Dialog społeczny Grupy Żywiec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dialog społeczny Grupy Żywiec"

Transkrypt

1 Dialog społeczny Grupy Żywiec Raport z cyklu przeprowadzonego w latach 2011 i 2012

2

3 Dialog społeczny Grupy Żywiec lata 2011 i 2012

4

5 Spis treści List Prezesa Zarządu 5 List moderatora dialogu 7 List Dyrektora ds. korporacyjnych 9 Ocena audytora 10 Cytaty z sesji dyskusyjnych O firmie 13 Grupa Żywiec 15 Grupa Kapitałowa 16 Organy Grupy Żywiec Heineken Brewing a Better Future 29 Strategia odpowiedzialności społecznej Nasze wartości 35 Wartości Grupy Żywiec Zarządzanie ryzykiem O dialogu 43 Dialog społeczny: po co? 44 Dialog społeczny: jak go prowadziliśmy? 45 Instytucje i organizacje obecne na sesjach 51 Dialog społeczny: jak go ocenili partnerzy społeczni? Oczekiwania partnerów społecznych i zobowiązania Grupy Żywiec 79 Polityka alkoholowa 81 Ochrona środowiska 95 Społeczność lokalna 109 Spotkanie z pracownikami Grupy Żywiec Wytyczne GRI 141 Zawartość raportu a wytyczne GRI 142 3

6 Xavier Belison, Prezes Zarządu

7 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo! Rozpoczynając proces dialogu społecznego nie wiedzieliśmy, jaki kształt przybierze on ostatecznie, ale jedno było dla nas jasne: chcieliśmy rozmawiać z naszymi partnerami społecznymi na przejrzystych zasadach. Zainspirowało nas do tego wewnętrzne przekonanie, że otwarty i czytelny sposób rozmowy z otoczeniem o naszej odpowiedzialności społecznej (Corporate Sustainability and Reporting, CSR) pozwoli mu zrozumieć, gdzie i jak możemy mu pomóc, a w jakie obszary nie możemy się angażować. Dlatego zdecydowaliśmy się pójść inną drogą niż wiele firm. Zamiast samemu opracowywać strategię CSR i samodzielnie podejmować decyzje, w co się angażujemy, postanowiliśmy najpierw posłuchać, czego oczekują od nas w tym obszarze partnerzy spoleczni, w oparciu o te informacje podjąć stosowne decyzje, a następnie działać i zdawać otoczeniu relację z tego co, jak i dlaczego robimy. Rozpoczęliśmy cykl takich spotkań dyskusyjnych we wszystkich browarnianych lokalizacjach Grupy Żywiec i w Warszawie, gdzie mieści się centrala i główna siedziba naszej Spółki. Zmobilizowała nas dodatkowo inicjatywa Brewing a Better Future, realizowana w całej Grupie HEINEKEN, której celem jest zostanie najbardziej zielonym producentem piwa w skali świata. Inicjatywa ta opiera się na trzech fundamentach: ograniczeniu negatywnego wpływu działalności na środowisko naturalne, wzmocnieniu społeczności lokalnych oraz minimalizowaniu skutków nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Dziś, oddając w Państwa ręce nasz pierwszy raport z dialogu społecznego Grupy Żywiec, jestem przekonany, że poczyniliśmy znaczące postępy w każdej z tych trzech dziedzin. Jednocześnie wiele się wspólnie nauczyliśmy, dzięki czemu nasza współpraca z partnerami społecznymi w kolejnych latach będzie układała się pomyślnie. Piszę o nauce, ponieważ naszym dialogiem przecieraliśmy szlaki. Jak dotąd niewiele firm w Polsce podjęło się prowadzenia systematycznego procesu dialogu społecznego. O ile wiemy, Grupa Żywiec jako pierwsza firma w branży piwowarskiej rozpoczęła dialog społeczny ze swoimi partnerami, bazując na standardzie AA1000. Dziś, kończąc pierwszy cykl tego dialogu, wiemy, że jest to proces kompleksowy, angażujący czas i energię zarówno pracowników, jak i zainteresowanych partnerów społecznych, ale też dający ogromną satysfakcję i możliwość realizowania działań, które wpływają na jakość życia bliskich nam stron. Cieszę się, że w naszych spotkaniach w ramach dialogu uczestniczyło kilkuset partnerów od przedstawicieli władz lokalnych, samorządowców, przez służby mundurowe, instytucje ochrony środowiska, przedsiębiorstwa komunalne, szkoły, organizacje pozarządowe, aż po mieszkańców sąsiadujących z naszymi zakładami osiedli. Dziękujemy im ogromnie za otwartą rozmowę. Dzięki niej znacznie lepiej rozumiemy ich potrzeby i wiemy, jak lepiej prowadzić dialog w kolejnych latach. Dziękuję wszystkim uczestnikom pierwszego cyklu dialogu społecznego Grupy Żywiec za wszelkie uwagi, podpowiedzi i sugestie, a przede wszystkim za czas poświęcony na rozmowę z nami. Tych, którzy po raz pierwszy słyszą o naszym dialogu społecznym, zachęcam do lektury, która mam nadzieję pokaże, jak dużą wagę przywiązujemy do społecznej odpowiedzialności biznesu i wyjaśni dlaczego uważamy, że tak rozumiany dialog jest niezmiernie ważny w skutecznym prowadzeniu biznesu. Xavier Belison 5

8 Piotr Filipek, Moderator dialogu

9 List moderatora dialogu Szanowni Państwo! Miałem przyjemność prowadzić jeden z pierwszych procesów dialogu społecznego w Polsce niecałe 10 lat temu, dla firmy z branży tytoniowej. Wiedząc, jak wygląda taki proces od środka, ale też rozumiejąc, jak wysoki może być poziom oczekiwań ze strony partnerów społecznych wobec firm z tzw. kontrowersyjnych branż, bardzo się cieszę, że po ten model rozmowy ze swoim otoczeniem sięgnęła pierwsza firma z branży piwowarskiej. Obserwując z bliska zaangażowanie Grupy Żywiec w dialog społeczny na przestrzeni ostatniego roku mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że firma ta podjęła się trudnego zadania, które będzie wymagało od jej pracowników i menedżerów dużego zaangażowania w proces na całe lata. Wiem też, że prowadzenie takiego dialogu jest i będzie korzystne zarówno dla jej otoczenia, we wszystkich browarnianych lokalizacjach i oddziałach firmy, jak i dla jej pracowników. Wobec zmieniających się przepisów, ograniczających poważnie komunikowanie firm z branży piwowarskiej, ważne jest, by partnerzy społeczni nie tylko wiedzieli, jakie działania będą prowadzone w sferze społecznej odpowiedzialności, ale też rozumieli, w jakie obszary firma nie może się angażować. Taki szczery dialog to doskonała okazja do otwartej dyskusji na temat tego, co firma produkująca alkohol może, co powinna, a czego nie może zrobić dla swojego otoczenia. Uczestniczyłem w dziesiątkach rozmów podczas sesji dyskusyjnych w browarnianych lokalizacjach z przedstawicielami lokalnych władz, samorządowców, działaczy lokalnych, służb mundurowych czy nauczycieli. Pamiętam ich radość i entuzjazm dla procesu, w którym firma otwiera się na potrzeby swojego otoczenia i słucha, nie stawiając warunków wstępnych i nie wykluczając z dyskusji tzw. trudnych tematów. Dlatego wyrażam pełne uznanie dla Grupy Żywiec za zmierzenie się z oczekiwaniami swoich partnerów społecznych i liczę na to, że podobnie odpowiedzialnych firm, gotowych do podjęcia wyzwania w postaci tak wymagającego procesu, będzie przybywało w naszym kraju z każdym rokiem. Piotr Filipek 7

10 Grzegorz Szczepański, Dyrektor ds. korporacyjnych

11 List Dyrektora ds. Korporacyjnych Szanowni Państwo! Grupa Żywiec skupia pięć browarów rozmieszczonych nawet kilkaset kilometrów od siebie. Ponieważ zakłady te odgrywają ważną rolę i wywierają silny wpływ na codzienne życie skupionych wokół nich lokalnych społeczności, postawiliśmy sobie za zadanie znalezienie najbardziej efektywnego sposobu komunikowania z naszymi partnerami społecznymi we wszystkich lokalizacjach. Po długich dyskusjach wewnętrznych zdecydowaliśmy, że to właśnie dialog społeczny pozwoli nam prowadzić efektywną i regularną rozmowę z przedstawicielami każdego ze środowisk skupionych wokół browarów. Rozpoczęliśmy od zaproszenia do dialogu wszystkich partnerów, na których Grupa Żywiec wywiera wpływ od bezpośredniego otoczenia i mieszkańców sąsiadujących z browarami osiedli przez władze lokalne, działaczy samorządowych, organizacje pozarządowe, instytucje lokalne, po dostawców, służby mundurowe czy lokalne media. Lista zaproszonych była możliwie szeroka po to, byśmy mogli wysłuchać uwag, oczekiwań i sugestii wszystkich zainteresowanych i po to, by uczestników tych spotkań włączyć w proces podejmowania przez nas decyzji biznesowych. Chcąc prowadzić działalność biznesową w sposób odpowiedzialny, nie można pominąć oddziaływania firmy na społeczeństwo i środowisko. Stąd proces dialogu społecznego jako mechanizmu pozwalającego usprawnić społeczną stronę działalności firmy, w reakcji na sygnały ze strony partnerów społecznych, czyli grup, które przyglądają się działalności firmy i na które Grupa Żywiec oddziałuje. Co więcej, taki proces sprzyja przejrzystości inicjatyw i działań podejmowanych przez firmę, pozwalając także na ich ocenę przez bezpośrednio zainteresowanych. Po to, by nadać spotkaniom dyskusyjnym pewne ramy i odnosić wnioski z dyskusji do istotnych kwestii, związanych z profilem działalności naszych browarów, prowadziliśmy dialog w trzech obszarach, które wyznaczała globalna strategia Grupy HEINEKEN pod nazwą Brewing a Better Future. Te grupy tematyczne to: polityka alkoholowa, środowisko naturalne oraz społeczność lokalna. Niezależnie od tego uczestnicy spotkań mogli wypowiadać swoje opinie również w innych kwestiach. Wszystkie notowaliśmy pod czujnym okiem audytora, który przyglądał się całemu procesowi dialogu społecznego Grupy Żywiec. Rolą audytora było również pilnowanie, by prowadzony przez nas proces był w jak największym stopniu zgodny ze sprawdzonym, międzynarodowym standardem. Wszelkie zastrzeżenia i odchylenia były nam na gorąco zgłaszane i gdzie tylko możliwe natychmiast prostowane. Audytorzy towarzyszyli nam podczas całego cyklu dialogu i byli obecni na wszystkich spotkaniach z partnerami społecznymi. Po zkończeniu pierwszego cyklu dialogu jestem przekonany, że jest to proces, który warto kontynuować. Uwagi i komentarze partnerów społecznych potwierdzają, że działalność biznesowa może być prowadzona w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, z uwzględnieniem potrzeb i punktów widzenia lokalnych środowisk. Z sentymentem wspominam wszystkie spotkania dyskusyjne w ramach pierwszego cyklu dialogu społecznego Grupy Żywiec. Dziękuję wszystkim jego uczestnikom za czas i uwagę poświęcone temu procesowi. Przyglądając się z boku dalszym losom dialogu liczę na to, że w kolejnych cyklach stanie się on punktem odniesienia dla społecznej odpowiedzialności firm, nie tylko w branży piwowarskiej. Grzegorz Szczepański 9

12 Ocena audytora Bureau Veritas Certification Polska (BVCP) zostało zaangażowane przez Grupę Żywiec S.A. w celu przeprowadzenia niezależnej weryfikacji procesu dialogu z interesariuszami w aspekcie realizacji zasady włączania (ang. Inclusivity). Celem Oceny była weryfikacja sesji dialogowych przeprowadzanych przez Grupę Żywiec w kontekście rzetelności identyfikacji oczekiwań interesariuszy i sposobu odniesienia się Grupy Żywiec do tych oczekiwań. Audytorzy BVCP zobowiązani byli do obecności na każdej z przeprowadzanych sesji, jednak nie mogli angażować się w prowadzony proces dialogu. Ocenie podlegał każdy element prowadzonych sesji, czyli: sposób organizacji sesji; w przypadku sesji z pierwszej rundy, ocenie podlegał też wybór interesariuszy oraz rzetelność identyfikacji zgłoszonych przez nich oczekiwań, sposób informowania interesariuszy o zasadach dialogu społecznego i obecnym jego etapie, tryb informowania interesariuszy o podjętych zobowiązaniach w odniesieniu do zgłoszonych oczekiwań, obecność osób istotnych z punktu widzenia zarządzania procesem dialogu GŻ w trakcie sesji, sposób moderowania sesji oraz informowania jej uczestników o przysługujących im prawach/obowiązkach, możliwość swobodnej wypowiedzi wszystkich uczestników sesji dialogowej, zapewnienie odpowiedniego zaplecza do przeprowadzania sesji (lokalizacja, odpowiednia liczba krzeseł, notatników, sprzętu elektro-akustycznego). W opinii BVCP proces prowadzenia sesji dialogowych wskazuje na rzetelną realizację zobowiązania Grupy Żywiec do umożliwienia interesariuszom uczestnictwa w identyfikacji i poszukiwaniu rozwiązań różnych aspektów odpowiedzialności społecznej w sposób akceptowalny dla obu stron. Opinie uzyskane od interesariuszy w trakcie drugiego cyklu sesji dialogowych w odpowiedzi na przedstawione zobowiązania Grupy Żywiec, a także nowe zagadnienia, wskazane przez część interesariuszy, stanowią dobrą podstawę do kontynuacji dialogu w duchu realizacji standardu AA1000 APS (Zasady Odpowiedzialności). 10

13 Cytaty z sesji dyskusyjnych Pozwoliliśmy sobie zebrać kilka ciekawych opinii, wyrażonych podczas samych sesji dyskusyjnych, które pokazują, jak dialog społeczny Grupy Żywiec został oceniony przez jego uczestników. W swojej codziennej pracy mam kontakt z przedstawicielami chyba wszystkich browarów w Polsce i mam też porównanie. Muszę w związku z tym stwierdzić, że pracownicy Grupy Żywiec są najbardziej profesjonalni, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Mówię to nie dlatego, że jesteśmy dziś na tym spotkaniu i państwa chwalę, ale generalnie da się zauważyć w waszej firmie coś takiego pozytywnego. Warszawa, opinia zgłoszona podczas dyskusji w bloku: polityka alkoholowa Myślę, że gdyby Grupa Żywiec miała możliwości wesprzeć policję, to miałoby to wpływ na nasze bezpieczeństwo. Cieszyn, opinia zgłoszona podczas dyskusji w bloku: polityka alkoholowa To, że się spotkaliśmy jest super, ale żeby to nie było nasze ostatnie spotkanie. Żeby wypracować efektywny system, musielibyśmy się spotykać częściej, przedyskutować pewne rzeczy. ( ) Mój wniosek jest taki, żeby była po prostu kontynuacja tych spotkań i wypracowanie takiego systemu, który byłby dla całego miasta, młodzieży, a w konsekwencji i dla dorosłych. Żywiec, opinia wygłoszona podczas podsumowania sesji Dzisiaj pijemy już z większą kulturą. Mamy piwo schłodzone, dobrze podane ( ) jest wiele miejsc, gdzie można usiąść i napić się w miłym towarzystwie i fajnych warunkach. Dobrze byłoby, żeby w tych wszystkich miejscach, podczas imprez, pojawił się element edukacji alkoholowej. Niech promocji piwa towarzyszy promocja odpowiednich postaw. Leżajsk, opinia zgłoszona podczas dyskusji w bloku: polityka alkoholowa Chciałabym podziękować organizatorom, że możemy tu być i rozmawiać o ważnych sprawach dla naszego lokalnego społeczeństwa. Myślę, że takich okazji nie jest zbyt dużo, a czas najwyższy, by zacząć rozmawiać. Nie ma innego forum, gdzie swoimi poglądami mogliby się wymienić pani wiceburmistrz, pan wicestarosta, różne organizacje. Dziękujemy Grupie Żywiec za umożliwienie nam takiego dialogu. Warka, opinia zgłoszona podczas dyskusji w bloku: społeczność lokalna Zwróćcie państwo uwagę mówimy, że nam się bardzo dobrze rozmawia, a jest tak, ponieważ generalnie z Browarem nie mamy problemów w kwestii środowiska. Te wszystkie rzeczy, o których mówimy, to są rozwinięcia tych obszarów współpracy, które już prowadzimy. Dlatego chciałbym prosić, abyśmy zwiększyli jeszcze tę współpracę w zakresie edukacji, i nie w problemach związanych stricte z Browarem, ale generalnie edukacji ekologicznej społeczeństwa. Warka, opinia zgłoszona podczas dyskusji w bloku: środowisko 11

14 Warzelnia Browaru w Leżajsku

15 O firmie

16 14

17 Grupa Żywiec Historia Grupy Żywiec nierozerwalnie wiąże się z browarem w Żywcu i Żywiecczyzną regionem, w którym tradycje piwowarstwa liczą przeszło 700 lat. Browar w Żywcu został założony przez arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga w 1856 r. i działa nieprzerwanie od tego czasu, pomimo zmian politycznych i własnościowych. Decyzja o jego założeniu w sercu Kotliny Żywieckiej wynikała m.in. z nieograniczonego dostępu do czystej górskiej wody, wypływającej spod masywu Skrzycznego. Pierwsze produkowane w nim piwo nosiło nazwę Piwo Żywieckie. Dzięki dużym postępom w rozwoju nauki w zakresie fermentacji i produkcji piwa bardzo szybko zdobyło ono uznanie w całej Galicji. Już 12 lat po założeniu browar żywiecki wysunął się na pierwsze miejsce wśród 260 browarów działających w Galicji. Pod koniec XIX wieku najsławniejszymi markami piw żywieckich były: Cesarskie, Eksportowe, Marcowe, Piwo Lagrowe oraz piwa specjalne: Porter i Ale. Od początku istnienia browaru jego właściciele kładli duży nacisk na rozwój sieci sprzedaży, opartej na bliskiej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Oprócz sprzedaży piwa browar oferował im fachową pomoc w urządzeniu lokalnych rozlewni, dostarczał wyposażenie barów i restauracji, aparaty do nalewania piwa, lodówki oraz materiały reklamowe. Po II wojnie światowej, dzięki modernizacji zakładu, produkcja zwiększyła się niemal dwukrotnie; stale rozrastało się też portfolio browaru. W 1955 r. browar w Żywcu został połączony z browarami w Cieszynie i Bielsku. W 1956 r., w stulecie firmy, browar rozpoczął produkcję piwa eksportowego, które za kilka lat miało podbić zagraniczne rynki. Tym samym powrócił do tradycji eksportowych zakładu, który już przed I wojną światową sprzedawał swoje wyroby w Budapeszcie, Cieszynie i morawskiej Ostrawie. Głównymi zagranicznymi odbiorcami w początkach lat 60. XX wieku były: Belgia, Bułgaria, Egipt, Francja, Hiszpania, RFN, Rumunia, Węgry, Wielka Brytania, USA i ZSRR. Prawdziwy sukces przyszedł jednak w kolejnej dekadzie, gdy piwa z Żywca zaczęły zdobywać nagrody na najbardziej prestiżowych wystawach Starego Kontynentu, wygrywając z wyrobami renomowanych europejskich browarów. Na początku lat 90. XX wieku Żywiec, jako jeden z pierwszych producentów piwa, rozpoczął inwestycje w rynek detaliczny i gastronomię. Rozbudowa własnej sieci sprzedaży, troska o wizualizację produktu oraz nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania sprzedażą uczyniły z marki Żywiec najlepiej sprzedający się polski produkt branży piwowarskiej. W grudniu 1998 r., kontrolowane przez HEINEKEN International BV, Zakłady Piwowarskie w Żywcu S.A. połączyły się z firmą Brewpole, posiadającą browary w Elblągu, Braniewie, Leżajsku, Warce, Gdańsku i Radomiu, tworząc Grupę Żywiec. Połączenie tych firm, zatrudniających łącznie ponad 5 tys. osób to, jak dotąd, największa fuzja w przemyśle napojów w Polsce. Sześć lat później Grupa Żywiec przejęła kolejne dwa browary: Kujawiak w Bydgoszczy oraz Browary Warszawskie Królewskie. 15

18 Grupa Kapitałowa Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Grupa Żywiec S.A. wchodzą: Grupa Żywiec S.A. browary w Żywcu, Leżajsku, Warce, Elblągu, Cieszynie oraz centrala firmy w Warszawie, Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. oddziały sprzedaży i dystrybucji rozlokowane w całej Polsce, działy zlokalizowane w Warszawie oraz Centrum Obsługi Klienta w Katowicach, Centrum Finansowo-Księgowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o. o. sp. k., Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Elbląska S.A., Chmiel Polski S.A. (w upadłości likwidacyjnej). Trans Trade Żywiec Sp. z o.o. świadcząca usługi transportowe z siedzibą w Żywcu, Biuro Główne Grupy Żywiec znajduje się w Warszawie. Szczegółowe informacje o powiązaniach pomiędzy spółkami w ramach Grupy Kapitałowej znajdują się w Raporcie finansowym za rok 2011 na stronach W 2011 r. Grupa Żywiec S.A. połączyła się ze spółką zależną Brackim Browarem Zamkowym w Cieszynie Sp. z o.o. Wybrane dane Grupy Kapitałowej Grupa Żywiec S.A. zaprezentowane są w Raporcie finansowym za rok 2011 na stronach Szczegółowe informacje na temat wpływu ekonomicznego i społecznego Grupy Żywiec oraz skali działalności Grupy Kapitałowej Grupa Żywiec znajdują się w raporcie Wpływ Grupy Żywiec na otoczenie społeczno-gospodarcze w latach W okresie żadna ze spółek Grupy Kapitałowej Grupa Żywiec S.A. nie otrzymała znaczącego wsparcia finansowego ze strony państwa ani nie przekazała jakichkolwiek darowizn finansowych czy rzeczowych na rzecz partii politycznych, polityków oraz instytucji finansowych. 16

19 Organy Grupy Żywiec Zarząd Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu osób, powoływanych przez Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Uprawnienia członków Zarządu oraz zasady powoływania i odwoływania innych osób zarządzających określają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym Kodeks spółek handlowych. Do obowiązków Zarządu Spółki należą m.in.: reprezentacja Spółki na zewnątrz i prowadzenie jej spraw, podejmowanie uchwał i wydawanie zarządzeń niezbędnych do wykonywania zadań Spółki. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. W miarę potrzeby Zarząd może powoływać stałe lub doraźne komisje (zespoły) dla opracowania określonych zagadnień. 17

20 Xavier Belison Prezes Zarządu (od 1 sierpnia 2010 r.) Absolwent University Valenciennes we Francji. Ma ponad 20 lat doświadczenia w sektorze FMCG, z branżą piwowarską związany od czterech lat. W Grupie HEINEKEN pełnił wcześniej funkcję Dyrektora Generalnego Heineken Central Europe, obejmującego Czechy, Słowację, Węgry, Niemcy, Rumunię, Serbię, Bułgarię, Chorwację, Austrię, Macedonię oraz spółkę joint venture w Kazachstanie. 18

21 Jacek Gerula Członek Zarządu (od 1 stycznia 2004 r.) Absolwent Politechniki Krakowskiej. Związany z Grupą Żywiec od 1984 r. Pierwszy raz w Zarządzie Spółki zasiadł w 1991 roku, później był m.in. Dyrektorem ds. Techniczno- -Produkcyjnych w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu i prokurentem Spółki. Jest członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Chmielarskich Lublin Chmiel Polski. Radovan Sikorsky Członek Zarządu (od 8 września 2006 r.) Absolwent Uniwersytetu Południowej Afryki w Pretorii. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami. Przez pięć lat był m.in. Dyrektorem Finansowym i Wiceprezesem Zarządu w Heineken Slovensko. W Grupie Żywiec pracuje od lipca 2006 r. na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych. 19

22 Michael McKeown Członek Zarządu (od 1 października 2007 r.) Posiada wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych, dyplomy z zarządzania oraz finansów. Przez 5 lat był Prezesem i Dyrektorem Generalnym Polglass Polska, przez 20 lat Dyrektorem Operacyjnym Rockware Glass UK. W Grupie Żywiec od maja 2006 r. na stanowisku Dyrektora ds. logistyki. Barry Sheehan Członek Zarządu (od 15 czerwca 2012 r.) Absolwent psychologii na National University of Ireland, University College Dublin. Jego kariera zawodowa jest związana z Grupą HEINEKEN. W latach pracował w Heineken Ireland, zajmując kolejne stanowiska kierownicze w pionie sprzedaży spółki. Od 2009 do 2012 r. pracował na stanowisku Dyrektora ds. sprzedaży w spółce Heineken Romania. W grupie Żywiec od 1 maja 2012 r. na stanowisku Dyrektora ds. sprzedaży i dystrybucji w Grupie Żywiec. 20

23 Małgorzata Joanna Lubelska Członek Zarządu (od 9 grudnia 2011 r.) Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów MBA na Uniwersytecie Minnesota/Szkoła Główna Handlowa. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w marketingu. Przez 16 lat była związana z firmą PepsiCo., pełniąc kierownicze funkcje w Polsce i na świecie. W Grupie Żywiec od sierpnia 2011 r. na stanowisku Dyrektora ds. marketingu. Grażyna Rzehak-Majcherek Członek Zarządu (od 15 czerwca 2012 r.) Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej oraz Szkoły Biznesu i Administracji Michigan Technological University. Wcześniej pracowała m.in. w Unilever jako Członek Zarządu dla Polski i krajów bałtyckich, odpowiedzialna za zarządzanie zasobami ludzkimi. W Grupie Żywiec od marca 2012 r. na stanowisku Dyrektora ds. personalnych. 21

24 Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Grupy Żywiec składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki na trzyletnią kadencję z zastrzeżeniem, że jednego członka Rady Nadzorczej powołują pracownicy Spółki w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej wybiera ona ze swego grona Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do jej obowiązków należy w szczególności zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych przygotowanie i złożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki. Służą one prezentacji kluczowych sfer działalności Spółki, w tym aspektów środowiskowych, z obszaru stosunków pracy, produkcji czy społecznych, analizy ryzyka operacyjnego i finansowego, jakim poddana jest działalność, a także charakterystyki polityki zarządzania ryzykiem. Od 16 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza Grupy Żywiec funkcjonuje w następującym składzie: Jan Derck van Karnebeek Przewodniczący Rady Nadzorczej Allan James Myers Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej David Richard Hazelwood Członek Rady Nadzorczej John Higgins Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Jasek Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Loth Członek Rady Nadzorczej Thomas Polanyi Członek Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki, decydującą o najważniejszych sprawach dotyczących jej istnienia i działalności. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są określane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przez Statut Grupy Żywiec S.A. 22

25 Zgodnie ze Statutem Spółki zasadniczymi uprawnieniami Walnego Zgromadzenia są m.in.: rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzanego przez Spółkę sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Spółki, udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków członkom zasiadającym w organach Spółki, decydowanie o podziale wypracowanego przez Spółkę zysku lub o pokryciu osiągniętej straty. Tabela 1. Struktura akcjonariatu Grupy Żywiec S.A. (na dzień r.) Lp. Wyszczególnienie Liczba posiadanych akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu Udział w kapitale zakładowym (%) 1. Brau Union AG ,94 2. Harbin B.V ,23 3. Pozostali ,83 Łączna liczba akcji ,00 Spółka HEINEKEN N.V. z siedzibą w Amsterdamie, poprzez posiadany pakiet akcji w Brau Union AG, jest pośrednim akcjonariuszem Grupy Żywiec S.A. Od 1991 r. akcje Grupy Żywiec S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 19 listopada 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie funkcjonuje pierwszy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych społecznie pod nazwą RESPECT Index. W jego skład wchodzą spółki notowane na rynku podstawowym, wyróżniające się odpowiedzialnością w kontekście komunikacji na rynku finansowym, zrównoważonego rozwoju i ładu informacyjnego. Grupa Żywiec była jedynym reprezentantem sektora FMCG w pierwszym składzie RESPECT Index. Najwyższe standardy odpowiedzialnego zarządzania Grupy Żywiec zostały pozytywnie zweryfikowane przez audytora projektu, firmę Deloitte. W drugiej edycji projektu zmieniono jego formułę, wprowadzając do kryteriów kwalifikacyjnych parametr płynności. Grupa Żywiec tego kryterium nie spełnia, dlatego mimo konsekwentnej realizacji polityki CSR nie może być uwzględniana w kolejnych edycjach projektu. 23

26 Festiwal Open er

27 Heineken

28 Heineken Firma HEINEKEN należy do największych producentów piwa na świecie. Jej historia zaczęła się w 1863 r., kiedy jej założyciel, Gerard Adriaan Heineken, kupił w Amsterdamie browar De Hooiberg, działający od 1592 r. W ciągu kilku lat od założenia firmy sprzedaż produkowanego w nim piwa wzrosła tak bardzo, że zaspokojenie popytu przekroczyło możliwości produkcyjne browaru. W 1867 r. na obrzeżach miasta rozpoczęto budowę drugiego browaru. W ten sposób rozpoczął się dynamiczny rozwój, będący efektem połączenia wieloletniej tradycji warzenia piwa i nowoczesnego zarządzania organizacją. Od początku swego istnienia HEINEKEN był pionierem postępu technicznego. Jako pierwszy browar na świecie opanował problem stabilności piw dolnej fermentacji i wprowadził kultury drożdży, określone jako Heineken-A i stosowane do dziś. Również jako jeden z pierwszych browarów zastosował w procesie produkcji urządzenia chłodnicze. Na początku XX wieku marka Heineken trafiła na rynki zagraniczne, m.in. do Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Afryki Zachodniej i Indonezji. W 1933 r. HEINEKEN został pierwszym browarem eksportującym piwo do Stanów Zjednoczonych po zniesieniu tam prohibicji, co okazało się wielkim sukcesem. Od tego czasu Heineken utrzymuje swoją pozycję jako jedno z najlepszych importowanych piw w Stanach Zjednoczonych. Od 1950 r. pod kierownictwem Alfreda Heinekena, Prezesa Zarządu HEINEKEN NV i wnuka założyciela firmy, HEINEKEN stawał się firmą o międzynarodowej strukturze i organizacji koncernu. Piwo Heineken, dotychczas traktowane jako marka lokalna lub regionalna, stało się produktem międzynarodowym, a etykiety Heineken dały mu niepowtarzalny obraz i światową sławę. Firma nabywała udziały w lokalnych browarach na całym świecie i rozpoczęła budowę własnych zakładów, już poza granicami Holandii. W 1988 r. HEINEKEN zadecydował o zamknięciu browaru w Amsterdamie. Dziś w tym budynku znajduje się muzeum Heineken Experience, choć nadal widnieje na nim napis Heineken Brouwerij. Muzeum poświęcone historii i technikom piwowarskim firmy dysponuje bogatą kolekcją eksponatów, m.in. kadzi, butelek oraz plakatów reklamowych z różnych lat. Najnowszą, udostępnioną w pierwszym kwartale 2012 r. atrakcją Heineken Experience w Amsterdamie jest wystawa Brewing a Better Future. Jej tematem przewodnim jest zrównoważony rozwój: konsumenci zapoznają się z całym piwnym łańcuchem wartości od jęczmienia po kufel piwa w barze. Wystawa przybliża też działalność Grupy HEINEKEN na rzecz środowiska. Kolor zielony przyświeca naszemu myśleniu o produkcji, opakowaniach, transporcie, chłodzeniu czy imprezach wspieranych przez nasze marki. 26

29 Priorytetem HEINEKENA jest zaskakiwanie i dostarczanie konsumentom na całym świecie wyjątkowych wrażeń. Swą wyjątkowość HEINEKEN zawdzięcza czterem głównym atrybutom: Heineken jest pierwszą i jedyną całkowicie globalną marką piwa, obecną w 178 krajach całego świata. Nasze marki charakteryzują się unikalnym zasięgiem mamy 71 browarów na całym świecie, więcej niż jakikolwiek inny producent piwa. Naszą siłą jest międzynarodowy, różnorodny, dynamiczny, oddany i przedsiębiorczy zespół zlożony z około 70 tys. pracowników, kontynuujących pasję rodziny Heineken, która w 1864 r. uwarzyła pierwsze słynne piwo. Konsumenci mają możliwość delektowania się jedną z naszych 250 marek w każdym zakątku świata. Główną markę globalną, Heineken, najcenniejszą międzynarodową markę piwa premium, wspierają inne nasze międzynarodowe marki premium, regionalne, lokalne i specjalności piwne, jak: Amstel, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster s, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Tecate, Zlaty Bazant i Żywiec. Na polskim rynku HEINEKEN pojawił się oficjalnie w 1994 r., najpierw za pośrednictwem biura eksportowego Heineken Polska sp. z o. o., a od stycznia 2000 r. jako część oferty handlowej Grupy Żywiec. Od czerwca 2001 r. Heineken jest warzony w browarze w Żywcu, zgodnie z tą samą recepturą Gerarda Adriana Heinekena i przy zachowaniu najwyższych standardów browarniczych. 27

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji Ochrona środowiska odgrywa istotną rolę w naszej działalności. Większość surowców i składników naszych produktów pochodzi prosto z natury. Trwały sukces naszej firmy jest więc bezpośrednio związany ze

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Grupie Żywiec S.A.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Grupie Żywiec S.A. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Grupie Żywiec S.A. A. Grupa Żywiec S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego, objęte dokumentem pt. DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW, które

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W GIŻYCKU

INFORMACJA W GIŻYCKU INFORMACJA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015r. Spis treści 1. Informacja o działalności Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 1 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 W trakcie roku obrotowego 2008 nastąpiły dwie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 09 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Niniejsza polityka dotyczy pięciu kluczowych kwestii: SPIS TREŚCI

Niniejsza polityka dotyczy pięciu kluczowych kwestii: SPIS TREŚCI Zaangażowanie społeczne jest jednym z najważniejszych obszarów dla Grupy Carlsberg. Rozumiemy wpływ naszej firmy na otoczenie i możliwości zaangażowania się w społeczności, w których prowadzimy naszą działalność

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Źródła strategii. Wprowadzenie

Źródła strategii. Wprowadzenie fot. PhotoPress Bogdan Pasek Wprowadzenie Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu od 2010 roku. Zaangażowanie w CSR ( Corporate Social Responsibility

Bardziej szczegółowo

4. Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży: Zalecamy, aby kobiety w ciąży unikały spożywania alkoholu. Polityka dotyczy 6 kluczowych kwestii:

4. Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży: Zalecamy, aby kobiety w ciąży unikały spożywania alkoholu. Polityka dotyczy 6 kluczowych kwestii: W historii ludzkości piwo cieszyło się uznaniem w wielu kulturach. O ile spożywane jest w sposób odpowiedzialny przez dorosłych, wiąże się z uroczystościami, przyjaźnią i radością życia. Zdecydowana większość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU ZA ROK 2016 Płock, 05.05.2017 rok 1 I. Skład Rady Nadzorczej W roku obrotowym 2016 nie wystąpiły zmiany w składzie

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ Regulamin Komitetu Audytu Spółki 1. Komitet Audytu spółki Spółka Akcyjna zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze

Bardziej szczegółowo

Cel, wizja, misja, wartości

Cel, wizja, misja, wartości Cel, wizja, misja, wartości NASZA STRATEGIA Cel, wizja, misja, wartości Kierujemy się jasną, długoterminową strategią. To fundament, który ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, pozwala koncentrować

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami SRI Workshop Day

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCHEM SA w 2008 r. Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Warszawa, kwiecień 2009 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE BY GRUPA CODEX FAKTY Grupa Codex to marka znacząca w branży komunikacji korporacyjnej i PR. NASZ KAPITAŁ TO: 21 lat doświadczeń i sukcesów na polskim rynku zaufanie kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej jest autonomicznym podmiotem działającym na rzecz integracji i rozwoju pomocy społecznej.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW LEANPASSION

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW LEANPASSION PRACOWNIKÓW LEANPASSION Nasze motto brzmi: Technology Supported Lean Transformation Wprowadzenie Nasza misja oraz wizja, dają odpowiedź na kluczowe pytanie: dlaczego istniejemy? Każdemu z nas towarzyszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; zasadą II.Z.10 Dobrych

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie ochrony środowiska (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. Warszawa, 5 kwietnia 2016 r. I. Skład osobowy i organizacja Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Standardy kontroli zarządczej Na podstawie Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych by Antoni Jeżowski, 2014 Cel

Bardziej szczegółowo

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna We create chemistry Nasza strategia korporacyjna Filozofia firmy BASF Od czasu założenia firmy w roku 1865, nasz rozwój jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. W naszym wyobrażeniu

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Istotną kwestią podjętą w w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. 1. 1. Regulamin Komitetu Audytu spółki pod firmą Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

Prezentacja otwarcia. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu Jerzy Dwornicki

Prezentacja otwarcia. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu Jerzy Dwornicki Prezentacja otwarcia Arcyksiążęcy Browar w Żywcu Jerzy Dwornicki Koncern Heineken Browar Żywiec jest częścią Grupy Żywiec S.A. która należy do koncernu Heineken (ok. 62% akcji). Heineken to: Firma piwowarska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku 1 Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2014 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2014 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego wymienionych w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ KOMPUTRONIK S.A. W 2008 ROKU Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport Bieżący Spółka: Energoinstal Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 2016-04-26 14:40:49 Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS 1 Wierzymy, że różnorodność i integracja to elementy niezbędne do realizacji naszych wartości pasji hotelarstwa, zrównoważonego rozwoju, ducha walki, innowacyjności, zaufania

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata 2009-2015 w obszarze środowiska Biuro Ochrony Środowiska w Departamencie Inwestycji W obszarze CSR nie startujemy od zera!!!!

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK 1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ ENERGOINSTAL S.A. ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2011 roku

1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2011 roku UCHWAŁA Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego także zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA z uwzględnieniem oceny systemu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 35 z dnia 21-08-2017 REGULAMIN Rady Nadzorczej RAFAKO Spółka Akcyjna w Raciborzu (Jednolity tekst po zmianie dokonanej Uchwałą Nr 35/2017 Rady Nadzorczej z dnia

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza 1 LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2015 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2015 roku Spółka przestrzegała zasad

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r. Uchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A. ORAZ OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI SPÓŁKI P.P.H. WADEX S.A. I WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe wg stanu na dzień 31.12.2016r. 1. Informacja o działalności Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego poza terytorium

Bardziej szczegółowo

ARCUS Spółka Akcyjna.

ARCUS Spółka Akcyjna. ARCUS Spółka Akcyjna www.arcus.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Warszawa, 8 maja 2017 roku Rada Nadzorcza spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Stosownie do: - 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, - Uchwały

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >>

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >> Nasze wartości oraz niniejszy Kodeks Współpracy z Interesariuszami są przewodnikiem w zakresie naszych zasad i naszych zachowań. Odbieramy zaangażowanie Interesariuszy jako związek równych sobie oparty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Dialog z interesariuszami podejście strategiczne do CSR. Monika Kulik Ekspert ds. CSR w Grupie TP

Dialog z interesariuszami podejście strategiczne do CSR. Monika Kulik Ekspert ds. CSR w Grupie TP Dialog z interesariuszami podejście strategiczne do CSR Monika Kulik Ekspert ds. CSR w Grupie TP Plan prezentacji 1. Nasze podejście do CSR 2. Dlaczego zdecydowaliśmy się na dialog 3. Co jest dla nas przedmiotem

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo