Z sesji Rady Gminy: Będzie Fundusz Sołecki w 2010 r. - czyt. na str. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z sesji Rady Gminy: Będzie Fundusz Sołecki w 2010 r. - czyt. na str. 3"

Transkrypt

1 Z sesji Rady Gminy: Będzie Fundusz Sołecki w 2010 r. - czyt. na str. 3 Lipiec 2009 Nr 7 (78) Gospodarze gminy: wójt Maciej Lubecki oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Szustak otwierają Festyn Rodzinny Miedziana Góra Publiczność festynowa dopisała, pogoda zachęcała do wspólnej zabawy. Święto Gminy - Miedziana Góra 2009 Festyn w blasku słońca! czytaj na str.: Zgłosiło się 27 krewniaków Krople życia, krople nadziei... Pod takim hasłem przeprowadzona została akcja honorowego dawstwa krwi, zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz naszą gminę, w dniu Festynu Rodzinnego - Miedziana Góra czerwca br. Gabinet poboru krwi, w Ośrodku Zdrowia w Miedzianej Górze, otwarty był już od godz , a więc od chwili, kiedy na pobliskim placu szkolnym inaugurowano kolejny festyn rodzinny. 7 - osobowa ekipa centrum, kierowana przez lek. med. Agnieszkę Sztandera, przygotowała dwa stanowiska do poboru najcenniejszego leku. Apel wójta gminy oraz dyrektora centrum o oddawanie krwi potrzebującym, zamieszczony w naszej gazecie, widać zrobił swoje, bo do ośrodka przybywali coraz to nowi dawcy. dokończenie na str. 7 Krew oddaje Urszula Gajos z Szałasu w gm. Zagnańsk.

2 Umowa podpisana Będą środki na pomoce dydaktyczne W Wojewódzkim Domu Kultury przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Józef Żurek, marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Lech Janiszewski podpisali umowy na udzielenie pomocy finansowej w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich. Środki trafią do 107 podmiotów z województwa świętokrzyskiego i przeznaczone zostaną na doposażenie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne. Głównym założeniem Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich jest Gratulacje naszemu wójtowi - Maciejowi Lubeckiemu składa, po podpisaniu umowy, członek Zarządu Woj. Świętokrzyskiego Lech Janiszewski. Podpisano umowę z Ministerstwem Kultury Mur oporowy Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy powstał prawdopodobnie w latach Posiada wyjątkową wartość historyczną oraz przedstawia innowacyjne rozwiązania inżynieryjno - techniczne I poł. XIX w. Zabytek ze względu na swoją zadziwiającą skalę: długość m; wysokość - 16 m oraz wartość artystyczną poprzez staranność kamieniarskiego wykonania i kształt nawiązujący do starej tradycji wykonania wałów ziemnych, nie ma odpowiednika w tego typu budowlach polskich. Jest zatem unikalnym zabytkiem w skali kraju i jednym z nielicznych w Europie. Stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, a powstałe wybrzuszenia muru stanowią realne zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia osób przebywających w polu rażenia odpadającej okładziny. Dlatego też celem głównym zadania jest przywrócenie wartości i uratowanie stworzenie instrumentu wsparcia szkół i placówek przedszkolnych z terenów wiejskich w zakresie rozwoju ich nowoczesnej bazy dydaktycznej, nowych możliwości korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozszerzenie procesów doskonalenia nauczycieli, pozwalających im na wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania w zakresie wszystkich przedmiotów szkolnych. Szacuje się, że całkowite koszty realizacji programu wyniosą ponad 9,5 mln zł. Środki finansowe na jego realizację Mur w Bobrzy dofinansowany Gmina Miedziana Góra podpisała umowę z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego na dofinansowanie zadania w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 Ochrona zabytków ze środków finansowych MKiDN pochodzących z budżetu państwa. Dotacja w kwocie zł zostanie przeznaczona na prace konserwacyjne muru, wzdłuż kanału wodnego wraz z narożnikiem. Przewidywany całkowity koszt projektu to tys. zł, dlatego też gmina stara się o dodatkowe środki finansowe ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. cennego zabytku przed zawaleniem, poprzez zabezpieczenie i utrwalenie substancji budowlanej zabytkowego muru oporowego oraz kontynuacja udostępnienia zabytku na cele publiczne. Dzięki realizacji zadania, stworzone zostaną warunki dla rozwoju kultury i turystyki, wzrośnie atrakcyjność muru oporowego, która przyczyni się do wzrostu liczby turystów w gminie Miedziana Góra oraz w województwie świętokrzyskim, nastąpi także poprawa dostępu do obiektu dziedzictwa kulturowego i atrakcyjności zwiedzania obiektu. Po zakończeniu realizacji zadania widoczne będą będą pochodziły z: budżetu województwa (kwota 5 mln zł), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ok. 4 mln), budżetów jednostek samorządu terytorialnego - organów prowadzących jednostki oświatowe (wkład własny min. 10% wartości wsparcia ok. 582 tys.), Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W wyniku oceny formalnej wniosków, jakie trafiły do Urzędu Marszałkowskiego, wybrano 100 wniosków gmin/szkół (przedszkoli) w zakresie udzielenia pomocy rzeczowej, tj. interaktywnego zestawu multimedialnego o wartości ok zł oraz 107 gmin/szkół (przedszkoli) w zakresie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej o wartości do zł na zakup pomocy dydaktycznych. I z tymi ostatnimi 2 lipca br. podpisane zostały umowy. Wśród beneficjentów programu jest również Szkoła Podstawowa w Porzeczu: umowę z marszałkiem województwa podpisał w WDK wójt gminy Maciej Lubecki. W umowie czytamy m.in.: Województwo udziela gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w kwocie zł na doposażenie Szkoły Podstawowej w Porzeczu w pomoce dydaktyczne, przy czym beneficjent wnosi finansowy wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 2003 zł. Środki mają być wykorzystane do 25 listopada br. (Kos.) długofalowe korzyści. Do nich należeć będą przede wszystkim: bezpieczeństwo zwiedzających, poprawa estetyki obiektu, większa liczba imprez historycznych i integracyjnych, poprawa wizerunku turystycznego gminy i województwa świętokrzyskiego, silniejsza konkurencyjność wobec bardziej znanych regionów turystycznych, wzrost dochodów spowodowany większą liczbą turystów, rozwój bazy noclegowej gospodarstw agroturystycznych, rozwój usług związanych z obsługą turystów, - poprawa systemu informacji turystycznej (znaki drogowe, tablice informacyjne), stała ochrona zabytku przed działaniem czynników niszczących. Realizacja powyższych zadań wpisuje się dokładnie w cele Priorytetu 1 Ochrona zabytków. Mariola Jarubas 2 Głos Miedzianej Góry

