NR 4/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Komercjalizacja badań w instytucie PAN. Słabe i mocne strony przedsiębiorcy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 4/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Komercjalizacja badań w instytucie PAN. Słabe i mocne strony przedsiębiorcy"

Transkrypt

1 NR 4/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Komercjalizacja badań w instytucie PAN Słabe i mocne strony przedsiębiorcy NewConnect

2 PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca: Fundacja ProRegio ul. 23 Lutego 7, Poznań tel , tel./fax Redakcja: Projekt graficzny: Anna Tomtas-Anders Wojciech Janicki

3 W NUMERZE NR 4/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY KOMERCJALIZACJA BADAŃ W INSTYTUCIE PAN SŁABE I MOCNE STRONY PRZEDSIĘBIORCY NEWCONNECT FOT. EWA BIELAŃCZYK/SŁAWOMIR OBST 4 Przedsiębiorczy instytut wywiad z prof. dr hab. Wojciechem T. Markiewiczem, dyrektorem Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. 6 Czy jestem dobrym biznesmenem? ocena słabych i mocnych strony przedsiębiorcy. Drodzy Czytelnicy Niejednokrotnie rozważając możliwość rozpoczęcia własnego biznesu próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie czy jesteśmy dobrym materiałem na przedsiębiorcę, co może stanowić o naszej przewadze nad pozostałymi uczestnikami rynku? Gdy stwierdzimy, że posiadamy odpowiednie umiejętności i kwalifikacje przychodzi czas na sprawdzenie ich w praktyce. Pierwsze kroki w biznesie może ułatwić nam wsparcie w postaci właściwej preinkubacji. Kolejne dylematy młodego przedsiębiorcy najprawdopodobniej związane będą z obsługą księgową nowopowstałej firmy i wyborem formy opodatkowania. Gdy firma zacznie rozwijać się w obiecującym kierunku, warto poszukać będzie kapitału na jej dalszy rozwój. Właściwym źródłem kapitału może okazać się rynek NewConnect. Te wszystkie tematy prezentujemy w szóstym numerze biuletynu Spin off. Polecam także wywiad z Dyrektorem Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN na temat procesów komercjalizacji w instytucie badawczym. Po raz kolejny zachęcam do wypełniania dostępnej na stronie internetowej Fundacji ankiety, która umożliwia nam dopasowanie tematyki biuletynu do Państwa potrzeb i oczekiwań. Zapraszam do lektury 8 Rynek NewConnect jak pozyskać kapitał na innowacyjne projekty? 10 Księgowe dylematy podstawy prowadzenia finansów nowopowstałej firmy. 12 Audyt Innowacyjności proaktywne wsparcie rozwoju innowacyjnych MSP w Wielkopolsce. 14 Pierwsze kroki w biznesie idea preinkubacji na przykładzie działania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej. 15 FLESZ ważne wydarzenia z regionu. Jakub Anders Dyrektor Finansowy Fundacji ProRegio SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 4/2011 3

4 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Przedsiębiorczy instytut prof. dr hab. Wojciech T. Markiewicz dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN FOT. Ewa Bielańczyk/Sławomir Obst Czy Pana zdaniem w instytucie naukowym jest miejsce na przedsiębiorczość akademicką? Jestem w pełni przekonany o tym, że w instytucie naukowym nie tylko jest miejsce na przedsiębiorczość akademicką, ale być powinno. Przedsiębiorczość akademicka jest, tak to rozumiem, związana nierozerwalnie z poziomem prowadzonych badań naukowych. Wysoki poziom badań naukowych, oryginalność, wyprzedzanie konkurencji, stwarza szansę na odkrywanie prawd naukowych, z których wiele może znaleźć zastosowanie praktyczne. Jestem zdania, że im bardziej zasadnicze, podstawowe jest odkrycie naukowe, tym lepsze, szersze i bardziej innowacyjne może znaleźć zastosowanie. Jestem daleki od robienia ostrego podziału pomiędzy badaniami podstawowymi a aplikacyjnymi. To czy dla odkryć znajdziemy zastosowanie praktyczne zależy przede wszystkim od postawy badaczy. Powinni oni, moim zdaniem, przed przystąpieniem do publicznej prezentacji osiągniętych wyników swoich badań, rozpatrzyć możliwość ochrony własności intelektualnej poprzez rozpoczęcie procedury patentowej. Jest to warunek konieczny. Bez jego spełnienia nie może być mowy o jakiejkolwiek przedsiębiorczości akademickiej. Dokonanie zgłoszenia patentowego i ostatecznie uzyskanie ochrony patentowej dla opracowanego rozwiązania technologicznego, staje się podstawą do podjęcia dalszych kroków, jakimi są komercjalizacja opracowania czy też założenie przedsiębiorstwa przez instytut, samego odkrywcę, odkrywcę we współpracy z instytutem lub innymi partnerami. W taki właśnie sposób mogą powstawać firmy typu start-up czy spinoff, o których ostatnio tak wiele się mówi i myślę, że w krótkim czasie będziemy nie tylko o nich mówić ale również słyszeć o ich sukcesach. Naturalnie, można zadać pytanie, czy droga od odkrycia naukowego do aplikacji jest rzeczywiście tak krótka, że prowadząc badania naukowe o charakterze podstawowym jesteśmy blisko zastosowań? Należy pamiętać o dystansie, który zawsze dzieli badania naukowe i działania praktyczne, ale w obszarze nauk bio dystans ten jest stosunkowo krótki. Współcześnie, większość badań ma zresztą w coraz większym stopniu charakter interdyscyplinarny. Spojrzenie na ten sam problem współpracujących ze sobą badaczy jest więc dodatkowym atutem pozwalającym szybciej zbliżyć się do sfery zastosowań. Ponadto, należy wspomnieć o aspekcie ekonomicznym przedsiębiorczości akademickiej. Zachętą dla badaczy jest z pewnością przejrzyste i trwałe uregulowanie kwestii własności intelektualnej i przyszłych, ewentualnych korzyści finansowych pomiędzy nimi a instytutem. Jakie znaczenie dla instytutu naukowego, zdaniem Pana Dyrektora, powinna mieć komercjalizacja badań? Komercjalizacja badań nie może stać się jedynym celem działalności w instytucie naukowym. Jej znaczenie jest jednak bardzo duże dla instytutu, który może mieć w komercjalizacji istotne źródło finansowania swojej działalności podstawowej. Dla jego pracowników, szczególnie tych, którzy byli autorami skomercjalizowanych osiągnięć, może ona stać się ważnym uzupełnieniem ich dochodów osobistych. Dostrzeganie znaczenia komercjalizacji w instytucie nie powinno się ograniczać wyłącznie do aspektu finansowego, bo zainteresowanie nim może jednocześnie inicjować nową, ambitną problematykę badawczą. Jak powiedziałem na wstępie, najnowsze i najlepsze wyniki badań niosą ze sobą największy potencjał innowacyjności. Działanie na rzecz komercjalizacji, będącej efektem innowacyjności, jest jednocześnie zachętą do podejmowania, w coraz większym zakresie, badań o charakterze interdyscyplinarnym. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN jest tutaj dobrym przykładem. W swojej nazwie ma chemię i przygotowanie zawodowe wielu pracowników jest stricte 4 SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 4/2011

5 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA chemiczne, ale działamy w szeroko rozumianym obszarze nauk biologicznych i na przykład w strukturze Polskiej Akademii Nauk jesteśmy w Wydziale Nauk Biologicznych i Rolniczych. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu może poszczycić się wieloma patentami. Czy mogą one stać się przedmiotem komercjalizacji? Udało nam się dostrzec i wprowadzić w życie oczywiste zobowiązanie uczonych do wykorzystywania, dla pożytku publicznego, wyników badań, które prowadzimy z wykorzystaniem pieniędzy podatnika. Nie mamy prawa, takie jest rozumienie tych kwestii w Instytucie, przechodzić obojętnie, tzn. bez podjęcia próby ochrony własności intelektualnej, wobec odkryć, które powstają z naszym udziałem. Takie myślenie udało się skojarzyć w czasie z rozumieniem tych kwestii przez decydentów przyznających środki na badania naukowe i innowacyjność. Dzięki specjalnym programom, takim jak np. Patent Plus, finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mogliśmy w instytutach naukowych w Polsce, podjąć aktywne patentowanie rezultatów naszych badań. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każde zgłoszenie patentowe, nie każdy patent mogą być przedmiotem komercjalizacji. Jednak na pewno nie uda się skomercjalizować skutecznie osiągnięć nieopatentowanych. Nasz portfel zgłoszeń patentowych i patentów powinien być więc jak najgrubszy. Instytut może poszczycić się 23 przyznanymi patentami oraz 19 krajowymi i 9 międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi. Aktywna obserwacja rynku, surowa ocena szans na skomercjalizowanie naszych zgłoszeń patentowych jest koniecznym warunkiem codziennego działania w tym zakresie. Mamy nadzieję na komercjalizację przynajmniej dwóch patentów w najbliższej przyszłości, ale oczywiście wierzymy, że takich sukcesów może i powinno być więcej. Czy fundusze europejskie stanowią duże wsparcie w procesie patentowania wyników badań prowadzonych w Instytucie, szczególnie w odniesieniu do ochrony międzynarodowej? Fundusze unijne stanowią bardzo duże wsparcie w procesie patentowania wyników badań prowadzonych w Instytucie. Bez środków europejskich wejście w procedury patentowania byłoby, przy rażąco niskim finansowaniu badań naukowych w Polsce, po prostu niemożliwe. Obecnie w Instytucie większość procedur patentowych finansowana jest ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Prowadzimy 8 projektów wspierających ochronę patentową w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , w tym między innymi patentów na substancję antystarzeniową, leki przeciw HIV oraz leki przeciwnowotworowe. Naszym zmartwieniem jest fakt, że przecież tego wsparcia nie będzie zawsze. Naturalnie, udane komercjalizacje powinny w przyszłości poprawić sytuację finansową Instytutu i umożliwić nam samodzielne podejmowanie procedur patentowania w Europie i na świecie. Takie myślenie jest jednak obarczone sporym elementem ryzyka. Nieodzowne jest zwiększenie poziomu finansowania badań w Polsce i przejście z kilkunastoletniej przynajmniej fazy składania obietnic w tym zakresie do fazy realizacji tych deklaracji, które środowiska naukowe słyszały tyle razy. Bez rezultatu. I nie o zaspokojenie oczekiwań badaczy tu chodzi, ale o przyszłość cywilizacyjnego awansu Polski. Gdybyśmy osiągnęli finansowanie badań naukowych z budżetu państwa na poziomie 1% PKB, to wciąż byłby to najniższy poziom w Unii Europejskiej, a przecież jakże nam do tej wartości daleko. Jakie inne projekty z tematyki komercjalizacji badań, współfinansowane z funduszy europejskich Państwo realizują? W Instytucie prowadzimy szereg projektów, z których wiele wspierają fundusze europejskie. W ostatnich latach podjęliśmy badania o dużym potencjale aplikacyjnym, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka W obszarze chemiczno-biologicznym realizujemy osiem projektów rozwojowych w ramach osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii, w tym poszukiwania leków przeciw guzom mózgu, wspomagających leczenie chorób układu krążenia, schorzeń neurologicznych jak również badania nad konstrukcjami mikromacierzy DNA/RNA czy zaawansowane badania o charakterze biotechnologicznym. W ramach jednego z projektów prowadzimy również międzynarodowe studia doktoranckie. Dwa Dostrzeganie znaczenia komercjalizacji w instytucie nie powinno się ograniczać wyłącznie do aspektu finansowego, bo zainteresowanie nim może jednocześnie inicjować nową, ambitną problematykę badawczą. z prowadzonych projektów realizowane są w konsorcjach naukowych, a pozostałe samodzielnie. Wszystkie te projekty przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności oraz prestiżu naszego Instytutu na arenie światowej. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, oprócz badań w zakresie chemii bioorganicznej i biologii chemicznej, realizuje również prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, w afiliowanym przy Instytucie, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Szczegóły dotyczące prowadzonych projektów dostępne są na naszej stronie internetowej. Do zwiększenia szans na komercjalizację może przyczynić się fakt, iż podnosimy potencjał badawczy Instytutu poprzez realizację dwóch projektów infrastrukturalnych. Jeden z nich, realizowany w ramach konsorcjum z Politechniką Poznańską, poświęcony jest utworzeniu Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki. Drugi projekt Zwiększenie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii ma na celu stworzenie w Instytucie infrastruktury do prowadzenia kompleksowych badań struktury związków chemicznych. Myślę, że dzięki temu staniemy się jeszcze atrakcyjniejszym ośrodkiem nauki dla młodych naukowców. Na początku tego roku otrzymaliśmy tytuł JAKOŚĆ ROKU 2010 w ramach programu organizowanego przez Redakcję Biznes Raport w Dzienniku Gazeta Prawna. Eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. docenili wysokie standardy naszej działalności. Mam nadzieję, że także to wyróżnienie przyniesie Instytutowi wymierne oraz długofalowe korzyści. SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 4/2011 5

6 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Czy jestem dobrym biznesmenem? June Lavelle Prezes Lavelle & Associates; Przedsiębiorca roku 1992 w plebiscycie Ernst & Young, Merrill Lynch oraz Inc. Magazine FOT. Archiwum Autorki Istnieje wiele aspektów, które mogą wpłynąć na niepowodzenie biznesu. Do podstawowych należą brak kapitału, wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej czy też niedopasowanie oferty firmy do potrzeb rynku. Często jednak okazuje się, że faktyczną przyczyną niepowodzenia jest zwyczajnie osobowość samego przedsiębiorcy. Niedoświadczeni biznesmani myślą, że są w stanie podjąć się wszelkich działań prowadzących do sukcesu, co w dzisiejszym, dynamicznym świecie gospodarczym jest wręcz niemożliwe. Uświadomienie sobie tego po fakcie sprawia, iż wiele firm upada. W oparciu o przykre doświadczenia wielu przedsiębiorców powstały podstawowe motta pomagające przy tworzeniu biznesu. Oto niektóre z nich: Rób to co potrafisz i rób to najlepiej jak umiesz. Skup się na kapitalizacji swojej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Otocz się partnerami uzupełniającymi twoje silne strony i niwelującymi twoje słabości. Innymi słowy znaj siebie i buduj potęgę swojego biznesu na tej wiedzy. Jak zatem przedsiębiorca może ocenić swoje silne i słabe strony? Artykuł ten przedstawia moje autorskie podejście do ewaluacji potencjału przedsiębiorcy, jakie stosuję w swojej wieloletniej praktyce. Istnieją dwa podstawowe aspekty oceny biznesu: ocena przedsiębiorcy i samego przedsięwzięcia. W ramach każdego z tych obszarów należy dokonać oceny, czy posiadana wiedza, doświadczenie i zrozumienie biznesu są nieodpowiednie, odpowiednie bądź bardzo dobre. W analizie należy wziąć pod uwagę zarówno cechy charakteru potencjalnego przedsiębiorcy jak i jego sytuację życiową oraz biznes plan. Na podstawie tych informacji kształtuje się zarys działania, celem którego jest wyłonienie słabości planowanego biznesu. Doświadczenie przedsiębiorcy w biznesie Wiedza: czy ewaluowany przedsiębiorca posiada jakiekolwiek doświadczenie bądź przeszedł szkolenia w następujących, kluczowych obszarach biznesowych: n Marketing/sprzedaż n Działania operacyjne n Zarządzanie/finanse Doświadczenie zawodowe: czy oceniany przedsiębiorca posiada jakiekolwiek doświadczenie w biznesie lub przemyśle, w którym zamierza podjąć działalność gospodarczą? Temperament i osobowość przedsiębiorcy Osobowość zdobywcy. Przedsiębiorca winien pałać entuzjazmem do własnego pomysłu na biznes, być jego fanem i wykazywać determinację działania. Pytanie jednak brzmi, czy taki przedsiębiorca do końca rozumie czego potrzebuje by osiągnąć sukces? I jakimi ze swoich posiadanych umiejętności może posłużyć się w rozwoju własnej firmy? Przywiązanie do szczegółów. Przedsiębiorca powinien umieć sprecyzować w szczegółach elementy tworzonego przez siebie biznesu oraz potencjalnych działań. Jeśli posługuje się ogólnikami, może to oznaczać, że nie przełożył jeszcze swojego pomysłu na rzeczywistość. Dyscyplina finansowa. Ten kto rozumie, iż istotą biznesu jest generowanie pieniędzy a nie ich pochopne wydawanie, wie też doskonale czym jest utrzymanie firmy. Wielkość kapitału finansowego jest wtórna do sposobu w jaki jest on dystrybuowany. Optymizm zbilansowany z realizmem czyli przedsiębiorca wizjoner czy realista zdający sobie sprawę z ryzyka? Niedoświadczeni przedsiębiorcy często otwierają własną firmę sądząc, że przyniesie ona spodziewane profity już od pierwszego dnia działalności. Ale biznes musi dojrzeć aby przynosić zyski i potrzebuje na to około roku. Początki działalności to w głównej mierze narastające koszty, których należy być świadomym i nauczyć się ich maksymalnej redukcji. 6 SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 4/2011

7 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Nastawienie na innych. W początkowej fazie działalności większość firm jest na tyle małych, że sam właściciel musi zabiegać o rynek i odbiorców. Jeśli zatem nie ma umiejętności nawiązywania kontaktów i utrzymywania relacji międzyludzkich, stanowi to poważne wąskie gardło jego biznesu. Taka osoba musi sobie zdać sprawę ze swojej słabości i zatrudnić pracownika o wymaganych kompetencjach. Rozpoznanie swoich ograniczeń. Wielu ludzi zaczynających biznes sądzi, iż są nieomylni i przez to nie przyjmują jakichkolwiek porad płynących z zewnątrz. Zdanie sobie z tego sprawy pozwala zrozumieć czego nie udźwignie się samemu i jakie obowiązki należy delegować innym. Poświęcenie. Amerykański Departament Handlu przeprowadził badanie przedsiębiorców, którego rezultaty wykazały silną zależność pomiędzy liczbą godzin poświęconych biznesowi a jego sukcesem. Początkujący przedsiębiorca musi rozumieć, iż prowadzenie własnej firmy będzie wymagało od niego wielu wyrzeczeń, godzin pracy i odpowiadającej temu kondycji również fizycznej. Umiejętność rozwiązywania problemów. Przedsiębiorca musi umieć identyfikować problemy, stawiać im czoła i szukać konstruktywnych rozwiązań. Kreatywne myślenie jest tutaj kluczowym czynnikiem sukcesu. Elastyczność. Ważnym jest, jak skutecznie przedsiębiorca jest w stanie przewidzieć nadchodzące zmiany i jak szybko na nie zareagować? Zdarzają się przypadki osób, które po zdefiniowaniu swojego biznesplanu trzymają się kurczowo obranego w nim nurtu działania i nie zważają na zmieniające się warunki otoczenia. Przedsiębiorca i jego biznes plan muszą być elastyczni i szybko odpowiadać na zmienne warunki egzystowania. Osobista zdolność finansowa Poświęcenie finansowe. Czy potencjalny przedsiębiorca ma jakieś zabezpieczenie finansowe w postaci rezerwy, ubezpieczenia na życie, pracującego współmałżonka, etc? Dają one chociaż częściowe zabezpieczenie płynności finansowej w chwili kryzysu. Przedsiębiorca musi zdać sobie sprawę, że pierwszym, który w ciężkich dla biznesu czasach zostanie bez wynagrodzenia za swoją pracę, będzie właśnie właściciel firmy. Stosunek do obecnego zatrudnienia. Wielu z przedsiębiorców, szczególnie w branży rzemieślniczej, zaczyna swój Artykuł ten przedstawia moje autorskie podejście do ewaluacji potencjału przedsiębiorcy, jakie stosuję w swojej wieloletniej praktyce. własny biznes utrzymując równolegle swoje dotychczasowe zatrudnienie. Wymaga to wiele wysiłku gdyż spędzają oni w pracy po 19 godzin dziennie. Daje to jednak, w początkowej fazie działalności, gwarancję płynności finansowej. Z pracy na etacie można zrezygnować gdy biznes przynosi na tyle wysokie przychody, że można pozwolić sobie na ekwiwalent swoich stałych zarobków. Wsparcie rodziny. Kluczowym dla sukcesu przedsiębiorcy jest też wsparcie jego najbliższej rodziny i dostosowanie się do rygorów finansowych narzuconych przez przedsiębiorcę we wczesnej fazie rozwoju firmy. To, na ile najbliżsi będą w stanie znieść narzucone ograniczenia oraz większe zaangażowanie przedsiębiorcy w życie firmy, a nie w życie rodzinne, daje poważne podwaliny sukcesu przedsiębiorcy. Wsparcie ze strony najbliższych bywa często niedocenionym czynnikiem sukcesu. Planowany biznes W wielu przypadkach niedoświadczony przedsiębiorca nie dokonuje dogłębnych przemyśleń i analizy spraw jakie dotyczyć będą jego firmy. Nie potrafi przez to odpowiedzieć nawet na podstawowe pytania związane z jego biznesem. Poniższe kwestie pozwolą dokonać ewaluacji mocnych i słabych stron planowanego biznesu: Specyfikacja produktu/usługi. Doskonała znajomość oferowanych przez siebie produktów/usług oraz popytu na nie jest kluczową kwestią dla powodzenia biznesu we wczesnej fazie rozwoju. Otoczenie przemysłowe. Na ile stabilny jest okoliczny przemysł i jakie zaznaczają się w nim trendy? Rynek. Czy rynek jest w fazie wzrostu, załamania czy raczej wykazuje stabilność? Kim są główni odbiorcy oferowanych produktów/usług? Czy istnieją jakieś nisze rynkowe? Jak silna jest konkurencja i na ile planowany biznes zależeć będzie od siły nabywczej określonej grupy odbiorców? Konkurencja. Jaki charakter mają konkurenci na rynku i czy stanowią pośrednią czy bezpośrednią konkurencję dla nowotworzonej firmy? Przez ilu graczy rynkowych zdominowany jest rynek konkurencji? Czy konkurenci rynkowi to duzi gracze, którzy wręcz przyciągają popyt? Technologia. Jak znaczącym jest stosowanie pewnych technologii dla zwiększenia konkurencyjności? Jakie technologie planuje wdrożyć początkujący przedsiębiorca by zyskać przewagę konkurencyjną? Marketing i strategia sprzedaży. Czy przedsiębiorca potrafi sprecyzować, w jaki sposób oferowane przez niego produkty/usługi, zaspokoją potrzeby konsumentów w stopniu wyższym niż konkurencja? Jaka jest planowana strategia podboju rynku? Jakie jest doświadczenie przedsiębiorcy w sprzedaży? Cena i marża. Jaką cenę przedsiębiorca przewiduje za swoje produkty/usługi? Jak kształtuje się ona na tle dotychczasowych graczy rynkowych? Jakie planowane są relacje między wolumenem sprzedaży a przychodami ze sprzedaży? Czy przewiduje się jakiekolwiek okoliczności zmuszające do obniżenia ceny? Jakie szacuje się narzuty i jak zostały one skalkulowane? Zakup środków produkcji. Kto będzie głównym dostawcą materiałów lub środków produkcji dla nowotworzonej firmy? Jak silne są więzi przedsiębiorcy z dostawcami? Pracownicy. Przedsiębiorca musi określić jakich pracowników potrzebuje (poziom wykształcenia, umiejętności, doświadczenie). Jaka jest minimalna, niezbędna liczba pracowników i jakie przewiduje się płace? Przedsiębiorca musi być świadomy wszelkich kosztów dodatkowych związanych z zatrudnieniem (jak chociażby szkolenie personelu). Koszty pośrednie. Jakie koszty generować będzie w firmie administracja i utrzymanie środków trwałych? Jakie metody księgowania przedsiębiorca planuje? SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 4/2011 7

8 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI Rynek NewConnect Katarzyna Wlaź Menedżer ds. projektów, Morison Finansista Corporate Finance sp. z o.o. FOT. Ewa Bielańczyk/Sławomir Obst W sierpniu 2011 roku miną cztery lata od kiedy ruszył rynek akcji NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Kierowany jest on w szczególności do młodych, dynamicznie rozwijających swoją działalność przedsiębiorstw, mających duże perspektywy rozwoju przede wszystkim w sektorach innowacyjnych. Stawia on Emitentom mniej sformalizowane wymogi, zarówno w ramach samego procesu upublicznienia jak i późniejszego obowiązku ujawniania informacji, w porównaniu do regulowanego rynku GPW. Mimo iż uruchomienie rynku NewConnect zbiegło się z kryzysem ekonomicznym, charakteryzuje się on znacznym potencjałem wzrostu. Od sierpnia 2007 roku zadebiutowało na nim 245 przedsiębiorstw, w tym 64 w bieżącym roku. 36% obecnych na rynku Emitentów prowadzi działalność w sektorach charakteryzujących się dużą innowacyjnością IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologia, nowoczesne usługi. Stanowią one aż 60% segmentu NewConnect Lead, który skupia spółki o silnych fundamentach i znacznych perspektywach rozwoju. Korzyści z debiutu Rynek NewConnect charakteryzuje się stosunkowo małą płynnością akcji oraz znacznym ryzykiem wahań cen. Pomimo tego, 14 notowanych na nim spółek znacznie zwiększyło swoją wartość rynkową, co zaowocowało przejściem na rynek regulowany GPW. Korzyści z debiutu na rynku NewConnect to przede wszystkim: pozyskanie kapitału na rozwój, efekt marketingowy promocje, prestiż, wiarygodność spółki oraz wyższa rozpoznawalność na rynku, wzrost liczby klientów, a tym samym zwiększenie przychodów i zyskowności prowadzonej działalności, zobiektywizowane oszacowanie wartości danego podmiotu z szansą na znaczne jej pomnożenie, uporządkowanie organizacyjne danego podmiotu, uproszczone wymogi formalne związane z debiutem i obecnością na rynku w stosunku do regulowanego rynku GPW, relatywnie niskie koszty debiutu i notowań w porównaniu do finansowania inwestycji z kredytu, emisja akcji wpływa korzystnie na zwiększenie rentowności kapitału własnego spółki, a nie zobowiązań, nie ma odsetek od korzystania ze środków, a ich wielkość nie jest ograniczona przez zdolność kredytową; ponadto pozyskany kapitał nie wymaga ustanowienia zabezpieczeń (całkowity koszt wejścia na rynek, wśród spółek debiutujących w 2011 roku, stanowił 7,86% wartości pozyskanego kapitału), możliwość dofinansowania ze środków unijnych usług doradczych związanych z pozyskaniem kapitału do 50% wartości kosztów podlegających wsparciu w ramach Działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie Wsparcie dla MSP. Oferty sprzedaży akcji Procedura wprowadzenia akcji danej spółki na rynek NewConnect jest uzależniona od wyboru sposobu pozyskania kapitału. Rynek ten przewiduje dwa rodzaje oferty sprzedaży akcji: Oferta prywatna private placement kierowana do maksimum 99 podmiotów, inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. Dopuszczenie do obrotu odbywa się na podstawie opracowanego dokumentu informacyjnego zweryfikowanego przez Autoryzowanego Doradcę. Oferta publiczna forma emisji tożsama z procedurami stosowanymi na rynku regulowanym. Występuje tu konieczność sporządzenia prospektu emisyjnego w przypadku oferty powyżej 2,5 mln EUR, który musi zostać zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku oferty do 2,5 mln EUR rolę dokumentu dopuszczeniowego pełni memorandum informacyjne. Oferta prywatna zyskała znacznie większe zainteresowanie wśród obecnych Emitentów ze względu na krótszy czas i niższe koszty pozyskania kapitału. Poniżej przedstawiona została procedura wprowadzenia akcji spółek na rynek NewConnect z uwzględnieniem tego sposobu pozyskania kapitału od inwestorów. 8 SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 4/2011

9 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI Procedura upublicznienia akcji Spółek I Kroki zmierzające do uporządkowania organizacyjnego Spółki oraz sporządzenia dokumentacji mającej na celu pozyskanie inwestora w ofercie prywatnej. 1. Decyzja zarządu spółki o debiucie na rynku NewConnect. Największe szanse na debiut mają spółki działające bądź planujące działalność w atrakcyjnych branżach, posiadające silne fundamenty finansowe i biznesowe, charakteryzujące się znacznym potencjałem rozwoju oraz będące uporządkowane organizacyjnie. 2. Wybór profesjonalnej firmy doradczej w postaci doradcy prawnego, biegłego rewidenta, doradcy finansowego, biura maklerskiego oraz Autoryzowanego Doradcy. 3. Analiza czyli pomysł spółki na biznes bądź jego rozwój oraz diagnoza stanu i perspektyw rozwoju. Diagnoza powinna zawierać analizę takich obszarów jak: rynek i marketing, ekonomika i finanse, organizacja i zarządzanie, kadry oraz stan prawny. 4. Wycena wartości spółki. Wycena dokonywana jest najczęściej metodą dochodową DCF oraz rynkową. Potwierdza ona prawidłowość określenia ceny emisyjnej dla inwestorów i jest konieczna dla obecnych akcjonariuszy spółki w zakresie poznania wartości rynkowej posiadanych akcji oraz ustalenia przyszłej struktury i wysokości kapitału, który zarząd zamierza pozyskać. 5. Emitentem na rynku NewConnect musi być spółka publiczna (spółka, w której co najmniej jedna akcja została zdematerializowana). Wymaga to przekształcenia danego podmiotu w spółkę akcyjną w przypadku innych form prawnych. 6. Przygotowanie nowego statutu spółki akcyjnej i pozostałych dokumentów korporacyjnych na potrzeby spółki publicznej, w tym m.in. regulamin Rady Nadzorczej, regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA), regulamin Zarządu, uchwała o zmianie statutu spółki (statut musi przewidywać nieograniczoną zbywalność akcji), uchwała zatwierdzająca Regulamin WZA, uchwała o ofercie publicznej akcji, dematerializacji oraz dopuszczeniu spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. 7. Badanie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy wraz z danymi porównawczymi. II Przeprowadzenie procesu oferty prywatnej 1. Rozpoczęcie procesu sprzedaży następuje poprzez dystrybucję prezentacji inwestorskiej. Dokument ten sporządzany jest na potrzeby komunikacji i prezentacji spółki przed potencjalnymi inwestorami. 2. Dokument ofertowy jest dystrybuowany do wybranych, potencjalnych inwestorów (maksymalnie 99), celem objęcia przez nich nowotworzonych akcji w kapitale akcyjnym spółki. Dokument ofertowy zawiera wszystkie istotne informacje o spółce i jej działalności, perspektywach i planach rozwoju oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w akcje dlatego też jego otrzymanie jest poprzedzone podpisaniem przez inwestora zobowiązania do zachowania poufności (NDA). 3. Zakończenie oferty prywatnej podpisanie z inwestorami umów zbycia akcji oraz sporządzenie raportu, który zawiera informacje dotyczące oferty, w tym m.in. liczbę zaoferowanych akcji, sposób ustalenia ceny emisyjnej, sposoby identyfikacji potencjalnych inwestorów oraz zasady przydziału akcji. III Kroki zmierzające do wprowadzenia akcji na rynek NewConnect 1. Dokument Informacyjny wymagany przez GPW, musi zostać zweryfikowany i zatwierdzony przez Autoryzowanego Doradcę, na potrzeby dopuszczenia utworzonych i objętych akcji do obrotu na rynku NewConnect. 2. Wniosek o rejestrację akcji/praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. 3. Wniosek do GPW o wprowadzenie akcji/praw do akcji do obrotu oraz o wyznaczenie pierwszego dnia notowania wraz z wymaganymi załącznikami. 4. Rejestracja akcji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Współpraca z Doradcą Po debiucie na rynku NewConnect, Emitent jest zobowiązany, przez minimum rok, do współpracy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz do dwuletniej współpracy z Animatorem Rynku (rynek kierowany zleceniami) lub Market Makerem (rynek kierowany cenami), w celu wspomagania płynności obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu. Do podstawowych obowiązków informacyjnych Emitentów należą: 1. Raporty bieżące informacja o zdarzeniach mających istotny wpływ na sytuację gospodarczą Emitenta lub na cenę instrumentów finansowych. 2. Raporty okresowe tj: raport roczny obejmujący zaudytowane sprawozdanie finansowe oraz raport kwartalny obejmujący wybrane dane finansowe bez konieczności przeprowadzenia audytu finansowego. 3. Obowiązek korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), który prowadzony jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Elektronicznej Bazy Informacji prowadzonej przez GPW. 4. Emitent musi stosować standardy rachunkowości uznawane w skali międzynarodowej lub krajowe standardy rachunkowości właściwe dla siedziby Emitenta. Podstawowe regulacje prawne obowiązujące Emitentów na rynku NewConnect to: n Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; n Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi; n Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu wraz z obowiązującymi załącznikami; n Kodeks Spółek Handlowych. W przypadku zainteresowania Państwa pozyskaniem kapitału i zaistnieniem na tym rynku, zapraszamy do skorzystania z usług Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect Spółki Morison Finansista Corporate Finance sp. z o.o. z Poznania, która ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa gospodarczego i transakcyjnego, kompleksowo zajmuje się przygotowaniem Spółki do debiutu na rynku NewConnect, oferując usługi prawne, audytowe, doradztwa finansowego, transakcyjnego oraz podatkowego. SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 4/2011 9

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ?

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? Krok pierwszy pozyskanie dotacji MISP pomoże Ci w pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej! Dotacje unijne krok po kroku Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 -

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów Propozycja współpracy Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dla lektorów O Inkubatorach Inkubatory są fundacją, skupiającą przedsiębiorcze osoby, posiadające pasję i motywację do stworzenia własnej

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Czy NewConnect jest dla mnie?

Czy NewConnect jest dla mnie? Czy NewConnect jest dla mnie? Trochę historii Egipt - początki wspólnego finansowania przedsięwzięć gospodarczych Holandia - pierwsze giełdy towarowe XIII w Anglia - XVI kodeks pracy brokera Pierwsza spółka

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Rachunkowość w gospodarstwie rolnym 1 ZAKRES I PRZYDATNOŚĆ RACHUNKOWOŚC

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.10.2011 do 31.12.2011) Wrocław, 14.02.2012r. Wrocław, 14.02.2012r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości. 1 Definicje

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości. 1 Definicje Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości 1 Definicje 1. Inkubator Spółka Grupa IT S. A., z siedzibą w Gdańsku (80-280), ul. Cypriana Kamila Norwida 2, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy Biuro rachunkowe ACONT 03.2014

Prezentacja firmy Biuro rachunkowe ACONT 03.2014 Prezentacja firmy Biuro rachunkowe ACONT 03.2014 OFERTA WSPÓŁPRACY Zapraszam na spotkanie lub rozmowę Jarosław Potoczny właściciel Dzień dobry, dziękuję za zainteresowanie współpracą z biurem rachunkowym

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik do Uchwały Nr 216/09 Zarządu MARR S.A. z dnia 16.04.2009 Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cele GPW wobec NewConnect stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o duŝych perspektywach wzrostu stworzenie warunków dla rozwoju sektora spółek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE Szanowni Państwo Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Nasze biuro Rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - remedium na problemy w relacjach innowatorów i biznesu

Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - remedium na problemy w relacjach innowatorów i biznesu Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - remedium na problemy w relacjach innowatorów i biznesu - Tomasz Kurek Wrocław, 19 marca 2013 KIM JESTEŚMY? ARI + INES = PAKT dla innowacji Efekt synergii i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej mgr inż. Paweł Zych Plan Zarys i historia IBS PW struktura IBS PW działalność Karta technologii Nowe regulacje na PW Proces

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo