Nowo wybrani sołtysi, sporo zmian. Burmistrz Tarczyna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków!!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowo wybrani sołtysi, sporo zmian. Burmistrz Tarczyna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków!!!"

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIE Rok 22 Nr 3/4 (232/233) Niezależny Miesięcznik Regionalny. Egzemplarz bezpłatny. ISSN Nowo wybrani sołtysi, sporo zmian Szanowni Państwo, informujemy, iż w wyniku tegorocznych wyborów sołeckich na sołtysów poszczególnych sołectw gminy Tarczyn zostały wybrane wymienione niżej osoby. Tegoroczne wybory przyniosły sporo zmian personalnych: w rozpoczynającej się kadencji będzie aż 15 nowych sołtysów (zmiany zaznaczono na czerwono). Czyt. na str. 2 Burmistrz Tarczyna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków!!! Burmistrz Tarczyna ogłasza nabór dla mieszkańców gminy związany z budową przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zasadami programu Zadania z zakresu ochrony wód współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 35 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż zł dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3/d. Czyt. na str.2 DUŻY SUKCES UCZENNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W TARCZYNIE Gabriela Pietrzak, uczennica Publicznego Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Tarczynie została finalistką konkursu przedmiotowego z języka polskiego organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty! GRATULACJE OD MARSZAŁKÓW Duży sukces promocyjny Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza oraz przedstawicieli gminy Tarczyn w czasie tegorocznych Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015 w Kielcach. Czyt. na str.4-5 Wynalazek tarczyńskich uczennic robi furorę Projekt uczennic naszej szkoły, Klaudii Makos, Ady Felczyńskiej, Alicji Olesińskiej, Natalii Bęzy, zatytułowany Laska dla niewidomych został uznany jako wynalazek. Wpisano go do katalogu wystawców XXII Giełdy Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach i Targach Innowacji w 2014 roku, która odbyła się w dniach lutego 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik. Czyt. na str. 3 Nasze stoisko prmocyjne odwiedzili m.in. Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas (b. kandydat na prezydenta Polski).

2 Wiadomości Tarczyńskie nr 3/4 (232/233) Nowo wybrani sołtysi, sporo zmian Szanowni Państwo, informujemy, iż w wyniku tegorocznych wyborów sołeckich na sołtysów poszczególnych sołectw gminy Tarczyn zostały wybrane wymienione niżej osoby. Tegoroczne wybory przyniosły sporo zmian personalnych: w rozpoczynającej się kadencji będzie aż 15 nowych sołtysów (zmiany zaznaczono na czerwono). 1.Sołtys sołectwa Borowiec - Daniel Witkowski 2. Sołtys sołectwa Bystrzanów - Waldemar Pekrul 3. Sołtys sołectwa Gąski - Elżbieta Napiórkowska 4.Sołtys sołectwa Gładków - Bożena Postek 5. Sołtys sołectwa Grzędy - Wiesław Perzyna 6. Sołtys sołectwa Janówek - Sylwester Bęza 7. Sołtys sołectwa Jeziorzany - Artur Łoszewski 8. Sołtys sołectwa Jeżewice - Anna Pękacka 9. Sołtys sołectwa Józefowice - Andrzej Olczak 10. Sołtys sołectwa Kawęczyn - Roksana Kotańska 11.Sołtys sołectwa Kolonia Prace Duże - Paweł Rudaś 12.Sołtys sołectwa Kolonia Wola Przypkowska - Katarzyna Goljanek 13.Sołtys sołectwa Komorniki - Iwona Niedolistek 14. Sołtys sołectwa Kopana - Sławomir Brzeziński 15.Sołtys sołectwa Marylka Korzeniówka - Mirosław Fydrych 16. Sołtys sołectwa Kotorydz - Jerzy Dębski 17. Sołtys sołectwa Księżak - Zofia Moskała 18. Sołtys sołectwa Many - Ireneusz Suski 19. Sołtys sołectwa Marianka - Maria Rzeźnicka 20. Sołtys sołectwa Nosy - Tadeusz Karolak 21.Sołtys sołectwa Pawłowice - Ryszard Gniadzik 22. Sołtys sołectwa Prace Duże - Sylwester Borecki 23. Sołtys sołectwa Prace Małe - Tadeusz Komorowski 24. Sołtys sołectwa Przypki - Zygmunt Bęza 25. Sołtys sołectwa Racibory - Jolanta Gorączyńska 26. Sołtys sołectwa Rembertów - Alfred Surowiecki 27. Sołtys sołectwa Ruda - Marta Jarco 28. Sołtys sołectwa Stefanówka - Anna Janowska 29. Sołtys sołectwa Suchodół - Zofia Kęska 30. Sołtys sołectwa Suchostruga - Agnieszka Kosieradzka 31. Sołtys sołectwa Świętochów - Iwona Mendel 32. Sołtys sołectwa Werdun - Grzegorz Augustynowicz 33.Sołtys sołectwa Wola Przypkowska - Andrzej Perzyna 34. Sołtys sołectwa Wólka Jeżewska - Anna Domańska 35. Sołtys sołectwa Wylezin - Grzegorz Klimkowski Urząd Miejski w Tarczynie Burmistrz Tarczyna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Burmistrz Tarczyna ogłasza nabór dla mieszkańców gminy związany z budową przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zasadami programu Zadania z zakresu ochrony wód współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 35 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż zł dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3/d. Warunkiem koniecznym do udziału w realizacji zadania będzie zabezpieczenie i udostępnienie części nieruchomości przez zainteresowanych na budowę oczyszczalni i drenażu oraz złożenie stosownej deklaracji w tym zakresie. Odnośnie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków należy spełnić następujące warunki: nieruchomości, na których budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków położone są poza obszarem aglomeracji ujętej w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych lub położone są na obszarze, na którym nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej, bądź na obszarze, na którym przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej, ale włączenie nieruchomości do sieci nie będzie możliwe; do budowy wykorzystywane będą wyłącznie urządzenia nowe posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN A2:2013 a do końca okresu przejściowego PN-EN A1 (urządzenia muszą posiadać znak B lub CE); nie dopuszcza się budowy drenaży rozsączających i studni chłonnych w nasypach ziemnych w tzw. kopcach. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane będą od mieszkańców gminy w zabudowie rozproszonej i peryferyjnej, dla których budowa kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieopłacalna. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Tarczyn dofinansowania ze środków zewnętrznych. Szczegółowe warunki dofinansowania jak również obowiązki zostaną określone w umowie pomiędzy gminą Tarczyn oraz właścicielami nieruchomości, która zostanie podpisana po przyznaniu gminie Tarczyn dofinansowania z WFOŚiGW. W przypadku uzyskania dofinansowania wykonawcą zadania zostanie firma wyłoniona przez Gminę Tarczyn w drodze przetargu. Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17, Tarczyn w pok. nr 111 lub na stronie internetowej pl w zakładce Przydomowe oczyszczalnie ścieków nabór wniosków. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Tarczynie do dnia 15 czerwca 2015r. Urząd Miejski w Tarczynie strona 2

3 Wiadomości Tarczyńskie nr 3/4 (232/233) DUŻY SUKCES UCZENNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W TARCZYNIE Gabriela Pietrzak, uczennica Publicznego Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Tarczynie została finalistką konkursu przedmiotowego z języka polskiego organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty! Kuratoryjne konkursy przedmiotowe cieszyły się, jak w każdym roku, dużym zainteresowaniem gimnazjalistów. Mają one na celu wyłonienie najzdolniejszych uczniów województwa mazowieckiego. Jest o co walczyć, bowiem zdobycie tytułu finalisty lub laureata jest nie tylko zaszczytne, ale przynosi również wymierne korzyści w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Droga do sukcesu jest jednak niełatwa. Wymagania konkursowe daleko wybiegają poza szkolny program nauczania, dlatego uczestnicy muszą włożyć w przygotowanie wiele pracy, zaangażowania i wysiłku, i oczywiście wykazać się nieprzeciętnymi zdolnościami. Zmagania przebiegają na trzech etapach: szkolnym, rejonowym, wojewódzkim. Po zawodach szkolnych, które miały miejscu w listopadzie dwoje uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego konkursu z języka polskiego: Gabriela Pietrzak z kl. III b (nauczyciel p. Agnieszka Chudzikowska) i Marcel Chudzikowski z kl. III c (nauczyciel p. Urszula Miedza). Udział w konkursie zakończył się wielkim sukcesem dla uczennicy Gabrieli Pietrzak, która dotarła do etapu finałowego w Warszawie i uzyskując znakomity wynik oraz tytuł finalistki konkursu. Z tego imponującego osiągnięcia szkoła jest niezwykle dumna. Uczennica otrzymała ważne na terenie całego kraju zaświadczenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a sukces zostanie odnotowany na świadectwie ukończenia szkoły, za co zyska 13 dodatkowych punktów przy rekrutacji do wymarzonej szkoły. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! ZS Tarczyn Wynalazek tarczyńskich uczennic robi furorę Projekt uczennic naszej szkoły, Klaudii Makos, Ady Felczyńskiej, Alicji Olesińskiej, Natalii Bęzy, zatytułowany Laska dla niewidomych został uznany jako wynalazek. Wpisano go do katalogu wystawców XXII Giełdy Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach i Targach Innowacji w 2014 roku, która odbyła się w dniach lutego 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik. Uczennice odebrały dyplom uznania wręczony przez prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prof. nzw. dr. hab. inż. Michała Szotę i wraz z innymi młodymi innowatorami z Polski prezentowały wymyślone rozwiązanie. Śmiało opowiadały o swoim projekcie uczestnikom giełdy, odpowiadały na pytania zadawane przez podsekretarza stanu MNiSW prof. dr hab. Wodzisława Ducha. Udzieliły także wywiadu dla radia o etapach powstawania wynalazku. SP Tarczyn Sukcesy uczniów SP Tarczyn W II semestrze bieżącego roku szkolnego uczniowie PSP w Tarczynie z powodzeniem reprezentowali szkołę w różnorodnych konkursach, zawodach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Oto najważniejsze osiągnięcia: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Radom 2015 wyróżnienie Julia Gnieciak Gminny Konkurs Recytatorski Radom 2015 I miejsce Julia Gnieciak II miejsce Maja Franckowska, Weronika Podolak III miejsce Olaf Martyniak wyróżnienia Kamil Olczak, Evialina Selivanowa, Wiktoria Pieczarowska. VII Festiwal Patriotyczny w Pamiątce I miejsce (konkurs muzyczny) chór szkolny I miejsce (solo) Oliwia Traczyk III miejsce (recytacja) Maja Franckowska, Weronika Podolak III miejsce (recytacja) Karolina Białek wyróżnienie (recytacja) Ilona Witak II miejsce (konkurs literacki) Weronika Sadowska wyróżnienie (konkurs literacki) Kamil Olczak, Natalia Olczak I miejsce (konkurs plastyczny) Zofia Lisicka III miejsce (konkurs plastyczny) Julia Wierzbicka wyróżnienie (konkurs plastyczny) Natalia Olczak nagroda pozaregulaminowa Starosty Powiatu Karolina Olczak II Tarczyńskie Dyktando I miejsce Jacek Smolarek Powiatowy Konkurs Plastyczny Zakątki przyrody kl. O-III wyróżnienie Sebastian Dębski, Paulina Sołtyk, Izabela Książek, kl. IV-VI I miejsce Maria Kiełbus, Wiktor Pytka II miejsce Martyna Główczyńska III miejsce- Karolina Smutek, Ewa Wojtyszko wyróżnienie Wiktor Albinowski, Karolina Olczak nagroda dodatkowa Sylwia Lenart Zawody sportowe I miejsce dziewcząt w mini piłce ręcznej (zawody międzygminne) I miejsce chłopców w mini piłce ręcznej (zawody międzygminne) I miejsce chłopców w tenisie stołowym (zawody międzygminne) II miejsce dziewcząt w tenisie stołowym (zawody międzygminne) SP Tarczyn strona 3

4 Wiadomości Tarczyńskie nr 3/4 (232/233) GRATULACJE OD MARSZAŁKÓW Duży sukces promocyjny Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza oraz przedstawicieli gminy Tarczyn! W czasie tegorocznych Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015 w Kielcach udało nam się zaprezentować atuty naszego regionu w tak atrakcyjny i ciekawy sposób, iż spotkało się to z dużym uznaniem ze strony Wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa (kandydat na prezydenta Polski), jak również organizatorów, mediów i innych wystawców. Podczas odwiedzin naszego stoiska wystawienniczego byli oni zachwyceni świetnie prowadzonym pokazem rzeźbiarstwa, pięknem rękodzieła ludowego, przyciągającymi wzrok folderami, ulotkami i gadżetami promocyjnymi, jak również jednym z hitów tegorocznych targów cydrem, orzeźwiającym napojem jabłkowym o bardzo niskiej zawartości alkoholu. Cydr wyróżniony Ten ostatni produkt został wybrany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wąskiego grona najciekawszych towarów smakowych imprezy, wyselekcjonowanych specjalnie do prezentacji podczas Międzynarodowych Targów Vino & Delikatesy w czeskiej Pradze. strona 4

5 Wiadomości Tarczyńskie nr 3/4 (232/233) Nasze stoisko promocyjne cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i skutecznie wypromowało region. Prezentację rzeźbiarstwa poprowadziła Anna Hyla z Tarczyna Wypromować region Dołożyliśmy wszelkich starań, by w jak najlepszy sposób wypromować walory naszego regionu, przede wszystkim produkty lokalne, atrakcje turystyczne, unikalność przyrody, znakomite położenie, dziedzictwo kulturowe i historyczne. Wymieniliśmy też nasze spostrzeżenia z przedstawicielami wielu organizacji w zakresie działań podejmowanych w kierunku jeszcze szybszego rozwoju terenów małomiasteczkowych i wiejskich. Zaowocowało to niezwykle licznymi odwiedzinami naszego stoiska promocyjnego oraz mnóstwem ciekawych i sympatycznych rozmów z potencjalnymi turystami i inwestorami. 20 tys. odwiedzających, 150 wystawców Targi AGROTRAVEL to najważniejsza wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce, która integruje branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy. Ich charakterystyczną cechą jest możliwość upowszechnienia, w jednym miejscu i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki. Co więcej, to centrum spotkań potencjalnych nowych przedsiębiorców oraz partnerów do współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej. Jest to swego rodzaju festiwal dziedzictwa kulturowo-krajobrazowego europejskich wsi. Corocznie podczas AGROTRAVEL ponad 20 tys. odwiedzających zapoznaje się z propozycjami spędzenia wolnego czasu na wsi prezentowanymi przez ok. 150 wystawców z kraju i zagranicy. AGROTRAVEL to targi, które kreują markę turystyki wiejskiej i agroturystyki, zachęcając do odwiedzenia małych ojczyzn. Są doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. Służy temu zarówno prezentacja wystawców, wizyty studyjne dziennikarzy i przedstawicieli placówek zagranicznych, jak również organizacja licznych wydarzeń towarzyszących. W tym roku wśród wystawców zagranicznych znaleźli się Chorwaci i Węgrzy. Szymon Woźniak, agro. travel strona 5

6 Wiadomości Tarczyńskie nr 3/4 (232/233) Finał VII Festiwalu Patriotycznego w Pamiątce W dniu 26 lutego 2015 roku odbyły się eliminacje VII Festiwalu Patriotycznego w Pamiątce. Wzięło w nich udział ponad 300 uczestników z dwudziestu szkół i przedszkoli z powiatów: piaseczyńskiego i grójeckiego. Młodzi wykonawcy konkurowali ze sobą w czterech kategoriach artystycznych: literackiej, muzycznej, recytatorskiej i plastycznej. Finał Festiwalu, połączony z wręczeniem nagród i występami laureatów, odbył się w dniu 19 marca. Celem festiwalu jest popularyzowanie tradycji patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, zainteresowanie ich dziedzictwem kulturowym, pieśnią, poezją, literaturą oraz obyczajami polskimi. Jury tegorocznej edycji doceniło, o czym świadczy ilość nagród i wyróżnień, nie tylko wysoki poziom tegorocznych prezentacji artystycznych, ale również coraz liczniejsze grono miłośników pieśni patriotycznych, poezji, sztuk plastycznych i literackich. Finał Festiwalu, poza laureatami konkursów, zaszczycili swoją obecnością znakomici goście: Wojciech Jerzy Ołdakowski Starosta Piaseczyński, Maciej Michalski doradca starosty, juror komisji plastycznej festiwali w Pamiątce, Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Andrzej Ozimek wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie, Edyta Onufrowicz dyrektor ZAPO w Tarczynie, Małgorzata Brzezińska przewodnicząca Rady Zespołu Szkół w Pamiątce, Beata Bałut dyrektor SP w Pracach Małych i wielu innych. Pani Iwona Niegowskadyrektor ZS w Pamiątce - dziękuje za zaufanie, pomoc i wsparcie na rzecz edukacji patriotycznej naszych dzieci i młodzieży w szczególności: Barbarze Galicz Burmistrzowi Tarczyna, Staroście Wojciechowi Ołdakowskiemu, Alfredowi Kohn -dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury za użyczenie profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego, Tomaszowi Kamińskiemu za jego obsługę, Beacie Bałut dyrektorowi SP w Pracach Małych za udostępnienie profesjonalnego instrumentu, a także sponsorom: Firmom Pepsi-Cola oraz Łuksza, dzięki którym uczestnicy eliminacji mogli skorzystać z poczęstunku oraz Studiu Nagrań MELODIA za ufundowanie nagrody głównej dla zwycięzców kategorii muzycznej. Szczególne słowa podziękowania należą się Kapitule Festiwalu, nauczycielom i uczniom zaangażowanym w organizację imprezy. Państwa działania potwierdzają myśl PATRIOTYZM TO ŻYWE POCZUCIE OD- POWIEDZIALNOŚCI. Kontynuując ideę wielkiego patrioty i wielkiego Polaka Wojciecha Górskiego, patrona naszej szkoły, to właśnie patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny są myślą przewodnią Festiwalu Patriotycznego w Pamiątce. ZS w Pamiątce strona 6

7 Wiadomości Tarczyńskie nr 3/4 (232/233) Konkursy w których brali udział uczniowie Pamiątki Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny organizowany przez GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ w TARCZY- NIE KARTKA WIELKANOCNA. Uczennica oddziału przedszkolnego HAN- NA PASAK zajęła II miejsce w kategorii przedszkola. II DYKTANDO TARCZYŃSKIE zostało zorganizowane przez Gminną Bibliotekę w Tarczynie I miejsce w kategorii GIMNAZJUM zajął Damian Michrowski uczeń klasy II Gimnazjum III miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła Karolina Janowska uczennica klasy VI SP 31 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się XXXII Mały Konkurs Recytatorski RADOM 2015 w ramach 60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej -eliminacje w Tarczynie. Komisja konkursowa w składzie: pan Adolf Krzemiński prezes Stowarzyszenia Grupy Literackiej Łuczywo pan Krzysztof Kotowski pisarz, poeta, dziennikarz telewizyjny, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, postanowili zakwalifikować do dalszego etapu rejonowego w Radomiu następujące osoby ze Szkoły w Pamiątce: W kat. kl.i VI I miejsce Marcelina Płonowska kl IV Kat. Gimnazjum I miejsce Joanna Nowakowska kl Ib, która w Koncercie laureatów w Radomiu otrzymała wyróżnienie. Ponadto przyznali uczniom naszej szkoły: Wyróżnienie w kategorii Przedszkola kl. 0: Maja Makowska, Natalia Wójt, Bartłomiej Wysocki, W kat. kl.i VI Wyróżnienie: Malwina Radecka Kohn kl II SP Kat. Gimnazjum: III miejsce Karina Perzyna kl II G Ponadto Pamiątkę reprezentowali jeszcze (po ciężkich eliminacjach wewnątrzszkolnych) : Łucja Popowicz kl I SP (w kat klas I-VI niespełna siedmiolatek), Wiktoria Pleskot kl V SP, Wiktoria Mańk kl V SP, Liliana Ignatowska kl V SP, Patrycja Gzik kl II G, Filip Maciocha kl II G. Uczniowie, którzy reprezentowali szkołę na następnych etapach konkursów i ci którzy brali udział tylko w eliminacjach szkolnych zostali nagrodzeni dyplomami i książkami. Wiele konkursów, w których braliśmy udział jeszcze nie zostało rozstrzygniętych, czekamy na wyniki. Nasi uczniowie dzielnie rywalizowali również we wszystkich konkursach VII Festiwalu Patriotycznego w Pamiątce zdobywając również najwyższe laury. Z wynikami Festiwalu można się zapoznać na stronie szkoły edu.pl/ w zakładce Festiwale Patriotyczne w Pamiątce. ZS Pamiątka Olimpiada Talentów Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarczynie bierze udział w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Talentów zorganizowanej przez Fundację Państwo Obywatelskie. Celem konkursu, który honorowym patronatem objęła burmistrz Tarczyna pani Barbara Galicz, jest wyłonienie i prezentacja dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej muzycznie, literacko i aktorsko. 24 marca odbył się pierwszy etap Olimpiady, jury wyłoniło laureatów w kategorii muzycznej Piosenka filmowa i musicalowa. Dyplomy i nagrody zwycięzcy otrzymają podczas uroczystej gali w Domu Kultury. Najlepsze prace literackie, graficzne i fotograficzne, a także utrwalone techniką cyfrową występy artystyczne dzieci zostaną przesłane do Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiego Konkursu Olimpiada Talentów w Warszawie. W finale jury dokona oceny prac i prezentacji, a najlepsze zamieści na specjalnym portalu internetowym. SP Tarczyn strona 7

8 Wiadomości Tarczyńskie nr 3/4 (232/233) Atrakcje edukacyjne dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Tarczynie w związku z korzystaniem ze środków unijnych Wycieczki edukacyjne dofinansowane z UE W dniu 17 marca 2015 roku 20 uczniów Publicznego Gimnazjum w Tarczynie w ramach projektu unijnego Moja przyszłość pod opieką p. Justyny Drewnik i p. Justyny Zdunek wzięło udział w wycieczce edukacyjnej do Warszawy i jej okolic. Wyjazd obejmował wizytę w Teatrze 6. Piętro i lekcję muzealną w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. W Pałacu Kultury i Nauki w Teatrze 6. Piętro uczniowie obejrzeli spektakl pt. Bromba w sieci w reżyserii Macieja Wojtyszko. Spektakl ten pokazuje zagrożenia w sieci, uzależnienie od gier komputerowych i ich wpływ na młodego człowieka. Przedstawia również wartości takie jak przyjaźń i odwaga. Historia motoryzacji Wizytę w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach uczniowie rozpoczęli od lekcji muzealnej pt. Historia motoryzacji. Zostali oni wprowadzeni w świat techniki i motoryzacji. Dowiedzieli się m.in.: kto wynalazł oponę, jakie samochody zostały wyprodukowane jako pierwsze? Następnie wszyscy uczestnicy odbyli przejażdżkę zabytkowym autobusem z lat 40-tych po okolicy Otrębus. Z okien Angielskiego Piętrusa podziwiali ciekawe miejsca, takie jak: Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, Muzeum Iwaszkiewicza w Stawisku oraz miasto ogrody w Podkowie Leśnej. Słynny Rudy 102 W muzeum uczniowie oglądali eksponaty pięknych samochodów z lat 20,30,50,60, 80-tych, karety, powozy, autobusy, motocykle oraz czołgi, wojskowe samochody i ciężarówki. Dużą atrakcją dla uczestników był czołg Rudy 102, który można podziwiać nie tylko z zewnątrz. Mogli również zajrzeć do wnętrza takich samochodów jak: Packard, Whippet, Czajka Gomółki, Warszawa M20, Rolls Royce, ZIS 110, ZIS Stalina, czy taksówka londyńska. Nasi uczniowie zdobyli wiedzę w sposób ciekawy i przyjemny, a wyjazd z pewnością zapamiętają na długo. Nowoczesne wyposażenie Środki unijne to nie tylko zajęcia edukacyjne, ale również doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. W związku z tym został zakupiony nowoczesny sprzęt elektroniczny oraz materiały edukacyjne związane z prowadzeniem zajęć. ZS Tarczyn Nowa nawierzchnia na ważnym ciągu komunikacyjnym Gmina Tarczyn wykonała blisko kilometrowy odcinek nowej nawierzchni z kruszywa na ulicach Polnej (zdj. po prawej stronie) oraz Górnej (zdj. po lewej stronie) w Rembertowie. Wymienione drogi stanowią ważny ciąg komunikacyjny, łączący się bezpośrednio z trasą krajową E-7 oraz z ul. Główną (droga powiatowa). Tarczyński samorząd dążąc do ciągłego wzrostu bezpieczeństwa, dostępności komunikacyjnej terenów gminnych oraz poprawy komfortu jazdy przeprowadza tego rodzaju inwestycje systematycznie i sprawnie. Są to starannie zaplanowane, przemyślane działania, realizowane oczywiście w miarę możliwości gminnego budżetu. (SW) Ul. Górna - Rembertów Ul. Polna - Rembertów strona 8

9 Wiadomości Tarczyńskie nr 3/4 (232/233) ATRAKCJE ULEPSZAJĄ EDUKACJĘ Przedszkolaki powitały wiosnę piosenką, bibułkowymi kwiatami i radosnymi okrzykami. Barwnym korowodem przemaszerowały alejkami osiedla z samodzielnie wykonaną Marzanną. Wraz z nadejściem wiosny odwiedziły szklarnię, do której zaprosiła dzieci mama Julki. Mogły zobaczyć w niej m.in. uprawę nowalijek będących źródłem zdrowia i witalności. Wizyta w szklarni zachęciła dzieci 5-letnie do samodzielnego wykonania w przedszkolu kolorowych kanapek. Smakowały one dzieciom i rodzicom jak nigdy dotąd! Zdrowego odżywiania dzieci uczyły się również podczas realizacji programów ekologicznych: Kubusiowi przyjaciele natury, Mamo, tato wolę wodę oraz Chrup na zdrowie. Dzieci odwiedziły także piekarnię, gdzie poznały proces powstawania chleba. Przedszkolaki poznały tradycje ludowe związane ze Świętami Wielkanocnymi. Siały owies, malowały jajka, dekorowały mazurki. Wiele radości dostarczyło dzieciom obejrzenie małych kurczątek, które przyniosła do przedszkola mama Michasi i Olka. Dzieląc się darem serca przedszkolaki włączyły się w akcję zbiórki żywności i leków dla dzieci z Ukrainy. Na wiosnę dzieci ponownie odwiedziły Gminny Ośrodek Kultury, gdzie obejrzały spektakl Złota kaczka w wykonaniu Teatru Lektur Szkolnych z Warszawy. Przedszkolaki przypomniały sobie również zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa, które utrwalały m.in. podczas spotkania ze strażakiem, projekcji filmów edukacyjnych, a także obejrzenia teatrzyku Wybierz numer 112. Wspólnie z nauczycielami i rodzicami dzieci planują już kolejne atrakcje, a wśród nich tradycyjnie Piknik Rodzinny, który odbędzie się w naszym przedszkolu 16 maja. Już dziś serdecznie zapraszamy (więcej informacji ukaże się na stronie Przedszkole Tarczyn strona 9

10 Wiadomości Tarczyńskie nr 3/4 (232/233) Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie zaprasza do udziału w I edycji Festiwalu Tarczyńskie Dni Retro im. Mieczysława Fogga. Mamy gorącą nadzieję, że nie zabraknie entuzjastów dobrej muzyki i śpiewu, co pozwoli nam spotkać się w bardzo licznym gronie. Zachęcamy więc serdecznie do współzawodnictwa tych, którzy uczestniczyli już w konkursach piosenki, jak również te osoby, które dotąd nie brały udziału, a miałyby ochotę sprawdzić swoje umiejętności wokalne. Jesteśmy przekonani, że udział w Festiwalu będzie dla wszystkich wielką przygodą, możliwością zdobycia nowych doświadczeń oraz poznania ciekawych ludzi. Komitet Organizacyjny Regulamin I Festiwalu Tarczyńskie Dni Retro im. Mieczysława Fogga. I. ORGANIZATORZY: Burmistrz Tarczyna Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie. II. CEL KONKURSU - popularyzacja polskich piosenek z lat 20 i 30 - popularyzacja dorobku twórców dwudziestolecia międzywojennego wśród młodego pokolenia. III. UCZESTNICY Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 12 lat IV. ZASADY UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie elektronicznie zgłoszenia do końca czerwca 2015 r.pod adres: W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię wykonawcy (lub nazwę zespołu lub nazwę chóru), miejscowość, datę urodzenia, instytucję delegującą, możliwości kontaktu (telefon, ), oraz tytuły i autorów wykonywanych piosenek. Do konkursu trzeba zgłosić dwie piosenki, które powstały w latach Konkurs odbywa się w trzech etapach: I. Eliminacje: Eliminacje do udziału w Konkursie dokonywane są na podstawie zgłoszeń. Osoby, które zgłoszą się, są zobowiązane nadesłać do 30 czerwca 2015 roku na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. J. Stępkowskiego 17, Tarczyn elektroniczną wersję demonstracyjną swojego programu. Oceny dokona komisja powołana przez Organizatorów. Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostanie opublikowana i przekazana uczestnikom do dnia 6 lipca 2015 roku. Do dyspozycji uczestników Festiwalu przygotowano profesjonalny sprzęt nagłaśniający oraz Fortepian Elektroniczny Yamaha. II. Przesłuchania: Przesłuchania mają charakter publiczny. W drugim etapie każdy z zakwalifikowanych uczestników wykona jeden ze zgłoszonych przez siebie utworów. Przesłuchania odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 26 września 2015 r. od godziny Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu przesłuchań. Prezentacje będzie oceniać powołane przez organizatora profesjonalne jury, które przyzna nagrody. III. Koncert finałowy: Koncert finałowy odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 27 września 2015 roku o godz Do koncertu finałowego zostanie zaproszonych 10 wykonawców. Osoby zakwalifikowane do konkursu finałowego śpiewają jedną z dwóch piosenek przygotowanych przez uczestnika wskazaną przez jury. Koncert finałowy uświetni występ zaproszonych gości. IV. Nagrody: W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe: I nagroda - II nagroda - III nagroda - Wyróżnienia - Dodatkową nagrodą jest zaproszenie do udziału w koncercie finałowym Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga w Warszawie. Wszyscy uczestnicy przesłuchań otrzymają pamiątkowy dyplom, a także upominki. Jury ma prawo do podzielenia nagród oraz zaproszenie do udziału w koncertach według ustalonych przez siebie kryteriów uzgodnionych z organizatorem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką podczas przesłuchań i Koncertu Finałowego w celu archiwizacji. Organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z przyjazdem uczestników. Informacje: Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17, Tarczyn, tel strona 10

11 Wiadomości Tarczyńskie nr 3/4 (232/233) Komputerowa Akademia Seniora w Bibliotece Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Tarczyna wprowadziła z nowym rokiem wiele bezpłatnych zajęć oraz poszerzyła swoją ofertę o ciekawe kursy internetowe dla naszych czytelników. Nasza Biblioteka od grudnia 2014 roku oferuje bezpłatny, publiczny dostęp do komputerów i Internetu. Korzysta z niego codziennie bardzo wielu użytkowników. Zauważyliśmy, że są to najczęściej ludzie młodzi. Dlaczego nie ma wśród nich seniorów, tak aktywnie odwiedzających Bibliotekę? Odpowiedź jest prosta dużo osób 50+ to osoby wykluczone cyfrowo. To właśnie dla nich zorganizowaliśmy komputerowe zajęcia, mające na celu pokazanie ciekawych i praktycznych możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów Internetu i zastosowań nowych technologii. Zajęcia dla seniorów z podstawowej obsługi komputera, czyli klikanie, wyszukiwanie i mailowanie bez tajemnic, pod nazwą Komputerowa Akademia Seniora, cieszą się dużym powodzeniem. Nasz projekt polega na zorganizowaniu w Bibliotece zajęć, podczas których osoby starsze mogą w dogodnych dla siebie warunkach oswajać się z komputerem i opanować umiejętności obsługi komputera. Celem projektu jest aktywizacja i integracja środowiska seniorów gminy Tarczyn, podniesienie ich kwalifikacji w zakresie obsługi komputera, zmiana świadomości i podejścia seniorów do komputera i Internetu, zwiększenie aktywności osób starszych oraz przybliżenie seniorom nowoczesnych systemów komunikacji. Pierwsza grupa odważnych seniorów rozpoczęła zajęcia w styczniu, druga w marcu 2015 roku, w sumie kurs ukończyło już 18 osób. Aktualnie trwa trzecia tura Komputerowej Akademii Seniora. Chcąc uspokoić wszystkich chętnych, których liczba rośnie z dnia na dzień, zapewniamy, że każdy zainteresowany będzie miał możliwość uczestniczyć w następnych edycjach kursu. Pierwsi odważni seniorzy stawili się do walki i jak się okazało zmagania w świecie Windows 8, Internetu, Worda, a nawet Excela, było dla wszystkich ciekawym przeżyciem. Świat mediów cyfrowych stanął otworem przed kolejnymi odważnymi seniorami w naszej gminie. W programie kursu znalazły się między innymi: podstawowe informacje o budowie i działaniu kompu- tera, praca w edytorze tekstu, wyszukiwanie informacji w Internecie Google, YouTube. Cieszą nas postępy kursowiczów, którzy opanowują nowe pojęcia i techniki wykorzystania komputera. Jesteśmy pełni podziwu za prezentowane przez Państwa zaangażowanie i przygotowanie do spotkań tj. robienie notatek, powtarzanie przerabianego materiału. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że poruszane podczas zajęć problemy, to kropla w morzu zagadnień informatycznych. Dlatego życzymy wszystkim naszym absolwentom wytrwania w postanowieniu dalszego zgłębiania tajemnic Internetu i komputera. B.P. strona 11

12 Wiadomości Tarczyńskie nr 3/4 (232/233) Jeszcze o Januszu Powichrowskim, twórcy zespołu muzyczno-wokalnego w Tarczynie Po moim artykule pt. Dziecięcy zespół wokalny i jego twórca, który ukazał się w poprzednim numerze Wiadomości Tarczyńskich podszedł do mnie na ulicy w Tarczynie jeden z jego członków i podziękował za przypomnienie postaci Janusza Powichrowskiego oraz zespołu, który stworzył i przez wiele lat prowadził. Przypomnijmy. Zespół istniał od 1958 roku do początku lat 70. Liczył ponad 100 osób. Niektórzy jego członkowie po latach powrócili do śpiewania. Występują obecnie w Chórze Miasta Tarczyna. Społeczeństwo Tarczyna wiele zawdzięcza Januszowi Powichrowskiemu. Może warto by było uczcić tę postać nadając Chórowi Miasta Tarczyna jego imię? Jerzy Golański Wspólne odkrywanie Zakamarków w Bibliotece W Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarczynie odbyły się dwa dni intensywnych warsztatów czytelniczych. Pięć niezapomnianych spotkań, w których uczestniczyło w sumie około 150 dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie. Przeprowadziła je Pani Katarzyna Sikora, niezwykle sympatyczna, otwarta i zapalona czytelniczka, a także znawczyni literatury dla dzieci i młodzieży, na co dzień współpracująca z Wydawnictwem Zakamarki. Każde zajęcia poparte były gruntowną wiedzą, odpowiednimi fragmentami książek oraz niezwykłymi obrazami prezentacji multimedialnej. Po zajęciach dzieci mogły zapoznać się z ofertą wydawniczą wydawnictwa Zakamarki. Zgromadzone na kiermaszu książki cieszyły się dużą popularnością, dzieci mogły zakupić książki w promocyjnej cenie lub też wypożyczyć omawiane lektury dostępne w zbiorach Biblioteki. Zajęcia przeznaczone były dla dwóch gryp wiekowych. Młodsi czytelnicy uczestniczyli w warsztatach detektywistycznych dla początkujących czytelników. Prowadzone były one na podstawie serii książek Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. To historia dwójki dzieci z nadmorskiego miasta Valleby, lubiących rozwiązywać zagadki. Choć miasto, z którego pochodzą dzieci jest fikcyjne, to zagadki, z którymi przyszło się zmierzyć naszym małym czytelnikom, były bardzo realne i trudne do rozwiązania. Podczas spotkania dzieci wysłuchały fragmentów książki Tajemnica diamentów oraz obejrzały prezentację multimedialną. Zastanawiały się: kto to jest detektyw, jak wygląda i czym się zajmuje. Wspólnie też próbowały odgadnąć, kto ukradł diamenty Pana Karata. Wykazały się dużą spostrzegawczością, wiedzą i umiejętnościami kojarzenia faktów, które pomogły im w rozwiązaniu zagadek detektywistycznych. Idąc za przykładem Pani Katarzyny Sikory, nie zdradzimy Wam zakończenia. Kto ciekaw, niech doczyta książki z tej serii czekają na Was w GBP w Tarczynie oraz w naszej Filii w Grzędach. Starsi czytelnicy mieli okazję poznać serię Dzieci Filozofują. Pani Katarzyna Sikora zaprezentowała tym razem interaktywne warsztaty odejmujące problematykę uczuć, relacji i tolerancji. W przekonaniu, że myślenie to świetna zabawa, zachęcała dzieci do analitycznego i krytycznego myślenia oraz do przyglądania się własnym emocjom, nazywania ich i mówienia o nich. Punktem wyjścia do warsztatów była książka francuskiego profesora Oscara Brenifiera Uczucia, co to takiego?. Podczas zajęć dzieci odpowiadały na pytania typu: Skąd wiesz, że rodzice cię kochają? Czy jesteś zazdrosny o swoich braci i siostry? Dlaczego kłócisz się z tymi, których kochasz? Czy dobrze jest być zakochanym? Czy lepiej jest być samemu, czy z przyjaciółmi? Czy boisz się wypowiadać przed całą klasą? Zaskoczyła nas głębia przemyśleń u młodzieży. Uczniowie wykazali się dojrzałością, chętnie podejmowali tematy proponowane przez Panią Katarzynę Sikorę. Dali się nam poznać z jak najlepszej strony. To miło, że w naszej gminie, jest tak wielu mądrych młodych ludzi. Rzec by można serce rośnie patrząc na tarczyńską młodzież. Dyrekcja i pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie pragną podziękować Pani Katarzynie Sikorze za dwa dni intensywnej pracy. Pani zaangażowanie, wiedza i podejście do młodych czytelników jest dla nas prawdziwą inspiracją. Podziękowania kierujemy również do Dyrekcji i Nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie za wspaniałą współpracę oraz chęć podejmowania z nami nowych wyzwań na rzecz odpowiedniego kierunkowania zainteresowań dzieci i młodzieży. B.P. strona 12

13 Wiadomości Tarczyńskie nr 3/4 (232/233) REKREACJA DLA CAŁYCH RODZIN Gmina Tarczyn zakończyła realizację I etapu budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Werdun Najkorzystniejszą ofertę na realizację inwestycji w Werdunie ( ,50zł) złożyła firma RUTKOWSKI z Pruszkowa, która została wybrana na wykonawcę zadania. Projekt polegał na budowie placu zabaw wraz z alejką oraz BIBLIOTEKA - e-biblioteka, książka e-książka Wiadomo, jak biblioteka to KSIĄŻKI. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie posiada w swoich zbiorach około 30 tysięcy woluminów. Tylko w tym roku wprowadziliśmy ponad 500 nowych tytułów. Najnowsze pozycje znikają w okamgnieniu. A naszym czytelnikom ciągle mało i mało. Każdy z nich ma indywidualne upodobania, ulubionego autora lub autorów, którzy właśnie wydali coś nowego i czytelnicy koniecznie tego potrzebują - natychmiast. Lub też piszą kolejną pracę zaliczeniową na studiach, przygotowują się do egzaminu, matury. Nie sposób zliczyć i wymienić próśb i potrzeb naszych czytelników, możemy tylko szukać sposobów na zaspokojenie ich głodu wiedzy. Dlatego postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę o publikacje w wersji elektronicznej libra.ibuk.pl. Dzięki porozumieniu podpisanemu między wybranymi bibliotekami Mazowsza, skupionymi w Mazowieckim Konsorcjum wykonaniem ogrodzenia całego terenu (w przyszłości planowane do realizacji są kolejne etapy inwestycji). Celem przedsięwzięcia, na realizację którego gmina zdobyła wsparcie z Unii Europejskiej w wysokości 95 tys. zł, jest umożliwienie podniesienia standardu świadczonych usług rekreacyjnych. Realizacja tej inwestycji wpływa pozytywnie na: poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych lokalnej społeczności, wsparcie dla inicjatyw i aktywizację społeczności lokalnej, edukację społeczności lokalnej Bibliotek Publicznych, do którego należy również nasza biblioteka, nasi Czytelnicy mogą od początku stycznia 2013 roku bezpłatnie czytać ponad 1000 e-książek na platformie Ibuk Libra. Pełną listę dostępnych publikacji, głównie naukowych i popularnonaukowych, można przejrzeć na naszej stronie internetowej -tarczyn.pl. Teraz czytać można wszędzie: w bibliotece, w domu, w pracy czy na uczelni. Także na urządzeniach mobilnych. Całą dobę, siedem dni w tygodniu. Żeby otrzymać bezpłatny, nieograniczony dostęp do 1000 e-publikacji wystarczy zgłosić się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie po kod PIN. W razie jakichkolwiek pytań bibliotekarze chętnie pomogą - osobiście, poprzez pocztę (biblioteka. i telefonicznie ( ). Zachęcamy do skorzystania z oferty! B.P oraz promocję funkcjonowania lokalnych centrów aktywności, co przyczyniło się do realizacji celów ogólnych (cel 1 i cel 3) i szczegółowych (cel. I.1., cel I.2., cel III.1.) zawartych w lokalnej strategii rozwoju. SW strona 13

14 Wiadomości Tarczyńskie nr 3/4 (232/233) OGROMNY SUKCES REPREZENTANTÓW TARCZYŃSKIEGO KLUBU BIEGOWEGO Na początku maja w Piasecznie po raz 15. odbył się bieg pn. Piaseczyńska Mila Konstytucyjna - impreza ciesząca się wielkim uznaniem zawodników w regionie, jak i w całej Polsce. Zawody te, posiadające atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (długość trasy: m), od lat przyciągają gwiazdy polskiej lekkoatletyki. Poza biegami głównymi przeprowadzono również biegi dla dzieci i młodzieży. W imprezie wzięli udział m.in. zawodnicy z Tarczyńskiego Klubu Biegowego, którzy odnieśli ogromny sukces, prezentując wspaniałą waleczność i radość ze sportowej rywalizacji. Poniżej prezentujemy kategorie i miejsca zajęte przez naszych biegaczy: Master: Marek Turczyn- 04:58 (1. miejsce) Magda Piekarowicz - 06:43 (5. miejsce) Monika Kudlak - 07:22 (7. miejsce) Open kobiety: Katarzyna Turczyn - 06:12 (2. miejsce) Szkoły śr.: Radosław Staniszewski - 05:31 (3. miejsce) Gimnazjum: Jakub Staniszewski - 05:35 (7. miejsce) - rekord szkoły Dominik Kiliańczyk - 06:09 (10. miejsce) Paweł Płużyczka - 06:22 (12. miejsce) SW Tarczyński Klub Biegowy treningi trwają! Po prostu weź wygodny strój i przyjdź do nas. Zajęcia odbywają się w następujących terminach: Wtorki (zbiórka: ZS w Tarczynie ul. Szarych Szeregów 8 ) Czwartki (zbiórka: Orlik w Tarczynie ul. Stępkowskiego 15) Soboty (zbiórka: Orlik w Tarczynie ul. Stępkowskiego 15 ) Niedziele (zbiórka: Prace Duże ul. Łąkowa 35). strona 14

15 Wiadomości Tarczyńskie nr 3/4 (232/233) Przedszkole posiada: - ogromny plac zabaw o powierzchni 3500 m2 - nowoczesny budynek o powierzchni 650 m2 - sale dydaktyczne z łazienkami - własną kuchnię i jej zaplecze - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Przedszkole zapewnia: - wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z językiem angielskim - profesjonalną opiekę w godzinach 6:30-17:30 - własną kuchnię (uwzględniamy indywidualne potrzeby żywieniowe dzieci) - bogatą ofertę zajęć dostępnych w ramach czesnego - atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych KONTAKT: tel s t r o n a 15

16 Wiadomości Tarczyńskie nr 3/4 (232/233) Jeśli szukasz pomysłu na prezent, mamy dla Ciebie propozycję podaruj swoim bliskim album fotograficzny Tacy byliśmy jeszcze wczoraj...ziemia tarczyńska na starej fotografii. To unikalny zbiór archiwalnych fotografii, dokumentujących minione zdarzenia, miejsca i historię miasta, oraz ówczesnych mieszkańców Tarczyna. To niezwykle sentymentalna podróż w czasie i przestrzeni Informacje: Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17, nr. tel. (22) Oglądaj: watch?v=me1zpp-xisu&feature=youtu.be WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIE Nakładem: Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17, tel. (0-22) Redaktor techniczny: Alfred Kohn. Stale współpracują: Szymon Woźniak, Jerzy Golański. Redakcja zastrzega sobie możliwość zmian w materiałach nadesłanych oraz nie odpowiada za treść reklam i listów. Druk: Firma FELIX ŁUKASZ DZIERŻYK ul. KS. CZESŁAWA OSZKIELA, Tarczyn, tel.: Niezależny Miesięcznik Regionalny strona 16

TARCZYŃSKIE WIADOMOŚCI. O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii

TARCZYŃSKIE WIADOMOŚCI. O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii Przedstawiciele Państwowego Przedsiębiorstwa Katastru z Mołdawii uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej w Polsce, w ramach Programu Rozwoju ONZ. Przez trzy dni (12 14 stycznia br.), podczas spotkań

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego.

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego. 1920 POW W 217 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w uroczystoœæ NMP Królowej Polski mamy zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy Choszczno na uroczyst¹ Mszê œw. polow¹ w dniu 3 maja 2008r. o godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Motorem przez Europę

Motorem przez Europę BIULETYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA NR 3 (77) 2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień Motorem

Bardziej szczegółowo

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż nr 2/2014/8 nowe echo Żychlina 1 Biesiada u Apostołów» Po raz czwarty...» str. 12 Inwestycje w mieście» Remont ulicy Kilińskiego oraz Stadionu Miejskiego» str. 16 Nowy patron Dwójki» Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ

ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ Kto był inicjatorem programu Dom Kultury + inicjatywy lokalne? Głównym inicjatorem napisania projektu

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

4 ROCZNIK ZST 2012/13

4 ROCZNIK ZST 2012/13 4 ROCZNIK ZST 2012/13 Tuchowski Informator Samorządowy 1 Drodzy Czytelnicy! To już czwarty numer Rocznika ZST. Po okresie wielu spektakularnych wydarzeń i jubileuszy przyszedł czas na wzmacnianie codziennej

Bardziej szczegółowo

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Maj 2014 (182) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Miasto Wisła otrzymało Dyplom Europejski. Stanowi on pierwszy krok w wyłanianiu

Bardziej szczegółowo

Wielki sukces Banku Spółdzielczego w Tworogu. Za co otrzymali prestiżową nagrodę? Przeczytaj na stronie 11.

Wielki sukces Banku Spółdzielczego w Tworogu. Za co otrzymali prestiżową nagrodę? Przeczytaj na stronie 11. TWG KURIER Poniedziałek, 8 kwietnia 2013 Nr 60, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. Wielki sukces Banku Spółdzielczego w Tworogu. Za co otrzymali prestiżową nagrodę? Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 4 (395) Bielawa, 16-31 marca 2014 r. ISSN 1508-1362 Po tym jak Bielawa złożyła pozew do sądu w sprawie uregulowania własności urządzeń decydujących o

Bardziej szczegółowo

Psary zakupionych zostanie 101 zestawów komputerowych, na które gmina Psary otrzymała ponad 830 tys. zł dofinansowania.

Psary zakupionych zostanie 101 zestawów komputerowych, na które gmina Psary otrzymała ponad 830 tys. zł dofinansowania. Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny MAJ 2014 NR 05/109 ISSN 1732-985X Publiczne punkty dostępu do internetu już otwarte W tym roku mieszkańcy gminy Psary będą mogli korzystać z 216 nowych komputerów,

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

w maju 20.06. w Laskach odbył się festyn pn. Noc Świętojańska. Organizatorem

w maju 20.06. w Laskach odbył się festyn pn. Noc Świętojańska. Organizatorem Pora na wakacje w maju 02.06. obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku. 05.06. Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w uroczystościach z okazji 20-lecia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

- IV Gminna Gala Mistrzów

- IV Gminna Gala Mistrzów Nr 02 (109) luty 2013 Gazeta bezpłatna Chęciny po raz kolejny w gronie najlepszych Świętokrzyska Victoria Wczoraj, podczas uroczystej gali w Międzynarodowy Centrum Kultur w Kielcach już po raz piąty w

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

życzy Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski W numerze:

życzy Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski W numerze: Szanowni Państwo. Do końca kwietnia większość z nas składa zeznania roczne w podatku dochodowym (PIT). Jest to doskonała okazja do tego, aby wpłynąć pozytywnie na rozwój naszego miasta. Wskazując w rocznym

Bardziej szczegółowo