3 Z sesji Rady Gminy Będzie Fundusz Sołecki w 2010 roku Stypendia i nagrody za rozwój kultury Na kolejnej sesji zebrali się - 25 czerwca br. - radni Rady Gminy w sali Automobilklubu Kieleckiego na Torze Kielce. Podjęli kilka ważnych dla gminy uchwał w sprawach m.in.: wyodrębnienia z budżetu gminy na 2010 rok Funduszu Soleckiego, ustalili zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród za rozwój gminnej kultury, nadali nazwy ulicom w sołectwach Kostomłoty Pierwsze i Tumlin Wykień oraz wysłuchali zamierzeń rozwojowych Automobilklubu Kieleckiego. Sesję otworzył przewodniczący rady Jan Szustak, witając jej uczestników, z wójtem Maciejem Lubeckim oraz przedstawicieli policji: zastępcę komendanta miejskiego w Kielcach - podkom. Mirosława Dryjasa, komendanta Komisariatu w Strawczynie kom. Pawła Kulę oraz kierownika posterunku w Miedzianej Górze kom. Zbigniewa Rogulę. Radni przyjęli porządek obrad, po czym przeszli do jego realizacji. Wizyta przedstawicieli policji związana była z decyzją rady o obniżeniu dotacji dla posterunku w Miedzianej Górze o 10 tys. zł. Powodem tej decyzji, jak podkreślił wójt gminy oraz kilku radnych, były nie najlepsze opinie mieszkańców o aktywności służbowej funkcjonariuszy tego posterunku. Zastępca komendanta miejskiego określił trudną specyfikę pracy policjantów na terenie naszej gminy, co wynika z istnienia giełdy samochodowej i wydarzeń kryminalnych, jakie mają tam miejsce. Aby skutecznie z nimi walczyć, komenda angażuje coraz większe siły policyjne, w tym także naszych funkcjonariuszy. Od kilku miesięcy komenda skierowała tam, dodatkowo, czterech funkcjonariuszy pracujących po cywilnemu. Dzięki temu, liczba przestępstw (m.in. kradzieże kieszonkowe, samochodów itp.) wyraźnie spadła. Potwierdził te fakty komendant Komisariatu w Strawczynie, któremu podlega Zarządu Krzysztof Tutak oraz jego zastępca Czesław Krzystek. AK zamierza zmodernizować tor wyścigowy, na co potrzebne są duże środki. Wystąpił więc do Urzędu Marszałkowskiego o dotacje unijne. Niestety, wniosek został odrzucony ze względów proceduralnych: Automobilklub w obecnej formie organizacyjnej (nie jest podmiotem gospodarczym) takiej dotacji nie może otrzymać. Wójt gminy rozmawiał na ten temat z ministrem T. Półgrabskim (wizytującym ośrodki sportowe w naszej gminie) i ten sugerował zmianę zasad organizacyjnych AK i wydzielenie jednostki gospodarczej. Wówczas byłyby szanse na środki z zewnątrz. w protokóle z sesji). nasz posterunek. Dał przykład gminy Chmielnik, która powołała straż gminną, Zastępca komendanta miejskiego policji w Kielcach, podkom. Mirosław Dryja obiecał jeden etat policyjny dla poste- co znacznie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Sugerował, by nasza runku w Miedzianej Górze jeszcze latem tego roku. gmina poszła tym śladem. Kierownik posterunku Zbigniew Rogula podkreślił, iż ubiegłoroczna dotacja gminy została wykorzystana bardzo racjonalnie, m.in. na remont pomieszczeń i ich wyposażenie. Apelował o dotację na zakup samochodu policyjnego, albowiem posterunek - po wycofaniu ze służby polonezów - dysponuje tylko jednym radiowozem. Apel ten poparli pozostali komendanci, obiecując lepsze funkcjonowanie posterunku, m.in. za sprawą jeszcze jednego etatu policyjnego od 15 sierpnia br. Radni ze zrozumieniem podeszli do problemów policji, przychylając się do udzielenia dotacji na zakup samochodu policyjnego. Wójt gminy zdał następnie relację ze swoich prac między sesjami Rady Gminy (omawiamy ją oddzielnie). O problemach inwestycyjnych Automobilklubu Kieleckiego mówili: prezes Przedstawiciele automobilklubu skarżyli się na okoliczną ludność, która niszczy infrastrukturę na polu kempingowym. Zwrócili się do policji o większą penetrację tego terenu. W tym roku, na Festynie Rodzinnym, nie wręczono statuetki Miedziara, zasłużonej dla gminy osobie, gdyż jedyna kandydatura, zgłoszona przez Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych, nie uzyskała akceptacji Rady Gminy (głosowanie nie zostało rozstrzygnięte). Radni natomiast pozytywnie ocenili wniosek dotyczący wyodrębnienia w 2010 roku Funduszu Sołeckiego. Dokonali także bieżących zmian budżecie gminy tak po stronie dochodów jak i wydatków. Ma to związek z koniecznością zwiększenia nakładów na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach Pierwszych: etap III, zad. 4, zwiększeniem wydatków na dofinansowanie pobytu dzieci w przed- szkolach gminnych, dotacją dla policji, przyznaniem środków na realizację programu Czas na aktywność w gm. Miedziana Góra, dotacją do zadania inwestycyjnego Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Kostomłotach Drugich, otrzymaniem dotacji na przebudowę drogi gminnej oraz podpisaniem umowy na dofinansowanie zakupu wyposażenia świetlicy w starej plebanii. Rada przyjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulic: w sołectwie Tumlin Wykień - ulicy Żytniej drodze gminnej oraz w sołectwie Kostomłoty Pierwsze, gdzie powstało 16 nazw ulic (szczegóły Kolejna uchwała dotyczyła zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i rozwoju kultury w gminie. W końcowej części sesji wiele kontrowersji wśród sołtysów wywołał Fundusz Sołecki, który zacznie funkcjonować dopiero od przyszłego roku. Rzecz w tym, że sołtysi o tym nie wiedzieli i ich sołectwa poniosły pewne koszty na realizowane różne przedsięwzięcia. Skąd środki na ich pokrycie w roku bieżącym? Zdaniem wójta, przedsięwzięcia te realizowano bez jego zgody, więc nie ma pieniędzy na ich pokrycie. Konflikt próbował rozładować przewodniczący Rady Gminy, twierdząc, że problem ten należy rozwiązać na dotychczasowych zasadach, stosowanych przez rady sołeckie. W interpelacjach radni i sołtysi zgłosili problemy komplikujące życie mieszkańców w ich sołectwach. Dotyczyły m.in.: konieczności remontów dróg gminnych i powiatowych, nie najlepszej jakości już wykonanych robót, planowanych świateł sygnalizacyjnych na tzw. Górce, przy drodze nr 74, wykonywania przyłączy kanalizacyjnych na czyj koszt? Także remontu kanalizacji przez ZGK. Wójt oraz kierownik ZGK Zdzisław Zapała ustosunkowali się do tych problemów, wiele z nich wójt zapisał do przeanalizowania i załatwienia. (Kos.) Lipiec 2009 Głos Miedzianej Góry 3

4 Aktywne Stowarzyszenie Czysta Wieś Festyn przybliżył... kanalizację Stowarzyszenie Czysta Wieś prowadzi działalność na terenie całej gminy Miedziana Góra, ale ze szczególnym uwzględnieniem terenu Ćmińska, Ciosowej, Bobrzy, Przyjma i Porzecza. Podstawowym celem działania stowarzyszenia jest aktywizowanie mieszkańców i współdziałanie z gminą w celu wybudowania kanalizacji obejmującej: Ćmińsk, Ciosową, Bobrzę, Przyjmo i Porzecze. Stowarzyszenie informuje, że jako organizacja pożytku publicznego, jest uprawnione do otrzymywania kwoty 1 % podatku dochodowego. Kwoty finansowe mogą być wpłacane na następujące konto: Zebrane środki finansowe stowarzyszenie przeznaczy na finansowanie budowy kanalizacji, a w szczególności na koszty dokumentacji projektowej budowy kanalizacji na terenie naszych miejscowości. Dzięki staraniom członków stowarzyszenia, ustalona została wspólnie z gminą, na terenie Ciosowej wstępna lokalizacja oczyszczalni ścieków lub przepompowni ścieków, które umożliwią podłączenie do systemu kanalizacji gminy naszych miejscowości. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą i każdy może aktywnie wspierać jego działalność Stowarzyszenia, także poprzez wspieranie finansowe w formie darowizn finansowych, rzeczowych itp. Stowarzyszenie zaprasza do wstępowania w jego szeregi w charakterze członka. Stowarzyszenie zbiera środki finansowe w każdy możliwy sposób. Ostatnio, 20 czerwca br., staraniem członków Czystej Wsi, został w Bobrzy zorganizowany festyn z udziałem mieszkańców, zaproszonych gości, wśród których przybył m.in.: poseł na Sejm RP Henryk Milcarz, wójt gminy, Maciej Lubecki oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Szustak. Podczas festynu odbyły się występy zaproszonych gości: piosenkarki Anny Kochowicz, Jolanty Korba i Teresy Ciszek z zespołem Kropelki, Ireny Machul z zespołem Bobrzanki, Krystyny Zapały z zespołem Macierzanka, Marianny Kłosowskiej z zespołem Tumlinianki, młodych artystów Dominiki Wieczorek, Joanny Stolarczyk, Klaudii Stryjeckiej, Pauliny Korba. Wystąpił także Janek Syska z Tumlina. Podczas festynu można było skosztować wyrobów wędliniarskich, bigosu, ciast oraz innych specjałów kuchni regionalnej. Dzieci mogły pobawić się na dmuchanej zjeżdżalni oraz skorzystać z trampoliny. Całość została zakończona wieczorną zabawą taneczną. Z darowizn, pochodzących od mieszkańców oraz od sponsorów festynu, stowarzyszenie zebrało znaczne środki finansowe. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomogli przy organizacji festynu, mieszkańcom, zaproszonym artystom i gościom oraz sponsorom. A oto wykaz sponsorów, którzy wsparli organizację festynu: Ubojnia Drobiu Bogumiła Saladra - Przyjmo, Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski - Józef Bartos, PHU Sped. - Bud. - Wiesław Moćko - Przyjmo, Marian Dąbrowski -Chęciny, Kazimierz Żak - Wyrowce, PUHB Ewa Stolarska - Przyjmo, Agat - Ryszard Żelazny, Stacja paliw - Aneta Krawczyk. Także: Czesław Rutkowski, Celina Synowiec, Krzysztof Krzemiński, Halina Karczewska, Zofia Konieczna i Czesław Stefański. Szczególne podziękowania organizatorzy składają osobom pomagającym w przygotowaniu festynu: Krzysztofowi Wójcikowskiemu Festyn uświetliły swoim występem popularne Kropelki z Ćmińska. dyrektorowi Zespołu Szkół w Ćmińsku, Krystynie Sadzy, Krystynie Gołąb, Ewie Gębskiej, Marcinowi Karczewskiemu, Januszowi Frączykowi, Małgorzacie Brelak, Barbarze Lasek, członkom oraz sympatykom stowarzyszenia, którzy zorganizowali festyn, szczególnie: Zdzisławowi Moćko prezesowi stowarzyszenia, Małgorzacie Żelazko i Beacie Stawińskiej - prowadzącej część artystyczną. XV Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza Wszystko o Krzyżakach! Już po raz 15., w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku, odbył się Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza. Utworem przewodnim wielkiego pisarza, związanego z Oblęgorkiem, była tym razem powieść pt. Krzyżacy, napisana w 1900 r., przetłumaczona na 30 języków obcych, m.in. na chiński i japoński. Konkurs był wieloetapowy i składał się z pisemnego sprawdzianu wiedzy o dziele i jego autorze, a także o filmie pod tym samym tytułem, z oceny historycznych strojów, przygotowanych przez uczestników konkursu, prac plastycznych oraz ustnego sprawdzianu wiedzy. We współzawodnictwie wzięły udział Nagrodę Ewelinie Bracik wręcza członek Zarządu Woj. Świętokrzyskiego Marek Gos. sty pow. kieleckiego Mariana Ferdka, Anny Dziewanowskiej - prawnuczki autora Krzyżaków, a także Lidii Putowskiej kustosza Muzeum Henryka Sienkiewicza. Uczestników konkursu powitała dyrektor ZPO Henryka Cisowska, zapraszając na okolicznościowy występ młodych artystów szkoły, wyreżyserowany przez polonistkę Agnieszką Kowalska Lasek, oparty, oczywiście, na motywach powieści Krzyżacy. Po części artystycznej rozpoczął się, najbardziej dwuosobowe zespoły z 9 szkół podstawowych i 5 gimnazjów także z gm. Miedziana Góra. Finał konkursu odbył się w sali gimnastycznej ZPO w Oblęgorku, przy pięknej scenografii, z udziałem wielu zaproszonych gości i sponsorów, m.in.: członka Zarządu Woj. Świętokrzyskiego Marka Gosa, wicestaroatrakcyjny dla publiczności, ustny sprawdzian wiedzy uczestników konkursu. Pytania były trudne, czasami bardzo szczegółowe, ale większość zawodników odpowiedziała na nie celująco. Maksymalną liczbę punktów (20) zdobyły ekipy ze SP w Rudzie Strawczyńskiej: Agnieszka Gos i Justyna Wychowaniec oraz z gimnazjum w Ćmińsku: Ewelina Bracik i Karolina Kaniowska. Po podliczeniu wszystkich konkurencji w konkursie zwyciężyli: Drużynowo w kategorii szkół gimnazjalnych: I miejsce Ćmińsk, II Oblęgorek, III - Kostomłoty Drużynowo w kategorii szkół podstawowych: I miejsce - SP Chełmce ex aequo Oblęgorek, II - SP Ruda Strawczyńska, III - SP Porzecze. W imieniu dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach - Roberta Kotowskiego nagrody dla uczniów i przygotowujących ich nauczycieli wręczyła Lidia Putowska kustosz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Były to materiały promujące obie placówki. Nagrody dla najlepszych uczestniczek konkursu: Ewelinie Bracik z gimnazjum w Ćmińsku oraz Justynie Wychowaniec ze SP w Rudzie Strawczyńskiej wręczył członek Zarządu Woj. Świętokrzyskiego Marek Gos, który, w imieniu marszałka województwa, pogratulował organizatorom współzawodnictwa oraz zwycięzcom konkursu. (Kos.) 4 Głos Miedzianej Góry

5 Święto Gminy - Miedziana Góra 2009 Festyn w blasku słońca! Niemal przez cały czerwiec lało jak z cebra! Prognozy pogody na niedzielę, 28 czerwca br., też nie były optymistyczne: miało padać, z przebłyskami słońca. Organizatorom Festynu Rodzinnego Miedziana Góra 2009 jeszcze w niedzielny poranek cierpła skóra: będzie lało czy nie będzie? Z festynowej trybuny mieszkańców pozdrawiają, obok gospodarzy gminy, poseł Przemysław Gosiewski, wicemarszałek woj. świętokrzyskiego - Zdzisław Wrzałka, marszałek województwa Adam Jarubas oraz prezes Banku Spółdzielczego w Kielcach Stanisław Matejkiewicz. Nie lało, nawet nie padało a słońce, niczym w środku lata, prażyło przez drugą połowę dnia aż do wieczora! Piękna pogoda sprawiła, że na plac, obok Zespołu Szkół w Kostomłotach, przyszły setki mieszkańców gminy i nie tylko. Wśród tłumu widzów można było dostrzec przyjezdnych z Kielc oraz ościennych gmin. Festyn rozpoczął się już od rana, bo wokół placu, z nowo wyasfaltowanym boiskiem, instalowały się stoiska z różnoraką galanterią. ogródki piwne, karuzele, skocznie i zjeżdżalnie gumowe, szaszłykarnie, producenci cukrowej waty, a na głównej scenie instalowano nagłośnienie. W samo południe odbyła się, w miejscowym kościele parafialnym, uroczysta msza św., podczas której obchodzono 25 lecie posługi kapłańskiej syna tej ziemi płk. dr ks. Marka Wesołowskiego. Były gratulacje i życzenia m.in. od gospodarzy gminy. O właściwy klimat uroczystości zadbały Macierzanki. Wczesnym popołudniem festynową sceną zawładnęli uzdolnieni uczniowie gminnych szkół: najpierw soliści i instrumentaliści ze Szkoły Podstawowej w Porzeczu, przygotowani do występów przez nauczycieli: Dariusza Kurpińskiego i Stanisława Cioska, potem uczniowie Zespołu Szkół w Kostomłotach, pod opieką Eweliny Makuch oraz niezawodne Kropelki z Ćmińska, pod artystycznym kierownictwem dh Teresy Ciszek. Jak zwykle, bardzo ciepło przyjęte zostały rodzime zespoły ludowe: Bobrzanki, Macierzanka oraz Tumlinianki z niezawodną i dowcipną zielarką - Marianną Kłosowską. Macierzanki zapraszały do swojego ogródka, gdzie serwowały pyszny chlebek ze smalcem i ogórkami małosolnymi oraz rewelacyjny bigos ne. Stosowną umowę na realizację tego przedsięwzięcia, które radykalnie zmieni wygląd gminnego centrum, wójt podpisał właśnie z marszałkiem województwa. Wójt podziękował gospodarzowi regionu za wsparcie tego projektu. Goście pogratulowali gminie ostatnich osiągnięć, m.in. umiejętności pozyskania i wykorzystania unijnych pieniędzy oraz życzyli uczestnikom festynu wspanialej zabawy. Hukiem swoich Festynowe rozmowy... Tymczasem tłum wokół estrady gęstniał, co dla gospodarzy festynu: wójta Macieja Lubeckiego i przewodniczącego Rady Gminy Jana Szustaka było sygnałem do oficjalnego rozpoczęcia festynu. Włodarze gminy zaprosili na scenę zacnych gości imprezy: posła na Sejm RP Przemysława Gosiewskiego, marszałka woj. świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz jego zastępcę Zdzisława Wrzałkę, przyjaciela gminy, prezesa Banku Spółdzielczego w Kielcach Stanisława Matejkiewicza oraz wójta zaprzyjaźnionej gminy Strawczyn Tadeusza Tkaczyka. Gospodarze serdecznie powitali uczestników Święta Gminy, życząc im wspaniałej zabawy. Nasz wójt nie omieszkał, przy okazji, wypomnieć marszałkowi województwa, na co dzień mieszkańcowi gminy, że to właśnie on jest sprawcą zmiany miejsca festynu. Plac przed Urzędem Gminy jest bowiem całkowicie rozkopany, za sprawą projektu o rewitalizacji centrum gminy, na realizację którego znalazły się m.in. środki unijarmatek grupa Hakownica oficjalnie rozpoczęła festyn. A potem rozpoczął się blok imprez rozrywkowych dla młodej i dorosłej publiczności. Czesław Naporowski, prezes Gminnego Klubu Turystyki Gwarek, przepytywał młodych mieszkańców ze znajomości gminnej geografii i historii, obdarowując ich nagrodami. Z aplauzem publiczność, przede wszystkim kibice, przyjęli na scenie zespoły piłkarskie Wicher Miedziana Góra oraz Gród Ćmińsk Ten drugi klub awansował do klasy A (o zamieszaniu z Wichrem piszemy oddzielnie) Gospodarze gminy pogratulowali drużynie tego sukcesu, wręczając jej okolicznościowy puchar. Drużyny te, zarówno juniorzy jak i seniorzy, rozegrały, na pobliskim boisku, derby piłkarskie. Juniorzy Wichra pokonali Gród 1:0, zaś ich starsi koledzy okazali się być bardziej gościnni i przegrali z Grodem 1:2. Popołudnie na estradzie festynowej, to występy gości: do łez rozbawili publiczność Masztalscy ze Śląska, serwując jej przaśne wice. Pobudził do tanecznych podrygów zespół Latyno Song oraz gwiazda wieczoru Mega Dance. Goście festynu bawili się do północy, popijając złociste w ogródkach piwnych, asfaltowe boisko ledwie pomieściło zwolenników dyskoteki pod gwiazdami, na której porywał do tańca DJ Tomo. Podczas gdy na placu i scenie działy się różne, wesołe rzeczy, w ośrodku zdrowia, przez cale niedzielne popołudnie, honorowo oddawano krew o czym piszemy oddzielnie. Kolejny Festyn Rodzinny przeszedł do historii, pozostawiając niezapomiane wrażenia przynajmniej do następnego, czerwcowego Święta Gminy. Zatem - do zobaczenia za rok! (Kos.) Lipiec 2009 Głos Miedzianej Góry 5

6 FESTYN W OBIEKTYWIE Macierzanki zapraszały do swojskiego jadła. Marianna Kłosowska, z Tumlinianek, rozbawiła publiczność monologiem zielarki. Konkurencja? Bobrzanki przed występem na festynowej scenie. Hakownica wypaliła na wiwat ze swoich armatek, festyn można rozpoczynać. Kabaret Masztalscy sypał, jak z rękawa, śląskimi wicami. 6 Głos Miedzianej Góry

7 Zgłosiło się 27 krewniaków Krople życia, krople nadziei... dokończenie ze str. 1 Kiedy odwiedziłem ośrodek, znajdowało się tam kilkoro krwiodawców, załatwiających formalności związane z akcją. Na leżankach, w trakcie oddawania czerwonego leku, przebywało dwoje dawców. Jednym z nim była młoda kobieta mieszkanka... Szałasu w gm. Zagnańsk Urszula Gajos. - Wracaliśmy właśnie z mężem od znajomych i zobaczyliśmy, że w Miedzianej Górze coś się dzieje. Zatrzymaliśmy się, i trafiliśmy akurat na festyn. Z głośników dowiedziałam się o akcji i przyszłam do ośrodka. Pani Urszula oddawała krew nie pierwszy raz, zadebiutowała na Strawczynadzie w gm. Strawczyn i teraz postanowiła uczynić to po raz drugi. - Mój mąż jest krwiodawca i to on zachęcił mnie do udziału w tej akcji. Jestem młodą, zdrową kobietą i oddanie krwi nic mnie nie kosztuje, a mogę swoim uczynkiem komuś choremu bardzo pomóc. I dlatego się zdecydowałam. Poza tym tyle się teraz słyszy w mediach apeli o oddawanie krwi, bo jest jej niewiele, odkładane są operacje, ludzie czekają na ten lek. Pewnie i mój komuś się przyda. Tego dnia, w ciągu czterech godzin akcji, do ośrodka zgłosiło się 27 chętnych, lekarz zakwalifikował 23 z nich i właśnie oni przekazali do Banku Krwi Sponsorzy festynu 10,350 l tego najcenniejszego leku. To więcej niż w roku ubiegłym, kiedy to 19 krewniaków, jak familiarnie nazywa się ne nagrody rzeczowe. Wcześniej każdy z nich, zaraz po oddaniu leku, otrzymał pamiątkową koszulkę z herbem gminy oraz słodycze. A oto honorowi krwiodawcy, nagrodzeni w konkursie Krople życia, krople nadziei : Sylwester Żak, Kostomłoty I, Michał Zychowicz, Kostomłoty I, Edyta Cendrowska, ul. Tumlińska, Sylwester Liszka, Kostomłoty II, Marek Michta, Kostomłoty II, Kamil Frydrych, Ćmińsk, Dawcy w trakcie poboru krwi: jak widać, ten zabieg nie jest bolesny. dawców, oddało 8,5 litra krwi. Jest więc postęp, choć daleko nam np. do gminy Strawczyn, gdzie podczas Strawczynady krew oddaje dziesięciokrotnie więcej krewniaków. Wieczorem, na scenie festynu, wśród krwiodawców rozlosowano cen- Justyna Preka, Porzecze, Dariusz Chałasiński, Kielce, Zdzisław Pela, Kostomłoty II, Hubert Dojucki, Kielce, Katarzyna Szymczyk, Ćmińsk, Robert Piwowarczyk, Ćmińsk, Katarzyna Perzanowska, Kostomłoty II (Kos.) Bez pomocy i wsparcia ludzi dobrej woli oraz sponsorów, organizatorzy Festynu Rodzinnego - Miedziana Góra 2009 nie byliby w stanie zapewnić tylu atrakcji podczas imprezy. Dlatego serdecznie im dziękują za dobre serce, szczodrość i wszechstronną pomoc. A oto lista sponsorów festynu: HEMA Sp. z o.o., Dropplant Krzysztof Zimnicki, Sławomir Podstawka Transport Samochodowy DRAW- TRANS, Spaw Tech Krystyna i Mieczysław Gałęzowscy, PHU Sped Bud Skład Opału Wiesława i Bogdan Moćko, Moto Agromax Witold Szymański, Bank Spółdzielczy w Kielcach, AVIVA Commercial Union, Grzegorz Toporek, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TKD Dominik Nawara, Skład Budowlany Zachęta Elżbieta i Adam Gruszkowie, Bogumiła Saladra Ubojnia Drobiu, Zakład Cukierniczy Angelina - Krzysztof Zapała, Mariusz Rówiński Mario Car, Zakład Cukierniczy Jolanta i Elżbieta Sobczyk, Marian Wesołowski Piekarnia ALMADO, Sławomir Wieczorek nagrody dla krwiodawców, Grzegorz Reczyński GREG AUTO COLOR, Marek Koruba Trofea sportowe, Zakład Drukarski Tercet Kazimierz Raczyński. Zespół Latyno Song podczas występu na festynowej estradzie. Zagrali dla nas... To dzięki sponsorom, na festynie mogły wystąpić, obok rodzimych artystów, także zespoły znane z innych estrad, jak: Latyno Song, Masztalscy, czy zespół Mega Dance. Wniosły one wiele humoru, dobrej muzyki i zachęciły do wspólnej zabawy, z czego przecież słyną festyny rodzinne. Lipiec 2009 Głos Miedzianej Góry 7

8 W Porzeczu Internetowe Centrum Kształcenia W Szkole Podstawowej w Porzeczu rozpoczęło swoją działalność Centrum Kształcenia, które powstało w ramach projektu Wioska internetowa kształcenie na odległość na terenach wiejskich. Projekt został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa jako efekt współpracy Fundacji RAPZ oraz Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Optoland S.A. W woj. świętokrzyskim jest to już 28 taka placówka, natomiast w gminie Miedziana Góra - pierwsza. Centrum Kształcenia to placówka o charakterze oświatowym, zapewniająca możliwość ustawicznego kształcenia w formie on-line celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wiedzy i kwalifikacji. Głównym założeniem projektu jest wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Centrum Kształcenia daje możliwość bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu każdemu mieszkańcowi terenów wiejskich, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia i sytuacji zawodowej. Centrum Kształcenia w Porzeczu jest odpowiednio przystosowane i wyposażone w sprzęt komputerowy (10 stanowisk komputerowych) z dostępem do Internetu. Placówka posiada ponadto sprzęt teleinformatyczny oraz tzw. biblioteczkę multimedialną (pakiet komputerowych programów edukacyjnych, w tym: encyklopedie, słowniki, atlasy). Zapewnia Gminny Konkurs Recytacji i Prozy W Szkole Podstawowej w Porzeczu, odbył się VI Gminny Konkurs Recytacji Poezji i Prozy. Hasłem przewodnim uroczystości były piękne słowa Simonidesa: Poezja to mówiące malarstwo, a malarstwo - milcząca poezja. Szkoły podstawowe, z terenu naszej gminy, były reprezentowane przez 3 uczniów (wybranych w eliminacjach szkolnych). Poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy i wszyscy uczestnicy zasłużyli na wielkie uznanie oraz podziw. Jury wyłoniło następujących zwycięzców: - poezja - kl. I III: I miejsce - Natalia Jasińska (SP Porzecze), II - Hubert Pałka ( SP Kostomłoty), III- Karolina Ciopińksa ( SP Ćmińsk) i Paulina Korba ( SP Ćmińsk), wyróżnienie - Piotr Chaja ( SP Ćmińsk). - poezja kl. IV VI: I m. - Izabela Śliwa (SP Porzecze) i Justyna Fąfara (SP Kostomłoty), II - Ariadna Lewczuk (SP Ćmińsk), III- Katarzyna Janus ( SP Kostomłoty). - proza kl. IV VI: I m. - Marta Lajs ( SP Kostomłoty), II - Wioletta Korba ( SP Ćmińsk), III - Aleksandra Zapała ( SP Porzecze), III - Joanna Stolarczyk (SP Ćmińsk). Zwycięzcy otrzymali upominki i atrakcyjne nagrody książkowe. Każdy z uczestników został obdarowany drobnym prezentem oraz słodkim poczęstunkiem. Organizatorzy konkursu dziękują Maciejowi Lubeckiemu - wójtowi gminy Miedziana Góra - za ufundowanie atrakcyjnych nagród, które wręczył przewodniczący Rady Gminy Jan Szustak. również możliwość nieodpłatnego dostępu do stworzonej na potrzeby projektu platformy e-edukacyjnej. W ramach działania placówki można korzystać między innymi z następujących szkoleń: Arkusze kalkulacyjne; Pakiet biurowy w biznesie; Obsługa systemu Linux; Tworzenie stron internetowych; Projektowanie aplikacji internetowych; Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze; Wirtualny ehandel; Usługi w sieci Internet; Grafika menedżerska i prezentacyjna; Przetwarzanie i edycja tekstów; Użytkowanie komputerów; Kurs grafiki komputerowej; Szkolenia językowe; język angielski dla początkujących; język niemiecki poziom początkujący; język niemiecki poziom średnio zaawansowany; 8 Głos Miedzianej Góry Godziny otwarcia Centrum Kształcenia zapewniają pełną dostępność tej placówki dla zainteresowanych osób. Obecnie placówkę, ze względu na okres wakacyjny, odwiedzają głównie dzieci oraz młodzież. Z myślą o nich przygotowano warsztaty plastyczne, fotograficzne oraz projekcję bajek i filmów. Pierwsze osoby odwiedzające CK otrzymały drobne upominki w postaci: podkoszulek, smyczy, długopisów oraz teczek. Korzystanie z usług Centrum Kształcenia może odbywać się wyłącznie pod Zajęcia w nowo otwartym centrum w Porzeczu. opieką pracownika obsługi CK. Opiekun placówki służy pomocą oraz wsparcie wszystkim osobom zainteresowanym korzystaniem z zasobów Centrum Kształcenia. Zabawa przy świetlicy w Tumlinie upłynęła bardzo radośnie. Zbój Świętokrzyski u dzieci z Tumlina W świetlicy w Tumlinie odbył się Dzień Dziecka, który został zorganizowany przez SPPS Zdrowy Tumlin oraz Radę Sołecką. Imprezę poprowadził przewodnik świętokrzyski Czesław Naporowski, który wcielił się także w postać Zbója Świętokrzyskiego Wszyscy goście zostali poczęstowani kawą, herbatą, słodkim ciastkiem, były też owoce, lody, napoje. Przeprowadzonych zostało kilka konkursów dla dzieci: rzut złotą podkową do koszyka, rzut srebrnym jajkiem do koszyka, próbowanie kwaśnego lizaka z uśmiechem na ustach, malowanie kredą bukietu dla mamy. Wybrano młodego zbója i piękną czarownicę. Dzieci bawiły się na placu przy muzyce, było bardzo fajnie!

9 *XV Zjazd Sołtysów * XII Krajowy Turniej Sołtysów W Wąchocku na poważnie i na wesoło Dwa wydarzenia, ważne dla gospodarzy wsi z naszego regionu, miały ostatnio (27 28 czerwca br.) miejsce w Wąchocku - stolicy sołtysów i humoru: XV Zjazd Sołtysów oraz XII Krajowy Turniej Sołtysów. Zjechało na nie 230 sołtysów, w tym 150 w naszego regionu, oraz goście z kilku województw. Przyjechali w dzień, bo jak głosi kolejna anegdota: w nocy przez Wąchock nie można przejechać, bo sołtys zwija asfalt. Przez weekend asfalt pozostał jednak nienaruszony, bo gości najechało się wielu, w tym najważniejsi z kraju i regionu: posłowie na Sejm: Przemysław Gosiewski, Andrzej Pałys i Krzysztof Lipiec, marszałek województwa Adam Jarubas, jego zastępca Zdzisław Wrzałka, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka Koruba, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski starosta powiatowy Zenon Janus, przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Lato, dyrektorzy instytucji obsługujących rolnictwo, burmistrzowie i wójtowie gmin. Za stołem prezydialnym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury nie wszyscy się pomieścili, toteż prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej Feliks Januchta dwoił się i troił, by wszystkich ulokować w sali obrad. Nasza gminę reprezentowała silna grupa sołtysów: Urszula Struż (juror w turnieju sołtysów), Bożena Modrzejewska, Teresa Gumuła, Marek Socha (najlepszy w turniejowym dyktandzie ), Wiesław Tokar, Zdzisław Moćko i Stanisław Banaś na zdjęciu. I Wiosenny Turniej Strzelecki Pamiątkowa fotka uczestników turnieju. I Wiosenny Turniej Strzelecki, zorganizowany został przez KSS LOK Kaliber Kostomłoty. Startowali w nim zawodnicy w dwóch kategoriach: I - juniorzy dziewczęta i chłopcy (12-16 lat) - o puchar dyrektora ZS w Kostomłotach, kategoria II - seniorzy (powyżej 16 lat) - o puchar Wójta Gminy Miedziana Góra Na początek wręczono najlepszym gospodarzom wsi odznaczenia państwowe oraz puchary i dyplomy wyróżnienia w plebiscycie Sołtys Roku. Podczas zjazdu sołtysi podnieśli wiele ważnych problemów w swojej pracy: systematycznie będzie spadać prowizja od pobieranych podatków, bo rolnicy coraz częściej uiszczają te zobowiązania drogą elektroniczną lub przelewami, coraz więcej ludzi pracuje w mieście a śpi na wsi, państwo nie zamierza uhonorować sołtysów przywilejami emerytalnymi, bo go na to nie stać (podobne żądania mają inne grupy społeczne, m.in. strażacy z OSP). Sołtysi przedstawili swoje problemy, po czym wzięli udziale XII Krajowym Turnieju Sołtysów, który rozpoczął sie w sobotnie popołudnie a zakończył w niedzielę. Emocji i humoru nie brakowało, a że turniej potraktowano bardzo serio świadczy fakt, że jedna z p. sołtys złamała a druga skręciła nogę i obie musiały skorzystać z opieki starachowickiego szpitala. Turniej wygrał Grzegorz Kamizela z Łabędziowa, gm. Morawica i w nagrodę - odjechał skuterem. (Kos.) W kategorii junior - dziewczęta pierwsze miejsce i puchar dyrektora ZS zdobyła Aleksandra Wójcik, drugie miejsce zajęła Nina Olesińska, a trzecie Mariola Siedlarz. W kategorii junior - chłopcy pierwsze miejsce i puchar dyrektora ZS zdobył Michał Mróz, drugie miejsce zajął Daniel Ślebarski, a trzecie Karol Wójcik. Wśród seniorów najlepszym okazał się Zenon Bednarek, który zdobył Puchar Wójta Gminy. Drugie miejsce zajął Jacek Krzemień, a trzecie Rafał Wiórek. Organizatorzy turnieju uatrakcyjnili czas oczekiwania zawodnikom: Darek Żak i Adam Łubianka - zawodnicy AZS Politechniki Świętokrzyskiej - pomogli zorganizować stanowisko szybkich strzelań do tarcz biatlonowych. P. Darek udostępnił chętnym swój 5-strzałowy pneumatyczny, pistolet wyczynowy. Stanisław Wałek Lipiec 2009 Głos Miedzianej Góry 9

10 Piłkarze zakończyli rozgrywki Awans GKS GRÓD do klasy A! Zamieszanie wokół WICHRA W dniach czerwca br. zakończyły się rozgrywki piłkarskie, w których występują nasze drużyny: Wicher w klasie A oraz Gród w klasie B. Miło nam poinformować, iż Gród - po rozegraniu barażu - zajął w tabeli swojej grupy II miejsce i awansował do klasy A. Wicher świętował awans do klasy okręgowej (m.in. na Festynie Rodzinnym), jednakże odwołanie Samsonu Samsonów od meczu w Tęczą Gowarczów przyniosło mu walkower i to on zamiast Wichra - wszedł do klasy okręgowej. Wielka radość zapanowała w drużynie Grodu Ćmińsk po barażu ze Słupią Jędrzejowską o wejście do klasy A. Pierwszy mecz w Słupi Gród wygrał 1:0 (bramkę strzelił Tomasz Frączyk). W rewanżu, na boisku Grodu, goście dostali porządnego łupnia: 9:0 (!), bramki strzelili: Jacek Szafarczyk - 4, Paweł Jarząb - 2, Robert Zagdan, Rafał Kowalski i Tomasz Frączyk - po 1. W wielkim stylu zawodnicy z Ćmińska zdobyli więc klasę A W całym sezonie 2008/2009, w 16 meczach, Gród uzyskał 33 pkt, 10 razy zwyciężał, 3 razy zremisował oraz poniósł 3 porażki, strzelając 44 i tracąc 15 bramek. W barażach zespół wystąpił w następującym składzie: Buras Ślewa, Jarząb, Łosiak, R. Głuszek Kowalski (Kosmala), Leśniewski, Zagdan (Zając),T. Frączyk (Sadza) K. Frączyk (P. Głuszek), Szafarczyk. Trenerem drużyny jest Stanisław Maj, Sołtys - uczniom W Szkole Podstawowej w Porzeczu tradycyjnie już odbył się Festyn Rekreacyjno Sportowy z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi brali udział w grach i zabawach zręcznościowych, np. rzucanie piłek tenisowych do celu, rzutkami do tarczy oraz w biegach na dystansie 40 metrów. Starsi przeciągali linię, grali w tenisa stołowego z dyrektorem Markiem Wosiem. Gwoździem programu był mecz reprezentacji szkoły z drużyną złożoną z nauczycieli i rodziców. W składach obu drużyn, i to z dużym powodzeniem, wystąpiły panie, a drużynę nauczycieli i rodziców wspomógł także sołtys Porzecza Czesław Drogosz. Uczniowie wzięli rewanż za ubiegły rok i wygrali 3:2. Warto jednak zaznaczyć, że nauczyciele z rodzicami i sołtysem grali wspaniale i z wielkim poświęceniem oraz zapowiedzieli uczniom srogi rewanż za rok! Po emocjach piłkarskich mamy uczniów upiekły na grillu kiełbaski, którymi poczęstowały wszystkie dzieci ze szkoły. Sponsorem poczęstunku był sołtys Porzecza, Czesław Drogosz, któremu cała społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania. Ostatnim punktem obchodów Dnia Dziecka była dyskoteka, na której uczniowie doskonale się bawili. prezesem klubu Jarosław Głuszek, kapitanem drużyny Kamil Frączyk. Jak stwierdził, w rozmowie z reporterem GMG, członek zarządu, b. prezes i obecny sponsor - Kazimierz Raczyński, awans klubu, to duży sukces sportowy. Gród jest najmłodszym klubem (liczy dopiero 6 lat), który tak szybko awansował do klasy A. Było to możliwe dzięki dużemu wsparciu władz gminy, pomocy sponsorów oraz wysiłkowi Sport dla Wszystkich 10 Głos Miedzianej Góry Gród Ćmińska zagra teraz w klasie A. wszystkich zawodników, działaczy i trenera zespołu, którym zarząd składa serdeczne podziękowanie za wprowadzenie drużyny do tej klasy rozgrywek. Nowa sytuacja klubu, to większe wymagania i potrzeby, w związku z czym GKS Gród zwraca się do wszystkich zainteresowanych o wsparcie drużyny, o skuteczny sponsoring. Klub liczy także na dalszą pomoc gminy, dziękując władzom za już i prosząc o jeszcze... P.s. Podczas Festynu Rodzinnego w Miedzianej Gorze, gdzie fetowano awans klubu, rozegrane zostały lokalne derby, w których Gród pokonał Wichra 2:1. Za awans do klasy A, na scenie festynu, gospodarze gminy: wójt Maciej Lubecki oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Szustak pogratulowali sukcesu zawodnikom i działaczom klubu, wręczając im puchary za awans i zwycięstwo w derbach nad lokalnym rywalem. Podziękowano także zawodnikom i działaczom Wichra za nieustępliwą walkę o klasę okręgową. (Kos.) Ćwiczyła czwarta część gminy! Świętokrzyski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, byli organizatorami Europejskiego Tygodnia Sport dla Wszystkich XV Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin Tydzień trwał od Dnia Matki: 26 W Hotelu Łysogóry w Kielcach, 30 maja do Dnia Dziecka: 1 czerwca br. Na czerwca br., odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników oraz podziękowanie gmi- terenie naszej gminy, jak informuje koordynator akcji Dominik Słoń z Urzędu nom za udział w tej akcji. Nasza gmina Gminy, odbyło się 65 imprez sportowych, otrzymała statuetkę wyróżnienie, którą w których uczestniczyło 2568 osób, co wójtowi gminy Maciejowi Lubeckiemu wręczyli: prezes Świętokrzyskiego stanowi blisko 25 % mieszkańców gminy Miedziana Góra. Czwarta część ludzi, żyjących w gm. Miedziana Góra, w dyrektor Departamentu Promocji, Edu- Związku TKKF Bogdan Gawron oraz ciągu tego tygodnia grała w piłkę nożna, kacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu siatkówkę, kosza, tenisa stołowego, badmintona, uprawiała lekką atletykę. Do W ten sposób uhonorowano umiejętno- Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk. organizacji tych sportowych zajęć włączyły się: szkoły, organizacje społeczne, oraz trud uczestników turnieju. (J.) ści organizatorskie animatorów sportu stowarzyszenia i kluby sportowe.

11 Ważne dla inwestorów kanalizacji W celu wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej należy: 1. Zwrócić się do Urzędu Gminy w Miedzianej Górze z zapytaniem czy dokumentacja techniczna na sieć główną obejmuje w swym zakresie przyłącze do posesji zainteresowanego. 2. O ile tak, to jaki zakres tego przyłącza zostanie zrealizowany w ramach głównej sieci a w jakiej części wykonanie leży po stronie właściciela działki (posesji). 3. Wykonanie zakresu przyłącza po stronie właściciela działki winno być zrealizowane przez osobę fizyczną, firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, sanitarne i działalność gospodarczą i przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze. 4. O zamiarze przystąpienia do realizacji przyłącza należy powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze przynajmniej trzy dni robocze wcześniej. 5. Po wykonaniu przyłącza, ale przed zasypką wykopu, wykonać jego inwentaryzację geodezyjną podwykonawczą, poddać próbie szczelności na infiltrację lub eksfiltrację na co spisać stosowny protokół w obecności przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej, po czym zgłosić do odbioru końcowego dokonując wpłaty na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej kwotę w wysokości 104,50 zł brutto. 6. Spisany protokół odbioru końcowego przy udziale przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej, Inwestora i Wykonawcy upoważnia właściciela przyłącza do zawarcia umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej na odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci gminnej. 7. Przyłącze od włączenia w istniejącą sieć do granicy działki stanowi własność Zakładu Gospodarki Komunalnej natomiast pozostała część od granicy działki do budynku stanowi własność inwestora i w takich też częściach są odpowiedzialni za wszelkie remonty i konserwację przyłącza. 8. W przypadku braku przyłącza w dokumentacji projektowej na sieć, zainteresowany (inwestor przyłącza) zwraca się z wnioskiem (w załączeniu: 2 egz. wyrysu działki w skali:1:500 lub 1:1000, kserokopię aktu notarialnego oraz dowód wpłaty w wysokości 74,00 zł na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze) do ZGK o wydanie warunków technicznych na projektowanie i wykonanie przyłącza. 9. W oparciu o uzyskane warunki techniczne inwestor przyłącza własnym staraniem i na własny koszt opracuje dokumentację techniczną. 10. Trasę przyłącza należy uzgodnić z Zakładem Uzgodnień Dokumentacji Projektowanej w Starostwie Powiatowym w przypadku gdy włączenie przyłącza do sieci głównej następuje poza działkę inwestora (właściciela działki) a projekt techniczny ze wszystkimi uzgodnieniami i rozwiązaniami technicznymi ostatecznie uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej. 11. W przypadku gdy włączenie przyłącza do sieci głównej nastąpi na działce Inwestora, projekt techniczny uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze. 12. Pozostałe czynności wykonać w/g opisu - patrz pkt. 3,4,5, W przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze gminy Miedziana Góra, wobec właściciela przyłącza ma zastosowanie n/w 36 p. 4) i 5) {Uchwała Nr XXX/245/06 Rady Gminy w Miedzianej Górze z r.} 14. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w rozdziale II, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny ,00 zł. 15. Obok orzeczenia kary, organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz zakładu w wysokości 1000,00 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego zakładu. Lipiec 2009 Głos Miedzianej Góry 11

12 Rok szkolny 2008/2009 poza nimi Wiwat wakacje! 19 czerwca br., we wszystkich szkołach, odbyło sie uroczyste zakończenie roku szkol- Z prac wójta między sesjami Rady Gminy W okresie między sesjami Rady Gminy: od 22 maja 25 czerwca br., wójt zawarł umowy z: PHUP Euro-Gaz Sp. j. na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest; Zarządem Woj. Świętokrzyskiego na dofinansowanie budowy Gminnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Kostomłotach Drugich oraz na wyposażenie świetlicy środowiskowej w Kostomłotach Drugich; Przedsiębiorstwem Geodezyjno - Projektowym Geostar na projekt podziału 68 nieruchomości pod drogę gminną: Kostomłoty Pierwsze Maciejówka. Wójt przeprowadził rozmowy: z wiceministrem sportu w sprawie dofinansowania modernizacji toru wyścigowego Kielce oraz z Powiatowym Zarządem Dróg w sprawie inwestycji na terenie gminy. Gospodarz gminy uczestniczył w: szkoleniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, Święcie Ludowym w Zagnańsku, Walnym Zgromadzeniu LGD Dorzecze Bobrzy, posiedzeniach komisji Rady Gminy, uroczystościach związanych z rocznicami nadania imion naszym szkołom, także w apelu z okazji 65 rocznicy śmierci Wilka, zebraniach z mieszkańcami Kostomłotów Drugich, posiedzeniach Zw. Gmin Zlewni Górnej Nidy, w festynie w Bobrzy. Wójt odebrał statuetkę przyznaną w plebiscycie Euro Gmina 2009 za osiągnięcia w dziedzinach gospodarki i przedsiębiorczości. Ponadto rozwiązywał problemy wynikłe z pracy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych i problemy mieszkańców gminy. nego 2008/2009. Tego dnia w Gimnazjum im. Karola Wojtyły - Papieża Polaka w Kostomłotach, po odśpiewaniu hymnu i wprowadzeniu sztandaru, nastąpił moment wręczenia dyplomów i nagród laureatom oraz finalistom konkursów przedmiotowych. Dyrektor Piotr Kwiecień, wicedyrektor Grażyna Wierzchowiska, wójt Maciej Lubecki, przewodniczący Rady Gminy Jan Szustak złożyli gratulacje Natalii Kopycińskiej laureatce konkursu biologicznego i geograficznego, Mateuszowi Słoniowi laureatowi konkursu biologicznego i finaliście konkursu matematycznego, Katarzynie Lajs zwyciężczyni konkursu Liga ortograficzna oraz finalistce konkursu matematycznego i biologicznego, Andrzejowi Żakowi finaliście konkursu matematycznego i informatycznego. Dyplomy gratulacyjne otrzymali również nauczyciele - opiekunowie laureatów: Agnieszka Górczyńska Bojar, Agnieszka Ślusarczyk, Ilona Wiewiór. Następnie dyrektor przekazał listy gratulacyjne rodzicom nagrodzonych uczniów. Przypomniał także o istotnym sukcesie gimnazjum w Kostomłotach, a mianowicie średniej z egzaminów (58, 81; z j. ang. 91, 51) przewyższającej po raz kolejny średnią krajową (57, 7,), średnią woj. świętokrzyskiego (56,25; z j. ang. 85, 75), średnią powiatu kieleckiego (54, 19; z j. ang. 82, 4 ). Po uroczystym akcie ślubowania klas trzecich odbyło się przekazanie sztandaru, kroniki oraz kluczy do szkoły przez absolwentów swoim następcom. Chwilę zasłużonej chwały mieli uczniowie, którym wręczono świadectwa z paskiem, dyplomy za czytelnictwo oraz osiągnięcia sportowe. -W Kostomłotach dokonano kradzieży zagęszczarki gruntu, wartości zł na szkodę Firmy TERNOL Kielce. Przedmiot kradzieży został odnaleziony w posiadłości położonej w gminie Strawczyn. Maszynę zwrócono właścicielowi. -W maju właściciel działki leśnej, położonej na terenie gminy Miedziana Góra, zgłosił kradzież 10 sztuk drzewa ( brzoza, sosna, dąb). Straty oszacowano na kwotę zł. Na miejscu dokonano oględzin wycięcia drzew, przesłuchano świadka oraz dokonano wstępnych ustaleń. -W majową noc nieznani sprawcy dokonali wycięcia żywopłotu i trzech drzewek jodłowych znajdujących się na terenie działki w Ćmińsku. Ścięty żywopłot i drzewka nie zostały zabrane przez sprawców, pozostały w przydrożnym rowie. Wartość strat zł na szkodę właściciela działki -W końcu maja br. nieznana osoba dokonała uśmiercenia 25 kur, prawdopodobnie strzelając z broni pneumatycznej. Wartość strat, to 600 zł na szkodę mieszkańca Ćmińska -Na parkingu, przy stacji paliw Bliska, na terenie gminy, po wyrwaniu korków zabezpieczających wlewy paliwa przy walcu drogowym i układarce mas bitumicznych, dokonano kradzieży 280 litrów oleju napędowego oraz dokonano zniszczenia korków wlewu paliwa. Łączna wartość strat wyniosła zł na szkodę KPRD Kielce -W nocy, na 4 czerwca br., z terenu Zakładu Kamieniarskiego w Kostomłotach, został skradziony kabel zasilający suwnicę. Wartość strat oszacowano na kwotę 945 zł na szkodę właściciela zakładu. Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. Program składający się z wierszy i piosenek przygotowali uczniowie klas drugich pod kierunkiem wychowawców: R. Pawłowskiej, I. Wiewiór, A. Żelaznej i A. Górczyńskiej - Bojar. O stronę muzyczną występów zadbała E. Makuch. Łzy wzruszenia i salwy śmiechu towarzyszyły prezentacji multimedialnej poświęconej żegnanym absolwentom. Tradycyjnie trzecioklasiści zostali obdarowani pamiątkowym maskotkami. Uczniowie - absolwenci pożegnali swoich młodszych kolegów i nauczycieli krótkim, refleksyjnym montażem słowno - muzycznym przygotowanym pod okiem wychowawców: B. Łośniak, K. Pawelec, M. Wesołowskiej, M. Stachury. Ostatni dzień roku szkolnego 2008/2009 zakończyła msza święta. Podobny charakter miały uroczystości w Zespole Szkół w Ćmińsku oraz Szkole Podstawowej w Porzeczu. Rozpoczęły się wakacje 2009, podczas których uczniowie i nauczyciele odpoczną po trudzie 10 miesięcy pilnej nauki i pracy. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym. Kronika policyjna Jak informuje kierownik Posterunku Policji w Miedzianej Górze, Zbigniew Rogula, ostatnio na terenie naszej gminy miały miejsce zdarzenia kryminalne: -Nieznani sprawcy, po wejściu na teren działki budowlanej w Miedzianej Górze, dostali się do garażu, skąd dokonali kradzieży betoniarki prod. polskiej, przewodu elektrycznego oraz regału warsztatowego, powodując straty wartości zł, na szkodę mieszkańca Kielc. -W nocy, na 18 czerwca br, zostało skradzione paliwo (olej napędowy) z 4 walców drogowych, w ilości około 600 litrów, wartości zł na szkodę firmy PRDM CEZET Starachowice - 22 czerwca br. w Bobrzy sprawcy, po uprzednim wyrwaniu okna i wyłamaniu drzwi, dostali się do kurnika skąd zabrali około 150 sztuk kurcząt wartości zł na szkodę właściciel kurnika. -W nocy, na 26 czerwca br., nieznany sprawca włamał się do garażu w miejscowości Kostomłoty, skąd skradł motor marki YAMAHA wartości tys. Pokrzywdzony odzyskał motor, który został podrzucony. -28 czerwca br., na ul. Tumlińskiej, mieszkaniec Miedzianej Góra będąc w stanie nietrzeźwym, dokonał umyślnego uszkodzenia samochodu marki SEAT Ibiza. Poprzez wskoczenie na maskę samochodu i uderzenie pięścią w szybę, dokonał jej rozbicia, powodując straty na kwotę 400 zł, na szkodę mieszkańca gminy Zagnańsk. Sprawcę zatrzymano, poddał się dobrowolnie karze oraz zobowiązał się do naprawienia wyrządzonej szkody. W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji, dotyczących zdarzeń kryminalnych, policja prosi o kontakt telefoniczny na nr lub 997, 112.

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Numer wniosku Miejsce realizacji operacji. Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Gmina: Zagnańsk Miejscowość: Samsonów 33

Tytuł projektu Numer wniosku Miejsce realizacji operacji. Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Gmina: Zagnańsk Miejscowość: Samsonów 33 Lista operacji wybranych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecze Bobrzy w ramach Działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniach (29.10.2012 30.10.2012) Lp. Nazwa/imię

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY MIEDZIANA GÓRA

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY MIEDZIANA GÓRA URZAD GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY MIEDZIANA GÓRA OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ : ZATWIERDZIŁ: inż. Joanna Jońska mgr Andrzej Tomaszewski mgr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE. JĘDRZEJOWIE ul. 11 Listopada 83

STAROSTWO POWIATOWE. JĘDRZEJOWIE ul. 11 Listopada 83 STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE ul. 11 Listopada 83 ZAPRASZA NA PIERWSZY POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PANA EDMUNDA KACZMARKA STAROSTY JĘDRZEJOWSKIEGO GRAJ Z NAMI NIE Z NAŁOGAMI Sponsorzy:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr IX / 2015 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 07 sierpnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr IX / 2015 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 07 sierpnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr IX / 2015 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 07 sierpnia 2015 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Wybór sekretarza obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 05:02

Źródło:  Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 05:02 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/80923,otwarcie-nowej-siedziby-kpp-w-grojcu.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 05:02 Strona znajduje się w archiwum. OTWARCIE NOWEJ

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010

Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010 Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010 Laureaci konkursów przedmiotowych: Imię i nazwisko klasa przedmiot opiekun Marcelina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa) Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2012-03-26 08:06:03 Finał Powiatowy OTWP 22 marca 2012 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie odbył się Finał

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem W dniu 27 września 2016 roku w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji.

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji. Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 22.03.2007r. godz. 14.00 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Sławomir Solak, tel.:

Sławomir Solak,   tel.: AKADEMIA CUP 2013 X JUBILEUSZOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KATEGORIA - MŁODZICY /2001-2002/ 16 listopad 2013 rok DRUŻYNY BIORĄCE UDZIAŁ W TURNIEJU ORGANIZATOR STRONA INTERNETOWA www.akademia2011.pl PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIII / 2015 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 10 grudnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr XIII / 2015 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 10 grudnia 2015 roku Porządek sesji: PROTOKÓŁ Nr XIII / 2015 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 10 grudnia 2015 roku 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Wybór sekretarza obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Regulamin I. ORGANIZATOR Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska II. CEL TURNIEJU - popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU KMITA CUP2014/2015 RELACJA Z TURNIEJU JUNIORZY STARSI /1996-1997/ 15 luty 2015 rok ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU STRONA INTERNETOWA KLUBU

Bardziej szczegółowo

str. 16 poniedziałek, 4 lipca 2011 www.waszdzienpodniu.pl GM. PRZEMĘT. POŚWIĘTNO. 14xtu4244 c1 TU04385 czeniu części artystycznej odbyły się rozgrywki rodzinne. Drużyny zmierzyły się w konkurencjach sportowych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Projekt Porządek obrad XXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 września 2016 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. 1. Otwarcie XXVI

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup

Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup Kielce, 20.08.2011 Spis treści 1. Cel.... 2 2. Uczestnictwo.... 2 3. Kategorie.... 2 4. System rozgrywek.... 3 5. Postanowienia ogólne.... 4 6. Nagrody.... 5 7.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Wielcy Polacy: C. K. Norwid i św. Jan Paweł II

Wielcy Polacy: C. K. Norwid i św. Jan Paweł II REGULAMIN KONKURSU Wielcy Polacy: C. K. Norwid i św. Jan Paweł II w roku szkolnym 2016/17 I. Organizatorzy Organizatorem Konkursu jest Fundacja Jana Pawła II Nasz Papież przy parafii Świętego Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ 10.06.2013r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: Kapitan drużyny : Imię i Nazwisko ( proszę pisać drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 150/12 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 maja 2012 r.

Uchwała Nr 150/12 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 maja 2012 r. Uchwała Nr 150/12 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach projektu Kadra przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zagnańsku z dnia 22 października 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zagnańsku z dnia 22 października 2014 r. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w u z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania na terenie Gminy składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów organów samorządu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze w roku szkolnym 2004/2005 [ opracowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miedziana Góra. na lata 2007-2032

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miedziana Góra. na lata 2007-2032 Załącznik do uchwały Nr VII/63/07 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 28.06.2007 r. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miedziana Góra na lata 2007-2032 MIEDZIANA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRÓLEWSKI BIECZ 38-340 BIECZ ul. Kazimierza Wielkiego 31 tel. +48 505 022 176 +48 790 461 077 NIP 738 214 45 16 e-mail: mmpsts@gmail.com KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I MIĘDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat Końcowy Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Finał Centralny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Finał odbył się w terminie

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski W dniu 17 kwietnia 2013 r. na boiskach ZPEW odbył się XI Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): Skarżysko Kościelne

Bardziej szczegółowo