęcia: r wiosną tego roku, wykonano chodniki, parking koło kościoła i zatokę autobusową. Całość inwestycji kosztowała ok. 2,5 mln zł. Otwarcie nowej drogi i nadanie jej imienia Ks. Henryka Groborza w sobotę 10 maja br. zgromadziło tłumy mieszkańców dzielnicy. Uroczystości poprzedziła msza św. w kościele, który miejscowej społeczności zawsze już będzie kojarzyć się z jego pierwszym proboszczem i budowniczym. Poświęcenia drogi dokonał obecny proboszcz, ks. Rudolf Gniździa, zaś tabliczkę z nazwą odsłoniła matka ks. Henryka Groborza Aniela, w towarzystwie prezydenta Adama Fudalego i przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Andrzeja Oświecimskiego. Uroczystości towarzyszyła Miejska Orkiestra Dęta Rybnik. Z okazji tak znaczącego dla dzielnicy wydarzenia na terenie miejscowego TKKF u zorganizowano obfitujący w atrakcje dzielnicowy festyn. Były występy zespołów muzycznych, loteria fantowa i zabawa taneczna dla dorosłych, a także wesołe miasteczko oraz gry i zabawy dla dzieci, zaś dla wszystkich smaczna grochówka i słodkie wypieki. (r) mianie krawężników drogowych przy ul. Małachowskiego, które nie odpowiadają polskim normom technicznym. W ciągu ostatnich czterech lat w Rybniku wykonano ponad 100 robót drogowych, z których każda objęta jest 36 miesięcznym okresem gwarancyjnym. 12 Prace gwarancyjne na ulicy Strzeleckiej. Zdj.: BRP PM

11 Jednym z gości Dni... był zastępca prezydenta miasta Józef Cyran, który w swoim wystąpieniu mówił o budowie kanalizacji z funduszy ISPA, selektywnej zbiórce odpadów i konieczności edukowania społeczeństwa, by na terenie miasta nie powstawały nielegalne wysypiska śmieci. Obchody II Dni Ziemi, Wody i Powietrza odbywały się na terenie Zespołu Szkół Wyższych, stąd też z zaciekawieniem wysłuchano informacji na temat dalszych prac na jego Z zajęć w Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Politechniki Śląskiej korzystają nie tylko studenci. Klasa I e z V Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku przez 3 godziny pracowała w laboratorium chemicznym. Zajęcia prowadziły Teresa Grabowska i laborantka Politechniki Śl. Sylwia Jabłońska, a licealiści wykonywali m.in. oznaczenia chlorków, odczynu i przewodności w odpadach i oznaczenia potasu i fosforu w glebie. Zdj. arch. V LO. Z myślą o środowisku terenie. Tadeusz Sopicki z Fundacji Ekoterm Silesia mówił o planach wybudowania estrady i centrum konferencyjno bibliotecznego. Ponadto w trakcie trwającej trzy dni imprezy wysłuchano wielu referatów, m.in. na temat pozyskiwania energii i ekstremalnych zjawisk klimatycznych. Przybliżono również możliwości realizacji studiów i staży zagranicznych w ramach programów europejskich, zorganizowano warsztaty świadomości ekologicznej i sesje studenckich kół naukowych. Referaty wygłosili przedstawiciele kilku firm z naszego regionu. Podsumowano również I edycję Młodzieżowego Programu Monitoringu Stanu Wód Powierzchniowych Miasta Rybnika pod nazwą Kaskada, a jego uczestnicy odebrali z rąk prezydenta Adama Fudalego pamiątkowe dyplomy. Przypomnijmy: do zainicjowanego w 2002 roku programu zaangażowani zostali uczniowie siedmiu rybnickich szkół ponadgimnazjalnych. Kilkuosobowe grupy pracujące pod opieką nauczycieli, wyposażone w odpowiedni sprzęt dostarczony przez miasto badają i oceniają stan jakości rybnickich wód. Badania powtarzane są co kilka mie- To święto ekologii w Rybniku mówił o drugich Dniach Ziemi, Wody i Powietrza prof. Joachim Kozioł, pełnomocnik ds. Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Politechniki Śląskiej. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja problematyki ekologicznej. Wystawę skamieniałości zwiedzali nie tylko studenci. Mała Monika z zaciekawieniem ogląda jeden z paleontologicznych eksponatów. Zdj. (s) sięcy, dzięki czemu możliwe jest dostrzeżenie zachodzących zmian i wskazanie ewentualnych zagrożeń. W kolejnych edycjach projektu planowane jest poszerzenie badań o bioindykację, czyli określenie zmian w środowisku za pomocą specjalnych wskaźników. Po raz pierwszy obok uczniów szkół średnich i rybnickich studentów prelekcjom w ramach Dni... przysłuchiwali się studenci Uniwersytetu III Wieku, a prof. J. Kozioł wyraził nadzieję, że nie jest to odosobniony przypadek i współpraca z tą placówką będzie się rozwijała. Jak gdyby na potwierdzenie tych słów już podczas Dni... prezentowane były prace malarskie i rysunki członków Uniwersytetu III Wieku. Nie była to jednak jedyna ekspozycja pokazana w czasie imprezy. Zainteresowanie wzbudziły dwie inne wystawy Podróż do źródeł energii z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Skamieniałości zwierzęce Górnego Śląska ze zbiorów Muzeum Geologii Złóż. Zwiedzający podziwiali modele kolektora słonecznego, maszyny parowej czy wiatraka koźlaka, ale również najstarsze małże, ślimaki i szczątki gadów. Niewątpliwą atrakcją, chociażby ze względu na imponujące rozmiary, były kości ssaków plejstoceńskich. Zaprezentowano także najświeższe eksponaty, a mianowicie... prace dyplomowe pierwszych absolwentów specjalizacji Energetyka komunalna. (S) Dosłownie wszystko, To prawdziwa plaga mówi Irena Jarząbek dyrektor Rybnickich Służ Komunalnych. I nie są to słowa przesadzone. Od początku stycznia na terenie miasta zlikwidowano ponad 50 dzikich wysypisk śmieci. dosłownie wszędzie Skoszona trawa, gruz, opony, umywalki, muszle, puszki, butelki. Na takich wysypiskach można znaleźć dosłownie wszystko wylicza kierownik działu oczyszczania miasta RSK Franciszek Węglorz. Sytuacja budzi coraz większy niepokój, gdyż zjawisko narasta. W ubiegłym roku w Rybniku pojawiło się tylko 30 dzikich wysypisk śmieci, podczas gdy od 7 stycznia do 6 czerwca na terenie miasta zlikwidowano już 52 nielegalne wysypiska, z których wywieziono ponad 44 tony śmieci. Koszt pracy pracowników i sprzętu RSK wraz z wymaganymi opłatami wyniósł ponad zł. Są miejsca, w których nielegalne wysypiska pojawiają się dwa, trzy razy w roku. Tak jest np. na ul. Niepodległości, Łokietka, Poniatowskiego czy Hotelowej mówi K. Węglorz. Najczęściej wysypiska znajdują się przy drogach, które prowadzą przez tereny zalesione, choć zaczynają się również pojawiać w pobliżu garaży. Walkę z amatorami nielegalnych składowisk toczą Rybnickie Służby Komunalne, Wydział Ekologii UM oraz Straż Miejska. To ona ustala właściciela terenu, na którym znajduje się dzikie wysypisko. Jeżeli jest nim miasto, wówczas do pracy zabierają się pracownicy RSK. Jeśli natomiast wysypisko znajduje się na terenie prywatnym, to zgodnie z ustawą o odpadach, wysprzątanie go leży w gestii właściciela. O tym obowiązku przypominają funkcjonariusze SM. Jednak dzikie wysypiska nie są jedynym problemem, który spędza 13 Są miejsca, w których nielegalne wysypiska pojawiają się dwa, trzy razy w roku. sen z powiek pracownikom RSK. Odrębny kłopot stanowią zaśmiecone pobocza dróg wylotowych. (S) Tak jest np. na ul. Łokietka. Zdj. Arch. RSK Telefony do redakcji: ,

12 To nazwa projektu, przygotowanego wspólnie przez powiatowe urzędy pracy z Jastrzębia, Mikołowa, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia i Żor, o którym dyskutowano w rybnickim Urzędzie Miasta. Celem programu jest zaktywizowanie bezrobotnych z grup ryzyka, absolwentów oraz osób zwolnionych z górnictwa. W jaki sposób? Dzięki szkoleniom podnoszącym lub zmieniającym kwalifikacje, pracom interwencyjnym, stażom absolwenckim (w przypadku PUP w Rybniku rzecz dotyczy 50 absolwentów) lub poprzez udzielenie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i na tworzenie dodatkowych miejsc pracy. Inną formą działania zapisaną w projekcie, a którą szczególnie zainteresowany jest rybnicki urząd pracy, ma być refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie (PUP w Rybniku planuje, że obejmie ona 50 osób) oraz refundacja składki ZUS dziesięciu bezrobotnym z miejscowego urzędu pracy, którzy w tym roku rozpoczęli działalność gospodarczą. Na zapisane w projekcie zadania sześć urzędów pracy potrzebuje ponad zł. Warto dodać, że na obszarze obsługiwanym przez te powiatowe urzędy pracy zarejestrowanych jest ponad 46 tys. osób (dane z końca marca br.). Stąd też pomysł napisania projektu Wspólnie osiągniemy więcej, który ma być realizowany od lipca do grudnia tego roku, z wykorzystaniem środków z Funduszu Pracy. Dlatego też kierownicy urzędów podpisanych pod projektem przekonywali o jego zaletach, obecnego na spotkaniu, członka zarządu Województwa Śląskiego Mariana Jarosza. To nie pierwsza nasza inicjatywa, a nazwa projektu mówi sama za siebie mówiła kierownik Powiatowego Urzędu Pracy z Rybnika Teresa Bierza, która przedstawiła szczegóły Wspólnie osiągniemy więcej... związane z projektem Wspólnie osiągniemy więcej. Zmienił się podział środków Funduszu Pracy, stąd też pojawiła się rezerwa wojewódzka na programy ponadpowiatowe i właśnie te, które wykraczają poza jeden powiat, mają szansę powodzenia mówił M. Jarosz. Udało się państwu wspólnie zadziałać, a to bardzo cenna inicjatywa. Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem te materiały. Jednak to jak środki zostaną podzielone okaże się w czerwcu, ale programy subregionalne mają większą szansę na poparcie. O tym jak ważne było (...) znalezienie nici porozumienia, która może doprowadzić do pozyskania środków dla całego subregionu mówił także prezydent Adam Fudali, który wspólną inicjatywę urzędów ocenia przez pryzmat członkostwa w UE jako nabywanie umiejętności pisania programów i przykład sięgania po przyszłe środki z Unii. Spotkanie było okazją do podzielenia się problemami, z jakimi borykają się urzędy pracy zjawiskiem dziedziczenia bezrobocia, Ruchem Obrony Bezrobotnych, a zakończyło się wręczeniem projektu Wspólnie osiągniemy więcej przedstawicielowi zarządu województwa, z nadzieją na poparcie ponadpowiatowej inicjatywy. Ponadto prezydent zadeklarował, że projekt zostanie przedstawiony na Wspólnie osiągniemy więcej przekonywali kierownicy powiatowych urzędów pracy zaangażowani w realizację projektu. Zdj.: BRP PM najbliższym posiedzeniu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, gdzie podjęta zostanie w tej sprawie stosowna uchwała. Zostanie wyłoniony również specjalny zespół, który będzie nadzorował szczegóły związane z realizacją tego i kolejnych projektów o podobnym charakterze. (S) Gminy górnicze łączcie się! W pierwszych dniach czerwca br., po raz pierwszy poza siedzibą Parlamentu Europejskiego i poza Unią Europejską, odbyła się konferencja EUR ACOM europejskiej organizacji jednoczącej krajowe stowarzyszenia gmin górniczych. Na miejsce obrad ósmej edycji międzynarodowej konferencji wybrano Ustroń, a w tym ważnym dla regionu przedsięwzięciu nie zabrakło akcentu rybnickiego. Uczestnicy konferencji odwiedzili mianowicie teren Zespołu Szkół Wyższych, gdzie gości przywitał prezydent Rybnika Adam Fudali, również biorący udział w konferencji. Następnie przewodniczący Rady Miasta Michał Śmigielski opowiedział o realizacji kampusu i oprowadził gości po jego terenie. Podczas konferencji omówiono przyszłość funduszy strukturalnych na lata oraz sytuację górnictwa w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono również rozwiązania restruk- 14 Przedstawiciele EUR ACOM u złożyli wizytę w rybnickim Zespole Szkół Wyższych. W pierwszej ławie w towarzystwie przewodniczącego RM Michała Śmigielskiego, siedzi mer partnerskiego miasta Liévin turyzacyjne stosowane w Polsce, a w szczególności Jean Pierre Kucheida. Zdj.: M.T. c.d. na stronie 15.

13 10 lat temu, 30 maja 1993 r. Powiatowy Urząd Pracy wprowadził się do budynku przy ul. Jankowickiej w Rybniku. Rocznice skłaniają zwykle do podsumowań, tak więc o przeszłości, najważniejszych osiągnięciach i nowych przedsięwzięciach urzędu rozmawiamy z kierownikiem PUP Teresą Bierzą. Jaka była miniona dekada? Warto spojrzeć na dane statystyczne. W 1993 r. w PUP zarejestrowanych było 7132, w tym roku jest ich Stopa bezrobocia wynosiła wtedy 6,5% teraz 14,1%. Z ogółu bezrobotnych prawo do zasiłku posiadało wówczas ponad 40% bezrobotnych, teraz tylko 11,6%. Co ciekawe, we wspomnianym już roku 1993, kobiety stanowiły 77% ogółu zarejestrowanych, a teraz tylko 55,4%. Jak widać, coraz częściej pracę tracą mężczyźni, a jest to szczególnie niepokojące, gdyż niejednokrotnie są oni jedynymi żywicielami rodziny. Okazuje się jednak, że w ciągu 10 lat za pośrednictwem PUP stałą pracę podjęło osób. Do prac interwencyjnych skierowaliśmy 4315 bezrobotnych, do robót publicznych 1090, a na szkolenia i staże 3574 osoby. Kiedy zestawimy te cyfry, okaże się, że w wyniku działań naszych pracowników, ponad 36 tys. ludzi otrzymało pracę bądź zostało przekwalifikowanych. To przecież spore miasto... To z pewnością imponujące dane, ale czy pamięta Pani lata szczególne pod względem liczby zarejestrowanych w PUP? W połowie lat 90. o tysiąc osób spadła liczba bezrobotnych, ale było to związane z działaniami ściśle administracyjnymi i obostrzeniem ustawy. Jednak bywały też lata dobre, kiedy w mieście prowadzona była duża inwestycja i praktycznie z dnia na dzień zabierano nam z rejestru bezrobotnych 400 osób. Tak było w przypadku budowy hali Makro w Rybniku. W tej chwili należy cieszyć się Miasto bezrobotnych zatrudnione Kierownik PUP w Rybniku Teresa Bierza podczas targów pracy dla absolwentów. Zdj.: (s) również i to, że już po raz piąty odbył się Dzień Przedsiębiorczości. W tym roku imprezę współorganizował z nami Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Tak więc działaniami obejmujemy już nie tylko Rybnik, ale wychodzimy poza powiat ziemski i myślę, że jest to kierunek, w którym warto iść. Dzień Przedsiębiorczości ma przyczynić się do rozwoju firm i zaowocować powstaniem nowych miejsc pracy. W jaki sposób? Swoją ofertę dla pracodawców z całego regionu przedstawiły wszystkie PUP z tego terenu. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że w tym roku mamy dosyć pieniędzy na pomoc dla pracodawców przy zatrudnianiu osób bezrobotnych i firmy z tego z pewnością skorzystają. Dodatkowo ofertę inwestycyjną zaprezentowały także gminy z naszego terenu. Zorganizowaliśmy również część konferencyjną, podczas której swoje oferty przedstawiła m.in. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. Tak więc pracodawcy mogli skorzystać z oferty realnej, bo PUP pokazały czym naprawdę dysponują, a urzędy miast z każdego pozyskanego miejsca pracy, gdyż zmieniła się sytuacja na rynku pracy i to nie tylko w naszym regionie, ale w całym kraju. Gdyby miała Pani wskazać najważniejsze osiągnięcia i sukcesy ostatnich 10 lat... i gmin wskazały lokale i wolne tereny pod inwestycje oraz przedstawiły korzyści z prowa- Najbardziej cieszy mnie to, że w tym okresie zrealizowaliśmy kilka programów razem dzenia działalności gospodarczej i preferencje, z gminami. Jednym z nich była Pomocna jakie mogą uzyskać przedsiębiorcy inwestując dłoń organizowana wspólnie z Czerwionką w danej gminie. i Rybnikiem. W wyniku tego programu 40 osób Kolejną inicjatywą urzędu są targi pracy podjęło pracę i zostało zatrudnionych na stałe. W roku 2002 po raz pierwszy realizowali- Podstawowym zadaniem doradców zawo- dla absolwentów. śmy wspólny program z UM Rybnika nazwany dowych i pośredników jest przede wszystkim Nareszcie praca, a zdobyte wtedy doświadczenia przydały się nam w tym roku, kiedy to dzi ludzie muszą się przyzwyczajać do bycia ak- nakłanianie do aktywności. Szczególnie mło- do współpracy pozyskaliśmy wszystkie PUP tywnymi, a poprzez te targi chcemy im uświadomić, jak bardzo złożona jest sytuacja na ryn- z naszego terenu. Tak powstał program Wspólnie osiągniemy więcej. Sukcesem jest ku pracy. To nie jest tak, że młody człowiek przyjdzie do urzędu pracy, a tam będzie już na niego czekała gotowa oferta. On musi wykazać się własną inicjatywą. Dlatego warto organizować takie imprezy, bo właśnie na targach c.d. ze strony 14. szenia gmin lub regionów górniczych z siedmiu na Śląsku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, delegaci Parla- Łącznie reprezentuje ponad 900 społeczności a oni przedstawiają im swoje oczekiwania, wy- krajów członkowskich z UE i pięciu spoza niej. młodzi ludzie spotykają się z pracodawcami, mentu Europejskiego, reprezentanci Rządu lokalnych i wiele milionów mieszkańców. mogi oraz możliwości, jakie stwarza firma. RP oraz rządów Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, Główne działania EUR ACOM u wiążą się W ten sposób absolwenci uczą się, jak rozmawiać z pracodawcą i jak się zaprezentować i to polscy parlamentarzyści, władze regionu i samorządu wojewódzkiego, a także delegaci kra- z europejską polityką regionalną, projektowaniem i przydziałem europejskich funduszy jest dla nich szansa. Natomiast z firmami, które składają na targach pracy oferty dla bezrobotnych absolwentów podpiszemy umowy na jowych stowarzyszeń górniczych z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Belgii, Ukrawała podczas dyskusji nt. programu Agendy strukturalnych. Organizacja ta szeroko lobbo- formy subsydiowane i będziemy refundować im iny, Rosji, Czech, Rumunii i Polski (w tym 2000, której główny cel kontynuacja szerokiej i aktywnej polityki regionalnej został osią- część kosztów zatrudniania tych młodych ludzi. przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, które od 1999 r. jest członkiem gnięty. Obecnie działa na rzecz słusznego miejsca w następnej turze funduszy strukturalnych Czego można życzyć pracownikom PUP stowarzyszonym EUR ACOM). w dniu jubileuszu? EUR ACOM jest europejskim stowarzyszeniem reprezentującym interesy europejskich i nowych krajach członkowskich. Tego zatem życzymy. dla gmin górniczych, zarówno w obecnych, jak By nadal spadało bezrobocie! 15 gmin górniczych. Jednoczy krajowe stowarzy- Rozmawiała Sabina Horzela Telefony do redakcji: ,

14 Europejskie korowody dzielnic Witaj nam Europo! Mieszkańcy rybnickich dzielnic dotarli do Europy pieszo, na rolkach, rowerami, motorami, konno, w bryczkach, traktorem, autobusem, a nawet... pociągiem. Natomiast Europa wkroczyła do naszego miasta za sprawą unijnej symboliki, bogactwa strojów, tańców i muzyki państw członkowskich. Dzięki barwności i pomysłowości dzielnicowych korowodów, Europa miała poznać nas, a my Europę. Puchar dla zwycięskiego korowodu odbiera z rąk prezydenta Adama Fudalego przedstawicielka dzielnicy Popielów. Zdj.: r Europejski piknik na rybnickim Rynku był największą plenerową imprezą o charakterze integracyjnym w naszym mieście. Towarzyszyło jej prareferendum unijne, w którym poparcie dla członkostwa w UE wyraziło 91,8% z prawie 1000 głosujących osób, a przeciw przystąpieniu Polski do UE było 8,2%. Podczas pikniku osoby niezdecydowane mogły rozwiać swoje wątpliwości i zapytać o szczegóły związane z akcesją w Punkcie Informacji o Unii Europejskiej, gdzie dyżurowali pracownicy Wydziału rozwoju, promocji gospodarczej i informacji europejskiej UM oraz Gminnego Ośrodka Informacji Europejskiej. Wszystkie materiały promocyjne, broszury, ulotki i plakaty pozyskano m.in. z Fundacji Roberta Schumana, Centrum Informacji Europejskiej przy UKIE, Punktu Informacji Europejskiej, Narodowego Banku Polskiego i Regionalnego Centrum Informacji. W trakcie pikniku rozdano 2,5 tys. balonów, tyle samo plakietek, ponad 2 tys. chorągiewek i 800 znaczków o tematyce unijnej. Główną atrakcją piknikowej zabawy były Korowody Dzielnic o puchar Prezydenta Miasta Rybnika. Czwarta edycja imprezy odbyła się pod hasłem Nasza dzielnica w zjednoczonej Europie. Stąd też dominującym akcentem w prezentacji 19 rybnickich dzielnic była integracja europejska przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości i charakteru poszczególnych dzielnic. Lokalne społeczności udowodniły, że Unia im nie straszna, a pomysłów nam nie brakuje. Rybnicką bramę Unii Europejskiej jako pierwszy przekroczył roztańczony i rozśpiewany korowód największej dzielnicy miasta Maroka Nowin. Jego uczestnicy przede wszystkim młodzież z unijnymi symbolami w rękach i śpiewem na ustach, zachęcali do integracji z Europą. Rośniemy do UE przekonywały natomiast przedszkolaki z Kamienia, a na pozostałych transparentach pojawiły się hasła Kamień rybnickie płuca Unii i Ścieżkami rowerowymi do UE. W korowodzie znalazł się także wysłużony maluch jako eksponat czasów minionych oraz mercedes, który może okazać się wyznacznikiem luksusu po wejściu Polski do UE. Reprezentacja Boguszowic Osiedla zabrała jurorów Ewę Ryszkę, Józefa Cyrana, Jerzego Frelicha, Gabriela Cyrulika, Adama Świerczynę i Michała Zorychtę w podróż po Europie. Pociąg, do którego wsiedli również mieszkańcy Rybnika najpierw zatrzymał się na stacji w Hiszpanii, gdzie dzieci zaprezentowały mini corridę, następnie dotarł m.in. do starożytnej Grecji, słynącej z wiatraków Holandii i wiedeńskiego walca Austrii oraz poznała specyficzną kuchnię Francji. Swoją podróż turyści zakończyli przy dźwiękach Dzieweczki z laseczka w pretendujących do UE... Boguszowicach Osiedlu. Podróż bez biletu obfitowała w niezapomniane atrakcje, więc jurorzy postanowili przyznać tej dzielnicy II miejsce. Korowód Chwałowic wjechał na europejski Rynek na rolkach, a prowadzili go przedstawiciele Rady Dzielnicy odziani w staropolskie stroje. W korowodzie dominowała młodzież zaopatrzona w unijne gwiazdki, balony i flagi państw członkowskich. Dzieci przywitały rybniczan we wszystkich językach, a chwałowiccy rolnicy zachęcali hasłem Polskie chłopy do Europy. Na scenie wystąpił także zespół Eurochwałowice Raper Band, który wykonał bardzo pomysłowy hymn dzielnicy. Do zobaczenia za rok w zjednoczonej Europie! pożegnał wszystkich dyrektor DK w Chwałowicach Michał Wojaczek, który podczas występu ujawnił swoje zdolności do... rapowania, a później wystąpił jako nauczyciel Ody do radości. W korowodzie Smolnej dominowała Przygoda. W prezentacji Grabowni i Golejowa też prym wiodły dzieci i młodzież, a Rybnicka Kuźnia miała w swych szeregach samą Monę Lisę i włoską pizzę oraz gołębiorzy, speedrowerowców, przyszłego żużlowca oraz grupy Kaprys i Szał. Zebrzydowice wjechały do Europy z żywym inwentarzem, Ochojec przy dźwiękach Ody do młodości, a Niewiadom wojskowym jeepem. Korowód Boguszowic Starych prowadził stary, stylowy samochód, choć śród uczestników przeważała młodzież, która wprowadziła element rodzimy czyli Czerwonego Kapturka w śląskiej gwarze. Choć prawdziwy Meksyk leży tysiące kilometrów od Europy, rybnickim Meksykanom do niej wyjątkowo blisko, o czym świadczy znajomość tradycji krajów 15. Najbardziej zmotoryzowaną grupę wystawiła dzielnica Paruszowiec Piaski, zaś korowodowi z Kłokocina przewodził umajony wóz łamiący celne bariery. Świetnym pomysłem organizatorów korowodu z Ligoty Ligockiej Kuźni było wystawienie Kopciuszka po angielsku, zaś kończący bajkę wielki bal miał miejsce w... Brukseli. Tam Kopciuszek (domyślamy się, że chodzi o nasz kraj) pokazał się w całej krasie... Prawdziwą furorę zrobiła jednak dzielnica Popielów, której mieszkańcy dotarli na Rynek pociągiem do UE z dymiącą lokomotywą. Motywem przewodnim parady był oczywiście wiersz Lokomotywa J. Tuwima. W dziesięciu popielowskich wagonach mieścili się m.in. przedszkolacy, uczniowie, rzemieślnicy, kółko rolnicze, strażacy, baseballiści i piłkarze, czytelnicy biblioteki, pracownicy firm oraz chórzyści Słowiczka. W korowodzie szedł skoczek z Finlandii, jechały barwnie ozdobione bryczki, a nawet skuter wodny i luksusowy samochód Peugeot. Był kankan w chłopięcym wydaniu, popisy sportowe, a swoje umiejętności gaśnicze prezentowali strażacy. Uczestnicy korowodu wspólnie z mieszkańcami miasta śpiewali Jedzie pociąg z daleka, a młodzież z Popielowa częstowała jurorów specjałami unijnymi, próbując w ten sposób przekonać ich do głosowania na swoją dzielnicę. Nie było to konieczne, gdyż prezentacja przygotowana przez Popielów i bez takiej zachęty bardzo się podobała i to właśnie ta dzielnica otrzymała puchar prezydenta dla najlepszego korowodu i 3 tys. zł. Trzecie miejsce jurorzy postanowili przyznać dzielnicy Śródmieście, która dodatkowo otrzymała specjalne wyróżnienie za najbardziej prounijną prezentację. Czwarta lokatę zajęły licznie reprezentowane Niedobczyce, których przedstawiciele rozegrali mecz wejście do UE. Dzielnica ta unijną bramę przekroczyła tanecznym krokiem mażoretek, którym towarzyszyła Miejska Orkiestra Dęta Rybnik. Współpraca z dzielnicami jest w Rybniku wyjątkowa, dlatego też możemy uczestniczyć już w czwartym korowodzie dzielnic. W imprezę zaangażowały się organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, parafie i ochotnicy i tym wszystkim osobom chciałbym serdecznie podziękować. Miejsca są ważne, ale zwycięzcami jesteśmy my wszyscy. Jestem przekonany, że zabawa była przednia mówił prezydent Adam Fudali. I taka z pewnością była zarówno dla uczestni- 16 ków, jak i mieszkańców obserwujących paradę rybnickich dzielnic. (r), (s) Fotoreportaż na II stronie okładki

15 Familijny Dzień Dziecka Tegoroczne obchody Dnia Dziecka na rybnickim Rynku pod hasłem Dorośli dzieciom miały zdecydowanie familijny charakter. W programie znalazły się atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, słowem dla każdego coś miłego... Laureaci IV Międzynarodowego Dziecięco Młodzieżowego Festiwalu Piosenki Polskiej pierwsza z prawej zdobywczyni nagrody Grand Prix Barbara Zachnik. Zdobywca Grand Prix w XXI Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego Krzysztof Krauze odbiera nagrodę z rąk prezydenta. Tradycyjnie już 1 czerwca był okazją do podsumowania dwu odbywających się co roku w Rybniku festiwali piosenki dla dzieci i młodzieży. W XXI Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego, organizowanym przez Dom Kultury w Chwałowicach, wystąpiło w tym roku 48 młodych wykonawców w trzech grupach wiekowych. Jury w składzie: Czesław Gawlik, Janina Wystub i Kazimierz Niedziela przyznało Grand Prix Krzysztofowi Krauzemu Gimnazjum nr 2 w Raciborzu; w grupie wiekowej 7 10 lat zwyciężyła Magdalena Cyroń (Szkoła Muzyczna w Rydułtowach), II miejsce Katarzyna Muszyńska (Bielsko Biała), zaś III miejsce wyśpiewała Alina Gwóźdź ze Śląskiego Centrum Muzycznego - Muzyka i Ruch w Rybniku. W grupie wiekowej lat najlepsi byli kolejno: Katarzyna Sobek (Śląskie Centrum Muzyczne), Aurelia Krząkała (Mikołów), Michał Marcisz (Szkoła Muzyczna Rydułtowy). W grupie wiekowej lat I miejsce Monika Brodka, II miejsce Natalia Mańka (Śląskie Centrum Muzyczne), III miejsce Aleksandra Smołka (Gimnazjum w Jejkowicach). Drugą sceną zmagań młodych wokalistów był IV Międzynarodowy Dziecięco Młodzieżowy Festiwal Piosenki Polskiej im. Ireneusza Jeszki, organizowany przez Śląskie Centrum Muzyczne Muzyka i Ruch w Rybniku. Przesłuchania 22 uczestników odbyły się w DK w Chwałowicach, a w jury zasiedli Jerzy Michalski, Lidia Marszolik i Michał Wojaczek. Grand Prix przyznano Barbarze Zachnik z Piekar Śląskich. W kategorii 6 9 lat nagrodzono Jagodę Klimek (Rydułtowy), Klaudię Kątną (Tarnowskie Góry), i Gabrielę Steć ze Stalowej Woli. W kategorii wiekowej lat: I miejsce zdobył Michał Marcisz (Rydułtowy), II Katarzyna Sobek (Śląskie Centrum Muzyczne), III miejsce Hania Hołek (Szczerbice). W kategorii wiekowej lat I miejsce Dorota Marut (Wisła), II miejsce Katarzyna Kaczyńska (Karwina), III miejsce Sonia Kurpanik (DK Niedobczyce). W najstarszej kategorii przyznano tylko jedną nagrodę, a otrzymała ją Jagienka Zając z Gliwic. Nagrodę publiczności zdobyła zaś Sabina Adamczyk. Prawie wszyscy laureaci obu konkursów wystąpili na rynkowej scenie na Koncercie Galowym, a publiczność mogła się przekonać, że aktualnym gwiazdom estrady rośnie pod bokiem groźna konkurencja. O ile interpretacje piosenek i sposób bycia młodych wykonawców na scenie mógł zaimponować, niepokoi nieco dorosły repertuar. Kiedy nastoletnia wyko- c.d. na stronie Dzieci bawiły się w towarzystwie klaunów z Teatru Wodzisławskiej Ulicy. Dziecięca impreza zgromadziła kilka setek dzieci wraz z rodzicami. Telefony do redakcji: ,

16 Familijny Dzień Dziecka c.d. ze strint 17. nawczyni o dziecięcej buzi z kokieterią zapewnia: Jestem kobietą..., mogą się nasunąć pewne wątpliwości. Zwycięzcy otrzymali nie tylko dyplomy, ale również cenne nagrody rzeczowe, w tym m.in. sprzęt grający oraz wycieczkę do... EuroDisneylandu. Upominki wręczali prezydent Adam Fudali, przedstawiciele organizatorów, a także sponsorzy. Ze swej strony proponujemy zewrzeć szyki i zorganizować jeden, ale za to jaki, festiwal! Popisy dzieci przedzieliła całkiem dorosła Żorska Orkiestra Rozrywkowa pod dyrekcją znanego i popularnego w naszym regionie muzyka Lothara Dziwokiego. Big bandowe rytmy i jazzowe standardy, również wokalne, rozbujały licznie zgromadzoną na płycie Rynku publiczność. A potem sceną zawładnęły kolorowe Uniludki czyli dawne, poczciwe krasnoludki, tym razem w wersji unijnej. W bajkowej dobranocce w wykonaniu Teatru Banasiów z Warszawy dopatrzyliśmy się wielu atrybutów Unii Europejskiej, w tym błękitnej księgi z 12 białymi gwiazdami i hymnu Unii czyli Ody do radości. Przez całą imprezę dzieci bawiło dwóch klaunów z Teatru Wodzisławskiej Ulicy, którym nie można było odmówić dobrego kontaktu z naszymi milusińskimi. Końcowy akcent należał jednak do dorosłych, bo przede wszystkim do nich przeznaczony był program kabaretu Elita z Wrocławia. Nie byłoby całej imprezy, gdyby organizatorzy: miasto, Rybnickie Centrum Kultury oraz... Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Orzepowicach nie pozyskali sponsorów. W całym przedsięwzięciu nietypowa okazała się rola orzepowickiego szpitala, a szczególnie ordynatora oddziału pediatrycznego dra Grzegorza Górala, który objął tę funkcję kilka miesięcy temu. Dr Góral jest lekarzem niekonwencjonalnym z gitarą w ręku i z towarzyszeniem big bandu Lothara Dziwokiego wykonał kilka bluesów, a jego występu w żaden sposób nie można było nazwać amatorskim. Dr G. Góral przeniósł na rybnicki grunt działania na rzecz dzieci ze swojego poprzedniego miejsca pracy czyli Żor. Skupił wokół szpitala kilku poważnych sponsorów, którzy wspomagają chore dzieci, zaś koncert na Rynku, który był dla nich formą podziękowania. Zaprosił żorski big band i kaba- W Domu Kultury w Boguszowicach odbył się przegląd przedszkolnych grup muzyczno rytmicznych, który nazwano Roztańczone pantofelki. Na scenie wystąpiło 16 dziecięcych grup z 10 przedszkoli Rybnika i okolic. Celem zorganizowanego po raz pierwszy w naszym mieście przeglądu jest rozpowszechnianie aktywności muzyczno ruchowej wśród dzieci, zachęcanie do prowadzenia zajęć muzyczno ruchowych w przedszkolach oraz wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami. Pięcio i sześciolatki, które wzięły udział w przeglądzie zaprezentowały m.in. tańce węgierskie, śląskie i współczesne oraz piosenki z układem ruchowym, a występom najmłodszych przyglądali się rodzice i opiekunowie. Impreza zakończyła się wręczeniem nagród i wyróżnień, których podczas pierwszej edycji imprezy przyznano aż sześć. Wśród laureatów znalazł się zespół Szkraby z Przedszkola nr 17, który otrzymał specjalne wyróżnienie za muzyczną interpretację Kaczki Dziwaczki Jana Brzechwy, natomiast grupa Ślązacy z Przedszkola nr 10 została nagrodzona za promowanie ret Elita. Kilka dodatkowych firm pozyskanych przez Rybnickie Centrum Kultury i Śląskie Centrum Muzyczne ufundowało nagrody dla zwycięzców konkursów piosenkarskich oraz dzieci uczestniczących w rynkowej zabawie. Wszyscy darczyńcy: ING Nationale Nederlanden, rafineria Trzebinia, elektrownia Rybnik, Euromot, Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem, Marko Wodzisław, Firo Tour i Figloraj otrzymali od szpitala oraz RCK specjalne podziękowania. We wręczaniu przedstawicielom tych firm dyplomów uczestniczyli m.in. prezydent Adam Fudali i dyrektor WSS nr 3 w Orzepowicach Mariusz Marquardt. (r) Roztańczone pantofelki Pięcio i sześciolatki z Przedszkola nr 15 w nagrodzonym występie do piosenki Tęcza. Zdj. (s) tradycji, strojów i tańców ludowych. Pozostałe wyróżnienia otrzymali wychowankowie Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 39, zespół Tańczące Laleczki z Przedszkola nr 18 oraz dzieci z Przedszkola z Lysek, które podczas przeglądu zaprezentowały Polkę i ćwiczyły aerobik. Dziecięce popisy oceniały Łucja Stawarska i Iwona Remiorz ze Społecznego Ogniska Muzycznego, które wspólnie z DK zorganizowało całą imprezę. Atrakcji co niemiara przygotowali także dyrektorzy Przedszkoli nr 15, 19, 20, 39, organizatorzy II Dzielnicowego Przeglądu Twórczości Dzieci Przedszkolnych, który również odbył się w DK w Boguszowicach. Tematem przewodnim był Bezpieczny przedszkolak, a publiczność obejrzała teatrzyki, inscenizacje, piosenki i tańce w wykonaniu dziecięcych artystów. (S) Dr Grzegorz Góral jest lekarzem niekonwencjonalnym... Zdjęcia: (r) Popisy dzieci przedzieliła całkiem dorosła Żorska Orkiestra Rozrywkowa pod dyrekcją znanego i popularnego w naszym regionie muzyka Lothara Dziwokiego. Pierwszego czerwca na rybnickim rynku odbyła się plenerowa impreza Dorośli Dzieciom. Było dużo wrażeń i emocji, radości i nadziei. Wszystkim zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia dziękujemy za osobisty udział, za serce dla dzieci, zwłaszcza tych chorych. Zapraszamy w przyszłym roku na Rynek, deklarując jednocześnie chęć wspólnych działań w imię uwidocznionej miłości, jakiej doświadczamy na co dzień od chorych dzieci! Dr Grzegorz Góral Ordynator Oddziału Pediatrii Woj. Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku 18

17 Czym skorupka za młodu... Kożdy z wos niych nojprzod pozno doporządku swoje gniozdo (...) to fragment wiersza, który podsumował rybnickie Forum Wychowania Przedszkolnego. W jego trakcie dowiedziono, jak ważne jest wychowywanie dzieci w duchu poszanowania tradycji i kultury swojego regionu. W forum pod nazwą Edukacja regionalna w przedszkolu uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele i metodycy wychowania przedszkolnego m.in. z Rybnika, Raciborza, Wodzisławia, Leszczyn i Katowic. Celem przedsięwzięcia było przedstawienie znaczenia edukacji regionalnej w rozwoju dziecka i sposobów realizowania w przedszkolach zagadnień z tym związanych. Dwa lata temu w Rybniku odbyła się przedszkolna biesiada śląska, która zainspirowała nas do poszukiwania nowych sposobów prezentowania zdobytych przez dzieci umiejętności i dorobku przedszkoli mówiła dyrektor Przedszkola nr 17 w Rybniku Janina Czaja. Edukacja regionalna powinna być jednym z najważniejszych zadań wychowawczych w przedszkolu, w myśl hasła od małej ojczyzny do wielkiej Europy. Nie znaczy to, że rybnickie przedszkola nie realizują takich programów u siebie. Już teraz placówki prowadzą szereg zajęć przybliżających najmłodszym tradycje i zwyczaje kultywowane od lat na Śląsku. Dzieci chętnie uczestniczą w wielu obrzędach, takich jak szkubanie pierza, Jasełka, spotkania opłatkowe czy Andrzejki. Przedszkola organizują również spotkania z ciekawymi ludźmi pisarzami, artystami, laureatami konkursu na Ślązaka Roku, a dzieci chętnie słuchają legend i opowieści związanych z historią swojej miejscowości. Nie trzeba ich także szczególnie zachęcać do nauki zwrotów gwarowych i dawnych podwórkowych zabaw. Najłatwiej dzieci uczą się o swojej małej ojczyźnie poprzez taniec i śpiew. Uczestnicy forum zajrzeli także do śląskiej izby. Dlatego też rybnickie forum rozpoczęło się od śląskiego występu zespołu Szkraby z Przedszkola nr 17. Następnie o tradycjach kultury ludowej na ziemi rybnickiej mówiła etnograf Krystyna Kaczko: W pracy z dziećmi można wykorzystać wiele dziedzin kultury, po to by wzbu- dzić w nich zainteresowania własnym regionem, jego tradycjami i historią mówiła. Sporo miejsca K. Kaczko poświęciła symbolice zwyczajów i obrzędów śląskich wciąż kultywowanych i powoli odchodzących w zapomnienie oraz zachęcała nauczycieli i dzieci do udziału w regionalnych przeglądach dla przedszkolaków. W trakcie forum rozmawiano również na temat regionalizmu w kontekście integracji z UE i przygotowano warsztaty, które poprowadziły nauczycielki z rybnickich placówek. Imprezie towarzyszyły także targi, na których zaprezentowano dorobek przedszkoli nr 2, 6, 9, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 33, 36, 37 i 43. Znalazły się tam rysunki milusińskich, zdjęcia z uroczystości i biesiad śląskich, kroniki oraz materiały dokumentujące spotkania dzieci z ciekawymi ludźmi. Nauczyciele zapoznali się z książkami i prasą pomagającą w edukacji regionalnej (m.in. z publikacjami z GR ) oraz programami autorskimi, konspektami i scenariuszami zajęć z dziećmi. Była Zdj.: (s) również śląska izba, w której znalazła się rompla, heklowany kragel, krauza ze szpanerym i wiele innych opisanych gwarą przedmiotów. Forum zorganizował Klub Dyrektorek Przedszkoli Lider oraz doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego. (S) Piyknie Wos witomy... W Gimnazjum nr 7 odbył się I Miejski Międzygimnazjalny Konkurs Gwary Klachanie, godanie, bojanie. To już VI edycja tego konkursu, do tej pory dzielnicowego. Było już Śląskie wesele, Szkubaczki, a w tym roku spotkaliśmy się na Majówce przed familokiym. Uczestniczyły w nim rybnickie gimnazja nr 1, 4, 7, 9, 13. Głównym organizatorem byli uczniowie gimnazjalnego kółka regional- nego, pracującego pod czujnym okiem Aliny grywany był w kategorii indywidualnej oraz Brych Marciniak. zespołowej, a występy oceniała czteroosobowa Przed rozpoczęciem konkursu otwarta została nowa szkolna izba regionalna zorganizosek. Przygotowano też wystawy tematyczne: komisja, której przewodniczył Marek Szołtywana przez Beatę Mielczarek. Konkurs roz- książkową Nasze miasto Rybnik, fotograficzną, pokazującą blaski i cienie dzielnic Boguszowice i Gotartowice i prac plastycznych. Prowadzący konkurs uczniowie kl. II, podobnie jak większość uczestników, wystąpili w strojach regionalnych i godaniym, klachaniym urozmaicali całość. Ukazało się również specjalne wydanie gazetki kółka regionalnego Gimnazjalno Klachula, zawierające informacje dla uczestników i gości konkursu. Laureaci konkursu to Elżbieta Szymala z Gimnazjum nr 9 w Rybniku, a w kategorii zespołowej Katarzyna Kudla i Patrycja Skupień z Gimnazjum nr 1. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Dzięki sponsorom: Urzędowi Miasta, Radzie Dzielnicy i cukierni Król udał się poczęstunek, a najlepsi uzyskali dodatkowe nagrody (słowniki) dla szkół! Dziękujemy! Poklachomy sie juzaś za rok. 19 W G nr 7 klachali, godali, bojali... Zdj.: arch. szkoły Telefony do redakcji: ,

18 Plastusiowe przedszkole Któż z nas nie pamięta jej książek - Plastusiowego pamiętnika czy Rogasia z doliny Roztoki. Teraz Marię Kownacką szczególnie ciepło wspominać będą także dzieci z Przedszkola nr 13, które uczą się w placówce nazwanej jej imieniem. Pisała mądre i zabawne książki, a stworzone przez nią postacie uczyły zasad postępowania i cennych wartości. Dlatego nie dziwi fakt, że Maria Kownacka została wybrana patronką chwałowickich przedszkolaków. Uroczystość nadania imienia rozpoczęła się od mszy świętej, a następnie prezydent Adam Fudali wspólnie z przedszkolakami odsłonił w przedszkolu pamiątkową tablicę dedykowaną popularnej pisarce. Dzieci chętnie goszczą w świecie, który stworzyła Maria Kownacka mówiła dyrektor przedszkola Joanna Cichecka. Oprócz nauczycieli i rodziców w uroczystości uczestniczyli także zastępcy prezydenta Jerzy Frelich i Józef Cyran, przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Andrzej Wojaczek, przedstawiciele kura- torium, radni, księża oraz dyrektorzy rybnickich przedszkoli. Goście obejrzeli zabawne przedstawienie, w którym, co nie zdarza się często, wystąpiły razem dzieci i ich rodzice. Ten oryginalny pomysł sprawił, że sztuka autorstwa M. Kownackiej O Żaczku Szkolaczku i o Sowizdrzale, co ten pierwszy kochał szkołę, a ten drugi wcale spodobała się widzom, którzy nucili wspólnie prezentowane piosenki. Imprezę zakończył festyn w ogrodzie przedszkolnym z udziałem zaproszonych gości, dzieci i rodziców. M. Kownacka za swoją twórczość literacką Rodzice wspólnie z dziećmi zaprezentowali zabawną historię Żaczka Szkolaczka i Sowizdrzała. Zdj.: (s) i publicystyczną otrzymała wiele nagród i wyróżnień, w tym przyznawany przez dzieci Order Uśmiechu. Teraz pod jej okiem rosnąć będzie kolejne młode pokolenie. (S) Każda szkoła przystępująca do akcji miała do wyboru sześć, spośród trzydziestu, zadań przygotowanych przez organizatorów. Animatorki przedsięwzięcia w ZS nr 7 oligofrenopedagodzy: Katarzyna Buchalik (szef zespołu) oraz Joanna Węgrzyk i Agnieszka Hanzel podjęły się wspólnej z dziećmi, rodzicami i pozostałymi pedagogami realizacji zadań kryjących się pod hasłami: Dobrze wyjaśniamy, ciekawie uczymy, Czego będziemy uczyć i wymagać, Festiwal nauki, Młodzi obywatele, Każdego można za coś pochwalić i Więcej kultury. Organizatorzy wymagają sprawozdania z realizacji każdego z zadań, są one oceniane, a za najciekawsze przedsięwzięcie przyznają placówce tytuł Szkoła z klasą. Dyrekcji szkoły oraz pedagogom zależało, by udział w akcji przyczynił się do zmiany wizerunku szkoły i udowodnił, że szkoła specjalna też może być Szkołą z klasą. Akcja nie dyskryminowała szkół specjalnych, które brały w niej udział na takich samych prawach jak inne placówki. Efektem realizowanych zadań miało być m.in. ulepszenie sposobu informowania uczniów (oraz rodziców) o oczekiwaniach pedagogów względem nich, wyłonieniu omnibusa szkoły, wciągnięcie młodzieży gimnazjalnej w życie całej, miejskiej społeczności i zainteresowanie aktualnymi wydarzeniami (np. referendum), a także wzbudzenie poczucia tak potrzebnego tej młodzieży sukcesu czy ułatwienie jej kontaktu z kulturą. Biorące udział w akcji szkoły mają swoją wizytówkę na stronie internetowej Gazety Wyborczej, wychodzą więc ze swoimi pomysłami na zewnątrz, dając się poznać na ogólnopolskim forum, a to też się liczy. Realizacja zadań Bez kompleksów Gimnazjum Specjalne, wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 7, przystąpiło do organizowanej przez Gazetę Wyborczą akcji Szkoła z klasą. Jej podsumowanie odbyło się w przyszkolnym plenerze z udziałem zaproszonych gości ze Szkoły Życia i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jesienią okaże się, czy tytuł Szkoła z klasą trafi do ZS nr 7. Szkoła z klasą bardzo szkolną społeczność zintegrowała, a bardziej intensywne stały się też kontakty z rodzicami. W podsumowaniu akcji, któremu nadano formę szkolnego festynu, wzięli również udział przedstawiciele Szkoły Życia, Warsztatów Terapii Zajęciowej, władz miasta, zespół Przygoda, absolwenci i przyjaciele szkoły. Na ich miano zasłużyli m.in. zastępca prezydenta Jerzy Frelich i nasz redakcja, co zostało poświadczone odpowiednim dyplomem. Atrakcji było co niemiara, choćby wspólny, integracyjny taniec Trojak (na zdjęciu obok) pod choreograficznym okiem szefowej Przygody Anity Geratowskiej i zespołu Przygoda również przyja- 20 ciół ZS nr 7. Czekamy zatem do jesieni... (r)

19 Najzdolniejsi u prezydenta Tradycyjnie, z końcem roku szkolnego, prezydent Rybnika Adam Fudali spotkał się z najbardziej uzdolnionymi uczniami rybnickich szkół. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, konkursów i festiwali, maturzyści, których średnia ocen z egzaminu dojrzałości przekroczyła 5,5 i najzdolniejsi ucznio- Tym razem najzdolniejsi uczniowie gościli w sali sesyjnej UM. Urząd Miasta laureatem wie klas szóstych opowiadali o swoich sukcesach w mijającym roku szkolnym oraz odebrali nagrody książkowe i puchary Prezydenta Miasta Rybnika za szczególne osiągnięcia. Uczniów, którzy mają na swoim koncie nieprzeciętne osiągnięcia, również pozalekcyjne, jest tak wielu, że spotkania były aż trzy. Zdj.: BRP PM c.d. ze strony 9. z lokalną społecznością, a także budowanie jakości życia zarówno materialnego jak i etycznego. Opracowany przez rybnicki Urząd Miasta wniosek do konkursu, jak i wizytacja ekspertów w urzędzie, potwierdziła wysoki stopień wdrożenia koncepcji zarządzania przez jakość. Dlatego też Kapituła Śląskiej Nagrody Jakości podjęła decyzję o przyznaniu Urzędowi Miasta Rybnika tytułu laureata V edycji tego konkursu. Laureat Śląskiej Nagrody Jakości staje się jednostką modelową dla innych polskich organizacji w dziedzinie jakości, ponieważ Zarządzanie przez Jakość - TQM - jest nowym rodzajem zbiorowego wysiłku załogi zorientowanego na ustawiczne doskonalenie w organizacji zarządzanie we wszystkich aspektach, sferach i działalności jednostki. W imieniu Prezydenta Miasta nagrodę odebrała Sekretarz Miasta Daniela Lampert, pełniąca również funkcje Pełnomocnika ds. jakości. Przekazała ona obecnym na uroczystości słowa Prezydenta Miasta, który przyznał iż otrzymanie tak prestiżowej nagrody jest ogromnym sukcesem dla urzędu i miasta. Jest to nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim motywacja do jeszcze lepszej pracy. GAZETA Zaprosili nas... RYBNICKA Galeria Sztuki Rybnickiego Centrum Kultury na wernisaż wystawy fotografii Henryka Tkocza Fantazje (13 maja) oraz na otwarcie wystawy grafiki i rysunku Tomasza Chudzika Obrazy wody zapamiętane kadry (6 czerwca) Ruch Autonomii Śląska na konferencję prasową na temat stanowiska Ruchu w sprawie odrzucenia wniosku o udział w kampanii referendalnej (15 maja, siedziba RAŚ w Katowicach) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna na wernisaż wystawy rysunku i fotografii Hanny Lebek Spojrzenie (16 maja) oraz na otwarcie wystawy komiksów Obrazkowe opowieści (2 czerwca) Dom Kultury w Niewiadomiu na otwarcie wystawy fotografii Katarzyny Kaszuba (galeria DK, 19 maja), na koncert plenerowy orkiestry dętej z Niemiec Blaskapelle die Bach E.V. (30 maja), na obchody Dnia Dziecka (2 czerwca) oraz na Niewiadomską Promocję Zdrowia (6 7 czerwca). Dom Kultury w Chwałowicach na wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Cembala Śląskie klimaty (23 maja) Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Bushido oraz Instytut Kosmetyczny dr Irena Eris na imprezę z okazji Dnia Matki Mamo, bądź zawsze zdrowa i piękna (Bushido, 25 maja) Dzieci z rybnickich przedszkoli i doradcy metodyczni na imprezę pod hasłem Dzieci dzieciom (Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych w Rybniku, 3 4 czerwca) Kosmetyczny Instytut dr Irena Eris na otwarcie swojego salonu w Rybniku przy ul. Wiejskiej (6.06.) Rada Dzielnicy Meksyk na obchody Dnia Dziecka (Park Kozie Góry, 7 czerwca) Dom Kultury w Boguszowicach na festyn rodzinny Folkowe otwarcie lata (Park Osiedlowy przy ul. Bogusławskiego, czerwca) Koło Emerytów i Rencistów Silesia na festyn środowiskowy Baw się razem z nami emerytami (ośrodek TKKF Paruszowiec Piaski, 18 lipca). Kameralnie i organowo... We wrześniu br. odbędzie się kolejna, XVIII edycja Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, a szeregu koncertów melomani będą mieli okazję wysłuchać nie tylko w Rybniku, ale również w Raciborzu i miastach ościennych. Tym razem gościć będziemy m.in. artystów z Czech. Przedsmakiem tej imprezy był koncert potencjalnych gwiazd Dni... za lat kilka, a mianowicie uczniów obchodzącej w tym roku jubileusz 70 lecia rybnickiej szkoły muzycznej. W drugim dniu Zielonych Świątek w kościele pod wezw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach wystąpili uczniowie klasy organów animatorki Dni Muzyki Organowej i Kameralnej Elżbiety Włosek-Żurawieckiej, klasy fletu Zdzisława Stachury, oboju Jana Ludwika oraz klasy trąbki Andrzeja Frydrychowicza. Młodzi artyści w podobnym składzie zagrali już kilkakrotnie m.in. w Raciborzu, modyfikując repertuar ze względu na okres liturgiczny, zawsze 21 jednak atrakcyjny dla słuchaczy. Ulubieni kompozytorzy młodych artystów to m.in. Bach, Franck. Po koncercie w kościele Jana Chrzciciela w Raciborzu. Telefony do redakcji: ,

20 Świeczki na szkolnych tortach Aż cztery rybnickie szkoły obchodziły niedawno jubileusze swojego istnienia. Najmłodsza w tym gronie jest 10 letnia Społeczna Szkoła Podstawowa powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Oświatowego Rodzice Dzieciom, która swój jubileusz gdzie wzięli udział w pikniku rodzinnym. Serwowana tam grochówka, kiełbaski i pieczony prosiak wspominany jest do dziś. 14 czerwca świętowały aż trzy rybnickie szkoły. Najwcześniej uroczystości rozpoczęły się w dzielnicy Orzepowice, gdzie miejscowa Szkoła Podstawowa nr 32 obchodziła 90 lecie swojego istnienia. Urodziny połączono z nadaniem placówce imienia Alfreda Kolejna jubilatka Szkoła Podstawowa nr 20 z Gotartowic świętowanie rozpoczęła również od uroczystej mszy św., podczas której wystąpił chór Seraf. Następnie odbyła się uroczysta akademia, a zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną zatytułowaną Srebrny jubileusz SP 20. Na zakończenie 25 urodzin organizatorzy zaplanowali festyn jubileuszowy. W tym roku jubileusz 55 lecia istnienia obchodzi II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Z tej okazji dyrekcja i Stowarzyszenie Przyjaciół II LO zorganizowały na terenie szkoły piknik. Wzięli w nim udział absolwenci, uczniowie, nauczyciele i sympatycy szkoły, którzy nie tylko wspominali lata spędzone w liceum, ale uczestniczyli w loterii fantowej i zabawie tanecznej. Odbył się koncert jazzowy i wystąpił zespół Qltura. W trakcie uroczystości nawiązano do obchodów roku A. F. Modrzewskiego, upamiętniających rocznicę jego 500 urodzin. Uczniom i nauczycielom wszystkich jubilatek życzymy sukcesów edkukacyjnych. (S) Pomysł na oryginalny strój uczniowie SP 32 zaczerpnęli z książek Alfreda Szklarskiego. Zdj.: M.T. świętowała 25 maja. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św., w trakcie której poświęcono sztandar, a całość uświetnił występ chóru Cor Jesu. Następnie w budynku szkoły zaprezentowano wystawę prac uczniów począwszy od trójwymiarowej makiety rybnickiego Rynku poprzez prace, będące efektem udziału w akcji Szkoła z klasą, a na obrazach olejnych skończywszy. W ramach urodzinowej imprezy odbył się także gwiaździsty rajd rowerowy, a jego uczestnicy spotkali się na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Stodołach, Szklarskiego. Po uroczystej mszy świętej w szkole odsłonięta została pamiątkowa tablica, poświęcona temu popularnemu autorowi powieści podróżniczych, znanemu głównie z przygód Tomka Wilmowskiego. Na jubileuszowym pikniku w II LO spotkało się kilka pokoleń uczniów, pedagogów i absolwentów. Zdj.: r Nie tylko o gulaszu Grupa uczniów i nauczycieli z węgierskiego miasta Szolnok odwiedziła nasze miasto. Węgierscy goście przyjechali do Rybnika w ramach międzynarodowej wymiany uczniów na zaproszenie swojego partnera Szkoły Podstawowej nr 5. W trakcie czterodniowego pobytu młodzi Węgrzy zwiedzili miasto i rybnickie Muzeum, uczestniczyli w pikniku rodzinnym organizowanym przez SP nr 5, bawili się w dyskotece i podziwiali zabytki Krakowa. 27 dzieci i 11 opiekunów spotkało się również z prezydentem Adamem Fudalim, który życzył młodzieży wielu niezapomnianych wrażeń i nowych przyjaźni oraz dzielił się swoimi wspomnieniami z pobytu w Szolnok: Uczestniczyłem w bardzo ciekawej imprezie, która nazywała się Festiwal gulaszu. Do dziś pamiętam smak serwowanej wtedy potrawy wspominał A. Fudali. Natomiast przedstawiciele węgierskich szkół mówili o wrażeniach z wizyty w Rybniku i barierze językowej, która nieco utrudnia wzajemne kontakty. Jednak nie do tego stopnia, by ograniczyć dwustronną współpracę. To już bowiem druga wizyta węgierskich uczniów w naszym mieście. Pierwsza grupa odwiedziła Rybnik dwa lata temu, a na Węgry z rewizytą pojechali również uczniowie i nauczyciele z SP5. Podczas tego pobytu goście ponownie zapraszali do odwiedzenia Szolnok. (S) 22 Węgierscy uczniowie z wizytą u prezydenta. Zdj.: BRP PM.

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice

Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Finansowanie unijne 2014-2020 - Gliwice liderem Subregionu Centralnego Gliwice tworzą

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r.

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r. Wyniki głosowań Sesja Rady Miasta Tychy 29 listopada 2012 r. Data wygenerowania dokumentu: 2016-06-12 23:04:58 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wynik głosowania dot. zmian porządku dziennego sesji.... 4 Wynik

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu r.

Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu r. Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu 11.12.2006r. W posiedzeniu uczestniczyło 18 członków komisji i 15 zaproszonych gości. Listy obecności stanowią odpowiednio

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r. Uchwała Nr V/59/2015 w sprawie uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy II Grzegórzki. Na podstawie 66 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XCIX/1496/14 Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika

Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika (2014/019031) Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika I. Zagadnienia ogólne. 1. Zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki: a. możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym, b. zgodne

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 1 października 2015 r. w godz. od 9 30 do 14 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2015 rok wynosi:

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2015 rok wynosi: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok Uchwała Nr Druk Nr 10/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Pomóż nam wydać zł!

Pomóż nam wydać zł! Pomóż nam wydać 2 000 000 zł! Słupsk, maj 2014 r. www.slupsk.pl dialog.slupsk.eu 1 Co to jest budżet obywatelski? Budżet obywatelski to specjalnie wydzielona kwota z budżetu naszego miasta, o wydaniu której

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. PROTOKÓŁ z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 14 maja 2012 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach. Członkowie uczestniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r. Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat Przewodnicząca Komisji. Obecni jak w załączonej

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 28 grudnia 2004 r. w godzinach od 12 00 do 13 40 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Przewodniczący Rady Miasta Pan Piotr Buchwald powitał wszystkich członków Komisji Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 30 listopada 2005 r. w godzinach od 10 00 do 14 30 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych.

Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych. Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych. Wszystkie państwowe zakłady budżetowe oraz niektóre

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/15 WÓJTA GMINY SADLINKI z dnia 26 sierpnia 2015

ZARZĄDZENIE NR 53/15 WÓJTA GMINY SADLINKI z dnia 26 sierpnia 2015 ZARZĄDZENIE NR 53/15 WÓJTA GMINY SADLINKI z dnia 26 sierpnia 2015 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania na zadania związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Sadlinki, przy udziale

Bardziej szczegółowo

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 załącznik do protokołu Nr 2/2014 Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, PANIE I PANOWIE RADNI DRODZY MIESZKANCY GMINY MOGILANY SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny 1 Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie to pierwsza w historii Żywiecczyzny inwestycja,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia grudnia 2011 r. LLU-4101-27-07/2011 P/11/002 Pani Violetta Rudzka Wójt Gminy Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.88.2014 2014-219356 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy

Bardziej szczegółowo