Dialog społeczny Grupy Żywiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dialog społeczny Grupy Żywiec"

Transkrypt

1 Dialog społeczny Grupy Żywiec Raport z cyklu przeprowadzonego w latach 2011 i 2012

2

3 Dialog społeczny Grupy Żywiec lata 2011 i 2012

4

5 Spis treści List Prezesa Zarządu 5 List moderatora dialogu 7 List Dyrektora ds. korporacyjnych 9 Ocena audytora 10 Cytaty z sesji dyskusyjnych O firmie 13 Grupa Żywiec 15 Grupa Kapitałowa 16 Organy Grupy Żywiec Heineken Brewing a Better Future 29 Strategia odpowiedzialności społecznej Nasze wartości 35 Wartości Grupy Żywiec Zarządzanie ryzykiem O dialogu 43 Dialog społeczny: po co? 44 Dialog społeczny: jak go prowadziliśmy? 45 Instytucje i organizacje obecne na sesjach 51 Dialog społeczny: jak go ocenili partnerzy społeczni? Oczekiwania partnerów społecznych i zobowiązania Grupy Żywiec 79 Polityka alkoholowa 81 Ochrona środowiska 95 Społeczność lokalna 109 Spotkanie z pracownikami Grupy Żywiec Wytyczne GRI 141 Zawartość raportu a wytyczne GRI 142 3

6 Xavier Belison, Prezes Zarządu

7 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo! Rozpoczynając proces dialogu społecznego nie wiedzieliśmy, jaki kształt przybierze on ostatecznie, ale jedno było dla nas jasne: chcieliśmy rozmawiać z naszymi partnerami społecznymi na przejrzystych zasadach. Zainspirowało nas do tego wewnętrzne przekonanie, że otwarty i czytelny sposób rozmowy z otoczeniem o naszej odpowiedzialności społecznej (Corporate Sustainability and Reporting, CSR) pozwoli mu zrozumieć, gdzie i jak możemy mu pomóc, a w jakie obszary nie możemy się angażować. Dlatego zdecydowaliśmy się pójść inną drogą niż wiele firm. Zamiast samemu opracowywać strategię CSR i samodzielnie podejmować decyzje, w co się angażujemy, postanowiliśmy najpierw posłuchać, czego oczekują od nas w tym obszarze partnerzy spoleczni, w oparciu o te informacje podjąć stosowne decyzje, a następnie działać i zdawać otoczeniu relację z tego co, jak i dlaczego robimy. Rozpoczęliśmy cykl takich spotkań dyskusyjnych we wszystkich browarnianych lokalizacjach Grupy Żywiec i w Warszawie, gdzie mieści się centrala i główna siedziba naszej Spółki. Zmobilizowała nas dodatkowo inicjatywa Brewing a Better Future, realizowana w całej Grupie HEINEKEN, której celem jest zostanie najbardziej zielonym producentem piwa w skali świata. Inicjatywa ta opiera się na trzech fundamentach: ograniczeniu negatywnego wpływu działalności na środowisko naturalne, wzmocnieniu społeczności lokalnych oraz minimalizowaniu skutków nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Dziś, oddając w Państwa ręce nasz pierwszy raport z dialogu społecznego Grupy Żywiec, jestem przekonany, że poczyniliśmy znaczące postępy w każdej z tych trzech dziedzin. Jednocześnie wiele się wspólnie nauczyliśmy, dzięki czemu nasza współpraca z partnerami społecznymi w kolejnych latach będzie układała się pomyślnie. Piszę o nauce, ponieważ naszym dialogiem przecieraliśmy szlaki. Jak dotąd niewiele firm w Polsce podjęło się prowadzenia systematycznego procesu dialogu społecznego. O ile wiemy, Grupa Żywiec jako pierwsza firma w branży piwowarskiej rozpoczęła dialog społeczny ze swoimi partnerami, bazując na standardzie AA1000. Dziś, kończąc pierwszy cykl tego dialogu, wiemy, że jest to proces kompleksowy, angażujący czas i energię zarówno pracowników, jak i zainteresowanych partnerów społecznych, ale też dający ogromną satysfakcję i możliwość realizowania działań, które wpływają na jakość życia bliskich nam stron. Cieszę się, że w naszych spotkaniach w ramach dialogu uczestniczyło kilkuset partnerów od przedstawicieli władz lokalnych, samorządowców, przez służby mundurowe, instytucje ochrony środowiska, przedsiębiorstwa komunalne, szkoły, organizacje pozarządowe, aż po mieszkańców sąsiadujących z naszymi zakładami osiedli. Dziękujemy im ogromnie za otwartą rozmowę. Dzięki niej znacznie lepiej rozumiemy ich potrzeby i wiemy, jak lepiej prowadzić dialog w kolejnych latach. Dziękuję wszystkim uczestnikom pierwszego cyklu dialogu społecznego Grupy Żywiec za wszelkie uwagi, podpowiedzi i sugestie, a przede wszystkim za czas poświęcony na rozmowę z nami. Tych, którzy po raz pierwszy słyszą o naszym dialogu społecznym, zachęcam do lektury, która mam nadzieję pokaże, jak dużą wagę przywiązujemy do społecznej odpowiedzialności biznesu i wyjaśni dlaczego uważamy, że tak rozumiany dialog jest niezmiernie ważny w skutecznym prowadzeniu biznesu. Xavier Belison 5

8 Piotr Filipek, Moderator dialogu

9 List moderatora dialogu Szanowni Państwo! Miałem przyjemność prowadzić jeden z pierwszych procesów dialogu społecznego w Polsce niecałe 10 lat temu, dla firmy z branży tytoniowej. Wiedząc, jak wygląda taki proces od środka, ale też rozumiejąc, jak wysoki może być poziom oczekiwań ze strony partnerów społecznych wobec firm z tzw. kontrowersyjnych branż, bardzo się cieszę, że po ten model rozmowy ze swoim otoczeniem sięgnęła pierwsza firma z branży piwowarskiej. Obserwując z bliska zaangażowanie Grupy Żywiec w dialog społeczny na przestrzeni ostatniego roku mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że firma ta podjęła się trudnego zadania, które będzie wymagało od jej pracowników i menedżerów dużego zaangażowania w proces na całe lata. Wiem też, że prowadzenie takiego dialogu jest i będzie korzystne zarówno dla jej otoczenia, we wszystkich browarnianych lokalizacjach i oddziałach firmy, jak i dla jej pracowników. Wobec zmieniających się przepisów, ograniczających poważnie komunikowanie firm z branży piwowarskiej, ważne jest, by partnerzy społeczni nie tylko wiedzieli, jakie działania będą prowadzone w sferze społecznej odpowiedzialności, ale też rozumieli, w jakie obszary firma nie może się angażować. Taki szczery dialog to doskonała okazja do otwartej dyskusji na temat tego, co firma produkująca alkohol może, co powinna, a czego nie może zrobić dla swojego otoczenia. Uczestniczyłem w dziesiątkach rozmów podczas sesji dyskusyjnych w browarnianych lokalizacjach z przedstawicielami lokalnych władz, samorządowców, działaczy lokalnych, służb mundurowych czy nauczycieli. Pamiętam ich radość i entuzjazm dla procesu, w którym firma otwiera się na potrzeby swojego otoczenia i słucha, nie stawiając warunków wstępnych i nie wykluczając z dyskusji tzw. trudnych tematów. Dlatego wyrażam pełne uznanie dla Grupy Żywiec za zmierzenie się z oczekiwaniami swoich partnerów społecznych i liczę na to, że podobnie odpowiedzialnych firm, gotowych do podjęcia wyzwania w postaci tak wymagającego procesu, będzie przybywało w naszym kraju z każdym rokiem. Piotr Filipek 7

10 Grzegorz Szczepański, Dyrektor ds. korporacyjnych

11 List Dyrektora ds. Korporacyjnych Szanowni Państwo! Grupa Żywiec skupia pięć browarów rozmieszczonych nawet kilkaset kilometrów od siebie. Ponieważ zakłady te odgrywają ważną rolę i wywierają silny wpływ na codzienne życie skupionych wokół nich lokalnych społeczności, postawiliśmy sobie za zadanie znalezienie najbardziej efektywnego sposobu komunikowania z naszymi partnerami społecznymi we wszystkich lokalizacjach. Po długich dyskusjach wewnętrznych zdecydowaliśmy, że to właśnie dialog społeczny pozwoli nam prowadzić efektywną i regularną rozmowę z przedstawicielami każdego ze środowisk skupionych wokół browarów. Rozpoczęliśmy od zaproszenia do dialogu wszystkich partnerów, na których Grupa Żywiec wywiera wpływ od bezpośredniego otoczenia i mieszkańców sąsiadujących z browarami osiedli przez władze lokalne, działaczy samorządowych, organizacje pozarządowe, instytucje lokalne, po dostawców, służby mundurowe czy lokalne media. Lista zaproszonych była możliwie szeroka po to, byśmy mogli wysłuchać uwag, oczekiwań i sugestii wszystkich zainteresowanych i po to, by uczestników tych spotkań włączyć w proces podejmowania przez nas decyzji biznesowych. Chcąc prowadzić działalność biznesową w sposób odpowiedzialny, nie można pominąć oddziaływania firmy na społeczeństwo i środowisko. Stąd proces dialogu społecznego jako mechanizmu pozwalającego usprawnić społeczną stronę działalności firmy, w reakcji na sygnały ze strony partnerów społecznych, czyli grup, które przyglądają się działalności firmy i na które Grupa Żywiec oddziałuje. Co więcej, taki proces sprzyja przejrzystości inicjatyw i działań podejmowanych przez firmę, pozwalając także na ich ocenę przez bezpośrednio zainteresowanych. Po to, by nadać spotkaniom dyskusyjnym pewne ramy i odnosić wnioski z dyskusji do istotnych kwestii, związanych z profilem działalności naszych browarów, prowadziliśmy dialog w trzech obszarach, które wyznaczała globalna strategia Grupy HEINEKEN pod nazwą Brewing a Better Future. Te grupy tematyczne to: polityka alkoholowa, środowisko naturalne oraz społeczność lokalna. Niezależnie od tego uczestnicy spotkań mogli wypowiadać swoje opinie również w innych kwestiach. Wszystkie notowaliśmy pod czujnym okiem audytora, który przyglądał się całemu procesowi dialogu społecznego Grupy Żywiec. Rolą audytora było również pilnowanie, by prowadzony przez nas proces był w jak największym stopniu zgodny ze sprawdzonym, międzynarodowym standardem. Wszelkie zastrzeżenia i odchylenia były nam na gorąco zgłaszane i gdzie tylko możliwe natychmiast prostowane. Audytorzy towarzyszyli nam podczas całego cyklu dialogu i byli obecni na wszystkich spotkaniach z partnerami społecznymi. Po zkończeniu pierwszego cyklu dialogu jestem przekonany, że jest to proces, który warto kontynuować. Uwagi i komentarze partnerów społecznych potwierdzają, że działalność biznesowa może być prowadzona w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, z uwzględnieniem potrzeb i punktów widzenia lokalnych środowisk. Z sentymentem wspominam wszystkie spotkania dyskusyjne w ramach pierwszego cyklu dialogu społecznego Grupy Żywiec. Dziękuję wszystkim jego uczestnikom za czas i uwagę poświęcone temu procesowi. Przyglądając się z boku dalszym losom dialogu liczę na to, że w kolejnych cyklach stanie się on punktem odniesienia dla społecznej odpowiedzialności firm, nie tylko w branży piwowarskiej. Grzegorz Szczepański 9

12 Ocena audytora Bureau Veritas Certification Polska (BVCP) zostało zaangażowane przez Grupę Żywiec S.A. w celu przeprowadzenia niezależnej weryfikacji procesu dialogu z interesariuszami w aspekcie realizacji zasady włączania (ang. Inclusivity). Celem Oceny była weryfikacja sesji dialogowych przeprowadzanych przez Grupę Żywiec w kontekście rzetelności identyfikacji oczekiwań interesariuszy i sposobu odniesienia się Grupy Żywiec do tych oczekiwań. Audytorzy BVCP zobowiązani byli do obecności na każdej z przeprowadzanych sesji, jednak nie mogli angażować się w prowadzony proces dialogu. Ocenie podlegał każdy element prowadzonych sesji, czyli: sposób organizacji sesji; w przypadku sesji z pierwszej rundy, ocenie podlegał też wybór interesariuszy oraz rzetelność identyfikacji zgłoszonych przez nich oczekiwań, sposób informowania interesariuszy o zasadach dialogu społecznego i obecnym jego etapie, tryb informowania interesariuszy o podjętych zobowiązaniach w odniesieniu do zgłoszonych oczekiwań, obecność osób istotnych z punktu widzenia zarządzania procesem dialogu GŻ w trakcie sesji, sposób moderowania sesji oraz informowania jej uczestników o przysługujących im prawach/obowiązkach, możliwość swobodnej wypowiedzi wszystkich uczestników sesji dialogowej, zapewnienie odpowiedniego zaplecza do przeprowadzania sesji (lokalizacja, odpowiednia liczba krzeseł, notatników, sprzętu elektro-akustycznego). W opinii BVCP proces prowadzenia sesji dialogowych wskazuje na rzetelną realizację zobowiązania Grupy Żywiec do umożliwienia interesariuszom uczestnictwa w identyfikacji i poszukiwaniu rozwiązań różnych aspektów odpowiedzialności społecznej w sposób akceptowalny dla obu stron. Opinie uzyskane od interesariuszy w trakcie drugiego cyklu sesji dialogowych w odpowiedzi na przedstawione zobowiązania Grupy Żywiec, a także nowe zagadnienia, wskazane przez część interesariuszy, stanowią dobrą podstawę do kontynuacji dialogu w duchu realizacji standardu AA1000 APS (Zasady Odpowiedzialności). 10

13 Cytaty z sesji dyskusyjnych Pozwoliliśmy sobie zebrać kilka ciekawych opinii, wyrażonych podczas samych sesji dyskusyjnych, które pokazują, jak dialog społeczny Grupy Żywiec został oceniony przez jego uczestników. W swojej codziennej pracy mam kontakt z przedstawicielami chyba wszystkich browarów w Polsce i mam też porównanie. Muszę w związku z tym stwierdzić, że pracownicy Grupy Żywiec są najbardziej profesjonalni, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Mówię to nie dlatego, że jesteśmy dziś na tym spotkaniu i państwa chwalę, ale generalnie da się zauważyć w waszej firmie coś takiego pozytywnego. Warszawa, opinia zgłoszona podczas dyskusji w bloku: polityka alkoholowa Myślę, że gdyby Grupa Żywiec miała możliwości wesprzeć policję, to miałoby to wpływ na nasze bezpieczeństwo. Cieszyn, opinia zgłoszona podczas dyskusji w bloku: polityka alkoholowa To, że się spotkaliśmy jest super, ale żeby to nie było nasze ostatnie spotkanie. Żeby wypracować efektywny system, musielibyśmy się spotykać częściej, przedyskutować pewne rzeczy. ( ) Mój wniosek jest taki, żeby była po prostu kontynuacja tych spotkań i wypracowanie takiego systemu, który byłby dla całego miasta, młodzieży, a w konsekwencji i dla dorosłych. Żywiec, opinia wygłoszona podczas podsumowania sesji Dzisiaj pijemy już z większą kulturą. Mamy piwo schłodzone, dobrze podane ( ) jest wiele miejsc, gdzie można usiąść i napić się w miłym towarzystwie i fajnych warunkach. Dobrze byłoby, żeby w tych wszystkich miejscach, podczas imprez, pojawił się element edukacji alkoholowej. Niech promocji piwa towarzyszy promocja odpowiednich postaw. Leżajsk, opinia zgłoszona podczas dyskusji w bloku: polityka alkoholowa Chciałabym podziękować organizatorom, że możemy tu być i rozmawiać o ważnych sprawach dla naszego lokalnego społeczeństwa. Myślę, że takich okazji nie jest zbyt dużo, a czas najwyższy, by zacząć rozmawiać. Nie ma innego forum, gdzie swoimi poglądami mogliby się wymienić pani wiceburmistrz, pan wicestarosta, różne organizacje. Dziękujemy Grupie Żywiec za umożliwienie nam takiego dialogu. Warka, opinia zgłoszona podczas dyskusji w bloku: społeczność lokalna Zwróćcie państwo uwagę mówimy, że nam się bardzo dobrze rozmawia, a jest tak, ponieważ generalnie z Browarem nie mamy problemów w kwestii środowiska. Te wszystkie rzeczy, o których mówimy, to są rozwinięcia tych obszarów współpracy, które już prowadzimy. Dlatego chciałbym prosić, abyśmy zwiększyli jeszcze tę współpracę w zakresie edukacji, i nie w problemach związanych stricte z Browarem, ale generalnie edukacji ekologicznej społeczeństwa. Warka, opinia zgłoszona podczas dyskusji w bloku: środowisko 11

14 Warzelnia Browaru w Leżajsku

15 O firmie

16 14

17 Grupa Żywiec Historia Grupy Żywiec nierozerwalnie wiąże się z browarem w Żywcu i Żywiecczyzną regionem, w którym tradycje piwowarstwa liczą przeszło 700 lat. Browar w Żywcu został założony przez arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga w 1856 r. i działa nieprzerwanie od tego czasu, pomimo zmian politycznych i własnościowych. Decyzja o jego założeniu w sercu Kotliny Żywieckiej wynikała m.in. z nieograniczonego dostępu do czystej górskiej wody, wypływającej spod masywu Skrzycznego. Pierwsze produkowane w nim piwo nosiło nazwę Piwo Żywieckie. Dzięki dużym postępom w rozwoju nauki w zakresie fermentacji i produkcji piwa bardzo szybko zdobyło ono uznanie w całej Galicji. Już 12 lat po założeniu browar żywiecki wysunął się na pierwsze miejsce wśród 260 browarów działających w Galicji. Pod koniec XIX wieku najsławniejszymi markami piw żywieckich były: Cesarskie, Eksportowe, Marcowe, Piwo Lagrowe oraz piwa specjalne: Porter i Ale. Od początku istnienia browaru jego właściciele kładli duży nacisk na rozwój sieci sprzedaży, opartej na bliskiej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Oprócz sprzedaży piwa browar oferował im fachową pomoc w urządzeniu lokalnych rozlewni, dostarczał wyposażenie barów i restauracji, aparaty do nalewania piwa, lodówki oraz materiały reklamowe. Po II wojnie światowej, dzięki modernizacji zakładu, produkcja zwiększyła się niemal dwukrotnie; stale rozrastało się też portfolio browaru. W 1955 r. browar w Żywcu został połączony z browarami w Cieszynie i Bielsku. W 1956 r., w stulecie firmy, browar rozpoczął produkcję piwa eksportowego, które za kilka lat miało podbić zagraniczne rynki. Tym samym powrócił do tradycji eksportowych zakładu, który już przed I wojną światową sprzedawał swoje wyroby w Budapeszcie, Cieszynie i morawskiej Ostrawie. Głównymi zagranicznymi odbiorcami w początkach lat 60. XX wieku były: Belgia, Bułgaria, Egipt, Francja, Hiszpania, RFN, Rumunia, Węgry, Wielka Brytania, USA i ZSRR. Prawdziwy sukces przyszedł jednak w kolejnej dekadzie, gdy piwa z Żywca zaczęły zdobywać nagrody na najbardziej prestiżowych wystawach Starego Kontynentu, wygrywając z wyrobami renomowanych europejskich browarów. Na początku lat 90. XX wieku Żywiec, jako jeden z pierwszych producentów piwa, rozpoczął inwestycje w rynek detaliczny i gastronomię. Rozbudowa własnej sieci sprzedaży, troska o wizualizację produktu oraz nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania sprzedażą uczyniły z marki Żywiec najlepiej sprzedający się polski produkt branży piwowarskiej. W grudniu 1998 r., kontrolowane przez HEINEKEN International BV, Zakłady Piwowarskie w Żywcu S.A. połączyły się z firmą Brewpole, posiadającą browary w Elblągu, Braniewie, Leżajsku, Warce, Gdańsku i Radomiu, tworząc Grupę Żywiec. Połączenie tych firm, zatrudniających łącznie ponad 5 tys. osób to, jak dotąd, największa fuzja w przemyśle napojów w Polsce. Sześć lat później Grupa Żywiec przejęła kolejne dwa browary: Kujawiak w Bydgoszczy oraz Browary Warszawskie Królewskie. 15

18 Grupa Kapitałowa Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Grupa Żywiec S.A. wchodzą: Grupa Żywiec S.A. browary w Żywcu, Leżajsku, Warce, Elblągu, Cieszynie oraz centrala firmy w Warszawie, Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. oddziały sprzedaży i dystrybucji rozlokowane w całej Polsce, działy zlokalizowane w Warszawie oraz Centrum Obsługi Klienta w Katowicach, Centrum Finansowo-Księgowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o. o. sp. k., Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Elbląska S.A., Chmiel Polski S.A. (w upadłości likwidacyjnej). Trans Trade Żywiec Sp. z o.o. świadcząca usługi transportowe z siedzibą w Żywcu, Biuro Główne Grupy Żywiec znajduje się w Warszawie. Szczegółowe informacje o powiązaniach pomiędzy spółkami w ramach Grupy Kapitałowej znajdują się w Raporcie finansowym za rok 2011 na stronach W 2011 r. Grupa Żywiec S.A. połączyła się ze spółką zależną Brackim Browarem Zamkowym w Cieszynie Sp. z o.o. Wybrane dane Grupy Kapitałowej Grupa Żywiec S.A. zaprezentowane są w Raporcie finansowym za rok 2011 na stronach Szczegółowe informacje na temat wpływu ekonomicznego i społecznego Grupy Żywiec oraz skali działalności Grupy Kapitałowej Grupa Żywiec znajdują się w raporcie Wpływ Grupy Żywiec na otoczenie społeczno-gospodarcze w latach W okresie żadna ze spółek Grupy Kapitałowej Grupa Żywiec S.A. nie otrzymała znaczącego wsparcia finansowego ze strony państwa ani nie przekazała jakichkolwiek darowizn finansowych czy rzeczowych na rzecz partii politycznych, polityków oraz instytucji finansowych. 16

19 Organy Grupy Żywiec Zarząd Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu osób, powoływanych przez Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Uprawnienia członków Zarządu oraz zasady powoływania i odwoływania innych osób zarządzających określają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym Kodeks spółek handlowych. Do obowiązków Zarządu Spółki należą m.in.: reprezentacja Spółki na zewnątrz i prowadzenie jej spraw, podejmowanie uchwał i wydawanie zarządzeń niezbędnych do wykonywania zadań Spółki. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. W miarę potrzeby Zarząd może powoływać stałe lub doraźne komisje (zespoły) dla opracowania określonych zagadnień. 17

20 Xavier Belison Prezes Zarządu (od 1 sierpnia 2010 r.) Absolwent University Valenciennes we Francji. Ma ponad 20 lat doświadczenia w sektorze FMCG, z branżą piwowarską związany od czterech lat. W Grupie HEINEKEN pełnił wcześniej funkcję Dyrektora Generalnego Heineken Central Europe, obejmującego Czechy, Słowację, Węgry, Niemcy, Rumunię, Serbię, Bułgarię, Chorwację, Austrię, Macedonię oraz spółkę joint venture w Kazachstanie. 18

21 Jacek Gerula Członek Zarządu (od 1 stycznia 2004 r.) Absolwent Politechniki Krakowskiej. Związany z Grupą Żywiec od 1984 r. Pierwszy raz w Zarządzie Spółki zasiadł w 1991 roku, później był m.in. Dyrektorem ds. Techniczno- -Produkcyjnych w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu i prokurentem Spółki. Jest członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Chmielarskich Lublin Chmiel Polski. Radovan Sikorsky Członek Zarządu (od 8 września 2006 r.) Absolwent Uniwersytetu Południowej Afryki w Pretorii. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami. Przez pięć lat był m.in. Dyrektorem Finansowym i Wiceprezesem Zarządu w Heineken Slovensko. W Grupie Żywiec pracuje od lipca 2006 r. na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych. 19

22 Michael McKeown Członek Zarządu (od 1 października 2007 r.) Posiada wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych, dyplomy z zarządzania oraz finansów. Przez 5 lat był Prezesem i Dyrektorem Generalnym Polglass Polska, przez 20 lat Dyrektorem Operacyjnym Rockware Glass UK. W Grupie Żywiec od maja 2006 r. na stanowisku Dyrektora ds. logistyki. Barry Sheehan Członek Zarządu (od 15 czerwca 2012 r.) Absolwent psychologii na National University of Ireland, University College Dublin. Jego kariera zawodowa jest związana z Grupą HEINEKEN. W latach pracował w Heineken Ireland, zajmując kolejne stanowiska kierownicze w pionie sprzedaży spółki. Od 2009 do 2012 r. pracował na stanowisku Dyrektora ds. sprzedaży w spółce Heineken Romania. W grupie Żywiec od 1 maja 2012 r. na stanowisku Dyrektora ds. sprzedaży i dystrybucji w Grupie Żywiec. 20

23 Małgorzata Joanna Lubelska Członek Zarządu (od 9 grudnia 2011 r.) Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów MBA na Uniwersytecie Minnesota/Szkoła Główna Handlowa. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w marketingu. Przez 16 lat była związana z firmą PepsiCo., pełniąc kierownicze funkcje w Polsce i na świecie. W Grupie Żywiec od sierpnia 2011 r. na stanowisku Dyrektora ds. marketingu. Grażyna Rzehak-Majcherek Członek Zarządu (od 15 czerwca 2012 r.) Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej oraz Szkoły Biznesu i Administracji Michigan Technological University. Wcześniej pracowała m.in. w Unilever jako Członek Zarządu dla Polski i krajów bałtyckich, odpowiedzialna za zarządzanie zasobami ludzkimi. W Grupie Żywiec od marca 2012 r. na stanowisku Dyrektora ds. personalnych. 21

24 Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Grupy Żywiec składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki na trzyletnią kadencję z zastrzeżeniem, że jednego członka Rady Nadzorczej powołują pracownicy Spółki w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej wybiera ona ze swego grona Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do jej obowiązków należy w szczególności zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych przygotowanie i złożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki. Służą one prezentacji kluczowych sfer działalności Spółki, w tym aspektów środowiskowych, z obszaru stosunków pracy, produkcji czy społecznych, analizy ryzyka operacyjnego i finansowego, jakim poddana jest działalność, a także charakterystyki polityki zarządzania ryzykiem. Od 16 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza Grupy Żywiec funkcjonuje w następującym składzie: Jan Derck van Karnebeek Przewodniczący Rady Nadzorczej Allan James Myers Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej David Richard Hazelwood Członek Rady Nadzorczej John Higgins Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Jasek Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Loth Członek Rady Nadzorczej Thomas Polanyi Członek Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki, decydującą o najważniejszych sprawach dotyczących jej istnienia i działalności. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są określane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przez Statut Grupy Żywiec S.A. 22

25 Zgodnie ze Statutem Spółki zasadniczymi uprawnieniami Walnego Zgromadzenia są m.in.: rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzanego przez Spółkę sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Spółki, udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków członkom zasiadającym w organach Spółki, decydowanie o podziale wypracowanego przez Spółkę zysku lub o pokryciu osiągniętej straty. Tabela 1. Struktura akcjonariatu Grupy Żywiec S.A. (na dzień r.) Lp. Wyszczególnienie Liczba posiadanych akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu Udział w kapitale zakładowym (%) 1. Brau Union AG ,94 2. Harbin B.V ,23 3. Pozostali ,83 Łączna liczba akcji ,00 Spółka HEINEKEN N.V. z siedzibą w Amsterdamie, poprzez posiadany pakiet akcji w Brau Union AG, jest pośrednim akcjonariuszem Grupy Żywiec S.A. Od 1991 r. akcje Grupy Żywiec S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 19 listopada 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie funkcjonuje pierwszy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych społecznie pod nazwą RESPECT Index. W jego skład wchodzą spółki notowane na rynku podstawowym, wyróżniające się odpowiedzialnością w kontekście komunikacji na rynku finansowym, zrównoważonego rozwoju i ładu informacyjnego. Grupa Żywiec była jedynym reprezentantem sektora FMCG w pierwszym składzie RESPECT Index. Najwyższe standardy odpowiedzialnego zarządzania Grupy Żywiec zostały pozytywnie zweryfikowane przez audytora projektu, firmę Deloitte. W drugiej edycji projektu zmieniono jego formułę, wprowadzając do kryteriów kwalifikacyjnych parametr płynności. Grupa Żywiec tego kryterium nie spełnia, dlatego mimo konsekwentnej realizacji polityki CSR nie może być uwzględniana w kolejnych edycjach projektu. 23

26 Festiwal Open er

27 Heineken

28 Heineken Firma HEINEKEN należy do największych producentów piwa na świecie. Jej historia zaczęła się w 1863 r., kiedy jej założyciel, Gerard Adriaan Heineken, kupił w Amsterdamie browar De Hooiberg, działający od 1592 r. W ciągu kilku lat od założenia firmy sprzedaż produkowanego w nim piwa wzrosła tak bardzo, że zaspokojenie popytu przekroczyło możliwości produkcyjne browaru. W 1867 r. na obrzeżach miasta rozpoczęto budowę drugiego browaru. W ten sposób rozpoczął się dynamiczny rozwój, będący efektem połączenia wieloletniej tradycji warzenia piwa i nowoczesnego zarządzania organizacją. Od początku swego istnienia HEINEKEN był pionierem postępu technicznego. Jako pierwszy browar na świecie opanował problem stabilności piw dolnej fermentacji i wprowadził kultury drożdży, określone jako Heineken-A i stosowane do dziś. Również jako jeden z pierwszych browarów zastosował w procesie produkcji urządzenia chłodnicze. Na początku XX wieku marka Heineken trafiła na rynki zagraniczne, m.in. do Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Afryki Zachodniej i Indonezji. W 1933 r. HEINEKEN został pierwszym browarem eksportującym piwo do Stanów Zjednoczonych po zniesieniu tam prohibicji, co okazało się wielkim sukcesem. Od tego czasu Heineken utrzymuje swoją pozycję jako jedno z najlepszych importowanych piw w Stanach Zjednoczonych. Od 1950 r. pod kierownictwem Alfreda Heinekena, Prezesa Zarządu HEINEKEN NV i wnuka założyciela firmy, HEINEKEN stawał się firmą o międzynarodowej strukturze i organizacji koncernu. Piwo Heineken, dotychczas traktowane jako marka lokalna lub regionalna, stało się produktem międzynarodowym, a etykiety Heineken dały mu niepowtarzalny obraz i światową sławę. Firma nabywała udziały w lokalnych browarach na całym świecie i rozpoczęła budowę własnych zakładów, już poza granicami Holandii. W 1988 r. HEINEKEN zadecydował o zamknięciu browaru w Amsterdamie. Dziś w tym budynku znajduje się muzeum Heineken Experience, choć nadal widnieje na nim napis Heineken Brouwerij. Muzeum poświęcone historii i technikom piwowarskim firmy dysponuje bogatą kolekcją eksponatów, m.in. kadzi, butelek oraz plakatów reklamowych z różnych lat. Najnowszą, udostępnioną w pierwszym kwartale 2012 r. atrakcją Heineken Experience w Amsterdamie jest wystawa Brewing a Better Future. Jej tematem przewodnim jest zrównoważony rozwój: konsumenci zapoznają się z całym piwnym łańcuchem wartości od jęczmienia po kufel piwa w barze. Wystawa przybliża też działalność Grupy HEINEKEN na rzecz środowiska. Kolor zielony przyświeca naszemu myśleniu o produkcji, opakowaniach, transporcie, chłodzeniu czy imprezach wspieranych przez nasze marki. 26

29 Priorytetem HEINEKENA jest zaskakiwanie i dostarczanie konsumentom na całym świecie wyjątkowych wrażeń. Swą wyjątkowość HEINEKEN zawdzięcza czterem głównym atrybutom: Heineken jest pierwszą i jedyną całkowicie globalną marką piwa, obecną w 178 krajach całego świata. Nasze marki charakteryzują się unikalnym zasięgiem mamy 71 browarów na całym świecie, więcej niż jakikolwiek inny producent piwa. Naszą siłą jest międzynarodowy, różnorodny, dynamiczny, oddany i przedsiębiorczy zespół zlożony z około 70 tys. pracowników, kontynuujących pasję rodziny Heineken, która w 1864 r. uwarzyła pierwsze słynne piwo. Konsumenci mają możliwość delektowania się jedną z naszych 250 marek w każdym zakątku świata. Główną markę globalną, Heineken, najcenniejszą międzynarodową markę piwa premium, wspierają inne nasze międzynarodowe marki premium, regionalne, lokalne i specjalności piwne, jak: Amstel, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster s, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Tecate, Zlaty Bazant i Żywiec. Na polskim rynku HEINEKEN pojawił się oficjalnie w 1994 r., najpierw za pośrednictwem biura eksportowego Heineken Polska sp. z o. o., a od stycznia 2000 r. jako część oferty handlowej Grupy Żywiec. Od czerwca 2001 r. Heineken jest warzony w browarze w Żywcu, zgodnie z tą samą recepturą Gerarda Adriana Heinekena i przy zachowaniu najwyższych standardów browarniczych. 27

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Promujmy kuźnie talentów

Promujmy kuźnie talentów KWARTALNIK 09/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Promujmy kuźnie talentów Paweł Sudoł, były prezes Kompanii Piwowarskiej, absolwent UEP Potrzeba ludzi renesansu Prof. Marian Gorynia, Rektor UEP WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 1 Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 2004 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 2 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ i ROZWOJU Na mocy artykułu 1 Konwencji podpisanej w Paryżu w dniu 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo